P

 

PAABY Henning

PAASCHBURG Hans

PADE Henning

PAGH Hans Jørgen

PAGH Mogens

PAGTER Herluf

PAGTER KRISTENSEN Niels Jørgen

PALDAM Jørgen

PALLESEN John

PALLUDAN Henning

PALSBO Susanne

PALSBØLL Jørgen

PALSGAARD C Erik

PALSVIG Kurt

PALUDAN Arvid

PALUDAN Hother

PALUDAN Jacob

PALUDAN Janus

PALUDAN Knud

PALUDAN-MULLER Kai

PANDURO Leif

PANTON Verner

PAPE Niels

PAPE Thorkil

PARK Ejnar

PARK Henrik

PARVING Valter Ejgil

PASSER Dirch

PAULLI R fh

PAULSEN Arne

PAULSEN Johan Jessen

PAULSEN Julius

PAULSEN Jørgen

PAULSEN Magna

PAULSEN Martin

PAULSEN Svenn

PAULSON Bjarne With

PAULY Hans

PAUSTIAN Fritz Wulff

PEDERSEN A Ingemann

PEDERSEN Aage

PEDERSEN Aage H

PEDERSEN Aage Stougaard

PEDERSEN Aksel

PEDERSEN Anton

PEDERSEN Arne

PEDERSEN Arne Fog

PEDERSEN Arne Ringgaard

PEDERSEN Arne direktør

PEDERSEN Asger

PEDERSEN Axel

PEDERSEN Axel H

PEDERSEN Axel Ivan

PEDERSEN Benny W

PEDERSEN Bent Erik

PEDERSEN Bent Gabrielsen

PEDERSEN Carl

PEDERSEN Carl-Henning

PEDERSEN Carlo M

PEDERSEN Christian

PEDERSEN Clemens

PEDERSEN David

PEDERSEN E Lund

PEDERSEN Ebbe Thestrup

PEDERSEN Edvard

PEDERSEN Einar Grønholt

PEDERSEN Ejnar

PEDERSEN Ejner

PEDERSEN Elvin

PEDERSEN Erik

PEDERSEN Eva

PEDERSEN Folmer

PEDERSEN Frits

PEDERSEN Georg

PEDERSEN Gunnar

PEDERSEN Gunnar sognepræst

PEDERSEN Gustav

PEDERSEN H O

PEDERSEN H Winding

PEDERSEN Hans Hedelykke

PEDERSEN Hans Peder

PEDERSEN Helga

PEDERSEN Henry

PEDERSEN Henry direktør

PEDERSEN Herman

PEDERSEN Ingemann

PEDERSEN Inger Margrete

PEDERSEN J Magnus

PEDERSEN Jakob Karup

PEDERSEN Jens

PEDERSEN Jens Henry

PEDERSEN Jens Malling

PEDERSEN Jens sparekassedirektør

PEDERSEN Johannes

PEDERSEN Johannes Knudsen

PEDERSEN Johannes læge

PEDERSEN Johs.

PEDERSEN Johs.P E

PEDERSEN Jørgen

PEDERSEN Jørgen A

PEDERSEN Jørgen Grinder

PEDERSEN Jørgen professor

PEDERSEN Jørgen sekretariatschef

PEDERSEN Kai

PEDERSEN Kai O

PEDERSEN Karl

PEDERSEN Keld

PEDERSEN Max

PEDERSEN Mogens N

PEDERSEN Morits

PEDERSEN Morten

PEDERSEN Niels

PEDERSEN Niels Jørgen

PEDERSEN Oscar

PEDERSEN Ove Gessø

PEDERSEN P A

PEDERSEN P K

PEDERSEN P O

PEDERSEN P Terndrup

PEDERSEN Paul

PEDERSEN Peder Albert

PEDERSEN Peder Vilhelm

PEDERSEN Peter

PEDERSEN Peter Norup

PEDERSEN Poul

PEDERSEN Poul P M

PEDERSEN Poul Trier

PEDERSEN Richardt

PEDERSEN Robert

PEDERSEN Sigurd

PEDERSEN Sven

PEDERSEN Svend Falsig

PEDERSEN Svend Søndergaard

PEDERSEN Søren Rishøj

PEDERSEN Thomas

PEDERSEN Vald.

PEDERSEN Werner

PEDERSEN-BJERGAARD Kaj

PEETZ Tage

PEMANN JENSEN Ejnar

PERCH Poul W

PERDRUP Axel

PERFORT Holger

PERMILD Verner Ove

PERMIN O H

PERMIN Ole-Christian

PERMIN Per

PERS LASSEN Erik

PERS Michael

PERS Otto

PERSSON Johs.

PERSSON Karl Johan

PESCHARDT E Ditz

PESCHARDT-HANSEN Holger

PETER prins af Grækenland og til Danmark

PETERSEN Albert

PETERSEN Alfred

PETERSEN Alfred Milan

PETERSEN Allan

PETERSEN Andreas

PETERSEN Arne

PETERSEN Bernt

PETERSEN Carl

PETERSEN Carl J

PETERSEN Eggert

PETERSEN Eigil Christian Franch

PETERSEN Ejler

PETERSEN Ejnar

PETERSEN Ellen Strange

PETERSEN Erhart Brandt

PETERSEN Erik

PETERSEN Erik direktør

PETERSEN F Bredahl

PETERSEN Fritz

PETERSEN Fritz proprietær

PETERSEN G Aaskov

PETERSEN Gerd Hiort

PETERSEN Gert

PETERSEN H Ingvard

PETERSEN Hans

PETERSEN Hans møller

PETERSEN Harald

PETERSEN Harald Morten

PETERSEN Harriet Wulff

PETERSEN Helge

PETERSEN Henning

PETERSEN Henning Anker

PETERSEN Henrik Marius

PETERSEN Henrik Sejer

PETERSEN Henry G

PETERSEN J Günther

PETERSEN Jens Louis

PETERSEN Jes Christian

PETERSEN Johs.

PETERSEN Jørgen

PETERSEN K Helveg

PETERSEN K Olaf

PETERSEN KO

PETERSEN Kai

PETERSEN Kaj

PETERSEN Knud

PETERSEN Knud Birkum

PETERSEN Knud Lehn

PETERSEN Leif

PETERSEN Lilly Helveg

PETERSEN Lorenz

PETERSEN Niels

PETERSEN Niels Christian

PETERSEN Niels Helveg

PETERSEN Olaf

PETERSEN Otto

PETERSEN Otto Peter

PETERSEN Ove

PETERSEN Peter

PETERSEN Poul

PETERSEN Preben Poul

PETERSEN S A

PETERSEN Theodor

PETERSEN Victor

PETERSEN Villy Posborg

PETERSEN Vincent

PETERSEN Åge

PETERSLUND P M

PETERSSON M Walther

PETRI Axel

PETRI Svend

PEULICKE Harald

PHILIP Allan

PHILIP Grethe

PHILIP Kjeld

PHILIPSEN Constantin Preben

PHILIPSEN Hans Peter

PHILIPSEN Johan

PICKERING Ritha

PIHL Mogens

PILEGAARD LARSEN Arne

PINBORG Jan

PINBORG Knud

PINDBORG Jens Jørgen

PINDBORG Svenn

PINHOLT Jens Rosendal

PIO Elith

PIPER Jørgen

PIPER Viggo

PIRCHERT Jes

PIØ Iørn

PLANTENER Valdemar

PLATE Poul

PLATOU Villy

PLATZ Arthur

PLEJL Peter

PLENGE Jørgen

PLENGE Jørgen grosserer

PLESNER Gurli

PLESNER Mogens

PLESNER Paul

PLESNER Ulrik

PLESSING Jørgen Stig

PLESSING Ove

PLINIUS Marius Christian

PLOUG Karl

PLOVGAARD Sven

PLUM Niels Munk

PLUM Svend Munk

PONSAING Georg

PONTOPPIDAN Clara

PONTOPPIDAN F C

PONTOPPIDAN Ole

PONTOPPIDAN S E

POORT Ruth

PORSBERG Erik

PORSILD Alf Erling

PORSMAN Vagn Aage

PORTMAN Kai

POULSEN Aage

POULSEN Aage Lohmann

POULSEN Alex

POULSEN Axel G

POULSEN Axel kommunelæge

POULSEN Bjørn

POULSEN Christian

POULSEN Ebbe Thue

POULSEN Ellen

POULSEN Emil

POULSEN Erik M

POULSEN Finn

POULSEN Frank

POULSEN Gudrun

POULSEN H S

POULSEN Hemming Engelund

POULSEN Henning

POULSEN Henning C

POULSEN Henrik

POULSEN Holger

POULSEN Jacob E

POULSEN Johan

POULSEN Johannes

POULSEN Jørgen Egedal

POULSEN Kaj

POULSEN Karl

POULSEN Knud

POULSEN Knud kredsdyrlæge

POULSEN Kristjan

POULSEN Max

POULSEN Mogens

POULSEN Niels Anton

POULSEN Niels Carl

POULSEN Oluf

POULSEN Otto Gyde

POULSEN Poul Aagaard

POULSEN Sven

POULSEN Svend

POULSEN Valdemar

POULSEN-HANSEN Peder Gerhardt

POVLSEN Frode

PRAUSE Henning L

PREISLER Jean

PREISLER Knud

PREISZ Daniel

PREISZ Emil F

PRENTER Regin

PRICE Birgitte

PRICE John

PRIEMÉ Ernst

PRIESS Tage

PRINTZ Louis

PRIP Axel Biering

PROHASKA C W

PRYTZ Dan

PRYTZ Kjeld

PRYTZ Signe

PRÆST Palm

PRÆSTRUD Kurt

PRÆTORIUS Elith

PRÆTORIUS Stephan

PUGGAARD Hans

PUGGAARD-MULLER Gunnar

PUGH Eric

PULLICH Frits

PUNDIK Herbert

PÆRREGAARD Peer

PADE Henning programchef, mag. art.; f. 6/5 1918 i Kbh; søn af direktør, civilingeniør H W Pade (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Rosa f. Braun (død 1953); gift 20/5 1961 m. Helle P., f. 19/9 1934 i Århus, datter af toldforvalter Johan Schmidt (død 1966} og hustru Johanne f. Rasmussen. Student (Haslev) 1936; mag. art. (alm. og smlgn. litteraturhistorie; Kbhs univ.) 1946; sekondløjn. i artilleriet 1946; forlagskonsulent (Schønbergske og Westermann) 1946-48; programmedarbejder ved statsradiofoniens dramatisk-litte-rære afd. 1948, programredaktør ved Danmarks radio 1964-71, programchef (teater- og litteraturafd.) 1971. Oversættelser af bl. a. Albert Camus og Graham Greene. Adresse: Grønholtvangcn 42, Grønholt, 3480 Fredensborg.

PAGH Hans Jørgen generalløjtnant, SK., HTH.p.p.; f. 25/4 1905 i Fredericia; søn af postinspektør Hans Jørgen Pagh (død 1962) og hustru Theodora f. Møller (død 1967); gift 6/6 1936 m. Bente P., f. 21/12 1915 i Kbh, datter af apoteker Christian Ahnfeldt-Mollerup (død 1954) og hustru Karen Margrethe f. Larsen (død 1961).

Student (Fredericia) 1923; premierløjtn. 1931; kaptajnløjtn. 1937; kaptajn og chef for jydske flyverafd.'s 2. eskadrille 1938; stabschef hos generalinspektøren for hærens flyvertropper 1941; oberstløjtn. 1947; chef for sjællandske flyverafdeling 1947-48; lærer på officersskolen; ansat ved flyverkommandoen 1950; oberst 1952; chef for flyvestation Aalborg 1953, for flyverstabens personelafd. 1955, for flyverstaben s. å.; generalmajor i flyvevåbnet 1958; chef for flyvertaktisk kommando 1961; generalløjtn. og chef for flyvevåbnet 1962; afsked 1970.

Udenl. orden: A.F.L.2.; B.K.I.; S.Sv.l.

Adresse: Beringsv. 5,2000 Kbh F.

PAGH Mogens direktør i Det Østasiatiske Kompagni, generalkonsul, K., Chr. X Fr.M.p.p.; f. 9/12 1911 i Fredericia; søn af postinspektør Hans Jørgen Pagh (død 1962) og hustru Theodora f. Møller (død 1967); gift 22/9 1936 m. Kisse P., datter af grosserer Lauritz Carlsen (død 1947) og hustru Dagmar f. Jensen (død 1962).

Student (Fredericia) 1929; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni fra 1929; filialtjeneste i Shanghai, Hongkong og Canton 1931-39; filialdir. i Hongkong 1939-48 og i San Francisco 1949-52; eneprokura ved hovedkontoret i Kbh 1953,underdir. 1954, adm. direktør 1956. Formand for bestyrelsen for Det Østasiatiske Kompagni, Det Østasiatiske Kompagnis Holding-Akts, og forsk, af kompagniets datterselskaber samt for Plumrose A/S, Det Vestindiske Kompagni A/S, St. Thomas og Tahsis Co. Ltd., Vancouver; medl. af bestyrelserne for A/S Det Danske Luftfartselskab, United Baltic Corporation Ltd., London, Adela Investment Company S.A., Luxembourg og formand for repræsentantskabet for Scandinavian Airlines System; næstformand i bankrådet for A/S Den Danske Landmandsbank; medl. af the International Advisory Board of Chemical Bank New York Trust Company, New York og Swiss Bank Corporation, Basle; medl. af atomenergikommissionen 1956-57, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962 og af Industrirådet 1966; formand for Dansk Lawn-Tennis Forbund 1958-63; medl. af bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab og Dansk Samvirke. Udenl. ordner: J.H.S.2.; S.Kr.3. Adresse: Tårbæk Strandv. 128,2930 Klampenborg.

PAGTER Herluf advokat, R.; f. 6/8 1909 i Lund ved Randers; søn af gårdejer Niels Pagter (død 1938) og hustru Mariane f. Pedersen (død 1973); gift 7/6 1942 m. Kirsten P., f. 10/9 1921 på Demstrupgaard ved Kjellerup, datter af proprietær Kristian Røhr Lauritzen (død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Palma Christine f. Christensen (død 1967).

Student (Randers) 1928; cand. jur. 1934; dommerfuldm. i Nykøbing S. s. å.; sagførerfuldm. i Viborg 1935; landsretsagf. 1939, fra 1940 i Skive.

Medl. af bestyrelsen for 8. sagførerkreds 1947-53, formand 1951-53; medl. af sagførerrådet (fra 1958, advokatrådet) 1953-61; næstformand 1957-61; formand for advokatrådets lovudvalg 1957-69 og medl. af erstatningsudvalget 1961-73; medl. af justitsmin.s udvalg vedr. løsørepantsætning 1955-57 og af dets udvalg vedr. ombudsmanden i960; formand for Skive Diskontobank A/S (fra 1971 afd. af Den danske Provinsbank) og for Højslev Teglværker A/S; medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsdrivende selskaber; formand for Skive Kunstforening 1956-71, for Skive museums kunstafd. og for Ørslev kloster stiftelse. Adresse: Svanedamsvej, 7800 Skive.

PAGTER KRISTENSEN Niels Jørgen advokat, se Kristensen Niels Jørgen Pagter.

PALDAM Jørgen økonomidirektør, cand. polit.; f. 19/12 1917; søn af afdelingsingeniør ved KTAS Einar Paldam (død 1949) og hustru Dagmar f. Thomsen; gift 12/10 1940 m. Else P., f. 23/12 1918 i Valparaiso, datter af civilingeniør N M Hansen (død 1949, se Blå Bog 1949) og hustru Tora, f. Kjær (død 1932). Student (Schneekloths skole) 1936; cand. polit. 1944; ansat i centralarbejdsanvisningskontoret i Kbh 1940; sekretær i direktoratet for vareforsyning 1944, i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1946, kontorchef 1947-63; økonomidir. i Kbhs kommune 1963.

Medl. af priskontrolrådet, senere monopoltilsynet, 1946-63; i samme periode medl. af forsk, nævn og udvalg herunder statens egnsudviklingsråd, arbejdsmarkedsrådet og handels-min.s produktivitetsudvalg; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1954-63, rådmand 1962-63; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes kooperative Byggeforening 1953-63; formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1964-67; lektor ved Handelshøjskolen 1970-72; formand for Arbejdernes Oplysningsforbunds Kbhs afd. fra 1960; formand for Kbhs kommunes regnskabsråd fra 1963, for det af bestyrelsen for samejet mellem staten og Kbhs kommune nedsatte arbejdsudvalg vedr. Amager Fælled m. v. fra 1964, for Kbhs kommunes organisationsudvalg fra 1966; næstformand for Dansk Ligbrændingsforening fra 1963; formand for det af arbejdsministeriet nedsatte miljøudvalg fra 1972; præsident for Danmarks Sportsfiskerforbund fra 1972. Har skrevet: Planlægning for velfærd (1952); En bog om politik (1957) samt pjecer og artikler om økonomisk-politiske emner. Adresse: Grundtvigsv. 6A, 1864 Kbh V.

PALLESEN John underdirektør, civiløkonom; f. 19/10 1933 i Sønderborg; søn af togfører Peter Pallesen og hustru Anna f. Muurholm; gift m. Grete Birch P., f. 31/3 1936 i Sneslev, datter af bestyrer Hartvig Hansen og hustru Inger f. Birch. HD i bankvæsen 1964; ansat i Folkebanken for Als og Sundeved, Sønderborg 1950; fuldmægtig i Kbhs Handelsbank 1963; uddannelsesleder i Sparekassen for Kbh og Omegn 1967; uddannelseschef i Sparekassen Kbh-Sjælland 1969; underdir. i Købmandsbanken i Kbh 1970, direktør s. å.; underdir. i Kbhs Handelsbank 1971. Adresse: Slåenbakken 5,3460 Birkerød.

PALLUDAN Henning direktør, advokat, R.; f. 16/5 1920 i Kbh; søn af kontorchef i Kbhs overpræsidium, cand. jur. Louis A Palludan og hustru Vera f. Hattensen; gift 11/10 1945 (ægteskabet opløst) m. Ida P., f. 25/1 1925 i Kbh, datter af overretssagfører Gunnar Sally (død 1929, se Blå Bog 1929) og hustru Margrethe f. Boeck (død 1969).

Student (Metropolitanskolen) 1938; cand. jur. 1944; accessit ved Kbhs univ. for juridisk prisopgave 1947; politifuldm: hos rigspolitichefen, ved politiets efterretningstjeneste og hos politimesteren i Frdbg. birk 1944-54; tili, fuldmægtig hos 1. ekstraord. statsadvokat for Kbh 1945-50; direktionssekr. i Østifternes Brandforsikring 1953-59; advokat 1958; direktionssekr. i A/S Hafnia-Skadeforsikring 1959, underdir. smstds 1960; vicedir. i Nordisk Livsforsikrings-Akts. Hafnia og A/S Hafnia Skadeforsikring 1961, direktør 1968; tili, direktør i Nordisk Ulykkesforsikring-Akts. af 1898 fra 1968. Forsikring-sakts. Haand i Haand, Forsikringsakts. National, Forsikring-sakts. Terra og Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S fra 1972.

Medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningen 1957-61, næstformand 1963-67, formand 1967-71; næstformand for forsikringshøjskolen 1967; censor ved Handelshøjskolens diplomprøve i forsikring 1961; medl. af bestyrelsen for Rungstedgaard A/S 1965-73; formand for bestyrelsen for tidsskriftet »Forsikring« 1969; medl. af Dansk Tarifforenings komité 1971-72, af bestyrelsen for Investerings-Akts. Dias 1972; medl. af repræsentantskabet for Kofoeds skole 1963 og af bestyrelsen 1967, af bestyrelsen for N Zahles skole 1964, Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen 1965 og A/S Kristeligt Dagblad 1967; næstformand for menighedsrådet ved Kbhs domkirke 1969. Adresse: Hesselvang 9,2900 Hellerup.

PALSBO Susanne journalist, forfatterinde, R., M.T.Kha.; f. 23/1 1907 i Kbh; datter af grosserer M Hansen (død 1955) og hustru Anna f. Jensen (død 1956).

Student (1924); medl. af Co-optimisternes første trup i 1926, tegne- og musikstudier; redaktionssekr. ved Vore Damer 1929-30; medarbejder ved Ude og Hjemme 1930-33; journalist ved Nationaltidende 1933-43, ved Berlingske Tidende fra 1943.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet i 1940 og 1947-53 (næstformand 1947-49); medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse fra 1965 og af bestyrelsen for børnegården »Danmark«. Har udg.: Susanne skriver (causerisamlinger, 1937, 1952 og 1953); Familien Kronprinsen (1942); En Pryd for enhver Familie (roman, 1944); Skabningens Herre (causeri-samling, 1945); Danish Cookery (kogebog, 1950); Saadan bor Kongen (1953); 77 sjove Opskrifter (kogebog, 1955); 66 spændende opskrifter (kogebog, 1956); Kongens Hverdag (1957); Prinsesse Margrethe, Danmarks Tronfølger (1958); Susannes Julebog (1965); Susanne har gæster (1966); Droll, danish and delicious (1966); Bogen til de nygifte (1967); Den gamle kogebog (1968).

Adresse: Dalgas Boulevard 157,2000 Kbh F.

PALSBØLL Jørgen direktør, R'.; f. 14/12 1900 i Hellerup; søn af direktør Wilhelm Petersen (død 1944) og hustru Wilhelmine f. Carlsen (død 1951); gift 29/5 1925 m. Poula P., f. 29/8 1903, datter af overingeniør Nikolaj Jørgensen (død 1949) og hustru Alfrida f. Szybrowsky (død 1952).

Udgået fra Plockross' skole 1917; uddannelse i ind- og udland 1918-23; ansat i A/S S Seidelin 1923, adm. direktør 1932-62; adm. direktør for H Meisner-Jensen A/S fra 1962, formand for bestyrelsen 1963.

Beklæder forsk, tillidshverv.

Adresse: Vitus Berings Allé 11,2930 Klampenborg.

PALSGAARD C Erik direktør; f. 10/3 1921 i Ålborg; søn af malermester P M Palsgaard (død 1955) og hustru Karen f. Clausen (død 1929); gift 10/7 1948 m. Kathe Alice P., f. 13/6 1925 på Frdbg., datter af radioinspektør L V Gyldvig og hustru Rigmor f. Lauersen.

Realeks. (Danmarksgades skole, Ålborg) 1938; til søs 1938-45 bl. a. med skoleskibet Fanø samt danske handelsskibe; styrmandseks. (Kbhs navigationsskole) 1947; ansat som navigatør i Det Danske Luftfartselskab s. å.; stationschef for SAS i Tel Aviv, Israel 1950-52, i Bangkok 1952-54, distriktschef i Iraq og Kuwait (stationeret i Baghdad) 1955-58, assist. regionalchef i det Mellemste Østen (stationeret i Beirut) 1959; executive training hos SAS Inc. i USA 1960; regional salgschef for SAS i Danmark s. å.; adm. direktør for datterselskabet SAS Catering A/S 1963; marketingchef og viceadm. direktør i SAS 1971; adm. direktør for A/S Kastrup & Holmegaards Glasværker fra 1973. Medl. af Industrirådets hovedbestyrelse 1973. Adresse: Langebakken 12,2960 Rungsted Kyst.

PALSVIG Kurt forstander, cand. psych.; f. 21/5 1924 på Frdbg.; søn af kapelmester Hans Schulzer (død 1928) og hustru Ane Else f. Palsvig (død 1935); gift 18/5 1964 m. Lis Køie P., f. 23/6 1935 i Hillerød, datter af assurandør Poul Køie og hustru Karen f. Larsen.

Student, butikslærling, Niels Brock, lagerforvalter, korrespondent, disponent. Stud. mag. i sml. litteratur og psykologi 1949; cand. psych. 1954; derefter knyttet til Rigshospitalet og fængselsvæsenet; direktør for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1957-61; forstander ved behandlingshjemmet Stutgården, Hillerød 1961-73; forstander ved statsungdomshjemmet Bråskovgård 1973.

Kgl. May. Acteur, næstformand i studenterscenen. General-sekr. for Mentalhygiejnekongressen i Kbh 1957; medl. af ledelsen i Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1961 ; medl. af Executive Board. World Federation for Mental Health 1966-70, Vice-président for Europe, WFMH 1971-73. Medl. af forsk, bestyrelser og udvalg vedr. mentalhygiejnisk, socialpædagogisk og psykologisk arbejde inden for den sociale sektor. Artikler i fag- og dagblade. Adresse: Bråskovgård, 8783 Hornsyld.

PALUDAN Arvid administrator, R1.; f. 27/6 1910 i Aalborg; søn af arkitekt, palæforvalter Hother Paludan (død 1956, se Blå Bog 1956) og hustru Elisabeth f. Rode (død 1971); gift 1. gang 22/1 1941 m. Lisbeth P., f. 28/12 1915 i Glasgow, død 1969, datter af fabrikant Knud Mygind (død 1939) og hustru Olga f. Hansen (død 1939); 2. gang 22/1 1972 m. Bodil P., f. 27/6 1913 i Fåborg, datter af dommer Holger Mangor (død 1948, se Blå Bog 1947) og hustru Margrethe f. Ambt (død 1958). Student (Aalborg) 1928; cand. jur. 1935; fg. sekretær i landbrugsministeriet s. å., udnævnt 1938, fuldmægtig 1942, ministersekr. 1942-45; inspektør ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1945, administrator smstds 1959. Sekretær for statens vandløbsudvalg 1942-70; medl. af Dansk Ingeniørforenings spildevandskomité 1948-70 og af spilde-vandskomissionen ar 1957; medl. af byggeudvalget vedr. Den kgl. veterinær- og landbohøjskole; medl. af planlægningsrådet for de højere uddannelser 1965-68; rådg. medl. af rektorkollegiet og dettes forretningsudvalg 1968. formand for administratorudvalget 1971; medl. af ligningskommissionen for Frdbg. kommune 1969; medl. af tilsynsudvalget vedr. Hollufgård ved Odense 1970. Adresse: Biilowsv. 15,1870 Kbh V.

PALUDAN Hother professor, RL; f. 3/6 1889 i Kbh; søn af slotsgartner C F Paludan (død 1933, se Blå Bog 1933) og hustru Caroline Elisabeth f. Kirketerp (død 1947); gift 2/11 1918 m. Edel P., f. 28/3 1893, datter af patron Alfred Secher (død 1932) og hustru Signe f. Kirketerp (død 1926). Gartnerelev 1905-1909; havebrugseks. fra landbohøjskolen 1911; assistent hos landskabsgartner E, Glæsel 1911-12; foretaget rejser i Tyskland, Frankrig, Belgien, England og Holland 1913-14; undergartner på Gisselfeld 1914-15; på Bernstorff 1915-18; gartner på Sølyst 1918-24; bestyrer på havebrugshøjskolen Vilvorde 1923-24, af C H Kochs Handelsgartneri 1924-26; redaktør af De samvirkende danske Haveselskabers tidsskrift Haven 1925-58; studierejse til Amerika 1926 og 1946; docent ved landbohøjskolen 1926; professor i økonomisk havebrug 1941-59. Sekretær i De samvirkende danske Haveselskaber 1925-58; medl. af bestyrelsen for Det kbhvnske Kirkefond 1934-60 og for Det Danske Bibelselskab 1937-70; formand for Fællesudvalget for Bedømmelse og Prøvedyrkning af Prydplanter 1940-62; medl. af direktionen for Statsraad Jacob Henric Schous Stiftelse 1938-74 og for C J Klarups Stiftelse fra 1956; formand for Helleruplund menighedsråd 1949-63; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab 1949-72. Har skrevet: Vore Stueplanter (1924); Sommerblomster (1929); Blomster-Binderi (1934); Champignon-Kultur (1938); Blomsterdyrkning (1938); redaktør af Berlingske Haveleksikon (1942); Tidens Stueplanter (1943); Blomsterdyrkning under Glas (1944); Buske og Træer (1948); Frilandsblomster (1949); Havens Løg- og Knoldvækster (1949). Adresse: Helsebakken 15,2900 Hellerup.

PALUDAN Jacob forfatter, MI&A.; f. 7/2 1896 i Kbh; søn af professor Jul. Paludan (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Gerda f. Puggaard (død 1926); gift 1943 m. kostumetegner Vibeke P, datter af kontorchef Harald Holck (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Toni f. Gregersen.

Realeks. 1912, derefter apotekeruddannelse; cand.pharm. l918;opholdi Ecuador og Nordamerika 1920-21. Udgivet bl.a.: De vestlige Veje (debut 1922); Søgelys (1923); En Vinter lang (1924); Fugle omkring Fyret (1925); Markerne modnes (1927); Feodor Jansens Jeremiader (1927); Aaret rundt (1929); Jørgen Stein (1932-33); Kongstad Petersens Tegninger (1937); Som om intet var hændt (1938); Søgende Aander (1943); Mit Kaktusvindu (1944); Landluft (1944); Facetter (1947); Skribenter paa Yderposter (1949); Han gik Ture (1949); Retur til Barndommen (1951); Fremad til Nutiden (1953); Litterært Selskab (1956); Røgringe (1959); Mørkeblaat og sort (1965); Oluf Høst (1966); Siden De spørger (1968); Draabespil (1971). Samlinger af aforistik og essays, sidst »Skrivebord og stjernehimmel« (1972); I Høstens Månefase (1973). Medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende. Tildelt Holberg-medaljen; Det danske Akademis pris 1964; De gyldne Laurbær; div. legater. Adresse: Søbakken 8,3460 Birkerød.

PALUDAN Janus A W ambassadør, K., D.r.K.M.p.p.; f. 20/8 1920 i Silkeborg; søn af læge Julius Gustav Paludan og hustru Marie-Louise f. Bull (død 1927); gift 1. gang 1943 (ægteskabet opløst) m. Inger Marie P., f. 4/8 i Randers, datter af skoledirektør Albert Christensen (død 1945, se Blå Bog 1943) og afdøde hustu Anna f. Kobbernagel; 2. gang 1969 m. Ann Elizabeth P., f. 25/9 1928 i London, datter af Basil Andrew Murray og hustru Pauline Mary f. Newton. Student (Herlufsholm) 1938; cand. jur. 1944; ansat i 1. hovedrevisorat 1944; aspirant i udenrigsministeriet 1945, sekretær 1946, fuldmægtig 1949; ambassadesekr. i London i 1950, i Bonn 1952; ambassaderåd 1954, ved NATO delegationen i Paris 1957; kontorchef i udenrigsministeriet 1959; generalkonsul i Leopoldville 1961 -62. i Brazzaville 1961; ambassadør i Leopoldville 1962; viceudenrigsråd i udenrigsministeriets politisk-juridiske afd. 1965, udenrigsråd og chef for afd. 1967; ambassadør i Rio de Janeiro 1968, i Peking og Hanoi 1972, tili, i Pyongyang 1973. Udenl. ordner: Br.S.K.l.;N.St.0.2l.;S.H.E.3.;Ty.F.R.23. Adresse: Den danske ambassade, Dong An Men Nan Jie 23, Peking, Kina.

PALUDAN Knud museumsinspektør, dr. phil., R1.; f. 2/11 1908 i Svanninge ved Fåborg; søn af planteskoleejer Otto Paludan (død 1952) og hustru Else f. Rasmussen (død 1950); gift 21/12 1935 m. Eva P., f. 28/2 1912 i Egeslevmagle, datter af godsejer Hans Hasselbalch (død 1932) og hustru Junis f. Olsen (død 1944).

Student (Herlufsholm) 1927; studieophold i Berlin 1931-32; mag. scient, (zool.) 1933; ornithologisk indsamlingsrejse til Iran 1935; med. eks. 1941 ; læge på Christiansø 1942-47; zoolog på den 3. danske centralasiatiske ekspedition til Afghanistan 1947-49; vidensk. assistent for naturfredningsrådet 1942-47 og 1950-51; dr. phil. 1951; leder af fjervildtafd. på vildtbiologisk station 1951-62, af jagt-og skovbrugsmuseet fra 1962. Medl. af The Internat. Ornithological Committee fra 1950, af jagtlovskommissionen 1959-61, af naturfredningsrådet 1965-72, af reservatrådet 1965-67, af bestyrelsen for Zoologisk Have 1965-71, af statsskovenes reservatudvalg 1966-72, af bestyrelsen for Dansk Ornith. Forening 1966-72, af den danske sektion af The Internat. Committee for Bird Préservation fra 1966, af vildtnævnet 1967-72, af bestyrelsen for universitetets Læsø-laboratorium 1968-72. Vidensk. arbejder: Report on the birds collected during Professor O Olufsen's expédition to French Sudan and Nigeria (1936); zur Omis des Zagrossgebietes, W. Iran (1938); Alken (1947); Contributions to the breeding biology of Larus argentatus and Larus fuscus (disp., 1951); On the birds of Afghanistan (1959); Jagt og Vildt (1967), o. a. afhandlinger om fugle i danske og udenl. tidsskrifter. Medarbejder ved: Nordens Fugle i Farver, Danmarks Natur, Danmarks Dyreverden. Adresse: Folehavev. 21,2970 Hørsholm.

PALUDAN-MULLER Kai fh. departementschef, K'.DM.p.p.; f. 24/9 1883 i Snesere; søn af sognepræst, forfatter Johs. Paludan-Müller (død 1940, se Blå Bog 1939) og hustru Anna f. Jensenius (død 1929); gift 2/5 1911 m. Sophie P-M., f. 11/5 1888 i Røros i Norge, død 1970, datter af sorenskriver Henrik Rode (død 1902) og hustru Louise f. Hofgaard (død 1941). Student (Herlufsholm) 1901; cand. jur. 1907; assistent i kultusministeriet 1909; i undervisningsministeriet 1916; sekretær 1919; fuldmægtig 1920; ekspeditionssekr. 1931; kontorchef 1936; departementschef 1945-53; tili, sekretær ved konsistoriums kontor 1911-24.

Sekretær i lønningskommissionen af 1929; formand for en række kommissioner og udvalg, hvis arbejde er afsluttet, bl. a. for udvalget ang. ændring af karaktersystemet, for udvalget ang. iværksættelse af ekstraord. trykningsarbejder, for udvalget ang. oprettelse af landsdelsorkestre, for kommissionen ang. arkitekternes uddannelse og for kommissionen ang. statens forhold til videnskaben; endv. formand for stednavneudvalget 1948-53; medl. af statens filmsråd 1938-46, af det særlige bygningssyn 1945-53, af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm 1938-49, for Ny Carlsberg Glyptotek 1945-53, for Michaelsen Fonden 1945-53 og for Rask-Ørsted fondet 1945-53; medl. af direktionen for Løvenholm Fonden 1948-56, fra 1951 tili, formand; medl. af Kodas råd 1948-62; æresmedlem af bestyrelsen for museet i Liselund gamle Slot og af Institut Français.

Medudgiver af Haandbog i Lovgivningen om den danske Folkeskole 1930 og af Love og Ekspeditioner vedkommende Kirke- og Skolevæsen (Gejstlig Reskriptsamling) 1933-46. Udenl. ordner: N.St.0.22.; S.N.21. Adresse: Bulowsv.30,1870 Kbh V. Sommeradresse: 4654 Fakse Ladeplads.

PANDURO Leif forfatter; f. 18/4 1923 på Frdbg.; søn af Aage Petersen og hustru Anne Johanne f. Panduro (død 1956); gift 11/12 1948 m. Esther P., f. 7/11 1921. datter af fabrikant William Larsen (død 1955) og hustru Ellen f. Mortensen (død 1955).

Realeks. (Birkerød kostskole) 1939; tandlægeeks. 1947; assistenttjeneste i Kbh til 1949; praksis i Søborg 1949-52; provinsialtandläkare ved Folktandvården i Kristianstad lån, i Osby, til 1957; skoletandlæge i Esbjerg til 1962; ophørt med tandlægevirksomhed. Romaner: Av min guldtand (debut); Rend mig i Traditionerne; De uanstændige; Øgledage; Fern fra Danmark; Fejltagelsen Marius Berg; Den gale Mand; Vejen til Jylland; Daniels anden Verden; Amatørerne; Den ubetænksomme elsker. Blandt radiospillene: Lollypop; Hvor er mit Hode?; Oscar og Tyngdeloven. TV-spil: En af Dagene; Farfar til Hest; I Stykker; kriminalserien Ka' De li' østers; Farvel Thomas; Bella; Et godt liv; Smuglerne; Søndagen og Benny; Hjemme hos William; Rundt om Selma; I Adams verden. Dramatik: Kufferten; Kannibaler i Kælderen.

Kritikerprisen 1963, Danske Dramatikeres Forbunds hæderslegat 1968. De gyldne laurbær 1971, Det danske Akademis pris og Holberg-medaljen s. å., Jeanne og Henri Nathansens mindelegats forfatterpris 1974. Adresse: Skriverengen 7,2791 Dragør.

PANTON Verner arkitekt; f. 13/2 1926 i Gamtofte; søn af Henry Panton (død 1967) og hustru Ellen f. Koch-Hansen; gift 17/7 1964 m. Marianne P., f. 13/2 1936 i Malmø, datter af godsejer Alfred Pherson (død 1971) og hustru Alma f. Ingvarson (død 1971 ).

Uddannet på Odense tekniske skole og kunstakademiet i Kbh, afgang 1951; medarbejder hos arkitekt Arne Jacobsen 1950-52; studier i europæiske lande 1952-55; selvstændig tegnestue 1955.

Har tegnet møbler, textiler, lamper etc. for europæiske og amerikanske firmaer. Byggeri bl. a. Komigen kro, Langesø 1958, Kuglehuset 1960, plastichus 1961, Hotel Astoria, Trondheim 1960, indretning af Spiegel Haus, Hamburg 1969, af restaurant Varna 1971. Udstillinger bl. a. Købestævnet, Fredericia 1958, Skandinavisk Møbeludstilling, Köln 1960, Alfred Kill, Köln 1964, Baverskibet, Köln 1968 og 1970, Musee des Arts Décoratifs, Paris 1968,1969 og 1970. Tildelt International Design Award, USA 1963 og 1968; Rosenthai Studio pris, Tyskland 1967; PH-prisen 1967; Eurodomus, Italien 1968; Oesterreichisches Bauzentrum's medalje 1968; IV Wiener Int. Møbelsalon's ærespris 1969; Bundesp;-eis Gute Form, Tyskland 1972. Adresse: Rcbgasse 108, Binningen BL, Schweiz.

PAPE Niels overlæge; f. 24/8 1917 i Fredericia; søn af stationsforstander Helenus Karl Jepsen (død 1963) og hustru Kaja Louise f. Topp Pape (død 1950); gift 23/11 1963 m. Bente P., f. 20/11 1940 i Kbh, datter af garver Harry Jensen og hustru Martha f. Fagerdorf.

Student (Odense katedralskole) 1936; med. eks. (Kbhs univ.) 1945; alm. uddannelse ved provinsens og kbhvnske hospitals-afd.; læge ved Dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig; psykiatrisk speciallægeuddannelse ved kbhvnske psykiatriske afd. og Skt. Hans hospital; psykiatrisk lægeassist. ved mødrehjælpen, Dansk Forsorgsselskab, justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik og alkoholambulatorier; sidst 1. reservelæge ved Frdbg. hospitals psykiatriske afd. Assist, overlæge ved statshospitalet, Glostrup 1960; overlæge ved statshospitalet i Viborg 1963.

Till. psykiatrisk tilsynsførende ved ungdomsinstitutionerne Frederikshøj, Vanløse, Frøvadholm, Randers, Erhvervsskolen i Ikast, Bøgildgård, Kjellerup og Fårupgård, Jelling. Psykiater i det sagkyndige team for familievejledningen i Viborg amt: konsulent for Dansk Forsorgsselskab, Viborgafd.; psykiatrisk medl. af samrådet for mødrehjælpen i Viborg amt. Medl. af bestyrelsen for Foreningen at overlæger ved statshospitalerne og for Adoptionscenter, Århus; medl. af det sagkyndige team bag Ungdomscentret for narkotikabekæmpelse i Viborg amt og af tilsynsrådet for Ungdomscentret i Viborg; medl. af udvalget vedr. psykisk hæmmede unges optagelse i efterskoler, ungdomsskoler og lign., af indenrigs-min.s rationaliseringsudvalg vedr. statshospitalerne. Faglige arbejder indenfor neurologi og psykiatri, herunder; En undersøgelse af børn, født af åndssvage kvinder før deres sterilisation i h. t. åndssvageloven af 1934. Adresse: Ridderg. 6,8800 Viborg. Sommerbolig: Petrea Gades Hus, 9582 Ø-Hurup, Østjylland.

PAPE Thorkil landsdommer; f. 12/1 1923 i Vejle; søn af kontorchef Viggo Nielsen (død 1952) og hustru Carla f. Pape; gift 21/6 1947 m. lærerinde Estrid P, f. 26/11 1921 i Indien, datter af missionær Poul Lange (se denne) og hustu Valborg f. Hansen (død 1953).

Cand. jur. 1947; sekretær i justitsministeriet 1947-57; landsretssagf. i Kbh 1957-62; underdir. i A/S De forenede Bryggerier 1962-69; retsassessor i Skanderborg 1969-71; kst. dommer i vestre landsret og i Århus by- og herredsret 1972-73; dommer i vestre landsret 1973. Adresse: Fjordvænget 25,8832 Skals. Sommerbolig: Vesterklitvej, 9882 Tversted.

PARK Ejnar civilingeniør; f. 11/4 1889 i Kbh; søn af apoteker N V P Park (død 1935) og hustru Amalie f. Køhlert (død 1925); gift 2. gang 5/1 1933 m. Gerta P., f. 24/4 1908 i Tartu i Estland, datter af købmand Hugo Baumann og hustru Ida f. Freund. Student (Roskilde) 1906; cand. phil. 1907; ansat i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, Fredericia og Newcastle s. å.; cand. polyt. (bygningsing.) 1912; ingeniør ved Kbhs sporveje 1912-13, i firmaet Birch & Krogboe 1913, ved Kanton-Han-kow jernbane 1913-15, i Det Østasiatiske Kompagni i Harbin i 1915, i firmaet Corrugated Bar Co. i New York 1916 og i Andersen, Meyer & Co. Shanghai 1917-22; entreprenørvirksomhed i Danmark og Randstaterne 1923-32; overing. i konsortium Kampsax ved bygningen af den transiranske jernbanes nordlinie 1933-35; overing. i administrationen for driften af de iranske statsbaner 1935; direktør for driften af den transiranske jernbanes nordlinie 1936; overing. i Det danske Petroleums-Akts. 1938-53; gennem FN udsendt som ekspert ved de iranske jernbaners vedligeholdelse 1954; tilknyttet Højgaard & Schultz A/S 1955-65. Tekn. rådg. for Kuwait National Petroleum Co 1966-68. Medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 1943-53, for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark 1947-53 og for Chrsthavns døttreskole 1943-53; medl. af Vor Frelsers sogns menighedsråd 1946-53; kirkeværge for Vor Frelsers kirke 1951-53. Adresse: Ved Volden 13,1425 Kbh K.

PARK Henrik vicekonsul, designer; f. 22/2 1918 på Frdbg.; søn af overretssagfører Aage Park (død 1959, se Blå Bog 1958) og hustru Helga f. Zeuner; gift 14/3 1951 m. Inger P, f. 2/5, død 1970, datter af overretssagfører Chr. Hede (død 1950, se Blå Bog 1949) og hustru Christiane f. Vater (død 1936). Realeks. 1934; i lære hos bogbindermester Anker Kyster; gennemgået Teknisk skole 1934; svendeprøve 1939. Indehaver af fa. Anker Kysters Eftf. 1939-53. Kunstnerisk rådg. ved Esselte AB Stockholm 1953, kunstnerisk direktør 1955-59. Siden 1959 free-lance designer og bosat i Sydfrankrig. Dansk vicekonsul ved generalkonsulatet i Marseille (arb.område: Cannes og omegn) 1961, vicekonsul i Cannes 1966-70. Separatudstillinger i Kbh, Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen, Trondhjem og London samt vandreudstilling til de off. universitetsbiblioteker i USA. Var i årene 1939-59 medl. af bestyrelse og forretningsudvalg for en række faglige og kulturelle foreninger i Kbh og Stockholm og indehaver af faglige tillidshverv. Opfinder (s. m. civilingeniør Niels Edhoim) af block-bindskonstruktionen. Udførte efter vunden konkurrence Stockholms stads officielle velkomstplakat ved modtagelsen af dronning Elizabeth af England. Tegnet en række bibelbind til svenske kirker.

Repræsenteret med værker på bl. a. følgende museer og off. samlinger: Kunstindustrimuseet i Kbh, Det kgl. bibliotek i Kbh..Nationalmuseum Stockholm, Kungl. Biblioteket, Stockholm, Röhsska Museet, Göteborg, Kunstindustrimuseet Oslo, Nordenfjeldske Museet, Trondhjem, Museum of Modern Art, New York. Tildelt Diplome d'Honneur på X internationale Triennale for kunsthåndværk, Milano 1955. Æresmedlem af Sandgren-klubben og af H. P. klubben.

Modtaget Brygger Carl Jacobsens mindelegat 1943 og Poul U Michelsens legat 1948.

Medl. af arbejdsudvalget for Danmarks deltagelse i »le Centenaire de Monte Carlo« 1966 og af arbejdsudvalget for udstillingen »L'Art de la Reliure au Danemark« i Danmarks hus, Paris 1968.

Har skrevet artikler om faglige emner i dagblade og tidsskrifter. Har udg.: Moderne danske bindtyper (1948); Kærlighed til Håndværket (1949); 5 dage i New York (1950). Udenl. ordner: B.K.5.; S.V.31. Adresse: Torveg. 52,1400 Kbh K.

PARVING Valter Ejgil vicedirektør, R1.; f. 16/3 1913 i Vejlby ved Middelfart; søn af gårdejer Jens Christian Jensen (død) og hustru Signe f. Hansen (død); gift 8/10 1938 m. Elise P., f. 19/1 1915 i Viborg, datter af isenkræmmer Aage Dyring Bergmann (død 1956) og hustru Clerry f. Frisenette.

Præliminæreks. (Fredericia) 1929; toldassist. i Kbh 1937, tjenstg. i finansministeriet, departementet for told- og forbrugsafgifter 1942-65, overtoldassist. 1956, toldkontrollør 1958, fuldmægtig i tolddepartementets revisionsafd. 1959, vicetoldinsp. i tolddepm. s. å., toldinsp. 1960 til rådighed for departementet og overtoldinspektoraterne som konsulent i alle spørgsmål om arbejdsrutine og -metode ved toldbehandlingen, kst. overtoldinsp. for Jylland 1965, s. å. overtoldinsp. i direktoratet for toldvæsenet, personalechef og koordinerende chef for etatsadministrationen og toldadministrationen, vicedir. for toldvæsenet, souschef for direktoratet og for toldetaten 1969.

Formand for toldvæsenets indstillingsnævn vedr. forfrem-melsessager 1973, for toldvæsenets eksamenskommission 1966, for toldvæsenets rationaliseringsudvalg 1965 73 og for toldvæsenets virksomhedskontroludvalg; medl. af centralrådet for statens samarbejdsudvalg 1972. Lærer ved toldskolen i toldlov 1960-65, censor smstds fra 1965. Har skrevet lærebøger i toldlov til brug på toldskolen. Adresse: Ordruphøjv. 34,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Nordvænget 41,3250 Gilleleje.

PASSER Dirch skuespiller; f. 18/5 1926 i Kbh; søn af skibsfører Vilhelm Passer og hustru Ragnhild f. Fich; gift 4/3 1950 (ægteskabet opløst 1959) m. skuespillerinden Sigrid Horne Rasmussen.

Realeks.; på Frdbgske Teaters elevskole 1946-47. Har spillet hovedroller i lystspil og revyer på ABC Teatret samt i et stort antal film.

PAULLI R fh. overbibliotekar, dr. phil.; f. 1890 i Kbh; søn af professor, overlæge, dr. med. R Paulli (død 1911, se Blå Bog 1910); gift 1944 m. Agnete P., f. 1906, datter af professor dr. med. Johannes Lindhard (død 1947, se Blå Bog 1947). Ansat ved Det kgl. bibliotek 1909; leder af den danske afd. 1938-55. Dr. phil. h. c. ved Kbhs universitet 1960. Adresse: Amagerfælledv. 27,2300 Kbh S.

PAULSEN Arne gartneriejer, R1.; f. 2/8 1905 i Frederiksdal; søn af gartner Axel Julius Paulsen (død 1922) og hustru Marie Augusta f. Erichsen (død 1937) gift 7/10 1926 m. Vera R, f. 26/3 1908 i Kbh, datter af skomagermester Valdemar Pedersen (død 1948) og hustru Petra f. Pedersen (død 1960). Etableret egen virksomhed 1936.

Medl. af Ballerup-Måløv kommunalbestyrelse 1954-58; vurderingsmand i Smørum herreds nordre vurderingsdistrikt 1954-62 og for Smørum herreds vurderingskreds fra 1967; medl. af hovedbestyrelse og forretningsudvalg i Alm. dansk Gartnerforening fra 1960, formand 1962-70; medl. af bestyrelsen for Danmarks Blomsterløgavlerforening fra 1953, formand 1954-63; medl. af bestyrelse og forretningsudvalg i andelsforeningen Kbhs Engros Grønttorv 1956-66, af bestyrelsen for Gartnernes Forsikringsselskaber fra 1962 og af Erhvervsrådet for gartneri og frugtavl fra 1954, formand 1968-73. Initiativtager til oprettelsen af Vallø blomsterløgpark. Adresse: Ludvig Holsteins Allé 71,2750 Ballerup.

PAULSEN Johan Jessen fh. bankdirektør og borgmester, K.; f. 17/4 1901 i Varnæs; søn af gårdejer Peter Paulsen (død 1956) og hustru Maren f. Juhler (død 1966); gift 29/7 1927 m. Marie P., f. 26/6 1901 i Bovrup, datter af gårdejer Thomas Johansen (død 1945) og hustru Kjestine f. Lassen (død 1930). Student (Sønderborg) 1922; cand. polit. 1927; sekretær i Sønderjydsk hypoteklånefond s. å.; fuldmægtig smstds 1930-37; adm. direktør for A/S Tønder Landmandsbank 1937-70.

Medl. af Tønder byråd 1937, borgmester 1939-70; formand for Sønderjyllands Erhvervsråd 1962-72; formand for bestyrelsen for Dansk Landbrugs Realkreditfond 1960-72, for Sydbank 1970-73 og for A/S Plantningsselskabet Sønderjylland; medl. af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab; formand for repræsentantskabet for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark; næstformand for repræsentantskabet for Dan-mark-Tryg-Fremtiden (gensidigt livsforsikringsselskab); medl. af repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti. Adresse: Vesterg. 14,6270 Tønder.

PAULSEN Julius dommer, R.; f. 21/6 1918 i Skovby på Als;

søn af købmand Julius Peter Paulsen (død 1934) og hustru Christine Margrethe f. Jørgensen (død 1945); gift 24/6 1944 m. retsassessor Kirsten Beyer, f. 8/11 1918 i Kbh, datter af artillerikaptajn A F Beyer (død 1965) og hustru Ingeborg f. Topsøe-Jensen (død 1972).

Student (Sønderborg) 1937; cand. jur. 1944; fg. sekretær i justitsministeriet 1945, sekretær 1947, fuldmægtig 1954; dommerfuldm. ved Frdbg. birk 1958; kst. dommer i Kbhs byret 1959, udnævnt 1960; dommer i Svendborg herredsret 1969; tili, sekretær ved statsadvokaten for Fyn 1945-48, minister-sekr. i justitsministeriet 1948-52 og dommerfuldm. i søndre, senere Amager birk 1952-58.

Formand for Rødovre kommunes huslejenævn 1951-62, for Kbhs 9. huslejenævn 1965-69, for fredningsnævnet for Fyns amts sydlige fredningskreds fra 1969. Adresse: Øxenbjergv. 42,5700 Svendborg.

PAULSEN Jørgen museumsdirektør, R'.p.p.; f. 19/4 1909 i V-Sottrup, Sundeved; søn af gårdejer Jørgen Paulsen (død 1947) og hustru Sophie f. Lorenzen (død 1972); gift 4/10 1935 m. Mimi P., f. 12/2 1911 i Stenderup, Sundeved, datter af gårdejer P P Bladt og hustru Didde f. Philipsen. Student (Sønderborg) 1927; cand. mag. 1934; timelærer ved Sønderborg statsskole 1934-35; assistent ved Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 1935, inspektør 1938, direktør for museet 1953; studierejser til Holland, Belgien og Frankrig 1936, England, Frankrig og Tyskland 1938, Sverige 1945, US A og Canada 1952-53.

Medl. af bestyrelsen for Regensianersamfundet 1938-50 og 1960-72, for Sønderjydsk Forening for Hillerød og Omegn fra 1938 (formand 1938-50), for foreningen Nordens Hillerød afd. fra 1945 (formand 1965-70), for Den nordsjællandske lejrskole 1938-65, for Lejrskolen for nordisk ungdom 1950-70 (formand 1965-70), for Nordsjællandsk Museumsforening fra 1944, for Frederiksborg Amts historiske Samfund 1947-67, for Dansk historisk Fællesforening 1950-58, for Foreningen af danske Museumsmænd 1953-64 (formand 1958-64), for Dansk kulturhistorisk Museumsforening 1959-65 og for Skandinavisk Museumsforbund fra 1960 samt af den danske komité for Historikernes internationale Samarbejde fra 1962; medl. af bestyrelsen for Mogens Poulsens Mindelegat fra 1953, for Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum fra 1954 og for Grundtvigs Mindestuer i Udby præstegård fra 1954; medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie, af Danske Museers Fællesråd, af landsudvalget for indsamling af gamle fotografier, af boligmin.s udvalg vedr. restaureringen af Sønderborg slot og boligmin.s Koldinghusudvalg; redaktør af tidsskriftet »Fortid og Nutid« 1950-54.

Har skrevet: »Billeder fra Treaarskrigen 1848-49-50« (1952); Sønderborg slot (1963, s. m. Otto Nom og Jørgen Sletteboj; Sønderjylland, Historisk Billedbog (1964, s. m. Poul Kürstein); Omkring Frederiksborg Slots Brand 1859 (s. m. H D Schepelern og Povl Eller); vejledninger og billedhæfte for Frederiksborgmuseet samt afhandlinger og artikler i en række tidsskrifter og årbøger; medarbejder ved Danske Slotte og Herregårde, ved Weilbachs Kunstnerleksikon, Danmarkshistoriens Blå Bog (1971) m. m. Billedredaktør ved Danmark, Historisk Billedbog I-IV, Traps Danmark, Sønderborg Bys Historie m. fl. værker. Udenl. ordner: Tun.R.OA; Ø.Æ.F.51. Adresse: Frederiksborg slot, 3400 Hillerød.

PAULSEN Jørgen oberstløjtnant, fh. museumsdirektør, R1., H.T.H.p.p.; f. 7/10 1899 i Broager; søn af gårdejer Jørgen Paulsen (død 1941) og hustru Marie Margrethe Elisabeth f. Iversen (død 1951); gift 15/9 1956 m. Henny Rosie P., f. 26/4 1919 i Kbh, datter af vognmand A P Jørgensen og hustru Mathilde Marie Louise f. Hansen.

Sekondløjtn. i fodfolket 1928; premierløjtn. s. å.; lærer ved fodfolkets kornetskole 1932-33; officersskolens specialklasses gencralstabskursus 1933-35; kaptajnløjtn. 1934; kaptajn 1942; oberstløjtn. af res. 1952; tjenstg. i krigsministeriet 1935, fuldmægtig 1937, til rådighed for krigministeriet 1940-41, tili. ministersekr. 1938-41; lærer ved søværnets flyverløjtnants-kursus 1937-38 og ved hærens flyveskole 1938-40; kst. bestyrer af tøjhusmuseet 1941, bestyrer 1942, direktør 1946-66.

Sekretær i Selskabet Tøjhusmuseets Venner 1946-66; medl. af bestyrelse og repræsentantskab for Danmarks tekniske museum 1952-64 og af bestyrelsen for Selskabet Danmarks tekniske Museum 1954-64; formand for Kgl. Danske Aeroklubs museumsudvalg til 1964; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Museumsforbund, af danske museers fællesråd og af den danske nationalkomité for museer u. ICOM (International Council of Museums); præsident for den internationale sammenslutning for Museums of Arms and Military History 1957-63; præsident for Kbhs Rotaryklub 1950-51; leder af det danske Rotarydistrikt 80 1952-54; formand for det nordiske Rotary-råd 1953-54; medl. af bestyrelsen i den europæiske-nordafrikanske og Middelhavslandes Rotary-komité 1954.

Har redigeret Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-49-50 og Repertory of Museums of Arms and Military History.

Udenl. ordner: N.O.N.4.: N.St.O.3'.; S.Sv.3'. Adresse: Maribov. 9,2500 Valby.

PAULSEN Magna hofdame; f. 4/11 1910 i Kbh; datter af kammerherre, oberst C C B Dreyer (død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Lily f. Suenson (død 1916); gift 9/11 1934 m. kommandør K H Paulsen (død 1957, se Blå Bog 1956), søn af tandlæge E J C G Paulsen (død 1926) og hustru Bodil Marie f. Hørlyck (død 1926).

Student (N Zahles skole) 1929; filosofikum 1930; ansat ved Kbhs Telefon-Akts.'s håndbogredaktion 1931-34; hofdame hos H.M. dronning Ingrid fra 1959.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Hjælp til ubemidlede Enker fra 1950, næstformand fra 1954; medl. af bestyrelsen for Rosenborg børnehave fra 1960 og for Det kvindelige velgørende selskab fra 1963; formand for Børneringens børnehave og vuggestue, Rymarksvænge fra 1968. Udenl. ordner: Gr.G.G.3.; I.Kr.3.; Ir.H.P.L; N.St.0.2-\; S.Kr.3.; S.N.2.;Ø.St.ÆiG. Adresse: Christiansborg Ridebane 15,1218 Kbh K.

PAULSEN Martin skoledirektør; f. 21/7 1903 i Broderup, Tønder amt; søn af landmand Hans Chr. Paulsen Basse (død 1942) og hustru Maria f. Paulsen (død 1952); gift 19/10 1941 m. Emilie R, f. 21/12 1917 i Tapdrup, Viborg amt, datter af cigarhandler Peter Thomsen (død 1939) og hustru Anna f. Hansen.

Lærereks. (Gedved) 1925; vikar ved Gåskær-Todsbøl skole 1926-27; lærer ved Esbjerg skolevæsen 1927-38, viceinsp. 1938-40; skoleinsp. ved Silkeborg skolevæsen 1940-53, skoledir. 1953-71. Formand for Esbjerg lærerforening 1938-40; medl. af Silkeborg byråd 1942-50.

Adresse : Helmsv. 32,8600 Silkeborg.

PAULSEN Svenn direktør, civilingeniør; f. 8/11 1925 på Frdbg.; søn af fabrikant Peder Paulsen (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Marie f. Nielsen (død 1964); gift 26/3 1949 m. civilingeniør Clara P., f. 16/9 1924 på Frdbg., datter af ingeniør Kaj Korting og hustru Anna f. jensen.

Cand. polyt. 1949; ansat i Danske Farve og Lakfabrikker A/S 1950, direktør og medl. af bestyrelsen 1957-72; direktør i A/S Sadolin& Holmblad fra 1972.

Medl. af bestyrelsen for Lak- og Farveindustriens Forskningslaboratorium 1962-69 og af Nordisk Forskningsinstitut for Maling og Trykfarver fra 1969; medl. af bestyrelsen for Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri fra 1963, formand for foreningens trykfarvesektion 1963-70 og formand for foreningen 1970-72. Adresse: Hvidørev. 85,2930 Klampenborg.

PAULSON Bjarne With ambassadør, K, M.T.Kha.p.p.; f. 28/11 1912 i Kbh; søn af kontorchef Olafur Paulson (død 1941, se Blå Bog 1940) og hustru Ellen f. With (død 1971); gift 15/5 1936 m. Agnete P., f. 10/4 1914 i Kbh, datter af landsdommer, retspræsident N V Boeg (død 1968, se Blå Bog 1968) og hustru Clara f. Skovgaard (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1934; cand. jur. 1939; aspirant i udenrigsministeriet s. å.; sekretær 1942; af ministeriet udsendt til Tyskland i 1945 for at bistå ved hjemsendelsen af danske og norske deporterede; legationssekr. i Paris 1946; 1. ambassade-sekr. smstds 1947; handelssekr. og 1. vicekonsul i London 1949; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1951, kontorchef 1954; ambassaderåd i Bonn 1957; overordentlig og befuldmægtiget

ambassadør i Reykjavik 1960, i Buenos Aires, Asuncion, Montevideo og Santiago de Chile 1965; til rådighed for udenrigsministeriet 1973. Medl. af den danske delegation til FN's plenarforsamling i New York 1961. Ambassadør i særlig mission ved præsidentindsættelserne i Chile 1970, Paraguay 1973 og Argentina 1973.

Udenl. ordner: A.F.I.; A.S.M.I.; Ch.F.l.; I.F.I.; F.Æ.L.3.; Is.Sk.M.;N.H.VII.Fr.M.;Sv.r.K.2.;Ty.F.R.F.23. Adresse: St. Kongensg. 118,1264 Kbh K.

PAULY Hans professor, dr. phil., R.; f. marts 1921 i Ordrup; søn af ingeniør Chr. Pauly (død 1948) og hustru Julie f. Hammer (død 1953); gift 23/8 1945 m. Else P., f. 23/2 1918 i Holbæk, datter af hovedbogholder A Christiansen (død 1964) og hustru Valborg f. Wael (død 1949).

Student (Metropolitanskolen) 1940; 1. del af civilingeniøreks. 1942; mag. scient, (geologi, fysik, kemi) 1948; dr. phil. 1958; amanuensis ved Kbhs univ.s geologisk-mineralogiske museum 1948-55; chefgeolog ved Kryolitselskabet 1956-62; professor i krystallografi og mineralogi ved Danmarks tekniske højskole fra 1963. Deltaget i 4 geologiske expeditioner til Grønland u. Grønlands geol. undersøgelse og fra 1955 til 1962 årlige geologiske undersøgelser for Kryolitselskabet i Ivigtut samt ledet selskabets geologiske prospektering på Grønland. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1965. Har skrevet: Igdlukunguaq Nickeliferous Pyrrhotite (disp., 1958; i Meddelelser om Grønland); Geokemi (1968); endv. publiceret en række mindre afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter. Adresse: Byskellet 8,2960 Rungsted Kyst.

PAUSTIAN Fritz Wulff vinhandler, grosserer; f. 1/9 1920 på Frdbg.; søn af vinhandler, grosserer Fritz Michael Wulff Paustian (død 1951) og hustru Marie f. Kappel Petersen; gift 28/9 1944 m. Eda P., f. 20/2 1915, datter af skuespiller, sceneinstruktør Hans Egede Budtz (død 1968, se Blå Bog 1968) og hustru Maya f. Rasmussen.

Realeks. (Lyngby statsskole) 1936; studieophold i vinfirmaet Walter S Siegel, Wiesbaden og Osthofen 1936-37 og i firmaerne Schrøder & Schyler, Bordeaux, Prunier, Cognac 1937-38; vinkyper i firmaerne Marius Jensens Vinhandel & Amager Vinhandel 1939-40; interneret af tyskerne 1943; løjtnant af res. i livgarden; repræsentant i firmaet Hans Chr. Rasch 1945-46; etableret egen vinhandel en gros 1946, overtaget 9 vinfirmaer en gros 1949-68, Sandvig Strandhotel & Strandslottet 1961, forsk, hotel- og restaurationsvirksomheder 1963-68; tili. adm. direktør i Taster-Wine A/S 1972. Formand for Foreningen af Vinimportører i Danmark 1963-69; medl. af bestyrelsen for Vinhandlerforeningen for Danmark fra 1966, for Vinbranchens Fællesråd fra 1967, for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1964, næstformand fra 1968; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1965, af sammes Komité fra 1968; sekretær i Rotary fra 1968; formand for bestyrelsen for A/S Kbhs Brødfabriker fra 1970. Adresse: Brogårdsv. 81,2820 Gentofte.

PEDERSEN A Ingemann telegrafbestyrer, R.p.p.; f. 24/2 1902 i Aarup på Fyn; søn af mekaniker Th. Pedersen (død 1940) og hustru Marie f. Jensen (død 1935); gift 18/7 1926 m. Anna P., f. Petersen.

