G

 

G1TZ-JOHANSEN Aage

GAARDEN Poul

GABEL-JØRGENSEN Ulf

GABOLD Ingolf

GABRIELSEN E K

GABRIELSEN PEDERSEN Bent

GAD Holger Lycke

GAD Ulf

GADE Carl Otto

GADE Henning

GADE Svend

GADE Søren

GADE Vilhelm

GALATIUS Frode

GALBO Peter Th.

GALST Niels-Erik

GALSTER Johan

GAM Mikael

GAMMELGAARD Jørgen

GAMMELGAARD Peter Arne

GAMMELGÅRD Søren

GANDIL Chr.

GANDRUP Richardt

GANGSTED-RASMUSSEN Niels

GANGSTED-RASMUSSEN Ole

GARDE Aage

GARDE H G

GARDE Hans Ulrik

GARDE Johan

GARRING Johs.

GARTH-GRUNER Gunnar

GARVIN Leo

GAUNØ JENSEN Vagn

GEDDE Ove

GEERT-JØRGENSEN Einar

GEILL Torben

GEISMAR Mogens

GELBERG G S M

GELIUS Erik Rolf

GELTING Jørgen Henrik

GELTING Torben

GEMZØE Knud

GENEFKE Erik

GEORG Anders

GEORG Johan

GEORG prins til Danmark

GEORGSEN Georg

GERDES Finn

GERHARD Erik

GERHARDT-HANSEN William

GERICKE Mogens

GERLACH-NIELSEN Louise

GERLIF Kaj

GERNER-SMIDT Mogens

GERSING Jørgen

GERSING Jørgen departementschef

GERSMANN Paul

GERSTED Gunnar

GERSTED Gunnar højesteretssagfører

GERTZ Tyge Cl

GERTZ Tyge Cl.

GESSØ PEDERSEN Ove

GIANELLI Alfred

GIDEON Henry

GIERSING Mogens

GIESE O H

GILBERG Ellen

GILBERT-JESPERSEN Holger

GILBOE Gerda

GIMSING Niels Jørgen

GIMSING Th.

GINGE Arne

GINGE-NIELSEN Kaj

GISSEL Svend

GISSELBÆK Erik

GIVSKOV Tutter

GJALDBÆK J Chr.

GJEDE Edgar

GJELSTRUP Jens

GJELSTRUP P C

GJERLØV-KNUDSEN C O

GJERLØV-KNUDSEN Ole

GJERSTRUP Cuno

GJERULFF Theodor

GJESING Knud

GJESINGFELT Ejner

GJESSING Asger

GJESSING Asger Bo

GJØDESEN Mogens

GJØRUP Lone

GJØRUP Poul Albrecht

GJØRUP Steffen

GLAHN Gregers

GLAHN Henrik

GLAHN Mogens

GLAHN Poul-Egede

GLAHN Torben

GLAMANN Kristof

GLARBORG Steen

GLASHOF Einar

GLEBE-MØLLER Jens

GLENERT Jørgen

GLENTE Viggo

GLERUP Ejnar

GLISTRUP Mogens

GLOB P V

GLOERFELT-TARP Kirsten

GLÆSEL Hilmar

GNATT Poul

GODSKESEN O

GOLDSCHMIDT Erich

GOLDSCHMIDT Verner

GOMARD Bernhard

GONTHER PETERSEN J

GORMSEN Erik M

GORMSEN Harald

GORRISSEN Jørgen

GORRISSEN N J

GORRSEN Peter

GOTFREDSEN Jørgen

GOTH-BENDTZEN Bendt

GOTHEN Edv.

GOTTHARDSEN Frede

GOTTLOB Kaj

GOTTSCHALCH Ellen

GRAAE Poul

GRAFF Axel

GRAFF Ester

GRAM Axel

GRAM Georg

GRAM Niels

GRAM Viggo

GRAN Henry

GRANDJEAN Austin

GRANDJEAN Bredo L

GRANGE Svend-Erik

GRATHE Asbjørn

GRAU Mogens

GRAU Ove

GRAUCOB Find

GRAUDAL Hans

GRAULUND HANSEN Orla

GRAUSLUND Jens

GRAVERS Arne

GRAVERSEN Andreas

GRAVERSEN Chr.

GRAVESEN Aage

GRAVESEN Erik

GRAVESEN Johs. F.

GRAVESEN Poul Bondo

GRAVGAARD Asmind

GREDAL Eva

GREDAL Otto

GREDSTED ANDERSEN Johannes

GREDSTED Svend

GREEN Johs.

GREEN-ANDERSEN Knud

GREGAARD Peer

GREGERSEN Axel

GREGERSEN Eilif

GREGERSEN Emil

GREGERSEN Erling

GREGERSEN Gunnar

GREGERSEN Hans Peter

GREGERSEN Kaj Møller

GREGERSEN Mettinus

GREGERSEN Peder

GREISEN Orla

GRELL Helge

GRELL Hervert

GRENNESS Torbjørn

GRESS Elsa

GREVENKOP-CASTENSKIOLD Erik W

GREVY John

GRO-NIELSEN Knud

GROES Ebbe

GROOT Per

GROSEN Søren

GROTH Jan

GROTH Leif

GROTH-ANDERSEN Erik

GROTH-JENSEN Jens Peter

GROVE Peter

GROVE-RASMUSSEN Mogens

GRUBB Kjeld T

GRUE Olav

GRUE-SØRENSEN Ebbe

GRUE-SØRENSEN Knud

GRUE-SØRENSEN Svend

GRUM Kaj

GRUM-SCHWENSEN Arne

GRUNBAUM David

GRUNBAUM Henry

GRUNBAUM Israel

GRUNDTVIG Holger

GRUNER C Gustav U

GRUNNET Niels

GRUT Aage

GRUT Flemming

GRUT Jeanne

GRUT Kenneth

GRY Helge

GRÅNE Leif

GRÆBE Eiler

GRÆSHOLT Thorkild Ege

GRØN Mulli B

GRØNBECH Bo

GRØNBECH Jørgen

GRØNBECH Niels

GRØNBECH Sven

GRØNBORG CHRISTENSEN Paul

GRØNBORG Harald

GRØNBORG Johs.

GRØNBORG Peder

GRØNBÆK Palle

GRØNHOLT PEDERSEN Einar

GRØNHOLT Rasmus

GRØNVALD Torben

GUDMANDSEN Preben

GUDME LETH Marie

GUDME Per

GUDMUNDSEN M K

GUDMUNDSEN-HOLMGREEN Pelle

GUDNASON C H

GUDNASON Svavar

GULDAGER PETERSEN Axel

GULDBERG Ove

GULDBERG-MØLLER Viggo

GULDBRANDSEN Ib

GULDBRANDSEN Martin

GULDBRANDSEN Poul

GULDBÆK Ruth

GULDHAMMER Evald Hjort

GULDHAMMER H A

GULDMANN C F O

GULSTAD Else

GULSTAD Erik

GULSTAD Knud

GUNDELACH Finn

GUNDELACH Jørn

GUNDESTRUP Christian

GUNNLØGSSON Halldor

GYLDENSLETTE Chr.

GØBEL H

GØBEL Ralf

GØRTZ Ebbe

GØRTZ Erik

GØTRIK Hans P

GØTZSCHE A

GØTZSCHE Henning

GØTZSCHE O G

GØTZSCHE PoulGABEL-JØRGENSEN Ulf ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant, K., Fr.IX M.T.p.p.; f. 9/8 1925 i Kbh; søn af oberst, slotsforvalter Carl C A Gabel-Jørgensen (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Ingeborg Gerda f. Petersen (død 1965); gift 20/2 1954 m. Ann Veronica G-J., f. 25/10 1931 i Southampton, England, datter af læge Andrew Snaddon (død 1963) og hustru Veronica f. Rowe (død 1969).

Student (Roskilde) 1944; premierløjtn. i livgarden 1950, tjenstg. ved SHAPE (Paris) 1952-55, kaptajnløjtn. 1954, generalstabskursus ved forsvarsakademiet 1955-56, ansat i forsvarsstaben 1956-60, major (kaptajn) 1958, adjudant hos forsvarschefen og sekretær i forsvarsstyrelsen 1958-60, kompagnichef ved den kgl. livgarde 1960-64, sektionschef i østre landsdelskommandos stab 1964-66 og i hjemmeværnets stab 1966-68, oberstløjtn. 1968, i nr. i res. s. å.; ceremonimester ved H. M. kongens hof 1968, fra 1972 ved H. M. dronningens hof.

Medl. af Hørsholm menighedsråd 1973.

Udenl. ordner: B.K.2.; Fi.L.21.; I.F.2*.; It.F.2.; N.St.O.21.; Tun.

R.O.4.; Ty.F.R.F.22.; Æt.S.2.

Adresse: Birkev. 12A, 2970 Hørsholm.

GABOLD Ingolf komponist; f. 31/3 1942 i Heidelberg, Tyskland; søn af musikhandler Kurt Gabold og hustru Elisabeth f. Christensen.

Efter endt skolegang på Set. Annæ gymnasium (Sangskolen, Kbhs drenge- og mandskor) studeret musikteori og musikhistorie samt hørelære og komposition ved Det kgl. danske musikkonservatorium i Kbh samt ved Det jydske musikkonservatorium i Århus afsluttet med diplomeks. 1967. Siden 1966 ansat ved Danmarks radio som producent af orkester- og kammermusik dels i musikafdelingen dels i underholdningsafdelingen samt som lærer ved personalekursus.

Bestyrelsesmedl. i Det Unge Tonekunstnerselskab fra 1966, næstformand 1970-71; medl. af Kodas tarifudvalg 1970-72, af statens kunstfonds repræsentantskab 1972-73. Kompositioner: Fur Louise, for sopran og kammerork. (1965); Syv scener til Orfeus (TV-opera, 1970); Atlantis, for beatgruppe og symfoniork. (1971); Mod Vandmandens tegn (TV-opera, 1972); Written in sand (scenisk korværk, 1973). Statens kunstfonds tre-årige stipendium 1969; P E Lange-Muller pris 1970; Salzburg Opernpreiss, 1. pris for

TV-opcraen Syv scener til Orfeus, 1971; Herman Sandbys

mindepris 1973.

Adresse: Peder Skrams G. 26,1054 Kbh K.

GABRIELSEN E K professor, dr. phil.; f. 17/10 1905 i Hørsholm; søn af handelsgartner Carl Gabrielsen (død 1947) og hustru Inger Kirstine f. Jensen (død 1908); gift 19/11 1948 m. Bodil Margrethe G-, f. Larsen, f. 17/5 1922, død 1969. Student (Rungsted) 1924; magisterkonferens i botanik 1930; dr. phil. 1940; vidensk. assistent ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles plantefysiologiske laboratorium 1929, amanuensis I smstds 1946; professor i plantefysiologi ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1949-71. Medl. af Kungl. fysiografiska sållskapet i Lund 1961. Adresse: La Cours V. 4,2000 Kbh F.

GABRIELSEN PEDERSEN Bent guldsmed; f. 11/7 1928 i Søborg; søn af repræsentant Ejner Gabrielsen Pedersen og hustru Elly f. Tholstrup; gift 31/10 1953 m. Tove G. P., f. 12/4 1933 i Kbh, datter af maskinmester Ejgild Burming og hustru Agnes f. Johansen.

Svendebrev som guldsmed 1949; Kunsthåndværkerskolens guldsmedehøjskole 1950-53; ansat i Hans Hansens Sølvsme-die A/S, Kolding, 1953-69; egen virksomhed i Kolding fra 1969.

Har udstillet smykker på danske og udenl. udstillinger, f. eks: Kunsthåndværkets årsudstilling siden 1953; Neue Form aus Danemark, Tyskland; Dansk Form og Miljo, Stockholm; Triennalen i Milano; The Arts of Denmark, USA; Dånisches Silber und Handwerk, Schweiz; Unge Nordiske Formgivere, Goteborg; Expo, Montreal 1967; Two Centuries of Danish Design, Victoria & Albert Museum, London; Design in Scandinavia, Australien; Nutidig Dansk Design, Moskva; International Jewellery Art Exhibition. Tokio 1970; separat udst, Den Permanente, Kbh 1970; Gold + Silber Schmuck, Niirnberg 1971; Sieraad 1900-1972, Amersfoort 1972; vandreudst. i Tyskland 1972, arr. af Gesellschaft fur Goldschmiedekunst; Art Museum, Lappeenranta, Finland 1972; Jewellery Arts Exhibition, Tokyo 1973. Udført altertavle og kirkesølv for Brændkærkirken i Kolding 1971. Repræsenteret med smykker på Kunstindustrimuseet i Kbh, musæet på Koldinghus, Rohhska Konstslojdsmuseet, Goteborg og Museum fiir Kunst- und Kulturgeschichte, Dortmund; endv. solgt til statens kunstfond 1970.

Medl. af repræsentantskabet for Selskabet til Håndarbejdets Fremme 1969; medl. af Industrielle Designere Danmark (IDD) og af Gesellschaft fiir Goldschmiedekunst. Hofjuvelér Poul Michelsens jubilæumslegat 1956; Theophilos Hansens rejselegat 1959; guldmed. på Triennalen i Milano 1960; Chr. Grauballes legat 1962;Lunning-prisen 1964. Adresse: Heimdalsv. 27,6000 Kolding.

GAD Holger Lycke professor, dr. oecon.; f. 25/1 1916 i Ravsted; søn af gårdejer P J Gad (død 1968) og hustru Signe f. Lycke (død 1962); gift 28/3 1953 m. Vinni G., f. 9/8 1924 i Århus, datter af havnekasserer N J Benn (død 1963) og hustru Grethe f. Hansen.

Uddannet ved landbrug; elev på Rens efterskole og Rødding højskole; student (privat dimit.) 1937;o beskæftiget ved landbrug og på kontor; cand. oecon. (Århus univ.) 1951; vidensk. assistent og universitetsadjunkt i ^nationaløkonomi ved Århus universitet 1951-59; dr. oecon. (Århus univ.) 1957; studierejse i USA 1958-59 som Rockefeller Foundation stipendiat; vikar 1959 og fra 1962 professor i samfundsbeskrivelse og fra 1965 i nationaløkonomi ved Århus universitet. Studierejser til England, Holland, Tyskland, Italien, Frankrig. Formand for Økonomisk Forening 1955-57 og for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1959-70.

Har skrevet: Befolkningsforskydninger i dansk Landbrug 1787-1950 (1956); Landbrugets arbejdsmarkedsproblemer 1935-55 (disp., 1957); Landbrugets indtægter og Udgifter (1958): Den regionale landbrugsudvikling i »Egnsudvikling under økonomisk vækst« samt artikler i fagblade. Adresse: Esbyv. 3,8240 Risskov.

GAD Ulf overlæge, dr. med.; f. 10/4 1908 i Singapore; søn af konsul Svend Gad (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Sigrid f. Hirsch (død 1952); gift 26/8 1933 m. Aase G. f. 4/1 1914 på Frdbg., datter af oberstløjtnant Axel Tryde (død 1939) og hustru Edith f. Lohse (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1926; med. eks. 1933; dr. med. 1941; specialistanerk. i tuberkulose og lungesygd. 1942; reservelæge ved Vejlefjord sanatorium i 1934; assist. læge i Julianehåb 1934-35; derefter uddannet ved forsk, hospitaler i Kbh, herunder 2 1/2 år ved Øresundshospitalet; till. reservelæge i hæren 1939-41; 1. reservelæge ved Spangsbjerg sanatorium 1942-44, ved Lyngby tuberkulosehospital i 1944 ved Roskilde tuberkulosestation 1944-47; overlæge ved Holbæk amts tuberkulosestationer og tuberkulosehospital 1947, fra 1970 ved lungeklinikken i Vestsjællands amtskommune og lungemedicinsk afd. ved centralsygehuset i Holbæk; u. orlov 1956-58 overlæge ved Dronn. Ingrids sanatorium, Godthåb, Grønland.

Formand for kredsforeningen for Holbæk amt u. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1947-56; formand for Danske Lungelægers Organisation fra 1970. Har skrevet: Præsteslægten Gad (familiestamtavle; 1930 og 1970); Respirationsfysiologiske undersøgelser ved lungetuberkulose (disp., 1941). Adresse: Ved Lunden 2,4300 Holbæk. Sommerbolig: Birkev. 1, Klitborg, 4500 Nykøbing Sjæll.

GADE Carl Otto konsulent; f. 27/1 1922 i Fredericia; søn af gårdejer Niels Peter Gade og hustru Marie Dorthea f. Andersen; gift 24/5 1947 m. Jytte G., f. 1/7 1928 i Århus, datter af grosserer Viggo Edvard Løve Meyn (død 1963) og hustru Katharina Marie f. Petersen Ahrenkilde (død 1957). Student (Fredericia) 1941; bl. a. ansat i Århus kommunes statistiske kontor, revisionsudvalget for tyske betalinger og i privat revisionsfirma 1945-53; cand. oecon. (Århus univ.) 1954; direktionssekr. i J Ørum-Petersens Karosserifabrikker, Herning 1954-58; konsulent i Industrirådets kursusafd. 1958-64; forstander for kursusafd. i Danske Bankers Fællesrepræsentation, Kbh 1964, underdir. i Danske Bankers Fællesrepræsentation 1970-73; selvstændig konsulentvirksomhed fra 1973. Censor i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen i Kbh 1966 og i økonomi og virksomhedsledelse ved Kbhs teknikum 1970.

Medl. af bestyrelsen for Stub Tandhjul A/S, Tandhjulsfabrik-ken C A Stub, Kbh 1960-65; medl. af repræsentantskabet i EDB-rådet fra 1966, till. medl. af bestyrelsen 1966-69; medl. af udvalget vedr. skole og erhverv 1971; medl. af den faglige komité i Dansk Management Center 1972. Har skrevet tidsskriftartikler om driftsøkonomiske emner. Adresse: Vilvordeparken 7,2920 Charlottenlund.

GADE Henning bankdirektør; f. 29/6 1926 i Århus; søn af revisor Birger Gade (død 1962) og hustru Ella Elisabeth f. Kock; gift m. Bente G., f. 18/9 1927 i Kbh, datter af stationsforstander L E Nielsen (død 1953) og hustru Alfa f. Simonsen (død 1942).

HD i bankvæsen 1949; studieophold i Westminster Bank, London 1966, i Frankrig 1968; Insead-Stanford University, advanced management kursus; ansat i Købmands- og Håndværkerbanken, Århus 1943, i Kbhs Handelsbank fra 1947, fuldmægtig 1956, kontorchef og souschef i administra-tions-afd. 1962, chef for hovedsædets ekspeditions-afd. 1965, afdelingsdir. smstds 1967, underdir. 1968, direktør 1969. Medl. af eksportkreditrådet 1972, af repræsentantskabet for Selskabet til Fremme af Dansk Eksportforskning 1972 og for Erhvervenes Oplysningsråd 1969; dansk medl. af Commission on International Monetary Relations u. International Chamber of Commerce 1971; medl. af den danske E.L.E.C.-komite (European League for Economic Co-opera-tion)1972. Adresse: Egemosen 6,2942 Skodsborg.

GADE Svend direktør, R1.; f. 22/5 1917 i Hellerød, Thisted amt; søn af gårdejer Peter Gade (død 1924) og hustru Mette f. Petersen (død 1934); gift 25/10 1940 m. Annelise G., f. 30/7 1918, datter af maskinmester O Henriksen (død 1955) og hustru Magdalene f. Randløv (død 1972). Efter realeks. uddannet i butiks- og engroshandel; dimitteret fra Niels Brocks handelsskole og Den danske købmandsskole i London; sekretær i De samv. Købmandsforeninger i Danmark 1938, kontorchef 1947, direktør 1952. Medl. af handelsmin.s produktivitetsudvalg 1955-69, monopolrådet, handelsmin.s udvalg vedr. Marshall-lån til butikshandelen 1953-65, handelsmin.s lukkelovskommission af 1970, Købmændenes Financieringsinstituts bestyrelse. Købmændenes Etablerings-Instituts repræsentantskab, bestyrelsen for Instituttet for Købmandsuddannelse og for Instituttet for Centerplanlægning, Butikshandelens Fællesråds præsidium, Nordisk Købmandskomite. Adresse: St. Damsten, 3660 Stenløse.

GADE Søren direktør, civilingeniør; f. 21/10 1920 i Holstebro; søn af overlærer Marius Gade og hustru, lærerinde Sigrid G. f. Christensen (død 1973); gift 2/4 1945 m. Inger Elisabeth G., f. 22/8 1923 i Århus, datter af maskinfabrikant A F Olesen (død 1955) og hustru Alma f. Laursen (død 1959). Realeks.; cand. polyt. 1945; studier ved Købmandsskolen og Handelshøjskolen 1946-48; assistent ved laboratoriet for værktøj og værktøjsmaskiner, Danmarks tekniske højskole 1945; ingeniør på Blikemballagefabrikken Celludan 1946; driftsing. ved Nobi-Emballage 1947-50 og ved Dansk Forsølvnings Anstalt (Dana-Staal og Sølvplet) 1950-56; tekn. direktionssekr. i A/S Glud & Marstrands Fabriker 1956, underdir. og tekn. leder 1958-69; tekn. direktør og medl. af direktionen i Rex Rotary International Corp. A/S (Zeuthen & Aagaard A/S) fra 1969, fabriksdir. 1973. Deltager i produktivitetsstudierejse til USA 1952; studieophold hos American Can Co., USA 1956.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1946-60, af foreningens hovedbestyrelse 1964-67, formand for fraktionen af yngre civilingeniører 1949-51 og medl. af maskiningeniørgruppens bestyrelse 1953-60 og 1963-67, næstformand 1956-60, formand 1964-67; medl. af bestyrelsen for Dansk Litograflaug 1958-69, for A/S Dansk Ingeniørforenings Hus 1965-68 og for Metropak A/S fra 1971; formand for støttekomiteen for IOF (Invalideredes Oplysnings Forbund). Censor ved Danmarks tekniske højskole og Danmarks ingeniørakademi fra 1959. Adresse: Ørholmv. 17,2800 Kgs. Lyngby.

GADE Vilhelm amtsskatteinspektør, R1.; f. 15/1 1915 i Ålborg; søn af kommunaldirektør Thomas Andreas Thomsen (død 1962) og hustru Anna f. Gade (død 1945); gift 4/6 1948 m. Aase G., f. 13/9 1920 i Slagelse, datter af salgschef Carl Helander (død 1951) og hustru Karen f. Juul. Student (Aalborg) 1933; cand. jur. 1939; sagførerfuldm. i Kbh s. å.; sekretær i statens ligningsdirektorat 1941, fuldmægtig 1946, ekspeditionssekr. s. å.; amtsligningsinsp. for Ribe amt 1954; amtsskatteinsp. i Holbæk 1971, i Esbjerg fra 1973; beskikk. som sagfører 1944(depon. 1947). Formand for Esbjerg købstads huslejenævn 1965-71. Adresse: Amtsskatteinspektoratet, 6700 Esbjerg. Sommerbolig: Sunset, 6853 Vejrs.

GALATIUS Frode arkitekt; f. 1/11 1890 i Kbh; søn af lærer F C C Galatius, Helsinge (død 1920) og hustru Boline Thomine f. Sørensen Holt (død 1936); gift 21/12 1925 m. Inger G., f. 20/8 1893 i Kbh, død 1967, datter af fabrikant N J Taarnby (død 1935) og hustru Camilla f. Reiermann (død 1952). Svendeprøve som tømrer 1910; arbejdede som tømrersvend 1910-17; afgangseks. fra Det tekniske Selskabs skole for bygningshåndværkere 1917; gennemgået akademiets arkitek-turskole 1918-27; medarbejder på tegnestuer hos forsk, arkitekter 1918-25; egen arkitektvirksomhed fra 1926. Medl. af repræsentantskabet og kontrolkomité for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme og af bestyrelsen for forsk, boligaktieselskaber.

Har opført en række beboelsesejendomme, herunder »Møllelængen«, bebyggelsen ved Sundby Torv og Englandsv. m. fl.; række-, kæde- og enkelthusbebyggelser i Virum, Asminderød og Gladsaxe (for Dansk almennyttigt Boligselskab); opført og ombygget hovedsædet med filialer for Amagerbanken og Nordsjællands Bank; opført fabriksanlæg og villaer. Adresse: Rosav. 5,2930 Klampenborg.

GALBO Peter Th. tandlæge; f. 18/10 1913 i Gørlev; søn af

proprietær Adolf Hansen og hustru Karen f. Hansen (død 1965); gift 16/10 1950 m. Clara G., f. 13/10 1915 i Kbh, datter af præst Axel Hermann og hustru Esther f. Larsen. Student (Slagelse) 1932; tandlægeeks. (tandlægeskolen i Kbh) 1936; selvstændig tandlægepraksis i Slagelse fra 1940; tandlæge for centralinstitutionen Andersvænge u. statens åndssvageforsorg fra 1941.

Medl. af bestyrelsen for Sjællands Tandlægeforening fra 1961, formand 1964-70; medl. af Dansk Tandlægeforenings hovedbestyrelse fra 1968, formand 1970-72; medl. af det sagkyndige udvalg u. komiteen for sundhedsoplysning 1970-72; formand for Fluo-Calcin Fondets bestyrelse 1970-72; 1971 beskikket af justitsmin. til at deltage i retslægerådets behandling af de i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse af 23. juni 1932 § 5 nævnte sager; medl. af bestyrelsen for Praktiserende Tandlægers Organisations Hjælpefond 1970-73 og for Dansk Tandlægeforenings studiefond for tandlægestuderende 1968-73; medl. af bestyrelsen for V Haderups legat fra 1972. Formand for Vestsjællands Rideklub 1942-59, I/S Slagelse Ridehus fra 1946 og Stillinge Strands Grundejerforening 1967-71. Adresse: Skelskørv. 17,4200 Slagelse.

Sommerbolig: Kongsmarksv. 94, Kongsmark Strand, 4200 Slagelse.

GALST Niels-Erik direktør; f. 11/5 1932 på Frdbg.; søn af direktør Gunnar Galst (død 1969, se Blå Bog 1969) og hustru Karen f. Dorph; gift 12/8 1961 m. Gunvor G., f. 4/3 1938 på Frdbg., datter af oberst Gerhard Bøving (død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Grethe f. Agner.

Realeks. (Vestre borgerdydskole) 1948; derefter uddannet i textildetailhandel i Ringsted og Næstved; dimit. fra Niels Brocks handelsskole 1955; studieophold i England 1955-56, Tyskland 1956-57 i engroshandel; ansat i A/S Holger Petersen 1957, adm. direktør i datterselskabet A/S Hvalsøe & Erlandsen 1959, till. indtrådt i direktionen for A/S Holger Petersen 1970, adm. direktør 1971. Adresse: Vinkelhuset, Kingosv. 6,2630 Tåstrup.

GALSTER Johan billedhugger, R.; f. 9/4 1910 i Thisted; søn af overretssagfører og forlægger ] G Galster (død 1922) og hustru Gerda f. Westergaard (død 1921). Student (Rungsted) 1928; i stenhuggerlære hos Thorvald Petersen; Bizzie Høyers tegneskole; kunstakademiets billed-huggerskole 1930-33; debut på Kunstnernes efterårsudstilling 1932, på Charlottenborgs forårsudstilling 1940; studierejser: England 1930, Frankrig 1939, Italien 1951-52, Spanien 1954-55, Ægypten, Grækenland og Tyrkiet 1966; fl. separatudstillinger siden 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund 1948-72, formand 1964-72; medl. af akademirådet 1959-68, af Akademiet for de skønne kunster fra 1968, af bestyrelsen for Charlottenborg udstillingen 1962-71 og for Carl Nielsens og Anne Marie Carl Nielsens legat 1962-67; tilforordnet medl. af kunstakademiets skoleråd og lærerråd for billedkunst 1965-71; formand for den danske nationalkomité for Association internationale des arts plastiques fra 1964; medl. af repræsentantskabet for statens kunstfond 1964-68, af bestyrelsen for Billedkunstnernes Forbund 1969-71. Redaktør af fagskriftet Billedhuggeren 1953-62.

Arbejder, bl. a. broncefiguren Eva (Randers, 1932); bronce-gruppe Roar og Helge (Roskilde, 1939); Frihedsmonument i Braorand, marmor og sandsten (1946); Madonnagruppe, bronce (Thisted, 1947); broncerelief af prof. Harald Bohr( H C Ørsted inst. 1948); polychromt keramisk relief Prinsessen på Ærten (Nordisk Fjerfabrik, 1951); broncebuste af digteren J P Jacobsen (Århus, 1951); rekonstruktion af Egtvedpigen, bronce (Egtved, 1960); granitgruppe til Spangsbjergskolen i Esbjerg (1965); broncebuste af sangeren G Lauri-Volpi (Metropolitanoperaen, New York, 1968); mandsportræt, bronce (Grønlands landsråd, Godthåb, 1969); bronceskulptur (Tensta, Stockholm, 1970); portrætrelief af Ib Kolbjørn (folketingets bibliotek, 1971); monumentalrelief Vanddraaben, bronce (Haslev borger- og realskole, 1973). Repræsenteret med tegninger i kobberstiksamlingen og fl. provinsmuseer. Har udført modeller til Den kgl. Porcelainsfabrik. I offentlige konkurrencer tilkendt førstepræmier 1933, 1942, 1948 og andre præmier 1947, 1953, 1956. Kunstakademiets guldmed. 1944; Viggo Jarls hæderslegat 1963; Anckerske legat 1964. Adresse: Atelierhusene, Grønnemose Allé 49,2400 Kbh NV.

GAM Mikael fh. minister, K.; f. 14/2 1901 i Sinding ved Silkeborg; søn af gårdejer Andreas Garn (død 1935) og hustru Dagmar f. Petersen (død 1962); gift 14/7 1925 m. Helga G., f. 10/7 1906 i Vitved ved Skanderborg, datter af førstelærer Andreas Mikkelsen (død 1937) og hustru Karen f. Jakobsen (død 1946).

Ved landvæsen indtil 1920; lærereks. (Silkeborg) 1924; senere tre årskursus på statens lærerhøjskole; lærer i Uge ved Tinglev 1924-25; seminarielærer i Godthåb, Grønland 1925-28; efterskoleforstander i Egedesminde 1928-48; skolekonsulent for Nordgrønland 1931-48; sagkyndig ved grøn-landskommissionen 1948-50; skoledir. for Grønland 1950-61 (permission 1960); minister for Grønland i ministeriet Kampmann 1960, i ministeriet Krag 1962-64. Medl. af folketinget (valgt i Grønland) 1960-64; formand for Det grønlandske Selskab 1965-70; bestyrelsesmedl. for Kong Christian den Tiende og Dronning Alexandrines Fond, folketingets Grønlandsfond og næstformand i Foreningen grønlandske Børn.

Forfatter og medforfatter af grønlandske lærebøger samt grundbøger for studiekredse. 1970 skrevet artiklen »Grønland« til nyudg. af Encyclopædia Britannica og 1972 udg. erindringsbog: Een gang Grønland altid Grønland. Adresse: Geelskovparken 6,2830 Virum.

GAMMELGAARD Jørgen højskoleforstander; f. 19/6 1930 i Neksø; søn af assistent Kay Åge Gammelgaard (død 1967) og hustru Anna f. Jensen; gift 24/3 1956 m. Mary G., f. 5/12 1928 i Colyton, Devon, datter af Frank Borwick (død 1945) og hustru Margaret Theresa f. Baker (død 1969).

Realeks. 1946; på kunstakademiet 1947-49; selvstændig kunsthåndværker 1951-55; elev på Askov højskole 1956, Samsø realskole 1957-62, faglærereks., historie og geografi 1962; lærer på Ry højskole 1962-65; uddannelsesleder i Mellemfolkeligt Samvirke 1966-68; fg. forstander for Højskolen for Udviklingslande 1968-70; generalsekr. i Mellemfolkeligt Samvirke 1970; Liason Officer, United Nations Volun-teers, Geneve 1971-73; forstander for Hørsholm højskole, 1973.

Formand for Bernadotteskolens forældreråd 1970-71. Adresse: Hørsholm højskole, 2960 Rungsted Kyst.

GAMMELGAARD Peter Arne professor, overkirurg, dr. med. R.; f. 20/8 1912 i Esbjerg; søn af pakmester ved DSB Kjeld Gammelgaard (død 1927) og hustru Henrikke f. Thygesen; gift 21/12 1935 m. læge Ellen G., f. 27/6 1911 i Kbh, datter af sagfører Henrik Hammersholt (død 1928) og hustru Anna Kirstine f. Kalsbøll Knudsen (død 1965). Student (Esbjerg) 1930; med. eks. 1938; dr. med. 1942; uddannet ved storkbhske hospitaler og rigshospitalet; specialanerk. i kirurgi og urinvejenes kir. sygd. 1949, i hjerte-og lungekirurgi 1954, i urologi 1971; assist. overlæge ved rigshospitalets kir. poliklinik og thorax-kirurg. afd. R 1957; overkirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, kir. afd. H s. å.; prosektor chir. ved Kbhs universitet 1954-57; professor i kirurgi ved Kbhs universitet 1958.

Medl. af bestyrelsen for Dansk kirurgisk Selskab 1956. , generalsekr. 1959-65, formand for sammes arbejdsudvalg ' vedr. kurser for yngre kirurger 1959-69 og medl. af selskabets § 14 udvalg 1966-70; medl. af udvalget til udarb. af forslag til evt. ændring af lægeuddannelsen 1962; medl. af bestyrelsen for Dansk urologisk Selskab 1967-72; sekretær i Nordisk Kirurgisk Forening 1954-60; korresp. medl. af Association of surgeonsof Great Britainand Ireland 1966. Har foruden doktordisputatsen 1942, omhandlende sjældne blodtyper (oversat og udsendt af Walter Reed Army Institute of Research, Washington D.C. 1964) skrevet tidsskriftartikler om blodtransfusion. Rhesus-typer, urinvejskirurgi, kar- og hjertekirurgi.

Adresse: Ledreborg Allé 34,2820 Gentofte. Sommerbolig: 4500 Nykøbing Sjæll.

GAMMELGÅRD Søren professor; f. 8/7 1912 i Saltum ; søn af gårdejer Anders Jacobsen (død 1954) og hustru Dagmar f. Gammelgård (død 1956); gift 19/3 1938 m. Gerda G., f. 19/3 1916 i Lemvig, datter af fabrikant Lauritz Buch Bechgård (død 1972) og hustru Valborg f. Jessen (død 1941). Student (Sorø) 1931; cand. polit. 1938; ansat ved priskontrolrådet, senere monopoltilsynet, 1938-60; professor i nationaløkonomi ved Handelshøjskolen i Århus fra 1960, rektor 1962-69. Censor ved universiteterne i Kbh og Århus fra 1944; redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og sekretær for Nationaløkonomisk Forening 1947-52, medl. af bestyrelsen 1952-58; medl. af nationalbudgetudvalget 1947-49, af bestyrelsen for Socialt Boligbyggeri, Kbh fra 1947, af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1947-60; rådgiver for Prisråå Foroyar 1948 og for European Productivity Agency, OEEC, Paris 1954-57; leder af trustkommissionens sekretariat 1949-59; medl. af formandskabet i det økonomiske råd 1962-67, af undervisningsmin.s udvalg af 1962 ang. handelshøjskolevæsenets forhold, af planlægningsrådet for de højere uddannelser 1964-68, af repræsentantskabet for Aarhuus Privatbank 1965-67, derefter af repræsentantskabet for Den Danske Provinsbank, af finansmin.s kommission vedr. beskatning af aktier og aktieselskaber m.v. 1969, af handelsmin.s udvalg 1969-73 vedr. evt. lovgivningsmæssige og administrative konsekvenser af Boss-sagen, samt af expertudvalget 1969 vedr. Thrige-Titans situation og udviklingsmuligheder. Formand for bestyrelsen for Vilh. Kiers kollegium fra 1968. I 1971 udpeget af Danmarks Nationalbank til styrelsen og repræsentantskabet for, Byggeriets Realkreditfond. Indvalgt i Det lærde Selskab i Århus 1960, og i Akademiet for de tekniske Videnskaber 1967.

Har skrevet: Kamp uden Vaaben. Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse (afsnittet om Indien) (1937); Demokratiet - og dets Fremtid. En Studie i Folkestyrets Idé (1945); Monopoldannelsen indenfor Byggebrancherne i Danmark (1946); Resale Price Maintenance (Paris 1958); artikler i tidsskrifter og dagblade. Adresse: HavgaardTværv. 11,8240 Risskov.

GANDIL Chr. direktør, cand. polit; f. 22/1 1907 i Kbh; søn af direktør, forstkandidat Johs. Gandil (død 1956) og hustru Agnete f. Rordam (død 1945).

Student (Østre borgerdydskole) 1924; forstkand. 1931; vidensk. assistent ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1931-36; cand. polit. 1941; sekretær i direktoratet for stadens faste ejendomme 1941-45; till. sekretær i prisdirektoratet 1943-45; sekretær for Erhvervenes Oplysningsråd 1945, direktør 1949.

Medl. af bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening 1932-36, af komitéen for Dansk Skibsadpotion 1948 og af præsidiet for Christiansborg-Klubben af 1914 fra 1970. Medl. af The Mont Pelerin Society 1948, vicepræsident 1968. Har skrevet afhandlinger i Dansk Skovforenings Tidsskrift, Dendrologisk Aarsskrift, Naturens Verden, Socialt Tidsskrift. Nationaløkonomisk Tidsskrift, Statsøkonomisk Tidsskrift, Personalhistorisk Tidsskrift og i Historiske Meddelelser om København; lederskribent ved Kristeligt Dagblad 1943-56. Har udg.: Danske Forstkandidater (1936); Moderne Liberalisme (1948) Statsmagt og Demokrati (1956); Hvorfor stiger Priserne (1966). Adresse: Østerbrog. 56C, 2100 Kbh 0.

GANDRUP Richardt forfatter, R.; f. 22/1 1885 på Aggersborg Rimme; søn af førstelærer P S Gandrup (død 1927) og hustru f. Aasted (død 1921); gift 18/4 1911 m. Julie G., f. 23/7 1885 i Dyngby, død 1972, datter af førstelærer Kr. Bro (død 1917) og hustru f. Andrésen (død 1945).

Skolelærereks. (Ranum) 1906; kommunelærer i Århus 1907-22; lærer i sang ved Christiansgades kommunale pige-mellemskole 1925-35; litterær medarbejder ved Politiken 1915-33; medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende (kronikredaktør, litteratur og kunst) til 1964; virker som foredragsholder; censor i dansk ved lærer- og lærerindeeks. 1937-46 og 1949-55; leder af Septimens Damekor 1935-60. Det radikale Venstres kandidat i Århus amts 2., 3. og 4. valgkreds ved folketingsvalget sept. 1920; formand for fælleslærerrådet ved Århus kommunale skolevæsen 1934-35. Rejse til Indien 1922-23.

Litterære arbejder: Unge Tanker, Digte (1909); Digte (1913); Krig (1914); roman-trilogien Det øde Land-Tomme Steder-Ørkens Hyl (1914-15); Mørket (1917); De blinde Spor tre Fortællinger (1918); Macpelas Hule (1920); Jeftas Datter (1922); Jordens Kreds (1924); Døgnet og Tiden (1926); Axel P Jensen (Vor Tids Kunst nr. 21 1936); Tidens Problemer. Ti Foredrag (1938); afhandlinger i Danske Hjem (1950) og Danske Digtere i det 20. Aarhundrede (1951 og 1955); Redaktør Louis Schmidt, en levnedsskildring (1957); For og imod. Kritik og Betragtning (1960); En anden Verden (1961). Adresse: Rungstedv. 10,8000 Århus C.

GANGSTED-RASMUSSEN Niels advokat; f. 19/4 1941 i Kbh; søn af højesteretssagfører Ole Gangsted-Rasmussen (se denne); gift 22/2 1964 m. Kirsten G-R., f. 2/10 1941 i Kbh, datter af skræddermester Axel Hammer Jakobsen og hustru Ellen Cathrine f. Lund (død 1972).

Student (Østersøgades gymn.) 1960; cand. jur. 1965; sekretær i landsskatteretten 1966-67; advokat og møderet for landsret 1969. Studieophold i Bruxelles 1971-72, eksamen fra Bruxelles universitet. 1973 tildelt 3-årigt seniorstipendium ved Kbhs universitet (EF-retten). Medl. af advokatrådets uddannelsesudvalg. Har skrevet artikler i juridiske tidsskrifter.

Adresse: Solbakkev. 33,2820 Gentofte.

GANGSTED-RASMUSSEN Ole højesteretssagfører; f. 31/12 1911 i Kbh; søn af sagfører R N Rasmussen (død 1943, se Blå Bog 1942) og hustru Valborg Amalie f. Petersen (død 1968); gift 5/9 1935 m. Else G-R., datter af grosserer Chr. Jensen (død 1938) og hustru Anna f. Wulff Christensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1930; på Niels Brocks handelsskole 1931; 3 års handelsuddannelse i England og Tyskland; cand. jur. 1939; sagførerfuldm. i Kbh 1940, landsretssagf. 1942; højesteretssagf 1956. Medl. af bestyrelsen for fl. handels- og financieringsselskaber og Juristforbundets pensionskasse. Har skrevet artikler i juridiske fagblade; belønning for besvarelse af den Sandøe Ørstedske prisopgave 1951.

Adresse: Fredbg. Allé 34,1820 Kbh V.

Sommerbolig: Birkegaarden, Bøtterup, 3100 Hornbæk.

GARDE Hans Ulrik direktør, R.p.p.; f. 20/2 1912 i Nykøbing F.; søn af adjunkt Peter Garde (død 1918) og hustru Agnes f. Knudsen (død 1965); gift 1 gang 28/11 1936 m. Margrethe G., f. 24/7 1911 i Roskilde, død 1957, datter af grosserer M L Kjær og hustru Emilie f. Kornerup; 2. gang 26/7 1958 m. cand. mag. Grete Susanne Lithin G., f. 15/10 1924 i Kbh, datter af civilingeniør Asger Smitt (død 1925) og hustru Anna f. Matthiesson(død 1937).

Student (Nykøbing F.) 1929; søløjtn. II 1934; søløjtn. I 1935; kaptajnløjtn. 1939; i den engelske marine 1944-45 (Lt.-Com-mander R.N.R. 1945); ansat i Det forenede Dampskibs-Selskab A/S 1946, prokurist 1947, direktør 1956-62; turistchef i Århus 1963; direktør for A/S Grenaa-Hundested Færgefart 1964; adm. direktør for Jydsk Færgefart A/S (J.K.L. og G.H.F.) 1970.

Udenl. ordner: Stb.F.&G.St.; Stb.Kr.M.; Stb.l 939-45 St. Adresse: Nellikev. 1,3450 Allerød.

GARDE H G kommitteret, K.DM., D.r.K.M.,M.T.Kha.p.p.; f. 1/4 1889 i Kbh; søn af kontreadmiral T V Garde (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Inger f. Holm; gift 1/4 1913 m. Chressie G., datter af gesandt Poul Nørgaard (død 1923, se Blå Bog 1923) og hustru Julie f. Knudsen (død 1941). Sekondløjtn. i søværnet 1910; premierløjtn 1911; afsked 1920. Specialuddannelse i radiotelegrafi og i skibsbygning dels privat og på Helsingør Skibsværft; tog patent på en skibspropeller med særlig høj virkningsgrad, arbejdede videre med fjedrende roterende propellere særlig til vindmøller. Sekretær ved DFDS's direktion 1919, prokurist i selskabet 1935,underdir. 1936-56.

Medstifter af Dansk Radio A/S og af Dansk Radioklub; æresmedlem af Kbhs Radioklub og Dansk Lytter- og Fjernseerforening; deltog 1922 i starten af den danske radiofoni og i fremskaffelsen af midlerne til den første danske radiofoniststation, Kbhs radiofonistation i Jorcks Passage; æresmedlem af Herrekoret Bel Canto; har som skibsfartens delegerede deltaget i forsk, internationale konferencer; medl. af bestyrelsen for Hotel Codan A/S fra stiftelsen til 1969; formidlede i 1947 en overenskomst mellem det danske marineministerium og The Decca Navigator Co., Ltd., London om etablering af en dansk deccakæde til brug ved radionavigering i danske og tilgrænsende farvande; medstifter af og vicepræsident for Decca Navigator A/S, till. ansat som kommitteret fra 1956; medstifter af og vicepræsident for Decca Radar A/S 1959, till. ansat som kommitteret. Har udsendt pjecen: Et bidrag til Kampen mod Kræften? (1947).

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Rosbækv. 3,2100 Kbh 0.

GARDE Johan nævnsformand; f. 31/7 1917 i Nykøbing F.; søn af adjunkt Peter Garde (død 1919) og hustru Agnes f. Knudsen (død 1965); gift 15/2 1946 m. keramiker Tora G., f. 7/6 1923 i Paris, datter af billedhugger Adam Fischer (død 1968, se Blå Bog 1967) og hustru, malerinden Ellen F. f. Kragh (død 1966). Student (Øster borgerdydskole) 1935; stud. mag 1935-38; cand. jur 1943; ansat i indenrigsministeriet s. å., kontorchef 1965. Formand for overfredningsnævnet 1967. Redaktør for Nordisk Administrativt Tidskrift 1961-67. Adresse: Sydtoftev. 1,2860 Søborg.

GARDE Aage overingeniør, dr. techn. h.c; f. 12/10 1900 i Sebber, Aalborg amt; søn af sognepræst August Garde (død 1924) og hustru Ingeborg f. Thomsen (død 1904); gift 22/8 1925 m. Margrethe G., f. 22/12 1901 i Holmene, Nordsjælland, datter af førstelærer Karl Hoffmann (død 1962) og hustru Kornelia f. Nielsen (død 1959).

