AABBEN Peer

ABELL Torben

ABILDGAARD HANSEN Vilhelm

ABILDGAARD Knud

ABILDGAARD NIELSEN Erik

ABILDGAARD Ove

ABITZ Erik Andreas

ABITZ Oluf

ABRAHAMS Henrik

ABRAHAMSEN Charles

ABRAHAMSEN Sven Axel

ABRAHAMSON Birger

ACHEN Sven Tito

ACKER Sven

ADAMSEN Jørgen

ADLER Hans Christian

ADLER JENSEN Harry

ADLER-NISSEN Olav

ADSERBALLE Vagn

AGBO Knud

AGDAL Tage

AGERBAK Harry

AGERLEY Harald

AGERSNAP Ole

AGERSNAP Torben

AGERUP Flemming

AGGEBO Anker

AGGEBO Jens

AGGEBO Søren

AHLBERG Flemming

AHLEFELDT-LAURVIG Claus greve

AHLEFELDT-LAURVIG Kai Benedict

AHLEFELDT-LAURVIG Preben

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Gregers

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Axel

AHLGREEN ERIKSEN Frede

AHLMANN Elisabeth (Lis)

AHLMANN Klaus

AHLMANN-LORENTZEN Jørgen

AHLMARK Povl

AHM Axel

AHM Jens

ALBAN-HANSEN Erik

ALBECK Georg

ALBECK Gustav

ALBECK Kaj

ALBECK Ulla

ALBERTSEN Bent

ALBERTSEN Kristian

ALBERTSEN L L

ALBINUS Svend

ALBJERG NIELSEN Erik Lund

ALBRECHTSEN Erik

ALBRECHTSEN H Aksel

ALBRECHTSEN Svend

ALFELT Else

ALKIL Niels

ALKJÆR Ejler

ALKJÆR Johannes

ALKÆRSIG Sven

ALLER Carl Erik

ALLER Jørgen

ALLER Svend

ALLERSLEV JENSEN Erik

ALS-NIELSEN Aage

ALSING NIELSEN Poul Peter Knud Augustinus

ALSING Poul

ALSNÆS-ANDERSEN Christian

ALSTED Niels

ALSTER Leo

AMBAK Henry

AMDRUP Erik

AMLED Bent

AMMENTORP Kjeld

AMMENTORP Nils G A

AMMITZBØLL Edvard Kindt

AMMITZBØLL Hans

AMMITZBØLL Jan

AMMUNDSEN Esther

AMMUNDSEN Johannes

AMMUNDSEN Peter

AMMUNDSEN Vibeke

AMTRUP Muthis

ANDERSEN A Christian

ANDERSEN Aage

ANDERSEN Aage V

ANDERSEN Aksel

ANDERSEN Aksel Harrestrup

ANDERSEN Albert Christian

ANDERSEN Anders

ANDERSEN Andreas Juhl

ANDERSEN Arne

ANDERSEN Asbjørn

ANDERSEN Asger Lindegaard

ANDERSEN Axel Brix

ANDERSEN Axel Rygaard

ANDERSEN BAGGER Torben

ANDERSEN Bength Martin

ANDERSEN Benny

ANDERSEN Bent

ANDERSEN Bent Rold

ANDERSEN Bjørn

ANDERSEN Bodil

ANDERSEN Børge

ANDERSEN Børge kontorchef

ANDERSEN C B

ANDERSEN C C

ANDERSEN C F Gerner

ANDERSEN Carl

ANDERSEN Carl Henry

ANDERSEN Carl Mazanti

ANDERSEN Carl direktør,

ANDERSEN Carlo

ANDERSEN Chr.

ANDERSEN Christian Ejler

ANDERSEN D Vittrup

ANDERSEN Ege

ANDERSEN Eigil

ANDERSEN Eilif

ANDERSEN Einar

ANDERSEN Ejnar

ANDERSEN Ellen Villemoes

ANDERSEN Erik

ANDERSEN Erik Munch

ANDERSEN Erik Sparre

ANDERSEN Erik Waina

ANDERSEN Erik direktør

ANDERSEN Erik fængselsinspektør

ANDERSEN Erik førstebibliotekar

ANDERSEN Erik præsident for østre landsret

ANDERSEN Erling Bernhard

ANDERSEN Ernst

ANDERSEN Etlar

ANDERSEN Frode

ANDERSEN Georg

ANDERSEN Gerner

ANDERSEN Gert

ANDERSEN H C

ANDERSEN H C direktør

ANDERSEN H Minor

ANDERSEN H Vitting

ANDERSEN Hans

ANDERSEN Hans C

ANDERSEN Hans Dissing

ANDERSEN Hans generalmajor

ANDERSEN Hans gårdejer,

ANDERSEN Harald

ANDERSEN Harry

ANDERSEN Helge

ANDERSEN Henning

ANDERSEN Henning Jesper

ANDERSEN Hermod

ANDERSEN Ib

ANDERSEN Ib professor

ANDERSEN J Smedegaard

ANDERSEN Jens

ANDERSEN Johan

ANDERSEN Johannes

ANDERSEN Johannes Gredsted

ANDERSEN John

ANDERSEN Johs. V

ANDERSEN Jørgen

ANDERSEN Jørgen fh. overtoldinspektør

ANDERSEN K B

ANDERSEN Karl

ANDERSEN Karl N

ANDERSEN Kjeld

ANDERSEN Knud

ANDERSEN Knud kreditforeningsdirektør,

ANDERSEN Knud rektor

ANDERSEN M Folmer

ANDERSEN Marinus

ANDERSEN Marius

ANDERSEN Martin

ANDERSEN Mogens

ANDERSEN Mogens musikchef

ANDERSEN Mogens overkirurg

ANDERSEN N Folmer

ANDERSEN N J

ANDERSEN Niels

ANDERSEN Niels Evald

ANDERSEN Niels Knud

ANDERSEN Niels underdirektør

ANDERSEN Niels-Aage Rye

ANDERSEN Nina

ANDERSEN Ole Erik

ANDERSEN Orla

ANDERSEN Osvald

ANDERSEN Otto

ANDERSEN Ove

ANDERSEN P Nyboe

ANDERSEN Palle

ANDERSEN Paul H

ANDERSEN Paulus

ANDERSEN Poul

ANDERSEN Poul Carit

ANDERSEN Poul Erik

ANDERSEN Poul professor

ANDERSEN Preben Thestrup

ANDERSEN Rigmor

ANDERSEN Rikardt

ANDERSEN Robert Svend

ANDERSEN Ruth

ANDERSEN Sigurd Juul

ANDERSEN Steen

ANDERSEN Svend

ANDERSEN Svend Aage

ANDERSEN Svend Aage professor

ANDERSEN Svend E E

ANDERSEN Svend Olav

ANDERSEN Svend Orhammer

ANDERSEN Svend nationalbankdirektør

ANDERSEN Svend vicedirektør

ANDERSEN Svend Åge borgmester

ANDERSEN Søren

ANDERSEN Tage

ANDERSEN Torkild Bangsbo

ANDERSEN Vagn

ANDERSEN Vagn Holck

ANDERSEN Verner

ANDERSEN Victor

ANDERSEN Viggo

ANDERSEN Viggo Sten

ANDERSEN Viggo direktør

ANDERSEN William Thune

ANDERSEN-NÆRUM Jørgen

ANDERSKOUV Jørgen

ANDERSSON Erik

ANDREASEN A H M

ANDREASEN A Hove

ANDREASEN Andreas

ANDREASEN Dagmar

ANDREASEN Erik

ANDREASEN Gunnar

ANDREASEN Hans

ANDREASEN Hardy

ANDREASEN Jørgen

ANDREASEN Otto Feierskov

ANDREASEN Otto Valdemar

ANDREASEN Victor

ANDREASSEN Jørgen

ANDREASSEN Kaj Tage

ANDREASSEN Mogens

ANDREASSEN Poul

ANDRESEN Alexis R

ANDRESEN Emil

ANDRESEN Henrik

ANDRESEN Kaj

ANDRESEN Paul

ANDRESEN Povl Helge

ANDRESEN Sigurd

ANDRUP Georg O

ANDRÉS D G

ANGELO Henry S

ANTHON Jørgen Hugo

ANTONSEN Henrik

ANTONSEN Jørgen

ANTONSEN Poul

ANTONSEN Steen

APPEL Elin Høgsbro

ARCTANDER Philip

ARENBRANDT Hjalmar Gunnar

ARENDRUP August Emil

ARENDT Rudolph

ARENTOFT Preben

ARENTSEN Aron

ARFFMANN Svend

ARMFELT Wava Kitty

ARNBAK Birthe

ARNDAL Aksel

ARNFRED J Th.

ARNFRED Tyge

ARNOLD Viggo

ARNOLDI Carl Christian

ARNRIIS Ancher

ARNSKOV Christian

ARNSTEDT Christian

ARNSTEDT Niels

ARNTH-JENSEN Niels

ARNTING Ernst

ARNVIG Jørgen

ARPE Frede Christian

ARUP Niels

ARUP Sir Ove Nyquist

ASBOE-HANSEN Gustav

ASCHENGREEN J Chr.

ASGRAV Knud

ASLYNG H Cornelius

ASMUND Find

ASMUND Johs.

ASMUSSEN Erling

ASMUSSEN Georg

ASMUSSEN Jes Peter

ASMUSSEN Johan

ASMUSSEN Robert W

ASMUSSEN Svend

ASMUSSEN Svend-G

ASTRUP Poul

ASTRUP Tage

ATKE Svend

AUDE Carl

AUNSHOLM Poul

AVNSLEV Henry

AXEL Gabriel (Mørch)

AXELSEN G L

ABBEN Peer arkitekt; f. 8/9 1916 på Frdbg.; søn af rentier
George Abben (død 1949) og hustru Ingeborg f. Holm (død
1955); gift 10/5 1943 (ægteskabet opløst 1962) m. Pia A., f.
22/12 1919 i Kbh, datter af Vilhelm Jørgensen (død 1967) og
hustru Klare f. Overgaard.

Murersvend 1937; afgang fra Teknisk skole 1938 og fra
kunstakademiet 1943; arbejdet i Sverige 1946, i Libanon og
Syrien 1947; arkitektvirksomhed i Tanganyika fra 1949; 1952
till. i Kenya og 1958 Southern-Rhodesia; 1963-64 Director of
Architecture for Harland Bartholomew and Associates,
Honolulu, Hawaii, USA; 1968-69 Consulting Architect for
Oceanic Properties Inc., Planning Department, Honolulu,
Hawaii; 1969-70 Consulting Architect for Bank-Building and
Equipment Corporation of America, Honolulu, Hawaii;
1970-71 Consulting Architect for Towill Corporation,
Engineers & -Surveyors, Honolulu, Hawaii; fra 1973
Consulting Architect for Gold Bond-Pacific International
Building, Honolulu, Hawaii; fra 1965 egen arkitektvirksomhed
i Honolulu; underviste i arkitektur på the Royal College,
Nairobi 1962-63; lektor i arkitektur på University of Hawaii
1967-68; studierejser til Canada, Nord- og Sydamerika, de fl.
europæiske lande, Sydafrika, Det fjerne Østen, Saudi Arabien,
Australien, Tahiti m.m.

Medl. af bestyrelsen for Kenya Chapter of Architects 1954-63,
hon. treasurer 1957-58; formand for komitéen for arkitektur-
udstillinger i Kenya 1960-63; korrespondent i Kenya 1959-63, i
Hawaii 1963-70 for »Interbuild«, London; medl. af bestyrelsen
for the American Institute of Architects, Hawaii afd. 1966.
War on Ugliness Committee 1966, Academic Training inc.
Research for Architecture 1967-68, Exhibit Committee 1967.
Registered Architect i Tanganyika fra 1952, i Kenya fra 1954, i
Hawaii, USA fra 1963, i the State of Washington, USA fra
1969. Dommer i 1973 Architects-Award for the American
Institute of Architects, Hawaii Chapter.

Modtog Neuhausenske præmie 1945, Dronning Alexandra af
England's legat 1946 og Hielmstjerne-Rosencroneske Stiftel-
ses legat 1947; guldmed. 1957 for Arya Girls' School, Nairobi,
Kenya.

Har udstillet abstrakte billeder i Kenya Arts & Crafts Society
og Fine Arts Exhibition fra 1954.

Medl. og Director on the Board 1971-73 af the Adventurers'
Club, Honolulu, Hawaii fra 1966, af Honolulu Academy of
Arts fra 1967. Besteget Mount-Meru 1951 og Mount-Kiliman-
jaro 1958 i Tanzania (tidl. Tanganyika), Øst-Afrika.
Har 1949-63 i Øst-Afrika opført kontor-, forretnings- og
undervisningsbygninger, kirker, missionsstationer, garagean-
læg, beboelsesejendomme, enfamiliehuse, fabrikker, hoteller
m. v.; i 1962 for Kenya Government udført en byplan for
»Central Redevelopment Scheme« i Mombasa; opfører i
Honolulu beboelsesejendomme, forretningscentre, svømme-
klubber, enfamiliehuse, skoler, Tourist Condominiums m.v.
Adresse: 1650 Ala Moana Boulevard, Suite 1609, Yacht
Harbor Towers, Honolulu, Hawaii 96815, USA.

--

ABELL Torben skovrider; f. 13/1 1925 på Frdbg.; søn af
skovrider Jørgen Abell (død 1970, se Blå Bog 1970) og hustru
Rachel Daisy f. Schytte Christiansen; gift 28/12 1957 m. Grete
A, f. 30/11 1924 på Frdbg., datter af Klaus T Larsen (død 1958)
og hustru Kristine Marie f. Kruse (død 1969).
Student (Svendborg) 1944; forstkand. 1951; assistent ved
Hvidkilde skovdistrikt og savværk 1951, ved Vallø stifts
skovbrug 1956; skovrider ved Bidstrup skovdistrikt fra 1961.
Adresse: Valborup, 4330 Hvalsø.

ABILDGAARD Knud fabrikant, dr. jur., R1.; f.1901 i Randers;

gift m. Gertrud A. f. Kongsted.

Bankuddannelse i Randers og Kbh; merkantil og teknisk

uddannelse i Frankfurt a.M., Berlin, Lyon, Paris og London;

Dr. in Laws (LL.D.) h.c. University of Dublin; indehaver af

Lavens kemiske Fabrik og industrielle virksomheder i fl.

lande.

Adresse: Smidstrupøre, 2960 Rungsted Kyst.

ABILDGAARD Ove forfatter; f. 17/9 1916 i Lemvig; søn af

Alfred Abildgaard og hustru Asta f. Dalgaard; gift 1948 m.

Unnur A., f. 12/7 1917 i Isafjord, Island, datter af Skuli

Thoroddsen og Gudrun Skuladottir.

Boganmelder, kronikør, oversætter, programsekretær ved

Danmarks radio.

Har skrevet: Uglegylp (1946); Hvirvler (1948); Glødende sten

(1952); Digte 1946-52 (1953); Sommerens ekko (1954); Det

langsomme forår (1957); Cementmanden og andre digte

(1964); Og Lises hånd i min (1972); gendigtning: Goethes

»Faust« (Folketeatret, 1968).

Tildelt Morten Nielsens Mindelegat 1951, Henri Nathansens

Fødselsdagslegat 1954, Johannes Ewald-Legatet 1955, Emil

Aarestrup-medaljen 1963.

Adresse: Solsortv. 74,2000 Kbh F.

ABILDGAARD HANSEN Vilhelm direktør; f. 5/6 1902 i
Marstal; søn af lærer og kordegn Th. Abildgaard Hansen og
hustru Vilhelmine f. Brandt (begge døde); gift 17/5 1928 m.
Sofie A. H., f. 14/12 1901 i Marstal, datter af afdøde kaptajn
Andreas Carlsen og afdøde hustru Bertha f. Petersen.
Uddannet i rederi- og skibsmæglerfirmaet Hermann C Boye
& Co., Marstal 1918-22; ansat i Rederiet J Lauritzen fra 1922,
videreuddannet i London 1923 og Hamburg 1926, kontorchef
1942, prokurist 1947; prokurist og underdir. i Rederiet Ocean
1951,direktør 1958-63.
Adresse: Høeghsmindev. 67,2820 Gentofte.
Sommerbolig: Smedeg. 15,5970 Ærøskøbing.

ABILDGAARD NIELSEN Erik ordenskapitlets sekretær,
major, se Nielsen Erik Abildgaard.

ABITZ Erik Andreas præsident for vestre landsret, dr. jur.,
K1., M.T.Kha.; f. 5/5 1907 i Bogense; søn af skoleinspektør

Andreas Abitz (død 1918) og hustru Margrethe f. Nielsen (død
1954); gift 14/5 1932 m. Lisbeth A., f. 9/9 1908, datter af
skifteretsfuldmægtig Christian Schultz (død 1923) og hustru
Petrea f. Glasius (død 1948).

Student (Roskilde) 1925; cand. jur. 1931; dr. jur. 1950;
sagførerfuldm. 1931; politifuldm. i Voer og Nim herreder 1932,
i Neksø 1933, i Rønne 1933-36; amtsrådssekr. ved Bornholms
amtsråd og kontorchef ved Bornholms amt 1936; kst. dommer
i vestre landsret 1951, udnævnt 1952; præsident for vestre
landsret 1958.

Censor ved juridisk embedseks. og de juridiske fag ved
økonomisk eks. ved Århus universitet 1957, formand for
censorerne ved disse eksaminer 1962; formand for overtaksa-
tionskommissionen (off. veje) i Hjørring, Thisted, Ålborg og
Randers amtsrådskredse 1957-65, for overtaksationskommis-
sionen for de fynske amtsrådskredse 1965, for Viborg.amts
juridiske Forening 1958; medl. af Det lærde Selskab,v\rhus
1959, af vejlovskommissionen 1951, expropriationslovkom-
missionen 1956 og af retsplejerådet 1961; formand for den af
indenrigsmin. nedsatte kommission om statsamternes funktio-
ner; medredaktør af Juristen 1962; medl. af bestyrelsen og
forretningsudvalget for Juristforbundet 1962-66 og af
bestyrelsen for den danske sektion af International Commis-
sionof Jurists.

Har skrevet: Vejenes Retsforhold (disp., 1950); artikler i
tidsskrifter.

Adresse: Set. Mogens G. 7,8800 Viborg.
Sommerbolig: Lyngby, 7755 Bedsted Thy.

ABITZ Oluf stadsbibliotekar, cand. mag.; f. 31/7 1909 i
Bogense; søn af skoleinspektør Andreas Abitz (død 1918) og
hustru Margrethe f.Nielsen (død 1954); gift 13/4 1938 m.
afdelingsbibliotekar Karen A., f. 28/8 1912 i Horsens, datter af
bogholder Anders Johansen og hustru Johanne f. Rasmussen.
Student (Roskilde) 1928; cand. mag. 1934; afgangsprøve fra
statens biblioteksskole 1936; studieophold ved Hamburg
offentliche Bucherhalle 1934, ved engelske biblioteker 1938
og 1955 samt ved vesttyske biblioteker 1957; konsulent for
UNESCO ved planlægning af universitetsbibliotek i San
Salvador nov. 1964-febr. 1965; elev ved bbiblioteket for Vejle
by og amt 1934-35, assistent 1936-38 og bibliotekar I ved
samme 1938-45; overbibliotekar ved Roskilde bibliotek 1945;
stadsbibliotekar 1972.

Medl. af biblioteksrådet 1949-53 og fra 1965; sekretær i
Danmarks Biblioteksforening 1949-53; formand for Bibliote-
karsammenslutningen for Folkebibliotekerne og for Bibliote-
karforeningen for Provinsens Folkebiblioteker 1949-52, for
Bibliotekarforeningen for Folkebibliotekerne 1952-53 og for
biblioteksledergruppen 1964-68; lærer ved statens biblioteks-
skole 1946-55; censor ved Danmarks bibjioteksskole 1956;
sekretær i Kunstforeningen for Roskilde og Omegn 1946;
medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Kbhs Amt
1956-71 (sekretær 1964-71), for Roskilde kunstmuseum 1967
og for Roskilde Universitetsforening 1970-71.
Redaktør af »Bibliotekaren« 1939-45, af »Fra Københavns
Amt« 1963-70; formand for hovedredaktionen af Dansk
Lokalbibliografi fra 1971. Har udg.: Litteratur om Vejle Amt
(s.m. Aage Bredsted, 1945); Lokalhistorikeren, forfatteren
Arthur Fang på 70-årsdagen. En bibliografi (1952).
Adresse: Kong Haralds V. 5,4000 Roskilde.

ABRAHAMS Henrik forstander, dr. phil., R.; f. 5/2 1907 i Kbh;
søn af klasselotteridirektør Nicolai C L Abrahams (død 1936,
se Blå Bog 1936) og hustru Anna f. Nielsen (død 1942); gift 1.
gang 28/1 1933 (ægteskabet opløst) m. cand.mag. Astrid A., f.
25/12 1907, datter af lektor Aage Mantzius (død 1947) og
hustru Ingeborg f. Engel (død 1966); 2. gang 4/6 1960 m.
talepædagog Janka Lindbæk, f. 14/7 1929, datter af
chefredaktør Sanfrid Neander Nilsson, Goteborg (død 1950)
og forfatterinden Lise Lindbæk. Oslo (død 1961).
Student (Metropolitanskolen) 1925; cand. mag. 1931; dr.phil.
1949; studieophold i Paris 1926-27 og 1932, i England og
Frankrig 1950; undervisningsassist. ved Århus universitet
1932-37; inspektør ved statens institut for talelidende, Århus
1937; forstander fra 1955; till. asistent ved Århus univ.'s
fonetiske institut 1937, lektor i fonetik og leder af fonetisk
institut 1953-70; kursusleder ved Danmarks lærerhøjskole
1959.
Medl af socia!min.s kommission vedr. forsorgen for

talelidende 1949, af udvalget vedr. uddannelse af tale- og
tunghørelærere 1956 og af undervisningsmin.s udvalg vedr.
uddannelse af lærere til tale-, tunghøre- og læseundervisning
1958; medl. af repræsentantskabet for Talepædagogisk
Forening 1954; visiting profesor ved San Diego State College,
Californien i 1958; studierejse i USA som fellow of the U N s.å.
Har skrevet: Etudes phonétiques sur les tendances évolutives
des occlusives germaniques (disputats, 1949) samt artikler i
inden- og udenlandske fagtidsskrifter. Hovedredaktør af
Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme 1954; medarbejder ved
Nordisk lærebog for talepædagoger 1955 og ved Speech
Pathology 1966.
Adresse: Badev. 9,8240 Risskov.

ABRAHAMSEN Charles fh. kommunaldirektør; f. 6/7 1893
på Lyø; søn af sognepræst M L Abrahamsen (død 1944) og
hustru Elna Hortense Astrid Eugenie f. Schwalbe (død 1943);
gift 14/5 1919 m. Karen Elba A., f. 16/8 1898 i Kbh, datter af
restauratør P Petersen (død 1920) og hustru f. Rasmussen (død
1935).

Student (Hesselager) 1911; cand. jur. 1919; sekretær i den
overordentlige kommission u. indenrigsministeriet s.å.; sekre-
tær i Kbhs magistrats 4. afd. 1920, fuldmægtig 1925,
ekspeditionssekr. 1936, fg. kontorchef 1937, udnævnt 1939,
chef for Kbhs magistrats 4. afd.'s sekretariat 1945; direktør i
direktoratet for staden Kbhs bygningsvæsen 1946-63.
Retskyndig medl. af Kbhs boligkommission 1945-63; medl. af
Kbhs bygningskommission 1947-63, af byplannævnet (hoved-
stadsafd.) 1949-63, af Dansk Brandværns-Komité 1952-64, af
repræsentantskabet for Kbhs Brandforsikring 1953 og af
komitéen for Nordisk Byggedag 1954-63. Medl. af bestyrelsen
for forsk, aktieselskaber.
Adresse: Hortensiav. 10,1857 Kbh V.

ABRAHAMSEN Sven Axel direktør; f. 22/8 1913 i Kbh; søn
af civilingeniør V K Abrahamsen (død 1962) og hustru Ellen
Anna f. Thomsen; gift m. Grete Å., datter af salgsinspektør
Ove Petersen (død 1964) og hustru Anny f. Båstrup.
Student (Schneekloths skole) 1931; cand. polit. 1937; sekretær
i priskontrolrådet s.å.; i skattedepartementet 1938; kontorchef
i Danske Konsummælkmejeriers Fællesrepræsentation
1940-43; adm. direktør i A/S Det Danske Mælke-Compagni
1943-52; tilknyttet The Damico Group, London 1952/54;
direktør for Tupperware Scandinavia 1961-70; adm. direktør
og formand for bestyrelsen i Dart Industries Skandinavia
(Rexall Scandinavia A/S) 1964-71; indehaver af Vanda
Cosmetics Scandinavia 1971.

Sekretær for handelsministeriets mælkekommission af 1939;
formand for Foreningen af Danske Emmenthalerproducenter
1945-51.

ABRAHAMSON Birger generalkonsul, R'.p.p.; f. 3/2 1920 i
Kbh; søn af direktør Carl Abrahamson (død 1954) og hustru
Christine f. Jensen; gift 29/8 1950 m. Biten A., f. 18/12 1920 i
Kbh, datter af direktør Sigurd Hildebrandt (død 1954) og
hustru Kirsten f. Voetmann (død 1969).

Student (Metropolitanskolen) 1938; sekondløjtn. i livgarden
1943; løjtnant af res. 1945; cand. jur. 1948; sekretær i
boligministeriet 1948, i udenrigsministeriet s.å.; attaché i
Washington 1952; sekretær i udenrigsministeriet 1956,
fuldmægtig 1958; ambassadesekr. i Ottawa 1959; kontorchef i
udenrigsministeriet 1962; overordentlig og befuldmægtiget
ambassadør i Kenya, Tanzania og Uganda 1964 samt i Zambia
1965 og Malawi 1966; kontorchef i udenrigsministeriet 1969;
generalkonsul i Montreal 1973.
Udenl. orden: Ty.F.R.F.23.

Adresse: Royal Danish Consulate General, 1245 Sherbrooke
St, W. Suite 1525, Montreal H3G 1G2, P.Q., Canada.

ACHEN Sven Tito redaktør; f. 29/7 1922 i Buenos Aires,
Argentina; søn af direktør Christian Otto Achen (død 1963) og
hustru Hilleborg f. Jungersen Schack; ugift.
Student (Herlufsholm) 1940; højere handelseks. (Niels Brock)
1941; ansat i Trifolium Frø 1941-44. Gyldendal 1944-48 og
1950-53; ophold i New York og Texas 1948-49; på Politikens
Forlag 1953-71, har redigeret en række håndbøger, redaktør
af Grimbergs Verdenshistorie 1-16 (1958 ff), redaktionssekr.
ved Politikens Danmarks Historie 1-14 (1962 ff), medredaktør
af Bibelen i Kulturhistorisk Lys 1-9 (1968-71).

Medstifter af Heraldisk Selskab 1959, dets formand fra 1965;
medl. af l'Académie Internationale d'Héraldique 1965; medl. af
P.E.N. Klubben 1959, af bestyrelsen for Herlufsholm-Fonden
1962.

Har skrevet: Ordbog over det herlovianske sprog (1940);
redaktør af Sprogfronten (s.m. Sven Clausen 1945-48);
Bibliografi over dansk heraldik (1958); Bibliografi over
heraldisk litteratur i Danmark og om Danmark 1589-1969
s.m. Ole Rostock. 1971); redaktør af Heraldisk Tidsskrift
1960-69); Danske kommunevåbener (1960, 2. udg. 1967);
Herlufsholm i 400 år (s.m. Helge Finsen, 1965); Manuskriptbe-
handling (1968); Identifikation af anonyme våbenskjolde
(1972); Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle (1973);
bidrag til tidsskrifter, håndbøger og aviser, især om sproglige
og heraldiske emner.
Udenl. orden: S.V.31.
Adresse: Kong Georgs V. 52,2000 Kbh F.

ACKER Sven direktør, Ri., DTH.p.p.; f. 27/2 1911 i Kbh; søn
af direktør Fr. Acker (død 1972) og hustru Karen f. Frisenette
(død 1927); gift m. Drude A., f. 26/3 1915 i Stavanger, datter af
politimester Ola Kvalsund og hustru Solveig f. Denlin.
Student (Ordrup gymn.) 1929; cand. jur. 1940; sekretær i
ministeriet for off. arbejder s.å., kontorchef 1956; souschef for
FN's vejsektion i den økonomiske kommission for Europa,
Geneve 1950-52; chef for Turistforeningen for Danmark 1957,
adm. direktør for Danmarks Turistråd fra 1967; advokat
(bestall.depon.)1944.

Ministersekr. 1946-48; medl. af bestyrelsen for Ministerialfor-
eningen 1946-48; delegeret ved FN's transportkomité i
Geneve og forsk, af komitéens udvalg 1947-50 og 1952-56, ved
den europæiske transportministerkonferences stedfortræder-
komité 1953 og ved OEEC's turistkomité fra 1957
(vicepræsident i 1959); formand for FN's udvalg Road
Transport Regime, Geneve 1954-56; medl. af hovedstyrelsen
for Danmarks Naturfredningsforening 1957-69; næstformand
for bestyrelsen for Den danske Ballet og Musik Festival
1957-68; medl. af forretningsudvalget for samvirkerådet for
dansk kulturarbejde i udlandet, af bestyrelsen for Friluftrådet
og af Nordisk Turisttrafikkomité; medl. af bestyrelsen for
International Union of Official Travel Organisations 1959-69,
af Det internationale Handelskammers turistkomité fra 1961
og af arbejdsmin.s ferieudvalg fra 1966; næstformand i
European Travel Commission 1970, formand 1971-73; medl. af
l'Académie Internationale du Tourisme og af dettes Conseil.
Udenl. orden :I.F.2.

Adresse: Hostrups Have 1,1954 Kbh V og Strandv.408, 3100
Hornbæk.

ADAMSEN Jørgen ambassadør, R'.p.p.; f. 9/7 1920 i Viborg;
søn af bankdirektør Axel Adamsen (død 1973) og hustru
Helga f. Nordlunde; gift 24/3 1953 m. cand. jur. Aase A., f. 24/9
1924 i Randers, datter af pianohandler Jens Albert
Christensen (død 1948) og hustru Nicoline f. Hvass.
Student (Viborg) 1938; cand. jur. 1947; sagførerfuldm.; ansat i
udenrigsministeriet 1949; tjeneste ved ambassaden i Washing-
ton og i Moskva og i udenrigsministeriet; kontorchef 1967;
ambassadør i Helsingfors 1974.
Udenl. orden: B.K.5.
Adresse: Georgsgatan 9, SF-00120, Helsingfors 12, Finland.

ADLER Hans Christian professor, dr. med. vet.; f. 11/10 1920 i
Vejlby sogn; søn af gårdejer Marius Adler ( død 1954) og
hustru Marie f. Meier; gift 24/9 1943 m. Bodil A., f. 29/10 1917 i
Oslo, datter af hypotekforeningsdirektør Mads Johannes
Hersaa og hustru Esther f. Pedersen (død 1953).
Veterinæreks. 1943; dr.med.vet. 1957; praktisk dyrlægevirk-
somhed 1943-50; ansat ved Den kgl. veterinær- og
landbohøjskole 1950, som vidensk. assistent til 1954, laborator
1954-64, lektor i husdyrenes reproduktion 1964-73, till. lektor i
veterinær retsmedicin 1968-73, professor i veterinær retsme-
dicin 1973. U. orlov 1961-64 leder af FAO's programmer for
veterinær uddannelse med ansættelse i FAO's hovedkontor i
Rom; derefter varetaget en række u-landsopgaver for FAO
samt den danske og den norske regering; gæsteforelæsnings-
virksomhed i USA og en række europæiske lande.
Medl. af FAO's ekspertudvalg for ufrugtbarhed hos husdyr og
for veterinær uddannelse 1964-71; korresp. medl. af Societå
Italiana per il Progresso delle Zootecnica fra 1957;

hovedredaktør af acta veterinaria scandinavica fra 1965;
medl. af statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige
forskningsråd fra 1968, Den danske dyrlægeforenings
hovedbestyrelse 1963-70.

Litterære arbejder: Genital vibriosis in the bovine (disp.,
1957); vidensk. afhandlinger med emner vedr. husdyrenes
forplantning.

Prisbelønnet af Fond af 13. juli 1873 til veterinærvidenskaber-
nes fremme og af professor dr. med. h.c. C O Jensens
mindefond.

Adresse: Nørreg. 22,1165 Kbh K.
Sommerbolig: Glænø, 4230 Skælskør.

ADLER JENSEN Harry direktør, R.; f. 4/2 1916 i Skive; søn af

cykelhandler M Jensen (død 1965) og hustru Oline f. Sørensen

(død 1946); gift 3/6 1950 m. Helle A. J., f. 21/2 1926 på Frdbg.

datter af kontorchef Bjørn Gamborg (død 1970) og hustru

Aase f. Gunst (død 1956).

Handelsuddannelse i Skive 1932-36; tjenstg. i søværnet

1937-46, kystløjtn. I 1939. kaptajnløjtn. 1945; afdelingschef i

Den kgl. Porcelainsfabriks udsalg 1944; adm. direktør for The

Royal Copenhagen Porcelain Co., Ltd., London 1952.

Medl. af bestyrelsen for Kystofficersforeningen 1939-45,

næstformand 1951-52; medl. af bestyrelsen for The Danish

Club, London fra 1953, formand 1966-69.

Adresse: 62. St. Mary Abbot's Court, London W14-8RB.

England.

ADLER-NISSEN Olav direktør, civilingeniør; f. 11/6 1913 i
Berlin; søn af støberiingeniør Christian I Adler-Nissen (død
1961) og hustru Gerda f. Lund (død 1974); gift 5/4 1944 m.
cand. jur. ekspeditionssekretær i handelsministeriet Karenge-
te Arnskov, f. 12/11 1916 i Silkeborg, datter af dommer Laurits
Thomas Arnskov (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Fanny
f. Nielsen.

Student (Frdbg. gymn.) 1932; cand. polyt. 1938; ansat i
Skandinavisk Aero-Industri A/S 1938-40; driftsing. hos A/S
Nordiske Kabel- og Traadfabriker 1940-47; driftsleder hos
A/S Crown Gummed Paper 1947-54; tekn. direktør for
virksomhederne u. Egmont H Petersens Fond fra 1955.
Medl. af bestyrelsen for A/S Crown Gummed Paper fra 1969
og for A/S Hjemmet, Oslo fra 1973.
Adresse: Egernv. 55,2000 Kbh F.

ADSERBALLE Vagn landsdommer, K.; f. 12/2 1900 i Battrup,
Tiset sogn; søn af lektor R Th. Adserballe (død 1934) og hustru
Johanne f. Rahbæk (død 1949); gift 24/1 1932 m. Karen
Margrethe A., f. 22/3 1912 i Skive, datter af købmand Julius
Mikkelsen (død 1957) og hustru Ane Marie f. Nielsen.
Student (Hjørring) 1919; cand. jur. 1925; dommerfuldm. i
Store Heddinge 1925, i Skive 1929, i Odder 1935; kst. dommer
i vestre landsret 1944 og følgende år med en afbrydelse i 1945;
dommer i samme 1949-70.
Adresse: Bruunshaab. 8800 Viborg.

AGBO Knud direktør, R1.; f. 4/2 1914 i Kbh; søn af købmand
Vald. Agbo (død 1946) og hustru Marie f. Nielsen (død 1931);
gift 3/9 1938 m. Karen A., f. 12/11 1916 i Hobro, datter af
gårdejer Th. Glenstrup (død 1964) og hustru Selma f.
Bjørnekær (død 1958)

Student (Set. Jørgens gymn.) 1932; cand. jur. 1938; fg. sekretær
i handelsministeriet s.å., midlertidig fuldmægtig 1945, udnævnt
1946, midlertidig ekspeditionssekr. 1952, udnævnt 1957,
afdelingschef 1962; direktør for tilsynet med banker og
sparekasser 1971.

Statens tilsynsførende med fondsbørsen 1971; formand for
handelsmin.s rådg. udvalg vedr. internationale patentordnin-
ger og handelsmin.s mæglerkommission; medl. af landsbevil-
lingsnævnet. Medl. af præsidiet for Vaabenhistorisk Selskab.
Adresse: Edithsv. 6,2920 Charlottenlund.

AGDAL Tage direktør, R.; f. 27/5 1907 i Sønderlev ved
Hjørring; søn af forretningsfører Niels Agdal (død 1942) og
hustru Marianne f. Pedersen (død 1962); gift m. lærerinde
Kamma Eva Marie A. f. Jensen, f. 3/12 1918.
Student (Hjørring) 1925; cand. jur. 1931; sagførerfuldm. i Vejle
s.å.; civildommerfuldm. i Viborg 1932; politifuldm. i Fjends
m.fl. herreder, Viborg 1934; kst. politiadvokat i Kbh. 1937,
udnævnt 1939, kst. politiinsp. og chef for Kbhs krisepoliti

1942; direktør i Danmarks Automobilforhandler-Forening
1949; till. direktør i Forsikringsakts. Dafauto 1968.
Manuduktør i strafferet fra 1940; lærer ved politiskolen
strafferet og retspleje) 1940-49; medl. af revisionsudvalget
or tyske betalinger 1945-49, af fl. udvalg indenfor
automobilbranchen, af motor-omsafgiftsnævnet 1964; for-
mand for ligningskommissionen i Farum 1959-66; medl. af
Farum kommunalbestyrelse 1962-66; medl. af Rådet for større
Færdselssikkerhed 1970.

Redaktør af »Bil og Motor« fra 1950 og af årbogen Bilbogen
fra 1951; faglig redaktør af opslagsværket Den danske
Motorbranche 1962.
Adresse: Gustav Webers V. 6,3520 Farum.

AGERBAK Harry gesandt, R'.; f. 8/9 1910 i Sæby; søn af
formand J K Agerbak og hustru Nora f. Østergård Nielsen
(død 1956); gift 1/11 1935 m. Gudrun A., f. 22/8 i Arden, datter
af inspektør Jørgen Rysgaard (død 1966) og hustru Signe f.
Sørensen.o

Student (Ålborg) 1929; journalistuddannet, medarbejder ved
den socialdemokratiske presse (Ålborg og Kbh) 1929-41, ved
Pressens radioavis 1941-43; korrespondent i Stockholm til
Social-Demokraten 1943; ansat i det engelske udenrigsmini-
steriums Politicai Intelligence Dept. s.å.; chefredaktør af de
danske udsendelser fra The American Broadcasting Station in
Europe 1944; korrespondent i London til den socialdemokra-
tiske presse og Danmarks radio 1945; presseattaché ved den
danske ambassade i London fra 1955, till. kulturattaché og titel
af ambassaderåd 1956, titel af overordentlig gesandt og
befuldmægtiget minister 1972.

Formand for Kbhs Journalistklub 1941-43; repræsenterede
Socialdemokratisk Forbund i The Socialist International's
Consultative Committee i London 1946-50; medl. af
bestyrelsen for The Foreign Press Association, London
1949-55, præsident 1951-54, af bestyrelsen for Den Danske
Klub, London 1954-58 og 1962-70, næstformand 1963-70, af
bestyrelsen for Anglo-Danish Society, London fra 1955;
præsident for The Association of Press Attachées, London fra
1959; endv. medl. af The Committee for the Promotion of
Scandinavian Studies, London University fra 1955 og fra s.å. af
komiteer u. London School of Economics, Edinburgh og
Manchester universiteterne og British Council vedr. udveks-
ling af gæsteprofessorer, lektorer og studerende. Medl. af
pressekomiteen for Festival of Britain 1951 og af pressekomi-
teen for dronning Elizabeth Ils kroning 1953; medl. af
eksekutivkomiteen for Denmark in Britain 1968. Honorary
Fellow of University College, London 1972.
Adresse: 37 Westleigh Avenue, London. S.W. 15, England.

AGERLEY Harald direktør, civilingeniør; f. 16/7 1923 i
Sønderborg; søn af dr. ing. Jens Agerley (død 1938) og hustru
Margarethe f. Wiegboldt; gift 2/8 1956 m. Sonja A., f. 24/3

1923 i Sønderborg, datter af direktør F M Bruhn (død 1957) og
hustru Inge f. Schmidt (død 1967).

Cand.polyt. 1947: studier ved Imperial College of Science and
Technology, London 1948-49; beskæftiget i USA 1949-50;
ansat i A/S Atlas 1950, fra 1963 som direktør for
Lundtoftefabrikkerne; adm. direktør og medl. af bestyrelsen
for A/S Sean-Atlas Husholdningsapparater jan-sept. 1968;
direktør i Danfoss A/S fra 1968. medl. af direktionen fra 1971.
Medl. af direktionen i Danfoss Flensburg, Automatische
Schalt- und Regelapparate GmbH og Danfoss Werk-Offen-
bach GmbH. fra 1972. Udsendt af FAO til en række
latinamerikanske stater 1955-56.

Medl. af bestyrelsen for Sønderborg Handelsstandsforening
og af styrelsesrådet for Sønderborg handelshøjskole.
Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og
Importører af Elektriske Husholdningsartikler (FEHA)
1963-68, formand 1966-68; medl. af Jern- og Metalindustriens
Sammenslutnings forskningsudvalg 1966-68.
Adresse: Skovbrynet 16,6400 Sønderborg.

AGERSNAP Ole landsdommer, R.; f. 6/10 1922 i Odder; søn
af landsretssagfører Morten Agersnap (død 1964) og hustru
Anna f. Enevoldsen (død 1962); gift 2/5 1947 m. Ruth A., f. 2/5

1924  på Frdbbg., datter af prokurist Einer Jensen (død 1970)
og hustru Mary Johanne f. Nielsen.

Student (Århus katedralskole) 1940; cand. jur. 1947; fg.
sekretær i handelsministeriet 1947, i justitsministeriet s.å.; kst.

dommerfuldm. i Brønderslev 1950; påny fg. sekretær i
justitsministeriet 1952, sekretær s.å., fuldmægtig 1958; kst.
dommer i Kbhs byret 1961, i vestre landsret s.å.; dommer i
vestre landsret 1963.
Adresse: Arildsv. 17,8800 Viborg.

AGERSNAP Torben professor, cand. oecon.; f. 25/7 1922 i
Horsens; søn af adjunkt Erling Agersnap (død 1969) og hustru
Jenny f. Sørensen (død 1958); gift 1963 m. professor, dr. jur.
Agnete Weis Bentzon (se denne).

Student (Horsens) 1941; cand. oecon. (Århus univ.) 1948; ansat
i Vejle Dampvæveri 1948; vidensk. assistent hos prof. Th.
Geiger, Århus univ. 1949-53, med undervisning i sociologi og
økonomisk historie; 1953 amanuensis, senere lektor og
afdelingsleder og 1969 professor i organisation og arbejdsso-
ciologi ved Handelshøjskolen i Kbh. Stifter og leder af Institut
for organisation og arbejdssociologi 1953-72
Medstifter, senere bestyrelsesmedl. i Århusstudenternes
kursusvirksomhed, Dansk Sociologisk Selskab, Nordisk
sommeruniversitet. Redaktør af Acta Sociologica vol
I-XI.Medl. af organisationsudvalget for Bispebjerg hospital.
Arbejder: Indre vandringer (1952); Radioundersøgelsen
(1954); Studenterundersøgelsen (1959); samarbejdsudvalg i
dansk industri (1961); Unge under videregående uddannelse
(1964); Mål og normer i organisationer (1968); Organisations-
teorien i støbeskeen (1971); DTH's organisation og arbejds-
former (1971); Undersøgelser i Grønland 1961,64,66,68,71.
Adresse: Porsedam, Tinghusv. 76,3230 Græsted.

AGERUP Flemming udenrigsråd, R'.p.p.; f. 5/7 1923 i Kbh;
søn af boghandler Chr. Agerup (død 1946) og hustru Anna
Marie f. Jacobsen (død 1970); gift 16/6 1949 m. Helka Marjatta
A., f. 25/11 1925 i Helsinki, Finland, datter af skoleråd Arvi
Hautamåki (død 1972) og hustru Laina f. Valski (død 1973).
Student (Lyngby) 1942; cand. polit. 1949; sekretær i
udenrigsministeriet s.å.; attaché ved ambassaden i Bonn 1953,
ambassadesekr. 1954; fg. fuldmægtig i udenrigsministeriet
1956; ambassadesekr. ved OEEC-delegationen, Paris 1957-59;
fuldmægtig i udenrigsministeriet 1960, kontorchef 1962;
ambassaderåd i Washington (med anmeldelse som minister-
råd) 1964; generalkonsul i Montreal 1970; udenrigsråd og chef
for udenrigsministeriets økonomisk-politiske afd. 1973.
Udenl. orden: Ty.F.R.F.32.
Adresse: Åbrinken 34,2830 Virum.

AGGEBO Anker læge; f. 7/2 1894 i Kbh; søn af bogtrykker P
A Aggebo Nielsen (død 1930) og hustru Amalie f. Larsen (død
1941); gift 4/8 1920 m. faglærerinde Esther A., f. 17/10 1892 i
Viborg, datter af overretssagfører J B Jørgensen og hustru
Agnes f. Bertelsen.

Student (Schneekloths skole) 1912; med. eks. 1920; reservelæ-
ge ved Århus Skt. Josephs hospitals tuberkulose- og med. afd.
1920-21 og 1922-23; assistent ved dr. med. Severin
Nordentofts røntgenklinik 1920-2ol og kandidat ved Århus
amtssygehus 1921-22; prakt. i Århus 1922-65; læge ved
mødre- og spædbørnehjemmet Bethesda 1923-65; jernbane-
læge 1925-65; lærer i sygepleje ved Diakonhøjskolen i Århus
1945-59; skolelæge 1949-64; læge ved den komm. vuggestue
1951-67; tilsynsførende læge ved Århus amtssygehus'
efterbehandlingsafd. på Skt. Josephs hospital 1966.
Medl. af menighedsrådet 1923-49, af værgerådet fra 1929-33,
af bestyrelsen for Århus Røde Kors 1936-38, af repræsentant-
skabet for De danske Lægers Hjælpeforening 1937-53 og af
bestyrelsen for Understøttelsesforeningen for trængende
Lægeenker 1937-53 og 1959-67, formand 1953-59; formand
for Lægeforeningen for Aarhus og Omegn 1948-53.
Har udg.: Aforismer om Læger og Lægekunst (1934); Fra
Hippokrates til Carrel (1939); Asklepios' Tjenere (Danske
lægememoirer I-VI, 1937-47); Niels Stensen (1938); Niels
Finsen (1940, jubilæumsudg. 1960); Hvorfor skal vi lide?
(1939); Den anden Virkelighed (1945); Saadan sagde Jesus
(s.m. F L Østrup, 1946); Kunsten af være syg (1948); H J Schou
- En Mand og hans Værk (s.m. Aage Rehfeldt, 1954); Den sorte
Streg - Samvittighedens Problemer (1955); Kunsten at blive
gammel (1957); Jerj er - nemlig - ikke religiøs . . . (1959);
Hvorfor altid den Hippokrates -? (1964); Sir William Osler.
Læge og Livskunstner (1966); Allerede Hippokrates - (1971);
Fader og Søn. Niels Blicher og Steen Steensen Blicher (1972).
Modtaget Lederle-prisen 1966.

Adresse: Augustenborgg. 23D, 8000 Århus C.

AGGEBO Jens rektor; f. 28/9 1926 i Århus; søn af læge Anker

Aggebo (se denne); gift 13/10 1956 m. lærerinde Marie

Elisabeth A., f. 10/8 1934, datter af læge Jens Johannes

Pedersen og hustru Marie Camilla Eufemia f. Wirenfeldt

Christensen (død 1965).

Cand. mag. (dansk, engelsk; Århus univ.) 1956; adjunkt ved

Stenhus kostskole 1957-60; adjunkt ved Marselisborg

gymnasium 1960, rektor smstds 1972.

Formand for Århus Kunstforening af 1847 1964 og for

Å-udstillingen 1967; medl. af Set. Pauls sogns menighedsråd

1973.

Adresse: Birketinget 9,8000 Århus C.

AGGEBO Søren underdirektør; f. 18/10 1928 i Århus; søn af
læge Anker Aggebo (se denne); gift 9/10 1953 m. Marianne A.,
f. 29/3 1930 på Frdbg., datter af professor, overlæge, dr. med.
Cai Holten (se denne).

Cand.oecon. 1953; vidensk. assistent ved Århus universitet
1953-57; forsk, ledende stillinger i dansk industri 1957-64;
medarbejder i Industrirådet fra 1964; Harvard Business
School (1TP) 1971; leder af Industrirådets kursusafd. som
underdir. fra 1973.

Medl. af bestyrelsen for Danske Økonomers Forening
1967-71, af EDB-rådet fra 1973, handelsmin.s produktivitets-
udvalg fra 1973, Nordic Management Board fra 1973. Censor
ved Handelshøjskolen i Kbh. fra 1956.
Diverse vidensk. artikler inden for virksomhedsledelse.
Adresse: Carl Baggers Allé 20,2920 Charlottenlund.

AHLBERG Flemming amtssocialdirektør; f. 1/6 1925 på
Frdbg.; søn af detailhandler Eberhard Ahlberg (død 1959) og
hustru Sophie f. Nielsen; gift 29/6 1948 m. Gerda A., f. 2/7 1926
i Kastrup, datter af telegrafkontrollør Hjalmar Rasmussen og
hustru Inge f. Kofoed.

Realeks. 1942; handelsmedhjælpereks. 1945; student (priv.
dimit) 1948; cand. jur. 1957. Ansat i Gentofte kommunes
socialdirektorat 1942-61, som sekretær 1957, fuldmægtig
1960; souschef ved revalideringscentret for Kbhs, Frederiks-
borg og Bornholms amter 1961-68; socialinsp. ved Rødovre
kommunes social- og sundhedsforvaltning 1968-72; amtsso-
cialdir. ved Kbhs amtskommunes social- og sundhedsforvalt-
ning 1972.

Beskæftiget ved Studentersamfundets retshjælp for ubemid-
lede 1953-54; socialkonsulent ved forsvarets oplysnings- og
velfærdstjeneste 1954-62; lærer i foreningsret og mødeteknik
ved Taleteknisk institut 1958-59; politifuldm. ved politimester-
embedet i Glostrup 1962-65 samt beskikket anklager ved
Glostrup ret; lærer ved Dansk kommunalkursus 1958-69 i
borgerlig ret, 1968-70 i sociallovgivning; lærer ved Danmarks
sociale højskole 1962-68 i revalidering. Endv. omfattende
lærer- og foredragsvirksomhed ved forsk, kurser m.v.
Sekretær for tilsynsrådet ved Vestegnens rådgivningscenter
for børn og unge siden 1968; formand for Plejehjemsforenin-
gen i Kbhs amt 1969-72; formand for Socialinspektørforenin-
gen i Danmark 1970-72, fortsat medl. af sammes forretnings-
udvalg; medl. af et u. Kommunernes Landsforening nedsat
socialplanlægningsudvalg 1970-72; medl. af fl. tilsynsråd og
bestyrelser ved døgninstitutioner u. børne- og ungdomsfor-
sorgen.

Udarbejdet en historisk gennemgang af »Den sociale forsorg
i Danmark« for skoleungdommen (Faglig Læsning, hefte 1,
1964, hefte 2,1966). Sociale debatoplæg i fagpresse m. v.
Adresse: Byparkv. 129,2600 Glostrup.

AHLEFELDT-LAURVIG Claus greve, R.p.p.; f. 2/9 1909 i

Kbh; søn af ritmester, greve Erik Ahlefeldt-Laurvig (død

1946) og hustru Fritze f. Tesdorpf (død 1967).

Student (Stenhus); sekondløjtn. ved gardehusarregimentet:

uddannet i London og Zurich i bankfaget; repræsenterede

Hambros Bank i Tyskland 1936-39; ansat i Anilinkompagniet,

Kbh 1940-43, i Hambros Bank, London 1946-48; direktør i

ingeniørfirmaet Keir & Cawder, England og Østafrika

1948-55; delegeret for Krupps fabrikker for Storbritannien og

Commonwealth fra 1955.

Medl. af forsk, bestyrelser og komitéer.

Ejer af herregården Holbækgård ved Ørsted 1961-73.

Udenl. ordner: I. Kr. 5.; N. Br. M.; N. Sbr. M.; Ty. F. R. F. 2\

Adresse: 9 Eaton Sq., London S.W.I., England og Holbækgård,
8950 Ørsted.

AHLEFELDT-LAURVIG Kai Benedict lensgreve, kammer-
herre, hofjægermester, R., Hjv.Ft., MT. Kha.p.p.; f. 12/2 1903 i
Kbh; søn af gesandt, greve Preben Ahlefeldt-Laurvig (død
1946, se Blå Bog 1943) og hustru Marie (Mary) f. baronesse de
Gohr (død 1954); gift 2/11 1932 m. Thea Ottilie A-L.
(dekoreret m. Hjv. Ft., M.T.Kha. og dekorationen til »Dame
Commander« af Stb.V), f. 9/12 i Shanghai, datter af
generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Blå Bog 1934) og
hustru Kirsten f. Bramsen (død 1934).

Student (Stenhus) 1921; cand. phil. 1922; lært landvæsen;
sekondløjtn. ved livgarden 1929; forpagter af Nordenbro-
gaard på Langeland 1930-47 og af broløkke på Langeland
1937-47; ejer af de under det tidl. grevskabet Langeland og
stamhuset Ahlefeldt værende besiddelser fra 1947 til 1967, da
ejend. Nordenbrogaard og Broløkke blev overdraget til en
søn, af resten af godset er oprettet et interessentskab,
medinteressent af dette; er dog fremdeles ejer af ejend.
Lykkesholm.

Medl. af bestyrelsen for Langelands landøkonomiske
Forening 1932-68 (næstformand 1938-68), af tilsynsrådet for
Langelands Sparekasse 1933-73 og af Magleby sogneråd
1937-47; formand for Langelands konservative Forening
1933-45 og for landbrugsministeriets byggeudvalg for
Rudkøbing kredsen 1940-43; medl. af bestyrelsen for
Sydfyenske Dampskibsselskab 1941-54; formand for I/S
Magleby Nor 1942-48; næstformand for Fyens Stifts
patriotiske Selskab 1945, formand 1946-67; medl. af
bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Fyens
Stift 1946-67 og for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i
Fyens Stift 1946-50; formand for understøttelsesforeningen
for trængende forhenværende Landmænd og deres Efterladte
i Fyens Stift 1947; medl. af bestyrelsen for Det gjensidige
Forsikringsselskab Danmark 1961-73 og for Foreningen til
Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1961-72; formand for
Majoratsforeningen 1964-74; kompagnichef i hjemmeværnet
og afsnitsleder for Langelands hjemmeværn 1949-64;
Udenl. ordner: F.N.F.5.; Ir.T.2.
Adresse: Tranekær slot, 5953 Tranekær.

AHLEFELDT-LAURVIG Preben greve, godsejer; f. 20/4
1936 i Kbh; søn af kammerherre, hofjægermester, lensgreve
Kai Benedict Ahlefeldt-Laurvig (se denne); gift 28/9 1963 m.
Brita A-L., f. 1/3 1939 i Oslo, datter af bankdirektør Erik O
Klingenberg og hustru Gunvor f. Rasch.
Student (Herlufsholm) 1955; uddannelse inden for land- og
skovbrug; højere handelseks. (Niels Brock) 1961; Løjtnant af
res. i den kgl. livgarde 1959, premierløjtn. 1963; kompagnichef
og afsnitsleder for Langelands hjemmeVærn 1964; godsforval-
ter på Tranekær gods 1964, medejer fra 1966.
Medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobil Klub 1963-73,
formand 1968-73; medl. af bestyrelsen for Fyns Stifts
Patriotiske Selskab 1967-72, Langelands Konservative For-
ening 1967-71, Fonden til bevarelse af gamle huse på
Langeland og Strynø 1967, stiftelsen Nørlund 1968, Hans K
Kristensen A/S 1970, formand 1972, Glamsbjærg Trævarefa-
brik og Savværk A/S; medl. af Tranekær kommunalbestyrelse
1970; formand for Foreningen af Skov- og Landejendomsbe-
siddere i Danmark 1970.
Adresse:Tranekær ladegård, 5953 Tranekær.

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Gregers greve, kammer-
herre, hofjægermester, R'.p.p.; f. 14/2 1905 på Skovsbo ved
Kerteminde; søn af kammerherre, hofjærgermester, greve •
Frederik Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille (død 1946, se Blå
Bog 1943) og hustru Eleonore Sophia f. comtesse Bille
Brahe-Selby (død 1973); gift 11/4 1930 m. Ellen Margrethe
Nonni A-L-B., f. 29/9 1909 i Kbh, datter af administrator
Christian Lassen (død 1954) og hustru Gudrun f. Zahle (død
1967).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1925; forstuddannelse 1927-29;
studierejse til England, Skotland, Holland, Belgien, Tyskland
og Tjekoslovakiet 1929; skovrider for Egeskov og Fjellebbro
skovdistrikter 1930-50. Safari i Britisk Østafrika og Belgisk
Kongo 1937; ledede safari i Kenya og Tanganyika for Kbhs og
Århus universiteters zoologiske museer og nationalmuseet
1947; etnografisk-zoologisk og jagtlig indsamlings- og

forskningsrejse i Tanganyika og Sudan 1951, i Indien 1954;
medejer af interessentskabet Egeskov og Fjellebro gods 1943,
overtog godsets administration og Egeskovs successorfond
1946. Eneejer efter interessentskabets ophævelse 1948; fra
1962 kun eneejer af successorfonden og Egeskov hus m. park
efter overdragelse af Egeskov og Fjellebro godser i
driftsinteressentskab til hhv. søn og datter.
Medl. af bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1939-41 og for
dennes Faaborg politikreds 1932-45 (repræsentant 1938-45);
formand for Kværndrup jagtforening 1943-45; medl. af
bestyrelsen for Rudme Andels-Elektricitetsværk 1932-45, for
Fyns S.S.T. (Skove, Savværker og Trælastimportører)
1939-59, af præsidiet for jagt- og skovbrugsmuseet i
Hørsholm fra 1940 og af sammes bestyrelse 1947-70, af
bestyrelsen for Svendborg amt og bys museum 1940-73 samt
af repræsentantskabet for Fyns Stifts Historiske Samfund
1942-57; overjagtkonsulent for Danmark 1945-63; formand
for jagtrådet 1959-70 samt vildtnævnet 1967-70. Medl. af
jagtlovskommissionen 1959-65; medl. af bestyrelsen for
Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok 1945-46, for Skovbru-
gets Arbejdsgiverforening for Fyens Stift 1945-64 (formand
1948-51), for Kalø Jagtgaard 1950-70 og for A/S Dansk
Jagtforsikring fra 1954. Æresmedlem af The Shikar Club,
England 1951, af The Fauna Society, British Empire 1951, af
Associations des Chasseurs de Montagne, Frankrig 1952, af
East African Professional Hunters Ass. 1953 og af St. Hubert
Club, England 1957; livsvarigt medl. af Kenya Wild Life
Society fra 1957; overordentlig medl. af Conseil International
de la Chasse, Paris 1951-70, formand for den danske sektion af
samme 1953-58; medl. af præsidiet for Verdensnaturfonden
for Danmark fra 1972.

