DF er et fascistisk parti.

 

Af Erik Rosekamp

 

 

Ifølge sagkundskaben er det følgende ingredienser der karakteriserer et fascistisk parti:

 

1)      Statskontrolleret korporativisme (af korpus/ krop, modsat magtens tredeling).

2)      Appel til fællesinteressen, modsat den individuelle egeninteresse eller klasseinteressen.

3)      Massemobilisering mod parlamentarismen.

4)      Et ambivalent forhold både til kapitalisme (samtidig accept af fri ejendomsret og planøkonomi) og socialistiske ideer (mod klassekamp, men for social omfordeling gennem mobilisering).

5)      Ophidselse og opbygning af en national krisebevægelse.

6)      Nostalgi for det førindustrielle (førkapitalistiske) samfund.

 

For nu at blive lidt ved fortiden, erindrer jeg min gamle matematikbog, hvor der altid stod ”heraf ses let”, hvilket, sandt at sige ikke altid var helt let; anderledes med ovenstående punkter, hvor man roligt kan sige, at heraf ses let, at flertallet af disse udsagn passer som fod i hose på DF!

 

Imidlertid mangler der, efter min mening, et enkelt punkt, men det er nu så heldigt, at dette maglende punkt blev serveret frisk og frejdigt af ingen ringere end Søren Krarup, da han i slutningen af april 2006 deltog i programmet ”Debatten” på DR2. Her udtalte Søren Krarup nemlig: (citat) DF har ingen vision og heller ikke nogen ideologi!  Det var som sagt lige det der manglede, så er ingen tvivl mere mulig, og det skal bemærkes, at ingen i DF endnu har talt ham imod!

 

Hvis nogen i øvrigt skulle have problemer med pkt. 1, kan det oplyses, at samme Søren Krarup i fuld offentlighed har udtalt, at han foretrækker enevælde – heller ikke i denne sammenhæng har nogen i DF taget til genmæle.