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. polyt. 1924; ansat ved Asea's laboratorium, Våsterås, Sverige 1925-28; ved A/S Titan, Kbh 1928-30; forstander for Asea's konstruktionslaboratorium, Våsterås 1930-41, chef for dette 1941-51; udnævnt til overing. 1949; chef for Asea's laboratorier i Våsterås 1951-64, knyttet til ledelsen for løsning af automatiserings- og proceskontrol-spørgsmål 1964-65. Det svenske Ingenjorsvetenskapsakademiens guldmedalj 1951; dr. techn. h.c. ved Danmarks tekniske højskole 1954; Kungl. Patriotiska Sallskapets guldmedalj 1960. Har udtaget ca. 40 patenter i Sverige, og udlandet. Har offentliggjort en del afhandlinger om teknisk-vidensk. emner i forsk, tidsskrifter.

Adresse: S:ta Ursulas Våg 20, Våsterås, Sverige.

Ferieadresse: Svedje 1350, Åre, Sverige.

GARRING Johs. direktør, generalkonsul, RL, Chr.X.Fr.M.p.p.; f. 6/4 1903 i Kbh; søn af banemester Hans Peter Jensen (død 1942) og hustru Johanne Marie f. Sørensen (død 1947); gift 16/11 1932m.ZahidéZehraZiaG.,f.3/l 1914 i Istanbul, datter af dommer, medlem af styrelsen for de tyrkiske statsbaner m.m. Mehmet Ziaettin (død 1924) og hustru Fatma f. Mesadet (død 1963).

Realeks. (Forchhammersvejens skole) 1920; videre uddannelse i sprog og regnskabsvæsen på Købmandsskolen og i udlandet; ansat i Kbhs belysningsvæsen 1920; overgået til staden Kbhs administrative revision 1926; løjtnant i ingeniørtropperne 1930; ansat i Kampsax ved afd. i Istanbul, Tyrkiet 1927, regnskabschef i afd. i Iran 1933, directeur adjoint smstds 1940, direktør 1946-72; dansk generalkonsul i Teheran 1957-73. Medstifter af og formand for bestyrelsen i det iranske flaskegasselskab Irangas Ltd. og for gaskomfur- og gasflaskefabriken Iran-Cylinder Ltd. Formand for bestyrelsen i Farve- og Lakfabriken Dyrup Iran Ltd. 1968-72. Medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Klub i Teheran fra 1936 til klubbens ophør 1945 og for Teheran Nursing Home Hospital 1939-46; vicepræsident i den franske klub i Teheran. Udenl. orden: Ir.H.3. Adresse: P. O. Box 11, Teheran, Iran.

GARTH-GRUNER Gunnar landsretssagfører, pavelig kammerherre; f. 4/3 1903 på Lille Svenstrup ved Ringsted; søn af hofjægermester Gustav G G Garth-Gruner (død 1937, se Blå Bog 1937) og hustru Lili f. Arntzen (død 1955); gift 10/9 1936 m. Else Birgithe G-G., f. 16/6 1909 i Christiania, datter af grosserer Christopher Paus (død 1959) og hustru Margit f. Keyser.

Elev på Set. Andreas kollegium 1914-20; student (Metropolitanskolen) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. og sagførerfuldm. i Ringsted 1928-30; selvstændig virksomhed som sagfører i Kbh fra 1931; landsretssagf. 1933, møderet for højesteret.

Kammerherre ved pavehoffet (cam. seer.) 1935. Medl. af bestyrelsen for a/s Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik (RIMAS-selskaberne) fra 1933, formand fra 1966; formand for bestyrelsen for Lensbaron og Lensbaronesse Stampe Charisius' Legat og stiftelsen Mariahjemmet fra 1940; administrator for Katolsk Ugeblad 1939-59; medl. af forvaltningsrådet for den katolske St. Ansgars menighed fra 1952 og af menighedsrådet for samme fra 1970. Adresse: Stk. Kjelds G. 14,2100 KbhØ.

GARVIN Leo direktør; f. 19/12 1894 i Kbh; søn af grosserer J C Garvin (død 1935) og hustru Marie f. Aaberg (død 1930). Uddannelse i firmaet L Paulsen & Co., Kbh, i firmaet Kuhne & Nagel, Hamborg, i A/S Grøn & Witzke, Kbh og i Forsikringsakts. Skandinavia, London; direktør for Torvex Peat, Ltd., L Garvin & Co., Ltd. og Garco Holdings, Ltd.; medl. af rådet for Scandinavian Benevolent Society. Udg. og red. af Garvins Gazette fra 1922. Adresse: Garvin House, Isleworth, Middlesex og The Old Rectory, Priddy nr. Wells, Somt., England.

GAUNØ JENSEN Vagn professor, sygehusapoteker, R.; f. 31/3 1919 i Bælum; søn af sparekassedirektør Christian V Jensen (død 1968) og hustru Magda Marie f. Jensen (død 1946); gift 8/4 1944 m. Gudrun G. J., f. 27/7 1920 i Brønderslev, datter af murermester Rasmus Andersen (død 1968) og hustru Karen Elisabeth f. Rasmussen (død 1921). Exam. pharm. 1938; cand. pharm. 1941; studieophold ved The School of Pharmacy, University of London 1948. Ansat ved Danmarks farmaceutiske højskoles farmaciafd. 1943, assistent 1945, amanuensis II 1948, lektor i farmaci 1950, amanuensis I 1957, afdelingsleder 1958, professor i farmaci (teknologisk farmaci og farmaciens historie) 1967; sygehusapoteker ved rigshospitalet 1967. Eksaminator (fra 1948), og censor (fra 1952) ved de farmaceutiske eksaminer. Gæsteforelæser ved Helsingfors universitet 1970.

Sekretær ved Dansk Tidsskrift for Farmaci 1948-53, redaktør af samme 1953-59; medl. af bestyrelsen for Dansk farmacihistorisk Selskab fra 1954, næstformand 1965, formand fra 1971; medl. af eksamenskommissionen for discipeleks. 1956-70, af farmakopékommissionens farmaciudvalg fra 1957; sekretær for discipelnævnet 1957-69; medl. af nævnet for apoteksassistenters uddannelse m. v. 1958-72; konsulent ved DAK-laboratoriet 1958-66; formand for farmakopékommissionens dispensatorieudvalg 1961-65; formand for Danmarks farmaceutiske Selskab 1963-66; medl. af rigshospitalets lægeråd 1967, af samarbejdsudvalget for sundhedsvidenskaberne 1967, af planlægningsrådet for de højere uddannelser 1968, af farmakopékommissionen 1969, af nævnet nedsat i h. t. apotekerlovens § 23, stk. 6 1970; formand for farmakopékommissionens utensilieudvalg 1969; medl. af styrelsen for Nordisk Forening for Rene Rum & Renlighed-steknik 1970, formand 1972; medl. af bestyrelsen for Den danske Centralsteriliseringsklub 1971; sagkyndig rådgiver ved retslægerådets behandling af de i apotekerlovens § 19 nævnte sager 1972; medl. af indenrigsmin.s ekspertgruppe vedr. en evt. statsovertagelse af detail- og engros distributionen af lægemidler 1972; medl. af statens lægevidensk. forskningsråd 1972.

Originalafhandlinger i danske og udenl. farmaceutiske tidsskrifter, oversigtsartikler og anmeldelser i danske tidsskrifter, lærebøger og vejledninger i farmaci for farmaceutiske studerende.

Apoteker, mag. scient. Alfred Wøhlks legat 1951; hædersgave fra Alfred Benzons fond 1958; A/S Ferrosans hædersgave 1960. Adresse: Sønderv. 38 B, 2830 Virum.

GEDDE Ove købmand, R.; f. 12/5 1910 i Thorning, Viborg amt; søn af elektriker Wentzel Gedde (død 1966) og hustru Thora Agnes f. Jensen; gift 6/4 1939 m. Gudrun G., f. 31/3 1912, datter af skolebetjent Chr. Hansen (død 1956) og hustru Katrine f. Nielsen (død 1931).

1 lære samt kommis hos købmand Harald Jensen, Odense 1924-31; forsk, kommis- og repræsentantstillinger 1932-39; handelsmedhjælpereks. 1927; etabl. som selvstændig købmand i Odense 1939.

Medl. af Odense byråd (konservativ) 1950-70 og af Odense skatteråd 1963; formand for Folkeligt Oplysnings Forbunds ungdomsklub Korsløkke 1958. Formand for Odense almenny-tige Boligselskab 1964 og medl. af bestyrelsen for Samvirkende Byggeselskab i Odense 1965; medl. af bestyrelsen for Dansk Handelsblad 1966, af repræsentantskabet for Fyens Stiftstidende 1962. Medl. af bestyrelsen for Købmandsforeningen for Odense og Omegn 1943, formand

1963, af bestyrelsen for Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Fyens Stift, formand 1966, af hovedbestyrelsen for De samv. Købmandsforeninger 1963 og af forretningsudvalget 1966, af bestyrelsen for a/s Dansk Købmands Inventar 1967 og Institut for købmandsuddannelse 1966, af repræsentantskabet for financieringsinstitutterne u. D.S.K. samt Erhvervenes Oplysningsråd 1966, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde og foreningens lokalafd. i Odense, af Børnehjælpsdagens lokalkomité og Rundskuedagen i Odense; handelskyndigt medl. af østre landsret 1968 og lægdommer ved boligretten i Odense. Adresse: Birkev. 11,5000 Odense.

GEERT-JØRGENSEN Einar overlæge, dr. med. R.; f. 9/4 1898 i Søby på Ærø; søn af sognepræst Anders Geert-Jørgensen (død 1936) og hustru Anna f. Mortensen (død 1926); gift 4/8 1925 m. Ellen G-J, f. 14/1 1896 i Kbh, datter af rentier Ferd. B Pedersen (død 1913) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1918).

Student (Århus katedralskole) 1917; med. eks. 1925; assistent ved rigshospitalets neurologiske afd. og poliklinik 1928-29 og 1932-33; studierejse til Madrid 1932; 1. reservelæge ved kommunehospitalets neurologiske afd. i 1933; specialistanerk. (neurologi) 1932; prakt. i Kbh 1933; dr. med. (Bidrag til Rygmarvssvulstemes Klinik) 1935; overlæge ved Hareskov kuranstalt 1936-42; chef for kommunehospitalets psykiatriske poliklinik 1945, overlæge smstds 1948; overlæge ved Frdbg. hospitals psykiatriske afd. 1950-68; till. lærer i psykiatri ved pastoral-seminariet 1957.

Medl. af undervisningsministeriets udvalg af 1932 til nyordning af tandlægeuddannelsen, af bestyrelsen for Danske Nervelægers Organisation 1934-38, af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1928-34, af Den alm. danske Lægeforenings specialistudvalg 1931-34, af repræsentantskabet for Kbhs Lægeforening fra 1935 og af bestyrelsen for Dansk Selskab for Gigtforskning fra 1936; suppleant i Alm. dansk Lægeforenings overvoldgiftsret 1939, medl. af samme 1942-50; formand for Landsforeningen af Ungdomsklubber i Danmark 1945-49 (præsident 1947-49) og for Dansk neurologisk Selskab 1945-48; medl. af forretningsudvalget for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1947-51; medl. af repræsentantskabet for Kofoeds skole 1952; formand for Dansk Psykiatrisk Selskab 1962; medl. af repræsentantskabet for De samvirkende Omsorgs-Klubber i Danmark 1969; medl. af European Medical Society for Psycholytic Therapy 1966; æresmedlem af The American Medical Association 1947 og af Alfa Omega Alfa. The Honorary Medical Society 1947. Har foruden disputatsen skrevet fl. vidensk. afhandlinger. Adresse: Drosselv. 70,2000 Kbh F.

GEILL Torben overlæge, dr. med., R1.; f. 14/8 1896 i Vejlby ved Århus; søn af overlæge, dr. med. Christian Geill (død 1938, se Blå Bog 1937) og hustru Julie f. Malmberg (død 1928); gift 14/7 1926 m. Luise G., f. 12/5 1906 i Wien, datter af prof., dr. med. Albin Haberda og hustru Rosa f. Wecht. Student (Viborg) 1914; med. eks. 1921; skibslæge i ØK 1924-25; 2. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. A 1926-28; dr. med. 1928; studieophold (Cappels Legat, intern medicin, spec. hjertesygd.) i Wien og Paris 1928-29 og senere gentagne studierejser til Wien (intern medicin); assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1929-31; 1. reservelæge ved Bispebjerg hospitals med. afd. C 1931-36; assist. læge ved invalideforsikringsretten fra 1931; 1. reservelæge ved Kbhs alm. hospital og plejestiftelse 1936; overlæge ved De gamles by 1936-66; studierejser til USA 1949, -51, -56, -57, -60, -64 og -69.

Medl. af bestyrelsen for Kbhs Lægeforening fra 1936; censor ved lægevidensk. embedseks. fra 1937; fg. medl. af invalideforsikringsretten fra 1937, medl. fra 1943; medl. af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1938-56, af sammes forretningsudvalg 1947-56, af Alm. dansk Lægeforenings overvoldgiftsret fra 1941 (suppleant fra 1939), af bestyrelsen for Kbhs medicinske Selskab fra 1945 og for Dansk Selskab for teoretisk og anvendt Terapi fra 1945 (formand 1946); justitsministeriets sagkyndige ved retslægerådet i sager vedr. spirituspåvirkede motorførere 1946-59; medl. af bestyrelsen for Dansk medicinsk Selskab fra 1947 og for Dansk Selskab for Gigtforskning fra 1947; viceformand i Dansk Selskab for Alderdomsforskning 1948, formand fra 1950; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1951 og for Nordisk Forening for indvortes Medicin 1951; vicepræsident i International Association of Gerontology 1951, præsident 1963; æresmedlem af Sociedad Argentina de Gerontologia y Geriatria, af Societa Italiana di Gerontologia e Geriatria, af Dansk gerontologisk Selskab og af Svenska medicinsk-histo-riska sållskapet; korresp. medl. af American National Committee on the Aging.

Har skrevet: Om Albumin og Globulin i Serum og Urin (disp., 1928); samt en række tidsskriftafhandlinger om nyre-, hjærte-og leversygdomme; medarbejder ved »Medicinske Tal« (u. red. af Knud Secher) 1934; medarbejder ved Haandbog i Livsforsikringsmedicin (u. red. af B Drachmann og K Secher) 1937; omredaktion af Liisberg-Lutzhøft: »Vejledning i Undersøgelse af Brystorganerne« 1937; medarbejder ved »Die Eiweisskorper des Blutplasmas« (u. red. af Bennhold, Kylin og Rusznyak) 1938; »Vejledning i Patientundersøgelse ved intern medicinske sygdomme« 1939 »Geriatri« (s. m. S Eckerstrøm) 1955; Alderdomsproblemer (1965). Adresse: Barsehøj 18,2900 Hellerup.

GEISMAR Mogens fh. chefredaktør; f. 9/1 1905 i Hørby, Vendsyssel; søn af slotspræst Oscar Geismar (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Olga f. Hansen (død 1955); gift 18/4 1937 m. Louise G., f. 29/6 1912 i Odense, datter af snedkermester Hans Larsen (død 1942) og hustru Anna f. Mathiesen (død 1955).

Student (Odense katedralskole) 1923; cand. phil. 1924; 1. del af statsvidensk. embedseks. 1926; manuduktør; journalist ved Fyns Venstreblad 1930, ved Kristeligt Dagblad 1936; redaktionssekr. ved Fyns Tidende 1938, leder af bladets Kbhs-redaktion 1940, igen redaktionssekr. ved Fyns Tidende 1951, redaktionschef 1962, chefredaktør 1967-70. Studieophold: Paris i 3 mdr. 1936 (Tuborgfond-legat) samt i fl. a. lande. Adresse: Carl Bernhards V. 20,5000 Odense.

GELBERG G S M civilingeniør, konsul, R'.p.p.; f. 17/7 1887; gift 18/5 1918 m. Gunny G., f. Bengtsson (død 1955). Ingeniør og direktør ved International Western Electric og

International Standard Electric 1913-49. Rådgivende hos den æthiopiske regering (ministeriet for offentlige arbejder og ministeriet for P.T.T.) i årene 1949-57.

Udenl. ordner: B.K.5.: Æt.S.2.

Adresse: Bakkedraget 68,3480 Fredensborg.

GELIUS Erik Rolf fh. politimester, R.; f. 24/10 1894 på Frdbg.; søn af arkitekt O P W P Gelius (død 1940) og hustru Amalie f. Mohnsen (død 1946); gift 27/11 1920 m. Annie Emily G., f. 4/9 1895, datter af fh. plantageejer på Ceylon CH 8 Palliser, England (død 1924) og hustru Annie f. Kjeldsberg (død 1895). Student (Schneekloths skole) 1913; cand. jur. 1919; sagfører-fuldm. i Kbh 1919-20; dommerfuldm. i Sønderborg 1920; politiadvokat i Kbh 1929; politimester i Store Heddinge og Stevns-Fakse herreder 1940-62. Adresse: Ingemannsv.23,1964 Kbh V.

GELTING Jørgen Henrik professor, dr. polit.; f. 19/12 1912 i Kbh, søn af højesteretssagfører Jacob E Gelting (død 1956, se Blå Bog 1956) og hustru Eleonora f. Martinussen (død 1957); gift 21/5 1941 m. cand. aet. Anna Sophie G., f. 24/3 1915 i Gentofte, datter af maskinmester E Petersen (død 1951) og hustru Eleonora f. Hansen (død 1964).

Student (Sortedam gymn.) 1931; cand. polit. 1938; dr. polit (Finansprocessen i det økonomiske Kredsløb) 1948; undervis-ningsasst. ved Århus universitet 1939; lektor i nationaløkonomi ved Kbhs universitet 1943; ansat ved Den internationale Valutafond i Washington 1951; professor i nationaløkonomi ved Århus universitet 1954. Technical Assistance Administration 1955-56; EconomicCommission for Europe 1957-60. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1965. Adresse: Krathusv. 6,8240 Risskov.

GELTING Torben dommer, R.; f. 15/1 1916 i Kbh; søn af bygningsinspektør i KTAS, arkitekt Anker Juul-Petersen (død 1955) og hustru Annemargrete f. Gelting (død 1966); gift m. bankfuldmægtig Birgit G., f. 27/12 1919 i Tørring, datter af revisor Hans Ejler Møller og hustru musikpædagog Anina M. f.Block Nielsen (død 1964).

Student (Østre Borgerdydskole) 1934; cand. jur. 1942; dommerfuldm. i Svendborg s. å., i Hillerød 1946; kst. dommer i østre landsret i 1962; dommer i Løgstør 1963-73; till. kst. som dommer i Fjerritslev 1/11 1970, dommer smstds 1973. Adresse: 9670 Løgstør.

GEMZØE Knud fh. ekspeditionschef, nu kommitteret i Danmarks Naturfredningsforening, R'.; f. 26/2 1892 i Kbh; søn af amtsforvalter i Kbh Christian Gemzøe (død 1908) og hustru Marie f. Hygom (død 1939); gift 1. gang 16/5 1922 m. Effie G., f. 20/12 1898 i Kbh, død 1925, datter af grosserer Valdemar Lund (død 1946, se Blå Bog 1943) og hustru Anna f. Strandgaard (død 1925); 2. gang 29/10 1927 m. Else G., f. 12/12 1900 i Oslo, datter af statsråd, generalløjtnant Oscar Strugstad (død 1919) og hustru Hilda f. Andersen (død 1934). Student (Sorø) 1911; cand. jur. 1919; sekretær i finansministeriet 1920-35, till. sekretær ved kasseinspektionen ved politimesterembederne 1919-25; medarbejder i Østifternes Kreditforening 1922-61; ekspeditionssekr. i Danmarks Naturfredningsforening 1936, ekspeditionschef 1955, kommitteret fra 1965.

Medl. af bestyrelsen for A/S Blegdamsmøllen 1929-57 og for Kbhs Golfklub 1945-51; formand for Hellerup Kammermusikforening 1945-51, æresmedlem 1956; formand for fl. legatbestyrelser; medl. af Friluftsrådets lejrpladsudvalg og af Turistrådet 1951-67. Æresmedlem i Østlandske Naturvernfor-ening (Norge) 1964.

Har skrevet afsnittet om naturfredningsloven m. v. i Landbrugets Haandbog i Lov og Ret, om fredningsmatrikul i Bladet Byplan, om naturfredning i Lexicon Aarbogen (1958) samt dagbladsartikler om naturfredning. Adresse: Vitus Berings Allé 24,2930 Klampenborg. Sommerbolig: Gartnervænget, Asserbo, 3300 Frederiksværk.

GENEFKE Erik købmand, vicekonsul, R.; f. 26/6 1905 i Hobro; søn af købmand Regnar Th. Genefke (død 1936) og hustru Bertha f. lisager (død 1938); gift 12/5 1933 m. Ellen G., f. 18/9 1905 i Hadsund, datter af direktør P V Larsen (død 1943) og hustru Anna f. Hansen (død 1958).

Realeks. 1921; uddannet hos firmaet C I Momme & Sechers Eftf., Grenå, A/S Peder P Hedegaard, Nørresundby, speditionsfirmaet Andreas Hansen & Co., Hamburg og A/S De Danske Spritfabrikker; overtog faderens forretning (A/S Regnar Th. Genefke) 1933; svensk vicekonsul 1964. Formand for Den konservative Vælgerforening i Hobro 1934-53 og amtsudvalgsformand for Randers amt til 1961; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti 1955-65 og af bestyrelsen for partiets jydske sammenslutning 1945-65; præsident i Hobro Rotary Klub 1952-53; formand for Hobro Kolonialhandlerforening 1937-44 og for Hobro Handelsstandsforening 1945-62; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1947-66, næstformand 1956-61, formand 1961-66, af Provinshandelskammeret 1954-66, viceformand 1961-66, af repræsentantskabet for Banken for Hobro og Omegn m. m.: handelskyndig dommer i vestre landsret fra 1955; medl. af bestyrelsen for Otto Mønsteds kollegium og Århus handelshøjskole fra 1959; medl. af mæglerkommissionen og valutaankenævnet 1963-66, af Erhvervenes skatteudvalg 1962-66, bestyrelsen for Provinshandelsstandens Understøttelsesfond fra 1965; formand for Århus basishavnsudvalg 1963-73. Adresse: Adelg. 9,9500 Hobro. Sommerbolig: Villadsv. 18, Rødhus, 9440 Åbybro.

GEORG prins til Danmark, forsvarsattaché, RE.DM., Chr.X.M.M., HTH, M.T.Kha.p.p., f. 16/4 1920 på Bernstorffs-høj ; søn af prins Axel til Danmark (død 1964, se Blå Bog 1964) og prinsesse Margaretha f. Sveriges prinsesse; gift 16/9 1950 m. prinsesse Anne, f. 4/12 1917 i Washington, datter af bankier, Hon. John Bowes Lyon (død 1930) og hustru, Hon. Fenella Clinton (død 1966).

Student (Stenhus) 1939; sekondløjtn. af infanteriet 1941, premierløjtn. 1946, kaptajnløjtn. 1951, major 1954, oberstløjtn. 1963, midlertidig grad som oberst 1970; fg. militærattaché i London 1948-50, militærattaché i London 1950-69, forsvarsattaché i Paris fra 1952, militær- og flyverattaché i Bern 1955-61; forsvarsattaché i London og Haag fra 1969. Medl. af bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Kompagni fra 1964 og A/S Zoologisk Have fra 1972; formand for Danske Søfarendes Mindefond af 1945 fra 1964 og for The Danish Vetlesen Fellowships for Danish Naval Architects fra 1964.

Udenl. ordner: F.Æ.L.3.; Lu. Br. M.; N. r. K. M. M.; N.St. O. 1.;

Stb. Kron M.E.II; Stb.V.3.; Sv.G.V.M.T.; Sv.r.K.2.

Adresse: 81, Carlisle Mansions, Carlisle Place, London S W 1.,

England.

Sommerbolig: Broadfield Hall, Buntingford, Hertfordshire,

England.

GEORG Anders fh. presseråd, R.p.p.; f. 10/2 1919 i Kbh; søn af kommunaldirektør Carl Georg (død 1961, se Blå Bog 1960) og hustru Kirsten f. Friis; gift 16/2 1952 m. Annette G. f. komtesse Knuth, f. 13/9 1926 på Frdbg., datter af kammerherre, greve Frederik Victor Knuth (se denne) og hustru grevinde Elisabeth Knuth (se denne).

Journalistuddannelse ved Horsens Avis, Hjørring Amtstidende og Frederiksborg Amtstidende 1937-40; ved Politiken 1940, Stockholmkorrespondent 1945, assist. London-korrespondent 1946-50; ved Berlingske Tidende 1950-70; bladets Washington-korrespondent 1957-66. Gjorde i tre perioder 1951-53 tjeneste som pressesekr. ved hospitalsskibet Jutlandia. Presseråd ved ambassaden i Washington 1970; chef for udenrigsministeriets presse- og kulturafdelings 1. kontor 1973. Har skrevet: Under tre Flag - med Jutlandia i Korea (1951); Langs Bambustæppet (1953); Opgør i Vietnam (1966); Efter Lyndon Johnson (1968); desuden redaktør af I tysk Fangenskab (1945) og bidragyder til Store Oplevelser (1955). Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordner: F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M.; Æt S S 5. Adresse: Rosenvængets Allé 43A, 2100 Kbh 0.

GEORG Johan overlæge, dr. med., lektor; f. 1/12 1916 i Hørsholm; søn af kommunaldirektør Carl Georg (død 1961, se Blå Bog 1960) og hustru Kirsten f. Friis; gift 15/11 1947 m. Birte G., f. 18/3 1916 i Kbh, datter af tømrermester, fh. oldermand Georg Strigel (se denne).

Student (Sortedam gymn.) 1935; med. eks. 1943; dr. med. (Kliniske Lungefunktionsundersøgelser) 1952; speciallæge i intern medicin (organspeciale: lungesygd.) 1954; overlæge ved rigshospitalets med. afd. B fra 1959; lektor i klinisk medicin ved Kbhs universitet fra 1963. Adresse: Kronebakken 1,2830 Virum.

GEORGSEN Georg landskabsarkitekt, professor, R1.; f. 19/5 1893 i Kbh; søn af skræddermester Gerhard Georgsen (død 1916) og hustru Nielsine f. Nielsen (død 1951); gift 11/9 1937 m. Agnete G., f. 13/6 1903 i Nørresundby, datter af landinspektør Frederik Messerschmidt (død 1934) og hustru Ingeborg f. Møller (død 1959).

Realeks. (Østersøgades gymn.) 1909; praktisk gartnereks. (Vilvorde) 1912; gartner på Åker ved Tønsberg s. å.; havebrugskand. 1914; ansat på havearkitekt Birger Errboes tegnestue 1916-20; studeret ældre havearkitektur i Frankrig og England 1920; selvstændig havearkitekt fra 1920: lektor i havebrug og anlægsgartneri ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1921, professor 1961-63; i samarbejde med kunstakademiet leder af Det kgl. danske Haveselskabs opmalinger af danske herregårdshaver 1925-36; akademigartneri Sorø 1936-63.

Redaktør af Havekunst 1924-28 og af Danske Herregaardsha-ver 1925-36.

Adresse: Rosenv. 4,4180 Sorø. Sommerbolig: Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft.

GERDES Finn forfatter; f. 24/12 1914 i Horsens; søn af læge Y U Gerdes og hustru Ebba f. Guldberg; gift 5/2 1944 (ægteskabet opløst) m. Jytte G, f. 1 /10 1920 på Frdbg., datter af civilingeniør L J V Lyttov og hustru Olga f. Nielsen (død 1936). Student (Fredericia højere almenskole) 1933; lægevidensk. forberedelseseks. 1934; filosofikum 1936. Har skrevet: De blå gardiner (noveller, 1943); Sorte engle (noveller, 1945); Skoven (roman, 1950); Det gule hus (roman, 1953): Rendez-vous med mig selv (kronikker og essays, 1953); Øksen (udvalgte noveller, 1956); Hønserødder og burlefødder (novellekronikker, 1958); Litterært cirkus (litterære parodier, 1958); Den grønne pilgrim (noveller, 1960): En fjer af ørnens vinge (roman 1961); En historie om ingenting (TV-novelle 1964-65); Ursula (novelle, 1970). Adresse: Kalkgården, 3520 Farum.

GERHARD Erik civilingeniør, fh. distriktsingeniør, R1.; f. 25/4 1901 i Masnedsund; søn af stationsforstander Frederik Emil Gerhard (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Emilie f. Petersen (død 1952); gift 14/8 1930 m. Grethe G., f. 1/2 1910 i Fåborg, datter af toldforvalter Aage Adolph (død 1966) og hustru Toni f. Olsen.

Student (Ålborg katedralskole) 1919; cand. polyt. 1925; ansat i vandbygningsvæsenet 1929, distriktsing. smstds 1956-71; egen rådg. ingeniørvirksomhed fra 1971. Formand for havnerådet i Frederikshavn 1958, i Skagen 1967, i Hirtshals 1967.

Adresse: Nylandsv. 14,9900 Frederikshavn.

GERHARDT-HANSEN William fh. kontorchef, R. DM.; f. 18/5 1895 i Kbh; søn af oberstløjtnant Axel Frederik Hansen (død 1950) og hustru Elisabeth f. Petersen (død 1959); gift 28/12 1926 m. Ingeborg G-H., f. 2/2 1898 i Kbh, datter af læge Poul Bendtsen (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Helga f. Sølling (død 1951).

Student (Viborg) 1913; cand. jur. 1918; sekretær i finansministeriets 1. revisionsdepartement 1920; i hovedrevisoraterne 1927; fuldmægtig 1934; ekspeditionssekr. 1938; chef for 4. hovedrevisorats (fra 1958:4. revisionsdepartements) 3. kontor 1939-62; medarbejder i skattedepartementet 1924-58; rigsdagens revisor 1946, revisor ved folketinget 1953-65; dansk medl. af det internationale revisionsudvalg for NATOs hovedkvarterer 1953-56. Adresse: Classensg. 67,2100 Kbh 0.

GERICKE Mogens skoledirektør; f. 18/10 1920 i Slemminge; søn af førstelærer Chr. Sørensen (død 1955) og hustru Else f. Gericke; gift 17/8 1946 m. Lillian G., f. 22/7 1922 i Kbh, datter af fabrikant Holger Møller og hustru Edith f. Jacobsen. Student (Rungsted) 1939; lærereks. (Jonstrup) 1943; sløjdlæ-rereks. 1943; fast vikar ved Kbhs kommunale skolevæsen 1945, fast ansat på Aisgades skole 1946, lærersekr. smstds 1946-66, handelsfaglærereks. 1950, lærer ved Jahns skole 1943-52, ved Købmandsskolen 1949-53, skoleinsp. ved Mathæusgades skole 1966; skoledir. i Helsingør 1968. Adresse: Mariav. 8,3000 Helsingør.

GERLACH-NIELSEN Louise fh. korpschef, oberst, R., Hjv.Ft.p.p.; f. 19/10 1908 i Kbh; datter af grosserer Lauge Fanøe (død 1954) og hustru Jona Kristjånsson (død 1927); gift 14/9 1930 m. kontorchef, cand. polit. Carl Gerlach-Nielsen, f. 5/3 1901 på Frdbg., søn af direktør Hans P Nielsen (død 1945) og hustru Emilie f. Gerlach (død 1948).

Student 1927; sprog- og kontoruddannelse i Edinburgh og Paris 1927-29; indtrådt i Danmarks lottekorps 1948, lottekompagnichef 1956, chef for Danmarks lottekorps 1958-68.

Udenl. orden: Sv.L.K.Fm.

Adresse: Peter Rørdams V. 13,2800 Lyngby.

GERLIF Kaj distriktsingeniør, cand. polyt-, R1.; f. 9/11 1910 i Kbh; søn af overpakmester Christen Andersen (død 1961) og hustru Ane f. Pedersen (død 1969); gift 23/11 1947 m. Birte G., f. 23/11 1922 i Roskilde, datter af pens. overlærer Christian Jensen og hustru Gerda f. Jørgensen (død 1953).

Cand. polyt. 1934; indtrådt i post- og telegrafvæsenet s. å., distriktsing. fra 1962. Har skrevet »Lærebog i telefonteknik«. Hovedredaktør af teletidsskriftet Teleteknik.

Adresse: Arnakv. 9,8270 Højbjerg.

GERNER-SMIDT Mogens overkirurg, dr. med.; f. 18/4 1921 i Kbh; søn af byretsfuldmægtig Mogens Tønnes Smidt (død 1947) og hustru Johanne Marie Emilie f. Gerner (død 1934): gift 21/6 1948 m. Birte G-S., f. 14/12 1927 i Kbh, død 1973, datter af grosserer Poul Nielsen (død 1961) og hustru Elise Margrethe f. Malling.

Student (Stenhus) 1939; med. eks. 1947; reservekirurg ved Randers centralsygehus 1953-60, ved Glostrup amtssygehus 1960-62; overkirurg ved Vejle amts og bys sygehus 1963; dr. med. s. å. Har skrevet: Ankelbrud hos børn (disp., 1963); desuden artikler i med. tidsskrifter og aviser samt radio- og fjernsynsforedrag.

Adresse: Fjordtoften, Bredballe, 7100 Vejle.

GERSING Jørgen departementschef, statsrådssekretær; f. 2/7 1927 i Nykøbing F.; søn af assistent H A Gersing (død 1970) og hustru Karen f. Petersen (død 1960); gift 15/4 1954 m. adjunkt Kirsten G., f. 20/4 1932, datter af landsretssagfører Anders Mortensen og hustru Kristine f. Jørgensen. Student (Marselisborg gymn.) 1946; studieophold i Uppsala 1949-50; cand. jur. 1953; s. å. advokatfuldm.; sekretær i justitsministeriet 1954; dommerfuldm. i Skjern 1955-57; påny i justitsministeriet; kst. dommer i østre landsret og Kbhs byret 1965, s. å. fg. kontorchef; kst. afdelingschef 1968, udnævnt 1971; departementschef i statsministeriet og statsrådssekr. 1973. Advokat 1962, møderet for landsret; medhjælper hos statsadvokaterne for Kbh 1964-65.

Formand for bestyrelsen for investeringsfonden for Færøerne og for dansk-færøsk kulturfond. Medl. af det grønlandske lovudvalg 1967-73 og af dansk sprognævn 1968-73. Adresse: Exnersv. 39.2930 Klampenborg.

GERSMANN Paul departementschef, K.p.p.; f. 20/10 1916 i Kbh; søn af skomagermester D M Gersmann (død 1968) og hustru Betty.f. Christiansen; gift 20/10 1939 m. Karen G., f. 14/7 1918 i Århus, datter af salgschef Chr. Damsgaard (død 1973) og hustru Marie f. Trap.

Student (Frdbg. gymn.) 1935; stenograf i rigsdagen 1935-40; cand. polit. 1942; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter s. å., kontorchef 1955, tjenstg. i det økonomiske sekretariat 1959-62, administrationschef i departementet 1962, departementschef 1964.

Formand for momsnævnet; medl. af administrationsrådet, det internationale toldsamarbejdsråd og forsk. EF-komiteer vedr. told- og forbrugsafgiftsspørgsmål. Udenl.ordner: Fi.L2'.;I.F.2,.;S.N.2".;Ty.F.R.F.22. Adresse: Duev. 12,2000 Kbh F. Sommerbolig: Olgasv. 4,3060 Espergærde.

GERSTED Gunnar højesteretssagfører, R.; f. 29/11 1906 i Vejen; søn af direktør Niels Petersen (død 1927) og hustru Mette Kirstine f. Lauridsen (død 1944); gift 1. gang 1933 m. Sonja G., f. Styrmer; 2. gang 15/5 1959 m. Agnete G., f. i Kbh datter af overretssagfører V Byrdal (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Emilie Sophie B.(død 1957). Student (Haderslev) 1926; cand. jur 1933; landsretssagf. 1937; højesteretssagf. 1948; offentlige sager 1953. Medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1943-47, af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1950-52 og 1954-55, af advokatrådet 1962-65 og af Højesteretsskran-kens bestyrelse 1952-55; medl. af konkurslovudvalget af 1958 til 1967; formand i bestyrelsen for Odense Garn A/S, A/S Odense Kamgarnsspinderi, A/S Fyens Strømpefabrik, A/S Jyllands Strømpefabrik, A/S Kjærs Mølles Fabriker, A/S Arvid Nilsson og Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings-A/S; medl. af bestyrelsen for Arvid Nilssons Fond, A/S Vejen Trælasthandel, A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer, Det Fyenske Trælastkompagni A/S, Dansk Kautionsforsikrings-Akts., Scanglas A/S m. fl.

Har skrevet: Likvidation af insolvente Aktieselskaber (1960). Adresse: Amaliev. 8,1875 Kbh V

GERTZ Tyge Cl. overkirurg, dr. med.; f. 15/5 1913 på Frdbg.; søn af øjenlæge Otto Gertz (død 1934) og hustru Sigrid f. Hammer Møller; gift 15/4 1939 m. Annegrethe G., f. 17/8 1920 i Kbh, datter af godsejer, kaptajn Axel Nissen (død 1951, se Blå Bog 1950) og hustru Paula f. Larsen.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1931; med. eks. 1938: dr. med. (Om Resultaterne af Galdestensoperationer - specielt med Henblik paa de postoperative Dyskinesier) 1946; vidensk. assistent ved rigshospitalets kirurg, afd. D 1943-45; 2. reservekirurg smstds 1946-50, ved hospitalets thoraxkirurg. afd. 1950-51; 1. reservekirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, kirurg, afd. D 1951-56, ved rigshospitalets børnekirurg, afd. 1957-58: overkirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, afd. D 1959; afdelingslæge ved hospitalsskibet Jutlandia i Korea 1953; speciallæge i kirurgi 1953, i børnekirurgi 1958, i kirurgisk gastro-enterologi 1971. Medstifter af og lokalsekretær for Nordisk Børnekirurgisk Forening 1965; Overseas Member of British Association of Pediatric Surgeons; medl. af Deutsche Gesellschaft fur Kinderchirurgie; Membre titulaire de la Société internationale de Chirurgie. Medl. af bestyrelsen for Cement investment A/S fra 1965.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordner: F.N.T.M.(Korea); K.W.S.M.

Adresse: Niels Andersens V. 59 A, 2900 Hellerup.

GESSØ PEDERSEN Ove direktør; f. 14/4 1913 i Kbh; søn af taxavognmand Tobias P Pedersen (død 1936) og hustru Jensine Katrine f. Nielsen (død 1952); gift 1. gang 5/11 1937 m. Gunhild G. R, f. 15/1 1906 i Dover, død 1967, datter af sognefoged P Pedersen (død 1933) og hustru Karoline f. Nielsen (død 1926); 2. gang 23/11 1968 m. overlærer Ragnhild G. P., f. 25/1 1927 i Kjellerup, datter af revisor Peter Fastrup (død 1940) og hustru Ingeborg f. Nielsen. Realeks. 1930; ansat i Forsikringen af danske Fiskefartøjer 1930, fuldmægtig 1943, prokurist 1954, direktør 1963-72, kommitteret fra 1972. Medl. af ålegårdsnævnet for Kbh fra 1973. Under 2. verdenskrig leder af Dansk Samlings modstandsgrupper i Brønshøj - Vanløse - Søborg. Arresteret af tyskerne i forbindelse med arrestation af Kbhs-ledelsen; gidselfange i tagetagen på Shellhuset indtil luftangrebet 21. marts 1945. Adresse: Hjortevænget 54,2880 Bagsværd.

GIANELLI Alfred direktør, R1.; f. 15/3 1904 i Kbh; søn af restauratør C. Gianelli (død 1908) og hustru f. Ring (død 1958); gift 16/12 1934 m. Ruth G., f. 30/7 1907 i Haslev, datter af snedkermester P Hansen (død 1967) og hustru Anna f. Jensen (død 1961).

Uddannelse i smørbranchen; studierejser i England og Tyskland; fuldmægtig i Danish Dairies 1932, direktør smstds 1937-55; translatøreks. 1934; grundlægger af og direktør for Desam Packing Corporation 1949-55; direktør for Andels-smør (Butterdane) 1955-71.

Medl. af Mejeribrugets smøreksportudvalg og af dettes forretningsudvalg; kommerciel sagkyndig i Landbrugets afsætningsudvalg; censor ved handelshøjskolerne; medl. af fl. faglige udvalg; nedlagt kommercielle tillidshverv ult. 1971. Præsident for Århus Søndre Rotary klub 1967-68. Adresse: Strandparken 25,8000 Århus C. Sommerbolig: Fuglsøvig, 8420 Knebel.

GIDEON Henry landsretssagfører, R.: f. 9/12 1893 i Aakirkeby; søn af købmand L Gideon og hustru Caroline f. Vest; gift 5/5 1922 m. Vibeke G., f. 23/10 1902 i Kbh, datter af premierløjtnant A F Glandt (død 1914) og hustru Alma f. Kruse (død 1949).

Student (Rønne) 1913; cand. jur. 1919; sekretær i skattedepartementet 1919-24; landsretssagf. i Kbh 1923; i Nykøbing S. fra 1925, møderet for højesteret.

Formand for Foreningen af yngre Jurister (nu Juristforbundet) 1921-32, for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1923-27, for Nykøbing Skytteforening, for Nykøbing Venstreforening, for Venstre i Holbæk Amt og for I/S Grønnehaveselskabet; medl. af byrådet 1937-54, af forretningsudvalget for Venstre i Odsherredkredsen, af bestyrelsen for Holbæk Amtstidende 1927-65 og af kredsbestyrelsen for 2. sagførerkreds 1943-50; medl. af folketinget 1953-60 og af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1957-70; redaktør af ugebladet Dansk Folkestyre 1927-30; distriktschef i Frihedsbevægelsen for Nykøbing S. og det nordlige Odsherred til 1945, medl. af lokalkomiteen for Nykøbing S. og Odsherred; formand for hjemmeværnets kontaktudvalg; formand for Boligforeningen af 1942 i Nykøbing S. 1942-49, forretningsfører 1949-72; har planlagt og forestået opførelsen af forsk, sociale byggeforetagender i Nykøbing S. Æresmedlem af Nykøbing S. Skytteforening 1967 og af Holbæk Amts Østre Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 1968.

Tildelt De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn 1954. Adresse: 4500 Nykøbing Sjæll.

GIERSING Mogens direktør, civilingeniør; f. 9/6 1919 i Kbh; søn af civilingeniør, patentkonsulent Ove Malling Giersing (død 1955) og hustru Louise f. Lassen; gift 5/8 1942 m. Kirsten Margrethe G., f. 27/5 1920 i Humble, Langeland, datter af proprietær Peter H Pedersen (død 1965) og hustru Elna f. Petersen.

Cand. polyt. 1942; sekondløjtn. i ingeniørtropperne 1947; ansat ved Christiani & Nielsen i Sydafrika 1948; chef for firmaets afd. i Johannesburg 1957-61; adm. direktør for Christiani & Nielsen Pty. Ltd., Sydafrika 1965-71 og medl. af bestyrelsen fra 1965; direktør i Christiani & Nielsen A/S, KM fra 1971 samt adm. direktør for Christiani & Nielsen Ltd., England og medl. af bestyrelsen fra 1972. Adresse: Fortunfortv. 6A, 2800 Lyngby og »Skarøesminde«, Varø, Bjerreby, 5700 Svendborg.

GIESE O H vicedirektør. R.; f. 27/6 1918 i Viborg; søn af forretningsfører E A Giese (død 1934) og hustru Inger f. Thostrup (død 1971); gift 9/4 1942 m. sygeplejerske Lisbet G., f. 27/11 1916 i Helsingør, datter af rektor Hakon Fogh (død 1969, se Blå Bog 1969) og hustru Margrete f. Slomann (død 1968).

Student (Frdbg. gymn.) 1936; cand. polyt. 1945; ingeniør ved Jydsk Telefon-A/S i Holstebro 1946, telefoning. ved selskabets trafikafd. i Århus 1948, afdelingsing. 1955, overing. 1958, vicedir. 1971.

Adresse: Brabrand Skovv. 39,8220 Brabrand.

GILBERG Ellen pianistinde; f. 1/8 1914 i Fredensborg; datter af slotsorganist Thorvald Gilberg (død 1969) og hustru Dagny f. Nielsen; gift 30/12 1943 m. Christian Rafn, f. 27/4 1915 i Lyngby.

Student (Frederiksborg) 1932; uddannelse hos professor Isidore Philipp, Paris og Georg von Vasarhelyi, Kbh; debut-koncert 17. marts 1933; solist ved symfoni- og radioorkester-koncerter herhjemme og i udlandet, bl. a. spillet Svend Erik Tarps Klaverkoncert i Théåtre des Champs-Elysées, Paris, 1946 med Nationalorkestret ved UNESCO månedens internationale koncerter; førsteoptræden i London, Wigmore Hall, 2. juni 1950 og i New York, Carnegie Hall, 4. jan. 1955; 2 1/2 måneds tourné gennem USA 1953; endv. spillet i British Broadcasting Corporation, i programmer med dansk musik i New Yorks radio samt indspillet grammofonplader; egne koncertrejser i Europa, Canada og USA; har till., udsendt af Det danske Selskab, fremført dansk musik i udlandet.

Modtaget Ingrid Jespersens Legat 1954 og Tagea Brandts Rejselegat 1958. Udenl. orden: F.Æ.L.5. Adresse: Jomsborgv. 39,2900 Hellerup.

GILBERT-JESPERSEN Holger professor, kgl. kapelmusikus, R.; f. 22/9 1890 i Ordrup; søn af læge Gilbert Jespersen (død 1928) og hustru malerinden Anne Marie G. J., f. Bruun (død 1925).