Har udg.: »Impala«, om Storvildtjagt og Bueskydning i Kenya
og Kongo (1937); Moderne Bueskydning (1941); »Tandalla«
om Den Dansk-østafrikanske videnskabelige Ekspedition af
1947 (1948, engelsk udg. 1951, finsk udg. 1954); »Over Bjerge
og Dale« om Spanien, Tanganyika og Sudan (1952);
medforfatter af forsk, danske og udenl. værker, hovedsagelig
vedr. jagt; har skrevet en række kroniker og artikler til inden-
og udenlandske blade. Redaktør af Dansk Jagtleksikon
1941-44, af jagt-antologien: Jæger, Jagt og Vildt Verden over
1953-54, af Jeg er Jæger 1958-59 og af Den Store Jagtbog
1963.

Udenl. orden: Sv.J.J.M.
Adresse: Egeskov, 5772 Kværndrup.

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Axel greve, kammerherre,
hofjægermester, godsejer; f. 14/8 1910 på Hvidkilde; søn af
kammerherre, hofjægermester, greve Christian Ahlefeldt-
Laurvig-Lehn (død 1959, se Blå Bog 1958) og hustru
Sophie-Magdalene f. baronesse Reedtz-Thott (død 1951); gift
17/5 1950 m. Joan A-L-L, f. 9/6 1918 i Eastbourne i England,
datter af direktør James Garrett og hustru Edith f. Eynott.
Student (Stenhus) 1929; højere handelseks. (Niels Brock);
praktisk uddannelse i bankvæsen og godsadministration;
godsforvalter på Hvidkilde gods; ejer af Hvidkilde gods fra
1951, af Nielstrup hovedgård fra 1954 og af Hvidkilde
skovdistrikt m.m. fra 1955.

Medl. af Egense sogneråd 1943-50 og 1954-66; formand for
Svendborg Hjemmeværnsforening 1946-49; kompagnichef i
hjemmeværnet 1949-53; formand for afløsningen af jagtretten
i Svendborg amt 1954-67 og for Naturfredningskomitéen for
Svendborg og omegn 1954-69; formand for bestyrelsen for
Engesvang Spaanpladefabrik A/S: medl. af bestyrelsen for
Dansk Træcellulose A/S 1961-71, for Fynske Skovbrugs
Fordelingsforening, Dansk Spaanplade Kompagni A/S,
Glumsø Spånplade Fabrik A/S, Nordalim A/S, Århus,
Skandinavisk Tændstavfabrik A/S og Falcks Redningskorps,
Odense A/S, af repræsentantskabet for Den Danske
Landmandsbanks Svendborg afd.; formand for bestyrelsen for
nogle lokale sociale institutioner og legater.
Tildelt Hemmatruppernas Minneskors og H.M. kongens
jubilæumstegn for befalingsmænd i de faste brandkorps på
landet.

Udenl. ordner: Fi.Fr.2.; Fi.M.M.4.; Mon.G.4.
Adresse: Hvidkilde, 5761 Ollerup.

AHLGREEN ERIKSEN Frede vicedirektør; f. 20/11 1925 i
Tørring; søn af papirhandler Jens Peter Eriksen (død 1950) og
hustru Elisabeth f. Rasmussen (død 1946); gift 21/2 1953 m.

Birte A.E., f. 21/2 1931 på Frdbg., datter af fuldmægtig Egon
Jørgensen og hustru Anna f. Rasmussen.
Realeks. (Tørring realskole) 1942; trafikelev ved Horsens
Vestbaner 1942-45; fra 1946 ansat i DDL/SAS som
trafikassist., flyverklarerercertifikat 1951, overtrafikkontrol-
lør og chef for SAS trafikcentral 1955, HD i udenrigshandel
1958, trafikinsp. 1958, direktør for Kbhs luftgodsstation 1967,
luftfragtdirektør (Vice President Cargo Marketing) i SAS
hovedkontor, Stockholm 1970, vicedir. og stedfortræder for
regionalchefen, region Danmark 1974.

Medvirket ved opbygningen af Grønlandsfly A/S 1959-67,
driftschef for samme 1961-64.

Adresse: c/o SAS, region Danmark, Kbhs lufthavn, 2770
Kastrup.

AHLMANN Elisabeth (Lis) kunstvæverske; f. 13/4 1894 i
Århus; datter af arkitekt Vilhelm Ahlmann (død 1928, se Blå
Bog 1928) og hustru Cecilie f. Hansen (død 1931); ugift.
Uddannet på Gerda Hennings værksted fra 1923; eget
værksted 1933; konsulent hos A/S C Olesen fra 1953. Udstillet
på Håndarbejdets Fremmes udstillinger fra 1928, på
Snedkerlaugets fra 1938, i Kunstforeningen 1967, på dansk
udstilling i Stockholm 1942, Helsingborg 1955, Malmø
museum 1971; separat-udstilling i Arkitektforeningen i Århus
1968.

Repræsenteret på Kunstindustrimuseet med Rya; har endv.
udført møbel-textiler, forhæng til Køge krematorium, textiler
til Skive sygehus og amtssygehuset i Sønderborg, alterdug til
kirke i Jylland.

Tagea Brandts legat 1948, Hirschsprungs legat 1942,
Eckersberg-medaljen 1964,Cotil-prisen 1974.
Adresse: Skt. Knuds V 15,1903 Kbh V.

AHLMANN Klaus arkitekt; f. 26/9 1928 i Birkerød; søn af
forfatteren Hans Ahlmann (død 1952) og hustru Michala f.
Haslund (død 1943); gift 26/5 1951 m. Lise A., f. 30/5 1929 i
Kbh, datter af tandlæge Knud Heegaard og hustru tandlæge
Else H. f. Krogh.

Udlært som tømrer 1949; konstruktør fra Kbhs bygmester-
skole s.å.; afgang fra Kunstakademiets arkitektskole 1955.
Ansættelser i forsk, arkitektvirksomheder. Lærer ved
Kunstakademiets arkitektskole siden 1960; professor ved
University College, Nairobi 1967-69; forskningsadjunktur ved
Kunstakademiet 1970-73 om arkitektuddannelsen. Medl. af
the Architectural Association, London.
Formand for Akademisk Arkitektforening 1970-73.
Adresse: Engen 4,3460 Birkerød.
Sommerbolig: Blåmunkene 3, Kildekrog, 3100 Hornbæk.

AHLMANN-LORENTZEN Jørgen godsejer; f. 28/5 1916 på
Langholt hovedgård; søn af godsejer N Ahlmann-Lorentzen
(død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Kirsten f. Liljefalk (død
1970); gift 20/4 1946 m. Gerda A-L., f. 26/3 1922 i Slagelse,
datter af kaptajn, realskoleejer Victor v. Staffeldt (død 1960)
og hustru Betty f. Nordentoft.

Student (Ålborg) 1934; praktisk landmandsuddannelse
1934-37; på Næsgård agerbrugsskole 1937-39; landbrugskand.
1945; forvalter på Striben ved Langholt 1946-52; overtog
Langholt gods 1952.

Medl. af repræsentantskabet for Banken for Nørresundby og
Omegn 1958 og af hovedbestyrelsen for Tolvmandsforenin-
gerne 1962; formand for husdyrbrugudvalget for Ålborg amt
1963.
Adresse: Langholt hovedgård, 9310 Vodskov.

AHLMARK Povl dommer; f. 25/2 1918 i Sdr. Harritslev; søn
af sognepræst Lars Jensen Ahlmark (død 1944) og hustru
Petrea Juliane f. Vad (død 1964); gift 11/6 1944 m. Ebba A., f.
28/6 1917 i Vrå, datter af købmand Emil Hove (død 1946) og
hustru Kirstine f. Kristoffersen (død 1961).
Student (Hjørring) 1936; cand. jur. 1944; politifuldm. i Ålborg
s.å.; dommerfuldm. smstds 1945, i Kolding 1950; dommer i
Ærøskøbing 1966, i Rødding 1970.
Adresse: Dommerboligen, 6630 Rødding.

AHM Axel forstander, R; f. 26/1 1907 i Kbh; søn af forvalter
Emil Ahm (død 1950) og hustru Sofie f. Sørensen (død 1949);
gift 30/6 1933 m. Ellen A., f. 13/12 1907 i Hårlev, datter af
direktør P R Jensen (død 1963) og hustru Marie f. Jørgensen

(død 1953).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1925; ansat i Levers
Sæbefabrikker A/S 1925-32, ved Wedins kursus 1932-38;
oprettede Ahms kursus 1939.

Medstifter af Efterslægtens Boldklub 1920, formand 1934-38;
formand i Dansk Håndbold Forbunds udvalg for lovfortolk-
ning og dommere 1943-62, forbundets sekretær 1958-63, dets
næstformand 1963-70; medl. af Det Internationale Håndbold-
forbunds tekn. kommission fra 1950; international dommer i
talrige håndboldlandskampe 1939-62; præsident i Nørrebro-
Rotary Klub 1960-61.

Tildelt Dansk Idræts Forbunds, Dansk Håndbold Forbunds og
Svenska Håndboll Forbundets ærestegn i guld, samt J L
Nathansens mindepokal i 1971.
Adresse: N-Farimagsg. 33,1364 Kbh. K.
Sommerbolig: »Lyngbo«, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.

AHM Jens rektor; f. 10/3 1910 i Gjerlev, Jylland; søn af
gårdejer Søren Ahm (død 1957) og hustru Ane Dorthea f.
Johnsen; gift 6/6 1938 m. Lisbeth A., f. 24/6 1914 på Frdbg.,
datter af ingeniør Peter Johs. Petersen (død 1955) og hustru
Anna Sofie F. Larsen (død 1963).

Student (Randers) 1927; cand.mag. (fransk og latin) 1934; eks.
fra statens gymnastikinstitut 1935; adjunkt ved Marselisborg
gymnasium, Århus 1938, lektor smstds 1952; rektor for
Esbjerg statsskole 1956, for Viby amtsgymnasium fra 1965; till.
erhvervsvejleder ved amtsarbejdsanvisningskontoret i Århus
1944-55; midlertidig konsulent i erhvervsvejledning for
OECD 1963.

Formand for Alliance francaise, Århus 1939-46, for Gymnas-
tisk Selskab, Århus 1943-46, for Dansk Erhvervsvejlederfor-
ening 1949-56 ogfor Nordisk Erhvervsvejlederforbund
1955-56; medl. af arbejdsmin.s erhvervsvejledningsudvalg og
gymnasieskolernes læseplansudvalg 1959-60, af undervis-
ningsmin.s rådg. udvalg vedr. gymnasiet og højere forberedel-
seseks, fra 1968; nationalkorrespondent for Association
Internationale d'Orientation Professionelle 1953-56 og
1959-60.

Litterære arbejder: Et forsøg med erhvervsvejledning i
skolen (i Einer Torsting: Opdragelse og undervisning i
Danmark): Før jeg vælger livsstilling, undervisningsvejled-
ning i erhvervsorientering (s.m. O Helm); Hele uddannelsen til
debat (s.m. Per Kirstein); Fremtidens skole (1966). Dansk
redaktør af Nordisk erhvervsvejledning 1952-57. Kronikker
og artikler om uddannelsesproblemer i dagspresse og
fagpresse.

Tildelt Baden-Powell prisen 1960.
Adresse: Søndervangs Allé 45,8260 Viby J.

ALBAN-HANSEN Erik generaldirektør, R'.p.p.; f. 29/7 1920 i
Kbh; søn af overmaskinmester Eiler V Hansen og hustru
Vilhelmine Christine f. Lorentzen (død 1928); gift 1/5 1943 m.
Vibeke A-H., f. 19/4 1919 i Ringkøbing, datter af
telegrafbestyrer Theodor Poulsen (død 1966) og hustru
Ingeborg f. Harder.

Student (Lyngby statsskole) 1938; cand.polit. 1944: sekretær i
finansministeriet, departementet for told- og forbrugsafgifter,
1944, fuldmægtig 1948, ekspeditionssekr. 1955, kontorchef
1964 efter at have fungeret som chef for 3. forbrugsafgiftskon-
tor siden 1962, fg. chef 1964 for administrationen af den alm.
omsætningsafgift, afdelingschef i finansministeriet 1965; chef
for EF-kommissionens generaldirektorat for finansielle
institutioner og skattespørgsmål 1973.

Medl. af nævnet vedr. alm. omsætningsafgift 1962, næstfor-
mand 1970-73.
Udenl. orden: S.N.2.
Adresse: 35 Square Marie-Louise, 1040 Bruxelles, Belgien.

ALBECK Georg amtsforvalter, R'„ D.r.K.M.; f. 23/4 1904 i
Kbh; søn af overlæge, dr. med. Victor Albeck (død 1933, se Blå
Bog 1932) og hustru Ella f. Zachariae (død 1956); gift 3/9 1938
m. Lis A., f. 21/10 1915 i Århus, datter af repræsentant S
Bræmer (død 1964) og hustru Dagmar f. Madsen (død 1945).
Student (Randers) 1923; cand. polit. 1930; fg. sekretær i
finansministeriets 4. hovedrevisorat 1931, tjeneste i hovedre-
visoraterne til 1957, fra 1946 som kontorchef i 3.
hovedrevisorat; amtsforvalter for Kbhs amts nordre birks
amtstuedistrikt 1957-73.
Forestod 3. hovedrevisorats revision af den internationale

tuberkulosekampagne (The joint Enterprise) 1948-52; bolig-
min.s beskikk. som revisor af statens byggeforskningsinstitut
1948-72; indenrigsmin.s beskikk. som kritisk revisor af Dansk
Røde Kors 1952-57; medl. af forsk, udvalg. Medl. af
bestyrelsen for Dansk Røde Kors Kbhs afd. samt af
landsforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg
1960-64.
Adresse: Sortedam Doss. 91,2100 Kbh. 0.

ALBECK Gustav professor, dr. phil, R'.; f. 5/6 1906 i Kbh; søn
af overlæge, dr.med. Victor Albeck (død 1933, se Blå Bog
1932) og hustru Ella f. Zachariae (død 1956); gift 1. gang 17/11
1934 (ægteskabet opløst 1940) m. universitetslektor, forfatter
Ulla Albeck (se denne); 2. gang 2/8 1942 m. Kirsten A., f. 28/5
1920, datter af købmand Anders Greve (død 1963) og hustru
Christa f. Hansen.

Student (Århus katedralskole) 1924; mag.art. (nordisk filologi)
1932; lærer i Århus 1933-41; adjunkt ved Den jydske
handelshøjskole 1941-44 og ved Århus universitet 1943-49;
dr.phil. 1946; lektor i nordisk litteratur ved Århus universitet
1949, docent 1956, professor 1958; gæsteforelæsninger ved
Åbo akademi 1953, Goteborg universitet 1959, University of
London 1966 og 1969, universitetet i Bergen 1967, Kiel 1969.
Ledende senior i Studenterforeningen i Århus 1946-47;
formand for Jysk selskab for nordisk filologi 1950-59 og for
præsidiet for Humanistisk Samfund ved Århus universitet fra
1964; medl. af Det lærde Selskab og af Det danske Sprog- og
Litteraturselskab; medl. af bestyrelsen for Nordisk institut for
folkedigtning fra 1965; medstifter af Aarhus By-Orkester 1935
(formand fra 1967) og af Den jydske Opera 1947 (formand
1967-72); formand for landsdelsorkestrenes samarbejdsud-
valg 1954-72, for Teaterforeningen i Århus fra 1951 og for
præsidiet for folkeuniversitet i Århus fra 1958; næstformand i
folkeuniversitetsudvalget fra 1959; medl. af bestyrelsen for
Marselisborg seminarium fra 1956, af musikkommissionen
1957-71, af bestyrelsen for teatret Svalegangen fra 1967, af
teaterudvalget for købstadmuseet Den gamle By fra 1963, af
teaterrådet 1970-73 og repræsentantskabet for statens
musikråd fra 1971.

Litterære arbejder: Hovedtræk af den jydske Universitets-
sags Historie (1933); Digtninge om Danmark 1940, en antologi
(1941); Grundtvig og Norden (1942); Grundtvigs slemme
Skolegang (1945); Knytlinga, Sagaerne om Danmarks
Konger, Studier i ældre nordisk Litteratur (disputats, 1946);
Fr. Paludan-Muller Manuskripter, Adam Homo (Danske
Digtere ved Arbejdet, 1948); Omkring Grundtvigs Digtsam-
linger (1955); Fra Runerne til Kingo (Dansk Litteraturhistorie
I, 1964); Dansk Romantik (Dansk Litteraturhistorie II, 1965);
Absalons eftermæle (1967); Storm P. som samfundskritiker
(s.m. Jens Kruuse, 1972); afhandlinger i vidensk. festskrifter,
samlingsværker og faglige tidsskrifter; kroniker. Redaktør af
Grundtvig-Studier fra 1952; medarbejder ved Registrant over
N.F.S. Grundtvigs papirer (1954-62); redaktør af og
medarbejder ved Ebeltoft Købstads Historie (1951), Den
jydske Opera 1947-1957, Humanister i Jylland (1959), Vort
første By- og Landsdelorkester (1960), Festskrift til dr.phil.
Jens Kruuse (1968), Opera i Århus (s.m. Gerhard Schepelern,
1972).

Adresse: Eforboligen, kollegium 6, Universitetsparken, 8000
Århus C.
Sommerbolig: Torvet 3,8400 Ebeltoft.

ALBECK Kaj fh. kontorchef, Ri.; f. 12/9 1889 i Skanderborg;
søn af læge K E Albeck (død 1904) og hustru Ingeborg
Margrethe f. Ortmann (død 1952); gift 1. gang 2/9 1916
(ægteskabet opløst 1928) m. Gudrun Isa A., f. 12/9 1894 i Kbh,
død 1960, datter af stamhusbesidder, ekspeditionssekretær
Jens Just Sofus Sommer Jermiin (død 1909) og hustru Olga f.
von Nutzhorn (død 1937); 2. gang 22/12 1929 (ægteskabet
opløst 1950) m. Ellen A., f. U/11 1906 i Kbh, datter af grosserer
Hans Tegner (død 1948, se Blå Bog 1948) og hustru kgl.
balletdanserinde Ellen f. Braunstein (død 1957); 3. gang 27/4
1970 m. Lillebil A., f. 19/2 1922 i Århus, datter af grosserer
Ansgar Clemmensen (død 1964) og hustru Thonny Agnete f.
Henriksen (død 1924).

Student (Birkerød) 1909; cand. jur. 1916; by- og herredsfuldm.
i Hasle og Bornholms nordre herred 1916-18; sekretær i
finansministeriets 1. revisionsdepartement 1918; i finansmini-
steriets 1. hovedrevisorat 1927; fuldmægtig 1933; eksped-

tionssekr. 1937; chef for 1. hovedrevisorats (fra 1958:
revisionsdepartements) 2. kontor 1939-59, påny tilknyttet
kontoret 1961-65; fg. sekretær i overværgerådet 1918-31;
medhjælper hos den af justitsministeriet beskikkede revisor af
eksekutorboer i Kbh 1922-64, kst. som revisor 1/2 år 1959-60;
medl. af Ministerialforeningens repræsentantskab 1934-36.
Har skrevet: Behandlingen af Eksekutorboer (1935, ny
udvidet udg. 1948,1958 og 1966).
Adresse: Dalgas Boulevard 55,2000 Kbh F.

ALBECK Ulla universitetslektor, forfatter; f. 7/6 1909 i Kbh;
datter af professor, dr.phil. Johannes Brøndum-Nielsen (se
denne) og hustru Frieda f. Christensen (død 1944); gift 1. gang
17/11 1934 (ægteskabet opløst 1940) m. professor, dr.phil.
Gustav Albeck (se denne); 2. gang 24/7 1948 (ægteskabet
opløst 1965) m. overlæge Erik Timmermann, f. 7/3 1919 i Kbh,
søn af bankbestyrer Paul Timmermann og hustru Asta f.
Engelbrecht.

Student (Øregård gymn.) 1928; magister i nordisk filologi
1934; Filologisk-historisk Samfunds store pris 1935; assistent
ved Kbhs universitet 1937, lektor i stilistik 1943.
Litterære arbejder: Dansk Stilistik (1939, 7. udg. 1973); Dansk
Synonymordbog (1941,5. udg. 1972); Farlige Ord (1942,2. udg.
1948); Lone (1941); Stil og Teknik i Blichers Noveller (1942);
Lone paa Eventyr (1945, oversat til svensk 1947); Lillepigen
(1948, oversat til engelsk, amerikansk, finsk); Breve til Fritz
(udg. af Herman Bang-Breve, 1951). Talrige artikler om
sproglige og litterære emner; bidrag til antologier og
festskrifter. Journalistisk og redaktionel virksomhed.
Adresse: Badstuestræde 10,1209 Kbh K.
Sommerbolig: Jokumpeters Hus, 8791 Tranebjerg Samsø.

ALBERTSEN Bent direktør; f. 16/6 1926 i Skovshoved; søn af
kontorchef u. magistraten Georg Albertsen (død 1961) og
hustru Anna Christine f. Petersen (død 1953); gift 6/10 1951 m.
Lise A., f. 31/10 1926 i Charlottenlund, datter af bager Michael
Pedersen og hustru Ella f. Nørager (død 1962).
Højere handelseks., Niels Brock 1948; den danske købmands-
skole i London 1949; H.D. i salg og reklame 1959; ansat hos
Lama, Ørholm 1951-56, hos Nærum Nylon 1956-59; salgschef
på Højer Tæppefabrik 1959, adm. direktør smstds fra 1961.
Medl. af Tekstilfabrikantforeningens hovedbestyrelse
1968-72, herunder medl. af eksportudvalget; medl. af
Industrirådet 1971-73.
Adresse: Sønderg. 33,6280 Højer.
Sommerbolig: Brunshuse, 5631 Ebberup Fyn.

ALBERTSEN Kristian folketingsmand, landsformand; f. 27/2
1917 i Marstal; søn af skibsfører Albert Albertsen (død 1918)
og hustru Hermanda Elise f. Hansen (død 1970); gift 2/7 1948
m. Mette A., f.4/3 1924 i Høng, datter af forretningsfører Oluf
Bertolt (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Else f. Brix.
Handelsmedhjælpereks. fra Ærøskøbing handelsskole 1935;
på den internationale højskole i Geneve samt studiekursus i
Sverige, Norge, England og Frankrig; beskæftiget i
manufakturbranchen 1931-39; konsulent ved Social-Demo-
kraten, senere Aktuelt, 1941-60, afdelingschef 1960-63, afbrudt
af fangenskab hos Gestapo 1944-45; sekretær i Socialdemo-
kratiet 1966-67.

Formand for D.s.U. i Rødby, Langeskov, Frdbg. og Brønshøj
afd. i perioden 1936-43, for Socialdemokratiet i 1., 2. og 3.
Frdbg. kreds 1950-64; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse
1947-64, rådmand 1954-62; medl. af folketinget (vestre
storkreds) fra 1960; formand for folketingets sociale udvalg;
medl. af Nordisk råd; formand for tilsynsrådet for
forsorgscenter 1 u. statens åndssvageforsorg 1962-70 og for
skolehjemmet Kongsdal; medl. af bestyrelsen for Kongeriget
Danmarks Hypotekbank; formand for Pensionisternes sam-
virke; stifter af og formand for Pensionisthøjskolen i Tisvilde;
formand for Dansk-Rumænsk forening; næstformand for
Frdbg. tekniske Selskab 1960-64; tillidshverv i H. og K. i årene
1936-37 og 1944-60. Har stiftet og leder en række klubber for
ældre, A.O.F.'s Frdbg.-afd., Rådgivningskontoret på Frdbg..
børneklubber m.m.

Har skrevet kronikker og artikler i dag- og fagblade samt
bogen: Pensionist i Danmark.
Adresse: Johs. V Jensens Allé 46,2500 Valby.

ALBERTSEN L L professor; f. 1936 i Odense; søn af direktør

G P Albertsen og hustru Helene A.

Amanuensis i germansk filologi ved Århus universitet 1962,

afdelingsleder 1968, professor i tysk litteratur smstds 1972.

Har skrevet bøger og afhandlinger om litteraturhistoriske

emner.

Modtaget Jens Baggesen-prisen 1971.

Adresse: Jyllands Allé 103,8270 Højbjerg.

ALBINUS Svend arkitekt, K.p.p.; f. 28/8 1901 i Kbh; søn af
grosserer Johannes Albinus (død 1938) og hustru Signe f.
Nissen (død 1956); gift 28/8 1931 m. Elise A., f. 6/1 1910 på
Frdbg., datter af direktør Valdemar Schrøder (død 1942) og
hustru Vilhelmine f. Reimer (død 1949).

Student (Østre borgerdydskole) 1920; afgang fra Teknisk
skole 1924, fra kunstakademiet 1929; deltog i École Francaise
dÅthénes opmålingsarbejder (Delos og Delfi) 1929 og 1933;
medarbejder hos professor K Gottlob 1930-39; leder af Kbhs
alm. Boligselskabs arkitektafd. 1939-54; forskningsleder i
statens byggeforskningsinstitut 1954-56; chefarkitekt i bolig-
ministeriet 1956-71.
Udenl. orden; F.O.I.P.
Adresse: Østerled 15,2100 Kbh 0.

ALBJERG NIELSEN Erik Lund politimester, R., HTP.; f. 2/6
1911 i Roskilde; søn af alterdegn Oluf Albjerg Nielsen (død

1960)  og hustru Ella Elisabeth f. Lund (død 1965); gift 26/1
1962 m. Anne-Marie A. N., f. 26/12 1925 i Kbh, datter af
overlærer Jens Jensen og hustru Marie f. Skaun.

Student (Århus katedralskole) 1929; ocand. jur. 1935;
politifuldm. i Odense herred m.v. 1936, i Århus 1937, i Hasle
m.fl. herreder 1951 og i Frdbg. birk 1955; politimester i
Esbjerg 1959 i Horsens 1971.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i
Danmark 1950-58 og for Foreningen af Politimestre i
Danmark 1961-73; medl. af civilforsvarsrådet 1963.
Adresse: Rådhusg. 8,8700 Horsens.

ALBRECHTSEN Erik direktør, cand. jur., R.; f. 4/8 1915 på

Frdbg.; søn af revisor S A Albrechtsen (død 1960) og hustru
Anna f. Petersen (død 1944); gift 1. gang 17/8 1947
(ægteskabet opløst) m. Lis A., f. 18/12 1923 på Frdbg., datter af
direktør John Lemberg (død 1953) og hustru Emmaf. Bøggild;
2. gang 26/9 1972 m. Tove A., f. 16/3 1931 i Århus, datter af
overassistent Niels Nielsen og hustru Marie f. Jakobsen (død
1965).

Student (Frdbg. gymn.) 1933; cand. jur. 1942; sekretær i
finansministeriet 1942, fuldmægtig 1952, ekspeditionssekr.
1959; kontorchef i forvaltningsnævnets sekretariat 1956-63;
leder af statens og kommunernes administrationskurser
(forvaltningshøjskolen) 1963; direktør for Danmarks forvalt-
ningshøjskole 1965.
Adresse: Mølleåparken 5,2800 Lyngby.

ALBRECHTSEN H Aksel kreditforeningsdirektør; f. 28/7
1909 i Spjellerup i Marvede sogn; søn af tømrermester,
kreditforeningsrepræsentant N P Albrechtsen (død 1954) og
hustru Laura f. Rasmussen (død 1948); gift 24/6 1934 m. Bertha
A„ f. 8/6 1910 i Tornemark i Fyrendal sogn, datter af
herrefrisørmester J P Hansen og hustru Anna f. Nielsen.
Udlært som tømrer: afgang fra Odense tekniske skole som
bygningskonstruktør 1929; egen tømrerforretning i Næstved
1934; faglærer ved Næstved tekniske skole 1936; vurderings-
formand i Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1937;
vurderingsmand for Tybjerg herred i Kreditforeningen af
Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne,
bygningskyndig direktør smstds. 1952, bygningskyndig direk-
tør i Forenede Kreditforeninger fra 1971.
Adresse: Kong Hans Allé 101,2860 Søborg.

ALBRECHTSEN Svend direktør, civilingeniør, RL; f. 13/7
1915 i Roskilde; søn af maskinmester H L Albrechtsen (død

1961) og hustru Anna Jensine f. Jensen (død 1951); gift l.gang
12/6 1943 m. Birthe Ingeborg Å., f. Lillelund Jørgensen, død
1954; 2. gang 13/6 1956 m. Margrethe A., f. 21/8 1916 i Kbh,
datter af købmand Holger R Sander (død 1947) og hustru
Freddy f. Frandsen.

Student (Roskilde) 1935; cand. polyt. 1941; ingeniør i Kbhs
belysningsvæsen 1941-48; driftsing. ved Randers kommunale
elværk 1948-53; direktør for Aalborg kommunes elværk

1953-59; adm. direktør for Sydøstsjællands Elektricitets A/S
SEAS i Haslev fra 1959.

Medl. af bestyrelsen for I/S Kraftimport, foreningen ELRA og
Danske Elværkers Arbejdsgiverforening fra 1959; medl. af
repræsentantskabet for Det gjensidige Forsikringsselskab
Danmark fra 1960, af selskabets bestyrelsesråd fra 1962,
formand fra 1971; medl. af bestyrelsen for Forsikringsakts.
Norden fra 1971, af repræsentantskabet og tilsynsrådet for
Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra 1972; medl.
af bestyrelsen for Elektroteknisk forening 1960-68, af dansk
standardiseringsråd 1961-70, af Dansk Elektroteknisk Komité
og bestyrelsen for Danske Elværkers Forening fra 1962,
formand fra 1966; næstformand for repræsentantskabet og
forretningsudvalget for Danatom 1962-68; formand for
Danske Elværkers Forenings Udredningsafd. fra 1962; medl.
af den danske nationalkomité for World Energy Conference
fra 1963; næstformand i Foreningen af danske privathavne
1964-70; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra
1965, af bestyrelsen for Haslev Bank A/S fra 1965; formand
for Foreningen af danske Elværksledere fra 1966; medl. af
UNIPEDE'sComitéde Direction fra 1966, af atomenergikom-
missionen fra 1967 og af elektricitetsrådet fra 1971; præsident
for Haslev Rotary Klub 1970-71.
Adresse: Tingv. 7,4690 Haslev.

ALFELT Else malerinde; f. 16/9 1910 i Kbh; datter af
fuldmægtig i Landmandsbanken Carl Alfelt (død 1954) og
hustru Edith f. Thomsen (død 1937); gift 7/12 1934 m. maleren
Carl-Henning Pedersen (se denne).

På teknsik skole; debuterede på Kunstnernes efterårsudstil-
ling 1936; medl. af Høstudstillingen 1942-50; repræsenteret på
en række udstillinger her i landet og i udlandet, bl.a.: i
Stockholm 1940 og 1948, Goteborg 1943 og 1947, Oslo 1947,
Reykjavik 1948, London 1948, Amsterdam 1949 og Paris 1950;
separat udstilling i Oslo kunstforening 1948, Kbhs kunstfor-
ening 1968; retrospektiv udstilling på Høstudstillingen 1948
og i Den Frie udstillingsbygn. 1960 og 1970, Carnegie Institute
Pittsburgh 1952-64, i Rom og Paris 1955, Rotterdam 1966,
Paris 1973. Repræsenteret på Randers museum (Grønt Bjærg
Landskab, 1943), Århus museum (Det evige Hav, 1948), i
Esbjerg kunstforening (Le Sacre du Printemps, 1939), Aalborg
kunstmuseum (Jorden - Vandet og Bjergene, 1952), Kolding
kunstforening (Kyklade Landskab, 1952), Fyns stiftsmuseum
(Hav - bjerge, 1953), statens museum for kunst (Blaat Billede
med grøn Virkning, 1949), Lolland-Falsters stiftsmuseum
(Bjærghavet, 1957), Skive museum. Vejle museum (Bjergland-
skab, 1944), Goteborg Konstmuseum (Grønt-Blåt, 1943),
Louisiana, Humlebæk (Rumligt-lyst-blåt billede, 1952 og
Monte Rosa, 1956), Nasjonalgalleriet, Oslo, kunstmuseet i
Sorø, Kunstindustrimuseet (Fuldmånen, mosaik, 1957). Mo-
saikvæg i Rungsted kommuneskole (1953-56); 6 mosaikker,
Langeliniepavillonen (1957-59). Mosaikvæg i Th. Langs
seminarium, Silkeborg (1960-65).

Medl. af og næstformand for censurkomitéen for Kunstnernes
efterårsudstilling 1949 og 1950; medl. af bestyrelsen for
Malende Kunstneres Sammenslutning 1949-52.
Studierejser til svensk Lapland 1945-46 og i 1947. Island 1948,
Nordnorge 1950, Grækenland og Italien 1951, Spanien 1953,
Tyrkiet 1955 og 1959, Tunis 1963, Marokko 1964, Japan 1967,
USA 1971 og-72.

Tildelt Ny Carlsbergfondets Romerstipendium 1950, Tagea
Brandts Rejselegat 1961 og Thorvaldsen-medaljen 1973.
Adresse: Grundtvigsv. 8B, 1864 Kbh V.

ALKIL Niels højesteretssagfører, R.; f. 10/2 1914 i Kbh; søn af
viceskoleinspektør Immanuel Mikkelsen (død 1941) og hustru
Agnes Emilie f. Alkil West; gift 13/7 1940 m. Fanny Elisabeth
A., f. 13/6 1916, datter af fabrikant Frederik Axel Thiele (død
1944, se Blå Bog 1943) og hustru Helga Helene f. Fog (død
1959).

Student (Østre borgerdydskole) 1932; cand. jur. 1938; juridisk
manuduktør 1938-39; universitetsmanuduktør 1939-44; kst.
eksaminator ved juridisk embedseks. 1940-48; lektor i
obligationsret ved Kbhs universitet 1944-46; landsretssagf.
1941; offentlige og beneficerede sager 1948; højesteretssagfø-
rer 1951; offentlige og beneficerede sager for højesteret 1956;
retskyndig direktør og direktionens formand i Østifternes
Kreditforening 1960-70; derefter igen praktiserende advokat.
Forretningsfører for Foreningen til Beskyttelse af videnska-

beligt Arbejde 1946-60 og Dansk Oversætterforbund 1947-60;
juridisk sekretær for Fællesrepræsentationen for Danmarks
Biografteatre 1946-64; sekretær for Winkel & Magnussens
Mindelegat; i bestyrelsen for Direktør Curt Stenders
Mindefond og Gudmund Schacks Familiefond; medl. af
repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond og Finan-
sieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S 1961-71;
medl. af kommissionen vedr. arbejdstageres opfindelser
(1950-51), udvalget vedr. studerendes og videnskabsmænds
økonomiske forhold (1958-61, specielt skatteretlige spørgs-
mål), udvalget vedr. beskatning af værdien af bolig i egen
ejendom (1960-61), udvalget vedr. realkredittens amortisa-
tionstid (1965), ejerlejlighedsudvalget (1964-65) og realkredit-
kommissionen (1968-69). Endv. formand for bestyrelsen for E
O Farstrup A/S, Nordarmatur A/S, Carl Stender, Kunstforlag
A/S, Ole Hagens Tegnestue A/S, m.fl.

Har skrevet artikler bl.a om selskabsretlige, forfatterretlige
og økomomiske spørgsmål i jurdiske og andre tidsskrifter;
medarbejder ved Hurwitz' kommenterede Lovsamling og ved
Haandbog for Grundejerinteresser: redaktør af »Besættelse-
stidens Fakta« (1945-46) og medredaktør af »Ophavsretlige
perspektiver« (1958); forfatter af: Beskatningen i Danmark
(1960).
Adresse: Immortellev 21,2950 Vedbæk.

ALKJÆR Ejler professor, Ri., DTH.; f. 21/10 1912 i
Kirke-Værløse; søn af sadelmagermester Jens Mogensen
(død 1961) og hustru Inger f. Alkjær (død 1969); gift 21/10
1937 m. Henny A., f. 8/3 1916 i Kbh, datter af konditor Wilh.
Sieling (død 1954) og hustru Anna f. Pedersen (død 1965).
Student (Metropolitanskolen) 1931; handelsvidensk. afgang-
seks. 1933; cand. mere. 1938, lic. mere. 1959, studieophold og
forskningsrejser i Afrika, Asien, Australien samt Nord- og
Sydamerika; sekretær i Magasin du Nord, A/S 1933-37;
reklamechef ved Nationaltidende 1936-37; leder af Dansk
Reklame-Forenings kontor 1937-42; lærer ved Købmands-
skolen og Niels Brocks handelsskole 1934-42; undervisnings-
assist. ved handelshøjskolen 1937, lektor 1939, docent 1946,
professor i erhvervsøkonomi fra 1957, forstander for
Instituttet for trafik-, turist- og beliggenhedsforskning fra
1965, gæsteprofessor ved University of Denver, USA 1968-69.
Medstifter af og medl. af bestyrelsen for H.A.-Sammenslutnin-
gen 1936 samt Lic. mere. Clubben 1953;formand for Kbhs
Turistforening 1954; handels-, trafik- og turistrådgiver for FN
fra 1957 (Nepal, Thailand, USA. Tunesien, Indien, Island og
Iran); medl. af Det Danske Luftfartselskabs repræsentantskab
1959; formand for Dansk Markedsanalyse Forening 1965-66,
for The Camden Society 1967-71 og for Dansk-Nepalesisk
Selskab 1969; medl. af bestyrelsen for Harlang & Toksvig,
STB Reklamebureau A/S.

Har skrevet: Detailhandelens Udvikling (1937); Beliggenheds-
problemet i Detailhandelen (1938); Emballagen i det moderne
Produktions- og Afsætningssystem (1939); Markedsøkonomi
(1. udg. 1940, 2. udg. 1943, norsk udg. 1945); Haandværket og
dets Kundekreds (1942); Roskilde og dens Opland (1943); De
trafikale Fremskridt (1943); Erhvervslivets Beliggenhcdspro-
blemer (1. udg. 1945, 2. udg. 1953); Købstad eller
Landkommune (1945); Chancer i Østen (1951); Ungdommen
på det danske marked (1956); Distriktsinddeling (1957);
Studier i efterspørgslen (1961); The Danish Travel Pattern
(1964); Location and Economic Consequences of Internatio-
nal Congresses (s.m. J Eriksen, 1967, udk. på ialt 15 sprog);
Skandinavisk Fælleskab Verden over (s.m. Bo Bjorkman og A
Stromme Svendsen, 1972) m.m.
Adresse: Nyvej 12A, 1851 Kbh V.

ALKJÆR Johannes tømrermester; f. 9/8 1885 i Føllenslev;
søn af tømrermester Johannes Petersen (død 1886) og hustru
Ulrikke f. Hansen (død 1950); gift 28/10 1910 m. Thora A., f.
20/9 1884, død 1965, datter af boelsmand Hans Larsen og
hustru Katrine.

På Haslev højskoles håndværkerafd.; udlært som tømrers-
vend 1906, tømrermester 1910.

Medl. af Kbhs Tømrerlaug 1917 og i bestyrelsen for laugets
æresret og dets understøttelsesfond; medl. af repræsentant-
skabet for Håndværkerforeningen i Kbh 1951-73 samt revisor
i forsk, fonds; vurderingsmester i Kbhs Brandforsikring
1930-61; medl. af Kbhs borgerrepræsentation 1950-54; medl.
af bestyrelsen for Rejsestipendieforeningen for Håndværkere

og Industridrivende 1948-64.
Adresse: Elmeg. 5,2200 Kbh N.

ALKÆRSIG Sven programredaktør, R.; f. 2/9 1904 i Odense;
søn af viceskoleinspektør Chr. Alkærsig (død 1936) og hustru
Marie f. Hansen (død 1969); gift 30/3 1930 m. Sonja A., f. 28/3
1910 på Frdbg., datter af trafikmester Fritz Mikkelsen (død
1943) og hustru Marie f. Olesen (død 1939).
Student (Odense) 1923; lærereks. 1926; cand. phil. 1927;
studier ved Kbhs universitet; ansat ved Kbhs kommunale
skolevæsen 1926; fri journalistisk virksomhed til 1938;
medarbejder ved statsradiofonien (fra 1959: Danmarks radio)
1938, programsekr. i featureafd. 1946, souschef i reportageafd.
1949, programredaktør 1950, souschef i aktualitets- og
oplysningsafd. 1959, programredaktør i kultur- og aktualitets-
afd.1964.
Adresse: Søllerødgårdsv. 27,2840 Holte.

ALLER Carl Erik direktør; f. 2/7 1928 i Oslo; søn af direktør

Svend Aller (se denne); gift 9/9 1955 m Grethe A., f. 23/12 1933

i Aunslev, datter af kaptajn Rikart Sørensen og hustru

Eleonora f. Boye.

Diplomeks. (Leeds College of Technology) 1951; ansat i

Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 1946; direktør for Carl Allers

Etablissement A/S fra 1966 og for A/S Allers Familie Journal,

Oslo 1968-71.

Medl. af bestyrelsen for Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 1962,

Carl Allers Etablissement A/S 1963, A/S Allers Familie

Journal, Oslo 1966, l/S Aller/Gutenberghus 1966, Aller &

Lindstrdm A/S (formand) 1971, Aller Press A/S 1972, Aller

Reklamebureau A/S 1972, Filmsats A/S 1972 og Allers Forlag

AB, Helsingborg 1972.

Adresse: Hannebjergv. 10,2960 Rungsted Kyst.

ALLER Jørgen direktør; f. 22/4 1937 på Frdbg.; søn af

direktør Claes Aller (død 1962, se Blå Bog 1962) og hustru

Edith f. Lodberg.

Realeks. 1954; ansat i Carl Allers Etablissement A/S s.å.;

dimittent fra Den grafiske højskole 1959; bosat i Helsingborg

1960-69; direktør for Allers Forlag AB smstds 1967-71, for

Aller Press A/S 1969-71, for Carl Allers Etablissement A/S fra

1970.

Medl. af bestyrelsen for Allers Forlag AB, Helsingborg 1961.

Carl Allers Etablissement A/S 1965, Aller Press A/S 1966, A/S

Allers Familie-Journal, Oslo 1972, Bianco Lunos Bogtrykkeri

A/S 1972 og Aller Reklamebureau A/S 1972.

Adresse: Hørsholm Park 15,2970 Hørsholm.

ALLER Svend direktør, Ri.p.p.; f. 7/4 1904 i Kbh; søn af
direktør Axel Aller (død 1943, se Blå Bog 1943) og hustru
Emma f. Zimmermann (død 1940); gift 5/7 1927 m. Ragna A., f.
29/7 i Algier, datter af grosserer Harald Lindseth (død 1938)
og hustru Elise f. Hansen (død 1946).

Student (Frdbg. gymn.); indtrådt i Carl Allers Etablissement,
A/S, 1923 ; bosiddende i Oslo 1926-34, direktør for A/S Allers
Familie-Journal smstds til 1971; direktør for Carl Allers
Etablissement, A/S, 1943; direktør for Bianco Lunos
Bogtrykkeri, A/S 1943-71.

Medstifter af Dansk Magasinpresses Udgiverforening; medl.
af bestyrelsen for A/S Allers Familie-Journal, Oslo 1934, for
Carl Allers Etablissement A/S 1937 (formand 1962), for Kbhs
Bogtrykkerforening 1949-69, for Reklameforeningen 1953-69,
for A/S Aller Reklamebureau 1954 (formand 1970), for Bianco
Lunos Bogtrykkeri, A/S 1954 (formand 1970), for A/S
Aller-Press 1957 (formand 1970), for Allers Forlag AB,
Helsingborg 1962, for Filmsats A/S 1963 (formand 1970), for
I/S Aller/Gutenberghus 1966. Æresmedlem af Kbhs Bogtryk-
kerforening.
Udenl. orden: F.Æ.L.5.
Adresse: Lemchesv. 19,2900 Hellerup.

ALLERSLEV JENSEN Erik biblioteksdirektør; f. 22/5 1911 i
Holstebro; søn af overlærer Sigurd Jensen (død 1947) og
hustru Meta f. Hansen (død 1949); gift 2. gang 9/7 1938 m.
børnebibliotekar Gudrun Franck, f. 12/9 1906 på Frdbg., død
1956, datter af skoledirektør Sofus Franck (død 1945, se Blå
Bog 1943) og hustru Magna f. Schou (død 1964).
Student (privat dimit.) 1929; filosofikum 1931; statens
biblioteksskole 1933; ansat ved Frdbg. kommunebiblioteker

1930-37; leder af statens bibliotekstilsyns afd. for trykte kort
1937-42; forretningsfører for Folkebibliotekernes bibliografi-
ske Kontor 1939-46; biblioteksinsp. ved statens bibliotekstil-
syn 1946, biblioteksdir. fra 1960.

Lærer ved statens biblioteksskole 1938-59, administrator af
denne skole 1946-56; leder af den nordiske fortsættelsesskole
for bibliotekarer i Goteborg 1957-68; formand for biblioteks-
rådet; medl. af foreningen Norden's råd fra 1964, af
bestyrelsen for Dansk forfatterfond fra 1960; formand for
bestyrelsen for Professor Steenbergs Stipendiefond fra 1961;
medl. af bestyrelsen for Bibliotekscentralen fra 1946 (af
forretningsudvalget fra 1960); medl. af Indbindingscentralens
bestyrelse og forretningsudvalg og formand for bestyrelsen
for Edvard Pedersens Biblioteksfond fra 1967 samt for
Bibliotekernes Oplysningskontor fra 1961; formand for den
internationale biblioteksforenings (IFLA's) folkebiblioteks-
sektion 1965-69 og medl. af IFLA's hovedbestyrelse 1967-73.
Har bl.a. udg.: Dansk Bogfortegnelse (1935-59); Decimal-
Klassedeling (4. udg. 1954); Avis-Kronik-Index 1943-46;
Lærebog i Biblioteksteknik (4. udg. 1959); Dansk Tidsskrift-In-
dex 1946-54; Biblioteksårbog (1960-68); Dansk bibliotekslitte-
ratur. Bidrag til en bibliografi (1950); Oplandsarbejde.
Festskrift til H Hvenegaard Lassen (1956); Biblioteker og
læsning I-VII (1956-64); Skrifter udsendt af den nordiske
fortsættelsesskole for bibliotekarer I-IV (1960-62); Biblioteks-
studier I-VII (1963-69). Reol. Nordisk bibliotekstidsskrift
(1962-67), The Scandinavian Public Library Quarterly
(1968-69); artikler i inden- og udenlandske bibliotekspublika-
tioner.
Adresse: Frdbg. Allé 66,1820 Kbh V.

ALS-NIELSEN Aage fh. overlæge, dr. med., R.; f. 3/9 1890 i
Ulstrup på Røsnæs; søn af lærer Jens Nielsen (død 1908) og
hustru Andrea Elise f. Als (død 1939); gift 1. gang 2/12 1922 m.
Inger A-N., f. 18/7 1886 i Kbh, død 1932, datter af inspektør L J
Ipsen (død 1913) og hustru Laura f. Holst (død 1918); 2. gang
3/9 1935 m. Doris A-N., f. 3/3 1896 i Tørslev, datter af
ornitolog, direktør A L V Manniche (død 1957, se Blå Bog
1956) og hustru Karen f. Bang (død 1936).
Student (Sorø) 1,909, med eks. 1917; kandidat, og vikar,
reservelæge ved Århus kommunehospital og ved Århus amts
sygehus 1917-19; turnuskand., assistent på røntgenklinikken
og vikar, reservelæge på Kbhs kommunehospital 1919-22;
reservekirurg ved Odense amts- og bys sygehus 1922-27; 1.
reservekirurg ved Bispebjerg hospitals afd. D 1927-31; kirurg
ved Blegdamshospitalet, assist. læge ved direktoratet for
ulykkesforsikringen, kandidat ved fødselsstiftelsen, assist.
læge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre og prakt. i Kbh
1931-33; specialistanerk. i kirurgi (mave- og tarmsygdomme)
1925 og i gynækologi 1932; overlæge ved by- og
amtssygehuset i Silkeborg 1933; dr.med. 1936; overkirurg ved
amts- og bysygehuset i Skive 1937-60.

Medl. af Societet internationale de chirurgie; medl. af det iflg.
lægelovens § 14 nedsatte råd; formand for Dansk kirurgisk
Selskab 1959-61. Guvernør i Rotary intern, distrikt 145,
1960-61.

Har skrevet: Om lumbalanæsthesi med tropacocain (disp.)
samt talrige afhandlinger, navnlig over kirurgiske emner.
Adresse: Bakkedraget 34,3480 Fredensborg.

ALSING Poul direktør; f. 16/11 1893 i Svendborg; søn af
maskinmester Ad. C Alsing (død 1937) og hustru Wilhelmine
f.Rasmussen (død 1948); gift 20/11 1923 m. Esther A., f. 19/1
1902 i Aalborg, datter af avispostmester S V Steener (død
1937) og hustru Ellen f. Seligmann (død 1969).
Handelsuddannelse i Kbh; kontorchef i A C Illum A/S 1919,
prokurist 1941,underdir. 1944, direktør 1947-63.
Adresse: Carlsmindev. 12,2840 Holte.

ALSING NIELSEN Poul Peter Knud Augustinus maler, se u.
Nielsen.

ALSNÆS-ANDERSEN Christian vicepolitiinspektør, R.p.p.;
f. 2/3 1911 i Sønderborg; søn af Thomas Hansen Andersen
(død 1933) og hustru Johanne Marie f. Michaelsen (død 1966);
gift 11/9 1935 m. Mary A-A., f. 18/9 1909, datter af Henrik
Madsen (død 1947) og hustru Cathrine f. Dall (død 1948).
Uddannet i kontorfaget (handelsbranchen); bogholder; ansat i
Kbhs politi 1935, kriminalbetjent 1940, kriminaloverbetjent

1946, kriminalassist. 1952, kriminalkommissær 1959, vicepoli-
tiinsp, og souschef i Kbhs opdagelsespoliti 1960.
Censor på politiskolen; kasserer i Kbhs politis understøttel-
sesforening.

Udenl. ordner: Fi.L.32.; lt.F.3.; S.Kr.5.
Adresse: Amagerbrog. 205,2300 Kbh S.

ALSTED Niels redaktør, R.; f. 10/9 1916 i Nørresundby; søn
af læge S Alsted (død 1963) og hustru Gudrun f. Hansen (død
1961); gift 1947 m. statsprøvet musikpædagog, koncertsange-
rinde Rigmor A., f. på Frdbg., datter af broncestøber Bertel
Jacobsen (død 1957) og hustru Sofie f. Roed (død 1965).
Student (Ålborg katedralskole) 1935; i boghandel og
antikvariat; ansat i foreningen Dansk Samvirke 1946, daglig
leder og redaktør af medlemsbladet Danmarksposten fra
1965.

Medredaktør af Alsted Slægten (1942), af håndbogen Danske
i Udlandet (1956).
Adresse: Bøgevang 48,2830 Virum.

ALSTER Leo direktør; f. 28/7 1919 i Kbh; søn af lens
Johannes Aister (død 1960) og hustru Rosa f. Andersen (død
1966); gift 12/6 1943 m. Else Beck, f. 11/6 1921 i Fredericia,
datter af stationsforstander Jens Beck (død 1961) og hustru
Martha f. Ahrendtsen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1938; filosofikum 1940; eks.
fra statens biblioteksskole 1944; bibliotekarelev ved Kbhs
kommunebiblioteker 1938, assist. bibliotekar 1945, oplandsbi-
bliotekar ved Køge centralbibliotek 1949, filialleder ved
Hvidovre kommunebibliotek 1950, vicebibliotekar ved Hille-
rød folkebibliotek 1955, forretningsfører i Bibliotekarforenin-
gen for folkebibliotekerne 1957, vicestadsbibliotekar ved
Kbhs kommunebiblioteker 1962; direktør for Bibliotekscen-
tralen 1964.

Direktør for Scandinavian Library Center 1968-73; forret-
ningsfører for Nyt Dansk Litteraturselskab 1964; medl. af
biblioteksrådet 1965, af folkebibliotekernes EDB udvalg 1971,
af projektledelsen for Biblioteksdata 1973.
Redaktør af Biblioteks-Nyt 1948-52, af Bibliotekaren 1958-62.
Adressen: Fredskovv. 14,2840 Holte.

AMBAK Henry direktør, civiløkomom; f. 17/12 1924 i Kirke
Værløse; søn af assistent Carl E M Ambak (død 1953) og
hustru Hilda f. Jensen (død 1960); gift 5/6 1957 m. Merete
Benedicte Juul A., f. 2/10 1933 på Frdbg., datter af overlærer
Marius E A Pedersen (død 1960) og hustru, overlærer Carla P.
f. Hansen (død 1959).

Realeks. 1942; HD i regnskabsvæsen 1950; handelsuddannelse
i De danske Spritfabrikker 1942-45; revisorassist. i Revisions-
og Forvaltningsinstitutet 1945-54; ansat i Kbhs Kul & Koks
Kompagni A/S (nu KKKK A/S) 1954, kontorchef 1956,
underdir. 1960, adm. direktør 1965; till. direktør i 4K-Interna-
tional A/S 1971.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kulimportører i Kbh
1965; formand for Danske Kulimportørers Association 1970;
medl. af bestyrelsen for Nordisk Tanklager A/S 1965, 4
K-Kemi A/S 1968-73,4 K-International A/S 1971, Kildebrøn-
de Færdigbeton A/S 1971.
Adresse: Skovmindev. 22,2840 Holte.
Sommerbolig: Bjørnstrup. 4400 Kalundborg.

AMDRUP Erik professor, overlæge, dr. med.; f. 21/2 1923 i
Visby ved Tønder; søn af stationsforstander H H Amdrup
(død 1942) og hustru Ester f. Gravenslund; gift 29/4 1968 m.
læge Bente A., f. 21/2 1937 i Kbh, datter af lods A Sørensen og
hustru Nelly S.

Med. eks 1949; dr. med. 1960; assist. overlæge ved Kbhs
kommunehospital, I afd. 1965-71; overlæge ved gastroent.-ki-
rurg.tafd. L, Århus kommunehospital 1971; professor i kirurgi
ved Århus universitet 1971.

Har skrevet: Dumpingsyndromet (disp., 1960). Tidsskriftartik-
ler om gastroent. emner.
Adresse: Århus kommunehospital, afd. L, 8000 Århus C.

AMLED Bent oberst; f. 7/7 1925; gift m. Birthe A., f. 9/9 1931.
Etatsuddannet ved DSB 1941-45; militærflyver 1950; flyve-
våbnets officersskole 1951-52; herefter skiftende tjeneste ved
flyvevåbnets operative enheder og stabe; gennemgået NATO
Defence College i 1969; oberst i flyvevåbnet og chef for

flyvestation Ålborg 1973; chef for flyvestation Værløse 1974.
Adresse: 3510 Flyvestation Værløse.

AMMENTORP Kjeld civilingeniør, direktør; f. 10/11 1895 på
Frdbg.; søn af stiftamtmand, kammerherre C E A Ammentorp
(død 1947, se Blå Bog 1947) og hustru Mathilde f. Hedemann
(død 1943); gift 1/5 1920 m. Tordis A, f. 5/1 1898 i Charkow i
Rusland, datter af ingeniør Hans Emil Giersing (død 1945) og
hustru Sophie Therese f. Kofoed (død 1915).
Student (Roskilde) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt.
(bygningsing.) 1919; ingeniør i A/S Danalith, Kbh, s.å.; rejste til
London i 1920; ingeniør i F Møhl, Ltd. London til sept. s.å.;
ingeniør i Industrial Construction, Ltd., London til 1927;
direktør for Davidsons Patents, Ltd., London til 1930; direktør
og manager for firmaet Ready Mixed Concrete, Ltd., London,
1930-58. Hjemvendt 1961.

Medl. af bestyrelsen for Davidsons Patents, Ltd. 1927-30 og
for Ready Mixed Concrete, Ltd. 1930-58; formand for British
Ready Mixed Concrete Association 1950-54, æresmedlem
1958; medl. af bestyrelsen for Society of Danish Civil
Engineers in Great Britain & Northern Ireland 1951-55.
Adresse: Lions Park, lejlighed 108 C; Lendemosev. 8, 2850
Nærum.

AMMENTORP Nils G A fh. stadsingeniør, R.; f. 26/6 1908 i
Holbæk; søn af stiftamtmand, kammerherre C E A
Ammentorp (død 1947, se Blå Bog 1947) og hustru Mathilde f.
Hedemann (død 1943); gift 14/3 1953 m. Hildur A., f. 12/3 1918
i Askvoll, Norge, datter af fisker Bernt Nikøy (død 1937) og
hustru Petra f. Olseth (død 1918).

Student (Schneekloths skole) 1926; cand. polyt. 1934; ansat
ved Gentofte kommunes vejvæsen 1934, samtidig brandinsp.
ved Gentofte brandvæsen 1935, brandchef 1947-56, overing.
1956, stadsing. 1963-73.

Medl. af den kbhvnske vandafledningskommission 1967.
Adresse: Emmasv. 10,2820 Gentofte.

AMMITZBØLL Edvard Kindt fh. fængselsinspektør; f. 20/9
1885 i Vridsløselille; søn af fængselsinsp. Frederik Ammitzbøll
(død 1941, se Blå Bog 1940) og hustru Cæcilie f. Kindt (død
1918); gift 17/10 1931 m. Elna A., f. 24/2 1901, datter af
hattemager Carl Nielsen (død 1929) og hustru Inger f. Olsen
(død 1948).