Student 1928; cand. phil. 1929; adgangseks. til Danmarks tekniske højskole 1941; radiotelegrafist 1923; ansat ved telegrafvæsenet 1919, kontrollør i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1942, fuldmægtig smstds 1947, overkontrollør 1950, ekspeditionssekr. 1956; telegrafbestyrer ved hovedtelegrafkontoret, Kbh 1957-70; deltaget i internationale telegraf- og telefonkonferencer, bl. a. i Paris 1949 og Buenos Aires 1952. Udenl. orden: Fi.O.F.K.2. Adresse: Solbærhaven 9,2680 Solrød Strand.

PEDERSEN Aksel ingeniør, direktør; f. 14/1 1921 i Ølgod; søn af bagermester Laurids Pedersen (død 1959) og hustru Petrea f. Mikkelsen (død 1969); gift 15/6 1946 m. Ingrid P., f. 6/11 1919 i Vammen, datter af gårdejer Marius Nielsen og hustru Kristine f. Nielsen Knud.

Afgang fra Odense maskinbygnings teknikum 1943; ingeniør hos A/S Ota, Nakskov 1944, Brdr. Gram, Vojens 1944-45, Silkeborg Maskinfabrik 1946-49, Larsen & Toubro Ltd.,

Bombay 1949-52 og Silkeborg Maskinfabrik A/S 1952-61, fra 1958 som overing.; afdelingsing. i A/S Paasch & Silkeborg Maskinfabrikker 1962, tekn. direktør 1964, adm. direktør s. å. Medl. af bankrådet for A/S Jyske Bank; medl. af Industrirådet 1970, af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1972, af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i jernindustrien i Provinserne, af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark. Adresse: Almindsøvej 5,8600 Silkeborg.

PEDERSEN Anton professor, R.DM.; f.19/2 1887 i Volling ved Skive; søn af husmand M Pedersen (død 1941) og hustru f. Christensen (død 1907).

Uddannet i praktisk gartneri i handelsgartnerier i ind- og udland; havebrugseks. (landbohøjskolen) 1913; lærer ved Beder havebrugsskole 1913; konsulent for Alm. dansk Gartnerforening 1918; studierejse i Nord-Amerika 1922; docent i økonomisk havebrug ved landbohøjskolen 1923; professor 1926-57.

Sekretær for Fællesudvalget for Frugtsortundersøgelser 1917-27; medl. af bestyrelsen og sekretær for Det kgl. danske Haveselskab 1924-29; formand for Østifternes haveselskab 1925-50; medl. af og sekretær for Fællesrådet for Gartneri- og Havebrug 1927-33; medl. af Fællesudvalget for prøvedyrkning af køkkenurter 1927-64; præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1928-31, 1937-40 og 1946-49; medl. af landbrugsministeriets udvalg for gartneri og havebrug 1930-41; medl. af Fællesudvalget for Frugtavlsøkonomi 1933-50 og af bestyrelsen for Alm. dansk Gartnerforening 1939-54, tildelt foreningens guldmed. 1957; formand for radioudvalget for gartneri og havebrug 1939-58, for Alm. dansk Gartnerforenings Kbhs kreds 1940-48 og for Fællesrådet for Havekunst 1941-45; æresmedlem af Nylands svenska Tradgårdssallskap, Finland 1940; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; formand for Havebrugets Forsikringsfond 1945-67; medl. af landbrugsministeriets rådg. udvalg for de landøkonomiske bevillinger 1946-55; æresmedlem af Østifternes Haveselskab 1950, af Det norske Hageselskap 1949, af Sveriges Pomologiska Forening 1950, af Foreningen af danske Havebrugskandidater 1953, af Foreningen af danske Havebrugskonsulenter 1954 og af Alm. dansk Gartnerforening 1957; medl. af tilsynsrådet for Forskningslaboratoriet for industriel Udnyttelse af Frugt og Grønsager 1950-59; formand for havebrugskandidaternes kursusudvalg 1951-58 og for Køleteknisk Forskningsinstitut 1955-61; medl. af bestyrelsen for Havebrugshøjskolen Vilvorde 1958-67 og lærer ved skolen 1958-61; næstformand i Havebrugshistorisk Selskab 1970.

Har udg.: Dyrkning af Køkkenurter; Havebrugsgeografi; har desuden skrevet talrige artikler og afhandlinger i Gartner-Tidende og Aarbog for Gartneri; rcdaktionssekr. og medarbejder ved Nordisk illustreret Havebrugsleksikon, 3. udg. og redaktør af værkets 4. og 5. udg.; redigeret og delvis forfattet den i 1925 udkomne beretning om frugtsortsundersøgelserne »Danmarks Frugtavl«; redaktør af »Danmarks Frugtsorter« 1937-55 og »Supplement til bind I Æbler« 1961. »Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles havebrugsafdeling og højslcolens haver gennem 100 år« 1964; Slægtsbog og Erindringer 1965-68. I 1966 påbegyndt udgivelsen af »Småskrifter« om gartnerisk-historiske emner. Tildelt Substral-prisen 1962. Adresse: Bianco Lunos Alle 8,1868 Kbh V.

PEDERSEN Arne direktør; f. 9/2 1914 i Randers; søn af maskinarbejder Anthon Kirstein Pedersen (død 1924) og hustru Karen f. Nielsen (død 1944); gift m. Else P„ f. 18/10 1915 i Fruens Bøge, datter af repræsentant Carl W Johansen (død 1956) og hustru Marie f. Jensen Schrøder. Realeks. 1929; merkantil uddannelse i Randers Kul-Kompagni A/S og Trifolium Frø A/S, Randers 1929-37; videre uddannelse i Tyskland, England og Frankrig 1937-39; sekretær i handelsministeriets benzin-nævn og i direktoratet for vareforsyning 1940-43; direktør for Danske Konsummælkemejeriers Fællesrepræsentation o.a. tilsluttede mejeriorganisationer og selskaber 1943-51 ; direktør i Otto Mønsted A/S 1951-59; tili, direktør i A/S Margarine-Compagniet M. C. 1957-58; direktør i Dansk Automobil Byggeri A/S, Silkeborg 1959, adm. direktør og medl. af selskabets bestyrelse 1960-62; direktør for område Nordeuropa i Büssing Automobilwerke

AG., Braunschweig 1962-69; tili. adm. direktør i Nordisk Karosserifabrik A/S, Svendborg 1964-67 og medl. af selskabets bestyrelse 1964-69; tilknyttet A B Volvo, Gøteborg befuldm. markcdsdelegerct på østeuropæiske markeder fra 1969.

Medl. af handelsministeriets mælkekommission og af sammes arbejdsudvalg 1949-56; medl. af Silkeborgs erhvervsudvalg 1959-65; præsident for Silkeborg Rotary Klub 1963-64, guvernør for Rotary International distr. 145 1973-74, ordførende for de nordiske distriktsguvernører 1973-74. Adresse: Åhavev. 21,8600 Silkeborg.

PEDERSEN Arne direktør, civilingeniør; f. 12/3 1911 i Odense; søn af telefonformand Jens Jakob Pedersen (død 1953) og hustru Laurine Kristine Elisabeth f. Larsen (død 1947); gift 1. gang 24/8 1935 (ægteskabet opløst 1950) m. Inger Margrethe P., f. 5/4 1910 i Kbh, datter af politiinspektør Einer Mellerup (død 1968, se Blå Bog 1967) og hustru Martha f. Gimbel (død 1955); 2. gang 23/12 1950 m. Randi Margrethe P., f. 21/4 1914 i Svendborg, datter af cand. pharm. Richard Sand (død 1931) og hustru Rigmor f. Madsen (død 1943). Student (Odense) 1930; filosofikum 1931; cand. polyt. 1936; laboratorieassist. ved Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers centrallaboratorium s. å., leder af Vejle Dampmølles laboratorium 1937, overassist. ved FDB's centrallaboratorium 1939, driftsing, ved Andels-Svineslagteriet i Kolding 1943, ved N N Blumensaadts Fabriker i Odense 1944, projekterende ingeniør ved Svendborg Konservesfabrik, A.m.b.A. 1945, direktør 1946-74.

Medl. af bestyrelsen for Fyens Rideklub 1951-56 og for Svendborg Rideklub 1956-61, formand 1956-57 og 1959-61. Medl. af statens forsøgsstationers og grønt- og frugtindustriens kontaktudvalg og af fællesudvalget for prøvedyrkning af køkkenurter 1963-70; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1964; medl. af bestyrelsen for Unionen af større vinimportører 1969-74 og for Foreningen af Konservesfabrikanter i Danmark 1971-74. Censor i levnedsmiddelkonservering ved 2. del af civilingeniøreks., Danmarks tekniske højskole 1967-72. Adresse: Rantzausmindev. 31,5700 Svendborg.

PEDERSEN Arne Fog højskoleforstander, fh. kirkeminister; f. 25/8 1911 i Hinnerup; søn af kommunelærer Anders Jørgen Pedersen (død 1942) og hustru Marie f. Fog Nielsen; gift 23/4 1939 m. Mette Marie P., f. 22/6 1911 på Billeslund ved Gram, datter af forpagter, landstingsmand Jens Høyer (død 1946, se Blå Bog 1943) og hustru Kirsten Marie f. Gram. Student (Svendborg) 1929; cand. theol. 1939; lærer ved Rødding højskole 1939-50; chef for statsradiofoniens forcdragsafd. 1950-53; forstander for Rødding højskole 1952-68 og fra 1971; kirkeminister i ministeriet Baunsgaard 1968-71.

Redaktør af Studenterkredsen 1933-35; medarbejder ved Dansk Ungdom 1946-50, ved Højskolebladet 1953-57; formand for Liberalt Oplysningsforbund 1954-68; medl. af UNESCO-nationalkommissionen 1955-68 og af Haderslev amts ungdomsnævn 1955-59; næstformand for Dansk Folkescene 1955-68; medl. af repræsentantskabet for foreningen Norden fra 1956, af bestyrelsen for foreningen Dannevirke fra 1956, af statens udvalg til støtte for dansk sprog og kultur i udlandet 1957-68, af Haderslev amts fredningsnævn 1958-68, af radiorådet 1959-63 og dettes programudvalg 1959-68, af kulturmin.s kulturudvalg 1962-68; formand for Grænseforeningen 1972.

Har skrevet: Danmarks første Højskole (1944); Et folk vågner (Venstres historie I, s. m. Hans Lund, 1970); artikler i dagblade og tidsskrifter, især om historiske, sønderjydske og udenrigspolitiske emner; har redigeret »Fyraften« (statsradiofoniens grundbøger, 1953). Medarbejder ved det af Sprog- og Litteraturselskabet udgivne værk »Højskolens ungdomstid i Breve« I. Adresse: 6630 Rødding.

PEDERSEN Arne Ringgaard kommunaldirektør, se Ringgaard Pedersen Arne.

PEDERSEN Asger overlæge, dr. med.; f. 2/9 1919 i Kbh; søn af lektor Gerhard Pedersen (død 1961); gift 29/6 1946 (separeret 1969) m. arkitekt Gertrud Gaister. f. 14/2 1921 i Kolding, datter af rektor, dr. phil. Kjeld Galster (død 1960, se Blå Bog 1960).

Student (Øregård gymn.) 1937; med. eks. 1946; ansat ved rigshospitalets med. afd. B og cardiol. laboratorium 1948-58, med supplerende uddannelse ved pæd. epidemiol. og dermatol. afd.; ved Kbhs amts sygehus i Glostrup, med. afd. C 1959-63, Bispebjerg hospitals klin.-fysiol. lab. 1963-64; overlæge ved Kbhs amts sygehus i Glostup, med. afd. C fra 1964 og leder af den kardiologiske intensivafd. (koronarafde-lingen) fra 1966; dr. med. 1957; speciallægeanerk. i intern medicin, særlig hjertesygd. 1959, i cardiologi og klinisk fysiologi 1967. Studierejser bl. a. til USA 1955, 1965 og 1969, London 1957, 1965, 1968 og 1970, Rom 1960, Prag 1964 og 1967, New Delhi 1966, Reykjavik 1968, Napoli og Genève 1970, Berlin 1972, foruden mange rejser til de skandinaviske lande. Gennemgået isotopkursus for læger 1963 og kursus i EDB-teknikl965og-66.

Censor i fysiologi ved lægevidensk. embedseks. ved Kbhs universitet 1960-66; medl. af specialitetsnævnet fra 1958, af medicinudvalget 1961-69, af redaktionskomiteen for »Lægeforeningens medicinfortegnelse« fra 1962, af apparatudvalgct og af EDB-udvalget u. Kbhs amts sygehusvæsen fra 1965. Redaktør af Lægeforeningens Lægemiddelinformation i Ugeskrift for læger 1966-72; gruppeleder ved WHO-kursus i kardiologi i Kbh 1966-69 og 1972; formand for sundhedsstyrelsens bivirkningsnævn fra 1968; medl. af Dansk cardiologisk selskabs forskningsudvalg fra 1968, af Hjerteforeningens forskningsråd fra 1969, af Medikoteknikudvalgets udvalg vedr. patientsikkerhed 1969, af sundhedsstyrelsens udvalg vedr. statslig lægemiddelinformation 1973. Elected member of American College of Chest Physicians 1966. Tilkendt Hjerteforeningens hæderspris 1970. Har skrevet: Det venøse tryk i lungekredsløbet (disp., 1956). Talrige tidsskriftartikler om kredsløbsfysiologi og klinisk-kar-diologiske emner, samt emner inden for den kliniske farmakologi. FL lærebøger for medicinske studenter og for sygeplejersker og for de danske redningskorps' personale (vedr. hjerteambulancer); endv. Lægemiddelnavne og -formler (1965 og 1970). Adresse: Dr. Mundts V. 9,3520 Farum.

PEDERSEN Axel landsretssagfører; f. 2/5 1919 på Set. Croix; søn af maskinmester Johs. Pedersen (død 1953) og hustru Michaela f. Rasmussen (død 1969); gift 20/9 1947 m. Kirsten Grønning P., f. 17/7 1924 i Chicago, USA, datter af civilingeniør Alex Hjelt (død 1970) og hustru Emmy f. Grønning.

Cand. jur. (Kbhs univ.) 1943; dommerfuldm. i Korsør 1943-47; sagfører i Korsør 1947, landsretssagf. fra 1951; branddirektør i Købstædernes alm. Brandforsikring fra 1950. Medl. af advokatrådet 1973.

Adresse: Badstuev. 15,4220 Korsør.

PEDERSEN Axel H landsretssagfører, dr. jur., K.p.p.; f. 15/11 1903 i Ballerup; søn af tømrermester Peder Pedersen (død 1961) og hustru Karen Marie f. Jørgensen (død 1945); gift 1932 m. Hilda P., f. i Hillerød, død 1962, datter af telefonformand Sophus Jensen (død 1938) og hustru Ida f. Pettersson (død 1946).

Præliminæreks. (Ballerup realskole) 1919; student (Døckers kursus) 1921; cand. jur. 1928; fuldmægtig i Kbhs alm. Boligselskab 1929-31; sagfører i Kbh 1931; landsretssagf. 1934; midlertidig offentlige sager 1945-48; æresdoktor i retsvidenskab ved Århus universitet 1953; medl. af Det lærde Selskab i Århus 1973.

Medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1942-45, af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1944-46, af sagførerrådet 1946-57 og af forretningsudvalget 1949-57, af bestyrelsen for advokatsamfundets understøttelsesfond 1948-64, formand 1961-64 og for den selvejende institution Sagførergården 1948, formand 1957-73. Medl. af  handelsmin.s licitationskommission af 1943, af indenrigsmin.s huslejekommission 1946-48, af justitsmin.s udvalg af 1946 til undersøgelse af udlændinges adgang til at erhverve fast ejendom i Danmark, af det af minister Buhl nedsatte udvalg af 1950 til revision af alm. betingelser for arbejder og leverancer og af finansmin.s udvalg vedr. stempel-og tinglysningsafgifter 1952-55; formand for det af statsministeriet i 1954 nedsatte udvalg om navngivning af fast ejendom; medl. af handelsmin.s licitationskommission 1962, af administrationsrådets udvalg vedr. effektivisering af statens byggeri og ejendomsvedligeholdelse 1967, af realkreditkommissionen 1967 og af det af min. f. off. arb. nedsatte udvalg til revision af alm. betingelser for arbejder og leverancer 1968; medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1944-64 og af forretningsudvalget 1947-64, af Idrættens forskningsråd 1959-73, af International Amateur Athletic Federations Rules and Records Committee 1946-55 og af Danmarks olympiske Komité 1951-65; formand for Dansk Athletik Forbund 1944-48; medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1947-56 og for Byggeriets Realkreditfond 1959-73; formand for bestyrelsen for Byggeriets Maskinstationer A/S B M S 1953; medl. af tilsynsrådet for Grundejernes Hyphothekforening 1962-71, af bestyrelsen for Østifternes Brandforsikring. Forvaltningsforeningen for Kapitalanlæg Investor, A/S Basnæs, Dansk almennyttigt boligselskab, Hovedstadens almennyttige boligselskab, forsk, aktieselskaber og legater, institutionen Provinsbørns Ferieophold i Kbh 1953-71. Feriehjemmet i Humlebæk 1960-67, Kollegieselska-bet af 1960 afd. II 1960-65 og kollegierne Ved Solbakken 1954-73, Kollegiegården 1961-73 og Nybrogård 1966-73; næstformand i likvidationskomiteen (valgt af handelsministeriet) for A/S Kbhs Kreditbank 1957-66.

Tildelt Håndværksrådets hæderstegn i guld, Dansk Idræts-Forbunds ærestegn i guld. Dansk Athletikforbunds guldemblem, Svenska Idrottsförbundets internationale fortjenstmed., Finlands Fri Idrættsforbunds hæderstegn i guld, Norges Fri Idretts Forbunds fortjenstmed., Kgl. Nederlandske Athletik Unions æreskors, Islands Idrætsforbunds ærestegn i guld og dets 50-års hæderstegn. Norges Idrettsforbunds hæderstegn og dets 100 årsjubilæumsmedalje.

Har skrevet: Byggeriets retlige og økonomiske Organisation ( 1946,6. udg. 1965, norsk udg. 1956, finsk udg. 1958, svensk udg. 1960); Entreprise- Bygge- og Anlægsarbejder (1952); Indledning til Advokatgerningen I (1951,2. udg. 1962), II (1953, 2. udg. 1963); Refusionsopgørelser ved ejendomskøb (1954, 3. udg. 1965); Licitation (1955); En rettens tjener C B Henriques (1965, 4. udg. 1967); Sagførersalærer. En håndbog (1958); Entreprenørtransporter (1959); Strejflys over advokatstandens understøttelsesvirksomhed (1961); Køb og salg af private pantebreve i fast ejendom (1964, 2. udg. 1969); Birketing i GI. Københavns Amt (1968); Det danske Advokatsamfund 1919-1969 (1969); mindre lokalhistoriske arbejder, bl. a. «Sanct Jacobs Kirken i Ballerup« (1929) og Af Ballerup-Maaløv Historie (1945,2. udg. 1973). Udenl. ordner: Fi.I.F.K.2.; Fi.L.22.; Fi.O.F.K.l.; I.F.3.;S.V.3'. Adresse: Normasv. 10,2500 Valby.

PEDERSEN Axel Ivan fh. borgmester; f. 27/8 1905 i Skive; søn af smed Martin Pedersen (død 1961) og hustru Kathrine f. Christensen (død 1929); gift 7/11 1930 m. Anna P., f. 8/7 1906, datter af maskinmester Marinus Nielsen (død 1962) og hustru Karen Marie f. Jeppesen (død 1939).

Realeks. 1921; derefter kontoruddannelse ved Andelsslagteriet i Nykøbing M., ansat ved samme 1921-34, de sidste 5 år som kasserer; uddannelsesophold i England i 1929; egen skotøjsforretning i Nykøbing M. 1935-53. Formand for Danmarks Afholdsforenings Ungdomsforbund 1930-35, for Slagteriernes Personales Fællesklub u. Handels-og Kontorfunktionærernes Forbund 1932-36, for Nykøbing Mors Andels-Boligforening fra 1942 og for bestyrelsen for Nykøbing Mors sygekasse 1957-73, fra 1970 formand for Morsø sygekasse; medl. af byrådet 1933, borgmester 1945-62; medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1939-45 og 1953-73 af vejnævnet, landsbevillingsnævnet og socialreformkommissionen; formand for justitsmin.s færdselssikkerhedskommission; statens tilsynsførende ved seruminstituttet fra 1962 og formand for statens bygge- og anlægsvirksomhed vedr. seruminstituttet; medl. af bestyrelsen for Den danske Købstadforening fra 1967, Kommunernes Landsforening og for Det danske Selskab samt af Danmarks Turistråd; formand og direktør for A/S Næssund Færgeri; formand for bestyrelsen for A/S Søren Larsen og Sønners Skibsværft og for Trafik-Unionen (Dansk Union for alkoholfri Trafik) til 1965; medl. af bestyrelsen for Nordisk Union for alkoholfri Trafik, præsident fra 1970; medl. af tilsynsrådet for Morsø Sparekasse og åndssvageforsorgens midtjydske center til 1970; medl. af bestyrelsen for A/S Kommune Kemi, Sygekassernes Helsefond og tidsskriftet Helse. Artikler om politiske og samfundsmæssige spørgsmål i dagspressen og redaktør af tidsskriftet Grønt Lys 1960-65. Udgivet bogen »Ved en Korsvej« om alkoholproblemet. Adresse: Fyrvejen 77,7900 Nykøbing M.

PEDERSEN Benny W direktør, vicekonsul, R.; f. 11/9 1922 i Maribo; søn af direktør Henry Pedersen (se denne); gift 21/10 1949 m. Ruth Skovgaard P. f. Jensen, f. 11/1 1928 i Våbensted. Realeks. 1939; handelsuddannet i Slagelse 1939-42, Maribo 1945-46, Buenos Aires 1947-48; Niels Brocks handelsskole 1942-44; student 1945. Ansat i A/S P Hatten & Co., Nakskov 1949, direktør fra 1951, medl. af bestyrelsen fra 1954. Nederlandsk vicekonsul fra 1969.

Formand for Nakskov Handelsstandsforening 1958; medl. af bestyrelsen for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening 1965, formand 1969; medl. af Provinshandelskammeret 1965, viceformand 1969; medl. af bestyrelsen for Lolland-Falster og Langelands Købstæders gens. Brandforsikringsselskab 1955 (næstformand 1965) af repræsentantskabet for Det gjens. Forsikringsselskab Danmark 1964 og af dets bestyrelsesråd 1972, af bestyrelsen for Danmark-Tryg-Fremtiden 1972 og for A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni 1973; medl. af bestyrelsen for Jernhandlerforcnin-gen for Sjælland og Lolland-Falster 1965; formand for bestyrelsen for Vestlollands Rederi A/S 1966-71; handelskyn-digt medl. af østre landsret 1967; medl. af bestyrelsen for Dansk VVS-information 1967; medl. af toldkommissionen 1970-72; medl. af bestyrelsen for Erhvervenes Udstillingssel-skab Bella-Centret A/S 1972. Adresse: Østerg. 13,4900 Nakskov.

PEDERSEN Bent Erik professor; f. 10/11 1919 i Glamsbjerg; søn af bygmester Rasmus Jørgen Pedersen (død 1960) og hustru Marie Kristine f. Hansen (død 1970). Bygningskonstruktør (Odense tekn. skole) 1941; cand. polyt. 1950; ansættelser: Christiani & Nielsen 1950-51, Rambøll & Hannemann 1952-63, laboratoriet for bygningsteknik, Danmarks tekniske højskole 1959-62, kst. professor i bærende konstruktioner 1963, professor i samme fag 1964. Adresse: Herlevgårdsv. 2,2730 Herlev.

PEDERSEN Bent Gabrielsen guldsmed, se Gabrielsen Pedersen Bent.

PEDERSEN Bent Lehde direktør; f. 30/9 1927 i Kbh; søn af direktør Ejnar Alfred Pedersen (død 1969) og hustru Marie f. Skou; gift 23/1 1959 m. Helle P., f. 11/2 1935 i Kbh. Student (Skt. Jørgens gymn.) 1947; cand. jur. 1953; ansat i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring G/S 1951, fuldmægtig 1954, direktionssekr. 1956, underdir. 1960, vicedir. 1963, direktør 1968, fra 1972, direktør i Forsikringsselskabet Top Sikring G/S (tidl AU/MLU Forsikring); formand for direktionen i Forsikringsselskabet Top Liv G/S (tidl. AU/MLU Liv G/S) fra 1972; direktør i Forsikringsselskabet Top International A/S fra 1973; direktør i Scan Re Lmt., London fra 1973 (medl. af bestyrelsen).

Medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningen i Kbh 1961-65 og for Automobilforsikringsselskabernes fællesråd fra 1967, af eksamensrådet for Forsikringshøjskolen fra 1968, ankenævnet for motorkøretøjsforsikring fra 1969; medl. af bestyrelsen for SOS International A/S fra 1969. Foreningen af gensidige danske Ulykkesforsikringsselskaber (næstformand) 1970-72. Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1970-72 og Forsikringsoplysningen 1970-73; medl. af Assurandør-Societetets komite fra 1970, af komiteen for Tryg Trafik fra 1973.

Har skrevet Lærebog om Motorkøretøjsforsikring. Adresse: Arnevangen 18,2840 Holte.

PEDERSEN Carl direktør; f. 5/7 1921 i Husby pr. Ejby; søn af gårdejer Jacob Pedersen (død 1958) og hustru Louise f. Pedersen (død 1964); gift 16/11 1947 m. Karen Margrethe P., f. 24/5 1922 i Kbh, datter af grosserer Andreas Allerup (død 1969) og hustru Astrid f. Hilsøe.

Præliminæreks. (Nr. Åby kost- og realskole) 1938; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni s. å.; i Brasilien 1945-63, som filialbestyrer i ØK Santos, senere ØK Sao Paulo, sidst direktør for Bukh Sabroe Ltda., Sao Paulo; kontorchef i industriafd. hos ØK, Kbh 1963-65; vicedir. 1965, adm. direktør fra 1968 i A/S Kaj Neckelmann, Syntetisk Fiber Industri, Silkeborg. Medl. af bestyrelsen for A/S Silkeborg Textilfarveri, Silkeborg, A/S Kaj Neckelmann, Bergen, Norge, Robal Textiles (PTY.), Ltd., Melbourne, Australien. Medl. af Industrirådet; medl. af bestyrelsen for Dansk Textilfabrikant-forening.

Adresse: Almindsøvej 7,8600 Silkeborg. Sommerbolig: Tjørnegård, Husby, 5592 Ejby.

PEDERSEN Carl-Henning maler, R.; f. 23/9 1913 i Kbh; søn af jord- og betonarbejder Johannes Pedersen (død 1946) og hustru Ellen f. Hansen (død 1924); gift 7/12 1934 m. malerinden Else Alfelt (se denne).

Selvuddannet; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1936; medl. af Høstudstillingen 1942-50 og af Den frie Udstilling 1951-53; retrospektiv udstilling i Kbh 1950 og 1963, i Kunstforeningen Kbh 1960, i Carnegie Museum, Pittsburgh 1961 og 1968, Oslo Kunstforening 1962, Biennalen Venezia 1962, Paris 1963, Biennalen Sao Paulo 1963, Göteborg Konstförening, Lunds Konsthall, Liège kunstmuseum 1964; repræsenteret på en række udstillinger her i landet og i udlandet, bl.a.: i Malmø 1945, Oslo 1946 og 1947. Trondhjem 1946, Gøteborg 1947, Stockholm 1947, Venedig 1948, Haag 1948, Amsterdam 1949, Paris 1950, San Francisco 1952, Pittsburgh 1955, Reykjavik 1956, Minneapolis, Boston og Baltimore 1955-56, Lima 1959, Beograd 1961, Rotterdam 1966, New York 1973.

Repræsenteret på statens museum for kunst (Gule Fugle, 1949 og Det røde Slot, 1948), Århus museum (Det gyldne Træ, 1947, Neptun, 1952 og Nattens Konge, 1955), Nordjyllands kunstmuseum, Esbjerg kunstforening (»Kæmpen og Følget«), Aabenraa museum (»Morgensolen«), Vejle museum (De røde blomster), Silkeborg museum (Fantasi-mennesket), Lolland-Falsters stiftsmuseum, Skive museum, Randers museum, Bornholms museum, Louisiana Humlebæk (Menneskene og Havet, Gråt Rytterbillede), Nasjonalgalleriet, Oslo (»Maane-skib«) og »Solens Skibe«, Middelhavet, 1951), i Department of Fine Arts of the Carnegie Institute, USA (Veneziansk Landskab, 1950), på Gøteborg Konstmuseum (Fantasibillede, 1947) The Museum of Modern Art, New York, The Albright-Knox Art Gallery, Buffalo og Stedelijk Museum, Amsterdam. Mosaikvæg i H C Ørstedsinstitutet (1959-64); fortæppe til Det ny Teater (1966); keramisk mur til »Angli«. Herning (1965-68); dekorationer til »Wozzeck« Det kgl. Teater (1971); mosaikvæg i John F Kennedyskolen, Gladsaxe (1968-71).

Formand for censurkomiteen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1945, 1948 og 1949; næstformand for Kunstnersamfundets malersektion 1949; medl. af kunstnerkomitéen for udstillinger i udlandet 1949-51.

Studierejser til Frankrig 1939, Nordnorge 1946, Island 1948, Italien 1950 og 1951, Grækenland 1951, Grækenland og Tyrkiet 1959, Ceylon, Indien og Nepal 1960. Har skrevet: Drømmedigte (1945); Solens latter (1968); Romersk elegi (1971).

Tildelt Eckersberg-medaljen 1950. Guggenheim-prisen 1958, UNESCO-prisen 1962, Thorvaldsen-medaljen 1963, Henrik Steffens-prisen 1969. Niels Larsen-Stevns legat 1969. Adresse : Grundtvigsv. 8B, 1864 Kbh V.

PEDERSEN Carlo M sceneinstruktør; f. 28/2 1918 i Nyborg; søn af chauffør ved kommunen Hans Chr. M Pedersen (død 1964) og hustru Kristine f. Andersen; gift 26/9 1942 m. Grete P., f. 27/5 i Kbh, datter af tapetserer J P Thrane og hustru Frieda f. Jensen.

Student 1938: fast instruktør ved Danmarks radio siden 1960. Medl. af filmjuryen fra 1973. Instruktion af en lang række radiospil samt iscenesættelser for Helsingør sommerteater, Kbhs kommunes parkteater, Odense Teater, Fiol-teatret, Comediehuset, Det danske Teater, Folketeatret, Bristol-Teatret, TV-teatret og Det kgl. Teater.

Adresse: Thorupgård Allé 17,2720 Vanløse.

Sommerbolig: Brokkebjerg, 4583 Sjællands Odde.

PEDERSEN Christian professor, dr. phil.; f. 20/10 1926 i Øster Hassing; søn af landmand Aage Pedersen og hustru Ingrid f. Johansen; gift 30/1 1954 m. Birthe P., f. 15/9 1926 i

Fredericia, datter af landsretssagfører Henrik Norvang (død 1955. se Blå Bog 1955) og hustru Agnes f. Nielsen (død 1939). Student (Ålborg katedralskole) 1946; mag. scient, i kemi (Kbhs univ.) 1952; vikar ved Kbhs universitet og polyteknisk læreanstalt; studieophold i London 1953-54; amanuensis ved polyteknisk læreanstalt, organisk-kemisk laboratorium 1956, lektor 1963; studieophold ved The National Institutes of Health i USA 1958-60; professor i organisk kemi ved organisk-kemisk laboratorium, Danmarks tekniske højskole 1969; dr. phil.(Kbhs univ.) 1969.

Har foruden doktordisputatsen (1969) skrevet en række afhandlinger i forsk, tidsskrifter. Adresse: Bredesvinget 18,2830 Virum.

PEDERSEN Clemens sekretariatschef, redaktør; f. 23/11 1915 i Ask ved Århus; søn af gårdejer Peder Pedersen (død 1952) og hustru Margrete f. Laursen Nordvig (død 1970); gift 13/3 1946 m. Julie P., f. 9/4 1920 i Astrup ved Århus, datter af gårdejer, sognerådsformand Niels Svendgaard (død 1967) og hustru Amalie f. Rasmussen (død 1971).

Ask højskole 1929-30; student (Århus katedralskole) 1935; cand. polit. 1941; medarbejder ved Kristeligt Dagblad 1941-43; lærer ved Handelshøjskolen 1941-43; landmand 1943-46; ansat ved Andelsudvalget og Andelsbladet 1946; lærer ved Sparekasseskolen 1948-52; sekretær hhv. direktør for danske internationale andelsseminarer 1953-70; redaktør af Andelsbladet 1960 og sekretær for Andelsudvalget 1961. Sekretær for Socialvirke 1938-41; kasserer i Liberale Venstreforening for Lyngby-Tårbæk 1951; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugsblade og Landbrugs-journalister 1961; medl. af arbejdsudvalget for Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed 1963-, medl. af det danske FAO-udvalg 1963, af International Co-operative Alliance's centralkomité 1963; formand for særudvalget ang. andelsspørgsmål u. styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1968, medl. af styrelsen 1972; medl. af forsikringskommissionen 1962 og forbrugerkommissionen 1969; bestyrelsesmedl. i Det danske Forlag og Revisionstjene-sten for danske Andelsselskaber. Adresse: Kildevældsv. 1,2830 Virum.

PEDERSEN David amtskonsulent; f. 6/9 1926 i Køge; søn af afd. skomagermester Camillo A Pedersen og hustru Kristine f. Petersen; gift 10/12 1949 m. lærerinde Annie P., f. 12/12 1923 i Kbh, datter af E Jarsov.

Lærereks (Haslev) 1948; sekondløjtn.; hjælpelærer ved artilleriets befalingsmandsskoler 1949-50; lærer ved Køge skolevæsen 1950-55; forstander for Køge kommunale ungdomsskole 1950-56; inspektør hos statskonsulenten for undervisningsministeriet i sager vedr. ungdomsundervisningen 1955-65, leder af pædagogisk afd. af direktoratet for ungdomsundervisningen; medleder af Danmarks lærerhøjskoles ungdomsskolekursus 1955-65; undervisningsinsp., senere direktør for forsvarets civilundervisning 1965-72; amtskonsulent for folkeskolen i Kbhs amtsrådskreds 1972. Medl. af bl. a. ministeriernes kontaktudvalg vedr. undervis-ningsspørgsmål, seksualoplysningsudvalget, udvalget vedr. handicappede unges uddannelse. Konsulent for Danmarks radios ungdomsudsendelser 1959-68; formand for aftenskoleudvalget (betænkn. 1965), for pædagogisk arbejdsudvalg for ungdomsskolen (betænkninger 1966); medl. af forsvarets pædagogiske råd til 1973.

Har skrevet: Hvad med fritiden (s. m. Arne Jørgensen, 1957); artikler om ungdoms- og voksenundervisning i fagblade og tidsskrifter; redaktør af Seminariehåndbogen (3. udg., 1947-50). Adresse: Egøjev. 60A, 4600 Køge.

PEDERSEN Ebbe Thestrup professor, dr. teol.; f. 13/3 1914 i Ikast; søn af indremissionær Rasmus Pedersen og hustru Kristine Marie f. Thestrup; gift 5/5 1941 m. Elna P, f. 22/2 1916 i Folding, datter af gårdejer Kristian Ebbesen Grue og hustru Else Marie Petrea f. Lund.

Student (Ribe) 1933; cand. teol. (Kbhs univ.) 1939; manuduktør; hjælpepræst ved Fredens kirke, kaldskapellan smstds 1943; sognepræst i Lunde, Fyn 1946, i Søborg pr. Firhøj 1960; dr. teol. 1959; professor i kristendomskundskab ved Danmarks lærerhøjskole fra 1962. Formand for skolekommissionen i Lunde 1946-60; medl. af bestyrelsen for Fyns stiftskonvent til 1960; medl. af kristendomsundervisningskommissionen 1967 og af statens humanistiske forskningsråd 1968-71.

Har skrevet: Eksistentialisme og kristendom (1956); Luther som skriftfortolker I (disp., 1959); Bibelhåndbog (1961, 3. udg. 1969); Jesu forkyndelse (1970); Apostelen Paulus (1971). Redigeret bd. III af Luthers skrifter i udvalg (1964); Martin Luthers forkyndelse. Reformationsfestskrift(1967). Adresse: Brønlunds Allé 18,2900 Hellerup.

PEDERSEN Edvard direktør; f. 1/3 1915 i Kbh; søn af smed Kristian Pedersen (død 1948) og hustru Oktavi f. Søndergaard (død 1948); gift 13/11 1937 m. Grete P., f. 4/3 1919 i Kbh, datter af chauffør Mads Madsen og hustru Harriet f. Jaacks. Elev hos bogbinder August Sandgren 1929-34; studieophold i Tyskland 1935-36; etableret som bogbindermester 1945. Deltager i fl. bogudstillinger. Lærer ved statens biblioteksskole 1950-56. Indgik 1949 et samarbejde med Dansk bibliografisk Kontor om en centralisering af bogformidlingen til danske biblioteker, u. firmanavnet Indbindingscentralen, fra 1973 direktør for den selvejende institution Indbindingscentralen. Stifter af Edvard Pedersens Biblioteksfond 1967, medl. af dettes bestyrelse.

Medl. af repræsentantskabet for Fagskolen for boghåndværk 1968-73; medl. af folkebibliotekernes EDB-udvalg 1971. -Modtog 1968 Danmarks Biblioteksforenings jubilæumsfond. Adresse: Skråvej 9,2880 Bagsværd. Sommerbolig: Havnevej, Klint, 4500 Nykøbing Sj.

PEDERSEN Einar Grønholt boghandler og antikvar, se Grønholt Pedersen Einar.

PEDERSEN Ejnar direktør; f. 17/1 1902 i Hjørring; søn af murermester Julius Chr. Pedersen (død 1944) og hustru Dorthea f. Jørgensen Burholt (død 1941); gift 22/6 1934 m. Christine P, f. 31/8 1906 i i Ø-Terp, datter af gårdejer, gæstgiver Anders Johannsen (død 1947) og hustru Martha f. Pedersen (død 1943).

Cand. agric. 1929; planteavlskonsulent for Slogs Herreds og Løgumkloster Landboforening 1931, for Kolding Herreds Landbrugsforening 1937; direktør for Kolding Hørfabrik 1940-68.

Adresse : Vangen 11, Tved, 6000 Kolding.

PEDERSEN Ejner overlæge, dr. med.; f. 18/11 1918 i Sabro; søn af karetmager Peder Jensen Pedersen (død 1949) og hustru Johanne Martine f. Laursen (død 1952); gift 20/2 1946 m. læge Else P., f. 13/9 1919 i Charlottenlund, datter af direktør Martin Skou og hustru Ellen Margrethe f. Hansen. Student (Århus katedralskole) 1938; med. eks. 1946; accessit for Århus univ.s prisopgave i neurologi s. å.; herefter uddannelse på forsk. o hospitalsafd. i Århus og på Århus universitet; dr. med. (Århus) 1954; afdelingslæge ved Århus kommunehospitals neurolog, afd. 1956; overlæge fra 1960. Siden 1960 lægelig leder af behandlingsinstituttet ved Ry. Mange længerevarende studieophold i USA og England og talrige studierejser i Europa.

Medl. af forretningsudvalg og forskningsråd i Landsforeningen til bekæmpelse af dissemineret sclerose fra 1958, af forskningsrådene i World Federation of Neurology og International Federation of Multiple Sclerosis Societies. Har skrevet: On The Central Pathway of The Flexion Reflex in Man and Animal (disp., 1954); Spasticity Mechanism, Measurement Management (1969); desuden en del tidsskriftartikler, bl.a. om hjernebetændelse, spasticitet, neurologisk rehabilitering og medikoteknik. Modtaget overlæge N C Borbergs.hæderspris 1956. Adresse: Provstebakken 34,8210 Århus V.

PEDERSEN E Lund grosserer, R.p.p.; f. 18/10 1906 på Frdbg.; søn af grosserer Chr. F V Pedersen (død 1939) og hustru Kaja f. Lund (død 1952); gift 23/5 1931 m. Ellen P., f. 2/3 1905 på Endelave, datter af skibsfører i DFDS J S Nielsen (død 1937) og hustru Marie f. Hansen.

Realeks. (Skt. Jørgens gymn.); i manufakturlære i Sorø; handelsrejsende i firmaet Chr. F V Pedersen Kbh, prokurist 1936 og indehaver af samme firma 1939. medindehaver 1966-71; medindehaver af firmaet Gulvtex 1964-71. Formand for bestyrelsen for A/S Daniel Nielsen, Århus til 1971.

Formand for bestyrelsen i A/S Grønvirke fra 1943; næstformand i bestyrelsen for A/S Kristeligt Dagblad fra 1944; landsformand for Den kristne Lægmandsbevægelse (LYM) fra 1966; medl. af Gentofte sogns menighedsråd fra 1967, af bestyrelsen for Gentofte sogns menighedshus fra 1959; medl. af textilprøvenævnet fra 1964. Styring af organisation og salg af Telscans kirkelige magasin fra 1972. Formand for Grossist-Sammenslutningen af 1930, 1947-51; formand for boligtextilsektionen indenfor Foreningen af danske Manufaktur-Grossister 1950-62, i foreningens hovedbestyrelse 1956-69, næstformand 1960-64, formand 1964-68, næstformand for foreningens akkordafd. 1957-68; medl. af bestyrelsen for Danske Grossisters Børsforening 1966-68; medl. af bestyrelsen for Kristelig Forening for Handelsrejsende 1935-49, formand 1945-49; formand for Den kristne Lægmandsbevægelse (LYM) i Storkbh og næstformand for dennes landsudvalg 1953-55; medl. af bestyrelsen for A/S KFUM Spejdernes Depot og Udendørs Udstyr 1933-47; medl. af Grosserer-Societetets Komite 1959-71 og formand for Grosserer-Societetets momsudvalg 1962-71; medl. af Dansk Varedeklarationsnævn 1960-70; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1946-59 og 1971-73, af handelsmin.s kommission til undersøgelse af forbrugerproblemer 1969-71; divisionschef for Gentofte kommunes division af KFUM Spejderne i Danmark 1933-44; chef for KFUM Spejderne i Kbh 1945-49; medl. af hovedbestyrelsen for KFUM Spejderne til 1949, derefter leder af korpsgruppen til 1963; medl. af Vanførefondens hovedbestyrelse 1965-72, af bestyrelsen for Byggecentrum 1968-72, af monopolrådet 1968-73. Medl. af forsk, legatbestyrelser. Udenl. orden: N.O.N.5. Adresse: Begoniav. 7,2820 Gentofte.

PEDERSEN Elvin landsretssagfører; f. 9/4 1917 i Odder; søn af købmand Søren Pedersen (død 1968) og hustru Ane Marie f. Christensen (død 1957); gift 4/8 1945 m. Vibeke P., f. 25/5 1922 i Kbh, datter af kammerherre, kommandør Halfdan Barfod (dod-1947.se Blå Bog 1947) og hustru Helga f. Pagh. Student (Århus katedralskole) 1936; cand. jur. 1942; u. 2. verdenskrig bl.a. medl. af modstandsbevægelsens militære region I (Nordjylland). Adm. direktør for Morgenbladet 1945; landsretssagf. 1949.

Kirkeværge ved Holmens kirke. Formand for bestyrelsen for J H Schultz Akts., O C Olsen & Co. A/S, J Chr. Sørensen og Co. A/S, Lademann Forlagsakts., Samlernes Forlag A/S, Bogklubben Union A/S, Williams Forlag A/S, Dansk Farmaceutisk Industri A/S, Fyldepenne-Magasinet A/S, Behrndt Bogtryk + offset A/S, A/S Newdan Food, KTH A/S, Aubertin & Co. A/S, A/S Brovst Fjerkræslagteri, Andersen & Stender A/S, Sølvsmedjen C C Hermann A/S, Substral A/S, Ringtape A/S m. fl. Medl. af bestyrelsen for A/S Sthyr & Kjær, P H Kjær-Hansen A/S, Dansk Centralagentur DCA A/S, Kbhs Brødfabriker A/S, Staflex Interlinings A/S, Holbæk Vinimport A/S, m. fl. Adresse: Kildeskovsv. 53,2820 Gentofte.

PEDERSEN Erik overkirurg, dr. med.; f. 12/8 1917 i Kbh ; søn af skoleinspektør H E Pedersen (død 1972) og hustru Olga f. Bonfils (død 1919); gift 20/7 1940 m. Harriet P., f. 15/6 1917 i Ålborg, datter af direktør Christian Homann (død 1965) og hustru Alfride f. Kjær.

Student (Metropolitanskolen) 1936; med. eks. 1943; dr. med. 1955; overkirurg ved Randers centralsygehus 1959. Lægelig konsulent ved revalideringscentret i Århus amt 1963 og ved erhvervsvejledningen i Randers 1970. Næstformand i bestyrelsen for Randers Teaterforening 1968. Præsident for Randers Østre Rotary 1961-63; guvernør for Rotary distrikt 144 1974. Har skrevet: Transmilted leukæmia in mice (disp., 1955). Adskillige videnskabelige artikler om kirurgiske emner.

Adresse: Gørtlerv. 12,8900 Randers.

Sommerbolig: 9882 Tversted.

PEDERSEN Eva bibliotekar, afdelingsleder; f. 15/10 1922 i Kbh; datter af proprietær Knud Knudsen (død 1964) og hustru Henriette f. Hansen; gift 16/6 1951 m. direktør Thomas Vilhelm Pedersen død 1955, søn af teatermaler Thorolf Pedersen (død 1942, se Blå Bog 1941) og hustru Karen Margrethe f. Jansen (død 1931).

Student (Frederiksborg) 1941; bibliotekareks. 1946; studieophold i USA 1947-48; bibliotekar ved Dun & Bradstreet, N.Y. 1955-57, ved atomenergikommissionens bibliotek 1957, leder af biblioteket fra 1965.

Medl. af bestyrelsen for Roskilde Amts Biblioteksforening og af Forskningsbibliotekernes Fællesråds forretningsudvalg. Redaktør af Fører for firmabiblioteker. Adresse: Klostervang 25,4000 Roskilde.

PEDERSEN Folmer oberst, direktør, K.DM., HTH.p.p.; f. 7/1 1900 i Ringsted; gift 29/4 1926 m. Rigmor P., f. 19/8 på Frdbg., datter af købmand Viggo Sørensen (død 1936) og hustru Dagmar f. Madsen (død 1918).

Sekondløjtn. 1925; premierløjtn. s. å.; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1939; oberstløjtn. 1946, chef for fodfolkets kornet- og løjtnantskole på Kronborg og garnisonskommandant i Helsingør; chef for 21. batl. 1949; stabschef ved region VI og 6. division 1951; oberst 1952; stabschef ved østre landsdelskommando 1953; chef for 4. regiment (sjællandske livregiment) og for region V 1956: chef for 4. brigadegruppe 1960; chef for 1. sjællandske brigade og østre landsdelskommandos førings-stab 1961; i res. og til rådighed for østre landsdelskommando 1962-65. Direktør for A/S E.A.S. ejendomsadministration, Frdbg. fra 1964.

Formand for Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste, i Kbhs kreds 1971 og for landsforeningen fra 1972. Tilknyttet ved Kongens Livjæger Korps 1916-27 og motorordonnanskorpset 1928-34; organisationsleder for Dansk Terrainsport Forbund 1943-45, forbundets landskreds-leder på Sjælland og Lolland-Falster 1945-46; chef for modstandsbevægelsens Esbjerg-Fanø-Varde-Ribe-afsnit og bykommandant i Esbjerg marts-okt. 1945. Æresmedlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening. Tildelt Kungl. Norra Skanska Infanteriregementets medalje i guld. Har skrevet 7. Bataillons historie og Populære Motorrejser. Udenl. orden: I.F.2. Adresse: Prins Constantins V. 5,2000 Kbh F.

PEDERSEN Frits direktør; f. 13/5 1919 i Kbh; søn af fh. toldinspektør P A Pedersen (se denne); gift 23/11 1943 m. Gørrild P., f. 22/3 1919 på Frdbg., datter af boghandler Ragnar Baggesen (død 1941, se Blå Bog* 1939) og hustru Margrethe f. Andersen.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1937; cand. jur. 1943; sekretær i Kjøbenhavns Brandforsikring 1945, underdir. 1963, vicedir. 1967, adm. direktør 1969. Sekretær for forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger 1943-60. Redaktør af Assurandør-Societetets Domssamling 1956-70; medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningcn 1968-72, af Bygningsbrandforsikrings-Foreningen stående udvalg fra 1969, af Bygningsbrandforsikringsnævnets forretningsudvalg fra 1969, af bestyrelsen for Forsikringsakts. Genatom fra 1969, af Assurandør-Societetets komité fra 1971, formand fra 1973, af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber fra 1971 og af Forsikringsoplysningen 1971-73; medl. af forsikringskommissionen 1972-73. Adresse: Skovskellet 43,2840 Holte.

PEDERSEN Georg direktør, R.; f. 24/10 1896 i Odense; søn af graver Chr. Pedersen (død 1935) og hustru Andrea f. Lange (død 1956); gift m. Edith P., f. Kallesen, f. 11 /5 i Kbh. Ansat på Korinth Savværk, Brahetrolleborg, til 1916, i A/S Trævarefabrikken Thor, Horsens, i 1917 og i A/S L Levison jun. 1918-20; ansat i Trifolium 1920, adm. direktør for Andelsselskabet Trifolium og Trifoliums Mælkeforsyning 1929-66.

Medl. af landbrugsmin.s osteeksportudvalg 1936-50, af handelsmin.s rådg. mælkeudvalg 1940 og af det kbhvnske mælkenoteringsudvalg fra 1937, formand 1962-66; formand for Foreningen af Danske Emmenthalerproducenter 1936-46; næstformand for Danske Konsummælksmejeriers Fællesrepræsentation 1940-66, derefter æresmedlem af organisationen; formand for foreningen Storkbhs Mejerier og for Storkbhs Mejeriers Fællesindkøb 1941-48, derefter medl. af disses bestyrelser til 1962, derpå påny formand til 1966; næstformand for Storkbhs Mejeriers Likvidationsselskab; medl. af handelsmin.s mælkekommission af 1949, af Mejeribrugets smoreksportudvalg 1952-66, af landbrugsmin.s smørordningsudvalg af 1959 til 1966 samt i forretningsudvalget for Mejeribrugets hjemmemarkedsudvalg af 1960 til 1966. Adresse: Fru Gyllembourgs V. 6,2000 Kbh F.

PEDERSEN Gunnar generaldirektør for post- og telegrafvæsenet, civilingeniør, K'.p.p.; f. 23/2 1905 på Frdbg.; søn af rektor for og professor ved polyteknisk læreanstalt P O Pedersen (død 1941, se Blå Bog 1941) og hustru Maria Theodora f. Lihme (død 1930); gift 1/11 1932 m. Herdis Gunhild Marie P., f. 11/2 1907, datter af slagtermester Christian Wohlleben (død 1925) og hustru Kristine f. Kristensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1923; cand. polyt. (elektroing.) 1929; ansat ved International Standard Electric Corp., London 1929-30 og hos Les Laboratoires L.M.T., Paris 1930-33; indtrådt i post- og telegrafvæsenets radioingeniørtjeneste 1933, ingeniør 1936, telegrafing. II 1939, kontorchef i generaldirektoratet 1942, afdelingsing. smstds 1952, afdelingschef, chef for teknisk afd., 1954; generaldir. for post- og telegrafvæsenet 1960.

Medl. af Akademiet for De tekniske Videnskaber fra 1946, af patentkommissionen 1946-58, af telefontilsynet fra 1954 og af Dansk elektroteknisk Komité fra 1955; tekn. konsulent ved radiorådets forretningsudvalg 1954-58; medl. af radiorådet og dettes forretningsudvalg fra 1958; formand for bestyrelsen for Mikrobølgelaboratoriet 1955-60 og for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe 1957-60; censor ved Danmarks tekniske højskole 1955-56; delegeret til den internationale radiokonference i Atlantic City 1947; medl. af den danske komité for Union Internationale Radio-Scientifique 1948; chef for den danske delegation til den internationale kortbølgeradiokonference i Mexico City 1948-49, til den internationale telekommunikations-konference i Buenos Aires 1952 og i Genève 1959; præsident for den internationale konference for satellit radio kommunikation, Genève 1963 og 1971; formand for radiostøjnævnet 1964; medl. af administrationsrådet af 1965 fra 1967; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke fra 1968.

Udenl. ordner: I.F.2*.; N.St.0.22.; S.N.21.; S.V.31. Adresse: Hyrdev. 3,2900 Hellerup.

PEDERSEN Gunnar gårdejer; f. 23/11 1913 på Hygind Vestergård, Husby sogn; søn af sparekassedirektør Jørgen Pedersen (død 1956) og hustru Andrea f. Jørgensen (død 1965); gift 21/6 1941 m. Ellen Korsgård P., f. 23/9 1918 på Balslev Korsgård ved Ejby, datter af gårdejer Christian Hansen (død 1964) og hustru Kamilla f. Madsen (død 1961 ). Praktisk landbrugsuddannelse; på Askov højskole 1932-33 og Dalum landbrugsskole 1936-37. I ledelsen af Vends Herreds Landboforening 1946, medl. af repræsentantskabet 1953-61 og formand for planteavlsudvalget, foreningens formand fra 1961; medl. af bestyrelsen for De samv. Landboforeninger i Fyns Stift fra 1961, næstformand 1971, formand fra 1972; formand for det fynske regnskabsudvalg fra 1964; medl. af bestyrelsen for De samv. danske Landboforeninger fra 1965; medl. af Landbrugsrådet og dettes præsidium fra 1972. Medl. af bestyrelsen for Landbrugets finansieringsfond fra 1972, af Oxexports repræsentantskab fra 1972 og af bestyrelsen for A/S Vestgrønt fra 1972. Medl. af fredningsplanudvalget for Fyns amt fra 1969, af jordfordelingskommissionen for Vejle, Århus og Fyns amt fra 1971 og af jordbrugskommisionen for Fyns amt fra 1971. Medl. af Ejby kommunalbestyrelse fra 1966, formand for vejudvalget 1966-70, for teknisk udvalg fra 1970. Adresse: Hygind Vestergård, 5592 Ejby.

PEDERSEN Gunnar sognepræst, provst, R.; f. 13/5 1910 i Nakskov; søn af forretningsbestyrer Lars Peder Pedersen (død 1957) og hustru Helga f. Drewsen (død 1948); gift 14/5 1938 m. Gudrun Margrethe P, f. 11/5 1917 i Holstebro, datter af kgl. vejer og måler Kay Dethlefsen (død 1941) og hustru Anna f. Stubkjær (død 1972).

Student (Nakskov) 1928; cand. teol. 1936; hjælpepræst ved Christiansborg slotskirke 1936; sognepræst i Bjerreby 1937, i Bjerreby-Landet 1968; provst for Sunds herreds provsti (fra 1974 Svendborg provsti) 1966. Lærer i liturgik ved Det fynske musikkonservatorium 1967.

Medl. af bestyrelsen for Samfundet Dansk Kirkesang 1941; redaktør af Kirke og Teologi 1945-49; formand for skolekommissionen 1950-70; medl. af det liturgiske udvalg 1953-63; formand for Dansk Røde Kors Tåsinge afd. 1953-63, medl. af bestyrelsen for Dansk Røde Kors' fynske sammenslutning; medl. af bestyrelsen for Fyns Stiftskonvent 1968, for Folkekirkens Ungdomskor 1969 og for Tåsinge Musæumslaug 1967; medl. af kirkemin.s liturgiske kommission 1971.

Litt, arbejder: Roskilde-Passionen (1946); Morgen- og Aftensang (dagl. tidebønner, 1947); Bibelske Psalmer (1948). Medarbejder ved Salmebogens bønnebog (1953), ved Prøvealterbogen (1958) og Prøveritualbogen (1963). Art. i »Konfirmationens historie« (1962). Fyns Stiftsbog 1969; Højmessen Artikler om liturgiske emner i Dansk Kirkesangs årsskrift, indeks i årsskrifterne 1965-66 og 1971 -72. Adresse: Bjerreby præstegård, Bjerreby, 5700 Svendborg.

PEDERSEN Gustav fh. formand for folketinget; f. 3/4 1893 i Århus; søn af maler Jens Jacob Pedersen (død 1931) og hustru Emilief. Carlsson (død 1939); gift 17/6 1924 m. Gerda P., f. 12/7 1898, datter af bryggeriarbejder F Frederiksen (død 1952) og hustru Hansigne f. Petersen (død 1960).

Ansat i Købmands- og Haandværkerbanken i Århus 1909-16; formand for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Århus 1918-23, for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Kbh 1923-38 og for Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund 1938-49.

Medl. af Århus byråd 1921-23, af folketinget 1924-26 og 1934-64 samt af finansudvalget 1949-50; formand for folketinget 1950-64 og for den socialdemokratiske rigsdags-gruppe 1947-50; statsrevisor 1949-64; medl. af Nordisk Råd 1952-64; medl. af repræsentantskabet for Nationalbanken til 1964 og for Arbejdernes Landsbank 1926-64; medl. af forretningsudvalget for Landsorganisationen, De samvirkende Fagforbund 1946-64. Adresse: Åboulevard 84,2200 Kbh N.

PEDERSEN Hans Hedelykke seminarierektor, cand. mag.; f. 21/12 1922 i Holsted; søn af gårdejer Peder Chr. Pedersen (død 1934) og hustru Kirsten f. Madsen; gift 17/7 1954 m. lærerinde Vega P, f. 29/5 1928 i Kbh. datter af repræsentant Jens Andersen og hustru Karen f. Søtorp. Askov højskole 1943-45; student 1948: lærer ved Rødding højskole 1948-49; Kbhs univ.s guldmed. 1953; skoleembed-seks. (historie, tysk) 1954; lærer ved Set. Knuds gymnasium, Odense 1955-56; seminarieadjunkt ved Vordingborg statsseminarium 1956-70; studieophold i Berlin 1952, Ægypten 1962; rektor for Tønder statsseminarium 1970. Formand for Foreningen af Historielærere ved Seminarierne 1966-68.

Har skrevet: Øst- og Sydøstasien (1962, 1965); Mellemøsten og Afrika (1963, 1966); Syd- og Mellemamerika (1963, 1968); Europa (1964,1965); USA og Sovjetunionen (1965,1967). Adresse : Østerg. 65,6270 Tønder. Sommerbolig: Solbakken. 6853 Vejers Strand.

PEDERSEN Hans Peder dommer, R.; f. 1/9 1916 i Stensby; søn af gårdejer Lars Peder Pedersen (død 1951) og hustru Karen Sofie f. Nielsen (død i960); gift 10/12 1954, ægteskabet opløst 1971.

Student (Odense katedralskole) 1937; cand. jur. 1946; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., dommerfuldm. i Odense 1947, i Middelfart 1956, i Holbæk 1961, kst. dommer i østre landsret 1963-64; dommer i Middelfart 1965. Formand for landvæsenskommissionen og afvandingskommissionen for Fyns amtskommunes 2. område.

Adresse: 5500 Middelfart.

PEDERSEN Helga højesteretsdommer, fh. justitsminister, K.p.p.; f. 24/6 1911 i Tårnborg; datter af proprietær J P Pedersen (død 1955) og hustru Vilhelmine Sofie f. Kolding (død 1973).

Student. 1930; cand. jur. 1936; ansat i justitsministeriet 1936-49; studieophold Columbia University, New York 1946-47; dommer i Kbhs byret 1949-50 og 1953-56, i østre landsret 1956-64. i højesteret 1964. Justitsminister i ministeriet Erik Eriksen 1950-53. Dommer i den europæiske menneskerettigheds domstol 1971.

Medl. af folketinget 1953-64; medl. af eller formand for fl. danske delegationer til internationale konferencer og medl. af eller formand for en række kommissioner, bestyrelser m.v.

Udenl. orden: N.O.N.l.

Adresse: Statholderv. 19,2400 Kbh NV.

PEDERSEN Henry direktør, Ri.; f. 21/2 1892 i Maribo; søn af skomagermester Christoffer Pedersen (død 1942) og hustru Anna f. Danielsen (død 1945); gift 6/8 1921 m. Edith Ester P., f. Hansen,f.28/121896iKbh.

Uddannet hos P Hatten, Maribo 1906-20; direktør i A/S P Hatten & Co. fra 1920; direktør og formand for bestyrelsen i Salgsselskabet for P Hatten & Co. Akts, fra 1954. Formand for Pavillonselskabet Bangs Have 1945-68; medl. af bestyrelsen for A/S Lollands Handels- & Landbrugsbank 1949-73 (næstformand 1957-73), af repræsentantskabet for Kbhs Telefon A/S 1953, af telefonudvalget 1965, af bestyrelsen for Vestlollands forenede Trælastforretninger A/S, Nakskov 1955-59 og for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring A/S 1956-72, af repræsentantskabet for Pensionsforsi-kringsanstalten 1963-71; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Købmænd i Jern- & Staalbranchen paa Øerne 1937 og for Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitetsbranchen 1949-67 næstformand 1957-61); formand for Maribo Handelsstands-orening 1951-69, æresmedlem 1970; medl. af bestyrelsen for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening 1953-65 (næstformand 1958-65), af Provinshandelskammeret 1958-65 og af bestyrelsen for Erhvervenes Oplysningsråd 1958-65; medl. af egnsudviklingsudvalget for Maribo amt 1958-66, af Maribo byråd 1946-58 og af Maribo menighedsråd 1945-57; formand i bestyrelsen for Maribo amts og bys sygehus 1950-58 og for fællesudvalget for amts- og bysygehusene i Maribo, Nykøbing og Nakskov 1950-58. Adresse: Jernbaneg. 2,4930 Maribo.

PEDERSEN Henry direktør; f. 4/8 1910 i Havrebjerg; gift 10/5 1936 m. Kisten P., f. 28/4 1915 i Glamsbjerg, datter af læge Holger Bisgaard (død 1943, se Blå Bog 1942) og hustru Gerda f. Poulsen (død 1959).

I lære i detailhandel 1925-29; ansat i svenske brugsforeninger 1930-31, i Hovedstadens Brugsforening 1932; studier ved Coopérative College, Manchester 1933-34; sekretær i Hovedstadens Brugsforening 1934-39; forretningsfører i Esbjerg og Omegns Brugsforening 1939-51, og etablerede i 1949 Danmarks første selvbetjeningsbutik i Esbjerg; studieophold i USA 1946; direktør for Magasin Anva, Kbh 1951 ; tili, direktør og medl. af bestyrelsen for Restaurant Anva A/S; medl. af bestyrelsen for Centralmagasinet i Esbjerg. Formand for International Varehus ERFA Gruppe; præsident for Amager Rotary Club 1967-68. Adresse: Østermariev. 9,2770 Kastrup.

PEDERSEN Herman ligningschef, R.; f. 17/12 1920 i Hvidbjerg; søn af murermester Thomas Pedersen og hustru Dorthea P.; gift 18/5 1946 m. Ruth P., f. 10/7 1925, datter af gårdejer Jens Chr. Jespersen og hustru Anna J.

Cand. polit. 1947; sekretær i ligningsdirektoratet 1947, kontorchef 1965, ligningschef 1971. Byrådsmedl. i Stenløse kommune fra 1966; medl. af Andelsbankens bestyrelse.

Adresse: LI. Kildebæk, 3660 Stenløse.

PEDERSEN H O stadsdyrlæge, R.; f. 24/1 1904 i Lemvig; søn af sognepræst Jens Pedersen (død 1947) og hustru Johanne f. Christensen (død 1945); gift 5/6 1931 m. Margit P., f. 22/10 1906 i Malmø, datter af jernstøber Aksel01sson(død 1966) og hustru Gerda f. Meyer (død 1947).

Dyrlægeeks. 1929; specialuddannelse i bakteriologi, histopa-tologi, organisk og teoretisk kemi m. m. ved veterinær- og landbohøjskolen 1929-37; reservedyrlæge ved gardehusarregimentet 1929-30; assistent ved statens veterinære serumlaboratorium 1930-31, ved veterinær- og landbohøjskolens ambulante klinik og fødeklinik 1930-38; dyrlæge ved Kbhs sundhedskommission 1938-46; stadsdyrlæge på Frdbg 1946-74; tildelt C O Jensen guldmed. for veterinær-vidensk. forskning 1958.

Formand for Foreningen af yngre Dyrlæger i 1938; medl. af Frdbg. kommunes sundhedskommission til 1974. Litterære arbejder: veterinær-videnskabelige afhandlinger på dansk, tysk og engelsk i inden- og udenlandske tidsskrifter, bl. a.: Undersøgelser over abortinfektionen i yveret hos koen; Histologische Untersuchungen über das normale und über das infizierte Euter von Färsen; Botulisme; On type E Botulism. Adresse: Nyvej 8B, 1851 Kbh V.