Uddannelse på Det kgl. danske musikkonservatorium og senere i Paris hos Adolphe Hennebains & Philippe Gaubert; ansat i Det kgl. Kapel 1927-56; lærer ved Det kgl. danske musikkonservatorium til 1962, ekstraord. professor smstds 1959-60; medl. af »Den danske Kvartet«. Tildelt Carl Nielsen-prisen 1954, den danske grammofonplade-pris 1955, kulturfondens ærespris 1958, Schyttes hæderspris 1960, Vera og direktør Carl Johan Michaelsens ærespris s. å. Adresse: »Rævesaksen«, Vig Lyng, 4560 Vig St.

GILBOE Gerda skuespillerinde og sangerinde; f. 5/7 1914 i Odense; datter af smed Søren Chr. Jensen og hustru Mary f. Petersen.

Debut på Århus Teater i 1936 som Fru Larsen i Melodien der blev væk; skuespillerinde ved Aarhus Teater i 6 år, derefter ved Nørrebros Teater i 5 år som operettesangerinde; 1948 debut som operasangerinde ved Den jyske opera; i fl. sæsoner ved Det ny Scala; gæstespil og koncerter i Danmark, Norge og Sverige. Hovedroller: bl. a. Nitouche; Den glade Enke; Adéle i Flagermusen; Eurydike i Orfeus i Underverdenen: Puk i En Skærsommernatsdrøm; Rosina i Barberen i Sevilla; Eliza i My fair Lady; Dorina i Kur mod skinsyge; Fråulein Schneider i Cabaret; endv. i Kat og kvinde og Pariserliv; kabaret med »one woman show«.

Adresse: Peter Rørdams V. 24,2400 Kbh NV.

GIMSING Niels Jørgen ingeniørdocent, civilingeniør; f. 22/6 1935 i Ålborg; søn af overlæge Tage Faber Gimsing og hustru Karen f. Byskov; gift 5/12 1970 m. Lisbet G., f. 1/3 1942 i Viborg, datter af civildommer Aksel Halkov (se denne).

Student (Frdbg. gymn.) 1954; cand. polyt. 1959; lektor i konstruktionslære ved Danmarks ingeniørakademi 1962, ingeniørdocent smstds 1968.

Medstifter af rådg. ingeniørfirma Gimsing og Madsen 1967. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1969; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Bygningsstatik 1966-72; formand for Dansk Ingeniørforenings permanente udvalg vedr. stålkonstruktioner fra 1968, og permanente udvalg vedr. aluminiumkonstruktioner fra 1968; dansk delegeret i International Institute of Welding, kommission XV, fra 1968; broteknisk konsulent for det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte tekniske udvalg vedr. en fast Storebæltsforbindelse 1970-72.

Tildelt 1. præmie i US Steels internationale brokonkurrence 1959; 1., 2. og 3. præmie i den internationale idékonkurrence vedr. en fast forbindelse over Storebælt 1967; 3. præmie i vejdirektoratets konkurrence vedr. motorvejsbroer 1969. Andre offentliggjorte projekter: ombygning af Lillebæltsbroen 1960, Øresundsbro Kbh-Malmø 1964, forbindelse Jylland-Samsø-Sjælland 1969.

Studierejser til USA 1961, 1963 og 1968, Sydamerika 1964, Japan 1969.

Har skrevet lærebøger om stålkonstruktioner, artikler om broer og bærende konstruktioner. Adresse: Mosegården, Langstrup, 3480 Fredensborg.

GIMSING Th. fh. kontorchef, R'.p.p.; f. 16/5 1902 i Holstebro; søn af distriktslæge Peter Gimsing (død 1912) og hustru Dagmar f. Faber (død 1943); gift 22/10 1931 m. Sigrid G., f. 17/6 1906 i Gedved, datter af minister, seminarieforstander J Byskov (død 1955, se Blå Bog 1955) og hustru Line f. Rasmussen (død 1971).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1921; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Svendborg 1927; fg. sekretær i undervisningsministeriet 1928, sekretær 1931, fuldmægtig 1938, ekspedi-tionssekr. 1944, kontorchef 1949-68. Adresse: Fredensv. 32.2920 Charlottenlund.

GINGE Arne direktør, R.; f. 31/3 1923 i Nyborg; søn af vaskeriejer Hans Chr. Martin Reventlov Ginge (død 1952) og hustru Else Kirstine f. Dinesen (død 1968); gift 17/1 1943 (ægteskabet opløst 1971) m. Lilly Minna Margrethe G-, f. 23/3 i Nyborg.

Uddannet som laborant på Odense Løveapotek 1941-45; tabletmester på Medicinalfabrikken Orthana 1945-47; laborant på centrallaboratoriet hos Sadolin og Holmblad 1947-49; egen forretning 1947-69; direktør for A/S O.K.-Projektering 1969-71; prokurist i A/S J Korner & Co. 1972 og A/S J Korner, Lyngby Storcenter 1973.

Medl. af bestyrelsen for Den kons- Vælgerforening 1. kr. Frdbg. 1960 og af repræsentantskabet for Den kons. Vælgerforening for Kbh og Frdbg. 1962, partiets folketing-skand. i Valby 8. kr. fra 1964; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1962 samt af udvalget for veje og værker og næringsudvalget (formand fra 1964), af idrætsudvalget 1962-66, det sociale udvalg 1962-70, boligkommissionen 1962-70, sundhedskommissionen fra 1962, beværterbevillingsnævnet fra 1964, sporvejsudvalget 1964-66, valgudvalget fra 1966, Frdbg. søndre huslejenævn fra 1965, lejevurderingsrådet 1966-70, bygnings- og byplanudvalget 1962-70, hospitalsud-valget fra 1971; medl. af bestyrelsen for Frdbg. forenede Boligselskaber A/S fra 1965, af repræsentantskabet for K.A.B. fra 1967, af A/S Forums bestyrelse fra 1969, af Storkbhs hyrevognsnævn fra 1971, af repræsentantskabet for I/S Institutionsvask og Renholdningsselskabet af 1898 fra 1972. Formand for Parfumehandlerforeningen for Danmark fra 1958 og for Nordisk Parfymhandlarråd fra 1962; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Handelsforeningers Fællesorganisationer 1958-67; formand for Frdbg. Handelsforening 1959-69 og for Lokale Handelsforeningers centralorganisationer 1964-68, medl. af forretningsudvalget 1968-70; medl. af direktionen for Centralorganisationen for Storkbhs lokale Handelsforeningers gensidige Forsikringsforening 1964-70; formand for Den kons. Vælgerforenings detailhandlerråd 1964-67; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Skatteborgerforening 1963-69, af bestyrelsen for foreningen Norden's Frdbg. afd. 1964 og for Grænseforeningen for Frdbg. 1968 af repræsentantskabet for sygeforsikringen Danmark; formand for Omsorgsklubben OK-67 for Kbh og Frdbg., for

GERSING Jørgen departementschef, statsrådssekretær; f. 2/7 1927 i Nykøbing F.; søn af assistent H A Gersing (død 1970) og hustru Karen f. Petersen (død 1960); gift 15/4 1954 m. adjunkt Kirsten G., f. 20/4 1932, datter af landsretssagfører Anders Mortensen og hustru Kristine f. Jørgensen. Student (Marselisborg gymn.) 1946; studieophold i Uppsala 1949-50; cand. jur. 1953; s. å. advokatfuldm.; sekretær i justitsministeriet 1954;dommerfuldm. i Skjern 1955-57; påny i justitsministeriet; kst. dommer i østre landsret og Kbhs byret 1965, s. å. fg. kontorchef; kst. afdelingschef 1968, udnævnt 1971; departementschef i statsministeriet og statsrådssekr. 1973. Advokat 1962, møderet for landsret; medhjælper hos statsadvokaterne for Kbh 1964-65.

Formand for bestyrelsen for investeringsfonden for Færøerne og for dansk-færøsk kulturfond. Medl. af det grønlandske lovudvalg 1967-73 og af dansk sprognævn 1968-73. Adresse: Exnersv. 39,2930 Klampenborg.

GERSMANN Paul departementschef, K.p.p.; f. 20/10 1916 i Kbh; søn af skomagermester D M Gersmann (død 1968) og hustru Betty.f. Christiansen; gift 20/10 1939 m. Karen G., f. 14/7 1918 i Århus, datter af salgschef Chr. Damsgaard (død 1973) og hustru Marie f. Trap.

Student (Frdbg. gymn.) 1935; stenograf i rigsdagen 1935-40; cand. polit. 1942; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter s. å., kontorchef 1955, tjenstg. i det økonomiske sekretariat 1959-62, administrationschef i departementet 1962, departementschef 1964.

Formand for momsnævnet; medl. af administrationsrådet, det internationale toldsamarbejdsråd og forsk. EF-komiteer vedr. told- og forbrugsafgiftsspørgsmål. Udenl. ordner: Fi.L.21.; I.F.2*.;S.N.2'.;Ty.F.R.F.22. Adresse: Duev. 12,2000 Kbh F. Sommerbolig: Olgasv. 4,3060 Espergærde.

GERSTED Gunnar højesteretssagfører, R.; f. 29/11 1906 i Vejen; søn af direktør Niels Petersen (død 1927) og hustru Mette Kirstine f. Lauridsen (død 1944); gift 1. gang 1933 m. Sonja G., f. Styrmer; 2. gang 15/5 1959 m. Agnete G., f. i Kbh datter af overretssagfører V Byrdal (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Emilie Sophie B. (død 1957). Student (Haderslev) 1926; cand. jur 1933; landsretssagf. 1937; højesteretssagf. 1948; offentlige sager 1953. Medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1943-47, af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1950-52 og 1954-55, af advokatrådet 1962-65 og af Højesteretsskran-kens bestyrelse 1952-55; medl. af konkurslovudvalget af 1958 til 1967; formand i bestyrelsen for Odense Garn A/S, A/S Odense Kamgarnsspinderi, A/S Fyens Strømpefabrik, A/S Jyllands Strømpefabrik, A/S Kjærs Mølles Fabriker, A/S Arvid Nilsson og Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings-A/S; medl. af bestyrelsen for Arvid Nilssons Fond, A/S Vejen Trælasthandel, A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer, Det Fyenske Trælastkompagni A/S, Dansk Kautionsforsikrings-Akts., Scanglas A/S m. fl.

Har skrevet: Likvidation af insolvente Aktieselskaber (1960). Adresse: Amaliev. 8,1875 Kbh V.

GERTZ Tyge Cl. overkirurg, dr. med.; f. 15/5 1913 på Frdbg.; søn af øjenlæge Otto Gertz (død 1934) og hustru Sigrid f. Hammer Møller; gift 15/4 1939 m. Annegrethe G., f. 17/8 1920 i Kbh, datter af godsejer, kaptajn Axel Nissen (død 1951, se Blå Bog 1950) og hustru Paula f. Larsen.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1931; med. eks. 1938; dr. med. (Om Resultaterne af Galdestensoperationer - specielt med Henblik paa de postoperative Dyskinesier) 1946; vidensk. assistent ved rigshospitalets kirurg, afd. D 1943-45; 2. reservekirurg smstds 1946-50, ved hospitalets thoraxkirurg. afd. 1950-51; 1. reservekirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, kirurg, afd. D 1951-56, ved rigshospitalets børnekirurg, afd. 1957-58; overkirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, afd. D 1959; afdelingslæge ved hospitalsskibet Jutlandia i Korea 1953; speciallæge i kirurgi 1953, i børnekirurgi 1958, i kirurgisk gastro-enterologi 1971. Medstifter af og lokalsekretær for Nordisk Børnekirurgisk Forening 1965; Overseas Member of British Association of Pediatric Surgeons; medl. af Deutsche Gesellschaft fur Kinderchirurgie; Membre titulaire de la Société internationale de Chirurgie. Medl. af bestyrelsen for Cement investment

A/S fra 1965.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordner: F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M.

Adresse: Niels Andersens V. 59 A, 2900 Hellerup.

GESSØ PEDERSEN Ove direktør; f. 14/4 1913 i Kbh; søn af taxavognmand Tobias P Pedersen (død 1936) og hustru Jensine Katrine f. Nielsen (død 1952); gift 1. gang 5/11 1937 m. Gunhild G. P., f. 15/1 1906 i Dover, død 1967, datter af sognefoged P Pedersen (død 1933) og hustru Karoline f. Nielsen (død 1926); 2. gang 23/11 1968 m. overlærer Ragnhild G. P., f. 25/1 1927 i Kjellerup, datter af revisor Peter Fastrup (død 1940) og hustru Ingeborg f. Nielsen. Realeks. 1930; ansat i Forsikringen af danske Fiskefartøjer 1930, fuldmægtig 1943, prokurist 1954, direktør 1963-72, kommitteret fra 1972. Medl. af ålegårdsnævnet for Kbh fra 1973. Under 2. verdenskrig leder af Dansk Samlings modstandsgrupper i Brønshøj - Vanløse - Søborg. Arresteret af tyskerne i forbindelse med arrestation af Kbhs-ledelsen; gidselfange i tagetagen på Shellhuset indtil luftangrebet 21. marts 1945. Adresse: Hjortevænget 54,2880 Bagsværd.

GIANELLI Alfred direktør, R'.; f. 15/3 1904 i Kbh; søn af restauratør C. Gianelli (død 1908) og hustru f. Ring (død 1958); gift 16/12 1934 m. Ruth G., f. 30/7 1907 i Haslev, datter af snedkermester P Hansen (død 1967) og hustru Anna f. Jensen (død 1961).

Uddannelse i smørbranchen; studierejser i England og Tyskland; fuldmægtig i Danish Dairies 1932, direktør smstds 1937-55; translatøreks. 1934; grundlægger af og direktør for Desam Packing Corporation 1949-55; direktør for Andels-smør(Butterdane) 1955-71.

Medl. af Mejeribrugets smøreksportudvalg og af dettes forretningsudvalg; kommerciel sagkyndig i Landbrugets afsætningsudvalg; censor ved handelshøjskolerne; medl. af fl. faglige udvalgj nedlagt kommercielle tillidshverv ult. 1971. Præsident for Århus Søndre Rotary klub 1967-68. Adresse: Strandparken 25,8000 Århus C. Sommerbolig: Fuglsøvig. 8420 Knebel.

GIDEON Henry landsretssagfører, R.: f. 9/12 1893 i Aakirkeby; søn af købmand L Gideon og hustru Caroline f. Vest; gift 5/5 1922 m. Vibeke G., f. 23/10 1902 i Kbh, datter af premierløjtnant A F Glandt (død 1914) og hustru Alma f. Kruse (død 1949).

Student (Rønne) 1913; cand. jur. 1919; sekretær i skattedepartementet 1919-24; landsretssagf. i Kbh 1923; i Nykøbing S. fra 1925, møderet for højesteret.

Formand for Foreningen af yngre Jurister (nu Juristforbundet) 1921-32, for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1923-27, for Nykøbing Skytteforening, for Nykøbing Venstreforening, for Venstre i Holbæk Amt og for l/S Grønnehaveselskabet; medl. af byrådet 1937-54, af forretningsudvalget for Venstre i Odsherredkredsen, af bestyrelsen for Holbæk Amtstidende 1927-65 cg af kredsbestyrelsen for 2. sagførerkreds 1943-50; medl. af folketinget 1953-60 og af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1957-70; redaktør af ugebladet Dansk Folkestyre 1927-30; distriktschef i Frihedsbevægelsen for Nykøbing S. og det nordlige Odsherred til 1945, medl. af lokalkomiteen for Nykøbing S. og Odsherred; formand for hjemmeværnets kontaktudvalg; formand for Boligforeningen af 1942 i Nykøbing S. 1942-49, forretningsfører 1949-72; har planlagt og forestået opførelsen af forsk, sociale byggeforetagender i Nykøbing S. Æresmedlem af Nykøbing S. Skytteforening 1967 og af Holbæk Amts Østre Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 1968.

Tildelt De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn 1954. Adresse: 4500 Nykøbing Sjæll.

GIERSING Mogens direktør, civilingeniør; f. 9/6 1919 i Kbh; søn af civilingeniør, patentkonsulent Ove Malling Giersing (død 1955) og hustru Louise f. Lassen; gift 5/8 1942 m. Kirsten Margrethe G., f. 27/5 1920 i Humble, Langeland, datter af proprietær Peter H Pedersen (død 1965) og hustru Elna f. Petersen.

Cand. polyt. 1942; sekondløjtn. i ingeniørtropperne 1947; ansat ved Christiani & Nielsen i Sydafrika 1948; chef for

landsorganisationen De samv. Omsorgs-klubber i Danmark samt for fonden for denne 1968, for OK-Omsorgsrejser og for direktør Tage Prieme's Gardasøfond fra 1972, for handicappedes dagcenter Norden. Adresse: Roskildev. 51, lejl. 8,2500 Valby.

GINGE-NIELSEN Kaj direktør; f. 5/3 1921 i Kbh; søn af fabrikant Holger Nielsen (død 1955) og hustru Dina Elisabeth f. Reventlow Ginge (død 1921); gift 7/2 1950 m. Agnete G-N., f. 24/10 1924 i Kbh, datter af grosserer Knud Raffenberg (død 1952) og hustru Else Regitze f. Meyer.

Student 1940; afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1942; general manager i Chade Manufacturing Comp. Ltd., England 1946-48; prokurist i firmaet Holger Nielsen & Co. (nu Ginge-Raadvad A/S Holger Nielsen & Co.) 1948, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1957 adm. direktør for dette.

Medl. af bestyrelsen for Ginge-Raadvad A/S Holger Nielsen & Co. fra 1957, Ginge Fabriker A/S, a/s Ginge Brand og Elektronik, A/S Scania-Vabis & Raadvaddam, A/S Scaniadam fra 1955, John Kerr & Co. (Manchester) Ltd., Liverpool fra 1961, m. fl., A/S Dampskibsselskabet Dannebrog 1962-68, A/S Kemisalex 1964-70; formand for bestyrelsen for Peter Justesen Comp. A/S og Vinimporten af 1963 A/S fra 1974; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbh. 1966; medstifter af og bestyrelsesmedl. i Ginge-Raadvad Fonden 1971; medstifter af og formand for fabrikant Holger Nielsens mindefond og Holger Nielsens Ungdomsbolig 1957; medl. af repræsentantskabet for Kofoeds skole 1959 og af bestyrelsen for Væddeløbs Hesteejer Foreningen 1959-71 (næstformand 1961). Har modtaget Galathea-medaljen. Adresse: Hvidørev. 63,2930 Klampenborg. Sommerbolig: Kystv. 53,3100 Hornbæk.

GISSEL Svend førstebibliotekar, dr. phil.; f. 4/1 1921 i Assens; søn af overlærer Th. Gissel og hustru Marie f. Rasmussen; gift 24/9 1952 m. Elisabeth G., f. 11/2 1926 i Kbh, datter af bibliotekar hans Aage Paludan (død 1942, se Blå Bog 1942) og hustru Agnes f. de Roepstorff (død 1961). Student (Vestre borgerdydskole) 1939; cand. mag. (historie, latin) 1948; biblioteksassist. ved Kunstindustrimuseets bibliotek 1948; bibliotekaraspirant ved Det kgl. bibliotek og universitetsbiblioteket s. å., bibliotekar II 1950, bibliotekar I 1958, førstebibliotekar ved Det kgl. biblioteks kontakt- og oplysningsafd. 1966; dr. phil. 1968.

Medl. af Landbohistorisk Selskab 1954, medl. af styrelsen 1968, formand 1971; medl. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1968, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1971, af den danske komité for historikernes internationale samarbejde 1971 og af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1971, medl. af styrelsen 1972; korresp. medl. af sektion 02 (Historie forestiére) af Union Internationale des Instituts de Recher-ches Forestiéres 1966. Dansk leder af det nordiske ødegårdsprojekt 1969, formand for projektets nordiske arbejdslederkollegium 1971.

Har udg.: Sjællands Stifts Landebog 1567 (1956); Jacob Ulfeids Jordebog 1588 (1964). Har skrevet: Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshisrorie (disputats 1968). Forskningsrapport for Danmark, i Det nordiske ødegårdsprosjekt. Publikasjon nr. 1: »Nasjonale Forskningsoversikter« (1972). Medredaktør af Festskrift til Astrid Friis på halvfjerdsårsdagen den 1. august 1963. Redaktør af Landbohistoriske studier tilegnede Fridlev Skrubbeltrang på halvfjerdsårsdagen d. 5. aug. 1970. Medarbejder ved Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder og Reallexikon der germanischen Altertumskun-de. Artikler i festskrifter, tidsskrifter og dagblade. Adresse: Rugkjærgårdsv. 12,2630 Tåstrup.

GISSELBÆK Erik direktør; f. 6/3 1922 i Herning; søn af distriktsbestyrer ved Det Danske Hedeselskab Martin Gisselbæk (død 1934) og hustru Marie f. Jacobsen; gift 20/12 1947 (ægteskabet opløst) m. Eva G., f. 24/7 1922 i Odense, datter af grosserer Frederik Jensen (død 1973) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1965). Realeks. (Chrsthavns gymn.) 1939; H.A. 1945; kommerciel uddannelse hos Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri A/S 1939-42, Det Danske Luftfartselskab og SAS 1945-48; kancellist ved det danske generalkonsulat i London 1948-50; privat virksomhed i Agadir, Marokko 1950-51; fuldmægtig hos A/S Louis Bahnson 1951-55, i Nordisk Fjerfabrik A/S 1955-56, filialen i Hongkong; assist. eksportchef i Otto Mønsted A/S 1957, eksportchef 1959, prokurist 1962, underdir. 1964, direktør 1968.

Medl. af bestyrelsen for Otto Mønsted A/S, Stock Dehn & Spear (London) Ltd., Dan-Am Corporation Inc., New York, Otto Monsted Antwerp S.A., Blaasveld, Belgien. Medl. af Mejeribrugets osteeksportudvalg; næstformand i Foreningen af Eksportører af Danich Blue Cheese og Mycella; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Grossister og Eksportører i Ostebranchen og Foreningen af Smelteostfabrikkcr i Danmark.

Adresse: Otto Mønsteds PI. 9,1563 Kbh V. Sommerbolig: Ndr. Strandv. 518,3120 Dronningmølle.

G1TZ-JOHANSEN Aage maler og grafiker; f. 20/8 1897 i Odense; søn af installatør J S Johansen (død 1952) og hustru Amalie f. Gitz (død 1936); gift 22/8 1934 m. Vibeke G-J., f. 24/5 1910 i Tystofte, datter af professor Erik Lindhard (død 1928, se Blå Bog 1927) og hustru Agnes f. Nielsen. Student (Odense katedralskole) 1916; cand. phil. 1917; studeret zoologi ved Kbhs universitet i 4 år; på akademiets grafiske skole 1928-29; lærer ved kbhvnske skoler 1920-31; har siden 1921 foretaget fl. rejser i europæiske lande og siden 1933 ni Grønlandsrejser samt i Lappland og Finmarken 1933,1951 og 1953-74, Berlin og Dresden 1921, Paris 1927 og 1968, Rusland 1929, Rom 1968, 1969 og 1972, Schweiz 1968, Ægypten 1963, Algier og Sahara 1964, Tunis 1966, 1972 og 1973, Marokko 1967, Libanon og Syrien 1970, Kreta 1971, Jordan 1972; deltager i dansk Nordøstgrønlandsekspedition 1938 og 1939; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1927 og på Charlottenborg 1930; adskillige separatudstillinger samt udstillet i Sverige, Norge, Finland, Holland, England, Czekoslovakiet, Island, Belgien og USA; efter indbydelse af Smithsonian Institution i Washington udstilling af Grønlands fugle (akvareller) på en række musæer i veststaterne i 1961 og -62, samtlige 52 billeder tilhører nu Smithsonian Institution. Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundet 1929-30; formand for The Adventurers Club 1950-51 og for Koloristerne 1932-34.

Værker: Billeder fra Grønland, Lappland og Afrika; Fuglebilleder; bibliofile bøger; Skitsebogsblade fra Angmags-salik (1938); Inuit nunåt (1941); Piger (1942); Tegninger (1945); farvetavler til værket Grønlands Fugle (1950); Men and Birds (1960); Nattergalenatten (1967); Lilla og Orange Paletter (digte, 1972); dekoreret Bornholmerbåden Rotna; arbejder i kobberstiksamlingen på statens museum for kunst, nationalmuseet og Frederiksborgmuseet; Grønlænderinden (folketinget); Anana (Grønlands departementet); Kajakmand (undervisningsministeriet); Figurer i grønlandsk Mytologi (1949); Hvidfiskefangsten ved Prøven (1952); Træsnit (1957); Leninportræt, træsnit (Moskva); H C Andersen portræt, træsnit (H C Andersen museet, Odense); plakaten for kongeparrets Grønlands Fond (Musée de l'homme, Paris); desuden træsnit, raderinger, litografier, fajance, sølv, tekstiler, småbørnsbøger m. m.

Tildelt Emma Bærentzens Legat (1940), Kaptajn Alf Trolles og Hustrus Legat til Minde om Danmarks-Ekspeditionen 1906-08 (1935,1936,1938), selskabet Bogvennernes tegnerpris 1968. Adresse: Trørød, 2950 Vedbæk.

GIVSKOV Tutter kgl. kapelmusica; f. 30/4 1930 i Kbh; datter af inspektør Frederik Givskov og hustru Ellen Caroline f. Blumensen (død 1962); gift 4/4 1953 m. pianisten Egil Harder, f. 7/4 1917 i Norge, søn af bogbindermester A E Harder og hustru f. Larsen.

Afgangseks. fra musikkonservatoriet 1947; studieophold i London 1950-51; koncertmester i Tivolis koncertsals orkester 1951-54; medl. af Det kgl. Kapel fra 1954; som primaria i Kbhs Strygekvartet medvirket ved koncerter herhjemme og i udlandet. Medl. af Det kgl. Kapels bestyrelse 1957-58. Tildelt Peder Møller-prisen 1954; Tagea Brandts Rejselegat 1962; professor Ove Christensens ærespris 1968; Breuning-Bache kvartettens mindelegat 1971. Æresmedlem af den gi. Kammermusikforening 1967. Adresse: Ved Bellahøj 17 B.2700 Brønshøj. Sommerbolig: Ravnsbakkehus, Sonnerup, 3300 Frederiksværk.

GJALDBÆK J Chr. professor, dr. phil.; f. 21/3 1915 i Kbh; søn af apoteker, dr. pharm. J K Gjaldbæk (død 1973, se Blå Bog 1973) og hustru Ellen Kirstine f. Hansen (død 1960); gift 30/5 1940 m. cand. pharm. Ingrid G., f. 28/6 1912 i Kbh, datter af grosserer Uffe Petersen Schmidt (død 1955). Student (Set. Jørgens gymn.) 1933; discipel på Amagerbro apotek i 1933-36; cand. pharm. 1939; ansat ved Danmarks farmaceutiske højskole, uorganisk-kemisk laboratorium, siden 1942, lektor 1960, professor 1965; dr. phil. (Opløseligheden af gasser i vædsker) 1954. Studierejse til University of California, Berkeley, USA 1948-49. Medl. af statens teknisk videnskabelige fond 1969-72. Adresse: Ved Vigen 22,2400 Kbh NV.

GJEDE Edgar rektor, R.; f. 27/12 1910 i Hamborg; søn af skoleinspektør Andreas Gjede (død 1944) og hustru Bertha f. Møller (død 1940); gift 13/2 1973 m. kontorassistent Anna G., f. 27/9 1935, datter af soldatermissionær Kristian Hansen Knudsen (død 1971) og hustru Eline f. Højgaard. Student (Haderslev) 1929; vidensk. medarbejder hos professor Niels Bohr 1935; cand. mag. (fysik, matematik) 1936; adjunkt ved Nakskov gymnasium 1937, ved Næstved gymnasium 1943, lektor 1944, rektor fra 1958; gæstelærer i Highland Park, New Jersey, USA 1957-58; har deltaget i en række kurser af faglig og pædagogisk art 1933-62. Deltager i ledelsen af 11 faglige organisationer. Formand for amtsudvalget for Præstø amt. Adresse: Rektorboligen, Nygårdsv. 45,4700 Næstved.

GJELSTRUP Jens fh. borgmester, direktør; f. 8/12 1893 i Bøvling; søn af gårdejer Søren Gjelstrup (død 1929) og hustru Mette f. Jensen (død 1937); gift 6/6 1924 m. Cecilie Margrethe G., f. 22/2 1903 i Sønderballe, datter af gårdejer Chr. Iversen (død 1946) og hustru Mette f. Jørgensen (død 1948). Landbrugskand. 1918; konsulent og forretningsfører for A/S Sønderjydsk Frøforsyning, Åbenrå 1920, direktør 1923. Medl. af frøkontrolkommissionen 1929-66; formand for foreningen af frøfirmaer u. statsfrøkontrollens selvvirkende kontrol 1930-66; medl. af bestyrelsen for Dansk Frøhandler-forening 1933-54; formand for Stamfrøcentralen 1934-66; medl. af bestyrelsen for Pajbjergfonden fra 1940; medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsvirksomheder; formand for tilsynsrådet for Handelsbanken i Åbenrå 1963-68. Borgmester i Åbenrå 1950-58. Adresse: H P Hanssens G. 15,6200 Åbenrå.

GJELSTRUP P C fh. seminarieforstander, R; f. 19/10 1888 i Lemvig; søn af avlsbruger A C Gjelstrup (død 1937) og hustru Marie f. Jensen (død 1946); ugift.

Student (Odense katedralskole) 1907; cand. theol. 1914; sekretær i Danmarks kristelige Studenterforbund 1915; kaldskapellan i Ringsted-Benløse 1916; forstander for Nørre Nissum seminarium 1919-56.

Formand for foreningen Norden's Lemvigafd. indtil 1969 og for Lemvig centralbibliotek indtil 1965; medl. af bestyrelsen for Lemvig og omegns hjemstavnsmuseum indtil 1969. Har skrevet: Nørre Nissum Seminarium 1892-1942. Adresse: Thøger Larsens V. 21,7620 Lemvig.

GJERLØV-KNUDSEN C O arkitekt, fh. docent, R1., f. 28/1 1892 i Horsens; søn af sagfører C J Knudsen (død 1936) og hustru Jenny f. Gjerløv (død 1936); gift 1. gang 29/6 1926 (ægteskabet opløst 1943) m. Ellen G-K., f. 20/10 1896 på Frdbg., datter af skoleinspektør Georg Vogel-Jørgensen (død 1907) og hustru Anna f. Hoffmann (død 1941); 2. gang 16/7 1943 (ægteskabet opløst 1956) m. Vibeke G-K., f. 12/2 1910 i Hellerup, datter af arkitekt Alfred J F Brandt (død 1937) og hustru Olga f. Rye-Lassen (død 1943).

Student 1912; cand. phil. 1913; afgang fra Det tekniske Selskabs skole 1917, fra kunstakademiets arkitekturskole 1923; arkitekt for den danske stats deltagelse i den internationale byplanudstilling i Gøteborg 1923; lektor i husbygning og byplanlægning ved den polytekniske læreanstalt 1936, docent 1946-62; medl. af statens materialprøveråd 1936-64.

Har bl. a. opført fabriks- og kontorbygninger for firmaet C I Aggerbeck i Horsens, en gymnastikbygning for Horsens private realskole, Danmarks Akvarium i Charlottenlund, en administrationsbygning for direktoratet for patent- og varemærkevæsenet i Kbh, statsprøveanstaltens udvidelse, Dansk Bilharziose Laboratorium i Charlottenlund samt en del villaer og landhuse; opført 1929-63 den polytekniske læreanstalt ved Øster Voldgade.

Har udg.: Er en rationel Kunstundervisning mulig? (1925); Husbygningsteknik (s. m. H Bonnesen, 1948); Byplanlægning (1949); Bygningskunstens Formlære (1950 og 1963); Teknikken som Kulturfaktor (1951); Arkitekter og Bygningsingeniører, Formlæren i studiet (1952); Form som enhedsbegreb 1953); Formens Filosofi (1956); Hovedlinier i formens filosofi 1958); Essays (1958); Ligestillede behovtilfredsstillende midler (1959); Komedie eller Tragedie, Aforismer (1959); The Philosophy of Form (1962); Equivalent Means of Meeting a Demand (1962); Deliver us from further Progress (1962); Fri os for flere fremskridt (1962); Projekter der ikke blev realiseret (1962); The Day of Reckoning (1964); Mennesket leger med ilden (1965); Man Plays with Fire (1965); To Essays (1965); Worldwide Collapse or Global Co-Existence (1966); God bedring (1967); En samfundsøkonomi (1967); Adfærd og ansvar (1969); Behaviour and Responsibility (1969); Handling efterlyses (1971); På vej mod år 2000 (1973); arbejder om specielle bolig- og sanatorietyper, G-K. terrassebygninger og dertilhørende byplaner samt artikler i inden- og udenlandske fagtidsskrifter. Adresse: Søstien, 3460 Birkerød.

GJERLØV-KNUDSEN Ole arkitekt; f. 20/6 1930 i Tårbæk; søn af arkitekt, fh. docent C O Gjerløv-Knudsen (se denne) og hustru, arkitekt Ellen G-K. f. Vogel-Jørgensen; gift 2/4 1955 m. Vivi G-K., f. 24/12 1931 i Kbh, datter af bankfuldmægtig Anthon Mikkelsen (død 1970 og hustru Marga f. Petersen. Uddannet på Kunsthåndværkerskolens møbelskole (afgang 1955) og kunstakademiets skole for møbel- og rumkunst; ansættelse på private tegnestuer og sideløbende hermed privat tegnestuevirksomhed. Tilknyttet Kunsthåndværkerskolen 1962 som lærer i møbelhøjskolen, og i 1967 som rektor for Skolen for Brugskunst (tidl. Kunsthåndværker- og Kunstindustriskolen). Adresse: Søstien, 3460 Birkerød. Sommerbolig: Korshage, 4581 Rørvig.

GJERSTRUP Cuno fængselsinspektør; f. 5/2 1909 i Kbh; søn af bagermester Gustav Gjerstrup (død 1945) og hustru Carla f. Hansen (død 1953); gift 16/7 1935 m. Else G., f. 25/9 1908 i Charlottenlund, datter af prokurist i Landmandsbanken Hugo Møller og hustru Olga f. Muller.

Student (Østersøgades gymn.) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Nakskov, Hillerød og Kbh. 1933-34; juridisk medarbejder i Dansk Spare- og Byggeforening 1934-35; ansat i fængselsvæsenet fra 1936; sekretær ved statens arbejdshus i S-Omme s. å., vicefængselsinsp. 1939; leder af den danske forvaltning i Horserødlejren og Frøslevlejren 1943; kst. fængselsinsp. ved straffelejren i Faarhus 1945, ved straffelej-ren Møgelkær 1949; fængselsinsp. for ungdomsfængslet på Møgelkær 1954, for ungdomsfængslet på Møgelkær 1954, for statsfængslet i Vridsløselille 1962. Adresse: Vridsløselille, 2620 Albertslund.

GJERULFF Theodor højesteretsdommer, K1., f. 28/3 1906 i Århus; søn af købmand Johannes Gjerulff (død 1946) og hustru Anna Frederikke f. GisHnge (død 1961); gift 4/12 1936 m. Inger G., f. 19/7 1911 i Århus, datter af baneingeniør Vilhelm Vetli (død 1935, se Blå Bog 1934) og hustru Mary f. West (død 1969).

Student (Århus katedralskole) 1924; cand. jur. 1930; dommerfuldm. i Holbæk 1931; fg. sekretær i justitsministeriet 1933; udnævnt 1934; till. fg. sekretær ved statspolitiet 1934-38 og hos rigspolitichefen 1938-39; fuldmægtig i justitsministeriet 1939; till. kst. dommer i nordre birk 1939; dommer i vestre landsret 1941, i højesteret 1957.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1947-53 og 1959-64; censor ved juridisk embedseks. ved Århus universitet 1950-57; justitsministeriets tilforordnede ved

Jydsk Brandforsikring for Bygninger 1953-57; kommissions-dommer i lægesagen i Klaksvig 1955 og i sagen om kildeskattehuset 1968-69; medl. af boligtilsynsrådet 1958-71; formand for presselovens berigtigelsesnævn 1960; medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens domssamling 1960; næstformand i den faste voldgiftsret (nu arbejdsretten) 1961; formand for præsidiet for Dansk Ingeniørforenings voldgiftsret 1964; medl. af bestyrelsen for Fondet for dansk-svensk samarbejde 1967. Adresse: Gardes Allé 1,2900 Hellerup.

GJESING Knud domprovst, dr. theol., R.; f. 25/7 1917 i Albæk sogn, Randers amt; søn af gårdejer Niels Chr. Pedersen (død 1945) og hustru Karen f. Gjesing (død 1944); gift 20/2 1942 m. Kirsten G., f. 2/5 1920 i Kbh, datter af kommandørkaptajn Jens L Nørgaard (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Henny f. Voss Grosche (død 1962).

Student (Randers) 1934; cand. theol. (Kbhs univ.) 1941; dr. theol. (Århus univ.) 1961; rejsepræst for Dansk Santalmission 1941; sognepræst for Studsgård-Havnstrup 1946; sognepræst ved Viborg domkirke, provst for Viborg købstads provsti og domprovst for Viborg stift 1963. Formand for Viborg skolekommission 1966; medl. af bestyrelsen for Kirkeligt Centrum 1946-62, for Historisk Samfund for Viborg Amt 1966, for Skovgaard-museet 1966, for Skole og Samfund 1966-70; formand for Hammerum herreds præstekonvent 1954-58; redaktør af Santalposten 1944-50 og af Kirkeligt Centrum 1947-53. Har bl. a. skrevet: Kirkeligt Centrum 1899-1949 (1949);n Santalmissionen i fortid og nutid (1953); En missionspioner, H P Børresens liv med særligt henblik på hans missionsvirksom- hed(disp.,1961).

Adresse: Set. Leonisstr. 1,8800 Viborg.

GJESINGFELT Ejner landsdommer, R1., f. 29/12 1915 i Albæk ved Randers; søn af gårdejer Niels Christian Pedersen (død 1945) og hustru Karen f. Gjesing (død 1944); gift 25/8 1939 m. Eva Solveigh G., f. 9/10 1915 i Holbæk, datter af hotelejer Oluf Daniel Pedersen Østergaard (død 1969) og hustru Anna Cathinka f. Danielsen (død 1956). Student (Randers) 1934; cand. jur. 1939; dommerfuldm. i Randers s. å., dommerfuldm. (II 1942, dommerfuldm. II 1947; til 1- juridisk manuduktør ved bankkursus og kommunalkursus i Randers 1940-45 og juridisk medarbejder ved Randers Dagblad 1943-45; kst. statsadvokatfuldm. i Viborg 1945; udnævnt 1948, tjenstg. hos statsadvokaten for ekstraord. sager smstds. 1945-47; kst. dommer i vestre landsret 1951, udnævnt 1953.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Statsadvokatfuldmægtige 1948-51 (fg. formand 1950-51), og for Viborg amts juridiske Forening 1954; formand for Turistforeningen for Viborg og Omegn 1957-72; medl. af bestyrelsen for Samvirkende jydske Turistforeninger 1959-61 og af fredningsplanudvalget for Randers amt 1960-70; folketingskand. for Venstre i Viborg amt 1962-67; formand for overtaksationskommissionen for Vejle, Ribe og de sønderjydske amter 1965-72.

Medforfatter af bogen: På frihedens grund (1965). Adresse: Hjortehøjen 10,8800 Viborg. Sommerbolig: »Valsøgunge«, Lynderup strand, 8832 Skals.

GJESSING Asger direktør, R'.p.p.; f. 8/12 1887 i Kbh; søn af grosserer H J Gjessing (død 1929) og hustru Karen Margrete f. Stadfeldt (død 1933); gift 15/2 1917 m. Geneviéve Ellis G., f. 1/8 i New York, datter af Joseph de Novallo og hustru Verena f. Baebler.

Brockske handelsskolers højskole 1906; i Hamborg 1908-09; i Alexandria (till. honorær dansk konsul) 1909-14; atter i Hamborg 1914-16, i Kbh 1916-18: i Østen 1919-20; i New York 1920-23; direktør for A/S Jacob Holm & Sønner 1924-58. Medl. af bestyrelsen for A/S Jacob Holm & Sønner til 1971, formand 1959-64. Medl. af Industrirådet 1952-63, af sammes bestyrelse 1956-58.

Udenl. orden: TO 4.

Adresse: Sparta, New Jersey 07871, USA.

GJESSING Asger Bo direktør, landsretssagfører, K.p.p.; f. 2/9 1895 i Randers; søn af direktør Aage Gjessing (død 1932, se Blå Bog 1931) og hustru Anna f. Friis (død 1935); gift 21/10 1920 m. Eva G., f. 14/2 1901, datter af skibsreder V F C Steen (død 1947) og hustru Emilie f. Birch (død 1948).

Student (Østre borgerdydskole) 1913; cand. jur. 1918; landsretssagf. 1928: direktør i Hypotek-Foreningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbh og Omegn 1932-65. Formand for hypotekforeningernes stående fællesudvalg 1933-65 og for Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker.

Udenl. orden: S N 3.

Adresse: Kongens Nytorv 24,1050 Kbh K.

Sommerbolig: 4581 Rørvig.

GJØDESEN Mogens museumsdirektør; f. 15/7 1915 i Kbh; søn af postmester H C V Gjødesen (død 1934) og hustru Valborg f. Jørgensen (død 1967); gift 1. gang 20/2 1943 (ægteskabet opløst 1956) m. Anna Elisabeth G., f. 12/12 1919 i Jujuy, Argentina, datter af P C Tillisch (død 1971) og hustru Anna f. Richens (død 1967); 2. gang 15/11 1965 m. Marianne G., f. 12/8 1929 i Holbæk, datter af ingeniørkaptajn Axel C Hoff (død 1931) og hustru Edle f. Kornerup (død 1972). Student (Schneekloths skole) 1933; Kbhs univ.s guldmed. 1938; mag. art. (klassisk arkæologi) 1940; deltog i svenske udgravninger i Milas, Tyrkiet 1938, Dendra, Grækenland 1939 og i Carlsbergfondets arkæologiske ekspedition til Fønikien 1958 og 1959; ansat ved nationalmuseets mønt- og medaillesamling 1940-42; inspektør II ved Ny Carlsberg Glyptotek 1943, inspektør 11951, direktør 1970. Gæsteforelæsninger ved universiteterne i Stockholm og Uppsala 1945, Harvard University 1967, Goteborgs universitet 1969. Korresp. medl. af Deutsches Archaologisches Institut 1957.

Har skrevet: Bronze paterae with anthropomorphous handles (1944); En græsk Metope fra Sicilien (1953); De tre Kejsere, Litterære og plastiske Portrætter (1959); Ny Carlsberg Glyptotek. Den etruskiske Samling (1966); Fyrst Sciarras Bronze (1970); andre kunstarkæologiske afhandlinger, især om græske bronzer, i fagtidsskrifter. Adresse: St. Kongensg. 77,1264 Kbh K. Sommerbolig: Ammerdamhuset, 4731 Brandelev.

GJØRUP Lone overlæge, dr. med.; f. 20/8 1923 i Horsens; datter af overlæge, dr. med. H A Sølling (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Anna Margrethe f. Rodskjær (død 1963); gift 19/7 1947 m. overlæge, dr. med. Poul Albrecht Gjørup (se denne).

Student (Horsens) 1942; med. eks. 1953; uddannet ved kbhske hospitaler; speciallæge i fysiurgi 1962; sideløbende en del ansættelser i socialmed. virksomhed (revalideringscentret i Kbhs kommune, erhvervsvejledningen i Kbhs amt); dr. med. 1967; overlæge ved Bispebjerg hospital, fysiurgisk klinik og genoptræningsafd. H fra 1968; lektor i fysiurgi ved Kbhs universitet fra 1971.

Medl. af bestyrelsen for Dansk medicinsk selskab for revalidering 1967-71, for Kbhs alm. Boligselskab fra 1970; medl. af sektionsstudienævnet, det lægevidensk. hovedområde, Kbhs universitet fra 1972; formand for Dansk Selskab for Fysiurgi og Rehabilitering fra 1973.

Har skrevet: Obstetrisk plexus brachialis læsion, en social og klinisk efterundersøgelse (disp. 1967), Tidsskriftartikler om fysiurg, og socialmed. emner. Adresse: Niels Andersens V. 68,2900 Hellerup. Sommerbolig: »Heiren«, 9882 Tværsted

GJØRUP Poul Albrecht overlæge, dr. med.; f. 4/11 1923 i Korinth, Fyn; søn af læge Aksel Gjørup (død 1928) og hustru Elisabeth f. komtesse Schaffalitzky de Muckadell (død 1936); gift 19/7 1947 m. overlæge, dr. med. Lone Gjørup (se denne). Student (Sorø) 1942; med. eks. 1951; uddannet ved kbhske hospitaler 1951-66; specialist i gynækologi og obstetrik 1964; dr. med. 1965; overlæge ved Sønderbro hospital, gynækologisk af d. 1967.

Censorsuppleant ved Kbhs universitet fra 1966; medl. af Yngre lægers repræsentantskab 1951-55 og overenskomstudvalget 1954-59, Alm. dansk lægeforenings repræsentantskab 1954-59 og fra 1971. Foreningen af Speciallægers repræsentantskab fra 1972. Kbhs Lægeforenings repræsentantskab og tilforordnet sammes bestyrelse fra 1972; medl. af mødrehjælpens samråd fra 1965, af mødrehjælpsudvalget 1970, af forretningsudvalget for Dansk medicinsk selskabs forskningskomité 1968-71, af Kbhs kommunes hospitalsrådsudvalg 1970-71, af sammes planlægningsudvalg af 1970, af sammes lægeråd og dettes forretningsudvalg fra 1971 og af sammes centrale samarbejdsudvalg; medl. af Sundby-Sønderbro hospitalers lægeråd fra 1972; formand for Foreningen af overlæger under Kbhs kommune fra 1970; næstformand i Foreningen af hospitalsoverlæger i Kbh; næstformand i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1972. Har skrevet: En undersøgelse af postoperativ nyrefunktionsnedsættelse (disp. 1965); tidsskriftartikler om kirurgiske, medicinske, ortopædiske og gynækologiske emner. Adresse: Niels Andersens V. 68,2900 Hellerup. Sommerbolig: »Hejren«, 9882 Tværsted.