Student 1904; cand. phil. 1905; i mejerilære 1905-06; i USA
som mejerist 1906-16, deraf 7 år som Superintendent for The
David Cole Creamery Co. i Ohama; cand. jur. 1921; fg.
sekretær ved Kbhs byret s.å.; viceinsp. ved staden Kbhs
fængsler 1922, ved statsfængslet i Horsens 1937, atter ved
Kbhs fængsler 1943; leder af fængselsafd. ved Faarevejle
1944-46; till. kst. fængselsinsp. for straffelejren ved Horserød
pr. Helsingør 1945-52.
Adresse: Ose. Bruns V.3,3050 Humlebæk.

AMMITZBØLL Hans fh. kontorchef, R1.; f. 7/10 1893 på
Gettrup; søn af forpagter Elis Ammitzbøll (død 1923) og
hustru f. Barfod (død 1948); gift 4/6 1931 m. Laura A., f. 3/7
1893, død 1949, datter af grosserer Axel Rindom (død 1919) og
hustru f. Harboe (død 1928).

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. jur. 1917; amts-
fuldm. i Viborg 1917; sekretær i Indenrigsministeriet 1919;
kontorchef i direktoratet for statens sindssygehospitaler 1933,
i direktoratet for statens hospitalsvæsen for sindslidende
1960; afsked 1961.

Sekretær i invalideforsikringsretten 1927-31; sekretær i
sundhedsstyrelsen 1931-33; formand for voldgiftsretten i
lærlingeforhold på Frdbg. 1927-32.
Adresse: N-Farimagsg. 15,1364 Kbh K.

AMMITZBØLL Jan brandchef, civilingeniør, R1., CFFH.,
HTCF, p.p.; f. 5/2 1904 i Sorø; søn af kgl. skovrider J F
Ammitzbøll (død 1933) og hustru Valgerda f. Bojesen (død
1942); gift 24/3 1932 m. Inger A.,f. 29/3 1910 i Kbh; datter af
kontorchef i DFDS Carl F Christensen (død 1945) og hustru
Anna f. Mildenstein (død 1962).

Student (Sorø) 1921; filosofikum 1922; cand. polyt. 1929;
sekondløjtn. 1935; ingeniør ved Int. Patent-Bureau, Kbh
1930-36; brandinsp. ved Kbhs brandvæsen 1936, leder af
materielafd. 1942, till. stationschef på hovedbrandstationen
1946,overbrandinsp. 1958, brandchef i Kbh 1964-74.

Forbehandler ved direktoratet for patent- og varemærkevæ-
senet 1936; medstifter af og formand for Patentvæsenets
Forbehandlerforening 1946-72; halvkompagnifører i Akade-
misk Skyttekorps 1928, tjenstg. kompagnichef 1931-33;
sekretær i bestyrelsen for Soransk Samfund 1927-32; medl. af
div. udvalg u. dansk standardiseringsråd 1949, af CF-styrelsens
brandberedskabsudvalg 1951-59, af forsvarsmin.s udpegnings-
nævn for motorkøretøjer i Storkbh 1950-64, af Dansk
Brandværns-Komité 1953 og af sammes forretningsudvalg
1964, af bestyrelsen for Kbhs kommunes Ingeniørforbund
1938-51 (for 1944 till. næstformand), af Dansk Ingeniørfor-
enings repræsentantskab 1944-49 og hovedbestyrelse
1949-55; formand for tankanlægsudvalget, Grønland, 1957-70;
medl. af Kbhs bygningskommission og boligkommission 1964;
distriktsbrandinsp. for Storkbh og Frederiksborg amt samt
Holbæk og Roskilde politikr. 1964-70; boligmin.s tilsynsføren-
de med brandslukningsforanstaltningerne ved de kgl. slotte
m.v. 1964-71; medl. af justitsmin.s brandråd 1964; justitsmin.s
konsulent for brandfarlige stoffer 1964-70; 1. nationaldelege-
ret for Danmark i Comité Technique International du Feu
1964 og vicepræsident i samme 1966; formand for
Skorstensfejernes pensionskasse i Kbh; medl. af den u.
justitsmin. nedsatte arbejdsgruppe vedr. brandværnsforan-
staltninger i hoteller m.v. 1973.

Redaktionssekr. ved Brandværnshåndbogen 1940; medarbej-
der ved div. leksika; artikler i fagtidsskrifter.
Modtaget kong Christian IX's hæderstegn for 25 års god
tjeneste ved Kbhs brandvæsen, Osterreichischer Bundes-
Feuerwehrverbandes fortjensttegn af 1. grad 1969, Medaille
de Vermeil (Merite Federal) og Das Deutsche Feuerwehreh-
renkreuzl.Stufel970.
Udenl. orden: F.M.Soc.3.

Adresse: H C Andersens Boulevard 23,1553 Kbh V.
Sommerbolig: Skovhuset, Vesterprisv. 5,3220 Tisvildeleje.

AMMUNDSEN Esther fh. chef for sundhedsstyrelsen og
medicinaldirektør, dr. med., K.p.p.; f. 11/8 1906 i Kbh; datter af
biskop dr. theol. Valdemar Ammundsen (død 1936, se Blå Bog
1936) og hustru Charlotte f. Balslev (død 1961); ugift.
Student (Haderslev) 1925; med. eks. 1933; uddannelse på
kbhvnske hospitaler 1933-44; specialist i intern medicin 1944;
dr. med. 1939; embedslægeeks. 1940; afdelingschef i Dansk
Røde Kors (flygtningeafd., senere tuberkuloseafd.) 1945;
afdelingslæge ved The international Tuberculosis Campaign
1948; skolelæge i Kbhs kommune 1948; læge ved sundheds-
styrelsens medicinal-statistiske kontor 1951; stadslæge i Kbh
s.å.; chef for sundhedsstyrelsen 1961-74. Formand for
boligtilsynsrådet for østre landsretskreds 1961; indenrigsmin.s
kommitterede ved Finseninstitutet og radiumstationen 1961;
kommitteret ved sygehusrådet 1961; medl. af civilforsvarsrå-
det 1961, af kommissionen vedr. kvindernes stilling i
samfundet 1965-66.

Medl. af hovedbestyrelsen og arbejdsudvalget for Landsfor-
eningen mod Børnelammelse (Polio) til 1962 og af Den danske
Kræftkomité; medl. af bestyrelsen for Det medicinske Selskab
i Kbh 1956-61, vicepræsident 1959, præsident 1960-61; medl.
af den danske delegation til FN's generalforsamling i New
York 1954, 1955 og 1957; leder af den danske delegation til
verdenssundhedsorganisationens (WHO) årsmøde 1962-72,
medl. af The Executive Board of WHO 1971; medl. af det
lægevidensk. forskningsråd og af invaliderådet for de
sønderjydske landsdele fra 1968 samt af socialstyrelsens
styrelsesråd; medl af bestyrelsen for Carnegies Belønnings-
fond for Heltemod.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1946.

Har skrevet: Om ikke kuliltebindende Hæmoglobin i Blodet
(disp., 1939); samt forsk, mindre, vidensk. og socialmed.
arbejder.

Udenl. ordner: B.L.II 4.; Ne.r.K.M.2.; N.r.K.M.M.; Po.F.K.2.;
Po.r.K.2.; Rum.D.M.l.; Rum.r.K.
Adresse: Serridslevv. 8,2100 Kbh 0.
Sommer: Brådebækv. 24,2970 Hørsholm.

AMMUNDSEN Johannes direktør, R., D.r.K.M.; f. 10/3 1913 i

Kbh; søn af biskop, dr. theol. Valdemar Ammundsen (død

1936, se Blå Bogl936), og hustru Charlotte f. Balslev (død

1961); gift 8/7 1936 m. overbibliotekar Vibeke Ammundsen (se

denne).

Student (Haderslev) 1932; cand. polit. 1941; ansat i

centralarbejdsanvisningskontoret s.å.; sekretær i Industrifa-
gene 1942; idømt 3 års fængsel for antitysk virksomhed 1942,
undveget 1944; fung. sekretær i ministeriet for særlige
anliggender 1945; kaptajnløjtn. 1946, senere kaptajn og
souschef ved den danske militærmission til Headquarters
British Army of the Rhine og Control Commission for
Germany (British Element); till. leder af Dansk Røde Kors'
hovedkvarter for Slesvig-Holsten og Hamborg; påny
sekretær i Industrifagene 1947, kontorchef 1951, vicedir. 1955;
direktør i Dansk Arbejdsgiverforening fra 1962.
Censor ved Danmarks ingeniørakademi 1961; medl. af
arbejdsretskommissionen og arbejdsmarkedsrådet 1962, af
kommissionen vedr. kvindernes stilling i samfundet 1965, af
LO's og Arbejdsgiverforeningens samarbejdsnævn 1962-71.
Fra 1971 medl. af EFTA's konsultative komité og af den
danske delegation til den internationale arbejdskonference i
Geneve. Medl. af komiteen for EF's sociale fond og af EF's
rådg. komité vedr. social sikring af vandrende arbejdere.
Adresse: Kronprinsesseg. 16,1306 Kbh K.

AMMUNDSEN Peter inspektør, R.; f. 28/3 1908 i Kbh; søn af
biskop dr. theol. Valdemar Ammundsen (død 1936, se Blå Bog
1936) og hustru Charlotte, f. Balslev (død 1961); gift 9/2 1939
m. malerinden Margrethe (Grethe) A., f.12/2 1906 på Frdbg.,
datter af direktør Lars Andersen (død 1949) og hustru Pouline
f. Jørgensen (død 1951).

Student (Haderslev) 1926; cand. theol. 1933; ansat ved
Møltrup optagelseshjem 1933-36; lærer ved Holtbjerg
drengehjem 1936; sekretær ved statsfængslet i Horsens 1936,
forsorgssekr. smstds 1939; afdelingsleder ved statens helbre-
delsesanstalt for drankere »Kærshovedgaard« 1944; afde-
lingsinsp. og leder af fængselsvæsenets forsorgskontor, Kbh
1946; kontorchef i Dansk Forsorgsselskab 1951-70, inspektør
smstds fra 1971.

Medl. af justitsmin.s strafferegisterudvalg 1948; suppleant i
fængselsnævnet 1954-73; medl. af bestyrelsen for Hovedsta-
dens Velgørenhedsregister 1957-65; medl. af repræsentant-
skabet for International Prisoners Aid Association 1961,
vicepræsident 1965-73; medl. af bestyrelsen for Slagtermester
C E Jacobsen og hustrus legat 1968.

Har skrevet tidsskriftsartikler m.m.; medarbejder ved
Hagerups Leksikon.
Adresse: Magnoliav. 9,3460 Birkerød.
Sommerbolig: Skydsbæk, 5983 Bregninge Ærø.

AMMUNDSEN Vibeke overbibliotekar, R.; f. 22/12 1913 i
Kerteminde; datter af viceskoleinspektør Steffen Simonsen
(død 1930) og hustru Ane Dorthea f. Nielsen; gift 8/7 1936 m.
direktør Johannes Ammundsen (se denne).
Student (Haderslev) 1932; cand. mag. 1939; studieophold i
England og USA; ansat i udenrigsministeriet 1940, ved den
kgl. veterinær- og landbohøjskoles bibliotek 1941, kst.
bibliotekar smstds 1942, udnævnt 1944; overbibliotekar ved
Danmarks tekniske bibliotek 1957; till. lærer ved Danmarks
biblioteksskole fra 1951;

Medl. af forsk, bestyrelser og udvalg, bl.a. af hovedstyrelsen
for Danmarks Biblioteksforening 1949-60 og fra 1962, af
bestyrelsen for Sammenslutningen af Danmarks Forsknings-
biblioteker fra 1959; landsformand for Dansk Teknisk
Litteraturselskab fra 1959; dansk repræsentant for Federation
Internationale de Documentation fra 1957. Medl. af
Federation Internationale de Documentation's hovedbesty-
relse fra 1973; medl. af Forskningsbibliotekernes Fællesråds
forretningsudvalg fra 1970 og edb-udvalg 1970. Medl. af
Akademiet for de tekniske Videnskaber 1965, af statens
udvalg for videnskabelig og teknisk information og
dokumentation (DANDOK) 1970, af Danmarks biblioteks-
skoles kontaktudvalg for sektion II; medl. af fællesudvalget
for folkebiblioteker og forskningsbiblioteker 1966, af Nordisk
ko-ordineringsorgan for videnskabelig information og doku-
mentation (NORDDOK) 1970. Medl. af Information Policy
Group (OECD) fra 1973, af committee on Information and
Documentation for Science and Technology (CIDST) u. EEC
1973. Medl. af De nordiske forskningsbibliotekens samarbet-
skomitte 1972. Har skrevet artikler i fagtidsskrifter og
håndbøger. Rapporter, udredninger og lærebøger.
Adresse: Kronprinsesseg. 16,1306 Kbh K.

AMTRUP Muthis oberst, K., HTH.; f. 29/10 1904 i Kbh ; søn

af intendant K Amtrup (død 1911) og hustru Kirstine f.
Pedersen (død 1966); gift 11/7 1934 m. Else A., f. 5/8 1909 i
Taarnborg sogn, datter af driftsleder, cand.pharm. Alfred
Svanholm (død 1954) og hustru Karen Elisabeth f. Sommer
(død 1922).

Premierløjtn. 1931; gennemgået generalstabskursus 1936-38;
kaptajnløjtn. 1937; kaptajn 1942; oberstløjtn. 1950; oberst
1956; i res. 1966; afsked 1969; tjenstg. ved generalstabens
operationssektion 1938-47; kompagnichef ved 21. batl. i
Høvelte 1947-48; tjenstg. ved generalstaben 1948-51; chef for
hærstabens operationsafd. 1951-54; gennemgået NATO
Defence College 1953; chef for II/5 regiment 1955-56;
souschef ved forsvarsstaben 1956-61; chef for forsvarsakade-
miet 1961-66; til rådighed for østre landsdelskommando
1966-69.

Medl. af den danske delegation ved Den nordeuropæiske
Planlægningsgruppe i London 1949-50, af civilforsvarsrådet
1956-61 og af udenrigsmin.s nedrustningsudvalg 1961-66;
lærer i taktik og stabstjeneste ved hærens officersskole
1940-51, i krigskunst ved forsvarsakademiet 1951-54 og i
strategi 1960-61; medl. af bestyrelsen for Det krigsvidenska-
belige Selskab 1954-60, formand 1963-66. Kontorchef i
Danske Salgslederes Fællesråd 1967-72.
Adresse: Arendalsg. 2,2100 Kbh 0.
Sommerbolig: Tværvænget, 4581 Rørvig.

ANDERSEN A Christian gårdejer, direktør, borgmester; f.
31/8 1912 i Morsbøl, Grindsted sogn; søn af gårdejer Laurids
Andersen (død 1963) og hustru Marie f. Christiansen (død
1956); gift 8/8 1937 m. Maren A., f. 27/8 1914 i Grindsted,
datter landpostbud Laurids Peder Moesgaard (død 1947) og
hustru Marie f. Andersen (død 1933).

Uddannet ved land- og skovbrug; på landbrugsskole i Haslev
1933-34; medejer af Morsbøl plantage 1934-63, derefter
eneejer; ejer af Morsbøls plantages savværk 1934, af
Skovgaard i Morsbøl 1942; medejer af I/S Grindsted
imprægneringsanstalt 1947-59, direktør for dette som
aktieselskab 1959; medejer af opdyrknings- og kultiverings-
selskaberne I/S Andersen og Petersen 1942 og I/S Karl
Kruses jorder 1954 samt af I/S Glerup plantage 1956.
Medl. af folketinget (Venstre) 1964-73, af Grindsted sogneråd
1950-70, sognerådsformand 1958-70; medl. af Bymæssige
Kommuner's bestyrelse 1958-66 og forretningsudvalg
1962-66, af bestyrelsen for Ribe amts sognerådsforening
1961-70, formand 1963-70 og i samme periode medl. af
bestyrelsen for De samv. Sognerådsforeninger; medl. af
undervisningsmin.s planlægningsudvalg for gymnasieskoler
1961-66, civilforsvarsrådet 1958-66, byplannævnets provins-
afd. 1958-66, provinslufthavnsudvalget 1965-71, justitsmin.s
brandråd 1964, egnsudviklingsrådet 1967 og personregistre-
ringsrådet 1969; borgmester for Grindsted kommune 1970;
næstformand for Ribe amts kommunalforening 1970.
Formand for Vardeegnens kvægavlsforening 1956-68 og for
Grindsted kartoffelcentral 1964-69; medl. af kartoffeleksport-
udvalget 1964-72; formand for Grindsted landboskole 1947;
næstformand for Foreningen af imprægneringsanstalter i
Danmark 1955, formand 1969; medl. af bestyrelsen for Den
jydske savværksforening (Danske nåletræsindustrier) 1956, af
tilsynsrådet for Grindsted sparekasse 1956, formand 1963, af
repræsentantskabet for Hedeselskabet 1959, af bestyrelsen
for Hedebruget 1964 og for dagbladet Vestkysten 1964.
Modtaget Hedeselskabets sølvbæger for landboflid 1960.
Adresse: Skovgaard, Morsbøl, 7200 Grindsted.

ANDERSEN Aksel professor, RL; f. 19/3 1912 i Ruskin,
Nebraska, USA; søn af pastor emer. Kristian Andersen (død
1960) og hustru Gudrun f. Østergaard (død 1970); gift 21/4
1934 m. Katrine A., f. 25/9 1911 i Outrup, datter af gårdejer
Johann Friedrich Wulff (død 1949) og hustru Ane f. Olesen
(død 1930).

Organisteks. (Det kgl. danske musikkonservatorium) 1931;
organist ved Vartov kirke 1932, ved Skt. )acobi kirke i Varde
1933-48; till. lærer ved Vestjydsk Musikkonservatorium,
Esbjerg 1946-49, pædagogisk leder smstds 1947-49; sanglærer
ved Esbjerg statsskole 1947-48; organist og kantor ved Skt.
Pauls kirke i Århuso 1948-55; lærer ved Det jydske
musikkonservatorium, Århus, 1948-55; professor i orgelspil og
teori ved Det kgl. danske musikkonservatorium fra 1955;
medl. af undervisningsrådet ved konservatoriet og leder af

dets kantorkursus; kirkemin.s konsulent i orgel- og klokkesa-
ger 1955-63; organist og kantor ved Eliaskirken 1956-59, ved
Christiansborg slotskirke fra 1959 indtil sognets nedlæggelse
1965; censor ved seminariernes lærereks. 1954-58; formand
for Nordisk Klokkekomité fra 1962 og for Nordisk Samfund
for Campanologi 1966-70.

Medl. af bestyrelsen for Vestjydsk Musikkonservatorium
1946-49 og for Det jydske Musikkonservatorium 1949-55;
formand for Dansk Organist- og Kantorsamfund 1959-61.
Har komponeret sange, salmer, kantater, motetter, orgelvær-
ker m. m.; har skrevet artikler om kirkemusikalske forhold.
Adresse: Ellesøpark 37,2950 Vedbæk.

ANDERSEN Aksel Harrestrup overlæge, dr.med., se
Harrestrup Andersen Aksel.

ANDERSEN Albert Christian fh. værkstedschef v. DSB,
civilingeniør, R1., Hjv. Ft.; f. 13/7 1905 i Masnedsund; søn af
skibskaptajn ved DSB Carl Andersen (død 1932) og hustru
Maren f. Hansen (død 1959); gift 11/12 1932 m. Olga A., f. 3/11
1909 i Struer, datter af snedkermester Ole Olesen (død 1958)
og hustru Petrine f. Davidsen (død 1943).
Cand. polyt. (maskining.) 1928; ansat ved A/S F L Smidth &
Co. 1929-32 og ved A/S Maskinfabrikken Atlas 1932-34;
antaget ved danske statsbaner 1934, ansat 1936, ved
centralværkstedet, Århus fra 1938, maskining. II 1941; udlånt
som leder af Sydfyenske Jernbaners maskinafd. 1944-49;
afdelingsing. 1948, ved centralværkstedet, Århus, 1949;
værkstedschef ved centralværkstedet i Kbh 1952-72; maskin-
tekn. konsulent for Nordvestfyenske Jernbane og Odense-
Kerteminde-Martofte Jernbane, Odense 1944-66.
Udvalgsmedl. af dansk standardiseringsråd 1953-70.
Adresse: Nærum Vænge 118,2850 Nærum.

ANDERSEN Anders finansminister, gårdejer, R'.;f. 1/10 1912
på Benzonslyst, Voldby; søn af gårdejer Jens Andersen (død
1957) og hustru Astrid f. Greve (død 1954); gift 10/10 1937 m.
Karen Margrethe A., f. 14/6 1913 i Egtved, datter af
mejeribestyrer Hans Peter Bilde Sørensen og hustru
Margrethe f. Jacobsen (død 1954).

På Askov højskole 1930-31 og Ladelund landbrugsskole
1935-36; ejer af »Sølyst« 1941-71, derefter overdraget til
sønnen; overtog till. fødegården Benzonslyst 1954; finansmini-
ster i ministeriet Hartling fra 1973.

Formand for Venstres Ungdom for Djursland 1940-45 og for
V.U. i Randers amt 1942-47; medl. af repræsentantskabet for
Djurslands Bank A/S 1950-73, formand 1953-65; medl. af
Karlby-Voldby sogneråd 1950-62, af folketinget (Venstre;
Hornsletkredsen) fra 1953, finansudvalget 1957-61, det
udenrigspolitiske nævn 1960-67 og 1968-71; formand for
folketingets markedsudvalg 1968-71; medl. af Landbrugsrådet
1959-73, ledende præsident 1960-73; formand for Foreningen
af jydske Landboforeninger 1959-73, for De samvirkende
danske Landboforeninger 1960-73, for Grenå Landbofor-
ening 1961-73, for Landbrugets dispositionsfond 1963-73 og
for Landbrugets oplysnings- og konferencevirksomhed
1967-73; medl. af ligningsrådet 1959-73, af bestyrelsen og
repræsentantskabet for Landbrugets realkreditfond 1960-73
og af bestyrelsen for Danmarks Nationalbank 1970-73.
Adresse: Benzonslyst, 8500 Grenå,

ANDERSEN Andreas Juhl chefredaktør; f. 29/1 1911 i
Vemmenæs på Tåsinge; søn af lærer Hans Juhl Andersen (død
1950) og hustru Benedikte f. Prusz (død 1956); gift 13/5 1933
m. Tove J. A., f. 12/12 1908 i Aalbæk, datter af mejeribestyrer
Erik Jensen (død 1957) og hustru Dagmar f. Egesberg (død
1964).

Præliminæreks.; journalist ved Odsherreds Tidende og
Næstved Tidende 1927-30, ved Aalborg Amtstidende 1930,
redaktionssekr. 1938. medredaktør 1954, chefredaktør
1956-71; till. adm. direktør for A/S Aalborg Amtstidende
1967-71; derefter ansat ved Aalborg Stiftstidende som
redaktør.

Sekretær i Venstres Ungdom i Aalborg amt 1934-38; medl. af
Venstres Ungdoms landsstudiekredsudvalg 1936-39; formand
for Round Table nr. 5, Aalborg 1944-45 og for Rundskueko-
mitéen i Aalborg 1947-50; medl. af bestyrelsen for Aalborg
Journalistforenig 1950-53 og for Foreningen af Venstreblade
1966.

Studieophold i Belgien og Sverige; studierejser i USA,

Canada og Grønland.

Adresse: Kastetv. 40,9000 Ålborg.

ANDERSEN Arne skoledirektør; f. 3/2 1907 i Hørup ved
Slangerup; søn af kommunelærer Lars Peter Andersen (død
1939) og hustru Karen f. Andersen (død 1943); gift 19/10 1936
m. I nge A., f. 14/9 1913 i Kbh, datter af kommunelærer Holger
Larsen (død 1919) og Olivia f. Jensen (død 1959).
Reaieks.; telegrafist i Store Nordiske Telegrafselskab

Newcastle og London) 1924-27; lærereks. (Blaagaard) 1931;

aglærereks. (engelsk) 1935; anden uddannelse på Kbhs
translatørskole og på statens lærerhøjskole; lærer ved Roslev
kommunale realskole 1932-33; vikar ved Kbhs skolevæsen

1933, fast ansat ved Vigerslev Allé skole 1934, ved Lykkebo
skole 1941; viceskoledir. ved Gentofte kommunes skolevæsen
1947; skoledir. ved Hvidovre kommunale skolevæsen 1961-
Lærer i engelsk ved Kbhs kommunes fortsættelseskursus fra

1934,  forstander 1944-47; Deputy Director i United Nations
Relief and Rehabilitation Administration (Tyskland) 1946.
Sekretær for Gentofte kommunes ungdomsnævn 1950-61;
medl. af bestyrelsen for Sproglærerforeningen og Sekretær-
foreningen 1942-46, af komitéen for Dansk Skibsadoption
1949-61, af bestyrelsen for Blaagaard seminarium, af udvalget
for børneinstitutionerne i Hvidovre 1961-67; censor i engelsk
ved lærereks. 1960-70.

Adresse: Helmsv. 16,2880 Bagsværd.

ANDERSEN Asbjørn skuespiller, R.; f. 30/8 1903 i Kbh.; søn
af rangermester Jens Andersen (død 1939) og hustru Maren f.
Hansen (død 1941); gift 14/11 1945 m. Tove Ulla A., f. 18/7
1920 på Frdbg., datter af direktør V Høffding Dyrhauge (død
1952) og hustru Frida f. Nielsen (død 1958).
Præliminæreks. 1922; ansat i landbrugsmaskinforretning s.å.,
ved toldvæsenet 1924-25; skuespillerelev på Betty Nansen
Teatret 1926-28; debut smstds 9. jan. 1927 som Studenten i
Hopla vi lever; engageret ved samme teater i 9 sæsoner, og
senere i årenes løb ved samtlige kbhvnske privatteatre, ved
Det kgl. Teater fra 1957; studerede filminstruktion i England
1/2 år i 1939.

Hovedroller i skuespillene: Parasitterne, Ned med Krigen,
Rundhoder og Spidshoder, Manden der kom til Middag,
Derfor dræber jeg, Geografi og Kærlighed, Alle mine Sønner,
Spøgelsestoget, En Sælgers Død, Vintersolhverv, Eventyr på
Fodrejsen, Huset i Montevideo, Kat paa et varmt Bliktag,
Elverhøj, Seks Personer, Tolv vrede Mænd, De der sejrede
m.fl. Filmiscenesættelser: Lille Martha, De lyse Nætter, Mens
Porten var lukket, John og Irene, Hjortholm, 24 Timer, Bag de
røde Porte og Kærlighedsdoktoren.
Adresse: Strandv. 201,2900 Hellerup.
Sommerbolig: Bjerghammer, Falsled, Fyn.

ANDERSEN Asger Lindegaard professor, dr. techn.; f. 4/6
1925 i Dalum; søn af købmand Asger Andersen (død 1967) og
hustru Valborg f. Henningsen; gift 30/8 1947 m. Felicja A., f.
25/1 1924 i Lodz, Polen, datter af tekstilfabrikant Wolf
Wilczek (død 1943) og hustru Rytka f. Breslauer (død 1944).
Student (Akademisk kursus) 1944; cand. polyt. 1954; dr. techn.
1967; sektionschef på ASEA's centrallaboratorium, Våsterås,
Sverige 1954-60; laboratorieing. ved A/S Ferroperm, Nærum
1960-61, ved Haldor Topsøe, Frederikssund 1961-62; amanu-
ensis ved fysisk lab. III, Danmarks tekniske højskole 1962-63;
kst professor i fysik ved Lunds tekniska Hogskola 1963-64;
lektor i fysik ved Danmarks tekniske højskole 1963, professor
fra 1969; dr. techn. 1967.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Materialprøvning
og-forskning 1966-70.

Har skrevet: Growth Mechanisms and Imperfections in
Silicon Crystals Grown by the Floating Zone Method (disp.,
1967).
Adresse: Gjerdesager 12,3540 Lynge.

ANDERSEN Axel Brix civilingeniør, R.; f. 2/7 1907 i Kbh.; søn
af ingeniør A E Andersen (død 1914) og hustru Emilie f. Røder
(død 1961); gift 17/8 1934 m. Inger A., f. 21/5 1909 i Kbh, datter
af optiker Anton Green (død 1944) og hustru Anna f. Estrup
(død 1967).

Cand. polyt. 1931; ansat i A/S Atlas 1933, i F L Smidth & Co.,
A/S, Kbh 1934, i F L Smidth & Co., Ltd. London 1936; direktør

i F L Smidth & Co. (Bombay), Ltd., Bombay 1937; ansat i F L
Smidth & Co., New York 1940, atter i F L Smidth & Co., A/S,
Kbh 1946; repræsentant for F L Smidth & Co. i Australien og
New Zealand 1947; ansat i F L Smidth & Co., New York fra
1951, vicepræsident i samme og i F L Smidth & Co. of Canada,
Ltd. 1953, præsident 1965-72; medl. af bestyrelsen for F L
Smidth & Co., New York og F L Smidth & Co. of Canada, Ltd.
fra 1959; vicepræsident og medl. af bestyrelsen i International
Incinerators Inc., Atlanta, Georgia 1955-72; medl. af
bestyrelsen for National Portland Cement Co., Philadelphia,
Pa. 1961-67.

Præsident for American Society og Danish Engineers i New
York 1961-65, medl. af bestyrelsen 1957-72; medl. af
bestyrelsen for Danish American Society Inc., New York fra
1959 og for Danish American Tråde Council, New York fra
1966.
Adresse: 37 Normandy Road, Trumbull, Conn. 06611, USA.

ANDERSEN Axel Rygaard direktør, cand. jur., R.; f. 18/4
1907 i Nyborg; søn af maskinmester Peter Andersen (død
1917) og hustru Dorthea f. Rygaard (død 1966); gift 17/5 1935
m. Dora A., f. 3/8 1906 i Århus, datter af malermester Jørgen
Rygaard (død 1911) og hustru Anna f. Clausen (død 1928).
Student (Birkerød) 1926; cand. jur. 1935; ansat i Frdbg.
kommune s.å., underdir. i Frdbg. kommunes tekniske
forvaltning 1955, bygningsdir. 1968, teknisk direktør fra 1973.
Adresse: Ved Lindevangen 6,2000 Kbh F.

ANDERSEN Bength Martin afdelingschef, R'.; f. 28/10 1918 i
Kbh; søn af maskinhandler Martin Andersen (død 1952) og
hustru Sigrid f. Lang (død 1960); gift 10/7 1948 m. Else A., f. 6/1
1919 i Skive, datter af gårdejer Emil Kristensen (død 1952) og
hustru Pouline f. Toft (død 1957).

Præliminæreks. 1934; elev i post- og telegrafvæsenet 1935;
student (privat dimit.) 1941; assistent i post- og telegrafvæse-
net 1942; cand. jur. 1947; sekretær i generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet 1947, fuldmægtig 1948, ekspeditions-
sekr. 1952, kontorchef 1953, afdelingschef 1964.
Medl. af post- og telegrafvæsenets samarbejdsudvalgs
hovedudvalg fra 1954, af ferieudvalget u. arbejdsministeriet
fra 1964, af julemærkekomitéen fra 1965 og af kommissionen
for post- og telegrafvæsenets fagprøver fra 1967; formand for
postens planlægningsnævn fra 1967.
Adresse: J E Ohlsens G. 10,2100 Kbh 0.

ANDERSEN Benny forfatter; f. 7/11 1929; søn af
murerarbejdsmand Svend Aage Andersen og hustru Gudrun
f. Carlsen; gift 3/3 1950 m. Signe Anny Plesner A., f. 1/1 1923 i
Solbjerg, Jylland, datter af forfatter Axel Plesner Boesen (død
1965) og hustru Johanne Elisabeth f. Pedersen.
Mellemskole-, real- og 1948 studentereks. (Akademisk
kursus); restaurationspianist 1949-62.
Medl. af Det danske Akademi 1972.

Digtsamlinger: Den musikalske ål (1960); Kamera med-
køkkenadgang (1962); Den indre bowlerhat (1964); Portræt-
galleri (1966); Det sidste øh (1969); Her i reservatet (1971);
Man burde burde (udv. digte, 1971); Svantes viser (1972).
Novellesamlinger: Puderne (1965); Tykke-Olsen m. fl. (1968).
Udgivelse af børnerim: Nikke Nikke Nambo (1963), Lille
Peter Dille (1964); børnebøger: Snøvsen og Eigil og Katten i
sækken (1967); Snøvsen på sommerferie (1970); Snøvsen og
Snøvsine (1972); Undskyld hr., hvor ligger naturen? (1973);
børnekomedie: Den hæse drage (1969). Radiospil; Snak
(1965); Lejemorderen (1969). TV-spil: Glassplinten (1969);
Faders kop (1970). Man sku' være noget ved musikken (1972,
filmmanuskript, s.m. Henning Carlsen); Barnet der blev ældre
og ældre (essays, 1973).

Modtog Carl Møllers humoristlegat 1965, Louisiana-prisen
1964, Arbejdernes fællesorganisations kulturpris 1965. Kri-
tikerprisen 1966, ministeriet for kulturelle anliggenders
forfatterpris for børne- og ungdomsbøger 1971.
Adresse: Kastanie Allé 46,3520 Farum.

ANDERSEN Bent direktør; f. 22/3 1929 i Thisted; søn af
lokomotivfører N A Andersen (død 1969) og hustru Kirstine
Petrine f. Andersen (død 1971); gift 27/11 1954 m. Lis Merete
A., f. 30/10 1930 i Esbjerg, datter af repræsentant Gustav
Amby og hustru Karen f. Lindblom.
Reaieks. (Fredericia) 1946; ansat i A/S Det Østasiatiske

Kompagni s.å.; filialtjeneste i Singapore, Djakarta, Tokyo og
Accra (Ghana) 1950-66; filialdir. 1 Djakarta 1955-61, i Tokyo
1961-62; adm. direktør for kompagniets virksomheder i
Ghana 1962-66; overført i hovedkontoret 1966, prokurist
1967, underdir. 1968, vicedir. 1972, adm. direktør 1973. Svensk
generalkonsul i Ghana 1963-66.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Sojakagefabrik A/S, A/S Kaj
Neckelmann, Silkeborg, A/S Fibertex, Ålborg, A/S Samex,
A/S Bloch & Behrens, Leafco A/S, Georg Jensen Sølvsmedie
A/S og The Liberian Produce Marketing Corporation,
Liberia.
Adresse: Prins Valdermars V. 48,2820 Gentofte.

ANDERSEN Bent professor, dr. med., R'.p.p.; f. 4/3 1902 i
Fåborg; søn af bibliotekar ] ] Andersen (død 1933fog hustru
Ida Camilla f. Raahauge (død 1948); gift 18/1 1930 m. Annelise
A., f. 27/11 1904 i Kbh, datter af professor, dr. phil. & med. &
techn. S P L Sørensen (død 1939. se Blå Bog 1938) og hustru
Anna Louise f. Willumsen (død 1950).

Student (Sorø) 1920; med. eks. 1928; kandidatpladser på Kbhs
amts sygehus, rigshospitalet, børnehospitalet på Fuglebakken
og Sundby hospitals børneafd. 1928-33; reservelæge ved
børnehospitalet på Fuglebakken 1934-39; lægeassist. ved
rigshospitalets poliklinik for børnesygdomme 1939; dr. med.
(Undersøgelser over spæde Børns Ventrikelsekret med
særligt Henblik paa Pepsin-Løbeproblemet) 1936; overlæge
ved Århus kommunehospitals børneafd. og professor ved
Århus universitet 1940-66.
Udenl. orden: N.St.O.31.
Adresse: Skovv. 4B, 8000 Århus C.

ANDERSEN Bent Rold professor; f. 1/6 1929 i Kbh; søn af
kemigraf Erland Andersen (død 1970) og hustru Karen f.
Olsen; gift 29/10 1955 m. fabriksarbejderske, nu socialrådgiver
Inge A., f. 1/9 1936 i Viby S., datter af arbejdsmand Valdemar
Bagge (død 1945) og hustru Elna B.

Cand. polit. (Kbhs univ.) 1955; sekretær i socialministeriet
1955-58; forskningsassist. i socialforskningsinstituttet 1958-62,
forskningsleder 1962-72; lektor ved Kbhs universitet 1962-72;
Consultant for OECD 1964-65; konsulent i sociale spørgsmål
for ministeriet for Grønland 1965-72; medl. af den til
socialreformkommissionens formand knyttede arbejdsgruppe
1965-69; professor i arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik
ved Roskilde universitetscenter 1972.

Medl. af forretningsudvalget i Socialpolitisk Forening 1963;
formand for den danske ICSW-komite 1968; medl. af
bestyrelsen for Institut Européen Interuniversitaire de
l'Action Sociale, Marcinelle 1972, af arbejdsmiljøgruppen
1972, af det økonomiske råds formandskab 1973.
Har skrevet: Fysisk Handicappede i Danmark (bd. 1.1964; bd.
2. 1964; bd. 4, 1966); Nyere målsætninger i socialpolitikken
(1966); Work or Support (OECD, 1966); Borgeren og
Tryghedssystemet (1970); Grundprincipper i Socialpolitikken
(1970).
Adresse: Hedetoften 46,4700 Næstved.

ANDERSEN Bjørn generalsekretær, civilingeniør; f. 14/12
1929 i Kbh; søn af landsdommer Willy Andersen (død 1972, se
Blå Bog 1972) og hustru Marguerite Agnete f. Odewahn; gift
1. gang 20/7 1955 m. Ulla A., f. 10/11 1933 i Kbh, datter af
konditormester Einar Wiegandt (død 1955) og hustru Kirstine
f. Busch; 2. gang 3/4 1965 m. Mona A., f. 12/2 1935 i Kbh, datter
af kaptajn i Den kgl. grønlandske Handel Hannes Nordhoek
(død 1953) og hustru Gudrun f. Jørgensen.
Student (Efterslægtselskabets skole) 1948; cand. polyt. 1954;
ansat i Schubert og Co.A/S 1956, i handelsministeriets tilsyn
med den tekniske undervisning 1959; leder af Dansk
Ingeniørforenings efteruddannelse 1963, foreningens general-
sekr. fra 1965; till. direktør for A/S Dansk Ingeniørforenings
Hus fra 1968 og for A/S Dansk Ingeniørforenings
Kursuscenter Vest i 1968.
Adresse: Solbrinken 17,2750 Ballerup.

ANDERSEN Bodil afdelingschef, RL; f. 27/2 1911 i Glenstrup;
datter af lektor Carl E Andersen (død 1954) og hustru Julie f.
Rosen (død 1970).

Student (Sønderborg) 1929; cand. jur. 1935; sekretær i
finansministeriet s.å., ministersekr. 1938-45, fuldmægtig 1942,
ekspeditionssekr. 1947, kontorchef i departementet for

finansvæsenet (chef for lønningskontoret) 1952, kst. afdelings-
chef 1966, udnævnt 1968;sekretær ved lønningskommissionen
af 1943 og for forvaltningsnævnet 1947-51; medarbejder ved
lønningsrådet 1951-69; medl. af bestyrelsen for Vanføreinsti-
tutionens pensionskasse 1951 og af statsstyreisernes tjeneste-
tidsnævn 1951; sekretær ved lønningskommissionen af 1954;
medl. af bestyrelsen for Det kgl. Teaters pensionsfond fra
1960, af nævnet for helhedsbedømmelser i tjenestemandssa-
ger fra 1962, af det grønlandske dispensationsnævn fra 1964
og af tjenestemandskommissionen af 1965.
Adresse: Kirsteinsg. 6,2100 Kbh 0.

ANDERSEN Børge dommer, R.; f. 20/5 1925 i Esbjerg; søn af

kriminalassistent Holger Andersen (død 1967) og hustru Ella f.

Kjeldsen; gift 2/7 1950 m. Annemarie A.; f. 2/7 1926 i Tarup

kommune, datter af gårdejer Jens Pedersen (død 1966) og

hustru Else f. Ravn.

Student (Fredericia) 1944; cand. jur. 1950; sekretær i

undervisningsministeriet s.å. ;dommerfuldm. i Kolding 1952, i

Helsingør 1957; dommer i Kbhs byret 1965, i Ballerup rets 2.

afd. 1973.

Adresse: Bygvænget 803,2980 Kokkedal.

ANDERSEN Børge kontorchef, RL; f. 6/12 1919 i Kbh; søn af
direktør, civilingeniør, lektor N P Andersen (død 1956, se Blå
Bog 1956) og hustru Anna f. Arnkiel; gift 3/2 1945 m.
handelsoverlærer Jytte Fergo, f. 20/5 1918, datter af
forlagsboghandler P H Fergo (død 1942) og hustru Gerda f.
Gomard (død 1952).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1939; cand. jur. 1945; sekretær i
finansministeriet, departementet for told- og forbrugsafgifter
s.å., fuldmægtig 1950, ekspeditionssekr. 1961, kst. kontorchef
1965, udnævnt 1968; till. medarbejder i skattedepartementet
1945-61.

Sekretær for generaldirektøren for toldvæsenet 1955-62, for
parfumeafgiftsnævnet 1959-65, for nævnet vedr. omsætnings-
afgift af motorkøretøjer 1964-65, for nævnet vedr. pålæggelse
af antidumpingtold og udligningstold 1965-71 og for
finansmin.s toldforhandlingsudvalg 1965. Medl. af den danske
delegation i forhandlingerne om Danmarks medlemsskab af
EF 1970-72; formand for EF's rådsgruppe vedr. økonomiske
spørgsmål (fællestariffen) juli 1973 - jan. 1974; leder af den
danske delegation ved forsk, kommissionskomiteer i EF.
Medl. af bestyrelsen for Ministerialforeningen 1967, formand
1968-73; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Juristfor-
bund 1968-72, 1972-73 for Danmarks Jurist- og Økonomfor-
bund, af Akademikernes Samarbejdsudvalgs tjenestemands-
udvalg 1968-72, 1972-73 af Akademikernes Centralorganisa-
tions tjenestemandsudvalg og af dettes forretningsudvalg.
Adresse: Hummeltoftev. 85,2830 Virum.
Sommerbolig: Gyvelv. 33,3100 Hornbæk.

ANDERSEN Carl fh. afdelingsdirektør, R.; f. 14/10 1877 i
Fredericia; søn af avlsbruger N J Andersen (død 1908) og
hustru Birtha (død 1916); gift 7/8 1909 m. Inger Olivia A.,
datter af forvalter Holm, Sukkerkogeriet i Odense.
Ansat i A/S De Danske Spritfabrikker i Fredericia 1895, i
Randers 1901, i Kbh 1902, forretningsfører i Roskilde 1915, i
Odense 1918, afdelingsdir. i Odense 1924-47.
Adresse: Frederikslundsv 4,2840 Holte.

ANDERSEN Carl direktør, civilingeniør, R'.p.p.; f. 1/8 1915 på
Frdbg.; søn af murermester C E Andersen (død 1965) og
hustru Margrethe f. Johansen (død 1964); gift 9/11 1945 m.
Betty A., f. 23/4 1921, datter af amtsforvalter Victor E
Thalbitzer (død 1970, se Blå Bog 1969) og hustru Katrine f.
Christensen (død 1967).

Student (Frdbg. gymn.) 1934; cand. polyt. 1939; derefter
assistent ved Den polytekniske læreanstalt og ingeniør i F L
Smidth & Co. A/S i Danmark og udlandet; afdelingschef i A/S
Dansk Shell 1945, fung. direktør 1949, direktør 1951; ansat ved
The Shell Petroleum Co., Ltd., London 1953-54; påny direktør
i A/S Dansk Shell 1954-55; adm. direktør for Shell Chimie,
S.A.A.L., Paris 1955-56; vicepræsident for S.A. Shell St.
Gobain, Paris, 1956-57; adm. direktør for Norske Shell A/S,
Oslo 1957-59; adm. direktør for Nordsjællands Elektricitets-
og Sporvejs A/S (NESA), Elektricitetsselskabet Isefjordvær-
ket I/S og Kraftimport I/S 1959.
Medl. af bestyrelsen for Shell Chimie, S.A.A.L., Paris 1955-57,

for Elektricitetsselskabet Isefjordværket I/S fra 1959 og for
Kraftimport I/S fra 1959; medl. af prisudvalget for
olieprodukter i Norge 1957-58, af atomenergikommissionen
fra 1959, af Den Danske Nationalkomité for World Power
Conference fra 1959, af repræsentantskabet for Danatom fra
1959 og af bestyrelsen for Danske Elværkers Forening fra
1959; medl. af Dansk Ingeniørforenings petroleumskomité
1950-57 og af bestyrelsen for Section Danoise des ingenieurs
civils de France 1955-58 og 1960-62, formand 1966-69:
næstformand i det rådg. organ »Nordel« til fremme af nordisk,
men også internat, samarb. m.h.t. produktion, distribution og
forbrug af elektricitet 1963, formand 1966-69; formand for
bestyrelsen for NESA's personales jubilæumslegat fra 1959 og
for civilingeniør A R Angelo's legat fra 1963; formand for
Foreningen af danske Privathavne fra 1964; medl. af
repræsentantskabet for Selskabet for Bygnings- og Land-
skabskulturl971.

Har skrevet artikler i danske og franske tidsskrifter om
petrochemicals, plastics og kunstgummi.
Udenl.ordner: F.Æ.L.5.; S.V.31.
Adresse: Vejlesøv. 21,2840 Holte.

ANDERSEN Carl Henry apoteker; f. 26/1 1904 i Virum; søn
af toldassistent C Andersen (død 1936) og hustru Anne
Frederikke f. Gravengaard (død 1966); gift 16/5 1948 m. Ellen
A., f. 15/1 1915 i Frederikshavn, datter af købmand Chr.
Jonstrup (død 1937) og hustru Kathrine f. Mathiesen (død
1957).

Realeks. (Sønderborg statsskole) 1921; farmaceutisk med-
hjælpereks. 1925; cand. pharm. 1928; provisor på Østerbro
apotek, Kbh 1928-31, på Ballerup apotek 1931-38, på
Griffenfeld apotek, Kbh som 1. provisor 1938-58; bevilling til
Elefant apoteket i Holbæk 1952, overtog apoteket s.å.
Medl. af Dansk Farmaceutforenings hovedbestyrelse 1937,
næstformand 1941-48, medl. af mæglingsudvalg og voldgifts-
ret 1941-47, af forfremmelsesrådet 1949-52; kredsformand og
bestyrelsesmedl. i Danmarks Apotekerforening 1958-71,
medl. af forfremmelsesrådet 1959-71 og fra 1972; bestyrelses-
medl. i Det pharmaceutiske Understøttelsesselskab 1943-58.
Adresse: Kalundborgv. 68,4300 Holbæk.

ANDERSEN Carl Mazanti skibsreder; f. 12/11 1893 i

Svendborg; søn af gasværksbestyrer Carl Andersen (død

1947) og hustru Betty f. Mazanti (død 1926); gift 24/4 1923 m.

Ingermaria A., f. 15/1 1898 i Kbh, datter af manufakturhandler

Oscar Thorvald Rasmussen (død 1945) og hustru Mette

Cathrine f. Rasmussen (død 1958).

Uddannet i assurance, bankvæsen og shipping; ansat i

Dampskibsselskabet Torm 1916, prokurist 1927, korresp.

reder 1950; till. korresp. reder for A/S Torm Tramping

Company 1957.

Medl. af søfartens fællesråd, af bestyrelsen for Baltic &

International Maritime Conference (1963-73), for Danmarks

Rederiforening (1967-69) og for Erhvervenes Oplysningsråd

(1967-71), af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsan-

stalten A/S (1963-72), for Kbhs Handelsstands Klub af 1841

(1954-69) og for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk

Søfart.

Adresse: Skovgårdsv. 17,2920 Charlottenlund.

Sommerbolig: Thorshøj Allé 15,3100 Hornbæk.

ANDERSEN Carlo fh. kgl. kapelmusikus og kgl. koncertme-
ster, R'.p.p.; f. 13/6 1904 i Kbh; søn af kgl. kapelmusikus
William Andersen (død 1962) og hustru Johanne f. Mikkelsen
(død 1911); gift 28/12 1929 m. Lilli Gudrun Olga A., f. 28/7 1906
på Frdbg., datter af Carl Christian Wendelboe og hustru
Bertha f. Storm Poulsen.

Uddannet i violinspil af faderen, af prof. Willy Hess, Berlin og
prof. Fermin Touche, Paris; koncertmester i Kbhs Filharmoni-
ske Orkester 1926; violinist i Det kgl. Kapel fra 1930,
koncertmester 1934-59.
Har dannet strygekvartet 1935.

Har komponeret: violinkoncert med orkester, strygekvartet,
strygetrio, orkestersuiter o.s.v.

Diplom med udmærkelse ved international konkurrence i
Wien 1932.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.
Adresse: H C Ørsteds V. 49A, 1879 Kbh V.

ANDERSEN C B bankdirektør, R>.; f. 30/12 1913 i Viborg; søn
af chauffør A C Andersen (død 1970) og hustru Dorthea f.
Bredsgaard (død 1954); gift 10/10 1939 m. Agnete Marie A-, f.
30/12 1913 i Skørping, datter af karetmager ) Jensen (død
1948) og hustru Louise f. Møller (død 1970).
Ansat i Handelsbanken i Aarhus, filial af Kbhs Handelsbank,
1930, fuldmægtig 1948, prokurist 1954, kontorchef 1958,
direktionssekr. ved hovedsædet i Kbh 1960, underdir. 1961,
direktør 1962.

Medl. af Universitets Samvirket i Århus fra 1954 (kasserer
1954-60) og af bestyrelsen for Studenterkollegierne ved Århus
Universitet 1954-60 samt formand for forsk, universitetsbyg-
geudvalg 1956-60; medl. af repræsentantskabet for Aarhus
Teater 1956-60, af bestyrelsen for Århus kunstmuseum
1958-60, for Danske Bankers Forhandlingsorganisation
1962-68 og for Danmark-Amerika Fondet fra 1962, af
hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1964-68, af repræsen-
tantskabet for Erhvervenes Oplysningsråd 1964-69, af
foreningen Nordens råd fra 1964 og af dens hovedbestyrelse
fra 1972, af statens administrationsråd 1965-67, af Institut
International d'Etudes Bancaires fra 1965 og af bestyrelsen for
Danske Bankers Fællesrepræsentation fra 1967; medl. af
Kunstindustrimuseets bestyrelse og forretningsudvalg, næst-
formand 1973, af direktionen for Løvenholm Fonden fra 1969,
af styrelsen og repræsentantskabet for Danmarks Skibskre-
ditfond fra 1969, af Akademiet for de tekniske Videnskabers
finansråds komite 1971, af repræsentantskabet for Selskabet
for Bygnings- og Landskabskultur 1971 og af bestyrelsen for
Gammel Estrup, Jyllands herregårdsmuseum 1971.
Modtaget Århus bys ærespris 1953.
Adresse: Duev. 16,2000 Kbh F.

ANDERSEN C C rektor, R'.; f. 25/2 1896; søn af malermester
I Andersen (død 1941) og hustru Vilhelmine f. Jensen (død
1951); gift 22/12 1951 m. kassekontrollør i Nye Danske af 1864
Ketty Federspiel.

Student (Sorø) 1914; cand. mag. 1920; adjunkt ved Rønne
statsskole s.å., ved Sorø Akademis skole 1925; lektor ved
Ordrup gymnasium 1933; rektor ved Gentofte statsskole
1947-66; timer i gymnastik ved Holte gymnasium 1966-69, ved
Virum statsskole 1969-74; faglig medhjælper hos undervis-
ningsinspektøren for gymnasieskolerne 1933-47; lærer ved N
Zahles privatseminarium fra 1944, ved Danmarks lærerhøj-
skole fra 1952 og ved N Zahles faglærerkursus fra 1957.
Medl. af opgavekommissionen for studentereks. 1930-47, af
opgavekommissionen for mellem-, real- og alm. forberedelse-
seks. 1933-65, af kommissionen til afholdelse af adgangseks. til
polyteknisk læreanstalt, Danmarks farmaceutiske højskole,
Danmarks tandlægehøjskole 1940; censor ved officersskolen
og ved kunstakademiet.

Har skrevet: Opgaver i matematik for det matematisk-natur-
videnskabelige gymnasium I-111. Lærebøger i regning og
matematik for realskolen og mellemskolen (s.m. J Damgaard
Sørensen, 1933-37); 1959-63 medudg. af: Hovedskolens
regnebog for 1-7 kl., 1. og 2. real samt for 3. real; endv.: De
unges regnebog I og II for 8. og 9. kl.
Adresse: Jægersborg Allé 23,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN C F Gerner fh. kommunaldirektør, K..HTCF.; f.
2/12 1897 i Kbh, søn af toldkasserer G R J F Andersen (død
1932) og hustru Bertha Marie f. Martensen (død 1944); gift
29/3 1923 m. Anna Marie A., f. 23/11 1898 i Ærøskøbing, død
1965, datter af boghandler C Th. Creutz (død 1946) og hustru
Anna f. Petersen (død 1955).

Student (Østre borgerdydskole) 1916; cand. jur. 1921;
sekretær i indenrigsministeriet s.å.; i landbrugsministeriet
1924; i socialministeriet 1926; kontorchef ved Frdbg.
kommunes juridiske forvaltning 1931; direktør for sammes
økonomiske forvaltning 1939-67.

Fuldmægtig i indenrigsministeriets boligafd. 1922-30; sekre-
tær i overinspektionen for opdragelseshjemmene 1922-31 og
for Børnesagens Fællesråd 1927-39; generalsekr. for 5.
nordiske børneværnskongres i Kbh 1937.
Medl. af bestyrelsen for Dronningens Centralkomité af 1914
fra 1939; formand for bestyrelsen for børne- og optagelsesh-
jemmet Jens Jessens Vej; hovedkasserer i Foreningen til
Fremme af Blindes Selvvirksomhed; medl. af tilsynsrådet for
Østifternes (nu Byernes) Hypotekforening 1945-72, af
bestyrelsen for foreningen »Helsehjem«, af Storm-Petersens

museumsfond og af Dansk Arbejdes Kbhs udvalg 1947-71;
næstformand i civilforsvarsudvalget for Storkbh; medl. af
voldgiftsretten i h. t. loven om økonomisk udligning mellem
Kbh. Frdbg. og Gentofte 1946, 53, 55 og 58, boligkommissio-
nen på Frdbg., kommissionen vedr. offentlighed i den statslige
og kommunale forvaltning (arbejdsudvalget) samt formand
for det af hovedstadskommunernes samråd nedsatte udvalg
ang. hovedstadskommunernes økonomiske forhold.
Adresse: Hoffmeyersv. 63,2000 Kbh F.

ANDERSEN Chr. fabrikant; f. 23/7 1927 i Vinding ved
Holstebro; søn af gårdejer Johannes Andersen (død 1947) og
hustru Astrid Ingeborg f. Borgensgård; gift 25/9 1954 m. Rita
A., f. 25/4 1934 i Hedensted, datter af fabrikant Kjartan
Nielsen og hustru Edith f. Bording.

Uddannet som mejerist, dernæst videreuddannet på Ladelund
mejeriskole; studieophold (fremstilling af steriliseret chokola-
demælk) på mejeri i Haag, Holland. Købte Hedensted
Bryggeri og Mineralvandsfabrik 1952 og påbegyndte
produktion af steriliseret chokolademælk på flaske, som den
første virksomhed af sin art her i landet; virksomheden senere
udbygget til primært at producere mineralvand, og ændrede
samtidig navn fra Hedensted Mineralvandsfabrik til Mineral-
vandsfabrikken Valencia.
Adresse: Valencia, 8722 Hedensted.

ANDERSEN Christian Ejler dommer; f. 29/7 1924 i
Hasselager; søn af politiassistent Laurits Georg Andersen og
hustru Laura Bodil f. Poulsen (død 1965); gift 11/8 1951 m. Inge
A., f. 20/8 1927 i Århus, datter af fogedassistent Jens Edslev og
hustru Agnes Kirstine f. Larsen (død 1958).
Student (Århus kathedralskole) 1943; cand. jur. (Kbhs univ.)
1949; sagførerfuldm. s.å. i Århus, i Vejle 1951; dommerfuldm. i
Holstebro 1952, i Struer 1956; retsassessor i Herning byret
1967; kst. dommer i vestre landsret 1970; dommer i Herning
by- og herredsrets 2. afd. 1973.
Adresse: Engkrogen 27,7400 Herning.

ANDERSEN D Vittrup underdirektør, se Vittrup Andersen
D.

ANDERSEN Ege kobbersmedemester; f. 14/4 1927 i Løgstør;
søn af kobbersmedemester Johannes Tværgård Andersen
(død 1955) og hustru Minna f. Furbo; gift 19/5 1956 m. Grete
A., f. 22/7 1934 i Brønderslev, datter af tjener Peter
Jespersgård(død 1967) og hustru Ella f.Skadhauge (død 1968).
Udlært blikkenslager i faderens forretning; arbejdet i Sverige
og gået på valsen igennem Tyskland, Holland, Belgien,
Frankrig, Schweiz; arbejdet som blikkenslager i Fredericia
mil. steder og på Grønland i 3 år som formand; overtog
faderens forretning 1955; startede sideløbende i 1964 Løgstør
Rørindustri a/s.

Formand for Løgstør Erhvervsråd; medl. af repræsentantska-
bet for Privatbanken i Kbh A/S, Løgstør-afd.
Har opfundet og udtaget patent på en særlig metode til
fremstilling af præfabrikerede fjernvarmerør.
Adresse: Skoleg. 25,9670 Løgstør.
Sommerbolig: Lendrup, 9670 Løgstør.

ANDERSEN Eigil havnedirektør, cand. jur., R'.p.p.; f. 16/5

1919 i Odense; søn af prokurist Lauritz Andersen (død 1960)
og hustru Hilda f. Nielsen; gift. 17/7 1943 m. Vibeke A., f. 17/11

1920 i Kbh, datter af tandlæge Knud Martens (død 1958) og
hustru Gertrud f. Kregler(død 1972).

Student (Odense katedralskole) 1937; cand. jur. 1944;
sekretær i ministeriet for offentlige arbejder s.å., fuldmægtig
1951; kontorchef ved Kbhs havnevæsen 1955, kst. havnedir.
1968, udnævnt 1969; sekretær i luftfartsdirektoratet 1945-55;
ministersekr. 1950-53; Danmarks repræsentant ved den
internat, civile luftfartsorganisation ICAO i Montreal 1954-55;
har endv. været sekretær ved eller medl. af forsk, ministerielle
kommissioner og udvalg.