PEDERSEN H Winding professor; f. 19/3 1907 i Rovsthøje ved Varde; søn af lærer N C Pedersen (død 1935) og hustru Karen f. Winding (død 1918).

Student (privat dimit.) 1926; cand. polit. 1932; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter 1932-37; studieophold i USA 1935-36; lektor i nationaløkonomi ved Kbhs universitet 1937-42; lektor ved Handelshøjskolen i Kbh 1940; professor smstds 1943; professor i nationaløkonomi ved Kbhs universitet 1948.

Medl. af finansministeriets udvalg af 30. jan. 1943 (professorudvalget) 1943-45 og af Bikubens tilsynsråd 1945; formand for trustkommissionen 1949-59 og for Danske Økonomers Forening 1953-56; medl. af monopolrådet 1955, af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond 1955-67, af næringslovkommissionen 1957-65 og af bestyrelsen for statens teknisk-videnska-belige fond 1961-62. Konsulent ved Østifternes Kreditforening 1965-70.

Har skrevet: Omkostninger og Prispolitik (1940); Samfundsøkonomiens Grundtræk (1941); Den moderne Pristeori (1947); Industriens struktur og sammenslutninger (1965); Varedistributionens struktur og omkostninger (1971); forsk, artikler i tidsskrifter og aviser.

Tildelt Dansk erhvervslivs pris for afsætningsøkonomisk forskning 1965. Adresse: Kleinsg. 1,1976 Kbh V.

PEDERSEN Ingemann direktør; f. 7/9 1914 i Vordingborg; søn af hotelejer H Chr. Pedersen og hustru Elna f. Petersen; gift 20/6 1944 m. Kaja P., f. 14/11 1919 i Kbh, datter af politiassistent J Chr. Julius Petersen (død 1972) og hustru Olga Louise f. Hansen (død 1972).

Uddannet indenfor hotel- & restaurant i ind- og udland 1929-47; restauratør i restaurant Terrassen, Havemanns Magasin 1947-58; direktør for Hotel 3 Falke 1958. Till. direktør i Danmarks Hotellånefond A/S 1970. Medl. af bestyrelsen for Hotelværtforeningen for Danmark, Kbh og Nordsjælland 1963, formand 1967; medl. af hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark 1964, kommitteret formand 1967 samt medl. af forretningsudvalget; medl af fællesrådet 1965; formand for Turistrådets og fællesrådets ankenævn 1967; formand for Centralforeningens hotelafd. 1969; fra 1969 endv. medl. af lærlingefællesudvalget, Danmarks Turistråd og Nordisk Hotel- og Restaurantforbund, af repræsentantskabet for Kbhs Turistforening, af Den internationale Hotelassocia-tion's Council og Centralforeningens legatudvalg; medl. af arbejdsmarkedsnævnet 1970; formand for Dansk Hotel- & Restauranterhvervs Arbejdsgiverforening 1972-73. Adresse: Roskildev. 118,2500 Valby. Sommerbolig: Paradisdalen, 4851 Rørvig.

PEDERSEN Inger Margrete landsdommer; f. 6/11 1921 i Birkede Daastrup sogn; datter af kunstmaler Erik Pedersen (død 1947) og hustru Thyra Margrete f. Larsen (død 1971); ugift.

Student (Roskilde) 1939; cand. jur. 1946; sekretær i justitsministeriet s. å.; fuldmægtig 1956; udstationeret som dommerfuldm. i Ringsted 1947-49 og som sekretær i det norske justitsdepartement 1956-57; sagførerbeskikk. 1958; dommer i Kbhs byret 1960, i Østre landsret 1971. Medl. af justitsmin.s ægteskabsudvalg 1966-68, af kvindekommissionen 1967-68 og af justitsmin.s ny ægteskabsudvalg 1969. Har skrevet: Forsørgerbegrebet. Studier i familiens retlige problemer (1967); Han, hun, loven og samfundet (1969). Adresse: Ibsv. 62,2880 Bagsværd.

PEDERSEN Jakob Karup sekretariatchef, cand. jur.; f. 21/11 1923 i Nidløse, Sorø amt; søn af fh. sognepræst Johannes Pedersen og hustru Marie f. Møller (død 1965); gift 21/7 1970 m. Birthe P., f. 15/11 1938 i Kerteminde, datter af manufakturhandler Chr. Olsen og hustru Eva O. Student (Chrsthvns gymn.) 1943; cand. jur. 1949; sekretær i udenrigsministeriet 1950-52; sekretær i Grønlandsministeriet 1953, u. tjenesten i Grønland fuldmægtig ved landshøvdin-gembedet 1952-54, kæmner i Upernavik 1954-55, kontorchef ved landshøvdingembedet 1965, sekretariatchef u. Grønlands landsråd 1966. Landsrådets repræsentant i udvalget vedr. tilladelser og koncessioner i h. t. lov om mineralske råstoffer i Grønland.

Adresse: 3900 Godthåb, Grønland.

PEDERSEN Jens direktør; f. 5/2 1898 i Århus; søn af direktør P J Pedersen (død 1917) og hustru Laura f. Pedersen (død 1966); gift 28/5 1932 m. Elna P., f. 28/8 1904 i Århus, datter af vognmand O P Nitzsche (død 1956) og hustru Andrea f. Dahl Andersen/død 1962).

Student (Århus katedralskole) 1916; uddannet i trælastbranchen hos Barnow & Henrichsen, Århus og Aarhus Trælasthandel; studierejser i Sverige og Finland; direktør for A/S Vorbech's Tømmerhandel, Randers 1924-26; prokurist i Det danske Trælastkompagni A/S, Århus 1926, direktør 1942-69.

Medl. af bestyrelsen for aktieselskaberne Tømrermestrenes Høvleværk, Århus, Johan Andersen's Trælastforretning, Vejle, Norgesruten Dansk-Norsk Shipping, Hirtshals. Tidl. bestyrelsesmedl. i flg. aktieselskaber: Vesterbro Trælasthandel, Århus, Carl Rønnow, Århus, Vorbech's Tømmerhandel, Randers, Frederik Thykiers Trælasthandel, Grenå, Johannes Johansens Trælasthandel, Frederikshavn. Hirtshals Tømmerhandel, Odder Trælasthandel, Varde Trælasthandel, Sønderborg Trælasthandel, Faaborg Tømmerhandel, Holbæk Trælasthandel, Slagelse Trælasthandel, Silvan, N P Nicolajsen, Hvidovre. Adresse: Balskovhøj, Balskov, 8410 Rønde.

PEDERSEN Jens sparekassedirektør, proprietær, R.; f. 30/5 1902 i Ladby, Kølstrup sogn; søn af gårdejer Niels Pedersen (død 1906) og hustru Gertrud f. Larsen (død 1925); gift 21/8 1926 m. Gudrun P., f. 19/12 1903 i Rynkeby, datter af gårdejer Valdemar Rasmussen og hustru Marie f. Frederiksen. Realeks. 1919; uddannet ved landbruget; på Dalum landbrugsskole 1923-24; ejer af Dyrupgaard fra 1926; landbrugskyndig direktør i Fyens Stifts Sparekasse 1951, adm. direktør 1964, adm. direktør i Sparekassen Fyn 1965-72. Formand for Sanderum sogneråd 1934-51; medl. af Odense amtsråd 1946-64; næstformand for bestyrelsen for Odense amts og bys sygehus og for radiumstationen i Odense 1946-57, formand 1957-64; formand for Odense Amts Sognerådsfor-ening 1950-54, for landvæsensnævnet i Odense herred 1950-52, for Mejeriet Sanderum 1940-54. for Mejeriet Odense 1950-56 og for landbrugsmin.s fjerkræeksportudvalg 1950-60; medl. af Landbrugsrådets præsidium 1950-60, af Landbrugets afsætningsråd 1958-60, af tilsynsrådet for Fyens Stifts Sparekasse 1950-51, af styrelsen for Danmarks Sparekasseforening 1968-71, af repræsentantskabet for Fyens Landmandsbank fra 1946, af bestyrelsen for Foreningen af sparekasser i de fynske amtsrådskredse 1966-71 og af repræsentantskabet for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser 1967-72; medl. af bestyrelsen for Sygehusforeningen til 1964 og for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1960-64; næstformand for repræsentantskabet for Fyns kommunale Telefonselskab 1954-62, formand for repræsentantskabet og medl- af direktionen 1962-65; medl. af bestyrelsen for A/S Hagen & Sivertsen (formand) til 1962, for A/S L Dæhnfeldt (formand) samt af il. bestyrelser, udvalg og kommissioner; 1. suppleant til landstinget 1946; medl. af folketinget (Venstre) 26. marts-21. april 1953. Adresse: Dyrupgaard, 5250 Fruens Bøge.

PEDERSEN Jens Henry oversignalingeniør, R1.; f. 14/3 1910 i Hvidovre; søn af mejeriejer Christian Pedersen (død 1950) og hustru Kristine P. (død 1965); gift 29/3 1969 m. Christine P., f. 28/9 1918 i Sevel, datter af gårdejer Jens Chr. Christiansen (død 1932) og hustru Johanne Marie f. Johannesen (død 1971 ). Student 1928; cand. polyt. 1934; ansat ved A/S Titan 1935-36; ekstraing. ved DSB 1937, ingeniør ved 2. distrikt 1940, i generaldirektoratet 1944, ved 1. distrikt 1946, signaling. ved 2. distrikt s. å., sektionsing. 1951, oversignaling. 1964-73. Adresse: Jernbane Allé 12A, 2630Tåstrup.

PEDERSEN Jens Malling arkitekt; f. 31/7 1920 i Odder; søn af tømrermester Thue Pedersen (død 1950) og hustru forfatterinden Esther Malling Pedersen (død 1968, se Blå Bog 1967); gift 7/2 1954 m. Doreen Mary M. P., f. 15/6 1915 i Liverpool, datter af Josiah James Partington og hustru Maud f. Latham (død 1932).

Svendebrev som tømrer; afgangseks. som bygningskonstruktør 1940; afgang fra kunstakademiet 1944; egen praksis i Vejle fra 1945. Boligmin.s konsulent i Vejle og Ribe amter; medl. af amtsbygningsrådet for Vejle amt.

Arbejder; i Vejle: Landbosparekassen, udbygning af Set. Maria hospital, handelsskole, kapelkrematorium, kollektivhus, forsk, banker og sparekasser, bolig- og kollegiebyggeri. Endv. Grejsdalens kirke; genopbygning af Engelsholm slot. Forsk, børneinstitutioner; ungdomshjem og skolehjem. Institiutions-byggeri for socialstyrelsen og åndssvageforsorgen. Industribyggeri og administrationsbygninger. Plejehjem og pensionistboliger. Adresse: »Hilltop«, Bredballe, 7100 Vejle.

PEDERSEN J Magnus fabrikant; f. 9/5 1903 i Illerhede ved Kjellerup; søn af boelsmand Peder Pedersen (død 1937) og hustru Marie f. Rasmussen (død 1935); gift 12/11 1927 m. Gerda P., f. 17/3 1906 i Brenderup på Fyen, datter af husmand Niels Jørgensen (død 1923) og hustru Maren f. Christiansen (død 1922).

Landbrugsmedhjælper 1915-22; ved mølleri og foderstofhandel til 1927; chauffør hos Dansk Esso til 1941; egen radioforretning, Radiohandelsbørsen, Odense til 1945; grundlagde fabrikken Impo ved J M Pedersen 1945 (varme- og ventilationsanlæg, oliefyringsanlæg m.m.); har patent på et oliefyr.

Medl. af forretningsudvalget for Erhvervssammenslutningen af 1945 fra 1945, formand for afd. for Odense by og amt fra 1949, medl. af og hovedkasserer i landsledelsen 1951-55; medl. af skolenævnet i Odense fra 1950; formand for Danmarks Retsforbunds Odense kreds og amtskreds 1947-53 og fra 1960; medl. af folketinget 1952-60 (formand for partiets folketingsgruppe 1958-60), af toldkommissionen af 1952 til 1959, af finansudvalget 1957-60, af tilsynsrådet for Det kgl. Teater fra 1957, af bestyrelsen for den kulturelle fond 1957-60 og af tilsynsrådet for den fynske åndssvageforsorg fra 1960. Adresse: Vagtelv. 3,5000 Odense.

PEDERSEN Johannes fh. civildommer, R'.; f. 20/8 1898 i Lavø v. Helsinge; søn af gårdejer Peder Albrecht Pedersen (død 1947) og hustru Bendte Hanne Marie f. Jensen (død 1951); gift 18/11 1927 m. Iris P., f. 23/9 1902 i Hørsholm, datter af murermester Nicolaj Alexander Olsen (død 1938) og hustru Adelheid Catharina f. Fugmann (død 1953). Student (Frederiksborg) 1916; cand. jur. 1922;sagførerfuldm. i Helsinge s. å.; dommerfuldm. i Hillerød 1923; fuldmægtig og kst. medhjælper hos statsadvokaten i Viborg 1929, udnævnt 1931; kst. dommer i vestre landsret 1945-47; dommer i Skanderborg 1947; civildommer i Haderslev m.v. 1953-68. Tidl. formand for bl. a. fredningsnævnene for Skanderborg og Haderslev amtsrådskredse og for afvandingskommissioncn for Haderslev amtsrådskreds. Adresse: Bakkehave 12.2970 Hørsholm.

PEDERSEN Johannes læge; f. 23/12 1903 i Vandborg; søn af gårdejer Mads Pedersen (død 1944) og hustru Kathrine f. Pedersen (død 1957); gift 26/12 1931 m. Camilla P., f. 28/11 1905 i Vejle, død 1965, datter af provst Christian Henrik Christensen (død 1932) og hustru Marie f. Thorbjørnsen (død 1932).

Student (Viborg katedralskole) 1923; med. eks. 1930; skibslæge i O.K.; reservelæge i Tønder 1931-33; prakt. læge i Vejle siden 1934.

Medl. af Vejle-Skanderborg lægekredsforenings kommunale udvalg 1951, formand 1962-68; formand for Vejle Kunstforening 1957-67. Tildelt Mefa-prisen 1961. Adresse: Sønderg. 1,7100 Vejle.

PEDERSEN Johannes Knudsen arkitekt; f. 20/9 1911 i Ringsted; søn af arkitekt S Knudsen Pedersen og hustru Maren Nicoline f. Hansen (død 1954); gift 1/11 1941 m. Grethe P., f. 18/4 1914, datter af fabrikant Alfred Wichmann (død 1930) og hustru Cecilie f. Hornslet (død 1960). Realeks. (Slagelse); i tømrerlære og på Teknisk skole; ansat i arkitektfirma H Steudel & Knudsen Pedersen. Slagelse, medejer af firmaet fra 1935.

Medl. af Frit Danmark's lokale frihedsråd 1943-45, af frihedsbevægelsens lokalkomité 1945 og af Frihedsfondens lokalafd. fra 1945; medl. af repræsentantskabet for Handels-og Landbrugsbanken A/S 1943, af bestyrelsen 1946, af bestyrelsen for Vestsjællands Bank A/S 1964, for Sjællandske Bank A/S 1967; medl. af Slagelse byråd 1962-67; medl. af repræsentantskabet for Østifternes Kreditforening 1956, næstformand 1966, formand for bestyrelsen 1971, formand for bestyrelsen for Kreditforeningen Danmark 1972; medl. af bestyrelsen i Realkreditrådet 1972.

Har s. m. arkitekt H Steudel forestået opførelsen af talrige skoler, pleje- og alderdomshjem, boligforenings-bebyggelser m. m. m. (bl. a. Slagelse rådhus). Adresse: Nytorv 9, 4200 Slagelse. Sommerbolig: Egebækvej, Stillinge Strand.

PEDERSEN Johs. husmand; f. 2/9 1901 i Esbjerg; søn af stationsmester Peder Jensen Pedersen og hustru Marie f. Hansen; gift 14/11 1924 m. Jenny P., f. 29/7 1898 i Velling sogn, datter af gårdejer Peder Bonde og hustru Sidsel f. Bjerregaard.

Udgået fra folkeskolen 1914; på Ryslinge højskole 1920. Formand for grundforbedringsudvalget for Ringkøbing amt. Indtil 1968 formand for Ringkøbing Amts Husmandsforeninger og medl. af bestyrelsen for De jydske Husmandsforeninger, De danske Husmandsforeninger og De danske Indkøbsforeninger for mindre Jordbrugere. Tidl. medl. af bestyrelsen for Det landøkonomiske Driftsbureau, af rationa-liseringsfonden, landbrugsmin.s driftsøkonomiudvalg, smør-eksportudvalget, kartoffelfonden, arbejdsmarkedsrådet. Landbrugets afsætningsudvalg og Landbrugsrådet. Tidl. medl. af No sogneråd. Adresse: »Røgind«, No. 6950 Ringkøbing.

PEDERSEN Johs.P E professor.dr. phil. & theol., SK.DM.; f. 7/11 1883 i Illebølle på Langeland; søn af førstelærer Søren Pedersen (død 1940) og hustru Ida f. Noiesen (død 1944); gift 20/12 1921 m.cand.mag.ThoraP.,f.4/l 1888. død 1946, datter af professor, dr. phil. M Cl. Gertz (død 1929, se Blå Bog 1928) og hustru f., Møller (død 1918).

Student (Sorø) 1902; univ. guldmed. 1906; cand. theol.,1908; studierejser i udlandet 1909-12; dr. phil. 1912; docent i gi. testamente ved Kbhs universitet 1916; medarbejder ved det i Leipzig redigerede arabiske lexikon 1913-19; medl. af konsistorium 1919-22 og 1928-33; studierejse til Ægypten, Palæstina og Syrien 1920-21 ; professor i semitisk-østerlandsk filologi ved Kbhs universitet 1922-50; dr. theol. h. c. (Lund, 1923, Manchester 1947, Glasgow 1951); medl. af bestyrelsen for Studentergården 1923-33; medl. af Videnskabernes Selskab 1924, formand for selskabets historisk-filosofiske klasse 1942, selskabets præsident 1963-69; medl. af Carlsbergfondets direktion 1926-55, formand for samme 1933-55; medl. af bestyrelsen for det Nationalhistoriske museum på Frederiksborg 1926-55 og for Rask-Ørsted fondet 1950-55; formand for Orientalsk Samfund 1945-62; medl. af Académie Arabe i Damaskus 1921 og af Vetenskaps-Societeten i Lund 1927; æresmedlem af The Society for Old Testament Study 1931 ; medl. af Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1932 og af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1935; korresp. medl. af Gesellschaft d. Wissenschaften, Göttingen 1936, af Akademiet i Berlin 1939, af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm 1940, af Nathan Söderblom-Sällskapet för religionshistorisk och bibelveten-skaplig forskning 1941, af Vetenskaps- och Vitterhets-Sam-hället i Göteborg 1948, af American Oriental Society og af Society of Biblical Literature and Exegesis 1947, af American Philosophical Society 1949, af The British Academy 1950, af Akademie der Wissenschaft und der Literatur, Mainz 1950, af School of Oriental & African Studies in London 1963 og af Akademi for det arabiske Sprog, Cairo; æresmedlem af Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1953, af det hollandske Oosters Genoopschap 1956, af Royal Asiatic Society, London 1961 ; medredaktør af Acta Orientalia 1932-62. Litterære arbejder: Bibelbog for Skole og Hjem (s. m. Edv. Lehmann, 1909); Bidrag til Buhl's Oversættelse af GI. Testamente (1910); Den semitiske Ed og beslægtede Begreber samt Edens Stilling i Islam (disp., 1912; tysk udvidet udg. 1914); Behandling af Islam i Lehmann: Textbuch zur Religionsgeschichte (1912) og i S Fenger: Religionshistoriske Tekster (1919); Israel 1-2 (1920, ny udg. 1934 og 1958, eng. udg. 1926, 1946 og 1959). 3-4 (1934, ny udg. 1960, eng. udg. 1940 og 1959); al-Azhar, et muhammedansk Universitet (1922); Muhamme-dansk Mystik i Verdensreligionernes Hovedværker udg. af P Tuxen (1923, ny udg. 1952); Islam, dens Tilblivelse og Udvikling i Illustreret Religionshistorie udg. af Edv. Lehmann (1924); udgiver af Illustreret Religionshistorie (1948); Hebræisk Grammatik (1926, 4. opl. 1968); Islams Kultur (dansk og svensk 1928); Scepticisme Israélite (1931); Carlsbergfondet (1942, revideret eng. udg. 1956); Den arabiske Bog (1946); udgiver af al-Sulami's arabiske Værk om Islams Mystikere (Leiden, 1960); bidrag til Encyclopaedia of Islam, Reallexikon der Vorgeschichte, Salmonsens Konversationsleksikon o. a.; tidsskriftartikler om gammeltestamentlige og orientalske emner. Adresse: Bjerregårdsv. 13,2500 Valby.

PEDERSEN Jørgen højesteretssagfører, R.; f. 1/5 1919 i Rødovre; søn af skoledirektør Johannes Peder Pedersen (død 1961, se Blå Bog 1961) og hustru Therese f. Johansen; gift 1/11 1945 m. Elisabeth Elers P., f. 27/10 1920 i Kbh, datter af tandlæge Hans Christopher Elers Koch (død 1951) og hustru Sonja f. Duus.

Student 1937; cand. jur. 1943; sagfører i Kbh fra 1946; tili. fg. sekretær i skattedepartementet 1945-51; lærer ved Handelshøjskolen i Kbh 1950-62, censor 1964; landsretssagf. 1947, højesteretssagf. 1956; dommersuppleant i arbejdsretten. Medl. af Kbhs Advokatforenings bestyrelse 1961-64, Juristfor-bundets repræsentantskab 1964, advokatrådets erhvervsudvalg 1963-68, bestyrelsen for advokatsamfundets 1. kreds 1964, formand 1968-72; formand for advokatrådet 1973; medl. af Højesteretsskrankens bestyrelse 1965-70, af juslitsmin.s registerudvalg 1970. Forretningsfører for Dansk Selskab for Ophavsret 1960-64, Danske Skribenters Fællesråd 1960-64, Dansk Oversætterforbund 1960-70. Nordisk Oversætterråd 1960-68, Foreningen af Danske Skolebogsforfattere 1960, professor Emil Chr. Hansens fond, Ralph Harman Booth's mindelegat, Georg og Johanne Harders legat og Det Treschowske fideikommis. Formand for bestyrelsen i Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A/S og A/S Cheminova. Medl. af resp. formand for bestyrelserne i en række andre erhvervsvirksomheder. Adresse: Maglemosev. 91,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Søren Madsens Vej, Asserbo, 3300 Frederiksværk.

PEDERSEN Jørgen professor, overlæge, dr. med.; f. 24/1 1914 i Vejle; søn af købmand Julius Valdemar Pedersen (død 1953) og hustru Signe Marie f. Sørensen (død 1954); gift 13/10 1945 m. Agnes P., f. 19/12 1913 i Viborg, datter af kaptajn ved infanteriet OKA Ravnkilde (død 1925) og hustru Agnes f. Nielsen.

Student (Vejle) 1931; med. eks. 1938; dr. med. 1952; specialistanerk. (intern medicin) 1950; uddannet på kbhvnske hospitaler; reservelæge ved Niels Steensens hospital 1943-45; 1. reservelæge på Blegdamshospitalets epidem. afd. 1951-53, på Frdbg. hospitals med. afd. E 1953-58; assist. overlæge på Bispebjerg hospitals med. afd. C 1958-60; overlæge ved Sønderbro hospitals med. afd. 1960-71; overlæge ved Bispebjerg hospitals med. afd. T 1971; professor i intern medicin ved Kbhs universitet s. å. Konsulent ved rigshospitalets fødeafd. B 1946 og ved Danmarks Apotekerforenings laboratorium 1967.

Underviser ved postgraduate kursus for vordende speciallæger i intern medicin, kirurgi, obstetrik og klinisk fysiologi og for alment prakt. læger (endokrinologi og diabetes). Har deltaget som indbudt foredragsholder ved internat, kongresser og symposier samt foretaget studierejser. Medl. af Advisory Board ved acta endocrinologiea fra 1955: medstifter og i ledelsen af Diabetic Pregnancy Study Group 1969; medl. af British Diabetic Association 1969.

Medl. af hospitalsrådsudvalget 1966-70. Formand for Foreningen af overlæger under Kbhs kommune 1967-70 og for Dansk Medicinsk Selskabs forskningskomité 1968-71; medl. af bestyrelsen for Foreningen af hospitalsoverlæger i Kbh 1969 og af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening samt lægeforeningens koordinationsudvalg 1969-71. Har skrevet: Diabetes and Pregnancy. Blood Sugar of Newborn Infants (disp.. 1952); The pregnant diabetic and her newborn (monografi, 1967, polsk udg. 1972); afsnittet om sukkersyge og graviditet i »Handbuch des Diabetes mellitus« (1971) og i American Diab. Ass. »Diabetes mellitus« (1971). Har udg. Clinical Research in diabetes and Pregnancy. Vol. 1-111. Medudgiver og -forfatter til »Lægevidenskabelig forskning« (1971). Medforfatter til Sukkersygebogen (6. udg., 1972) samt skrevet artikler i vidensk. tidsskrifter, bl. a. om sukkersyge, endokrine sygd. og mavesygd. Tildelt Kaptajn Axel Viggo Mørch og hustrus legat 1965, Pfizer-prisen 1971.

Adresse: Sofielundcn 18,2600 Glostrup.

PEDERSEN Jørgen sekretariatschef; f. 26/8 1915 i Nebel sogn, Skanderborg amt; søn af amtsvejmand Marinus Pedersen (død 1963) og hustru Johanne f. Møballe; gift 7/9 1940 m. Sigrid P., f. 3/10 1917 i Hansted, datter af husmand Ejnar Pedersen (død 1958) og hustru Eleonora f. Nielsen (død 1967).

Agronom 1940; konsulent i Fjends Herreds Husmandskreds 1941-43, i Århus Amts Husmandsforeninger 1943-52, i De samv. jydske Husmandsforeninger 1952-62; tili, sekretær i De samv. danske Indkøbsforeninger fra 1956; sekretariatschef i De samv. danske Husmandsforeninger fra 1962. Redaktør (ansvarsh.) af Husmandshjemmet 1964-66. Forretningsfører for Radikal Ungdoms Landsforbund 1948-51; medl. af bestyrelsen for Dansk Agronomforening 1954-63, formand 1960-63, af bestyrelsen for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb 1957-63, af det danske FAO udvalg fra 1963 m. v., af bestyrelsen for Landbrugets Informationskontor fra 1962 og for Landbrugels Dispositionsfond 1963-73, af rådet 1963-72 og suppleant i styrelsen for Danmarks tekniske samarbejde med udviklingslandene fra 1963, af bestyrelsen for Kartoffelavlernes Garantifond 1963-67, for Tune landboskole og for Kollekolle fra 1968; medl. af forsikringskommissionen 1966-68, landbrugsmin.s konsulentudvalg 1962, bestyrelsen for LEC, Landbrugets EDB center 1971, landbrugsmin.s udvalg vedr. statskonsulenter 1970, af forsk, arbejdsgrupper u. landbokommissionen af 1960, regeringsudvalget vedr. landbrugsstøtten (Krogstrup-udvalget) 1969-70 og landbrugsskolerådet u. undervisningsministeriet 1970-73; medl. af regeringens perspektivplanudvalg II 1972 og af landbrugsmin.s udvalg vedr. fællesmarkedets forordninger for markedsordninger for landbrugsvarer 1973; formand for uddannelsesudvalget ved Nordisk landboskole fra 1971. Danmarks faste repræsentant ved European Commission of Agriculture u. FAO fra 1966. Har foruden forsk, faglige beretninger skrevet: Konsulentvirksomheden i USA (1953). Adresse: Bagsværdv. 195B, 2880 Bagsværd.

PEDERSEN Jørgen A materialhandler, direktør, R.: f. 4/9 1914 i Kbh; søn af købmand Lars Pedersen (død 1919) og hustru Anna f. Jensen (død 1940); gift 3/8 1939 m. Vera Elisabeth P., datter af former Carl Wulff (død 1931) og hustru Vilhelmine f. Lohmann (død 1936).

Uddannet i fa. cand. pharm. Chr. V Mende & Co., prokurist i samme 1942, medindehaver og senere eneindehaver, i 1943, firmaet omdannet til aktieselskab 1969; grossererborgerskab 1940.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Droge Import. Direktør i og formand for bestyrelsen i A/S Chr. V Mende & Co. Grundlægger af fagskolen for materialistlærlinge. Sekretær i Foreningen af danske Materialister 1946, kredsformand 1949-51, landsformand 1951-69. Redaktør af bladet Danske Materialister 1945-57. Medl. af hovedbestyrelsen for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1951-73,1. viceformand 1957-59 og 1968-70; medl. af præsidiet for Butikshandelens Fællesråd 1957-59 og 1968-70; medl. af sammes responsaudvalg fra 1956. Medl. af hovedbestyrelsen i Confédération européenne de la droguerie fra 1952, præsident 1963-66, ærespræsident 1967. Medl. af komiteen og arbejdsudvalget i De danske Handelsforeningers Fællesorganisations udvalg vedr. handelskostskoler 1965, og formand for Handelskostskolen i Odder fra 1971; medl. af kommissionen vedr. revision af anordn, om apotekervarer 1952, af apotekervarenævnet (indenrigsmin.) 1960, af landbrugsmin.s udvalg vedr. revision af loven om bekæmpelsesmidler, ukrudt og visse skadedyr 1959, af dansk standardiseringsråds udvalg vedr. emballage til sundhedsfarlige stoffer og af Dansk Varedeklarations Nævns teknikerudvalg vedr. husholdningskemikalier 1964; handelskyndigt medl. af østre landsret 1968. Medl. af bestyrelsen for Johannesgaardens plejehjem og for stiftelsen Olga og j C Teilmanns Minde. Adresse: Skjoldgårdsv. 1,2920 Charlottenlund.

PEDERSEN Jørgen Grinder vicedirektør; f. 9/1 1934 i Helsingør; søn af gårdejer Martin Pedersen og hustru Elisabeth Margrethe f. Hansen; gift 30/7 1960 m. Mona Lise P. f. Mørk, f. 26/1 1939.

Realeks. 1951; ansat i Privatbanken fra 1952, civiløkonom 1962, fuldmægtig 1963, kontorchef 1967, underdir. 1969. vicedir. 1971.

Adresse: Rønne Allé 14,3540 Lynge.

PEDERSEN Kai docent, dr. phil., R.; f. 31/3 1899 i Kbh; søn af skomager Hans Pedersen (død 1941) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1917); ugift.

Student (Eflerslægtselskabets skole) 1917; cand. polyt. (fabriking.) 1922; vidensk. assistent ved polyteknisk læreanstalts fysisk-kemiske laboratorium s. å., ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles kemiske laboratorium 1923, amanuensis smstds 1943, lektor i kemi 1952, docent 1958-69; studieophold (Ramsay Fellow) ved universitetet i Bristol 1924-26: Philosophical doctor (Bristol) 1927; dr. phil. 1932. Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1951 og af bestyrelsen for Kemisk Forening 1935-38; censor i fysisk kemi ved polyteknisk læreanstalt 1940-70 og ved Kbhs universitet 1948-62.

Har skrevet: Den almindelige Syre- og Basekatalyse (disp., 1932); fysisk-kemiske arbejder, især om reaktionskinetik og elektrolytligevægte; medl. af den danske redaktion af Acta Chemica Scandinavica 1947-73. Adresse: Agerkær 13,2610 Rødovre.

PEDERSEN Kai O laborator, fil. & med. dr.; f. 4/8 1901 på Frdbg.; søn af professor P O Pedersen (død 1941, se Blå Bog 1941) og hustru Maria f. Lihme (død 1930); gift 22/1 1930 m. Ida P., f. 11/6 1905 på Frdbg., datter af generaldirektør T F Krarup (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru Signe f. Borchorst (død 1965).

Student (Frdbg. gymn.) 1920; accessit for besvarelse af univ. prisopgave 1925; mag. scient. 1929; studierejse til Sverige 1930-31; assistent ved Fysikalisk-kemiska Institutionen i Uppsala 1932-45; fil. lie. 1944; fil. dr. 1945; docent i kemi i Uppsala s. å.; studierejse til USA 1946 og 1958-59; laborator i fysisk kemi ved Uppsala universitet 1946-68; med. dr. h. c. ved Uppsala universitet 1959; medl. af Kungl. Vetenskaps-Socie-teten, Uppsala 1960.

Medl. af bestyrelsen for A/S Nordisk Kylteknik, Stockholm 1943-46; medl. af Joint Committee on Rheology 1948-50 og af Commission on Standards for Proteins 1951-57; sekretær i Laboratorsföreningen i Uppsala 1948-52; formand for Kemiska Sällskapet i Uppsala 1950-53; medl. af bestyrelsen for Svenska Kemistsamfundet 1951-55; konsulent ved atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø fra 1968. Litterære arbejder: The Ultracentrifuge (s. m. The Svedberg, 1940); Ultratrifugal Studies on Serum and Serum Fractions (disp., 1945).

Udenl. ordner: F.O.A.; S.N.3. Adresse: Läbygatan 24. S 752 39 Uppsala. Sverige.

PEDERSEN Karl fabrikant. R.; f. 14/1 1910 på Frdbg.; søn af maskinpasser Johan P Pedersen (død 1949) og hustru Kristine f. Nielsen (død 1958); gift 1/9 1935 m. Magda Carla P., f. 3/6 1912, datter af maler Carl Nielsen (død 1953) og hustru Johanne f. Johansen.

Præliminæreks. 1925; uddannet ved handel og i frugtkonservesfabrikation i Tyskland; indehaver af Konservesfabrikken Freko (1934); direktør og formand for bestyrelsen for A/S Genu Food; til 1968 direktør og formand for bestyrelsen for A/S Kbhs Pektinfabrik, A/S Kedea og Skensved Holding A/S: til 1968 direktør for Genu Products Canada Ltd., Canada samt Kedea A/B, Sverige. Medl. af bestyrelsen for Karl Pedersens og hustrus Industrifond. Medl. af bestyrelsen for A/S Bella Centret.

Medl. af International Management Association Centre Europe Planning Council 1962-67; præsident for Valby Rotary Klub 1960-61.

Adresse: Skovlund, 3080 Tikøb.

PEDERSEN Keld sløjdinspektør, R.; f. 21/12 1913 i Kbh; søn af pens. ordonnans ved Kbhs brandvæsen Hans Valdemar Pedersen og hustru Eva f. Nielsen; gift 9/5 1941 m. Iris Valborg P., f. 6/5 1914 i Kbh, datter af fh. kontrollør Niels Larsen og hustru Nancy f. Jensen.

Lærereks. (KFUM's seminarium) 1935; sløjdlærereks. 1936; faglærereks. i geografi 1937; ansat ved Gentofte kommunale skolevæsen 1935-50; tili, assistent og senere kursusleder ved dansk sløjdlærerskole 1943-50; sløjdinsp. 1950 og forstander for dansk sløjdlærerskole 1950-66.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Sløjdlærerforening 1948-54; redaktør af foreningens medlemsblad Dansk Skolesløjd 1949-54; 1963 formand for legatbestyrelsen for sløjdinspektør, forstander for Dansk Sløjdlærerskole Gustav Frederik Krog Clausens legat til fremme af Dansk Skolesløjd. Adresse: Ekenæsv. 28,2850 Nærum.

PEDERSEN Max fabrikant; f. 21/3 1914 i Viborg; søn af sadelmager Peder Jørgensen Pedersen (død 1936) og hustru Anna f. Rasmussen (død 1935); gift 14/8 1946 m. Johanne P., f. 20/3 1913 i Gimsing, datter af fh. sognerådsformand Niels Majlund og hustru Kirstine f. Poulsen.

Skolegang i Viborg til 1928; i mekanikerlære s. å., udlært 1933; ved hærens flyvetropper 1935-36; på flyvetroppernes værksteder i Kbh 1936-40; beskæftigelse hos forsk, virksomheder indenfor lettere industri 1940-44; selvstændig industridrivende fra 1944, herunder indehaver af fabrik for elektriske artikler i Herlev til 1954; erhvervede gården »Skovly« i Holte 1954 og etablerede der efter endt ombygning køleskabsfa-brikken Danmax A/S i 1956; direktør for samme. Formand for bestyrelsen for A/S Danmax Finans- og Handelsselskab, A/S Danmax Serviceselskab og Norsk Danmax A/S. Adresse: Strandv. 182.2942 Skodsborg.

PEDERSEN Mogens N professor, cand. scient, pol.; f. 14/12 1939 i Odense; søn af handelsrejsende P N Pedersen (død 1972) og hustru Inger Marie f. Udesen; gift 7/7 1962 m. lærerinde Ebba Tuborgh P., f. 11/10 1935 i Skanderborg, datter af bankdirektør Peter K Poulsen og hustru Gunhild f. Tuborgh.

Student (Odense katedralskole) 1958; cand. scient, pol. (Århus univ.) 1964; amanuensis ved institut for statskundskab, Århus universitet 1964-68, tili, lektor 1965, afdelingsleder 1968-70, universitetsadjunkt 1970-72-, Visiting Ford Foundation Scholar, Stanford University 1970-71; professor i statskundskab ved Odense universitet fra 1973.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab fra 1965; forsk, tillidsposter i akademiske faglige organisationer bl. a. bestyrelsesmedl. i Danmarks Jurist- og Økonomforbunds overenskomstforening 1972; medl. af Socialdemokratiets forfatningsudvalg og forskningsudvalg 1973; medl. af editorial committee, European Journal of Politicai Research fra 1971. Afhandlinger om politologiske emner i danske og udenl. tidsskrifter og samleværker. Adresse: Hundslevvej 37,5350 Rynkeby.

PEDERSEN Morits landsdommer, K.DM.; f. 17/2 1892 i Bellinge; søn af gårdejer Anders Pedersen (død 1925) og hustru Nielsine f. Hansen (død 1924); gift 1/7 1922 m. sygeplejerske Christine P., død 1969, datter af gårdejer Christian Thøgersen (død 1934) og hustru Anna Christine f. Christensen (død 1937).

Student (Odense katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; sagførerfuldm. 1918-30; sekretær i justitsministeriet 1919; fuldmægtig 1931 ; kst. som underretsdommer, dels i Kbh, dels i provinsen, fl. gange i 1927-32 og som dommer i vestre landsret 1931; revisor af underretsdommernes og politimestrenes kontorholdsregnskaber 1930-33; dommer i vestre landsret 1932-62; suppleant i den særlige klageret 1944-49. Opmand i voldgiftssager om erstatninger vedr. elektriske stærkstrømsanlæg i Jylland 1946-66. Adresse: Erik MenvedsV.4.8800 Viborg.

PEDERSEN Morten chefredaktør; f. 11/11 1923 i Kbh; søn af skolelærer OLE Pedersen (død 1936) og hustru Edith f. Arndt (død 1969); gift 20/3 1965 m. Else P. f. 27/6 1929 i Marokko, datter af direktør, konsul Laurits Tholstrup (se denne). Studieophold i New York, Paris, London; journalistelev i Kbh 1941; derefter journalist på Frederiksborg Amtstidende til 1945, Aalborg Amtstidende 1945, Associated Press 1947; medarbejder ved BT. 1948, redaktionssekr. 1953, redaktionschef 1956, redaktør 1959, ansvarh. redaktør af BT. 1966. Formand for bestyrelsen for Østgrønlandsk Fangstkompagni A/S; medl. af hovedbestyrelsen for Christian Childrens Fund, Richmond. Virginia, USÅ.

Deltaget i Dansk Pearyland Ekspedition 1949, i zoologisk Saharaekspedition 1952, leder af zoologisk og journalistisk bilekspedition gennem Afrika 1966. Adresse: Lottesminde, Harreshøj, 3080Tikøb.

PEDERSEN Niels forstander, R.; f. 15/3 1908 i Kolding; søn af møllebygger Peder Pedersen (død 1945) og hustru Maren f. Andersen (død 1956); gift 27/4 1931 m. Dora P., f. 27/3 1910 i Skellerup, datter af gårdejer Niels Rasmussen og hustru Anna f. Hansen (begge døde).

Udgået fra Nørre Åby friskole 1922; lærereks. (Gjedved) 1929; forstander for Osted fri-og efterskole 1941-71. Formand for Osted valgmenighed 1942-68 og for Foreningen af de frie ungdoms- og efterskoler til 1968; medl. af repræsentantskabet for dansk skoleradio til 1968. Adresse: Hovedvejen 104, Osted,4000 Roskilde.

PEDERSEN Niels Jørgen rektor: f. 2/5 1933 i Århus; søn af maskinarbejder Marinus Pedersen (død 1954) og hustru Hildegard f. Poulsen; gift 1/4 1961 m. bibliotekar Birte P.,f. 7/3 1935 i Grenå, datter af købmand Arvid Ellermann og hustru Gerda f. Brandi.

Student^ (Marselisborg gymn.) 1952; cand. mag. (historie, dansk; Århus univ.) 1960; adjunkt ved Viborg katedralskole 1961-71, tili. HF studievejleder smstds 1967-71; rektor ved Viborg amtsgymnasium 1971. Adresse: Vejlev. 51,8800 Viborg.

PEDERSEN Oscar hotelejer, generalkonsul, R., D.r.K.Ft.p.p.; f. 29/3 1921 i Ålborg; søn af skipper Lenius Pedersen (død 1944) og hustru Nielsine Kirstine f. Nielsen (død 1961). Restaurant-, hotel- og handelsuddannet 1935-42; restauratør i Carlton, Kbh 1942-44; ejer af Snekkersten Kro og Badehotel 1945. der efter ombygning nyåbnedes 1952 u, navnet Kystens Perle og af Hotel Prins Hamlet, Helsingør 1966-72; s. m. svogeren Jørgen Tønnesen ejer af restauranterne: Café de Paris, Kbh 1949-58, 7 smaa hjem, Kbh fra 1950, Copenhague, Paris fra 1955, 7 Nationer, Kbh 1958-66. Medstifter og medindehaver af I/S Nordair Flyveselskab 1961-64, I/S Nordair Flightkitchen 1961-64, I/S Danhotel, Kbh 1964-66 og I/S Danhotel, Rødbyhavn 1965-66. Ejer af Snekkersten Kro og Strandhotel. Skotterup 1962-65 og ejend. Hotel Marienlyst, Helsingør fra 1963. S. m. Lys Assia stifter af I/S Nordair Hotelbetriebe, Lübeck, som har åbent restaurant Skandinavia 1964 og Haus Royal 1965 i Travemunde og Lysia Hotel i Lübeck 1966; nyåbning af restaurant og selskabslokaler Orchide-terrassen, Rødovre Centrum 1966. S. m. C O Steinmetz ejer af Wivex restauranterne i Tivoli 1971. Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Delikatesse Kompagni fra 1963, A/S Det danske Mælkekompagni fra 1963, A/S Nordair 1961-64 (tili, medstifter), A/S Marienlyst Kur og Søbad fra 1963, SAS Catering A/S fra 1963, A/S Daloon fra 1970, Ballin & Hertz A/S fra 1970, L Levison Junr. A/S og foreningen Skandinavisk Tuna Club fra 1952. Konsul for Paraguay 1964; generalkonsul 1968. Tildelt Gaiathea-medaljen. Udenl. ordner: F.M.A.3.; I.S.I.2; Pa.N.F.3. Adresse: Sdr. Strandv. 112,3070 Snekkersten,

PEDERSEN Ove Gessø direktør, se Gessø Pedersen Ove.

PEDERSEN P A fh. toldinspektør, R.DM.,M.TKha.; f. 17/8 1888 i Nordby på Fanø; søn af kaptajn P M Pedersen (død 1912) og hustru Maren Larsine f. Ankersen (død 1939); gift 10/10 1915 m. Karen Marie P.. f. 20/12 1890, død 1967,datter af gartner L P Andersen og hustru f. Pedersen. Elev i toldetaten 1903; assistent 1913; kontrollør i departementet for told- og forbrugsafgifter 1927; toldinsp. i overtoldinspektoratet for Kbh 1937; toldinsp. i Kbh 1940-58. Sekretær i den kbhvnske taksationskommission 1929-37; tilforordnet i toldrådet og dettes appeludvalg 1934; sekretær i og medl. af sønderjydsk valutaråd 1935-55; medl. af Toldbod-udvalget 1944- til rådighed for det færøske lagting ved udarbejdelse af toldlovforslag 1938. Adresse: Ordrupv. 32,2920 Charlottenlund.

PEDERSEN Paul fh. forstander, overlærer, R.; f. 22/9 1910 i Nyborg; søn af depotarbejder R H Pedersen (død 1940) og hustru Marie f. Jepsen (død 1943); gift 12/8 1934 m. Vera P., f. 10/5 1910 i Nyborg, død 1970, datter af overofficiant N P Clausen og hustru Gerda f. Rasmussen.

Lærereks. (Skårup) 1931; lærer i Kbh 1932-33; læreraspirant ved den kgl. døvstummeskole i Nyborg 1934, lærer 1936, overlærer 1949; forstander ved det kgl. blindeinstitut (nu statens institut for blinde og svagsynede) på Refsnæs 1949-65; overlærer ved statens kostskole for døve og svært tunghøre børn, Fredericia 1966.

Medl. af det af socialministeriet nedsatte blindenævn og af de nordiske blindeinstitutters samarbejdsudvalg til 1966. Medredaktør til udgivelse af metodik for blindeundervisning. Adresse: Gartnervænget 4, Sanddal 7000 Fredericia.

PEDERSEN Peder Albert civilingeniør, fh. værkstedschef, R.DM.; f. 30/6 1895 i Stubberup på Møn; søn af smedemester Hans Jacob Pedersen (død 1947) og hustru Maren Kirstine f. Andersen (død 1945); gift 24/10 1920 m. Agnes Elisabeth P., f. 23/11 1899 i Næstved, død 1968, datter af snedkermester Jens Nielsen (død 1941) og hustru Ane Kathrine f. Pedersen (død 1931).

Cand. polyt. (maskining.) 1918; ekstraing. ved statsbanerne 1919; ingeniørassist. 1927; maskining. ved centralværkstedet i Kbh 1933; ved centralværkstedet i Århus 1938; værkstedschef smstds 1941-65.

Formand for bestyrelsen for Andelsselskabet Viby Elværk 1949; medl. af bestyrelsen for I/S Midtkraft 1950-70, formand 1966-70; formand for byggeselskabet »Aarhus omegn« 1953. Adresse: Dansg. 2,8260 Viby J.

PEDERSEN Peder Vilhelm fh. amtsvejinspektør, civilingeniør, R.; f. 15/7 1901 i Karleby på Falster; søn af gårdejer Anders Christian Pedersen (død 1947) og hustru Helene Christine f. Andersen (død 1959); gift 12/2 1927 m. Sarah Elisabeth P., f. 10/8 1905 i Slemminge, datter af Ludvig Zehngraff (død 1909) og hustru Kristine f. Hansen (død 1961).

Student (Nykøbing F.) 1921 ; cand. phil. 1922; cand. polyt. 1926; assistent ved Maribo amts vejvæsen i Nakskov 1927-31; ingeniør ved Randers amts vejvæsen 1931-36; amtsvejinsp. i Randers amt 1936-71 ; studierejser i fl. europæiske lande. Medl. af Hadsundbroens bestyrelse 1936-70, af ministeriet for off. arbejders vejregeludvalg 1939-71 og vejbelysningsudvalg 1960-71, af fredningsplanudvalget for Randers amt 1960-70 og af afvandingskommissionen for Randers amt 1942-67; medl. af bestyrelsen for Amtsvejinspektorforeningen 1944-50 og 1955-61, formand 1957-61. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Midtjylland 1942-48, formand 1944-48 og af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1946-52.

Adresse: Bjellerup Allé 42,8900 Randers. Sommerbolig: »Tutta«, Femmøller, 8400 Ebeltoft.

PEDERSEN Peter amtsskatteinspektør, R1.; f. 1/4 1912 i Hvidbjerg; søn af gårdejer Thomas Pedersen og hustru Dorthea f. Willadsen (død 1946); gift 28/8 1938 m. Viva P.. f. 19/3 1914 i Fredericia, datter af fh. fabrikant Ole Mikkelsen og hustru Marie f. Fløystrup.

Landbrugskand. 1937; ansat ved Det landøkonomiske Driftsbureau 1937-39; sekretær og senere fuldmægtig i landsskatteretten 1939-46; amtsligningsinsp. for Vejle amt 1946;amtsskatteinsp. i Vejle 1971. Adresse: Ibæk Strandv. 14,7100 Vejle.

PEDERSEN Peter Norup direktør, R.; f. 31/10 1917 i Låstrup pr. Skals; søn af gårdejer Peter Pedersen (død 1963) og hustru Birthe Kathrine f. Andersen (død 1970); gift 2/12 1945 m. Anna P., f. 30/9 1918 i Løgstrup, datter af gårdejer Laust Christensen (død 1965) og hustru Elise f. Clausen (død 1935). Agronom 1945; lie. agro. 1951; assistent ved Teknologisk instituts skadedyrslaboratorium 1945-46, ved statsfrøkontrol-len 1946-49; amanuensis ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles afd. for plantekultur 1951, lektor 1960-66; direktør for statsfrøkontrollen fra 1962. Formand for landbrugsmin.s udvalg vedr. ind- og udførsel af frø fra 1963; medl. af plantenyhedsnævnet fra 1962, af landbrugsmin.s navneudvalg for planter fra 1970 og landbrugsmin.s certifikatudvalg for korn og frø fra 1973; medl. af International Seed Testing Association's Executive Committee samt formand for associationens Referee Testing Committee; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1963.

Har skrevet afhandlinger om forsk, plantesygdomme, om nedarvningen af lodiculastørrelse og lukket blomstring i byg samt om pollenspredning i rug. Adresse: Søndervigv. 83,2720 Vanløse.

PEDERSEN P K civilingeniør, pens. underdirektør, R.; f. 18/1 1898 i Gadstrup; søn af bestyrer af foderstofforretning Lars Pedersen (død 1942) og hustru Marie f. Petersen (død 1943); gift 27/8 1925 m. Bertha P., f. 27/8 1899 i Vor Frue sogn ved Roskilde, datter af møller L P Nielsen og hustru Maren f. Jørgensen.

Student (Roskilde) 1918; cand. polyt. 1923; ingeniør ved Frdbg. kommunes tekniske forvaltning 1924, driftsing. 1939, afdelingsing. 1948, underdir. 1951-65. Formand for styrelsen af studenterkollegiet Jomsborg 1944-66.

Adresse: C N Petersens V. 22,2000 Kbh F.

PEDERSEN P O professor, dr. odont., K.p.p.; f. 8/7 1910 i Ringsted; søn af arkitekt, branddirektør S Knudsen Pedersen og hustru Nicoline f. Hansen (død 1956); gift m. Inger P., datter af Chr. A Trebbien (død 1956) og hustru Ella f. Steudel. Student (Sorø) 1928; tandlægeeks. 1931; dr. odont. 1949; klinisk assistent ved tandlægeskolen 1932-42; fast vidensk. assistent ved Danmarks (1958 ændret til: Kbhs) tandlægehøjskole 1942-44, docent i propædeutisk odontologi 1944, professor 1949; rektor for højskolen 1955-70; prakt. i Kbh 1931-39; tandlæge i Grønland 1933 og 1935; tandlægevidenskabelige ekspeditioner i Østgrønland 1937 og Vestgrønland 1935 og 1939; odontologiske undersøgelser u. statens ernærings- og husholdningsnævn 1941-46; odontologisk medarbejder ved Kbhs universitets antropologiske laboratorium og retsmedicinske institut fra 1942; hovedredaktør af Acta Odontologica Scandinavica 1955-66, dansk redaktør fra 1966.

Næstformand i Dansk odontologisk Selskab 1936-45, formand 1945-51; medl. af bestyrelsen for Dansk medicinsk-historisk Selskab 1963-73; medl. af styrelsen i Nordisk odontologisk Forening 1946-58, formand 1952-54; sekretær forde nordiske tandlægehøjskolers rektorkonvent 1948-55, formand 1966-70; 1948-53 formand for diverse kommissioner u. Fédération Dentaire Internationale, vicepræsident 1961-66. præsident 1966-67; præsident for FDI's vidensk. kommission 1952-61 og undervisningskommissionen 1961-66; præsident i den danske sektion af International Association for Dental Research 1950-68; Fellow of The Royal Anthropological Institute of Great Britain; Fellow of Dental Surgcry ved Royal College of Surgeons of Edinburgh og ved Royal College of Surgeons of England; Fellow of the American College of Dentists; medl. af Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina; Honora-ry Lecturer ved Tokyo Dental College; æresmedlem af Fédération Dentaire Internationale, af Den norske Tandlægeforening, af Finska Tandläkarsällskapet, af Göteborgs Tandläkaresällskap, af Odontologiska Samfundet i Finland, af Royal Society of Medicine, London, af The Dental Association of South Africa, af Odontologisk Forening, af International Association of Dental Students, af Svenska Tandläkare-Sällskapet, af Sydsvenska Tandläkaresällskapet. af Fédération Dentaire Nationale, Paris, af Tokyo Dental College Society, af Association des licenciés et dentistes universitaires de Belgique, af The American Dental Association, af Associazione Medici Dentisti Italiani, af den internationale arbejdssammenslutning for paradentoseforskning (ARPA Internationale), af Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, af Bundesverband der Deutschen Zahnärzte, af Guy's Hospital Dental Society (University of London), af det bulgarske stomatologiske selskab, af Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (Paris), af American Academy of Dental Science, af Dansk medicinsk-historisk Selskab, af den thailandske tandlægeforening og af det tjekkoslovakiske medicinske selskab; korresp. medl. af Oslo Tannlægeselskap, af Jydsk odontologisk Selskab og af Anglo-Continental Dental Society (London); extraordi-nært medl. af Medicinsk Selskab i Kbh og af Société des médecins-dentistes scolaires suisses; udenl. medl. af Académie dentaire (Paris).

Medl. af bestyrelsen for forsk, forskningslegater; medl. af byggeudvalget for tandlægehøjskolerne i Århus og Kbh; Kbhs tandlægehøjskoles repræsentant i den lægevidensk. kommission u. statens almindelige videnskabsfond 1952-60; medl. af indenrigsmin.s udvalg vedr. fluortilsætning til drikkevandet og formand for dettes odontologiske underudvalg 1955-59; medl. af undervisningsmin.s universitetsadmini-strationsudvalg og formand for dettes underudvalg for tværfaglig ko-ordinering 1962-68; medl. af Arktisk instituts råd 1955 og af ernæringsrådet for Grønland 1957; rådgiver i odontologi for sundhedsstyrelsen 1966-74; medl. af WHO Expert Advisory Panel on Dental Health fra 1956 og af WHO Expert Conference on Dental Education, Genève, aug. 1962. Adviser ved og formand for tilsvarende europæisk WHO konference Kbh nov. 1968; leder af 5 WHO kurser i Child Dental Health, Kbh 1965-69; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962, af planlægningsrådet for de højere uddannelser 1964-68 og formand for dettes udvalg vedr. lærerrekruttering 1965-69; medl. af Danmarks internationale studenterkomite 1965 og af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1966-72; medl. af bestyrelsen for Egmont H Petersens kollegium 1968-71; formand 1963-69 for udvalg vedr. oprettelse af et tandplejecenter i Marokko og 1969-72 for det odontologiske udvalg vedr. samarbejde med udviklingslandene (u. udenrigsmin.). Studie- og foredragsrejser til mange europæiske og oversøiske lande; gæsteforelæsninger i Royal Society of Medicine og ved engelske og skotske universiteter samt ved amerikanske universiteter. Hans Türkheim Memorial Lecture (London) 1958; Walter G Zoller Commemorative Lecture, Univ. of Chicago 1961; Inaugural Leo Lecture (Dublin) 1961; Evelyn Sprawson Memorial Lecture, Univ. of London 1964; studeret i USAt 1949-50 som Fellow of The American Scandinavian Foundation og i et år ansat som Special Research Fellow, United States Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda. Maryland; odontologiske undersøgelser i Arizona for University of Chicago 1966 og -68; tildelt Callahan Memorial Gold Medal, Ohio 1961; æresdoktor i tandlægevidenskab (Dr. Dent. Science h. c.) ved Tokyo Dental College 1963; æresdoktor (Odont. Dr. h. c.) ved Åbo universitet 1966 og ved Umeå universitet 1968; modtaget generalkonsul Ernst Carlsens hæderspris 1964. Har skrevet: The East Greenland Eskimo Dentition. Numerical Variations and Anatomy (disp., 1949, genoptrykt 1965) samt fagvidenskabelige arbejder i danske og udenl. tidsskrifter bl. a. om internationalt odontologisk arbejde, odontologisk undervisning, tand- og mundsygdomme i Grønland og Alaska, cariesforekomsten i Danmark og om odontologisk-antropologiske og retsodontologiske emner. Udenl. ordner: Fi.H.R.22.; S.N.2.; Ty.F.R.F.23. Adresse: Grønnev. 255,2830 Virum.

PEDERSEN Poul direktør, ingeniør; f. 26/2 1917 i Høng; søn af maskinfabrikant Vilh. Pedersen (død 1952) og hustru Mariane f. Glenstrup (død 1965); gift 24/3 1944 m. Grete P., f. 6/7 1922 i Smerup, datter af mejeribestyrer N C Plejdrup og hustru Agnete f. Nørregaard.

Student (Høng) 1936; maskining. (Mittweida) 1939; direktør i A/S Vilh. Pedersen, Høng og i A/S Vilh. Pedersens Industri Holding 1954 samt i Vilh. Pedersen Maskinfabrik A/S (Vilh. Pedersen Manufacturing Ltd.) 1972.

Medl. af bestyrelsen for A/S Holbæk jernstøberi 1953, A/S Bing & Grøndahl og Norden 1954, A/S Vilh. Pedersen 1954, A/S Vilh. Pedersens Industri Holding 1954, Dampskibs-Akts. Progress 1964, Vilh. Pedersen Maskinfabrik A/S (Vilh. Pedersen Manufacturing Ltd.) 1972, A/S Kronjyden, Randers; medl. af repræsentantskabet for Banken for Slagelse og Omegn 1953. Adresse: Østerg. 2,4270 Høng.

PEDERSEN Poul P M forfatter, redaktør; f. 7/11 1898 i Østhimmerland.

Student (privat dimit.) 1920; forinden elev ved Ålborg Amtstidende; studerede litteraturhistorie og germansk filologi ved Kbhs universitet; free lance journalistisk virksomhed siden 1927; gennem mange år medvirket ved tilrettelæggelse af radioudsendelser, bl. a. redaktør af serierne Færøernes nutidsdigtere (1955-56 og 1970) og Islands nutidslyrikere (1961 og 1970); redaktør og oversætter af bogserien: Moderne islandsk lyrikbibliotek (u. udarbejdelse); redaktør af antologi af Færøernes prosadigtning fra folkesagnene til nutiden (u. udarbejdelse); medarbejder ved tidl. ugebladet Landet og senere ved ugebladet Husmandshjemmet; artikler og interviews om litteratur og nordisk kulturpolitik m. v. i perioder bl. a- Berlingske Aftenavis, Kristeligt Dagblad, Morgunblaôiô, Reykjavik, Dimmalætting, Thorshavn samt lejlighedsvis norske og svenske dagblade. Æresmedlem af Félag islenzkra rithöfunda (Islandske forfatteres forening).

Har bl. a. modtaget: Helge Rodes legat, Harald Kiddes legat, Dansk-Færøsk Kulturfonds hædersstipendium, Færøernes lagtings kulturfonds hædersstipendium, Færøernes landsstyres hædersgave, hædersstipendium fra Islands regering, Islands kulturråds hædersgave samt hædersgave fra Dansk-islandsk Samfund, Reykjavik; mange studierejser til Færøerne og Island samt enkelte til Norge og Sverige. Har skrevet en række digtsamlinger, debut 1921 med digtsamlingen Skumringsblomster, derefter bl. a.: Den døende Dag (1929); Tilfældigheder (1931); Hotel og Kupé (1933); 1 Mørket og Blæsten (1936); Dialog i Dæmring (1940); Og slukkes alle sole, Digte ældre og nye (1948); Blæsten og Bøgerne, et Essay (1946). Oversættelse af ældre tysk lyrik til antologien Tysk Poesi gennem tusinde Aar, af svenske og tyske digte til antologien Vers og Værktøj, 2. udg. Har desuden udg.: ) H O Djurhuus: Ti Digte (1941); Røster fra Nordatlanten, færøske Digte (1942); Hjalmar Gullbergs Digte (1943); A E Housmans Digte (1944); Harald Kiddes Parabler med Indledning (1948); Levende dansk lyrik fra folkevisen til Drachmann (1949); De gamle Skillingsviser (1950); København før og nu i Digte og viser (1950); Franske og engelske essays (1951 ); har udg. en række danske klassikere, bl. a. Søren Kierkegaard: Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv (1952) samt: Der sidder tre møer, danske folkeviser (1953); Mellem Bjærg og Brænding, Færøske digte (1956); Digternes Frederiksberg. Fra Oehlenschläger til Frank Jæger (1957); Fra hav til jøkel. Af Islands moderne Lyrik (1961); Levende dansk lyrik fra folkevisen til Stuckenberg (1963); Rejse uden Løfte, digte af Steinn Steinarr (1964); Langt hjem til mennesker, digte af Hannes Pétursson (1966); Klagen i jorden, digte af Matthias Johannessen (1968); Færøske digte 1900-1971 (1972); Ulvetider, digte af Johannes ür Kötlum (1974). Udenl. orden: I.F.3.

Postadresse: Hotel-Pension Thune, Hovedvagtsg. 2,1103 Kbh K.

PEDERSEN Poul Trier, se Trier Pedersen Poul.

PEDERSEN P Terndrup professor, lie. techn.; f. 15/10 1940 i Skive; søn af mekaniker Nels Terndrup Pedersen og hustru Inger Marie f. Jensen; gift 31/10 1970 m.civilingeniør Annelise P., f. 9/3 1942 i Kbh, datter af værkmester Arnold Thomsen og hustru viceinspektør Alma T f. Steffensen. Cand. polyt. 1966; lie. techn. 1969; lektor i svingningsteori ved Danmarks tekniske højskole 1969-73. Research Fellow ved Department of Engineering and Applied Physics, Harvard University, Massachusetts, USA 1972; studieophold ved Det norske Veritas, Oslo i 1973. Professor i styrkelære ved skibsbygningsafdelingen, Danmarks tekniske højskole 1973. Medl. af International Ship Structures Committee. En række publikationer i internationale tidsskrifter inden for områderne svingningsteori og stabilitet. Adresse: Nybro Vænge 44,2800 Lyngby.

PEDERSEN Richardt borgmester; f. 11/11 1915; søn af banebetjent Bodolf Martin Pedersen (død 1957) og hustru Petrea f. Nielsen (død 1964); gift 25/10 1940 m. Anne Marie P., f. 13/8 1917, datter af fisker Kristian Vang Chrestensen (død 1962) og hustru Henriette f. Pedersen (død 1966).

Ved landbrug 1924-37; portør ved DSB 1937-42, togbetjent 1942-50, pakmester 1950-57, togfører 1957-70. Medl. af bestyrelsen for Danmarks socialdemokratiske Ungdom, Ringkøbing 1935-37; tillidsmand for togbetjente i Fredericia 1946-49; byrådsmedl. i Fredericia 1954-70, borgmester fra 1970. Adresse: Indre Ringv. 7,7000 Fredericia.

PEDERSEN Robert folketingsmedlem, cand. polit.; f. 14/9 1921 i Kbh; søn af skrædder Sofus Pedersen (død 1946) og hustru Carla f. Pedersen (død 1969); gift 5/4 1950 m. Rachel P., f. 27/7 1929 i Asker, Norge, datter af maler Ola Kvarme (død 1967) og hustru Astrid f. Rasmussen.

Mellemskoleeks. (Nyboder skole) 1937; realeks. 1945 og studentereks. 1947 (aftenkursus - Akademisk kursus); cand. polit. (Kbhs univ.) 1955; sommeruniversitet 1950 Queen Mary College, England og et semester på Harvard University, Boston 1956. Typograf lærling 1937-42, arbejde ved faget 1942-51; studenterarbejde i socialministeriet 1951-53; lærer ved Roskilde højskole 1953-58, ved Jära Folkhögskola, Malmbäck. Sverige 1958-59; forstander for Herning højskole 1959-71. Undervist i 1964 og 1970 i Vestindien for FN. Næstformand for DsU-Kbh 1947-49; formand for Frit Forum 1950-52; redaktør af »Fri Ungdom« 1949-50 og »Frit Forum« 1950-52; medl. af forsikringsrådet 1964-68 og fra 1971; formand for Højskolernes Sekretariat, Landselevforeningen af Højskoleelever og Højskolefonden fra 1971. Medl. af folketinget fra 1971; formand for kulturudvalget; medl. af Rask-Ørsted fondet 1971, af UNICEF's styrelse, af den danske delegation til FN 1973.