GJØRUP Steffen overlæge, dr. med.; f. 2/4 1925 i Kbh; søn af landsretssagfører, klosterforvalter Frederik Vilhelm Gjørup (død 1964, se Blå Bog 1964) og hustru Ingeborg f. Schmidth; gift 17/2 1951 m. Dorrit G., f. 21/11 1928 i Kbh, datter af grosserer Stanley Burmeister (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Frida f. Løffler (død 1960).

Student (Herlufsholm) 1943; med.eks. 1952; dr.med. 1961; speciallæge i intern medicin 1962; embedslægeeks. 1968. Uddannelse ved kbhske hospitaler; overlæge ved Bispebjerg hospital afd. C 1967. 1961-73 tutor, senere klinisk lektor i intern medicin ved Kbhs universitet; till. konsulent i uddannelsesspørgsmål for Den alm. danske lægeforening og leder af dennes uddannelsessekretariat 1965. Medl. af en række udvalg, nævn og kommissioner bl. a.: medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre læger 1959 og af bestyrelsen 1960-61, af repræsentantskabet for Den alm. danske lægeforening 1959-61; medl. af fakulteternes udvalg vedr. ny lægestudieordning 1962-64, af sundhedsstyrelsens og lægeforeningens fællesudvalg vedr. efteruddannelse ved sygehusene 1962-64 og af Dansk Medicinsk Selskabs uddannelseskomite 1962-65; formand for Foreningen af yngre lægers forsknings- og uddannelsesudvalg 1963-65; medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn 1964-67, af bestyrelsen for Det medicinske selskab i Kbh 1964-70; formand for hospitalsdirektoratets udvalg vedr. AV midler i undervisningen 1971-72; medl. af magistratens udvalg vedr. de ældres social-med. problemer i Kbh 1971-72; medl. af Bispebjerg hospitals lægeråd 1971, af det centrale lægeråd ved Kbhs hospitalsvæsen 1973, af sundhedsstyrelsens kommission vedr. revision af speciallægeuddannelsen 1973; medl. af bestyrelsen for Scanticon A/S 1970.

Har skrevet disputats om nyresygdom, vidensk. artikler om medicinske emner, faglige artikler især om medicinske uddannelsesspørgsmål. Adresse: Geelsskovv. 7,2830 Virum.

GLAHN Gregers lektor, cand. mag.; f. 2/6 1922 i Boeslunde; søn af sognepræst Thorkil Glahn (død 1965, se Blå Bog 1965) og hustru Else f. Høst; gift 1962 (ægteskabet opløst 1971) m. Maria Luisa G, f. 7/6 1940 i Riva del Garda, datter af gårdejer Arturo Crosina og hustru Irma f. Sicheri. Student (Frdbg gymn.) 1941; cand. mag. 1949; studieophold ved Stockholms Hogskola 1943-44, Fribourgs universitet (Schweiz) 1946, i Italien 1946 og 1948; undervist ved Gentofte-, Lyngby- og Rungsted statsskole 1949-50; udsendt i 1951 af Det franske institut i Kbh og undervisningsministeriet på foredrags- og inspektionsrejse til franske gymnasier, der havde optaget danske studenter; ansat i Det danske Selskab som leder af det danske institut i Milano 1951-65; ansat som leder af statsradiofoniens undervisning i italiensk 1955-57; repræsentant i Milano for foreningen Dansk Samvirke 1963-65; lektor ved Rysensteen gymnasium 1966. Medl. af den blandede kommission til varetagelse af den dansk-italienske kulturoverenskomst 1957, af den internationale jury til bedømmelse af Triennalen 1951 og 1954 og af ærespræsidiet for Det kgl. biblioteks udstilling af hebraiske inkunabler, Milano 1953; æresmedlem af Den italiensk-skandinaviske Forening i Bologna 1957.

Udarbejdet statsradiofoniens grundbog i italiensk »imparia-mo l'Italiano«; medoversætter og redaktør af fl. af Det danske Selskabs italiensk-sprogede publikationer; artikler og foredrag i ital. fagtidsskrifter og radio. Udenl. orden: It.F.5.

Adresse: Tietgensg. 66,1704 Kbh V.

GLAHN Henrik dr. phil., museumsdirektør, professor, R.; f. 29/5 1919 i Hornstrup; søn af sognepræst Thorkil Glahn (død 1965, se Blå Bog 1965) og hustru Else f. Høst; gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. læge Bodil G. f. Iversen; 2. gang m. organist Inge Bønnerup, f. 3/12 1940 i Nykøbing M., datter af adjunkt Rasmus Bønnerup og hustru Johanne Marie f. Poulsen (død 1959).

Student (Frdbg.) 1938; organisteks. 1941; mag. art. (musikvidenskab) 1945; undervisningsassist. ved Kbhs universitet s. å.; univ. guldmed. 1947 (afh. om de rytmiske forhold i reformationstidens salmesang); organist ved Jægersborg kirke 1947-59; universitetsadjunkt 1950-57; dr. phil. 1955; assistent ved Musikhistorisk museum 1953, direktør 1955; forretningsfører for Carl Claudius' musikhistoriske samling 1955; lektor i musikvidenskab ved Kbhs universitet 1957, docent 1964, professor 1967; organist ved Holmens kirke 1959-64.

Formand for det samlede studenterråd ved Kbhs universitet 1943-45 og for Studentermusikforeningen 1946-51 og 1952-53; medl. af bestyrelsen for Samfundet Dansk Kirkesang 1947, formand 1955-71; medl. af folkeuniversitetets programudvalg 1947, af sammes styrelse (sekretær) 1957, af folkeuniversitetsudvalget 1961-67, af undervisningsmin.s aftenskoleudvalg 1963 og af bestyrelsen for Dansk Folkeoplysnings Samråd 1966-67; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Musikforskning 1954, formand 1969, af programudvalget for Den danske Ballet- og Musikfestival 1959-61, af kirkemin.s liturgikommission 1970-73; censor ved Det kgl. danske musikkonversatorium og det jyske musikkonservatorium 1967; medl. af redaktionskomitéen for Monumenta Musicae Byzantinae 1969, adm. leder af samme 1971; medl. af konsitorium ved Kbhs universitet samt dettes forretningsudvalg 1971; medl. af Videnskabernes Selskab 1972; formand for organisationskomiteen for 11. internationale musikforskerkongres, Kbh 1972; medl. af direktoratet og vicepræsident for International Musicological Society 1972; medl. af repræsentantskabet for Den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse 1973.

Har udg. forsk, musikpædagogiske arbejder 1946 og -47; Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600, I-II (disp., 1954); afhandlinger i faglige tidsskrifter; medarbejder ved Sohlmans musikleksikon (1948-52); medredaktør af Dansk Kirkesangs årsskrift (1950-70); medudg. af Nordisk Koralbog (1961) og af Musikbilag til Prøveritualbo-gen (1963); redaktør af Orbis Chori (1967 ff); Salmemelodien i dansk tradition (1972); medudg. af Festskrift Jens Peter Larsen (1972). Adresse: Asgårdsv. 13,1811 Kbh V.

GLAHN Mogens professor, dr. med., R.; f. 20/7 1916 på Frdbg.; søn af tandlæge Holger Glahn (død 1970, se Blå Bog 1970) og hustru Duja f. Munkebo (død 1965); gift m. cand. pharm. Ebba G, datter af stabsofficiant Arndt Peter Torpet (død 1951) og hustru Marie (død 1967).

Student (Metropolitanskolen) 1934; med. eks. 1942; tandlæ-geeks. 1946; specialistanerk. i kirurgi 1955 og i plastikkirurgi 1964; dr. med. 1956; uddannelse i kirurgi ved forsk, sygehuse 1946-48 somo reservekirurg ved centralsygehuset i Hjørring 1951-56 og Århus kommunehospital 1958-61; specialuddannelse i kæbekirurgi ved Kbhs tandlægehøjskole og rigshospitalet 1948-50 og 1956, i plastikkirurgi u. studierejse i England 1950-51 og på Diakonissestiftelsen 1956-58; overlæge ved Dansk Røde Kors lægehold i Matadi, Congo i 1961; lektor i kirurgi ved Århus tandlægehøjskole 1960, professor 1961; chef for Århus kommunehospitals kæbekirurgiske service 1962.

Præsident for Skandinavisk Forening af Oral Kirurger 1969-70.

Har skrevet: Actinomycosis cervicofacialis (disp. 1956) samt tidsskriftartikler, væsentligst om kæbekirurgiske emner. Adresse: Vinkelv. 8,8240 Risskov.

GLAHN Poul-Egede civilingeniør; f. 23/8 1925 i Kbh; søn af direktør, civilingeniør Hans Egede Glahn (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru, tandlæge Bodil G. f. Wesenberg (død 1971); gift 28/12 1955 m. Anna-Lisa G. f. 5/4 1930 i Kbh, datter af grosserer Hans Larsson (død 1968) og hustru Elida f. Hansen.

Student (Gentofte statsskole) 1945; cand. polyt. 1950; medarbejder ved Laboratoire de Biochimie générale et comparée. College de France, Paris 1951-58; Ingénieur-Doc-teur (Sorbonne) 1958; medarbejder ved Carlsberg Laboratoriet, kemisk afd. 1958-59; i l/S Algadan, Frederikshavn 1959-62, fra 1961 som direktør; forstander for Biocentralen (institut for biotekn. forskning og udvikling) tilknyttet ATV, 1963-73; eget firma: Bioconsult A/S, Randers fra 1973. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1967 og af Nordforsk's komité for levnedsmiddelkvalitet. Har skrevet: Sur la L-aminoacide oxydase de Cardium tubercalatum L. activée par le Magnesium (doktorafhandl., 1958). Diverse vidensk. publikationer. Adresse: Skovhjørnet, Lønholt, 3480 Fredensborg.

GLAHN Torben overbibliotekar, R1.; f. 15/3 1904 i Sorø; søn af lektor Alfred Rosenstand Glahn (død 1934) og hustru Anna f. Jæger (død 1916); gift 15/2 1929 m. Valborg Marie G., f. 22/7 1905 på Frdbg., datter af overpostbud Christian Andersen (død 1924) og hustru Anna f. Borges (død 1957).

Student (Sorø) 1923; cand. phil. 1925; biblioteksuddannelse iSorø, Slagelse og Kbh; eks. fra statens biblioteksskole 1926 og 1930; bibliotekassist. i Sønderborg 1927, i Århus 1934; overbibliotekar ved Haderslev centralbibliotek 1938, ved centralbiblioteket i Flensborg 1946-70. Har udg.: Bibliografi over Sorø-Tryk 1939); medudgiver af Professor H C Glahns Familiebreve (s. m. Alfred Glahn, 1944); Dansk biblioteksarbejde i Sydslesvig (1961); artikler i tidsskrifter.

Adresse: Ingemannsv. 20,1964 Kbh V.

GLAMANN Kristof professor, dr. phil.; f. 26/8 1923 i Kerteminde; søn af bankdirektør Kai Glamann (død 1973) og hustru Ebba f. Madsen (død 1973); gift 10/3 1954 m. cand. mag. Kirsten G., f. 18/7 1931 i Gentofte, datter af redaktør Erling Jantzen og hustru Elizabeth f. Lauritzen. Student (Odense katedralskole) 1941; univ. guldmed. 1945; mag. art. 1948; dr. phil. 1958; professor i historie ved Kbhs universitet 1960; efor for Fjerde Majkollegium og Hassagers kollegium 1961. Visiting professor ved University of Pennsylvania og University of Wisconsin 1960-61, ved London School of Economics & Politicai Science 1966 samt Visiting Overseas Fellow ved Churchill College, Cambridge 1971-72.

Medl. af Videnskabernes Selskab, af Carlsbergfondets direktion, af bestyrelsen for Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg, af De forenede Bryggeriers bestyrelse og forretningsudvalg samt af statens humanistiske forskningsråd (formand 1968-70); præsident for Association Internationale d'Histoire Economique; medl. af styrelsen for Instituto Internazionale di Storia Economica »Francesco Datini«, Prato; corresponding fellow of The Royal Historical Society; medl. af Vetenskaps-Societeten i Lund; Fellow of the Institute of Historical Studies, Calcutta, samt korresp. medl. af The Indian Historical Records Commission, New Delhi. Har skrevet: Tobaksindustriens historie i Danmark, 1875-1950 (1950); Dutch-Asiatic Tråde, 1620-1740 (disp., 1958); A History of Prices and Wages in Denmark, 1660-1800, vol. 1 (s. m. Astrid Friis, 1958); Bryggeriets historie i Danmark indtil slutningen af det 19. årh. (1962); Otto Thott's Uforgribelige Tanker om Kommerciens Tilstand, Et nationaløkonomisk programskrift fra 1735 (Kbhs univ.s festskrift, marts 1966); European Tråde 1500-1750 (The Fontana Economic History of Europe, 1971), samt div. artikler; hovedredaktør af The Scandinavian Economic History Review 1961-70. Adresse: Frdbg. Bredeg. 13 A, 2000 Kbh F.

GLARBORG Steen godsejer, major, R., Fr.IX M.T.p.p.; f. 22/5 1922 i Haderslev; søn af fh. skoledirektør Olaf Petersen (se denne); gift 17/12 1949 m. Kirsten Vibeke G., f. 5/4 1928 i Gentofte, datter af godsejer Frode Hansen, Conradineslyst. Student (Esbjerg) 1941;søløjtn. II 1946, søløjtn. I s. å.; overført til flyvevåbnet 1950, kaptajnløjtn. 1951; Squadron Officers Course(USA) 1951 ;adjutant hos chefen for flyvevåbnet 1951; kaptajn 1952, major 1962; i res. 1965; i forsvarsministeriet 1952-56, i flvverstabcn 1956-64 (uden for nr. 1962-64); adjutant hos H.M. kongen 1953-57; NIKE uddannelse (USA) 1962. Ejer af godset Oxholm fra 1968.

Udenl. ordner: F.Æ.L.4.; I.F.2; N.O.H.4.; Stb.V.4. Adresse: Oxholm, Øland, 9460 Brovst.

GLASHOF Einar bankdirektør, K. p.p.; f. 18/5 1901 i Svendborg; søn af murermester A Christophersen (død 1927) og hustru Bodil f. Rasmussen (død 1943); gift 8/9 1927 m. Ulla G., f. 9/3 1906 på Frdbg., datter af fabrikant N P Utzon (død 1941) og hustru Birgitte Marie f. Frank (død 1944). Assistent i Svendborg Bank 1917, i Kjøbenhavns Handelsbank 1923; fuldmægtig i Jydsk Handels- og Landbrugsbank, Århus 1927; bogholder i Kjøbenhavns Handelsbanks Bredgade afd. 1932, bestyrer af sammes Store Kongensgade afd. 1935, filialdir. for denne afd. 1946, direktør i Kjøbenhavns Handelsbank 1950-69.

Medl. af repræsentantskabet for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1960-66 og for Byggeriets Realkreditfond til 1969, af styrelsen og repræsentantskabet for Danmarks Skibskreditfond til 1969, af bestyrelsen for Krigsforsikringen for Danske Skibe til 1973; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskabers finansråd til 1973, af bestyrelsen for I C Hempels legatfond til 1973; medl. af eksportkreditrådet 1957-65; komitémedl. i Selskabet til Fremme af Dansk Eksportforskning; medl. af bestyrelsen for Danmarks amerikanske Selskab 1955-62; medl. af Det internationale Handelskammers monetære komité 1952-59; medl. af Det skandinaviske regeringsudvalg af 1961 til reorganisering af SAS; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse til 1973. Medl. af bestyrelsen for A/S Kjøbenhavns Handelsbank til 1974, A/S Nordisk Kaffe Kompagni, A/S Sthyr & Kjær, Nordania Leasing A/S, A/S Haustrup Holding til 1973, H Hollesens Fabriker A/S, L Levison Junr. A/S til 1972; formand for bestyrelsen for A/S H Nielsen & Søn Maskinfabrik til 1972 og for fabrikant Otto Nielsen og hustru Hildur Nielsens fond; medl. af repræsentantskabet for A/S Det danske Luftfartselskab, m.fl. Udenl. orden: I.F.2. Adresse: Sølystparken 7,2930 Klampenborg.

GLEBE-MØLLER Jens professor; f. 21/8 1933 i Hull, England; søn af fh. sognepræst, provst Carl Emil Møller (se denne); gift m. Lis G-M.

Cand. theol. (Kbhs univ.) 1959; studierejser 1960-62; dr. theol. 1966; professor ved Roskilde universitetscenter 1972. Har skrevet: Doctrina secundum pietatem, Holger Rosenkrantz den Lærdes teologi (disp., 1966); Wittgenstein og religionen (1969); Herbert Marcuse (1970); Marx og kristendommen (1971).

Adresse: Kirsebærhaven 14,4000 Roskilde.

GLENERT Jørgen overkirurg; f. 18/2 1925 i Gedser; søn af kriminalassistent Ejnar Glenert (død 1961) og hustru Lisbeth f. Allwardt; gift 21/6 1952 m. Ella G., f. 8/3 1927 i Bessaker, Norge, datter af stadslæge Thomas Granfeldt (død 1969) og hustru Lillemor f. Brekke.

Student (Herlufsholm) 1944; med. eks. 1952;videre uddannelse på hospitaler i Kbh og provinsen samt i 1 1/2 år som provinsiallæge i Svensk Lappland; 2. reservekirurg på Bispebjerg hospital 1961-63; 1. reservekirurg på centralsygehuset, Nykøbing F. 1963-66, på Kbhs kommunehospital 1966-68; overkirurg ved Maribo amts og bys sygehus 1968. Har skrevet vidensk. artikler om emner indenfor kirurgi, patologi og kirurg, eksperimentelle dyreforsøg. Adresse: Sdr. Boulevard 79,4930 Maribo. Sommerbolig: Blans, 4941 Bandholm.

GLENTE Viggo politimester; f. 2/6 1904 i Bindslev; søn af læge Axel Glente (død 1946) og hustru Juliane f. Larsen (død 1929); gift 15/11 1931 m. Anne Lise G., f. 22/12 1908 i Kbh, datter af oberst Vilhelm Rothe (død 1948) og hustru Jenny f. Jensen (død 1910).

Student (Herlufsholm) 1922; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. i Haslev i 1928; politifuldm. i Graasten s. å.; dommerfuldm. i Faaborg 1931; påny politifuldm. i Graasten 1932, i Sønderborg 1937, i Århus 1938; politimester i Fjends m. fl. herreder, Viborg 1948, i Mariager købstad m. v. 1955, i Hobro 1961 -71. Adresse: 8791 Tranebjerg, Samsø.

GLERUP Ejnar redaktør; f. 19/12 1895 i Gistrup ved Ålborg; søn af lærer Lars Glerup (død 1924); gift m. Olga G. f. Christiansen, f. i Esbjerg.

Student (Ålborg katedralskole) 1914; journalist fra 1914; medarbejder ved Vendsyssel Tidende siden 1923, chefredaktør og adm. direktør for A/S Vendsyssel Tidende samt A/S Vendsyssel Tidendes Bogtrykkeri 1957-66. Medl. af Hjørring byråd 1943-50. Adresse: Bulowsv. 30,1870 Kbh V.

GLISTRUP Mogens landsretssagfører; f. 28/5 1926 i Rønne; søn af lektor Lars Glistrup (død 1974) og hustru Ester f. Jensen (død 1956); gift 20/10 1950 m. Lene G., f. 1/3 1925 på Frdbg., datter af landsretssagfører N Borup Svendsen (død 1970, se Blå Bog 1969) og hustru Gunhild Marie f. Andersen.

Student (Rønne) 1944; cand. jur. 1950; studieophold ved Berkeley University, Californien 1951-52; sagførerfuldm. i Kbh 1950-51 og 1952-55; landsretssagf. i Kbh fra 1955, møderet for højesteret; lektor i skatteret ved Kbhs universitet 1956-63. Kampagneleder for Fremskridtspartiet fra 1972; medl. af folketinget fra 1973. Medl. af bestyrelsen i nogle aktieselskaber. Har skrevet: Skatteret (1957) samt tidsskriftartikler om skatteretlige emner.

Adresse: Skovbrynet 100,2800 Kgs. Lyngby.

GLOB P V rigsantikvar, professor, dr. phil.; f. 20/2 1911 i Kalundborg; søn af kunstmaler Johannes Glob (død 1955, se Blå Bog 1955) og hustru Ingerid f. Meyer (død 1962); gift 17/5 1939 m. Harriet G., f. 18/8 1915 i Søllerød, datter af grosserer Heinrich Roepstorff og hustru Dagny f. Hummel Jensen. Student (Lyngby statsskole) 1930; mag. art. (forhistorisk arkæologi) 1936; dr. phil. 1945; assistent ved nationalmuseets oldtidsafd. 1934, inspektør smstds 1937; professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie ved Århus universitet 1949-60; rigsantikvar 1960; deltog i treårsekspeditionen til Nordøstgrønland 1932-33 og Diskobugtekspeditionen 1953; leder af danske arkæologiske ekspeditioner til Bahrain, Qatar, Kuwait og Abu Dhabi 1955-65; har foretaget talrige udgravninger overalt i Danmark; udstillet som maler på Kunstnernes efterårsudstilling o. a. udstillinger. Medl. af Oldskriftselskabets oldsagsafd. 1946 og af Det lærde Selskab 1949; generalsekr. i Jysk Arkæologisk Selskab 1951-62 og redaktør af dets skrifter og årbog KUML, selskabets præsident 1962; formand for provinsmuseumsnævnet 1952-58; medl. af Videnskabs-Societeten i Lund, af det tyske arkæologiske selskab 1954, af Arktisk instituts råd 1955 og af statens lokalmuseumstilsyn 1958, formand 1960; formand for det særlige bygningssyn 1960; medl. af Videnskabernes Selskab 1961; vicepræsident for det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab 1965; medl. af bestyrelsen for Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 1965 og for Hjerl-Fonden 1966; medl. af Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm 1966, af Gustav Adolf Akademien i Uppsala 1968, af Finska Fornminnesforeningen 1970.

Litterære arbejder: Eskimo Settlements in Kempe Fjord and King Oscar Fjord (1935); Studier over den jyske Enkeltgravs-kultur (disp., 1945); Danske Oldtidsminder (1942, forøget udg. 1967); Eskimo Settlements in North east Greenland (1946); Oldtidsminder i Kongens Lyngby og Dyrehaven (1948); Ard og Plov i Nordens Oldtid (1951); Danske Oldsager II M952V; Jernaldermanden fra Grauballe (1959); Mosefolket (1965); Al-Bahrain (1968); Helleristninger i Danmark (1969); Højfolket (1970); Til guden på et helligt bjerg (1971); Globs brændevinsbog(1972); Fortidens spor (1973). Adresse: Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12,1220 Kbh K.

GLOERFELT-TARP Kirsten fh. kontorchef, cand. polit.; f. 1/12 1889 i Kbh; datter af grosserer H J Gjessing (død 1929) og hustru Karen Margrete f. Stadfeldt (død 1933); gift 13/8 1927 m. direktør Bror V V Gloerfelt-Tarp (død 1958, se Blå Bog 1957), søn af sognepræst I S Tarp (død 1922) og hustru Charlotte Amalie f. Gloerfelt (død 1952). Student (N Zahles skole) 1909; cand. polit. 1915; assistent i arbejds- og fabriktilsynet (fra 1955; arbejdstilsynet) 1916, fabrikinsp. 1921, kontorchef 1938-58.

Medl. af bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1925, formand 1931-46; æresformand fra 1946; medl. af bestyrelsen for Socialvirke 1928-32 (formand 1928); formand for Danske

Kvinders Samfundstjeneste af 1940 til dens ophør 1966, for Danske Kvinders Nationalråds og Dansk Kvindesamfunds kommission »Den enlige Moder« (betænkning 1953); medl. af den danske delegation til arbejdskonferencen i Geneve 1927, 1928, 1929, 1935, 1936 og 1938 som tekn. rådgiver for de regeringsdelegerede. Redaktør og medforfatter til bogen Kvinden i Samfundet (1938, engelsk udg. 1939,2. udg. 1953) og bogen Arbejderbeskyttelse (1943); medforfatter til bogen Kvinderne og Valgretten (1965); medl. af folketinget (Radikale Venstre) 1945-60. Adresse: Blidahpark 3,2900 Hellerup.

GLÆSEL Hilmar planteskoleejer, R.; f. 25/6 1897 i Vanløse; søn af handelsgartner Julius Glæsel (død 1906) og hustru Louise f. Rafn (død 1912); gift 7/6 1929 m. Erna G., f. 31/8 1903, datter af vognmand Niels Hansen (død 1952) og hustru Caroline f. Larsen (død 1956).

Udgået fra Frdbg. gymn.; 4 år i lære i planteskoler; derefter medhjælper i Hørsholm Planteskole; havebrugskand. 1918; studierejse til fl. europæiske lande 1921-23; handelsgartner i Kbh 1923-28; overgartner i Hørsholm Planteskole 1928-37, overtog planteskolen 1937, der 1956 udvidedes ved køb af Stimestrupgård; omdannede Hørsholm Planteskole til interessentskab 1968 med sønnen Ib Glæsel som medinteressent, overdraget planteskolen til denne 1972. Censor ved landbohøjskolen fra 1937.

Formand for Strandvejskredsen u. Alm. dansk Gartnerforening fra 1940, medl. af foreningens hovedbestyrelse 1947-67, foreningens æresmedlem 1968; medl. af bestyrelsen for Dansk Planteskoleejerforening fra 1945, kasserer for samme til 1965; formand for Planteskolerne øst for Storebælt 1950-65; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Havebrugskandidater 1946-55, af Erhvervsrådet for gartneri og frugtavl fra 1946, Fællesrådet for havekultur og landskabsgartneri fra 1952, af bestyrelsen for Dansk Chrysanthemum-Selskab fra 1940 og for Kbhs Grønttorv fra 1954, og Planteskolernes Arbejdsgiverforening fra 1937. Medl. af Rotary Hørsholm 1951, af repræsentantskabet for Landmandsbanken 1940. Deltaget i en række udstillinger i Forum, tildelt fl. ærespræmier bl. a. dronning Ingrids ærespræmie 1969, samt 11 guldmedaljer.

Har udg.: Hørsholm Planteskole. Et historisk tilbageblik 1787-1947 (1947); Gartnerslægten Glæsel (1973). Adresse: Hørsholm Planteskole, Folehavev. 60, 2970 Hørsholm. Sommerbolig: Hald Strand, 3390 Hundested.

GNATT Poul solodanser, balletmester f. 24/3 1923 i Baden ved Wien; søn af grosserer Kai Gnatt (død 1966) og hustru Kaja f. Olsen (død 1969); gift m. Rigmor G., f. 21/4 1929 i Ålborg, datter af direktør Knud Strøyberg (død 1968, se Blå Bog 1968) og hustru Elna f. Christensen. Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; balletdanser 1941; debut i La Ventana s. å.; studieophold i Paris og London, solodanser i Ballets des Champs Elyseés og Metropolitan Ballet 1946-49; tourné i en række europæiske lande; solodanser ved Det kgl. Teater 1949-51; gæstespil ved Den kgl. svenske Ballet 1951; 1. solodanser ved Ballet Russe 1951-52; principal dancer ved Borovansky-balletten, Melbourne 1952-53; grundlægger og leder af den nationale New Zealand ballet 1953-63; studierejse i Europa og USA samt gæsteoptræden på Det kgl. Teater, Kbh og Jacob's Pillow, USA i 1963; 1964 engageret til at medvirke ved dannelsen af The Australian Ballet School, Melbourne og som iscenesætter ved The Australian Ballet; balletmester ved The Victorian Ballet, Melbourne 1967; grundlægger af Dance Theatre Phillippines (Manila) 1968; artistic director New Zealand Ballet 1969-70; assist. ballettsjef ved Den norske opera, Oslo 1971, inspisient for opera og ballet fra 1972. Koreografiske værker bl. a.: Prismatic Variations, Valse Triste, Romeo og Julie, Satan's Wedding, Minder om Wien, Peer Gynt, Den mirakuløse Mandarin, Peter og Ulven. Hovedroller bl. a.: Juli i Tolv med Posten, Husaren i Den skønne Donau, Blå Fugl i Tornerose, Den unge mand i Den detroniserede Dyretæmmer og i Drift, James i Sylfiden, Concerto, Passiones. Udlandet: chief warrier i Prince Igor, Oriental Prince i The Lover's Gallery, Designs with Strings (uropførelse), Drummerboy i Graduation Ball, Poeten i Paganini og i Les Sylphides, Spirit of the Rose i Spectre de la Rose, can-can-danseren i La Boutique Fantasque, prinsen i Tornerose og i Svanesøen, Petrouschka og Biackamoor i Petrouschka. Medstifter af og formand for Den danske Balletklub 1949-51; grundlægger af ballettidsskriftet Ballet Nyt.

Adresse: Rostedsgate 1, Oslo 1, Norge.

GODSKESEN O civilingeniør, R.; f. 18/9 1893 på Frdbg.; søn af borgmester, landstingsmand, overretssagfører Marius Godskesen (død 1937, se Blå Bog 1936) og hustru Elisabeth f. Rump (død 1913); gift 2/6 1928 m. Bodil G., f. 14/6 1902 i Kbh, datter af læge Vald. Holme (død 1946) og hustru Hedevig f. Sthyr (død 1948).

Student (Vestre borgerdydskole) 1912; filosofikum 1913; cand. polyt. 1919; ansat ved DSB s. å., baneing. 1939-61; ti 11. rådg. ingeniør; har udført byggegrundsundersøgelser for Thyborønkommissionen, amter, kommuner og firmaer, bl. a. for talrige broanlæg.

Medl. af Kbhs amtsråd 1943-66; formand for vejudvalget 1946-54 og 1958-66, for byggeudvalget for amtsgården 1946-54 og for vandløbsudvalget 1958-66; medl. af civilfors-varskommissionen for Storkbh 1950-66, fredningsnævnet for Kbhs amt 1958-61 og fra 1962 og den kbhvnske vandafled-ningskommission 1966-70; landvæsenskommissær 1946-63; formand for landvæsensnævnet for nordre birk 1950-63, for samordningsudvalget for Hedehusene 1962-70; medl. af det kbhvnske byudviklingsudvalg fra 1964.

Har haft fl. tillidsposter i konservative vælgerforeninger fra 1918, bl. a. medl. af hovedbestyrelsen for vælgerforeningen i Gentofte 1934-42 og 1948-70.

Senior i Studenterforeningen 1914 og 1919-20, næstformand i senioratet 1922-23 og formand for økonomiudvalget 1930-31; medl. af repræsentantskabet i Dansk Ingeniørforening 1924-28 og 1929-32 samt medl. af normudvalgene vedr. jernbetonskorstene 1925-29 og vedr. vandbygning og fundering 1940-50; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste 1925-33 (sekretær 1928-33) og for Danske Statsembedsmænds Samråd 1926-33. Har konstrueret Fjervægts-Keglen til måling af lers fasthed. Har skrevet tidsskriftartikler; medforfatter af Lemvig byplan; deltog i offentlige konkurrencer som medforfatter til byplanprojekter for Ringsted (3. præmie, 1919), for Rønne (1. præmie, 1920) og Hanstholm (projektet indkøbt, 1924). Adresse: Christiansholms Tværv. 8,2930 Klampenborg.

GOLDSCHMIDT Erich retsformand i landsskatteretten, R.; f. 22/5 1908 i Chemnitz i Sachsen; søn af fabrikant Adolph Goldschmidt (død 1916) og hustru Gerda f. Drewsen (død 1949); gift 25/6 1936 m. Ruth Emma Olga G, f. 5/10 1912 på Frdbg., datter af læge Arthur Polack (død 1953) og hustru Kamilla f.Søeborg (død 1951).

Student (Schneekloths skole) 1927: ansat i KTAS 1928-33; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. 1934-36; sekretær i overskyldrådet 1936, i landsskatteretten 1938, fuldmægtig 1946, ekspeditionssekr. 1956, kontorchef 1958, midlertidig viceformand 1964, viceformand 1966, retsformand 1970; till. ansat i statens ligningsdirektorat 1940-55.

Forretningsfører for kunsthistorikeren og maleren Ernst Goldschmidts legat fra 1960. Adresse: Madvigs Allé 12,1829 Kbh V.

GOLDSCHMIDT Verner professor, dr. jur.; f. 14/9 1916 på Frdbg.; søn af kunsthistoriker og maler Ernst Goldschmidt (død 1959, se Blå Bog 1958) og hustru Karen f. Cosman Levysohn (død 1951); gift 29/12 1960 m. cand. philol. Gerd Svarstad G., f. 5/12 1928 i Bergen, datter af oberstløjtnant Isak Svarstad og hustru Lisa f. Klokk.

Student (privat dimit.) 1936; cand. jur. 1944; politifuldm. ved Kbhs byret 1945; i ministeriet for Grønland 1947, med konstitution som landsdommer i Grønland 1954; ledede 1948-49 retssociologiske undersøgelser af=vest-grønlandske samfund; adjunkt i retssociologi ved Århus universitet 1951-54; forskningsleder for udvalget for samfundsforskning i Grønland 1955-63; forelæsninger i sociologi for psykologistuderende ved Kbhs universitet 1956; gæsteforelæsninger ved London School of Economics and Politicai Science 1956; feltstudier i Grønland 1956, 58 og 59, i Øst Afrika 1968 og på Cypern 1968-69; dr. jur. 1957; docent i sociologi ved Handelshøjskolen i Kbh 1962; professor i kultursociologi ved Kbhs universitet fra 1964. Været medl. af en række offentlige kommissioner, råd og udvalg. I de senere år gennemført forskning af konfliktløsning og samfundets holdning til kriminalitet og kriminalforsorg. Skrevet bøger, afhandlinger og artikler om sociale konflikter, samfundets reaktion mod afvigere samt mere generelle samfundsproblemer.

Adresse: Søbakkev. 18,2840 Holte.

GOMARD Bernhard professor, dr. jur., R.; f. 9/1 1926 i Karise; søn af stationsforstander C J N Gomard (død 1972) og hustru Karen f. Magle.

Student (Holte gymn.) 1944; cand. jur. 1950; sagførerfuldm. og fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1954; fg. lektor ved Kbhs universitet 1951, lektor 1952, professor i retsvidenskab 1958, bestyrer af univ.s retsvidenskabelige institut; dr. jur. 1958; juridisk konsulent for atomenergikommissionen fra 1957 og for Assurandør-Societetet fra 1958; formand for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede 1961-72; studieophold i USA 1951 -52, i Tyskland 1966 og 1970. Medl. af udvalget om atomlovgivning 1958, af udvalget om vidnepligt 1958, af konkurslovudvalget 1959 og af godstransportudvalget 1963; formand for udvalget om udlæg og udpantning 1959, for retsplejerådet 1962 og for skifteudvalget 1963; dansk sagkyndig i udvalget om en sociologisk erstatningsretlig undersøgelse 1966; udregningsmand vedr. en dansk GmbH-lovgivning. Medl. af planlægningsrådets udvalg vedr. studiestruktur 1966; formand for reaktorvurderingsud-valget 1973; medl. af bestyrelsen for Scharlings studiegård 1964, for kollegiet Solbakken 1956-62, for Juristforbundets forlag 1959-62 og for den danske afd. af Comité Maritime International og International Law Association; medl. af monopolankenævnet 1968; formand for den danske afd. af Association des Sciences Juridique fra 1959. Redaktør af Juristen 1959-62; dansk redaktør af Scandinavian Studies in Law fra 1969. Honorarprofessor ved universitetet i Freiburg imBr.1970.

Medl. af bestyrelsen for Gyldendal, Politikens fond og af repræsentantskabet i Kbhs Handelsbank. Litterære arbejder: Forholdet mellem erstatningsregler i og udenfor kontraktsforhold (disp., 1958); Fogedret (2. udg. 1966); Skifteloven med kommentarer (1964); Tillæg til Skifteloven (1971); Skifteretten (1969); Adhæsionsproces (1969); Kommenteret Retsplejelov (s. m. Stephan Hurwitz og Victor Hansen); Tvistemål (s. m. Stephan Hurwitz, 1965); udgivet Retsplejeloven med noter (1959, 1964 og 1971); Aktieselskabsret (2. udg. 1970); Privat pension og Social forsikring (1968); Obligationsret, almene emner (1971); Obligationsretten (1972); tidsskriftartikler. Adresse: Hyldegårds Tværv. 10A, 2920 Charlottenlund.

GORMSEN Erik M vicedirektør, cand. polit; f. 19/2 1896 i Kbh; søn af toldkasserer Sophus Gormsen (død 1937) og hustru Gerda Margrethe f. Jelstrup (død 1950); gift 21/5 1920 m. Ulla G, f. 10/3 1899 i Vejle, datter af købmand Olaf Christiansen (død 1920) og hustru Adele f. Wille (død 1952). Student (Horsens) 1914; cand. polit. 1932; assistent i Vejle Bank 1914-19; bogholder i vekselererfirmaet I M Levin & Co. 1919-21 og i Kbhs private Laanebank 1921-23; fuldmægtig i Landmandsbanken 1923; prokurist 1934; kontorchef 1935; underdir. 1939;vicedir. 1954-69. Adresse: Svanevænget 3,2100 Kbh 0.

GORMSEN Harald professor, dr. med.; f. 31/3 1909 i Kbh; søn af sagfører Carl Gormsen (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Annie f. Jelstrup (død 1937); gift 1/12 1934 m. Tove G, f. 27/10 1909 i Kbh, datter af civilingeniør Jørgen Georg Maardt (død 1926) og hustru Olga f. Christensen (død 1951). Student (Metropolitanskolen) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1942; kandidat og reservelæge ved sygehusene i Brande, Tarm og Viborg 1934-37; assistent hos prosektor ved Århus kommunehospital 1937-39; vidensk. assistent på radiumstationen i Århus 1939-40; assistent på patologisk institut på kommunehospitalet i Kbh og universitets patologisk-anato-miske institut 1940-43; vidensk. assistent på universitetets retsmedicinske institut 1943; inspektør og afdelingsleder smstds s. å.; professor i retsmedicin ved Kbhs universitet og chef for universitetets retsmedicinske institut fra 1957; medl. af og formand for retslægerådet fra 1959; specialistanerk.(patologisk anatomi og vævsmikroskopi) 1941; lægesekr. i retslægerådet 1943-47; studierejser (patologisk anatomi og retsmedicin) i USA 1947, 1960 og 1970, gentagne studierejser (retsmedicin) i England, Frankrig, Italien, Polen, Schweiz og Skandinavien.

Censor i patologisk anatomi ved Danmarks tandlægehøjskole 1943-57, ved med. embedseks. 1944-57; korresp. medl. af British Association in Forensic Medicine fra 1951, æresmedlem 1961; æresmedlem af det finske retsmedicinske selskab 1964; korresp. medl. af American Academy of Forensic Sciences 1971; æresmedlem af det italienske retsmedicinske selskab 1972; dekan ved det lægevidensk. fakultet 1964-65; dr. med. h. c. ved Helsingfors universitet 1966; præsident for 4. internationale retsmedicinerkongres i Kbh 1966, for Nordisk retsmedicinsk Forening i 1964-67; medl. af udvalget vedr. spm. om oprettelse af en centraldetention med lægetilsyn for Storkbh 1961, af udvalget vedr. medicolegale ligsyn og lovmæssige obduktioner 1965 og af udvalget vedr. lovgivning om transplantationer 1966. Medl. af bestyrelsen for Scharlings Studiegård (formand), Michaelsen Fonden, Anders Hasselbalchs Fond til Leukæmiens Bekæmpelse, kommunelæge Vilh. Chr. Eilschou Holms legat og staoslæge C T Hansens lægelegat.

Har skrevet: Knoglemarvsundersøgelser med særligt Henblik på Plasmaceller (disp., 1942); Lærebog i retsmedicin (1962, 1967 og 1972) samt afhandlinger og tidsskriftartikler om patologisk-anatomiske og retsmedicinske emner (specielt om knoglemarv, plasmaceller og nyresygdomme samt om pludselig uventet død, trafik-, forgiftnings- og barnemishand-lingsdødsfald og om retslægerådet). Adresse: Juliane Maries V. 16,2100 Kbh 0.

GORRISSEN Jørgen landsretssagfører; f. 19/8 1925 i Kbh; søn af højesteretssagfører N J Gorrissen (se denne); gift 8/5 1953 m. Mette G., f. 26/12 1931 på Frdbg., datter af arkitekt Leif Hartmann og hustru Nina f. Petersen. Student (Ordrup gymn.) 1943; cand. jur. 1950; landsretssagf. 1953, møderet for højesteret.

Medl. af bestyrelsen for Den konservative Fond fra 1966, for Studenterforeningen 1947-48, for D/S Hafnia A/S, ICI Danmark A/S, Rederiakts. Myren, Gyproc A/S, Oluf Christiansen A/S, Peerless Fabrikkerne A/S, Hoover International A/S, Hindenburgs Eftf. af 1965 A/S, Milow Radio og Fjernsyn A/S, Kristian Stærk Holding A/S, Adressograph-Multigraph A/S, Brødrene A & O Johansen A/S, A/S Det Kbhske Reassurance-Compagni, Investeringsselskabet Surplus A/S, Scandiversey A/S, Greve Industricentrum A/S, C. Schiønnemann A/S o. a. erhvervsdrivende selskaber samt af repræsentantskabet for Sjællandske Bank A/S. Direktør for Chr. Augustinus Fabrikker A/S. Adresse: Rungsted Strandv. 157,2960 Rungsted Kyst.

GORRISSEN N J højesteretssagfører, KL; f. 10/6 1896 i Vejle; søn af købmand N Gorrissen (død 1917) og hustru Anna f. Nissen (død 1909); gift 20/6 1922 m. Else G., f. 25/2 på Frdbg., død 1973, datter af ekspeditionssekr. Johs. Ditzel (død 1927) og hustru Augusta f. Glud (død 1953).

Student (Østre borgerdydskole) 1914; cand. jur. 1920; landsretssagf. 1923;højesteretssagf. 1929. Medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening 1931-71; medl. af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds fra 1933, formand 1937-41; medl. af Højesteretsskrankens bestyrelse 1935-37, bestyrelsens formand fra 1956; formand for sagførernævnet 1941-47 og for sagførerrådet 1947-55; næstformand for Danmarks Juristforbund 1952-55; præsident for Forenede danske Motorejere 1948-71; formand for Erhvervenes Oplysningsråd 1949-73; formand for bestyrelsen for A/S Vestindisk Handelskompagni, Chr. Augustinus Fabrikker A/S, A/S Det Kjøbenhavnske Reassurancekompagni 1947-73, A/S Dansk Stoker- og Varmekedelkompagni, De danske Bomuldsvæverier A/S, Dampskibsselskabet D.F.K. A/S og Koncern Invest A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Orion, Bunge Handelsakts., A/S Pen-sionsforsikringsanstalten, D.F.K Import A/S, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Texaco Holding A/S og Texaco A/S samt fl. a. erhvervsmæssige selskaber; formand for E R Rasmussens Fond og for Chr. Augustinus' Fabrikkers Fond; formand for bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn, direktionen for Løvenholm Fonden og Witco-Fonden af 1958.

Adresse: Hegelsv. 12,2920Charlottenlund.

GORRSEN Peter fh. overlærer, Hjv.Ft.; f. 27/8 1909 i Kelstrup Strand, Vilstrup sogn; søn af fisker, senere fabriksarbejder Matthias Gorrsen (død 1955) og hustru Anna Elisabeth f. Hofmann (død 1952); gift 13/10 1940 m. Ingeborg Marie G., f. 8/2 1922 i Trappen, Rinkenæs kommune, datter af murer Hans Lehmann Feddersen (død 1945) og hustru Ingeburg Maria f. Christensen (død 1958).

I tysk skole 1916-20; realeks. (Christiansfeld private realskole) 1926; lærereks. (Haderslev 1931; en kort tid lærer ved Christiansfeld realskole, ved Alnor skole 1931-64; overlærer ved Gråsten skole 1964-70; gennemgået fl. korte kursus; studierejse til Tyskland i 1953 og senere deltaget i studierejser og kongresser i en række europæiske lande, Skandinavien, Grønland og Færøerne.

Medl. af Rinkenæs menighedsråd 1935-46; formand for Lærerkredsen for Gråsten og Omegn 1940-46 og for Rinkenæs sogneråd 1937-57; medl. af Åbenrå amtsråd 1946, af Sønderjyllands amtsråd fra 1970, af Gråsten sogneråd (næstformand) 1962-70; 2. viceamtsborgmester fra 1970; medl. af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen i Danmark fra 1962, kasserer 1970-74, foreningens formand fra 1974; medl. af sygehusrådet fra 1964 (formand fra 1967) og af vejnævnet 1970-72; formand for Socialdemokratiet i Sønderborg valgkreds 1944-70 og for dets amtsorganisation i Sønderjylland 1947-53 samt medl. af partiets hovedbestyrelse 1953-61; medl. af folketinget 1957-73, af dettes sønderjydske udvalg 1957-73 (næstformand 1968-73), af finansudvalget 1958-73, næstformand 1966-68 og 1971-73; næstformand for folketingets kommunaludvalg 1972-73 og formand for dets kirkeudvalg 1972-73; medl. af udvalget til restaurering af Sønderborg slot 1959; formand for D.U.I.-Andelsselskabet Falkebo, Alnor 1948-54 og for Sønderjydsk Hjælpefond fra 1954; medl. af bestyrelsen for Dansk Kultursamfund af 1910 (formand fra 1957) og for Esbjerg arbejderhøjskole 1953-65, af hovedbestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund 1954-65, af bestyrelsen for Landkommunernes Ulykkesforsikring G/S, Århus 1952-71 og for Kommunernes gensidige forsikringsfor-ening fra 1970; medl. af undervisningsmin.s rådg. udvalg vedr. danske kulturelle anliggender i Sydslesvig fra 1956 (formand fra 1957), af tilsynsrådet for Sparekassen for Aabenraa By og Amt 1956-68, af repræsentantskabet for Sparekassen Sønderjylland 1968, af Grænseforeningens forretningsudvalg og bestyrelsen for Løgumkloster refugium 1961-65, af Sønderjyllands erhvervsråd og dettes forretningsudvalg fra 1964, næstformand fra 1972; formand for Sønderjydsk universitetsforening fra 1968; medl. af regeringens kontaktudvalg vedr. det tyske mindretal til 1973; formand for hjemmeværnets distriktsudvalg i Åbenrå distrikt 1949-62. Har skrevet artikler i dagblade og tidsskrifter om kommunale og grænsepolitiske problemer og medvirket ved radioudsendelser om samme emner; medarbejder ved dagbladet Sønderjyden. Adresse: GI. Færgev.48,6300Gråsten.