Formand for bestyrelsen for Prøvestenens Dampforsyning
Nord A/S 1963; medl. af isbrydningsrådet 1969, af
karantænekommissionen 1969, af bestyrelsen for Den Danske
Sømandsfond 1969 og for Søfartsklubben 1969; kommitteret i
Kbhs Frihavns-Akts. 1969 samt medl. af bestyrelsen for The
int. Association of Ports and Harbors (IAPH) 1969; medl. af
havnelovskommissionen 1971.

Udenl. ordner: It.F.4.; S.Kr.4.; Ty.F.R.F.23.
Adresse: Slotsv. 22 A, 2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Eilif direktør, civilingeniør, konsul; f. 15/8 1908 i
Tranderup ved Skælskør; søn af kriminalassistent Johannes
Andersen (død 1939) og hustru Maren Kirstine f. Larsen (død
1962); gift 25/6 1943 m. Eva A., f. 9/7 1920 i Holeby, datter af
direktør, civilingeniør C V Kayser (død 1968) og hustru Frida
f. Rasmussen (død 1961).

Cand. polyt. 1936; ansat hos Motorfabriken Bukh A/S,
Kalundborg s.å., adm. direktør 1945-71; direktør i Nordisk
Ventilator Co. A/S 1971; svensk vicekonsul 1961, konsul 1971.
Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i
Jernindustrien i Provinserne 1959-73 og af forretningsudval-
get for Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og
Metalindustrien i Danmark 1967-73; medl. af bestyrelsen for
Dansk Industri Syndikat A/S 1959-71, A/S Roulunds Fabriker
1961-74 og Nordisk Ventilator Co. A/S 1966; medl. af
Akademiet for de tekniske Videnskaber 1961.
Udenl. orden: S. V.3'.
Adresse: Hjortholm, Tornved, 4450 Jyderup.

ANDERSEN Einar direktør for geodætisk institut, professor,
dr. phil., K.,FHT.p.p.; f. 16/9 1905 i Kbh.; søn af prokurist Carl
Andersen (død 1950) og hustru Louise f. Frandsen (død 1950);
gift 25/10 1929 m. Inger A., f. 26/8 1904, datter af
stationsforstander Niels Remmer (død 1946) og hustru Oline f.
Kesselhahn (død 1951).

Student (Østre borgerdydskole) 1923; assistent ved den
danske gradmåling 1926-28; deltager i den danske gradmå-
lings ekspedition til Grønland 1927; mag. scient. 1928;
afdelingsgeodæt ved geodætisk institut s.å.; studierejse til
Holland 1929; udført vidensk. målinger for den baltisk
geodætiske kommission i Sverige, Finland, Rusland, Estland,
Letland, Litauen, Danzig og Tyskland 1930 og i Tyskland
1935; leder af tyngdemålingsekspedition til Vestgrønland
1950; dr. phil. 1932; statsgeodæt 1940; chef for geodætisk
instituts afd. I; direktør for geodætisk institut 1955; till. lektor i
geodæsi ved Kbhs universitet 1950, professor smstds 1956.
Medl. af nationalkomitéen for Union Géodésique et
Géophysique Internationale 1947, formand 1955; privatdo-
cent 1947; medarbejder ved Den nye Salmonsen 1947, ved
Salmonsens Leksikon-Tidsskrift 1948 og ved Hagerups
Konversationsleksikon 1948; delegeret ved UGGI's møder i
Oslo 1948, Bruxelles 1951 og Rom 1954; medl. af
standardiseringsudvalget for enheder og formeltegn 1950, af
Commission Gravimétrique Internationale 1951, af komitéen
for det geofysiske år 1957-58, af Commission internationale
des triangulations européennes. af Nordiska Kommissionen
for Geodesi 1953, af Groupe d'études spécial nommé pour
étudier les conditions d'étalonnage des gravimétres et de
l'établissement d'une base d'étalonnage en Europe, af udvalget
for tilsynet med rigsprototypernes opbevaring, af bestyrelsen
for Regnecentralen, Dansk Institut for Matematikmaskiner
1955-64, af kommissionen for vidensk. undersøgelser i
Grønland, af stednavneudvalget for Grønland og af komiteen
for Conseil International des Unions Scientifiques 1955;
formand for kortkommissionen 1956-68; medl. af Akademiet
for de tekniske Videnskaber og af stednavneudvalget 1956;
chefdelegeret ved UGGI's møde i Toronto 1957; medl. af
Groupes d'études speciales nommés pour étudier 1) les
determinations absolues de la pesanteur etc. et 2) la
determination du géo'ide européen etc. og af bestyrelsen for
Det kgl. danske geografiske Selskab 1957, vicepræsident
1974; præsident for Nordiska Kommissionen for Geodesi
1957-60 og fra 1972; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes
Selskab 1958 og af dettes kassekommission 1959, af
Regnecentralens tekn. forretningsudvalg 1959-64 og af
matrikelkommissionen af 1959; medl. af Association Interna-
tionale de Géodésie's (AIG) finanskomite og chefdelegeret
ved UGGI's møde i Helsinki 1960, Berkeley 1963 og Ziirich
1967; medl. af unionens bureau og eksekutivkomité samt valgt
til dens første Trésorier 1960, genvalgt 1963 og 1967;
delegeret ved ICSU's møde i London 1961, Wien 1963 og
Bombay 1966; formand for den danske komité for ICSU og
for kommissionen for glaciologi 1962; medl. af 2. Pearyland
ekspeditionskomité 1063; præsident for direktionskomitéen
for EGIG (Expédition Glaciologiqe International au Groen-
land) 1963-66; formand for særudvalget for UN's kartografi-

ske seminar i Danmark 1963; medl. af nationalkomitéen for
Union Internationale des, Sciences Géologiques, af komitéen
for international Quiet Sun Year, af forsikringsnævnet 1964;
præsident for Dansk Fotogrammetrisk Selskab 1964-73;
formand for nationalkomitéen for COSPAR og direktør for
UN's Interregional Seminar on Application of Cartography
for Economic Development 1965 og 1967; delegeret ved UN's
Cartographic Conference i Geneve 1967 og London 1972;
medl. af nationalkomitéen for Union Géographique Interna-
tionale 1968, delegeret ved ICSU's møde i Paris og valgt til
medl. af eksekutivkomitéen 1968-72; medl. af dansk
nationalråd for oceanologi 1969; delegeret ved ICSU's møde i
Madrid og valgt til medl. af finanskomiteen 1970; medl. af
bestyrelsen for det matematiske centralinstitut; chefdelegeret
ved UGGI's møde i Moskva samt valgt til unionens Trésorier
Honoraire og dens repræsentant i FAGS, Federation of
Astronomicai and Geophysical Services 1971; præsident for
Dansk Kartografisk Selskab 1972 og for Dansk Selskab for
fotogrammetri og landmåling 1973; formand for nationalko-
miteerne for Inter - Union Commission on Geodynamics 1971
og Special Committee on Solar Terrestrial Physics 1973;
Videnskabernes Selskabs korrespondent til Committee on
Science and Technology in Developing Countries og
Committee on Data for Science and Technology 1973.
Medstifter af Dansk geofysisk Forening 1936; medl. af The
American Geophysical Union 1959 og af Danmarks
Naturvidenskabelige Samfund 1959; korresp. medl. af
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Miinchen 1971.
Har skrevet: Beitrag zur Mitschwingungstheorie der relativen
Pendelmessungen (disp. 1932); Relative Bestimmung der
Schwerkraft auf den Stationen Københavns, Potsdam,
Stockholm, Helsinki, Pulkowo, Tallinn, Riga, Kaunas und
Danzig (Helsinki 1937); Grundlæggende Etalonneringer
(1946); Gravity Measurements in Sjælland, Møen Falster, and
Lolland (1947); Geodesy, Gravity Measurements and
Seismology, Danish Scientific Activities during the Second
World War (1947);Solution of Great Systems of Normal
Equations (1947); Determination of Latitude at Buddinge
(1947); Formulas for Calculation of Geographical Coordinates
(1953); Mesures des Bases 1932-34 (s.m.A Schneider, 1954};
Adjustment of Observations (1955); C C G Andræ (1955);
Geodetic Tables (s.m. T Krarup og B Svejgaard, 1956); 200 års
videnskabelig geodætisk virksomhed i Danmark (1957);
Clarke's Curve of Alignment (1959); Gravimetri, Geofysikken
i Danmark II (1960); Forelæsninger over numerisk analyse
(1962): Thomas Bugge (1968) samt afhandlinger i vidensk.
tidsskrifter.

Udenl. ordner: Fi.L.22.; I.F.2*.
Adresse: Kildesko vsv. 81,2820 Gentofte.
Sommerbolig: Veddelev. 4000 Roskilde.

ANDERSEN Ejnar direktør, bogtrykker; f. 9/4 1899 i Hee
sogn; søn af gårdejer Anders Andersen (død 1939) og hustru
Karen Johanne f. Larsen (død 1949); gift 1. gang 14/4 1927 m.
Jørgine A., f. 25/5 1900, død 1946, datter af plantør Niels
Ludvig Rømhild (død 1928) og hustru Nicoline Marie f.
Thomsen (død 1932); 2. gan^2/4 1949 m. bogtrykker Maja
Sonja A., datter af rentier Erik V. Olsen og hustru Alma
Jensine f. Truelsen.

Præliminæreks. ved universitetet 1917; handelsuddannet i
firma Philip W Heyman 1919-22; studierejse i Tyskland i 1922;
ansat i Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1923-31;
kontorchef i A/S Boghallen Alfred G Hassing 1931, adm.
direktør 1939; adm. direktør for A/S Alfred G Hassings
Forlag 1946-51. Indehaver af H P Hansens Bogtrykkeri, efter
firmaets overgang til aktieselskab 1954 adm. direktør og
formand for bestyrelsen for dette til 1955; indehaver af Ejnar
Andersens Forlag fra 1954 og H Chr. Bakkes Eftf. Antikvariat
og Forlag 1956-72.

Medl. af bestyrelsen for A/S H Chr. Bakkes Eftf. til 1972.
Adresse: Elme Allé 45,4760 Vordingborg.

ANDERSEN Ellen Villemoes frue, R.; f. 27/4 1895 i
Billumtarp ved Varde; datter af gårdejer Thomas Thomsen
(død 1922) og hustru Karen f. Sørensen (død 1937); gift 20/9
1917 m. gårdejer Peder Villemoes Andersen, f. 9/4 1884, død
1956, søn af gårdejer Niels Andersen, Stenstrup ved Nykøbing
S.(død 1931) og hustru Maren f. Jørgensen Stampe (død 1933).
Elev på Vallekilde højskole 1913, på Askov udvidede højskole

1915-16 og på Ankerhus husholdningsskole 1917; medl. af
Egebjærg sogneråd 1933-38; formand for De sam. danske
Husholdningsforeninger 1934-66; næstformand i statens
husholdningsråd 1935-60, derefter medl. af forretningsudval-
get; formand for Nordens Landbokvinder 1946-49; medl. af
landbrugsmin.s FAO udvalg 1946-68, af priskontrolrådet
1947-55 og af undervisningsmin.s husholdningsudvalg
1947-68; programkonsulent ved Danmarks radio 1949-68;
formand for Husmødrenes filmudvalg 1953-68; medl.af
forretningsudvalget for Danske Husmødres Forbrugerråd
1957-60; formand for Danmarks folkelige Broderier 1957-71;
medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde fra
1958 og for Den danske Folkekirkes Nødhjælp fra 1958; medl.
af udenrigsmin.s udvalg af 1962 for uddannelsescenter for
kvinder i Afrika.

Modtaget Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs største
sølvbæger 1959 og legat fra De samv. sjællandske
Landboforeninger 1967.
Adresse: Gelstrupv. 24, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjæll.

ANDERSEN Erik direktør, R.; f. 9/6 1914 i Kbh; søn af
maskinmester Erik Andersen (død 1969) og hustru Erna f.
Thostrup; gift 24/6 1961 m. Birte Rendal A., f. 26/5 1937 i
Odense, datter af grosserer Frede Rendal og hustru Grete f.
Lessing.

Ansat 1938 på Nationaltidende ; HD i salgsorganisation og
reklame 1944; ansat på Fyens Stiftstidende 1946 som
salgschef, forretningsfører 1948, direktør 1950, adm. direktør
1953; till. direktør for Fyens Stiftsbogtrykkeri 1956, for Fyns
Tidende og Morgenposten 1969 samt for Den Fynske
Bladfond 1970.

Formand for Danske Dagblades Arbejdsgiverforening;
bestyrelsesmedl. i Danske Dagblades Udgiverforening,
Danske Dagblades Fællesrepræsentation, De grafiske Fags
Sammenslutning og Danske Dagblades Strejkesikringsfond;
medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse, af
Dansk Annonceudvalg og Pressens Oplysningsudvalg samt af
Fyens Landmandsbanks repræsentantskab.
Adresse: Rughavev. 10,5000 Odense.
Sommerbolig: Strandalleen 77,5800 Nyborg.

ANDERSEN Erik direktør, D.r.K.Ft.; f. 27/11 1928 i Kbh; søn
af kontorchef Sv. E. Bissing og Astrid f. Andersen.
Student (Efterslægtselskabets skole) 1948; socialrådgivereks.
(Danmarks sociale højskole, Kbh) 1952; socialrådgiver ved
Skive kommune 1953-56; konsulent ved forsvarets oplys-
nings- og velfærdstjeneste 1956; lektor ved Danmarks sociale
højskole, Kbh 1957-59; forstander for Nærum ungdomsgård
1959-64; vicegeneralsekr. i Dansk Røde Kors 1965-69;
direktør for Augusta Victoria Hospital, Jerusalem 1969-71 og
for Jerusalem Crippled Children Centre 1970-71; direktør for
Danske Bankfunktionærers Landsforening fra 1972.
Formand for Dansk Socialrådgiverforening 1956-59; i samme
periode medl. af forretningsudvalget for International
Federation of Social Workers og for Landsforeningen for
Mentalhygiejne; formand for komitéen for Børnehjælpsdage-
ne i Søllerød kommune 1960-65; medl. af repræsentantskabet
for Dansk Flygtningehjælp 1966-70; formand for landsfor-
eningen Ungdomsringen og medl. af Børnesagens Fællesråd
1967-70; medl. af International Council for Social Welfares
danske komité 1966-69; delegat ved ligaen af Røde Kors
selskaber; medl. af Folkekirkens Nødhjælps styrelse og
forretningsudvalg fra 1972; medl. af uddannelsesrådet for
handels- og kontorfagene og af arbejdsrådet fra 1972.
Redaktør af Tidsskrift for Dansk Røde Kors 1965-70. 1
redaktionen af Bankstanden og Fagskrift for Bankvæsen.
Artikler og kronikker om sociale emner og internationalt
hjælpearbejde.
Adresse: Tårbæk Strandv. 103G, 2930 Klampenborg.

ANDERSEN Erik fængselsinspektør; f. 16/4 1919 i Korsør;
søn af kgl. vejer og måler Johannes Andersen (død 1932) og
hustru Ellen f. Mørck (død 1965); gift 12/7 1952 m. Aagot A.,f.
112 1926, datter af dr. phil. Vilhelm la Cour (se denne).
Student (Sorø) 1938; mag. art. (sammenlign, litteraturhistorie)
1952; lærer ved statsfængslet på Kragskovhede 1952,
fængselsoverlærer smstds 1953, ved ungdomsfængslet Kærs-
hovedgård 1959; vicefængselsinsp. ved ungdomsfængslet på
Møgelkær 1961, ved ungdomsfængslet i Nyborg 1965-66 og

ved statsfængslet i Nyborg 1967; fængselsinsp. ved stats-
fængslet Renbæk 1969, ved statsfængslet i Ringe 1973.
Samtidig formand for udvalg vedr. planlægning af dette og
leder af kriminalforsorgens personaleskole.
Adresse: Assensv. 41,5750 Ringe.
Sommerbolig: Granvænget, 4581 Rørvig.

ANDERSEN Erik førstebibliotekar; f. 3/10 1920 i Kbh; søn af
snedkermester Anders Christian Andersen (død 1946) og
hustru Karen Sophie f. Andersen (død 1966); gift 6/8 1947 m.
Karen Margrethe A., f. 6/4 1922 i Århus, datter af
skoleinspektør, translatør Niels Christian Larsen (død 1965)
og hustru Anna Margrethe f. Petersen.

Student (Statens kursus) 1940; cand. theol. (Kbhs univ.) 1947;
hjælpepræst i Søllerød 1947-50; lærer ved Krabbesholm
højskole 1950-51, ved Haderslev statsseminarium 1951-64;
sognepræst i Hover 1964-66; bibliotekar ved Odense
universitetsbibliotek 1966, førstebibliotekar smstds 1972.
Adresse: Lindholmv. 32,5681 Bellinge.

ANDERSEN Erik præsident for østre landsret, K1.; f. 20/11
1907 i Kbh; søn af overassistent i toldvæsenet Theodor
Andersen (død 1957) og hustru Karna f. Holmsted; gift 23/12
1940 m. retsassessor Birgitte A., f. 29/9 1911 i Kbh, datter af
overlæge dr. med. Erik Faber (død 1931, se Blå Bog 1930) og
hustru Alma f. Olsen.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1926; cand. jur 1932; fg. sekretær
i justitsministeriet s.å., sekretær 1937, fuldmægtig 1940,
ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1945; kst. dommer i østre
landsret 1948-50; dommer i østre landsret 1952; præsident for
østre landsret 1955; till. sekretær hos statsadvokaterne ved
østre landsret 1933; medhjælper smstds 1938-46; kasseinsp.
ved politimesterembederne 1946-54 formand for ministerier-
nes filmudvalg 1951-53; leder af revisionen af eksekutorboer i
Kbh 1955; suppleant for formanden i fængselsnævnet 1955,
formand 1960-73; formand for akkordretten 1955-70;
suppleant for formanden i ålegårdsafløsningskommissionen
1956-58; medl. af ankenævnet vedr. afgift på stærke drikke
1959, formand 1964-70; medl. af straffelovrådet 1960; formand
for Kbhs Understøttelsesforening 1963.
Adresse: Frederikkev. 23,2900 Hellerup.

ANDERSEN Erik Munch direktør; f. 20/7 1915 i Kbh; søn af
repræsentant Alfred Andersen (død 1969) og hustru Anna f.
Hufnagl (død 1965); gift 8/4 1941 m. Annelise A., f. 5/11 1917 i
Hellerup, datter af repræsentant Peter Hansen (død 1926) og
hustru Hulda f. Nielsen (død 1938).

Realeks. 1932; uddannet i befragtningsfirma; ansat i
Dampskibsselskabet Norden A/S fra 1936, skibsmæglereks.
1941, bestalling 1947, prokurist 1954, dirktør 1969.
Medl. af bestyrelsen for Kbhs fondsbørs 1971, af repræsen-
tantskabet for Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart
1971, af bestyrelsen for Danske Rederes Retsværn 1973.
Adresse: Hegnsv. 50,2850 Nærum.

ANDERSEN Erik Sparre professor, dr. phil; f. 29/12 1919 i
Kbh.; søn af direktør Albrecht Andersen (død 1967) og hustru
Paula f. Sparre Pedersen (død 1964); gift 17/12 1943 m. Kirsten
A., f. 1920 i Hjørring, datter af godsejer, ingeniør Olaf
Kirketerp-Møller (død 1938) og hustru Astrid, f. Laursen.
Student (Odense katedralskole) 1938; mag. scient. et cand.
mag. 1943; ansat i Livs- og Genforsikringsselskabet Dana A/S
1945-50; underviste samtidig ved Kbhs universitets matemati-
ske institut 1947-48; studieophold ved Cornell University,
USA 1948-49; aktuar i Pensions- og Livrente-Institutet af
1919 A/S 1950-55; dr. phil. 1955; underdir. i Livs- og
Genforsikringsselskabet Dana A/S 1955, direktør 1956-57;
professor i matematik ved Århus universitet 1958, ved Kbhs
universitet fra 1966; visiting professor ved University of
Minnesota 1958, ved Arizona State University 1972.
Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1961, af
Videnskabernes Selskab fra 1962; medl. af bestyrelsen for A/S
Regnecentralen fra 1964; medl. af Institute of Mathematical
Statistics' Committee of the European Region 1965; formand
for Dansk Matematisk Forening 1966-70; medl. af statens
naturvidenskabelige forskningsråd 1971.
Har skrevet: Fluktuationer af summer af stokastiske variable
(disp. 1955) samt matematiske og forsikringstekniske
afhandlinger.

Adresse: Søbredden 14,2820 Gentofte.
Sommerbolig: Lynghuset, Tranum Klit, 9460 Brovst.

ANDERSEN Erik Waina overlæge; f. 29/1 1919 i Kbh, søn af
grosserer Theodor Marius Andersen (død 1941) og hustru Ella
f. Larsen (død 1967); gift 29/8 1953 m. May A., f. 29/1 1929 i
Gentofte, datter af direktør A F Deane og hustru Alice (død
1968).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1937; med. eks. 1945; kirurg,
uddannelse ved rigshospitalet; narkoseuddannelse i Boston,
USA 1947-48; narkoselæge ved Kbhs amts sygehus i Gentofte
1948, anæsthesi-overlæge 1954; specialistanerk. (anæsthesio-
logi) 1951; sekretær og instruktør ved »Anesthesiology
Center«, Kbh u. Kbhs universitet, sundhedsstyrelsen og World
Health Organization fra 1950; udsendt af WHO i undervis-
ningsøjemed i 1950 til Tyrkiet og Israel, i 1952 til Indien,
Burma, Ceylon og Tyrkiet, i 1955-56 til Ceylon, i 1964 til
Grækenland, i 1966 til Bulgarien, i 1969 til Indien, Burma,
Thailand, Indoniesien og Ceylon; Visiting Professor, Universi-
ty of California, San Francisco Medical Center i 1961; Visiting
Lecturer, Harvard Medical School, Boston i 1966-67.
Formand for Dansk Anæsthesiologisk Selskab 1951-53 og
medl. af dets uddannelsesudvalg 1958; formand for Danske
Anæsthesiologers Organisation 1951-53; medl. af bestyrelsen
for Speciallægeorganisationernes Sammenslutning 1959-63
og af Dansk Medicinsk Selskabs uddannelseskomité 1960;
formand for sundhedsstyrelsens udvalg vedr. skadebehand-
ling m.v. 1965; medl. af rådet for teknisk samarbejde med
udviklingslandene 1966; rådgiver i anæsthesiologi for
sundhedsstyrelsen til 1974; korresp. medl. af Société Francaise
d'Anesthésie et d'Analgési; æresmedlem af Helienic Society
og Anesthesiology.

Har skrevet tidsskriftartikler om lungekirurgiske og anæsthe-
siologiske emner.
Adresse: Niels Andersens V. 74,2900 Hellerup.

ANDERSEN Erling Bernhard professor, dr. phil; f. 20/10
1939 i Esbønderup; søn af studielektor Bernhard Andersen og
hustru Elna f. Obel; gift 3/8 1963 m. lærer Helle A., f. 1/8 1938 i
Hillerød, datter af forstander, arkitekt Vagn Sørensen og
hustru Meta f. Christensen.

Student (Frederiksborg) 1958; eksamen i statistik (Kbhs univ.)
1963; Kbhs univ.s guldmed. 1965; dr. phil. (Kbhs univ.) 1973;
amanuensis ved Handelshøjskolen i Kbh 1964-72; studieop-
hold ved University of California, Berkeley 1966-67; statistisk
konsulent for Mentalhygiejnisk forskningsinstitut 1967-72;
lektor ved Kbhs universitet 1968-72; studieophold ved
Princeton University og Educational Testing Service 1970 og
1971; professor i matematisk statistik ved Den kgl. veterinær-
og landbohøjskole 1972, i teoretisk statistik ved Kbhs
universitet 1973; studieophold ved University of Melbourne
1973.

Formand for Dansk Selskab for Teoretisk Statistik fra 1971.
Har skrevet: Den diskrete målingsmodel af endelig orden
(prisopgave, 1966); Conditional Inference and Models for
Measuring (disp., 1973). Desuden artikler i danske og udenl.
tidsskrifter.
Adresse: Gormsv. 2,3600 Frederikssund.

ANDERSEN Ernst professor, dr. jur.; f. 12/9 1907 i Herning;
søn af bankrevisor A T B Andersen (død 1929) og hustru f.
Nørgaard (død 1967); gift 1. gang 3/6 1932 (ægteskabet opløst)
m. Gudrun Engberg, f. 23/10 1909 i Hjørring; 2. gang 10/7 1960
m. direktør Tove DobeLf. 12/1 1921 i Brønshøj.
Student (Sorø) 1925;sparekasseassist. 1925-28; cand. jur. 1931;
sekretær i indenrigsministeriet 1931; dr. jur. 1940; kontorchef
1943; professor ved Kbhs universitet 1944.
Revisor ved Husejernes Kreditkasse; medl. af bestyrelserne
for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark, Det gjensidi-
ge Livsforsikringsselskab Danmark-Tryg-Fremtiden og For-
sikringsakts. Norden samt af Sonningfonden; formand for
foreningen Socialt Boligbyggeri i Kbh.

Litterære arbejder: Administrativt Tilsyn med Kommunalfor-
valtningen (1940); Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn
(1947); Forfatning og Sædvane (1947); Dansk Statsforfat-
ningsret II (1948, s.m. Alf Ross); Fra Juraens Overdrev (1953);
Ægteskabsret I (1954) og II (1956); Arv og Legat (1961);
Legater og stiftelser (1962); Familieret (1964), Arveret (1965)
og Personret (1966) samt i senere udgaver; Træk af juraens

udvikling I (1970), II (1973); The renaissance of legal science

after the Middle Ages (1974).

Adresse: Oscar Ellingers V. 5,2000 Kbh F.

ANDERSEN Etlar socialinspektør; f. 17/9 1905 i Odense; søn
af skomagermester Niels Chr. Andersen (død 1951) og hustru
Anne Marie f. Jørgensen (død 1951); gift 11/11 1932 m. Elly A.,
f. 12/2 1911 i Odense, datter af tømrer Alfred Haurum (død
1961) og hustru Petra Louise f. Mikkelsen (død 1966).
Realeks. (Mulernes legatskole, Odense) 1921; ansat ved
Odense forsørgelsesvæsen 1921; fuldmægtig ved Holbæk
kommune 1929, socialinspektør smstds 1945.
Formand for De Danske Plejehjemsforeninger fra 1961,
Børnesagens Fællesråd fra 1970 og Holbæk amts plejehjems-
forening fra 1970 (sekretær fra 1935); medl. af børne- og
ungdomsforsorgens økonomiske nævn fra 1970, justitsmin.s
kontaktudvalg vedr. udenlandske børn fra 1965 og justitsmin.s
adoptionslovsudvalg fra 1970.
Adresse: Kærsangerv. 37,4300 Holbæk.

ANDERSEN Frode rektor, dr. techn. & cand. mag., R1.; f.
12/12 1916 i Vallensbæk; søn af kabelmester Niels Laurits
Andersen (død 1957) og hustru Eble Marie f. Petersen; gift 2/1
1941 m. Lise A, f. 22/4 1919 i Hillerød, datter af repræsentant
Henrik Olsen (død 1963) og hustru Johanne f. Ernst (død 1973).
Student (Vejle) 1935; cand. mag. (matematik, fysik og
gymnastik) 1940; dr. techn. 1951; timelærer ved Skt. Jørgens
gymnasium 1941; adjunkt 1944, lektor 1956; rektor ved GI.
Hellerup gymnasium fra 1958; lektor i legemsøvelsernes
specielle teori ved Kbhs universitet fra 1961; till. lærer i
gymnastikteori ved Danmarks højskole for legemsøvelser
1942-67; lærer i teori ved forsvarets gymnastikskole 1942-54;
arbejdet på universitetets gymnastikteoretiske laboratorium
1940-44; medarbejder i fysik ved Dansk Textilforsknings-In-
stitut 1944-51; lærer ved N Zahles seminarium 1956-58.
Studierejser til Skandinavien, Tyskland, England og USA.
Formand for Dansk Gymnastiklærerforening 1948-54; medl.
af bestyrelsen for Gymnasieskolernes Gymnastiklærerfor-
ening 1948-63 og for Gymnasieskolernes Lærerforening
1952-58, næstformand 1956-58; præsident i skolesektionen af
Federation Internationale d'Education Physique fra 1948;
medl. af styrelsen for Gymnasieskolernes Rektorforening fra
1966, formand fra 1972; medl. af idrættens forskningsråd.
Har skrevet: Studies on the Mechanical Properties of
Cellulose Fibers in Relation to the Internal Structure (disp-,
1951) samt artikler i inden- og udenlandske gymnastiske,
tekniske og fysiske tidsskrifter. Medforfatter til fysikbøger for
folkeskolen, gymnasiet og HF.
Adresse: Callisensv. 30,2900 Hellerup.
Sommerbolig: Kystv. 99,3210 Vejby Strand.

ANDERSEN Georg direktør, R1.; f. 27/10 1905 i Kbh; søn af
bagermester J A Andersen og hustru Christine f. Christensen
(død 1942); gift 6/7 1930 m. Ebba A., f. Herrig, f. 2/10 1906.
Realeks.; ansat i Det Forenede Dampskibs-Selskab 1922,
fuldmægtig 1934, kontorchef 1941, prokurist s.å., underdir.
1945, direktør 1956, adm. direktør 1970, fratrådt 31. dec. s.å.
Medl. af bestyrelsen for Det Forenede Dampskibs-Selskab
A/S til 1973; medl. af Kbhs havnebestyrelse; formand i
bestyrelsen for Kbhs Frihavns-Akts.
Adresse: Skodsborgparken 32,2942 Skodsborg.

ANDERSEN Gerner direktør; f. 28/12 1927 i Kbh; søn af

kontorchef E R Andersen og hustru Estrid f. Mikkelsen; gift

25/6 1952 m. Shirley Ann A, f. 19/6 1929 i Urbana, 111., USA,

datter af Ph. D., Research Director W W Moyer og hustru

Gladys f. de Rodes.

Student 1947; cand. jur. 1954; i civilforsvarskorpset 1954-56;

hoteldirektør i Danmarks Internationale Studenterkomite

1956, adm. direktør smstds 1972.

Medl. af repræsentantskabet for Danmarks Turistråd fra 1973.

Adresse: Strindbergsv. 9,2500 Valby.

ANDERSEN Gert journalist; f. 3/9 1915 i Rønne; søn af
musikdirektør P Andersen (død 1952) og hustru Helga f.
Hansen-Ramberg (død 1960); gift 1/7 1948 m. Esther A., f 1/4
1928 i New York, datter af vognmand Roland Frederiksen
(død 1944) og hustru Mikaeline f. Bidstrup (død 1970).
Student (Rønne) 1933; journalistuddannelse ved Kolding

Folkeblad og Bornholms Tidende; journalist ved Bornholms
Tidende 1936, redaktionssekr. 1943; medarbejder ved
Pressens Radioavis 1945; folketingsmedarbejder ved Ber-
lingske Tidende 1963.

Medl. af Folketingets Presseloge 1953, formand 1969.
Adresse: Stengårds Allé 17,2800 Lyngby.
Sommerbolig: Fasanv. 25, Elkenøre Strand, 4872 Idestrup.

ANDERSEN Hans direktør; f. 3/4 1902 i Randers; søn af
skomager Hans Andersen (død 1955) og hustru Ane f.
Johansen (død 1918); gift 15/8 1922 m. Margrethe A., f. 4/12
1901, datter af avlsbruger Chr. Jensen (død 1950) og hustru
Mette Marie f. Larsen (død 1935).

Snedker; stiftede Boligselskabet Lejerbo 1944, formand og
adm. direktør for dette til 1969.

Formand for Kbhs Huslejerforeninger 1940-51; forbundsfor-
mand for Danmarks Lejerforbund 1941-63, medl. af Kbhs
borgerrepræsentation (Socialdemokratiet) 1946-54, af Kbhs
kommunes fremlejenævn og boligudvalg til 1951, af Kbhs
boligret, af borgerrepræsentationens budgetudvalg til 1954 og
af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1953-54; medl. af
boligministeriets normalkontraktudvalg af 1949, grundskyld-
skommissionen af 1948, boligtilsyns- og saneringskommissio-
nen af 1949 og licitationskommissionen af 1955; formand for
lejernes indkøbs-cooperation Lejinco 1954-69 og for bygge-
selskabet Borgergården fra 1958; medl. af bestyrelsen for
Forenede Kreditforeninger fra 1971.
Adresse: »Bakkebo«, 3100 Hornbæk.

ANDERSEN Hans generalmajor, K'.DM., HTH.; f. 7/8 1900 i
Hobro; søn af avlsbruger Mogens Andersen (død 1928) og
hustru Bodil f. Andersen (død 1913); gift 14/11 1929 m. Inger
Margarete A., f. 14/9 1908 i Berlin, datter af hotelejer
Reinhold Kerzel (død 1927) og hustru Ingeborg f. Hansen
(død 1947).

Premierløjtn. 1926; kaptajnløjtn. 1935; kaptajn 1938; lærer
ved artilleriskolen og medl. af våbenkommissionen 1945;
souschef ved jydske division 1946; oberstløjtn. og chef for 3.
artilleriafd. 1947; chef for generalstabens kommandoafd. 1950;
chef for hærstabens adjutanturafd. 1951; oberst 1952; NATO
Defense College, Paris 1954; chef for nørrejydske artilleriregi-
ment 1956; generalmajor og generalinsp. for artilleriet 1959;
afsked 1965. Derefter ansat som statsbanernes tilsynsførende
med jernbanebeskyttelsen indtil 1972.
Adresse: Eivindsv.5,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Hans gårdejer, amtsborgmester, R; f. 23/11
1908 i Kbh.; søn af gårdejer Niels Andersen (død 1966) og
hustru Johanne f. Rasmussen (død 1968); gift 23/9 1941 m.
Sigrid A., f. 29/6 1918 i Lynge, datter af Vilhelm Andersen (død
1952) og hustru Kirstine f. Jørgensen.

På Rødkilde højskole 1926-27 og Slangerup landbrugsskole
1930; gårdejer fra 1942.

Formand for Venstres Ungdom i Frederiksborg amt 1938-41,
for Hillerødkredsens Venstre 1952-66, for Frederiksborg
Amts Venstre 1964-70; medl. af Venstres hovedbestyrelse
1938-41 og 1964-70, Sognerådsformand i Uvelse kommune,
Frederiksborg amt 1943-70; medl. af Frederiksborg amtsråd
fra 1946, amtsborgmester 1970; vurderingsformand 1966-73;
medl. af egnsplanrådets forretningsudvalg 1967.
Adresse: Stenbygård, Uvelse, 3550 Slangerup.

ANDERSEN Hans C professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 2/4
1905 i Randers; søn af dyrlæge N C Andersen (død 1932) og
hustru Kirsten f. Jensen (død 1965); gift 12/4 1933 m. Gudrun
Cecilie A., f. i Varde, datter af grosserer Emil Voigt og hustru
Nanna f. Fabritius Nørregaard.

Student (Randers) 1923; med. eks. 1930; dr. med. (Nasal Polyps
and Hyperplastic Sinusitis) 1943; konsulent i øre-, næse- og
halssygd. ved Århus kommunehospital 1944; professor i
otolaryngologi ved Århus universitet og overlæge ved Århus
kommunehospitals øreafd. 1952.

Formand for Dansk otolaryngologisk Selskab 1949-51; medl.
af bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Selskab 1947-53, af
Rask-Ørsted fonden og af Collegium otolaryng; medl. af
Barany Society og af Svenska Lakaresållskap.
Oticon-prisen 1963 og Klein-prisen 1964.
Adresse: H C Lumbyes V. 4,8000 Århus C.

ANDERSEN Hans Dissing arkitekt, se Dissing Hans.                  Adresse: Valbirkv. 10,2900 Hellerup.

ANDERSEN Harald antikvar, redaktør; f. 25/2 1917 i Tystrup
sogn ved Sorø; søn af gårdejer Hans Andersen (død 1947) og
hustru Karen f. Pedersen (død 1964).

Student (Akademisk kursus) 1937; medarbejder ved national-
museets 1. afd. 1941-50; inspektør ved forhistorisk museum,
Århus 1950-66; antikvar ved og leder af Wormianum, Århus
1966. Stifter af tidsskriftet Skalk (1957), Skalks rejsetjeneste
(1965), forlaget Wormianum (1966) og Wormianums modella-
boratorium (1969).

Har forestået en række større udgravningsarbejder, bl.a. ved
Lejre og i lllerup ådal ved Skanderborg (våbenofferfund). Div.
arbejder vedr. museumsteknik og -organisation. Artikler i
årbøger og tidsskrifter; således i Jysk Arkæologisk Selskabs
årbog Kuml 1951, -52 og -56.
Adresse: Jelshøjv. 9,8270 Højbjerg.

ANDERSEN Harry fh. afdelingsleder, dr. phil., fh. universi-
tetslektor; f. 21/2 1901 i Kbh; søn af murermester Paulus
Andersen (død 1930) og hustru Ida f. Nielsen (død 1946); gift
30/5 1931 m. Inga A., f. 19/1 1905 på Frdbg, datter af
postmester Holger Petersen (død 1946) og hustru Dagmar f.
Petersen (død 1954).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1919; mag. art. (nordisk filologi)
1926; undervisningsassist. ved Kbhs universitet 1927; dr. phil.
1936; assistent ved universitetets filologiske laboratorium
1939; bbibliotekar II ved universitetsbiblioteket 1944,
bibliotekar 11952; afdelingsleder ved universitetets filologiske
laboratorium 1967-71; lektor i dansk sproghistorie ved Kbhs
universitet 1947-73.

Litterære arbejder: Grønne Trær (digtsamling, 1930);
Oldnordisk Grammatik (1936,3. rev. udg., 3. opl. 1966); Studier
i Johs. V Jensens Lyrik, Verseteknik, Sprog og Stil (disp.,
1936); Dansk. Begrebsordbog (1945); Aarenes Sang (digtsam-
ling, 1948); Bibliografisk vejledning til nordisk litteraturforsk-
ning, ved Harry Andersen, Kjeld Birket-Smith og Claus
Ingemann Jørgensen (1953); Runestenenes forbandelsesfor-
mularer (i Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 221,
1953); Ludvig Holsteins, kunst (i Kbhs univ. festskrift, 1956);
Ludvig Holstein i den litterære tradition. Et bidrag til
filologisk litteraturforskning (i Kbhs univ. festskrift 11/3 1963);
Studier i Sophus Claussens lyrik (i Kbhs univ. festskrift 1967);
Runologica. Harry Andersens udvalgte runologiske afhand-
linger (udg. på 70 års dagen 21/2 1971 af Selskab for nordisk
Filologi); Studier i Johannes V Jensens forfatterskab
(festskrift udg. af Kbhs univ. til minde om kong Frederik IX
11/3 1972); sproglige, runologiske, stilistiske og litterære
afhandlinger i fagtidsskrifter, bl.a. Acta Phil. Scand., Arkiv f.
nord. filologi, Edda, Namn och bygd, Nordisk tidsskrift og Ord
och bild; medredaktør af den årlige bibliografi i Acta
Philologica Scandinavica I-XXI (1927-52).
Adresse: Asmussens Allé 2,1808 Kbh V.
Sommerbolig: Noatun, Toftemosev. 17,3100 Hornbæk.

ANDERSEN H C direktør, R.DM.; f. 25/10 1906 på Frdbg.;
søn af overpostbud A P Andersen (død 1954) og hustru Hilda
Kirstine f. Knudsen (død 1972); gift 4/6 1932 m. Else Mary A„
datter af fabrikant Georg Feldthusen (død 1949) og hustru
Valborg f. Petersen (død 1961).

Student (Frdbg. gymn.) 1924; ansat i Forsikringsselskabet
Danmark 1925-30; cand. jur. 1931; fg. sekretær i finansministe-
riet 1932, udnævnt 1934, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr.
1941, kontorchef 1942, kst. afdelingschef s.å.; afsked 1951; till.
ansat i Forsikringsselskabet Danmark 1932-42; Director of
Bureau of Finance i United Nations 1946-55; vicedir. i
Forsikringsselskabet Danmark 1956; direktør i Livsforsi-
kringsselskabet Danmark 1960, adm. direktør 1962-72.
Medl. af bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank
1942-46, af fiskerflådens fornyelsesnævn 1942-46, af forret-
ningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens
Bekæmpelse 1942-46, af revisionsudvalget for tyske betalin-
ger 1945-46, af bestyrelsen for Dansk Spareselskab 1957-72,
for A/S Pensions- og Livrenteinstitutet af 1919 1958-72
(formand 1959-72) og for A/S Livs- og Genforsikringsselska-
bet Dana 1965-72; formand i bestyrelsen for Forsikringsfor-
eningen i Kbh 1963-67; medl. af Assurandør-Societetets
komité 1965-72, af bestyrelsen for Investeringsakts. Dias
1968-72 og af forsikringskommissionen 1970-72.

ANDERSEN H C direktør; f. 6/9 1918 i Horsens; søn af
farvehandler C P Andersen (død 1962) og hustru Marie f.
Jensen; gift 8/7 1942 m. Agnete A., f. 29/5 1920 i Vejle, datter af
direktør Frede Guldmann og hustru Johanne f. Ellermann.
Uddannet i handel og industri; startede i 1947 strømpefabrik-
ken Scandinavian-American Nylon-Hosiery i Nærum; enein-
dehaver af dette firma indtil dets overgang til aktieselskab i
1957. Medl. af bestyrelsen for Scandinavian-American
Nylon-Hosiery A/S, Nærum, Ultrasona Industri A/S, Nærum,
Ultra Holding A/S Nærum, Nordisk Industri Etablering A/S
og Danlon-Hin N.V., Emmen, Holland.
Adresse: Bellavista, 6047 Kastanienbaum/Lu., Schweiz.
Sommerbolig: Tipperupsminde, 3480 Fredensborg.

ANDERSEN Helge konsulent, cand. polit; f. 27/7 1914 i
Roskilde; søn af slagtermester Hans Andersen; gift m. Gerda
A., datter af kontorassistent V J Jørgensen.
Cand. polit. 1940; ansat i statens kornkontor 1940-44, F E
Bording A/S 1944-47; studier i USA 1948; egen konsultativ
virksomhed 1949-58; i A/S Aage Havemanns Eftf. 1958-63;
litterær virksomhed 1963-64; programsekr. i Danmarks radio
1965; konsulent for Danmarks radio i lytter og seerundersø-
gelser.

Har bl.a. skrevet: Hvem ejer Danmark (1938 og 1965);
Kendsgerninger bag aktieselskabernes regnskaber (1967); Er
det udlandet der ejer Danmark (1968); Danske multinationale
selskaber (1974).
Adresse: Egevang 16,2660 Brøndby Strand.

ANDERSEN Henning direktør; f. 4/6 1916 i Kbh; søn af
direktør H E Andersen (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru
Fogda f. Larsen; gift 15/11 1940 m. Else A., f. 12/2 1917 i Århus,
datter af direktør Jes Jacobsen (død 1951) og hustru Anna f.
Ludvigsen (død 1962).

Udgået fra Østersøgades gymn. 1931; læretid i firmaet Georg
E Mathiasen 1931-36, Kbhs Maskin- og Elektro Teknikum
1936-38 og Fyens Ægexport i Næstved, Kolding ogoHaderslev
1939-40; forretningsfører i Fyens Ægexport's Århus afd.
1940-41, Ægkompagniet Gallina A/S 1942-49 og Poul Riitzou
og Co. A/S 1949-54; adm. direktør for Danmarks Ægexport
A/S 1954-62; direktør i Dansk Ægcentral A/S 1962-66;
direktør for Joka Plastic-Emballage 1967-68; direktør for
Dybfrostinstituttet og for Dybfrostproducenternes Fællesråd
fra 1969.
Adresse: Strandv. 481,2950 Vedbæk.

ANDERSEN Henning Jesper professor, overlæge, dr. med.; f.
19/8 1916 i Vejgård; søn af tømrermester Niels Christian
Andersen (død 1969) og hustru Sinef. Jensen; gift 31/1 1943 m.
Else Kirstine A., f. 29/9 1914 i Ladelund, datter af forstander J
C Overgaard (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Hedevig f.
Leegaard. o

Student (Ålborg) 1935; med. eks. 1942; speciallægeaut. i
pædiatri 1956; dr. med. 1960; uddannet ved medicinske og
pædiatriske hospitalsafd.; 2. reservelæge ved Dronn. Louises
børnehospital 1949, 1. reservelæge 1951, afdelingslæge
1956-60, till. leder af hospitalets poliklinik og børneplejesta-
tion. U. orlov 1957 i Grønland som rejsende speciallæge vedr.
børnesygd. Skolelæge i Kbhs kommune 1950-64. Fra 1949
leder af endocrinologisk poliklinik ved Dronn. Louises
børnehospital. Assist. overlæge ved rigshospitalets børneafd.
1960-64; lektor i pædiatri ved Kbhs universitet 1960-64 og
1965-71, professor fra 1971; overlæge ved børnehospitalet på
Fuglebakken fra 1964; konsulent i pædiatri ved Frdbg.
hospital fra 1964; konsulent for Holbæk amts sundhedsplejer-
sker fra 1964. Studierejse til USA 1952, England 1955 og 1963,
Stockholm 1955, USA og Canada 1964. .Visiting professor,
Dept. Pediatries University of Minnesota Medical School
1964. Fakultetsopponent ved pædiatrisk-endocrinologiske
doktordisputatser i Bergen og Goteborg 1965, i Uppsala og
Oslo 1968.

Sekretær i Dansk pædiatrisk Selskab 1960, næstformand 1962,
formand 1965, till. formand for selskabets forskningsudvalg
s.å. og strukturudvalg 1969; medl. af The Endocrine Society,
USA 1960; korresp. medl. af Græsk pæd. selskab 1966,
Congenital Anomalies Research Ass. of Japan 1966, European
Soc.Ped. Res. 1969.

Har skrevet: Studies of hypothyroidism in children (disp.,

1960); The Influence of Hormones on Human Development (i

Human Development, Philadelphia & London, 1966) samt

afhandlinger og tidsskriftartikler om pædiatriske, endocrino-

logiske og embryologiske emner.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Forårsv. 42,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Hermod rektor, R.; f. 24/10 1912 i Roskilde; søn
af købmand J P Andersen (død 1932) og hustru Marie f. Jensen
(død 1964); gift 24/9 1943 m. Agnete A., f. 22/4 1916, datter af
professor, dr. phil. Johannes Mollerup (død 1937, se Blå Bog
1937) og hustru Anna f. Essemann (død 1953).
Student (Roskilde) 1930; cand. mag. (gymnastik, geologi,
geografi, kemi) 1940; vikar ved Skt. Jørgens gymnasium s.å.;
adjunkt ved Efterslægtselskabets skole 1943, lektor 1955; till.
lærer ved Frdbg. seminarium 1944-70; faglig medhjælper for
undervisningsinspektøren 1959-66; kst, rektor for Danmarks
højskole for legemsøvelser 1964, udnævnt 1966. Censor ved
Kbhs universitet fra 1962.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Gymnastiklærerforening
1954-66, Gymnasieskolernes Gymnastiklærerforening
1946-61, Gymnasieskolernes Lærerforening og De komm.
Gymnasieskolers Lærerforening 1951-59, af udvalget for
gymnasieskolernes landsatletikstævner 1948-66 og landsud-
valget for skoleidræt 1952-69.

Har skrevet: Redskabsgymnastik I-III (1943-51); Verden i tal
(1959, s.m. Rikard Frederiksen); Geografi for matematisk
gymnasium (s.m. Rikard Frederiksen og W F Hellner).
Adresse: Nørre Allé 51,2200 Kbh N.
Sommerbolig: Karup Skov, 4540 Fårevejle.

ANDERSEN H Minor direktør, se Minor Andersen H.

ANDERSEN H Vitting fh. borgmester, forstander, se Vitting
Andersen H.

ANDERSEN Ib amtsvej- og vandinspektør, civilingeniør; f.
10/1 1927 i Løgstør; søn af direktør Jens Chr. Andersen (død
1969) og hustru Nina f. Olesen; gift 3/3 1951 m. bibliotekar
Birthe A., f. 9/4 1927 i Lemvig, datter af tandlæge Hans Chr.
Holm (død 197 H og hustru, tandlæge Ellen H. f. Nørby.
Student (Rønne) 1945; cand. polyt. 1951; suppl. uddannelse på
Handelshøjskolen i Kbh 1952-53; ingeniør ved Kbhs
amtsvejinspektorat 1951-59; souschef ved Bornholms amtsve-
jinspektorat 1959-65; amtsvej- og vandinspektør på Born-
holm 1965; chef for Bornholms amtskommunes tekniske
forvaltning 1970.

Medl. af amtsbygningsråd 1965 og fredningsplanudvalg
1966-70; formand for boligmin.s samordningsudvalg for
Rønne-Knudsker og Åkirkeby-Åker 1965-70, for Rønne-Has-
le-Åkirkeby 1971; medl. af bestyrelsen for Amtsvejinspektør-
foreningen i Danmark 1969, formand 1970; medl. af Nordisk
vejteknisk Forbunds danske styrelse 1970; medl. af bestyrel-
sen for Rønne Industri og Håndværkerforening 1970 og for
Bornholms tekniske skole 1972.
Adresse: Sejersv. 12,3700 Rønne.

ANDERSEN Ib professor, overkirurg, dr. med., R.; f. 17/4 1910
i Kbh; søn af overlærer Martin Valdemar Andersen (død
1962) og hustru Alma f. Nielsen (død 1944); gift 26/3 1935 m.
Gudrun A., f. 31/1 1914 på Frdbg., datter af læge Aksel
Brucker (død 1969) og hustru Astrid f. Salling (død 1958).
Student (Svanholm gymn.) 1928; med. eks. 1935; dr. med. 1943;
uddannelse ved hospitaler i provinsen og i Kbh-1935-42; 2.
reservekirurg ved Roskilde amts og bys sygehus 1942-43, ved
Bispebjerg hospitals afd. D 1943-46; reservekirurg ved
rigshospitalets kirurgiske poliklinik og thoraxkirurgiske Afd.
1946-48; 1. reservekirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte
1948-52; afdelingskirurg smstds 1952, overkirurg 1954;
censorsuppleant i kirurgi ved lægevidensk. embedseks. 1959,
censor 1967; professor ved den kliniske praktikantundervis-
ning i kirurgi ved kbhs universitet 1962; specialistanerk.
kirurgi samt kirurgiske hjerte- og lungelidelser) 1949 og
urologi) 1954; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsik-
ringen 1944-49; kirurg, konsulent ved indvalideforsikringsret-
ten 1966; studierejser til Stockholm, London og Oslo, til USA
1948, 1953 (World Health Organizationstipendium) og 1966
(hjertekirurgi).

Vidensk. arbejder: Virkningen af thyreotrope Hypofysefor-
lappræparater (disp., 1943) samt tidsskriftsartikler om
kirurgiske, hjerte- og lungekirurgiske og hormonale emner.
Adresse: Kbhs amts sygehus, Niels Andersens V. 59B, 2900
Hellerup.
Sommerbolig: Kobbelhuse, 4791 Borre, Møn,

ANDERSEN Jens husmand; f. 3/8 1903 i Vinde ved Skive; søn
af husmand og murer Anders Kr. Andersen og hustru Marie
Kirstine A.; gift 9/5 1930 m. Helga Katrine A., f. 21/11 1907 i
Ullerslev, datter af gårdejer Niels Poulsen og hustru Laura P.
Udgået fra folkeskolen; 5 mdrs højskoleophold.
Siden 1950 medl. af bestyrelsen for De samv. Husmandsfor-
eninger i Fyns Stift, formand fra 1965; medl. af bestyrelsen for
Landbrugslotteriet; medl. af finansieringsfonden, landbokom-
missionen, fl. udvalg m.m.; formand for Landsudvalget for
Fjerkræavl; næstformand for statens husdyrbrugsudvalg.
Adresse: Højbo, Eliinge, 5863 Ferritslev Fyn.

ANDERSEN Johan bankdirektør; f. 21/10 1899 i Hjørring;

søn af malermester Anders Andersen (død 1948) og hustru

Laura f. Larsen (død 1922); gift 19/6 1925 m. Inga Cathrine A.,

f. 30/8 1902 i Hobro, datter af stationsbud Johan Anton

Mortensen (død 1954) og hustru Jensine f. Østergaard (død

1958).

Ansat i Hjørring Diskontobank 1916, fuldmægtig 1928,

prokurist 1933, hovedkasserer 1941; direktør for Folkebanken

for Frederikshavn og Omegn 1943, for Banken for

Nørresundby og Omegn 1952, enedir. 1966-69.

Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers

Pensionskasse fra 1957; præsident for Nørresundby Rotary-

klub 1961-62.

Adresse: Kirkev. 66,9310 Vodskov.

ANDERSEN Johannes direktør, R.; f. 11/10 1913 i Hjallese på
Fyn: søn af gårdejer H C Andersen (død 1936) og hustru
Ingeborg f. Christensen (død 1944); gift 23/7 1939 m. Annelise
A., f. 20/9 1914 i Brædstrup, datter af bankdirektør S Jensen
(død 195H og hustru Anna Marie f. Wonge (død 1929).
Student (Odense katedralskole) 1932; Handelshøjskolen i
Kbh 1932-34, civiløkonom fra samme 1934; forretningsmæs-
sig uddannelse, bl.a. i frøfirmaet A/S Stallknecht & Meyer og i
A/S Dansk Esso 1934-37; organisationsassist. i A/STh. Wessel
& Vett, Magasin du Nord 1938, prokurist 1947, underdir. 1951,
direktør 1952, adm. direktør 1973.

Formand for bestyrelsen for Magasin du Nord i Odense A/S
og for A/S Magasin du Nord i Århus 1958-72; medl. af
bestyrelsen for Nordania Leasing A/S, af repræsentantskabet
og bestyrelsen for Privatbanken A/S, medstifter af og medl. af
bestyrelsen for Kbhs City Center.
Adresse: Henriettev. 45,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Johannes Gredsted forstander, civilingeniør,
R1.; f. 3/5 1899 i Frederiksborg slotssogn; søn af lektor
Andreas Andersen (død 1952) og hustru Marie f. Clausen (død
1947); gift 6/5 1942 m. Margrethe A., f. 22/9 1905 i Kbh, datter
af viceskoleinspektør Anton Skytte (død 1947) og hustru
Marie f. Hansen (død 1963).

Student (Frederiksborg) 1917; cand. polyt. (fabriking.) 1922;
kemiker ved Dansk Glukose- og Kulørfabrik 1922; assistent
ved landøkonomisk forsøgslaboratorium s.å.; fast vidensk.
assistent ved samme 1929; 1926-41 till. kontrollør og fg.
inspektør ved forsøgslaboratoriets afd. for foderstofkontrol
(fra 1938 statens foderstofkontrol); kgl, udnævnelse som
inspektør ved statens foderstofkontrol 1941; forstander for
samme 1949-70.

Formand for landbrugsmin.s tilsynsudvalg vedr. foderstoffer
1949-70; medl. af landbrugsmin.s udvalg vedr. lægemiddelhol-
dige foderstoffer 1963-70. Medarbejder ved Landbrugets
Ordbog udg. 1937 og 1952.
Adresse: Hummeltoftev. 81,2830 Virum.

ANDERSEN John direktør; f. 7/2 1932 i Svaneke; søn af

avlsbruger Carl Gustav Andersen og hustru Poula f.

Andersen; gift 9/6 1957 m. Kirsten A., f. 28/6 1935 i Kbh, datter

af buntmagermester William Jensen og hustru Elisabeth f.

Stephan.

Udlært i Danske Mejeriers Andels Smøreksportforening

Danish Dairies 1951; videreuddannelse i Milch- Fett- und

Eier-Kontor GmbH., Hamburg 1952 og hos Lovell &
Christmas, Manchester 1953; ansat i Nørrejydsk Smørek-
sportforening 1956, forretningsfører 1958; direktør for Danish
Dairies fra 1961 indtil sammeslutn. af denne og de øvrige 8
andelssmøreksportforeninger i Smøreksportforeningernes
Fællessalg, Andelssmør, 1965; till. fra 1962 direktør for Desam
Packing Corporation (fra 1965 varetagende Andelssmørs
oversøiske salg).Korrespondenteks. i spansk fra Handelshøj-
skolen 1973.

Fra 1961 medl. af bestyrelsen for FSD og Ejendoms A/S
matr.nr. 866, formand for sidstn. 1973; suppleant til
Mejeribrugets smøreksportudvalg 1966.
Adresse: Bueager 30, Trørød, 2950 Vedbæk.

ANDERSEN Johs. V overlæge, dr. med., R.; f. 27/11 1894 i
Tryggelev på Langeland; søn af mejeriejer Andreas Andersen
(død 1895) og hustru Mathilde f. Madsen (død 1926); gift 27/5
1922 m. Ellen Catharina A., f. 11/1 1899 i Tønsberg, Norge,
datter af konsul, skibsreder Hans Krogh-Hansen (død 1946)
og hustru Magdalene f. Ambjørnsen (død 1950).
Student (Østersøgades gymn.) 1912; i Kina i 1917; med. eks.
1920; skibslæge på hvalfangst i Sydishavet 1920-21; kirurgisk,
gynækologisk og ortopædisk uddannelse; reservekirurg på
Frdbg. hospital 1931-39; dr. med. 1934; specialistanerk.
(kirurgi og gynækologi) 1934; forsk, studierejser til Tyskland,
Frankrig, England og i 1939 til Amerika; overlæge ved
Esbønderup sygehus 1942-62; skibslæge i 0 K i 1963;
skibslæge ved norsk hvalfangstexpedition 1964-65; konsulent
på optræningsinstituttet ved rigshospitalet 1966-70.
Har skrevet: Uber Carcinome, Sarcome und Lymphomatosis
infiltrans bei weissen Måusen (disp., 1934); det kirurgiske
afsnit i lægebog for søfarende samt forsk, publikationer,
specielt om kræft.
Adresse: Julius Thomsens G. 18,1974 Kbh V.

ANDERSEN J Smedegaard landsretssagfører, fh. hypotek-
foreningsdirektør, R1; f. 6/8 1893 i Velling; søn af gårdejer Chr.
Sandager Andersen og hustru Anna f. Smedegaard; gift 17/11

1922  m. Maria S.A., f. 9/2 1901 i Rind, datter af rentier, fh.
sognerådsformand N P Madsen og hustru Anna f.
Corneliussen.