Redigeret bogen »Ung i de gode tiders land«. Medarbejder hos prof. Bjarke Fog i undersøgelsen: Rationaliseringens virkninger (1960).

Modtaget hædersbevisning fra det israelske udenrigsministerium 1969 for indsats med at transportere danske jøder til Sverige u. krigen.

Adresse: Vesterskow. 13,7451 Sunds. Sommerbolig: Nora, 6300 Åndalsnæs, Norge.

PEDERSEN Sigurd civilingeniør, K.p.p.;f. 8/12 1901 iThisted; søn af kommunelærer H Pedersen (død 1955); gift 5/11 1932 m. Margrethe P., datter af forpagter Vilhelm Clausen (død 1935).

Student (GL Hellerup gymn.) 1921 ; cand. polyt. 1927; ansat i F L Smidth & Co. A/S Kbh 1927, i F L Smidth & Co. A/S, Tokyo 1932, i F L Smidth & Co., New York 1937, leder af F L Smidth & Co. (Bombay), Ltd. 1939-42 og 1946-49; rådg. ingeniør for den indiske regering i sager vedr. cementproduktionen 1942-46; underdir. i F L Smidth & Co., A/S Kbh 1950, direktør 1953, direktionsrådets formand 1960-66; tili, direktør i F. L. S. Overseas A/S 1953-66.

Medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co. (Bombay), Ltd. 1939-70, A/S Jernkontoret, Kbh 1950-72, A/S Aalborg Portland-Ccment-Fabrik 1953-72, A/S Varde Staalværk 1954-71, A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker 1959-72, Cumberland Holdings Ltd., London 1961-72. F L Smidth & Co. A/S og F.L.S. Overseas A/S 1962-72 (formand for begge 1963-72), Green Park Equity Trust Co. Ltd., London 1962-72. Cement Investments A/S 1963-73, The Tunnel Portland Cement Co. Ltd., London 1965-70, Atlas Copco A/S, Assurance-Comp. Baltica Liv A/S og Nordania Leasing A/S fra 1966, Incentive A/S fra 1967 og Cement Ltd., Dublin 1967-72, Adela Investment Company 1969-72 og Ceres Bryggerierne A/S fra 1969: formand for bestyrelsen for A/S Det danske Luftfartselskab og A/S Sas-Invest 1959-61, medl. af A/S Det danske Luftfartselskabs repræsentantskab 1966; medl. af atomenergikommissionen 1956-71 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1960; dansk konsul i Bombay 1949-50.

Udenl. orden: Stb.B.E.3. Adresse: Grønningen 15,1270 Kbh K. Sommerbolig: Rungsted Strandv. 183,2960 Rungsted Kyst.

PEDERSEN Sven stadsarkitekt; f. 5/12 1914 i Århus; søn af murermester Jacob Peder Pedersen (død 1951) og hustru Emmy Marie Magdalene f. Larsen (død 1970); gift 12/10 1947 m. Ester P., f. 21/3 1923 i Kjellerup, datter af købmand Gustav Jensen (død 1959) og hustru Nielsine Marie f. Nielsen (død 1962).

Realeks. 1931; bygningskonstruktør 1934; afgang fra kunstakademiet 1938; arkitektarb.ejde på forsk, private tegnestuer 1934-38: ansat ved Århus kommune 1948, afdelingsarkitekt for byplanafd. 1963, stadsarkitekt i Århus 1968. Adresse: Bøgebjergv. 13,8270 Højbjerg.

PEDERSEN Svend Falsig rektor; f. 7/9 1908; søn af tømrermester N Pedersen (død 1950) og hustru Ane Kristine f. Bælum; gift 1. gang 1938 m. Rigmor P., død 1939, datter af sognepræst Chr. Hansen, Holbæk; 2. gang m. Grethe P., f. 13/9 1921, datter af bibliotekar E Mellerup, Taastrup.

Student (Aalborg) 1927; cand. mag. 1931 ; timelærer ved forsk. gymnasier 1932-33; adjunkt ved Stenhus kostskole 1934, senere lektor smstds; rektor ved Vordingborg gymnasium 1951-72.

Adresse: Lærkevænget 10,4760 Vordingborg.

PEDERSEN Svend Søndergaard arkitekt, stadsbygmester, se Søndergaard Pedersen Svend.

PEDERSEN Søren Rishøj administrator; f. 5/2 1917; søn af gårdejer, sognefoged Johannes Pedersen (død 1945) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1967); gift m. museumsinspektør, mag. scient. Lise R. P., f. 10/6 1923, datter af fabriksforvalter Harald Petersen (død 1958) og hustru Astrid f. Larsen. Uddannet ved landbruget; student (Akademisk kursus) 1937; cand. polit. 1945; ansat i handelsministeriet 1945-47, i det statistiske departement 1947-50, i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1950-51, Tilskærernes A/S 1951-58-, adm. direktør i A/S Den socialdemokratiske presse i Danmark 1958-71; administrator i socialforskningsinstituttet 1971; tili, lærer i statistik ved Handelshøjskolen i Kbh 1947-59. Næstformand i Danske Dagblades Fællesrepræsentation 1960-71. Medl. af bestyrelsen for Danske Dagblades Udgiverforening, A/S Bladkompagniet, Den danske Presses Fællesindkøbsforening, l/S Ritzaus Bureau, Dansk pressemu-seum og arkiv, og af forretningsudvalget for Danmarks journalisthøjskole 1960-72. Medl. af styrelsen for Danmarks statistik 1966; formand for forretningsudvalget i Socialpolitisk forening 1972. Adresse: Nyhavn 63,1051 Kbh K.

PEDERSEN Thomas murermester; f. 26/6 1912 i Kørup, Tamdrup sogn; søn af former Hans Jørgen Pedersen og hustru Laura f. Christensen; gift 12/6 1937 m. Anna P., f. 30/9 1911 i Vingum, Grædstrup sogn, datter af gårdejer Karl Jensen (død 1949) og hustru Marie f. Nielsen.

Udlært som murersvend 1935; selvstændig murermester 1948. Formand for Mesterforeningens Østbirk-kreds 1951-61; bestyrelsesmedl. i Skanderborg og Vejle amts mesterforening 1951. formand for samme fra 1959; bestyrelsesmedl. i jydsk afd. u. Hovedorganisationen af Byggefagene i Danmark fra 1959; medl. af Hovedorganisationen af Byggefagenes forretningsudvalg fra 1960 som næstformand, formand for hovedorganisationens murerudvalg s. å., hovedorganisationens formand 1970: medl. af Murerfagets fællesudvalg fra 1964; medl. af Håndværksrådets forretningsudvalg fra 1960, næstformand fra 1970; formand for bygge- og anlægsrådet 1972; medl. af Fællesfonden af 1961, 1972, af Mesterorganisationernes oplysningsfond af 1962, 1972, af Murerfagets ankenævn 1972, af statens arbejdskraftudvalg 1973, af forsøgsudvalg vedr. uddannelse 1973, af byggeriets udviklingsråd og bestyrelsen for slatens byggeforskningsinstitut 1973: bestyrelsesmedl. i Byggecentrum 1970, i Den jydske håndværkerskole i Hadsten 1969, formand 1970; i bestyrelsen for Jydsk teknologisk institut fra 1964; formand for Egebjerg-Hansted vandværk fra 1969. Adresse: Vibeholms Allé 39,8700 Horsens.

PEDERSEN Vald. bogtrykker; f. 2/7 1892 i Næstved; søn af værkfører ved De forenede Papirfabrikker P Pedersen (død 1913); gift 5/1 1917 m. Ingeborg P., f. 26/9 1896 i Aalborg, datter af maskinmesters P Hansen (død 1918). Lært bogtrykfaget i Næstved Tidendes bogtrykkeri; videre uddannelse på Fagskolen for Boghåndværk og på rejser i udlandet; etableret som bogtrykker 1921. Formand i bestyrelsen for Vald. Pedersens Bogtrykkeri A/S 1969. Medl. af bogtrykfagets svendeprøvekommission 1931-33, af Det radikale Venstres hovedbestyrelse 1934-54 (næstformand 1947-54) og af sammes forretningsudvalg fra 1935; formand for Kbhs radikale Vælgerforening 1935-37 og 1945-47 og for det radikale landshåndværkerudvalg 1936-55; medl. af Det radikale Venstres partifondsbestyrelse 1936-54 og af Kbhs borgerrepræsentation 1937-54; formand for den radikale gruppe 1950-54; medl. af Kbhs skoledirektion 1943-46 og 1950-54, af tilsynsrådet for fængselsvæsenets arbejdsdrift 1946-52, af Kbhs Bogtrykkerforenings bestyrelse 1941-49 (næstformand 1943-49), af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab 1941-49 og af Nordisk Bogtrykkerråd 1943-49; formand for Nordisk Bogtrykkerråds komite Nordisk Bogkunst 1949-60 og for Forening for Boghaand-værk 1951-59 samt for undervisningsministeriets udvalg af 1955 vedr. skolebøgers udførelse; redaktør af De grafiske Fag 1943-45; medl. af bogtrykfagets mesterprøvekommission 1944-49; folketingskandidat ved fl. valg. Præliminæreks. fra Ahms kursus 1959. Tildelt Forening for Boghaandværks ærespris 1959. Studieophold i Oxford i 1960. Har udg.: Manuskript, Korrektur og Teknik (1942), Tycho Brahes Bogtrykkeri (1946). Forfatter af: Bogtrykprisernes Stabilisering (1931), Dansk Bogtypografi 1845-1958 (1959), Xylograf F Hendriksen (1963) og Harald Bergstedt - liv -livsanskuelse - skæbne (1967) samt en del kroniker og artikler af faglig og socialpolitisk karakter. Adresse: Østbaneg. 7,2100 Kbh 0.

PEDERSEN Werner lektor; f. 17/7 1922 i Kbh; søn af smedemester Carl Emil Pedersen og hustru Bertha f. Rasmussen ; gift 30/10 1954 m. Gudrun P., f. 9/2 1932 på Frdbg., datter af forlagsboghandler E F W Bierberg (død 1944) og hustru Irene f. Pedersen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1940; cand. mag. (dansk og engelsk) 1952; sekretær i Westermanns forlag 1945-47, i Arbejdernes Oplysningsforbund 1952-58; filmkonsulent ved statens filmcentral 1959, kst. direktør smstds 1961, direktør 1962-67; direktør for kortfilmrådet 1967-70; lektor ved Danmarks biblioteksskole 1970.

Medl. af filmfondens bestyrelse 1965-68, af Det danske filminstituts bestyrelse 1972-73. Adresse: Biilowsv.30,1870 Kbh V.

PEDERSEN Aage læge, R.; f. 26/5 1902 i Kbh; søn af direktør Christen Pedersen (død 1940, se Blå Bog 1939) og hustru Kristine f. Pedersen (død 1927); gift 14/8 1930 m. Else P., f. 27/6 1907 i Kbh, datter af slagtermester C F V Freudenthal (død 1947) og hustru Elisa f. Sørensen (død 1950). Student (Østersøgades gymn.) 1920; med. eks. 1930; hospitalsuddannelse i provinsen og Kbh; assistent ved N Rh. Blegvads øre- næse- hals-klinik 1933-43; praxis i Hellerup fra 1933; læge ved Gentofte kommunes alderdomshjem Solhjem fra 1950; tillidslæge ved generaldirektoratet f. post- og telegrafvæsenet.

Formand for lægekredsforeningen for Kbhs omegn 1947-60, æresmedlem 1960; medl. af centraludvalget for de sjællandske lægekredsforeninger 1947-60; medl. af Den alm. danske Lægeforenings landsudvalg 1949, næstformand 1954, formand 1957-60, medl. af foreningens repræsentantskab 1947-60 og af hovedbestyrelsen 1960-68, dennes næstformand 1963-68, periodisk fung. formand; formand for lægeforeningens udvalg vedr. speciallægers ansættelse ved sygehusene; medl. af sundhedsstyrelsens fællesudvalg vedr. lægers efteruddannelse, af socialmin.s udvalg vedr. sygekassernes speciallægehjælp; medl. af bestyrelsen for lægeforeningens kollegium og kollektivbebyggelsen Adelaide; medl. af repræsentantskabet for Foreningen til fremskaffelse af boliger til ældre og for Alm. investeringsforening; medl. af lægeforeningens internat, udvalg m. fl. Delegeret, World Médical Association Manila 1966, Madrid 67, Sydney 68, Paris 69; observatør ved fællesmarkedslandenes lægeforeningers permanente komite. Formand for udvalget vedr. lægevidensk. forskning på sygehusene; medl. af bestyrelsen for Fonden til lægevidenskabens fremme; medl. af sundhedskommissionen, bygnings- og boligkommissionen samt sygekasseudvalget i Gentofte kommune; stedfortrædende sanitetschef u. civilforsvaret 1945-60 og medl. af distriktsudvalget for hjemmeværnet; medl. af styrelsen for Sønderjydsk Forening for Gentofte kommune fra 1942.

Modtog Barfred-Pedersens fonds hæderspris 1970. Adresse: Svejagerv. 13,2900 Hellerup.

PEDERSEN Aage H forstander, R.; f. 22/5 1913 i Langaa; søn af togfører Chr. Pedersen (død 1949) og hustru Nielsine f.

Jensen (død 1969); gift 28/11 1939 m. Mary P., f. 3/1 1909, datter af gårdejer Anders Sørensen (død 1952) og hustru Elisabeth f. Sørensen (død 1944).

Uddannet på forsk, mejerier 1928-37; Ladelund mejeriskole 1933-34; mejeriing. 1937; forsøgsassist. ved statens forsøgs-mejeri 1938; lærer ved Dalum mejeriskole 1938; forsøgsassist. og mejerileder ved statens forsøgsmejeri 1939, forsøgsleder og mejerileder 1941, forstander 1960. Adresse: Statens forsøgsmejeri, 3400 Hillerød. Sommerbolig: Vænget, Strandbakkevej, Udsholt Strand, 3250 Gilleleje.

PEDERSEN Aage Stougaard direktør; f. 30/12 1926 i Hee; søn af banenæstformand P Pedersen (død 1952) og hustru Ane f. Olesen (død 1964); gift 20/1 1951 m. Inger Godt P., f. 23/7 1921 i Tårbæk, datter af grosserer Godtfred Rasmussen (død 1958) og hustru Pauline f. Nielsen (død 1969). Student (Randers) 1945; forsikringshøjskolens diplomprøve i forsikring (HD) 1951; cand. jur. 1958; ansat i Assurance-Com-pagniet Baltica A/S 1945, fuldmægtig 1956, ekspeditionssekr. 1959, direktionssekr. 1962, underdir. 1967, vicedir. 1968, direktør 1969; tili, direktør i Assurance-Compagniet Baltica Liv 1970; fra 1972 direktør i Assurance-Compagniet Baltica-Skandinavia A/S og fra 1973 tili, i Assurance-Compagniet Baltica-Skandinavia, Livsforsikringsakts. Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Palnatoke fra 1967 (formand fra 1973), for De Baltiske Assurandører A/S fra 1971 og for Max Levig & Co.s Eft. A/S fra 1971 (formand fra 1973). Medl. af Assurandør-Societetets Komité fra 1972. Adresse: St. Kongensg. 118,1264 Kbh K.

PEDERSEN-BJERGAARD Kaj apoteker, dr. phil; f. 25/3 1904 i Maribo; søn af forretningsfører L P Pedersen (død 1957) og hustru Sigrid f. Bjergaard (død 1907); gift 21/4 1931 m. cand. pharm. Margrethe P-B., f. 21/4 1903 i Odense, datter af overportør J C L Bak (død 1967).

Discipel på det gamle apotek i Nakskov 1920-24; medhjælper på kommunehospitalets apotek i Kbh 1924-25; cand. pharm. 1927; kemiker ved Aarhus Oliefabrik 1928-30; privatassist. ved universitetets institut for alm. patologi 1930-33; laboratorieforstander for Løvens kemiske Fabriks biologiske afd. 1933-37; hospitalsapoteker på Bispebjerg hospital 1937-52; dr. phil. 1939; indehaver af Valby apotek 1952. Medredaktør af Lægeforeningens Aarbog 1938-53; næstformand for Hospitalsapotekernes Sammenslutning 1938-52; medl. af farmakopékommissionen 1939-55; medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab 1942-47; medarbejder ved Excerpta Medica, Amsterdam 1946; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Dansk endokrinologisk Selskab 1947-67 og af Nordisk Forening for Endokrinologi 1948-52; censor i farmakognosi ved den farmaceutiske medhjælpereks. 1947-58; Redigenda curavit for Acta endocrinologica 1948, managing editor 1961-74; medarbejder ved Biologicai Abstract, Philadelphia, USA 1949; revisor for Medicinsk-hi-storisk Museums Venner 1956, kasserer 1967; eksaminator-og censorsuppleant ved discipeleks. 1958 og apoteksassisten-teks. 1959; censor i farmakognosi ved den farmaceutiske kandidateks. 1961-72; medl. at Royal Society of Medicine, London (affiliate 1959, fellow 1973) og af the International Executive Committee of the First International Congress of Endocrinology fra 1957 og formand for kongressens Financial Subcommittee 1960.

Har skrevet: Comparative Studies Concerning the Strength of Oestrogenic Substances (disp., 1939); The Préparation of Solutions Isoosmotic with Blood, Tears and Tissue (s. m. C G Lund og E Peiilicke Nielsen, 1947); A Manual for the Préparation of Isotonic Solutions (s. m. E R Hammarlund,

1958) samt andre biologiske og farmaceutiske afhandlinger. Adresse: Havdrupv. 114B, 2720 Vanløse.

PEETZ Tage grosserer, R.p.p.; f. 4/1 1898 i Ringsted; søn af grosserer J Peetz og hustru Nina f. Heiberg Lange (død 1963); gift 10/5 1927 m. Inga P. (dekoreret med M.T.Kha.), f. 10/6 1906, datter af bankdirektør Ivar Jespersen (død 1943, se Blå Bog 1942) og hustru Ingeborg f. Brandt (død 1945). Ansat i firma Hans R Lange, Frederikssund og A/S Holten Langes Trælasthandel, Ringsted 1914-16, i Chr. Ørums Trælasthandel, Kbh 1917; disponent i handelsselskabet Svedania 1918-26; grossererborgerskab 1926; eget firma i Kbh (trælast en gros) s. å.; etableret firmaet Tage Peetz & Co. 1927.

Formand tor bestyrelsen for Trælastgrossisternes Fællesrepræsentation 1956-57; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1944-48 og fra 1956, af Grosserer-Societetets Komité 1948-55, af bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub fra 1938 (formand 1958-65) og for Kbhs Frihavns Akts. 1953-68; formand for bestyrelsen for J Lütken Frigast & Co, A/S, Nykøbing F. fra 1969. Udenl. ordner: Fi.H.R.3.1.; S.V.31. Adresse: Fresiav. 5,2970 Hørsholm.

PEMANN JENSEN Ejnar forbundsformand, se Jensen Ejnar Pemann.

PERCH Poul W konsulent, cand. psych., R.; f. 11/5 1911 i Kbh; søn af fotograf Harald Perch (død 1958) og hustru Emilie f. Larsen; gift 26/9 1935 m. overlærer Else P., f. 17/8 1910 i Aalborg, datter af kommunelærer H P Becker og hustru Thyra f. Erthmann.

Student (Metropolitanskolen) 1929; lærereks. 1933; cand. psych. 1947; ansat ved Gregersens skole, Frdbg. 1933-34; studieophold i England 1934; ansat ved Lyngby-Taarbæk kommunale skolevæsen 1935, overlærer smstds 1948-51; lærer ved kursus for småbørnspædagoger 1950-56-, socialministeriets konsulent vedr. opdragelseshjemmene 1951-58; direktoratet for borne- og ungdomsforsorgens pædagogiskpsykologiske konsulent 1958, chef for socialstyrelsens planlægningsafd.s pædagogisk-psykologiske sektion fra 1971 ; lærer ved det psykologiske studium ved Kbhs universitet fra 1956 og ved Danmarks lærerhøjskole 1959-69. Formand for Dansk Ungdomssamvirke i Lyngby 1942-46 og for Fællesrådet af Ungdomsorganisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune 1946-51; medl. af bestyrelsen for foreningen Nordens Lyngby-Taarbækafd. 1946-54, af bestyrelsen for Landsforeningen af Læsepædagoger 1950-53, af Nordiske Psykologers samarbejdskomité 1952-62, af forretningsudvalget i Landsforeningen for Mentalhygiejne 1958-65, af repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut og af fl. socialministerielle udvalg samt af regeringens kontaktudvalg vedr. ungdomsnarkomanien, af International Union of Child Welfare's rådg. komité og af International Union of Scientific Psychology's Assembly; sekretær i børneforsorgens pædagogiske nævn; formand for Dansk Psykologforening 1952-57, næstformand 1957-59.

Har udg.: dansk bearbejdelse af Anna Freud: Psykoanalytisk Behandling af Børn (1948); Menneskekundskab I -11 (s. m. G K Stiirup og Franz From, 1959); Børnepsykologi (s.m. Franz From, 1961); hovedredaktør af tidsskriftet Nordisk Psykologi 1949-52. Adresse: Resedav. 14,2820 Gentofte.

PERDRUP Axel professor, overlæge, dr. med., R.; f. 26/2 1911 i Kbh; søn af kommunelærer Hans Petersen (død 1913) og hustru Anne f. Rasmussen (død 1946); gift 4/2 1939 m. Else-Marie P., f. 7/1 1917 i Kbh, datter af vinhandler jens Helmbæk (død 1962) og hustru Marie f. Hansen (død 1965). Student (Schneekloths skole) 1929; med. eks. 1936; embedslæ-geeks. 1942; ansat ved hospitaler i provinsen 1936-40 og i Kbh 1940-50; assist. læge ved invalideforsikringsretten 1944-45; eksperimentelt arbejde på statens seruminstitut 1942-44; dr. med. 1946; specialistanerk. i intern medicin 1947 og i dermato-venerologi 1949; overlæge ved Kbhs kommunehospitals hudklinik 1950. ved Rudolph Berghs hospital 1961; professor i hud- og kønssygdomme ved Kbhs universitet 1971 ; censorsuppleant ved Kbhs universitet fra 1952, censor fra 1963; konsulent i dermatovenerologi ved sundhedsstyrelsen 1956. Director, European office of the International Union against Venereal Diseases and the Treponematoses 1959; medl. af direktionen for Welanderhjemmenes Fond 1960, formand 1971. Consultant for WHO vedr. behandling af søfolk i store franske havnebyer 1961 samt vedr. behandling af kønssygd. i Thailand 1964 og i Polen 1970; deltager i WHO rejseseminar i USSR 1961.

Medl. af bestyrelsen for Dansk forening til kønssygdommenes bekæmpelse 1956; medl. af Kbhs kommunes centraludvalg til bekæmpelse af hospitalsinfektioner 1958; formand for Dansk dermatologisk selskab 1963; medl. af The médical society for the study of veneral diseases 1963; korresp. medl. af Finsk dermatologisk Selskab og af American Venereal Disease Association; æresmedlem af Polsk dermatologisk selskab 1965, af Østrigsk dermatologisk selskab 1968. Medl. af Kbhs borgerrepræsentation (Det kons. Folkeparti) 1966-74, af Kbhs boligkommission 1970 og af indenrigsmin.s arbejdsgruppe til revision af venerealoven 1970. Har skrevet: Om Stivkrampe (disp., 1946) samt afhandlinger om forbrændinger og om fl. medicinske og dermato-venerologiske emner.

Adresse: V-Søgade 50,1601 Kbh V.

PERFORT Holger skuespiller, sceneinstruktør; f. 9/6 1925 i Århus; søn af murer Willy R Petersen (død 1931) og hustru Olga Margrethe f. Møller (død 1965); gift 10/3 1952 m. skuespillerinde Lillian Tillegreen, f. 24/12. Elev ved Aarhus Teater 1946 med fortsat engagement som skuespiller til 1954; debut 1948 som Sømanden i 30 års henstand; debut som sceneinstruktør på Aarhus Teater 1954: Det gamle spil om Enhver. Skuespiller ved ABC-teatret, Frdbg. Teater, Tivoli Teatret, Aalborg Teater, Det ny Scala, Odense Teater, Det ny Teater, Folketeatret, Comediehuset, Gladsaxe Teater og Alléscenen. Medstifter af Holbergspillene i Den gamle By i Århus 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespiller Forbund 1964, formand fra 1969; medl. af bestyrelsen for Dansk teaterunion og for Nordisk teaterunion; medl. af Det nordiske skuespillerråd. Gramexrådet, Vasakomiteen; formand for Dansk Skuespiller Forbunds hjælpefond, jubilæumsfond og rekreationshjem. Medl. af bestyrelsen for Mogens Wiethfonden, Osvald Helmuths jubilæumslegat, Per Knutzons mindelegat m. fl.

Hovedroller: Arv i Henrik og Pernille; Henrik i Den Vægelsindede; Bondedrengen i Den pantsatte Bondedreng; Erasmus i Erasmus Montanus; Curly i Oklahoma; Rosillon i Den glade Enke; Hines i Pajama Game; Rigault i Nederlaget; Gerstein i Stedfortræderen; Schultz i Cabaret. Iscenesættelser: Pajame Game; Hvem er bange for Virginia Woolf; Dagens ret; Av for katten. Adresse: Hostrups Have 48,1954 Kbh V. Sommerbolig: Gershøj, 4050 Skibby.

PERMILD Verner Ove litograf, oldermand; f. 31/1 1921 i Kbh; gift 15/4 1946 (ægteskabet opløst) m. Jytte P. f. Ludvigsen, f. 27/9 1926 i Kbh.

Student (Akademisk kursus) 1943; s. å. udlært hos Andreasen & Lachmann litografisk anstalt. Arbejdet som kunstkobber-trykker hos Langwagen & Stavngaard 1944-47; undervist på Kunstakademiet, grafisk skole 1952-54. Initiativtager til og medstifter af Permild & Rosengreen litografisk anstalt, 1947, medindehaver indtil 1967, derefter eneindehaver. Medl. af bestyrelsen for Dansk Litograflaug 1957, viceolder-mand 1965, og efter fusion mellem Kemigraflauget i Danmark og Dansk Litograflaug 1970, oldermand for Reprolauget i Danmark. Medl. af repræsentantskabet for Håndværkerforeningen i Kbh fra 1957, Håndværksrådet 1966 og Dansk Arbejdsgiverforening 1966; medl. af fagkomiteen for Litograffagets skole fra 1958 og af Det faglige Fællesudvalg for Kemigraf- og Litograffaget fra 1961; medl. af forretningsudvalget for Kemigraf- og Litograffagets lærlingeskole fra 1962 (fra 1970 Repro-teknisk fagskole), formand fra 1969; formand for Litograffagets svendeprøvekommission 1962-72, derefter formand for Reprofagets svendeprøvekommission fra 1973. Medl. af repræsentantskabet for Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Håndværk og Industri fra 1964, formand 1967-68, medl. af foreningens bestyrelse 1968 og s. å. formand; medl. af forretningsudvalget for arbejderhjemmet Fredenshus fra 1965, af bestyrelsen for Varelotteriet fra 1969, af bestyrelsen for den selvejende institution Håndværkerskolehjemmet i Kbh fra 1969. Medl. af bestyrelsen for Fabrikant Axel Jensen og hustru Laura Jensens legat fra 1968; medl. af bestyrelsen for Amager Turistforening 1959-71, næstformand 1964-71; medl. af det bykulturelle udvalg i Dragør 1958-60, af Dragør fredningsnævn 1959-72 og af Dragør Museumsforenings bestyrelse fra 1959. President for Lions Club Dragør-St. Magleby 1965-66. Medl. af bestyrelsen for Andelsforeningen Håndværkerbyen Valby Værkstedsby I fra 1953, formand fra 1969, af repræsentantskabet for Dansk Købestævne, Fredericia fra 1968 og af forretningsudvalget fra 1970; medl. af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skoler.

Kbh fra 1966, næstformand fra 1972, formand for skoleudvalget s. å. Medl. af Nordisk Reproduktionsråd, Helsingfors 1967, af Nordisk Grafisk Råd, Helsingør 1969 og Visby 1971; medl. af hovedbestyrelsen for Forening for Boghaandværk fra 1969, kasserer s. å.; medl. af komiteen til udvælgelse af »Årets bedste Bøger« fra 1969. Medl. af bestyrelsen for De grafiske Fags Sammenslutning fra 1972. Medl. af repræsentantskabet for Amagerbanken A/S samt af bestyrelsen for Signature Print A/S fra 1973. Adresse: Drogdensv. 1,2791 Dragør.

PERMIN O H oberst, K.DM., HTH., M.T.Kfh.p.p.; f. 12/2 1881 på Rugstedgaard i Ødsted sogn; søn af proprietær, senere lærer i Kbh, J M Permin og hustru Louise f. Mouritzen; gift 12/5 1910 m. Nancy P., f. 16/3 1882, død 1969, datter af apoteker Chr. Aarestrup og hustru Ida f. Kidde. Præliminæreks. (Kbhs univ.) 1897 ; sekondløjtn. 1901 ; premier-løjtn. s. å.; kaptajn 1913; kompagnichef til 1921; chef for Kongens Livjægerkorps 1917-19; udsendt af Røde Kors til fangelejrene i Tyskland 1919; sektionschef i generalstaben 1921-28; tjenstg. i den belgiske hær 1924; chef for 7. batl. 1928; oberst og chef Tor 3. regiment 1931 ; chef for 2. regiment 1932; chef for fodfolkets kornet- og løjtnantsskole og garnison-skommandant i Helsingør 1934; afsked 1942. Udenl. ordner: B.Kr.5.; N.St.0.31.; S.Sv.31. Adresse: Lille Fredensv. 6B, 2920 Charlottenlund.

PERMIN Ole-Christian generalmajor, K1., Fr. IX M.M., Hjv.Ft., HTH.p.p.; f. 28/7 1913 på Frdbg.; søn af oberst O H Permin (se denne) gift 23/4 1937 m. Vibeke P., f. 1/4 1913 i Hamburg, datter af Gustav Lembcke (død 1968) og hustru Marie-Louise f. Gram-Hanssen (død 1938). Student (Metropolitanskolen) 1913; polyteknisk studerende; indtrådt i hæren 1933; premierløjtn. i infanteriet 1936; generalstabskursus 1941-43; kaptajnløjtn. 1942; tjenstg. i krigsministeriet 1943-49; kaptajn 1945; kompagnichef ved danske livregiment 1949-51; stabschef ved hjemmeværnet 1951-57; oberstløjtn. 1952, til rådighed for hjemmeværnet 1957-61; oberst 1959; regionsleder, oberst i hjemmeværnetog chef for hjemmeværnsregion VI 1961-65; generalmajor i hæren samt chef for hjemmeværnet og hærhjemmeværns-insp. fra 1965.

Chef for Akademisk Skytteforenings terrainsportsafd. 1944-47 og for Christiansborg bataljonen 1944-45; formand for kbhvnske O-gruppers hjemmeværnsforening og medl. af hjemmeværnsforeningernes Kbhs-ledelse 1946-48; lærer i taktik ved forsvarsakademiet 1952-57.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1944-47; sekretær i Det krigsvidenskabelige Selskab 1945-50; medl. af hovedbestyrelsen for Fællesorganisationen af officerer i hæren 1952-56 og 1957-60. Præsident for De danske Brevdueforeninger fra 1968. Udenl. ordner: N.Hjv.Fm.; Sv.Hjv.M.1 og 2. Adresse: Kristianiag. 4,2100 Kbh 0.

PERMIN Per overlæge, dr. med.; f. 31/1 1913 i Kbh; søn af

Grosserer Carl J Permin (død 1960) og hustru Ellen f. chlichtkrull (død 1954); gift 3/5 1946 m. Jytte P., f. 28/7 1925 på Frdbg., datter af vicedirektør, cand. polit. Erik M Gormsen (se denne).

Student (GI. Hellerup) 1932; med. eks. 1939; dr. med. (Undersøgelser over Fibrinolytiske Enzymer) 1949; 1. reservelæge ved Kbhs kommunehospitals øreafd. 1953-58, ved Blegdamshospitalets øreafd. 1958, overlæge fra 1960. Adresse: Kildevænget 33,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Asserbo Plantage, 3300 Frederiksværk.

PERS Michael overkirurg, dr. med., R.; f. 1/8 1920 i Tisvildeleje; søn af læge, dr. med. Alfred Pers (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru Camilla f. Bramsen (død 1964); gift 31/7 1948 m. Us P., f. 1/5 1922 i Kbh, datter af stadsdyrlæge Oluf Nielsen (død 1966) og hustru Thyra f. Lykke (død 1973). Student (Birkerød) 1939; med. eks. 1947; Kbhs univ.s guldmed. 1951 ; dr. med. 1956; specialistanerk. i kirurgi og plastikkirurgi 1960; fra 1948 kirurgisk uddannelse ved kbhvnske hospitaler, samtidig frivillig assistent ved univ.s medicinsk-fysiologiske institut 1951-55; 1. reservekirurg ved rigshospitalets kirurg, afd. C 1959, plastikkirurg smstds 1962, overlæge ved plastikkirurg, afd. S fra 1964. Konsulent i plastikkirurgi ved

Kbhs amts sygehus i Gentofte 1959-68; privatdocent i plastikkirurgi ved Kbhs universitet 1962-71; lektor i kirurgi smstds 1971. Studierejser (plastikkirurgi): England 1952, 1954 og 1955-56 (British Council Scholar), Sverige 1955 og 1963, USA 1963 og 1967, Frankrig 1971.

Kasserer i Dansk kirurgisk Selskab 1960-66; medl. af bestyrelsen for Nordisk plastikkirurgisk Forening 1962-64, sekretær 1968-72; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi 1964-69; korresp. medl. af Société Française de Chirurgie Plastique et Reconstructive. Publikationer: Hyppigheden af stenrecidiv i galdeblæren (univ.s prisspørgsmål i klinisk medicin, 1950); Patofysiologiske forhold efter ureterocoliske anastomoser (disp., 1956); En introduktion til plastikkirurgien (1967); tidsskriftartikler om almenkirurgiske, fysiologiske og plastikkirurgiske emner samt lærebogsafsnit om plastikkirurgi (1971). Adresse: Malmøg. 3,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Fiskerbakken, 3220 Tisvildeleje.

PERS Otto landsretssagfører; f. 19/11 1897 i Kbh; søn af fabrikant Fritz Henrik Herman Pers (død 1900) og hustru Agnes Marie f. Andersen (død 1936); gift 8/11 1935 m. Ingeborg Ebba P., f. i Kbh., datter af møbelfabrikant Albert Peter Vilhelm Knudsen (død 1932) og hustru Amalie Margrethe f. Nielsen (død 1957).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1915; cand. jur. 1921; sekretær i finansministeriet 1921-26; tili, sagførerfuldm. 1921-26; landsretssagf. i Kbh fra 1926, møderet for højesteret. Medl. af bestyrelsen for 1. sagførerkreds 1943-47, formand for Lyngby konservative Forening 1941-43; medl. af Lyngby-Tårbæk sogneråd 1943-50, af Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse 1957-58 og af Lyngby-kredsens konservative repræsentantskab fra 1941 ; formand i bestyrelsen for A/S P Thomsens Magasiner og A/S Axel A Boldt; medl. af bestyrelsen for Vestindisk Handelskompagni A/S, Lidano A/S o.fl.a. handels-og industriselskaber samt for Dansk almennyttigt Boligselskabs afdelinger i Lyngby. I 25 år tilknyttet ledelsen af den danske jagthundesports forsk, organisationer og fra 1958 æresmedlem af Dansk' Pointer Klub; medl. af Dansk Jagtforenings repræsentantskab 1926-36 og 1952-65; formand for Dansk Jagtforenings æresret til 1965. Adresse: Ved Smedebakken 18,2800 Lyngby.

PERS LASSEN Erik fh. kontorchef, se Lassen Erik Pers.

PERSSON Johs. overingeniør, cand. polyt., R1.; f. 21/9 1912 i Gladsaxe; søn af snedker Nils Persson (død 1938) og hustru Johanna f. Larsson (død 1943); gift 5/9 1948 m. Oda P., f. 18/2 1923 i Tønder, datter af repræsentant Ejner Viggo Andersen (død 1955) og hustru Clara Cecilie f. Holm (død 1967). Student (Lyngby) 1931; cand. polyt. 1936; ekstraing. ved statsbanerne s. å.; ingeniør ved sporkontoret 1942; baneing. ved 2. distrikt, Århus 1947, afdelingsing. 1951 ; kontorchef ved 1. banekontor, Kbh 1958; overbaneing. ved 1. distrikt 1961; overing. ved banetjenesten 1970. Adresse: Toftev. 10 A, 2840 Holte>

PERSSON Karl Johan underdirektør; f. 4/8 1910 i Kbh; søn af fabrikant O Persson (død 1944) og hustru Mathilde f. Matthiessen (død 1971); gift 11/8 1945 m. Kirsten P. f. Jakobsen.

Realeks. 1927, bankeks. 1931, HD i bankvæsen 1934; ansat i smøreksportfirmaet V Stilling Andersen 1927; assistent i Landmandsbanken 1928, fuldmægtig 1947, kontorchef 1951, underdir. 1966; midlertidigt ansat i Skandinaviska Banken Stockholm 1943-44 og i Kommunekreditforeningen i 1945; tili, lærer på Handelshøjskolen i Kbh 1948-54. Adresse: Hvidkløverv. 22,2400 Kbh NV. Sommerbolig: Gyvelv. 19, Rørvig, 4500 Nykøbing Sjæll.

PESCHARDT E Ditz fabrikant, generalkonsul; f. 9/11 1897 i Ordrup; søn af fabrikant, vicekonsul Ditz Peschardt (død 1936) og hustru Thea f. Kuhn (død 1936). Udgået fra Ordrup gymn.; i købmandslære i Ringe på Fyn; uddannelse i frugtfirmaet Gyggenheim & Co., San Francisco 1922-23; derefter fuldmægtig i faderens firma, medindehaver 1926, eneindehaver af firmaet Ditz Peschardt & Søn 1936 indtil 1954, da sønnen, konsul Ditz Flemming Peschardt optoges som medindehaver; konsul for Nicaragua 1936, generalkonsul 1945.

Sektionsformand i Brancheforeningen for Danske Sukkervare-,Marcipan og Chokoladefabrikker 1949-68; vicepræsident i Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark 1949-68, kasserer for foreningens understøttelsesfond fra 1963 samt medl. af rådet fra 1968; medl. af bestyrelsen for Generalkonsul O H Svcnné's Legat, for Konsul Ditz Peschardt og Hustrus Mindelegat og for Direktør, Konsul Robert Gyldentorps Legat. Udenl. orden: Pr.Kr.2.

Adresse: Strandv. 229,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Sommerlystvej, 3250 Gilleleje.

PESCHARDT-HANSEN Holger civilingeniør, K.; f. 15/5 1896 i Middelfart; søn af arkitekt Niels Christoffer Hansen (død 1931) og hustru Dagmar f. Peschardt (død 1950); gift 1. gang 5/11 1921 (ægteskabet opløst 1945) m. Gudrun Agnete Suzette Lawaetz, f. 13/7 1896 på Skt. Croix, datter af dr. theol. H. Lawaetz (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Ingeborg Vilhelmine f. Wahl (død 1940); 2. gang 5/5 1956 m. Ruth P-H., datter af sognepræst Carl Hornbech (død 1933, se Blå Bog 1933) og hustru Olga f. Hansen (død 1908). Student (Vejle) 1914; cand. polyt. 1919; ansat hos rådg. civilingeniører Ludv. Birch og J O Pedersen-Krogboe 1920; tili, selvstændig rådg. ingeniørvirksomhed fra 1928; medindehaver af firmaet Birch & Krogboe, rådg. ingeniørkontor 1933-69, kommitteret i firmaet 1970-72.

Censor ved Danmarks tekniske højskole (varme og ventilation) 1939-70; medl. af bestyrelsen for Foreningen af raadgivende Ingeniører 1940-67 (formand 1949-67) og af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1945-51 og 1957-63; medstifter af og formand for bestyrelsen for Dansk Selskab for Opvarmnings- og Ventilationsteknik 1945-61, æresmedlem 1962; medl. af bestyrelsen for Lydteknisk laboratorium 1945-70, formand 1967-70, for statens byggeforskningsinstitut 1947-62, formand 1953-59, medl. af dettes repræsentantskab fra 1965; medl. af Gentofte kommunes bygningskommission 1952-63; næstformand i boligministeriets udvalg for bygningsopvarmning fra 1953; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954, af Danmarks naturvidenskabelige Samfund fra 1967; medl. af licitationskommissionen 1955-63.

Har ledet projekteringen af ingeniørarbejderne ved en lang række byggeforetagender, bl. a. sygehusene i Frederiksborg amt og i Ringkøbing amt, institutioner u. statens åndssvageforsorg, Palladium, universitetsinstitutter, anatomisk institut, zoologisk centralinstitut m. fl., radiohuset, lufthavnen i Kastrup, Statsanstalten for Livsforsikring, Danmarks tekniske højskole i Lyngby samt ved ændringer og ombygningsarbejder ved Det kgl. Teater og Det kgl. bibliotek. Adresse: Skovdammen 9,2880 Bagsværd. Sommerbolig: Udsholt Strand. 3230 Græsted.

PETER prins af Grækenland og til Danmark, RE.,Chr.XFr.M.; f. 3/12 1908 i Paris; søn af prins Georg af Grækenland og til Danmark (død 1957) og prinsesse Marie Bonaparte (død 1962); gift 9/9 1939 m. Irene, f. 4/10 1903 i Skt. Petersborg, datter af kejserlig hofsølvsmed Alexander Ovchinnikoff (død 1918) og hustru Lydia f.Zourlo (død 1967). Studeret ved Faculté de Droit, Paris universitet 1927-34; dr. jur. 1934; London School of Economies, London universitet 1935-36 og 1957-59; dr. phil. 1959; aftjent værnepligt i Danmark, rekrut i den kgl. livgarde 1932, sekondløjtn. 1934, la suite 1937, oberstløjtn. 1964; officer i den græske hær 1937, deltog i 2. verdenskrig i den græske hær på forsk, krigsskuepladser, oberstløjtn. (reserven) 1952; ekspedition til Indien, Tibet og Ceylon 1937-39; deltager i 3. danske centralasiatiske ekspedition 1950-54; ekspedition til Indien 1954-57 samt Henning Haslund-Christensen's mindemission til Afghanistan 1953-54.

Præsident for Reserve Officerernes Interallierede Konføderation CIOR (NATO) 1962-64. Vicepræsident i Fondation européenne de la Culture, Amsterdam 1964-74. Formand for bestyrelsen for Brask-Thomsen Holding A/S (tidl. Henriques & Løvengreens Handels- og Holdingakts.) og ærespræsident for Finansbanken A/S 1966; medl. af bestyrelsen for Finanz- & Investment Bank A/G, Zürich 1971 og for Brask-Thomsen Finance S.A., Luxembourg 1972. Videnskabelige arbejder: Les Coopératives agricoles danoises et le Marché Extérieure (Paris 1934); The Eternal Question (Kbh 1952); A Study of Polyandry (Haag 1963); The Science of Anthropology(Haag 1969). Hon. M.D. (Athen), Hon. Ll.D. (Salonica), Hon. M.A. (New York), Hon. Ph.D. (Kbh).

Adresse: Lille Bernstorff, 2820 Gentofte, Danmark, og Aixoni,

Glyphada, Grækenland,

PETERSEN Albert arkitekt; f. 1/11 1889 i Vejle; søn af sagfører H P Petersen (død 1928) og hustru Louise f. Petersen (død 1936); gift 18/10 1930 m. Ellen P., f. 27/9 1896 i Nykøbing F., datter af fabrikant Ernst Bruun (død 1941) og hustru Kirstine f. Jappe (død 1928).

Afgang fra Teknisk skole i Kbh og murersvend 1908; afgang fra kunstakademiet 1920; egen virksomhed i Nykøbing F. fra 1920; branddir. for Købstædernes alm. Brandforsikring 1933-70.

Medl. af bestyrelsen for Industri- og Håndværkerforeningen fra 1933; formand for svendeprøvekommissionen 1934-46, og for Teknisk skole 1936-69; boligministeriets tekniske konsulent for statsstøttet parcelbyggeri i Maribo amt 1946-60. Har opført stationsbygninger ved Maribo-Torrig jernbane, begravelseskapel på Nordre kirkegård i Nykøbing F., præstegård i Horbelev, Gunslev, Idestrup og Ø-Ulslev, alderdomshjem i Horbelev og Købelev samt silopakhus for Dampmøllen, Nye Danske's ejendom og centralbibliotek i Nykøbing F.; har forestået restaureringen af klosterfløjen og dennes indretning til præstebolig. Adresse: Slotsg. 37,4800 Nykøbing Fl.

PETERSEN Alfred fh. forbundsformand; f. 9/11 1895 i Flinterup, Holbæk amt; søn af arbejdsmand Hans Peter Petersen (død 1911) og hustru Ane Kirstine f. Olsen (død 1928); gift 29/8 1943 m. Gudrun P., f. 29/1 1904 i Mygdal sogn, Hjørring amt, død 1959, datter af gårdejer Valdemar Christiansen (død 1919) og hustru Karoline f. Madsen (død 1962).

Alm. skoleuddannelse; gennemgået forsk, kursus; kasserer for Landarbejdernes Fuglede afd. 1919; formand for samme 1926; næstformand for Landarbejdernes Holbæk kredsorganisation 1928; sekretær i Landarbejderforbundet 1933; viceforret-ningsfører i Dansk Arbejdsmands Forbund 1934, forretningsfører smstds 1946; formand for Dansk Arbejdsmands Forbund og for Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse (navneændr. i 1959 til hhv.: Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund og Arbejdsmændenes og Specialarbejdernes Arbejdsløshedskasse) 1957-64. Medl. af Store Fuglede-Lille Fuglede sogneråd 1925-33; medl. af bestyrelsen for A/S Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut 1959-64; formand for arbejdsteknisk skole 1958-64; medl. af Landsorganisationen, De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg 1959-64, af bestyrelsen for A/S Arbejdernes Landsbank 1960-64 og for dagbladet Aktuelt 1960-65. Adresse: Vesterv. 12,2600 Glostrup.

PETERSEN Alfred Milan kommandør, se Milan Petersen Alfred.

PETERSEN Allan direktør; f. 30/4 1920 i Gladsaxe; søn af kusk Hans Petersen (død 1951) og hustru Mary f. Thygesen (død 1959); gift 20/1 1951 m. Karen P., f. 20/12 1924 i Nørresundby, datter af politiassistent Jørgen Bøcker Jensen (død 1971 ) og hustru Marie f. Kjædegaard. Realeks. 1936; ansat i Dansk Kugleleje A/S SKF 1936-47; HD i udenrigshandel 1945; i New York 1947-49; exportchef i Scandinavian American Nylon Hosiery 1949, salgsdir. 1956 ved selskabets omdannelse til A/S, adm. direktør 1966-72. Censor ved Handelshøjskolens diplomprøve i udenrigshandel. Adresse: Søbrinken 6,2840 Holte. Sommerbolig: Anholt.

PETERSEN Andreas provst. R.; f. 18/2 1899 i Blans, Sønderjylland; søn af husmand Andreas Petersen (død 1933) og hustru Margrethe f. Christensen (død 1910); gift 1. gang 12/9 1925 m. Agnes P., f. 12/11 1895 i Grønbæk, død 1952. datter af gårdejer Hans Jørgensen (død 1935) og hustru Else f. Hjorth (død 1946); 2. gang 29/11 1953 m. Marie Christine P., f. 8/8 1914, datter af bagermester Sofus Nielsen (død 1951) og hustru Ingeborg f. Dam (død 1945).

Student (Dockers kursus) 1920; cand. theol. 1925; sognepræst i Vrads sogn s. å., i Olsker-Allinge 1928; provst for Bornholms vestre provsti 1937; sognepræst i Bjerringbro 1940; præst for Set. Jørgen-Mørvig danske menigheder i Flensborg 1948; kst. førstepræst for Sydslesvig i 1950; sognepræst i Neksø 1959-66; deltog i den første Verdenskrig 1917-18. Medl. af bestyrelsen for Det danske Missionsselskabs kredsforbund på Bornholm 1931-40, formand 1934-37; formand for Indre Mission på Bornholm 1932-40; medl. af bestyrelsen for den danske komité for nordiske studenter- og gymnasiastmøder på bibelsk grund 1935-38; formand for Bjerringbro realskole 1945-48; provstirepræsentant for Dansk Kirke i Udlandet 1942-48; medl. af bestyrelsen for »Arbejde Adler« fra 1950; formand for DKU's amtskomite for Bornholm fra 1959 og for Indre Missions kredsbestyrelse for Bornholm fra 1961; medl. af Grænseforeningens kredsbestyrclse for Bornholm fra 1965. Adresse: Kirkebakken 9, Tejn, 3770 Allinge, Bornholm.

PETERSEN Arne fh. forbundsformand; f. 3/3 1904 i Helsingør; søn af tapetserer og dekoratør Paul Petersen (dod 1929) og hustru Augusta f. Lundberg (død 1945); gift 13/1 1929 m. Ingeborg P., f. 29/4 1905, datter af trafikmester Axel Stavnbo (død 1947) og hustru Anna f. Andreasen (død 1923). Udlært som elektriker 1922; formand for Elektrikernes fagforening afd. 1, Kbh 1939-54; sekretær i Dansk Elektrikerforbund 1954, formand 1958-71. Medl. af elektricitetsrådet 1959-71, af LO's forretningsudvalg 1967-71, af forretningsudvalget for Centralorganisationen af Metalarbejdere 1967-71. Adresse: Jagtv. 212,2100 Kbh 0.

PETERSEN Bernt arkitekt; f. 11/1 1937 i Kbh; søn af maskinmester Kristian Petersen og hustru Mary f. Mencke Nielsen; gift 31/1 1959 m. Gerda P., f. 16/11 1937, datter af trafikkontrollør Ejner Christiansen og hustru Rigmor f. Mose. Udlært møbelsnedker med medalje 1957, hos snedkermester Werner Hansen, Nyborg; afgangseks. fra Kunsthåndværkerskolen, Kbh 1960. Medarbejder hos Grete Jalk, Mobilia og Hans ] Wegner; egen tegnestue fra 1963. Lærer ved Skolen for Brugskunst fra 1973. Studierejser til: Italien, Tyskland, Schweiz, Finland, Sverige og Japan. Officielle udstillinger: Kbhvns Snedkerlaug 1958-66. Dansk Brugskunst og Design's udstillinger 1971 og 1972. Deltaget i danske udstillinger i: England, Italien, Schweiz, Tyskland, USA, USSR. Medl. af I.D.D.'s bestyrelse fra 1969; medl. af bestyrelsen i Det Gamle Farums Venner fra 1972.

Møbler til Snedkerlauget v/ snedkermester Holger Nissen, Willadsens eftf.. Vejen, Olympiaden, München 1972, udstillinger for Brugskunst og Industriel Design. Modtog 1964 1. præmie i Dansk Skovbrugs konkurrence om nye møbeltyper i bøg. 1965 tildelt Johannes Hansens rejselegat, 1966 Illums Legat, 1969 Møbelfabrikantforeningens 1. pris på Møbelmessen, 1970 Dansk Kunsthåndværks årspris, 1972 L Foghts mindelegat, 1972 Nationalbankens Jubilæumsfond til studierejse til Japan, 1972 Statens kunstfond, arbejdslegat. Adresse: Søvej 1,3520 Farum.

PETERSEN Carl fh. minister; f. 1/5 1894 i Gundsølille ved Roskilde; søn af arbejdsmand J M Petersen og hustru Karen f. Kristiansdatter; gift 12/12 1916 m. Dorthea Kristine P., f. 2/6 1897 i Strandhuse ved Kolding, datter af gårdejer, sognefoged J P Jensen (død 1952) og hustru Mette Marie f. Holm (død 1960).

Arbejdsmand 1916-22; statshusmand fra 1922; minister for offentlige arbejder i det andet ministerium Buhl i 1945, i det første ministerium Hedtoft 1947-50 og landbrugsminister sept.-okt. 1950; minister for offentlige arbejder i det andet ministerium Hedtoft 1953, i ministeriet H C Hansen 1955, indenrigsminister 1955-57.

Medl. af Aagerup-Kirkerup sogneråd 1921-34, af socialministeriets arbejdsløshedsråd 1933, af folketinget (Socialdemokratiet; Store Heddinge kredsen) 1935-66 (formand for folketingsgruppen 1960-66), af folketingets finansudvalg 1945-47 og 1957-66, formand 1959-66, af det udenrigspolitiske nævn og Nordisk Råd 1960-66, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1957-66, af hovedbestyrelsen for De

samv. sjællandske Husmandsforeninger 1937 og af amtsrådet 1938-48; næstformand i skatterådet for Roskilde skattekreds 1934-45; formand for Roskilde amts grundforbedringsudvalg 1934, for De sammensluttede Husmandsforeninger i Kbhs amt 1937, for Roskilde amts- og bys sygehus 1938, for forretningsudvalget i Turistforeningen for Danmark 1966 og for Danmarks Turistråd 1967-69; medl. af landsskatteretten 1952-53. Adresse: Ågerup, 4000 Roskilde.

PETERSEN Carl J fh. dommer, Ri.; f. 1/5 1894 i Hørby, Holbæk amt; søn af købmand og kroejer Lars P Petersen (død 1956) og hustru Ingeborg f, Jensen (død 1920); gift 25/10 1921 m. Jacobine Antonie P., f. 14/1 1896 i Allerup, datter af politiassistent Jørgen Ploug Kjeldsen (død 1963) og hustru Elisabeth Karoline f. Vind (død 1923).

Student (Stenhus) 1913; cand. jur. 1919; dommerfuldm. i Tønder 1920; i Graasten 1923; dommer i Nibe købstad m.v. 1943, i Als Nørre og Sønder herreder 1949, i Sønderborg retskreds 1957-64.

Medl. af Graasten sogneråd 1929-43, formand 1931-43; formand for landvæsenskommissionen for Sønderborg amtsrådskreds 1949-64, for afvandingskommissionen 1954-64 og for fredningsnævnet 1957-64. Adresse: 6400 Sønderborg.

PETERSEN Eggert direktør, orlogskaptajn, dr. phil.; f. 26/5 1927 i Bovrup; søn af købmand H C Petersen (død 1950) og hustru Marie f. Eggertsen; gift 2/4 1955 m. pressefotograf Marianne Woldbye, f. 11/4 1923 i Kbh, datter af redaktør Ernst Woldbye (se denne) og hustru Ellen f. Siersted. Student 1945; søløjtn. 1949; kaptajnløjtn. 1954; cand. psych. 1956; orlogskapt. 1961; dr. phil. 1967. Næstkommanderende på korvetten Triton m.v. 1955-57; leder af mathsektionen m.v. i militærpsykologisk tjeneste 1957-59; i søværnskommandoens personaleafd. 1960-61; herefter uden for nr.; 1961 direktør for Landsforeningen for Mentalhygiejne, fra 1966 direktør for Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut og indtil 1970 general-sekr. for landsforeningen, 1970-71 formand for landsforeningens forretningsudvalg; lektor i sociologi med socialpsykologi ved Kbhvns universitet 1966-69; konsulent i udvælgelses-spørgsmål for Mellemfolkeligt Samvirke og leder af udvælgen af ulandsfrivillige 1968-71.

Næstformand for bestyrelsen i Studenterrådgivningen 1967-71 og i Ungdomsklinikken fra 1967; medl. af bestyrelsen for behandlingseksperimentet vedr. stofbrugere 1969; medl. af bestyrelsen for projekt Hus 1970-72; samt medl. af kortfilmrådet 1969-71.

Søe-Lieutenant-Selskabets sølvmed. 1956 for en afhandl, om atomvåbenes politiske og strategiske konsekvenser, selskabets medalje i bronze 1959 for afhandl. »Det tilbagetrykne periferiforsvar«. Endv. skrevet bogen: Magtens begrænsning (1959); Sanktioner og trivsel i et autoritært ledet socialt system (disp., 1967); Trivsel på arbejdspladsen I-II (hovedforfatter. 1968); Sociale, roller og trivsel (medforf., 1968); Indvidet og Systemet (1968); Alternativ til Nato - et dansk FN-forsvar (1969); Hvordan skabe trivsel på arbejdspladsen? (1970); Gæstearbejder i København (medforf., 1970); Mentalhygiejnisk rådgivning (medforf., 1970); Trivsel i Gladsakse skolevæsen I-V (medforf., 1971-72): I varetægt i fængsel (medforf., 1972); Samfundsstyret forskning (1973). Stofmisbrugerbehandling (medforf., 1974); en række psykologisk-vi-censk. rapporter og artikler bl. a. i »Mentalhygiejne« samt kronikker.

Adresse: Classensg. 36,2100 Kbh 0.

Sommerbolig: Stærsholm, Skafterup Mark, Sandved, 4700 Næstved.

PETERSEN Eigil Christian Franch kommandør, R'., HTS.; f. 6/1 1918 i Viborg; søn af ejendomsmægler Kaj Petersen (død 1958) og hustru Ane Marie f. Johansen; ugift. Student (Viborg) 1936; søløjtn. II 1940, søløjtn. I 1941, kaptajnløjtn. 1945, orlogskapt. 1951, kommandørkapt. 1957, kommandør 1962; med afbrydelser tjeneste på søartilleriet 1945-68; dansk forbindelsesofficer på Thule Air Base 1953-55; chef for søværnets artilleriskole Sjællands Odde 1955-57; elev på United States Naval War College 1957-58; næstkommanderende ved søartilleriet 1958-62; chef for søartilleriet og søværnets artilleriinsp. 1963-68; chef for Grønlands kommando og midlertidig kontreadmiral 1968-73; afsked efter ansøgning 1973. Medl. af forsvarets fabriksstyrelse og forsvarets materielnævn til 1968; formand for søværnets museums udvalg 1963-68; formand for Hovedorganisationen for Søofficerer m. fl. 1962-66; medl. af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd 1962-66.

Adresse: Skinfaxev. 14,8800 Viborg.

PETERSEN Ejler fh. stationsforstander. R1.; f. 24/2 1896 i Fredericia; søn murermester Rasmus Pedersen (død 1960) og hustru Johanne f. Jeppesen (død 1956); gift 22/8 1922 m. Elna P., f. 24/6 1897 i Ryomgaard, datter af rangerformand Niels Christensen (død 1920) og hustru Anna Lucie f. Ottzen (død 1947).

Realeks. 1912; elev ved statsbanerne 1913, trafikmedhjælper 1916, trafikassist. i Fredericia 1919, overtrafikassist. i Nyborg 1940, overtrafikkontrollør i Esbjerg 1945, stationsforstander i Korsør 1952-63.

Adresse: Gudrunsv. 8,2920 Charlottenlund.

PETERSEN Ejnar tobaksfabrikant, R.; f. 29/5 1904 i Horsens; søn af tobaksfabrikant Christopher Petersen (død 1952, se Blå Bog 1951) og hustru Anna f.Hansen (død 1956); gift 4/7 1944 m. Else P., f. 30/5 1914 i Horsens, datter af købmand Wald. G Brøchner og hustru Anna f. Bertelsen (død 1962). Udgået fra Niels Brocks handelskole; uddannet i tobaksbran-chen i Horsens, Svendborg, Holland og USA; medindehaver af Petersen & Sørensen, Tobaksfabriker 1933, eneindehaver 1952; formand i bestyrelsen og direktør for Petersen & Sørensen, Cigar- & Tobaksfabrikcr A/S fra 1957. Medl. af bestyrelsen for Horsens Handelsstandsforening 1935-51 (formand 1947-51), for Cigar- og Tobaksfabrikanter-nes Forening af 20. juni 1875 1939-68, for Skraa- og Røgtobaksfabrikanternes Forening fra 1939 og for Den jydske Handelsstands Centralforening 1949-52; formand for Horsens handelsskole 1947-51; formand for Den Borgerlige Stiftelse, Horsens fra 1960; medl. af bestyrelsen for Handelsstandens Hjælpekasse (kasserer fra 1952 samt formand fra 1959), af repræsentantskabet for Købstædernes Almindelige Brandforsikring (medl. af kontroludvalget fra 1964) og af bestyrelsen for Horsens Børneasyl. Adresse: Næsset 23,8700 Horsens.

PETERSEN Ellen Strange journalist, R.; f. 8/9 1913 i Fredericia; datter af guldsmed Holger Jensen (død 1954) og hustru Martha f. Nielsen (død 1952); gift 1. gang 8/4 1936 m. adjunkt S F Jerking, f. 23/5 1897 i Hjarup, død 1943; 2. gang 4/4 1959 m. professor O Strange Petersen f. 10/12 1905 i Kbh (død 1971, se Blå Bog 1970), søn af maskinmester Einar Petersen(død 1951)og hustru Kathrinef. Hansen(død 1964). Student (Kolding) 1932; journalist ved Jydske Tidende. Kolding 1932-49 (bortset fra ophold i Frankrig 1933-34) og ved Aarhuus Stiftstidende 1949-59.

Medl. af Kolding byråd 1943-49, af folketinget (Det kons. Folkeparti) 1959-73, af bestyrelsen for Dansk Journalistforening 1954-60, af repræsentantskabet for statens kunstfond fra 1964, af kvindekommissionen 1965, af overbevillingsnævnet 1968-70 af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1970-72, af bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1972.

Red. af: Kvinderne og Valgretten (1965). Adresse: Birketinget 14,8000 Århus C.

PETERSEN Erhart Brandt dommer; f. 19/3 1922 i Fredericia; søn af kondenseringsmester Anton Petersen (død 1951) og hustru Martha Marie f. Sørensen; gift 1. gang 11/8 1953 (ægteskabet opløst 1965) m. læge Birte Inger P., f. 14/10 1926 i Kbh, datter af direktør H C Andersen (død 1952) og hustru Sørine A.; 2. gang 6/11 1971 m. Sarolta Erzsebet P., f. 29/12 1929 i Ungarn, datter af dr. Ozskår Waller (død 1961) og hustru Etelka f. Bozsik.

Student (Tarm) 1942; cand. jur. 1949; sekretær i handelsministeriet 1949-52, tili, i forsikringsrådet 1950-52; dommerfuldm. ved civil- og kriminaldommerembederne i Viborg 1952-54, ved Kbhvns amts nordre birk 1954-55, ved Randers herredsret 1955-60, i Bogense 1961-65; retsassessor ved Odense byrets 1.oafd. 1965-71; kst. dommer i vestre landsret 1968; dommer i Århus by- og herredsret 1971; kst. dommer i østre landsret fra 1974.

Formand for husdyrvoldgiftretten^ 1971; formand for ankenævnet for huslejenævnene i Århus 1972; censor ved Handelshøjskolen i Århus 1972; formand for landvæsenskom-missionen for Århus amtskommunes 4. område 1973. Adresse: Naurv. 14,8220 Brabrand.

PETERSEN Erik fh. afdelingsingeniør, R.DM. p.p.; f. 17/9 1884 i Kbh; søn af grosserer Erik Petersen (død 1911) og hustru Christine f. Jensen (død 1944); gift 9/3 1917 m. Ingrid P., f. 24/9 1894 i Necochea, Argentina, datter af skibsreder Jacob Lillelund (død 1920) og hustru Kalle f. Bodholt (død 1949). Cand. polyt. (bygningsing.) 1908; sekondløjtn. ved fæstnings-artilleriet 1909; ingeniør hos stadsingeniøren i Kbh s. å.; ingeniør ved Roskilde kommune 1912; ansat ved statsbanerne fra 1916, ingeniørassist. 1918, baneing. af 2. grad 1921, af 1. grad 1936, afdelingsing., chef for statsbanernes sporkontor 1946-54.

Har været danske statsbaners repræsentant i de tekniske udvalg indenfor Den internationale Jernbaneunion (UIC) og Foreningen af mellemeuropæiske Jernbaneadministrationer; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste 1918-25 og af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1921-25.

Har 1960 udg. bogen Jernbanesveller og skrevet adskillige tekn. artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter; medarbejder ved Teknisk Leksikon for Industri og Håndværk. Udenl. ordner: B.L.H.4.; F.Æ.L.5. Adresse: Langebjærg 12,2850 Nærum. Sommerbolig: N-Strandvej 371,3100 Hornbæk.