GOTFREDSEN Jørgen borgmester, landsretssagfører; f. 20/5 1927 i Gentofte; søn af skoleinspektør L Gotfredsen og hustru Ingeborg f. Hagedorn (død 1971); gift 19/6 1951 m. advokat Annelise G., f. 16/8 1928 på Frdbg., datter af grosserer Henri Jacobsen (død 1967) og hustru Karen f. Erichsen (død 1959). Student (Gentofte statsskole) 1945; cand. jur. 1953; sagfører-fuldm. i Kbh s. å.; landsretssagf. 1956, møderet for højesteret. Medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1962, rådmand 1966, borgmester 1970; medl. af Kbhs amtsråd 1970-74, af Hovedstadskommunernes Samråds arbejdsudvalg 1970-74, af kommunernes lønningsnævn 1970, af Kommunedata I/S fra 1972 (2. næstformand), af byplannævnets hovedstadsafd. 1972, af fællesudvalget til forberedelse af hovedstadsrådet 1973 (næstformand). Formand for Kbhs Philatelist Klub 1964-68. Formand for Den konservative Vælgerforening for Gentofte kommune 1968; formand for bestyrelsen for NESA og I/S Isefjordværket; medl. af bestyrelsen for andre erhvervsdrivende selskaber.

Adresse: Parkovsv. 30 A, 2820 Gentofte. Sommerbolig: GI. Strandv. 187,3060 Espergærde.

GOTH-BENDTZEN Bendt direktør, grosserer; f. 29/5 1908 i Sulsted sogn, Aalborg amt; søn af proprietær Søren Bendtzen (død 1950) og hustru Ellen f. Goth (død 1953); gift 10/9 1943 m. Inge G-B., f. 8/2 1916 i Kbh, datter af grosserer Ingolf Jacobsen (død 1961) og hustru Edith f. Muller (død 1970). Student (Aalborg katedralskole) 1927; søløjtn. 11 1931; søløjtn. 1 1932; kaptajnløjtn. 1939; undervandsbådschef og chef for marinens dykkerskole 1937-41; afsked fra søværnet 1947; styrmand og skibsfører i A/S Em. Z Svitzers Bjergnings-Entreprise 1941-46, prokurist i selskabet 1946, underdir. 1952, direktør 1957, adm. direktør 1960. Studierejse (bjergning, bugsering og dykning) til USA i 1949.

Medl. af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondets stipendiatsektion 1950-65, for International Salvage Union fra 1958 og for Foreningen til Søfartens Fremme fra 1959; formand for bestyrelsen for Dansk Skibsadoption 1959-73 og for Søfartens bibliotek 1959-73. Adresse: Soldalen 26,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Rosenv. 6, Trørød, 2950 Vedbæk.

GOTHEN Edv. overlæge; f. 23/2 1908 i Kbh; søn af snedkermester, listefabrikant Einar E Gothen (død 1949) og hustru Sofie f. Munk (død 1945); gift 14/5 1939 m. sygeplejerske Ellen G., f. 15/6 1912 i Kbh, datter af redaktør Johannes Jacobsen (død 1953) og hustru Ellen f. Jørgensen (død 1916).

Student (H Adlers skole) 1926; med. eks. 1934;hospitalsansættelser i Kbh, Holbæk, Vordingborg, Dianalund; speciallægeanerk. i psykiatri 1944, i neurologi 1945; afdelingslæge ved Dianalund nervesanatorium 1945-57; overlæge ved Jysk nervesanatorium, Vejlefjord fra 1957; studierejser til London 1950 og Oslo 1957 (psykoterapi). Medl. af bestyrelsen for Kristelig Lægeforening 1952-56; suppleant i mødrehjælpens samråd, Vejle 1958-66. Har skrevet tidsskriftartikler om psykiatriske og neurologiske emner.

Adresse: Vejlefjord, 7100 Vejle.

GOTTHARDSEN Frede oberst, R1.; f. 17/7 1917 i Visby, Sønderjylland; søn af inspektør N J Gotthardsen (død 1969) og hustru Antonia Mathea f. Jensen (død 1968); gift 26/7 1950 m. Marthe G., f. 10/5 1919 i V-Vedsted, datter af forstander Jens R Overgaard (død 1940) og hustru Mette Marie f. Pedersen (død 1939).

Student (Tønder) 1936; premierløjtn. 1940; i den danske brigade i Sverige 1944-45; tjeneste ved 7. regiment i Fredericia til 1950, afbrudt af tjenstgøring ved forsk, skoler som lærer; kaptajn 1949; amerikansk infanteriskole 1950-51; lærer i taktik ved hærens officersskole 1951-56; oberstløjtn. 1956 og bataljonschef ved feltherrens fodregiment i Ålborg indtil 1959; chef for taktisk afd. ved infanteriskolen indtil 1962; chef for skolen 1962-71; oberst 1966; chef for 1. jyske brigade 1971, for region 111 og slesvigske fodregiment 1973. Adresse: Haderslev kaserne, 6100 Haderslev. Sommerbolig: Søndergade, Fynshav, 6440 Augustenborg.

GOTTLOB Kaj arkitekt, fh. kgl. bygningsinspektør; f. 9/11 1887 i Kbh; søn af ingeniør Immanuel Gottlob (død 1927) og hustru Doris f. Nørholm død 1937); gift 3/11 1918 m. Esther G., f. 14/10 1893 i Kbh. død 1959, datter af professor A B Drachmann (død 1935, se Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Bentzon.

Student (Borgerdydskolen) 1905; cand. phil. 1906; gennemgået kunstakademiet 1907-14; akademiets store guldmed. 1915; medarbejder hos professor H Kampmann 1909-20; lærer ved Teknisk skole 1915-17; assistent ved kunstakademiets arkitekturskole 1917, professor i bygningskunst 1924-38; deltog i Ecole Francaise d'Athéne's opmålingsarbejder i Delfi 1912, 1923, 1960 og'1962; kgl. bygningsinsp. 1936-57; medl. af det særlige bygningssyn 1941-67 og det særlige syn for 4 domkirker og 8 andre kirker til 1968.

Medl. af komitéen for det danske studenterhus i Paris 1946-70 og af bestyrelsen for Frans Schwartz legat 1927-72. Fuldførte Frdbg. domhus efter professor, Kampmanns død; endv. af byggearbejder: Skt. Lukas kirke i Århus (s. m. arkitekt A Frederiksen), kommuneskoler for Kbhs kommune bl. a. Skolen ved Sundet med friluftskole, forretningsbygningen Ørstedhus, det danske hus for studerende i Paris, Knippelsbro, restaurering af C F Hansen's Metropolitanskole og ombygning af C F Hansen's arrestbygning ved Domhuset, ombygning af en del af Børsens indre, universitetsbygninger i

Universitetsparken, forsamlingsbygningen Tønderhus i Tønder, Mindelunden i Ryvangen, Langebro, Egmont H Petersens kollegium, universitetets filialobservatorium ved Brorfelde, biologisk institut i Botanisk have, festlokaler på Hotel d'Angleterre; leder af en registrering af smukke huse som led i værn af by og landskabs udseende. Æresmedlem af Sammenslutningen for bygnings- og landskabskultur. Medl. af akademiet fra 1923 og af akademirådet 1923-38 og 1943-49. Adresse: Rosenv. Hovedv. 29,2100 Kbh 0.

GOTTSCHALCH Ellen skuespillerinde, Ml & A.; f. 2/5 i Asaa, Jylland; datter af sognefoged Søren N Holm (død 1949) og hustru Ane Jørgine f. Thorsen.

Elev på Aarhus Teater; debuterede 5. febr. 1911 i Anker Larsens Karen, Maren og Mette; ansat ved Det nye Teater 1912-28 og ved Casino 1928-30; derefter optrådt på forsk, teatre; ansat ved Det kgl. Teater 1941-61. Tildelt Filmprisen 1948, Teaterpokalen 1949 og Tagea Brandts Rejselegat 1951.

Hovedroller i Som i Ungdommens Vaar, Husmandstøsen og Dunungen; Nitouche; værtinden i Sommer i Tyrol; Lotte i Københavnerliv; Pernille i Henrik og Pernille; Mette i Kærlighed uden Strømper; Gedske i Den politiske Kandestøber; Gunhild i Fiskerne; Dorine i Tartuffe; Gina i Vildanden; Madam Voltisubito i Recensenten og Dyret; Magdelone i Skuespillet og Operaen Maskarade; Linda Lohmann i En Sælgers Død; Karen i Elverhøj; titelrollen i Mutter Courage; Moderen i Seks Personer søger en Forfatter; Ammen i Medea; filmroller, bl. a. Lene i Champagnegaloppen; Fru Brasen iSommerglæder; Jette i Weysefilmen; Madam Bølling i Tine; endv. hovedroller i Ta hvad du vil ha, Mød mig på Cassiopeja, Tante Tut fra Paris. Adresse: Peter Bangs V. 245,2500 Valby.

GRAFF Axel advokat, R1.; f. 4/9 1909 i Glostrup; gift 12/6 1937 m. Anni G. f. Carlsen, f. 24/11 1913 på Frdbg.

Student (Vestre borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1934; landsretssagfører 1937, møderet for højesteret.

Adresse: Solvangsv. 42,2600 Glostrup.

GRAFF Ester fh. direktør; f. 3/5 1897 i Hesselager; datter af formand H P Graff (død 1940) og hustru Christiane Mortine f. Mortensen (død 1939).

Realeks. 1914; studieophold i Amerika 1920-22; studierejser i Østen, Nærorienten og Afrika; HD i salgsorganisation og reklame 1934; ansat i selskabet Unilever 1922-57, deraf 4 år i Stockholm. Medl. af bestyrelsen for A/S Lintas Reklamebureau til 1968; præsident for International Alliance of Women 1952-58, derefter æresmedlem; folketingskand. for Det radikale Venstre i Kbh 1960.

Adresse: V-Søgade 48,1601 Kbh V.

Sommerbolig: Kregme, 3300 Frederiksværk.

GRAM Axel civilingeniør, konsul, R.p.p.; f. 24/6 1889 i Kbh; søn af professor I Bille Gram (død 1834, se Blå Bog 1934) og hustru Dorthea Christiane f. Petersen (død 1946); gift 25/4 1918 m. Ane Mette G., f. 31/1 1894 på Kjølholt ved Vejle, død 1967, datter af proprietær Marenus Andersen (død 1928) og hustru Johanne f. Formann (død 1951).

Student (Østre borgerdydskole) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. 1914; ingeniør hos A/S Titan i 1914; sekondløjtn. i fæstningsartilleriet 1915; ingeniør i firmaet Ludvigsen & Hermann, Kbh 1916-22; direktør for A/S Skarrehage Molerværk 1922-54, for Dansk Polystyrol Fabrik A/S 1955-57; svensk vicekonsul 1940-54.

Medl. af bestyrelsen for A/S Molerindustri 1926-44, for A/S Skarrehage Molerværk 1948-67, af Nykøbing byråd 1929-50 og af bankrådet for A/S Morsø Bank 1927-54; formand for bestyrelsen for Teknisk skole 1941-54, for inspektionen for amts- og bysygehuset i Nykåbing M. 1942-50 og for Foreningen af Fabrikanter af danske Varmeisoleringsmaterialer 1946-66. Udenl.orden:SV.3'. Adresse: Rådmand Steins Allé 16 A, 2000 Kbh F.

GRAM Georg statskonsulent, R.p.p.; f. 27/2 1904 i Rødding; søn af gårdejer Emil P Gram (død 1923) og hustru Mathilde Elisabeth f. Hybschmann (død 1960); gift 28/1 1944 m. læge Elvira Amalie G., f. 22/1 1914 i Kbh, datter af (ens Martin Christensen (død 1956) og hustru Theodora Amalie f. Larsen (død 1961).

Landbrugskand. 1930; ansat i Landbi ugsrådet 1936-48; till. daglig leder af landbrugsministeriets hesteeksportudvalg 1937-48; handelsrådgiver for de danske landbrugsorganisationer og eksportudvalg i Tyskland 1948-53; Danmarks landbrugskonsulent i Frankrig 1953-74, Benelux-landene 1953-62 og i Algeriet og Tunesien 1965-74. Udenl. ordner: F.M.A.2.; N.O.N.4.; Ty.F.R.F.23. Adresse:41, rue du General Leclerc, 93370 Montfermeil, Frankrig.

GRAM Niels civilingeniør; f. 9/12 1927 på Frdbg.; søn af professor, dr. phil. Kai Gram (død 1961) og hustru Elly f. Christophersen; gift 10/11 1956 m. Anne-Mette G., f. 2/11 1930 på Frdbg., datter af planteskoleejer, dr. agro. Svend Poulsen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1946; cand. polyt. 1951; ingeniør i Paul Bergsøe & Søn A/S fra 1952. Censor i metallære ved Danmarks tekniske højskole fra 1969. Formand for repræsentantskabet for Danmarks ingeniørakademi fra 1968 og for Paul Bergsøe kollegiets bestyrelse 1973; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1969. Medforfatter ved: Støberibogen I (1953), Il (1956). Bogen om Hvidtmetal (1963). Teknisk Leksikon I (1968) Industriel lodning (1971). Marine Diesel Engines (1972). Forfatter af: Bogen om Bogtrykmetal (1955), Metalstøbegods (1969), Bogen om Loddetin (1973). Adresse: Tovesv. 24,2850 Nærum.

GRAM Viggo stabslæge, K, FHT, M.TFi.p.p.; f. 19/11 1908 i Frederikssund; søn af direktør Hans Gram (død 1965) og hustru Emma f. Christensen; gift 16/10 1934 m. Merete G., f. 27/8 1910 i Tirsted, datter af slotspræst Oscar Geismar (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Olga f. Hansen (død 1955). Student (Odense) 1927; med. eks. 1934; reservelæge ved amtssygehuset i Ringe s. å., ved by- og amtssygehuset i Fredericia 1936; 1. reservekirurg ved amtssygehuset i Haderslev 1938-40; u. vinterkrigen afdelingskirurg i Finland 1940; prakt. i Fredericia 1940-52; læge ved Forsikringsakts. Dannevirke, Fredericia 1940-63; jernbanelæge 1941; arresteret af tyskerne dec. 1943 (Kolding) og okt. 1944-maj 1945 (Kolding, Frøslev og Neuengamme); overlæge i hæren 1946, stabslæge I og kommandolæge ved vestre landsdelskommando, Århus 1953; hærkommandolæge 1968, kst. chef for forsvarets lægekorps 1972; afsked 1973; till. skolelæge u. Århus kommunale skolevæsen 1954-68 og fra 1970 u. Kbhs kommune. Senior Medical Staff Officer ved United Nations Emergency Force, Gaza, 1965.

Formand for Det frie Nord's Fredericiaafd. 1940-45; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden 1945-52, for Jydsk-fynsk militærlægeselskab 1953 (formand 1957) og for Dansk militærlægeorganisation 1957-62; formand for Dansk Militærmedicinsk Selskab 1969-73; medl. af bestyrelsen for Nordisk Militærlægeforening 1969-73; formand for Hærstabens Kunstcirkler 1970-73. Medl. af forsvarsministerens klageudvalg 1968-71, af forretningsudvalget for sygehusbe-redskabsnævnet for Storkbh 1968-73. Udenl. ordner: Fi.Fr.4.; Fi.Fr.Mk.2.; F.N.E.F.M. Adresse: Malmøg. 6,2100 Kbh 0.

GRAN Henry fh. forbundsformand og rådmand; f. 29/12 i Kbh; søn af sekretær i De samvirkende Fagforbund Carl Gran (død 1913, se Blå Bog 1913) og hustru Olga f. Richter (død 1946).

Uddannet ved boghandel; sekretær i Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1933, forretningsfører 1949, till. næstformand 1954, formand for forbundet 1963-69; rådmand i Kbhs magistrats 5. afd. 1962-70. Leder af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv fra 1970. Medl. af lærlingerådet 1956; ordfører i fællesudvalget for butikslærlinge 1938-69; medl. af Kbhs borgerrepræsentation 1948-62, af budgetudvalget og formand for hospitalsudvalget til 1962; medl. af fællesudvalget vedr. sporvejs- og busdrift i Kbhs og Frdbg. kommuner 1962; Kbhs kommunes repræsentant i det faste udvalg i Kbhs Grundejeres Renholdningssel-skab til 1970; medl. af det økonomiske råd til 1971, af LO's

forretningsudvalg 1967-71, af repræsentantskabet for arbejdsmarkedets tillægspension og bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund. Adresse: Dronn.Tværg. 54,1302 Kbh K.

GRANDJEAN Austin grafiker; f. 24/8 1930 i Kbh; søn af forfatter Louis E Grandjean (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Ellen Margrethe f. Balle; gift 28/5 1955 m. Bodil G., f. 23/3 1935 i Kbh, datter af landsretssagfører Cai Berg (se denne).

Udgået fra Sorø akademi 1947; svendebrev som håndsætter fra Langkjærs bogtrykkeri 1953, kreativ medarbejder i Lockeys reklamebureau 1953-54; grafisk formgiver i Gyldendal fra 1954, afdelingsleder 1959. Undervist på Danmarks biblioteksskole 1961-63; underviser på Den grafiske højskole fra 1964.

Medstifter af Sammenslutningen af Industrielle Grafikere 1960, i bestyrelsen 1960-62; medl. af Forening for Boghåndværks kbhsbestyrelse 1964, formand 1972, af hovedbestyrelse^ 1969; medl. af Nordisk Bogkunst 1973. Medl. af Association Typographique Internationale, Type Directors Club, New York og Society cf Typographic Designers, London.

Har udført grafisk design for Louisiana fra 1958, Den danske udstilling på Biennalen i Venedig 1958 og -64, Bokforlaget Prisma, Stockholm 1959-62, NKI-skoIan, Stockholm 1961-63, Ekstra Bladet 1964, Biblioteksforlaget, Stockholm 1967, Den kgl. kobberstiksamlings udstillinger 1967 og -68, Politiken 1968, statens museum for kunst 1970, sundhedsstyrelsen 1971, Thorvaldsens museum 1971, Kbhs Handelsbank 1972 og 1973. Idé til og udformning af jubilæumsudstillinger for Pressefotografforbundet 1962 og Forening for Boghåndværk 1963. Udsendelser i TV om »Hverdagens grafik« 1970. Repræsenteret på udstillinger og museer i ind- og udland. Har udgivet »Romain du Roi«, en studie i skrifthistorie (1951) og »Bogskriftudvikling« (1953, norsk udg. 1962). Billedredaktør (s. m. Palle Lauring) af »Ude og inde i København« (1965), »Fjern og nær« (1966) og »Danske Miljøer som malerne så dem« (1969). Oversættelse af Philip v. Schantz: De grafiske metoder (1969).

Modtaget Knud V Engelhardts mindelegat 1959. Adresse: Skt. Thomas Allé 3,1824 Kbh V.

GRANDJEAN Bredo L kunsthistoriker; f. 28/1 1916 i Kbh; søn af arkivar ved rigsarkivet Poul Bredo Grandjean (død 1957, se Blå Bog 1957) og hustru Adelheid Elisabeth f. Junge (død 1966); gift 24/6 1944 m. oversætter Christy G., f. 12/1 1917 i Kbh, datter af ingeniør Paul Aagaard (død 1960) og hustru Julie f. Schou (død 1942).

Student (Østre borgerdydskole) 1935; studerede kunsthistorie ved Kbhs universitet; medarbejder ved Kunstindustrimuseet 1940-45 og 1967-70; leder af Den kgl. Porcelainsfabriks arkiv, bibliotek og museum fra 1945.

Medl. af patronatskomiteéen for museet i Faenza 1955, af bestyrelsen for Foreningen af Danske Museumsmænd 1957-71; formand for Den Kgl. Porcelainsfabriks Kunstforening 1958-70; jurymedl. ved Concorso Internazionale delle Ceramiche, Faenza 1963 og 1972 og ved Académie International de la Céramique's udstilling i Istanbul 1967; medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1969, sekretær 1969; redaktør af Kulturminder 1972.

Har skrevet: Københavnske Palæer (1948); Flora Danica Stellet (1950); Det musselmalede Sted (1952); En Bygnings Historie, Bernstorffs Palæ (1952); Den Kgl. Porcelainsfabriks Udsalg 1780-1955 (1955); L'activité des stucateurs italiens et tessinois en Danemark (Arte e Artisti dei Laghi Lombardi Vol. II. 1961); Kongelig Dansk Porcelain 1775-1884 (1962); Aluminia-Fajancer gennem 100 Aar (1963); Dansk Ostindisk Porcelæn (1965); Blaablomstrede Stel (1968); Louis Antoine Fournier (1969). Medarbejder ved bl. a. Danske Slotte og Herregaarde, Weilbachs Kunstnerleksikon, Monumenta Ar-chitecturæ Daniæ (1961),Dansk Kunsthistorie, bd. II (1973) og Dizionario Biografico Italiano. Desuden kunsthistoriske bidrag i danske og udenl. fagtidsskrifter og museumspublika-tioner.

Tildelt Ole Haslunds Legat 1946, Carl Jacobsens Museums-mandslegat 1963, Robert Hirschsprungs Mindelegat for Kunsthistorikere 1965, C L Davids Legat 1968. Adresse: Malmøg. 12,2100 Kbh 0.

GRÅNE Leif professor, dr. theol.; f. 11/1 1928 i Lyngby; søn af ingeniør Jens Gråne (død 1961) og hustru Emma f. Christensen; gift m. Verena f. Welti.

Student (Østersøgades gymn.) 1946; cand. theol. 1952; studierejser til Sverige og Tyskland 1953; hjælpepræst i Brønshøj 1954-56; seminarielærer (-adjunkt) ved Hellerup seminarium 1956-60; universitetsadjunkt ved Kbhs universitet 1960-64; professor i teologi (hovedfag: kirke; og dogmehistorie) smstds 1964; dr. theol. 1962. Ulønnet hjælpepræst ved Solbjerg kirke 1973.

Formand for Studenterkredsen 1962-63, for Teologisk forening 1965-70; medl. af redaktionskomiteen for Archiv fur Reformationsgeschichte 1970 og af Die Kommision zur Herausgabe der Werke Martin Luthers 1971. Bøger: Confessio Augustana. Oversættelse med noter. Indførelse i den lutherske reformations hovedtanker (1959, 3. udg. 2. opl. 1972, svensk udg. 1967, tysk udg. 1970); Contra Gabrielem. Luthers Auseinandersetzung mit Gabriel Biel in der Disputatio contra scholasticam theologiam 1517 (disputats, 1962); Pierre Abélard. Filosofi og kristendom i middelalderen (1964, tysk udg. 1969, engelsk og amerikansk udg. 1970); Tidenverv. En antologi (indl. og udv. 1967); Protest og konsekvens. Faser i Martin Luthers tænkning indtil 1525 (1968); Augustin (1968); Kirken i historien. De første otte århundreder (1973). Desuden afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Kochsv.32,1812 Kbh V. Sommerbolig: Saltbæk, 4400 Kalundborg.

GRANGE Svend-Erik rektor, R.; f. 8/7 1915 i Kbh; søn af overværkfører Erik Jensen (død 1946) og hustru Hulda f. Nilsson (død 1944); gift 25/6 1944 m. Karen Margrethe G., f. 19/1 1921 i Kbh, datter af kontorchef G L Dam (død 1962, se Blå Bog 1961) og hustru Mary f. Hansen. Student (Frdbg. gymn.) 1933; cand. mag. (historie og fransk) 1941; ansat ved Rungsted statsskole s. å-, adjunkt 1944; managing director for Students' International Travel Ass:n, New York 1949-51; adjunkt ved Skt. Jørgens gymnasium 1951, ved Nyborg gymnasium s. å., lektor 1955; rektor for Rungsted statsskole 1961. Adresse: Rungsted statsskole, 2960 Rungsted Kyst.

GRATHE Asbjørn retspræsident; f. 7/6 1918 i Næstved; søn af redaktør Knud Christian Grathe (død 1919) og hustru Margrethe f. Sørensen (død 1926); gift 13/2 1944 m. Else Vibeke G., f. 6/9 1918 i Kbh, datter af metalvarefabrikant Carl Gustav Edvard Hansen (død 1931) og hustru Edith Lucie f. Myhre (død 1921).

Student (Høng) 1937; cand. jur. 1944;sekretær i justitsministeriet 1944-47; kst. dommerfuldm. (Sunds-Gudme herreder) 1947-50; påny sekretær i justitsministeriet 1950, fuldmægtig 1954, kontorchef 1958; dommer i Århus byrets 3. afd. 1964; præsident for Århus by- og herredsret 1969; till. sekretær og medhjælper hos statsadvokaterne i østre landsretskreds 1945-47 og 1950-56; kasseinsp. ved dommerembederne 1956-58; filmcensor 1958-64; næstformand for filmfondens bestyrelse 1964-72; formand for landvæsenskpmmissionen for Århus amts 2. område 1964-70; lektor ved Århus universitet 1965-68; formand for kortfilmrådet 1967-71; censor ved juridiskoembedseks. 1968; formand for arbejdsmarkedsnæv-net for Århus amt 1970. Adresse: Østre Strandallé 19,8240 Risskov.

GRAU Mogens politimester, R.p.p.; f. 12/8 1916 i Flensborg; søn af redaktør Andreas Grau (død 1935, se Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Møller (død 1965); gift 13/4 1947 m. Arnak Støckel G., f. 27/1 1920 i Nørresundby, datter af lodsformand Gustav Thostrup (død 1955) og hustru Holcha f. Støckel (død 1967).

Student (Sønderborg) 1934; cand. jur. 1940; ansat i justitsministeriet s. å.; politifuldm. i Kolding 1943; påny i justitsministeriet 1944, fuldmægtig 1950, ekspeditionssekr. 1954, kontorchef s. å.; politimester i Gladsaxe-Ballerup m. v. 1960; till. sekretær i Grønlandskommissionen 1949-50; medhjælper hos statsadvokaten for Fyn 1949-50, hos statsadvokaten for Kbh 1950-56.

Medl. af det grønlandske lovudvalg af 1951; næstformand for Foreningen af politimestre i Danmark; næstformand for Rådet for større Færdselssikkerhed; medl. af Rådet for trafiksikkerhedsforskning og trafiksikkerhedskommissionen; formand for ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse og for udvalget til godkendelse af kørelærere samt medl. af forsk, ministerielle og administrative udvalg. Udenl. ordner: B.K.5.; Fi.H.R.31. Adresse: Vangedev. 45,2820 Gentofte.

GRAU Ove direktør, Hjv.Ft.; f. 31/3 1914 i Stouby sogn; søn af overtoldbetjent Jens Sørensen Grau og hustru Jensine. Præliminæreks. 1931; handelseks. 1935; ansat i Medicinalco 1932-47; prokurist i Windfeld-Hansens Bomuldsspinderier 1947-53; direktør i Brdr. Volkerts Fabriker A/S, Kolding 1953-58; direktør for Brdr. Wittrup A/S, Vejle med søsterselskaber 1958-68.

Tidl. formand for Textilfabrikantforeningens exportudvalg og medl. af Industrirådets exportudvalg; medl. af bestyrelsen for A/S Thisted & Warrer, Vejle Beton værk A/S, Kattegat Søral A/S samt for Danske Ralsugere. Adresse: Skipperv. 7, Bredballe Strand, 7100 Vejle.

GRAUCOB Find direktør; f. 16/11 1902 i Kbh; søn af blikkenslagermester Bernh. Graucob (død 1910) og hustru Marie f. Rasmussen (død 1963); gift 1. gang 16/4 1927 (ægteskabet opløst 1941) m. Ann Sophia G. f. Gearing, f. 10/3 1905 i London, død 1959; 2. gang 12/11 1946 (ægteskabet opløst 1954) m. Ebba G. f. Kierulff Rosenthai, f. 30/4 i Kbh; 3. gang 16/5 1956 m. Sylvia G. f. Tattersley, f. 8/9 i Elland, Yorkshire, England.

Mellemskoleeks. (Gregersens skole); på Købmandsskolen; ansat i banker i London og Paris; skrev artikler til engelske, danske og finske publikationer om økonomiske og politiske emner; etablerede sig i 1925 i London som importør af danske automater; 1929-60 direktør for F. Graucob, Ltd.; siden 1943 direktør for Nu-Swift International Ltd., der specialiserer sig i fremstilling af ildslukningsapparater med fabrik i Elland, Yorkshire. Bestyrelsesformand siden 1960 for Nu-Swift Industries Ltd. og dettes datterselskaber. Æresmedlem af The West Yorkshire Anglo-Scandinavian Society 1965. Har bl. a. skrevet: America, you surprised me! (1935) og (s. m. Joyce Longley): Physician, heal thyself (1942).

Adresse: Overgate, 30 Hullen Edge Road, Elland, Yorkshire,

HX5-OQY, England.

GRAUDAL Hans overlæge, dr. med.; f. 31/12 1918 i Århus; søn af førstelærer Kjeld Jensen (død 1956) og hustru Ane Mathilde f. Kristensen (død 1958); gift m. Dorthe G., f. 20/7 1916, datter af gårdejer Niels Hansen Sigsgård (død 1935) og hustru Charlotte f. Pedersen (død 1941).

Student (Århus kathedralskole) 1938; med. eks. 1946; dr. med. 1956; speciallæge i fysiurgi 1958; ansættelse ved sygehuse i provinsen 1946-50, ved statens seruminstitut 1950-53, ved hospitaler i Kbh 1953-58; overlæge ved Kong Christian X' gigtsanatorium,o Gråsten 1959-65; chef for rheumatologisk forskningsafd., Århus universitet fra 1965. Formand for Dansk Selskab for Gigtforskning 1970; tilsynsførende læge ved gigtsanatoriet Hans Jensens Hjem 1965; medredaktør af Acta Rheumat. Scandinavica 1966. Præsident for 13. nordiske reumatologkongres 1970. Har skrevet: Undersøgelser over bevægelige streptokokker (disputats, 1955); Reumatologi og fysioterapi (i Håndbog for sygeplejersker, 1969) samt tidsskriftartikler. Tildelt Tjæreborgprisen 1968; Lars Christophersen og hustru Adolfine født Heyerdahls legat 1968.

Adresse: Fyrrebakken 5,8520 Lystrup St.

GRAULUND HANSEN Orla landsdommer, R.; f. 13/7 1922 i Kbh; søn af detailhandler Niels Kristian Hansen (død 1956) og hustru Ane Meta f. Petersen; gift 1. gang 28/12 1950 m. tandlæge Inger Lise G. H., f. 6/11 1922 i Hørve, død 1953, datter af dyrlæge Jens Dalgaard Mikkelsen (død 1959) og hustru Elisa Sofie f. Hansen (død 1947); 2. gang 22/5 1955 m. tandlæge Ulla G. H.; f. 27/10 1925 i Kbh, datter af hovedbogholder Nis Petersen (død 1972) og hustru Laura f. Schlander.

Student (Chrsthavns gymn.) 1940; cand. jur. 1947; fg. sekretær i justitsministeriet 1947. udnævnt 1951, fuldmægtig 1957; kst. dommer i Frederikssund 1961-62; kontorchef i justitsministeriet 1962; kst. dommer i østre landsret 1965-66, 1967-68 og 1970-71; dommer i østre landsret 1971. Till. dommerfuldm. 1948-51; sekretær for statsadvokaten og rigsadvokaten 1955-58; medhjælper hos statsadvokaten for Kbh 1957-61; kasseinsp. ved dommerembederne 1962-71; medl. af F.N.'s menneskerettighedskommission 1964-65. Adresse: Svanevænget 34,2100 Kbh 0.

GRAUSLUND Jens postmester, R'.; f. 28/12 1895 i Gjelballe; søn af landmand Jørgen Grauslund (død 1956) og hustru Marie f. Ousen (død 1921); gift 12/9 1921 m. Dagmar Katrine G., f. 8/6 1892, død 1967, datter af førstelærer Niels Kristensen (død 1929) og hustru Ane Marie f. Hansen (død 1955). Præliminæreks; indtrådt i postvæsenet 1912; assistent 1919; overassist. 1935; kontrollør 1941; postmester i Ringkøbing 1944, i Odense 1955-65.

Medl. af Ringkøbing byråd 1950-55; formand for Kultursamvirke for Ringkøbing og Omegn 1948-53 og for Ringkøbing socialfilantropiske Byggeselskab 1954-55. Adresse: Birkev. 14,5000 Odense.

GRAVERS Arne arkitekt; f. 25/12 1918 i Århus; søn af maleren Karl Nielsen og hustru Mary Elise f. Pedersen. Afgang fra Kunstakademiet 1945. Præmieret i arkitektkonkurrencer s. m. Johan Richter. Opførte bygninger bl. a.: Århus statsgymn., Grenå gymn., Grindsted gymn., Vejle gymn., Varde gymn., Gammelgårds-skolen i Åby, Grindsted Vestre skole, Løvenholm kollegiet, Langenæskirken i Århus, Åby bibliotek, Grindsted Idrætspark, Åbyhøj Idrætspark, Set. Clemens apotek. Jernbaneapoteket og Løveapoteket i Århus, Arbejdernes Landsbank i Århus, Privatbanken - indr. af filialer, kontorbygning for Arbejdernes Andelsboligforening, kontor- og forretningsbyg-ning ved Viby Torv, Jyllands Kreditforening i Viby, plejehjemmet »Hestehaven«, Holstebro plejehjem, Herning plejehjem, Tranbjerg plejehjem, plejehjemmet »Set. Olaf«, Reginehøj børneinstitution. Frydenlund børneinstitution, Klostervangens børneinstitution, Folkekuren ved Hald og Skanderborg sygehus - udvidelse og ombygning. Sociale boligbebyggelser: Reginehøj, Statsbo afd. 3, Lejerbo afd. 70, Frydenlund, Klostervangen samt private boligbebyggelser i Århus og Grindsted.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1966, Træprisen 1965, Århus Permanentes præmie for smukt boligbyggeri 1963. Adresse: Park Allé 15,8000 Århus C.

GRAVERSEN Andreas fabrikant; f. 22/11 1924 i Gudum ved Lemvig; søn af fh. gårdejer Peder Graversen og hustru Marie f. Thomsen; gift 12/4 1949 m. Grethe G., f. 21/3 1928 i Holsted By, datter af fh. møller og elværksejer H V Jørgensen og hustru Marie f. Jensen.

Student (Struer statsgymn.) 1943; boligkonsulent 1948; ansat hos Harbo Sølvsten, Århus 1948-50; forretningsfører i A/S Coordina-Møbler, Århus 1950-52; selvstændig som møbelfabrikant i Strib 1952-55; overtog 1955 A/S Fredericia Stolefabrik.

Medl. af bestyrelsen for Træindustriens fabrikantforening fra 1965, formand fra 1973; medl. af bestyrelsen for Fredericia Handelsstandsforening fra 1964, formand 1970-73; formand for Fredericia-Middelfart handelsskole fra 1965; medl. af Erritsø kommunalbestyrelse 1966-70; formand for Dansk Møbelkontrol 1970-73; medl. af Trærådet fra 1970, af Industrirådets hovedbestyrelse fra 1973 og af Industrifagenes forretningsudvalg fra 1973.

Modtog Møbelprisen 1971 i fællesskab med arkitekt Børge Mogensen. Adresse: Blåhøj 3, Erritsø, 7000 Fredericia.

GRAVERSEN Chr. rektor; f. 17/5 1910 i Odense; søn af overlærer Hans Graversen (død 1972) og hustru Anna f. Berg (død 1967); gift 6/7 1940 m. Karen G., f. 10/6 1917 på Frdbg., datter af læge Hans Kristensen (død 1960) og hustru Ragna f. Lyngby.

Student (Odense katedralskole) 1928; cand. mag. 1936; timelærer ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereks. 1941, adjunkt 1944; lektor ved Johannesskolen 1950, rektor 1966. Medl. af eksamenskommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1962-66; censorsuppleant ved Kbhs universitet 1963, censor 1970. Medl. af bestyrelsen for Privatgymnasiernes lærerforening 1965-69. Har skrevet et par vidensk. afhandlinger samt artikler i faglige tidsskrifter; medforfatter til lærebog.

Adresse: Nørrebrog. 168,2200 Kbh N.

Sommerbolig: Pindalstuen, Nykøbingv. 10,4550 Asnæs.

GRAVESEN Erik direktør, R., D.r.K.M.; f. 6/12 1905 i Kbh; søn af fabrikant Vilhelm Gravesen (død 1952, se Blå Bog 1951) og hustru Anna Margrethe f. Bang (død 1944); gift 20/5 1930 m. Inga G., f. 21/5 1910 på Frdbg, datter af isenkræmmer Janus Dornonville de la Cour (død 1957) og hustru Ida f. Bencke (død 1950).

Realeks. (Schneekloths skole); ansat på A/S Valby Strømpefabrik 1922; teknisk uddannet her og på tekstilmaskinfabrikker i England og Tyskland; driftsbestyrer på A/S Valby Strømpefabrik 1930, direktør 1941, adm. direktør 1957-70, medl. af bestyrelsen for samme 1952-71, formand 1969-70; medstifter af og medl. af bestyrelsen for A/S Fashionit 1954-71, adm. direktør i selskabet 1957-70 og for A/S Vasteks 1956-71. Formand for Danmarks Textiltekniske Forening 1942-50, derefter æresmedlem af foreningen; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Virksomheder i Industrikvarter i 1942-71, formand 1942-50; medl. af hovedbestyrelsen for Textilfabrikantforeningen 1948-71, formand 1950-56; medl. af bestyrelsen for Dansk Textilforskningsinstitut 1944-59, næstformand 1951-59, af bestyrelsen for Dansk Textil Institut 1960-72 og for Børnegårdene ved industrikvarteret i Valby 1945-50, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde 1947-71; medl. af Industrirådet 1950-71, af Industriforeningens og Industrirådets bestyrelse 1950-58, viceformand 1954-58, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1950-57, af arbejdsretten 1950-73, af Erhvervenes fællesudvalg om skattespørgsmål 1956-71; handelskyndigt medl. af sø- og handelsretten fra 1957 og ved østre landsret fra 1968; medl. af bestyrelsen for Textilindustriens Ulykkesforsikring 1952-71 og for Danmark-Amerika Fondet 1952-71, næstformand 1956-64; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954, formand for gruppe 7 samt medl. af akademirådet 1959-65; medl. af bestyrelsen for Alex. Foss' Industrifond 1954-71, formand 1967-71; medl. af bestyrelsen for E R Rasmussens Fond fra 1955 samt af repræsentantskabet for Ensomme ;Gamles Værn fra 1958 og for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S 1959-71; formand for Chr. F Madsens Fond 1963-70. Adresse: Enighedsv. 6C, 2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Strandvangen 6, Rågeleje, 3210 Vejby.

GRAVESEN Johs. F. landsretssagfører; f. 21/12 1915 i Kbh; søn af repræsentant Ferdinand Ambrosius Gravesen (død 1963) og hustru Louise Charlotte f. Faber (død 1969); gift 27/2 1943 m. Kirsten G., f. 13/10 1917 på Frdbg., datter af civilingeniør, konsulent Kai Bing (død 1960, se Blå Bog 1959) og hustru Kathrine Maria f. Stilling-Andersen. Student (Frdbg. gymn.) 1934; cand. jur. 1941; landsretssagf. i Viborgfra 1945, møderet for højesteret; offentlige sager 1955. Medl. af advokatnævnet 1961-69, af advokatrådet 1969-73; konservativt medl. af Viborg byråd 1958-62; medl. af bestyrelsen for Hansen & Smedegaard A/S, Viborg Bygge A/S, Ravnstrup Savmølle A/S, m. fl. Adresse: Kokholmv. 11,8800 Viborg.

GRAVESEN Poul Bondo overlæge, dr. med.; f. 7/4 1910 på Frdbg.; søn af tandlæge Carl Christian Gravesen og hustru Signe f. Bondo; gift 29/10 1938 m. tandlæge Nøtter G., f. 8/3 1915 i Vordingborg, datter af tandlæge Kristian Elmquist og hustru Ingeborg f. Balslev.

Med. eks. 1935; dr. med. (Lymphogranulomatosis benigna) 1942; overlæge ved Frederiksborg amts tuberkuloseafd. og tuberkulosestationer 1945.

Adresse: Bakkedraget 9,3400 Hillerød.

GRAVESEN Aage fabrikant, R; f. 4/9 1887 i Ringkøbing; søn af tandlæge C C Gravesen (død 1910) og hustru Johanne f. Friis (død 1932); gift 20/9 1912 m. Inger G., f. 15/12 1888 i Kbh, datter af overfaktor W Halberg (død 1934) og hustru Anna f. Schou (død 1933).

Præliminæreks. (Schneekloths skole); handelsuddannelse i manufaktur en gros 1904-07; afgangseks. fra Købmandsskolen 1908; ansat i Det Østasiatiske Kompagni's filial i Singapore 1908-11. Siden 1911 tilknyttet et nu ophævet konsortium indenfor textilfabrikationen som medl. af bestyrelsen (formand 1952-69) og af direktionen (adm. direktør 1949-57). Næstformand i Trikotagefabrikantforeningen 1949-62; medl. af forsk, udvalg indenfor Textilfabrikantforeningen m. fl. til 1957.

Adresse: Enemarksv. 11,2820 Gentofte. Sommerbolig: Klithytten, 3360 Liseleje.

GRAVGAARD Asmind seminarierektor; f. 5/11 1908; søn af Erik Gravgaard Petersen (død 1930) og hustru Margrethe f. Brændstrup (død 1914); gift 21/10 1932 m. Ingrid G., f. 16/6 1910 i Århus, datter af overlærer Johannes Kristensen (død 1968) og hustru, overlærer Abelone K. (død 1949). Lærereks. (Jelling); lægeaut. talepædagog (statens institut for talelidende, Hellerup); musikuddannelse: violin, sang, klaver, orgel, teori; koncertvirksomhed bl. a. radio 1930-54; kommunelærer i Viby ). 1932-39; seminarielærer ved Tønder statsseminarium 1939-53; rektor ved Marselisborg seminarium 1953; lærer i sang ved Det jyske musikkonservatorium 1954-64.

Bestyrelsesmedl. i Danmarks sanglærerforening 1946, formand fra 1964; formand for Kunst j skolen 1962. Adresse: Dalgas Avenue 33,8000 Århus C.

GREDAL Eva fh. socialminister; f. 19/2 1927 i Nørresundby; datter af konditorsvend Albert W Tuure og hustru Mary f. Larsen; gift 6/3 1949 m. farvandsdirektør, civilingeniør Otto Gredal (se denne).

Realeks. 1943; studentereks. 1947; socialrådgiver 1954; socialminister i det trcdie ministerium Krag 1971, i ministeriet Anker Jørgensen 1972-73.

Formand for Dansk Socialrådgiverforening 1959-67; næstformand i Landsforeningen for Mentalhygiejne 1967-71; medl. af udvalget om rådgivning inden for det sociale område 1967-71, af seksualoplysningsudvalget 1964-69; næstformand for Mentalhygiejnisk forskningsinstitut 1968-71; lokalrådsformand for Østerbro 1968-71; næstformand for Dansk Kvindesamfund 1959; medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbunds 10. kreds 1965-67; medl. af folketinget 1971. Adresse: Østbaneg. 11,2100 Kbh 0.

GREDAL Otto farvandsdirektør, civilingeniør; f. 16/6 1925 i Holbæk; søn af lektor Niels Gredal og hustru Martha f. Mortensen; gift 6/3 1949 m. fh. socialminister Eva Gredal (se denne).

Student (Fredericia) 1943; cand. polyt. 1949; ansat i fyrdirektoratet 1950, fyringeniør og chef for fyrvæsenets tekniske tjeneste 1968, fyrdirektør 1972, direktør for farvandsvæsenet 1973.

Medl. af udvalget vedr. sammenlægning af fyrvæsenet, lodsvæsenet, redningsvæsenet og søkortarkivet til et farvandsvæsen 1972. Dansk repræsentant i International Association of Lighthouse Authorities; medl. af isbrydningsrå-det. Medl. af menighedsrådet ved Hans Egede kirke. Adresse: Østbaneg. 11,2100 Kbh 0.