Exam. jur. 1917; sagfører i Herning fra 1920; landsretssagf.
1933; direktør i Jydsk Hypothekforening 1943-63.
Medl. af Herning byråd 1929-45 og af Herning skolekommis-
sion 1937-45; formand for kredsbestyrelsen for 9. sagfører-
kreds 1931-41; medl. af sagførerrådet 1941-46 og af
bestyrelsen for den danske sagførerforenings (fra 1958: det
danske advokatsamfunds) understøttelsesfond 1945-61; medl.
af tilsynsrådet for Jydsk Hypothekforening fra 1932 og sidst
formand til 1943; formand for Herning Venstrevælgerfor-
ening 1933-45; medl. af bestyrelserne for fl. aktieselskaber og
foreninger.
Adresse: N-Allé 9,7400 Herning.

ANDERSEN Jørgen overlæge, dr. med.; f. 9/3 1920 i Kbh; søn
af murermester Christian Andersen (død 1962) og hustru
Anna f. Jensen (død 1973); gift 2/4 1953 m. Grethe A., f. 14/12

1923  i Skive, datter af købmand Peter Jensen (død 1965) og
hustru Jensine f. Jensen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1938; med. eks. 1946; efter
forsk, hospitalsansættelser i provinsen 1. reservelæge på
Ålborg kommunehospitals med. afd. 1949-52; heldagsassist.
ved blodtypeafd. på statens seruminstitut 1953; overlæge ved
blodbanken smstds 1961, ved blodtypeafd. 1964; dr. med. 1963;
speciallægeanerk. i klinisk blodtypeserologi 1966. Studierej-
ser til Schweiz og Holland 1962, USA 1968 og 1972.
Medl. af indenrigsmin.s blodtransfusionsnævn fra 1964,
Danmarks frivillige Bloddonorers landskomité fra 1961,
Europarådets Subcommittee of Specialists on Blood Pro-
blems fra 1966, nordisk farmacopénævns blodprodukt komité
fra 1971; medl. af bestyrelsen for Organisationen af danske
Specialister i Klinisk blodtypeserologi fra 1967, formand fra
1969; formand for Foreningen af overlæger ved statens
seruminstitut fra 1970; medl. af bestyrelsen for forbundet af
statstjenestemandsansatte overlæger fra 1970 og for Dansk
Selskab for Allergologi og Immunologi fra 1970; medl. af
repræsentantskabet for Den alm. danske lægeforening fra
1973; tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn fra 1966.
Har skrevet: Erhvervet blodtype B-egenskab hos mennesket

(disp., 1963) samt tidsskriftartikler om internmedicinske og
blodtypeserologiske emner.
Adresse: Duev. 107,2000 Kbh F.

ANDERSEN Jørgen fh. overtoldinspektør, K.DM.p.p.; f. 27/11

1891 i Odense; søn af landinspektør A N Andersen (død 1900)

og hustru Lene f. Jørgensen (død 1945); gift 22/11 1951 m. fh.

fuldmægtig i toldrevisionen, cand. phil. Anni Margrethe A., f.

1/5 1903, datter af gårdejer HEL Nielsen, Nyker (død 1939)

og hustru Petrea f. Koefoed (død 1942).

Student (Odense katedralskole) 1910; cand. jur. 1917;

sekretær i finansministeriet 1918; fuldmægtig i departementet

for told- og forbrugsafgifter 1922; en del år samtidig

sagførerfuldm.; ekspeditionssekr. 1931; overtoldinsp. for

Jylland 1932, for østifterne 1941-61.

Lærer ved grænsegendarmeriets fagkursus i 1930 og 1931;

censor ved fageks. for toldelever og toldbetjente 1941 og

senere till. ved fagkursus for kontorassistenter og kontorister

indtil 1963.

Har omarbejdet lærebogen Vejledning for Toldelever og

skrevet artikler i Dansk Toldtidende.

Udenl.orden:S.N.2.

Adresse: Kapelv. 18,2830 Virum.

ANDERSEN Karl direktør for meteorologisk institut, K.; f.

30/10 1915 i Gilleleje; søn af tømrermester Peter Chr.

Andersen (død 1943) og hustru Anna f. Andersen (død 1964);

gift 9/4 1941 m. læge Eva Bruun A., f. 12/7 1919 i Helsingør,

datter af fh. rektor Kr. Bruun (se denne).

Student (Frederiksborg) 1934; skoleembedseks. (hovedfag:

fysik) 1940; ansat ved meteorologisk institut som fast vidensk.

assistent og afdelingsmeteorolog 1940-53; vejrtjenesteinsp.

ved flyverkommandoen 1935-56; direktør for meteorologisk

institut fra 1956.

Adresse: Blomstervænget 32,2800 Lyngby.

ANDERSEN Karl N direktør, civilingeniør, R.: f. 14/3 1916 i

Hørsholm; søn af depotbestyrer Fr. Wilh. Andersen (død

1950) og hustru Emilie f. Krogh; gift 4/9 1940 m. Anne A., f.

21/9 1917 i Bærum, Norge, datter af skoleinspektør Torleiv

Lid (død 1940) og hustru Anne f. Ofte (død 1974).

Cand. polyt. 1939; ansat ved Burmeister & Wain s.å., ved DSB

1940-63, senest som afdelingsingeniør ved rutebilvæsenet:

direktør for Kbhs sporveje fra 1963 og for Amagerbanen A/S

fra 1965; direktør for Hovedstadsområdets Trafikselskab fra

1974.

Vicepræsident for Union Internationale des Transports

Publics 1973; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber

1967, af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening

1969-71.

Adresse: Smakkegårdsv. 29,2820 Gentofte.

ANDERSEN K B fh. udenrigsminister; f. 1/12 1914 i Kbh; søn
af snedkermester A Chr. Andersen (død 1946) og hustru
Karen f. Andersen (død 1966); gift 31/10 1943 m. væve- og
gymnastiklærerinde Ellen Margrethe A., f. 8/11 1919 i
Sønderborg, datter af grosserer P H G Trock (død 1954) og
hustru Helga f. Laursen.

Student (Metropolitanskolen) 1933; cand. polit. 1940; arbejdet
med journalistik siden 1933; medarbejder ved statsradiofo-
nien 1935, programsekr. i foredragsafd. 1940, afdelingschef
1948; till. lærer ved Krogerup højskole 1946-50; forstander for
Roskilde højskole 1950-57 og for den nordiske folkehøjskole i
Geneve somrene 1953 og 1958; studierejse til USA 1955;
gæsteforelæser ved Roosevelt university, Chicago, 1958;
undervisningskonsulent for fængselsvæsenet 1957-64; under-
visningsminister i ministeriet Krag 1964-68; partisekr. i
Socialdemokratiet 1970-71; udenrigsminister i det tredie
ministerium Krag 1971, 1972-73 i ministeriet Anker
Jørgensen.

Medl. af ungdomsorganisationernes fællesråd 1945-47;
formand for studenterkredsen 1940-41 og 1943-44; medl. af
den danske UNESCO-nationalkommission 1949-70, Arbejder
bevægelsens Erhvervsråd fra 1952, Himmelev sogneråd og
menighedsråd 1954-57; medl. af folketinget (Socialdemokra-
tiet, Kbhs 15. kr.) 1957-70 og (Skive-kredsen) fra 1973, af
Nordisk Råd 1962-64, 1968-70 og fra 1973; formand for
Nordisk Rådsjuridiske udvalg fra 1974; medl. af det
udenrigspolitiske nævn 1962-64 og fra 1973, af Europarådet

1962-64, af Nordisk Kulturkommission 1958-62, af Nordisk
Kulturfond 1969-70; formand for Det udenrigspolitiske
Selskab fra 1974. Medl. af foreningen Norden's hovedbestyrel-
se 1958, af forsikringsrådet 1960-64 og 1969-71; formand for
Arbejdernes Oplysningsforbund og for Arte 1962-64; medl. af
styrelserne for fondene for dansk-finsk samarbejde, dansk-is-
landsk samarbejde og dansk-svensk samarbejde 1963-64, af
bestyrelsen for dansk-islandsk fond 1963-64; næstformand i
Det danske Teater 1963-64, formand 1968-71; formand for
Roskilde højskole 1963-64.

Redaktør af Lederbladet 1946-47; medredaktør af tidsskriftet
Verdens Gang 1953-58; har s.m. J O Krag skrevet bogen
Kamp og fornyelse. Artikler i bøger, tidsskrifter og dagblade,
væsentlig om samfundsforhold, uddannelse og folkeoplysning.
Adresse: Urbansg. 2,2100 Kbh 0.

ANDERSEN Kjeld overlæge, R.; f. 18/2 1906 i Odense; søn af
vinhandler, vicekonsul Th. Andersen (død 1960, se Blå Bog
1960) og hustru Inger f. Schmidt (død 1952); gift 19/2 1932 m.
Ebba A., f. 27/5 1907 på Frdbg., datter af telegraf kontrollør
Ole Kielberg (død 1958) og hustru Rose f. Graff (død 1944).
Student (Odense katedralskole) 1924; med. eks. 1932; ansat
ved hospitaler i Odense og Kbh 1932-38; reservelæge ved
Kbhs amts sygehus i Gentofte 1938-40, ved Radiumstationen i
Kbh 1940-41, ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, røntgenafd.
1941-45 og ved rigshospitalets radiologiske afd. 1945-46;
specialistanerk. i radiologi 1942; overlæge ved Aalborg
kommunehospitals røntgenafd. 1946, ved Bispebjerg hospitals
røntgenklinik 1951-73.

Næstformand i Dansk radiologisk Selskab 1945-46; medl. af §
14-rådet 1958-70; specialrepræsentant ved specialistnævnet
vedr. røntgendiagnostik 1958-66; medl. af bestyrelsen for A/S
C F Schalburg, Nyborg, Vingården A/S, Odense, Kijafa-Fon-
den og forsk. legater.

Har skrevet forsk, vidensk. afhandlinger, bl.a. om Ileus.
Adresse: Skt. Annæ PI. 11,1250 Kbh K.

ANDERSEN Knud forfatter; f. 11/9 1890 på Thrudvang,
Ørum sogn, Djursland; søn af proprietær Henrik Andersen
(død 1902) og hustru Marie f. Mørch (død 1944); gift 1. gang
16/4 1916 m. Helga A., f. 29/12 1890 i Horsens, datter af
lodsformand Anker Thorn (død 1922) og hustru Kristine f.
Nielsdatter (død 1905); 2. gang 16/12 1934 m. Kirsten Gjørup
A, f. 16/1 1888 på Kronborg, død 1963, datter af
kasernekommandant, oberst Poul Holst Gjørup (død 1909) og
hustru Augusta f. Bahnson (død 1891).

Til søs 1905-11; styrmands- og skibsførereks. (Fanø) 1912;
assistent i ministeriet for handel og søfart 1913; studerede
skibstilsynslove og korrigerede kompasser i DFDS' skibe
1913-29; boede på Atlanterhavet 1929-30 og sejlede som ejer
og fører af ketch »Monsunen« 26000 sømil; foretog 1932-33
med samme skib den 33000 sømils rejse jorden rundt syd om
Kap Det gode Håb og Kap Horn; overtog derefter sejlbåden
»Kap Horn« og sejlede denne til 1936, rundt De britiske øer
med landgang fl. steder; havnefoged og lods i Vedbæk
1939-46; ejede og førte sejlbåden »Sejleren« 1947-49 bl. a. til
alle øerne i Azorerne; førte amerikansk sejlskonnert til
havforskning på Atlanterhavet 6 1/2 md. i 1965 og S/Y »Hans
Christian Andersen« som sailmaster på Vestindien 6 1/2 md. i
1973.

Udg. digtsamlinger: Sange og Syner (1923); Fugle fra Oceanet
(1926); Toner fra Havet (1928); Søstjerner (1935); Lanterner
(1937); Stormsvaler (1940); Genskin af fjerne Lyn (1972);
essays: Tovværk, Søfolk og Skibe (1935, 2. udg. 1951);
Sømandssind i Sejlskibe (1956); Indtryk fra Vedbæk havn
under krigen 1939-1945(1966); 100 Tanker i Tusmørke (1970);
novellesamlinger: Ved det yderste Hav (1929); Morild (1932);
Langfarerens Nattevagter (1942, 2. udg. 1953); Ulven, der
hoppede (1962); rejsebeskrivelser: Med »Monsunen« på
Atlanterhavet (1931); Elleve måneder på havet og een i havn
(1933, 2. udg. 1934); Højvande ved Dover (1936); Skoleskibet
»Danmark« under Dannebrog og Stars and Stripes (1947);
Med »Sejleren« til Azorerne (1948), romaner. Havet (1924, 3.
udg. 1955); Brænding (1927, 3. udg. 1957); Perlemor (1928, 3.
udg. 1958); Fra Armod til Rigdom (1935); Vejret i Vold (1937);
Hugo fra Havet (1941); De døde mænds kro (1944); Den
blinde Ørn (1945); Tordnende Røg (1946); Den niende Bølge
(1947); Dømt til at sejle (1950); Horisont (1951); Kaptajnen og
Evigheden (1952); Der var engang en Atlanterhavshund

1953); Eventyret om Vraghunden (1955); Svaner i kulfart
1956); Fordi vi er født i London (1957); Et Menneskes
Hemmelighed (1959); Den underfulde konkylie (1960);
Søvejen til Paradis (1961); Pandoras Æske (1963); Sæt et
signal (1967). Erindringsbøgerne: Første Rejse (1964), Matros
(1965), Mellem djævelen og det dybe hav (1966). Ilddåb, Under
sejl rundt Kap Horn og Vesterud. En del af bøgerne er till.
udg. i England, Holland, Island, Norge, Tjekkoslovakiet,
Tyskland og USA. Har oversat bøger fra engelsk.
Adresse: Nærum Hovedg. 105D, 2850 Nærum.

ANDERSEN Knud kreditforeningsdirektør, landsretssagfø-
rer, R'.p.p.; f. 26/8 1911 i Horsens; søn af revisor Anders Peter
Andersen (død 1944) og hustru Karen f. Møller (død 1956); gift
3/7 1937 m. Lise A., t. 27/4 1909 i Svendborg, datter af sagfører
Chr. Poulsen (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru Inger f.
Nygaard Markussen (død 1966).

Student (Christianshavns gymn.) 1929; cand. jur. 1935;
sagførerfuldm. i Odense s.å.; landsretssagf. 1939; offentlige og
beneficerede sager 1944-56; juridisk direktør i Fyens Stifts
Kreditforening 1955; adm. direktør og formand for direktio-
nen 1966-71; adm. direktør i Forenede Kreditforeninger 1971,
formand for direktionen 1972; formand for Kreditforeninger-
nes stående fællesudvalg 1968-72. Medl. af bestyrelsen for
Realkreditrådet 1972.

Medl. af Odense byråd 1950-67, viceborgmester 1954-67;
medl. af bestyrelsen for Odense Sagførerforening 1946-50;
kasserer og næstformand for Sønderjydsk Forening for
Odense og Omegn 1947-61; medl. af bestyrelsen for
Grænseforeningen 1955-60; formand for grundlisteudvalget
1952-70; medl. af repræsentantskabet for I/S Fynsværket
1950-70, af bestyrelsen 1954-70, formand 1962-70; medl. af
bestyrelserne for Odense amts- og bys sygehus 1950-64,
Odense bytrafik A/S 1950-58, Den danske købstadsforening
1962-67 (næstformand 1966-67), Kommunernes kulkontor
1966-67. Kommunernes gensidige Forsikringsselskab 1966-67,
A/S Det danske Gaskompagni 1947-67, Elsam, Skærbæk
1962-70, Danske elværkers forening 1962-70; medl. af fl.
bestyrelser i erhvervsdrivende selskaber samt af repræsen-
tantskabet (næstformand) for Den danske Provinsbank A/S
(tidl. Fyens Disconto Kasse); medl. af bestyrelsen for Kbhs
fondsbørs.
Udenl. orden: Ir.H.4.
Adresse: Holsedore 16,5000 Odense.
Sommerbolig: Strandløkken 20, Lysemose, 5800 Nyborg.

ANDERSEN Knud rektor; f. 9/2 1904 i Nørup; søn af provst
Søren Andersen (død 1938) og hustru Julie Eleonore f. Mygind
(død 1939); gift 25/10 1931 m. overlærer Karen A., f. 12/6 1903
i Horsens, datter af kunstdrejer Jens Chr. Mikkelsen (død
1908) og hustru Mette f. Larsen (død 1961).
Student (Haslev) 1922; cand. theol. 1929; cand. mag. 1931;
timelærer ved N Zahles skole 1932, ved Ordrup gymnasium
s.å.; adjunkt ved sidstn. 1937; adjunkt ved Falkonergårdens
gymnasium 1944, lektor 1952, rektor 1956-72.
Adresse: Bistrupgårdsv. 14B, 3460 Birkerød.

ANDERSEN Marinus arkitekt; f. 1895 i Aalborg; søn af
tømrer Anders Lauritz Andersen (død 1914) og hustru Jensine
f. Lassen (død 1932); gift m. Gerda Julie A., datter af direktør,
vicekonsul A F 01sen(død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Ida
Wilhelmine f. Gruttner (død 1922).

Lært tømrerfaget; gennemgået kunstakademiet 1916-25;
lærer ved kunstakademiets arkitekturskole 1924-38; medl. af
Ecole Francaise dAthénes; arkitektvirksomhed fra 1930.
Industri- og forretningsbyggeri og som arkitekt for Dansk
Folke-Ferie bl.a. Helsingør ferieby, tilkendt Helsingør
kommunes præmie for gode og smukke bygninger (1964) og
Gilleleje ferieby, ny afd. (1965), begge i samarb. m. C Th.
Sørensen. Desuden Marielyst Strandhuse, ny afd. (1971).
Har bl.a. restaureret: Bjærgsted kirke (1954), Bregninge kirke
Sj. (1973), Gammelsogn kirke (1971), Garnisons kirke (1961),
Højby kirke Sj. (1963), Kundby kirke (1952), Nyborg Vor Frue
kirke (1973), Nyker (1957), Nysogn kirke (1957), Rudkøbing
kirke (1957), Set. Peders kirke, Slagelse (1960), Set. Peders
kapel og i samarb. m. Aksel Andersen: Anders Lassens
mindeplads øst for kapellet, Undløse kirke (1958), Vrangstrup
kirke (1950). Desuden arkitekt for kirker u. det særlige
kirkesyn: Ringsted Set. Bendts kirke fra 1944, Store Heddinge

kirke (1944-65), Kalundborg Vor Frue kirke fra 1945. Været
beskæftiget med orgler i fl. af de nævnte kirker og andre.
Adresse: Frederiksborgg. 28,1360 Kbh K.

ANDERSEN Marius borgmester; f. 19/12 1924 i Ålborg; søn

af fagforeningsformand Jens Andersen (død 1964) og hustru

Martha f. Pedersen (død 1971); gift 31/5 1947 m. Anna A., f.

10/12 1921 i Bislev, datter af postbud Frederik Jørgensen og

hustru Martha f. Møller.

Ansat som billettør ved Ålborg Omnibus Selskab 1939,

kontrollør ved selskabet fra 1950.

Medl. af Ålborg byråd 1954, viceborgmester 1962, borgmester

fra 1970; formand for Ålborg Samvirkende Idrætsforeninger

fra 1960.

Adresse: Gemmav. 21,9000 Ålborg.

ANDERSEN Martin violinpædagog, R.; f. 13/3 1886 i
Bovense på Østfyn; søn af bødkermester Lars Andersen (død
1954) og hustru Karen Kirstine f. Rasmussen (død 1948); gift
29/12 1925 m. Hansine A., f. 25/7 1896 i Daugstrup, datter af

Elanteskoleejer Knud Damsted (død 1950) og hustru Karen
'orthea f. Rasmussen (død 1906).
Elev af kgl. kammermusikus Peder Møller, Emil Telmanyi og
professor V Frait, Prag (i violinspil) og af professor Nicolai
Malko (i direktion); har virket som violinpædagog fra 1918;
statsprøvet violinpædagog 1940; ansat i Malmø koncerthus'
symfoniorkester 1925; studierejse til Leipzig og Dresden
1939, Østrig (prof. Max Rostal) 1955; grundlægger og leder af
Det fynske Musikkonservatorium 1929-63; stifter af det
fynske kammerorkester 1931 og af Odense bys symfoniorke-
ster 1945; har givet en lang række koncerter med det fynske
kammerorkester i Kbh og provinsen og i radioen; har
uropført fl. danske værker.

Formand for Søhus vandværks bestyrelse 1948-71.
Har skrevet: Hjemmemusikken og dens betydning paa Fyn
(1956V, Erindringer fra Mit livs Eventyr; Mit liv i Musikken
(1970); medarbejder ved Leksikon for Opdragere.
Adresse: Villa Fidula, 5493 Søhus.

ANDERSEN M Folmer civilingeniør; f. 30/11 1920 i
Skovshoved; søn af civilingeniør, fh. bygningsinspektør
Folmer Andersen og hustru Anna f. Jørgensen; gift 22/6 1946
m. Ulla A., f. 22/10 1924 på Frdbg., datter af statsaut. revisor
Aage Holm (død 1967) og hustru Kirstine f. Bech-Jacobsen
(død 1954).

Student (Ordrup gymn.) 1939; cand. polyt. 1944; derefter ansat
i rådg. ingeniørfirmaer o.a. beskæftigelse 1944-45; vidensk.
assistent ved polyteknisk læreanstalt 1946 i faget bygningssta-
tik og bærende konstruktioner, hjælpelektor 1948, docent i
bærende konstruktioner 1959-64; til. lektor ved Danmarks
ingeniørakademi og forstander for dettes bygningsafd.
1957-59. i 1944 etableret eget rådg. ingeniørfirma, i 1970
omdannet dette til interessentskab, fra 1972 aktieselskab.
Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings bygningsin-
geniørgruppe 1949-59 og af foreningens repræsentantskab
1949-59, af bestyrelsen for Dansk Selskab for Bygningsstatik
1949-55, for Danmarks ingeniørakademi 1957-59 og for
Foreningen af rådg. Ingeniører 1962-69, af Dansk Ingeniørfor-
enings bygningstekn. specialråd 1963-69, af permanente og
repræsentative udvalg u. DIF's normarbejde fra 1960; censor
ved Danmarks ingeniørakademi fra 1961; medl. af Træfon-
dens legatbestyrelse fra 1963, af Akademiet for de tekniske
Videnskaber fra 1968; formand i ATV's bygningstekniske
gruppe og medl. af akademirådet fra 1972.
Har skrevet: Elementær Elasticitets- og Styrkelære (1959)
samt en række artikler i fagtidsskrifter af bygningsteknisk og
bygningsstatisk indhold.
Adresse: Abildgaardsv. 81, Sorgenfri, 2830 Virum.

ANDERSEN Mogens maler; f. 8/8 1916 i Kbh; søn af teknisk
konsulent Einar F T Andersen (død 1960) og hustru Ingeborg
(død 1964); gift 28/11 1947 m. violinistinden Inger Therkildsen,
f. 18/11 1917 i Kbh, datter af violinist Harald Therkildsen (død
1961) og hustru Karen Margrethe f. Jørgensen.
Elev af Peter Rostrup Bøyesen 1933-39; videreført dennes
malerskole 1952-59; lærer på l'académie de la Grande
Chaumiére, Paris 1963; udstillet på Kunstnernes efterårsud-
stilling 1935 og 1937-40, på Bølleblomsten 1942-48; medl. af
Grønningen 1953-65, af Den frie udstilling 1967-71; tilsluttet

Galerie Jacques Massol 1959-63. Galerie Bongers 1963-67;
udstillet i Galerie Galanis, Paris 1954, på Salon de Mai, Paris
1950-69 og på Realite nouvelle, Paris siden 1961, på museet i
Lund 1960, stiftsmuseet i Odense 1961, Salon de Mai, Ziirich
1960, Cuba 1967, Galerie Birch 1964 og 1969, Galerie Ariel,
Paris 1967, Pittsburgh 1967; separatudstillinger i Danmark,
Frankrig, England samt i Warszawa og Belgrad; retrospektiv
udstilling i Kunstforeningen 1955, på Charlottenborg 1966,
Gentofte rådhus 1968, Nordjyllands kunstmuseum, Ålborg
1972, De frie Kunstnere, Charlottenborg 1972, stentøj i Den
kgl. Porcelainsfabrik 1973; dansk repræsentant på Biennalen i
Venedig 1968; ophold i Paris 1945-47 og 1949-51 o. fl. mindre
ophold i Frankrig, i Italien og Grækenland 1955; bosat i
Frankrig 1959-65; studierejse til Japan 1971; repræsenteret på
Statens museum for kunst og kobberstiksamlingen, på
Kunstindustrimuseet, på museet i Reykjavik, på Louisiana, på
museerne i Odense, Ålborg, Århus, Randers, Skive, Vejen,
Esbjerg og Maribo samt Warszawa og Skopje (Jugoslavien^;
udsmykning af Kbhs kommunes hovedbibliotek (1958-59);
udført fire gobeliner for L F Foght (1964-68); fem billeder til
kommunalbestyrelsessalen i Gentofte rådhus (1971); udsmyk-
ning af kantinen i Snedker- og Tømrerforbundets hus i Kbh
og Restaurant Copenhague, Paris (1972-73); stentøj for Den
kgl. Porcelainsfabrik (1972).

Medl. af akademirådet 1965-66 og 1968-69, akademimedl.
1969-72; gæsteprofessor ved kunstakademiet 1970-72; medl.
af arbejderbevægelsens kulturudvalg 1965 og Danmarks
radios programudvalg 1968.

Har skrevet: Moderne fransk Malerkunst (1948); Omkring
Kilderne (1967) og artikler i tidsskrifter og dagblade.
Tildelt Eckersberg-medaljen 1949, Oluf Hartmanns legat
1952, Henri Nathansens mindelegat 1953, Ny Carlsbergfon-
dets rejsestipendium 1955, Ralph H Booths mindelegat 1957,
Anckerske legat 1968, m.m.
Adresse: Strandagerv. 28,2900 Hellerup.

ANDERSEN Mogens musikchef ved Danmarks radio; f. 5/3
1929 i Kbh; søn af bagermester Frederik Andersen og hustru
Maria f. Petersen.

Cand. mag. 1956; amanuensis ved Musikhistorisk museum
1955-62; medarbejder ved Danmarks radio 1955, program-
sekr. 1958, programredaktør 1963, musikchef 1967.
Medl. af statens kunstfonds tonekunstudvalg 1968-70 og af
radiokommissionen 1968-70; formand for Programcheffor-
eningen 1968; medl. af statens musikråd 1972.
Medarbejder ved Aschehougs musikleksikon og ved Politi-
kens musikhåndbøger. Artikler i bl. a. Dansk Musiktidsskrift.
Adresse: H V Nyholms V 13,2000 Kbh F.

ANDERSEN Mogens overkirurg; f. 20/11 1919 i Kbh; søn af
bygmester Axel Andersen (død 1935) og hustru Constance f.
Andersen; gift 9/11 1946 m. Grete Cecilie A., f. 9/11 1921 i
Nyborg, datter af bankdirektør Hans Thorvald Kyhl og hustru
Maria f. Bjerre.

Student (Schneekloths skole) 1938; med. eks. 1946; specialist i
anæsthesiologi 1952, i kirurgi 1959; hospitalsuddannelse i
Kbh; 2. reservekirurg på Kbhs kommunehospitals V afd. og
Bispebjerg hospitals afd. F; 1. reservekirurg på centralsygehu-
set i Slagelse 1958-60; 1. reservekirurg ved Århus kommune-
hospital samt undervisningsassist. i kirurgi ved Århus
universitet 1960-65; overkirurg ved by- og amtssygehuset i
Kolding fra 1965. Deltog i polioekspeditionen til Grønland
1952-53.

Har siden 1949 publiceret vidensk. arbejder i fagtidsskrifter,
spec. om almenkirurg., urolog- neurolog, og farmakolog,
emner samt eksperimentel nyrefysiologi.
Adresse: Kobbelhave 28. Strandhuse, 6000 Kolding.
Sommerbolig: Graulundsv. 3, Skiften Reersø, 4281 Gørlev.

ANDERSEN N Folmer fh. stationsforstander, R>. p.p.; f. 9/2

1901 i Vindinge, Fyn, søn af lærer Chr. Andersen (død 1956) og
hustru Christiane f. Petersen (død 1958); gift 23/12 1923 m.
Jenny A., f. 13/10 1901 i Vejle, datter af tømrermester,
byrådsmedlem Valdemar Petersen (død 1915) og hustru Anna
Kirstine f. Jeppesen (død 1953).

Realeks. (Nyborg realskole) 1916; ansat ved DSB som
trafikelev 1917; trafikassist. 1923; overtrafikassist. 1941;
tjenesteg. i 2. distrikt, Århus 1933-45, på Århus H station 1945,
på Kbhs hovedbanegård 1946-68; overtrafikkontrollør 1950

og stationsforstander på samme 1958-68.
Udenl. ordner: B.L.4.; S.V.31.; S.V.M.
Adresse: Jacob Erlandsens G. 1,2100 Kbh 0.

ANDERSEN Niels direktør; f. 14/8 1917 i Ålestrup; søn af
snedker Alfred Marinus Andersen (død 1945) og hustru
Jensine f. Pedersen (død 1952); gift 14/3 1944 m. Gudrun A., f.
15/5 1922 i Gammel sogn ved Grenaa, datter af handelsmand
Niels Møller Nielsen og hustru Betty f. Hougaard.
Realeks. 1933; handelsskole og praktisk handelsuddannelse
1933-37; disponent i A/S L Hammerich & Co., Århus 1944-48, i
A/S H Reimar Nielsen, Silkeborg 1948-57; leder af
Finérkompagniet af 1957's filial i Silkeborg 1960-64; direktør i
P Bork Plywood A/S 1964-66; egen virksomhed i tekstilbran-
chen, Svend Hansen's Eftf. v/ Niels Andersen, fra 1972.
Formand for Danmarks Retsforbunds organisation i Silke-
borgkredsen 1954-63, partiets landsformand 1962-63; medl. af
folketinget 1957-60, 4. næstformand 1958-60, igen medl. af
folketinget (Venstre) 1968-71; medl. af det udenrigspolitiske
nævn og Nordisk Råd til 1960 samt af radiorådet og dettes
forretningsudvalg til 1963; medl. af Silkeborg bvråd 1962-70,2.
viceborgmester i byrådet samt medl. af dets kasse- og
regnskabsudvalg og formand for belysningsudvalget. For-
mand for bestyrelsen i Scandinavian Stainless Steel A/S; medl.
af tilsynsrådet for Ormslev børnehjem; delegeret ved den
danske mission ved FN i New York 1970.
Adresse: Skovsvinget 31,8500 Grenå.

ANDERSEN Niels højesteretssagfører; f. 30/3 1907 på
Frdbg.; søn af civildommer Chr. Andersen (død 1941, se Blå
Bog 1941) og hustru Julli f. la Cour; gift 25/3 1964 m. Kirsten
A., f. 16/11, datter af grosserer Leo Siggaard (død 1963) og
hustru Eva f. Larsen.

Student (Haderslev) 1925; cand. jur. 1931; ansat hos
højesteretssagførerne C B Henriques og Karsten Meyer og
landsretssagf. Erik Tobiesen s.å.; landsretssagf. og kompagnon
fra 1935; offentlige sager 1939; højesteretssagf. 1949;
offentlige og beneficerede sager for højesteret 1953; direktør
for A/S Chr. Olsen fra 1956, for Investor Akts. for
Kapitalanlæg 1943-62, for Forvaltningsforeningen for Kapi-
talanlæg Investor samt Investor af 1962 Akts. for Kapitalan-
læg 1962-64, formand 1964-70.

Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp
1934-52; medl. af hovedledelsen for landsorganisationen Frit
Danmark til 1956; delegeret til at bistå franske anklagere i
Nurnbergprocessen 1945-46; medl. af justitsmin.s lovgivnings-
udvalg om krigsforbrydere 1946; medl. af hovedbestyrelsen
for Dansk Røde Kors 1950-64; formand for bestyrelsen for
A/S Constantin Films. Sophus Berendsen A/S, Dansk
Kautionsforsikrings-Akts., Å/S Chr. Olsen, Kbhs alm.
Boligselskab, Samvirkende Boligselskaber A/S, Frdbg. Fore-
nede Boligselskaber A/S, Frdbg. Boligselskab, Nordisk
Finans- og Disconto selskab A/S, Holding-Akts. Bona,
Nordisk Industri Etablering A/S; medl. af bestyrelsen for A C
Bang A/S, Daells Varehus A/S m.fl.; formand for bestyrelsen
for »Mindelegat om Danmarks Ungdom 1940-45, stiftet af
ingeniør Heinrich Wulff« m.fl.
Adresse: Østbaneg. 103,2100 Kbh 0.

ANDERSEN Niels underdirektør, civilingeniør; f. 10/12 1905 i
Set. Olaj sogn ved Hjørring; søn af gårdejer Anders Andersen
(død 1945) og hustru Dorthea f. Pedersen (død 1957): gift
14/12 1931 m. Anna Kirstine A., f. 20/6 1905 i Hjørring, datter
af dyrlæge Søren Birkholt (død 1913) og hustru Severine f.
Egholm (død 1945).

Realeks. (Hjørring) 1922; cand. polyt. 1929; ingeniør ved
Frdbg. kommunale værker 1929, ved Nordsjællands Elektrici-
tets og Sporvejs A/S (NESA) 1937, afdelingsing. 1944,
overing. 1950, underdir. 1956.

Medl. af bestyrelsen for Lysteknisk Selskab 1962, lysteknisk
laboratorium 1964 og Fabrikejer Vald. Selmer Tranes Fond
1958, formand 1970; medl. af bestyrelsen for NEA-Lindberg
A/S 1973; medl. af elektricitetsrådet 1961-62, Akademiet for
de tekniske Videnskaber 1963 og Dansk Elektroteknisk
Komité 1961. Censor i elektriske anlæg og belysningsteknik
ved Danmarks tekniske højskole.
Adresse: Skovgårdsv. 29,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Niels Evald direktør, R1.; f. 23/3 1910 i Vejen;

søn af fabrikant Rudolf Andersen (død 1949) og hustru Marie
f. Hvims (død 1951); gift 29/5 1952 m. Evi A, f. Gerber, f. 17/12.
Student (Kolding) 1929; cand. aet. 1937; ansat i Nordisk
Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1932, fuldmægtig 1942, afdelings-
chef 1947, prokurist og aktuar smstds 1949, underdir. 1952,
vicedir. 1955, direktør fra 1958, formand for direktionen fra
1963; till. direktør for A/S Hafnia-Skadeforsikring fra 1961,
Nordisk Ulykkesforsikrings Akts. af 1898 fra 1968, forsikring-
saktieselskaberne Haand i Haand, National, Terra og
Danebroge Liv fra 1972.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Aktuarforening 1944-48,
formand 1959-65; medl. af bestyrelsen for Forsikringsforenin-
gen 1950-54 og for Livsforsikringsselskabernes Forening fra
1955, næstformand 1957-63, formand fra 1964; medl. af
livsforsikringsselskabernes bedømmelseskomité fra 1955, af
bestyrelsen for Livs- og Genforsikringsselskabet Dana A/S
fra 1959, formand fra 1962, af bestyrelsen for Administrations-
akts. Forenede Gruppeliv fra 1964, formand 1964-68 og fra
1973; medl. af repræsentantskabet for A/S Kbhs Handelsbank
fra 1965.

Kasserer og medl. af kredsbestyrelsen for Kbh for
Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1955;
censor ved Kbhs universitet ved aktuareks. fra 1955.
Afhandlinger i faglige tidsskrifter m.m.
Adresse: Parkv. 67,2830 Virum.

ANDERSEN Niels Knud professor, dr. theol., R1.; f. 22/11
1916 i Marstal; søn af smedemester Herluf Andersen (død
1956) og hustru Karoline f. Knudsen (død 1956); gift 28/1 1944
m. Emmy A., f. 23/2 1920 i Kbh., datter af afdelingschef Witus
Beck-Jensen og hustru Lydia f. Dechmann (død 1954).
Student (Haslev) 1935; univ. guldmed. 1940; cand. theol. 1942;
universitetsadjunkt 1943-49; hjælpepræst ved Jesuskirken.
Kbh 1949-51; resid. kapellan ved Skovshoved kirke 1951; dr.
theol. 1954; ekstraord. professor i dansk kirkehistorie ved
Kbhs universitet 1957; forstander for institut for dansk
kirkehistorie 1963-70.

Medredaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift 1952-64, af
Kirkehistoriske Samlinger fra 1958 og af Kirkehistoriske
Studier 1963-70; medl. af hovedbestyrelsen for Kirkeligt
Centrum fra 1957, formand 1966-69, af bestyrelsen for
Selskabet for Danmarks Kirkehistorie fra 1958, formand fra
1964, af Det danske Sprog- og Litteraturselskab fra 1960, af
Den danske Folkekirkes Mellemkirkelige Råd fra 1962 og af
dettes styrelse fra 1964, af universitetets stipendieudvalg
1962-71 og af den danske komité for Historikernes
Internationale Samarbejde fra 1963; formand for Udvalget
for fællesnordisk Kirkehistorieforskning 1965-71; medl. af
Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1967 og
af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund fra 1969;
formand for Fællesudvalget for historisk Forskning fra 1972.
Har skrevet: Ærkebiskop Jens Grand, en kirkeretshistorisk
Undersøgelse MI (1943-44); Confessio Hafniensis. Den
københavnske Bekendelse af 1530 (disp. 1954); The
Reformation in Scandinavia and the Baltic (i The New
Cambridge Modern History II, 1958); Senmiddelalderen (i
Den danske Kirkes Historie II. 1962 og III, 1965); Ludvig
Dietz' Salmebog 1536 (1972); fl. mindre arbejder.
Adresse: Engv. 31,2960 Rungsted Kyst.

ANDERSEN Niels-Aage Rye oberst, se Rye Andersen
Niels-Aage.

ANDERSEN Nina frue; f. 1900 i Horsens; datter af redaktør
Peter Andersen (død 1956, se Blå Bog 1956) og hustru
Johanne f. Schaltz(død 1949).

Stenografi- og sproguddannelse på aftenkursus; besøgt den
socialdemokratiske arbejderskole 1923-24, 1924-25 og
1926-27; studieophold på højskolen Tinz i Thuringen i 1927 og
i England, bl.a. på Morley College, på London School og
Economics, i 1934 og på Ruskin College, Oxford, 1938; forsk,
tillidsposter indenfor den socialdemokratiske ungdomsbevæ-
gelse i Kbh 1926-31; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes
Oplysnings Udvalg for Kbh 1929-31, for Roskilde højskole
1929-31, for Socialdemokratisk Vælgerforening, 11. kreds
1929-37, 9. kreds 1937-38, 7. kreds 1938-41, for Handels- og
Kontormedhjælperforeningen i Kbh 1930-37, for Sygekassen
Fremtiden 1931-32 og for Folkeuniversitetsforeningen
1934-49; medl. af Socialdemokratisk Forbunds hovedbestyrel-

se 1931-39 og af forretningsudvalget 1939-62; medl. af Den
internationale soc. kvindekomité 1934-63; formand for
Socialdemokratiske kvinders internationale råd 1955-59;
medl. af DUl's sekretariat 1934-46 og af Kbhs kommunebi-
bliotekers bestyrelse 1936-53; medl. af Kbhs borgerrepræsen-
tation 1933-54 (2. viceformand 1950-54), af folketinget 1936-43
samt i 1945 og 1950-66, af radiorådet 1942-67 og af Nordisk
Råd 1953-64; medl. af Danske Kvinders Beredskabs
kvindekomité 1939-46 og af præsidiet for Danske Kvinders
Samfundstjeneste fra 1940; sekretær i Socialdemokratisk
Forbund 1943-63; formand for den danske UNICEF-komité
1955-73, for Dansk-Israelsk Selskab fra 1971.
Adresse: Amagerbrog. 18,2300 Kbh S.

ANDERSEN N J civilingeniør, direktør; f. 29/1 1934 i Kbh;

søn af lektor, dr. phil. Niels Andersen og hustru Grete f.

Andersen; gift 23/6 1962 m. Birthe A., f. 5/1 1936 i Kbh, datter

af pens. statstjenestemand Aage Kristensen og hustru Karen

Margrete f. Christensen.

Student (Sorø) 1952; cand. polyt. 1957; løjtnant af res. 1959;

ingeniør hos Hedeager og Bosworth, Brasilien 1959-60, hos P

E Malmstrøm, Kbh 1960-61, hos Henriksen + Henriksen I/S

1961-66; adm. direktør for Jydsk Kalksandstensfabrik A/S

1966-71, for Motorfabriken Bukh A/S fra 1971.

Medl. af bestyrelsen for P Rasmussen og Co. A/S, Esbjerg

1972.

Adresse: Brandsbjerg 10,4400 Kalundborg.

ANDERSEN Ole Erik grosserer, Fr. IX M.M., Hjv.Ft; f. 3/2
1916 i Kbh; søn af konsul, grosserer Erik Andersen (død 1962,
se Blå Bog 1962) og hustru Emmy f. Langgaard (død 1961); gift
13/9 1951 m. Aud A., f. 11/2 1921 i Kbh, datter af tandlæge
Vidar Wulff-Jensen og hustru Edith f. Bjørnæs Johansen.
Realeks. (Østre borgerdydskole) 1932; højere handelseks.,
Niels Brock 1935; uddannet inden for vinhandelen 1935-38 i
Tyskland, England, Madeira, Portugal, Frankrig; adm. direktør
for Cossart, Gordon & Co. Ltd., Madeira 1938-40; student
(London Univ.) 1945; prokurist i familiefirmaet Erik Andersen
1945, medindehaver 1951, eneindehaver 1962; adm. direktør
for Whitbread & Co. (Scandinavia) A/S 1965, for Underberg
Import A/S 1967, for Williams & Humbert A/S 1970, for
Aktivator Spirituosa (Danmark) A/S 1971, for Diversa
Specialiteter A/S 1972, for Dansk Transatlantisk Rederi A/S
1973.

Medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1961, af
Grosserer-Societetets Komite 1971, af bestyrelsen for
Danmarks Agentforening 1958, næstformand 1967, af
bestyrelsen for British Import Union 1971. Medl. af
bestyrelsen for Forsvarsbrødrene i Kbh 1957; formand for
Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening 1965; formand
for Foreningen af danske Ølimportører 1967; medl. af
eksamenskommissionen for de højere handelsskoler 1953-73,
af boligkommissionen for Gentofte kommune 1970.
Kaptajn og kompagnichef i hjemmeværnet fra 1959.
Udenl. ordner: F.M.A.3.; It.F.5.; Union Nationale des Anciens
Combattants' fortjenstmedalje.
Adresse: Sigridsv. 14,2900 Hellerup.

Sommerbolig: Kroghuset, 7. Tangvej, Kildekrog, 3100
Hornbæk.

ANDERSEN Orla kontorchef, R.; f. 14/12 1906 i Kbh; søn af
malermester Anders Andersen (død 1929) og hustru Josefine f.
Delfs (død 1962); gift 2/3 1935 m. Else A., f. 26/1 1910 i Kbh,
datter af laboratoriemester Jens Liebach (død 1934) og hustru
Esther f. Jensen (død 1970).

Efter realeks. volontør i Grønlands styrelse 1926, fg. assistent
1928, assistent 1932, overassist. 1946, kolonifuldm. 1947; fg.
bestyrer af kolonien Holsteinsborg 1939-40; fg. fuldmægtig u.
Grønlands administration i Godthaab, Grønland 1941-45; fg.
fuldmægtig på styrelsens revisionskontor 1946; kontorchef
smstds 1947, i statsministeriets 2. departement (Grønlandsde-
partementet) 1950, personalechef for Den kgl. grønlandske
Handel 1952-73.
Adresse: Berberisvænget 31,2830 Virum.

ANDERSEN Osvald direktør, civilingeniør, R.; f. 1/8 1892 i
Kbh; søn af restauratør Peter Andersen (død 1951) og hustru
Kirsten f. Olsen (død 1940); gift 27/1 1923 m. Karen Marie A., f.
20/3 1898 i Horne, Fyn, datter af kantor Larsen, Skagen (død

1949) og hustru Mette Marie f. Nielsen (død 1939).
Cand. polyt. 1915; ingeniør i Kbhs havnevæsen 1915-16, i
firmaet Christiani & Nielsen 1918-20, i Det danske
Petroleums-Akts. 1920 og i firmaet J Saabye & O Lerche s.å.;
direktør i J Saabye & O Lerche A/S 1946, adm. direktør
1953-64; adm. direktør i Saabye & Lerche Holding A/S
1959-64.

Medl. af bestyrelsen for Kastrup Maskinfabrik A/S 1962-65 og
for J Saabye & O Lerche A/S 1964-68; medi. af
hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1949-56, tekn.
dommer i foreningens voldgiftsret; medl. af forsk, udvalg.
Adresse: Torkel Badens V. 20,2900 Hellerup.

ANDERSEN Otto direktør, R.; f. 10/11 1894 i Kbh; søn af
vognmand Paul Andersen (død 1932) og hustru Frederikke f.
Mikkelsen (død 1936); gift 10/7 1921 m. Christie A., f. 13/6 1902
på Frdbg., datter af Købmand H C Andersen (død 1927) og
hustru Emilie f. Hansen (død 1946).

Ansat hos Erslev & Hasselbalch, Kbh 1909, hos V
Kristoffersen, Nykøbing F. 1915-16 og ved Steen Hassel-
balchs Forlag 1917; leder af Wettergreen & Kerber's
udenlandske afd., Gøteborg i 1918; fuldmægtig i Gyldendals
Sortiment, Kbh s.å.; leder af Gyldendals Sortiment i Nykøbing
F. 1922; fuldmægtig i Gyldendals salgskontor 1923, i
forlagskontoret 1926, direktør for C A Reitzels Forlag, A/S
1933 og forlagsleder i P Haase & Søns Forlag 1938-63;
direktør i Tage Mønsted-Papir A/S 1964-67.
Medl. af bestyrelsen for Den danske Boghandlermedhjælper-
forening 1918-29, formand 1925-26, redaktør af »Bogormen«
1924-29; medl. af bestyrelsen for Boghandler-fagskolen
1925-61, formand 1940-61; forstander for Provinsboghandler-
fagskolen 1932-61; medl. af bestyrelsen for Forening for
Boghaandværk s.å., kasserer 1944-51; kasserer for Boghand-
lerklubben 1940-45.

Har udg.: Bogen, dens Historie, Fremstilling og Udbredelse
(1925), Bogladen, dens Ydre og Indre (1926) samt Bøger og
Boghandel (1944) (s.m. Aleks. Frøland), har skrevet:
Boghaandværket (1937,3. udg. 1954); Boghandleruddannelse i
Danmark (1947); Tidsbilleder fra boghandelens verden (1965);
medarbejder ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen; har
skrevet en række boghandels-historiske artikler.
Adresse: Falkoner Allé 70,2000 Kbh F.

ANDERSEN Ove direktør, civilingeniør; f. 14/11 1927 i

Auning; søn af gårdejer Jens Andersen og hustru Agnete f.

Justsen (død 1959); gift 3/6 1961 m. Inge A., f. 26/9 1930 i Vig,

datter af malermester I Christensen (død 1965) og hustru Erna

f. Pedersen.

Student (Randers) 1946; cand. polyt. 1951; ingeniør ved Dansk

Sojakagefabrik A/S 1951-55; ingeniør ved Otto Mønsted A/S

1955, fabrikchef 1962,underdir. 1964, direktør 1968.

Medl. af bestyrelsen for Otto Mønsted A/S 1968, for Dansk

Fedtforskningsinstitut 1968.

Adresse: Tagestorp 14A, 2820 Gentofte.

ANDERSEN Palle professor; f. 21/9 1909 på Frdbg.; søn af
direktør, cand. polyt. Frede Andersen (død 1936) og hustru
Agnes f. Heidemann (død 1961); gift 27/12 1945 m. Birthe A., f.
27/11 1922, datter af restauratør Gustav Christensen og
hustru Thora f. Nielsen (død 1942).

Student (Ordrup gymn.) 1928; derefter musikstuderende;
påbegyndte universitetsstudium 1937; mag. scient. (kemi)
1943; ansat ved Danmarks tekniske højskole 1944-58;
professor i teknologi ved Århus tandlægehøjskole fra 1958.
Adresse: Egebæksv. 67.8270 Højbjerg.

ANDERSEN Paul H landsretssagfører, R.; f. 11/4 1915 i
Fakse; søn af stationsforstander ved DSB H C Andersen (død
1962) og hustru Emilie f. Poulsen (død 1970); gift m.
papirgrosserer Vivi Jølver, f. 29/2 1920 i Kbh, datter af
papirgrosserer Otto Wogn Jølver (død 1931) og hustru,
papirgrosserer Grethe J. f. Andersen (død 1955).
Student (Frederiksborg) 1933; trafikelev ved DSB 1934;
juridisk medarbejder i Forsikrings-Compagniet Baltica
1938-44; cand. jur. 1940; sagførerfuldm. i Kbh 1940; sagfører
smstds 1943; selvstændig praksis fra 1944, landsretssagf. 1945,
møderet for højesteret.

Medl. af kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds 1958-65; medl.
af advokatnævnet 1965, formand 1969-73; medl. af Juristfor-

bundets bestyrelse 1958, fra 1962 af dettes repræsentantskab;

formand for bestyrelsen for Th. Ostenfeld Patentbureau A/S

m.fl.; medl. af bestyrelsen for Premier Is A/S, Glostrup

1953-66.

Forsk, dagblads- og tidsskriftsartikler om skatteretlige emner.

Adresse: Badstuestræde 13, 1209 Kbh K og Svenstrup

Hovgård, 9550 Mariager.

ANDERSEN Paulus forbundsformand; f. 3/2 1928 i Horsens;
søn af maskinsnedker Carl Andersen og hustru Kathrine f.
Mathiasen (død 1949); gift 11/8 1948 m. Inge A., f. 14/12 1930 i
Horsens, datter af kogemester Henry Holm og hustru Elna f.
Mortensen.

Udlært som maskinarbejder hos Møller & Jochumsen i
Horsens 1948; gennemgået handelsmin.s produktivitetsud-
valgs uddannelse som industri- og arbejderkonsulent;
universitetskursus (1967) i Århus i arbejdsret og nationaløko-
nomi. Tillidsmand på A/S Den danske Mælkekondenserings-
fabrik i Horsens og i bestyrelsen for Smedenes Fagforening i
Horsens; konsulent i Centralorganisationen af Metalarbejde-
re i Danmark 1961; sekretær i Dansk Smede- og
Maskinarbejderforbund 1966; formand for Dansk Metalar-
bejderforbund (Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund)
1972 og for Centralorganisationen af Metalarbejdere 1973.
Medl. af forretningsudvalget for Landsorganisationen i
Danmark og for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; medl. af
bestyrelsen for A/S A-Pressen, Fagbevægelsens Presse, af
udbyttedeiingsnævnet, af det økonomiske råd, af kapitalmar-
kedsrådet og af tilsynsrådet for Sparekassen Bikuben; medl. af
Socialdemokratiets hovedbestyrelse.
Adresse: Puggaardsg. 11,1573 Kbh V.

ANDERSEN P Nyboe økonomi- og handelsminister,
professor, dr. oecon.; f. 23/11 1913 i Ladelund pr. Brørup: søn
af gårdejer, landbrugskandidat A Andersen og hustru Kristine
f. Nyboe; gift (1938) m. lærerinde Edith A., f. 7/4 1913 i Aulum,
datter af malermester E Råben og hustru Kathrine f.
Jeppesen.

Cand. polit. 1939; journalist; universitetsmanuduktør; under-
visningsassist. ved Århus universitet; dr. oecon. (Århus univ.)
1946; lærer ved Krogerup højskole; studieophold i USA 1947;
docent i nationaløkonomi ved Handelshøjskolen 1948,
professor 1950 (orlov 1962-66 og 1968-71), afsked 1971;
formand for styrelsen for teknisk samarbejde med udviklings-
landene 1962-68; økonomiminister og minister for nordiske
anliggender samt europæiske markedsanliggender i ministe-
riet Baunsgaard 1968-71; økonomiminister og handelsmini-
ster (minister for handel, håndværk, industri og søfart) i
ministeriet Hartling fra 1973.

Medl. af trustkommissionen 1949-59, udvalget vedr. lønregu-
lering efter pristallet 1951-52, formandsskabet for samord-
ningsudvalget 1956, aktielovkommissionen 1957-64, landbo-
kommissionen 1960-62, realkreditkommissionen 1967-68,
styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1963-68 og
styrelsen for Danmarks statistik 1966-68; formand for
undervisningsmin.s udvalg vedr. folkehøjskolen 1954-60;
Director, Danish Group Training Course in Cooperation,
1953; formand for FN's komité for teknisk bistand 1963; medl.
af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbh og Omegn 1951-68 og
for Sparekassen Kbh-Sjælland 1971-73; medl. af repræsen-
tantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin-
ger 1953, formand for bestyrelsen 1956-66; næstformand i
Andelsudvalget og Andels-Pensionsforeningen til 1966; medl.
af bestyrelsen for Nordisk Andelsforbund og af centralko-
mitéen for International Cooperative Alliance til 1967;
kvæstor for Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet 1966-68;
i 1973 formand for Østifternes Brandforsikring og medl. af
bestyrelsesrådet for A/S Det Østasiatiske Kompagni; medl. af
Venstres hovedbestyrelse fra 1968, af folketinget fra 1971, af
Europarådet og Nordisk Råd 1971-73, af repræsentantskabet
for Danmarks Nationalbank 1972-73.

Har skrevet: Penge og Penges Værd (1941); Danish Exchange
Policy 1914-39 (1942); Fra Guldfod til Clearing (1942);
Bilateral Exchange Clearing Policy (disp. 1946); Laanerenten
(1947); Den økonomiske Sammenhæng (1947); Kortfattet
Lærebog i Nationaløkonomi (1948); Land og by (1949);
Nationaløkonomi (1952, s.m. Bjarke Fog og Poul Winding);
Udenrigsøkonomi (1955); Danmarks vej - ja til EF (1972) samt
tidsskriftartikler m.v.

Adresse: GI. Strandv. 19,3050 Humlebæk.

ANDERSEN Poul direktør, cand. jur., R.; f. 22/3 1921 i Kbh;
søn af maler Anders Chr. M Andersen (død 1937) og hustru
Estrid Agnes f. Hansen (død 1933); gift 29/2 1948 m. Elsebeth
A., f. 14/10 1922 i Vallensbæk, død 1972, datter af proprietær
Emil Bertelsen (død 1940) og hustru Olga f. Christensen.
Student (Schneekloths skole) 1939; cand. jur. 1947; sagfører-
fuldm. i Kbh 1947-52, landsretssagf. (depon) 1953; sekretæra-
spirant i ministeriet for offentlige arbejders departement
1947, sekretær 1949, fuldmægtig 1956, ekspeditionssekr. 1962.
fg. kontorchef 1964, udnævnt 1965 (luftfartskontoret);
direktør for Kbhs lufthavnsvæsen 1972.
Juridisk sekretær ved K.T.A.S. 1952-61; sekretær for statens
telefontilsyn 1961-65; medl. af telefontilsynet 1965-71;
medhjælper hos auditøren u. ministeriet for offentlige
arbejder 1965-71; formand for hangarbyggeudvalget 1965-69,
for provinslufthavnsudvalget 1965-69, for det rådg. chaterud-
valg fra 1966, for planlægnings- og anlægsudvalget vedr. Kbhs
lufthavn 1967-71; medl. af det dansk-svenske Øresundsudvalg
1968-69; formand for lufttransportnævnet fra 1968, for
lufthavnstakstudvalget 1970-72, tor lufthavnskoordinations-
udvalget 1970-72, for det dansk-færøske udvalg vedr. lufthavn
på Færøerne 1972-74.

Medl. af bestyrelsen for A/S Det Danske Luftfartselskab
1964-72, af SAS' repræsentantskab fra 1964 og ekstraord.
medl. af SAS-styrelsen 1967-72; formand for likvidationsud-
valgene for Stubbekøbing-Nykøbing-Nystedbanen fra 1966
og for Ebeltoft-Trustrup jernbane fra 1968.
Tildelt luftfartspokalen 1970 (Pressens Luftfartsmedarbejdere
og Kgl. Dansk Aeroklub).
Adresse:Nivåvænge 20-1,2990 Nivå.

ANDERSEN Poul professor, dr. jur. K'.DM., FM.l.; f. 12/6
1888 på Midskovgård; søn af gårdejer Anders Andersen og
hustru Ane f. Knudsen; gift 2/3 1917 m. Berta Sigrid A., f. 12/7
1891, datter af gårdejer, branddirektør H P Madsen og hustru
Johanne f. Madsen.

Student (Odense) 1910; cand. jur. 1916; assistent (sekretær) i
indenrigsministeriet (1917), fuldmægtig fra 1924; studierejse
1920-22; dr. jur. 1924; kst. docent i retsvidenskab ved Kbhs
universitet 1924; ekstraord. professor i offentlig ret 1928;
professor ord. 1934-58; universitets prorektor 1938-39; medl.
af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien; tildelt den Anders
Sandøe Ørstedske hædersmedalje 1955; æresdoktor i stats-
og retsvidenskab ved Stockholms Hogskola 1957.
Har været medl. af og sekretær i indkvarteringskommissio-
nen af 1923; kst. mønstringsbestyrer i Kbh 1922 og 1924; medl.
af arbejdsløshedsrådet af 1933; stedfortræder for forligsmæn-
dene 1930-35; formand for overfredningsnævnet 1945-59 og
ejendomsmæglerkommissionen 1932-63; har været medl. af
fragtankenævnet, prisankenævnet, monopolankenævnet og
kommissionen vedr. offentlighed i forvaltningen, tilforordnet i
forfatningskommissionen 1946-53; formand for udvalget til
undersøgelse af spørgsmålet om lovgivning ang. statens og
kommunernes erstatningsansvar; formand for taksationskom-
missionen i h.t. Kbhs byggelov indtil 1963. Var næstformand i
næringslovkommissionen af 1954; medl. af den mellem
Danmark og Amerikas Forenede Stater oprettede undersø-
gelseskommission; tidl. formand i bestyrelsen for Den
kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening og for A/S Gylden-
dalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Medl. af direktionen for Carlsen Langes Legatstiftelse
1939-68. Efor for Valkendorfs kollegium 1936-55.
Har skrevet: Ugyldige Forvaltningsakter (1924, disp., tysk
udg. 1927): Dansk Statsborgerret (1928); Hovedpunkter af
Forvaltningsretten (1930); Næringsretten (3. udg. 1944);
Dansk Forvaltningsret (5.udg. 1965); Offentligretligt Erstat-
ningsansvar (1938); Grundtvig som Rigsdagsmand og andre
Afhandlinger (1940); Dansk Statsforfatningsret I (1944);
Rigsdagen og domstolene (i Den danske Rigsdag VI); Dansk
Statsforfatningsret (1954); afhandlinger i juridiske fagskrifter.
Udenl. orden: S.N.2.
Adresse: Rungstedv. 103,2960 Rungsted Kyst.