PETERSEN Erik direktør, civilingeniør; f. 31/3 1913 i Kjellerup; søn af politifuldmægtig Peter Chr. Petersen (død 1967) og hustru Nina Nielsine f. Jensen (dod 1971); gift 23/3 1940 m. Edith P., f. 10/12 1916 i Frederikshavn, datter af skibsbygmester Peter Hjørne (død 1940) og hustru Mathilde f. Nepper (død 1932).

Elektriker 1927-34; tekniker i firmaet Pilar Radio 1935-36, ved Kalundborg radiofonistation 1936-37 og ved statsradiofonien 1937-45; løjtnant i ingeniørtropperne 1939; cand. polyt. 1945; ingeniør ved statsradiofonien 1945-47; ingeniør i Storno (Det Store Nord. Telegraf-Selsk.) 1947, overing. 1953, underdir. 1958, direktør 1968.

Medl. af bestyrelsen for Svenska Storno 1965-72 og for Storno Ltd. England 1967-72. U. Dansk Ingeniørforening; medl. af bestyrelsen for el-ingeniørgruppen 1957-61, næstformand 1961-62, formand 1962-64, af bestyrelsen for industrisektionen 1958-65 og for flyveteknikergruppen 1961-65; medl. af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse 1962-64. U. Akademiet for de tekniske Videnskaber: medl. af bestyrelsen for Radioteknisk Forskningslaboratorium 1953-66, formand 1966-67, af bestyrelsen for l.F.E.P. 1961-67 og for Elektronikcentralen 1967-73; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1967. Medl. af bestyrelsen for Elektronikfabrikantforeningen 1968-70, formand fra 1970; medl. af atomenergikommissionen fra 1966. af rumforskningsudvalget fra 1971, af Dansk Elektroteknisk Komite fra 1964, af forretningsudvalget fra 1968.vicepræsident 1970, præsident 1972; Industrirådets repræsentant i forsvarets materielnævn 1972.

Medredaktør af Radioteknisk Håndbog (1948) og af Radioteknik & Elektroakustik (1949). I redaktionskomiteen for Tidsskrift for Elektronik 1963. Adresse: Viggo Rothes V. 26,2920 Charlottenlund.

PETERSEN F Bredahl professor og tidl. præst, dr. phil. & dr. theol. h. c; f. 1/7 1905 i Fredericia; søn af mejeribestyrer Marinus Petersen (død 1947) og hustru Anna Louise f. Claville (død 1960); opfostret fra 1906 hos farbroderen, gårdejer Anders L Pedersen, Torup ved Skørping; gift 19/8 1930 m. Helen Marie P., f. 10/3 1908 i Forest City, Iowa, USA, datter af farmer John Lunstrum (død 1918) og hustru Hannah f. Green (død 1963).

Præliminæreks. (privat dimit.) 1924; udvandret til USA s. å.; Bachelor of Arts (Des Moines University) 1927; Master of Arts(University of Rochester) 1932; Bachelor of Divinity (The Colgate-Rochester Divinity School) 1932; dr. phil (University of Edinburgh) 1937; dr. theol. h. c. (Ottawa University, USA) 1953; Ford Foundation Fellow in Far Eastern Studies Institute (China and Japan) ved Florida State University i 1965: ordineret til præst 1929; præst ved Købnerkirken i Kbh 1932-55; tili, lektor i kirkehistorie ved Baptisternes teologiske seminarium i Tølløse 1938-55; præst ved Immanuelskirken i Århus 1955-57; professor i religion og kirkehistorie ved Crozer theol. Seminary, Chester, Pa., 1957-58; præst ved Seventh Baptist Church, Baltimore, Md„ 1958-63; professor i historie og statsvidenskab ved Baltimore Community College 1963-65. Professor i Modern European History u. National Defense Education Act's Instutite on Modern European and South East Asian Hist. and Civilisation, Towson State Coll. i 1966. Professor i filosofi ved Morgan State College, Baltimore fra 1965, emeritus professor fra 1975; Visiting Professor i historie ved Towson State College 1964-68 og ved Trinitarian College, Baltimore 1968-69. Radio-præst ugtl. WBAL, Baltimore 1961-63 og radio-professor om Great Issues, WBJC, Baltimore 1968-69.

Formand for Det danske Baptistsamfund 1949-55 og for Danmarks Frikirkeråd 1949-52; præsident for Europæisk Baptisk Federation 1949-52: generalsekr. for Europæisk Evangelisk Alliance 1952-57; medl. af Danmarks økumeniske Fællesråd 1949-54, af Baptisternes Verdensalliances kommissioner for religionsfrihed, internat, hjælpearbejde og evange-lisation 1955-60 samt af socialmin.s samarbejdsudvalg for hjælpearbejde i udlandet 1946-50 og inspektør for ministeriets kirketjeneste for flygtninge i Danmark 1945-50; generalsekr. for Baptisternes Europahjælp og direktør for Relief to Europe via Denmark 1946-55: medl. af Edinburgh universitetets General Council fra 1937; gæsteforelæser i USA 1937-38, 1947 og 1953; director of American Friend's Service Committee's Internat. Student Seminar, Bad Schwal-bach, Tyskland, 1954; medl. af American Society of Church History fra 1957, af American Academy of Political and Social Sciences fra 1960. af National Geographie Soc. fra 1964, af Society for Scandinavian Studies fra 1968, af Am. Academy of Religion fra 1969, af Phi Sigma Tau National Honor Society in Philosophy fra 1966, af Johns Hopkins Univ. Chapter of Phi Delta Kappa Educat. Soc. fra 1971, af American Academy of Religion fra 1971, af TR. Ordenen. Danmark fra 1957, af The Maryland Council of Churches' Board of Directors 1960-62; President of the American Association of University Professors, Baltimore Community College Chapter 1964-65; medl. af Faculty-Trustee Comm. for Morgan State College 1968-69 og formand for International Studies 1969-72; medl. af kollegiets senat (konsistorium) 1970-72. Gæsteforelæser ved Frikirkeligt theol. seminarium, Hamburg april 1972; gæstelektor ved Judson College febr. 1973. Har skrevet: Démocratie Ideas in 17th Century English religious Sects (Rochester, New York, 1932); Dr. Johannes Macchabæus - John Mac Alpin - Scotland's Contribution to the Reformation in Denmark (Edinburgh, 1937); Købnerkir-kens Menigheds Historie (Kbh, 1941): Billy Graham som han er (Kbh, Oslo og Uppsala 1954); har oversat: Billy Grahams Fred med Gud: redaktør af værket Danmarks Frikirker (1954); Research Findings toward a Dept. of Religion at Morgan State College (1971); en lang række artikler i danske og udenl. tidsskrifter. 1971 tildelt den tyske Wiehern medalje for humanitært hjælpearbejde efter krigen. Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: Villa Claville 1000 Green Hill Farm Rd., Reister-stown, Maryland 21136, USA.

PETERSEN Fritz landsretssagfører; f. 13/8 1899 på Birkeholm i Ølst sogn ved Randers; søn af proprietær R S Petersen (død 1945) og hustru Agnes Christiane f. Houmann (død 1955); gift 15/2 1942 m. Elsebeth P., f. 29/12 1922, datter af tømrermester L J Heller og hustru Sophie f. Larsen. Student (Randers statsskole) 1916; cand. jur. 1921; sekretær-ved vestre landsret 1921-22; fuldmægtig hos overretssagf. Chr. Ørum, Viborg 1922-26; landsretssagf. 1926; praksis i Vordinsborg 1926-70; kommunal revisor i Vordingborg landsogn 1929-33: medl. af sammes sogneråd 1933-38, af Vordingborg byråd 1938-70, borgmester 1950-58. I bestyrelsen for 3. sagførerkreds 1946-52: medl. af bestyrelsen for Kommunernes EDB-central og Sydsjællands museum til 1970. Adresse: Slotsg. 21.4760 Vordingborg.

PETERSEN Fritz proprietær; f. 23/8 1909 på Forhaabnings-lund, Ryslinge sogn; søn af proprietær, statsrevisor A Chr. D Petersen (død 1955, se Blå Bog 1955) og hustru Johanne f. Petersen (død 1946); gift 1. gang 1/7 1939 m. Ida Henriette P.. f. 23/6 1918 i Rudkøbing, død 1966, datter af landsretssagfører Harald Clausen (død 1961) og hustru Kirstine f. Petersen (død 1957); 2. gang 17/9 1967 m. Gerda P., f. 22/3 1926 i Ulfborg, datter af gårdejer Jens Damgaard Stenum og hustru Marie. Landvæsenselev 1924-28; på Næsgård agerbrugsskole 1928-30; forvalter på forsk, større gårde 1931-34; bestyrer på Forhaabningslund 1934-38; inspektør ved Fabers Fabriker, Ryslinge 1938, underdir. 1940, direktør 1942-55; direktør i Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb 1955, salgsdir. smstds 1965-69. Ejer af gården Forhaabningslund. gården Granlund i Gislev, skoven Fjellerup Kohave og Fjellerup Sø. Formand for Konservativ Vælgerforening i Ryslinge 1938-59, for Ryslinge Sogns Andelsmejeri 1954-64; medl. af Ryslinge sogneråd 1954-62, påny medl. af Ryslinge kommunalbestyrelse fra 1970; formand for Ryslinge Andclskasse fra 1967. Adresse: Forhaabningslund, 5750 Ringe.

PETERSEN Gerd Hiort keramiker, se Hiort Petersen Gerd.

PETERSEN Gert journalist; f. 19/8 1927 i Nykøbing F.; søn af fabriksarbejderske Karen Rolandsen.

Student (Nyk. katedralskole) 1945; historiske studier ved Kbhs universitet; journalist, medudgiver af »Dialog« 1953-60; fast medarbejder ved SF-bladet Minavisen fra 1960, redaktør 1962-67; redaktør af »Her og Nu« fra 1967. Medstifter af Socialistisk folkeparti 1958, medl. af partiets hovedbestyrelse fra 1961, formand fra 1974; medl. af folketinget fra 1966, af det udenrigspolitiske nævn fra 1968. Har skrevet: Vejen til socialismen i Danmark (1960); Veje til socialismen i vor tid (1966).

Adresse: Bækgården 4,2620 Albertslund.

PETERSEN G Aaskov redningsbestyrer, se Aaskov Petersen G.

PETERSEN Hans direktør, R.; f.4/10 1903 i Egernsund; søn af snedkermester Peter Petersen (død 1924) og hustru Cecilie f. Westen (død 1968); gift 22/10 1926 m. Sofie P., f. 5/6 1902 i Broager, datter af købmand Hans P Schmidt (død 1956) og hustru Marie f. Eriksen (død 1935).

Uddannet som købmand; læretid i købmandsgård i Broager 1918-22; eks. fra Den jydske handelshøjskole, Århus 1923; repræsentant for chokoladefabrik 1923-25, for Netzler Efterf. A/S (papir en gros), Sønderborg 1925-29, forretningsfører 1929, selskabets direktør fra 1932.

Medl. af Sønderborg byråd 1942-54, deraf 8 år som rådmand, af bestyrelsen for Sønderborg Handelstandsforening 1951-65. næstformand 1957-65; formand for Sønderborg handelsskole 1954-65; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening fra 1956. næstformand fra 1961 og af Provinshandelskammeret 1959-65; formand for Det faglige fællesudvalg for handelslærlinge i Danmark 1960-64; medl. af repræsentantskabet for kontor- og handelsfagenes arbejdsgiverforening fra 1964; medl. af tilsynsrådet for Sønderborg Bys Sparekasse fra 1959, formand fra 1962; næstformand for Sparekassen Sønderjylland i Sønderborg og formand for repræsentanskabet i Sparekassen Sønderjylland; medl. af bestyrelsen for Sønderborg handelsskole og handelshøjskole samt for handelskollegiet; medl. af bestyrelsen for Foreningen af grossister i Legetøj og for Jern-, Metal- og Kortevarebran-chens Kreditorforening; medl. af Sønderborg menighedsråd i 4 år, af byggeudvalget for Christianskirken, af fl. legatudv. m. m.; medl. af Sønderborg Rotary Klub. præsident 1956-57. Adresse: Alsg. 18,6400 Sønderborg.

PETERSEN Hans møller; f. 22/5 1885 i Odense; søn af møller J P Petersen (død 1935, se Blå Bog 1935) og hustru Emma Sakuntala f. Steenberg (død 1920); gift 25/10 1913 m. Ida Marie P., f. 4/6 1889 på Hedengaard, død 1953, datter af proprietær Carl Emil Suhr (død 1928) og hustru Laura Marie f. Møller(død 1919).

Uddannelse på Munke Mølle i Odense og i firmaet F C Sievers jr. i Haderslev; studieophold i amerikanske møllecen-trer 1909-10; direktør for Munke Molle 1911. forpagter 1917-18 og ejer af mølten fra 1919; efter Munke Mølles omdannelse til familieaktieselskab 1935 adm. direktør for dette, tili, formand for bestyrelsen 1935-72. Mcdl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1922-48, for Foreningen af Danske Handelsmøller 1929-58, formand 1941-48 og for Sammenslutningen af Danske Handelsmøller 1937-55, formand 1937-54; medl. af bestyrelsen for A/S Albani Bryggerierne 1949-63; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1946. Adresse: Munke Mølle, 5000 Odense.

PETERSEN Harald fh. civildommer og justitsminister, K; f. 27/1 1895 i Odense; søn af sagfører, kancelliråd C Petersen (død 1917) og hustru Hansine Methilde f. Madsen (død 1938); gift 3/9 1937 m. Olga Louise Amalie P., død 1973, datter af major, tobaksfabrikant Peter Frants Christoffer Madsen (død 1915) og hustru Andrea f. Petersen (død 1935). Student (Odense katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; byfogedfuldm. i Odense 1918; by- og herredsfuldm. i Middelfart 1919; sekretær i justitsministeriet 1920, fuldmægtig 1929; tili, fuldmægtig hos rigsadvokaten 1919-23 og sagførerfuldm. 1923-28; fl. gange kst. som politimester, by- og herredsdommer og som dommer i østre landsret; statsadvokat for Kbh 1932; justitsminister i xamlingsministeriet Stauning 1940-41; civildommer i Kbhs amts nordre birk 1941-65.

Formand for de af indenrigsmin. nedsatte kombinerede landvæsenskommissioner, næstformand i Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme til 1971, æresmedlem 1972; formand for Kbhs amts 1. landvæsenskommission 1941-65, for oprejsningsnævnet for Frdbg og Kbhs amtsrådskreds 1946-48, for Den danske Dommerforening 1955-65, for Odenseanersamfundet 1956-57; medl. af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund 1955-65 og af ankenævnet 1946-67. Adresse: Parkovsv. 50.2820 Gentofte.

PETERSEN Harald Morten forstander, R.; f. 21/6 1908 i Skerne, Nørre-Alslev; søn af gårdejer Frederik Petersen (død 1948) og hustru Anna Margrethe f. Jensen (død 1914); gift 1. gang 25/11 1944 m. Lis P., f. Kiærulff, f. 7/3 1919 i Kbh, død 1944; 2. gang 4/10 1946 m. Maggie Gerda P. f. Tipsmark, f. 9/9 1919 i Kbh, død 1966.

Cand. agro. 1933; s. å. assistent ved Landøkonomisk forsøgslaboratoriums afd. for forsøg med svin, heste og fjerkræ; assistent ved statens foderstofkontrol 1937, fuldmægtig 1943, inspektør 1949, forstander fra 1970. Sekretær for landbrugsmin.s tilsynsudvalg vedr. foderstoffer 1944-70, medl. af og formand for udvalget fra 1970; medl. af landbrugsmin.s udvalg vedr. lægemiddelholdige foderstoffer fra 1970; formand for landbrugsmin.s kommision af 26. marts 1971 til revision af foderstoflovgivningen. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af tjenestemænd ved institutioner under landbrugsministeriet 1962-70, tili, foreningens sekretær 1962-66; medl. af bestyrelsen for Foreningen til beskyttelse af videnskabeligt arbejde 1962-66 og af bestyrelsen for Forbundet af videnskabeligt beskæftigede akademiske tjenestemænd 1966-70.

Forfatter/medforfatter af »Erstatnings- og hjælpefodermidler«, »foderstofloven med Noter« og statens foderstofkontrols årsberetninger samt af en række håndbøger og faglige beretninger og afhandlinger, fortrinsvis vedr. foderstoffer, foderstoflovgivning og -kontrol. Adresse: Bredesvinget 34,2830 Virum.

PETERSEN Harriet Wulff kontorchef, cand. polit., R1.; f. 2/4 1902 i Ørbæk; datter af læge Marius Munk (død 1949) og hustru Kristine f. Grønnegaard (død 1948); gift 1928 (ægteskabetopløst).

Student (Høng) 1919; cand. polit. 1927; sekretær i landsover- skatterådet 1935; fuldmægtig i statens ligningsdirektorat 1941, ekspeditionssekr. 1946, tjenstg. kontorchef s. å., kontorchef 1954-69.

Adresse: Markv. 54,2400 Kbh NV.

PETERSEN Helge dommer, R.; f. 4/9 1913 i Starreklint; søn af lærer Jens Peter Petersen (død 1953) og hustru Anna f. Olsen (død 1953); gift 6/11 1948 m. Tove P., f. 14/6 1927 i Skjern, datter af graver Peder Christensen og hustru Helga f. Hansen.

Student (Haslev) 1932; cand. jur. 1939; fg. sekretær i Kbhs magistrat s. å.; dommerfuldm. i Vordingborg 1940, i Skjern 1946, i Haderslev 1952, i Ålborg 1957; dommer i Nakskov 1960, i Kalundborg fra 1968. Formand for overvoldgiftsretten i husdyrsager og for vejtaksationskommissionen for Maribo amt 1961-68, for landvæsenskommissionen for Vestsjællands amtskommunes 1. område fra 1968.

Adresse: Strandbakken 71,4400 Kalundborg.

PETERSEN Henning politimester, R.; f. 4/10 1914 i Kbh; søn af viceskoleinspektør Hother Petersen (død 1950) og hustru Karla Emilie f. Petersen (død 1966); gift 22/4 1941 m. Berit P., f. 18/8 1919 i Kbh. datter af maskinchef Marius Råschou (død 1959) og hustru Ingeborg f. Kristensen (død 1938). Student (Metropolitanskolen) 1933; cand. jur. 1940; sekretær i Kbhs skattedirektorat s. å.; fuldmægtig i Kbhs krisepoliti 1942, i Esbjerg politi 1943 og hos statsadvokaten i Sønderborg 1949; politifuldm. i Varde 1950, i Herning 1955; politimester i Sæby 1962, i Holstebro fra 1970; tili, medhjælper for statsadvokaten i Sønderborg 1952-53; studierejse i USA 1958. Formand for huslejenævnet i Varde 1953-55 og i Herning 1958-62; chefinstruktor i Civilforsvars-Forbundet 1956-62; medl. af bestyrelsen for 4. majkollegiet i Esbjerg 1945-62. Adresse: V F Welchs V. 3,7500 Holstebro. Sommerbolig: Lærkehuset, Vedersø Klit, 6990 Ulfborg.

PETERSEN Henning Anker direktør; f. 3/5 1926 i Århus; søn af mejeribestyrer Harald Petersen (dod 1956) og hustru Maren „Kirstine f. Frost; gift 3/3 1956 m. Karin Birthe P., f. 25/6 1928 i Århus, datter af overpolitibctjent Hans Mogensen (død 1959) og hustru Anna f. Østerhaab.

Lærling i Korn- og Foderstof Kompagniet A/S 1942, studieophold i England 1949, i USA 1953-54, prokurist 1958, underdir. 1960, vicedir. 1965 og fra 1970 medl. af Korn- og Foderstof Kompagniets direktion.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Korneksportører og for Danske Korn- og Foderstof Importørers Fællesorganisation; medl. af Kbhs Bedømmelses- og Vold-giftsudvalg for korn- og foderstofhandelen. Adresse: Spicav. 16.8270 Højbjerg.

PETERSEN Henrik Marius kontreadmiral, R'., HTS.; f. 23/2 1919 på Frdbg.; søn af købmand Marius Petersen (død 1936) og hustru Anna f. Petersen; gift 25/5 1949 m. Karin P. (dekoreret m. Chr. X Fr.M.), f. 2/5 1923 i Wimbledon, England, datter af civilingeniør Torkild-Stig-Nielsen (død 1973, se Blå Bog 1972) og hustru Fanny f. Stephensen. Student (Roskilde) 1938; søofficersskolcn 1938-43; søløjtn. 1943; kaptajnløjtn. 1949; orlogskapt. 1952; kommandørkapt. 1962; kommandør 1969; kontreadmiral 1972. Chef for minestryger 1945-46-, tjeneste i marinestab og forsvarsstab 1946-52; tjenstg. i kystjageren Huitfcldt 1952, i søværnsstabcn og forsvarsstaben 1952-59, i fregatten Niels Ebbesen 1959-60, i forsvarsstaben 1960-62; chef for 1. minelæggerdivision 1963; gennemgået Naval Command Course ved United States Naval War College 1964-65; chef for operationsafdelingen ved søværnets operative kommando 1965-68. for torpedobåd-seskadren 1968-71, for planlægningsafdelingen i hovedkvarteret for de allierede fladestyrker i Kiel-Holtenau 1972, for forsvarsstabens operationsstab 1972.

Medl. af bestyrelsen for Søe-Lieutenant-Selskabet 1947-48; lærer ved soofficersskolen i søkrigshistorie. strategi og taktik 1960-64; formand for Soofficersforeningen fra 1973; medl. af udenrigsmin.s nedrustningsudvalg, civilforsvarsrådet og forsvarets forskningsråd fra 1973.

Diverse sømilitære artikler og afhandlinger i danske og udenl. aviser og tidsskrifter. Prisopgave om skibstrafik i danske farvande i Søe-Lieutenant-Selskabet. Tildelt Søe-Lieutenant-Selskabets medalje i bronce. Adresse: Skt. Pauls PI. 12.1314 Kbh K.

PETERSEN Henrik Sejer generalsekretær, cand. jur.. se Sejer Petersen Henrik.

PETERSEN Henry G disirikistoldchcf, RL; f. 31/3 1910 i Nykøbing S.; son af snedkermester Oskar Petersen (død 1954) og hustru Emma Charlotte f. Larsen (død 1945); gift 17/3 1935 m. Ellen P., f. 6/11 1909 i Vordingborg, datter af togfører J V Bahlsted (død 1953) og hustru Thea Cecilie f. Hansen (død 1959).

PETERSEN Helge dommer, R.; f. 4/9 1913 i Starreklint; søn af lærer Jens Peter Petersen (død 1953) og hustru Anna f. Olsen (død 1953); gift 6/11 1948 m. Tove P., f. 14/6 1927 i Skjern, datter af graver Peder Christensen og hustru Helga f. Hansen. Student (Haslev) 1932; cand. jur. 1939; fg. sekretær i Kbhs magistrat s. å.; dommerfuldm. i Vordingborg 1940, i Skjern

Præliminæreks. 1925; toldelev 1926, toldassist. 1932, overtoldassist. 1947, toldkontrollør 1954, vicetoldinsp. 1958 (ved forsk, provinstoldstedcr. overtoldinspektoratet for østifterne og inspektoratet for øl- og spiritusbeskatningen), kontorchef i direktoratet for toldvæsenet 1965, chef for momsregistret 1967, chef for distriktstoldkammer 1 fra 1971. Lærer ved toldskolen 1947-67, censor smstds 1966-67; sekretær i overskyldrådct (nu statens ligningsdirektorat) 1937-48; redaktør af Dansk Toldtidende 1942-45; lærer på Ejendomsmægler-akademiet 1952-56. Vurderingsformand for Husum vurderingskreds 1948-67, for Østerbros vurderingskreds fra 1967; formand for skyldrådet for Kbh og Frdbg fra 1967, for det i Kbhs kommune i h. t. lejevurderingsloven nedsatte vurderingsankenævn 1967-73, for Kildevælds sogns menighedsråd 1950-63.

Har skrevet lærebøger i forbrugsbeskatning og kontrol hermed.

Adresse: Livøg. 13,2100 Kbh 0.

Sommerbolig: Skansev. 12, Reersø, 4281 Gørlev Sjælland.

PETERSEN H Ingvard forstander, R.; f. 9/3 1912 i Østofte; søn af rentier Laurits Petersen og hustru Petrea f. Hansen Krøll; gift 4/9 1943 m. Ruth P., f. 11/2 1920, datter af Jens Jensen og hustru Agnes f. Olsen.

Landbrugsuddannet; højskole- og landbrugsskoleophold; studeret ved landbohøjskolen 1937-40; assistent ved statens plantepatologiske forsøg 1940-46; afdelingsbestyrer ved statens ukrudtsforsøg 1946, forstander 1958; forstander for statens plantepatologiske forsøg 1960; studieophold i England 1948 og i USA 1953.

Medl. af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrel-sesråd fra 1960; formand for landbrugsmin.s nomenklaturudvalg fra 1961 og for plantesundhedsrådet fra 1963; medl. af Danmarks Naturvidenskabelige Samfund fra 1963, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1965 og af den europæiske plantebeskyttelsesorganisation (EPPO). Formand for professor F Kølpin Ravns legat 1965. Forfatter eller medforfatter til bøgerne; Hormonpræparaternes Anvendelse i Land- og Havebrug (1948); Ukrudt og Ukrudtsbekæmpelse (1950); Ukrudt (1950); Ukrudtsplanter og Ukrudtsbekæmpelse (i960); Ukrudtsbekæmpelse i Gartneri og Havebrug (i960); Jordbund og Plantevækst (1961). Hormonukrudtsbekæmpelsesmidlernes virkning på kulturplanternes spiring, udvikling og stofproduktion (1953, prisbelønnet fra Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab). Adresse: Lottenborgv. 2,2800 Lyngby.

PETERSEN Jens Louis administrator, forfatter, R.p.p.; f. 28/6 1922 i Kbh; søn af kontorchef i kirkeministeriet Louis Petersen (død 1956, se Blå Bog 1956) og hustru Alma f. Andreasen (død 1932); gift 1/6 1963 m. balletdanserinde Vivi Thorberg, f. i Kbh, datter af C C Thorberg (død 1971) og hustru Edith f. Koppen.

Student (Østersøgades gymn.) 1940; cand. jur. 1947; ansat som sekretær i undervisningsministeriet s. å., fuldmægtig 1959, ekspeditionssekr. i ministeriet for kulturelle anliggender 1964, tjenstg. udenfor ministeriet 1952-56 og fra 1959; teatersekr. ved Det kgl. Teater 1952, direktør ved sammes administration 1966-67. General manager ved ballettens turnéer bl. a. i USA og Canada i 1956, 1960 og 1965. Administrator for statens teaterskole i Kbh fra 1967.

Præsident for det danske IT1 (International Theatre Institute) Center fra 1963 og s. m. Bette Bjerregaard udgiver af dettes årsskrift Theatre in Denmark; medl. af ITIs eksekutivkomité og sammenslutningens vicepræsident fra 1973: dansk repræsentant i bestyrelsen fordet nordiske instruktørseminar (Vasa-seminaret) 1962-69; formand for Studenter-Sangforeningen 1969-73.

Medforfatter ved Studenterforeningens nytårskomedier 1947-53; fast medarbejder ved Blæksprutten siden 1949 og fra 1971 redaktør. Oversættelser indenfor opera, operette, musicals og skuespil. 1968-73 causcriserien »Apropos'er fra min pladehylde« i Danmarks radio; konsulent ved TV's undcrholdningsafd. 1972. Publikationer: Versestrofer og Visestumper (1949); Vers undervejs (1952); Derrovre fra ( 1968); Spillets Regler ( 1972); Dagens og Vejens Viser og Vers (1972); Fodspor (1973). Udenl. orden: Ø.Æ.F.52. Adresse: Trianglen 2,2100 Kbh 0.

PETERSEN Jes Christian direktør; f. 28/8 1919 i Perbøl. Bjolderup sogn, Åbenrå amt; søn af snedker Peter Petersen og hustru Helene f. Clausen (død 1922); gift 5/5 1944 m. Grete Marie P., f. 3/6 1922 i Holbæk, datter af farvehandler Georg Henrik Holsteen og hustru Marie Christence f. Larsen (død 1955).

Mellem- og realskolen i Holbæk; Købmandsskolen i Kbh; kontorelev på Holbæk Amts Andels Svineslagteri 1936; kontorassist. på Kødfoderfabriken Sjælland, Ortved, Ringsted 1939; bogholder i Wahl Asmussens Reklamebureau Kbh 1942. i Danske Securitas, Kbh 1943; driftsleder ved Kødfoderfabriken Midtjyden, Grindsted 1947; disponent i Esbjerg Kødfoderfabrik 1951; direktør for Fiskemelsfabriken Rønland A/S, Harboøre fra 1956; tili, direktør for Fiskemelsfabriken Vesterhavet A/S, Esbjerg 1960-67 og for Fiskemelsfabriken Hanstholm K/S, Hanstholm fra 1969.

Medl. af Lemvig byråd og viceborgmester 1962-70; formand for Lemvig Erhvervsråd fra 1971. Medl. af bestyrelsen i Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri fra 1964, formand 1969-73; medl. af Executive Committee for International Association of Fish Meal Manufacturers, London samt vicepræsident fra 1970, præsident fra 1973. Adresse: Vinkelv. 10,7620 Lemvig.

PETERSEN J Günther højesteretssagfører, dr. jur., se Günther Petersen J.

PETERSEN Johs. direktør; f. 15/9 1925 i Kbh; søn af revisor Kristian Petersen (død 1955); og hustru Dagny f. Petersen (død 1955); gift 22/8 1953 m. Ninna P.. f. 9/4 1933 i Kbh, datter af repræsentant Jakob Fisker og hustru Elise f. Nielsen. Handelsskoleuddannet i Danmark og Schweiz; tekstiluddannelse i England og Tyskland; derefter stillinger i England og USA. Direktør i Fyens Fjer Fabrik A/S 1959-65; medl. af direktionen i Nordisk Fjerfabrik A/S 1965, viccadm. direktør 1967, adm. direktør 1969.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Fjerfabrik A/S 1969 og formand for og medl. af bestyrelsen for selskaber i ind- og udland tilknyttet N.F. koncernen 1970. Endv. medl. af bestyrelsen for H O Langes Fond 1969, H O Langes Selchausdal Fond 1969. Nordisk Kollegium 1970; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber's finansråd 1969, af Industrirådets hovedbestyrelse 1972. Adresse: Hegelsv. 27,2920 Charlottenlund.

PETERSEN Jørgen kontreadmiral, K., HTS.p.p.; f. 17/1 1916 i Kbh; søn af professor, dr. phil. Julius Petersen (død 1931, se Blå Bog 1930) og hustru Ida f. Astrup (død 1945); gift 21/12 1941 m. pianistinde Elisabeth Klein, f. i Ungarn, datter af grosserer Henrik Klein (død 1956) og hustru Hedvig f. Stark (død 1961).

Student 1934; søløjtn. II 1939, søløjtn. I 1940, kaptajnløjtn. 1944, orlogskapt. 1950, kommandørkapt. 1954, kommandør 1962, kontreadmiral 1972; tjeneste i den engelske flåde 1944-45 og her gennemgået ubådschefskursus; adjutant hos chefen for søværnet 1945-46; ubådschef samt forstander for undervandsbådsskolen for søofficerer 1946-51; elev på den norske marines stabsskole 1951-52; tjenstg. i søværnsstaben 1952-56, i hovedkvarteret for de allierede styrker i nordregionen, Oslo 1956-57; assist. stabschef i den sømilitære NATO-planlægningsgruppe i Kiel, Tyskland 1957-59, chef for undervandsbådscskadren 1959-60 og for skoledelingen for kadetter 1960; chef for søværnsstabens opcrationsafd. 1960-64; stabschef ved søværnets operative kommando 1964-66; souschef ved forsvarsstaben 1966-69: midlertidig kontreadmiral med tjeneste som Naval Deputy hos den øverstkommanderende for de fælles forsvarsstyrker i Nordeuropa 1969-72; chef for søværnets materielkommando 1972.

Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; N.St.0.32.; P.I.D.H.I.; S.Sv.3'.; Stb.F.&G.St.; Stb.Kr.M.; Stb.l 939-45 St. Adresse: Duebrødrev. 16.4000 Roskilde. Sommerbolig: Klitgårdsv. 17, Hald, 3380 Dyssekilde.

PETERSEN Kai bankdirektør, R.: f. 26/11 1901 i Glostrup; søn af postbud Vald. Petersen (død 1961) og hustru Dagmar f. Bagge (død 1964); gift 25/6 1927 m. Emma P., f. Udesen. Præliminæreks. 1917; elev i De københavnske Forstæders Bank i Glostrup 1917, forflyttet til Taastrup afd. 1921; fuldmægtig smstds 1924; bogholder i hovedkontoret i Glostrup 1932, meddirektør 1937. adm. direktør 1950-72; kommitteret i bankens bestyrelse 1972.

Sekretær i Foreningen af Provinsbankfunktionærer paa Sjælland fra stiftelsen til 1937; medl. af Glostrup menighedsråd 1938-58; medl. af bestyrelsen for De Danske Provinsbankers Forening 1949-55. af repræsentantskabet for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1949-55, af bestyrelsen for Danske Provinsbanklederes Understøttelsesfond 1953-71 og af repræsentantskabet for Dansk Landbrugs Realkreditfond 1965; medl. af repræsentantskabet for Kbhs Brandforsikring. Adresse: Solvangsv. 34,2600 Glostrup. Sommerbolig: »Mettebo«, Vig Lyng, 4560 Vig St.

PETERSEN Kai kst. hovedkasserer i LO; f. 12/6 1914 i KM; søn af keramikarbejder Niels Peter Petersen (død 1932) og hustru Marie Kristine f. Chemnitz (død 1923); gift 7/12 1935 m. Jenny P., datter af værkmester Knud Poulsen (død 1959) og hustru Johanne f. Nielsen (død 1970).

Lager- og pakhusarbejder 1932-47; assistent i Lager- og Pakhusarbejdernes Forbund 1947, medl. af bestyrelsen 1948, næstformand 1949, formand 1950-56; faglig sekretær i Arbejdernes Oplysningsforbund 1956-58; medl. af forretningsudvalget i Landsorganisationen i Danmark fra 1958, hovedkasserer 1958-65, næstformand 1965-74, kst. hovedkasserer fra 1974.

Medl. af forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsrad; medl. af statens ferieudvalg; medl. af repræsentantskabet for Arbejdernes Landsbank, af bestyrelsen for forlaget Fremad; formand for styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene. Adresse: Ove Rodes PI. 1,2100 Kbh 0.

PETERSEN Kaj landsretssagfører, Hjv. Ft.; f. 20/3 1904 i Kbh; søn af snedkermester Jacob Petersen (død 1949, se Blå Bog 1949) og hustru Johanne Laurine f. Christiansen (død 1954); gift 1. gang 21/3 1931 m. Inger P., f. 30/9 1906 i Kbh, død 1960, datter af rektor Vilhelm A C Jensen (død 1952, se Blå Bog 1952) og hustru Olga Sophie Dorthea f. Abrahamsen (død 1936); 2. gang m. Manna Elise P., f. 26/3 1907 i Kotka, datter af direktør Hugo Ziiliacus (død 1929) og hustru Manna f. Warburton (død 1959).

Student (Vestre borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1928; landsretssagf. 1934, møderet for højesteret; juridisk rådgiver for valutacentralen 1936-38; offentlige og beneficerede sager 1939-63; medhjælper hos statsadvokaterne i Kbh 1966-74. Formand i bestyrelsen for A/S Cold Stores Holding Selskab, A/S Det danske Kølehus Cold Stores og Cold Stores Fond; medl. af bestyrelsen for danske og svenske kølehuse u. Cold Stores, A/S Kaj Neckelmann m. Tl.; medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1943-47 og Dansk-Islandsk Samfund fra 1957 (formand fra 1968); formand for Foreningen af beskikkede Sagførere i Kbh 1956-63 og for Udvalget af Importører i Autogummibranchen fra 1959; kompagnichef i hjemmeværnet 1949-64.

Har skrevet: Kommentar til Funktionærloven og artikler i juridiske tidsskrifter. Udenl. orden: I.F.3. Adresse: Aurehøjv. 1,2900 Hellerup.

PETERSEN K Helveg fh. minister, se Helveg Petersen K.

PETERSEN Knud direktør, civiløkonom, R.; f. 5/7 1914 i Kbh; søn af tapetserermester Valdemar Petersen (død 1928) og hustru Lydia f. Hansen (død 1934); gift 6/5 1938 m. Ingrid P.. f. 6/7 1915 i Hamborg, datter af prokurist Toxen Gjerulff (død 1969) og hustru Frieda f. Müller.

Realeks.; Handelshøjskolens diplomprøve i salg og reklame 1944; kontorlærling i A/S Schiønning & Arve 1931 ; assistent i Tuborgs Bryggerier 1934; reklamechef i Dansk Esso A/S 1945, direktionssekr. 1948, underdir. 1960; direktør for foreningen Oliebranchens Fællesrepræsentation 1968. Medl. af bestyrelsen for Salgs- og Reklameforeningen, Kbh 1954-64 (formand 1954-58); formand for Dansk Annoncør Forening 1961-73. Medl. af rådet vedr. foranstaltninger mod olieforurening af haver fra 1969, af handelsmin.s energispareudvalg fra 1973. Adresse: Gentofteg. 44,2820 Gentofte.

PETERSEN Knud Birkum amtslæge; f. 7/12 1921 på Frdbg.; søn af beregner Hans Laurits Petersen (død 1957) og hustru Carla f. Olsen (død 1969); gift 14/8 1948 m. Jonni P., f. 15/2 1922 i Slagelse, datter af repræsentant Peter Glambæk og hustru Kathrine f. Nielsen.

Student (privat dimit.) 1940; med- eks. 1948; ansættelser ved Skt. Hans hospital, Kbhvns amts tuberkulosehospital i Lyngby, centralsygehuset i Slagelse, Finseninstitutet m. fl.; lægeassistent ved statens seruminstitut 1954-60, ved rigshospitalets dermatologiske afd. 1960-63; embedslægeeks. 1960; specialanerk. i hud- og kønssygd. 1963; læge i sundhedsstyrelsen 1961-63; amtslæge i Holbæk 1963-70, i Sorø 1970. Konsulent ved revalideringscentret i Slagelse 1971. Studieophold i England 1960 og 1963.

Har skrevet tidsskriftartikler om medicinske, virologiske og dermatologiske emner. Adresse: Rødtjørnev. 21, Frederiksberg,4180 Sorø.

PETERSEN Knud Lehn arkitekt, R1.; f. 1/6 1890 i Odense; søn af arkitekt, kgl. bygningsinspektør J Wilhelm Petersen (død 1931. se Blå Bog 1931) og hustru Maria f. Gottschalt (død 1951); gift marts 1918 m. Karen P., f. 14/8 i Nykøbing S., datter af Købmand Carl Meyer (død 1923) og hustru Karen f. Berthelsen (død 1953).

Student (Odense katedralskole) 1908; tømrersvend 1911; bygningskonstruktør s. å.; afgang fra kunstakademiet 1918; egen arkitektviksomhed 1920, fra 1960 i kompagni med Erik og Ebbe Lehn Petersen. Kgl. bygningsinsp. for Fyn og de sønderjydske landsdele 1929-60; medl. af Odense byråd 1929-37; arkitekt for domkirken i Odense. Medl. af det særlige kirkesyn. Adresse: Læssøeg. 27,5000 Odense.

PETERSEN KO bankdirektør, R.; f. 9/4 1912 i Jægerspris; søn af skolebetjent Chr. Petersen og hustru Kamilla f. Nielsen (død 1956); gift 27/2 1938 m. Ella P., f. 9/2 1913 i Frederikssund, datter af gårdejer Jacob Werdelin (død 1955) og hustru Larsigne f. Hansen (død 1949).

Realeks. 1928; HD i bankvæsen 1940; ansat i Frederikssund & Omegns Bank 1928-35, The Royal Bank of Scotland, London 1935-36, Arbejdernes Landsbank, Kbh 1936-48; direktør i Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken, Næstved fra 1948.

Formand for bestyrelsen for De Danske Provinsbankers Forening og næstformand i Danske Bankers Fællesrepræsentation 1964-72; medl. af bestyrelsen for Grønlandsbanken og styrelsen for Byggeriets Realkreditfond; formand for Næstved handelsskole. Adresse: Lindebjerggårdsv. 24,4700 Næstved.

PETERSEN K Olaf professor, overlæge, dr. med.; f.5/12 1917 i Kjellerup; søn af malermester Vilhelm Petersen (død 1963) og hustru Dorthe Marie f. Pedersen (død 1970); gift 4/9 1945 m. Else P., f. 27/10 1924 i Charlottenlund, datter af cand. jur. E Falkmar og hustru Grete f. Dam-Nielsen. Student (Viborg) 1936; med. eks. (Kbhs univ.) 1944; uddannelse ved kbhvnske hospitaler 1944-45 og 1947-50; reservelæge ved Klaksvig sygehus, Færøerne 1945-46; reservelæge i søværnet 1946-47; 2. reservelæge ved radiumstationen i Kbh 1950-52; assistent ved Kbhs kommunehospitals røntgenafd. 1952-53; 2. reservelæge ved rigshospitalets røntgenafd. 1953-56, 1. reservelæge smstds 1956-59; overlæge ved røntgenafd. Kbhs amts sygehus i Gentofte fra 1959; professor i diagnostisk radiologi ved Kbhs universitet fra 1971; specialægeaut. i strålebehandling 1953 og i røntgendiagnostik 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk radiologisk Selskab 1956-60 og 1964-68 som formand. Vejledende speciallæge (røntgendiagnostik) i specialistnævnet og medl. af det radiologiske § 14 råd fra 1967; medl. af det lægevidensk. fakultetsråd fra 1970 og af dettes forretnings- og budgetudvalg fra 1971; medl. af fakultetsrådets post-graduate udvalg; formand for fakultetsrådets legatudvalg fra 1973.

Har skrevet: Precanccrous changes of the cervical epithelium in relation to manifest cervical Carcinoma. Clinical and histological aspects (disp., 1955): desuden artikler i lægevidensk. tidsskrifter, hovedsagelig om røntgenologiske og cancerologiske emner. Adresse: Ved Næsseskoven 12,2840 Holte.

PETERSEN Leif forfatter; f. 11/12 1934 i Hellerup: søn af tømrer Hans Kristian Petersen og hustru Ebba f. Stefansen; gift 22/7 1958 m. Inger-Lise P., f. 20/6 1933 i Vester Marie, datter af vognmand Ejnar Hjorth Hansen (død 1963) og hustru Elisabeth f. Kjøller (død 1966).

Kontoruddannet i Vilh. Christiansen A/S 1953-56; Kirkens Korshær 1958-60; Kunsthåndværkerskolen 1960-62; debut i Radioteatret 1963 (Jævndøgn). Medl. af bestyrelsen i Danske Dramatikeres Forbund fra 1967, i Debatteatret 1970-72; medl. af filmrådet 1969-71; formand for Kbhs Håndboldklub fra 1968. Litterære arbejder: Radioteater: Kaninerne (1964). Filejsens drøm (1966), dramatisering af Gustav Wieds Knagsted (1971), Morten genopretter matriarkatet (1973). Teater: Prøv det selv - Og nyd det (1967), dramatisering af Gustav Wieds Livsens Ondskab (1969), Alting og et posthus (1969), Nu går den på Dagmar (1970), Rene ord for pengene (1972), Revolution forbudt (1973). TV-teater: Efteraber (1970), Ved du hvad du skulle -? Gifte dig med Tulle! (1970), Kommunisten (1971). Film: Ti slips og et hjerte (1967), Det er nat med fru Knudsen (19711. Nu går den på Dagmar (1972). Tildelt Den danske radiospilpris 1969, Danske Dramatikeres Forbunds hæderspris 1970.

Adresse: Dybendalsv. 18B, 2720 Vanløse.

PETERSEN Lilly Helveg borgmester, se Helveg Petersen Lilly-

PETERSEN Lorenz kontorchef, Ri.p.p.; f. 20/7 1918 i Flensborg; søn af købmand Julius Petersen (død 1918) og hustru Martha Margretha Maria f. Wieland (død 1967); gift 9/12 1944 m. Vera R, f. 15/2 1920 i Stockholm, datter af telegrafkontrollør i Det Store Nordiske Telegrafselskab Arnold Pedersen (død 1951 ) og hustru Olga f. Smirnova. Student (Lyngby) 1937; cand. jur. 1944; fg. sekretær i finansministeriet s. à.; ansat i udenrigsministeriet fra 1945; vicekonsul i New York 1948; fuldmægtig 1950; chargé d'affaires a. i. i Djakarta 1956; ambassaderåd i Oslo 1959; ekspeditionssekr. 1961; chargé d"affaires a. i. i Peking 1961, i Athen 1963; generalkonsul i Chicago 1964; kontorchef 1972. Medl. af den danske delegation til FN's 23. og 24. generalforsamling (1968 og 1969). Udenl. ordner: Gr.G.13.; N.O.N.4.; N.St.0.22. Adresse: Vestre Paradisv. 139,2840 Holte. Sommerbolig: Kærmosegård, Skallebjerg, 5683 Hårby.

PETERSEN Niels fh. sognepræst; f. 15/1 1891 i Lyne; søn af gårdmand Benneth Petersen (død 1944) og hustru Karen f. Pedersen (død 1936); gift 9/6 1921 m. Kirstine P., f. 15/6 1895, datter af gårdmand Hans Futtrup (død 1922) og hustru Else M arie f. Andersen (død 1941 ).

Student (Ribe) 1909; cand. theol. 1916; højskole- og gymnasielærer i Høng 1917-20; sognepræst i Aale og Linderup 1921-23; valgmenighedspræst i Vallekilde 1923-40; sognepræst i Rønnebæk og Olstrup 1940, i Ølgod 1945, i Navr og Sir 1955-61. Årsvikar ved Struer statsgymnasium 1961-65. Har udg.: Menighed og Folk (1937); Grundtvigsk Menighedsliv og Ydre Mission (1939); artikler og afhandlinger i tidsskrifter og dagblade. Adresse: Norgesv. 39,4800 Nykøbing Fl.

PETERSEN Niels Christian overkirurg; f. 10/1 1924 i Sønder Omme; søn af dyrlæge P C Petersen (død 1966) og hustru Ella Marie f. Olsen; gift 30/3 1961 m. Ann-Marie P., f. 15/10 1935 i Åbo, Finland, datter af agronom Tor Emil Edvin Kuggas og hustru Helga Margareta f. Holmlund.

Student (Århus katedralskole) 1942; med. eks. (Kbhs univ.) 1951 ; kirurgisk uddannelse: Jönköping, Falköping, örnskölds-vik, Bispebjerg hospital, Gentofte amts sygehus 1953-56; plastik- og kæbekirurgisk uddannelse: rigshospitalet, afd. K, og Finseninstitutet 1956-58, Frenchay Hosp., Bristol 1958-60; 2. reservekirurg ved Odense amts og bys sygehus 1961-63; yderligere plastikkirurgisk uddannelse: Whiston Hosp., Liverpool 1965; 1. reservekirurg ved Århus kommunehospital 1965, herunder leder af plastikkirurgisk service fra 1967, overlæge smstds fra 1969. Speciallægeanerk. i plastikkirurgi 1965, i kirurgi 1967. Undervisningsassist. i kirurgi ved Århus universitet 1966-68, underviser 1968-73. Studierejser til Birmingham, Oxford, Glasgow og Bristol 1960, London og Bristol 1967, Uppsala 1970.

Redaktør ved Ugeskrift for Læger (Yngre Læger) 1955-58. I Foreningen af yngre Lægers repræsentantskab 1961-63; medl. af Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab 1955 og 63; formand for Kandidatforeningen, Odense amts og bys sygehus 1962-63; medl. af Lægeforeningens lægesekretærudvalg 1962-66; sekretær i Dansk Selskab for Hoved- og Halsonkologi fra 1970; medl. af bestyrelsen for Nordisk Plastikkirurgisk Forening fra 1971. Redaktør af »Medicus« 1971-72. Medl. af sundhedsstyrelsens § 14 udvalg (plastikkirurgi) fra 1973; formand for Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi fra 1973.

Tidsskriftartikler om det maligne melanom, kræftbehandling, sårbehandling, kirurgiens historie m.m. Adresse: Egå Havv. 6,8250 Egå.

PETERSEN Niels Helveg folketingsmand, se Helveg Petersen Niels.

PETERSEN Olaf fh. skoledirektør, K.p.p.; f. 15/4 1891 i Hillerød; søn af graver Anders Petersen (død 1939) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1930); gift 24/9 1918 m. Marie P., f. Hansen, f. 20/9 1891 i Fredensborg.

Lærereks. (Jelling) 1913; reserveintendant 1916-18; statens cetårige kursus 1922-23; studierejser i Sverige, Tyskland og Østrig; lærer ved Randers realskole 1913; lærer ved statens seminarieskole i Haderslev 1920; seminarielærer (statsseminariet i Haderslev) og skoleinsp. ved den til seminariet knyttede øvelsesskole (mellem- og realskole) 1923-39; skoledir. i Esbjerg 1939, i Kbh 1948-61.

Medstifter af Danmarks første skolecentral 1932; formand for skolecentralen i Haderslev amt 1932-39 og for Danmarks skolecentraler 1937-48; formand for Komitéen for kbhvnske Skolebørns Landophold og for Gabriel Jensens Ferieudflugter samt medl. af bestyrelsen for Børnenes Kontor 1948-61; rådg. medl. af repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm 1948-69; medl. af undervisningsmin.s udvalg vedr. oprettelse af et pædagogisk forskningsinstitut 1950; næstformand i bestyrelsen for Biaagaard seminarium 1955-69; medl. af forretningsudvalget for Kbhs aftenseminarium 1949-63; medl. af undervisningsmin.s prøveudvalg for optagelse i mellemskolerne i Storkbh 1948-59 og af dets læseplansudvalg af 1958 (1958-65); formand for skoleradioens repræsentantskab og medl. af dens arbejdsudvalg 1940-61; formand for undervisningsmin.s udvalg vedr. underlødig litteratur 1955-60; censor ved lærereks. (praktisk skolegerning) 1941-59; medl. af Bikubens tilsynsråd til 1961, af styrelsen for Thomas P Hejles ungdomshus 1956-69; formand for undervisningsmin.s arbejdsudvalg vedr. forsøgscentret i Rødovre 1961-64; medl. af tilsynsrådet for samme forsøgscenter 1965-69 (statens pæd. forsøgscenter).

Har skrevet: Linoleumssløjd og Undervisningsmateriel (1932); medudgiver af Danske Digterværker I -111 (1927); medarbejder ved Lærebog for Seminarier; Praktisk Skolegerning (1933); medredaktør af »Dit Barn - dets Fremtid« (1951) og »Opvækst og Ægteskab« (1966). Medforfatter til regnebogsserien: Regn og forstå (19561; medredaktør for bogværket »Greenland« (1970). Fl. artikler i pædagogiske tidsskrifter.

Udenl. ordner: F.Æ.L.4.; I.F.3.; N.St.0.2^.; S.N.3. Adresse: Slotsvænget 25,2800 Kgs. Lyngby. Sommer: Halk Strand, 6100 Haderslev.

PETERSEN Otto direktør, civilingeniør, R., D.r.K.M.; f. 9/1 1906 i Flensborg; søn af overingeniør Johannes Termand Petersen (død 1945) og hustru Anna Kirstine f. Nicolaisen (død 1948); gift 11/8 1934 m. Gudrun Helene P., f. 18/6 1910 i Nakskov, datter af skræddermester Anton Nielsen og og hustru Johanne f. Bonde.

Student (Flensborg) 1925; cand. polyt. 1931; ingeniør ved Nakskov Skibsværft 1932, leder af kalkulations- og bereg-ningsafd. 1940, ovcring. for skibstegnestuen 1949, prokurist 1951, underdir, 1958, adm. direktør 1959-71. Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Lolland-Falster afd. 1943-49, formand 1951-55: konservativt medl. af Nakskov byråd 1958-59; næstformand i Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 1961-71; censor i skibsbygning ved Danmarks tekniske højskole 1961-71; censor ved Danmarks ingeniørakademi 1968-71; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1964, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1966-73 og af sammes forretningsudvalg 1967-73, af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien 1966 og sammes arbejdsudvalg 1968, formand for sammenslutningen 1971-73: bestyrelsesmedl. i A/S Nakskov Skibsværft 1972; formand for bestyrelsen for Ejendomsselskabet Rosnæs 1968; medl. af bestyrelsen for Thrige-Nakskov Maskinfabrikker A/S 1970-71; formand for bestyrelsen for Burmeister & Wain's Skibsbyggeri A/S 1971. for Nordisk Diesel A/S, Nordisk Diesel Invest A/S og Glostrup Import Co. A/S 1973. Adresse: Strandv. 25,4900 Nakskov.

PETERSEN Otto oberst. R.; f. 24/5 1917 i Odense; søn af landmand Otto Petersen og hustru Inger Helene f. Petersen (død 1964); gift 11/6 1944 m. Varvara P., f. 13/9 1919 i Raklev, datter af rentier Ivan Banja (død 1962) og hustru Olga f. Ivanovna(død 1948).

Uddannelse til linieofficer på hærens officersskole 1941-46; uddannelse til elektroingeniør 1948-51. Som fritidsbeskæftigelse uddannet til trafikflyver og flyveinstruktør 1970. Oberst og ansat som chef for hærens signalskole fra 1972. Formand for Erhvervsflyvningens Sammenslutning 1972. Direktør for Flyveselskabet DANOPfra 1969. Adresse: Falkoner Allé 36.2000 Kbh F.

PETERSEN Otto Peter civilingeniør, R'., CFFH.p.p.; f. 24/4 1908 i Aaspe ved Bredebro; søn af landmand Frederik Th. Petersen (død 1939) og hustru Jensmine f. Petersen (død 1952); gift 31/10 1933 m. Maria Wilhelmine P., f. 31/10 1909 i Düsseldorf, datter af ingeniør Willy Pohl (død 1910) og hustru Emma f. Hillerup (død 1952).

Student (Tønder) 1927; hærens officersskoles specialklasses ingeniørkursus; studieophold på Civil Defence Staff College, Sunningdale, England 1951; premierlojtn. i ingeniøftropperne 1933, kaptajnløjtn. 1939; adjutant hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1940; fuldmægtig i krigsministeriet 1941; kaptajn 1942; chef for hærens bygningstjenestes 4. bygningsdistrikt 1946; kontorchef i krigsministeriet s. å.; brigadechef i civilforsvarskorpset 1950-54; direktør i Civilforsvars-Forbundet 1953-63; chef for CF-regionV 1963-73. Medl. af bestyrelsen for Citadelskirkcn 1946-50, af udvalget ang. Kronborgs istandsættelse og fremtidige anvendelse 1946-50; tilsynsførende med Fakse rekreationshjem 1946-50; medl. af indenrigsmin.s byggeudvalg vedr. civilforsvarets bygge- og anlægsarbejder 1951-53 og af dets sygehusbered-skabsudvalg 1960-63.

Har skrevet: Sprængstoffer I. Elementer ved Eksplosionsfor-egange; Sprængstoffter 11. Sprængstoffernes Teknologi. Udcnl. orden: Sv.C.F.F.M.2. Adresse: Lille Strandv. 12 B.2900 Hellerup.

PETERSEN Ove fagforeningsformand; f. 10/7 1903 i Kbh; søn af maskinarbejder Carl Petersen (død 1922) og hustru Louise f. Petersen (død 1962); gift 18/5 1930 m. Anna Irene P.. f. 8/5 1907 i Kbh.. datter af vejerassistent Jens Dusinius Nørgård (død 1934) og hustru Ane f. Mortensen. Udlært som maskinarbejder i Glasgow, Skotland 1922; formand for afd. 15 u. Kbhs Metal 1937-74. Arresteret sept. 1941, i vestre fængsel og Horserødlejren, sendt til tysk K.Z.-lejr 2. okt. 1943. hjemkommen herfra 31. maj 1945. Medl. af Kbhs borgerrepræsentation 1955, rådmand i magistratens 2. afd. 1962-74. Medl. af Metalarbejderforbundets hovedbestyrelse og forretningudvalg samt af Kbhs Metals bestyrelse, forretningsudvalg og strukturudvalg. Adresse: Torbenfeldtv. 19,2700 Brønshøj".

PETERSEN Peter direktør; f. 15/4 1919; gift m. Gerda P. f. Kronborg.

Uddannet ved bankvæsen, handel og industri; ansat i Det Danske Luftfartselskab A/S 1948, regnskabschef i Scandinavian Airlines System 1951, direktør 1960, tili, direktør i SAS-lnvest A/S 1962: direktør i De Forenede Kulimportører Holding Company A/S s. å., adm. direktor 1964; tili. adm. direktør i Caltex Oil A/S 1964-67 og i A/S Det Danske Kulkompagni 1968-72; fra 1967 adm. direktør i Texaco A/S og fra 1971 tili, i Texaco Holding A/S.

Medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Aeroklub 1951-62, for Kbhs Flyveplads 1953-59, for Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverforening 1960-62 og for SAS-Catering A/S 1961-62; medl. af bestyrelsen for Caltex Oil A/S 1964-67, De Forenede Kulimportører Holding Company A/S 1964-71; formand for bestyrelsen for Texaco A/S fra 1967 og for Texaco Holding A/S fra 1971; medl. af bestyrelsen for Scandinavian Coal Importers Federation fra 1969; medl. af repræsentantskabet for Kbhs Turistforening fra 1971. Adresse:Tranegårdsv. 11A,2900 Hellerup.

PETERSEN Poul fabrikejer, civilingeniør; f. 29/4 1889 i Frejlev ved Nysted; søn af lærer Carl Petersen; gift 11/5 1933 m. Gudrun Else P., f. 25/2 1911, datter af grosserer Chr. L Grønnegaard(død 1951).

Student (Nykøbing) 1907; cand. polyt. 1914; derefter ingeniør i Sverige og USA; påbegyndte 1922 egen en gros forretning i radio, senere udvidet bl. a. med fabriksanlæg (Neutrofon), indehaver af dette firma 1922-47; indehaver af Maskinfabriken Trepko, Tåstrup.

Adresse: Mosehøjv. 52,2920 Charlottenlund.

PETERSEN Poul teaterchef, skuespiller, R.; f. 21/9 1905 i Kbh; søn af bogholder Oluf R Petersen (død 1953) og hustru Ellen (død 1956); gift 2/10 1934 m. skuespillerinde Mime Fønss (se denne).

Student (Johannesskolen) 1925; universitetsstudier til 1929; Det ny Teaters elevskole 1930-32; skuespiller ved Det ny Teater 1932-33, ved Casino 1933-35, ved Odense Teater 1935-38, ved Aalborg Teater 1938-40, ved Frederiksberg Teater og Alléscenen 1941-45; direktør for Aalborg Teater 1945-54, for Aarhus Teater 1954-63, for Aalborg Teater 1965-68; skuespiller ved Odense Teater 1968, free lance fra 1969.

Næstformand for Privatteaterdirektørforeningen 1960-62; censor ved Det kgl. Teaters elevskole 1961 -63 og 1965. Hovedroller: Professor Dorn i Han sidder ved Smeltediglen: Elias i Paaske; Volpone i Volpone; Enhver i Det gamle spil om Enhver; Overlæge Ruhne i Nu er det Morgen; Pastor Manders i Gengangere; Provincialen i Det hellige Eksperiment; Plastic-Smith i Teenagerlove; Dr. Relling i Vildanden o. fl.; medvirket i fl. film. hørespil og TV.

Modtaget Ahlefeldt-Laurvigs legat 1937 og Teaterpokalen, Århus 1963. Adresse: Benediktev. 6, Hasseris, 9000 Ålborg.

PETERSEN Preben Poul direktør; f. 7/10 1913 i Kbh; søn af kørselsinspektør Poul Petersen (død 1942) og hustru Alma f. Wagner (død 1949); gift 18/9 1943 m. Annelise P., f. 26/12 1919 i Odense, datter af grosserer A G K Wichmann og hustru Marie f. Pedersen.

Realeks. 1929; handelsuddannet i firmaet Wandel Petersen, Roskilde 1929-33; ansat i Whitbread & Co. Ltd., London 1934-35; eks. fra Pitman's College, London 1935; studieophold i Hamburg 1935-36; på Handelshøjskolen i Kbh; løjtnant af res. 1943. Konsulatssekr. i det danske generalkonsulat, Göteborg 1943-45; prokurist i firmaet A G K Wichmann, Odense 1945; direktionssekr. i A/S Christiansholms" Fabriker 1955, adm. direktør 1961.

Medl. af repræsentantskab og bestyrelse for Danske Kulimportørers Association, af propagandaudvalget for det faste brændsel 1960-62. Formand for bestyrelsen for C W Loehrs Saltimport A/S (A/S Esbjerg Saltimport), Fredericia og for Fredericia Handels Kompagni A/S til 1970; medl. af bestyrelsen for I/S Kulalliancen, Kbh til 1968, A W Colding's Eftf. A/S, Kbh til 1970,0 J Olesen & Co. A/S, Kbh, Eterna-Olie A/S (Dansk Mineraloliefabrik), Birkerød til 1972, Cepotex A/S, Birkerød til 1972, Christiansholms Olie A/S. Adresse: Ny vej 10A, 1851 Kbh V. Sommerbolig: Kildebo.Slugtv. 16.3220 Tisvildeleje.

PETERSEN S A fh. distriktsingeniør, R., DM.; f. 15/7 1886 i Århus; søn af arkitekt P H Petersen og hustru Marie f. Johansen; gift 31/12 1912 m. Ingrid P.. f. 7/12 1889 i Lille Lyngby sogn. datter af købmand Theodor Falster (død 1889) og hustru Sanne f. Bruhn (død 1903).

Student (Østre borgerdydskole) 1905; cand. phil. 1906; cand. polyt. 1911: ingeniør i Elektricitets A/G, vorm. Schuchert & Co.. Nürnberg 1911-13; hjælpeing. ved telegrafvæsenet 1914; ingeniørassist. 1916: telegrafing. 1924; distriktsing. 1931 ; leder af post- og telegrafvæsenets 2. ingeniørdistrikt i Aabenraa 1920, af 1. ingeniørdistrikt i Kbh 1940-56. Adresse: Katrincdalsv. 44,2720 Vanløse.

PETERSEN Theodor højesteretsdommer, K1.; f. 5/2 1904 i Kbh; søn af landsdommer Axel Petersen (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Elisa f. Brandt (død 1948); gift 1. gang 24/6 1933 (ægteskabet opløst 1952) m. Esther P., f. 25/6 1913 på Frdbg., datter af højesteretssagfører Andreas Martensen-Larsen (død 1935, se Blå Bog 1935) og hustru Else f. Sommerfeldt; 2. gang 30/3 1954 m. Ulla Yvonne P., f. 2/2 1923 i Kbh, datter af formand Richard Larsen og hustru Annie f. Duus. Student (Østersøgades gymn.) 1922; cand. jur. 1929; fg. sekretær i justitsministeriet 1930, udnævnt 1933, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1941; kst. dommer i Kbhs byret s. å., udnævnt 1942; dommer i østre landsret 1950-57, retsformand 1956-57; dommer i højesteret 1957-74.

Sagførerfuldm. 1929-33; sekretær ved landsnævnet for børneforsorg 1933-36 og hos statsadvokaten for Kbh 1934; juridisk sekretær ved retslægerådet 1939; ekspeditionssekr. smstds 1937-41; medbestyrer af de Sehestedtske fideikommis-ser til 1956; medl. af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening. 1945-50 og 1964-70, af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1945-73, af bestyrelsen for Juristforbundet 1946-52 og af dansk komité for sammenlignende retsforskning 1952-71; suppleant i arbejds- og forligsnævnets formandsskab 1945; mæglingsmand 1946-72; medl. af retsplejeudvalget 1946-50; suppleant i domstolen for anke for tjenestemandssager 1947; censor ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1949-57; medredaktør af Juristens Domssamling 1945-50; midlertidigt medl. af landsskatteretten siden 1959, medl. fra 1962, medl. af overfredningsnævnet 1961-73, af voldgiftsretten for Bryggeriforeningen fra 1965, af eksekutivkomitéen for World Association of Judges 1966 og af sammes bestyrelse fra 1967, af forsikringsrådet fra 1970; formand for Kbhs kommunes voldgiftsret i tjenestemandssager fra 1970. Registreret blandt FN's »faet finding« eksperter til løsning af internationale konflikter 1968. Studieophold i England 1947.

Har skrevet: Retsliv og Retspleje i England (1949) samt artikler i fagpressen. Adresse: Fasanhaven 34,2820 Gentofte.