GREDSTED Svend vicepolitiinspektør, cand. jur., R., CFFH., HTR, D.r.K.Ft.p.p.; f. 7/10 1908 på Frdbg.; søn af kontorchef M Gredsted (død 1946, se Blå Bog 1943) og hustru Helga f. Jørgensen (død 1962); gift 4/12 1936 m. Else G., f. 4/10 1913 i Odense, adoptivdatter af afdøde frøken Marie Halberg. Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Kbh til 1936; bestall. som advokat; politibetjent ved Kbhs ordenspoliti 1937; kst. politifuldm. i Tønder 1938; sekretær hos chefen for Kbhs opdagelsespoliti 1940; politikommissær i Kbhs politis udrykningstjeneste og luftværnsafd. 1941; chef for Kbhs politis 5. kreds, Vesterbro 1945-70, for Kbhs politis 9. kreds, Valby fra 1970; vicepolitiinsp. fra 1974; till. leder af den kriminalpræventive politiafd. fra 1952; militær- og politiafs-nitschef i modstandsbevægelsens region VI, afsnit 7; UN-fellow 1954; korresp. sekretær i Federation Internationale de Fonctionnaires Supérieurde Police, Paris 1954-69. Medstifter af og tidl. formand for bestyrelsen for Vesterbro Seniorklub (Vesterbro Ungdomsklub) fra 1948 og Politiets Ungdoms Klubber 1952, daglig leder af sidstn.; præsident for Valby-Vesterbro Rotary Klub 1956-57; medl. af bestyrelsen for Dansk Røde Kors, den storkbhvnske landsdelssammen-slutning, fra 1970 till. medl. af hovedbestyrelsen for Dansk

Røde Kors; præsident for Danmarks Cykle Union 1957-60; æresmedlem af SOS-Kinderdorf International 1964; bestyrelsesmedl. i Danske Venner af SOS-Børnebyerne; præsident for International Police Association, danske sektion fra 1970. Modtaget Margrethe Brinch's Legat 1953 og Otto Bruun-prisen 1956.

Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; Sv.Lv.FT.2.

Adresse: Sauntevænget 12, 3100 Hornbæk og GI. Køge Landev. 11,2500 Valby.

GREDSTED ANDERSEN Johannes forstander, civilingeniør, se Andersen Johannes Gredsted.

GREEN Johs. fh. bankdirektør, K.p.p.; f. 29/5 1904 på Frdbg.; søn af nationalbankdirektør H Green (død 1931, se Blå Bog 1930) og hustru Johanne Frederikke f. Hall (død 1960); gift 2/6 1931 m. Vibeke Marie G., f. 4/3, død 1973, datter af læge Christian Neergaard (død 1965) og hustru Margrethe Sophie f. Bertelsen (død 1955).

Student (Frdbg. gymn.) 1922; ansat i Barclays Bank, Ltd., London 1924; cand. jur. 1928; assistent i Kbhs Handelsbank og sagførerfuldm. s. å.; fuldmægtig i Privatbanken 1929, kontorchef 1936, underdir. 1940, vicedir. 1950, direktør 1953-69.

Medl. af redaktionen for børshåndbogen Greens Danske Fonds og Aktier 1938, redaktør 1945-56; medl. af bestyrelsen for A/S Den ny Laanebank 1939-53 og for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1954-69, formand 1955-58 og 1964-67; medl. af udvalget af 1954 vedr. værdifaste obligationer, af kommissionen om udenrigstjenesten 1957-60, af vareforsy-ningsrådet 1955-58, af Det internationale Handelskammers danske nationale komité 1955-58 og 1964-67, af Institut International d'Etudes Bancaires 1956-70, af repræsentantskabet for A S Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk til 1970, formand 1958-60; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1963 (medl. af Akademiet for de tekniske Videnskabers finansråd 1967 og formand for dettes komité 1967-70); formand for Erhvervenes EDB-råd 1968-70; formand for bestyrelsen for Irma Fabrikerne A/S, A/S Bella Centret, Aktieforvaltningsinstitutet Investor, A/S Investor af 1962 og Kredit-Finansierings-Kompagniet A/S 1970; medl. af bestyrelsen for Nordisk Factoring A/S 1970 og for Karl Pedersens og Hustrus Industrifond 1970. Udenl. orden: I F.2.

Adresse: Strandv. 439, 2930 Klampenborg og Davrup hovedgård, 4450 Jyderup.

GREEN-ANDERSEN Knud direktør; f. 29/4 1912 i Slagelse; søn af sagfører, godsforvalter, sparekassedirektør Georg Green-Andersen (død 1932) og hustru Helene f. Nielsen (død 1954); gift 1/4 1949 m. Valborg G-A., datter af grosserer Rasmussen (død 1936) og hustru Petra f. Lyngberg. Student (Sorø) 1930; civiløkonom 1933; sekretær i Magasin du Nord's organisationsafd. 1933-37; direktionssekr. i A/S Schiønning & Arve 1937, underdir. 1943, direktør 1963, adm. direktør 1965-69. Medl. af bestyrelsen og direktør for Arro Plastic A/S, Lundby 1966, indehaver fra 1969. Formand for Plastic-Sammenslutningen 1963-73; medl. af Industrirådet 1964, af bestyrelsen for Rubber Engineering & Products (PTY) Ltd., Durban 1965-69 og Formaplex A/S 1967-69; medl. af bestyrelsen for Dansk Salgs- og Reklameforbund 1966-68; næstformand for Dansk Varedeklarations Nævn 1966-73; 1966 medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og Handelshøjskolens styrelsesråd.

Adresse: Vodroffsv. 2 A, 1900 Kbh V. Sommerbolig: Parcelgårdsv. 12, Rågeleje, 3210 Vejby.

GREGERSEN Axel skoledirektør; R'.; f. 3/10 1903 i Kerteminde; søn af fabrikant, malermester, forstander Herman Gregersen (død 1950) og hustru Marie f. Høj (død 1970); gift 26/4 1929 m. Carla G., f. 7/8 1904 i Holsted By, datter af herreekviperingshandler N C Johansen (død 1951) og hustru Mette f. Malle (død 1952).

Udgået fra Kerteminde realskole; højskoleophold; lærereks. (Jelling) 1924; videreuddannelse i Kbh, bl. a. på Triers faglærerkursus og statens kursus for lærere ved tekniske undervisningsvirksomheder; ansat ved Hans Gregersens skole, Frdbg. 1925, skolebestyrer smstds 1934; ansat ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1936; skoleinsp. ved Lollands-vejens skole 1947; till. lærer ved Danmarks lærerhøjskole 1939-47 og ved KFUM's seminarium fra 1950, praktikleder og lærer i metodik smstds fra 1952; medarbejder ved Danmarks skoleradio i naturfag fra 1948; skoledir. i Odense 1953-70. Tidl. tillidshverv: formand for Foreningen af kommunale Skoleledere på Frdbg. 1952-53; medl. af Adventskirkens menighedsråd 1949-53; medl. af ungdomsnævnet 1953, af bestyrelsen for Arbejdsteknisk skole, Odense og af bestyrelsen for Skolecentralen for Fyn 1953-64; formand for Fyns studenterkursus 1953-63, næstformand 1963; formand for Odense lærerkursus 1953-65; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden, Odense; formand for Den fynske skolescene; formand for bestyrelsen for Odense børnehaveseminarium og medl. af bestyrelsen for seminariets øvelsesbør-nehave, Nuv. tillidshverv: formand for Odenseforeningen af 1956; medl. af bestyrelsen for Grænseforeningen; medl. af Odense Vestre Rotary-Klub. Adresse: Platanv. 14,5000 Odense.

GREGERSEN Eilif professor, overlæge, dr. med.; f. 25/11 1924 i Åle; søn af sognepræst Niels Jessen Gregersen og hustru Agnes f. Christensen; gift 16/5 1951 m. sygeplejerske Rita G, f. 14/8 1927 i Næstved, datter af købmand Peter Larsen (død 1957) og hustru Agnes f. Hansen. Student (Herlufsholm) 1944; med. eks. 1952; speciallægeuddannelse i øjensygdomme 1956-66 ved øjenafd. i Storkbh, bl. a. 1. reservelæge ved rigshospitalets øjenafd.; dr. med. 1960; specialistanerk. i øjensygdomme 1961; overlæge ved Frdbg. hospitals øjenafd. 1967-69; professor i øjensygdomme ved Kbhs universitet og overlæge ved rigshospitalets øjenafd. 1969. Sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen i øjensygdomme 1969.

Bestyrelsesmedl. (sekretær og næstformand) i Dansk oftalmologisk Selskab 1963-66, medl. af selskabets uddannel-seskomité 1969; suppleant for den tilforordnede i specialistnævnet ved specialistanerk. i øjensygd. 1967-70; dansk medl. af Consilium Europæum Strabismi Studio Deditum (det europæiske skeleråd) 1967; medl. af komiteen til forebyggelse af blindhed 1970; medredaktør af Acta Ophthalmologica 1970. Har skrevet: Studies on the Spongy Structure of the Human Iris and Its Imbibition with the Aqueous Humour (disp. 1960). Desuden en række vidensk. arbejder bl. a. vedr. skelen, svagsynsbehandling, samsynsdefekter og øjenmuskellammel-ser. Adresse: Langs Hegnet 22,2800 Lyngby.

GREGERSEN Emil maler; f. 22/2 1921 i Balling; søn af murermester Jens Gregersen (død 1948) og hustru Dorthea f. Toftgaard (død 1952); gift 16/6 1949 m. Marit G, f. 28/3 1929 i Oslo, datter af maler Thorbjørn Lie-jørgensen, Oslo (død 1961 jog hustru Marthe Marie f. Longum (død 1970). Uddannet malersvend. Debut på Kunstnernes efterårsudstilling 1946; separatudstilling i Ung dansk Kunst 1964 og Kunstnerforbundet, Osto 1965; retrospektiv udstilling i Kbhs Kunstforening 1968 og Århus kunstmuseum 1968; deltaget i udstillinger i ind- og udland. Medl. af sammenslutningen Den jyske 1957-62, Grønningen 1964-70, Vrå udstillingen, Den frie udstilling fra 1971.

Medl. af ledelsen for og lærer ved Det jyske kunstakademi; udvalgsmedlem i statens kunstfonds udsmykningsudvalg 1971. Udsmykningsopgaver: 2 for statens kunstfond, Erhvervsskolen i Ikast, mosaik (1968); Odder rådhus, gobelin og farveafsætning (1972); mosaik til: Hotel Stavrby Skov (1967), Dansk Arbejdsgiverforenings kursusejendom Bøgehøj, Ebeltoft, vandrehallen i uddannelses- og konferencecentret Scanticon, Skade Bakker, Bieldungzentrum Feldafing Miin-chen (Siemens A-G). Kunstnerisk samarbejde med arkitekterne Friis & Moltke Nielsen: Hotel Tre Ege, Brabrand (1961), Bruun & Sørensen, Århus (1962), Hotel Lakolk, Rømø (1964), Hotel Stavrby Skov (1967), Entreprenørforeningens kursus-skole, Ebeltoft (1968), Scanticon, Skade Bakker (1969), Bøgehøj, Ebeltoft (1971).

Repræsenteret på: Statens museum for kunst; Århus kunstmuseum; Hjørring kunstmuseum; Bergens billedgalleri; samt i Oslo og Karlstad. Endv. solgt til Ny Carlsbergfondet, statens kunstfond og udenrigsministeriet. Modtaget forsk, legater og Carlsons præmie. Adresse: Hamphøjv. 20, Skade, 8270 Højbjerg.

GREGERSEN Erling direktør; f. 24/7 1931 i Esbjerg; søn af repræsentant Chr. Gregersen og hustru Agathe f. Gregersen; gift 24/6 1961 m. Birthe G, f. 9/2 1936 i Guldbjerg, Fyn, datter af pensionist Marius Madsen og hustru Erna f. Olsen. Højere handelseks. (Niels Brock) 1956; ophold i Vesttyskland og Frankrig 1956-60; afdelingsleder i Landbrugets afsætningsudvalg 1960-64; direktør i Meatcut A/S 1964-71; HD i udenrigshandel 1965; adm. direktør for Danpo, Danmarks Andels Fjerkræslagterier, 1971.

Medl. af Dybfrostproducenternes fællesråd 1964-73, af bestyrelsen for Dansk Dybfrost A/S 1965-71, af Fjerkræeksport-udvalget 1972, Fjerkræbranchens samarbejdsudvalg 1972, rådg. udvalg for fjerkræ ved EF-kommissionen, Bruxelles 1972 og A.V.E.Z., Bruxelles 1973. Adresse: Mosevænget 51,8900 Randers.

GREGERSEN Gunnar overlæge, dr. med.; f. 5/10 1929 i Esbjerg; søn af gårdejer Niels J Gregersen og hustru Metha Anine f. Jensen (død 1936); gift 20/3 1951 m. Birgit G, f. 22/4 1927 i Esbjerg, datter af handelsgartner Ernst Alfred Jensen og hustru Erna f. Buhl.

Student (Esbjerg statsskole) 1948; med. eks. (Århus univ.) 1956; speciallæge i intern medicin 1966, i nefrologi 1971; dr. med. 1969. Hospitalsansættelser som yngre læge i Thisted, Holstebro, Kbhs kommunehospital, Randers og Århus kommunehospital. Overlæge ved med. afd. C, Århus kommunehospital 1969-71; lektor i intern medicin ved Århus universitet 1969-71; overlæge ved med. afd., Esbjerg centralsygehus fra 1971.

Formand for Foreningen af danske Lægestuderende, Århus 1955-56; medl. af Foreningen af yngre Lægers repræsentantskab 1956-63 og bestyrelse 1960-63, af samme forenings voldgiftsret 1963-69 og af Den alm. danske Lægeforenings etiske råd 1969-73; formand for Ribe amts overlægeråd fra 1973; næstformand i Ribe amts lægekredsforening fra 1974. Har skrevet: Perifere nervers funktion ved diabetes mellitus (disp., 1969). Tidsskriftartikler om sukkersyge, biskjoldbrusk-kirtleme, mineralstofskiftet og neurofysiologiske emner m.v. Adresse: Sejlstedlundv. 12,6700 Esbjerg.

GREGERSEN Hans Peter oberst, R1., HTH.; f. 1/1 1917 i Århus; søn af overofficiant Georg Kristjan Gregersen (død 1964) og hustru Metha f. Mogensen (død 1967); gift 5/7 1958 m. Kirsten Olivia G, f. 10/11 1925 i Kbh, datter af slagtermester Carl Christian Frederik Andersen og hustru Anna f. Madsen.

Hærens officersskole 1939-43; polyteknisk læreanstalt 1943-44; arresteret af Gestapo 1944, i Dachau og Neuengam-me m. v. til befrielsen; hærens officersskoles specialklasses ingeniørkursus 1948-51; kaptajnløjtn. 1949; kaptajn 1951; tjeneste i forsvarsministeriet 1952-55; kontorchef smstds 1957-65; oberstløjtn. 1960; bataljonschef for 1. ingeniørbataljon 1965-67; chef for forsvarets ABC-skole 1967-68; ansat i hærinspektoratet som tjenestegrensinsp. for ingeniørtjenesten 1968-70; oberst 1970; afdelingschef i forsvarskommandoen 1970. Lærer ved hærens officersskole 1953-55. Medl. af forsk, ministerielle udvalg. Adresse: Dyssevangen 32,3520 Farum.

GREGERSEN Kaj Møller teknisk chef i søværnet, civilingeniør; f. 3/11 1930 i Halvrimmen; søn af fh. gårdejer, amtsrådsmedlem Jens Møller Gregersen og hustru Maren f. Andersen; gift 16/9 1967 m. gymnastikpædagog Margrethe G, f. 24/5 1943 i Rebild, datter af fh. gårdejer, folketingsmand Peder Christensen og hustru Ingefred C. Student (Ålborg katedralskole) 1949; cand. polyt. 1955; søløjtn. II i res. 1955, søløjtn. I 1956; radaringeniør ved søværnets televæsen 1957, sektionschef for radartekn. sektion 1959, afdelingsing., chef for tekn. afd. 1961, tekn. chef ved søværnets materielkommando 1969. Adresse: Poppel Allé 12A, 2840 Holte.

GREGERSEN Mettinus mejeribestyrer, R.; f. 10/6 1905 i Thorstrup sogn, Ribe amt; søn af gårdejer Theodor Marinus Gregersen (død 1968) og hustru Birthe f. Bertelsen (død 1964); gift 9/10 1932 m. Ragna Marie G, f. 20/8 1908 i Humble sogn, Langeland, død 1972, datter af skibsfører Rasmus Hansen Christensen (død 1916) og hustru Laura f. Rasmussen (død 1953).

Udgået fra folkeskolen, derefter 1 års tid ved landbruget; i mejerilære på Bryndum Andelsmejeri 1920 og afsluttede læretiden på Tryggelev Fodslette Andelsmejeri på Langeland; mejerist på Flemløse Andelsmejeri; ophold på Ladelund mælkeriskole 1929-30; førstemejerist på Nordenbro Andelsmejeri 1930, mejeribestyrer 1931; mejeribestyrer på Ørbæk Andelsmejeri siden 1936.

Medl. af bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen 1939-45, af Ørbæk sogneråd 1941-49, af bestyrelsen for Svendborg amts Mejeristforening 1947-59, deraf 10 år som formand, af Dansk Mejeristforenings hovedbestyrelse 1954-60, af bestyrelsen for De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik fra 1957, formand fra 1958; formand for bestyrelsen for Mejeribrugets Emballagefabrik Danapak fra 1958; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Nyborg By og Omegn fra 1959, af bestyrelsen for Maskinfabriken Rannie fra 1971. Adresse: Ørbæk Andelsmejeri, 5853 Ørbæk, Fyn.

GREGERSEN Peder fh. førstelærer; f. 13/11 1889 på Næsborg Vestergaard ved Løgstør; søn af gårdejer Gregers Pedersen (død 1904) og hustru Kirstine f. Sørensen (død 1932); gift 16/10 1915 m. Johanne G., f. 12/8 1890 i Allerup, død 1961, datter af sognepræst N S Nielsen (død 1920) og hustru Birgitte f. Hansen (død 1939).

Lærereks. (Ranum) 1910; vikar i Vester Hornum 1910-12; lærer ved Holsted byskole 1912-15; førstelærer i Maltbæk 1915-51.

Medl. af bestyrelsen for Malt sogns kommunale hjælpekasse 1921-29, formand 1925-29; medstifter af Retsforbundet for Ribe amt 1922 og medl. af dets første bestyrelse; formand for Retsforbundet i Bække valgkreds 1925-32; medl. af folketinget 1932-43 og 1950-53, af finansudvalget 1940-43 og 1950-53; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening 1948-52 og 1956-60; medl. af Malt sogns menighedsråd 1949-51; landsformand for Danmarks Retsforbund 1953-55. Medredaktør af ugebladet »Retspolitikken« 1937-41. Adresse: 6600 Vejen.

GREGAARD Peer teaterchef, R'.p.p.; f. 3/5 1913 i Kbh; søn af teaterdirektør Poul Gregaard (død 1950) og hustru Helga-Marie f. Nielsen (død 1952); gift 24/6 1947 m. Ulla G., f. 22/10 1925, datter af teaterchef Bjorn Hodell. Stockholm (død 1957) og hustru Greta f. Jåderstrom (død 1947). Student (Vestre borgerdydskole) 1932; sceneassistent ved Folketeatret 1933; teaterinspektør ved Betty Nansen-Teatret 1934; regissør ved Folketeatret s. å., teaterinspektør og presseattaché smstds. 1935, till. dramatisk konsulent 1936; økonomiinsp. ved Folketeatret og Det ny Teater 1940-44; leder af Det ny Teater 1944-66; chef for Det kgl. Teater fra 1966. Produktionsinteressent i Théåtre Antoine, Paris 1956-57 samt i Phoenix Theatre, London i 1957 og Aldwych Theatre, London 1957-59. Formand for bestyrelsen og adm. direktør for Det ny Teateraktieselskab 1963-66.

Leder af Teaterdirektørforeningens skuespillerskole fra dens oprettelse 1949 til 1961, formand for styrelsen for samme 1959-66; formand for bestyrelsen for Teaterdirektørforeningens hjælpefond 1953-66; formand for teaterakademiudvalget 1963-65, Nordisk Teaterlederråd 1960-69, Danske Teaterlederes Fællesråd 1964-69 og for bestyrelsen for Det kgl. Teaters Pensionsfond; medl. af teaterrådet 1959-73, af kulturudvalget 1960-70, af foreningen Nordens råd, af bestyrelsen for Dansk ITI Center (International Theatre Institute of UNESCO) 1959-66, Dansk Teaterunion 1960-66, Elisabeth Dons Mindelegat og Gosta Ekmans nordiske Mindefond o. a. fonds og legater, af komiteen for Henkels Johanne Luise Heiberg pris og Schall-Holbergs ærespris; leder af gæstespil med »Le Cid« på Théåtre Sarah-Bernhardt, Paris 1954. Tildelt Teaterpokalen 1953, Drottningholms kungl. Hovteaters fortjenstmed. i guld 1966.

Har skrevet: Min Tro paa Teatret (1954); Teater paa Broadway og udenfor (1956); kapitler i bøgerne om Mogens Wieth (1962) og Bodil Ipsen (1965). Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; S.N.2. Adresse: H C Ørsteds V. 20,1879 Kbh V. Sommerbolig: Villa Therosen, 2942 Skodsborg.

GREISEN Orla direktør; f. 5/4 1914 i Kbh; søn af kontorchef Georg Greisen (død 1968) og hustru Marie f. Nielsen (død 1962); gift 1/3 1938 m. Inger Louise G., f. 16/3 1914 i Kbh,

datter af civilingeniør, direktør Knud Sadolin (død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Ingeborg f. Prytz.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1932; uddannet på Dansk Sojakagefabrik og i Stettiner Ølmuhle (Tyskland); ansat hos Sadolin & Holmblad A/S 1936, hos Kemisk Værk Køge A/S fra 1937, prokurist 1944, direktør 1946, adm. direktør 1971. Medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening i Hørsholm 1959-71, formand 1966-71; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og Importører af Plantebeskyttelsesmidler 1948-60, formand 1957-60; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark fra 1955 og for Kgl. Dansk Yachtklub fra 1968; medl. af bestyrelsen for Sadolin & Holmblad A/S fra 1971 og andre industri- og handelsselskaber i ind- og udland. Adresse: Sophienbergv. 1,2960 Rungsted Kyst.

GRELL Helge sognepræst; f. 27/11 1915 i Tranebjerg, søn af sognepræst Michael Grell (død 1968) og hustru Paula f. Madsen; gift 14/10 1941 m. Henny G., f. 1/3 1916 i Ringkøbing, datter af stationsforstander Anthon Bisserup (død 1959) og hustru Anna f. Olsen.

Student (Randers) 1934; cand. theol. 1940; sognepræst i Skrøbelev 1941, i Hellevad-Ørum 1946; valgmenighedspræst i Herning 1953; sognepræst i Silkeborg 1964. Medl. af styrelsen for De danske Ungdomsforeninger 1958, landsformand 1959-65, af bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1958, næstformand 1973, af styrelsen for Dansk Ungdoms Fællesråd 1960-65, af udvalget for det grundtvigske soldaterarbejde 1960 og af bestyrelsen for Den danske Diakonissestiftelse 1966; medl. af amtsungdomsnævnet for Ringkøbing amt 1959-64, næstformand 1961-64. Adresse: Vesterg. 36,8600 Silkeborg.

GRELL Hervert statsadvokat; f. 11/4 1918 i Tranebjerg; søn af sognepræst Michael Grell og hustru Paula f. Madsen; gift 2/12 1949 m. Merete G., f. 10/1 1922 i Kbh, datter af overingeniør Villiam Raaschou og hustru Elise f. Mogensen. Student (privat dimit.) 1936; cand. jirr. 1944; ansat i justitsministeriet 1944-59; dommer i Kbhs byret 1959; statsadvokat i østre landsretskreds 1960. Adresse: Ny Strandv. 39,3050 Humlebæk.

GRENNESS Torbjørn civilingeniør, dr. techn.; f. 27/1 1908 i Kbh; søn af kunstmaler Johannes Grenness (død 1963) og hustru Karen Margrethe f. Andersen (død 1970); gift 11/4 1933 m. Monica G., f. 19/2 1910 i Kastellet, Kbh, datter af sognepræst Andreas Vangberg Storm (død 1930, se Blå Bog 1930) og hustru Edith Mabel f. Annandale (død 1921). Student (Metropolitanskolen) 1926; filosofikum 1927; cand. polyt. 1931; dr. techn. 1937; ingeniør ved A/S De forenede Gummi- og Luftringefabrikker (Schiønning & Arve), Kbh 1931, laboratorieforstander 1938, tekn. direktør 1963-70, till. kemisk konsulent for A/S Hairlock Fabrikken 1937-62; konsulent for direktionen for Codan Gummi A/S, Køge fra 1970.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937. Medstifter af og formand for bestyrelsen for Danpren A/S fra 1972; medl. af bestyrelsen for Danmarks Gummiteknologiske Forening fra 1972.

Har skrevet: The Accelerated Vulcanisation of Rubber (disp., 19371; Om syntetisk Gummi (Ingeniørvidensk. skrifter, nr. 3, 1945); afsnit og artikler i tekn. håndbøger og leksika. Adresse: Danas PI. 24,1915 Kbh V. Sommerbolig: Bergahusen, Arild, Sverige.

GRESS Elsa mag. art., forfatter; f. 17/1 1919 på Frdbg.; datter af Edvard Gress (død 1965) og hustru Elisa f. Pallesen (død 1938); gift 27/12 1956 m. kunstmaler Clifford Wright, f. 19/11 1919, søn af skibsbygger Charles Wright (død 1943) og hustru Bertha f. Hill (død 1945).

Student (Ordrup gymn.) 1937; Kbhs univ.s guldmed. 1942; mag. art. 1944; rejser i Tyskland, Frankrig, England 1937-39, England 1945-46; Salzburg Seminar in American Studies 1950 og 1951; studieophold i USA (Columbia University, New York 1951-52; Rockefeller legat 1952); studierejse til Tunis 1954; desuden rejser som skribent i fl. europæiske lande og USA. Foredragsvirksomhed.

Har skrevet: Strejftog (essays, 1945); Hvis - (radiospil, 1946); Mellemspil (roman, 1947); Amerikansk litteratur (i Moderne litteratur, 1950); Concertino (roman, 1955); Jorden er ingen stjerne (roman, 1956); Nye Strejftog (essays, 1957); Elysisk aften (essays og skuespil, 1959); Prometheus på flugt (essays, 1961); Almost in the family (essays i Kenyon Review, 1962); Er der nogen der hører efter? (essays, 1964); Det uopdagede køn (essays, 1964); Under månens skive (gendigtninger, 1964); Habiba (noveller, 1964); Mine mange hjem (erindringsbilleder, 1965); Films of Carl Th. Dreyer (1965); Det professionelle menneske (essays, 1966); Om kløfter (essays, 1967); Boxigan-ga, teater som livsform (essays, 1968); Lurens toner (roman, 1968); Fugle og Frøer (essays, 1969); Philoctetes Wounded and Other Plays (skuespil, 1969); Fuglefri og fremmed (erindringsbilleder, 1971); Apropos virkeligheden (essays, 1972) samt artikler og anmeldelser, oversættelser af faglige og skønlitterære arbejder.

Modtaget Schultz romanpris 1947, Henri Nathansens fødselsdagslegat 1965, Kollegernes ærespris 1965, Tagea Brandts Rejselegat 1966, PH-prisen 1968, Anckerske legat s. å.. Politikens Nuser som årets radise 1969, Kritikerprisen 1971, Jeanne og Henri Nathansens Mindelegats forfatterpris 1973, Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelses pris 1973,Søren Gyldendal-prisen 1974. Adresse: Marienborg, 4780 Stege.

GREVENKOP-CASTENSKIOLD Erik W godsejer; f. 7/9 1914 i Kbh; søn af hofjægermester, godsejer J A Grevenkop-Castenskiold (død 1941) og hustru Olga f. Magnus; gift 1. gang 14/4 1942 (ægteskabet opløst) m. Ulla, f. grevinde Wachtmeister af Johannishus, f. 29/1 1922 i Malmø, datter af civilingeniør, greve Hans Gotthard Wachtmeister af Johannishus (død 1950) og hustru Elisabeth f. Stackell; 2. gang 3/111962 m. Olga G-C, f. Fjeldsted-Holm. Præliminæreks. 1929; praktisk landbrugsuddannelse 1929-32; på landbrugsskole 1932-33; godsfuldm. 1933-35; overtaget Grevenkop gods 1935.

Medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Chemiske Fabriker 1951-59, A/S af 1. Dec. 1953, 1953-71, A/S Emil Jensen 1954, A/S A Heede & Co. 1954-59, A/S Vølund 1954, A/S Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik 1954-70, A/S Holbæk Frøkompagni 1955-65, A/S Centrum Frø 1965-66, A/S Nordsjællands Kornkompagni 1960-71; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Nordisk Møbel-Pakhuse 1955-57, A/S Gre-Ca-Trade 1957-71, Grecami A/S 1966; medl. af bestyrelsen for Frdbg. Champignonfabrik A/S 1956-66, A/S Æbelø gods 1955, A/S Dansk Sintermetal 1959-65, A/S Herbert B Møller 1962-67, Trouw Special Foder A/S 1969-73, Eldata-Electronic A/S 1969, A/S Dansk Frø og Silo 1970-71, Vølund-Invest A/S 1970, A/S Ferm, Ulstrup 1970, Nyeboe & Nissen A/S 1972 og K A Hartmann Oliefyr A/S 1972. Adresse: Grevenkop gods, 4200 Slagelse.

GREVY John civiløkonom, kaptajn; f. 17/1 1933 i Kbh; søn af typograf Ludvig Grevy (død 1963) og hustru Ely f. Sørensen; gift 9/10 1954 m. Wibeke G., f. 9/10 1935 i Kbh, datter af rørlægger Niels Nielsen og hustru Ruth f. Rasmussen. Handelsuddannet i Kbh; flyverløjtn. 1954; tjenstg. i flyvevåbnet til 1961; kontorchef i" Storkbhs Frivillige Bloddonorer 1961-73; fra 1968 lærer i personaleledelse ved Specialskolerne i Kbh, fra 1973 till. lærer ved merconomstudiets overbygningskursus. HD i organisation og arbejdssociologi 1968. Trafikflyver og flyinstruktør fra 1973; medl. af bestyrelsen og direktør i A/S Beeline Busses.

Leder af Det Danske Spejderkorps' helleristningsekspedition i 1961, korpsets roverleder 1966-68, leder af Grønlandsekspeditionen Katangut i 1967, spejderchef 1968-73 og formand for forretningsudvalget i DDS; formand for Ove Holms fond; bestyrelsesmedl. i Spejdersport A/S. Adresse: Mosegård Park 45,3500 Værløse.

GRO-NIELSEN Knud fh. seminarierektor, R.; f. 13/12 1907 på Frdbg; søn af forvalter A P Nielsen (død 1968) og hustru Kathinka f. Hansen (død 1953); gift 22/4 1934 m. mag. art. Ellen G-N„ f. 6/1 1910 på Bogø, datter af førstelærer, sparekassedirektør A P Andersen og hustru Mimi f. Florander.

Lærereks (KFUM's seminarium) 1929; student 1933; cand. psych. 1947; lærer ved Wads kostskole på Bogø 1929, ved Kbhs kommunale skolevæsen 1931; forstander for Kbhs skolepsykologiske kontors observationskoloni for vanskelige

børn 1941-50 (fra 1943 Furesøkolonien, Birkerød); forstander (fra 1959 rektor) ved Th. Langs seminarium, Silkeborg 1950-72.

Medl. af seminarierådet 1954-70, læreruddannelsesudvalget af 1960 og studieplansudvalget af 1966 samt repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut; næstformand for tilsynsrådet for Himmelbjerggården.

Artikler i pædagogiske og psykologiske fagblade. Foredragsvirksomhed. Adresse: Vesterled 34,8600 Silkeborg.

GROES Ebbe direktør; f. 9/6 1910 i Kbh; søn af grosserer N C Groes-Petersen (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru Eva f. Tidemand (død 1949); gift 15/10 1936 m. handelsminister Anne Lisbeth (Lis) Groes, f. 2/11 1910 i Kbh (død 1974, se Blå Bog 1973), datter af skoleinspektør Signe Tørsleff. Student (Skt. Jørgens gymn.) 1929; cand. polit. 1935; fg. sekretær i banktilsynet s. å.; ansat i prisdirektoratet, senest som underdir. 1937-46; direktør i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1946, førstedir. 1951. Medl. af priskontrolrådet 1951-55, af monopolrådet fra 1955; formand for styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1950-63, for Grønlandsudvalget af 1960. 1963-64; medl. af Andelsudvalget fra 1951; næstformand for bestyrelsen for Nordisk Andelsforbund 1951-66, formand fra 1966; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1962; næstformand for EURO-COOP, Bruxelles 1972; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1972; formand for eller medl. af bestyrelsen for forsk, danske, nordiske og internationale andelsselskaber.

Har skrevet: En kritisk Fremstilling af Wicksells Lære om den naturlige Rente og dens Anvendelse i moderne Pengeteori (univ. guldm. 1936) samt tidsskriftartikler om økonomiske Emner. Adresse: Kildevænget 35,2100 Kbh 0.

GROOT Per ambassadør, R'.p.p.; f. 21/11 1924 i Kbh; søn af kasserer i Østifternes Brandforsikring Henrik Groot (død 1957) og hustru Caroline f. Jørgensen; gift 8/3 1953 m. Tove G, f. Jørgensen.

Cand. jur. 1949; sekretær i udenrigsministeriet s. å.; udlånt til NATO's sekretariats politiske afd. 1954; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1958; ambassaderåd, stedfortrædende repræsentant ved Det nordatlantiske Råd 1962; kontorchef i udenrigsministeriet 1964, viceudenrigsråd 1967, udenrigsråd og chef for handelsafd. 1971; ambassadør i Den tyske demokratiske Republik DDR 1973.

Delegeret til FN's 21. generalforsamling 1966; medl. af Ministerialforeningens bestyrelse 1966-70, næstformand 1968-70, fg. formand 1968; formand for Danmarks Juristforbund 1970-73 (1972: Danmarks Jurist- og Økonomforbund); medl. af Akademikernes Centralorganisations repræsentantskab 1972-73; medl. af eksportkreditrådet og dettes forretningsudvalg 1967-73, af bestyrelsen for industrialiseringsfonden for udviklingslandene 1967-73; censor ved Handelshøjskolen 1967-73. Udenl. ordner: Ir.T.4.; It.F.3.

Adresse: Den danske ambassade, 108 Berlin, Unter den Linden 41, DDR.

GROSEN Søren skovrider, R.; f. 29/10 1917 i Hadbjerg; søn af gårdejer Anders Grosen (død 1947) og hustru Eleonora f. Nielsen(død 1950); gift 28/12 1946 m. Johanne G, f. 30/9 1921 i Tingsted, datter af gårdejer Ludvig Slente (død 1953) og hustru Martha f. Olsen (død 1970).

Student (Århus) 1936; forstkand. 1942; forstassist. ved Det danske Hedeselskab 1945; skovrider smstds 1957; afdelingschef for Det danske Hedeselskabs plantningsafd. 1972; direktør for A/S Plantningsselskabet Sønderjylland, A/S Plantningsselskabet Steen Blicher 1972 og A/S Bjørslev Plantage.

Formand for Hedeselskabets skovriderforening 1965-71, for Danske Forstkandidaters Forening 1967-69; medl. af statens skovnævn, af Dansk Skovforenings bestyrelse, Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse og bestyrelsen for A/S Engesvang Spånplade Fabrik. Adresse: GI. Randersv. 10,8800 Viborg.

GROTH Jan billedvæver; f. 13/11 1938 i Stavanger; søn af rektor Erling Groth og hustru Elise f. Lemaitre(død 1974); gift 19/5 1965 m. billedvæverske Benedikte G., f. 8/10 1933 i Gentofte, datter af forstkandidat Herluf Hofman Hansen (død 1966) og hustru Bodil f. Lindgren.

Kunstskoler i Danmark og billedvævning i Amsterdam 1956-60; vævet gobeliner i Danmark i samarbejde med Benedikte Groth siden 1961. Deltaget i div. gruppeudstillinger på museer i ind- og udland. Danmarks repræsentant ved International gobelin-biennale, Lausanne 1965 og 1969; skandinavisk repræsentant ved udst. »Gobeliner 14.-20. Årh.« ioLa Maison de la Culture, Grenoble 1970. Separatudst.: bl. a. Århus kunstmuseum 1969 og 1973, Kunstindustrimuseet, Kbh 1971, Betty Parsons Gallery, New York 1972 og 1973, Wadsworth Atheneum, Hartford, Conn. 1972, Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh 1972, The Art Institute of Chicago 1973, Fyens stifts kunstmuseum, Odense 1973, Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambridge 1973, Henie-Onstads Stiftelser, Kunstcentret, Oslo 1974. Udført dekorativ opgave til Nationale Nederlanden, Haag 1968-69, til indgangshal, Danmarks radio, Århus 1973-74. Deltaget som skandinavisk repræsentant i den internationale billedvævsudsmykning, på bestilling fra den hollandske stat, af amtsrådhuset »Provinciehuis« i 's-Hertogenbosch 1970-71. Repræsenteret på danske og udenl. museer, bl. a. Wadsworth Atheneum; The Art Institute of Chicago; Museum of Modern Art, New York; The Solomon R Guggenheim Museum, New York; Metropolitan Museum of Art, New York; Henie-Onstads Stiftelser, Kunstcentret, Oslo; Fyens stifts kunstmuseum, Odense; Århus kunstmuseum; Statens museum for kunst, Kbh; Walker Art Center, Minneapolis; Busch-Reisinger Museum, Cambridge; Mobilier National, Paris. - Forarbejder til dekorative opgaver placeret i Arkivet for Dekorativ Kunst. Lunds universitet, og i Jan Groth-arkivet oprettet i Kunstcentret, Henie-Onstads Stiftelser, Oslo. Adresse: Bråde, 4500 Nykøbing Sj.

GROTH Leif rigsombudsmand, R.; f. 9/4 1930 i Kbh; søn af snedker Helge Groth og hustru Vita f. Andersen (død 1971); gift 1. gang 1955 (ægteskabet opløst 1959) m. lærerinde Gudrun Rachel G. f. Mathorne; 2. gang 1972 m. cand. polit. Charlotte Merete G., f. 21/9 1945 i Randers, datter af bankdirektør Knud Back og hustru Margrethe f. Hansen. Cand. polit. 1958; fg. sekretær i statens ligningsdirektorat s. å.; fg. sekretær i statsministeriet 1959, sekretær 1961, fuldmægtig 1967; rigsombudsmand på Færøerne 1972. Adresse: Postboks 12,3800 Thorshavn, Færøerne.

GROTH-ANDERSEN Erik højesteretssagfører, R.; f. 3/10 1915 i Hellerup; søn af direktør I H Groth-Andersen; gift 29/9 1950 m. Kirsten G-A., f. 23/1 1922 i Kbh, datter af forfatter, redaktør Søren Vasegaard (død 1941) og hustru Marie f. Pedersen (død 1971).

Student (Øregaard gymn.) 1934; cand. jur. 1940; sekretær i Kbhs skattedirektorat s. å., i handelsministeriet 1941-48; sagførerfuldm. 1943; landsretssagf. 1948; højesteretssagf. 1956. Generalsekr. for Butikshandclens Fællesråd, MEDIF(Medicinimportørforeningen) samt Dansk Kaffekomité. Sekretariat for Foreningen af danske Kaffebrænderier. Medl. af bestyrelsen bl. a. for Svend Heineke Holding A/S, Henry og Mary Skovs Fond. Sarvis A/S, A/S Markeds-Data, A/S Dansk Pressefabrik, A/S Hasle Klinker, A/S Hector Sko, Poulsen & Ragoczy A/S og A/S Geismars Dampvaskeri. Medl. af det i h. t. apotekerloven nedsatte reklamenævn; medl. af forbrugerkommissionen, lukkelovskommissionen, handels- min.s rådg. udvalg vedr. aktieselskabslovgivningen m. v. og kapitalmarkedsrådet.

Adresse: Kristianiag. 2,2100 Kbh 0.

GROTH-JENSEN Jens Peter maler og grafiker; f. 5/11 1918 på Frdbg.; søn af snedkermester Georg Jensen (død 1966) og hustru Gerda f. Groth (død 1959); gift 16/7 1950 m. Eva G-J., f. 15/2 1918 i Ringe, datter af dekupør Uffe Lomholt Bek (død 1947) og hustru Karen Kristine f. Kristensen (død 1921). Uddannet på kunstakademiet 1940-43; medl. af Koloristerne fra 1957; har udstillet på Kunstnernes efterårsudstilling 1938-55, Ung dansk Kunst 1955, Købestævnet 1958, Dansk Nutidskunst i Lund 1958, Philadelphia Civic center museum 1967; endv. deltaget i 8. internationale grafikudstilling i

Lugano 1964. Repræsenteret med grafik i kobberstiksamlingen i Kbh; Nationalmuseet, Stockholm; Nationalgalleriet, Oslo; Kunstmuseet, Goteborg; Bergens Billedgalleri. Arbejder: Jægersborgallé (1958, Kirsebærhavens skole); Trælager (1959, statsskolen i Hillerød); Snedkerværksted (1962, købt af udenrigsministeriet); Haver i forårslys (statens museum for kunst); Vildsundbroen (Skive museum); udsmykning i Varnæs skoles aula (1969); udsmykning af Materialegården i Albertslund kommune (1973). Billeder i privateje herhjemme og i udlandet; kantineudsmykning i privat virksomhed.

Tildelt Michelsens tegnerpris, Van Gogh-udstillingens legat og Carlsons præmie. Adresse: Engkrogen 27,2860 Søborg. Sommerbolig: Koldby, 7753 Hørdum Thy.

GROVE Peter forfatter, fh. lektor; f. 14/2 1892 i Kbh; søn af arkivsekretær i rigsarkivet Gerhard L Grove (død 1911, se Blå Bog 1910) og hustru Petra f. Grove (død 1953); gift 3/7 1927 m. Inger Marie G., f. 14/3 1901, datter af tømrermester Adam Gottlob Hansen (død 1929) og hustru Marie f. Hansen (død 1929).

Student 1911; studerede dansk, tysk, statsvidenskab og hebraisk; i nogle år privatskolelærer; ansat ved Frederiksborg statsskole 1920-60 som adjunkt og lektor. Medl. af PEN-Klubben fra 1957.

Har skrevet: skuespillet Nævningen (s. m. Sven Clausen, 1929); hørespillet Du dør kl. 1 (1944); romanerne: Kongesønnerne, Den kongelige Falk, Gravrøverens Dreng (1949-52), Jakob den Velsignede (1955), Nilgudens offer (1956), Danmarks Dåb (1961), Kybeles Elskere (1964). Adresse: Lindev. 4,3400 Hillerød.

GROVE-RASMUSSEN Mogens bankdirektør; f. 21/8 1911 i Odense; gift 3/9 1939 m. Crine G-R., f. Jørgensen, f. 26/11 1916. Student (Odense kathedralskole) 1929; bankuddannet i Fyens Disconto Kasse, Odense 1929-45; cand. jur. 1945; sekretær i banktilsynet 1946, inspektør 1948; direktør i Esbjerg Bank 1951, i Randers Disconto- og Laanebank fra 1953. Medl. af Danske Bankers juridiske udvalg, bestyrelsen for Randers Handelsstandsforening, Albin Hansens legat og Provinsbankdirektørernes understøttelsesfond. Adresse: Kirkeg. 3,8900 Randers.

GRUBB Kjeld T civilingeniør, grosserer; f. 3/8 1904 i Kbh; søn af direktør, cand. pharm. Marius Grubb (død 1948) og hustru Sophie Christine f. Kragh (død 1972); gift 12/10 1934 m. civilingeniør Inger G., f. 4/5 1911 i Kbh, datter af politiinspektør Aage Steffensen (død 1920, se Blå Bog 1919) og hustru Johanne f. Ahlmann Lorentzen (død 1965). Student (Skt. Jørgens gymn.) 1922; filosoficum 1923; cand. polyt. 1927; assistent ved polyteknisk læreanstalt s. å.; ingeniør ved H Struers chem. Laboratorium 1928-29, ved Standard Oil Co., N.J., USA 1929-31; atter ansat i H Struers chem. Laboratorium 1931, prokurist 1934, medindehaver 1940, direktør i Struers K/S 1973; u. studieophold i Frankrig ingeniør ved Conservatorie des Arts & Metiers, Paris 1933-34. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Virksomheder indenfor Kemikaliebranchen fra 1951, næstformand 1957, formand fra 1960; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1951-54, 1960-70 og fra 1972, af Grosserer-Societetets Komité 1954-60, af sø- og handelsretten fra 1959 og af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank fra 1960. Adresse: Soldalen 12,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Solkrogen, Nakkehoved, 3250 Gilleleje.

GRUE Olav direktør; f. 17/2 1928 i Kolding; søn af fabrikant Ebbe Grue (død 1972) og hustru Sigrid f. Jensen; gift 6/9 1952 m. Ruth G., f. 28/12 1929 i Olsker, datter af gårdejer Jul. Kofod Mogensen og hustru Gerda f. Kristiansen. Student (Kolding højere almenskole) 1946; cand. polit 1953; sekretær i boligministeriet s. å.; tjenstg. i atomenergikommissionens sekretariat 1957-59; kontorchef i Byggeriets Realkreditfond 1959, underdir. 1963, vicedir. 1966-70 og till. medansvarlig for administrationen af Landsbankernes Reallånefond siden 1959 og Danmarks Skibskreditfond siden 1961; direktør i A/S Burmeister & Wain 1970; direktør for A/S Burmeister & Wain's Motor- og Maskinfabrik af 1971 fra 1971. Censor ved Handelshøjskolen i Kbh fra 1970. Formand for Danske Studerendes Fællesråd 1950-51; næstformand for Danmarks Internationale Studenterkomité 1950-52, medl. af bestyrelsen 1965; formand for Danske Økonomers Forening 1966-69; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Skibsfinansiering 1967-70 og for edb-rådet 1968-70; medl. af bestyrelsen for Alpha-Diesel A/S og A/S Holeby Dieselmotor Fabrik 1971; medl. af Industrirådet 1972; medl. af bestyrelsen for Superfos a/s og diverse datterselskaber 1973. Har skrevet: Byggevirksomheden og den økonomiske udvikling (1967); artikler i tidsskrifter og fagblade om finansieringsforhold og skibsfartsøkonomi. Adresse:Øresundshøj IA,2920Charlottenlund.