ANDERSEN Poul professor, dr.phil.; f. 8/6 1901 i Kbh; søn af
forvalter Hans Henrik Andersen (død 1922) og hustru Maren
f. Nielsen (død 1916); gift 23/11 1922 m. Ragnhild A., f. 13/2
1901 i Horsens, datter af snedkermester Peter Sørensen (død

1925) og hustru Ane Kirstine f. Andersen (død 1937).
Student (Henrik Madsens skole) 1919; mag.art. (nordisk
filologi) 1926: leder af Udvalg for folkemål (nu: Institut for
dansk dialektforskning) 1926-71 og medarbejder ved Ømåls-
ordbogen fra 1926; undervisningsassist. ved Kbhs universitet
1929, lektor 1942, vidensk. assistent 1947, dr. phil. 1958,
professor i dansk dialektologi 1959-71.

Medl. af institutrådet for Institut for dansk dialektforskning
og af Universitets-Jubilæets danske Samfunds styrelse; medl.
af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Det kgl. danske
Videnskabernes Selskab. Kungl. Gustav Adolfs Akademien
for Folklivsforskning og Kungl. Humanistiska Vetenskaps-
samfundet i Lund.

Litterære arbejder: Peder Jacobsen, Mundarten i Flemløse
Sogn (Vestfynsk) (1933); Rasmus Rask, De fynske Bønders
Sprog (1938); Jens Peerszøn. En merckelig grundfast
Disputats 1531 (1952); Dansk Fonetik (i Poul Andersen og
Louis Hjelmslev: Fonetik 1954); Orientering i dansk
Dialektologi (1954); Fonemsystemet i Østfynsk. På grundlag
af Dialekten i Revninge Sogn (disp. 1958): Jens Christensen.
Træk af nordfynsk Landsbyliv (1958); Dialektforskningen (i
Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede, 1965);
Dånische Mundartforschung (i Germanische Dialektologie.
Festschrift fur Walther Mitzka II. 1968). Redaktør af Danske
Folkemaal, af Dialektstudier, af Acta Philologica Scandinavi-
ca og af Bibliography og Scandinavian Philology (28 årgange);
medredaktør af Folk-Liv, Acta Ethnologica et Folkloristica
Europaea (1937-64); dansk redaktør af Atlas Linguarum
Europae (ALE), central i Nijmegen.
Adresse: Markv. 11,2400 Kbh NV.

ANDERSEN Poul Carit forlagsboghandler, se Carit Ander-
sen Poul.

ANDERSEN Poul Erik overlæge; f. 14/5 1917 i Slagelse; søn
af møllermester Lauritz Christian Andersen og hustru Anne
Margrethe f. Hansen, gift 28/5 1941 m. Margrethe A., f. 20/9
1916 i Slagelse, datter af inspektør Carl Gustav von Barner og
hustru Karen f. Larsen (død 1968).

Student (Slagelse) 1935; med. eks. 1943; uddannelse som
røntgendiagnostiker, hovedsagelig på centralsygehuset i
Slagelse. Århus kommunehospital 1946-51, rigshospitalet
1951-54, Serafimerlazarettet, Stockholm 1954; overlæge ved
røntgendiagnostisk afd., Odense amts og bys sygehus fra 1955;
universitetslektor i anatomi ved Odense universitet fra 1966, i
røntgendiagnostik fra 1970. Konsulent i radiologi ved
sygehusene i Assens og Bogense fra 1956, i Middelfart
1956-62. Censor i anatomi ved Århus og Kbhs universiteter
fra 1968. Studierejser i Europa og Amerika.
Medl. af bestyrelsen for Danske Radiologers Organisation fra
1961, formand fra 1965; formand for Nordiske Radiologers
forbund 1967; præsident for Nordisk forening for medicinsk
Radiologi's 25. kongres 1963; indbudt forelæser ved
international radiologi kongres, Montreal 1962, Rom 1965,
Tokyo 1969, Madrid 1973, international otologikongres,
Mexico 1969, planning of x - ray depts., Helsinki 1972, Madrid
1973; Byggesymposier 1971, 1972; Symposium neuroradiol.,
Montevideo 1974; medl. af specialistnævnet fra 1966; formand
for Folkeuniversitetet i Odense fra 1961; medstifter og
bestyrelsesmedl. af Akademisk forening for Fyns stift 1965-69;
medl. af fakultetsudvalget 1960-64; formand for Odense
Gymnastikforening 1955-60 og 1962-69, for Fyns Atletik
Forbund 1961 og 1965-68; medl. af folkeuniversitetsudvalget
fra 1970; medl. af Commiss. Organ. Profess. A.E.R 1971, af
Steering Committee, Comput. Appl. Radiol. 1971.
Har skrevet faglige artikler om radiologiske emner;
kronikker overvejende om universitets spørgsmål. Betænk-
ning vedr. oprettelse af Medicinsk Fakultet i Odense (1961);
Forskning og højere Uddannelse (1965); medredaktør af
Investigative Radiology fra 1965. Thin Section Tomography
1973, Lærebog for Radiografer 1968.
Adresse: Blichersv. 37,5000 Odense.
Sommerbolig: 6854 Henne Strand.

ANDERSEN Preben Thestrup overlægedr. med.; f. 30/5 1918
i Kbh; søn af teknisk konsulent Einar Fledelius Thestrup
Andersen (død 1961) og hustru Erna Ingeborg f. Andersen
(død 1964); gift 24/3 1945 m. Karen A., f. 26/5 1922 i
Svendborg, datter af dyrlæge Christen M H Weimann

Mogensen (død 1944) og hustru Astrid Margrethe Christine f.

Jeppesen (død 1950).

Student (Set. Jørgens gymn.) 1937; med.eks. 1945; dr. med.

1955; specialist i kirurgi 1956, i ortopædisk kirurgi 1965.

Uddannelsesstillinger, spec. inden for kirurgi, i provinsen og

Kbh 1945-55; 1. reservekirurg ved rigshospitalet, kirurg, afd. C

1955-58, ved Kbhs amts sygehus i Glostrup, kirurg, afd. A

1958-60; assist. overlæge ved Kbhs amts sygehus i Gentofte,

kirurg, afd. R 1960-69, overlæge smstds ved ortopædkirurg.

afd. T 1969. Studierejser: Lund 1947, London og Manchester

1956, London 1959, WHO stipendiat i London og Diisseldorf

1962, Heinola, Finland 1964, Nottingham England 1964, USA

og Canada 1966. England og Skotland 1969.

Læge i kirurgi ved direktoratet for ulykkesforsikringen

1955-59; ortopædkirurg, konsulent ved Dansk Idrætsforbunds

klinik for idrætsskader på rigshospitalet fra 1955; adm. chef

for skadestue og modtagelse, Kbhs amts sygehus i Gentofte

fra 1962; uddannelse af kursistreservelæger i ortopædkirurgi

fra 1967; underviser i kirurgi ved Kbhs universitet fra 1968;

konsulent i socialstyrelsen fra 1971.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1953-54

og for Kbhs amts lægekredsforening fra 1963, formand fra

1972; formand for Dansk idrætsmedicinsk Selskab 1973.

Har skrevet: En klinisk undersøgelse over luxatio patellae

med særligt henblik på de dysplastiske forandringer i

knæleddet og en efterundersøgelse af det behandlede

materiale (disp., 1955). Endv. offentliggjort arbejder over

kirurg, og ortopædkirurg, emner i tidsskrifterne Acta

Radiologica. Acta Chirurgica Scandinavica, Nordisk Medicin,

Ugeskrift for læger, Acta Ortopædica, Danish Medical

Bulletin.

Adresse: Kildegårdsv. 28,2900 Hellerup.

Sommerbolig: Midtervang, Tengslemark Lyng, 4573 Højby

Sjæll.

ANDERSEN Rigmor arkitekt, R.; f. 11/12 1903 i Århus; datter

af journalist Emil Andersen (Emil Aars) (død 1930) og hustru

Nancy f. Klingstrøm (død 1948); gift 21/4 1932 m. atkitekt

Henry Kryge, f. 7/5 1902 i Kbh.

Student (1922); gennemgået kunstakademiets arkitektskole

1923-28; medarbejder på Kaare Klints tegnestue 1929-39;

lærer ved kunstakademiet 1944, lektor fra 1959. Bernhard

Hirschsprungs Legat; Eckersberg-medaljen 1968.

Har udført kunstindustrielle arbejder og tegnet møbler og

inventar bl.a. til Kvinderegensen; repræsenteret på Det

Danske Kunstindutrimuseum med et sølvtøjsskab og

spisebestik.

Adresse: Dronninggårds Allé 35A, 2840 Holte.

ANDERSEN Rikardt oberst, K., HTH.; f. 17/2 1912 i
Dalmose; søn af købmand P A B Andersen (død 1966) og
hustru Kristine f. Knudsen; gift 22/4 1943 m. Rita A., f. 28/3
1920 i Gladsaxe, datter af gårdejer Albert Christiansen og
hustru Johanne f. Randrup Christensen.
Præliminæreks. 1927; afgang fra officersskolen 1937; præ-
mierløjtn. s.å.; våbentekn. kursus 1943; kaptajnløjtn. 1945;
kaptajn 1946; oberstløitn. 1953; oberst i forsvarets krigsmate-
rielforvaltning 1959; afsked 1974; chef for den motortekn. afd.
1955-62, for administrationsafd. 1962-67; til rådighed for
hærens materielkommando 1967-68; chef for sjællandske
parkområdet 1968-74; lærer ved forsvarsakademiet 1953-63;
medl. af forsvarets materielnævn 1961-68 og personeludvalg
1962-68, af udvalget til reorganisering af hærens tekniske
tjenester 1966-67, af hærens bedømmelsesråd 1969-73.
Medl. af hovedbestyrelsen for Fællesorganisationen af
Officerer i Hæren 1951-62, af repræsentantskabet for Danske
Statsembedsmænds Samråd i 1952-62, af justitsmin.s automo-
biltekn. udvalg 1953-62 og af fl. tekn. NATO-udvalg 1953-61,
af styrelsen for oberst T V Hegelund's mindelegat af 1965.
Medlem af Dansk Ingeniørforening 1943.
Adresse: Norgesmindev.4,2900 Hellerup.

ANDERSEN Robert Svend oberst, K., HTH.p.p.; f. 18/5 1914 i
Kbh; søn af købmand Carl Herluf Andersen (død 1935) og
hustru Ellen Ingeborg Elisabeth f. Clausen (død 1939); gift 31/5
1938 m. Inger A., f. 30/1 1913 på Frdbg., datter af civilingeniør
Carl Frederik Ludvigsen (død 1963) og hustru Elisabeth f.
Koch (død 1962).
Student (Sorø) 1932; premierløjtn. 1936; kaptajnløjtn. 1942;

kaptajn 1946; oberstløjtn. 1952; oberst 1960; lærer ved
fodfolkets kornet- og løjtnantsskole 1939-43; i den danske
brigade i Sverige 1943-45; generalstabskursus på Kungl.
Krigshogskolan, Stockholm 1945-47; tjenstg. ved generalsta-
ben 1947-49, ved 3. regiment 1949-50; stabschef hos
generalinspektøren for fodfolket 1950-55; bataljonschef ved 1.
regiment 1955-60; NATO Defense College. Paris i 1960;
forbindelsesofficer ced UNEF's hovedkvarter i Gaza 1960-61;
til rådighed for forsvarsstaben 1962-65 med tjeneste i Oslo
(NATO); til rådighed for hærstaben 1965 med tjeneste ved
forsvarsakademiet; chef for 2. jyske brigade 1966-69, for
region II og prinsens livregiment 1969.
Udenl. orden: U.N.E.F.
Adresse: 8800 Viborg.

ANDERSEN Ruth solodanserinde; f. 10/6 1931 i Randers;

datter af arbejdsmand Lauritz Nielsen og hustru Magda f.

Nicolaisen; gift 14/1 1950 m. solodanser Verner Andersen (se

denne).

Elev på Det kgl. Teaters balletskole 1941, balletdanserinde

1949, solodanserinde 1956-67; lærerinde ved Aarhus Teater

fra 1967.

Hovedpartner: Svanhilda i Coppelia, Dukken i Petrouschka,

Blå Fugl i Tornerose samt i balletterne Serenade, Graduation

Ball, Napoli, Søvngængersken, Pas de Quatre, Peter og Ulven,

Variationer, Symfoni i C. m.fl.

Modtaget C W Strandes legat 1951 og Carl Julius Petersens

legat 1957.

Adresse: Fjordgården, Tørring Kær, 8970 Havndal.

ANDERSEN Sigurd Juul højskolelærer; f. 2/7 1898 på
Mosegaard i Balslev sogn; søn af gårdejer A J Andersen (død
1936) og hustru Johanne f. Christiansen (død 1925); ugift.
Student (Odense katedralskole) 1917; elev på Askov højskole
1917-18; cand. phil. 1918; studerede ved Kbhs universitet, ved
universitetet i Jena 1921, i Berlin 1922 og i Strasbourg 1923;
lærer på Grundtvigs højskole, Lyngby 1923-26, på Roskilde
højskole 1926-27 og på Askov højskole fra 1927; leder af den
nordiske folkehøjskole i Geneve 1936-38.
Adresse: Askov, 6600 Vejen.

ANDERSEN Steen direktør; f. 17/5 1904 i Kbh; søn af
grosserer Ferdinand Andersen (død 1943, se blå Bog 1943) og
hustru Magda f. Nissen (død 1934); gift 20/1 1954 m. Gerda A.,
f. 9/10 1918 i Kbh., datter af hofmarskal, kammerherre,
kommandørkaptajn Johan Vest (død 1966, se Blå Bog 1966)
og hustru Frida f. Westermann.

Uddannelse på Handelshøjskolen i Kbh, i England og
Frankrig; ansat i medicinalfabriken A/S Ferrosan, Kbh 1929,
prokurist 1932, adm. direktør 1944-69, derefter kommitteret.
Formand for bestyrelsen for A/S Ferrosan og for A/S
Kemovit.

Adresse: Bernstorffsv. 185,2920 Charlottenlund.
Sommerbolig: 3120 Dronningmølle.

ANDERSEN Svend lektor; f. 24/11 1923 på Frdbg.; søn af
slagtermester Emilius Andersen (død 1942) og hustru Hertha
Cecilia Margrethe f. Nilsson; gift 19/4 1954 m. professor, dr.
phil. Tove Birkelund (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1943; cand. mag. (zoologi)
1953; studierejser i Europa, Asien, Afrika og Nordamerika; på
bevilling fra statens alm. videnskabsfond arbejdet med
zoologisk museums amphipodsamlinger 1953-55; lærer ved
Blågård seminarium 1953-59; programsekr. ved folkeuniversi-
tetet 1955; direktionssekr. ved Zoologisk Have 1955, underdir.
s.å., adm. direktør 1959-69; kommitteret ved den selvejende
institution Kongskilde Møllegård 1965-69; lektor i biologi og
geografi ved Vallensbæk statsskole 1969, kst. rektor fra 1971.
Næstformand for studenterrådet ved Kbhs universitet og
medl. af Danske Studerendes Fællesråd 1950-51; medl. af
Danske museers fællesråd 1956-69; distriktschef i Det Danske
Spejderkorps, Kbhs vestre distrikt 1960-69; formand for
fritidsudvalget samt medl. af amtsungdomsnævnet u. Kbhs
amtsrådskreds 1962-66; ledende senior i Studenterforeningen
1968-69; medl. af bestyrelsen for Dansk Naturhistorisk
Forening 1953-69 (kasserer fra 1958) og for Helge Jacobsens
Legat 1956-69 samt af International union of directors og
Zoological Gardens fra 1956, æresmedlem fra 1969, af the
nominating committee 1961-69, af the survival service

commission 1UCN 1964-73; Mitglied der Europåischen
Gesellschaft fur Såugetierschutz; medl. af bestyrelsen for
Krebs' skole fra 1967; formand for Østre borgerdydskoles
forældreforening fra 1971 og for Foreningen af biologi- og
geografilærere ved de gymnasiale uddannelser og seminarier
fra 1971.

Naturhistoriestuderendes æresmedlem fra 1959; Det kgl.
norske Videnskabs Selskabs fortjenstminnejetong i sølv 1965.
Adresse: Birkehøj 18,2900 Hellerup,

ANDERSEN Svend nationalbankdirektør, R'.p.p.; f. 26/9 1915

i Kbh; søn af kontorchef Christen Andersen (død 1938) og

hustru Paula f. Nielsen (død 1963); gift 13/5 1942 m. Alice

Elkiær A., f. 16/3, datter af direktør Richard Hansen (død

1955) og hustru Johanne f. Elkiær (død 1971).

Student (Schneekloths skole) 1933; cand. polit. 1940; assistent i

Danmarks Nationalbank s.å.; ansat i International Bank for

Reconstruction and Development, Washington 1946-50;

kontorchef i Danmarks Nationalbank 1950, underdir. 1961,

vicedir. 1962, direktør 1963; tilt lærer i erhvervsøkonomi ved

Handelshøjskolen i Kbh 1943-46 og 1950-53, censor i

nationaløkonomi smstds 1953-59.

Medl. af styrelsen for Danmarks Skibskreditfond 1963, af

bestyrelsen for Krigsforsikringen for danske Skibe og

Krigssøforsikringen for Varer 1963, af bestyrelsen for

Nationaløkonomisk Forening 1966-72 og af bestyrelsen for

Lauritz Andersens fond 1970; formand for Det nordiske

udvalg for finansielle spørgsmål 1966; medl. af EF's monetære

komité 1973.

Har skrevet: Finansiering (1946, i Handelshøjskolens

skriftserie) samt forsk, økonomiske artikler.

Udenl. orden: I.F.l.

Adresse: Viggo Rothes V. 31,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Svend vicedirektør, cand. aet; f. 19/9 1913 i
Kbh; søn af tømrermester Jens P Andersen (død 1951) og
hustru Ingeborg f. Petersen (død 1931); gift m. Grethe
Windelin.

Realeks. 1930; student (statens og hovedstadskommunernes
kursus) 1935; cand. aet. 1942; studieophold i London ved
Institute of Actuaries samt engelske selskaber 1947; ansat i
Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S og Forsikringsakts.
Terra 1930, fuldmægtig i Danebroge 1942, kontorchef 1946,
prokurist s.å., underdir. 1952, vicedir. 1956, ansvarsh. aktuar
1962, fra 1972 vicedir. i Haand i Haand concernen og ansvarh.
aktuar i Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S, fra 1974
vicedir. i Hafnia-Haand i Haand concernen.
Medl. af Komitéen for mindregode liv fra 1957; lærer og
censor ved Forsikringshøjskolen; næstformand og kasserer
for Den Danske Aktuarforening 1962-68.
I redaktionen for forsikringstidsskriftet Assurandøren
1961-69, for forsikringstidsskriftet »forsikring« (Dansk For-
sikrings Tidende - Assurandøren) fra 1969. Har skrevet
afhandlinger og artikler i faglige tidsskrifter og til aktuar- og
livsforsikringskongresser.
Adresse: Søvang 31,2970 Hørsholm.
Sommerbolig: Solstien 3,2670 Greve Strand.

ANDERSEN Svend E E fh. fabrikinspektør, civilingeniør, R'.;
f. 24/6 1896 i Kbh; søn af marinestabsingeniør Engelbrecht
Andersen (død 1919, se Blå Bog 1919) og hustru Ingeborg f.
Petersen (død 1910); gift 19/2 1926 m. Inger Gjellerup A., f.
12/2 1897 i Kbh, datter af forlagsboghandler Julius Gjellerup
(død 1917, se Blå Bog 1912) og hustru Anine f. Johansen (død
1943).

Adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1914; cand. polyt.
1924; assistent ved polyteknisk læreanstalts landmålerunder-
visning 1922-24; ingeniør ved søværnets bygningsvæsen 1925;
tilsynsassist. i arbejds- og fabriktilsynet (fra 1955; arbejdstilsy-
net) 1926; ingeniør smstds 1935; fabrikinsp. 1938; bageriinsp.
1946; kredsinsp. i Kbhs søndre kreds 1949-66.
Medl. af bestyrelsen for Fabriksinspektørforeningen 1934-45,
formand 1949-61; medl. af dansk standardiseringsråds udvalg
for markeringsfarver og symboler; medl. af bestyrelsen for Jul.
Gjellerups Forlag A/S.
Adresse: Overg. o. V. 50,1415 Kbh K.
Sommerbolig: Gjelleruphus, 3220 Tisvildeleje.

ANDERSEN Svend Olav professor, dr. phil.; f. 9/10 1929 i

Spandet.

Student (Århus akademi) 1950; magister i biokemi 1957; Kbhs

univ.s guldmed. i fysisk kemi 1958; dr. phil. 1966; professor i

zoofysiologi ved Kbhs universitet 1970.

Har skrevet: Covalent crosslinks in a structural protein resilin

(disp., 1966) samt vidensk. tidsskriftartikler.

Adresse: Platanv. 24,1810 Kbh V.

ANDERSEN Svend Orhammer rektor; f. 1/11 1905 i Kbh;
søn af værkmester ] J Andersen og hustru f. Jørgensen; gift
18/1 1930 m. eksam.lærerinde Inga Marie A., f. 1/6 1907 i Kbh,
død 1967, datter af repræsentant Aksel B Sørensen og hustru
Astrid f. Harder.

Student (Øregard) 1923; certifikat fra University of London
1926; cand. mag. (dansk, engelsk) 1929; forstander for Århus
akademi 1929, dets realkursus 1932, studenterkursus 1933,
forberedelses- og realskole 1942, rektor 1960-71; skænkede
1965 s.m. sin hustru Århus akademi's kursusvirksomhed til
staten. Till. leder af kursus til faglærer(inde)eks., Århus
1930-52; forelæsninger ved American Graduate School in
Denmark, Århus universitet 1949-50.

Formand for Landsforeningen af præliminærkursus 1936-42
og Læreanst. fællesråd i Århus 1947-55; medstifter af
Studenterkurs, lederforening 1945; medl. af styrelsen for
Teknisk hjælpekolonnes udlandshjælp 1945-47 og Århus
bibelhøjskole 1946-48; Gymnasielærerforeningens delegere-
de ved Pædagogisk Verdensforbunds ord. samling, Amster-
dam 1960.

Litterær virksomhed: Karrig Niding (gendigtning 1945); Det
drypper fra taget (1957); Hjerte og pen (1958,2. udg. 1968); Et
ord til forældre (1959); Vor privatskole (1963); Behøver vi en
ny skoleordning? (1965); Spaniolerne (1973); Ærøhistorier
(1974).

Adresse: V-Skovv. 13,8240 Risskov.
Sommerbolig: Nissebakken, Egsmark, 8400 Ebeltoft.

ANDERSEN Svend Aage bankdirektør; f. 19/6 1921 i

Bregninge, Lolland; gift 4/2 1949 m. Edith A., f. Broe.
Ansat i Folkebanken i Nykøbing F. 1937-38, i Andelsbanken
fra 1938, ved forsk, af bankens afd. i provinsen 1938-56
(fuldmægtig 1952), ved hovedsædet i Kbh 1956-60 (revisions-
chef 1958), direktør i Haderslev afd. 1960-68, medl. af bankens
direktion, Kbh 1969.

Medl. af bestyrelsen i Landsbankernes Reallånefond og i
Dansk Landbrugs Realkreditfond.
Adresse: Lysagerv. 3,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Svend Åge borgmester; f. 18/3 1913 i
Svendborg; gift 1. gang 15/8 1936 m. Else Margrethe A., f.
Andresen, f. 9/7 1910 i Svendborg, død 1968; 2. gang 28/2 1970
m. Else A, f. Olsen, f. 14/3 1915 i Århus.

Uddannet i handels- og kontorfaget i firma Sophus Nielsen,
kolonial en gros, Svendborg 1927-35; ansat i Svendborg
sygekasse 1935-62, fra 1944 som forretningsfører; borgmester
i Svendborg fra 1957.

1 ledelsen for D.s U. 1930-42; formand for Socialdemokratiet i
Svendborg 1939-44 og medl. af hovedbestyrelsen 1945-61; i
Svendborg byråd fra 1943; i ledelsen for sygekasserne i
Svendborg amt fra 1946 og formand for den fynske
amtsbestyrelse fra 1970; formand for Foreningen af
Sygekasse-Forretningsførere 1948-60; medl. af Dansk Funk-
tionærforbunds hovedbestyrelse 1947-61; næstformand for
bestyrelsen for I/S Fynsværket fra 1962 og for repræsentant-
skabet for Fyns kommunale Telefonselskab fra 1962; medl. af
bestyrelsen for A/S Svendborg Skibsværft og A/S Sydfynske
Dampskibsselskab fra 1963, A/S Svendborg Bryghus fra 1966,
Danske Elværkers Forening fra 1970 og Svendborg Bank
A/S; formand for bestyrelsen for den selvejende institution
Dallund slot.
Adresse: Valdemarsg. 37,5700 Svendborg.

ANDERSEN Svend Aage professor, civilingeniør, R.; f. 15/9
1897 på Frdbg.; søn af snedkermester V T Andersen (død
1937) og hustru Frederikke f. Gøtje (død 1952); ugift.
Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. polyt. 1922;
ingeniør ved A/S Atlas 1922-26; tekn. forskning 1926-28;
direktør i Evercold, Dansk Køleindustri, A/S 1928-32;
indehaver af Nordisk Køleteknik 1932 til dets omdannelse til
aktieselskab 1939, derefter direktør i aktieselskabet til 1949;

direktør for Køleteknisk Forskningsinstitut u. Akademiet for
de tekniske Videnskaber fra 1950 til dets overgang til
Danmarks tekniske højskole 1961; lektor i køleteknik ved
Danmarks tekniske højskole 1950; professor i maskinlære
(køleteknik) smstds 1958-68; formand for udvalget for faget
»u-lands teknik« smstds 1966-69; leder af undervisningen i
u-lands kundskab ved Danmarks tekniske højskole 1967-70.
Medl. af bestyrelsen for KFUM i Frdbg. sogn 1918-34;
sekretær i Den tekniske Forening og redaktør af foreningens
tidsskrift 1923-34; medl. af bestyrelsen for Dansk Kølefor-
ening 1923-46, formand 1964-73, af hovedbestyrelsen for
Dansk Ingeniørforening 1934-40 og af bestyrelsen for A/S
Dansk Ingeniørforenings Hus 1934-65; medl. af Akademiet
for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af bestyrelsen for
Køleteknisk Forskningsinstitut 1940-61; Danmarks delegere-
de i Institut international du Froid, Paris 1948-73, vicepræsi-
dent 1948-59, æresmedlem 1960; leder af den intereuropæiske
køletekniske Marshall-mission i 1950 til USA, af en
international studierejse til europæiske køletekniske labora-
torier 1951 og af en dansk Marshall-mission til USA i 1953;
medl. af det norske indstillingsudvalg vedr. professoratet i
køleteknik ved Norges tekniske Høgskole, Trondheim, 1950;
formand for landbrugsministeriets udvalg vedr. kuldekonser-
vering 1953-59; medl. af bestyrelsen for Dansk teknisk
oplysningstjeneste 1964-67; medl. af UN Advisory Committee
on the Application of Science and Technology to Develop-
ment 1964-70, af den danske UNESCO-nationalkommission
og dennes stående naturvidensk. underudvalg 1965-70, af
rådet for Danmarks samarbejde med udviklingslandene 1966;
gæsteforelæsninger ved Norges tekniske Høgskole 1957, ved
det tekniske universitet, Istanbul ved Witwatersrand Univer-
sity, Johannesburg 1959, ved det tekniske universitet i Buda
Pest 1961, ved Polytechnion i Athen 1962, ved Nat. College,
London 1963, i FN's hovedkvarter, New York 1965, i Uppsala
1968, i Lisboa 1971; studierejse jorden rundt, 1959.
Æresmedlem af Svenska Kyltekniska Foreningen 1965, af
Deutscher Kåltetechnischer Verein 1969 og af den danske og
engelske køleforening 1973.

Har udg.: Lærebog i Køleteknik I, Thermodynamik (1950);
Automatic Refrigeration (1959); Køleindustriens udvikling i
Danmark (1962); Skibskøleanlæg (1962); Køleanlæg (1969,
1971); hovedredaktør af La Chaine du Froid aux Etats Unis og
af Den Kolde kæde i USA og Danmark (1952 henh. 1954);
artikler i den tekniske presse.
Adresse: Steenstrups Allé 3,1924 Kbh V.

ANDERSEN Søren gårdejer; f. 14/3 1912 på Ulstruplund; søn
af gårdejer Peter Andersen (død 1953) og hustru Anne-Marie
f. Bisgaard (død 1933); gift 16/10 1949 m. Signe A., f. 6/8 1923 i
GI. Ry, datter af gårdejer Jens Bak (død 1948) og hustru
Maren Kirstine f. Jensen (død 1952).

Præliminæreks. (Hobro) 1927; landvæsenselev i England
1930; elev på Ladelund landbrugsskole 1932; forpagter af
Ulstruplund 1937-43, ejer fra 1943.

Formand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1943-46
og for Vedbæk Andelsmejeri ved Hobro 1941-48; medl. af
Oue-Valsgård sogneråd 1946-50, af bestyrelsen for Hobro og
Omegns Andelssvineslagteri 1946-52, 1954-56 og fra 1969;
medl. af folketinget (Vråkredsen) 1947-20. april 1953, af
landstinget (Hjørring amt) 28. april-21. sept. 1953, af
folketinget 22. sept. 1953-68 og af dettes finansudvalg 1966-68;
medl. af bestyrelsen for Aalborg Diskontobanks Jubilæums-
fond 1955-59, af bankens repræsentantskab 1959-68, derefter
af repræsentantskabet for Den danske Provinsbank, af
landsnævnet for børne- og ungdomsforsorgen 1962-70, af
overfredsningsnævnet fra 1968; medl. af kommunalbestyrel-
sen i Arden kommune fra 1970.
Adresse: Ulstruplund, 9500 Hobro.

ANDERSEN Tage bankdirektør, R.; 14/3 1927 i Ågerup; søn
af ejendomsmægler C M Andersen (død 1945) og hustru
Agnete f. Jørgensen; gift 25/10 1952 m.Elly A., f. 5/7 1928 i
Ikast, datter af møbelhandler Peter Poulsen og hustru
Dagmar f. Jensen (død 1945).

Handelshøjskolens diplomprøve i bankvæsen 1954; studieop-
hold i England 1950, USA 1956-57, Tyskland 1958. Ansat i
Banken for Frederiksværk og Omegn 1943-50, i Landmands-
banken fra 1951, fuldmægtig 1958, kontorchef 1962, underdir.
1964, vicedir. 1966, direktør 1969. Medl. af bestyrelsen for

Industrialiseringsfonden for udviklingslandene, for Erhverve-
nes uddannelsesråd for elektronisk databehandling og for
Grænsefonden; medl. af Dansk Management Center's faglige
komite og af Ligue Europeenne de Cooperation Economique.
Adresse: Solbrinken 10,2960 Rungsted Kyst.
Sommerbolig: Istrupgaard, Istrup, 7755 Bedsted Thy.

ANDERSEN Torkild Bangsbo overlæge; f. 1/2 1915 i Skive;
søn af overlærer A L Andersen (død 1957) og hustru Ingeborg
Rigmor f. Christensen (død 1971); gift 2/2 1947 m.
sygeplejerske Inge A., f. 19/5 1923 i Tinlev, datter af
stationsforstander Laurits Rasmussen (død 1943) og hustru
Ene f. Boesen Helle.

Student (Rungsted) 1933; med. eks. 1942; uddannet på
sygehuse i Århus, Holstebro, Viborg, Varde, Ålborg, Næstved
mil.; lektor ved Århus universitet 1957-58; specialistanerk. i
intern medicin 1950, klinisk kemi og laboratorieteknik 1960,
med. lungesygd. 1967; studierejser; Basel 1947, London (The
Wright-Fleming Institute of Microbiology) 1956; assist.
overlæge 1965 og fra 1966 overlæge ved med. afd., Bornholms
centralsygehus, Rønne; till. overlæge for tuberkulosestationen
for Bornholm.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1945-47,
af repræsentantskabet 1947-53 og 1963-66, af Den alm. danske
Lægeforenings repræsentantskab 1945-53 og 1963-65 samt af
landsudvalget 1951-53, af bestyrelsen for Ringkøbing amts
lægekredsforening 1953-56; formand for Dansk Røde Kors,
Hostebro afd. 1955-56, for Bornholms afd. af Rigsforeningen
til Gigtens Bekæmpelse, Nationalforeningen til Tuberkulo-
sens Bekæmpelse og Foreningen til Hjertesygdommenes
Bekæmpelse fra 1965; medl. af overepidemikommissionen og
revalideringsnævnet for Bornholm fra 1966, af Hjerteforenin-
gens forskningsråd fra 1969; formand for Lægekredsforenin-
gens uddannelseskomité 1969-71; medl. af repræsentantska-
bet i Foreningen af Specialister fra 1972.
Tidsskriftartikler om Complement, C-reactive Protein, Teta-
nus, Ileus m.v. Foredrag om lægevidensk. emner i vidensk.
selskaber og lægekredsforeninger.
Modtaget Hjerteforeningens guldnål 1972.
Adresse: Sygehusv. 14,3700 Rønne.
Sommerbolig: Bellevue. 6853 Vejrs Nordstrand.

ANDERSEN Vagn direktør, cand. mere; f. 20/10 1929 i

Herning; søn af overlærer Andreas Andersen og hustru Elli f.

Kyster; gift 21/2 1953 m. Kirsten A., f. 13/1 1933 i Skovshoved,

datter af fabrikant Axel Bornø Clausen og hustru Elvira f.

Sandberg.

Student (Lyngby statsskole) 1948; HA. 1951; H.D. i

salgsorganisation og reklame 1952. Sales promotionschef i

DOMI, Dansk oversøisk Motor Industri A/S 1953, salgsdir.

1960, direktør 1970, studieophold på IMEDE universitetet i

Lausanne 1971, adm. direktør i DOMI 1971, ved DOMI's køb

af De Forenede Automobilfabriker A/S till. adm. direktør for

dette selskab fra 1972.

Medl. af bestyrelsen i Afsætningsøkonomisk Klub 1967-71,

formand 1968-70; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen

af Automobil-Fabrikanter og Importører i Danmark.

Adresse: Kongevejen 54,2840 Holte.

Sommerbolig: Præstebakkegaard, Tibirke, 3220 Tisvildeleje.

ANDERSEN Vagn Holck direktør; f. 8/3 1926 i Hvalsø; søn af
bagermester Svend Aage Andersen og hustru Ebba f. Holck
(død 1963); gift 26/12 1948 m. Elna A., f. 25/9 1926 i Kbh, datter
af pianohandler Ewald Petersen (død 1970) og hustru
Henriette f. Scherf.

Handelsuddannet i C Præstrud A/S; prokurist i Nordisk
Ægkompagni A/S 1947, direktør 1953-56; direktør i Dansk
Tøræg Fabrik A/S 1956-67 samt i Sanovo Levnedsmidler A/S
og udenl. datterselskaber 1958-67; medl. af ægeksport-udval-
get 1963-67; direktør i Incentive A/S 1967-71; direktør i Lego
A/S m. fl. 1971; adm. direktør i Lego System A/S 1973.
Formand for bestyrelsen for L K B Instrument A/S og Dansk
Centralagentur D.C.A. A/S.
Adresse: Ordruphøjv. 29,2920 Charlottenlund.

ANDERSEN Verner gårdejer, K.; f. 12/5 1897 i Gundsølille
ved Roskilde; søn af gårdejer Lars Andersen (død 1933) og
hustru Ane f. Hansen (død 1935); gift 3/8 1923 m. Elly
Elisabeth A., f. 5/12 1896, datter af gårdejer Jens Peter Olsen

(død 1927) og hustru Ellen Marie f. Israelsen (død 1952).
Landbrugskand. 1923; gårdejer siden 1923.
Medl. af Ågerup-Kirkerup sogneråd og kommunekasserer
1933-43, sognerådsformand 1946-50; formand for GI. Roskilde
Amts Landboforening 1946-57; medl. af bestyrelsen for De
samv. sjællandske Landboforeninger 1952-58; formand for
Roskilde Andels Svineslagteri 1948-70 og for Dansk Bacon &
Export Co. 1956-70; medl. af Andelsslagteriernes fællesbesty-
relse 1958-68, næstformand i samme og i Andels- og
Exportslagteriernes Salgsforening 1959-68; formand for
Landsudvalget for svineavlens ledelse 1959-66; medl. af
Andelsudvalget 1958-69, af Landbrugsrådet 1958-70 og dettes
præsidium 1959-70; næstformand for Landbrugets afsæt-
ningsudvalg 1961-70; formand for Danish Bacon Company
Ltd. 1969-70.
Adresse: Gundsølille, 4000 Roskilde.

ANDERSEN Verner solodanser; f. 7/8 1929 i Kbh; søn af

metaldrejer Andreas Albert Andersen og hustru Edith f.

Mikkelsen; gift 14/1 1950 m. solodanserinde Ruth Andersen

(se denne).

Elev på Det kgl. Teaters balletskole 1937, balletdanser 1948,

solodanser 1957-67; lærer ved Aarhus Teater fra 1967.

Hovedpartier: Franz i Coppelia. Digteren i søvngængersken,

Juno i Månerenen samt i balletterne Frk. Julie, Napoli,

Serenade, Symfoni i C, Konservatoriet, Cyrano de Bergerac

m.fl.

Modtaget C W Strandes legat 1950 og Carl Julius Petersens

legat 1958.

Adresse: Fjordgården, Tørring Kær, 8970 Havndal.

ANDERSEN Victor redaktør, cand. polit.; f. 19/9 1925 i
Dalum; søn af sadelmager- og tapetserermester Carl William
Andersen og hustru Eleonora f. Hansen; gift 12/5 1951 m.
Anna Elisabeth Winther A., f. 27/4 1929 i Kbh, datter af
fuldmægtig Gunni Petersen (død 1955) og hustru Emilie f.
Hundrup (død 1968).

Student (Skt. Knuds gymn., Odense) 1944; cand. polit. 1951;
ansat ved Finanstidende 1946-48, Dagbladet Børsen 1948-57,
Dagens Nyheder 1957-59, Politiken 1960-69, Berlingske
Tidende fra 1969, økonomisk-politisk lederskribent, rejst som
udsendt medarbejder i Grønland, Europa, Afrika og USA.
Korrespondent til Business International, New York og
Business Europe, Geneve.
Adresse: Sorgenfrigårdsv. 107,2800 Lyngby.
Sommerbolig: Fuglevænget 2, Vig Lyng, 4560 Vig.

ANDERSEN Viggo direktør; f. 28/9 1910 i Kosterslev,
Særslev sogn; søn af husmand Anton Andersen (død 1954) og
hustru Anna f. Endrup (død 1965); gift 17/9 1940 m. Marie A., f.
16/7 1909 i Haugesund i Norge, datter af lærer Olav Sande
(død 1935) og hustru Sina f. Hagland.

Uddannet ved landbruget; på Særslev højskole 1928-29,
Askov højskole 1932-33 og 193-34 og Ladelund landbrugssko-
le 1934-35; landbrugskand. 1938; elev på den nordiske
folkehøjskolen i Geneve s.å.; ansat ved Det landøkonomiske
Driftsbureau 1938-41, ved De samv. danske Husmandsfor-
eninger 1941, sekretær smstds 1946-53; statskonsulent til
rådighed for landbrugsministeriet 1953; divisionsdirektør i
FAO, Rom 1962-72.

Medl. af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhushold-
ningsselskab 1953-62; formand for det danske FAO-udvalg
1953-62, for landbrugsministeriets OEEC-udvalg og technical
assistance-udvalg; næstformand i landbrugsministrenes sted-
fortræderkomité u. OEEC 1955-58; formand for OEECs
arbejdsudvalg vedr. landbrugspolitik 1959-61 og for FAO's
varekomité 1960-63; medl. af regeringsudvalget for teknisk
bistand u. FN 1954; har endv. været medl. af forsk,
landbrugsministerielle udvalg og nævn.
Adresse: Rødtjørnev. 10,2720 Vanløse.

ANDERSEN Viggo direktør, generalkonsul, K. DM., Chr.X
Fr.M.p.p.; f. 29/9 1894 i Odense; søn af husejer M Chr.
Andersen (død 1929) og hustru Karen f. Jørgensen (død 1934);
gift m. Esther A., f. 10/11 i Helsingør, datter af slagtermester
Sofus Blomsterberg (død 1918) og hustru Emma f.
Frederiksen (død 1962).

I Forsikringsakts. Selandia, Kbh 1918; direktør for Alminde-
ligt Assuranceselskab af 1896, Kbh 1926; underdir. i A/B

Reassurance, Stockholm 1930, adm. direktør 1933-68,
bestyrelsesmedl. 1968-70. Dansk generalkonsul i Stockholm
fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm 1934-54,
formand 1947-54, æresmedlem 1958; formand for Hjælpefor-
eningen Dana, Stockholm; æresmedlem af Intendanturfor-
eningen, Kbh; medl. af den svenske rigskomités udvalg for
hjælp til danske flygtninge 1940, af foreningen Nordens
hjælpekomité for flygtninge 1943-45 og af arbejdsudvalget
for »De danske Uger i Stockholm« 1964; formand for
Foreningen Danmarks Konsuler i Sverige og viceformand for
Corps Consulaire, Stockholm.

Tildelt foreningen Norden's sølvplaquette »For nordisk
Gerning« og Dansk Samvirke's fortjenstmed.
Udenl. ordner: Fi.B.H.; S.N.2.
Adresse: Birger Jarlsgatan 15, Stockholm. Sverige.
Sommerbolig: Villa »Højen« 3250 Gilleleje.

ANDERSEN Viggo Sten professor, dr. phil., R'.; f. 18/7 1910 i
Bøgild, Thorning sogn; søn af smedemester Steen Andersen
(død 1958) og hustru Emilie f. Christoffersen (død 1966); gift
12/7 1940 m. Ingeborg A., f. i Hadsten, datter ar gårdejer Hans
Ejner Jacobsen (død 1941) og hustru Kathrine f. Bomholt.
Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1929; discipel på
Kjellerup apotek 1930-34; cand. pharm. 1937; amanuensis ved
Danmarks farmaceutiske højskole 1940, amanuensis af 1. grad
1942, afdelingsleder 1958, lektor i kemi 1950-60, professor fra
1960, prorektor 1967; studieophold ved University of
Cambridge 1954-55; dr. phil. 1954; till. afdelingsformand og
lærer i uorganisk kemi ved Danmarks ingeniørakademi
1957-59.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab
1953-58 og 1966-72 (formand), af farmacopékommissionens
kemiudvalg 1955-64, af Danmarks farmaceutiske højskoles
stipendienævn 1958-70, af repræsentantskabet for ungdom-
mens uddannelsesfond 1966-70, af bestyrelsen for Hjælpefor-
eningen for farmaceutiske studerende fra 1957 (formand fra
1968), af nævnet for apoteksassistenters uddannelse m.m.
1960-70, af eksamenskommissionen for discipeleks. 1960-69
og til afholdelse af adgangseks. til civilingeniørstudiet fra
1962, af Danmarks kemi- og fysikundervisningskommission
1962-69 og af statens teknisk videnskabelige fond, kommis-
sion 1 (bestyrelsesmedl. fra 1966) 1964-68, af repræsentantska-
bet for Dansk Studiefond fra 1966, af samarbejdsudvalget for
naturvidenskaberne fra 1967, af Akademiet for de tekniske
Videnskaber fra 1970.

Har skrevet: Om brintoveriltets spaltning (disp. 1954) samt en
række vidensk. afhandlinger i kemiske tidsskrifter. Lærebøger
til brug for farmacistuderende.
Adresse: Peder Godskes V. 20,2830 Virum.

ANDERSEN William Thune kontorchef, se Thune Andersen
William.

ANDERSEN Aage civilingeniør; f. 1/12 1883 i Kbh; søn af

grosserer A C Andersen og hustru Betty f. Jørgensen; gift 12/4

1911 m. Astrid Louise A., f. 12/4 1892 i Århus, datter af oberst

Vilhelm Giersing (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru

Pauline f. Bang (død 1955).

Student (Østre borgerdydskole) 1902; cand. phil. 1903; cand.

polyt. (fabriking.) 1907; ingeniør ved Milka Nåhrmittelfabrik i

Leipzig 1908-09 og ved Otto Mønsted, Ltd. i London 1910-14;

ingeniør ved Lever brothers Ltd., Port Sunlight, Cheshire i

England og samtidig tekn. direktør for datterselskabet

Planters Foods Ltd., Bromborough, Cheshire 1914-31; rådg.

ingeniør og tekn. direktør ved Lever Brothers and Unilever

Ltd., London og samtidig direktør for Planters Foods Ltd.

1931-48; direktør i Chr. Hansen's Laboratory Ltd., London

and Reading 1952-55; selvstændig rådg. ingeniørvirksomhed

1949-57.

Medl. af forsk, engelske kommissioner under regeringen ang.

næringsmiddellovgivning og -forsyning.

Member of Institution of Chemical Engineers, Gt. Britain og

Society of Public Analysts, Gt. Britain; Fellow of The Royal

Institute of Chemistry.

Medarbejder ved forsk, engelske tekniske værker og vidensk.

tidsskrifter; forfatter af engelske værker ang. olie- og

fedtindustriens teknologi.

Adresse: 8, Elm Park Court, Pinner, Middlesex, England.

ANDERSEN Aage V redaktør; f. 22/10 1912 på Frdbg.; søn af
sagfører Anders Peder Andersen (død 1929) og hustru
Caroline Mathilde f. Lorentzen Stegler (død 1934); gift 20/10
1939 m. Ellen Margarethe A., f. 18/10 1911 på Frdbg., datter af
stationsforstander Ivan EdwardDouglas Crawfurd (død 1959)
og hustru Ragna Margarethe f. Kopp (død 1929).
Student (Efterslægtselskabets gymnj 1931; redaktionssekr.
ved Arbejdsgiveren 1940-43; sekretær i Håndværksrådet og
redaktionssekr. ved Håndværksrådets Tidsskrift 1944-48;
redaktør ved Udenrigsministeriets Tidsskrift 1949.
Medredaktør og forretningsfører for Dansk Havetidende
1943-52 og Dansk Mejeritidende 1947-48; redaktør af
Chokolade-, Konfekture- og Sukkervareindustrien 1957-66;
sekretær i Uhrmagerlauget i Kbh og redaktør af Dansk
Tidsskrift for Urmagere 1950; sekretær i urkontrolkomiteen
1956-65; medl. af forretningsudvalget i Landsudvalget for
loyal handel 1956, af styrelsen for Dansk Fagpresseforening
1959, formand for denne 1961-74, af presselovens berigtigel-
sesnævn 1969, af repræsentantskabet i Den danske Publicist-
klub 1973.

Har skrevet: Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn 1755-1955;
kronikker i schweiziske og tyske fagblade i urbranchen.
Korrespondent til tidsskriftet Nederlandse Binnenhuis
1961 -64 og til La montre suisse 1971.
Adresse: Fuglebakkev.48,2000 Kbh F.
Sommerbolig: Zeus, 4582 Lumsås.

ANDERSEN BAGGER Torben overlæge, dr. med., R.p.p.; f.
14/4 1904 i Tolstrup, Hjørring amt; søn af sognepræst A H J
Andersen (død 1937) og hustru Henriette Amalie Erica f.
Bagger (død 1939); gift 29/12 1931 m. speciallæge i hud- og
kønssygdomme Mildrid A.B. (dekoreret m. MfDR. og
Preussiske Redningsmed.), f. 6/4 1903 i Kbh, datter af
kommandør Magnus Bojesen (død 1945, se Blå Bog 1943) og
hustru Kirsten f. Svendsen (død 1922).

Student (Sorø) 1923; med. eks. 1931; ansat på hospitaler i
Århus og Kbh 1931-37; klinisk assistent ved rigshospitalets
afd. for børnesygdomme 1935-36; dr. med. 1937; reservelæge
ved amtssygehuset i Gentofte, med. afd. B 1937-39 og ved
rigshospitalets med. afd. B 1939-42; specialistanerk. (hjerte-,
mave- og tarmsygdomme) 1940; overlæge ved Frederiksborg
amts centralsygehus i Hillerød, med. afd. 1942-73.
Forsk, kollegiale og faglige tillidshverv, bl.a. medl. af
Foreningen af yngre Lægers repræsentantskab 1931-41, af
dens bestyrelse 1937-39 og voldgiftsret 1940-42; medl. af Den
alm. danske Lægeforenings repræsentantskab 1937-42, af
Nordsjællands lægekredsforenings voldgiftsret 1945-59 og fra
1962, af dens bestyrelse 1959-62, af Landsforeningen for
Sukkersyges lægeråd 1950-60, af indenrigsmin.s kommission
vedr. statens sindssygevæsen 1952-56 og af lokalbestyrelserne
for Frederiksborg amt for Rigsforeningen til Gigtens
bekæmpelse, Landsforeningen til Kræftens bekæmpelse,
Landsforeningen for Spastisk Lammede og Foreningen til
Hjertesygdommenes bekæmpelse; medl. af bestyrelsen for
Dansk cardiologisk Selskab 1966-68.

Har foruden disp. (1937) publiceret andre lægevidensk.
afhandlinger.
Udenl. orden: I.F.3.
Adresse: GI. Strandv. 159,3050 Humlebæk.

ANDERSEN-NÆRUM Jørgen maler; f. 7/7 1918 i Nærum;
søn af murermester, kunstmaler Hans Chr.Andersen (død
1959) og hustru Megtela Johanne f. Nielsen; gift 16/2 1945 m.
tegner Birgit A-N., f. 6/6 1922 i Odense, datter af
bankfuldmægtig Aage Julius Møller (død 1945) og hustru
Emilie Sophie f. Nielsen (død 1958).

Sømand 1932-37; elev af maleren Imm. Ibsen fra 1939; debut
på Kunstnernes efterårsudstilling 1940, Charlottenborgs
forårsudstilling 1942; medl. af Kammeraternes udst. fra 1953.
Har bl. a. deltaget i en række officielle udstillinger i ind- og
udland samt på internat, udstillinger i Tyskland, Frankrig,
Italien og USA. Repræsenteret på statens museum for kunst
og provinsmuseer. Har solgt arbejder til Ny Carlsbergfondet,
Kunstforeningen, Kbhs kommunes kunstfond, undervisnings-
ministeriet, udenrigsministeriet, Gøteborg Kunstforening og
statens kunstfond.

Præsident for Akademiet for de skønne kunster og formand
for akademirådet 1968-71 (medl. fra 1962); medl. af fagrådet
for akademiets billedkunstskoler 1972; medl. af statens

kunstfonds billedkunstneriske udvalg 1968-71, af komiteen for
indkøb af kunstværker til statens museum for kunst 1966-68,
kunstnerkomiteen for officielle danske udstillinger i ind- og
udland 1958-60, den danske komité for Biennalen i Venedig
1965-68; formand for Kunstnernes efterårsudstilling 1947;
medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af Besættelsestidens
politiske fanger 1947.

Af større arbejder kan nævnes kunstnerisk udsmykning af
forhallen ved Ålborg kommunehospital; »Til minde om faldne
kammerater«, Frihedskollegiet i Århus; »Byggepladskompo-
sition«. Esbjerg højskole.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1961, Neuhausens præmie 1947,
Carlsons præmie 1948.
Udenl. orden: It.F.5.
Adresse :Rundforbiv. 166,2850 Nærum.

ANDERSKOUV Jørgen civilingeniør; f. 26/11 1911 i Kbh; søn
af overtoldinspektør Christian Anderskouv (død 1941, se Blå
Bog 1940) og hustru Elna f. Petersen (død 1939); gift 15/2 1936
m. Agnethe A., f. 2/12 1912 i Næstved, datter af apoteker
Viggo Funch (død 1941) og hustru N ancy f. Balle (død 1951).
Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. polyt. 1935; ansat
hos kommuneingeniøren i Birkerød s.å., hos rådg. ingeniør
Hostrup Schultz 1936, på A/S Dominias ingeniørkontor 1938
og i Frdbg. kommunes tekn. forvaltning 1939; egen rådg.
ingeniørforretning i Esbjerg fra 1941, i kompagni med J
Krogh-Jensen 1949-58, med A T Thomsen fra 1958;
medindehaver af Anderskouv & Thomsen fra 1968; endv.
drevet rådg. ingeniørforretning i Vejle s.m. Poul E Nielsen
1950-56, i Kolding s.m. Mogens Storr 1963-70 og i Herning fra
1965; lærer ved bygmesterskolen i Esbjerg 1941-45; tekn.
vurderingsmand for Kreditforeningen for industrielle Ejen-
domme 1941-63, repræsentant for Ribe og Ringkøbing amter
1964, for Ribe amt fra 1973.

Præsident for Esbjerg Rotaryklub 1953-54; guvernør for
Rotary-distrikt 146, 1961-62; medl. af hovedbestyrelsen for
Dansk Ingeniørforening 1959-65, 1. viceformand 1964-65;
medl. af Danske Arkitekters Landsforbunds voldgiftsret fra
1962, af det sanitærtekn. udvalg u. Nordisk komité for
bygningsbestemmelser 1965-67; næstformand for bestyrelsen
for Esbjerg Bank A/S 1957, formand fra 1961; medstifter af og
formand for bestyrelsen for A/S Vestfrost fra 1963 og A/S
Es-Værftet fra 1972; medl. af Esbjergegnens erhvervsråds
forretningsudvalg fra 1963, dets formand 1963-66; formand
for bestyrelsen for Esbjerg realskole 1947-58; medl. af Esbjerg
byråd og magistrat (formand for den kons. gruppe) 1966-74,
medl. af fællesudvalget for Ribe amt 1970; næstformand i
bestyrelsen for Vestjysk musikkonsevatorium, 1965-72 og
medl. af bestyrelsen for Vestjysk symfoniorkester fra 1967;
medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk
Arbejde af forretningsudvalget for Bygge-Societetet for
Danmark til 1965 og af bestyrelsen i fl. ejendomsselskaber.
Har projekteret bl.a. fjernvarmecentraler og skrevet fl.
artikler herom.

Adresse: Gormsg. 10,6700 Esbjerg.
Sommerbolig: Elvighøj, 6000 Kolding.

ANDERSSON Erik overlæge, dr. med.; f. 13/5 1921 i Malmø;
søn af direktør Jens Arthur Engelhardt Andersson og hustru
Signe Hanne Ingeborg f. Simonsen (død 1948), gift 1/11 1948
m. Rita A., f. 22/7 1919, datter af musiker August Almø (død
1922) og hustru Gudrun f. Brøndum.

Student (Akademisk kursus) 1940; med. eks. 1947: dr. med.
1954:2. reservelæge ved Finsensinstitutet med. afd. 1952-55; 1.
reservelæge ved Kbhs militærhospital, med. afd. 1956-59, kst.
overlæge smstds 1957-58; 2. reservelæge ved Frdbg. hospital,
med. afd. 1959-60, 1. reservelæge 1960-61; ved rigshospitalets
konsultation for allergiske sygd. 1951-57; overlæge ved
amtssygehuset i Fakse, med. afd. 1961. Studierejser til USA i
1955 og 1958.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Allergiforskning
1958; formand for uddannelsesudvalget i Storstrømmens
lægekredsforening 1972; kollaboratør ved Acta Allergologica
1957.

Har skrevet: Ambulant behandling af asthma bronchiale med
A C T H, cortison og hydrocortison (disp., 1954); endv. artikler
om allergiske, endocrinologiske og hæmatologiske emner til
danske og udenl. tidsskrifter.
Adresse: Solvænget 4,4640 Fakse.

ANDREASEN A H M professor, dr. techn., K. DM.p.p.; f. 1/6
1896 i Kalundborg; søn af kommunal bestillingsmand
Andreasen (død 1946) og hustru f. Nissen (død 1927); gift 18/8
1933 m. Carla A., f. 22/3 1913, datter af skrædermester Vilh.
Madsen og hustru Mary f. Jørgensen.

Student (Horsens) 1913; cand. polyt. 1918; vidensk. assistent
ved polyteknisk læreanstalt, Danmarks tekniske højskole
1919-28; professor i teknisk kemi smstds 1928-66; prorektor
ved højskolen 1947-50; dr. techn. 1929; medl. af patentkom-
missionen 1934-55; næstformand for de særlige patentkom-
missioner 1956-71. Medarbejder i firma Chas. Hude 1971;
Industrirådets ekspert ved vareforsendelser 1939; medl. af
arbejdsmin.s arbejdsråd 1948-66 og af trustkommissionen
1955-60.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; æresmed-
lem af American Ceramic Society; udenl. medl. af den kgl.
svenska Ingeniorsvetenskapsakademien; medl. af bestyrelsen
for statens teknisk-videnskabelige fond 1961-64 og af Det
Danske Selskabs repræsentantskab; formand for polyteknisk
læreanstalts fond for teknisk kemi 1953-67.
Modtaget det tyske keramiske selskabs Seger-medalje 1959.
En fremgangsmåde til bestemmelse af de faste stoffers finhed
er standardiseret i England og Tyskland.
Litt. arb.: Zur Kenntnis des Mahlgutes (disp., 1928); ca. 100
vidensk. afhandlinger i internat, tidsskrifter; Den polytekniske
læreanstalts 125-Aars Jubilæumsskrift (1954). Fortegnelse
over litterære arbejder udg. af Danmarks tekniske bibliotek
som bibliografi nr. 6.
Udenl. orden: F.N.F.3.
Adresse: Dalsgårdsv. 8,2930 Klampenborg.
Sommerbolig: Snogebæk, 3730 Neksø.

ANDREASEN A Hove bankdirektør, se Hove Andreasen A.

