Rosekamp(født Heslund), Carl Lauritz   1893 - 1975. Maler.  Født d. 29-8-1893 i København (Frbrg), død d. 16-11-1975 på Skørping Sygehus. Begravet i Hadsund. Søn af fabrikant Marius Heslund og hustru Laura H. (født Rasmussen). Senest gift d. ? 1947 med Helga Agnete Johanne Schou, født d. 29-12 1906 i København, datter af grosserer Axel Sophus Schou.

 

Uddannelse: Autodidakt. Kom i malerlære og var derefter ”på valsen” i det meste af Europa. Foretog senere (1925-35) rejser til det sydlige Europa, Tyrkiet og mellemøsten, især Palæstina med afstikkere til Nordafrika. Hans foretrukne land var dog Frankrig hvor han, selv i en fremskreden alder, i lange perioder opholdt sig. Han var typisk frankofil.

 

Afholdt, i samarbejde med andre kunstnere adskillige udstillinger i København, og enkelte i provinsen. Kunstnerisk spændte han vidt – lige fra det helt naturalistiske over det ekspressionisk/symbolske med stærkt islæt af det religiøse, og til det rent abstrakte. I de senere år var det stort set kun det abstrakte, der havde hans interesse.

 

I Frankrig har han afholdt flere udstillinger, og blev omtalt i flere kunsttidsskrifter, bl.a. ”La Revue Moderne”. Var i tre år repræsenteret på Kunstnernes Efterårsudstilling. Havde i 1967 en stor seperatudstilling i ”Den Frie”.

 

Allerede det lange ophold i mellemøsten vidnede om hans interesse for det religiøse, hvilket mange motiver fra denne tid bærer præg af, f.eks. et af hovedværkerne, det store billede ”Påskemorgen”(1930). Han var splittet rent religiøst – og led lige til sin død af ulykkelig kærlighed til det katholske.

 

Håndværksmæssigt var han absolut et udmærket maler, og hans produktion har været stor, men den konstante ”skiften stil” havde visse omkostninger rent publikumsmæssigt. Han havde ikke noget tilovers for publikum – så nærmest ned på dem. Han kunne glimrende finde på, at afholde en udstilling hvor den ene halvdel af lokalet var fyldt med naturalistiske billeder, mens den anden var fyldt op af abstrakte. Han var fuldt overbevist om, at kunstnerens kald var det højeste af alle. Det er værd at lægge mærke til, at han på en underlig måde foregreb nutidig malemåde, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en serie på over 50 abstrakte billeder som han malede i perioden 1960-70. En serie som han i øvrigt pålagde sine efterkommere aldrig at skille ad – hvilket selvfølgelig ikke har kunnet lade sig gøre.

 

Sine sidste år boede han i Randers, hvor han havde en vis omgang med kongeniale kolleger, der på denne tid holdt til i byen. Her malede han nogle mærkelige billeder, hvor det naturalistiske og det abstrakte var inkorporeret i det samme billede som selvstændige stilarter der imidlertid ikke kunne løsrives fra hinanden.

 

 Efter hans død blev der afholdt en retrospektiv mindeudstilling i Hadsund Kirke.

 

 

Værker:

1 Gethsemane Have  ...................... 36 x 48 -1929

2 Ved Oliebjergets Fod .................. 36 x 48 — 1929

3 „Paaskemorgen"    ........................ 160 x 210 — 1930

4 Stevns Klint ............................... 36 x 48 — 1930

5 Bornholm   ................................. 36 x 48 — 1931

6 Adam og Eva ............................. 36 x 48 - 1932

7 Vognmandens Gaard   .................. 36 x 48 — 1932

8 Paa Livets  Bred  ........................ 48 x 60 — 1933

9 Troldeskoven    ............................ 72 x 96 — 1933

10 Stauning Kirke    ......................... 72 x 96 — 1933

11 Et festligt Bord    ........................ 36 x 48 — 1933

12 Fra Lemvig    .............................. 48 x 60 - 1934

13 Lindknud Kirke    ........................ 72 x 96 - 1935

14 Skarpsalling Kirke    ..................... 36 x 48 — 1935

15 Troldeskoven     ........................... 36 x 48 — 1935

16 Ved Kirkens Portal ..................... 48 x 60 — 1936

17 Troldeskoven    ............................ 36 x 48 - 1937

18 Et lille Fiskerleje ........................ 36 x 48 — 1938

19 Aften ved Virklund Sø ............... 72 x 96 — 1938

20 Fra Egnen ved Filsø ................... 96 x 144 — 1938

21 Portræt af Biskop Scharling ......... 43 x 60 — 1938

22 Portræt af Esther ........................ 36 x 36 — 1938

23 Havvejr; Hanstholm  ................... 72 x 96 — 1939

24 Baaden  sættes ud;  Løkken  ......... 72 x 96 — 1940

25 Absalonsbuen, Roskilde  .............. 36 x 48 — 1941

26 Ledreborg Skov ........................... 24 x 36 - 1941

27 Børn i Dyrehaven ....................... 24 x 36 Aar 1943

28 Det kgl. Assistentshus.................. 48 x 60 — 1946

29 Sol i Kammeret ......................... 36 x 48 — 1946

30 Digterens Bord    ......................... 36 x 48 — 1946

31 Regnbuen    ................................. 96 x 120 - 1949

32 Fosdalen    .................................. 96 x 120 — 1950

33 Portræt  af  „Kit"   ........................ 48 x 60 - 1952

34 Vinter;  „Højtoft"   ....................... 48 x 60 — 1954

35 Vinter;  „Højtoft"   ....................... 48 x 60 — 1954

36 Foraar i Linddalene .................... 48 x 60 — 1955

37 Foraar ved „Højtoft" .................. 88 x 118 — 1955

38 Asmild Kloster     ........................ 48 x 60 — 1955

39 Sommernat;   „Højtoft"   ................ 88 x 118 — 1955

40 Gæssene paa „Højtoft"  ............... 88 x 118 — 1955

41 Aften paa Havet   ........................ 96x144 — 1955

42 Aften i Skoven  .......................... 96 x 120 — 1955

43 Als Kirke    ................................. 66 x 92 — 1956

44 Visborg Kirke    ........................... 48 x 60 — 1956

45 Interiør fra Vive Kirke ............... 48 x 60 - 1956

46 St. Arden Kirke    ........................ 48 x 60 — 1956

47 Als Kirke   ................................. 66 x 92 — 1956

48 Efteraarsaften  under  Rubjerg  ...... 66 x 92 — 1956

49 Aftensol i Troldeskoven  ............. 48 x 60 — 1956

50 Tidlig Sne   ...'.............................. 48 x 60 — 1956

51 Ranke og krogede Træer ............ 88 x 118 — 1956

52 Gravhøjen     ................................ 48 x 60 — 1957