GRUE-SØRENSEN Ebbe gårdejer, R.; f. 24/6 1906 i He; søn af gårdejer, landbrugskonsulent Niels Madsen Sørensen (død 1963) og hustru Mette Kirstine Ebbesdatter f. Grue (død 1970); gift 12/7 1930 m. Jenny G-S., f. 28/10 1908, datter af gårdejer Frederik Ladefoged (død 1925) og hustru Anne Kirstine f. Kristoffersen (død 1960).

På Ollerup gymnastikhøjskole 1925-26. Ladelund landbrugsskole 1927-28, Askov højskole 1929-30, gymnastiklærer smstds 1940-45; ejer af en landejendom ved Brørup 1930-39; overtog slægtsgården LI. Dalgård, Vejen 1939. Formand for Vejen Andelsmejeri 1943-70 og for Danske Ostemejeriers Fællessalg og Osteeksport (DOFO) 1958-70; medl. af Mejeribrugets osteeksportudvalg 1958-70; næstformand i Smøreksportforeningernes Fællessalg (Andelssmør) 1964, formand 1969-71, medl. af bestyrelsen for Kolding Omegns Landboforening 1942, næstformand 1945, formand 1962-69; formand for husdyrauktionerne i Brørup 1956; medl. af tilsynsrådet for Vejen Sparekasse 1946, formand 1958; medl. af tilsynsrådet og formand for repræsentantskabet for Sparekassen Sydjylland 1973; næstformand i bestyrelsen for Ladelund landbrugs- og mejeriskole. Adresse: LI. Dalgård, 6600 Vejen.

GRUE-SØRENSEN Knud professor, dr. phiL; f. 21/1 1904 i He; søn af gårdejer, landbrugskonsulent Niels Madsen Sørensen (død 1963) og hustru Mette Kirstine Ebbesdatter f. Grue (død 1970).

Student (Ribe) 1922; lærereks. (Tønder) 1925; mag. art. (filosofi) 1932; dr. phil. 1950; ansat ved Kbhs skolevæsen 1927, ved skolepsykologisk kontor 1941; professor i pædagogik ved Kbhs universitet 1955-74. UNESCO-stipendiat i USA 1949. Formand for Foreningen af Skolepsykologer i Danmark 1946-51; medl. af det faglige råd ved Danmarks pædagogiske institut fra 1956. Æresdoktor ved Universitet i Trondheim 1972.

Har skrevet: Vor tids moralskepticisme (1937); Studier over refleksivitet (disp., 1950); Opdragelsens historie I (1956), II (1957), III (1959); Comenius (1961); Pædagogik mellem videnskab og filosofi (1965); Kritiske betragtninger over universitetspædagogik (1970); Almen pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber (1974); Pedagogisk perspektiv (Oslo, 1974); medredaktør af Leksikon for opdragere (1953); artikler og anmeldelser i tidsskrifter og dagspresse. Adresse: Frdbg. Allé 26,1820 Kbh V.

GRUE-SØRENSEN Svend gårdejer, R.; f. 11/9 1902 i Århus; søn af gårdejer landbrugskonsulent Niels Madsen Sørensen (død 1963) og hustru Mette Kirstine Ebbesdatter f. Grue (død 1970); gift 28/2 1926 m. Magdalene G-S., f. 30/3 1896 i Nyborre på Møn, datter af gårdejer Johan Didriksen (død 1921) og hustru Anna Lucie f. Hansen (død 1935). På Askov højskole 1919-20 og Ladelund landbrugsskole 1921; landbrugskand. 1924; konsulent i Fællesledelsen for Kvægavls- og Kontrolforeninger i Ringkøbing Amt og i De samv. landøkonomiske Foreninger i Ringkøbing Amt 1924-46; assistent u. Svineavlens Ledelse (6. distrikt) 1928-51; gårdejer i Hjerm fra 1934.

Formand i bestyrelsen for De samv. landøkonomiske Foreninger i Ringkøbing Amt 1946-66; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger 1950-65, for De samv. danske Landboforeninger 1950-65, for Struer Andels-Svineslagteri fra 1945 (formand fra 1954) og for Dansk Andels Smøreksportforening, Esbjerg 1950-57; medl. af Hjerm sogneråd fra 1946, af folketinget 1947-50, af landstinget 1951-53 og af statens jordlovsudvalg 1951-71; formand for

jordfordelingskommissionen for Ringkøbing og Ribe amtsrådskredse 1953-71; medl. af Landbrugsrådet 1957-65 og af statens husdyrbrugsudvalg 1958-66; formand for bestyrelsen for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb 1959-65 og for Danske Andelsslagteriers Tarmsalg fra 1961. Adresse: S-Hjerm, 7560 Hjerm.

GRUM Kaj fh. konsul, R1., M.T.Kha.p.p.; f. 30/3 1894 i Kbh; søn af kolonialhandler Emil Grum (død 1934) og hustru Cathinka f. Schwensen (død 1951); gift 17/8 1927 m. Else Merete G., f. 23/2 1903 i Gentofte, datter af justitsråd, ekspeditionssekretær A C Bille-Hansen (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Gjertrud f. Wassmann (død 1957). Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. mag. 1918; afdelingsleder ved Britisk Røde Kors' kontor i Kbh 1918-19; oversætter og pressesekr. ved den amerik. legation i Kbh 1919-21; kancellist ved den danske legation i Oslo 1921, vicekonsul 1924, konsul 1945, ved den danske ambassade smstds 1947, af sked 1971.

Formand for Hjælpeforeningen for Danske i Norge 1946-71. Har oversat en del engelsk skønlitteratur. Udenl. ordner: I.F.3.; N.St.0.22. Adresse: Vennersborgvejen 11, Oslo 2, Norge.

GRUM-SCHWENSEN Arne chefredaktør, R.; f. 17/2 1917 i Nykøbing F.; søn af købmand Knud Grum-Schwensen (død 1941) og hustru Betty f. Nielsen (død 1967); gift 23/8 1941 m. Birgit G-S, f. 13/1 1920 på Set. Croix, datter af overmaskinmester Knud Nielsen (død 1958) og hustru Gerda f. Rodtwitt. Student (Herlufsholm) 1936; journalist ved Lolland-Falsters Folketidende 1936, ved Fyns Tidende 1939, ved Fyens Stiftstidende 1946, redaktionschef smstds 1959, ansvarh. chefredaktør for Fyns Tidende 1968. Har skrevet: De skønne vine (1965). Adresse: Hannerupgårdsv. 56,5000 Odense.

GRUNDTVIG Holger civildommer, R.; f. 25/10 1911 i Viborg; søn af overlæge Frederik Grundtvig (død 1961, se Blå Bog 1960) og hustru Mie f. Andersen (død 1935); gift 12/8 1937 m. Else G., f. 18/12, datter af baneingeniør Otto Schreiber (død 1948) og hustru Emma f. Pedersen (død 1954). Student (Viborg) 1930; cand. jur. 1937; dommerfuldm. 1937-43; kst. statsadvokatfuldm. 1943-51; dommerfuldm. 1951-60; dommer i Viborg byret 1960; civildommer i Viborg by- og herredsret 1973. Adresse: 8800 Viborg.

GRUNNET Niels fh. chefredaktør, K.p.p.; f. 20/11 1901 på Frdbg.; søn af frimenighedspræst, senere gårdejer Valdemar Grunnet (død 1932) og hustru Sanne Elise f. Grønbech (død 1947); gift m. Karen G., f. 31/8 1904, datter af fiskeskipper Hans Stemann-Petersen (død 1968) og hustru Christine f. Jørgensen (død 1968).

Ansat ved den konservative dagspresse 1917-38; medarbejder ved Pressens Radioavis (nu radioavisen u. Danmarks radio) 1933, redaktør 1938, ansvarsh. chefredaktør 1939-71; oprettede 1944 en fri, dansk radioavis i Sveriges radio, forestod denne indtil krigens ophør; redaktør af Danmarks søfartsradio 1936-40 og atter 1945-74.

Medl. af foreningen Nordens råd fra 1957, udvalget vedr. pressens beredskab 1960-71, bestyrelsen for Ritzaus Bureau 1968-71. Adresse: Frisersv. 4,2920 Charlottenlund.

GRUT Flemming arkitekt, R'.p.p.; f. 28/9 1911 i Kbh; søn af kommandør, kammerherre Harald de Jonquiéres Grut (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Harriet f. Bøttern (død 1955); gift 1/11 1941 m. Erni G., f. 15/7 1913 i Rungsted, datter af grosserer Olaf Skovgaard-Petersen (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Kamma f. Carl (død 1924). Student (Metropolitanskolen) 1929; medarbejder kbhvnske tegnestuer 1934-41; afgang fra kunstakademiet 1938; egen virksomhed fra 1941; lærer ved kunstakademiet 1942-51; tildelt akademiets mindre guldmed. 1941 og Eckersberg-medaljen 1946; Honorary fellow of The American Institute of Architects 1958; Akademisk Arkitektforenings æresmedalje 1960.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1943-49; næstformand for Danske Arkitekters Landsforbund 1951-54, formand 1954-60, ordfører for landsforbundets repræsentantskab 1961-68; medl. af borgerrepræsentationen (Kons. Folkeparti) 1950-70 (1. næstformand 1962-70), af boligkommissionen i KM 1950-70, af styrelsen for statens kunstfond 1958-64 og af Kbhs havnebestyrelse 1968-74; medl. af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1954-62 (kst. formand 1960-62), af tilsynsrådet for Grundejernes Hypotekforening 1959-71 og af repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond 1959; præsident for IX internationale revalideringskongres, Kbh 1963.

Har i samarbejde m. Tyge Holm bl. a. forestået ombygning og istandsættelse af Domus Medica, Kristianiagade 1948 og af Tranekjær slot, Langeland 1949 samt kasernebyggeri m. v. for civilforsvaret fra 1950; deriblandt opførelsen af CF-kaserner-ne i Haderslev 1955, Herning 1966, Næstved 1968; endv. opførelsen af Dansk centralbibliotek i Flensborg 1959, administrationsbygning for BP Olie-Kompagniet A/S, Amaliegade 1960, boligbebyggelsen Vibenshave, Østerbrogade 1961, stadsbiblioteket i Lyngby 1968 samt ombygning og udvidelse af Landmandsbankens hovedsæde 1971; forestår centralpostbygningens udvidelse (påbeg. 1966) og opførelsen af Vestur Kirkjan, Torshavn (påbeg. 19/1); teoretiske undersøgelser og praktiske forsøg vedr. nye byggemetoder. Gentofte kommunes diplom 1959, Lyngby-Tårbæk kommunes diplom 1969.

Udenl. ordner: B.K.3.;It.F.3.;S.V.3'.;Tun R.0.3.;Ø.Æ,F.32. Adresse: Stockholmsgade 55,2100 Kbh 0.

GRUT Jeanne billedhugger; f. 13/12 1927 på Nøjsomhed, Lolland; datter af bygmester Vivian Grut og hustru Ruth f. Zøilner (død 1958).

Uddannet på Svenska Slojdforeningen, Gøteborg 1946-48, på kunstakademiet, Kbh, hos Johannes Bjerg og Utzon-Frank 1950-55; eget atelier 1955-70; arbejder til Den kgl. Porcelainsfabrik siden 1958 (ansat smstds i 1972). Udstillet på Charlottenborg og på udstillinger i USA med dansk kunsthåndværk.

Har udført en lang række portrætter af børn; udsmykning på Flensborg bibliotek 1956; monument i Kolby Kås, Samsø 1958; udsmykning på Sorø Akademi 1967; udsmykning til Kbhs drengekors skole i Valby 1972.

Modtaget Ole Haslunds legat 1970; C L Davids jubilæumslegat 1971. Adresse: Kunstnerhuset, Gothersg. 143,1123 Kbh K.

GRUT Kenneth direktør, civilingeniør; f. 26/2 1912 i Birkerød; søn af grosserer Andreas N Grut (død 1949, se Blå Bog 1949) og hustru Muriel f. Nielsen (død 1973); gift 6/10 1951 m. Pauline Georgine G., f. 17/7 1927 i Buenos Aires, datter af direktør Norman Hinde (død 1953) og hustru Olga f. Hall.

Student (Birkerød) 1931; cand. polyt. 1939; ansat hos F L Smidth 1939-41, hos Christiani & Nielsen i Kbh fra 1941 og fra 1947 i Buenos Aires, overing. 1956, direktør 1961. Formand for Den danske Klub i Buenos Aires i 2 år; generalrepræsentant for foreningen Dansk Samvirke til 1972; næstformand for bestyrelsen for Christiani & Nielsen Cia. Argentina de Construcciones.

Adresse: Christiani & Nielsen, Cangallo 925, Buenos Aires,

Argentina.

Sommerbolig: Sumai Huasi, don Torcuato, Prov., Buenos

Aires, Argentina.

GRUT Aage overlæge, dr. med., R.; f. 23/12 1906 i Holte; søn af generalmajor kammerherre Torben Grut (død 1952, se Blå Bog 1952) og hustru Mary f. Grut (død 1958); gift 26/10 1946 m. Ulla G., f. 7/3 1917 i Reval, datter af civilingeniør Sven Schultz (død 1932, se Blå Bog 1932) og hustru Karen Marie f. Bertelsen (død 1968).

Student (Birkerød) 1923; med. eks. 1931; dr. med. (Chronic carbon monoxide poisoning) 1949; Diplomas in Public Health & in Industrial Health (London) 1954; skibslæge i ØK 1931-32; reservelæge ved Niels Steensens hospital 1934; 1. reservelæge ved statshospitalet i Sønderborg, med. afd. 1935-39; embedslægeeks. 1940; læge i arbejds- og fabrikstilsynet 1940-48 og i direktoratet for ulykkesforsikring 1944-48; lejrlæge i Frøslev 1944-45; konsulent i arbejdsmedicin og chef for den arbejdsmedicinske afd. i Det internationale Arbejdsbureau, Geneve 1948-53; kredslæge for Midtfyns lægekreds 1954; overlæge i arbejdstilsynet fra 1955; delegeret ved 1.-6. World Health Assembly 1948-53, ved Seminar for arbejdsplacering af invalider (Stockholm) 1955, EPA Seminar for ergonomi (Liége) 1961; konsulent ved den danske delegation til UN atomenergikonference, Geneve 1955 og 1958; medl. af Kbhs militære distriktsledelse 1943, af sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg 1955, af Nordisk embedsmandsudvalg for arbejdsmiljø 1973, af internationale asbestoseekspertko-mite og ATV's indeklimaudvalg; i redaktionskomitéen for Internationales Archiv fur Gewerbepathologie und Gewerbe-hygiene og Work, Environment, Health; medl. af WHO arbejdsmedicinske expertkomité og af Commission Internationale Permanente pour la Médecine du Travail; formand for Førstehjælpskomitéen af 1961, for Dansk Industrimedicinsk Selskab og for den internationale kuliltekomité. Næstformand i Dansk Svæveflyveunion 1946-48; vicegeneral-sekr. ved 3. internationale støvlungekonference, Sydney 1950; i ærespræsidiet for 1. internationale kongres for profylaktisk medicin, Triest 1951; æresmedlem af Argentinas Arbejdsmedicinske Selskab 1951 og af Sociedad Cubana de Medicina del Trabajo 1953. I ærespræsidiet for Internat. Assoc. for Life-Saving and First Aid Seminar, Kbh 1968. Adresse: Hambros Allé 20,2900 Hellerup.

GRY Helge statsgeolog, dr. phil., R.; f. 1/5 1905 i Kbh; søn af tegner Peter Nielsen (død 1948) og hustru Nanna f. Sørensen (død 1960); gift 20/5 1933 m. Agnes G. f. 3/6 1909 i Fredericia, datter af depotforstander ved DSB, H J Fournaise (død 1937) og hustru Charlotte f. Bjerre (død 1971). Student (Vestre borgerdydskole) 1924; cand. mag 1929; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelser somrene 1928-30; pædagogisk leder af den frie skole i Vedbæk 1929-30; mag. scient. 1932; univ. guldmed. 1933; vidensk. assistent ved mineralogisk Museum 1933-42; dr. phil. 1936; afdelingsgeolog ved Danmarks geologiske undersøgelse 1942-46, statsgeolog 1946. Deltager i ekspedition til Ivigtut, Grønland 1931 og i Nugssuaq-ekspeditionen (Vestgrønland) 1939; geol. undersøgelser i Vestgrønland 1946 og 1948. Medl. af naturfredningsrådet 1969-72.

Har skrevet: Petrology of the Paleocene Sedimentary Rocks of Denmark (disp., 1936) samt vidensk. afhandlinger om danske og grønlandske bjergarter, Danmarks og Skånes istidsdannelser. Vadehavet, Bornholms undergrund o. a. Adresse: Hollandsv. 65,2800 Lyngby.

GRUNBAUM David lektor; f. 7/11 1888 i Kolding; søn af buntmager Marcus Grtinbaum og hustru Esther f. Hartog-sohn; gift m. Ebba G. f. Iversen (død 1968). Student (Randers) 1906; cand- mag. (engelsk, fransk og dansk) 1913; lærer ved Øregaard gymn. 1910; lektor smstds 1920; tidl. till. lærer ved Købmandsskolen; tidl. skandinavisk repræsentant for engelsk-amerikanske forfattere. Oversættelser af Arnold Bennett, John Galsworthy, Somerset Maugham m. fl. Har skrevet: Trampa i klaveret (1949); Som dagene gik (1970). Adresse: Bjerregårdsv. 3,2500 Valby.

GRUNBAUM Henry fh. finansminister; f. 27/7 1911 i Kbh; søn af skomagermester M N Grunbaum (død 1958) og hustru Bertha f. Pelta (død 1967); gift 23/12 1933 m. Lea G., f. 15/1 1915 i Kbh, datter af blikkenslager Juda Gorosch (død 1943) og hustru Rachel Gersheva Landsmann (død 1954). Udlært som gravør 1930; student (statens kursus) 1936; sekretær i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1938-40; statistiker i De samv. Fagforbund 1940-48; cand. polit. 1949; økonomisk-politisk medarbejder ved Social-Demokraten 1949-56; leder af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbunds økonomiske kontor 1956-64 samt redaktør af forbundets fagblad 1962-64; økonomiminister og minister for nordiske anliggender i ministeriet Krag 1964-65, finansminister 1965-68; finansminister i det tredie ministerium Krag 1971, i ministeriet Anker Jørgensen 1972-73. Medstifter af og formand for Faglig Ungdom 1931-33; medl. af bestyrelsen for Guld- og Sølvarbejdernes Fagforening 1934-38; medl. af frihedsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45; medl. af priskontrolrådet 1948-55, af kommissionen om uddannelse af ikke-faglærte 1957-59, af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening 1959-65; særligt tilforordnet i uddannelsesrådet for ikke-faglærte, medl. af pristalsnævnet, udbyttedeiingsnævnet, arbejdsmarkedsrådet og repræsentantskabet for arbejdsmarkedets tillægspension til 1964; medl. af folketinget fra 1966, af dettes finansudvalg og ligningsrådet 1968-71; formand for LO's udvalg om økonomisk demokrati 1969-71. Har skrevet: Pristal og lønninger; Industrielt demokrati; medforfatter til Under Samvirkets Flag og til Din økonomi og samfundets.

Adresse: Torveg. 47,1400 Kbh K.

GRUNBAUM Israel amtsskatteinspektør; f. 11/2 1908 i Kbh; søn af skomagermester M N Grunbaum (død 1958) og hustru Bertha f. Pelta (død 1967); gift 16/7 1971 m. Thora G., f. 22/6 1929 i Hadsund, datter af forfatteren Hans Kirk (død 1962, se Blå Bog 1962) og hustru Anna Einfeldt f. Welling. Student (Schneekloths skole) 1926; cand. polit. 1933; manuduktør i nationaløkonomi 1933-41; sekretær i Kbhs statistiske kontor 1933, i finansministeriets hovedrevisorater 1934; fuldmægtig 1940, ekspeditionssekr. 1953; amtsforvalter i Hjørring 1955; amtsforvalter for Frederiksborg amtsstuedi-strikt 1966; amtsskatteinsp. ved amtsskatteinspektorat nr. 1, Hillerød 1973.

Medl. af repræsentantskabet for Hillerød-Frederiksværk-Hundestedbanen fra 1966.

I Vestre fængsel 1941; illegalt i Kbh 1942-45; formand for Frit Danmarks tjenestemandsgrupper og redaktør af Danske Tjenestemænd 1943-45; medl. af Kbhs borgerrepræsentation 1946-55. Censor ved Århus universitets økonomiske eksamens 2. del 1965-69; lektor i nationaløkonomi ved Kbhs universitet 1967-70.

Har skrevet: Økonomisk træghed og langtidsanalysen (1941); Om pengeværdiens bestemmelse hos Marx (1941); Økonomi og klassekamp i Danmark under krigen og besættelsen (1941); Nazismens klassekarakter (illegalt 1943); Arbejderklassen og krigen (illegalt 1944); Indførelse i den marxistiske lære om samfundsøkonomien (1945); Kapitalismens Økonomi (1947); medforfatter til »Kina og Stormagterne« (1942); Kapitalismens politiske økonomi (1970); Marxistisk kontra borgerlig økonomisk teori (1970); medforfatter til »Akademikeren i klassekampen« (1972); Nogle grundbegreber i socialismens politiske økonomi (1973); desuden artikler i forsk, blade og tidsskrifter, bl. a. Nationaløkonomisk Tidsskrift og Socialt Tidsskrift. Adresse: Nobisv. 25 A, 3460 Birkerød.

GRUNER C Gustav U oberst, kammerherre, K., Fr.IX M.M., Hjv.Ft., HTH.p.p.; f. 26/1 1913; søn af ingeniør, kammerjunker Gustav Gruner og hustru Ingeborg f. Muller (død 1941); gift 12/4 1937 m. Grete G., f. 14/10 1915 i Kbh, datter af direktør J G R Esche (død 1917) og hustru Elisa f. Krause (død 1970). Student (Schneekloths skole) 1931; premierløjtn. af fodfolket 1935; kaptajnløjtn. i livgarden 1941; gennemgået officersskolens generalstabskursus 1941-43; ansat i krigsministeriet 1943-48 (fuldmægtig 1944-45); kaptajn 1945; reorganiserede flyvevåbnets luftmeldetjeneste 1949-53; oberstløjtn. 1952: Danmarks militære repræsentant ved SHAPE samt militær rådgiver ved den danske delegation til NATO, Paris 1953-56; midlertidig oberst 1955-56; bataillonschef ved 6. regiment 1956; stabschef ved østre landsdelskommando 1958; oberst 1959; garnisonskommandant i Fredericia, chef for 7. regiment og 7. brigadegruppe 1960; chef for 1. jyske brigade 1961, for 2. sjællandske brigade 1962-68, for den kgl. livgarde 1962-72 og 3. sjællandske brigade 1970-72; chef for H. M. dronningens adjudantstab 1972.

Udenl. ordner: B.L.3.; It.F.3.; S.Sv.21.; Tun.R.O.3.; Ty.F.R.F.22.; Ø.Æ.F.3'. Adresse: Stockholmsg. 23,2100 Kbh 0.

GRÆBE Eiler domarkitekt, dr. theol. h. c.; f. 23/7 1892 i Kbh; søn af direktør Johan Alfred Græbe (død 1931) og hustru Ellen Dorothea f. Mathiesen (død 1950); gift 6/9 1924 m. Nanna Maria G., f. 20/12 1901 i Stockholm, datter af borgmester i Malmø Wilhelm Skytte (død 1931) og hustru Maria f. Ståhle.

Student (Malmø) 1910; afgang fra kunstakademiet i Kbh 1923; domkirkearkitekt i Lund 1943-67; egen arkitektvirksomhed i Malmø 1923-43, i Lund fra 1943 (fortrinsvis kirkerestaureringer), bl. a. Va 1964-66, Ystad klosterkirke 1966-67, Magiarp gi. 1970-71, Rone og grotlingbo kirker på Gotland. Hovedarbejde: Lunds domkirkes restaurering 1954-63. Dr. theol. h.c. ved Lunds universitet 1968. Korresp. medl. af Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademien fra 1956; æresmedlem af Malmo Forskonings- och Planteringsforening 1971. Modtaget Lunds stads fortjensttegn 1962.

Udenl. orden: S.V.2.

Adresse: Villingebækv. 105,3100 Hornbæk.

GRÆSHOLT Thorkild Ege biskop, R.; f. 7/4 1926 i Græsted; søn af graver Kristian Nielsen og hustru Kristine f. Madsen; gift 20/1 1951 m. Johanne (Hanne) G., f. 29/9 1926 i Vester Karleby, datter af sognepræst Georg Bartholdy (død 1962) og hustru Margrethe f. Nielsen.

Student (Akademisk kursus) 1944; cand. theol. 1951; missionær (Det danske Missionsselskab) i Sydindien 1952-60; lektor i missionshistorie ved Kbhs universitet 1960-64;. hjælpepræst i Bagsværd 1960; fast hjælpepræst i Gladsaxe 1961; sognepræst ved Stengård kirke 1962; biskop over Lolland-Falsters stift 1969.

Medl. af Dansk Missionsråd 1961 og dettes observatør i u-landsstyrelsen 1965-71; formand for Dansk Missionsråd og for Folkekirkens Missionsråd 1970-73; medl. af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd 1963 og af rådets styrelse 1972, af kirkemin.s strukturkommission 1966-71, Det danske Missionsselskabs bestyrelse 1967, formand 1973 og Folkekirkens Nødhjælps styrelse 1967, næstformand 1972. Har udg.: Til verdens Ende, missionshistoriske rids (1971). Adresse: Bispegården, Østre Allé 2,4800 Nykøbing Fl.

GRØN Mulli B direktør, grosserer; f. 24/4 1899 i Kbh; søn af chefredaktør George C Grøn (død 1923, se Blå Bog 1922) og hustru f. komtesse Beatrice van Bylandt; gift 24/4 1929 (ægteskabet opløst 1961) m. Dagny G., f. 11/1 1908 i Kbh, datter af overretssagfører Viggo Falbe-Hansen (død 1968, se Blå Bog 1968) og hustru Oline f. Larsen (død 1940).

Student (Ordrup gymn.) 1917; uddannet ved handelen i Vejle 1917-18, i London 1918-21 og 1927-28 og hos M E Grøn & Søn 1928-29; medstifter af Mulli Grøn & Co. A/S 1929, adm. direktør for dette 1940-56. Medl. af bestyrelsen for Mulli Grøn & Co. A/S 1929-56 og for Cordinal Silk Company A/S 1950-55. Indehaver af L I Grøn og hustrus familiefideicommis, 4. linie fra 1923.

Adresse: Fredh. Kan. 16,1220 Kbh K.

GRØNBECH Bo lektor, dr. phil.; f. 12/3 1907 i Gentofte; søn af professor, dr. phil. & theol. Vilhelm Grønbech (død 1948, se Blå Bog 1947) og hustru Pauline f. Ramm (død 1946). Student (Ordrup gymn.) 1925; cand. mag. 1932; dr. phil. 1945; timelærer ved Øregaard gymnasium 1930-34; adjunkt ved Frdbg. gymnasium 1934, lektor fra 1948; dansk lektor for Foreningen Norden i Stockholm 1948-49; foredragsvirksomhed i Danmark, Sverige og Tyskland efter 1946, i USA 1962. Medl. af bestyrelsen for H C Andersens Samfundet i Kbh fra 1946, næstformand 1955-61, formand fra 1961. Modtaget H C Andersen-legatet 1965.

Har udg.: Den græske skulpturs ansigter (1942); H C Andersens eventyrverden (disp., 1945); Etruskerne, det forsvundne folk (1956); Sicilien, banditter og statsmænd (1960); Cæsars Gallerkrig (dansk oversættelse, 1967); H C Andersen, levnedsløb, digtning, personlighed (1971); talrige artikler i aviser og tidsskrifter samt radioforedrag. Adresse: Frydendalsv. 7,1809 Kbh V.

GRØNBECH Jørgen overnotar, R.; f. 14/11 1910 i Kbh; søn af kassekontrollør i overformynderiet Jacob Grønbech og hustru Ida f. Dame; gift m. Ruth G., f. 15/3 1912 i Gentofte, datter af kontorchef, greve Ejnar Holstein og hustru Gudrun f. Petersen.

Student 1928; cand. jur. 1934; ansat i overformynderiet s. å., sekretær 1936; ansat på notarialkontoret i Kbh 1944, notar 1949, overnotar 1961-71. Adresse: Kammasv. 3,1805 Kbh V.

GRØNBECH Niels maler; f. 9/5 1907 på Frdbg; søn af vekselerer, kunstmaler S Grønbech (død 1934, se Blå Bog 1930) og hustru Laura f. Bergwitz (død 1955); gift 2/1 1943 m. malerinden Grete G., f. 19/11 1908 på Frdbg., datter af forfatteren Helge Linck(død 1954) og hustru Betty f. Petersen (død 1924).

Elev af kunstakademiet 1924-30; har udstillet på Kunstnernes efterårsudstilling 1927-34, Charlottenborgs forårsudstilling 1929-45, Nordisk Udstilling, Goteborg 1939, Biennalen i Venedig 1942 og på den officielle danske kunstudstilling, Oslo 1946; medl.af Corner udstillingen fra 1945. Tildelt Eckersberg-medaljen 1942.

Arbejder: Pige paa Café (Ålborg museum); Piger ved Thorvaldsens museum (Goteborg museum); Museumsinteriør (statens museum for kunst); Aftensol ved Frdbg. Slot; Ved Vinduet (Århus museum); udsmykning i Kolding centralbiblioteks forhal 1945-48 og Brahetrolleborg kommuneskoles aula 1958. Adresse: Carl Plougs V. 8,1913 Kbh V.

GRØNBECH Sven oberst, K., FM.2., HTS.p.p.; f. 10/7 1907 i Odense; søn af udskrivningschef, ritmester J B Grønbech (død 1964) og hustru Ida f. Freiesleben (død 1943); gift 1/7 1935 m. Eddy G., f. 24/6 1915 i Nykøbing F., datter af filialbestyrer Theodor Jensen (død 1962) og hustru Ellen f. Jensen (død 1971).

Søløjtall 1929, søløjtn. I 1930, kaptajnløjtn. 1938, orlogskapt. 1944; deltog i Thuleekspeditionen 1933; ophold i Sverige 1943-45; gennemgået Royal Air Force's Staff College 1948-49; oberstløjtn. i flyvevåbnet 1951, oberst og stabschef ved vestre flyvebasiskommando 1952; chef for flyvestation Karup 1954, for flyvestation Værløse 1956, for træningskommandoen 1959; afsked 1969.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Mariendalsv.42,2000 Kbh F.

GRØNBORG Harald fh. forstander; f. 6/2 1899 i Rodskov, Hornslet sogn; søn af lærer Johannes Grønborg (død 1945) og hustru Jane f. Thorup (død 1935); gift 22/12 1922 m. Elisabeth G., f. 18/11 1895 i Hårmark på Samsø, datter af lærer Lars L Langkjær (død 1930) og hustru Louise f. Jacobsen (død 1928). Lærereks. (Silkeborg seminarium) 1920; lærer ved Høng højskole 1920, ved Ubberup højskole 1924, ved Vallekilde højskole 1927; i Kattrup 1932 og i Vejlby-Risskov 1937; forstander for Fyns Stifts husmandsskole 1946-63. Har udgivet: Dansk-Esperanto Ordbog (s. m. Elisabeth Grønborg, 1949). Adresse: Pårupv. 24,5000 Odense.

GRØNBORG Johs. direktør, vicekonsul, R.p.p.; f. 10/10 1896 i Serridslev; søn af gårdejer Niels Chr. Nielsen (død 1898) og hustru Ane Kirstine f. Pedersen (død 1926); gift 1/4 1922 m. Sigrid G., f. 21/2 1898 i Vejlby-Risskov, datter af bygmester Jørgen Jensen (død 1931) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1947).

Uddannet i kolonial- og grovvarebranchen 1910-17; på Købmandskolen i Kbh 1917-18; ansat i Aarhus Tømmerhandel 1918, prokurist smstds 1930; direktør for A/S P Schou & Co.s Trælasthandel, Kolding 1933-63, for Grønborgs Tømmerhandel A/S 1963-72; svensk vicekonsul i Kolding 1941-62. Formand for Kolding Handelsstandsforening 1951-64, for Kolding købmandsskole og Sydjyllands handelshøjskole 1947-64, for Provinshandelskammerets skoleudvalg 1949-54, for Foreningen af jydske Trælasthandlere 1953-63, æresmedlem fra 1963, for Trælasthandlerunionen (Fællesforeningen af danske Trælasthandierforeninger) 1954-63, for Jydsk Trælast-handlerforenings Fond fra 1965, for A/S P Schou & Co.'s Trælasthandel, Kolding 1955-63, derefter for Grønborgs Tømmerhandel A/S, og for Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & Co., A/S 1955-71; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1951-64, for Træbranchens Oplysningsråd 1957-63, for den danske afd. af La Société International Pour L'Enseignement Commercial 1949-63, for foreningen Nordens lokalafd. 1942-64 og for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kolding Havn 1945-62; handelskyndigt medl. af vestre landsret 1941-62; medl. af Kolding havneudvalg 1953-64, af Dansk Brandværns-Komité 1954-56, af repræsentantskabet for Det danske Selskab 1946-62, af handelsmin.s afviklingsudvalg for tyske efterladenskaber 1945-48, af Frihedsfondens lokalkomité fra 1946, af handelsskolerådet 1947-56 og af eksamenskommissionen for handelsskolerne 1946-54. Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Låsbyg. 71,6000 Kolding.

GRØNBORG Peder direktør, civilingeniør, R; f. 2/2 1895 i Serridslev ved Brønderslev; søn af gårdejer Niels Christian Nielsen (død 1898) og hustru Ane Kirstine f- Pedersen (Grønborg) (død 1926); gift 18/3 1933 m. Margrete G., f. 30/10 1899 i Aalborg, død 1960, datter af postmester Carl Klitgaard (død 1957, se Blå Bog 1957) og hustru Anne Marie f. Therkildsen.

Udlært som maskinarbejder 1913; student (privat dimit.) 1916; cand. polyt. 1921; derefter ansat i firmaet Nyeboe & Nissen, Kbh og for dette firma udsendt til Canada 1926-27; leder af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers ingeniørkontor 1930; till. tekn. leder for FDB's fabrikker i Viby 1931; adm. direktør for disse fabrikker 1938-62; derefter konsulent i særlige spørgsmål for FDB til 1968. Har i årenes løb haft mange tillidshverv. Æresmedlem af Margarineindustriens Fællesudvalg 1962. Adresse: Augustenborgg. 23F, 8000 Århus C.

GRØNBORG CHRISTENSEN Paul direktør, f 19/9 1921 i Rind sogn; søn af restauratør Chr. P Christensen (død 1964) og hustru Kristine Marie f. Willumsen (død 1967); gift 31/7 1949 m. Sonja G. C. f. 13/11 1926, datter af elektriker Peter Marius Jensen (død 1937) og hustru Anna Roska f. Grøn. Bygningsing. fra Odense husbygningsteknikum 1947; ansat s. å. hos jens P Koch & Co. A/S, direktør 1961, adm. direktør 1971. Formand for bestyrelsen for A/S Specialbeton 1968 og for A/S Vinduesfabriken Vip-let 1969; medl.' af bestyrelsen for Jens P Koch & Co. A/S 1970 og for A/S Morko 1970. Medl. af Dalum kommunes sogneråd 1966, sognerådsformand 1966-70; næstformand i sammenlægningsudvalget for Odense storkommune 1969-70; medl. af Odense byråd 1970, 1. viceborgmester 1971 og formand for den konservative byrådsgruppe; formand for I/S Fynsværket 1970; medl. af bestyrelsen for Elsam 1970, for Fyns kommunale Telefonselskab 1972; næstformand i Odense bys kunstfond, medl. af repræsentantskabet i Dansk Arbejdsgiverforening 1970; formand for Entreprenørforeningens murersektion 1970; vurderingsmand for fast ejendom 1970; medl. af censorkollegiet for byggeteknikere og bygningskonstruktører 1971, af bestyrelsen for Odense Handelstandsforening 1972. Adresse: Linde Alle 19,5000 Odense. Sommerbolig: Strandv. 3-23, Tørresø Strand, 5450 Otterup.

GRØNBÆK Palle overlæge, dr. med.; f. 29/8 1922 i Århus; søn af lærer Niels Grønbæk (død 1964) og hustru Ida f. Jensen (død 1952); gift 29/12 1949 m. korrespondent Ellen Kristine G., f. 13/4 1926 i Mygdal, datter af proprietær Niels Olesen (død 1950) og hustru Maria f. Konnerup (død 1964). Student (Herning) 1941; med. eks. 1950; uddannet ved en række kbhvnske hospitalsafd., herunder 2. reservelæge ved Kbhs kommunehospitals 2. afd. 1957-60 og assistent ved klinikken for endocrine sygd., Dronn. Louises børnehospital 1958-60; dr. med. 1959; 1. reservelæge ved med. afd. F., centralsygehuset i Hillerød 1961-64; speciallægeaut. i med. sygd. 1961, stofskiftesygd. 1964; klinisk konsulent ved Løvens kemiske Fabrik fra 1963; overlæge ved med. afd. F., centralsygehuset i Hillerød fra 1964 og till. leder af det til afd. knyttede isotoplaboratorium.

Medl. af Nordsjællands lægekredsforening's efteruddannelsesudvalg fra 1965, formand 1971-73, af dens bestyrelse 1967-71.

Har skrevet: Studier over natrium og kaliumindholdet i sved (disp., 1959); tidsskriftartikler om intern med. emner samt om medfødte bugspytkirtellidelser hos børn (cystisk fibrose). Adresse: Herluf Trolles V. 14,3400 Hillerød.

GRØNHOLT Rasmus direktør, vicekonsul, R.p.p.; f. 7/9 1881 i Gummersmark ved Borup; søn af gårdejer Hans Nielsen (død 1933) og hustru Karen Marie f. Rasmussen (død 1942); gift 14/10 1909 m. Marie G., f. 12/5 1888 i Randers, datter af guldsmed P Hansen (død 1927) og hustru Karen f. Kanne (død 1933).

Præliminæreks. (Magleby realskole) 1898; lært boghandelen hos P Blicher, Kolding, fortsat sin uddannelse i Enderlens Hofbuchhandlung, Stuttgart, i firmaet K F Koehler, Leipzig, hos Wilh. Rauch, Hamburg samt i Aug. Scherls Hamburger-afd.; boghandler i Fredericia 1907-12, var der formand for Turistforeningen, og som medl. af Dansk Arbejdes bestyrelse med til at gøre de første forberedende arbejder for Dansk Købestævne; adm. direktør for A/S Herman A Kåhlers keramiske Værksteder, Næstved og medl. af bestyrelsen 1913-60; finsk vicekonsul for Sydsjælland 1928-61. Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejdes Næstved afd. fra 1913, formand 1916-46 samt medl. af landsforeningens hovedbestyrelse 1918-60; formand for Næstved Klub 1928-32; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening 1923-42, formand 1928-34 og 1941-42; medstifter af »Den Permanente« kunstindustriudstilling i Kbh; næstformand for Jubilæumsudstillingen i Næstved 1935; leder af Odd-Fellow-Logen i Næstved 1924-27; distrikts deputeret Stor Sire for Odd-Fellow-Ordenen i Danmark 1937-49; kritisk kommunal revisor 1919-25; konservativt medl. af byrådet 1946-54; formand for skolekommissionen 1950-54; voldgiftsmand i jagtafløsningssager; medl. af Næstved erhvervsråds forretningsudvalg 1941-45, formand 1941-43; medl. af bestyrelsen for Finlands Konsuler i Danmark 1951-61.

Æresmedl. af Landsforeningen Dansk Arbejde, Odd-Fellow-Logen og Næstved Rotary Club. Tildelt Næstved Diskontobanks æreslegat 1953. Har skrevet adskillige artikler til dagblade. Udenl. ordner: Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.; Fi.L.31.; Fi.M.M.3.; Fi.S.F.; Ø.r.K.2. Adresse: 4700 Næstved.

GRØNHOLT PEDERSEN Einar boghandler og antikvar, R; f. 4/3 1907 i Randers; søn af tømrermester Niels Peder Pedersen (død 1943) og hustru Johanne Margrethe f. Wrist (død 1964); gift 17/11 1935 (ægteskabet opløst) m. Anna Lise G.P.

Uddannet hos boghandler Jens Ballund, Randers 1922-26; medhjælper i Randers Boghandel; studieophold i Paris 1927-28; i J Frimodt's Forlag, Kbh 1928-31; medindehaver af Magnus Hansen's Skolebogsforretning 1932, eneindehaver 1933, sammensluttede forretningen med Jeppe Poulsen Skadhauges Antikvariat 1934; oprettede Grønholt Pedersen's Forlag 1940 og Grønholt Pedersen's Boghandel 1945, firmaerne ophørt 1973.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Antikvarboghandlerforening 1937-42, formand 1946-62; formand for Antikvarboghandlerforeningens jubilæumsfond 1946-62; delegeret ved den 1. internationale antikvarboghandlerkonference i Amsterdam 1947, ved den internationale kongres i Kbh 1948. Medstifter af Ligue internationale de la Librairie ancienne 1948, medl. af dennes Comité executif 1948-59, ærespræsident siden 1965; delegeret ved ligaens internat, kongresser, komité- og præsidentmøder i Europa og Amerika. Korresp. medl. af Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne, Paris fra 1966; medl. af bestyrelsen for A/S Kristeligt Dagblad 1948-73, Nordisk Antikvarboghandlerråd 1949-50 og I/S N P Pedersens Sønner; formand for Fiolstrædes Købmandslaug 1968-74; næstformand i bestyrelsen og repræsentantskabet for Kbhs City-Center 1970-74.

Medredaktør af: Læsningens Glæde I-II (1960). Endv. skrevet kronikker. Adresse: Ved Stampedammen 34,2970 Hørsholm.

GRØNVALD Torben direktør, cand. jur.; f. 2/7 1929 på Frdbg; søn af direktør, cand. jur. F C Grønvald (død 1965) og hustru Gerda f. Thejll; gift 26/8 1955 m. dommerfuldmægtig Dorte G., f. 30/8 1931 i Santiago de Chile, datter af direktør Walter Jessen (se denne).

Student (Øregård gymn.) 1948; cand. jur. 1954; advokat med møderet for landsret 1958; ansættelse hos Walter Jessen & Co. A/S 1958, prokurist 1962, underdir. 1965, direktør 1968, adm. direktør 1970; direktør for Walter Jessen AB, Bankeryd, Sverige 1970. Medl. af bestyrelsen for S C Sørensen A/S Randers og Bang &

Pingel A/S.

Adresse: Ulvemosev. 10,2960 Rungsted Kyst.

GRAAE Poul redaktør; f. 20/10 1899 i Sorø; søn af trafikchef Johannes Graae (død 1935, se Blå Bog 1935) og hustru Margrethe f. Skow (død 1964); gift 18/10 1928 m. Ebba G., f. 21/12 1898, datter af fabrikant Chr. Wadum.

Student (Henrik Madsens skole) 1918; cand. polit. 1926; ansat ved Politiken 1927, erhvervspolitisk og økonomisk medarbejder 1932, redaktør 1941-58. Kronikserier om politik i USA 1939, 1948, 1952 og 1956. Medarbejder ved Aarhus Stiftstidende fra 1960. Kronikør ved dagbladet Børsen, De Bergske Blade, Sorø Amtstidende, Aarhuus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende, Fyns Tidende, Aalborg Stiftstidende og Sydsvenska Dagbladet.

Af Journalistforbundet tildelt Tuborgfondets Jubilæumslegat 1933 til studium i USA (Columbia University, New York) af amerikanske journalisters uddannelse; formand for Institutet for Presseforskning og Samtidshistorie; medl. af bestyrelsen for Dansk Pressemuseum og Arkiv; næstformand i Journalist-foreningenspensionskasse; medl. af bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet og Journalisthøjskolen 1946-67; formand i bestyrelsen for Valdemar Gomme Graae's Hjælpelegat; medl. af UNESCO's danske nationalkommission 1965-70.

Har skrevet: Fra Drittel til Dåse: Kapitler af 100 års dansk erhvervshistorie. Hundrede år på Havene: DFDS 1866-1966 og Sådan begyndte det (om oprindelsen til Danmarks Journalisthøjskole). Adresse: Grøndalsv. 13,2000 Kbh F.

GUDMANDSEN Preben professor; f. 5/10 1924 på Frdbg.; søn af manufakturist Vilhelm Gudmandsen og hustru Lydia f. Staunsager; gift 20/8 1955 m. Lise G., f. 24/5 1928 på Frdbg., datter af tegner Ebbe Sadolin (se denne). Student (Schneekloths skole) 1943; cand. polyt. 1950; forskningsingeniør ved Mikrobølgelaboratoriet, Akademiet for de tekniske Videnskaber 1950-57; Section Leader, Scientist, Shape Air Defence Technical Center, Haag, Holland 1957-60; ingeniør i Titan A/S, Kbh 1960-61; amanuensis ved laboratoriet for elektromagnetisk feltteori, Danmarks tekniske højskole 1961-64, lektor 1964-72, professor fra 1972. Medl. af bestyrelsen for laboratoriet for elektromagnetisk feltteori 1970-72, formand fra 1972; medl. af bestyrelsen for IEEE Denmark Section (Secretary/Treasurer) 1969-71, Chairman fra 1972; medl. af Steering Committee for »Greenland Ice Sheet Program« fra 1971 og af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1972. Vice-chair-man for Working Party on Polar Research (Antarctic Programme) Council of Europe 1973.