PETERSEN Victor redaktør; f. 26/5 1918 i Eskelund ved Brørup; søn af kogerske Kirstine Petersen; gift 5/4 1950 m. Kirsten P., f. 9/10 1928 i Nykøbing M., datter af maskinhandler Jeppe Mark og hustru Inger f. Overgaard. Ansætttelse ved »Vestkysten«, Brørup 1930-36; præliminæ-reks. (Vestjydsk gymn., Tarm) 1938. Stiftede Middelfart Dagblad 1938, udgiver og redaktør til 1943, da den tyske værnemagt tilintetgjorde bladet p.g.a. trykning af »Frit Danmark«; 1943-44 beskæftiget i Sverige ved skovarbejde samt kursus på Skurup Folkehögskola; journalist ved Göteborg Handels- og Sjöfartstidning 1944-45; samtidig ansat u. det danske gesandtskab med arbejde ved flygtningekartotekerne i Sverige; ansat ved Information 1945-46; studierejse i det nordlige Lapland juni-okt. 1946; udgiver af Morsø Avis fra 1946, af Ærø Avis 1949; chefredaktør af Svendborg Amtstidende 1949; overtog Ribe Stifts-Tidende og Stiftsbogtrykkeri 1950, der er udvidet med bogforlag; ejer af og direktør for Grafisk Fagforretning, der har kontaktkontorer fl. steder i Skandinavien. Styrelsesmedl. af og direktør for »Fondet Victor Petersens Willumsen-Samling« fra museets indvielse i 1969 og fondets kgl. konfirmation i 1970. Initiativtager til Nordisk Kunstfestival.

Litteratur: »lidt Digte« (1937). Artikler fra opholdet i Sverige og studierejsen i Lapland sign. med det illegale dæknavn: Fidusen.

Adresse: Ribe Stifts-Tidende, von Stockens Plads, 6760 Ribe. Sommerbolig: »Vilde Vesten«, Sønderho, 6720 Fanø.

PETERSEN Villy Posborg professor, overlæge, dr. med.; f. 2/2 1919 i Hornslet; søn af slagtermester Niels Posborg Petersen (død 1955) og hustru Mette Marie f. Jensen; gift 24/6 1944 m. Merete P., f. 9/3 1921 i Nysted, datter af landsretssagfører Ivan Damkier (død 1946) og hustru Esther f.

Student (Århus katedralskole) 1937; med. eks. (Kbhs univ.) 1944; guldmed. for prisopgave i klinisk medicin 1946; dr. med. (Århus univ.) 1952. Uddannelse i intern medicin, fortrinsvis ved Århus kommunehospital; assist. overlæge smstds ved med. afd. C 1960; Research Fellow, Dept. of Physiology, University of Cincinnati, USA 1953-54; overlæge ved med. afd. Ç, Århus kommunehospital og professor i intern medicin ved Århus universitet fra 1965.

Har skrevet: Fosfolipoidfraktionerne i plasma (disp., 1952) samt en række tidsskriftartikler om klinisk-metaboliske emner og nyresygd. Tildelt Hagedorn-prisen 1968,. Adresse: Vestervang 7,8000 Århus C.

PETERSEN Vincent direktør, translatør, R1.; f. 7/4 1909 i Kbh; søn af vognstyrer Thorvald Petersen (død 1960) og hustru Kirstine f. Andersen (død 1950); gift 20/12 1942 m. Else P., f. 26/4 1919, datter af bankdirektør Thorkild Kjeldsen (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Asta f. Paulsen. Realeks. 1925; translatøreks. i engelsk 1936; forsk, handelsek-saminer, herunder Handelshøjskolens diplomprøve 1948; ansat i Det Danske Petroleums Akts. (nu Dansk Esso) 1925, i A/S Kryolith Mine og Handels Selskabet 1929; kontorchef i Kryolitselskabet Øresund A/S 1940, direktionssekr. 1946, prokurist 1948, direktør smstds 1953, adm. direktør 1956. Medl. af Industrirådet fra 1967, af tilsynsrådet for Bikuben af repræsentantskabet for Privatbanken i Kbh, af bestyrelsen for A/S De Private Asurandører, A/S De forenede Bryggerier, Nordisk Mineselskab A/S (formand fra 1959), Arktisk Minekompagni A/S (formand fra 1961), A/S Alfred Benzon. Dansk Salt I/S, KKKK A/S (formand fra 1970), Odense Marcipanfabrik A/S (formand fra 1968; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme og Alfred Bcnzon's Fond. Adresse: Adolphsv. 35,2820 Gentofte.

PETERSEN Åge redaktør; f. 27/9 1915 i Middelfart; søn af former Thomas Petersen og hustru Hertha f. Andersen (død 1942); gift 20/5 1939 m. Laura P., f. Christensen, f. 2/9 1916, plejedatter af fabriksarbejder Holger Jørgensen. Forskole, højskoleuddannelse og selvstudium af sprog; typograf 1936; journalist 1943; leder af Danmarks radio's lokaludsendelser fra Fyn 1960; redaktør af distriktsbladet Melfar-Posten 1973.

Medl. af Middelfart byråd fra 1946; landsformand for Socialdemokratisk Presseforening 1954-60 og for Danske Journalisters Fællesrepræsentation 1956-58; medl. af bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet 1954-62, af radiorådet og dettes programudvalg 1958-59; formand for Middelfart museum og Middelfart byhistoriske arkiv; desuden en række lokale o. a. tillidshverv.

Forfatter til bøgerne: I Tranlygternes Skær; Hindsgaul; Claudius Madsen - soldat og journalist; Håndværkere i det gamle Middelfart; H C Andersens protegé; Fra strømpeskaft til sparekasse; Vi i Middelfart og vore rådhuse; 50 års virke; Andersens store forretning; Marsvin og marsvinsjægere; Grimmerhus; Niels Bugge og Middelfart, m. fl. Adresse: Skovg. 9,5500 Middelfart.

PETERSLUND P M advokat; f. 9/2 1902 i Tøving på Mors; søn af gårdejer Martin Sørensen (Peterslund) (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Marie f. Kristensen (død 1940); gift 31/1 1937 m. Marie P., f. 27/11 1906 i Guderup på Als. datter af købmand Jørgen Petersen (død 1955) og hustru Marie Margrethe f. Frandsen (død 1956).

Uddannet ved praktisk landbrug 1916-27; elev på Tommerup højskole 1918-19 og på Dalum landbrugsskole 1922-23; forvalter på Peterslund 1923-27; samtidig sekretær i Morsø skatteråd og i Sammenslutningen af Mergelselskaber i Danmark; student (Akademisk kursus) 1930; cand. jur. 1937; sekretær i' statens jordlovsudvalg og tili. fg. sekretær i landbrugsministeriet 1937-42; sagførerfuldm. i Nykøbing M. 1942, sagfører smstds fra 1944; tili, auktionsleder i Nykøbing M. købstad m. v.

Vurderingsformand for Mors østre vurderingskreds fra 1953; medl. af skyldrådet for Viborg amts nordre skyldkreds fra 1959; medl. af repræsentantskabet for Morsø ungdomsskole: formand for Morslands Udstykningsforenings legatbestyrelse; formand for foreningen Det frie Nord's afd. på Mors 1940-45; præsident for Rotary klubben i Nykøbing M. 1958-59; medl. af bestyrelsen for 6. advokatkreds 1958-61, for Foreningen af praktiserende Advokater i gammel Thisted amt til 1972. for A/S Sallingsund Færgefart, for Morsø Sdr. Herreds Plantage A/S og for Plantningsselskabet Legindbjer-ge A/S; medl. af advokatnævnet 1961-69. Adresse: Rørsangervej, 7900 Nykøbing M.

PETERSSON M Walther arkitekt; f. 31/3 1916 i Tveje Merløse; søn af overbibliotekar Age Petersson (død 1950) og hustru Johanne Nielsine f. Christensen (død 1963); gift 14/11 1942 m. Eisa Maria P., f. 1/4 1920 i Odense, datter af skibsprovianteringshandler Joel Leonhard Christensson (død 1940) og hustru Karen Olga f. Poulsen (død 1968). Student (Ålborg katedralskole) 1936; bygningskonstruktør (Ålborg) 1940; afgang fra kunstakademiets bygningsskole 1944; medarbejder ved tegnestuer 1939-54, bl. a. prof. Kay Fisker (1942-44) og statsministeriets Grønlands-departement (1950-54), herunder byggeleder i Angmagssalik 1950, ved statens byggeforskningsinstitut 1954-57, herunder general-sekr. for »Byggeugen 57«; direktør for Træbranchens Oplysningsråd fra 1957.

Generalsekr. for det første »Nordiske Symposium om Trækonstruktioner« 1970. Medl. af bedømmelseskomiteen for træbranchens arkitektur- og hæderspris: Træprisen, fra 1958 og af legatbestyrelsen for træbranchens forskningsfond for ingeniører: Træfonden, fra 1961.

Redaktør af træbranchens teknisk-oplysende og kulturhistoriske pjeceserier.

Arbejder: bolig-, institutions- og fabriksbyggeri; typografisk tilrettelægning, forskning af enfamiliehuse, artikler og foredrag om byggeri, træ og træoplysning fortrinsvis i Skandinavien. Adresse: Åbrinken 199,2830 Virum.

PETRI Axel fabrikant, civilingeniør, R.; f. 9/8 1902 i Kbh; søn af fabrikant, cand. pharm, og mag. scient. Christian Petri (død 1955) og hustru Elisabeth f. Topsøe-Jensen (død 1971); gift 15/9 1928 m. Jone P., f. 14/4 1905 i Kbh, datter af direktør for statsfrøkontrollen K Dorph-Petersen (død 1937, se Blå Bog 1937) og hustru Thora f. Madsen (død 1967). Student (Schneekloths skole) 1920; cand. polyt. 1926; videre uddannelse i Tyskland og Frankrig 1926-27; ansat i Chr. F Petri Kemisk Fabrik 1927, medindehaver 1947, eneindehaver 1956-73.

Medl. af bestyrelsen for Bakkehuset - Dansk Litteraturforening 1937, æresmedlem 1972; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Frugtvinsfabrikanter i Danmark 1942-56, af forsk, udvalg under Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945-61, af Commission Nationale Danoise des Industries Agricoles 1950-64, af bestyrelsen for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 1951, formand 1965; medl. af bestyrelsen for Legatet 6. nov. 1897 fra 1953; formand for bestyrelsen for Adam Jørgen Henning Walkendorff Stiirup's Legat 1955; medl. af bestyrelsen for Bakkehusmuseet 1963. Har skrevet: Erindringsbilleder (1952); Gennem det gamle Paris (s. m. Erik Petri, 1957); forsk, artikler bl. a. om fundet og udgravningen af Marie Grubbe's Borrehus, Den unge Ludvig Holbergs møde med Marie Grubbe, P A Heibergs grav i Paris m. m. Adresse: Dalgas Boulevard 29,2000 Kbh F.

PETRI Svend prosektor, dr. med., R.; f. 18/7 1895 i Nørre Aaby; søn af kommunelæge Alfred Petri (død 1947) og hustru Marie f. Gjerløff (død 1928); gift m. Inger P., f. Høyrup, ægteskabet opløst.

Student (Metropolitanskolen) 1914; demonstrator anatomiæ 1918-19; med. eks. 1922; assistent ved Bispebjærg hospitals patologiske institut 1922-27; dr. med. 1926; reservelæge ved Bispebjærg hospitals med. afd. B 1927; prosektor ved universitetets patologiskanatomiske institut 1927, fast ansat 1. prosektor 1929; prosektor ved kommunehospitalet 1931-65, vedØresundshospitalet 1965-69; læge ved Dansk Folkeforsik-ringsanstalt 1931-66; lektor i pathologisk anatomi ved Danmarks tandlægehøjskole 1942-50 ved Kbhvs univ. 1944-65; studieophold i udlandet.

Censor ved med. embedseks. i normal anatomi 1927-33 og i pathologisk anatomi 1943-44; mikroskopiker for Cancerkomitéen 1929-38; deltog i konkurrencen om professoratet i pathologisk anatomi 1928; privatdocent 1931-39; stifter af og medl. af bestyrelsen for Danske Vævspathologers Organisation fra 1932, formand 1942-46; specialistanerk. (pathologisk anatomi og vævsmikroskopi) 1933; privatmikroskopiker 1929-71.

Har skrevet: Undersøgelser over Wrights Blodpladeteori (disp., 1926); mange arbejder over hæmatologiske og pathologiskanatomiske emner samt indenfor Avitaminose-B-området (det experiment. gastroprive symptomkomplex). Adresse: Øregårds Allé 27,2900 Hellerup.

PEULICKE Harald professor, R1.; f. 11/9 1914 i Vanløse; søn af blomsterhandler Niels Mathias Nielsen og hustru Julie Wilhelmine f. Peühcke; gift 10/4 1941 m. Edith P., f. 9/11 1916 i Rungsted, datter af baneformand Hans Thorvald Hansen og hustru Mathilda Christina f. Johansson (død 1951). Cand. polyt. 1940; assistent hos professor P O Pedersen 1940-41; ansat i post- og telegrafvæsenet 1941-46, i ASEA. Sverige 1946-55 og i DISA-Elektronik 1955-59; professor i industriel elektronik ved Danmarks tekniske højskole fra 1959.

Formand for Hørsholm menighedsråd 1961-69; medl. af forretningsudvalget og vicepræsident for Dansk Elektroteknisk Komité 1967; formand for redaktionsudvalget for »Elektronik«; medl. af bestyrelsen for A/S Amplidan. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af bestyrelsen for Elektronikcentralen og af bestyrelsen for proteinkemisk institut. Adressse: Højdevang 7,2970 Hørsholm.

PHILIP Allan professor, dr. jur., advokat, R.; f. 30/8 1927 i Kbh; søn af grosserer Nathan Philip (død 1951) og hustru Gudrun f. Kaikar; gift 17/8 1956 m. fuldmægtig i socialstyrelsen, cand. jur. Birthe P., f. 14/12 1933, datter af overlæge Svend Emanuel (se denne).

Skolegang i Østre borgerdydskole, student fra den danske skole i Lund 1945; cand. jur. (Kbhs univ.) 1951 ; studieophold i Dijon, Frankrig, Cambridge (Queens' College), England, Chicago og Berkeley, USA 1951-53; Kbhs univ.s guldmed. 1952; Dipl. of Comp. Legal Studies i Cambrigde s. å.; sagførerfuldm. 1953-57; lektor ved Kbhs universitet 1953-63; landsretssagf. 1957-64 og fra 1973; Academy of International Law i Haag 1959; dr. jur. 1961; professor i retsvidenskab ved Kbhs universitet fra 1963, dekan 1968-71; docteur h.c. Université de Clermont-Ferrand, Frankrig 1965; medl. af arbejdsretten 1973.

Medl. af den danske regerings delegation til sørets diplomatkonferencen i Bruxelles 1957, formand 1967, 1968, 1969 og 1971 ; medl. af den danske regerings delegation til den 11. og 12. Haager-konference om international privatret 1968 og 1972; medl. af expertkomiteer u. Europarådet; næstformand for EF's expertgruppe om international privatret; medl. af udenrigsmin.s rådg. udvalg vedr. retssagen om Nordsøsoklen ved den interntaionale domstol i Haag; medl. af det sagkyndige udvalg om Nordisk Institut for sammenlignende retsvidenskab (udg. af Nordisk Udredningsserie 17/70); medl. af bestyrelsen for Nordisk Instiutt for Sjörett i Oslo. Formand for udvalget til revision af søloven, søfartens uddannelsesråd, dispachørkommissionen; medl. af samarbejdsudvalget for samfundsvidenskaberne 1970-73; censor ved Handelshøjskolen i Kbh. Formand for Comité Maritime International og International Law Association (dansk afd.); generalsekr. for den danske komite for sammenlignende retsforskning; korrespondent til Journal du droit international, Paris og T.M.C. Asser lnstituut, Haag; redaktør af Nordisk Tidsskrift for International Ret fra 1970. Formand for Akademikernes Samarbejdsudvalg 1965-68, for Forening Borgerdyden 1962-66; forretningsfører for kunstnersammenslutningen Grønningen 1963-72. Formand for Den Permanente; medl. af bestyrelsen for Rungstedlundfonden, Louisiana-museum for moderne kunst, Louisianafonden, Museumsfonden af 7. december 1966; formand for Quebracho fonden og Hellerup privatbørnehave.

Næstformand for Codan Investeringsforening; medl. af bestyrelsen for Privatbanken, Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance Forening, K.T.A.S., Brdr. Ostermann-Petersen A/S, Erik Stokkebye A/S, Montana A/S og andre selskaber; medl. af Peter F Heering's bestyrelsesràd. juridisk rådgiver for Det danske Akademi. Dansk Textil Union o. a. organisationer.

Har skrevet: American-Danish Private International Law (New York. 1957); medudgiver af O A Borum: Lovkonflikter, 4. udg. (1957) og følg. udg.; The Scandinavian Conventions on Private International Law (Leyden, 1959); Studier i den internationale selskabsrets teori (disp., 1961); Studiebog i International Ret (s. m. Alf Ross og Isi Foighel. 1964); Dansk international privat- og procesret (1971, 2. udg. 1972) samt en række tidsskriftsafhandlinger. Adresse: Høyrups Allé 39,2900 Hellerup.

PHILIP Grethe cand. oecon., folketingsmedlem; f. 14/8 1916 i Snekkersten; datter af kontorchef Einar Nygaard (død 1965) og hustru fuldmægtig, cand. polit Elna f. Dahlberg (død 1959); gift 19/2 1938 m. professor, dr. oecon. Kjeld Philip (se denne). Student (Ingwersen og Elibrechts skole) 1935; cand. oecon. 1941; sekretær ved Ortopædisk hospital i Århus 1942-45; undervisning ved forsk, videregående kursus 1945-49; erhvervsvejleder 1951-54; fuldmægtig i arbejdsmarkedskom-missionens sekretariat 1954-58, i arbejdsministeriet fra 1958. Redaktør af »De store årgange« 1958-60. Medl. af folketinget (Radikale Venstre) 1960.

Medl. af lønningsrådet 1960-65; formand for tilsynsrådet for Blindehjemmet, Klerkegade 1962-71; medl. af folkepensions-kommissionen 1961, af næringslovkommissionen, folketingets finansudvalg. Det kgl. Teaters tilsynsråd (formand fra 1971) og bestyrelsen for den kulturelle fond fra 1962, af socialreformkommissionen 1964-72, af kvindekommissionen fra 1965, af bestyrelsen for statens åndssvageforsorg 1968-70, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1968-71, af tilsynsrådet for Sparekassen København-Sjælland fra 1969, af erhvervsvejledningsrådet fra 1970. Adresse: Rungstedv.91,2960 Rungsted Kyst.

PHILIP Kjeld professor, dr. oecon.; f. 3/4 1912 i Kbh; søn af grosserer Louis Philip (død 1933) og hustru Carli f. Lowenstein (død 1944); gift 19/2 1938 m. cand. oecon. folketingsmedlem Grethe Philip (se denne). Student (Østersøgades  gymn.) 1931; cand. polit. 1937; undervisningsassist. ved Århus universitet 1937: dr. oecon ved Århus univ. 1942; professor i socialpolitik og finansvidenskab smstds 1943; professor i nationaløkonomi og socialpolitik ved Stockholms universitet 1949; professor i statsvidenskab ved Kbhs universitet 1951-69; handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart) i ministeriet H C Hansen 1957, ministeriet Kampmann febr. 1960, finansminister april s. å., økonomiminister 1961-64, fra 1962 i ministeriet Krag. Formand for styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1968-73; formand for industrialiseringsfonden for udviklingslandene 1968.

Medl. af skattekommissionen af 1937 fra 1945, af udvalget til undersøgelse af spørgsmålet om beskatning af brugsforeninger o. a. lign. kooperative foreninger og selskaber af 1946 og af afviklingskommissionen af 1949; ekspert for Pensionsutred-ningen (Stockholm) 1949; medl. af udvalget vedr. skattelettelse for opsparing fra 1951, af motorafgiftskommissionen af 1947 fra 1952, af grundskyldskommissionen af 1948 fra 1953, af udvalget af 1954 til at undersøge mulighederne for at udstede værdifaste obligationer m. v. og indtil 1957 medl. af næringslovkommissionen af 1954; formand for samordningsudvalget af 1955 og indtil 1957 for forbrugsskatteudvalget af 1956; kgl. bankkommisær 1957-64; gæsteforelæsningsrække ved Oslo universitet 1946; studieophold i USA 1947; forstander for Kbhs universitets økonomiske laboratorium 1953-57 og formand for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1956-60; medl. af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening 1957-63, formand fra 1969; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra i960; medl. af folketinget (Det radikale Venstre) 1960-64; formand for realkreditkommissionen af 1966 1966-69; censor ved Danmarks tekniske højskole fra 1968. Udsendt af FN som økonomisk rådgiver for Somalia 1965; formand for Commission on East African Co-operation 1965-67 og leder af det til denne kommission knyttede sekretariat i Nairobi 1966-67; formand for FN's Evaluation Team til Iran 1968; rådgiver for International Labour Office, Geneve 1969-71; leder af United Nations Economie Commission for Africa's gruppe til undersøgelse af økonomisk samarbejde mellem afrikanske stater 1972. Litterære arbejder: En Fremstilling og Analyse af Den danske Kriselovgivning 1931-38 (1939); Bidrag til Læren om

Forbindelse mellem Det offentliges Finanspolitik og den økonomiske Aktivitet (disp., 1942, spansk udg. 1949); Staten og Fattigdommen (1947); Intergovernmcntal Fiscai Relations (1954); Skattepolitik (1955, ny omarbejdet udg. 1965); Somalia (1966); Det østafrikanske fælleskab (1969, svensk udg. s. å.); artikler i inden- og udenlandske vidensk. tidsskrifter; kronikker i Politiken.

Adresse: Rungstedv. 91,2960 Rungsted Kyst. Sommerbolig: Horsemose, 6973 Ørnhøi.

PHILIPSEN Constantin Preben direktør; f. 18/1 1910 i Kbh; søn af direktør Constantin Philipsen (død 1925) og hustru, biografdirektør Maria Helene P. f. Elster (død 1954); gift 1964 m. Elly Karmen R, f. 6/6 1928 i Odense, datter af sten- og billledhugger Karl Johannes Larsen Østlund (død 1968) og hustru Karla Ida Marie f. Larsen.

Realeks. (Kbh) 1926; handelsskole i Liége, Belgien 1926-27; uddannelse inden for filmbranchen fra 1927, bl. a. ved UFA-studierne i Berlin 1928; filmoperatør i Rialto Teatret 1928-29, inspektør smstds 1930-46; rejser til udenl. filmstudier og udlejninger i Rom, Paris og London; hjælpeinstruktør i 1938 ved Pathé-studierne i Paris. Startede filmudlcjningsscl-skabet A/S Constantin Films 1933, direktør 1935-55; stiftede 1949 Constantin Filmverleih GmbH. Frankfurt am Main med filialer i München, Düsseldorf, Hamburg; Berlin og Wien, direktør og medindehaver til 1955; medindehaver af og direktør for London & Overseas Film Services Ltd., London 1952-62. Adm. direktør for Rialtokomplekset A/S fra 1957; etablerede 1957 filmproduktionsfirmaet Rialto Film Preben Philipsen, som nu ejer og driver Rialto 1, Kinopalæet, Imperial Bio i Kbh. Rialto 2 og Lyngby Kino, Lyngby, Bio, Herning, Grand Teatret, Kino Teatret og Apollo Teatret, Odense, Kino og Scala Bio, Roskilde; medstifter af A/S International Filmteknik 1957; oprettede 1960 Rialto Film Preben Philipsen GmbH & Co. KG og driver heru. Tobis Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG, Berlin, Indehaver af A C Bang buntmageri, Kbh og A C Bang A/S fra 1962; åbnede 1973 A C Bang og A C Bang boutique i Lyngby Storcenter; medstifter af A C Bang (Japan) Ltd., Osaka 1973; overtog s. å. pelshuset Dan Grossman, New York til A C Bang Inc., New York; stifter af A C Bang A.G., Zurich 1973. Parthaver i Rialto-Saga Studierne K/S og A/S Risbystudierne 1973. Bestyrelsesmedl. i følgende selskaber: A/S Constantin Films 1933-55. A/S Rialto Teatret, navneændret 1961 til Rialtokomplekset A/S, fra 1939, A/S Industrihus Nørrebro fra 1956, International Filmteknik A/S 1957-67, International Filmteknik I/S fra 1967, Rialto Film Preben Philipsen GmbH & Co. KG, Berlin fra 1960, A C Bang A/S fra 1962, Warner og Constantin Distribution A/S fra 1968, A C Bang (Japan) Ltd., Osaka, A C Bang A.G., Zürich, A C Bang Inc., New York og A/S Risbystudierne fra 1973. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Filmproducenter fra 1962, Hjælpefonden for Biografteaterfunktionærer stiftet til Minde om Constantin Philipsen fra 1949. Ejer af Nakkebølle hovedgård 1955-68. Udenl. orden: It.F.5. Adresse: Christiansholmsv. 14,2930 Klampenborg.

PHILIPSEN Hans Peter professor, dr. odont.; f. 16/11 1930 i Næstved; søn af statsexam. ejendomsmægler Olav Philipsen (død 1947) og hustru Edith Karen f. Frisenette Hansen; gift 6/7 1957 m. Kirsten P., f. 29/1 1934 i Kbh, datter af programmør Ernst Frederik Henriksen og hustru Elisabeth f. Jensen. Student (Gentofte statsskole) 1950; tandlægeeks. 1957; studierejser til Tyskland 1958 og 1963, England 1959-60,1966, 1970 og 1973, Sverige 1964, Schweiz 1968; guest lecturer, London Médical Hospital Dental School 1966; assistenttjeneste i priv. praksis og ved rigshospitalets tandklinik 1957-59; klinisk assistent ved Kbhs tandlægehøjskole 1957-59; kandidatstipendiat smstds 1960-61; amanuensis ved anatomisk afd., Århus tandlægehøjskole 1961-63; lektor ved histopatologisk afd. smstds 1963-72; chef for odontologisk afd., Randers centralsygehus 1964-72;, dr. odont. 1971; professor i odontologisk histopatologi, Århus tandlægehøjskole fra 1972; konsulent i retsodontologi ved retsmedicinsk institut, Århus universitet fra 1963.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Odontologisk Forening 1962-68, for Foreningen af Hospitalstandlæger 1963-69, for Jydsk medicinsk-historisk selskab 1971 ; medstifter af Skandinavisk Forening for Oral Kirurger 1962.

Har skrevet: Ganeslimhinden hos marsvin med særlig henblik på lamina epithelialis (disp., 1971). Tidsskriftartikler og lærebogsbidrag om klinisk-odontologiske og patologisk-anatomiske emner.

Adresse; Rymarksv. 2.8240 Risskov.

PHILIPSEN Johan arbejds- og boligminister, gårdejer, R.; f. 27/4 1911 i Kliplev sogn; søn af gårdejer Kresten Philipsen (død 1962) og hustru Mimi P.: gift 21/4 1939 m. Marie P., f. 10/5 1915 i Kliplev sogn, datter af gårdejer Peter Asmussen og hustru Marie A.

Realeks. (Gråsten realskole) 1926; på Gråsten landbrugsskole 1930-31 og uddannet ved praktisk landbrug; forpagter af en gård på Søgårdsmark 1939-45; ejer af fødegården i Lundtoftbjerg fra 1948; arbejds- og boligminister i ministeriet Hartling fra 1973.

Medl. af Kliplev sogneråd 1958-62; formand for Holbøl Andelsmejeri 1953-63; medl. af bestyrelsen for Gråsten Andelsslagteri 1952, formand 1958-70, 1970-73 formand for Slagteriregion Syd; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Frøforsyning og Plantningsselskabet Sønderjylland til 1973; medl. af bestyrelsen for Sønderborg og Åbenrå amters elektricitetsforsyning 1948-73, næstformand 1956-73; medl. af bestyrelsen for Sønderjyllands Højspændingsværk 1950-73, næstformand 1956, formand 1962-73; næstformand for ELSAM til 1973; medl. af elektricitetsrådet til 1971; medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Gråsten til 1973; formand for bestyrelsen for A/S Åbenrå Tanklager og Sydjydsk Andelsolieindkøb til 1973; medl. af folketinget (Venstre) 1964-73, af radiorådet 1971 -73. Adresse; Lundtoftbjerg, 6283 Tørsbøl.

PICKERING Ritha direktør; f. 25/8 1918 på Læsø; datter af fabrikant Laurids Jensen (død 1962) og hustru Elisabeth f. Seidler; gift 5/8 1947 m. flyverløjtnant i Royal Air Force Charles Waddington Pickering, f. 5/1 1905 i Wellington, New Zealand, død 1969, søn af løjtnant i Royal Navy Charles Dixon Pickering (død 1921) og hustru Ida f. Waddington (død 1949). Realeks.; højere handelsskoleeks. (Jydske handelshøjskole, Århus); uddannet i faderens kemiske virksomhed i fabrikation og handel; i Control Commission Germany-British Army of Rhine 1945-47; bosat isEngland 1947-49; tilknyttet faderens virksomhed Vandex i Århus siden 1949 som eksportsalgsdirektør med bopæl i Portugal og Gibraltar 1959-63; adm. direktør for Vandex A/S siden dettes stiftelse 1963; stifter og indehaver af Vandex International. Stifter af Vandex fonden 1971.

President for: Vandex (UK) Ltd., London, England; Vandex (USA) Inc., Stamford, Conn., USA; Vaxo Sales Ltd. og Vaxo Construction Ltd., Vancouver, Canada; Vandex Sales (Pty.) Ltd., Germiston, South Africa. Bestyrelsesmedl. i; Vandex A/S, Risskov; Chemproof Ltd., London, England; Vandex Isolier-mittel-Gesellschaft m.b.H., Hamburg, V. Tyskland; Vandex Isoliermittelgesellschaft m.b.H., Wien, Østrig; Vandex Italiana S.A.S., Borgaro-Torinese, Italien; Plax Beton Chemie S.A.S., San Francesco, Italien. Adresse: Grenåv. 107,8240 Risskov.

PIHL Mogens professor, dr. phil.; f. 22/4 1907 på Frdbg.; søn af rektor H J Pihl (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Elna Dorthea f. Koch; gift 9/7 1949 m. Hjørdis Strange P., f. 24/11 1917, datter af maskinmester E Petersen (død 1951). Mag. scient, (matematik, fysik) 1931; univ. guldmed. 1935; dr. phil. 1939; adjunkt og lektor (fra 1939) ved gymnasieskolen 1933-57; professor i fysik ved Kbhs universitet fra 1957. Medl. af forsk, udvalg og råd vedr. undervisning, uddannelse, folkeoplysning, mellemfolkeligt samarbejde, flygtningeproblemer og Kbhs universitets styre. Formand for planlægningsrådet for forskningen. Medl. af Videnskabernes Selskab. Litterære arbejder: bøger og afhandlinger om fysik og de eksakte videnskabers historie; redaktør af Centaurus Internationa! Magazine of the History of Science and Medierne. Adresse: Skovshovedv. 51,2920 Charlottenlund.

PILEGAARD LARSEN Arne forpagter, sognefoged, RL; f. 16/9 1912 på Pilagergaard, Lundby ved Skælskør; søn af gårdejer, sognerådsformand Ludvig Larsen (død 1946) og hustru Ingeborg f. Kristensen (død 1963); gift 17/4 1935 m. Gudrun P. L. f. 25/4 1910 på Stubberupholm ved Faarevejle, datter af proprietær, landstingsmand Johs. Clausen (død 1939) og hustru Mette f. Holm (død 1954).

Uddannet ved landbruget; på Ollerup gymnastikhøjskole, gymnastiklærer og elev på Antvorskov højskole og Korinth landbrugsskole, vintrene 1930-31, 1932-33 og 1934-35; forpagter af Delhovedgård ved Fakse Ladeplads 1935-40, af Marelundsgaarden fra 1940 og Lindegaarden 1951-62, ejer fra 1962; tili, ejer af Kærsgaard 1971; studieophold i Skotland og England 1933, England 1953, USA 1957. Sognefoged fra 1945; formand for Stevns Landboforening 1952-64, æresmedlem 1965; næstformand i De samv. sjællandske Landboforeninger 1953-63, formand fra 1963; medl. af bestyrelsen for De samv. danske Landboforeninger fra 1953, formand fra 1964; medl. af ulykkesforsikringsrådet 1957-72; medl. af Landbrugsrådet fra 1957, ledende præsident fra 1974; formand for Landbrugets Oplysnings- og Konferencevirksomhed (L O K) fra 1974; medl. af Landbrugets afsætningsudvalg fra 1961; formand for Landbrugets avlsdy-reksportudvalg 1959-62 og for avlsdyreksportorganisationen Breedania 1960-62; medl. af bestyrelsen for Dansk Landbrugs Grovvareselskab fra dets oprettelse i 1969 til 1972; medl. af bestyrelsen for Landbrugets dispositionsfond og Landbrugets faglige fond 1964-73, for Eksport-Svineslagteriernes Salgsfor-ening fra 1964; formand for Landbrugets hudefond og Landbrugets finansieringsfond fra 1965; medl. af repræsentantskabet for Kofoeds skole fra 1965; medl. af merværdiaf-giftsnævnet fra 1967, af bestyrelsen for den internat, landbrugsorganisation I.F.A.P. 1968-71 og for Landbrugslotte-riet fra 1969; medl. af præsidiet for EF-landenes landbrugsorganisation C.O.P.A. fra 1972.

Har skrevet artikler i dagblade om landbrugsforhold i andre lande og i landbrugsfaglige tidsskrifter om dansk landbrugs erhvervsøkonomiske og -politiske forhold. Adresse: Marelundsgaarden. Vemmetofte, 4640 Fakse.

PINBORG Jan professor, dr. phil.; f. 29/4 1937 på Frdbg.; søn af økonomidirektør, cand. jur. Knud Pinborg (se denne) og hustru Elise f. Dræbye (død 1965); gift 31/8 1963 m. Ulla P., f. 23/4 1939, datter af afdelingsingeniør H A Faldborg (død 1969) og hustru tandlæge Minna F. f. Moesgaard. Student (Niels Steensens gymn.) 1955; cand. mag. (klassisk filologi; Kbhs univ.) 1962; dr. phil. (Kbhs univ.) 1967. Amanuensis 1966-69 og lektor 1967-71 i klassisk filologi ved Kbhs universitet, lektor i filosofi 1971-73, docent i klassisk filologi 1969-73, professor fra 1973. Gæsteprofessor ved universitetet i Kiel 1970-71.

Medl. af bestyrelsen for Filologisk-Historisk Samfund 1958-61 og fra 1967; sekretær i Selskabet til historiske kildeskrifters oversættelse fra 1967; medl. af styrelsen for Dansk selskab for oldtids- og middelalderforskning fra 1972 og af Det danske sprog- og litteraturselskab fra 1971 ; medl. af det humanistiske fakultetsråd fra 1971, af sammes budget- og forretningsudvalg fra 1973; bestyrer for institut for græsk og latinsk middelalderfilologi fra 1972; formand for Commission des arts sermocinales de la Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale fra 1973.

Vidensk. arbejder: Quintilian og den antikke sprogteori 1963); Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter disp., 1967); Boethii Daci Modi Significandi. Udgave (1969); Logik und Semantik im Mittelalter (Stuttgart 1972). Adresse: Parkv. 15, Blovstrød, 3450 Allerød.

PINBORG Knud økonomidirektør, cand. jur., R.; f. 1/9 1908 i Fredericia; søn af postekspedient Hans Peter Beck Pinborg (død 1910) og hustru Petra f. Andersen (død 1958); gift 31/3 1942 m. Hilda P., f. 11/5 i Thorstrup sogn, datter af automobilforhandler Mads Madsen (død 1959) og hustru Dagmar f. Schmidt.

Student (Fredericia) 1927; cand. jur. 1933; fg. sekretær i Kbhs magistrats 3. afd. s. å.; ansat ved Frdbg. kommunes socialkontor s. å.; sekretær smstds 1934, fuldmægtig 1941; tjenstg. i Frdbg. kommunes økonomiske forvaltning 1946, ekspeditionssekr. smstds 1947, kontorchef 1949, afdelingschef 1954, underdir. i den økonomisk-juridiske forvaltning 1956, vicekommunaldir. 1966, kst. kommunaldir. 1968, økonomidir. s. å.; tili, midlertidigt kst. som hospitalsdir. dec. 1972; landsretssagf. 1949(beskikk.depon. 1956).

Medl. af boligkommissionen på Frdbg., af bestyrelsen for ungdomskollegiet Ballonparken til 1971, for Alléparkens Varmecentral, for Sparekassedirektør C G I Faber og Hustrus Legat og for Danmarks forvaltningshøjskole samt medl. af højskolens undervisningsrâd; medl. af Frdbg. kommunes samarbejdsnævn og af udvalget til revision af kommunens styrelse og forfatning, af kommissionen til behandling af el-taksterne m. v., af voldgiftsretten for kommunens tjenestemænd og af tilsynskomiteen for kommunens elevundervisning m. m.; sekretær for Storkbhs kommunale mælkeudvalg til dettes ophævelse 1973, for bestyrelsen for A/S Frdbg. Bade- og Svømmeanstalt (1957-68) og for bestyrelsen for A/S Forum; medl. af bestyrelsen for fondet til forvaltning af tilbagebetaling af kommunal momsafgift og af direktørkollegiet ved fællesudvalget til forberedelse af et hovedstadsråd.

Adresse: Falkoner Allé 116A, 2000 Kbh F. Sommerbolig: Birkestuen, 4560 Vig Lyng.

PINDBORG Jens Jørgen professor, dr. odont, R'.;f. 17/8 1921 i Kbh; søn af fabrikant Marius Pindborg og hustru Sigrid f. Waaben (død 1970); gift 30/7 1951 m. Eva P.,T. 6/4 1924, datter af grosserer F V Hartz (død 1968) og hustru Elisabeth f. Lund (død 1960).

Student (Østersøgades gymn.) 1940; tandlægeeks. 1943; studie- og foredragsrejser til Sverige 1947, Østrig, Schweiz og England 1950, USA Î951-52, 1959 ff., Italien 1956, Mexico 1966; ekspeditionsrejse for WHO til New Guinea og Fiji 1966, Australien og Indonesien 1970, Indonesien 1973; konsulent for WHO i Afghanistan 1968; udsendt af udenrigsministeriet som rådgiver for Ministry of Health i Uganda 1966; visiting professor i oral pathology College of Dentistry, Univ. of III., Chicago 1958 og 1961 samt gæsteforelæser ved amerikanske universiteter; gæsteprofessor ved det hebraiske universitet i Jerusalem 1960; gæsteprofessor for Verdenssundhedsorganisationen i Indien 1963-64; konsulent for Verdenssundhedsorganisationen ved universiteter i Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre (Brasilien) og Medellin (Columbia) 1967; gæsteforelæser ved universiteter i Colombo, Bangkok, Chiang Mai og Singapore; Skandinavisk Tandlægeforening^ Benzow-pris for oral medicin 1964; Special lecture, University of London 1958 og 1972; gæsteforelæsninger ved schweiziske universiteter 1962; K H Box lecture, University of Toronto 1964; gæsteforelæsninger ved universiteter i Sydafrika 1969, ved universiteter i Columbia, Venezuela 1972; fast gæsteforelæser ved Tandläkarhögskolan i Malmø fra 1957; Visiting Professor Tata Institute of Fundamental Research i Bombay fra 1966; dr. odont. 1950; The E J Goddard Oration. Brisbane 1970; Isaac Schour Memorial Award 1970; Odontological Soceity Commémoration Lecture, Royal Society of Medicine 1972; Elmer Best Award 1972; »cordwainer's lecturer«, University of London 1974; klinisk assistent ved Danmarks (1958 ændret til: Kbhs) tandlægehøjskole 1943, amanuensis II smstds 1945, laborator ved tandfyldningsafd. 1953, professor i odontologisk histopatologi fra 1959; assistenttjeneste i Kbh 1943-51; reservetandlæge i søværnet 1946-59; konsulent for slatens civile luftværn i tandlægesager 1946-48; rådgiver i sundhedsstyrelsen 1958-66; chef for histologisk afd. Danmarks (nu Kbhs) tandlægehøjskole 1948, kst. professor i propædeutisk odontologi smstds 1949-50; chef for rigshospitalets tandklinik 1953. Chef for Collaborating center (ved Kbhs tandlægehøjskole) u. WHO international reference center for oral and pharyngeal tumours 1964, for collaborating centre u. WHO international reference centre for salivary gland tumours 1966, for WHO international reference centre for odentogenic tumours 1966 og for WHO international reference centre for oral precancerous conditions 1967. Konsulent for WHO fra 1966; dansk leder af Indo-Danish Oral Cancer Control Project i Trivandrum, Indien fra 1969; konsulent ved oral precancerundersøgelse i Chiangmai 1973. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Tandlæger 1944-48 (formand 1946-48), for Nordisk Odontologisk Forening 1952-61 (formand 1958-61), for Kbhs Tandlægeforening fra 1959 (næstformand 1959-61), hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening 1964-65, bestyrelsen for Studenter-Sangforeningen 1948-51 (formand 1957-59) og for Dansk-Israelsk Selskab fra 1963 (formand 1964-69); sekretær i indenrigsmin.s kommission vedr. skolebørnstandpleje 1959-63, medl. af kommissionen 1963-66; sekretær i subkomité for »Indexing and Documentation« u. verdenstandlægeorga-nisationen 1954, formand for Subgroup on epidemiology of oral tumours 1965; medl. af indenrigsmin.s fluorkommission 1955-59; formand for arbejdsgruppe u. udenrigsministeriet vedr. oprettelse af School for public dental health assistants i Uganda 1967-68; medl. af udenrigsmin.s odontologiske særudvalg; ekstraord. medl. af Medicinsk Selskab i Kbh 1955; medl. af Nordisk dermatologisk Forening 1962; medstifter af og formand for Foreningen af Hospitalstandlæger 1954-66, æresmedlem 1971. Honorary vicepresident International Association of Dental Research 1967-68. Chairman, Program Committee 4th. International Conference on Oral Biology, Kbh 1968. Medredaktør af Tandlægebladet 1961, hovedredaktør 1962, ansvarsh. fra 1974; editor-in-chief for Scandina-vian Journal of Dental Research 1970, for International Journal of Oral Surgery 1972 og for Community Dentistry and Oral Epidemiology 1973; medl. af American Academyof Oral Pathology, af selskabet Sigma Xi og Fellow of American Association Advancement of Science (1954); Founding Member International Academy of Oral Pathology 1958; medl. af Advisory Board Journal of Dental Research 1958, associate editor 1963; Consultant editor Dental Abstracts 1962; Editorial advisory board for Oral Research Abstracts 1966; Editorial advisory board of the Indian Journal of Cancer; Editorial Board for Journal of Oral Pathology 1972; Affiliated member Royal Society of Medicine 1958; Fellow American College of Dentists 1964; korresp. medl. af Den norske tannlegeforening 1959, Svenska Tandläkare-Sällska-pet 1960. æresmedlem 1969, Finska Tandläkare-Sällskapet, æresmedlem 1967, og Göteborg Tandläkare Sällskap 1962, æresmedlem 1968. Honorary Fellow, Royal College of Surgeons, London 1971; æresmedlem af Alpha Omega Fraternity, USA 1972. Ålborg Tandlægeselskabs hædersgave 1972. Fellow Royal College of Pathologists 1972; æresdoktor ved Karolinska Institutet 1973. Medl. af statens lægevidenskabelige forskningsråd fra 1972, af Nordisk Publiceringsnævn for medicin 1973.

Har skrevet flg. bøger: De hårde tandvævs normalhistologi og patologi (1948); Den kroniske fluor- og cadmiumforgiftnings indflydelse på den hvide rottes incisiver med særligt henblik på emaljeorganet (disp.. 1950); Gingivitis in military personel (1952); Tandorganets histologi (1956, 2. udg. 1959); De hårde tandvævs patologi I (1957); Tændernes og mundhulens sygdomme (s. m. E Husted, 1957); Leo-fortegnelse over odontologisk litteratur (s. m. C Rasmussen, 1957); Tandlægen i kunsten (s. m. L Marvitz, 1959; amerikansk udg. 1960, engelsk 1962); Syndromes of head and neck (s. m. R J Gorlin, 1964); De hårde tandvævs sygdomme (1965); Strejftog i tidlig indisk boghistorie (1967); Atlas of diseases of the oral mucosa (1968, tysk, italiensk og spansk udg. s. å., 2. udg. 1973, japansk udg. 1973); Atlas i elementær oral histopatologi (1969); Nordisk Odontologisk Ordbog (s. m. H Bjørn og F Prætorius Clausen, 1970): Pathology of the dental hard tissues (1970); Histological typing of odontogcnic tumours, jaw cysts, and allied lésions (s. m. I R H Kramer og H Torloni, 1971); Histologyof the Human Tooth (s. m. I Mjør, 1973); medarbejder ved Klinisk Ordbog fra 5. udg.; artikler især om toksikologiske, histopatologiske og cencerologiske emner i inden- og udenlandske tidsskrifter samt kronikker i kbhvnske dagblade. Adresse: Brødhøj 2,2820 Gentofte.

PINDBORG Svenn stabslæge; f. 30/3 1913 på Frdbg.; søn af prokurist Thorvald Pindborg (død 1951) og hustru Karen f. Christoffersen (død 1954); gift 6/8 1940 m. Gudrun P., f. 5/10 1912 i Alslev sogn, datter af domæneforpagter Peter Petersen (Røj) (død 1959, se Blå Bog 1959) og hustru Jensigne f. Waaben (død 1966).

Student (Schneekloths skole) 1931 ; med. eks. 1939; speciallæ-geaut. i intern medicin 1947; embedslægeeks. 1950; uddannet på forsk, hospitaler 1939-50; frivillig reservelæge i hæren 1947-50; på Kbhs militærhospitals hudafd. 1950-53; medarbejder i sundhedsstyrelsens beredskabsafd. 1951-53; overlæge i hæren 1953, stabslæge 1961-73; medl. af NATO Military Agency for Standardization Army Board, Army Med. Working Party 1964-72, af Panel of experts for the study of the médical aspects of NBC-operations 1965. Praksis på Frdbg. fra 1946.

Har skrevet artikler i Ugeskrift for Læger og Nordisk Medicin samt militærfaglige artikler i danske, svenske og finske fagtidsskrifter, særligt om toxikologi og ABC-krigsfø-relse. Redaktør af Militærlægen 1961-69. Adresse: Søndermarksv. 14,2500 Valby.

PINHOLT Jens Rosendal fh. stiftamtmand, K'.DM; f. 1/6 1903 i Vejers; søn af klitinspektør Vilhelm Pinholt (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Helga f. Rosendal (død 1912); gift 29/10 1930 m. Ruth P., f. 6/9 1909 i Kbh, datter af overretssagfører Hans Edelstein (død 1940) og hustru Gudrun f. Poulsen.

Student (Lyngby) 1922; cand. jur. 1929; fuldmægtig ved Sorø amt s. å.; sekretær i indenrigsministeriet 1930, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1942; tili, sekretær ved landsoverskatterådet 1932-38 og ved Kbhs vandafled-ningskommission 1936-44; forretningsfører for Carnegies Belønningsfond for Heltemod 1938-42; stiftamtmand over Haderslev stift 1944-73; amtmand over Haderslev amt 1944-72.

Formand for invalidenævnet i Sønderborg 1944-73, arbejds-markedsnævnet for Sønderjyllands amtskommune 1970-74 og for tilsynsrådet for Sparekassen Sydjylland; medl. af forvaltningskommissionen 1946, af forvaltningsnævnet 1952-65 og af bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske børn 1946-70; medl. af grænse-vandløbskommissionen 1954-72; formand for bestyrelsen for J P Nielsen-Hjemmene for sønderjydske børn og for tilsynsrådet for spædbørnehjemmet »Ehlershjemmet«. Adresse: Ribe Landev. 31,6100 Haderslev.

PIO Elith skuespiller, R.DM., MI&A.; f. 3/7 1887 i Kbh; søn af skuespiller William Pio (død 1909) og hustru skuespillerinde Anna f. Winsløw (død 1913); gift 23/10 1912 m. Soffy P., f. 15/10 1892 i Kbh, datter af murermester Peter Christensen (død 1918) og hustru Rosalie f. Larsen.

Kom til teatret (Peter Fjelstrups selskab) 1907; ved Frdbg. Teater 1908-09, ved Casino 1909-14, Dagmarteatret 1914-23, Betty Nansen Teatret 1923-24; gæstespil i provinsen og på Dagmarteatret 1924-25; Dansk Skolescene 1925-26; Dagmarteatret 1926-31 ; Det kgl. Teater 1931.

Hovedroller: Chr. VII i Støvlet-Kathrine-, Advokaten i Et Drømmespil; Mefistofeles i Goethes Faust; Utkin i Fanevagt; Hertugen af Reichstadt i Ørneungen; Jean i Skyggefiskeren; Carl VII i Jeanne D'Arc; Klêstakoff i Revisoren; Napoleon i Corsikaneren; Jobson i Valkyrie; Rigault i Nederlaget; Dr. Relling og Gamle Ekdal i Vildanden. Adresse: Poppelhuset, Kajerødv. 94,3460 Birkerød.

PIPER Jørgen overlæge, dr. med.; f. 12/6 1914 i Kbh; søn af bogholder Ernst Piper (død 1942) og hustru Anna f. Møller (død 1957); gift 1/7 1939 m. Inge P., f. 17/7 1917 i Frederikssund, datter af godsejer Oluf de Bang (død 1962) og hustru Ingeborg f. Warming.

Student (Østre borgerdydskole) 1932; med. eks. 1939; kandidatstillinger 1939-48; dr. med. 1945; 2. reservelæge ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, med. afd. B 1948-51; speciallæge i intern medicin 1950; 1. reservelæge, ved centralsygehuset i Hillerød, med. afd. 1951-53, ved Århus kommunehospitalsmed. afd. C 1953-55; lektor i intern medicin ved Århus universitet 1954-55; overlæge ved Ringsted sygehus, med. afd. fra 1955. Medl. af bestyrelsen for Sydvestsjællands lægekredsforening 1961-67; formand for skolerådet ved Ringsted sygeplejeskole 1960; medl. af overlægeudvalget i Vestsjællands amt; medl. af bestyrelsen for Anna og Otto Pipers Familielegat og Forretningslegat 1959. Har skrevet: Farmakologiske Undersøgelser over syntetiske koagulationshæmmende Stoffer af Heparingruppen (disp., 1945); desuden en række tidsskriftartikler om medicinskeemner bl. a. stofskiftelidelser.

Adresse: Dronn. Margrethes V. 26B, 4100 Ringsted.

PIPER Viggo direktør, civilingeniør; f. 3/7 1899 i Kbh; søn af materialforvalter Thorvald Piper (død 1951) og hustru Hilda f. Tvede (død 1950); gift 1. gang 28/1 1927 m. Randi P., f. 15/3 1900 i Kbh, død 1936, datter af skibsfører L B Juul Larsen og hustru Mathilde f. Brandsborg; 2. gang 9/5 1937 m. Ingeborg P., f. 18/3 1915 i Rudkøbing, datter af købmand C C Kaalund og hustru Emilie f. Halvorsen. Student (Schneekloths skole) 1917; cand. polyt. 1922; midlertidig assistent på statsprøveanstalten 1922; ingeniør ved F L Smidth & Co. 1923; vikarassist. ved den polytekniske læreanstalts teknisk-kemiske laboratorium 1924; ingeniør ved A/S Kastrup Glasværk 1925, driftsbestyrer 1939, overing. 1950. underdir. 1951, tekn. direktør 1952, direktør i Kastrup og Holmegaards Glasværker A/S 1965-68; tili, direktør i A/S De forenede Glasværker, H.G. Glas A/S og Fensmark Glasværk A/Stil 1968.

Formand for Polyteknikerrådet 1920-21 ; medl. af bestyrelsen for Ingeniørforbundet af 5. Marts og Alm. dansk Ingeniørforbund 1925 og af dettes forretningsudvalg 1934-62; medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1926-62; formand for Tårnby kommunes bygningskommission 1927-50, for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kastrup Havn 1939-74 og for Nordisk Glasteknisk Forening 1954-59; medl. af bestyrelsen for A/S Porcelainsfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden 1952-74, A/S De forenede Glasværker 1960-68 og Kastrup Havns Krankompagni A/S; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962. Har udg.: Slægten Tvede. Udenl.orden:S.V.3'. Adresse: Nyhavn 12,1051 Kbh K. Sommerbolig: N-Strandv.46,3000 Helsingør.

PIRCHERT Jes urmagermester, R1.; f. 3/4 1896 i N-Nebel; søn af urmagermester Fritz Pirchert (død 1944) og hustru Elise f. Kristensen (død 1968); gift 6/10 1918 m. Camilla P., f. 8/2 1894, død 1955, datter af gårdejer Thuesen Grunnet (død 1944) og hustru Marie f. Nørgaard (død 1899).

Udlært som urmager; medindehaver af firmaet Fritz Pirchert og Søn. N-Nebel 1916, eneindehaver 1924-71; startede N-Nebel Bio 1918, ophørt 1967.

Formand for Borgerforeningen 1923-27, for Håndværkerforeningen 1929-47, for Teknisk skole 1929-45 og for Ribe Amts Urmager- og Optikerforening 1936-66; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Urmager og Optiker Centralforening 1944, formand 1948-65, æresmedlem og kommitteret fra 1965; medl. af bestyrelsen for Nordisk Urmagerforbund 1948-65 og for Den danske urmagerskole 1949-64; medl. af N-Nebel-Lydum sogneråd 1946-50 og af Håndværkrådets forretningsudvalg 1955-66.

Tildelt Håndværkrådcts hæderstegn i guld 1965. Adresse: Bolkjærv. 11,6830 N-Nebel.

PIØ Iørn arkivar, mag. art.; f. 24/8 1927 i Kbh; søn af viceskoleinspektør Svend Olsen (død 1964) og hustru Kamma O.; gift 19/10 1955 m. Anni P., f. 5/6 på Frdbg., datter af vin- og tobakshandler Valdemar Petersen (død 1962) og hustru Jenny P. (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1946; assistent i Dansk folkemindesamling 1955-60; free-lance medarbejder ved Danmarks radio fra 1955, ved Sorø Amtstidende (nu Sjællands Tidende) 1959-61; magisterkonferens i nordisk folkemindevidenskab 1960; arkivar i Dansk folkemindesamling fra 1961; tilforordnet gæstelærer ved Åbo akademi 1967-72; konsulent ved Byhistorisk samling for Lyngby-Tårbæk kommune 1969-72; undervisningsassist. ved Kbhs universitet i 1970; timelærer ved Danmarks biblioteksskole 1971-72.

Medl. af studenterrådet ved Kbhs universitet 1949-52 (formand for det filosofiske råd 1951-52); medl. af bestyrelsen for Selskab for nordisk filologi 1952-61, af bestyrelsen for foreningen Danmarks Folkeminder 1965 (medl. af forretningsudvalget 1971, formand 1973), af Internat. Soc. of Folk-Narrative Research 1969, af styrelsen for Nordisk Institut for Folkedigtning 1972, af bestyrelsen for Folkemusikhuset i Hogager 1972, af bestyrelsen for Dansk Magisterforenings arkivsektion 1973; medredaktør af årbogen Folk og Kultur 1972.

Litterære arbejder: Skillingsviserne om Christiansborg slots brand (1959); Danmarks gamle Folkeviser X: 2 (1960-65, s. m. Erik Dal); Bank under bordet (1963); om dansk folketradition i Dagligliv i Danmark (red. Axel Steensberg) I (1963), II (1964); Alverdens ordsprog (1964, s. m. Bengt Holbek); Folkeminder og traditionsforskning (1966, 2. forøgede udg. 1971); Folkesangerens visebog (1966, s. m. Morten Levy); Fabeldyr og sagnfolk (1967, s. m. Bengt Holbek); Produktionen af danske skillingsviser mellem 1770 og 1821 (1969); om Bakken i Bogen om Dyrehaven (1970, red. Niels Blædel og Iørn Piø); Overnaturlige væsner i nordisk balladetradition I-II (Danske Studier 1969 og 1970); Svend Grundtvig og hans folkloristiske arbejdsmetode (Danske Studier 1971, eng. udg. Biographica, Uppsala 1971); Den lille overtro (1973); anmeldelser, artikler og afhandlinger i en række danske og udenl. fagtidsskrifter og periodica samt artikler i bl. a. Kulturhistorisk Leksikon, Gyldendals store Opslagsbog og Fagbøgernes Hvor-står-det?.

Adresse: Kongshvilev. 28,2800 Lyngby. Sommerbolig: Dæmningen 10,4500 Nykøbing Sj.

PLANTENER Valdemar fh. borgmester, R., Hjv.Ft.; f. 15/10 1899 i Birkende sogn; søn af blikkenslagermester Carl Plantener (død 1941) og hustru Sine f. Rasmussen (død 1923); gift 22/3 1931 med Gudrun P. (dekoreret m. M.T.Kha.), f. 12/12 1904 i Mellerup, datter af restauratør Peter Ehrenberg (død 1933) og hustru Anna f. Sørensen (død 1944). Uddannet ved landbrug 1917-21; bestyrer af industrivirksomhed 1922; pantefoged u. Herlev kommune 1933; fuldmægtig 1946 og ekspeditionssekr. 1952 i skattevæsenet; borgmester i Herlev 1954-69.

Gennem årene medl. af mange kommunale og politiske udvalg, bl.a. af Det kons. Folkepartis hovedbestyrelse 1959-69, formand for Rødovrekredsens konservative foreninger, til 1970 medl. af skatterådet for Gladsaxe-Herlev skattekreds. Er formand for Herlev kommunes Boligselskab, medl. af planlægningsudvalget for amtssygehuset i Herlev, af hjemmeværnets distriktsudvalg, af brandslukningsudvalget af 1950 m. m. Adresse: Snehvidev. 8,2730 Herlev.

PLATE Poul fh. afdelingschef i skattedepartementet, K.; f. 16/8 1903 i Ordrup; søn af ekspeditionssekretær ved Kbhs byret, cand. jur. Vald. Plate (død 1933) og hustru Andrea f. Aamodt (død 1943); gift 25/2 1944 m. Karen P., f. 13/2 1908 i Ålborg, død 1963, datter af købmand )ens Larsen (død 1941) og hustru Marie f. Pedersen (død 1923).

Student (Skt. Andreas kollegium) 1920; cand. jur. 1926; fg. sekretær i finansministeriet (skattedepartementet) 1927, sekretær 1929, fuldmægtig 1937, ekspeditionssekr. 1940, tjenstg. kontorchef 1943, kontorchef 1944, afdelingschef i skattedepartementet 1954-68; kvæstor ved Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondct 1950-62.

Formand i bestyrelsen for danske fiskeres redskabsfornyel-sesfond 1943-52 og for henlæggelsesfondet for linnedudlej-ningsforretninger 1943-53; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Tipstjeneste 1948-68; tilforordnet ved ligningsrådet 1954-68. Danmarks delegerede i The fiscai Committee u. OECD, Paris, 1957-68, viceformand 1965-67. Danmarks delegerede i komité u. EFTA, Genève, om multilateral overenskomst om dobbeltbeskatning 1964-68, viceformand 1965, formand 1966. Adresse: Emiliekildev. 55,2930 Klampenborg.

PLATOU Villy fh. politimester, R1., H.T.P., D.r.K.M.p.p.; f. 9/2 1890 i Kbh; søn af kontorchef, cand. jur. Chr. Platou (død 1936) og hustru Magdalene f. Ewertz (død 1939); gift 1. gang 28/4 1917 (ægteskabet opløst 1948) m. Erna P., f. 4/10 1896 i Kbh. datter af murermester Mathias Oswald (død 1930) og hustru Laura f. Lauritsen (død 1920); 2. gang 26/11 1948 m. Grete P., f. 30/6 1915 i Kbh, datter af kaptajn Jørgen Poulsen Andersen (død 1943) og hustru Alvilda f. Hansen (død 1968). Student (Ordrup) 1908; cand. jur. 1914; by- og birkefuldm. i Nykøbing S. 1914; by- og herredsfuldm. i Store Heddinge 1916; dommerfuldm. smstds 1919; politimester i Frederikshavn købstad og Horns herred samt Skagens købstad og Læsø birk 1935; tili, politikommandør for Nordjylland 1945-46; politimester i Kbhs amts nordre birk 1946-60. Udenl. ordner: F.Æ.L.4.; S.N.3.; Æt.S.4. Adresse: Bernstorffsv. 146,2900 Hellerup.

PLATZ Arthur landsretssagfører; f. 9/8 1910 i Vamdrup sogn; søn af vognopsvnsmand J C Platz (død 1953) og hustru Maren f. Andersen (død 1971); gift 27/2 1938 m. Kamma P.. f. 6/8 1906 i Uglev, Odby sogn. datter af købmand Knud Thagaard (død 1964) og hustru Laura f. Olsen (død 1959). Præliminæreks. 1926; ansat på sagførerkontor i Tønder 1926-33; exam. jur. 1935; sagførerfuldm. i Lemvig s. å., beskikk. som sagfører 1938, som landsretssagf. 1941, prakt. i Lemvig fra 1940; auktionsleder 1943-70; offentlig anklager i Lemvig 1944-47, vedr. ekstraord. sager 1945. Formand for skolekommissionen i Lemvig 1950-62; formand for bestyrelsen for A/S Lemvig Folkebank, fra 1971 for A/S Nordvestbank; medl. af bestyrelsen for 9. sagførerkreds 1948-56.

Adresse: Svirrebommen 4,7620 Lemvig

PLEJL Peter sparekassedirektør, civiløkonom; f. 14/1 1933 i Helsingør; søn af overassistent Aage E Plejl (død 1956) og hustru Lilly f. Levin Jensen; gift 10/4 1963 m. Inge Lise P., f. 14/6 1936 i Kbh, datter af assistent Georg Nielsen (død 1966) og hustru Mary f. Jørgensen.

Realeks. (Metropolitanskolen) 1949: bankeks. 1952; HD i bankvæsen (Handelshøjskolen i Kbh) 1963; handelsfaglærer-eks. 1961; lærer ved Købmandsskolen 1964-66, ved Handelshøjskolen 1966-69. Ansat i Landmandsbanken 1949-63, fra 1961 som fuldmægtig; kontorchef i Sparekassernes Datacentraler 1963-65; konsulent i Danmarks Sparekasseforening 1965-68; underdir. i Sparekassen for Kbh og Omegn 1968-69, vicedir. i Sparekassen (SKS) 1969-73. direktør i Sparekassen SDS1973.

Medl. af bestyrelsen for Multi-Data A/S fra 1970 og for Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter fra 1972; medl. af repræsentantskabet for Sparekassernes Fællesudvalg fra 1971.

Har skrevet: EDB i Sparekasserne (lærebog, 1965). Diverse artikler i fagblade og dagspresse om EDB og økonomi. Adresse: Vestre Paradisv. 43,2840 Holte. Sommerbolig: Søhusv. 26,3100 Hornbæk.

PLENGE Jørgen forstander; f. 22/9 1899 i Viborg; søn af skolebestyrer, sognepræst Axel Plenge (død 1940) og hustru Magnella f. Jensen (død 1944); gift 1/10 1938 m. Esther P., f. 21/1 1916 på Frdbg., datter af arbejdsmand Lars Hansen (død 1942) og hustru Ingeborg f. Holm (død 1953). Student (Rønne) 1918; assistent i Privatbanken 1919-22; cand. mag. 1930; lærer ved det kgl. blindeinstitut i Kbh s. å., overlærer 1936, inspektør 1944, forstander 1946-52; bibliotekar ved statens trykkeri og bibliotek for blinde 1932, forstander for samme 1952-68.

Sekretær i Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed fra 1936; medl. af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Blinde til 1960. Adresse: Marbjergv. 19,2700 Brønshøj.

PLENGE Jørgen grosserer, direktør; f. 14/9 1916 i Kbh; søn af grosserer Johannes Plenge (død 1943) og hustru Elisabeth f. Malberg; gift 15/6 1948 m. Karen P., f. 9/6 1914 i Kbh, datter af sekretariatschef George William Krener (død 1957, se Blå Bog 1957) og hustru Larsine f. Vanggaard (død 1969). Student (Vestre borgerdydskole) 1935; højere handelseks. (Niels Brock) 1937; HD 1947; praktisk uddannelse i en række europæiske lande 1937-43; indehaver af firma Carlsen & Plenge 1944-62, efter dettes omdannelse til aktieselskab 1962, direktør herfor til 1972.