ANDREASEN Andreas undervisningsinspektør; f. 15/1 1921 i
Stakroge, Sdr. Omme sogn; søn af husmand Åge Andreasen
(død 1968) og hustru Ane f. Jensen; gift m. Åse A., f. 20/7 1922 i
Langtved ved Kerteminde, datter af højskoleforstander
Sigurd Brøndsted og hustru Karen f. Rasmussen.
Uddannet ved praktisk landbrug; elev på husmandsskole og
landbrugsskole; landbrugskand. 1946; assistent i de vestfynske
husmandsforeninger 1946-47; konsulent i planteavl og
regnskabsføring for Viborgegnens husmandsforeninger
1947-48; landbrugslærer ved Vinding landboskole 1948-49;
forstander for Vinding landbo- og husholdningsskole 1949-71;
undervisningsministeriets faglige medhjælper i sager vedr.
landbrugsundervisning 1963-70; undervisningsinsp. i direkto-
ratet for ungdomsundervisningen fra 1971.
Formand for De danske husmandsforeningers driftsøkonomi-
udvalg 1966-70; medl. af landboorganisationernes skoleudvalg
1960-70; sekretær for undervisningsmin.s udvalg vedr.
landbrugsundervisningen 1963-68; medl. af udvalget for Det
landøkonomiske Driftsbureau 1969-72, af bestyrelsen for
Forskningsinstituttet for handels- og industriplanter 1969-72,
af landbrugsmin.s udvalg til bedømmelse af ansøgninger om
lån til yngre landmænd fra 1967, af styrelsen for Sophienborg
læregård og Strødam fra 1973.

Medarbejder ved studiekredsbøger (udg. af Landbrugets
oplysnings- og konferencevirksomhed).
Adresse: Højskolevej 9, Vinding, 7100 Vejle.

ANDREASEN Dagmar fabrikant; f. 6/11 1920 i Rynkeby;
datter af maskinfabrikant R Th. Rasmussen (død 1964) og
hustru Inger f. Lykkegård (død 1965).

Præliminæreks. 1938; derefter praktisk uddannelse, hovedsa-
gelig på Rynkeby Mosteri (startet af moderen), suppleret med
kurser i ind- og udland; driftsleder på Rynkeby Mosteri 1951,
overtog mosteriet 1953.

Har været kommunalbestyrelsesmedl. (valgt på upolitisk
liste); medl. af folketinget (Det radikale Venstre) fra 1968.
Adresse: Rynkeby Mosteri, 5350 Rynkeby.

ANDREASEN Erik professor, dr. med., R.; f. 10/2 1909 i Kbh;
søn af repræsentant C O Andreasen og hustru Anna f. Jensen.
Student (Lyngby) 1928; med. eks. 1936; derefter alm.
uddannelse ved rigshospitalet; prosektor anatomiae ved
universitetets med.-anatomiske institut 1937, fast vidensk.
assistent 1943, amanuensis I 1950, lektor s.å., docent 1958,
professor i normal anatomi 1963; dr. med. 1943. Studierejser i

udlandet, herunder 1 års ophold i USA ved Washington
University, Saint Louis.

Har skrevet: Studies on the thymolymphatic system (disp.,
1943); publikationer om brisselen og hvide blodlegemer, om
carcinogenese og medicinalhistorie; endv. forfatter til
anatomiske lærebøger. Artikler om kunst samt en bog om
maleren Carl-Henning Pedersen. Medarrangør ved fl.
udstillinger af moderne malerkunst.
Adresse: Lyngby Hovedg. 6,2800 Lyngby.

ANDREASEN Gunnar ingeniør; f. 1914 i Hellestrup; søn af

tømrer A B Andreasen.

Student (Schneekloths skole) 1933; cand. polyt. 1938. Startede

A/S Cheminova s.å., overdrog aktierne til Århus universitet

1943, direktør til 1961.

Tog initiativ til dansk egnsudvikling 1957; formand for

Vestjyllands Udviklingsråd til 1961.

Fra 1963 teknisk og økonomisk rådgiver bl.a. i Indien,

Thailand og Israel.

Har skrevet bl.a.: Landsudvikling. Paa Tærskelen. New

Agricultural Policy for India. Idag.

Adresse: 7673 Harboør.

ANDREASEN Hans direktør, R.; f. 23/7 1921 i Ølstykke sogn;
søn af depotejer A P Andreasen (død 1956) og hustru Marie f.
Jensen (død 1959); gift 11/5 1951 m. Kirsten A., f. 12/8 1924 på
Frdbg., datter af overlærer Kaj Bang (død 1965) og hustru
Elisabeth f. Løfberg.

Student (Vestre borgerdydskole) 1941; cand. jur. (Kbhs univ.)
1948; sekretær i handelsministeriet 1948, fuldmægtig 1959,
ekspeditionssekr. 1965; direktør for direktoratet for søfaren-
de 1973.

Till. sekretær i landsskatteretten 1948-70 og i skibsregistret
1958-70; sekretær for søfartens fællesråd 1959-73, for
bemandingsnævnet 1964-73 og for søfartens uddannelsesråd
1970-73.

Leder af United Nations Ports and Shipping Training Centre
1967-68. Medl. af søfartens sundhedsråd 1972.
Redaktør af A O Bache »Danske Søfartslove«.
Adresse: Carl Plougs V. 3,1913 Kbh V.
Sommerbolig: Røde Hus, Reerslev, 4291 Ruds-Vedby.

ANDREASEN Hardy dr. jur., landsretssagfører; f. 14/12 1914;
søn af ingeniør Carl Anton Andreasen (død 1954, se Blå Bog
1954) og hustru Huldfried Cecilie f. Johansen (død 1930); gift
31/3 1955 m. Gerda A., f. 19/1 1916, datter af bankdirektør
Einar Holst (død 1963) og hustru Gudrun f. Madsen (død
1950).

Student (Odense) 1933; handelseks. 1934; ansat ved danske og
udenl. patentbureuer 1933-36; studieophold ved universitetet i
Berlin 1935-36; cand. jur. 1942; dr. jur. (Varemærkeretten i
konkurrenceretlig Belysning) 1948; sagførerfuldm. i Kbh
1942-46, i Randers 1946-47; landsretssagf. 1946, møderet for
højesteret; egen sagførerforretning i Odense fra 1947;
studierejser til Schweiz og Italien 1947 og til USA 1948.
Formand for Salgs- og Reklameforeningen i Odense 1949-55;
næstformand i Dansk Salgs- og Reklameforbund 1949-67;
medl. af varemærkelovkommissionen af 8. dec. 1949; dansk
delegeret ved de fællesnordiske varemærkelovgivningskonfe-
rencer 1950-59; medl. af handelsmin.s udvalg af 1972 vedr.
internationalt samarbejde på patent- og varemærkeområdet.
Adresse: »Hegnedshuset«, 5380 Dalby.

ANDREASEN Jørgen politimester; f. 16/4 1920 i Kbh; søn af
sekretariatchef i Kbhs borgerrepræsentation, cand. jur. Niels
Andreasen (død 1964) og hustru Pouline f. Granzow (død
1947); gift 8/4 1945 m. Kate A., f. 17/4 1921 i Helsingør, datter
af skræddermester Oluf Troelsted og hustru Agnes f. Larsen.
Student (Chrsthvns gymn.) 1938; cand. jur. 1944; politifuldm. i
Kbhs politi s.å.; fuldmægtig hos 2. extraord. statsadvokat for
Kbh 1945-46; fuldmægtig hos rigsadvokaten 1946-48; kst.
politiadvokat i Kbh 1948-50; politifuldm. i Århus købstad
1951-57; politiassessor ved Hasle herred politikreds 1957-70;
politimester i Ribe 1970. Advokatbestall. (depon.) 1951;
undervisningsassist. ved Århus universitet 1956-63, lektor i
retsvidenskab 1963-70.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af politiassessorer og
politifuldmægtige i Danmark 1956, formand 1969; medl. af
bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd 1965-68,

af repræsentantskabet for Juristforbundet 1966.
Adresse: Jernkærv. 1,6760 Ribe.

ANDREASEN Otto Feierskov vicedirektør; f. 4/10 1921 i
Kbh; gift 14/7 1946 m. Inger Aase A., f. 13/5 1924 i Odense,
datter af elektroinstallatør Johan Axel Christian Ihde (død
1969) og hustru Inger f. Madsen (død 1952).
Realeks. 1938; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni 1938;
løjtnant af res. 1943; officersskolens yngste kl. 1945-47;
filialtjeneste for ØK i Vancouver, B.C., Canada 1948-68;
filialbestyrer 1965; underdir. ved ØKs hovedkontor 1968,
vicedir. 1970.

Medl. af bestyrelsen for The East Asiatic Company (Canada)
Ltd. og datterselskaber, Vancouver, B.C., Canada, Tahsis
Company Ltd., Vancouver, B.C., Medicinalco, Kbh, A/S Varde
Stålværk, Varde, A/S Radest Glostrup og Dumex A/S, Kbh.
Adresse: Frydenlundsv. 79,2950 Vedbæk.

ANDREASEN Otto Valdemar bogtrykker, R.; f. 18/1 1895 i

Kbh; søn af arbejdsmand Christen Andreasen (død 1941) og

hustru Anna f. Schløtel (død 1928); gift 16/11 1918 m. Mary A.,

f. 5/10 1896, datter af gårdejer Niels Andersen (død 1896) og

hustru Margrethe f. Jensen (død 1952).

Udgået fra folkeskolen 1909; udlært som typograf 1914;

etableret egen virksomhed 1924.

Medl. af bestyrelsen for Kbhs Bogtrykkerforening 1941-58,

næstformand 1949-55, formand 1955-58; medl. af Nordisk

Bogtrykkerråd 1949-58.

Adresse: Frederikslundsv.33,2840 Holte.

ANDREASEN Victor chefredaktør, cand. polit.; f. 18/2 1920 i
Raarup; søn af arbejdsmand Peter Andreasen (død 1954) og
hustru Aniéla f. Smolenska (død 1960).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1939; cand. polit. 1947;
sekretær i statistisk departement 1947-50; medarbejder ved
Finanstidende 1947-52; 1948 medarbejder ved og 1952-58
leder af Dansk Arbejdsgiverforenings og Industrirådets
Erhvervsøkonomiske Institut og redaktør af institutets
tidsskrift Erhvervsøkonomiske Meddelelser; redaktør ved
Ekstrabladet 1958-60; kontorchef i Dansk Arbejdsgiverfor-
ening 1960-62; økonomisk-politisk redaktør af »Arbejdsgive-
ren« 1961-62; sekretariatschef i udenrigsministeriet 1962-63;
adm. chefredaktør af Ekstrabladet 1963-67; medarbejder i
Berlingske Tidendes økonomisk-politiske redaktion 1967-69;
chefredaktør af ugebladet Hjemmet 1969-70, af Ekstrabladet
fra 1971.

Har skrevet: Alm. Del af Dansk Industriberetning (1949-56);
medforfatter til Bankerne og Samfundet (1955); Nogle
problemer omkring offentlig prisregulering (1959); artikler og
kronikker om økonomiske og politiske emner i forsk,
tidsskrifter.
Adresse: Ekstrabladet, Rådhuspl. 37,1550 Kbh V.

ANDREASSEN Jørgen oberst, R'., HTH., Hjv.Ft. p.p.; f. 16/8
1919 i Gentofte; søn af stabsofficiant A R F Andreassen og
hustru Dagmar f. Arndal; gift 22/12 1942 m. Else A., f. 13/1
1921 i Kbh, datter af arkitekt Georg Pfaff (død 1954, se Blå
Bog 1953) og hustru Poula f. Galschiøtt.
Student (Chrsthvns gymn.) 1938; premierløjtn. 1942; kaptajn
1950; generalstabskursus 1948-49; amerikansk generalstabs-
kursus 1952-53; forrettet tjeneste ved S H A P E 1956-59;
oberstløjtn. 1959; chef for de danske styrker på Cypern
1964-65; stabschef ved hjemmeværnet 1965-69; oberst 1969;
stabschef ved vestre landsdelskommando 1969-72; chef for 2.
jyske brigade 1972, for hærens kampskole 1974.
Udenl. ordner: F.N.T.M.;Ne.l.O.F.K.;Sv. Hjv.Ml.
Adresse: Hærens kampskole, 6840 Oksbøl.

ANDREASSEN Kaj Tage dommer, R.; f. 18/7 1914 i Århus;
søn af forretningsfører Johannes Anton Andreassen (død
1933) og hustru Maren f. Andersen Gade (død 1962); gift 23/11
1942 m. Else Johanne Frederikke A., f. 19/4 1910 i Lamhauge,
Færøerne, datter af kongsbonde Joen Christian Lamhauge
(død 1955) og hustru Maren Elisabeth Susanne f. Halfdansen
(død 1940).

Student (Århus katedralskole) 1934; cand. jur. (Kbhs univ.)
1939; sagførerfuldm. i Århus s.å.; fuldmægtig hos sorenskrive-
ren (dommeren) på Færøerne 1939-45, tilt. fuldmægtig ved
Færø amt 1940-43, kst. sorenskriver 1945-46; dommerfuldm. i

Århus 1947, i Randers 1956; kst. dommer i vestre landsret i

1959; dommer i Ålborg rets 1. afd. 1961, i Nørresundby 1965, i

Ålborg by- og herredsret fra 1973.

Formand for tilsynsrådet i Færø amts sparekasse 1946, for

huslejenævnet i Århus nordre kreds 1951-60, for landvæsen-

skommissionen for Ålborg amtsråds 2. område 1965-70, for

landvæsenskommissionen for Nordjyllands amtskommunes 3.

område 1970, for bestyrelsen for Juridisk Forening for

Nordjylland 1965-69 og for Søskendehjemmet Theodorsmin-

de, Ålborg 1968.

Adresse: Skt. Peders G. 18,9400 Nørresundby.

ANDREASSEN Mogens professor, overkirurg, dr. med., R1.;
f. 11/7 1911 i Vejlø ved Næstved; søn af forpagter H C
Andreassen (død 1928) og hustru Johanne f. Heining (død
1952); gift 1961 m. læge Lis A., f. 5/6 1927 i Kbh, datter af
redaktør P V Elmholt (død 1927, se Blå Bog 1927) og hustru
Edith f. Larsen.

Student (Herlufsholm) 1929; med.eks. 1937; uddannet ved
Kbhvnske hospitaler; dr. med. 1943; specialist i kirurgi og
kirurg, kvindesygd. 1950; prqsector chirurgiae 1951-54; lektor
i kirurgi ved Kbhs universitet 1954, i klinisk kirurgi 1957,
professor i kirurgi smstds fra 1963; assist. overlæge ved
rigshospitalets afd. D 1955, overkirurg ved afd. C fra 1963;
konsulent i børnekirurgi ved Dronn. Louises Børnehospital
fra 1955.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1954-57, af
bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbh 1957-63, af Den
danske Kræftkomité fra 1960, af hovedbestyrelsen for
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1961, formand
fra 1974; medl. af eforatet for Kvinderegensen 1960-70, af
Rådet for større færdselssikkerhed fra 1962, af bestyrelsen for
Dansk Medicinsk Selskab fra 1965, formand fra 1971; formand
for blodtransfusionsnævnet 1959-65, for Dansk Gastroentero-
logisk Sammenslutning 1963-71, for Selskabet for teoretisk og
anvendt Terapi 1965-66, for Dansk Selskab for Trafikmedicin
fra 1971 og for Dansk Kirurgisk Selskab fra 1973; medl. af
retslægerådet fra 1973.

Har skrevet: Hæmofili i Danmark (disp., 1943); Chirurgia
minor (1954) samt vidensk. arbejder om kirurgiske emner.
Adresse: Holck Winterfeldts Allé 4A, 2900 Hellerup.

ANDREASSEN Poul direktør, ingeniør; f. 18/2 1928 i
Stubbekøbing; søn af værkfører Walther Andreassen og
hustru Edith f. Thulin; gift 23/12 1949 m. Elsa A., f. 9/1 1928 i
Kbh, datter af pensionist Knud Møgelberg Pedersen og
hustru Ida f. Dahl.

Dimit. fra Kbhs maskinteknikum 1951. Direktør for Det
Danske Rengørings Selskab A/S (DDRS) 1962, adm. direktør
1966; adm. direktør for ISS-International Service System A/S
1973.

Formand for bestyrelsen for Det Danske Rengørings Selskab
A/S, Darenas International A/S, Cubus A/S, ISS Catering A/S,
Dansk Management Center, Foreningen til Støtte for Mødre
og Børn; næstformand for bestyrelsen for Akademiet for de
tekniske Videnskabers finansråd; medl. af bestyrelsen for
Contractor Holdingselskab A/S, Dagbladet Politiken A/S,
Instituttet for Fremtidsforskning, Rengørings- og Vagtselska-
bernes Arbejdsgiverforening, Egmontgården; medl. af hoved-
bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening, Landsforenin-
gen for Dansk Arbejde; medl. af Akademiet for de tekniske
Videnskaber; medl. af Privatbankens repræsentantskab.
Formand for bestyrelsen for Commercial Cleaning Services
Ltd., England, Skandinavische Reinigungs- und Dienstlei-
stungs Geseilschaft m.b.H., Tyskland; medl. af bestyrelsen for
Swan Clean SA, Schweiz, Norsk Rengjøringsselskap A/S,
Norge, Allmånna Svenska Stådnings ÅB, Sverige, Servi
Systems Oy, Finland.

Adresse: Bjerrelide 5,2920 Charlottenlund.
Sommerbolig: Gilbjergstien 56,3250 Gilleleje.

ANDRÉS D G direktør; f. 15/7 1896 i Porto Alégre i Brasilien;
søn af direktør H I Andrés (død 1930) og-hustru Vilhelmine f.
Thurmann(død 1959); gift 25/9 1923 m. Ebba A.,f. 30/12 1901 i
Hellebæk, datter af forpagter Ludvig Harboe (død 1943, se
Blå Bog 1943) og hustru Marie Amalie f. Jensen.
Uddannet hos A/S Hellebæk Fabriker, på Preussische hohere
Fachschule fur Textilindustrie i Cottbus og hos firmaet
Campomar y Soulas, Buenos Aires; direktør i Angel Braceras

S.A., Buenos Aires 1922-26, i A/S Hellebæk Fabriker 1930-32, i
A/S De forende Klædefabriker, Hjørring 1932-33, i
Svendborg Textilfabrik 1939-50 og i A/S J C Modeweg & Søn
1950-57; konsulent i textilindustrien fra 1957.
Adresse: Engelsborgv. 29,2800 Lyngby.

ANDRESEN Alexis R skibsreder, R.; f. 29/5 1902 i Esbjerg;
søn af skibsreder, konsul Chr. Andresen (død 1961, se Blå Bog
1961) og hustru Elie f. Storms (død 1962); gift 4/6 1927 m. Tove
A., f. 29/6 1904 i Kbh, datter af grosserer Chr. Andersen (død
1928) og hustru Laura f. Amtoft (død 1953).
Student (GI. Hellerup gymn.) 1920; uddannet i forsk, rederier
og skibsmæglerfirmaer i Hamborg, Newcastle o/Tyne og
Bordeaux 1922-25; ansat i Rederiet Dania A/S, Kbh 1926,
prokurist 1928, medl. af bestyrelsen for samme 1944-63,
korresp. reder 1946-63.

Medl. af bestyrelsen for Ulykkesforsikringsforbundet for
dansk Søfart 1956-65, Danmarks Rederiforening 1950-59.
Danske Rederes Retsværn 1947-67, Assuranceforeninger
Skuld 1950-68, A/S Generalagenturet for Assuranceforenin-
gen Skuld (gjensidig) Norge fra 1949, The Baltic and
International Maritime Conference 1938-63, Sydslesvigsk
Studie- og Hjælpefond 1951-66 (formand 1951-55), Arveprins
Knuds Fond 1955-66 og Dansk Golf Union 1956-61; formand
for Kbhs Golf Klub 1950-56; medl. af Documentary Council of
The Baltic and International Maritime Conference 1938-63,
formand 1948-63, Consultant to Documentary Council
1963-65.

Adresse: Svejagerv. 18,2900 Hellerup.
Sommerbolig: »Hamamatsu«, Asserbo.

ANDRESEN Emil købmand; f. 6/2 1915 i Kerteminde; søn af
fh. borgmester, købmand Otto Andresen og hustru Valborg f.
Starck (død 1964).

Realeks. (Giersings realskole, Odense) 1931; udlært i firmaet
Hans F Carøe, Stege 1934; Den fynske handelsdagskole
1934-35; volontør i firmaet Bohlen og Behn, Hamburg
1935-37; i faderens firma 1937-38; The Danish Merchant
School, London og derefter volontør i firmaet Williams
Brothers, London 1938; assistent i Det Danske Petroleums
A/S 1939, udlånt til Palæ-Garagerne A/S 1939-47, industrio-
lierejsende for DDPA indtil 1948; herefter ansat i faderens
firma, Emil Andresen, medindehaver 1962, eneindehaver fra
1965.

Formand for Kerteminde Roklub 1952-67 og for Kjerteminde
Fugleskydnings-Selskab fra 1959; modtaget Dansk Forening
for Rosport's ærestegn 1959; medl. af bestyrelsen for
Kerteminde Handelsstandsforening fra 1954, formand fra
1956; medl. af bestyrelsen for Den fyenske Handelsstands
Centralforening fra 1958, 1. viceformand 1965-69; medl. af
Provinshandelskammeret 1965-69. Medl. af bestyrelsen for
A/S Oceka fra 1962, formand 1966-70.
Adresse: Langeg. 7,5300 Kerteminde.

ANDRESEN Henrik fh. politimester, R.; f. 11/7 1892 i Dalby
ved Kolding; søn af proprietær Peter Eskildsen Andresen og
hustru Andrea Christine f. Petersen; gift 1. gang 1926
(ægteskabet opløst 1932); 2. gang 30/3 1944 m. Gudrun A., f.
Søgaard Petersen f. 24/12 1909.

Student (Rungsted) 1911; cand. jur. 1919; herredsfuldm. i
Merløse-Tuse herreder s.å.; politifuldm. i Helsingør 1920;
politimester i Ribe 1942, i Assens m.v. 1945-62.
Adresse: Skydebane Allé 1,3000 Helsingør.

ANDRESEN Kaj direktør, fh. boligminister; f. 7/4 1907 i
Vedslet ved Hovedgaard; søn af førstelærer J Kr. Andresen
(død 1935) og hustru Thomine f. Færgemann (død 1956); gift
16/11 1929 m. Bodil Marie A., f. 17/12 1905 i Århus, datter af
fyrbøder Thomas Sørensen og hustru Christiane f. Sørensen
(begge døde).

Realeks. 1923; lærereks. (Jelling) 1928; årskursus på
Danmarks lærerhøjskole 1934-35, kursus på Handelshøjsko-
len 1938, erhvervskursus i Sverige 1939, britisk-nordisk
kursus, England 1947, Genéveskolen 1951  ansat ved Horsens
kommunale skolevæsen 1928, overlærer 1953; boligminister i
ministeriet Krag 1964-68; lærer ved Horsens handelsskole
1936-47; censor ved handelseks. 1940-47; forstander for
ungdomsskolen for ufaglærte i Horsens 1942-47; direktør for
A/S Almennyttigt Saneringsselskab fra 1969 og for A/S Det

kbhvnske Saneringsselskab.

Sekretær i Arbejdernes oplysningsudvalg i Horsens 1939-47;
medl. af bestyrelsen for Socialdemokratiet i Horsenskredsen
fra 1942; medl. af Horsens byråd 1943-50 og formand for
boliganvisningsudvalget 1945-50; medl. af folketinget 1947-71,
1. næstformand 1968-71; medl. af finansudvalget 1960-64
(næstformand 1961-64), af svangerskabskommissionen af
1950, invalidekommissionen af 1956, Nordisk Råd og
udenrigsmin.s udetillægsnævn 1962-64; formand for folketin-
gets tilsyn med administrativt frihedsberøvede 1953-64, for
sundhedsstyrelsens reklamenævn 1955-64 og fra 1968;
formand for Horsens lærerforening 1939-45, for Horsens
Biblioteksforening og Horsens centralbiblioteks bestyrelse
1953-64 samt for tilsynsrådet for statsungdomshjemmet
Bråskovgård 1959-64 og forsorgscentret for Sydøstjylland
1961-64; medl. af bestyrelsen for Jord & Beton, Århus, A/S
Boligbeton og A/S Byggeselskabet af 9. marts 1968; medl. af
ligningsrådet fra 1973.
Adresse: Nøddehegnet 5,2960 Rungsted Kyst.

ANDRESEN Paul overlæge, D.r.K.M.; f. 26/2 1917 i
Kerteminde; søn af fh. borgmester, købmand Otto Andresen
og hustru Valborg f. Starck (død 1964); gift 17/10 1942 m.
speciallæge i diagnostisk radiologi Annalise Breidahl, f. 12/7
1918 i Kbh, datter af redaktør Axel Breidahl (død 1948, se Blå
Bog 1948) og hustru Meta f. Henriksen (død 1947).
Student (Odense katedralskole) 1937; med. eks. 1945;
specialistanerk. (intern medicin) 1957, (stofskiftesygd. og
lungesygd.) 1962; hospitalsstillinger i Kbh 1945-47 og 1950-52;
teamlæge og cheflæge i Dansk Røde Kors' og United Nations
International Tuberculosis Campaign med tjeneste i Polen,
Czekoslovakiet, Italien, Jugoslavien og Indien 1947-50;
reservelæge i forsvarets lægekorps 1951-54; reservelæge ved
Kbhs amts tuberkulosehospital, Lyngby 1952-54, ved med. afd.
på landshospitalet, Sønderborg 1954-57, ved med. afd. B på
Odense amts og bys sygehus 1957-60; overlæge ved med. afd.
på Ribe amts og bys sygehus fra 1960; med. konsulent ved
Brørup amtssygehus fra s.å. Studierejser (isotopkursus) til
Belgien 1961, London 1964, Madrid 1969, Tokyo 1969,
Malaysia 1970 og 73.

Formand for lokalforeningen for Ribe og omegn af
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1961-73; medl. af
Ribe amts sygehusberedskabsnævn 1961, af Set. Catharinæ
sogns menighedsråd 1965. Fellow of the Scientific Council of
the International College of Angiology, New York 1966.
Har skrevet afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter om
intern medicinske og endocrinologiske emner.
Udenl.ordemNe.l.O.F.K.
Adresse: Hegelundsv. 6,6760 Ribe.

ANDRESEN Povl Helge overlæge, dr. med.; f. 23/7 1897 i
Ordrup; søn af læge Ludvig Andresen (død 1959) og hustru
Astrid f. Jacobsen Ellegaard (død 1944); gift 21/9 1924 m. Else
A., f. 10/1 1902 i Ordrup, datter af islandsk købmand Christian
Lehmann Gram (død 1906) og hustru Ella f. Nielsen (død
1936).

Student (Ordrup gymn.) 1915, med. eks. 1922; dr. med. 1929;
embedslægeeks. 1931; foruden forsk, klinisk uddannelse
arbejdet videnskabeligt på universitetets institut for alminde-
lig pathologi 1926-28 og på statens seruminstitut 1928-31;
assist, på universitetets retsmedicinske institut 1931, amanu-
ensis 1938, afdelingsleder 1943; overlæge ved Bispebjerg
hospitals blodbank 1951 samt chef for Kbhs kommunes
hospitalers blodbanker 1956-67; konsulent i blodtypeserologi
ved universitetets arvebiologiske institut 1968; censor i
biokemi ved med. embedseks. 1929-69; studierejser til fl. lande
i Europa; forelæsninger ved amerikanske universiteter 1955.
Modtaget internationalt festskrift 1957; medl. af Royal
Societyof Medicine 1961.

Stiftede Association of Mutual Information on Blood Groups
1948 og har siden udgivet den internationale bibliografi Blood
Group News.

Medl. af det interskandinaviske udvalg vedr. lovgivning om
spirituspåvirkede trafikanter 1953-54; medl. af indenrigsmin.s
blodtransfusionsnævn 1954-68.

Har skrevet: Nogle Stoffers hæmmende Virkning paa
Bakterievæksten (disp., 1929); Menneskets Blodtyper -
anvendelsen i Retsmedicinen (1948, engelsk udg. 1952); andre
vidensk. arbejder indenfor bakteriologi, biokemi, retsmedicin

og blodtypeserologi samt vidensk. og populære artikler mod
misbrug af alkohol indenfor trafikken.
Adresse: Torveg.45,1400 Kbh K

ANDRESEN Sigurd fh. kriminaldommer, R'., C.F.F.H.; f.

15/12 1892 i Holstebro; søn af sagfører Jens Andresen (død
1923) og hustru Ellen Marie f. Balle (død 1949); gift 5/7 1921 m.
Karen A., f. 20/2 1898 i Kbh, datter af grosserer J Laursen
Haarsbjerg (død 1939) og hustru Anna Julie f. Jensen (død
1958).

Assistent i Holstebro Bank 1909-13; student (privat dimit.)
1916; cand. jur. 1921, civildommerfuldm. i Århus s.å.;
fuldmægtig og kst. medhjælper hos statsadvokaten i Kolding
1926; hos statsadvokaten i Sønderborg 1928; udnævnt 1931;
kriminaldommer i Haderslev m.v. 1941-62; till. dommer for
den danske brigade i Tyskland 1949-58, kst. dommer i vestre
landsret 1947-48.

Formand for jordfordelingskommissionen for Haderslev og
Sønderborg amtsrådskredse i tilfælde, hvor jordfordeling skal
gennemføres ved kendelse 1950-62 og for Civilforsvarsfor-
bundets Haderslev kreds; formand for huslejenævnet i
Haderslev købstad m.v. 1951 -63 og for vej-taksationskommis-
sionen for Haderslev amt 1957-62; formand for Juridisk
Forening for Haderslev Amt 1963-69.
Adresse: Åstrupv. 86A, 6100 Haderslev.

ANDRUP Georg O direktør, HTCF.; f. 15/7 1913 på Frdbg.;
søn af museumsdirektør Otto Andrup (død 1953, se Blå Bog
1953) og hustru Zelia f. Hindenburg (død 1970); gift 1. gang
24/6 1942 m. Gyda A., f. 5/2 1915 på Christianshavn, datter af
grosserer Torben Ditlev Krohn og hustru Jenny f. Erichsen; 2.
gang 27/12 1961 m. Kirsten A., f. 17/5 1942 i Odense, datter af
afdelingsleder Charles Olesen og hustru Dorothea f. Handlos.
Student (Frederiksborg) 1931; cand. phil. 1932; svendebrev
som tømrer 1935; bygmester/arkitekt eks. 1936; cand. polyt.
1944 med speciale i tekn. hygiejne; efteruddannelser:
rationalisering, edb, WHO-kursus, Goteborg m.m. Arkitekt
ved Dansk Sojakagefabrik 1937-40; tømrersvend ved forsk,
byggepladser 1940-44; ingeniør ved Teknologisk instituts
varmetekn. afd. samt assistent ved polyteknisk læranstalts
laboratorium for teknisk hygiejne 1944-46; ingeniør ved
Odense kommunale fjernvarmeforsyning 1946; direktør for
Odense vandforsyning 1947; direktør i Odense magistrat, 5.
afd. (afd.: tekn. hygiejne) 1971-73. Eget rådg. firma: Selskabet
for Miljøplanlægning 1973. Teknisk sagkyndig i vandforsy-
nings- og vandafledningssager for landvæsenskommissioner i
Jylland og på Fyn.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ski- og Orienteringsforbund
1935-44, Dansk Vandteknisk Forening 1949-68 og Danmarks
Naturfredningsforening fra 1968; medl. af vandforsynings-
kommissionen. Præsident for Odense Østre Rotaryklub
1965-66; guvernør for Rotary International, distrikt 146,
1967-68; moderator for Rotary International 1968-69.
Har skrevet: Af Odense Vandforsynings Historie (100 års
jubilæumsskrift, 1953); Odenseegnens vandforsyning i rela-
tion til de geohydrologiske forhold i Fyn (1960). Talrige
foredrag og artikler om vand- og miljøbeskyttelse.
Modtager af hygiejne-prisen 1973.
Adresse: Ahlefeldtsv. 4,5300 Kerteminde.

ANGELO Henry S underdirektør, civilingeniør, R., Hjv. Ft.
p.p.; f. 6/9 1903 i Kbh; søn af direktør dr. techn. Aage R Angelo
(død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Eleonore Johanne f.
Stein (død 1961); gift 18/3 1932 m. Valborg Rigmor A., f. 24/4
1905 i Vangede, datter af grosserer O L Olsen (død 1953, se
Blå Bog 1953) og hustru Agnes Dorthea f. Nielsen (død 1959).
Student (Rungsted) 1921; cand. polyt. 1928; studier i
bygningsstatik, jernbeton og jernkonstruktioner ved Dan-
marks tekniske højskole 1928-29; ingeniør ved entreprenør-
firmaet Barney Ahlers, New York 1929, ved entreprenørfir-
maet Gibbs and Hill (Pennsylvania Railroad), New York 1930
og ved The Bell Telephone Laboratories (The Western
Electric Co.), New York 1930-31; studier i organisation og
driftsøkonomi ved Columbia University, New York 1929-31;
ingeniør ved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Akts.
(NESA) 1932, afdelingsing. smstds 1937, overing. 1944,
underdir. 1950-73; till. underdir. i Elektricitetsselskabet
Isefjordværket I/S (I F V) 1950-73; kompagnichef i
hjemmeværnet 1951-61. Censor i virksomhedsledelse og

økonomi samt driftsteknik ved Danmarks tekniske højskole
1966; gæsteforelæsninger smstds i virksomhedsledelse og
organisation 1968 og 1969.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings industrisek-
tion 1947-55, af bestyrelsen for Foreningen ELRA (elektricite-
tens rationelle anvendelse), af standardiseringsudvalget for
papir og tryksager og af en række udvalg u. Dansk
Ingeniørforening, Dansk Forening for Rationel Organisation,
Danske Elværkers Forening m. fl.

Har skrevet artikler om virksomhedsledelse og -organisation,
bl.a. om virksomheders målsætning og øvrige styringssyste-
mer; medarbejder ved Dansk Ingeniørforenings, Industrirå-
dets, Dansk Nationalkomité for Rationel Organisations og
Arbejdsgiverforeningens kursusvirksomhed, ved hærkom-
mandoens kursuscenter samt ved flyvevåbnets og søværnets
kursusinstitutioner.
Udenl. ordner: Sv.Hjv.2.

Adresse: Mellemskovgård, Kollerød, 3450 Allerød.
Sommerbolig: »Brændepladsen«, 3120 Dronningmølle.

ANTHON Jørgen Hugo direktør; f. 4/6 1912 i Randers; søn af
intendant, kammerjunker G C Anthon (død 1968) og hustru
Inger f. Dreyer; gift m. Anne A., f. Admirallie.
Realeks. (Østersøgades gymn.) 1928; handelslærling i Georg
Bestie A/S 1928-31; uddannelse i England, Frankrig og
Tyskland 1931-33; ansat i Georg Bestie A/S 1933, prokurist
1940; prokurist i United Wine Import Ltd. 1944; underdir. i
Georg Bestie A/S 1944, direktør smstds og i United Wine
Import Ltd. 1948; adm. direktør i A/S C Olesen og i CO. Textil
Industri A/S 1949-72.

Medl. af bestyrelsen for A/S C Olesen og GO. Textil Industri
A/S fra 1944, A/S De forenede Papirfabrikker fra 1962
(formand fra 1969), BP Olie-Kompagniet A/S fra 1963
(formand fra 1972), Colon Emballage A/S fra 1964, Viggo
Borch A/S og Jørgen Schjerbeck jun. A/S fra 1967 (formand
fra 1971), A/S De danske Sukkerfabrikker fra 1964, C W Obel
A/S fra 1971, H Christensen & Søn A/S fra 1971 (formand fra
1973) samt medl. af bestyrelse og repræsentantskab for
Landsforeningen Dansk Brugskunst og Design fra 1962.
Udenl. orden: B.L.II 5.
Adresse: H vidørev. 87,2930 Klampenborg.

ANTONSEN Henrik programchef;/. 22/7 1931 i Grejsdalen
ved Vejle; søn af bogholder Jens Emil Antonsen (død 1937) og
hustru Tinne f. Pedersen; gift 4/9 1954 m. journalist Kika
Mølgaard Madsen, f. 5/8 1930 i Odense, datter af præst, fh.
generalsekretær Harald P Madsen (se denne).
Realeks. (Vejle gymn.) 1947; Askov højskole; journalistuddan-
nelse ved Vejle Amts Avis og Frederikshavns Avis 1947-50,
senere ansættelser på Vejle Amts Folkeblad, Holbæk
Amtstidende, The Associated Press og Frederiksborg Amts
Avis; ved Danmarks radio 1957, programsekr. i kortbølgeafd.,
fra 1960 TV-Aktuelt, programredaktør og souschef i
TV-aktualitetsafd. 1964, overflyttet til TV-programdirektør-
embedet 1970, programchef og stedfortræder for progamdi-
rektøren 1972.

I bestyrelsen for Danmarks journalisthøjskole fra 1971.
Adresse: Hyldeskovv. 7,3460 Birkerød.

ANTONSEN Jørgen redaktør, R'., Hjv.Ft; f. 14/1 1903 i
Bredsten sogn; søn af gårdejer Jens Antonsen (død 1942) og
hustru Maren f. Jørgensen (død 1956); gift 28/10 1928 m. Ellen
A., f. 18/12 1903 i Horsens, datter af redaktør Kr. Olesen (død
1950, se Blå Bog 1950) og hustru Astrid f. Lindhard (død 1965).
Udgået fra Brande realskole; på Århus handelshøjskole og
Askov udvidede højskole; journalist ved Skanderborg Amts
Avis 1921, Randers Dagblad 1925; redaktionssekr. ved
Horsens Folkeblad 1927; redaktør af Odder Dagblad 1929,
Odsherreds Tidende 1934; medredaktør af Holbæk Amtsti-
dende 1936, ansvarsh. 1955; ansvarsh. redaktør af Ringkjøbing
Amts Dagblad 1962-73.

Formand for Dansk Ungdomssamvirke i Holbæk 1943-46;
sekretær for Holbækkredsens og Holbæk amts Venstre
1949-62; formand for Holbæk amts Venstre 1961-62; medl. af
Venstres Landsorganisations hovedbestyrelse 1961-72; sekre-
tær i Venstres Redaktørforening 1959, formand 1963-71;
medl. af Danske Dagblades Fællesrepræsentation 1963-72, af
bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau 1966-72; formand for
Grænseforeningen i Holbæk 1947-55, medl. af foreningens

hovedstyrelse 1947-69; medl. af Holbæk menighedsråd
1949-62; formand for hjemmeværnets oplysningsudvalg
1956-62, for Holbæk biblioteksforening 1947-62 og medl. af
centralbibliotekets bestyrelse 1944-62; præsident for Holbæk
Rotary Klub 1960-61 og for Ringkøbing Rotary Klub 1965-66;
sekretær for Ringkøbingkredsens og Ringkøbing amts
Venstre 1962-73.
Adresse: Nyvej 15,7300 Jelling.

ANTONSEN Poul direktør, cand. polit.; f. 7/2 1931 i Odder;
søn af redaktør Jørgen Antonsen (se denne); gift m. adjunkt,
cand. mag. Charlotte A., f. 23/6 1928 på Skærsø, datter af
proprietær Lauritz Ulrik la Cour (død 1933) og hustru Minna f.
Christiansen Juul (død 1930).

Student (Stenhus) 1949; løjtnant i res. 1952, premierløjtn.
1959; studieophold i Manchester 1956; cand. polit. 1958;
studieophold ved Harvard University international seminar
1969; sekretær i finansministeriet, tolddepartementet 1958-61;
fuldmægtig i Industrirådet 1961, kontorchef 1968; direktør for
De danske Provinsbankers Forening og Pensionskasse
1970-72; direktør for Bryggeriforeningen fra 1972; lærer ved
Handelshøjskolen 1961-73.

Formand for Venstres Studenter 1956-57; i redaktionen af
Liberal Debat 1960-65; formand for Venstre i Østbanekredsen
1961-64; ansvarh. redaktør af Danske Økonomer 1963-68;
formand fot Den liberale Klub 1964-65; medl. af Liberalt
Centrums hovedbestyrelse 1965-66, af folketinget (Århus amt)
1966-68, af pristalsnævnet 1966-68, af toldkommissionen af
1967 til 1970, af monopolrådet 1966-70, af toldankenævnet fra
1967; formand for Økonom-Klubben; medl. af bestyrelsen for
A/S Danmarks Hotellånefond, af Den skandinaviske komité
til uddannelse af brygmestre og af Dansk Arbejdsgiverfor-
enings hovedbestyrelse.
Adresse: Trongårdsparken 109,2800 Lyngby.

ANTONSEN Steen laboratoriechef, dr.pharm.; f. 27/11 1920 i
Thisted; søn af viceskoleinspektør A F Antonsen (død 1962)
og hustru Nehl f. Hove Nielsen (død 1973); gift 13/8 1944 m.
Lisbeth A., f. 20/8 1922 i Næstrup ved Thisted, datter af lærer
KI Overgaard og hustru Jenny Kristine f. Jensen.
Student (Rungsted statsskole) 1940; cand.pharm. 1947; ansat i
A/S Alfred Benzon, Kbh 1947-70, 1955 laboratorieforstander
for farmakologisk laboratorium, 1967 laboratoriechef for
samtlige laboratorier; 1/2 års ophold i 1953 på University of
London King's College; farmaceutisk licentiatgrad 1955;
dr.pharm. 1968; forskningsdir. ved Nordisk Insulinlaboratori-
um 1970-71; laboratoriechef for sundhedsstyrelsens farma-
ceutiske laboratorier 1971.

Censor i farmakologi ved Danmarks farmaceutiske højskole
fra 1969, i fysiologi fra 1970. Medl. af bestyrelsen for
Danmarks Farmaceutiske Selskab 1962-68 og for Dansk
Farmakologisk Selskab 1970-73.

Videnskiarmakologiske arbejder bl.a.: Studies on some
Quaternary Compounds with an Inhibitory Effect on the
Gastric Secretion of Rats (disp., 1968).
Adresse: Klavs Nebs V. 4,2830 Virum.

APPEL Elin Høgsbro lektor, cand. mag.; f. 5/3 1913 i Des
Moines, Iowa, USA, datter af domæneforpagter Erik Appel
(død 1964, se Blå Bog 1963) og hustru Hedis f. Høgsbro; gift
1937-49 m. forstander Erik Dahlerup.

Student (Tønder) 1930; cand.mag. (historie og dansk) 1937;
lærerinde ved Kerteminde højskole 1938-41, ved Testrup
højskole 1941-47; medforstander for Vestbirk højskole
1948-49; timelærerinde ved Emdrupborg statsseminarium
1949-57, ved Bernadotteskolen 1954-59; lærerinde ved
seminariet for småbørnspædagoger 1953-63; medarbejder
(hist.) ved Hirschsprung-leksikon 1961-63; lektor ved statens
og hovedstadskommunernes studenterkursus fra 1962; censor
i dansk ved seminarierne 1947-49.

Medl. af folketinget (Venstre) 1945-50. Stifter af Parallel
Kvindepolitik 1964. Forfatter afskrifterne Parallel Kvindepo-
litik 1-9(1964-65).
Adresse: Risbjerggårds Alle 57,2650 Hvidovre.

APPEL Jacob rektor; f. 9/12 1929 i Askov; søn af gårdejer
Cornelius Appel og hustru Ragnhild Elisabeth f. Rasmussen;
gift 7/6 1955 m. Hanne A., f. 22/3 1931 på Frdbg., datter af
apoteker Ole Holten Bartsch og hustru Kirsten f. Munch

Koefoed.

Student (Herlufsholm) 1948; cand. mag. (historie, gymnastik)
Kbhs univ. 1957; vikar ved Frdbg. gymnasium 1952-56,
adjunkt 1958; lektor 1963-69; rektor for Vestre borgerdydsko-
le 1969; konsulent i historie i direktoratet for gymnasieskoler-
ne og HF 1963-69; censor ved skoleembedseks. i historie ved
Kbhs, Odense og Århus universitet 1967.
Medl. af læseplansudvalget for historie i gymnasiet 1959-60, af
bestyrelsen for Foreningen af gymnasie- og seminarielærere i
historie 1961-63, af forsvarets klimaudvalg 1964-70.
Har skrevet: Luther auf dem Wege zum Evangelischen
Christentum (s.m. Henrik Lange og Jørgen Schultz, 1961);
medarbejder ved »Historien« (Gyldendals opslagsbog, 1970);
diverse artikler om historieundervisning.
Adresse: Vestre borgerdydskole, Sjælør Boulevard 133, 2500
Valby.

ARCTANDER Philip arkitekt; f. 14/6 1916 i Kbh; søn af
direktør Paul Arctander (død 1966) og hustru Frida f. Lund
(død 1955); gift 5/7 1944 m. Lizzie A., f. 2/4 1921 i Kbh, datter
af direktør, konsul Thomas Schytte (dødl960) og hustru Edrie
f. Riis (død 1951).

Egen tegnestue 1939-47; forskningsleder ved statens bygge-
forskningsinstitut fra 1947, direktør fra 1968; rådgiver i bygge-
og boligspørgsmål ved FN's økonomiske kommission for
Europa, Geneve 1951-52, for FN's højkommissær for
flygtninge i Østrig 1956 og Tyskland 1958; udsendt af FN som
rådgiver for Regional Housing Centre i Indonesien 1957, -59,
-60, og -61 og for det internationale Røde Kors i
Nord-Vietnam 1973.

Formand for Akademisk Arkitektforening 1955-61, tildelt
foreningens æresmedalje 1969; præsident for den internatio-
nale byggeforskningsorganisation Conseil International du
Batiment 1962-65; formand for Danske Arkitekters Landsfor-
bund 1966-69.

Artikler og publikationer om byggeforskning og byggeri.
Adresse: Øster Søg. 50,2100 Kbh 0.

ARENBRANDT Hjalmar Gunnar advokat, fh. auditør, R1.,
FHT.; f. 17/9 1902 i Kbh; søn af grosserer Hjalmar A Petersen
(død 1935) og hustru Ingeborg f. Holm (død 1946); gift 17/7
1939 m .Grethe A., f. i Kbh, datter af grosserer Osvald Kroll og
hustru Elenora.

Beskæftiget i nogle år ved landbruget før og efter
studentereks. 1923; cand.jur. 1932; sekretær i indenrigsmini-
steriet 1932; fuldmægtig ved de kbhske undersøgelseskamre
s.å.; politifuldm. i Odense 1934, i Kolding 1940; auditør i
forsvaret 1945-72. Bestall. som advokat 1972.
Formand for Foreningen af Forsvarets Auditører 1958-72;
medl. af hærens samarbejdsudvalg til 1972; præsident for
Fredericia Vesterbro Rotary Klub 1961-62.
Adresse: Vibev. 5,7000 Fredericia.

ARENDRUP August Emil kommandør, K., HTS. p.p.; f. 12/6
1900 på Skt. Croix; søn af plantageejer Herluf Arendrup (død
1901) og hustru Margaret f. Moore Bell (død 1908).
Kadet 1918; søløjtn. II 1923; søløjtn. I 1924; flådens
officersskole 1926-28; tjenstg. i den italienske flåde 1930-31;
kaptajnløjtn. 1932; chef for Mosede batteri 1935, for
inspektionsskibet Maagen på fiskeriinspektion ved Grønlands
vestkyst 1938; orlogskapt. 1939; chef for søartilleriets
skydesektion 1941-43, for marinedistrikt Jylland Nord 1945,
for opmålingsskibet Hejmdal som skoleskib for søkadetter
s.å., for søværnets eksercerskole med mathelevskole 1946;
stabschef ved kystdefensionen 1946-50; kommandørkapt.
1947; chef for fregatten Niels Ebbesen 1950; stabschef ved
kystflåden 1951-53; kommandør 1951; chef for kystflådens
øvelsesgruppe 1953; NATO Defence College, Paris 1953-54;
Deputy Chief of Staff i NATO's nord-kommando, Norge
1954-56; chef for Bælternes marinekommando 1956-60, for
søtransportvæsnet 1960; afsked 1962.

Medl. af bestyrelsen for Søofficersforeningen 1931-35;
næstformand i repræsentantskabet for Hovedorganisationen
for Søofficerer 1951-53.
Udenl. orden: N.St.O.31.
Adresse: Høje Skodsbogv. 8,2942 Skodsborg.

ARENDT Rudolph forstander; f. 18/2 1917 i Ålborg; søn af
kirkegårdsgartner Anthon Arendt (død 1960) og hustru

Dagmar f. Trane; gift 28/8 1945 m. cand. theol. Else Engberg, f.

29/3 1915 i Kbh, datter af sognepræst Gunner Engberg (død

1951, se Blå Bog 1950) og hustru Elisabeth f. Christensen (død

1953).

Student (Randers) 1938; cand. theol. (Kbhs univ.) 1945; præst

u. Dansk Kirke i Udlandet i Vancouver, B.C. Canada 1945-50;

sognepræst i Ugilt, Ålborg stift 1950-62; dansk sognepræst i

Tønder købstad 1962-73; forstander for præstehøjskolen fra

1973. Medarbejder ved Dansk Kirketidende 1954-62, ved Det

Berlingske Hus fra 1962.

Formand for Ugilt skolekommission 1951-62; medl. af

hovedbestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1958-70, af

bestyrelsen for Almindeligt dansk præstekonvent fra 1959,

formand fra 1972. Censor ved teologisk embedseks. ved Kbhs

og Århus universiteter fra 1972.

Har skrevet: Tænkning og Tro (1967); Evangelium og Politik

(1972).

Adresse: Slotsg. 13,6240 Løgumkloster.

ARENTOFT Preben fh. rektor og lektor; f. 3/9 1903 på
Frdbg.; søn af kommunelærer Anders Arentoft (død 1947) og
hustru Dagmar f. Sørensen (død 1946); gift 3/1 1931 m. Agnete
A., f. 21/9 1905 på Frdbg., datter af sagfører Marius Balle (død
1925) og hustru Ragnhild f.Schiønning(død 1955).
Student (Schneekloth's skole) 1922; mag. art. (historie) 1929;
studieophold på Rockefeller-Stipendium ved Institut Univer-
sitaire des Hautes Etudes Internationales i Geneve 1929-30;
timelærer ved statens og hovedstadskommunernes kursus til
studentereksamen 1930, adjunkt 1931, ved Efterslægtselska-
bets skole 1936; lektor ved Nykøbing katedralskole 1942;
rektor ved Birkerød statsskole 1948; lektor ved Nørre
gymnasium 1967-72.

Medl. af Nykøbing F. Byråd 1946-48, af Birkerød kommunal-
bestyrelse 1950-62 og 1964-66.
Har udg.: Lærebog i Historie for Gymnasiet I-III.
Adresse: Prinsesse Maries Allé 16,1908 Kbh V.
Sommerbolig: »Varden«, 4581 Rørvig.

ARENTSEN Aron fh. slagteridirektør, R.; f. 5/11 1905 i
Esbjerg; søn af agent Jacob Arentsen (død 1935) og hustru
Theresa f. Jensen (død 1937); gift 21/10 1928 m. Martha A„ f.
14/8 1904 i Darum, død 1972, datter af eksportør Laurids
Pedersen (død 1937) og hustru Petrca f. Nielsen (død 1943).
Ansat ved Esbjerg Andels-Svineslagteri 1921-28; tre måned-
ers ophold hos Heywood & Son, London i 1925; bogholder på
Graasten Andelsslagteri 1928-30; direktør for Thisted Andels
Svineslagteri 1930-50 og for Struer Andels Svineslagteri
1950-72.

Medl. af Thisted byråd 1943-50, af repræsentantskabet for
Den danske Landmandsbank, Thisted afd. 1934-51, af
bestyrelsen for N.A.F.A, Nørresundby 1940-50, af bestyrelsen
for Slagteriernes Fællesindkøbsforening 1950-59, af bestyrel-
sen for Foreningen af Direktører ved danske Andelssvines-
lagterier 1951-72, af Andelsslagteriernes fællesbestyrelse
1951-72, af dommerudvalget ved flæskebedømmelser 1953-72,
af Andelsudvalget 1956-72, af forretningsudvalget for
Slagteriernes forskningsinstitut, Roskilde 1957-72 og af
bestyrelsen for Landbrugets EDB-centraler 1962-74; formand
for repræsentantskabet for Andels-Pensionsforeningen
1964-72.

Adresse: GI. Vardev. 90,6700 Esbjerg.
Sommerbolig: Martabo, 6734 Sønderho.

ARFFMANN Svend fh. civildommer, R'.; f. 1/10 1890 i
Faaborg; søn af læge Theodor Arffmann (død 1932) og hustru
Elisabeth f. Linnemann (død 1944); gift 29/9 1923 m. Anna
Margrete A., f. 5/10 1903 i Randers, datter af lektor E F Rahr
(død 1937) og hustru Birgitte f. Sandberg (død 1944).
Student (Herlufsholm) 1908; cand. jur. 1914; borgmesterfuldm.
i Esbjerg 1915; fuldmægtig ved Ribe stiftamt 1918; sagfører
(bestall. depon.) 1919; kriminaldommerfuldm. i Odense 1919;
dommer i Randers købstad 1936; civildommer i Roskilde
købstad med Ramsø-Tune herreder samt Lejre herreder
1948-60.

Formand for landvæsenskommissionerne i Roskilde amts-
rådskreds 1949-60.
Adresse: 4000 Roskilde.

ARMFELT Wava Kitty komtesse, hofdame, M.T.Kha.p.p.;

datter af finsk militærattaché i Stockholm greve Carl Armfelt
(død 1942) og hustru Inge f. Blechingberg.
Hofdame hos H.M. dronningen 1955-58, hos H.k.H. tronfølge-
ren 1958-72, hos H.M. dronningen fra 1972. Mag. art.
(arkæologi) ved Kbhs universitet 1970.

Udenl. ordner: Fi.H.R.22.; Gr.G.G.3.; It.F.3.; N.St.O.22.;
Æ.A.K.2.

Adresse :Toldbodg. 45,1253 Kbh K.
Sommerbolig: Rosenfeldt, 4760 Vordingborg.

ARNBAK Birthe forfatterinde; f. 10/9 1923 på Liselund,
Siørslev; datter af skovrider, skovejer Paul Jensen (død 1968)
og hustru Ellen f. Jacobsen; gift 31/10 1942 m. civilinigeniør
Lars Arnbak, f. 23/2 1916 i Kbh, søn af kunsthandler Martin
Arnbak (død 1966) og hustru Karen f. Hindhede.
Student (Randers) 1942; rejse i USA 1947 som Honorary
Fellow i American Scandinavian Foundation.
Har skrevet: Spejlet (digte, 1945); Lange Skygge (noveller,
1948); Skjulesteder (digte, 1955); Det vilde Æbletræ (digte,
1957); Huset i Brugge (digte, 1959); Sig noget Pjerrot (digte,
1966); Det lukkede Teater (digte, 1968); Nye Skjulesteder
(digte, 1972); Endv. artikler og digte til tidsskrifter og
dagblade. Medvirket i radio- og TV-udsendelser.
Modtaget Edith Rode legatet og Kai Hoffmann legatet.
Adresse: Kabbel hovedgård, 7620 Lemvig.
Sommerbolig: Løvdalhus, Oue, 9500 Hobro.

ARNDAL Aksel rektor, R1.; f. 29/4 1904 i Kbh; søn af ingeniør
H Henriksen og Bolette Hansen; gift 14/11 1926 m. Karen A, f.
6/3 1907 i Hillerød, datter af købmand Lauritz Jacobsen (død
. 1939) og Fanny Petersen.

Student (Sorø) 1923; cand. mag. 1929; pædag. eks. s.å.; lærer
ved Odder private realskole 1929; adjunkt ved Metropolitan-
skolen 1931,-rektor ved Vestjysk gymnasium, Tarm 1938-70.
Adresse: Biilowsv. 22,5000 Odense.
Sommerbolig: Årgab, 6960 Hvide Sande.

ARNFRED J Th. civilingeniør, fh. højskoleforstander, FM. 1.
p.p.;f. 19/12 1882 i Sønderbøl pr. Oxbøl; søn af gårdejer Niels
Jensen (død 1920) og hustru Margrethe f. Christensen (død
1931); gift 1 /8 1911 m. Karen A., f. 7/2 1884, død 1966, datter af
valgmenighedspræst Axel Helweg (død 1914) og hustru
Thalithaf.Spur (død 1937).

Ved landbrug til 1901; student (privat dimit.) 1904; cand. polyt.
1910-, leder af statens forsøgsmølle i Askov samt lærer ved
højskolen 1910ogmedbestyrer 1922, forstander 1928-53.
Formand for Malt Sogns Andelskasse 1919-30; medl. af Malt
sogneråd 1921-29; formand for Askov Brugsforening 1921-43;
repræsentant iFællesforeningen for Danmarks Brugsforenin-
ger fra 1923 og formand for repræsentantskabet 1927-59;
formand for Andelsbankens repræsentantskab og medl. af
dens likvidationskomité 1925; medl. af Andelsudvalget
1926-60, formand 1927-29; medl. af bestyrelsen for Internatio-
nal co-operative Alliance 1929-60; medl. af bestyrelsen for
Høj- og Landbrugsskoler fra 1929, formand 1944-57; medl. af
Sprogforeningens bestyrelse 1936, foreningens formand 1953;
formand for bestyrelsen for Det danske Forlag 1941-58 og for
Dansk Folkeoplysnings Samråd 1944-57; medL af ungdomsud-
valget 1946; medl. af bestyrelsen for Løgumkloster refugium
1954; formand for Løgumkloster Kulturforening 1966 og for
Fr. IX's Klokkespil 1973; medl. af bestyrelsen for A/S
Spindegården 1958-70; formand for bestyrelsen for Højskole-
bladet og for Herning højskole 1958 samt for universitetsfor-
eningen for det sydlige og vestlige Jylland, 1966; næstformand
for den selvejende institution Folkehjem, Åbenrå.
Redaktør af Tidsskriftet for Vind-Elektricitet 1910-16, af
Dansk Udsyn 1921-56 og af Sløjdbladet 1924-28; har udg.:
Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste (1916); En Levneds-
skildring af Severin Jørgensen (1942); Askov Højskole i
Mands Minde.
Udenl. Ordner: Fi.L.31.; I.F.3.
Adresse: Askov, 6600 Vejen.