Forfatter eller medforfatter til en række forelæsningsnoter, tekniske artikler og rapporter. Tildelt Esso-prisen 1968. Adresse: Troldager 3,2950 Vedbæk.

GUDME Per landsretssagfører, folketingsmedlem; f. 27/6 1927 i Kbh; søn af redaktør Peter de Hemmer Gudme (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru Else f. Grundtvig; gift 10/4 1960 hi. Rigmor G., f. 25/7 1926, datter af proprietær Georg Pape (død 1956) og hustru Jenny f. Christensen (død 1969). Student (Herlufsholm) 1945; cand. jur. (Kbhs univ.) 1954;' journalist i Nykøbing F. 1954; advokatfuldm. smstds 1954-57; advokatbeskikkelse 1957; advokat i Maribo 1957-58; lands-retssagf. 1958. i Ålborg siden 1958 (egen virksomhed fra 1963), møderet for højesteret 1965; offentlige sager 1970. Medl. af landsskatteretten 1968. af Ålborg byråd 1970, af folketinget (Nordjyllands amt) 1971, af jernbanerådet 1971; formand for folketingets retsudvalg 1974; medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse 1961-71, af partiets forretningsudvalg 1969-71 og næstformand i 1971. Politiske artikler i dagspressen. Adresse: Spicavej 9,9000 Ålborg.

GUDME LETH Marie kattuntrykker, se Leth Marie Gudme.

GUDMUNDSEN M K direktør, R'.p.p.; f. 5/1 1901 på Frdbg.; søn af maskinmester Chr. Julius Gudmundsen (død 1926) og hustru Frederikke f. Wergman (død 1936); gift 1/4 1934 m. Else Margrethe G., f. 3/6 1911 i Ejby, datter af købmand H C Hansen (død 1939) og hustru Kristine f. Hansen (død 1966). Handelsuddannet; eksamen fra Købmandsskolen; ansat i firmaet S Garmann Clausen, Bergen 1920, i firmaets afd. i Stockholm 1921, leder af dets afd. i Kbh 1923; generalrepræsentant i Norge for S Børgesen & Co.. Modeweg og Søn og Skodsborg Hattefabrik 1925; oprettet Skandinavisk Bogforlag 1933, omdannet til aktieselskab 1939, selskabets direktør' fra s. å.; till. direktør for Ejnar Munksgaard, International boghandel og forlag A/S 1955-66; overtaget Vejlagers Teaterforlag 1958.

Formand for Foreningen af universitetsboghandlere i Danmark; formand i bestyrelsen for Ejnar Munksgaard, International boghandel og forlag A/S til 1967, for Skandinavisk Bogforlag A/S, for Munksgaards Universitetsboghandel, Odense og for illustra A/S; medl. af bestyrelsen for Fyns Væddeløbsforening 1941-54 og for Odense Bridgeklub fra 1945, formand 1949-55, æresmedlem 1955; formand for Fyns Travklub og for Fyns Trav Amatørklub 1950-54; æresmedlem af det sønderjydske bogakademi 1950. Redaktør af Dansk Handel og Industri. Af bystyret i Paris tildelt byens guldmed. 1960. Udenl. orden: Fi.M.M.3. Adresse: Langelinie 46,5000 Odense.

GUDMUNDSEN-HOLMGREEN Pelle komponist; f. 21/11 1932 i Kbh; søn af billedhugger Jørgen Gudmundsen-Holm-green (død 1966, se Blå Bog 1965) og hustru Grete f. Søegaard; gift 21/11 1959 m. Gunvor G-H., f. 21/2 1938 i Kbh, datter af tandlæge Ulf Kaarsberg og hustru Edith f. Havsbøl. Student (Gentofte statsskole) 1951; studerede teori og musikhistorie ved Det kgl. danske musikkonservatorium fra 1953, de første par år till. komposition, lærere Finn Høffding, Svend Westergaard, Bjørn Hjelmborg, afgangseks. 1958; signalør på Det kgl. Teater 1959-64; lærer i komposition ved Det jydske musikkonservatorium fra 1967. Medl. af bestyrelsen for Det unge Tonekusntnerselskab 1959-69.

Vigtigste kompositioner: for orkester: Symfoni (1965), Tricolore IV (1969), Spejl (1973); for kammerork.: Chronos 19621, Collegium Musicum koncert (1964), Mester Jakob 1964), Repriser (1965), Je ne me tairai jamais. Jamais (1966), Stykke for stykke (1968). Kammermusik: 3 sange til tekster af Politiken (1967), Strygekvartet IV (1967), Plateaux pour deux (1970), Terasse (1970), Solo (for el. guitar) (1972). Kunstfondens 3-årige stipendium 1965; Lange-Muller-legatet 1965; Anckerske legat 1968; Herman Sandby-legatet 1971; Carl Nielsen-legatet 1973. Adresse: Eggersv. 29,2900 Hellerup. Sommerbolig: Langør, 8791 Tranebjerg Samsø.

GUDNASON C H professor, civilingeniør, R.; f. 29/11 1921 i Give; søn af stenhuggermester Olafur Guånason (død 1952) og hustru Serena Christina f. Christiansen; gift 21/12 1952 m. Asa G., f. Kristinsdottir, f. 14/2 1930 på Island, datter af dommer Kristinn Olafsson (død 1958) og hustru Jona f. Jonsdottir.

Student (Herning) 1940; cand. polyt. 1947; vidensk. assistent ved Danmarks tekniske højskole 1947-48; ved Odense kommunale elværk 1948; i USA 1949-50 hos General Engineering & Research Corp., N.J. og hos La Belle Sugar Co., Florida; hos A/S Colombus Emballage 1950-51; ved handelsministeriets produktivitetsudvalg 1951-53; på Teknologisk institut 1954 og ved Industrirådet 1955-59; derefter rådg. ingeniør; professor i driftsteknik ved Danmarks tekniske højskole 1961. Visiting professor, Stanford Universi-ty, USA 1971 -72. Studierejser i Europa og USA. Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings industrisektion 1960-67; formand for Dansk Forening for Industriel Kvalitetskontrol; council member i International University Contact for Management Education 1961-66; medl. af dansk standardiseringsråd; medl. af bestyrelsen for A/S Pharmacia 1966-72, A/S Thiirmer, Erhvervenes EDB-råd 1967-71, Dansk Automationsselskab 1964-69, Dansk Management Center og Laur. Andersens fond samt af repræsentantskabet for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber. Har skrevet: Frekvensstudier (udg. på foranledn. af Industrirådets rationaliseringskursus, 1960); Introduktion til Driftsteknik (1967); Distribution (s. m. Bjarke Fog m. fl., 1971); artikler i danske og udenl. tidsskrifter. Redaktør af Dansk Teknisk Tidsskrift; medl. af redaktionskomiteen for Journal of Production Engineering (Birmingham), af tidsskriftet Omega (London) og af Ingeniøren, Management. Tildelt ITEM-prisen 1965. Æresmedlem i Dansk Forening for Kvalitetsstyring.

Adresse: Mellemvang 6,2970 Hørsholm.

GUDNASON Svavar maler; f. 18/11 1909 i Hornafjørdur, Island; søn af handelsmand Gudni Jonsson (død 1959) og hustru Olof Thordardottir (død 1963); gift 4/2 1939 m. Asta G-, f. 28/1 1912 i Borgafjørdur, Island, datter af købmand Eirikur Sigfusson (død 1953) og hustru Marin Sigurdardottir (død 1925).

Debuterede på Kunstnernes efterårsudstilling 1935; elev hos professor Kræsten Iversen på Kunstakademiet i Kbh 1935-36; rejser til Frankrig 1938, 1948 og 1950; deltaget i nordiske udstillinger i Kbh 1939 og 1949, Stockholm 1940, Århus 1941 og 1949,G6teborg 1941 og 1943, Halsingborg 1941, Oslo 1946, Odense 1959, Reykjavik 1961; Unionalens vandreudstilling i Sverige 1948, udstillingen »Abstrakt Kunst i Danmark«, Goteborg 1947; retrospektiv udstilling i Kunstforeningen, Kbh 1960.

Medl. af og aktiv udstiller på Høstudstillingen fra 1942, yderligere retrospektiv ophængning for et 10-år i 1949; medl. af Grønningen fra 1961; separate udstillinger i Reykjavik siden 1945 og retrospektiv udstilling på Islands kunstmuseum, Reykjavik 1960-61; deltager i Salon des Surindependants, Paris 1950. Visione Colore (internat, udst.), Venezia 1963, Dansk spontan abstrakt kunst fra krigsårene og dennes udvikling USA 1964-65 samt en islandsk udstilling i Bruxelles 1952. Den officielle islandske Kunstudstilling i Kbh 1954, »Islandsk Kunst gammel og ny«, Louisiana 1962, Arte Nordic a Contemporanea i Rom 1955, udstillingen 50 ans de peinture abstraite, Paris 1957, Nordisk abstrakt Kunst, Oslo 1958, Den islandske udstilling i Rusland og Polen 1959, Cobra-udstillin-gerne i Rotterdam og Louisiana, Humlebæk 1966, Nordiska Kunstforbund's udstilling i Hannover 1966 og i Reykjavik 1972, Biennalen i Venezia 1972.

Medl. af censurkomiteen for Kunstnernes efterårsudstilling 1943 og 1944; formand for Nordiska Konstforbundets Islandske sektionen 1954-58 og præsident for De samvirkende islandske Kunstforbund 1959-61; modtaget akademiets rejselegat, Det Bielkeske Legat, Fru Benny Claudi-Pedersens Mindelegat samt fl. a. legater, herunder i 1937 et legat fra altinget i Island.

Repræsenteret med malerier i den islandske stats kunstsamling, på Louisiana i Humlebæk, Museum of Modern Art, New York, i Colby College Art Museum, Waterville, Maine, og med farvekridttegninger på kobberstiksamlingen, Kbh; abstrakte malerier: Sankt Hans Drøm (1941); Eventyrbillede (1942); Naaleskoven (1943); En islænding og hans Land (1944); Kloder (1944); Fanatiker (1945); Ambolten (1946); Guldbjær-gene (1946); Faldet (1958); Stormfloden (1965); Dønninger (19651. Udført dekoration »Vejret« for statens kunstfond (1963), »Strømmen« for Landbrugsbanken, Reykjavik (1970). Adresse: Håaleitisbraut 111, Reykjavik, Island.

GULDAGER PETERSEN Axel fh. kontorchef, R'.; f. 30/10 1893 i Vordingborg; søn af murermester Peter Andreas Petersen (død 1931) og hustru Marie f. Thomsen (død 1955); gift 16/5 1922 m. Elsebeth Johanne G. P., f. 29/2 1904 i Kbh, datter af revisor Frithiof Lindquist (død 1922) og hustru Vilhelmine f. Olsen (død 1919).

Student (privat dimit.) 1912; cand. jur. 1920; fg. sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1920-22; sekretær i finansministeriet 1922-24; i socialministeriet 1924-34; fuldmægtig 1934; ekspeditionssekr. i indenrigsministeriet 1937; kontorchef i arbejds- og socialministeriet 1938; kontorchef i direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen 1946-63; sekretær ved overværgerådet 1920-33 og ved socialministeriets afd. for internationalt socialpolitisk samarbejde 1933-38. Adresse: Sortemosen 40,3450 Allerød.

GULDBERG Ove udenrigsminister, K; f. 2/12 1918 i Nysted; søn af dommerfuldmægtig Frede Guldberg (død 1932) og hustru Else f. Richter (død 1920); gift 16/5 1942 m. Else G., f. 31/1 1921 i Slagelse, datter af sparekassebestyrer Vilhelm Christiansen og hustru Kirsten f. Pedersen. Student (Roskilde) 1937; cand. polyt. 1942; cand. jur. 1949; ansat ved Vejle kommune 1942, i firmaet K Hindhede 1943, ved Kbhs kommune, stadsingeniørens direktorat 1944, ved fiskeriministeriets forsøgslaboratorium 1946-47; sekretær i Dansk Ingeniørforening 1948, direktør smstds 1952-65; sekretær for Foreningen af rådgivende Ingeniører 1956, direktør smstds 1965-68; direktør for A/S Dansk Ingeniørforenings Hus 1957-68; minister for offentlige arbejder i ministeriet Baunsgaard 1968-71; udenrigsminister i ministeriet Hartling 1973.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1946-48; sekretær for Conferehce of Representatives from the Engineering Societies of Western Europe and the United States of America (EUSEC) 1955-58; præsident for Civilforsvars-Forbundet 1962-65 og medl. af civilforsvaret 1962-68; medl. af folketinget (Venstre) fra 1964 og dettes finansudvalg 1971-72. Adresse: Skovvangen 18,2920 Charlottenlund.

GULDBERG-MØLLER Viggo underdirektør, civilingeniør; f. 7/10 1911 i Århus; søn af kontorchef P J Guldberg-Møller (død 1951) og hustru Marie f. Pedersen (død 1968); gift 7/4 1940 m Stina Edit G-M., f. 22/4 1912 i Lund, datter af kurvemagermester Hjalmar Ljungdahl og hustru Kristina f. Wahling (død 1968).

Student (Marselisborg skole) 1930; cand. polyt. 1936; ansat hos Burmeister & Wain s. å., prokurist 1952, overing. 1954, underdir. 1960.

Adresse: Jægersborg Allé 142,2820 Gentofte.

GULDBRANDSEN Ib generalkonsul, R.; f. 24/7 1908 i Horsens; søn af ingeniør Emil Guldbrandsen (død 1950) og hustru Ingrid f. Andersen (død 1969); gift 16/12 1947 m. Esther G., f. 5/6 1912 i Skovshoved, datter af Erik Jansson (død 1950) og hustru Alma f. Broby (død 1959).

Student (Brescia) 1927; uddannelse i Danmark og Italien. Ansat som ingeniør i Ideal Standard, Milano, i 1935. Stifter og medindehaver af firmaerne I Guldbrandsen & Co., Milano og Idrotermica Veneta, Belluno. Adm. direktør for Danit Italia; president for Novenco Italia; medl. af bestyrelsen for Caglio Italiano Chr. Hansen og Associazione Nazionale Installatori. Dansk Konsul i Milano 1966, generalkonsul fra 1969. Adresse: Via F.Tesio 1,20151 Milano, Italien.

GULDBRANDSEN Martin fh. hypotekforeningsdirektør, K.DM.p.p.; f. 6/2 1893 i Kbh; søn af kgl. kapelmusikus Axel Guldbrandsen (død 1923, se Blå Bog 1922) og hustru Anna f. Hoppe (død 1958); gift 1. gang 4/2 1921 m. Betty G., f. 12/8 1887 på Frdbg., død 1922, datter af kreditforeningsdirektør, arkitekt C F Thomsen (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Emma f. Werner (død 1918); 2. gang 19/12 1924 m. Karen Sophie G., f. 19/5 1898 i Kbh, død 1940, datter af vanddirektør F V F A Øllgaard (død 1911, se Blå Bog 1910) og hustru Louise f. Holm (død 1955).

Student (Borgerdydskolen i Helgolandsgade) 1911; cand. jur 1917; sekondløjtn. 1922; assistent i Østifternes Kreditforening 1912; fuldmægtig 1918 og ekspeditionssekr. 1924; kst. direktør i Østifternes Hypotekforening 1932, adm. direktør 1933-63. Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1917-18 og 1923-33; korpsfører for Akademisk Skyttekorps 1926-33; formand for Akademisk Skytteforening 1942-52; medl. af bestyrelsen for A/S Adolph Trier & Goldschmidt 1929-68, af bestyrelsen for Dansk Bygnings Assurance fra 1946 samt af repræsentantskabet for Borgervennen af 1788, 1945-50 og af dettes forretningsudvalg 1946-50, administrator 1950-68; medl. af kommissionen af 1949 vedr. revision af boligtilsynsloven af 1939.

Tildelt De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn, Kungl. Sodra Skanska Infanteriregiments medalje i guld og sølv og Malmohus Låns Skytteforbunds Minnesmedalje samt Borgervennen af 1788' guldmed.; æresmedlem af Akademisk Skytteforening 1961. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Skjoldgårdsv. 5,2920 Charlottenlund.

GULDBRANDSEN Poul politimester; f. 8/9 1918 i Hornstrup sogn; søn af politimester Thorvald Jørgensen (død 1955, se Blå Bog 1955) og hustru Julie f. Guldbrandsen (død 1966); gift 29/4 1944 m. Jacoba G., f. 3/1 1918 i Rødby Havn, datter af skibsbygger Bernhard Sunnert (død 1930) og hustru Alice f. Lind (død 1954).

Student (Haslev) 1936; cand. jur. 1944; politifuldm. i Randers 1944; dommerfuldm. i Rougsø herred s. å\; politifuldm. i Grenå 1946; statsadvokatfuldm. i Ålborg 1952; politifuldm. i Varde 1955; politiassessor i Frederikshavn 1962; politimester i Ringkøbing 1969.

Adresse: Herningv. 58,6950 Ringkøbing.

GULDBÆK Ruth kgl. kammersangerinde, R.p.p.; f. 1/12 i Frederikshavn; datter af bestyrer Christian Jensen (død 1939) og hustru Marie f. Guldbæk Arentzen (død 1960); gift 10/6 1960 m. direktør, landsretssagfører Jens Degerbøl (se denne). Elev af operasangerinde Rena Pfiffer og fra 1943 af kgl. kammersangerinde Else Schøtt; studeret hos operasangerinde Maria Labia, Italien i 1948 og 1949 og hos professor, kammersangerinde Edith Fleischer Engell, Wien, i 1950; ansat på Det ny Teater og Folketeatret 1942-44; Elev på Det kgl. Teaters operaskole 1944-45; operasangerinde ved Det kgl. Teater 1946, kgl. kammersangerinde 1955; gæsteoptræden på Royal Opera House Covent Garden, London, dec. 1951-febr. 1952, april 1952 og juli 1954.

Hovedroller: Zerlina i Don Giovanni; Fiordiligi i Cosi fan tutte; Susanne og Grevinden i Figaros Bryllup; Musette i Boheme; Norina i Don Pasquale; Grethi i Kirke og Orgel; Eros i Orfeus og Eurydice; Anna i Jægerbruden; Micaela i Carmen; Prinsessen i Prinsessen i det fjerne; Maria i Den solgte Brud; Anna i Høst; Grevinde Rosaura i Rosaura; Nedda i Bajadser; Miss Wordsworth i Albert Herring; Aase i Drot og Marsk; Jomfru Maria i Jeanne d'Arc; Pamina i Tryllefløjten; Nanetta i Falstaff; Ilde Brando Pizzetti i Ifigenia; Komponisten i Ariadne på Naxos; Antonia i Hoffmanns Eventyr; Belinda i Dido og Æneas; M. Butterfly m. fl.; på Covent Garden: Susanne i Figaros Bryllup og Sophie i Rosenkavaleren; desuden medvirket i radiokoncerter, orato-rieopførelser, grammofonindspilninger samt i fjernsynsopera-er.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1958. Udenl. orden: S.Kr.4. Adresse: Rosenvængets Hovedv. 6,2100 Kbh 0.

GULDHAMMER Evald Hjort overkirurg, dr. med; f. 26/8 1921 i Hjordkjær, Sønderjylland; søn af præst Andreas Guldhammer og hustru Inger Kathrine f. Hjort; gift 22/6 1949 m. Solveig Margrethe Elisabeth G., f. 20/7 1920 i Gilleleje, datter af ingeniør, fabrikant Hans Henrik Bruun (død 1923) og hustru Inga Margrethe f. Lutken.

Student (Vejle) 1939; ved gartneri 1939-40; med. eks. (Kbhs univ.) 1949; specialist i kirurgi 1962; dr. med. 1963; uddannet ved kbhske hospitaler; 2. reservekirurg ved Roskilde amts og bys sygehus 1955-57, ved Kbhs amts sygehus i Gentofte 1957-60; 1. reservekirurg ved Ringsted sygehus 1960, ved Frederiksborg amts centralsygehus i Hillerød 1960-65, overkirurg, smstds fra 1965. Har skrevet: Vækststimulation efter underextremitetsfraktur hos (disp., 1963) samt tidsskriftartikler om kirurg, og ortopæd. emner.

Adresse: Slotsvænget 35,3400 Hillerød.

Sommerbolig: Horneby Fælledv. 35,3100 Hornbæk.

GULDHAMMER H A fh. navigationsdirektør, K.DM.; f. 21/11 1886 i Vallekilde; søn af skibsfører, navigationslærer K A Guldhammer (død 1921) og hustru Maren f. Jensen (død 1934); gift 28/10 1911 m. Valborg G., f. 25/4 1891 på Frdbg., død 1967, datter af grosserer Carl N Petersen (død 1924) og hustru Valborg f. Falch (død 1941).

Til søs 1901; styrmandseks. 1908; reserveløjtn. i marinen 1910; specialuddannelse på polyteknisk læreanstalt i matematiske og fysiske fag, skibsbygning m. m.; lærer ved Kbhs navigationsskole 1910-27; bestyrer af Thorshavn og Bogø navigationsskoler 1927-30; skibsfører 1931; tjenstg. i naviga- tionsdirektoratet og medl. af navigationseksamenskommissionen 1930-39; derefter bestyrer af Kbhs navigationsskole; navigationsdir. 1941-56 og 1949-56 till. direktør for statens sømandsskoler. Søkyndigt medl. af østre landsret fra 1933; medl. af søfartskommissionen af 1947. Har skrevet lærebøger i navigation, sømandsskab og naturlære m. m.

Adresse: Manøg. 2,2100 Kbh 0.

GULDMANN C F O civilingeniør, konsul, R1.; f. 17/4 1885 i Århus; søn af købmand N C Guldmann (død 1930, se Blå Bog 1930) og hustru Elisabeth f. Osterwaldt (død 1942); gift m. Gisela G., f. 31/5 1898 i Valparaiso, datter af generalkonsul Jean Hugo Thierry (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Marie f. Sørenson (død 1950).

Student (Marselisborg) 1904; cand. phil. 1905; cand. polyt. 1911; ingeniør ved Westminster Repeating Arms Co., New Haven, USA 1911-12; ved Newport-New Mill, New Orleans, USA 1912-13, i firmaet Fr. Sage & Co., Valparaiso 1914 og i firmaet F Hagge, Valparaiso 1915-16; selvstændig ingeniør-og entreprenør-virksomhed smstds 1917-22; ingeniør i firmaet N M Hansen & Co. smstds 1922, medindehaver 1928; firmaets leder i Santiago 1926; till. direktør for The Anglo Chilian Asphalte Co., Santiago 1926-41; dansk vicekonsul 1925, konsul 1929; ingeniør ved vejbygningsfirmaet Alessand-ri y Cia 1941 -42 og i Braden Copper Co., Sewell 1943-46; ansat ved firmaet Flåten, Royem Anker y Cia, Santiago 1947-48, ved det danske gesandtskab (nu ambassade) i Santiago fra 1949. Tildelt Galathea-medaljen. Adresse: Granaderos 1185, Santiago, Chile. Postadresse; Casilla 16249, Santiago 9, Chile.

GULSTAD Else frue; f. 29/1 1911 i Førslev sogn; datter af bagermester Lauritz Kold (død 1918) og hustru George f. Weitzmann (død 1936); gift 14/10 1936 m. læge Svend Gulstad, f. 15/8 1910 i Sorø, søn af apoteker Knud Gulstad (død 1950) og hustru Karen f. Hanson (død 1931). Student (Rungsted) 1930; stud. jur. 1930-32; assistent i landbrugsministeriet 1932-38.

Landsformand for De danske Husmoderforeninger 1962-68; styremedl. i Nordens Husmoderforbund 1962-68; councilmedl. i ACWW (Husmødrenes Verdensforbund) 1963-68; medl. af statens husholdningsråd 1960-68, Forbrugerrådet fra 1958 og dettes forretningsudvalg fra 1965, Danske Kvinders Nationalråd 1959-68, Landsforeningen Dansk Arbejdes hovedbestyrelse fra 1964 og forretningsudvalg fra 1968, Erhvervenes udstillingsudvalg 1962-70, husmødrenes filmudvalg 1962-68 og regeringskommissionen, kvindens stilling i samfundet, fra 1965. Adresse: Roskildev. 1,4330 Hvalsø.

GULSTAD Erik stadsingeniør; f. 14/12 1916 i Kbh; søn af overmontør Kai Gulstad (død 1943) og hustru Frederikke f. Holm (død 1949); gift 28/4 1946 m. Inger Marie G., f. 8/5 1922 i Våbensted, datter af husmand Valdemar Frederiksen (død 1950) og hustru Karen f. Olsen.

Cand. polyt. 1940; ingeniør ved stadsingeniørens direktorat, Kbh 1940; stadsingeniør i Kbh 1972. Censor ved Danmarks tekniske højskole Adresse: Ågade 116,2200 Kbh N.

GULSTAD Knud banechef, Ri.; f. 25/4 1911 i Kbh; søn af overmontør Kai Gulstad (død 1943) og hustru Frederikke f. Holm (død 1949); gift 22/5 1937 m. Grete G., f. 11/5 1914 i Næstved, datter af købmand Chr. Lorenzen og hustru Kristine f. Jensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1929; cand. phil. 1930; cand. polyt. 1935; ansat ved danske statsbaner s. å., overing. 1956, chef for baneafd. 1968. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1966, af bestyrelsen for statsbroen Storebælt samt af en række udvalg o. 1.

Adresse: Parallelv. 9,2800 Kongens Lyngby.

Sommerbolig: Botofte, 5953 Tranekær, Langeland.

GUNDELACH Finn ambassadør, Ri.p.p.; f. 23/4 1925 i Vejle; søn af overlærer Albert Gundelach (død 1962) og hustru Jenny f. Hobolt (død 1972); gift 6/6 1953 m. lærerinde Vibeke G., f. 19/3 1931 i Grenå, datter af direktør Henrik Rosenvinge og hustru Astrid f. Jensen.

Student (Vejle) 1944; cand. oecon. (Århus univ.) 1951; sekretæraspirant i udenrigsministeriet s. å., sekretær 1953; Danmarks faste repræsentant ved De Forenede Nationers Europakontor (Geneve) 1955; direktør for den handelspolitiske afd. i GATT (Den internationale Told- og Handelsorg., Geneve) 1959, assist. generalsekr. smstds 1961, vicegeneral-sekr. 1962, vicegeneraldir. 1965 (i ledelsen af de multilaterale told- og handelsforhandlinger: Dillon-runden 1960-61 og Kennedyrunden 1963-67); udenfor nr. i udenrigstjenesten 1959-67; Danmarks faste repræsentant ved Det europæiske økonomiske Fællesskab, Det europæiske Atomenergifællesskab og Det europæiske Stålfællesskab 1967-72, med titel af overordentlig og befuldmægtiget ambassadør; medl. af EF-kommissionen fra 1973. Formand for Århus studenterråd 1946-47; medl. af Den internationale studenterkomité (DIS) og Danske Studerendes fællesråd (næstformand) 1947-49. Bidrag til: The EEC and the Scandinavian Countries (1969) og til After the Kennedy Round. Artikler i danske og udeni. tidsskrifter.

Udenl. orden: Br.S.K.3.

Adresse: 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles, Belgien.

Sommerbolig: Houvig gi. Klitskole, Houvig Nord, 6950

Ringkøbing.

GUNDELACH Jørn direktør, cand. jur. R.; f. 5/4 1923 i Vejle; søn af overlærer Albert Gundelach (død 1962) og hustru tandlæge Jenny G. f. Hobolt (død 1972); gift 2/6 1951 m. Solveig G., datter af skræddermester Charles Christoffersen (død 1970) og hustru Aline f. Thomsen (død 1964). Student (Vejle gymn.) 1942; cand. jur. 1949; fuldmægtig i Landsforeningen Danske Vognmænd 1949, direktør fra 1957. Beskikkelse som sagfører 1957, advokat med møderet for landsret 1958 (beskikk. depon. 1970).

Direktør i A/S Transitgaarden, Kruså; medl. af bestyrelsen for Danske Vognmænds Vejlegaard A/S, Vejle og for Forsikrings-Akts. Trekroner. Medl. af Rådet for Større Færdselssikkerhed, af trafikkommissionen af 1967, af det i h. t. lov om godstransport nedsatte vejtransportråd, af vejnævnet og vejregelkomitéen. Adresse: Hardangerg. 2,2100 Kbh 0.

GUNDESTRUP Christian fh. kontorchef, R; f. 1886 i Helsingør; søn af købmand Lauritz K Gundestrup (død 1924) og hustru Marie Elisabeth f. Caiberg (død 1942). Præliminæreks. 1903; ansat i Kbhs belysningsvæsen 1903; student (Wedels kursus) 1909; cand. jur. 1917; leder af Kbhs kommunes brændselskontor 1917-20; sekretær ved Kbhs politi 1921, chef for kontoret for politisager 1935-56. Adresse: Jagtv. 204,2100 Kbh 0.

GUNNLØGSSON Halldor arkitekt, professor; f. 23/1 1918 på Frdbg.; søn af isl. købmand Halldor Gunnløgsson (død 1918) og hustru Else f. Steen (død 1951); gift 1/6 1956 m. Ida Eline G., f. 12/5 1919 i Horten, Norge, datter af marinekaptajn Olaf Rinde og hustru Ida Eline f. Klauman.

Student 1937; afgang fra kunstakademiet 1942; professor i bygningskunst ved kunstakademiet 1959, dekan for arkitektskolen 1969. Gæsteprofessor ved Massachusetts Institute of Technologi, USA 1961-62.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1948-52. Har opført eget hus i Vedbæk og i Rungsted; Tårnby kommunes rådhus og Fredericia rådhus (s. m. Jørn Nielsen); Fiskeri- og søfartsmuseum i Esbjerg.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1953; Ny Carlsbergfondets store rejselegat 1956; Træprisen 1967. Adresse: Rungsted Strandv. 68,2960 Rungsted Kyst.

GYLDENSLETTE Chr. vinhandler, R.DM.p.p.; f. 22/9 1893 i Rostrup på Fyn; gift 1/6 1937 m. Ketty G., f. Andersen, f. 27/11 i Kbh.

Etableret som vinhandler 1921.

Formand for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1938-49 (æresformand fra 1949), for Kbhs Vinhandlerlaug fra 1929 og for Handelsforeningernes Oplysningsselskab 1936-48; forretningsfører for Fællesrådet for Vinbranchen fra 1929, formand fra 1936; handelskyndig tillidsmand for Vinbranchen ved akkordforhandling.

Medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for De kbhske Handelsforeningers Fællesrepræsentation fra 1930, sekretær fra 1932 og till. kasserer fra 1934, formand 1937-38. Æresemblemet i guld fra De kbhske Handelsforeningers Fællesrepræsentation, fra Finlands Svenska Kopmannafor-bund, fra Privatforetagarnas Forbund i Finland og fra Sveriges Kopmannaforbund; erindringskorset fra Den Danske Brigadeforening (Danforce); æresmedlem i Handelsgillet, Helsingfors og af Vesterbros Handelsforening. Medl. af repræsentantskabet for Købmandsbanken i Kbh 1943-50, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1934, till. af hovedbestyrelsen 1939-53, kritisk revisor 1961-69; medl. af repræsentantskabet, bestyrelsen og forretningsudvalget for Erhvervenes Oplysningsråd 1945-47, af repræsentantskabet for foreningen Norden fra 1944 og af bestyrelsen for foreningens Kbhs afd. 1945-53 samt af repræsentantskabet for Stipendieforeningen Studenternes Venner fra 1941.

Medl. af centralkomitéen for Finlandshjælpen i Danmark af 1940, af præsidiet for nationalindsamlingen 1940, af komitéen for Fonden til Fædrelandets Vel af 1945, af repræsentantskabet for Kaj Munks Mindefond fra 1945, af komitéen for mindeindsamlingen for omkomne danske søfarende fra 1946, af komitéen for World Friendship Association fra 1946, af handelsundervisningsudvalget for Sydslesvig og af den danske komité for FN-hjælpen.

Medl. af valutakontorets erhvervsudvalg 1936-37, af valutarådet 1937-40 og af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40; kommitteret i priskontrolrådet 1939-42; medl. af vareforsy-ningsrådet 1940-50, af repræsentantskabet for Dansk Købestævne 1943-50, af lukkelovskommissionen af 1938, af handelsministeriets lukkelovsudvalg af 1946, af lukkelovsud-valget af 1947, af handelsministeriets næringslovsudvalg 1937-50, af socialministeriets udvalg ang. ændringer i funktionærloven 1940, af justitsministeriets udvalg vedr. revision af afbetalingsloven 1938-51, af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel 1940-60, af finansministeriets udvalg om beskatning af brugsforeninger m. v. 1946-47, af indenrigsministeriets huslejekommission 1946-47 og af bogføringskommis-sionen 1949-50.

Medl. af overbevillingsnævnet 1945-54, af Kbhs havnebestyrelse 1947-50, af landsskatteretten 1938-68; handelskyndig dommer i østre landsret 1939-50.

Medl. af repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti og medl. af folketinget 1945-47. Udenl. ordner: Fi.H.R.31.; P.r.K.4; S.V.22. Adresse: Vodroffsv. 37,1900 Kbh V.

GONTHER PETERSEN J højesteretssagfører, dr. jur.; f. 18/9 1914 i Aalborg; søn af sparekassedirektør J F Petersen (død 1942) og hustru Hansigne f. Lorenzen (død 1971); gift 4/9 1942 m. Anne-Merete Permin, f. 7/3 1923 i Hellerup, datter af dr. med. Carl Permin (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Caja f. Schou (død 1923).

Student (Aalborg) 1932; studieophold i Frankrig 1935; cand. jur. 1938; ansat i Privatbanken i Kbh 1938-40; sagførerfuldm. 1940-43; landsretssagf. 1943; højesteretssagf. 1958; till. manuduktør 1938-44;dr. jur. 1958.

Medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Tobakskompagni A/S, SAS Catering A/S, Esselte Papir A/S, De forenede Protokolfabrikker A/S, A/S Weston Tæppefabrik, A/S Kagisha, A/S Honeywell, A/S Daloon, A/S Prolokem, A/S Maynard Europe, Institutionen Zoologisk Have, A/S May-nard & Co., A/S M Schaumann, A/S Brandts Klædefabrik, A/S Nordania Leasing, den selvej. inst. Kongskilde Møllegaard samt forsk, andre erhvervsdrivende selskaber; medl. af bestyrelsen for Det internationale Uldsekretariat og for Dansk-Japansk Selskab; medl. af international Bar Association, International Fiscai Association, Comité Maritime International, den skandinaviske leasingkomité. Har skrevet: Ansvarsfraskrivelse (disp., 1957); artikler og afhandlinger i fagblade og tidsskrifter, især om handelsretlige emner.

Adresse: Bjerregårds Sidev. 5,2500 Valby. Sommerbolig: Bredtved, 4300 Holbæk.

GØBEL H vicedirektør; f. 12/7 1896 på Frdbg.; søn af drejermester C S Gøbel (død 1965) og hustru Emma f. Fridlund (død 1949); gift 14/12 1944 m. Edith G., f. 23/6 1902, død 1971, datter af grosserer Johan Laren (død 1923) og hustru Alma f. Jansen (død 1942).

Elev og assistent i Nordisk Ulykkesforsikring A/S af 1898, 1911-19; bogholder i Forsikrings A/S Danske Phønix 1919-21; revisor i Revisions- og Forvaltnings-Institutet A/S 1921-35; statsaut. revisor 1929; kontorchef i Andels-Anstalten Tryg og Genforsikringsselskabet Nerva A/S 1935; vicedir. i sidstn. 1956-67. Adresse: Ingersv. 15,2920 Charlottenlund.

GØBEL Ralf politimester, R., HTP.; f. 5/12 1917 i Kbh; søn af

prokurist Ernst Gøbel (død 1944) og hustru Anna f. Johansson (død 1922); gift 24/9 1955 m. Inge G., f. 27/5 1925 i Himlingøje, datter af uddeler Johannes Hansen (død 1961) og hustru Johanne f. Larsen (død 1953).

Student (Chrsthvns gymn.) 1936; cand. jur. 1944; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; dommerfuldm. i Skjern 1946; igen fg. sekretær i justitsministeriet 1948; politifuldm. i Neksø s. å., i Køge 1949; statsadvokatfuldm. og medhjælper hos statsadvokaten i Sønderborg 1951; atter politifuldm. i Køge 1953, i Helsingør 1961; politimester i Vejle 1966. Formand for Vejle Amatør Musikforening fra 1966. Adresse: Siriusv. 5,7100 Vejle.

GØRTZ Ebbe generalløjtnant, SK.DM., HTH.p.p.; f. 3/7 1886 i Helsingør; søn af generalløjtnant J Vilhelm C Gørtz (død 1939, se Blå Bog 1939) og hustru Amalie f. Benthin (død 1937); gift 24/3 1916 m. Karen Maria Margrethe G. f. 24/3 1891 i Assens, datter af stationsforstander I C Yding (død 1927) og hustru Cæcilie f. Andersen (død 1954).

Premierløjtn. i fodfolket 1907; kaptajn 1918; oberstløjtn. 1930; oberst 1933; generalmajor og chef for generalstaben 1937; chef for jydske division 1941; generalløjtn. og chef for generalkommandoen s. å.; till. direktør for krigsministeriet 1945-46; chef for hæren 1950; afsked 1951. Chef for Akademisk Skyttekorps 1928-31.

Udenl. ordner: B.K.4.; F.Æ.L.2.; S.Kr.2.; Stb.B.2.; S.Sv.2'.;

S.V.22.

Adresse: Strandv. 187,2900 Hellerup.

GØRTZ Erik professor; f. 20/3 1940 i Vissenbjerg, Fyn; søn af dyrlæge Peter Gørtz og hustru Inger f. Fischer; gift 27/2 1965 m. Christa G., f. 18/8 1940 på Holtegård, Svenstrup, AIs, datter af gårdejer Jacob Jacobsen og hustru Christine f. Kolmos. Student (Gentofte statsskole) 1958; cand. polit. (Kbhs univ.) 1964; sekretær i det økonomiske> råds sekretariat 1964-67; lektor ved økonomisk institut, Århus universitet 1968-72; professor i nationaløkonomi ved institut for historie og samfundsvidenskab, Odense universitet 1972. Vigtigste bøger: Policy Instruments and Adjustment in Growth Models (s. m. Karsten Laursen, 1971); Measures of the Effects of Economic Policy (1973). Desuden diverse videnskabelige artikler. Adresse: Sparretornv. 6,5000 Odense.

GØTRIK Hans P departementschef; f. 3/2 1910 på Frdbg.; søn af grosserer H P Andersen (død 1952) og hustru Kristine f. Hansen (død 1934); gift 3/8 1940 m. Grethe G., f. 15/10 1915 i Kbh, datter af fabrikant Georg Købke (død 1925) og hustru Petra f. Olsen (død 1960).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1928; cand. polit. 1934; fg. sekretær i finansministeriet, departementet for told- og forbrugsafgifter s. å., sekretær 1936, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1948, chef for skattedepartementet 1954; till. ministersekr. hos statsministeren 1937-42; sekretær i brændselsnævnet 1939-40; tilforordnet og sekretær i toldrådet og toldrådets appeludvalg 1946-53; sekretær for det i medfør af lov om midlertidige forbrugsafgifter oprettede klagenævn 1949, formand for samme 1950-55; sekretær for den danske gruppe i Den nordiske parlamentariske Komité for friere Samfærdsel 1951-56; formand for sømandsskatte-nævnet 1958; lærer i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen i Kbh 1934-41.

Formand for socialøkonomisk Samfund 1938-39; censor ved Kbhs universitet 1950, ved Handelshøjskolen i Kbh 1944; medl. af bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring 1954 og for Jydsk Telefon-Akts. 1960. Adresse: Lønstrupv. 57,2720 Vanløse.

GØTZSCHE A fh. landsdommer; f. 1894 i Kbh; søn af biskop Johannes Gøtzsche (død 1938, se Blå Bog 1938) og hustru Ebba f. Kragh (død 1899); gift 1926 m. Bodil G., f. 23/1 1904 i Odense, datter af læge Gustav Schroll (død 1930) og hustru Elisabeth f. Gøtzsche (død 1970).

Student (Viborg) 1912; cand. jur. 1917; sekretær i justitsministeriet 1917, fuldmægtig 1927; dommer i Kbhs byret 1931, i østre landsret 1940-64.

Lærer i bygningsret ved Det tekniske Selskabs skoler 1921-38, till. ved kunstakademiet 1921-26; næstformand for de i h. t. lov om leje og lov om beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom nedsatte voldgiftsretter for KM m. v. 1938-40; formand for voldgiftsretten for Kbhs amtsrådskreds vedr. beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom 1944-51; medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen 1942-64; censor ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1944-67, formand for censorerne 1961-67; formand for overlandvæsenskommissio-nen for 1. område 1949-64; formand for Valkendorfianersam-fundet 1941-56; medl. af bestyrelsen for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legat 1947-67.

Har skrevet: Bygningsret (1923, 1937); Lejelovene (1941, s. m. O I Kaarsberg). Adresse: Ejgårds Tværv. 14,2920 Charlottenlund.

GØTZSCHE Henning professor, overlæge, dr. med.; f. 5/6 1919 i Trustrup, Randers amt; søn af skolebestyrer, cand. theol. Georg L Gøtzsche (død 1941) og hustru skolebestyrer Marike Elisabeth f. Alsing (død 1965); gift 27/6 1947 m. Anne-Marie G., f. 11/8 1921 i Kbh, datter af tandlæge Viggo M Jensen og hustru Marguerite f. Magnin.

Student (Århus katedralskole) 1937; med. eks. 1944; univ. guldmed. i klinisk medicin 1946; turnuskandidat og vidensk. assistent i Århus ved amtssygehuset og biokemisk institut; herefter i en årrække forsk, stillinger ved rigshospitalet, med. afd. B; supplerende uddannelse på kbhske sygehuse i røntgen, hud- og børnesygd. samt epidemiske sygd.; 1. reservelæge ved med. afd. C på Århus kommunehospital og leder af hjerte-lunge-diagnostisk laboratorium 1953, overlæge ved cardiologisk afd. fra 1958; dr. med. 1952, Tutor i medicin ved Århus universitet 1954-59; lektor i intern medicin (cardiologi) smstds 1960, professor fra 1968. Specialanerk. i intern medicin 1957, cardiologi 1967, klinisk fysiologi 1967. Formand for Foreningen af yngre Hospitalslæger i Århus 1955-57; medl. af bestyrelsen for Dansk Cardiologisk Selskab fra 1960, for lægekredsforeningen for Århus og omegn 1966-68, for Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse fra 1969 og formand for overlægerådet ved Århus kommunes hospitaler 1967-70.

Har skrevet: Congenital Heart Disease (disp., 1952); kapitlet Hjertesygdomme (I Bernth & Hagens: Medicinsk Kompendium); Elektrocardiografisk Atlas samt en række mindre publikationer, fortrinsvis om hjertesygdomme. Modtaget Hanstedgaardfondets hædersgave 1971, Professor, dr. Fr. Therkelsens hæderspris 1972. Adresse: Stationsg. 14,8240 Risskov.

GØTZSCHE O G fh. oversignalingeniør os chef for statsbanernes signalvæsen, R.DM.; f. 16/3 1889 i Århus; søn af baneingeniør H V G Gøtzsche (død 1928, se Blå Bog 1927) og hustru Johanne Christiane f. Gøtzsche (død 1929); gift 28/6 1919 m. Annette G., f. 20/9 1898 i Frederikssund, datter af stationsforstander Johan van Deurs og hustru Ella f. Steiner. Student (Århus) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. 1914; ansat ved statsbanerne 1915, ingeniørassist. 1916; baneing. af 2. grad 1919; signalinsp. ved 3. distrikt 1922; signalinsp. ved 1. distrikt 1932, i generaldirektoratet 1944; oversignaling. og chef for statsbanernes signalvæsen 1946-59. Adresse: Sødalen 21,2820 Gentofte

GØTZSCHE Poul arkitekt, R1.; f. 2/11 1904 i Store Heddinge; søn af gårdejer Carl Otto Gøtzsche og hustru Inger Marie f. Nielsen; gift 27/6 1931 m. arkitekt Bodil G., f. 28/4 i Tornemark, datter af kredslæge Ejner Bohn-Jespersen (død 1945) og hustru Hilma f. Jacobsen (død 1960).

Uddannelse på kunstakademiet 1924-29; akademiets guldmed. 1932; egen virksomhed i Kbh fra 1938; leder af Gentofte kommunes byplankontor 1942; stadsarkitekt i Gentofte kommune 1947-73.

Adresse: Sundvænget 11,2900 Hellerup.

GAARDEN Poul direktør i Bikuben; f. 19/3 1917 i Jelstrup; søn af gårdejer Thomas Gaarden (død 1958) og hustru Martha f. Jakobsen (død 1957); gift 15/5 1943 m. Misse G.,f. 14/1 1916 i Hammelev, datter af gårdejer Nis Hørlyk (død 1945) og hustru Margarethe f. Andreasen (død 1934). Student (Hjørring) 1936; cand. jur. 1941; ansat i justitsministeriet s. å., sekretær 1945, fuldmægtig 1951, ekspeditionssekr. 1954, kontorchef 1956, justitsministeriets kommitterede i lovgivningsspørgsmål 1958; direktør i Bikuben 1964, formand for direktionen 1965.

Medl. af forretningsudvalget for Dansk Forsorgsselskab 1963, formand 1967; medl. af bestyrelsen for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser 1968, de Jorckske ejendomsselskaber 1965, Chr. Augustinus Fabrikker A/S 1965, Skandinavisk Tobakskompagni 1969. Adresse: Stationsv. 21,2980 Kokkedal.