Formand for Foreningen Niels Brock 1950-52; medl. af bestyrelsen i Grossist-Sammenslutningen af 1930 1961, viceformand 1964-68; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1962-68 og fra 1970, af Grosserer-Societetets Komite 1968-71 ; formand for Brancheforeningen af fabrikanter og importører af træimprægneringsmidler 1963-73; medl. af arbejdsudvalget u. Trærådet og af diverse udvalg u. samme 1963-73; medl. af eksamenskommisionen for den videregående handelsundervisning 1960, af det faglige udvalg for handelslærlinge 1968-71, af uddannelsesrådet for handels- og kontorfagene 1970-71, af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds uddannelse 1969, af styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1969-71; næstformand i Kbhs Handelsstands Klub af 1841 1969; medl. af bestyrelsen for Kbhs Handelsstands Klub's understøttelsesselskab Køb-mandsbo 1970. Adresse: Helleruplund Allé 6,2900 Hellerup.

PLESNER Gurli operasangerinde; f. 15/2 1934 i Nyborg; datter af faktor Otto W Nielsen og hustru Ketty N.; gift m. fotograf Günter Vögeli.

Uddannet på Det kgl. danske musikkonservatorium hos prof., kgl. kammersanger Thyge Thygesen, diplomeks. og solistklassedebut 1960; elev på Det kgl. Teaters operaskole 1958-62; operasangerinde ved Det kgl. Teater fra 1962, debut som Caroline i Elegi for unge elskende. Har medvirket ved torsdagskoncerter og oratorieopførelser, i en række radio- og TV-udsendelser samt ved koncerter i Tyskland. Frankrig, Holland, Belgien, Sverige og Norge.

Modtaget Musikanmeldernes ærespris 1963, Lconic Sonningpris 1968, Elisabeth Dons' mindelegat 1969, Tagea Brandts rejselegat 1974.

Adresse : Peder Skrams G. 26,1054 Kbh K. Sommerbolig: Kelstrup Mølle, 4200 Slagelse.

PLESNER Mogens højesteretssagfører; f. 22/1 1920 i Kbh; søn af amtsligningsinspektør, cand. jur. Ove Thorkild Plesner (død 1965, se Blå Bog 1965) og hustru Olga f. Drausewitz; gift 6/11 1943 m. Birgit P., f. 26/3 1923, datter af professor, tandlæge Jens P Bjerregaard (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Emmy f. Christensen (død 1974).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1938; cand. jur. 1944; landsretssagf. i Kbh 1948; højesteretssagf. 1958. Medl. af bestyrelsen for Stilladsakts. Wasa, Sandviken A/S, Triumph Korset A/S, Schencker & Co. A/S, H Bahlsen Biscuit A/S og fl. a. selskaber. Formand for Kbhs Boldklub. Forfatter af fl. juridiske tidsskriftsartikler.

Adresse: Amalieg. 37,1256 Kbh K.

Sommerbolig: Jacobsmindev. 4,3050 Humlebæk.

PLESNER Paul professor, dr. med., R.; f. 30/4 1924 i Nagasaki, Japan; søn af kabelingeniør Aage Plesner og hustru Xenia f. Rushitskaja (død 1967); gift 6/8 1966 m. cand. scient. Bolette P., f. 17/4 1941 i Stockholm, datter af civilingeniør Johan Hartmann og hustru Michala f. Grut.

Student (Sorø) 1942; med. eks. 1952; dr. med. 1964; hospitalsuddannelse: Kbhs amts sygehus i Gentofte 1952-53, rigshospitalet 1956, Finseninstituttet, kirurg, afd. 1957; vidensk. assistent ved universitetets institut for cytofysiologi 1953-55, Fibigerlaboratoriets biokemiske afd. 1955-56, Carlsbergfondets biologiske institut 1957-64; u. orlov Research Associate ved Harvard University som Rockefeiler Foundation stipendiat 1960-61; docent ved Carlsbergfondets biologiske institut 1964-66; professor i biokemi ved Odense universitet 1966, decanus 1966, professor i molekylær biologi smstds 1967. Gæsteprofessor ved The Worcester Foundation, Mass., USA 1972. Studieophold i Italien 1958, 1964, 1965, i USA 1964.

Medl. af det videnskabelige udvalg i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1967; censor i biokemi ved læge vidensk. embedseks. ved Kbhs og Århus univ. 1967-72; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Lægevidenskabens Teoretiske Fag 1972 og Nordisk Forening for Celleforskning 1973.

Har skrevet vidensk. afhandlinger om celledelingens biokemi og molekylære biologi. Medforf. af vidensk. håndbøger samt betænkning nr. 517, En kulturpolitisk redegørelse. Tildelt Løvens kemiske Fabriks forskningspris 1967. Adresse: Carl Plougs Vænget 3,5000 Odense.

PLESNER Ulrik arkitekt; f. 13/7 1930 i Firenze, Italien; søn af professor, dr. phil. Johan Plesner (død 1938, se Blå Bog 1938) og hustru Kathleen f. Risk; gift 7/1 1966 m. Tamar P., f. 28/9 1943 i Jerusalem, Israel, datter af professor ved Jerusalem universitet Yosef G Liebes og hustru Miryam f. Leibowitz. Student (Herlufsholm) 1949; afgang fra kunstakademiets arkitektskole 1955; arbejdet på prof. Kay Fiskers tegnestue 1956-57. Vandt alene, og i samarb. m. andre, 5 konkurrencepræmier. Rejste i 1957 til Ceylon. Har der s. m. Geoffrey Bawa opført Ekala Industrial Estate, Good Shepherd kapel Bandarawela, Polontolawa hus, St. Thomas Preparatory School, og mange andre bygninger hovedsagelig skoler, fabrikker, private huse og hoteller. Fra 1968 til 1971 arbejdet for Arup Ass., London, ansv. for Oxford Mail and Times bygning, Kensington and Chelsea New Central Depot and Housing, arkitektonisk rådgiver på motorvejsbroer. Fra 1971 virksomhed i Israel; medl. af Jerusalem Committee. Adresse: 39 Jabotinsky Street, Jerusalem, Israel.

PLESSING Jørgen Stig veterinærinspektør, R.; f. 8/12 1909 i Kbh; søn af kontorchef, byrådssekretær Nicolai Plessing (død 1958) og hustru Magdalene f. Møller (død 1959); gift 11/6 1937 m. Fritze P., f. 24/12 1910 i Kbh, datter af kaptajn, grosserer O

E Simons (død 1963) og hustru Helga f. Rohde (død 1953). Student (Viborg) 1929; dyrlægeeks. 1935, dyrlægeassist. i 1935; assistent ved Den_ kgl. veterinær- og landbohøjskole i 1936; veterinærfuldm. i Århus 1937; veterinærinsp. i 5. distrikt fra 1944. Adresse: Stolpedalsv. 47, Hasseris, 9000 Ålborg.

PLESSING Ove direktør, konsul, R.; f. 29/4 1914 i Hellerup; søn af civilingeniør, dr. oecon. Hans Chr. Plessing (død 1967, se Blå Bog 1967) og hustru Astrid f. Nielsen (død 1972); gift 25/6 1938 m. Eva P., f. 25/8 1914 i Hornslet, datter af købmand Christen Brøgger (død 1920) og hustru Marie f. Odgaard (død 1939).

Student (Århus katedralskole); HA (Handelshøjskolen i Kbh); cand. polyt. 1940-54 ansat i forsk, danske industrivirksomheder. Siden 1954 knyttet til A P Møller.

Direktør og bestyrelsesmedl. i T.P.C.Limited. Formand for The Tanganyika Sugar Manufacturers' Association; medl. af National Sugar Board (næstformand) og af Federation of Tanganyika Employers' Council; medl. af bestyrelsen for The National Bank of Commerce, Kilombero Sugar Company Ltd. og Mount Meru Hotel Ltd., alle i Tanzania. I Kenya medl. af bestyrelsen for East African Storage Co. Ltd. (formand) og Fraternitas Ltd. Medl. af bestyrelsen for A/S Tanganyik Planting Co. Ltd. og Odense Staalskibsværft A/S. Dansk konsul for Nord-Tanzania til 1974. Adresse: Arusha Chini Estate, P.O. Box 93, Moshi, Tanzania og Dreyersv. 25,2960 Rungsted Kyst.

PLINIUS Marius Christian direktør, R'.p.p.; f. 20/7 1894 i Kbh; søn af entreprenør Chr. Plinius (død 1954) og hustru Laura f. Larsen (død 1951); gift 20/8 1941 m. Alicja Margaret P., f. 19/6 1919, datter af direktør J Taylor, Warszawa og hustru Evelyn f. Louis.

Realeks. (Kbhs kommunes belønningsskole) 1910; på Købmandsskolens aftenkursus 1910-14; indtrådte i Østasiatisk Kompagni 1910; leder af dette selskabs skibsfartsafd. i Bangkok 1916-20; i samme branche i Singapore, Libau, Riga og Warszawa 1920-30; direktør i Gdynia Amerika Linien (Gdynia America Shipping Lines Ltd.), hovedsæde i Warszawa, fra dette selskabs start i 1930; adm. direktør fra 1939, og senest formand i bestyrelsen, for Gdynia America Shipping Lines Ltd., hovedsæde i Gdynia, til 1949; Director og Manager i United Baltic Corporation Ltd., London 1950-61. Udenl. ordner: Po.P.R.3. og 4.; Ty.F.R.F.23. Adresse: Villa Al Ruscello, Via Al Ruscello 2, Viganello, Lugano, Schweiz.

PLOUG Karl rektor; f. 25/11 1926 i Gislev; søn af gårdejer Peder Laurids Pedersen og hustru Kristine f. Jensen (død 1964); gift 6/4 1940 m. Lillian P., f. 2/10 1930 i Gladsaxe, datter af salgschauffør Ejnar Petersen (død 1953) og hustru Marie f. Oelkers.

Student (Svendborg) 1945; Danmarks højskole for legemsøvelser 1947; cand. mag. (engelsk, gymnastik) 1952; vikar ved Ordrup gymnasium 1948-50; adjunktaspirant ved Skt. Annæ gymnasium 1954, adjunkt 1956, skr. inspektor 1955-65, administrativ inspektor 1965-71; rektor for statsgymnasiet Schneekloths skole fra 1971. Till. lærer ved Kbhs komm, aftenskole 1947-61 og ved Zahles faglærerkursus 1960-62. Adresse: Brøndby Møllev. 2,2600 Glostrup. Sommerbolig: Skipperv. 45, Nyrup, 4500 Nykøbing Sj.

PLOVGAARD Sven biblioteksinspektor; f. 18/4 1913 i Vestbirk; søn af efterskoleforstander A M Plovgaard (død 1950) og hustru forfatterinden Karen Plovgaard, f. Kristensen (død 1966); gift 8/12 1939 m. bibliotekar Bodil Folsted P., f. 28/8 1906, i Kbh, datter af fuldmægtig Anton Hansen (død 1949) og hustru Odny f. Iwersen (død 1958). Student (Schneekloths skole) 1932; filosofikum 1933; uddannelse ved Kbhs kommunebiblioteker og Kalundborg centralbibliotek 1935-37; bibliotekareks. 1938; statens børnebibliotekarkursus 1943; bibliotekar ved Frdbg., Gladsaxe og Rødovre kommunebiblioteker 1938-46; konsulent ved statens bibliotekstilsyn 1946, inspektør 1965.

Lærer ved statens børnebibliotekarkursus 1946, leder af det 1950-57; lærer ved Danmarks biblioteksskole 1950-69, censor fra 1960; lærer ved Den nord. fortsættelsesskole for bibliotekarer, Göteborg 1958-68 og ved Danmarks lærerhøjskole 1949-65. Medl. af en række biblioteksfaglige udvalg 1948-70; sekretær for normeringsudvalget vedr. biblioteks-bygninger m. v. 1953-67.

Har udg. en bearbejdelse af Cervantes: Don Quixote (1946); har oversat og bearbejdet borne- og ungdomsbøger. Har skrevet: Normer og planer for folkebiblioteksbygninger (1958); Folkebiblioteksbygningen (1967, tysk udg. 1970, engelsk 1971). Afhandlinger og artikler i bibliotekspublikatio-ner og fagtidsskrifter. Adresse: Veddelev Byg. 39 A, 4000 Roskilde.

PLUM Niels Munk civilingeniør; f. 29/3 1911 i Kbh; søn af civilingeniør Niels Munk Plum (død 1942, se Blå Bog 1929) og hustru Hanne f. Thiele (død 1963); gift 17/8 1948 m. Anna Lise P., f. 17/8 1915 i Korsør, datter af entreprenør H J Henriksen (død 1933) og hustru Camilla f. Kongshaug(død 1968). Student 1929; cand. polyt. 1934; ansat i forsk, firmaer 1934-36, i A/S Christiani & Nielsen 1936-45; medstifter af Ringens ingeniørgruppe 1942; medl. af modstandsbevægelsens Jyl-landsledelse 1945; generalsekr. for De danske Hjemmeværns-foreninger 1945-46; forskningsleder ved statens byggeforskningsinstitut 1947-64.

Medstifter af Dansk Ingeniørforenings arbejdsgruppe for beton og jernbeton 1946 (nu Dansk Betonforening), formand 1946-52; 1948-69 permanent dansk delegeret for Reunion Internationale des Laboratoires d'Essais et de Recherches sur le Matériaux et les Constructions (RILEM), æresmedlem af organisationen 1969; 1967-70 formand for RILEM's Advisory Committee. Medudg. af månedsbladet »Tænk i Tide« 1953-54. Medstifter 1964 og medl. af bestyrelsen for bladet: Politisk Revy (1964-65). Formand for Studentersamfundet 1961-64. Medl. af Nordisk samarbejdskomité for Materialprøvning og -forskning på byggeområdet (NMB) 1964-72; 1965 medstifter af Dansk Selskab for Materialeprøvning og -forskning, formand 1965-72; 1965 medstifter og 1966 formand for Den danske Anti-Apartheid Komité. 1966 medl. af »Fællesrådet for Sydafrika« og udenrigsmin.s udvalg vedr. bistand til ofrene for den sydafrikanske regerings raceadskillelsespolitik. 1965-72 medl. af Dansk Ingeniørforenings fagråd. 1967 medstifter og formand for Lise & Niels Munk-Plums Fond. Medl. af bestyrelserne for Celcon Ltd., London, I/S Henriksen & Henriksen, H + H Invest A/S, H + H Industri A/S, H + H Stenindustrier A/S, H + H Gasbeton A/S, H + H Scanbyg A/S, H + H Montage A/S, A/S Saltbækvig, Ryarsh Brick & Sand Co. Ltd. Kent, England, H + H, Schweiz. Forfatter af ca. 60 og medforfatter ved 90 andre afhandlinger, håndbøger, artikler m. v. vedr. byggeri og betonteknologi. 1971 : Extra parlamentarisme. Adresse: Soløsev. 12,2820 Gentofte.

PLUM Svend Munk direktør; f. 2/7 1926 i Kbh; søn af afdelingsleder jens Munk Plum (død 1968) og hustru Bodil f. Hofman Hansen; gift 1949 m. Birte Margrethe P., datter af civilingeniør, fh. direktør og amtsvejinspektør Christopher Milner(sedenne).

Student (Frederiksborg); højere handelseks.; handelsuddannelse i England; direktionssekr. i Massey-Harris A/S 1948-50; ansat i Chr. Hansen's Laboratorium A/S 1950, direktør for det australske datterselskab, Australian Rennet Manufacturing Co. Ltd., Adelaide 1950-53, underdir. i Chr. Hansen's of Canada, Ltd., Toronto 1953-56; ansat hos Løvens kemiske Fabrik 1956 som eksportrejsende for oversøiske markeder, eksportdir. smstds 1959, direktør 1969-73; adm. direktør for Chr. Hansen's Laboratorium A/S 1973.

Medl. af bestyrelsen for Refimex A/S 1970, formand fra 1971; medl. af bestyrelserne for Chr. Hansen's Laboratoriums datterselskaber i Sverige, England, Italien, USA, Australien og Argentina 1973.

Medl. af Industrirådets eksporttekniske arbejdsgruppe 1971; formand for Fonden til Vedligeholdelse af Miljøet på Stiftelsen Hofmansgave 1972.

Tildelt udenl. dekorationer for arbejde u. besættelsen og i udlandet. Adresse: Højdevang 14,2970 Hørsholm.

PONSAING Georg arkitekt; f. 15/5 1889 i Kbh; søn af fuldmægtig Christian Ponsaing (død 1909) og hustru Marie f. Larsen (død 1940); gift 1/12 1916 m. Hjørdis P., datter af murermester jens Jeppesen (død 1941) og hustru Johanne f. Guldbrandsen (død 1904).

Murersvend; uddannelse på Teknisk skole, Kbh og på kunstakademiet; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1914; i kompagni med Svend Møller 1919-29. med Find Ponsaing 1950-71.

Leder af Akademisk Arkitektforenings retsudvalg 1947-50; opmand i den faglige voldgift for murerfaget 1944-50; medl. af Børnehjælpsdagens forretningsudvalg 1939-53; bygningskyndigt medl. af socialministeriets spareudvalg af 1952 vedr. børneforsorgen.

Har opført boligkomplekser, kommuneskoler, børnehaver, vuggestuer, aldersrenteboliger, alderdomshjem m. m. Frdbg. kommunes præmie for smuk bebyggelse 1916, Rødovre kommunes 1950,1952,1955. Adresse: Forchhammersv. 22,1920 Kbh V. Sommerbolig: Furesøv. 9,2830 Virum.

PONTOPPIDAN Clara skuespillerinde, K., FM.l., Ml & A.p.p.; f. 23/4 i Kbh; datter af købmand H Rasmussen og hustru Sara Caroline f. Brammer; gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. skuespiller Carlo Wieth (død 1943, se Blå Bog 1943); 2. gang m. læge P V Pontoppidan, død 1953, søn af sognepræst Morten Pontoppidan (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Julie f. Marstrand (død 1973).

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole og elevskole; debuterede 9. febr. 1901 som Tove i Drachmanns Gurre; skuespillerinde ved Dagmarteatret til 1925, afbrudt af engagements ved Det ny Teater 1908-09 og ved Alexandrateatret 1914-17; skuespillerinde ved Det kgl. Teater fra 1925. Tildelt Tagea Brandts Legat 1937, Liva Weels Hæderslegat 1953, ærespris fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1955, Henri Nathansens Mindelegat 1959, Kaj Munks Mindefonds hæderspris 1964 samt Teaterpokalen, Lytterprisen og Filmprisen; Studenternes æreskunstner 1942. Første modtager af Ole Haslunds æresbolig for malere og skuespillere. Udenl. orden: S.M.I.&a. Adresse: Lyngbyv. 211,2900 Hellerup.

PONTOPPIDAN F C kommandørkaptajn, R.DM., HTS.p.p.; f. 21/1 1886 i Kbh; søn af grosserer, translatør HOL Pontoppidan (død 1929) og hustru Mariane f. Bendixsen (død 1920); gift 16/7 1920 m. Fritze P., f. 19/1 1897 i Kbh, datter af grosserer V Aage Moller (død 1950, se Blå Bog 1949) og hustru Anna Margrethe f. Tvermoes (død 1936). Sekondløjtn. i flåden 1907;kaptajn 1919; stationschef i Skagen 1920-21; til tjeneste i marineministeriet 1923-40; 1. adjutant hos forsvarsministeren 1924-30; marineattaché ved legationen i Helsingfors 1925-30 (i Reval 1925); chef for kystudkigsvæsenet 1930-35 og 1939-55; til rådighed for chefen for søværnskommandoen 1932-40; orlogskapt. 1932; kom-mandørkapt. 1935; afsked som søofficer 1952 og ansat til fortsat tjeneste som chef for kystudkigsvæsenet; afsked 1955. Generalsekr. for den internationale meteorologkongres i Kbh 1929; sekretær i den danske afd. af Foreningen for skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne og medl. af samme forenings interskandinaviske hovedbestyrelse 1924-66; medl. at bestyrelsen for Dansk-Finsk Forening 1925-68, af handelsflådens velfærdsråd 1948-61. Udenl. ordner: B.K.4.; Ch.F.l.; Fi.B.H.; Fi.H.R.22.; Fi.K.M. 39-40; Fi.S.F.; F.Æ.L.4.; I.F.3.; I.Kr.5.; Le.S.3.; N.O.N.4.; N.St.O.22.; Po.P.R.4.; S.Kr.3.; S.N.3.; Sp.S.M.F.3.; S.Sv.22.; Stb. B.E.3. Adresse: Dronn. Tværg. 5,1302 Kbh K.

PONTOPPIDAN Ole advokat; f. 4/4 1919 i .Kbh; søn af læge Børge Pontoppidan (død 1960) og hustru Åsa f. Philip (død 1972); gift 3/8 1946 m. Vera P., f. 25/2 1918 i Malmø, datter af direktør Theodor Woelfer og hustru Gertrud f. Hammer-schmit.

Student (Frdbg. gymn.) 1937; cand. jur. 1944; i den danske brigade 1944-45; fuldmægtig i 1. extraord. statsadvokatur 1945; håndbogsredaktør på Politikens Forlag 1947; landsrets-sagf. 1949; selvstændig advokatvirksomhed i Kbh fra 1950, møderet for højesteret.

Juridisk konsulent for De samv. danske Landboforeninger, De samv. sjællandske Landboforeninger, Danske Konsummælkmejeriers Fællesrepræsentation o. a. erhvervsorganisationer. Medl. af bestyrelsen for A/S De Danske Bomuldsspinderier, A/S Grenaa Dampvæveri, A/S Vejle Dampvæveri, la Cours Fabriker A/S, Glud & Marstrand A/S, Ernst Voss Fabrik A/S, Buko-Ost A/S, A/S Casino Ejendomsselskab, A/S B Muus & Co., Brdr. Ostermann Petersen A/S, Padborg Frysehus A/S, Mikroværk A/S, Rekord Tandhjulsfabrik A/S, A/S System-Data af 1967, Comsupco A/S, G & L Beijer A/S, Dansk Papirserviet Fabrik A/S, Dansk Pulver & Tabletfabrik A/S, Fasson selvklæbende Materialer A/S, Gaiatea Financierings-akts., De Danske Eddikebryggerier A/S, A/S Dansk Blikemballage, Skandinavisk Dybtryk Service A/S, American Express Bank A/S, Pacific Intermountain Express A/S, Observa A/S, A/S Lerches Sportsmagasin, Marsing & Co. A/S, Medipharma A/S, Marsing Finansierings- og Handels-akts., Marks Garner A/S, A/S Steri-Suma, Skandinavisk Handelsagentur A/S, A/S Nordisk Stålindustri, Avis Biludlejning A/S, Telerent A/S, A/S Bruus Fuilerton, Hans Reitzels Forlag A/S, Emilius Møller A/S-N.C.R., Strang Chemical, London Ltd., Aister Chemie, Hamburg, Pharmatrade Ltd., Toronto, Mikrovaerk Ltd., Toronto m. fl. danske og udenl. selskaber; medl. af bestyrelsen for Frederik Schybergs Mindelegat og Fonden »Non Nobis«. Har skrevet forsk, håndbøger, bl. a. »Hvad siger loven«. Adresse: Østerbrog. 112,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Kystv. 44,3100 Hornbæk.

PONTOPPIDAN S E viceadmiral, SK.DM., HTS.p.p.; f. 3/11 1900 på Frdbg.; søn af oberst, kammerherre Oluf Pontoppidan (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Elna f. Leschly (død 1964); gift 1. gang 1928 m. Gerda Margrethe P., f. Poulsen, død 1953; 2. gang 1957 m. Jytte Grete P., f. 10/12 1918, datter af fabrikant K Kristensen (død 1965) og hustru Karen Maria f. Christensen (død 1945).

Student 1919; søløjtn. Il 1923; søløjtn. I 1924; elev på søværnets officersskole 1926-28; undervandsbådschef 1928-38; kaptajnløjtn. 1932; orlogskapt. 1939; i marinestaben 1940-45; chef for marinestabens kommandosektion 1945-47; kommandørkapt. 1947; chef for fregatten »Holger Danske« på togt til Færøerne, Middelhavet og Fransk Marokko 1947-48; stabschef ved kystflåden og chef for undervands-bådsdivisionen 1948-49; chef for marinestabens operationssektion i 1950; souschef i marinestaben 1950-51; midlertidig kommandør og medl. af staben hos den øverstkommanderende for de fælles forsvarsstyrker i Nordeuropa 1951; kommandør s. å.; chef for søværnsstabens operationssektion 1952, for kystflådens øvelsesgruppe 1954; kontreadmiral samt chef for kystbefæstningen og for Sundets marinekommando 1955; chef for søværnsstaben 1958; viceadmiral og chef for søværnet 1961; afsked 1965. Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1938-39. Udenl. ordner: A.F.L.2.; B.Cr.m.2.; F.A.D.5.; Mar.O.A.3.; N.St.O.3'.; Po.P.R.5.; S.Sv.l.; Stb.B.E.4.; Stb.V.2. Adresse: Dronn.Tværg. 23,1302 Kbh K.

POORT Ruth læge; f. 7/11 1910 i Indien; datter af sognepræst Knud Ocksen Poort (død 1962) og hustru Johanne Wilhelmine f. Nørgaard (død 1944).

Student (Haderslev) 1929; med. eks. 1937; uddannelse i psykiatri ved kbhvnske psykiatriske afdelinger samt på Kolonien Filadelfia og i analytisk psykologi ved C G Jung-institutet 1951-53; overlæge ved nervesanatoriet Montebello, Helsingør 1953-57. Privatpraksis i psykoterapi fra 1957. Har skrevet: Psykologien som tjener (dansk og norsk udg. 1966). Adresse: Frederiksdalsv. 104,2830 Virum.

PORSBERG Erik direktør, R.; f. 2/4 1911 i Kbh; søn af købmand P O Pedersen (død 1927) og hustru Kirstine f. Mortensen (død 1967); gift 20/9 1938 m. Karen P. (dekoreret m. M.T.Kha.), f- 18/6 1912 i Kbh, datter af kriminalassistent K A Nielsen (død 1964) og hustru Ellen f. Nielsen (død 1971). Realeks. 1928; løjtn. 1936; civiløkonom (HD i forretningsorga-nisation) 1944; ansat i A/S De Danske Sukkerfabrikker 1928, sekretær 1947, kontorchef 1954, merk, underdir. 1957, direktør 1960.

Medl. af Comité Européen des Fabricants de Sucre 1962, af forsøgsudvalget for sukkerroedyrkning 1966, af bestyrelsen for Commodania A/S 1962, Højbygaard Fabrik A/S 1963 og Odense Marcipanfabrik A/S 1971; formand for bestyrelsen for A/S Regnecentralen 1964.

Adresse: C L Ibsens V. 13,2820 Gentofte.

PORSILD Alf Erling dr. phil.; f. 17/1 1901 i Kbh; søn af mag. scient. Morten P Porsild (død 1956, se Blå Bog 1955) og hustru Johanne Kirstine f. Nielsen (død 1940); gift 1958 m.Margrit P., f. 5/8 1921 i Wien, datter af departementchef Karl Stoeffel og hustru Margrit f. Hanitzman.

Realeks. (Sorø Akademi); studerede botanik og arktisk rejseteknik bl. a. hos sin fader, ved den danske arktiske station, Disko, Grønland 1918-21; botanisk assistent smstds 1922-25; besøgte en række amerikanske universiteter og botaniske samlinger i 1925; studierejse til Californien 1948; studieophold i Danmark og England 1954-55; Guggenheim Fellowship (1957-58) med studierejse til Danmark, Norge, Sverige, Finland, USSR, Østrig og Schweiz; dr. phil. (Kbhs univ.) 1956; i den canadiske regerings tjeneste fra 1926 og har for denne ledet bl.a følgende ekspeditioner og forskningsrejser: til Alaska (1926-27), nordlige Mackenzie distrikt (1927-28), sydlige Hudson Bay område (1929), Alaska (1929-30), Keewatin og Ungava (1930), Lapland (1931), Mackenzie distrikt (1931-35), National Museum Biologicai Survey sydøst Yukon territoriet (1944), Rocky Mountains National Parks (1945-46, 1951, 1956, 1957, 1958, 1959 og 1960); Colorado og Wyoming (1960); Mackenzie distriktet efterfulgt af flyveekspedition fra Alaska til Ellesmere Land (1947); Banks of Victoria Islands (1949); Axel Heiberg Island (1953); Hudson Bay (1957 og 1958); har som canadisk delegeret til den videnskabelige kongres i Moskva 1945 foretaget jordomflyv-ning efterfulgt af studierejse til Nordsverige; canadisk delegeret til den internationale botaniker kongres i Stockholm 1950, i Paris 1954, i Montreal 1959, i Edinburgh 1964; ledet omfattende forsøg med indførsel af tamrener til arktisk Canada 1930-35; deltog som botaniker i Bartletts ekspedition sommeren 1937 til Labrador og Grønland; Acting Curator ved den botaniske afd. på National Museum of Canada, Ottawa 1936-44. Curator og Chief Botanist 1945-67; Honorary curator of botany fra 1967.

Fellow Royal Society of Canada, Arctic Institute of North America, New England Botanical Club (Harvard), American Association for the Advancement of Science; medl. af bestyrelsen for Arctic Institute of North America 1951-56 og 1958-65 (formand 1953-54) og for Ottawa Field-Naturalist's Club fra 1931 (formand 1939-41); medl. af bestyrelsen for foreningen Arctic Circle (formand 1948-49); medl. af Norske Videnskaps Akademi, Oslo 1964; korresp. medl. af Sociétas pro Fauna et Flora Fennica og af Sociétas Zoologica et Botanica Fennica Vanamo; æresmedlem af American Academy of Arts and Sciences, Boston og af Finska Vetenskaps-Societeten; korresp. medl. af Sv. Växtgeogr. Selsk.; æresdoktor ved Acadia University, Wolfville, N. Se. 1967 og ved University of Waterloo, Ont. 1973; canadisk konsul i Grønland 1940-43.

Royal Can. Geogr. Society's Massey medalje og Georg Lawson Medal in Botany.

Har skrevet: Flora of Alaska (1939); Botany of Southeastern Yukon (1951); The Vascular Piants of the Western Canadian Archipelago (disp., 1955); Illustrated Flora of the Canadian Arctic Archipelago (1957, 2. udg. 1962); Rocky Mountain Wildflowcrs in Colour (1972) samt en række vidensk. og populære afhandlinger og artikler af botanisk og geografisk indhold. Medarbejder ved Encyclopedia Canadiana. Udenl. orden: Stb. B.E.5. Adresse: 45 Leonard Ave., Ottawa, Ont., Canada.

PORSMAN Vagn Aage overlæge; f. 18/6 1914 i Randers; søn af overportør Marius Pedersen (død 1957) og hustru Theodora f. Rasmussen ; gift 20/2 1971 m. Lisbet P., f. 20/8 1935 i Kbh, datter af overlærer H C Nielsen og hustru Vibeke f. Reiersen.

Student (Randers) 1933; med. eks. 1940; alm. uddannelse ved Randers, amtssygehus 1940-41; prakt. læge i Vemb 1941-45; 2. reservelæge ved Folkekuranstalten i Hald 1945,1. reservelæge 1946; 1. assistent ved Kbhs kommunehospital, fysiurg, afd. 1947, reservelæge 1948; assistent ved Set. Josephs hospital, ortopædisk afd. 1950; ved hospitalet i De gamles by 1951, fysiurg, konsulent ved De gamles by 1953, overlæge ved fysiurg, afd. smstds 1961-69; overlæge ved geriatrisk behandlingscenter Tranehaven. Gentofte fra 1969. Till. fysiurg, klinikchef ved Søborg sygekasse 1952-61 og ved sygekassen Gladsaxe 1955-61; læge ved revalideringsfabrikken Inerfa fra 1956; specialistanerk. i fysiurgi 1950; studierejser (spec. rheumatologi og fysiurgi) til Finland, England, Schweiz og Østrig. Formand for den danske sektion i den nordiske forening Helse og Arbete 1954-56; Honorary treasurer ved The second international Congress of Physical Medierne 1956; medl. af The International Federation of Physical Medicine 1954-56; korresp. medl. af American Congress of Physical Medicine and Rehabilitation 1963; formand for Organisationen af tjenestemandsansatte Læger ved geriatriske institutioner 1965; næstformand i dansk sektion af Nordisk Forening for manuel Terapi 1965; formand i Dansk Selskab for manuel Medicin 1969; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen modPolio.

Tidsskriftartikler om rheumatologi, revalidering og alderssygdomme.

Adresse: Strandv. 210,2920 Charlottenlund.

PORTMAN Kai dr. med.; f. 2/8 1894 i Kbh; søn af grosserer Philip Jensen (død 1930) og hustru Johanne f. Frederiksen (død 1949); gift 2/12 1931 m. læge Ingeborg P., f. 10/7 1896 i Hjørring, datter af overlæge Adolph Ewertsen (død 1940. se Blå Bog 1939) og hustru Minna f. Formann (død 1956). Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1913; med. eks. 1921; kandidatpladser på • forsk, kbhvnske hospitaler 1921-27; studierejse (kirurgi og gynækologi) til Wien 1923; assistent ved universitetets patologisk-anatomiske institut 1924-25, ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1927-29, ved rigshospitalets fødeafd. A 1929-31, ved kommunehospitalets kirurgiske poliklinik 1931-32 og ved universitetets biokemiske institut i 1933; prakt. i Kbh s. å.; reservekirurg ved Sankt Josephs hospitals afd. K 1934; dr. med. 1935; censor i kirurgi ved med. eks. og i anatomi ved skoleembedseks. fra 1939; lærer i fysiologi, hygiejne og anatomi ved Suhr's husholdningssemi-narium.

Har skrevet: Studier og Undersøgelser over Corpus luteum Hormon (disp., 1935) og en række vidensk. afhandlinger, specielt over sexualhormonernes biologi og klinik. Adresse: Ryetvej 26,3500 Værløse.

POULSEN Alex arkitekt, R.; f. 2/3 1910 i Rude; søn af postmester Johs. Poulsen (død 1946) og hustru Joh. f. Bech (død 1932); gift 3/11 1934 m. translatør i italiensk Eva P., f. 13/9 i Lugano, Schweiz, datter af forfatter, dr. phil. Emil Rasmussen (død 1956, se Blå Bog 1956) og hustru Lili f. Høyer (død 1925). Bygmestereks. 1929; elev på kunstakademiet 1931 ; medarbejder hos arkitekt Vilh. Lauritzen 1934-49; selvstændig virksomhed fra 1944, 1948-54 i kompagni med arkitekt Mogens Jacobsen; direktør for Alex Poulsens Arkitektkontor A/S 1972. Justitsministeriets tilsynsførende arkitekt ved rets-og politibygninger samt fængsler fra 1955. Medl. af Danske Arkitekters Landsforbunds retsudvalg 1952, leder af dette 1966-71.

Har bl. a. opført Kragshovhede kirke, Assens, Ikast, Grindsted og Skagen rets- og politibygn., Randers og Sønderborg politibygn. og, i samarb. med andre arkitekter, Panoptikon-bygningen og boligbebyggelserne Svendebjerghus, Carlsro og Høje Gladsaxe. Adresse: Rymarksv. 78,2900 Hellerup.

POULSEN Axel kommunelæge, dr. med.; f. 12/5 1911 i Torshavn; søn af snedkermester Peter Poulsen (død 1961) og hustru Andrea Christina f. Poulsen; gift 5/8 1938 m. Esther Gudrun P., f. 21/12 1910 i Ulkjær ved Vejle, datter af vejer og måler Andreas Peter Martin Christiansen (død 1934) og hustru Anna Maria f. Jensen (død 1959).

Student (Høng) 1929; med. eks. 1937; dr. med. (Bidrag til den tuberkuløse primærinfektions Klinik), Kbhs univ. 1959; hospitalsstillinger ved centralsygehuset i Næstved og Dronning Alexandrines hospital i Torshavn; kommunelæge i Torshavn fra 1939; tili, reservelæge ved sanatoriet i Hoydal 1939-47; tilsynsførende læge ved hvilehjemmet Naina. Formand for Færøernes lægekredsforening 1940-43; medl. af Torshavns sundhedskommission og af bestyrelsen for Dronning Ingrids menighedsbørnehave. Adresse: 3800Torshavn, Færøerne.

POULSEN Axel G afdelingschef, R1.; f. 15/5 1916 i Hæsum, Ø-Hornum; søn af gårdejer Ludvig Poulsen og hustru Kirstine f. Jakobsen (død 1969); gift 24/8 1941 m. Ellen P., f. 5/2 1918 i Gilleleje, datter af boghandler Einer Jespersen og hustru Inger f. Gregersen.

Student (Ålborg katedralskole) 1935; cand. jur. 1941; ansat i arbejds- og socialministeriet s. å., sekretær 1944; fuldmægtig i boligministeriet (ministeriet for byggeri og boligvæsen) 1948, ekspeditionssckr. 1951, kst. kontorchef 1954, udnævnt 1961, afdelingschef 1967. Sagførerfuldm. 1941-54; sagførerbestall. 1946 (depon. 1948). Sekretær for og medl. af forsk, udvalg og kommissioner vedr. bolig- og realkreditspørgsmål siden 1949; formand for udvalget vedr. tilskudsdeklarationer i Kbh 1961-68, for finansmin.s udvalg af 1963 om boligudgifter (betænkning 1965: Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belysning), for boligmin.s produktivitetsudvalg 1967-71 og for en række boligministerielle arbejdsgrupper om bygge- og boligpolitiske spørgsmål; formand for boligmin.s arbejdskraftudvalg fra 1967. Tilsynsførende med kredit- og hypotekforeninger 1950-72 og med almennyttige boligselskaber 1954-70, senest almennyttige selskaber u. K.A.B.-koncernen.

Medl. af Tårbæk sogns menighedsråd 1957-73, formand 1965-69; medl. af bestyrelsen for Grundejernes investeringsfond fra 1967, af Byggenets udviklingsråd fra 1971 og af bestyrelsen for Kreditforeningen Danmark, udpeget af boligmin., fra 1972.

Har skrevet lovorienteringerne »Den nye huslejelov« (1955) og »Huslejeloven« (1958); afsnittene om huslejelovgivning m. v. i Håndbog for Danske Kommuner ( 1955). Adresse: Tårbæk Strandv. 91A, 2930 Klampenborg.

POULSEN Bjørn mag. art., forfatter; f. 15/6 1918 i Tved på Mols; søn af proprietær Niels Arthur Poulsen (død 1928) og hustru Kathrine f. Nielsen (død 1966); gift 23/6 1946 m. Ellinor P., f. 25/11 1921 i Nørresundby, datter af stationsforstander Jens Peter Rasmussen (død 1962) og hustru Laura f. Frigga. Student (Sorø) 1937; mag. art. (alm. og smlgn. litt.) 1946; redaktør (s. m. Thorkild Bjørnvig) af Heretica 1948-50; konsulent for Wivels forlag 1947-53, for Gyldendal 1953-63. Formand for den århusianske studenterscene Musiske Studenter 1941-45; medl. af Vibedehusfondens bestyrelse; formand for det litterære udvalg u. statens kunstfond 1971-74. Har skrevet: Ideernes krise i åndsliv og politik (1960); Omkring elfenbenstårnet. Kritik og polemik (1964); Dagens tekst (medforf., 1966); Mennesker og planlægning (medforf., 1968).

Adresse: Johannev. 11,2970 Hørsholm. Sommerbolig: Sneglehuset, Stenbjerg, 7752 Snedsted.

POULSEN Christian keramiker; f. 7/2 1911 i Kolding; søn af murermester Augustinus Poulsen (død 1948) og hustru Nicoline f. Petersen (død 1951); gift 1945 (ægteskabet opløst 1955) m. Lina P., datter af rådsformand O B Kofoed og hustru Laura f. Rasmussen.

Præliminæreks. (Kolding realskole) 1926; handelselev i Kolding Kulkompagni 1926-30; uddannet på Kunsthåndværkerskolen 1930-33 og på Danmarks tekniske højskole 1934; volontør ved, A/S Den kgl. Porcelainsfabrik 1935; videreuddannet på École des Arts Décoratif, Paris 1938-39; debuterede som maler på Kunstnernes efterårsudstilling 1939, som digter med »Den Fremmede« 1945; ansat ved A/S Bing & Grøndahl's Porcelænsfabrik 1941-46; eget værksted fra 1946; konsulent for og censor i Selskabet til Håndarbejdets Fremme 1952-68; tildelt Dansk Kunsthåndværks ærespris 1952; studierejse til Østrig og Italien 1953 (Theophilos Hansens Legat), Frankrig 1954 (Danske Kunstnere i Frankrig's Legat), Sydamerika 1968. Asien 1972 og 1973; hædersgave fra L Zeuthens Mindelegat 1961 ; Ville Christensens rejselegat 1966. Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk 1959-62; Danmarks repræsentant i World Crafts Counsil 1966-70; medl. af Den Frie udstilling 1961 og af dens bestyrelse 1968; formand for udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning u. statens kunstfond 1970-71; medl. af den danske nationalkomité for International Association of Art fra 1971.

Repræsenteret med stentøjsarbejder på Kong Gustav Adolfs samlinger og Nationalmuseet i Stockholm, Bergens kunstindustrimuseum, Kunstindustrimuseet. Kbh, Gemeente museum, Haag, Kunstgewerbemuseum, Zürich, Röhsska museet Gøteborg, det keramiske museum i Faenza, Malmø museum og kunstmuseet Louisiana, Humlebæk. Stentøjsfontæne (statens høreinstitut, Fredericia, 1967). Indbudt til separatudstilling i La Maison du Danemark, Paris 1967. Har udg.: World Crafts Council - Kunsthåndværkernes Verdensråd (særtryk, 1968). Tildelt Eckersberg-medaljen 1970. Adresse: Ørholmv. 15,2800 Kgs. Lyngby.

POULSEN Christian professor, dr. phil.; f. 8/3 1896 på Frdbg.; søn af civilingeniør, dr. phil. & techn. Valdemar Poulsen (død 1942, se Blå Bog 1942) og hustru Mary f. Rasmussen (død 1921); gift 14/5 1924 m. Lucie Hélène P., f. 20/6 1897 i Boudry i Schweiz, datter af landmand Jules Perret-Gentil og hustru Amelie f. Amez-Droz.

Student (privat dimit) 1916; univ. guldmed. 1922; mag. scient, (geologi) 1924; dr. phil. 1927; assistent ved mineralogisk-geo-logisk museum 1921; inspektør smstds 1936; lektor i palæontologi ved Kbhs universitet 1938, professor i historisk geologi og palæontologi 1945-66. Studie- og undersøgelses-rejser til England, Frankrig, Norge, Schweiz, Skotland, Sverige, USA, Østgrønland og Argentina. Medl. af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening 1923-28 og 1932-33, formand 1939-40, næstformand 1943-44; korresp. medl. af Palaeontological Society of America fra 1928; udenl. medl. af Geological Society of London fra 1946; medl. af Det Kgl. danske Videnskabernes Selskab fra 1952; Danmarks repræsentant i Den internationale palæontologiske Union fra 1957, præsident 1961-65; Chartermember of the World Academyof Art and Science fra 1961.

Litterære arbejder: forsk, palæontologiske og geologiske afhandlinger. Adresse: Egebjergv. 69,2750 Ballerup.

POULSEN Ebbe Thue professor; f. 27/6 1931 i Godhavn, Grønland; søn af overtelegrafkontrollør H T Georg Poulsen (død 1962) og hustru Karen f. Hansen; gift 31/7 1954 m. Tove P., f. 6/8 1930 i Århus, datter af fabrikant Arthur Larsen og hustru Elna f. Bone Andersen.

Mag. scient, et cand. mag. (matematik) Kbhs univ. 1955; studieophold i Kansas, USA 1952-53 og Berkeley, Californien, USA 1957-58; amanuensis ved Århus universitet, matematisk institut 1956, afdelingsleder smstds 1958; gæsteprofessor ved Heidelberg universitet 1964-65; professor i matematik ved Århus universitet 1965. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber. Århus univ.s guldmed. for besvarelse af prisopgave i matematik. Artikler i matematiske tidsskrifter.

Adresse: Bakkelodden 1, Storhøj, 8320 Mårslet.

POULSEN Ellen frue, R., CF.F.H.p.p.; f. 11/8 1902 i Kerteminde; gift 23/10 1926 m. sekretær, cand. agro. N Peter Poulsen, f. 20/5 1894 i Dærup ved Glamsbjerg. Realeks. 1918; handelsskoleeks. 1919; handelsuddannet; leder af analyselaboratorium i A/S Dansk Frøkultur 1920-32; medl. af folketinget 1953-57 og 1960-64, af Odense byråd 1958-62. Formand for Venstres Kvinder på Fyn 1933, landsformand 1953; sekretær for Venstre i Odense amt 1938-69: medl. af bestyrelsen for Fynske venstre 1949-69 og af Venstres hovedbestyrelse 1953-59; formand for Danske Kvinders Beredskab, Odense 1945-71, landsformand 1959-69; medl. af civilforsvarskommissionen i Odense 1949-72 og af civilforsvarsrådet 1959-69; formand for Civilforsvars-Forbundets Odense kreds 1954-72, vicepræsident i landsorganisationen 1959-69 og regionsformand for region IV 1967-71; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Plejehjemsforeninger 1963; formand for Den fynske Plejehjemsforening 1969; medl. af repræsentantskabet for Socialpolitisk forening; medl. af jernbanerådet 1964-69 og af kvindekommissionen 1965. Udenl. orden: Sv.C.F.F.M.2. Adresse: Læssøeg. 4,5000 Odense. Sommerbolig: Sommerbyen 4,5800 Nyborg.

POULSEN Emil direktør, dr. med. vet., R.; f. 12/7 1921 i Ebeltoft; søn af købmand Valdemar Poulsen (død 1931) og hustru Johanne f. Carstensen (død 1935); gift 24/2 1945 m. Ellen Elisabeth P., f. 22/12 1919 i Gjedved. datter af seminarielærer Alfred Kibæk (død 1931) og hustru Johanne f. Olesen (død 1961).

Vetcrinæreks. 1943; assistent i landpraksis 1943-44; vidensk. assistent ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles ambulatoriske klinik 1944-48; u. orlov 1947-48 stipendiat på landøkonomisk forsøgslaboratoriums dyrefysiologiske afd.; dyrlæge ved kommunal levnedsmiddelkontrol i Kbh 1948-49, i Horsens 1949-51; vidensk. assistent ved Den kgl. veterinær-og landbohøjskoles afd. for farmakologi og toksikologi 1951-56, amanuensis 1956-58, docent ved højskolen 1958-68, samt lektor i veterinær retsmedicin 1964-68; dr. med. vet. 1956. Studieophold hos prof. C Heymans, Gent, Belgien maj-juli 1956; indehaver af Carlsberg - Welcome Research Fellowship og ophold på Toxicology Research Unit, Médical Research Council, England 1961-62. Direktør for statens levnedsmiddeltoksikologiske institut m. v. ved statens levnedsmiddelinstitut 1968.

Toksikologisk sekretær for giftnævnet 1955-70, sagkyndig konsulent fra 1970; medl. af justitsmin.s udvalg vedr. dyreforsøg 1965-70; dansk repræsentant i the Subcommittee on Poisonous Substances in Agriculture u. Europarådet fra 1964; medl. af FAO/WHO Expert Committee on Pesticide Residues 1969, 1970, 1971 og 1973; medl. af WHO Expert Advisory Panel on Food Additives fra 1970; politidyrlæge i Kbh 1966-68; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1970.

Formand for Veterinærmedicinsk forening 1941-42, for Foreningen af veterinær-videnskabelige assistenter 1947-49; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Levnedsmiddelteknologi og -hygiejne fra 1969; medl. af Den Danske Dyrlægeforenings overvoldgiftsret fra 1965.

Vidensk. arbejder: Renale clearanceundersøgelser hos køer (disp-, 1956); Toxicology of Herbicides (Pharmacol. Reviews, 1962, s. m. S Dalgaard-Mikkelsen): Jordens og plantelivets forurening - kemiske bekæmpelsesmidlers giftighed og betydning for forurening af jord og plantevækst (i Landbo-Forums grundbog: Mennesket og Naturen, 1964); Poisoing due to parathion and other organophosphorus insecticides in Denmark (Danish Med. Bull., 1964, s. m. J Frost). Endv. en række publikationer om farmakologiske og toksikologiske emner i danske og udenl. vidensk. tidsskrifter. Adresse: Vænget 9,3050 Humlebæk.

POULSEN Erik M statsbiolog, dr. phil., R.; f. 14/7 1900 i Vordingborg; søn af overlærer L P Poulsen (død 1941) og hustru Margrethe f. Olsen (død 1941); gift 17/2 1928 m. Vera P., f. 26/10 1905 i Kbh, datter af direktør for dansk biologisk station, dr. phil. A C Johansen (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Fylla f. Kaas (død 1951).

Student (Nykøbing F.) 1918; studierejse til Island 1923; mag. scient (zoologi) 1925; ansat ved kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser fra 1920; deltaget i forsk, togter i nordiske farvande fra 1922; dr. phil. 1931 ; assistent ved dansk biologisk station 1931, afdelingsleder 1946. statsbiolog 1963-70: fiskeriekspert for den colombianske regering i 1948 og for Chiles regering i FAO's tjeneste 1951-52; generalsekr. for den mellemfolkelige fiskerikommission for Nordvest-Atlanten 1952-63; leder af UNESCO kurser i Advanced Marine Biology 1964-70.

Medl. af kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1951-71.

Har skrevet: Biological Investigations upon the Cod in Danish Waters (disp., 1931); samt afhandlinger af fortrinsvis biologisk art over vore nyttefisk (torsk, rødspætte, sild m. fl.); endv. fl. systematiske og biologiske afhandlinger vedr. danske, færøske, islandske og grønlandske krebsdyr samt: Ostracoda-Myodocopa I -111, »Dana« Rep. 57,65,75,84. Adresse: Norasv. 16,2920 Charlottenlund.

POULSEN Finn landsretssagfører, R.; f. 30/10 1910 i Svendborg; søn af sagfører Chr. Poulsen (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru Inger f. Markussen (død 1966); gift 17/2 1940 m. Ulla Vibeke R, f. 25/7 1918, datter af tandlæge Ove Lerche-Thomsen og hustru Kaja f. Rathje. Student (Svendborg) 1929; cand. jur. 1935; sagførerfuldm. i Kbh, Grenaa og Svendborg, sagfører i Svendborg 1938. landsretssagf. 1940.

Medl. af Svendborg byråd 1946-62, af folketinget (Venstre) 1948-50 og 1960-68. af dettes finansudvalg 1964-68, af landsskatteretten fra 1961; medl. af advokatrådet 1957-65; formand for bestyrelsen for A/S A T Møller, Svendborg, A/S Rygaard Savværk, A/S Skandinavisk Tændstavfabrik, Svendborg, A/S Svendborg Bryghus og A/S Carl J Nielsen, Birkerød, Svendborg Fjernvarmecentral a.m.b.a.; næstformand i bestyrelsen for Forsikringsakts. Nordlyset og Nordlyset-Liv, Helsingør; medl. af repræsentantskabet for Svendborg Bank A/S. Adresse: Fåborgv. 160,5700 Svendborg.

POULSEN Frank landsdommer, R.p.p.; f. 8/9 1927 i Odense; søn af regimentsmusiker A Johs. Poulsen (død 1967) og hustru Rigmor f. Petersen; gift 17/4 1957 m. Helga P., f. 23/10 1928 i Ribe, datter af snedkermester A C Nielsen og hustru Ellen Margrethe N.

Student (Odense) 1946; cand. jur. 1951; sagførerfuldm. s. å.;fg. sekretær i justitsministeriet 1952, udnævnt 1955, kontorchef 1964; dommer i Kbhs byret 1969, i østre landsret 1974. Till. politifuldm. i Åbenrå og Sønderborg 1954-56; sekretær hos rigsadvokaten 1956-59; medhjælper hos statsadvokaten for Kbh 1958-63; justitsministeriets kasseinsp. ved politimesterembederne 1964-69; kst. dommer i østre landsret 1968-69; formand for taksationskommissionen efter naturfredningsloven 1969-73; medl. af tilsynsrådet for Roskilde Sparekasse fra 1970; formand for Kbhs fredningsnævn fra 1973. Udenl. orden: lt.F.4. Adresse: Mosegårdsv. 5,2670 Greve Strand.

POULSEN Gudrun malerinde; f. 7/3 i Kbh; datter af overretssagfører P M Poulsen (død 1939) og hustru Jenny f. Ottosen (død 1950).

Student (Aurehøj gymn.); kunstakademiets maler- og frescoskole 1945-52; udstillet på Kunstnernes efterårsudstilling fra 1946, Charlottenborgs forårsudstilling fra 1956; endv. udstillet bl. a. på Musée d'art moderne, Paris 1958, Åbo kunstmuseum 1961, Bergens kunstforening 1964, Kunstnernes Hus, Oslo (Dansk Nutidskunst) og deltager i udst. fra foreningen Kunst på Arbejdspladsen fra 1967, Hässelby slot, Stockholm 1969, Kunstpavillonen, Esbjerg og Skovgaardmuseet, Viborg 1970, Frdbg. rådhus 1971, Cambridge universitets museum Kettles Yard 1971, 1959-69, udstillet fl. gange i »lille gruppe« i Den Frie udstillings bygning; separatudstilling i Tåstrup Kulturcenter 1972 og i Gentofte kommunes kunstbibliotek 1973; medl. af Den nordiske udstilling fra 1970. Medl. af akademirådet 1962-68, af akademiet for de skønne kunster fra 1968; formand for Kvindelige Kunstneres Samfund fra 1954; kasserer for Kunstnernes Croquisskole og medl. af dennes bestyrelse; medl. af l.C.W. komitéen i Danske Kvinders Nationalråd, af Zonta International, af bestyrelsen for foreningen Charlottenborg Malere, af repræsentantskabet for foreningen Kunstnernes egen Kunsthandel. Malerier: serien Livet i stalden om vinteren og serien Møens mærkelige lys døgnet rundt; landskabsmalerier; arbejder i fresco og akvarel. Solgt til Nationalbanken, Kunstforeningen, statens kunstfond, statens museum for kunst, Kettles Yard, Cambridge og Gentofte kommunes kulturelle udvalg. Byen Paris' sølvmed. 1958. Adresse: Lemchesv. 8,2900 Hellerup. Sommerbolig: Råbymagle, Møen.

POULSEN Hemming Engelund professor, overlæge, dr. med.; f. 26/8 1921 i Kbh; søn af inspektør i De gamles by Felix F E Poulsen og hustru Margrethe f. Boserup; gift 31/12 1948 m. Karen Marie P., f. 20/12 1924 i Kbh, datter af Axel Hultquist (død 1966) og hustru Marie f. Møller Andersen. Student (Set. Jørgens gymn.) 1940; med. eks. 1947; speciallægeaut. (patol. anatomi og histologi) 1956; dr. med. 1956; lektor i patologisk anatomi ved Kbhs tandlægehøjskole 1956 og ved Kbhs universitet 1962; overlæge ved patologisk institut, Sundby hospital 1957-62; docent ved Kbhs universitet 1962-65; overlæge ved patologisk institut, Kbhs kommunehospital 1965; professor i patologisk anatomi ved Kbhs tandlægehøjskole 1966, ved Kbhs universitet 1971. Medl. af international arbejdsgruppe om leversygdomme u. European Association for the Study of the Liver 1967. Chef for collaborating center u. WHO international reference centre for tumours of the uterus 1967, chef for samme international reference center 1969, Associated centre for oral precance-rous conditions 1967; medl. af arbejdsgruppe om Histological definitions of precancerous lésions, WHO 1972. Studierejser: London 1960, 61 og 65, USA 1966. Gæsteforelæsninger ved universiteter i Argentina (1969), Israel og Belgien (1970), USA (1971). Sekretær i Dansk Patologforening 1956-59; medl. af bestyrelsen for Danske Patologers Organisation 1962-66; suppleant i § 14-udvalgel fra 1963. Medl. af International Academy of Pathology 1971. Medarbejder ved Klinisk ordbog 1973 og medl. af Editorial Board ved pathologia europaea 1974.

Har skrevet: Urinsyre, xantin og hypoxantin (disp., 1956). Lærebog i almen patologisk anatomi (1963 og 1968; for tandlægestuderende). Vidensk. artikler om biokemiske, farmakologiske og patologisk-anatomiske emner.

Adresse : Frdbg. Allé 54,1820 Kbh V.

Sommerbolig: Ndr.Tangv. 13,2791 Dragør.

POULSEN Henning direktør; f. 17/4 1920 i Kbh; søn af overportør Peter Emil Poulsen (død 1968) og hustru Oline Juliane f. Jensen; gift 11/8 1951 m. Jytte Gunhild P., f. 28/4 1927 i Kbh, datter af magasinformand Christian Hansen (død 1964) og hustru Ella f. Rasmussen.

HD i regnskabsvæsen 1947. Ansat ved Sammenslutningen af sygekasser i Kbh og Frdbg. 1936, fuldmægtig 1950, afdelingsleder 1952, kontorchef 1963, administrationschef 1970; direktør ved Kbhs kommunes sundhedsdirektorat fra 1972. Medl. af forsk, sundhedsmæssige og sociale institutioner og foreninger.

Adresse: Strandboulevarden 36,2100 Kbh 0.

Sommerbolig: Lynæs, 3390 Hundested.

POULSEN Henning C overlæge, lektor; f. 2/5 1918 i Kbh; søn af sognepræst Iver Chr. Poulsen og hustru Thyra f. Nørholm; gift 16/4 1940 m. tandlæge Gudrun P.,f. 15/5 1919 i Kbh, datter af telegrafkontrollør, translatør Cai Pellesson og hustru Thora f. Ahrentzen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1937; med. eks. 1946; kandidatstillinger ved kbhvnske hospitaler; studierejser (anæsyhesi) til Stockholm, London og Oxford 1947-48; narkoselæge ved kommunehospitalet i Kbh 1947-52, 1. reservelæge smstds 1953; specialistanerk. (anæsthesiologi) 1952; Instructor ved World Health Organization's anæsthesi-kursus i Kbh 1950-53; ledende narkoselæge ved Århus kommunehospital 1953; overlæge ved anæstesiologisk afd. smstds fra 1955; lektor i anæsthesiologi ved Århus universitet fra 1954; formand for overlægerådet ved Århus kommunes hospitaler 1963-67, for det amtskommunale overlægeråd i Århus amt 1970-72 og for lægekredsforeningen for Århus amt fra 1972.

Sekretær i og medl. af bestyrelsen for Dansk Anæstesiologisk Selskab 1949-52, formand 1961-63;generalsekr. i Nordisk Anæstesiologisk Forening 1949-60 og 1962-66, præsident 1960-62, æresmedlem 1966; medl. af § 14 rådet (anæsthesiologi) fra 1953; formand for Danske Anæstesiologers Organisation 1953-60; medl. af repræsentantskabet for Alm. dansk Lægeforening 1954-59; tilforordnet medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn fra 1955; medl. af bestyrelsen for Dansk Anæsthesiologisk Selskabs fond fra 1956; medredaktør af Acta anaesthesiologica Scandinavica 1956-71; formand for Danske Anæsthesiologers uddannelsesudvalg 1958-69; medl. af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab fra 1960, næstformand 1962-64; Treasurer i World Federation of Societies of Anaesthesiologists 1964-68, chairman for federationens Executive Committee fra 1968; chairman i World Committee on Cardio-Pulmonary Resuscitation fra 1964; trustée i World Anesthesia Educational and Relief Foundation fra 1964; formand for Scandinavian Anaesthesia Educational Fund fra 1967; korresp. medl. af Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland fra 1965 og af Deutsche Gesellschaft für Anaesthesie und Wiederbelebung fra 1968; Fellow of the Faculty of Anaesthetists Royal College of Surgeons, England 1968, Ireland 1973; Honorary Fellow of West African College of Surgeons 1973; præsident i Århus Nordre Rotary Klub 1965-66: medl. af hovedbestyrelsen for KFUM Spejderne i Danmark 1959-61.

Har skrevet arbejder over klinisk og eksperimentel anæsthesiologi.

Adresse: Fugldal, 8680 Ry og Marselis Boulevard 28, 8000 Århus C.

POULSEN Henrik overkirurg, dr. med.; f. 13/2 1922 i Kbh; søn af grosserer Louis H Poulsen (dod 1958) og hustru Dagmar f. Teisen (død 1970); gift 13/4 1957 m. Birgit P., f. 29/12 1925 i Odense, datter af statsaut. revisor Frederik Madsen (død 1963) og hustru Ellen f. Nielsen.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1941; med. eks. 1949; dr. med. 1959; specialistanerk. i plastikkirurgi 1964; almen uddannelse ved hospitaler i Kbh; ansat ved otologiske afdelinger i Kbh 1951-54; frivillig assistent ved bindevævslaboratoriet, med.-anatomisk institut, Kbh 1954-57; påbegyndte plastikkirurgisk uddannelse (Finseninstitutet) i 1955; studierejse til England 1957-58; reservekirurg ved Odense amts og bys sygehus 1958-60; 1. reservekirurg ved Finseninstitutets plastikkirurg, afd. 1960-64; overlæge ved Odense amts og bys sygehus, plastikkirurg, afd. 1964. Underviser i kirurgi (spec. plastikkirurgi) ved Odense universitet 1968, lektor fra 1972. Medl. af bestyrelsen for Nordisk plastikkirurgisk Forening 1966-68; formand for Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi 1969; formand for samme selskabs uddannelsesudvalg 1970; medl. af Nordisk plastikkirurgisk Forenings uddannelseskomité 1970; medl. af § 14 rådet (plastikkirurgi) fra 1971.

Har skrevet: Myxoedematøse bindevævsforandringers indflydelse paa labyrinthen (disp., 1959). Tidsskriftartikler om otologiske og plastikkirurgiske emner. Adresse: Hunderupv. 204,5000 Odense.

POULSEN Henrik professor, dr. phil; f. 27/9 1927 på Frdbg.; søn af direktør, cand. jur. H S Poulsen (se denne); gift 28/11 1969 m. cand. psych. Birthe P, f. 5/1 1925 på Frdbg., datter af professor, dr. phil., dr. med. og dr. med. vet. Poul Brandt Rehberg (se denne) og hustru Vera f. Jensen. Student (Herlufsholm) 1946; cand. jur. (Kbhs univ.) 1954; mag. art. i psykologi (Kbhs univ.) 1960; afdelingsleder ved Militærpsykologisk tjeneste 1960-68; afdelingsleder og lektor ved psykologisk institut, Århus universitet 1968-70; professor i psykologi ved Århus universitet fra 1970; bestyrer af psykologisk institut, Århus univ. 1970-71; medl. af konsistorium fra 1971 ;dr. phil. 1972.

Medl. af forskningsrådenes fællesudvalg vedr. narkotikaforskning 1971-72.

Har skrevet: Om Psykon-begrebet (1969); Kognitiv Struktur (1972); Begreber og begrebsdannelse (1973) samt en række vidensk. artikler. Adresse: Rislundv. 6,8240 Risskov.

POULSEN Holger fh. fabrikinspektør, civilingeniør, R1.; f. 29/9 1888 i Kbh; søn af grosserer Chr. Poulsen (død 1926) og hustru Cecilie f. Hansen (død 1942); gift 26/8 1915 m.Astrid P. f. 8/9 1890 i Alslev sogn, datter af fuldmægtig Arnold Kargaard (død 1944) og hustru Dagmar f. Hansen (død 1945). Student (Østersøgades latin- og realskole) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. (maskining.) 1913; midlertidig tilsynsassist. ved arbejds- og fabrikstilsynet s. å.; ingeniør i A/S Hermann Raffel, Kbh 1913-14; assist. ingeniør ved Kbhs sporveje 1914-15; tilsynsassist. ved arbejds- og fabrikstilsynet, Odense, 1915-20; tili, lærer ved Teknisk skole i Odense 1916-18; fabrikinsp. 1920;dampkedelinsp. 5. og 6. kreds. Århus 1920-23; fabrikinsp. II, Holbækkredsen 1923-35; fabrikinsp. I. Kbhs vestre kreds 1935-58.

Inspektør for Dansk Tarifforening 1920-23; beskikket stedfortræder for justitsministeriets motorsagkyndige i Holbæk 1924-28; formand i dansk standardiseringsråds udvalg for standardisering af kæder; medl. af Det internationale Arbejdsbureaus korrespondance-komité for ulykkesforebyggede; rådgiver for den danske regerings repræsentant ved den internationale arbejdskonference i Genève 1948; medl. af lægeligt-teknisk fællesudvalg i h. t. arbejderbeskyttel-sesloven 1955; tildelt arbejderbeskyttelsesfondets legat 1956. Adresse: GI. Kongev. 127,1850 Kbh V.