ARNFRED Tyge arkitekt; f. 1/4 1919 i Askov; søn af
civilingeniør fh. højskoleforstander J Th. Arnfred (se denne);
gift 3/7 1941 m. Annegrete A., f. 9/12 1914 i Kbh, datter af
overlærer HVH Egeskjold (død 1955) og hustru Asta Mariane
f. Søndergaard (død 1966).
Student 1938, afgang fra kunstakademiets arkitektskole 1944;

undervisningsassist. smstds 1944-62; selvstændig virksomhed
fra 1950.

Arbejder: Bistrupkirke (1962) og Hannerup kirke, Fredericia
(1973). I samarb. m. Viggo Møller-Jensen: Askov højskole
(1955-60), Herning højskole (1960), Skælskør højskole, om- og
tilbygninger på Magleås, Bornholms, Uldum og Rødding
højskoler, nybygning for Kbhs dag- og aftenseminarium
(1967), kursusejendommen Klarskovgård, Korsør (1969) samt
boligbyggeri, skoler m.v. på Grønland. Siden 1961 partner i
Fællestegnestuen, der har projekteret boligbebyggelsen
Albertslund Syd, Lundegården i Ballerup, Farum Midtpunkt
m. fl. samt rådhus og bibliotek i Herstederne. Som partner i
SIB montageskoler: skoler i Esbjerg, Herstederne, Slangerup
m.v. Gæstelærer ved arkitektskolen, Washington University
St. Louis, USA, i 1966.
Tildelt Eckersberg-medaljen 1971.
Adresse: Langkjærgård, 3460 Birkerød.

ARNOLD Viggo direktør, civilingeniør; f. 8/8 1909; søn af
sparekassedirektør Niels Arnold, Holbæk (død 1945) og
hustru Marie Elisabeth f. Friis (død 1936); gift 31/5 1940 m.
Sigrid Margaret A., f. 15/11 1918, datter af major Gordon
Norrie (død 1966) og hustru Louise f. Arenfeldt.
Student (Stenhus) 1926; cand. polyt. 1931; ansættelse i Kbhs
belysningsvæsen s.å. driftsing. ved Valby gasværk 1936,
driftsbestyrer 1940-50; forsk, studieophold i udlandet; ansat
hos A P Møller 1950, direktør i Mærsk Raffinaderiet, Kbh.
Medl. af forsk, kommissioner; medl. af Akademiet for de
tekniske Videnskaber.
Adresse: Carlsmindev. 2,2840 Holte.

ARNOLDI Carl Christian professor, overlæge, dr. med.; f. 3/7

1921 i Hylleholt, Præstø amt; søn af ingeniør Hans Martin

Pedersen og hustru Thyra Alexandra f. Arnoldi; gift 30/9 1946

m. Jean Mary A., f. 8/7 1922 i London, datter af John Douglas

Hay wood, M.R.C.V.S. og hustru Mildred Ethel f. Herring.

Student (Birkerød) 1940; med. eks. (Kbhs univ.) 1950; dr. med.

(Umeå univ.) 1966; docent i ortopædi og specialist i

ortopædisk kirurgi 1966; overlæge ved ortopæd.-kirurg. afd.,

Rigshospitalet og professor i ortopædisk kirurgi ved Kbhs

universitet fra 1972.

Korresp. medl. af Brasilian College of Angiology 1965.

Æresmedlem af American College of Angiology 1971.

Member of Board of Trustees, Angiology Research

Foundation 1972.

Skrifter i kirurgi og ortopædi.

Modtaget hæderspris fra generalkonsul Ernst Carlsens fond

1973.

Adresse: Carlsmindeparken 21, Søllerød. 2840 Holte.

ARNRIIS Ancher dommer; f. 18/4 1921 i Nyborg; søn af
lokomotivfører Anton Albertsen (død 1969) og hustru Maren
f. Hansen; gift 27/3 1960 m. Gerda A., f. 21/4 1924 i Hvidbjerg
Vestenå, datter af sognepræst Svend Helge Kyndal (død 1960)
og hustru Magda f. Wewer(død 1968).

Student (Odense katedralskole) 1939; cand. jur. 1946;
dommerfuldm. i Helsingør 1946, i Hørsholm 1956, i Hillerød
1963; kst. dommer i østre landsret 1967-68 og i 1969, i Kbhs
byret i 1970; dommer i Køge 1971. Studieophold i USA 1951.
Adresse: Skovledet 181,3400 Hillerød.

ARNSKOV Christian advokat; f. 20/2 1919 i Roskilde; søn af
overofficiant Christen Arnskov (død 1936) og hustru
Antonette Kristine f.Nielsen (død 1953); gift 16/11 1946 m.
Vibeke A., f. 21/10 1923 i Kbh, datter af grosserer Henrik
Schwanenflugel (død 1956) og hustru Hilma Hedvig f.
Christiansen.

Student (Østersøgades gymn.) 1937; free lance sportsjourna-
list og pressesekr. på Ordrupbanen 1937-53; cand. jur. 1944;
sagførerfuldm. s.å.; sagførerbestall. 1947; landsretssagf. 1949,
møderet for højesteret; offentlige sager 1970.
Konsulent for en række faglige organisationer, fagforeninger
(herunder Typografforbundet i Danmark), lejerforeninger
(herunder Lejernes Landsorganisation i Danmark); har
medvirket ved stiftelsen af ca. 150 andelsboligforeninger og er
senere administrator for samme. Medl. af bestyrelsen for
Kbhs advokatforening 1965-70 og suppleant til advokatnæv-
net; medl. af Juristforbundets efteruddannelsesudvalg 1967;
medl. af bestyelsen for 1. advokatkreds 1966, næstformand

1968, formand 1972; formand for bestyrelsen for A/S

Advokaternes Pantebrevskontor 1973.

Har skrevet artikler og afhandlinger om lejespørgsmål i

juridiske fagskrifter.

Adresse: Uraniav. 14,1878 Kbh V.

Sommerbolig: Holmevænget 18,3100 Hornbæk.

ARNSTEDT Christian civilingeniør; f. 18/8 1924 på Frdbg.;
søn af gesandt N P Arnstedt (død 1954, se Blå Bog 1954) og
hustru Johanne f. Larsen (død 1974); gift 27/6 1950 m. Aline A.,
f. 26/7 1929 i Paris, datter af professor Alfred Jolivet (død
1966) og hustru Madeleine f. Peronneau.
Student (Herlufsholm) 1942; cand. polyt. 1949; ansat i F L
Smidth & Co. A/S 1950, prokurist 1955, underdir. 1957,
direktør fra 1962; direktør i Cement Investments A/S fra 1953.
Medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co. A/S, Scanglas A/S,
A/S Kbhs Handelsbank, A/S Nordania Leasing rafl.
Adresse: Baunegårdsv.81,2900 Hellerup.

ARNSTEDT Niels underdirektør; f. 4/11 1920 på Frdbg.; søn
af gesandt N P Arnstedt (død 1954, se Blå Bog 1954) og hustru
Johanne f. Larsen (død 1974); gift 26/6 1955 m. Suzanne A., f.
26/10 1933 i Kbh, datter af fh. direktør for patent- og
varemærkevæsenet F C L Neergaard-Petersen (se denne).
Student (Herlufsholm) 1939; cand. jur. 1948; ansat hos
højesteretssagf. H Bech-Bruun 1948-58; prokurist i A/S
Aalborg Portland-Cement-Fabrik 1958, underdir. 1961.
Formand for bestyrelsen for Glumsø Spånplade Fabrik A/S;
medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co. A/S Aalborg
Portland-Cement-Fabrik o. a. danske selskaber.
Adresse: Gamlehave Allé 18,2920 Charlottenlund.

ARNTH-JENSEN Niels direktør, K.p.p; f. 15/10 1909 i Geriev
ved Slagelse; søn af førstelærer, fh. minister N E Arnth-Jensen
(død 1966, se Blå Bog 1965) og hustru Karen f, Jensen (død
1961); gift 5/7 1934 m. Inger A-J., f. 28/7 1909 i Slagelse, datter
af bogholder Waldemar Theen (død 1948) og hustru Sigrid f.
Hansen (død 1963).

Realeks. 1925; højere handelseks. (Niels Brock) 1930; ansat på
Slagelse Andels Svineslagteri 1930-32; i Tyskland og England
1932-33; bogholder ved Esbjerg Andelssvineslagteri 1933-38;
ansat ved C Schous Fabriker A/S 1938, chef for butiksadm.
1942; direktør for Sukkerfabriken Nykøbing Lmt. 1943-55;
direktør i A/S De Danske Sukkerfabrikker 1955, adm.
direktør 1957-72, medl. af selskabets bestyrelse 1970.
Medl. af Industrirådet 1956 (viceformand 1962-65, formand
1966-69 og 1971-72), af Akademiet for de tekniske
Videnskaber 1957 og af Det internationale Handelskammers
danske komité 1966; formand for Komitéen for udstillinger i
udlandet 1968; næstformand i Industrialiseringsfonden for
U-landene 1967-71; medl. af bestyrelsen for Foreningen til
Unge Handelsmænds Uddannelse 1959-70 og af Handelshøj-
skolens styrelsesråd (formand) 1966-70; medl. af rigsretten
1972.

Formand for bestyrelsen i F L Smidth & Co. A/S.
F.L.S.-Overseas A/S, A/S Jernkontoret, A/S Nordiske Kabel-
og Trådfabrikker, Skandinavisk Tobakskompagni A/S og
Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S. Medl.
af bestyrelsen i A/S Dampskibsselskabet Svendborg, Odense
Staalskibsværft A/S, Dansk Boreselskab A/S, A/S Aalborg
Portland-Cement Fabrik, Cement-Roadstone Ltd., Dublin,
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Chr. Augustinus
Fabrikker A/S, Forsikringsakts. Nye Danske Lloyd, Kbhske
Sø-Assurance, A/S Kbhs Sommer-Tivoli samt af repræsen-
tantskabet for Privatbanken.
Udenl. orden: Ø.Æ.F.4.
Adresse: Valeursv. 7,2900 Hellerup.

ARNTING Ernst direktør; f. 28/1 1917 i Nyborg; søn af
søfyrbøder C M Andersen (død 1938) og hustru Kirstine f.
Jørgensen; gift 10/10 1942 m. Britta A.,f. Jansson.
Ansat i private erhvervsvirksomheder 1932-43; assistent i
direktoratet for vareforsyning 1943, overassist. 1945, sekretær
1946, fuldmægtig 1948, fuldmægtig i handelsministeriet 1959,
ekspeditionssekr. 1963, till. ministersekr. 1969; direktør for
direktoratet for egnsudvikling 1973.
Medl. af landsarbejdsnævnet 1973.
Adresse: Egeallé 54,8600 Silkeborg.

ARNVIG Jørgen overlæge, dr.med. R.; f. 13/4 1908 på Frdbg.;
søn af skoleinspektør v. Kbhs komm. skolevæsen H N A
Arnvig (død 1957) og hustru Augusta Vilhelmine Maren f.
Hørving (død 1946); gift 17/8 1934 m. Karen A., f. 17/8 1909 i
Colombo, datter af dansk konsul på Ceylon Einer Lutken (død
1958) og hustru Kathinka f. Bahnson Henriksen (død 1965).
Student (Schneekloths skole) 1927; med.eks. 1934; uddannet
ved hospitaler i provinsen og i Kbh 1934-40 samt
specialuddannelse ved Kbhs kommunehospital og Øresunds-
hospitalet 1940-46; specialistanerk. i oto-laryngologi 1941;
privatpraksis i Kbh 1942-55; 1. reservelæge ved Kbhs
kommunehospitals øreafd. 1946-50; dr. med. 1948; klinikchef
ved statens kostskoler for døve i Kbh, Nyborg og Fredericia
1948-56; overlæge ved Sønderborg sygehus (tidl. landshospi-
talet), øre-, næse- og halsafd. 1955; speciallæge i Angmagssa-
lik lægedistrikt i 1959.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Øre- og Halslægers
Organisation 1950-55; formand for landshospitalets lægeråd
1962-70; medl. af bestyrelsen for Foreningen af statstjeneste-
mandsansatte Overlæger 1963, formand 1966-68; medl. af
lægenormeringsudvalget 1966-73; tilforordnet ved specialist-
nævnet 1970; medl. af det i h. t. lægelovens § 14 nedsatte
udvalg 1970-73; formand for Dansk Otolaryngol. Selskab
1973.

Har skrevet: Cerebrospinalvædskens Produktion og Resorp-
tion (disp., 1948) (prisbelønnet af Dansk oto-neuro-oftalmolo-
gisk Selskab 1950); Relation of the Ear to the Subarachnoid
Space and Absorption of the Labyrinthine Fluids (Acta
oto-laryngologica, Supplementum 96, 1951) samt en række
vidensk. afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.
Adresse: Friheds Allé 4,6400 Sønderborg.

ARPE Frede Christian overpostinspektør, R1.; f. 23/11 1915 i

Tarm; søn af rangermester Marius Arpe (død 1961) og hustru

Petrine f. Jensen (død 1955); gift 7/5 1940 m. Inger A., f. 17/4

1916 i Højby, Sjælland, datter af gårdejer Rasmus Jensen (død

1934) og hustru Laura f. Olsen (død 1938).

Elev i post- og telegrafvæsenet 1932, assistent 1939,

fuldmægig 1948, postinsp. 1953, kontorchef 1958, overpost-

insp. i 3. distrikt, Århus 1962.

Adresse: Ty ttebærv. 3A, 8220 Brabrand.

ARUP Niels advokat; f. 3/7 1909 i Kbh; søn af professor, dr.
phil. Erik Arup (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Klara
Sanny f. Dahl; gift 1/4 1961 m. Inger A, datter af
møbelfabrikant Hans Høpner Petersen.
Student (Ordrup gymn.) 1927; medarbejder ved Institutet for
Historie og Samfundsøkonomi; cand. jur. 1935; landsretssagf.
1946, møderet for højesteret.

Ansat i centraladministrationen 1935-48; ministersekr. i
statsministeriet 1945-48. Virksomhed som sagfører og i
erhvervslivet siden 1948.

Initiativtager til og forretningsfører for A/S Færøske
Fiskeskibe 1944-50 og medstifter af A/S Grønlands Industri-
og Handelskompagni; formand for og bestyrelsesmedl. i forsk,
ejendomsselskaber og erhvervsdrivende selskaber.
Medl. af Kbhs borgerrepæsentation (Socialdemokratiet)
1947-50 og 1954-74; midlertidigt medl. af folketinget 1962,
1963 og 1964. Medl. af politirådet, formand for borgerrepræ-
sentationens belysningsudvalg til 1974.

Formand for Jysk Ekspeditionskomité 1950; undervisningsas-
sist. i folkeret ved Kbhs universitets filosofiske fakultet
1940-41; forelæsninger over forfatningsproblemer på Århus
universitet 1950; medl. af bestyrelsen for Kunstindustrimuseet
fra 1962, for Kbhs kommunes kulturfond fra 1963 og for Ny
Carlsberg Glyptoteket fra 1970.

Har skrevet en række kronikker i dansk og udenl. blade og
tidsskrifter, bl.a. vedr. forvaltningens rationalisering, politik,
produktion, Færøerne og Grønland m.v.
Adress: Kronprinsesseg.32,1306 Kbh K.

ARUP Sir Ove Nyquist civilingeniør, Ri.p.p.; f. 16/4 1895 i
Newcastle o. Tyne, England; søn af veterinærkonsulent
Johannes Arup (død 1911, se Blå Bog 1911) og hustru Mathilde
f. Nyquist (død 1931): gift 13/8 1925 m. Ruth A., f. 31/7 1902 i
Kbh, datter af civilingeniør, vanddirektør Poul Sørensen (død
1964, se Blå Bog 1964) og hustru Dagmar f. Samuel (død 1973).
Skolegang i Hamburg til 1907; student (Sorø) 1913; studerede
filosofi og matematik ved Kbhs universitet 1913-16; cand.

polyt. 1922; ansat hos Christiani & Nielsen, i Hamburg 1922-23
og i London 1923-34; direktør i ] L Kier & Co., London
1934-38; medindehaver af ingeniør og entreprenørfirmaet
Arup & Arup Ltd., London 1938-46; egen rådg.ingeniørvirk-
somhed i London 1946-49; senior partner i Ove Arup &
Partners, rådg.ingeniørfirma, London fra 1949 og Arup
Associates fra 1963. Udnævnt til Knights Bachelor 1971.
Medl. af Akademiet for de teknsike Videnskaber 1956; medl.
af Athenæum 1964. Royal Institute of British Architects
guldmedalje 1965. Æresdoktor ved Durham University 1967,
East Anglia University 1968. Vice-President of Institution of
Civil Engineers 1969-71. The Institution of Structural
Engineers guldmedalje 1973.

Har skrevet artikler i fagtidsskrifter, medudgiver af
Architects, Year Book fra 1947.
Udenl. orden: Stb.B.E.3.
Adresse: 6 Fitzroy Park, Highgate, London, N.6, England.

ASBOE-HANSEN Gustav professor, overlæge, dr. med., R.; f.
12/8 1917 i Haderslev; søn af kontorassistent Jes Frederik
Hansen (død 1917) og hustru Frida f. Dose; gift 2/4 1944 m.
Thyra A-H., f. 17/21917 i Torslev sogn, datter af førstelærer
Søren Nielsen og og hustru Anna Beate f. Højberg.
Student (Haderslev) 1936; med.eks. 1943; dr.med. 1951;
specialistanerk. (hud- og kønssygdomme) 1951; hospitalsud-
dannelse i provinsen og Kbh; 2. reservelæge ved Finseninsti-
tutet 1949, ved Rudolph Berghs hospital 1951; 1. reservelæge
ved Finseninstitutet 1952, ved Kbhs kommunehospital 1957;
consultant ved Department of Physiological Chemistry,
University of Minnesota, Minneapolis, Minn., USA 1958;
Visiting Senior Cancer Research Internist ved The Roswell
Park Memorial Institute, Department of Dermatology
Buffalo, N. Y., USA 1958; 1. reservelæge ved rigshospitalet
1958; assist. overlæge ved Finseninstitutet, afd. for hudsygd.
1959; professor i dermatologi og venerologi ved Kbhs
universitet og overlæge ved rigshospitalets afd. for hud- og
kønssygdomme fra 1960; tilforordnet sagkyndig ved retslæge-
rådet s.å.; studieophold i Sverige (prof. dr.med. Carl Rasch's
rejsestipendium) 1953, talrige gange i USA og Canada
1954-72, gæsteprofessor ved Montreals universitet, Canada
(Claude Bernard visiting professor) 1954, ved The Ohio State
Univeristy, Columbus 1958, State University of New York
1967, University of Oregon, Portland, Ore, og Stanford
University California, USA 1969. Dekan for det lægevidensk.
fakultet ved Kbhs universitet 1965-66.

Gæsteforelæser og deltager i symposier ved talrige udenl.
universiteter og forskningscentre 1954-74, Howard Fox
honorary lecturer ved New York University 1962; Sven
Hellerstrom forelæsning, Karolinska institutet, Stockholm
1967, Dohi Memorial International Lecture, Kobe University,
Japan 9174. Medl. af fakultetet for Advanced Seminars of
Dermatology, Postgraduate Medical Education, Univ. of
California, Los Angeles.

Æresmedlem af the Pacific Dermatologic Association, the
American Rheumatism Association, Irans dermatologiske
selskab, Tyrkiets rheumatologiske selskab, American Derma-
tological Association British Association of Dermatology,
Dermatological Society, India, Dermatological Association af
Australia, Polens dermatologiske Selskab, Société Francaise
de Dermatologie et Syphilographie, Israels dermatologiske
selskab, Italiens dermatologiske selskab og Finlands rheuma-
tologforening; korresp. medl. af Finlands, Sveriges og Norges
dermatologiske selskaber samt af Australasian College of
Dermatologists; indvalgt medl. af Finska Lakaresållskapet,
Svenska Lakaresållskapet, (Arner.) Society for Investigative
Dermatology og The New York Academy of Sciences; medl.
af præsidiet for the International Society of Cybernetic
Medicine og the International Society of Tropical Dermatolo-
gy; medl. af (arner.) Society of experimental Biology and
Medicine, American Ass. for the Advancement of Science.
American Society of Gerontology og American Academy of
Dermatology.

Modtaget som hædersgave direktør Michael Hermann
Nielsens Mindelegat 1954 og hædersgave af Rigsforeningen
til Gigtens Bekæmpelse 1955; Tokyo universitets forsknings-
medalje 1971; hæderspris fra Grosserer Sonnich Olsens og
Hustrus, Thyra Anna Nielsine f. Andersens legat 1973.
Medl. af bestyrelsen for Dansk Dermatologisk Selskab
1953-55, formand 1961-63, af bestyrelsn for Nordisk

dermatologisk forening fra 1960; medl. af bestyrelsen for
Dansk Selskab for Gigtforskning 1953-59, formand 1955-59;
meld. af bestyrelsen for Det medicinske selskab i Kbh 1960-66
og for Foreningen til kønssygdommenes bekæmpelse
formand for Dansk Medicinsk Selskab 1963-65; medl. af
hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Rigsforeningen
til Gigtens Bekæmpelse 1955-69, af institutbestyrelsen for
Neurokemisk institut fra 1965.

Medarbejder ved redaktionen af Acta dermatovenereologica.
International Journal of Dermatology, Dermatologica, Hau-
tartz, Acta endocrinologica, Acta rheumatologica scandinavi-
ca, Dermatologische Monatschrift og Acta morphologica
neerlando-scandinavica.

Har skrevet: 164 vidensk. afhandlinger over medicinske,
dermatologiske, venerologiske og biologiske emner, i inden-
og udenlandske tidsskrifter; monografier: Om bindevævets
mucinøse substanser. Experimentelle undersøgelser over
hyaluronsyrens oprindelse, forekomst og variabilitet i
mesenchymale væv, specielt i huden (disp., 1951), Connective
Tissue in Health and Disease (1954) og Hormones and
Connective Tissue (1966).
Adresse: Skovagerv. 18,2920 Charlottenlund.

ASCHENGREEN J Chr. direktør, K.p.p.; f. 17/1 1896 i Kbh;
søn af bagermester J C Aschengrecn (død 1919) og hustru
Frederikke f. Ewers (død 1930); gift 22/5 1926 m. Asta A., f.
6/11 1898 i Særløse, datter af proprietær Christoffer Nielsen
(død 1955) og hustru Kirstine f. Christensen (død 1967).
Realeks. 1911; ansat i Det Østasiatiske Kompagni s.å., tjeneste
ved kompagniets filialer i Manchuriet 1919-28, filialbestyrer af
kompagniets filialer i Indien 1928-36, prokurist ved hovedkon-
toret 1939,underdir. 1948, adm. direktør 1952-61.
Næstformand i bestyrelsen for Det Østasiatiske Kompagni
1960-73 samt medl. af bestyrelsen for forsk, af kompagniets
datterselskaber; formand i Danmarks Rederiforening og
Søfartsrådet 1959-61; formand i bestyrelsen for A/S Det
danske Luftfartselskab og formand (skiftende) i styrelsen for
Scandinavian Airlines System 1961-68; formand i bestyrelsen
for SAS Invest A/S 1962-71, for A/S Nakskov Skibsværft
1960-72, for Rederiakts. Myren 1955-71, og formand
(skiftende) i kontrolrådet for Nordic Tankships I/S 1957-70;
vicepræsident i Maritime Transport Committce u. Internatio-
nal Chamber of Commerce til 1969 og i International
Chamber of Shipping 1960-62; medl. af Kbhs havnebestyrelse
til 1967, af bestyrelsen for Kbhs Frihavns-Akts. 1961-70,
stiftelsen Georg Stages Minde og Sømandsforeningen af
1856.

Udenl. ordner: It.FA; N.St.0.22.; S.H.E.3.; S.Kr.3.
Adresse: Esperance Allé 6A, 2920 Charlottenlund.

ASGRAV Knud oberst, K, HTH.; f. 12/12 1915 i Randers; søn
af korpsofficiant ] A Sørensen (død 1952) og hustru Mette
Amine f. Jensen; gift 19/12 1939 m. Dagny Asta A., f. 13/3 1915
i Kippinge-Brarup, datter af bødkermester Karl Kristian
Hansen og hustru Dorothea Johanne f. Nielsen.
Student (Chrsthvns gymn.) 1934; premierløjtn. 1938; officers-
skolens artillerikursus 1941-43; kaptajnløjtn. 1945; general-
stabskursus 1946-47; kaptajn 1947; tjeneste i generalstaben
1947-50, ved NATO i London og Oslo 1950-53; oberstløjtn.
1954; oberst og tjeneste ved enhedskommandoen 1962; chef
for kronens artilleriregiment 1965, for artilleriskolen 1972;
chef for region V oggarnisonskommandant i Ringsted 1974.
Sekretær i Fællesorganisationen af Officerer og ligestillede af
Hæren 1947-50.
Postadresse: Slagelse kaserne, 4200 Slagelse.

ASLYNG H Cornelius professor, R'., f. 14/2 1915 i Oksenvad
ved Sommersted; søn af landmand Søren Petersen (død 1955)
og hustru Ida f. Kock (død 1916); gift m. Ellen A. f. Mathiesen.
Uddannet ved praktisk landbrug, højskole- og landbrugssko-
leophold; præliminæreks.; agronom 1937; lic. agro. 1941;
uddannet i jordbundsfysik ved University of California
1946-47, i jordbundsfysik og -kemi ved Rothamsted
Experimental Station, England 1948-50; disputeret ved
University of London 1950; docent ved den kgl. veterinær- og
landbohøjskole 1950; professor i hydroteknik smstds 1957 og
rektor for højskolen fra 1966.

Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles repræsentant i udvalg
for kulturteknik, for jordbearbejdning og for læ på

jordbrugets område; formand for Dansk Forening for
Jordbundsvidenskab; medl. af Akademiet for de tekniske
Videnskaber fra 1957 og af akademirådet fra 1966; medl. af
Danmarks teknisk-videnskabelige forskningsråd 1966-72 og
af statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige forsknings-
råd 1968-73; formand for den danske afd. u. Nordiske
Jordbrugsforskeres Forening 1968-73 og Nordisk Forening
for Hydrologi fra 1972.

Har skrevet: Characterization of soils (1952), The lime and
phosphate potentials of soils (1954), Investigations on the
water balance in Danish agriculture (1953 og 1958), Weather,
water balance and plant production at Copenhagen 1955-1964
og Radiation and energy balances at Copenhagen 1955-1964
(1966) (alle i højskolens årsskr.); Water comsumption in plant
production (i Handb. d. Pflanzenphysiologie III, 1955); Shelter
and its effect on climate and water balance (Oikos, 1958);
Jordbruget og vandbalancen (1959); Klima, jord og vandba-
lance i jordbruget (lærebog 1968); Vanding i jordbruget
(lærebog, 1971) og Afvanding i jordbruget (lærebog, 1970);
Phosphate potential and phosphate status of soils (1964); Rain,
snqw and dew measurements og Evaporation, evapotranspi-
ration and water balance investigations at Copenhagen
1955-64 (1965) (alle i Acta Agric. Scand.); Miljø og jordbrug (2.
udg.1973).
Adresse: Mosesvinget 56,2400 KM NV.

ASMUND Find dommer, RL; f. 4/7 1903 i Helsingør; søn af

lektor Sofus Asmund (død 1939) og hustru Johanne f. Rode

(død 1946); gift 31/10 1942 m. Birte A., f. 13/10 1911 i Kbh,

datter af dommer A P Larsen (død 1958, se Blå Bog 1957) og

hustru Ingrid Larsen (død 1965, se Blå Bog 1965).

Student (Helsingør) 192l;cand. jur. 1927;sagførerfuldm. 1928;

dommerfuldm. i Store Heddinge 1929; i Køge 1935, atter i

Store Heddinge 1936, i Helsinge 1941; kst. landsdommer

1946-49; dommerfuldm. ved Århus civilret 1949; dommer i

Rønne 1950-72.

Formand for overvoldgiftsretten for Bornholms amt ang.

husdyrvoldgiftssager.

Adresse: Østerg. 10,3700 Rønne.

ASMUND Johs. provst, R.; f. 29/10 1906 i Herstedvester sogn;
søn af indremissionær A S Pedersen (død 1959) og hustru
Anna Boline f. Andersen (død 1944); gift 15/6 1931 m. Kirsten
A., f. 30/10 1908 i Kbh, datter af kommunelæge Vilhelm
Asmund (død 1927, se Blå Bog 1927) og hustru Ellen f. Møller
(død 1934).

Student (Østersøgades gymn.) 1925; cand. theol. 1931;
sognepræst i Søby-Skader-Halling s.å.; provst for Rougsø-
Sønderhald herreders provsti 1940, fra 1971 Rougsø-Sønder-
hald-Midtdjurs provsti; sognepræst i Ørsted 1940-72;
studierejser; medarbejder ved den teologiske undervisning
ved Århus universitet 1933-37; kst. dansk sømandspræst i
Lissabon i 1953.

Formand for det samlede studenterråd ved Kbhs universitet
1928-29; formand for Ørsted skolekommission 1941-49.medl.
1950-54; formand for Menighedsrådsforeningen for Randers
og Omegn 1952-62; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen
afMenighedsrådsmedlemmer 1958-68, næstformand 1962, till.
sekretær for samme 1959-62; medl. af anglo-skandinavisk
teologkonference 1959-65, af pastoralseminarieudvalget 1965.
Medudgiver af Kirkeaarets Texter I og II (1941 og 1942);
medarbejder ved Svenska Kyrkans Årsbok 1951-58. Udg.;
Kirkeret (i Kirkelig Haandbog 1959).
Adresse: Rypev. 13,6240 Løgumkloster.

ASMUSSEN Erling professor, dr. phil.; f. 6/8 1907 i Næstved;
søn af kommunelærer Ejnar Asmussen (død 1960) og hustru
Maren Gunhild f. Møller (død 1912); gift 23/12 1932 m. cand.
mag. Edith A., f. 13/12 1906 i Kbh, datter af klædehandler Joh.
Hansen (død 1952) og hustru Anna Margr. f. Jensen (død
1948).

Student (Ordrup gymn.) 1926; cand. mag. (naturhistorie,
gymnastik) 1932; lærer ved Ordrup gymnasium 1932-35, ved
Danmarks højskole for legemsøvelser fra 1933, ved forsvarets
gymnastikskole 1935-46 og ved Teilmanns kursus 1936-60; dr.
phil. 1934; ansat ved gymnastikteoretisk laboratorium 1935,
senere docent smstds; lektor i idrætsfyiologi ved Kbhs
universitet 1953-61; professor i gymnastikteori smstds 1961;
kst. rektor for Danmarks højskole for legemsøvelser 1961-62;

vidensk. leder af Landsforeningen mod Børnelammelse's
testnings- og observationsinstitut 1956-70. Rockefeller fel-
lowship 1939-40 og 1946.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Svømme- og Livredningsfor-
bund 1950-71 og af Dansk Røde Kors' HN-komité 1951-59;
formand for dansk nationalkomité u. Federation internationa-
le d'education physique og præsident for dennes vidensk.
sektion 1952-70(2. vicepræsident for organisationen 1958-70):
medl. af Videnskabernes Selskab fra 1962.
Har skrevet: Skeletmuskelfiberens mekanisk reaktion (disp.,
1934); Legemsøvelsernes almindelige teori (1944); Lærebog i
menneskets fysiologi (s.m. Mar. Nielsen, 1948); Kompendium i
legemsøvelsernes specielle teori (s.m. Hohwu Christensen,
1967); afhandlinger om fysiologiske og gymnastikteoretiske
emner i tidsskrifter. Redaktør af Tidsskrift for Legemsøvelser
1943-71.

Adresse: Kollegiev. 17,2920 Charlottenlund.
Sommerbolig: Troldeskoven 14,3310 Ølsted.

ASMUSSEN Georg oberst, RL, HTH.; f. 16/4 1920 i Roskilde;
søn af købmand Harry Georg Asmussen (død 1969) og hustru
Martha Emilie f. Johnsen (død 1964); gift 24/5 1944 m. Gerda
A. f. 21/2 1920 i Køge, datter af proprietær Holger Emil
Weimann (død 1959) og hustru Margrethe f. Hansen (død
1973).

Student (Roskilde) 1938; afgangseks. fra hærens officersskole
1942; generalstabskursus 1949; amerikansk panserskole 1950
og generalstabskursus 1951,82. U.S. Division faldskærmsskole
1961; tysk panserskole 1962; NATO forsvarskollegium 1965;
Royal College of Defence Studies 1972. Fuldmægtig i
krigsministeriet 1949; sektionschef i forsvarsstaben 1951;
kompagni- og bataljonschef ved falsterske fodregiment
1956-57 og 1961-62: dansk stabsofficer i NATO militære stab i
Washington 1958; stabschef ved Bornholms værn og region
1963; leder af forsvarsstabens operationsafd. 1966; chef for 1
sjællandske brigade og garnisonskommandant i Roskilde
1969; oberst s.å.; stabschef ved de allierede hærstyrker i
Slesvig-Holsten og Jylland 1973.

1943-45 deltaget i træfningen i Barakkelejren på Amager,
medstifter af Dansk Borgerværn og næstkommanderende i
Sydhavnsbataljonen.
Adresse: Eider kaserne, D237 Rendsburg, Vesttyskland.

ASMUSSEN Jes Peter professor, dr. phil.; f. 2/11 1928 i
Åbenrå; søn af maskinmester Asmus Heinrich Asmussen (død
1959) og hustru Eline f. Petersen (død 1960); gift 14/10 1955 m.
Ellen Anette A., f. 13/7 1933 i Hellerup, datter af professor, dr.
theol. Børge Diderichsen (se denne) og hustru Kirsten f.
Bache.

Student (Åbenrå) 1948; cand. theol. (Kbhs univ.) 1954; lærer
ved Det kgl. Vajsenhus 1955-60; universitetsadjunkt 1960-66;
dr. phil. 1965; forskningsstipendiat 1966-67; professor i iransk
filologi ved Kbhs universitet 1967. Studieophold i Cambridge,
London, Hamburg og Teheran. Gæsteforelæsninger i
Åbo/Turku 1966 og 1970, Hamburg 1967, Wiirzburg og Berlin
1968, Prag 1969, Rom 1970, Teheran 1971, Leipzig og Berlin
1972, Liége, Uppsala og Teheran 1973.

Medl. af repræsentantskabet for landsforeningen Forsøgsdy-
renes Værn 1967, af bestyrelsen for Studentergården 1968,
formand 1972; censor i hebraisk for teologistuderende og i
religionshistorie 1969. Medl. af Societas Danica Indagationis
Antiqvitatis et Mediiaevi 1967, af redaktionen af Temenos,
Studies in Comparative Religion (Helsinki) og korresp. medl.
af Religionsvetenskapliga Sålskapet i Finland 1970; medl. af
Videnskabernes Selskab 1973.

Vidensk. arbejder: Historiske tekster fra Achæmenidetiden
(1960); The Khotanese Bhadracaryådesana (i Det Kgl. Danske
Vidensk. Selsk.s Hist.-Filos. Medd., 1961); Xuastvånift. Studies
in Manichaeism (disp., 1965); Jewish-Persian Texts (Wiesba-
den, 1968(); Jamshid u Khurshid by Salman of Sawe (Tehran
1969); Bibelen i kulturhistorisk lys (bd. 6,1970); Irenæus' bevis
for den apostolske forkyndelse (1970); Studier i jødisk-persisk
litteratur (Kbhs univ.s festskrift, nov. 1970); afsnittene Iransk
Litteratur i Politikens Verdenslitteraturen I, II og X, 1971 og
1973;Tekster til Islam (1972); Studies in Judeo-Persian
Literature (Leiden, 1973). Redigeret - s.m. Jørgen Læssøe - og
skrevet bidrag til Illustreret Religionshistorie I-III (1968).
Artikler i Gads Danske Bibelleksikon I-II (1966); en lang
række afhandlinger og anmeldelser i danske og udenl.

vidensk. tidsskrifter og festskrifter. Medarbejder ved Cam-
bridge History of Iran, Historia Religionum (Leiden).
Ornithologiske artikler i danske fagtidsskrifter.
Ærespris fra G EC Gads fond 1965.
Adresse: Bredg. 77,1260 Kbh K.
Sommerbolig: Vorbjerg, 8791 Tranebjerg Samsø.

ASMUSSEN Johan advokat; f. 13/3 1908 i Kbh; søn af
grosserer Johann Asmussen (død 1937, se Blå Bog 1937) og
hustru Kathe f. Schumacher; gift 3. gang 29/7 1949 m. Lise A., f.
29/1 1915 på Frdbg., datter af grosserer Viggo Boserup (død
1931) og hustru Else f. Volkersen (død 1969).
Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1933; landsrets-
sagf. 1936, møderet for højesteret; offentlige og beneficerede
sager 1959; auditør i modstandsbevægelsen 1945; beskikket
anklager i landssvigersager og administrator af selskaber m.v.
under kommissarius for konfiskation af tysk og japansk
kapital 1945-48; sekretær i Sammenslutningen af Branchefor-
eninger under Grosserer-Societetet 1937-72. Medl. af
bestyrelsen for forsk, aktieselskaber.

Medl. af Dansk Byplanlaboratoriums udvalg til udarb. af
betænkning vedr. villaservitutter, afgivet 1948; medl. af Set.
Georgs Gildernes æresret 1944-61; medstifter af Baden-Po-
well Fonden og formand for dennes komité 1958; medl. af
bestyrelsen for Metropolitaner-Samfundet fra 1947 (formand
1948-61); medstifter af og bestyrelsesmedl. i Advokatforenin-
gen af 1961 (til 1963). Medl. af partiet De Uafhængiges
hovedbestyrelse 1962-67; medl. af folketinget (Århus amt)
1964-66; udtrådt af partiet før folketingsvalget jan. 1968. Fra
1962 medl. af translatøreksamenskommissionen (nu transla-
tørkommissionen), formand 1970-74 censor ved Handelshøj-
skolen iKbh (erhvervssprogl. eks.) fra 1970.
Foretaget jur.-sprogl. revision af den danske oversættelse af
Romtraktaten m. tilh. protokoller, Euratomtraktaten m.v. for
det tyske udenrigsministeriums sprogtjeneste som deltager i
multilateral gruppe ved EF i Bruxelles (1971); fra juli 1973
tilsv. virksomhed for EF-domstolen i Luxembourg m.h.t. de
danske oversættelser af løb. domme.

Har skrevet artikler m. v. i aviser og tidsskrifter om juridiske,
politiske o.a. emner bl.a. om vesttyske rets- og advokatfor-
hold. Tildelt A/S Sagførernes Auktioners Legats hædersgave
1973.

Udenl. Orden: Ty.RR.F31.
Adresse: Blåregnvænget 33,2830 Virum.

ASMUSSEN Robert W professor, dr. phil., K.; f. 26/3 1903 i
Viborg; søn af skomagermester F P W Asmussen (død 1965)
og hustru Petra f. Sørensen (død 1963); gift 5/1 1937 m. Grethe
A., f. 7/12 1911 i Århus, datter af direktør Niels Abildgaard
(død 1953) og hustru Caroline f. Pors (død 1966).
Student (Viborg) 1923; assistent ved kemisk laboratorium A,
polyteknisk læreanstalt 1926-29 og 1932-43; kemiker ved
Biological Associations biofysiske laboratorium, Long Island,
USA, 1929; ansat ved landøkonomisk forsøglaboratorium
1930; magisterkonferens i kemi 1932; studieophold i Leiden
1935 og i Danzig 1936; lærer i kemi ved den polytekniske
læreanstalts forberedelseskursus 1939-43; dr. phil. 1944;
professor i kemi ved den polytekniske læreanstalt 1944-73 og
bestyrer af dennes kemiske laboratorium B; prorektor ved
den polytekniske læreanstalt 1956-60.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944 og af
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1962; medl. af
bestyrelsen for Kemisk Forening 1941-44 og fra 1950
(formand 1950-53) og for Selskabet for Analytisk Kemi
1944-47 (formand 1945-46); indrettede 1944 Dansk Textil-
forsknings Instituts laboratorier og ledede indtil 1959 dettes
forskningsarbejde; medstifter af Skandinaviska Foreningen
for Elektronmikroskopi 1949, medl. af dennes bestyrelse
1949-55 og af bestyrelsen for Holstebro Jernstøberi; medl. af
Danmarks ingeniørakademis bestyrelse og repræsentantskab
1957-60 og af planlægningsudvalget for den polytekniske
læreanstalt i Lundtofte 1958; formand for den polytekniske
læreanstalts Lundtofteudvalg fra 1959; medl. af den
naturvidensk. kommission for statens almindelige videnskabs-
fond 1960-68, formand for denne samt formand for fondets
apparatudvalg og medl. af fondets bestyrelse 1965-68. Medl. af
The Editorial Board of Acta Crystallographica (The
International Union of Crystallography) 1958-62; formand for
Den danske nationalkomité for Krystallografi 1963-66; medl.

af forskningens fællesudvalg fra 1965; formand for forsknings-
udvalget for natur- og lægevidenskab 1965-67; medl. af
Samarbetsnamnden for de nordiska naturvetenskapliga
Forskningsraden 1966-68 og dettes Publiceringsnåmnd
1967-68; medl. af bestyrelsen for Section danoise de la Société
des Ingénieurs Civils de France 1965-68 og for det til
Northern Europe Computing Center knyttede fond 1965-68;
præsident for det 13. nordiske kemikermødei Kbh 1968.
Litterære arbejder: Magnetokemiske Undersøgelser over
uorganiske Kompleksforbindelser (disp., 1944); Forelæsnin-
ger over Kemi; Forelæsningsnoter til Faststofkemi; Almen
Kemi I (1955); afhandlinger i inden- og udenlandske
tidsskrifter.
Adresse: St. Kongensg. 87,1264 Kbh K.

ASMUSSEN Svend kapelmester, violinist; f. 28/2 1916 i Kbh;
søn af grosserer Johann Asmussen (død 1937, se Blå Bog 1937)
og hustru Kathe f. Schumacher; gift 10/10 1938 m.
Annegrethe, f. Thomassen.

Student (Metropolitanskolen) 1933; uddannet i klassisk
violinspil af Frode Hassel og Gunna Breuning-Storm;
debuterede som jazzviolinist 1933; leder af eget orkester
1940-43 og igen periodevis siden 1945. Har optrådt som
skuespiller og især som orkesterleder og entertainer både
hjemme og i udlandet (Tivoli-Varieteen; USA bl.a. 1959 og
1960).

En række grammofonindspilninger siden 1935, bl.a. »Tiger
Rag«, »My Blue Heaven«, »June Night«, »After You've
Gone«, »Limehouse Blues«, »Ring Dem Bells«, »Miss
Annabel Lee«, »I Heard», »Darktown Strutters Ball«, »Look
Out«, »Crazy Rhythm«, »I Found a New Baby«, alle som leder
af eget orkester; »Scandinavian Shuffle«, »Paul's Chicken« (m.
The Swe-Danes), »If I Were Eve«, »Lonely Woman«, »New
York 19«,(m. John Lewis).
Adresse: Strandv. 218,2942 Skodsborg.

ASMUSSEN Svend-G musikforlægger; f. 21/2 1921 i
Sønderborg; søn af bagermester P Asmussen (død 1959) og
hustru Louise f. Deisner (død 1967); gift 28/2 1946 m. Hanna
A., f. 20/5 1926 i Kbh, datter af professor, dr.phil. Jakob
Nielsen (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Carola f. v.
Pieverling.

Student (Sønderborg) 1939; organisteks. ved det kgl. danske
musikkonservatorium 1942; stifter og leder af Unge
Akademikeres Kor 1944-64; formand for Kbhs musikhøjskole
1954-59; docent ved musikkonservatoriet 1956-63; stifter og
leder af Musikhøjskolens Forlag fra 1951, forlaget flyttedes i
1964 til Egtved og musikhøjskolen for pædagoger grundlag-
des. Gæstedirigent (korledelse) ved Danmarks radio; korleder
ved det fynske musikkonservatorium 1966-68; koncertrejser
(bl.a. med Unge Akademikeres Kor) og korstævner i ind- og
udland.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks Sanglærerforening.
Udgiver af musik til brug for kor og skole.
Musikanmelderringens kunstnerpris 1957.
Adresse: 6040 Egtved.

ASTRUP Poul professor, overlæge, dr.med. & dr.scient.h.c; f.
14/8 1915 i Søndbjerg; søn af lærer Anders Astrup (død 1936)
og hustru Louise f. Bjørndahl (død 1953); gift 7/6 1942 m.
Bente A., f. 19/3 1917 i Kbh, dattter af statsskovrider,
kammerherre, hofjægermester Gustaf Bruel (død 1969, se Blå
Bog 1968) og hustru Else f. Østrup (død 1972).
Student (Birkerød) 1933; med. eks. 1939; dr.med. 1944;
vidensk. assistent ved Kbhs universitets biokemiske institut
1940-44 og på Finsenlaboratoriet 1944-46; kandidatstillinger
på rigshospitalet og Blegdamshospitalet 1946-48; 2. reserve-
læge i De gamles by 1948-50, ved Blegdamshospitalets med.
afd. 1950-52; laboratorieforstander ved Blegdamshospitalet
1952-54; overlæge ved rigshospitalets centrallaboratorium
1954; lektor i klinisk kemi og laboratorieteknik ved Kbhs
universitet 1958, professor smstds 1964.
Formand for Studentersamfundet 1939-41; medl. af tilsynsrå-
det for undervisningen af hospitalslaboranter ved Teknolo-
gisk Institut 1954; censor i skriftlig biokemi og fysiologi ved
Kbhs universitet 1955-62; medredaktør af Bernth og Hagens:
Medicinsk Kompendium 1955-65; formand for Dansk Selskab
for Klinisk Kemi og Klinisk Fysiologi 1956-61; medl. af
byggeudvalget vedr. rigshospitalet 1956-62; formand for

Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1957; redaktør af
Scand. Journ. Clin. Lab. Invest fra 1958; medl. af bestyrelsen
for Det medicinske Selskab i Kbh 1958-63; medleder af
Medicinsk laboratorium fra 1963; medl. af bestyrelsen for
Dansk Selskab for medicinsk Databehandling 1966-69; medl.
af et i h.t. lægelovens § 14 nedsat udvalg for klinisk kemi
1963-69. af specialistnævnet vedr. bedømmelse af ansøgning
om anerk. som speciallæge i klinisk kemi 1963-69;
medredaktør af Biochemistry, Section II B of Excerpta
Medica; medredaktør af Atherosclerosis 1970; præsident for
8th. International Congress on Clinical Chemistry 1972.
Har skrevet: Heparinundersøgelser (disp., 1944); kapitlerne
om uorganiske stoffer og klinisk laboratoriediagnostik (i
Medicinsk Kompendium, 1955) samt en række biokemiske og
klinisk-kemiske arbejder, specielt vedr. organismens syreba-
se-stofskifte samt vedr. den fysiologiske og patologiske
betydning af øget kulilteindhold i blodet, specielt med relation
til udviklingen af arteriebeskadigelser. Været foredragsholder
og gæsteforelæser i vidensk. selskaber og på universiteter i
talrige lande.

Overlæge Espersens hæderspris 1960. Holdt årets Malthefor-
elæsning i Det Norske Medicinske Selskab i 1967.
Novo-prisen 1970. Hjerteprisen 1971. Æresmedlem af The
Association of Clinical Biochemists, London 1971. Dr.scient.
h.c. ved universitetet i Edinburgh 1972. Hæderspris fra
Overlæge Th. E Hess Thaysen og Hustrus Fond 1973.
Adresse: Vildtfogedhus, Rude Skov, 2840 Holte.

ASTRUP Tage forskningschef, dr.phil.; f. 5/11 1908 i Esbjerg;
søn af overlærer Frede Astrup og hustru Marie f. Christensen;
gift 17/10 1934 m. Henny A., f. Wegner Andersen, f. 20/12 1911
i Flensborg.

Student (Esbjerg) 1927; cand.polyt. (kemi) 1932; arbejdede
med lægemiddelfremstilling ved Grindstedværket 1932-34;
assistent hos professor, dr.phil. Hakon Lund, Århus 1934 og
hos dr.med. Albert Fischer, Carlsbergfondets biologiske
Institut 1935; beskæftiget med hormonfremstilling ved
Løvens kemiske Fabrik 1935-36; ansat på Carlsbergfondets
biologiske Institut 1937-60; lektor ved Danmarks tekniske
højskole (afd. for teknisk biokemi) fra 1960; chef for James F
Mitchell Foundation's Institute for Medical Research,
Washington Clinic, Washington, D.C. fra 1961; dr.phil. 1944;
studieophold og foredragsrejser i udlandet, bl.a. Research
Associate ved Banting and Best Institute for Medical
Research, Toronto 1948.

Medl. af bestyrelsen for fabrikingeniørgruppen i Dansk
Ingeniørforening 1947-55, af den internationale komité for
blodkoagulationsfaktorernes nomenklatur fra 1954 og af
Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1960.
Har skrevet: Biochemistry of Blood Coagulation (disp., 1944);
vidensk. afhandlinger i inden- og udenl. tidsskrifter især om
blodets proteiner, blodets koagulation, fibrinopløsende
enzymer og vævskulturers vækst.

Modtog Esso-Prisen 1950 og Thorvald Madsen Prisen for
medicinsk forskning 1959.

Adresse: James F Mitchell Foundation, 5401 Western Ave.
N.W., Washington D.C. 20015, USA; privat: 5304 Locust Ave.,
Bethesda, Maryland 20014, USA.

ATKE Svend professor; f. 28/4 1910 i Nakskov; søn af
mellemskolelærer Peter Atke (død 1942) og hustru Emma f.
Poggensee (død 1961); gift 31/10 1936 m. Helen A.,f. 3/6 1914 i
Kbh, datter af grosserer Oscar Levin (død 1957) og hustru
Martha f. Bunger (død 1967).

Student (Tønder) 1928; cand.mag. (fransk, engelsk) 1934; fil.
kand. (russisk) Lund 1945; adjunkt ved Vejle gymnasium 1936,
ved Metropolitanskolen 1947, lektor 1954; rektor ved
Rysensteen gymnasium 1963; professor i fransk ved
Danmarks lærerhøjskole fra 1970. Lærer ved statens kursus
1947-51, ved Danmarks lærerhøjskole 1949-69; undervis-
ningsassist. ved Kbhs universitet 1950-58; faglig medhjælper i
fransk ved undervisningsinspektionen for gymnasieskolerne
1958-63; medl. af kommissionen til afholdelse af studentereks.
for privatister 1952; censor i fransk og spansk ved
universiteterne 1962; eksaminator og censor i fransk ved
faglærereks. 1965-71; censor i spansk ved Handelshøjskolen.
Formand for Fransklærerforeningen 1953-58.
Udenl. ordner: F.P.A.3.; F.Æ.L.5.
Adresse: Forchhammersv. 28,1920 Kbh V.

Sommerbolig: »Tirelire«, Hermelinv. 10, Kikhavn, 3390
Hundested.

AUDE Carl lektor; f. 7/1 1914 i Nyborg; søn af
fængselsinspektør, senere landsretsfuldmægtig Fritz Aude-
Hansen (død 1950) og hustru Jutta f. Petersen (død 1957); gift
1941 m. Gunver A., f. 18/5, datter af overretssagfører Harald
Christensen (død 1961) og hustru Edith f. Henningsen.
Student (Metropolitanskolen) 1932; cand.jur. 1939; manuduk-
tør og sagførerfuldm.; fg. sekretær i justitsministeriet 1940,
udnævnt 1945; kst. vicefængselsinsp. ved statens arbejdshus
ved S-Omme tildels med tjeneste som leder af arbejdshusets
afd. i Renbæk i Sønderjyll. 1943-45, kgl. udnævnelse 1946; fast
konstitution som fængselsinsp. for straffelejren Møgelkær
ved Horsens 1945-49; kst. chef for fængselsvæsenets
arbejdsdrift 1949, udnævnt 1950; till. forstander for fængsels-
væsenets centralskole 1956-67; fængselsinsp. ved stats- og
ungdomsfængslet i Nyborg 1967-74 (tjenestefri 1971-74);
lektor ved den sociale højskole i Odense 1971.
Medl. af en række udvalg u. justitsministeriet og af den sociale
uddannelseskommission 1965-71; medl. af skolekommissionen
i Birkerød 1950-54, af kommunalbestyrelsen 1966-67. Fore-
læst ved FN's institut i Tokyo 1964. Medl. af Ryslinge
menighedsråd 1973; formand for Socialpolitisk Forening for
Fyn 1973.

Har skrevet: Fra fængsel til frihed. Kriminalforsorg i
Danmark (1952, 5. udg. 1972) samt artikler i dagblade og
faglige tidsskrifter.
Adresse: Birkevænget 3,5856 Ryslinge.

AUNSHOLM Poul politimester, HTP.; f. 21/8 1918 i Kbh; søn
af maskinpasser L H Olsen (død 1966) og hustru Ane
Margrethe Julie f. Carlsen (død 1934); gift 7/7 1942 m. Nina
Else A., f. 3/4 1918 i Kbh, død 1973, datter af grosserer A C
Johansen (død 1964) og hustru Marie f. Knudsen (død 1962).
Student (Statens og hovedstadskommunernes kursus) 1936;
cand.jur. 1943; ansat i justitsministeriet s.å., sekretær 1946;
fuldmægtig ved Kbhs opdagelsespoliti s.å.; politiadvokat
1951; politifuldm. I i Glostrup 1960, Frdbg. 1965; politimester i
Hvidovre 1966.
Adresse: Jens Jessens V. 13,2000 Kbh F.

AVNSLEV Henry hospitalsinspektør, R.; f. 18/3 1905 i
Simested; søn af lærer Anders Andersen (død 1948) og hustru
Ane Marie f. Nielsen (død 1972); gift 25/4 1935 m. Lise A„ f.
1/12 1912 på Frdbg., datter af grosserer Paul Gerlach og
hustru Ida f. Bjørner.

Student (Statens og hovedstadskommunernes kursus) 1925;
cand. jur. 1936; ansat i Kbhs hospitalsvæsen 1921, orlov og
ansat hos Christiani & Nielsen i Paris 1928-29; fuldmægtig
direktoratet for Kbhs hospitalsvæsen 1935; inspektør ved
Avnstrup sanatorium 1938; kontorchef i direktoratet for Kbhs
hospitalsvæsen 1946; till. forretningsfører for Dronning
Louises børnehospital 1947-61; inspektør ved Bispebjerg
hospital 1960.

Formand for sygehusinspektørforeningen i Danmark 1946-54;
medl. af bestyrelsen for centralbiblioteket for tuberkulosepa-
tienter fra 1946 og af direktionen for Welanderhjemmenes
Fond fra 1970; korresp. medl. af Norske sykehusforvalteres
landslag, af Svenska Sjukhusforvaltningens Tjånstemannafor-
bund og af Sjukhusekonomiforeningen i Finland.
Adresse: Bispebjerg hospital, Bispebjerg Bakke 21, 2400 Kbh
NV.

AXEL Gabriel (Mørch) sceneinstruktør; f. 18/4 1918 i Århus;
søn af ingeniør, maskinfabrikant Erik Mørch (død 1946) og
hustru Ebba f. Rygård; gift 15/12 1948 m. Lucie A. M., f. 15/5
1927 i Versailles, datter af civilingeniør direktør Jean
Laraignou og hustru Paule f. Chevrot.

Skolegang i Paris; vendt tilbage til Danmark 1936; praktisk og
teknisk uddannelse som møbelarkitekt 1936-40; på Det kgl.
Teaters elevskole 1942-45; skuespiller i Paris, herunder i 4 år
på Théåtre de l'Athénée-Louis Jouvet; arrangør af gallafore-
stilling på Théatre de Paris i anledning af Det kgl. Teaters 200
års jubilæum 1948, till. iscenesætter af et af de opførte
skuespil, Holbergs »Diderich Menschenschreck«; samme
forestilling opførtes ved officielt gæstespil på Det kgl. Teater
1949 samt i Odense, Århus, Stockholm og Oslo; atter bosat i
Danmark siden 1950. Startede 1968 eget produktionsselskab

Axel Film.

Iscenesættelser: på Alléscenen: Florence og Tandlægen
1951), Ægget (1958), Det ny Teater: Retten på Vrangen
1953), Sejrherren (1954, till. opført som gæstespil på Théatre
Sarah-Bernhardt, Paris, s.å.), Lukretia (1954), Den trojanske
krig finder ikke sted (1958). Folketeatret: Oscar (1961), En
Skør En (1963) samt skuespil for radio og iscenesat på
fjernsynet ca. 30 dramatiske forestillinger af bl. a. Moliére,
Dostojewsky, Musset, Courteline, Aymé, Gustav Wied, Leck
Fischer, Sønderby, Ole Vinding. Endv. filmene: Altid Ballade;
En Kvinde er overflødig; Guld og Grønne Skove (tildelt
katolsk ærespris i Cannes og diplom ved CORK internat,
festival 1959); Helle for Helene; Flemming og Kvik; Det
tossede Paradis; Oscar; Vi har det jo dejligt; 3 piger i Paris;
Paradis retur; Den røde Kappe (repræsenterede Danmark
ved XX internat, filmfestival i Cannes 1967, tildelt fl. internat,
priser og diplomer); Det kære Legetøj; Amour (1. officielle
dansk-franske coproduktion); Med kærlig hilsen.
Udnævnt til »Ami de Paris« 1954. Medl. af juryen i Cannes'
filmfestival 1968.
Adresse: Østerhegn 38,2880 Bagsværd.

AXELSEN G L fh. direktør; f. 10/4 1891 i Ulfborg; søn af

smedemester A Axelsen og hustru Ane f. Iversen; gift 10/7

1923 m. Kate A., f. 24/12 1895 i Herfølge, datter af møller,

brygger og bageriejer Niels Graulund (død 1927) og hustru f.

Nielsen (død 1944).

Uddannelse i forsk, forretninger og på Den jydske

Handelshøjskole; ansat i A/S Sadolin & Holmblad 1915,

prokurist 1917, underdir. 1932, direktør 1945, adm. direktør

1949-59, derefter bestyrelsens kommitterede.

Medl. af bestyrelsen for A/S Sadolin & Holmblad 1959-68, for

Danmarks Lak- og Farveindustri (i mange år næstformand)

og for Kemo-Skandia A/S.

Adresse: Peder Lykkes V. 36,2300 Kbh S.