POULSEN H S direktør, R.DM.p.p.; f. 11/12 1892 i Taagerup pr. Rødby; søn af gårdejer J H Poulsen (død 1925) og hustru Elise f. Hansen (død 1945); gift 20/10 1926 m. Aase Hilda P., f. 16/9 1898 i Sørup pr. Nysted, datter af læge F V Christensen (død 1908) og hustru Hilda f. Lundbeck (død 1950). Student (Frederiksborg) 1911 ; cand. jur. 1916; sagførerfuldm. 1916-17; assistent i Kbhs overpræsidium 1916-19; kontorchef i Arbejdernes Landsbank 1919-21; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1921-24; udenrigsministeriets stipendium med ophold i Bordeaux 1924-25; legationssekr. i Rom 1925-28 og derefter i Warszawa til sept. 1928; fast ansættelse i Det Store Nordiske Telegraf Selskab 1929; efter ophold i Kbh, London og Shanghai udnævnt til selskabets driftsbestyrer i Østasien 1935; direktør smstds 1939-51. Formand for Det danske Samfund i Shanghai 1936-39 og 1941-47; medl. af bestyrelsen for det danske handelskammer i Shanghai 1935-51 og for Japan-Denmark Society, Tokyo til 1951.

Udenl. ordner: I.Kr.3.; N.O.N.4.

Adresse: Strandv. 14,2100 Kbh 0.

POULSEN Jacob E overlæge, dr. med.; f. 25/3 1907 i Ulsted; søn af sognepræst Niels Kristian Armose Poulsen (død 1929) og hustru Marie Theodora f. Sørensen (død 1960); gift 10/7 1947 m. instruktionssygeplejerske Kirsten P., f. 26/3 1913 i Gylling, datter af forpagter Emil Lunøe (død 1947) og hustru Alma f. Hammer (død 1955).

Student (privat dimit.) 1927; med. eks. 1934; forsk, hospitalsansættelser, navnlig ved intern-medicinske afd. i Roskilde og ved Kbhs amts sygehus i Gentofte; reservelæge ved Niels Steensens hospital 1938-40, fast ansat læge smstds 1950, overlæge fra 1958; dr. med. 1941; speciallæge i intern med., stofskiftesygd. 1943, i klinisk kemi og laboratorieteknik 1947.

Medl. af Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab fra 1939 og hovedbestyrelse 1945-47; næstformand i Kbhs omegns lægekredsforening 1956-59; medl. af bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse, Enkekasse og Understøttelsesforening, formand for sidstn. fra 1960 og formand for Fribolig for Lægeenker; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1949-53, Dansk endocrinologisk Selskab fra 1955 og Dansk medicinsk Selskab 1956-59; medl. af det medicinske § 14 råd 1954-66; medl. af Nordisk Insulinfonds bestyrelse fra 1957; member of the WHO Expert Advisory Panel on Chronic Degenerative Diseases (Diabetes) 1963; visiting professor ved Ain Shams University, Cairo febr. 1964; æresmedlem af the Egyptian Endocrinological Association 1964; medl. af bestyrelsen for European Association for the Study of Diabetes 1967; formand for det Skandinaviske Selskab for Diabetesforskning 1968 og for bestyrelsen for Nordisk Insulinlaboratorium 1969; medl. af Royal Society of Medicine 1969.

Har skrevet: Studies on the Ketosis in Diabetes Mellitus (disp., 1941); Sukkersyge (Berlingske Leksikon Bibi., 1971); desuden en del mindre publikationer om intern-medicinske emner, navnlig indenfor området: stofskiftesygdomme. Adresse: Niels Steensens V. 8,2820 Gentofte.

POULSEN Johan førstelærer, R1.; f. 26/9 1890 i Tofte på Færøerne.

Lærereks. fra Færøernes seminarium 1908; årskursus på statens lærerhøjskole 1914-15; lærer i Næs sogn 1908-14, i Strænder 1917, førstelærer 1933-58.

Medl. af Sjov menighedsråd 1919-62, formand 1933-52; medl. af forstanderskabet for Sjov sognekommune 1931-34; formand for Sjov sogns sygekasse 1919-33; sekretær og kasserer for Centralforeningen af Sygekasser på Færøerne 1921-59. medl. af bestyrelsen fra 1926; medl. af Færø amts kirkeinspektion 1924-60 og 1967-70 og skoledirektion 1932-35 og 1938-71; i fl. perioder siden 1928 medl. af Færøernes landsnævn; medl. af lagtinget 1920-70, formand 1932-36, 1938-39 og 1951-58, næstformand 1958-70; formand for Sambandspartiet 1948-69; formand for bestyrelsen for Føroya Tryggingar-Sambandiô" fra 1948; medl. af bestyrelsen for Føroya-Vanlukkutrygging 1934-65 og fra 1970, formand 1942-62; medl. af bestyrelsen for Mentunargrun Føroya (Kulturfonden) 1948-63 og fra 1968, formand 1959-63 og fra 1968; medl. af folketinget 1939-43 og 1950-64, af Nordisk Råd 1953-64. . Adresse: Strænder, 3815 Thorshavn, Færøerne.

POULSEN Johannes landsretssagfører; f. 9/12 1885 i Nyborg; søn af gæstgiver Hans Poulsen (død 1920) og hustru Maren f. Hansdatter (død 1936); gift 11/5 1916 m. Rigmor P.,f. 20/10 1891 i Holbæk, død 1941. datter af købmand, konsul Poul Smith (død 1923, se Blå Bog 1922) og hustru Ingeborg f. Wiggers (død 1940).

Student (Odense katedralskole) 1906; cand. jur. 1912; fuldmægtig ved Merløse Tuse herred, Holbæk 1912-19; sagfører i Holbæk 1919, landsretssagf. 1924 (beskikk. depon. 1968). Formand for tilsynsrådet og forretningsudvalget for Spare- og Laanekassen for Holbæk og omegn 1943-61. Bidragyder til: De gamle By- og Herredsfuldmægtige fortæller (1967).

Adresse: Markcslcv, 4300 Holbæk.

POULSEN Jørgen Egedal rektor; f. 5/11 1921 i Roskilde; søn af direktør Hans Anton Poulsen (død 1945) og hustru Anna f. Egedal; gift 13/10 1967 m. lærerinde Hanne P., f. 5/6 1936, datter af akkvisitør S Bounde og hustru Ellen f. Hall. Lærereks. (Jonstrup) 1944; student 1945; cand. psych. 1949; deltog i internationalt hjælpearbejde 1945-48; ansat på forsøgsskolen på Emdrupborg 1949; medarbejder i udvalget for skolepsykologiske undersøgelser 1951; lærer og skolepsykolog ved forsøgsskolen 1952; rektor for statens pædagogiske forsøgscenter for undervisningen på 8.-10. klassetrin 1965. Medl. af fl. ministerielle udvalg og af Folkeskolens forsøgsråd fra 1969.

Har skrevet: Erhvervsorientering (s. m. Wilh. Marckmann, 1961); endv. faglige artikler om metodiske emner i den pædagogiske fagpresse samt været medarbejder ved udsendelsen af forsøgspublikationerne Emdrupborgrappor-ter. Adresse: Islevgård Allé 5,2610 Rødovre.

POULSEN Kaj direktør, civilingeniør, R.; f. 7/5 1912 i Holsteinsborg sogn; søn af sognepræst Poul Fr. Poulsen (død 1960) og hustru Elise Margrethe f. Groth (død 1972); gift 1. gang 10/8 1937 m. Aase P., f. 28/12 1912 i Kbh, død 1946, datter af direktør Gunnar Asgeir Sadolin (død 1955, se Blå Bog 1954) og hustru Esther f. Schultz (død 1964); 2. gang 16/11 1962 m. Else P., f. 14/7 1919 i Kbh, datter af snedker Christian Christensen (død 1964) og hustru Johanne f. Bentsen (død 1936).

Student (Haslev) 1930; cand. polyt. 1935; ingeniør i Sadolin & Holmblad A/S s.a.; afdelingsing. 1936, underdir. 1944, direktør 1949, formand for den tekniske direktion 1955, formand for selskabets direktion 1959-73, formand for selskabets bestyrelses forretningsudvalg fra 1973.

Næstformand i bestyrelsen for Foreningen af danske Farve-og Lakfabrikanter 1949-71, formand fra 1971; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens industrigruppe fra 1957, formand 1965, medl. af foreningens hovedbestyrelse fra 1962 og forretningsudvalg fra 1964, næstformand fra 1970; medl. af hovedbestyrelsen for Industrifagene fra 1957 samt af forretningsudvalget fra 1960, næstformand 1961-63, formand 1963-72: dommer i arbejdsretten fra 1971 ; medl. af bestyrelsen for arbejdsmarkedets tillægspension fra 1971; medl. af bestyrelsen for Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri 1959-73, formand 1968-70, for Tapet- og Farverådet 1959-70, formand 1960-70; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings industrisektion 1954-60, næstformand 1959-60. Medstifter af Kemo-Skandia A/S, medl. af bestyrelsen fra 1948, formand fra 1970 og direktør for selskabet 1957-70; formand i bestyrelsen for OY Sadolin AB, Helsingfors 1955-60; medl. af bestyrelsen foi AB Sadolins Färgfabrik, Stockholm 1951-54, for OY Sadolinin Painoväri-tendas AB, Helsingfors 1955-59, for Ibyco A/S 1962-66; formand i bestyrelsen for A/S Badilin fra 1971; medl. af bestyrelsen for Bing og Grøndahl A/S fra 1973. Vicepræsident i Danmarks naturvidenskabelige Selskab fra 1973. Adresse: Wiedersv. 1,2791 Dragør.

POULSEN Karl redaktør; f. 26/7 1912 i Seide pr. Roslev; søn af skomagermester Poul Poulsen (død 1953) og hustru Marie f. Bloch jensen (død 1965); gift 15/6 1941 m. Elisabeth P., f. 4/2 1918 i Kbh, datter af afdelingschef Daniel Lind (død 1933) og hustru Hilda f. Andersson.

Student (Viborg) 1933; journalist ved Viborg Stifts Folkeblad 1934-36; Skive Folkeblad 1936-40, Ugebladet Landet 1940-43, Berlingske Aftenavis 1943-45, Berlingske Tidende siden 1945, politisk medarbejder 1945-58, kommunalpolitisk 1958-65 og arbejdsmarkeds medarbejder 1948-70, bygge- og havestofmedarbejder siden 1955. Redigeret »Mit lille Hus« siden 1950. Redaktør af Berlingske Forlags håndbog »Huset og haven«.

Forfatter af »Breve fra Havemanden«, og »et godt hus at bo i«.

Medl. af Lyngby-Tårbæk kommunes skolekommission 1954-66, næstformand 1962-66, og ungdomsnævn 1958-70, medl. af voksenundervisningsnævn og fritidskommission; formand for Folkeligt Oplysningsforbund i Lyngby-Tårbæk kommune 1950, hovedbestyrelsesmedl. i F.O.F. 1968 og formand for F.O.F.'s Kulturrejser; vurderingsmand for Lyngby-Tårbæk kommune 1967, hegnsynsmand 1972. Formand for Berlingske Tidendes Medarbejderforening 1959-66; medl. af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse 1961-67, af bestyrelsen for Dansk Chrysanthemum-Selskab 1961, for Rundskuedagen 1966.

Tildelt gartnernes hæderstegn Den gyldne tulipan 1969. Medredaktør af »Vor Tid« 1960-69. Adresse: Hummeltoften 9B, 2830 Virum.

POULSEN Knud journalist, forfatter, teaterdirektør; f. 15/6 1920 i Fjerritslev; søn af postmester Harald Poulsen (død 1953) og hustru Margrethe f. Eigtved (død 1954); gift 3/8 1957 m. museumsinspektør, mag. art. Hanne Finsen, datter af overlæge V Finsen og billedhuggerinde Inge Finsen, f. Ebstrup.

Journalist fra 1940; ved Politiken 1946-62. Radiokommentator 1963-64. Dramaturg ved Det ny Teater 1966; konsulent ved TV's underholdningsafd. s. å.; direktør for Det ny Teater 1969, tili, for Gladsaxe Teater i sæsonen 1971 -72. Har skrevet: Rejse i Spanien (1953); Draabens Dagbog (1954); Dyden gaar amok (1957). Mindeforestillingen »Kjeld Abell« (1961); 100 Draaber(1963); Vor berømte Landsmand (1963). Tildelt Cavling-prisen 1965. Adresse: V-Søgade 66,1601 KbhV. Sommerbolig: Valby, 3200 Helsinge.

POULSEN Knud kredsdyrlæge, R.; f. 10/2 1914 i Jersie; søn af gårdejer P M Poulsen og hustru Sigrid f. Pedersen (død 1970); gift 15/4 1939 m. Inge P., f. 29/4 1914 i Roskilde, datter af overpolitibetjent Hans Chr. Nielsen (død 1961) og hustru Marie f. Roed (død 1945).

Dyrlægeeks. 1937; assistent i praksis 1937-39; praksis i Birkelse 1939-43, i Brenderup 1943-69; kredsdyrlæge i Ribe amt m. m. 1969.

Medl. af bestyrelsen for Fyens Stifts Dyrlægeforening 1947-59, sekretær 1950-56, formand 1956-59; medl. af hovedbestyrelsen for Den danske Dyrlægeforening fra 1959, formand 1962-69; medl. af landbrugsmin.s mund- og klovesygevaccineudvalg 1963-69; medl. af civilforsvarsfor-bundets landsråd 1960-71; medl. af landbrugsmin.s planlægningsudvalg for udbygning af veterinær- og landbohøjskolen på Frdbg. og en ny veterinær- og landbohøjskole i Odense og samtidig medl. af sammes arbejdsudvalg af 1965, 1966-69; medl. af præsidiet for nationalkomiteen i World Veterinary Association og nordiske veterinærmøder 1962-69; medl. af talrige udvalg u. Den danske Dyrlægeforening. Formand for sundhedskommissionen i Brenderup kommune 1943-69, for Brenderup og omegns realskole ved dens overgang til selvejende institution 1958-64; medl. af bestyrelsen for Effla og Brenderup el-forsyning til 1969; medl. af Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles jubilæumsfonds bestyrelse 1968-72; formand for foreningen Henne Strand 1970, for Dansk Røde Kors. Esbjerg afd. 1973 og for Esbjerg børnegård 1973.

Har skrevet faglige og organisatoriske artikler. Modtaget Pharmacia-prisen 1965. Æresmedlem af Veterinærmedicinsk Forening 1966.

Adresse: Havbakken 114, Hjerting, 6700 Esbjerg. Sommerbolig: »V.l.P.«, Hedelærkev. 10,6854 Henne Strand.

POULSEN Kristjan fh. politimester, R1.; f. 30/3 1895 i Hallund, Hjørring amt; søn af rentier Anton Poulsen (død 1943) og hustru Thomine f. Larsen (død 1912); gift 29/11 1924 m. Nanna P., f. 23/5 1898 i Ørum, Hjørring amt, datter af lærer Emil Svennevig (død 1931) og hustru Sofie Marie f. Sørensen (død 1936).

Ved landvæsenet til 1915; præliminæreks. 1916; landinspektorelev ved landbohøjskolen 1916-17; student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; sagførerfuldm. i Graasten s. å.; politifuldm. i Skive s. å.; politimester i Skive købstad og Sallinglands herreder 1941-65.bNæstformand for Skive Roklub 1926-28, formand 1928-48, derefter æresmedlem.

Adresse: Johs. Ewalds V. 6,7800 Skive.

POULSEN Max direktør; f. 2/8 1906 i Silkeborg; søn af direktør Peter Poulsen (død 1921) og hustru Ingeborg f. Petersen (død 1956); gift 18/5 1934 m. Gyda P. f. 26/6 1915 på Frdbg., datter af værkfører Peter Parkhøj (død 1950) og hustru Ellen f. Andersen (død 1959).

Realeks. (Th. Langs gymn.) 1921; uddannet i Silkeborg Bank 1922-27; ansættelse i forsk, industrivirksomheder 1927-31; ansat i Philips A/S 1931, regnskabschef og prokurist 1940, medl. af direktionen for Philips Industri og Handels A/S 1949-71.

Medl. af bestyrelsen for samtlige datterselskaber af Philips Industri og Handels A/S indtil 1971, for Philips Fond af 1958 fra stiftelsen til 1971; medl. af bestyrelsen for Philips Industri og Handels A/S 1964, næstformand til 1972; medl. af bestyrelserne for Nordisk Glødelampe Industri A/S 1967-72 og for Kemovit A/S 1968-69; formand for Radiobranchens Kreditorforening 1966-71; direktør og formand for bestyrelsen for Leasing og Handelsakts, af 16. aug. 1966 fra 1971. Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Carl Baggers Allé 9,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Tibirke Bakker, 3220 Tisvildeleje.

POULSEN Mogens kommunaldirektør, cand. jur.; f. 7/7 1928 i Hellerup; søn af stadsingeniør Peder Poulsen (død 1966, se Blå Bog 1965) og hustru Rigmor f. Nielsen (død 1973); gift 28/4 1972 m. Anne-Marie P., f. 15/4 1945 i Nyborg, datter af slagtermester Verner Andersen (død 1963) og hustru Estrid f. Høj eng.

Student (Øregård gymn.) 1947; cand. jur. 1953; sagførerfuldm. 1954-57; landsretssagf. 1957 (besikkk. depon.). Sekretær i handelsministeriet 1956; handelsattaché i USA (New York) 1960-63; delegeret i FN 1962; vicekontorchef i overborgmesterens sekretariat 1965; kontorchef i direktoratet for Kbhs kommunes beboelsesejendomme 1966, direktør smstds 1973. Medl. af repræsentantskabet for Kbhs social-filantropiske boligselskab, af bestyrelsen for den kbhvnske kredsforening u. Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse. Adresse: Bregnegårdsv. 13,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Blåbærbakken 15,3250 Gilleleje.

POULSEN Niels Anton politiadvokat, R.; f. 2/9 1905 i Viborg; søn af husmand Peder Poulsen (død 1920) og hustru Marie Kristine Laurine f. Larsen (død 1943); gift 3/6 1937 m. Emilie P., f. 30/4 1912 i Østerbølle, datter af gårdejer Niels Frucrgaard og hustru Johanne Kristine f. Jensen. Student (privat dimit.) 1931; cand. jur. 1937; politifuldm. i Kbh 1937-38; fg. sekretær i justitsministeriet 1938-39; kst. politiadvokat i Kbh 1939, udnævnt 1940. kst. dommer i østre landsret 1948-50.

Formand for De Studerendes Sygekasse fra 1949 og for distriktssygekassen Brønshøj fra 1951; næstformand i Sammenslutningen af sygekasser i Kbh og Frdbg. Adresse: Risbyholmv. 12,2700 Brønshøj.

POULSEN Niels Carl fh. klosterforstander og borgmester, R1.; f. 25/3 1886 i Idum pr. Holstebro; søn af gårdejer Anders Poulsen (død 1893) og hustru Mette f. Pedersen (død 1937); gift 1. gang 17/8 1915 m. Hedevig P., f. Woltemath (død 1936); 2. gang 22/7 1941 m. Asta P., f. 16/3 1907 i Sødring pr. Randers, datter af rentier Marius Christensen og hustru Andrea f. Clausen.

Landmand til 1908; lærereks. 1912; lærer ved Randers kommunale skolevæsen til 1937; kordegn ved Klosterkirken 1921-46; klosterforstander 1931-61.

Medl. af Set. Mortens menighedsråd fra 1930. formand 1934-39, kirkeværge 1949-58; medl. af Randers byråd 1933-58, borgmester 1950-54; medl. af repræsentantskabet for Randers Disconto- & Laanekasse fra 1936; landvæsenskommissær for Randers amt 1950-58; næstformand i lokalbestyrelsen for LAB fra 1946 og for Randers skolekommission 1933-58 samt medl. af forsk, kommissioner og udvalg. Adresse: St. Voldg. 7,8900 Randers.

POULSEN Oluf direktør; f. 17/12 1913 i Kolind; søn af vognmand H A Poulsen (død 1945) og hustru Marie f.

Christensen (død 1965); gift 18/6 1944 m. Irene P., f. 3/3 1919 i Eltang, datter af stationsmester N P Hansen (død 1968) og hustru Nielsine f. Laursen (død 1966).

Realeks. (Randers statsskole) 1930; efter udstået læretid hos S C Sørensen A/S, Randers videreuddannelse på forsk, jernværker i Tyskland, Belgien og England 1936-38; prokurist i S C Sørensen, Jern & Staal A/S Randers 1951 ; direktør i S C Sørensen Import Co. A/S Randers 1954-61, derefter direktør i S C Sørensen A/S. Medl. af bestyrelsen for Bang og Pingel A/S samt en række S C Sørensen A/S tilhørende datterselskaber.

Medl. af bestyrelsen for Importørforeningen af 11. Aug. 1933 fra 1959, for Foreningen af Arbejdsgivere i Randers 1957-70, af repræsentantskabet for Randers Disconto- og Lånebank A/S fra 1964, af bestyrelsen for Servicelager for Jernbranchen A/S fra 1967; medl. af erhvervsrådet for Randers 1962-70, formand 1962-66; styrelsesmedl. i Forenede Danske Motorejere fra 1967; medl. af bestyrelsen for De Private Assurandører A/S fra 1973. Adresse: Egevangen 3,8900 Randers.

POULSEN Oluf overkirurg, dr. med.; f. 7/2 1915 i Havdrup, Kbhs amt; søn af gårdejer Anders Poulsen (død 1939); og hustru Anna f. Christensen (død 1957); gift 24/8 1940 m. Ellen P., f. 31/12 1915 i Hassing, Thisted amt, datter af direktør Anthon Ravnsmed (død 1965) og hustru Laura f. Lund Larsen (død 1960).

Student (Roskilde) 1932; med. eks. 1940; dr. med. 1949; specialanerk. i kirurgi og kirurg, kvindesyg. 1954, tili, i mave-tarmkanalens kirurg, sygd. og i thoraxkirurgi 1960; overkirurg på Øresundshospitalet i Helsingør 1960. Studierejser (kirurgi) i Sverige, England, Tyskland, USA, Holland, Frankrig, Rusland, Japan og Indien.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1940-48.

Har skrevet: Expérimental and Statistical Studies on Extrinsic Factors in Carcinogenesis (disp., 1949); tidsskriftartikler om kirurg, emner, særlig cancer og dennes kirurg, og kemiske behandling samt »Åbenhjertige Samtaler om Sex« (1969), »Åbenhjertige Samtaler med Mænd« (1970) »Åbenhjertige Samtaler om Samliv« (1971). Kan man blive gammel uden at ældes? (i bogen Pensionist i Danmark 1972), Kvindens og Mandens Overgangsalder (i Politikens: Kvindens Hvem, Hvad, Hvor, 1974), tankespillet Seklernes Sot, på engelsk: The Scourge of the Centuries (begge i privattryk 1968), spexet Philosoffen og Servitricen (1968), skuespillene Gruppesex på Myggenæs (1969). En Sjæl efter Bildøden (1971), Violer, en absurd collage, frit efter Shakespeare's Timon of Athens (1970), alle i privattryk, sidstn. antaget til opførelse på Odense Teater. Adresse: Strandv. 114,3070 Snekkersten.

POULSEN Otto Gyde sparekassedirektør; f. U/6 1924 i Kimmerslev ved Roskilde; søn af førstelærer K F Gyde Poulsen og hustru Doris f. Jensen (død 1971); gift 23/9 1966 m. Anne Merete P., f. 12/7 1935 på Frdbg., datter af grosserer Einar Hatting (død 1972) og hustru Ella f. Bieger. Realeks. 1941; ansat i Sparekassen for Kbh og Omegn 1942; filialbestyrer i Frdbg. Sparekasse 1955, lærer ved Købmandsskolen 1957-60, revisionschef 1959, eksamen fra Sparekassehøjskolen 1961; kontorchef i Sparekassen for Nyborg By og Omegn 1961, adm. direktør 1963.

Medl. af styrelsen for Danmarks Sparekasseforening 1968, næstformand 1969; medl. af bestyrelsen for Pengeinstitutternes Betalingsformidlingscenter 1971 og for Sparekassernes Datacentraler fra 1970; formand for Foreningen af Sparekasser i Fyns Amt fra 1967; medl. af repræsentantskabet i A/S Fællesbanken for Danmarks Sparekasser og A/S Sparevirke. Formand for Nyborg Socialfilantropiske Byggeselskab 1963; næstformand for Nyborg Erhvervsråd 1962. Adresse: Strandparken 111,5800 Nyborg.

POULSEN Poul Aagaard overlæge, dr. med.; f. 10/11 1921 i Kbh; søn af kinamissionær Anders Aagaard Poulsen (død 1957) og hustru Margrethe f. Leth (død 1944); gift 31/5 1949 m. Birthe P.. f. 12/12 1927 i Helsingør, datter af bankkasserer Johannes Thorsen (død 1959) og hustru Martha f. Stærk. Student (Haslev) 1940; med. eks. 1947; reservelæge ved Thisted sygehus, med. afd. 1950-54; 2. reservelæge på Marselisborg hospital, med. afd. 1954-56 og dermatologisk afd. 1956-57; dr. med. (Undersøgelser over Trombicula autumnalis SHAW og Trombidiosis i Danmark) 1958; speciallægeaut. i med. sygd. 1957; 1. reservelæge ved Marselisborg hospital, med. afd. 1958-60 og samtidig lektor i epidemiologi ved Århus universitet; overlæge ved amts- og bysygehuset, Nykøbing M., med. afd. fra 1960. Adresse: Fredensv. 7,7900 Nykøbing M.

POULSEN Sven apoteker, R.; f. 19/5 1897 på Frdbg.; søn af stationsforstander Niels Chr. Poulsen (død 1917) og hustru Ida Marie f. Jensen (død 1927); gift l.gang 10/9 1921 m. Anna Elise P., f. 12/9 1898 i Varde, datter af bogholder Søren Svarrer (død 1941) og hustru Mariane f. Tarp (død 1951); 2. gang 14/9 1962 m. Else P., f. 30/4 1918, datter af gårdejer Chr. Petersen, Kjellerup.

Cand. pharm. 1919; indehaver af Set. Pauls apotek i Århus 1946-55, af Trøjborg apotek, Århus 1955-67. Formand for Dansk Farmaceutforenings Haderslev-Tønder Kreds 1932-38 og medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Farmaceutforening 1938-40; sekretær for Danmarks Apotekerforenings Sønderjydske Kreds 1942-46 og formand for Århus-Randers Kreds 1948-52; medl. af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening fra 1948, næstformand 1954-59, formand 1959-61; medl. af Danmarks Apotekerforenings taksationsnævn fra 1956 og af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforenings lønfond fra 1954; rådg. for retslægerådet fra 1951; medl. af Kræftkomitéen, af Otto Müllers farmaceutiske Studiefond og af Administrationen af Apoteker J B Mikkelsen og Hustrus Legat 1959-61; medl. af Sønderborg menighedsråd 1930-36; formand for Set. Pauls menighedsråd 1949-53. Adresse: Næsbyv. 17,8270 Højbjerg.

POULSEN Svend planteskoleejer, dr. agro., R; f. 13/2 1884 på Frdbg.; søn af handelsgartner, planteskoleejer D T Poulsen (død 1925, se Blå Bog 1925) og hustru Johanne Kirstine f. Møller (død 1928); gift 4/7 1916 m. Petra Thomine Marie P., f. 21/2 1890 i Viborg, datter af skræddermester Hans Kjellerup Thomsen og hustru Caroline f. Christensen (død 1932).

Uddannet på faderens planteskole og på tyske planteskoler; ansat i faderens virksomhed 1905, medindehaver af denne 1925-56 og efter firmaets deling medindehaver af afdelingen Kelleriis ved Kvistgaard. Tiltrækker af en del rosensorter, hvoraf flere er tilkendt guldmed. i London, Bruxelles og Paris; dr. agro. h. c. ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1958.

Adresse: Sophie Amalie Gården 502 B, Marielystv. 54, 2000

KbhF.

Sommerbolig: Grydemosegård, Tibberup, 3060 Espergærde.

POULSEN Valdemar professor, dr. phil; f. 28/11 1929 i Kbh; søn af professor, dr. phil. Christian Poulsen (se denne); gift 2/2 1957 m. Bente P., f. 4/4 1930 i Slagelse, datter af læge Johannes Paulsen (død 1952) og hustru Gerda Johanne f. Jørgensen (død 1967).

Student (Ordrup gymn.) 1948; mag. scient, (geologe 1956; Kbhs univ.s guldmed. 1958; honorarlønnet videnskabelig assistent ved Mineralogisk museum 1960, amanuensis smstds 1961; timelærer i geologi ved Danmarks lærerhøjskole 1961-63; dr. phil. 1964; afdelingsleder ved Mineralogisk museum 1966; lektor i Danmarks geologi ved Kbhs universitet 1966, afdelingsleder ved institut for almen geologi 1968, professor i geologi (biostratigrafi) 1971. Studie- og undersøgelsesrejser til Norge, Sverige, Grønland, Canada, Østtyskland, Tjekkoslovakiet og Argentina. Medl. af bestyrelsen for Dansk geologisk Forening fra 1969; dansk repræsentant i Nordisk geologisk Association fra 1971; medl. af bestyrelsen for Lethaia-stifteisen fra 1971; redaktør for tidsskriftet Varv fra 1964.

Har skrevet en lang række afhandlinger med emner inden for kambro-ordovicisk palæontologi og stratigrafi. Adresse: Hans Bruuns V. 7,2920 Charlottenlund.

POULSEN Aage solodanser; f. 4/7 1943 i Kbh ; søn af ingeniør Knud Helt Poulsen og hustru Anne-Lise f. Petersen; gift 27/6 1964 m. Jytte Irene P., f. 24/4 1941 i Kbh, datter af gartner Ellis Richter Hansen og hustru Karen f. Jensen. Gennemgået Det kgl. Teaters balletskole; debut 1962 som husaren i Den skønne Donau; solodanser 1967. Studieophold i Paris.

Hovedpartier: Alain i La fille mal gardée; i Garden Party; Naiden i Maanerenen; Gurn i Sylfiden. Medvirket i TV-balletterne Variations for four og Drømmen samt i Bournonvilleserien. Deltaget i ballettens turnéer i USA, Tyskland, Spanien, Sverige, Frankrig og Island.

Adresse: Hammersholt, 3400 Hillerød.

Sommerbolig: 4793 Bogø.

POULSEN Aage Lohmann godsejer; f. 2/5 1900 i N-Vium, Ringkøbing amt; søn af pastor emer. V Poulsen (død 1962) og hustru Emma Margrethe f. Johansen (død 1959); gift 19/10 1934 m. Inger L. P., f. 17/4 1911 i Hesselager, Fyn, datter af købmand Niels Ove-Bisgaard (død 1929) og hustru Ingeborg f. Poulsen (død 1946).

Landvæsenselev 1915-19; ophold på højskole og landbrugsskole; underforvalter og forvalter 1920-26; forvalter på Østerhovedgaard og Sevedø ved Skælskør 1926-30; inspektør på Hesselagergaard, Fyn 1930-40; forpagter på Svenstrup ved Borup 1940-56 og af Overdrevsgaarden u. Svenstrup 1940-52; ejer af Egemarke ved Føllenslev fra 1948 og af Særslevgaard ved Snertinge fra 1960.

Medl. af Vigersted sogneråd 1943-50, af Føllenslev-Særslev sogneråd 1954-62; næstformand i bestyrelsen for Danske Landboforeningers Kreatursalgsforening; medl. af bestyrelsen for Eksportmarkedet for Holbæk amt fra 1957; vurderingsinsp. i Dansk Landbrugs Realkreditfond 1960-72. Æresmedlem af Konservativ Vælgerforening for sydlige Ods Herred 1970. Adresse: Egemarke, 4591 Føllenslev.

POULSEN-HANSEN Peder Gerhardt direktør, civilingeniør, R.; f. 19/2 1917 på Frdbg.; søn af proprietær C Hansen og hustru Paula f. Hansen; gift 3/5 1939 m. Anne-Lise P-H., f. 23/4 1920 i Århus, datter af prokurist L Bonne og hustru Cecilie f. Rasmussen (død 1957).

Student (Roskilde) 1934; cand. polyt. 1940; salgsing. hos Thomas B Thrige's Filial A/S 1940-43 og hos Laur. Knudsen A/S 1943-50; tekn. sekretær i Danske Elværkers Forening 1950, direktør for samme 1954; forretningsfører for Foreningen ELRA 1951; ansvarsh. redaktør af forbrugerbladet elnyt 1954.

Medl. af bestyrelsen for Gamle Alumners Legat (G A Hagemanns kollegium) 1943-64, Danske Elværkers Forenings Netmodel 1956-62, redaktionsudvalget for »Elektroteknikeren« 1958, formand 1966, bestyrelsen for ejendomsselskabet V Classens Have 1962, Danske Elværkers Forenings og landbrugsorganisationers masteerstatnings-kontaktudvalg 1963, bestyrelsen for P O Pedersen kollegiet 1966, formand 1973; medl. af handelsmin.'s energispareudvalg 1973. Censor ved Danmarks ingeniørakademis maskinafd. 1964. Adresse: Livjægerg. 22,2100 Kbh 0. Sommerbolig: Greve Strandv. 137.2670 Greve Strand.

POVLSEN Frode politiinspektør; f. 27/7 1911 i Hvilsager; søn af kirkeminister, pastor Thorvald Povlsen (død 1942, se Blå Bog 1942) og hustru Jensine f. Jensen (død 1961); gift 24/6 1939 m. Inger P., f. 19/8 1918 i Kbh, datter af direktør C E Arffmann (død 1972) og hustru Ellen f. Holm (død 1943). Cand. jur. 1937; ansat i politiet s. å.. politikommissær 1941, tjenstg. ved politiskolen 1944, leder af civilpolitiet på Frdbg.

1954, politiinsp. og leder af statens politiskole 1956. Adresse: Heibergsg. 18,1056 Kbh K.

PRAUSE Henning L kommandør, Ri., Fr. IX M.M., HTS.p.p.; f. 26/1 1918 i Kbh; søn af kasserer i Kbhs skattevæsen Gustav A E Prause (død 1951) og hustru Elida f. Johnsen (død 1963); gift 19/5 1944 m. Lotten P., f. 19/4 1922, datter af overlæge, dr. med. h. c. Holger Scheuermann (død 1960, se Blå Bog 1959) og hustru Agda f. Erlandsen (død 1960).

Student (Østersøgades gymn.) 1936; søløjtn. II 1940, søløjtn. I 1941, kaptajnløjtn. 1945, orlogskapt. 1950, kommandørkapt.

1955,  kommandør 1962; tjeneste på minestrygere 1940-43; næstkommanderende på torpedobåden Hvalrossen 1943; i marineministeriet 1944-48; ved søminevæsenets radiosektion 1948-50; chef for patruljefartøjet Søløven 1950; ved søværnets televæsen 1950, chef for dette og søværnets tele-og signalinsp. 1963-69; chef for flådestation Kbh 1969-73; midlertidig grad som kontreadmiral og chef for Grønlands kommando fra 1973. 1/2 års studieophold i USA 1951 og ved Nato Defence College. Paris 1962; lærer ved søofficersskolen 1947-60. Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1948-49; formand for hovedorganisationen af søofficerer m. fl. 1967-72 og medl. af samrådets bestyrelse 1967-71.

Udenl. orden: Br.M.N.3.

Adresse: Flådestation Grønnedal, 3930 Grønnedal, Grønland.

Sommerbolig: Dyrekærskellet 5,3220 Tisvilde.

PREISLER Jean direktør, R.p.p.; f. 14/7 1900 i Kbh; søn af direktør Folmer Preisler(død 1951, se Blå Bog 1951)og hustru Kamma f. Gosch (død 1950); gift 25/5 1934 m. Gudrun P., f. 4/8 1905 i Kbh, datter af ingeniør Fr. Raaschou (død 1945) og hustru Agnete f. Vett (død 1958).

Handelseks. fra Niels Brocks handelsskole 1918; student (privat dimit.) 1919; cand. phil. s. å.; uddannelse i Paris og London 1919-22; ansat i A/S H E Gosch & Co., Kbh 1925, underdir. 1930, adm. direktør 1945-65. Medl. af Industrirådet 1950-65; medl. af bestyrelsen for A/S Nordisk Brown Boveri 1953-73 (formand 1967-73).

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Sundkrogen 10,2960 Rungsted Kyst.

PREISLER Knud haveinspektør, R.; f. 24/7 1918 i Søllerød; søn af malermester Bahne Bahnson Preisler (død 1967) og hustru Ingeborg f. Larsen (død 1971); gift 17/6 1945 m. Inger P., f. 6/1 1920 i Horsens, datter af stationsforstander Hans Grabow Olesen (død 1972) og hustru Johanne f. Pedersen (død 1960).

Havebrugsuddannet; havebrugskand. 1941; medarbejder hos havearkitekterne C Th. Sørensen og Georg Boye; selvstændig havearkitektvirksomhed 1949-60; haveinsp. ved inspektoratet for de kongelige haver 1960.

Adresse: Frdbg. Runddel 3 C, 2000 Kbh F.

PREISZ Daniel bibliotekar; f. 9/8 1907 på Frdbg.; søn af ingeniør Johannes Preisz (død 1935) og hustru Julie f. Bruun (død 1939); gift m. Grete P., datter af kammerherre, kgl. kommissarius H V Linnemann (død 1940, se Blå Bog 1939) og hustru Astrid f. Mogensen (død 1948).

Student 1927; mag. art. (alm. og sammenlign, litteraturhistorie) 1934; bibliotekseks. 1937; assistent ved centralbiblioteket i Slagelse s. å.; vikar ved statsbiblioteket i Århus 1938-39; ved det kgl. bibliotek 1940, bibliotekar II 1941, bibliotekar I 1951. Medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1945 og af Selskabet fordansk Kulturhistorie 1959. Har skrevet: Herman Bang og den franske Naturalisme (tildelt Filologisk-historisk Samfunds 1. pris, 1934); medudgiver af Breve fra og til Adam Oehlenschläger (1945 ff); medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon, Hagerups Leksikon m. fl.

Tildelt Munksgaards hæderspris 1963. Adresse: Kronprinsesseg. 32 A, 1306 Kbh K.

PREISZ Emil F forpagter; f. 17/12 1897 på Stormarksgaard ved Store Heddinge, søn af proprietær A Preisz (død 1938) og hustru Rosine f. Mouvielle (død 1937); gift 26/3 1929 m. Kristine P., f. Carmohn, f. 28/5 1897.

Uddannelse ved landvæsenet; ejer af hovedgården Avnø 1937-40; forpagter af Dyrehavegaard ved Klampenborg. Formand for Kbhs Amts Tolvmandsforening. Adresse: Dyrehavegaard, 2800 Lyngby.

PRENTER Regin professor, dr. theol-, R'.p.p.; f. 6/11 1907 i Frederikssund; søn af kommunelærer H P C Prenter (død 1938) og hustru Kirstine f. Sørensen (død 1955); ugift. Student (Metropolitanskolen) 1925; cand. theol. 1931; manuduktør i Kbh 1931-32; studierejser til Frankrig. Tyskland, England og Island 1932-35; sognepræst i Hvilsager-Lime 1935-41; undervisningsassist. ved Århus universitet 1939-44; 2. res. kapellan ved Århus domkirke 1941-45; dr. theol. 1944; professor i teologi med dogmatik som hovedfag ved Århus universitet 1945-72; kst. sognepræst i Branderup 1972.

Formand for Studenterkredsen 1931-32; medl. af pastoralseminariets direktion 1949-67, af Dansk Samlings landsråd 1945-46, af Frihedsrådets lokalkomité for Århus 1944-45 og af modstandsbevægelsens bykomité for Århus 1945; deltager i The Anglo-Scandinavian Theological Conference 1936,39,47, 50, 63, 65 og 71 ; medl. af The study department committee of The World Council of Churches 1946-54; formand for Commission on Worship in Faith and Order 1961-63; formand for Det lutherske Verdensforbunds theoiogikommission 1950-57 og medl. af dets eksekutivkomité 1952-57; medl. af Præstehøjskolens bestyrelse 1964-72, af Århus seminariums bestyrelse 1959, næstformand 1967; formand for Den nordiske kristne Buddhistmissions hovedkomité 1967. Dr. theol. h. c. ved univ. i Strasbourg 1960, Reykjavik 1961 og Lund 1962. Professeur associé ved univ. i Strasbourg 1961-63. Har skrevet: Kristendom og Kultur (1937); Ordets Herredømme (1941 ); Bibelen og vor Forkyndelse (1942); Spiritus Creator (disp., 1944, amerikansk udg. 1953, tysk udg. 1954, japansk udg. 1965); Le Saint Esprit et le renouveau de l'Eglise (1949); Galaterbrevet (1950); Vor Forkyndelse, Lov og Evangelium (1951); Skabelse og Genløsning, Dogmatik I (1951), II (1952), III-IV (1953), 2. omarb. udg. (1955), 3. udg. (1962), tysk udg. (1958-60), amerikansk udg. (1967); Ordet og Anden (1952, amerikansk udg. 1965); Thomismen (1953,2. udg. 1961); Protestantismen i vor tid (1957, 2. udg. 1958, tysk og norsk udg. 1959, finsk 1965); Der barmherzige Richter (1961); Kirkens tro (1964, svensk udg. 1966, norsk udg. 1967, amerikansk udg. 1968); Kirkens Embede (1965); Connatre Christ (1966); medudgiver af: Kirkeaarets Tekster MI (1941-42), Loven og Evangeliet (1941), Kristendommen og Mennesket (1951), Luthers skrifter i udvalg (1962-64) og Kvinden og kirkens embede (1959); medredaktør af tidsskriftet Kerygman und Dogma 1954, af Dansk Teologisk Tidsskrift 1962-71.

Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; Commandeur de Mérite, Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. Adresse: 6535 Branderup J.

PRICE Birgitte skuespillerinde, R; f. 29/4 1934 i Kbh; datter af landsretssagfører Svend T Bruun (død 1971, se Blå Bog 1971) og hustru Bodil f. Poulsen; gift 2/6 1957 m. skuespiller, sceneinstruktør John Price (se denne).

Student (Ordrup gymn.) 1952; gennemgået Det kgl. Teaters elevskole 1954-56; skuespillerinde ved Det kgl. Teater til 1965, freelance til 1969, derefter fast ansat på Det kgl. Teater. Hovedroller på Det kgl. Teater: Sophie i Nej; Roxane i Cyrano de Bergerac; Antonie i Sparekassen; Viola i Hellig Trekongers Aften; Geneviève i Siegfried; Signe i Hagbarth og Signe; Elodie i Herren og Fruen; Damen i Til Damaskus; Bess i Porgy & Bess; Dronningen i Yvonne; Den Vægelsindede; Datteren i Forbi; Kvinden i Alpha Beta; Grete i Kærlighed uden Strømper. Privatteatrene: Lula i Ingen Omstigning; Antonia i Elsk den næste; Dafne i En Fod i Hånden; Claire i Utryg Balance; Crevette i Damen fra Natcaféen; Marthe i Jean de France; Marguerite i Kameliadamen. TV: Jolanthe i Kong Renés Datter; Alma i Flyvende Sommer; Valborg i Axel og Valborg; Elmire i Tartuffe; Marquesaen i Henrik d. IV; Rosalinde i Flagermusen; Annina i En Nat i Venedig; Dronning Marguerite i Kongen skal dø; Kaptajnens datter i Pinafore; Jelena i Onkel Vanja; Eleonora i Tango; Kate i Gamle Dage.

Tildelt Henkel-prisen 1969;Tagea Brandts rejselegat 1972. Adresse : Trianglen 4,2100 Kbh 0. Sommerbolig: 3760 Gudhjem.

PRICE John skuespiller, sceneinstruktør, R1., MI&A.p.p.; f. 15/9 1913 i Kbh; søn af balletmester Tommy Price og hustru Charlotte f. Hansen (død 1967); gift m. skuespillerinden Birgitte Price (se denne).

Gennemgået Det kgl. Teaters balletskole og elevskole; debut som skuespiller i Forretning er Forretning 1931; lærer ved Det kgl. Teaters elevskole.

Hovedroller: Jean de France; Prins Erik i Gustav Vasa; Mefisto og Døden i En Sjæl efter Døden; Nonpareil i Recensenten og Dyret; Andreas Blegnæb i Hellig Tre Kongers Aften; Gart i Vintersolhverv; Christian VII i Paladsrevolution; Kludesamleren i Den Gale fra Chaillot; Kong Richard III; von Bachhausen i Bureauslaven; Feltpræsten i Mutter Courage; Mon. Orlas i Faderskolen; Leicester i Maria Stuart; Dr. Rank i Et Dukkehjem; Kaptajn Corchoran i Pinafore; Cyrano i Cyrano de Bergerac: Cosme i Drilledjæv-len; Djævelen i J. B.; Kongen i Becket; Jakob i Indenfor Murene; Kongen i Kongen skal dø; Instruktøren i Hvad en mand har brug for; Marat; Bolsjefabrikant i Den kyske levemand. Iscenesættelser på Det kgl. Teater: Kivfuglen; Påske; Cæsar og Cleopatra; Fluerne; Tartuffe; Den Stundesløse; Urene Hænder; Othello; Omstigning til Paradis; Den Gerrige; Foran Spejlet, Som man behager; Elverhøj; Pygmalion; Hellig Tre Kongers Aften; Hamlet; Mascarade; Den blaa Pekingeser; H C Andersen eller Hans Livs Eventyr; Aladdin; De unges Forbund; Den døde Dronning; Barselstuen; Nej; Macbeth; Becket; Den vægelsindede; Sparekassen; Julius Cæsar; Erasmus Montanus; Meteor; Det skøre Hus; Herren og Fruen; Fruentimmerskolen; Til Damaskus; Faderen (i samarb. m. Danske Teater); Drot og Marsk; Den politiske Kandestøber; Kærlighed uden Strømper. På privatteatre: Dollarprinsessen; Zigeunerbaronen; Stjernevognen; Den glade Enke; Privatliv; Manden uden Sjæl; Rødt og graat; Røverne; Clerambard; En Fod i Hånden; Kameliadamen; Henrik og Pernille. TV: Valsedrømme; Tartuffe; Flagermusen; En Nat i Venedig; Pinafore. Modtaget Clara Pontoppidan-legatet 1974. Udenl. ordner: F.Æ.L.5.; N.St.0.31. Adresse: Trianglen 4,2100 Kbh 0.

PRIEMÉ Ernst chefredaktør; f. 10/7 1902 i Kbh; søn af faktor Laurits Priemé (død 1946) og hustru Anna f. Knudsen (død 1922); gift 5/4 1929 m. Ruth P., f. 22/10 1903, datter af minister Hans Peter Hanssen (Nørremølle)(død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Helene f. Iversen (død 1935).

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; cand. polit. 1927; medarbejder ved Finanstidende 1924-26, ved Politiken fra 1927, redaktionssekr. 1930, redaktionschef 1954, chefredaktør 1959, ansvarh. chefredaktør 1963-69.

Formand i bestyrelsen for H P Hanssens Mindefond; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken, Politiken-Fonden og Politikens Forlag A/S; medl. af Dansk Pressenævn. Adresse: Emanuel Olsens V. 6,2000 Kbh F.

PRIESS Tage direktør; f. 12/3 1914 i Glyngøre; søn af fiskeeksportør Anders Martin Priess (død 1953) og hustru Elna f. Hausgaard; gift 2/7 1939 m. Else Marie P., f. 15/1 1916 i Vinderup, datter af Otto Græsborg (død 1923) og hustru Anna f. Vestergaard (død 1944).

Præliminæreks. (Roslev realskole) 1930; handelseks. fra Den jyske handelsskole i Århus 1931; ansat i faderens fiskcek-sportforretning i Glyngøre 1931-37 og i samme tidsrum tili, beskæftiget i virksomheder i Tyskland og England; fuldmægtig på Limfjords-Østerskompagniet, Nykøbing M. 1937, direktør 1944, eneindehaver af virksomheden fra 1962 og eneforpagter af statens østersfiskeri i Limfjorden; startede i 1944 Limfjords Muslingekompagniet, Nykøbing M og i 1939 Glyngøre Fiskeindustri, eneindehaver af denne virksomhed og af Hvalpsund Fiskeeksport, hvortil er knyttet minkfarm samt af fiskekonservesfabrik i Gudnæsstrand 1966; endv. anlagt 6 dambrug i Jylland; har bygget fl. kuttere og coasters; startede 1962 som eneindehaver Rederiet T Priess; tili, eneindehaver af den i 1964, u. navnet Glyngøre Fiskeindustri, Harrislee, anlagte hermetikfabrik i Harrislee ved Flensborg og af Limfjords-Østers-Kompagniets Caviarfabrik, Harrislee. Adresse: Østerg. 60,7900 Nykøbing M. Sommer: Jagtbolig på Fyn.

PRINTZ Louis professor-, f. 16/11 1933 i Framlev; søn af slagtermester Carl Hugo Jørgensen Printz og hustru Gerda Kirstine f. Rahbek; gift 23/11 1963 m. Henny Jensine P., f. 4/10 1938 i Århus, datter af lagerarbejder Niels Andersen (død 1962) og hustru Esther f. Nielsen.

Uddannet ekspedient i manufakturbranchen (Århus Dampvæveri) 1955; erhvervsøkonomisk eksamen (HA) 1962; cand. mere. 1964; lie. mere. 1969; professor i erhvervsøkonomi med administrativ databehandling som speciale ved Handelshøjskolen i Århus 1971.

Medforfatter af bogen Systemarbejde (1966). Forfatter af bogen Planlægning og styring ( 1970). Adresse: Ndr.Strandv. 165,8240 Risskov.

PRIP Axel Biering fh. rektor, R.; f. 25/2 1893 i Odense; søn af direktør for Munke Mølle Vald. Prip (død 1906) oe hustru Magda f. Biering (død 1954); gift 2/8 1927 m. Marie P., f. 1/10 1905 i Rønne, datter af lektor Peder Larsen (død 1946) og hustru Petra f. Koefoed (død 1961).

Student (Odense katedralskole) 1910; cand. mag. (tysk og kristendomskundskab) 1918; accessit for univ. prisopgave i tysk filologi 1923; adjunkt ved GI. Hellerup gymnasium 1919, lektor 1933; underviste på Den internationale højskole i Helsingør 1926-28; viceforstander smstds 1935-36; lærer ved feriekursus for udlændinge i Kbh 1928-36; undervisningsassist. i tysk ved Kbhs universitet 1929-36; rektor for statsskolen i Randers 1936-62.

Deltaget i administrativt idrætsarbejde i Akademisk Idrætsforening, Dansk Athletik-Forbund, Danske Studenters Idrætsråd, udvalget for danske skolebørns fælleslege og i Idrætsmærkebestyrelsen; formand for Randers Skiløberfor-ening 1936-46; medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1945-47; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Randers og Omegn fra 1936; medl. af bestyrelsen for musiksamfundet Brage (formand 1945-71); medl. af menighedsrådet for Set. Peders sogn 1945-61; formand for Randers menighedspleje fra 1962; medl. af bestyrelsen for Randers Kollektivhus 1967. Adresse: Langg. 57,8900 Randers.

PROHASKA C W professor, dr. techn., K.p.p.; f. 15/2 1903 i Struer; søn af købmand C A Prohaska (død 1905) og hustru Hertha f. Plantener (død 1958); gift 12/4 1929 m. Elise P., død 1962.

Student (Viborg) 1921 ; civiling. 1928; dr. techn. 1941 ; ansat ved Helsingør Skibsværft 1928, Burmeister & Wain's værft 1929-30 og Chantiers de France, Dunkerque 1930-31 og 1932-34; studieophold i England i 1931; ansat ved Det Forenede Dampskibs-Selskab 1935, ved Burmeister & Wain 1935-36 og ved Nederlandsch Scheepspcuwkundig Proefsta-tion, Wageningen 1936-37; professor i skibsbygning ved Danmarks tekniske højskole 1937-73; prorektor ved højskolen 1953-56; direktør for Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium, Hjortekær 1957-73 og for Dansk skibsteknisk Forskningsinstitut 1960-67.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Ingeniörvetenskapsakademien, Stockholm, af Académie des Sciences, Paris, af patentkommissionen 1945-68, af patentankenævnet 1968, af direktionen for Kbhs maskinskole (1941-60), af biblioteksudvalget for Danmarks tekniske bibliotek 1947-66 og af bestyrelsen for Regnecentralen 1956-63, formand for samme u. omdannelsen til aktieselskab 1964 og medstifter af dette; medl. af komitéen for Handels- og søfartsmuseet på Kronborg 1949-55, formand 1955-60; formand for selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner 1950-60; korresp. medl. af Association Technique Maritime & Aéronautique, Paris og af Royal Institution of Naval Architects, London; medstifter af og 1948-52 formand for Dansk Ingeniørforenings arbejdsgruppe for skibsbygning; medl. af bestyrelsen for Section danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France 1954-57 og for Dansk-Japansk Selskab 1958; vicepræsident i Danmarks naturvidenskabelige Samfund 1959-71; formand for International Towing Tank Conference's friktionsmodstandskomité 1957-63 og for sammes komité for prøveturs- og driftsanalyser 1963-66 samt medl. af I.T.T.C.'s eksekutivkomité 1963-69; medl. af bestyrelsen for The Danish Vetlesen Fellowships for Danish Naval Architects by Prince Axel; formand for Intergovernmental Maritime Consultative Organizations komité for skibes stabilitet og flydeevne 1960-71 og for den af FAO i Gdansk i 1963 afholdte internationale kongres om fiskeskibes stabilitet samt 1964 tekn. rådgiver for FAO; formand for Den internationale Lasteliniekonferences tekniske komité, London 1966; medstifter af Danske Skibsværfters Kodningscen-tral; Royal Institution of Naval Architect's præmie 1951. William Froude Gold Medal 1963.

Har udg.: Simpler Equations to Catenarys (1933); Lodrette Skibssvingninger med 2 Knuder (disp., 1941); Skibet og dets Fremdrivning (1944); Sugning mellem hinanden overhalende Skibe (1945); Residuary Stability (1947); Vibrations verticales du Navire (1947); Influence of Ship Form on Transverse Stability (1951); Calculs électroniques dans la construction navale (1959); Analysis of Ship Model Experiments and Prédiction of Ship Performance (1960); Results of some systematic Stability Calculations (1961); Trial Trip Analysis (1962); Factors influencing the Choice of the Principal Dimensions, Form Coefficients and Arrangement of Ships, samt artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter m. m.

Udenl. ordner: F.N.F.3.; I.F.3.

Adresse: Juul Steens Allé 9,2900 Hellerup.

PRYTZ Dan overlæge, dr. med.; f. 7/8 1905 i Hellerup; søn af professor C V Prytz (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru Marie f. Warming (død 1947); gift 29/4 1934 m. Sigrid P., f. 17/9 1903 i Hundslund, datter af gårdejer Jørgen Juul og hustru Kirsten f. Astrup.

Student (Øregaard gymn.) 1923; med. eks. 1930; kandidat- og reservelægestillinger i provinsen samt på kirurgiske og parakirurgiske afdelinger på Kbhs kommunehospital, amtssygehuset i Gentofte, rigshospitalet. Ortopædisk hospital og Diakonissestiftelsen i Kbh; dr. med. 1942; overlæge ved Nakskov sygehus 1952. Medl. af Frdbg. skolekommission 1950-51. Har skrevet: Klinisk Blodtryksmaaling (disp., 1942); vidensk. arbejder om kirurgiske og obstetriciske emner. Adresse: Hoskiærsv. 23,4900 Nakskov. Sommerbolig: Kongstrup Strand, 4400 Kalundborg.

PRYTZ Kjeld civilingeniør; f. 1/6 1898 i Kbh; søn af professor C V Prytz (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru Marie f. Warming (død 1947); gift 22/11 1952 m. Tove Inger P, f. 14/7 1916 i Kbh, datter af ingeniør H Axel Helbro og hustru Lula f. Dahl.

Cand. polyt. 1922; ingeniør ved Nordiske Kabel- og Traadfabrikker A/S 1922-26; medstifter af Sonofon Radiofabrik 1921, eneindehaver af samme fra 1944. Medl. af prøvningsudvalget Danmarks elektriske materielkontrol fra 1936; aut. handelskyndig tillidsmand for radiobranchen fra 1938; formand for Foreningen af Radio-Apparat-Fabrikanter i Danmark (FARAD) 1941-56; formand i Radioindustriens Patentforening 1956-67; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1952; censor i svagstrømselektroteknik ved Den polytekniske læreanstalt 1947-71; medl. af forsvarets materielnævn og af dettes forretningsudvalg fra 1954; lektor ved Danmarks ingeniørakademi 1965-74.

Har skrevet afhandlinger i Akademiet for de tekniske Videnskabers Ingeniørvidenskabelige Skrifter (The padding condenser); artikler i den radiotekniske fagpresse. Adresse: Prebens Vænge 14,2800 Lyngby. Sommerbolig: Bentsensv. 10,3100 Hornbæk.

PRYTZ Signe dr. phil., R.; f. 27/9 1902 i Hellerup; datter af professor C V Prytz (død 1928, se Blå Bog 1928) og hustru Marie f. Warming (død 1947).

Student (.Nørre gymn.) 1923; cand. mag. (historie og gymnastik) 1928; dr. phil. 1941; underviste på Agnete Bertrams kvindegymnastikskole 1924-29. Lektor ved State University of Iowa, USA, Department of Physical Education 1929-31; ansat ved statens gymnastikinstitut 1931-34; timelærer ved Frøken M Kruses skole 1932-36 og ved Nørre gymnasium 1936-40; adjunkt ved sidstn. 1940; forstander for hjem og skoler u. Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, Jægerspris 1940-62. Underviser siden 1963 på Aurchøj statsgymnasium.

Medl. af bestyrelsen og sekretær for foreningen Kvindelige Akademikere 1932-40; medl. af landsudvalget for Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse 1932-40, af bestyrelsen for Dansk Hockey Union 1936-40, af forretningsudvalget for Danske Kvinders politiske Samråd 1937-40 og af præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste 1940; medredaktør af Tidsskrift for Legemsøvelser 1935-40; præsident for Dan-marksunionen af Soroptimistklubber 1947-48; formand for Sønderjydsk Forening for Hornsherred 1949-53: medl. af bestyrelsen for Dansk Børnehjemsforening 1951-62 og for Selskabet til Håndarbejdets Fremme, Frederikssund afd. 1954-62; formand for bestyrelsen for fraktion II u. Danske Børnesagsarbejderes Sammenslutning (børnehjem og opta-gelseshjem) og næstformand i sammenslutningens hovedbestyrelse 1954-62; leder af Børnesagens Fællesråds pressetjeneste 1954; lærer på børneforsorgsseminariet, Jægerspris slot 1958-63; ansat ved Aurehøj statsgymnasium 1963. Har skrevet: P H Ling og hans gymnastikpædagogiske Indsats (disp. 1941); Frederik VII og Nordsjælland (1966); Frederik VII som prins på Sorgenfri (1970). Adresse: Kaplev. 28,2830 Virum.

PRÆST Palm læge; f. 10/4 1911 i Nykøbing S.; søn af postmester H C Præst og hustru Hilda f. Krüger; gift 16/3 1937 m. Else P, f. 30/12 1910 i Sibirien, datter af disponent Aage Rotwitt (død 1940) og hustru Anna f. Nielsen (død 1963). Student (Herlufsholm) 1929; med. eks. 1936; embedslægeeks. 1942; hospitalsuddannelse ved Kbhs kommunehospital 1936-37, Skt. Elisabeths hospital, Kbh 1937-39, Skt. Josephs hospital, Kbh 1939-52, de sidste 5 år som medicinsk 1. reservelæge; praksis i Kbh fra 1941; kommunelæge og skolelæge 1956-69.

Medl. af bestyrelsen for Sygekasselægernes Organisation 1947-53, formand 1950-53, af bestyrelsen for Kbhs Lægeforening fra 1947, formand 1953-59 og af bestyrelsen for Kbhs medicinske Selskab 1952-58; med!, af forsk, udvalg u. Den alm. danske Lægeforening, bl. a. attestudvalget 1947-53 og landsudvalget 1947-58; medl. af statsmin.s sexualoplysnings-udvalg 1961-65; næstformand i Foreningen for Familieplanlægning 1962-65; medl. af bestyrelsen for Set. Stefans fritidshjem fra 1963; medl. af tilsynsrådet for Bikuben fra 1956. Har skrevet vidensk. tidsskriftartikler, bl. a. om kunstig respiration og om nyresten, samt forsk, fagligt-sociale artikler. Adresse: Nørrebrog. 176,2200 Kbh N. Sommerbolig: Frølichsv. 20,2920 Charlottenlund.

PRÆSTRUD Kurt direktør, godsejer; f. 15/8 1918 på Frdbg.; søn af direktør Charles Præstrud (død 1958) og hustru Mathilde f. Johansen (død 1957); gift 1941 m. Karen Agnete P-, f. 20/5 1918 i Frederikssund, død 1970, datter af doktor Einar Blichcrt (død 1970) og hustru Ulla f. Kraunsøe. Omfattende uddannelse indenfor handels- og levnedsmiddelbranchen i Danmark, England, Tyskland, Jugoslavien, Rumænien og Polen 1934-39. Stifter af A/S Nordisk Ægkompagni 1940, overtaget A/S Charles Præstrud 1948, medstifter af A/S Newdan Food 1951, overtaget Kronens Fabrikker og stifter af A/S Nordisk Margarinefabrik 1960, overtaget Vime Konsum 1972.

Formand for bestyrelsen for A/S Sthyr & Kjær, Skandinavisk Kaffe- og Kakao Kompagni A/S, A/S Nordisk Kaffe Kompagni, A/S Kaffekompagnierne af 5. maj 1964, Financieringsselskabet SKK, Financieringsselskabet af 12. maj 1960, Holbæk Vinimport A/S, Vime Konsum Handelsselskab, Butler Wine Company A/S, Nordsjællands Tolvmandsforening. Medl. af bestyrelsen for Direktør K W Bruun og Hustrus Familiefond, Interdan A/S, Unil A/S, Caldano A/S, Dagrofas Forvaltningsråd, A/S Jyko, A/S Newdan Food, A/S Brovst Fjerkræslagteri, Kolgros Odense m. fl. Præsident for International SPAR i Danmark samt i hovedbestyrelserne for de frivillige danske købmandskæder Spar og Centra.

Ejer af Sauntegaard gods fra 1954. Adresse: Holmegårdsv. 26,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Sauntegaard, Saunte, 3100 Hornbæk.

PRÆTORIUS Elith overlæge, dr. med.; f. 22/10 1908 på Frdbg.; søn af vekselerer Hans Prætorius (død 1910) og hustru Erna f. Graabek (død 1920); gift 23/6 1960 m. Lis P, f. 18/2 1928 i Roskilde, datter af sygehusinspeklør Oluf Hansen (død 1954) og hustru Thora f. Nørgaard Mortensen (død 1958). Student (Efterslægtselskabets skole) 1927; med. eks. 1937; dr. med. 1949; speciallæge i klinisk kemi og laboratorieteknik 1950; reservelæge i Frederikssund 1938, i Ærøskøbing 1938-39; praksis i Ærøskøbing 1939-45; studerede på Carlsberg Laboratoriets cytokemiske afd. 1945-46; vidensk. assistent på Kbhs universitets med.-fysiologiske institut 1946-48; klinisk assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1948-50; tili, studierejse til USA 1949; vidensk. assistent ved Medicinsk Laboratorium, Kbh 1950; 1. reservelæge på Frederiksborg amts centralsygehus, med. afd. 1950-51; assistent ved Kbhs universitets farmakologiske institut 1950-51, amanuensis 1952 og lektor 1954-58; overlæge ved centrallaboratoriet på Kbhs amts sygehus i Glostrup fra 1958; tili, lektor i farmakologi (forelæsninger siden 1952) ved Danmarks farmaceutiske højskole 1955-62. Censor i biokemi ved med. eks. 1948-55; konsulent i biokemi ved Skt. Hans hospital 1952-53; sekretær i farmakopékommissionen 1952-58; sagkyndig i retslægerådet fra 1953; medl. af dansk standardiseringsråd fra 1955. Stifter af Ærøskøbing Roklub 1943, formand 1943-45. Oprettet Lægelaboratoriet for Glostrup, Roskilde og omegn 1965.

Har skrevet: Urikase-studier, med henblik på enzymatisk urinsyremåling ved spektrofotometri (disp., 1949); Forord-ningslære - Om ordination af lægemidler (lærebog) samt tidsskriftartikler om enzymologiske, klinisk-kemiske og farmakologiske emner. Adresse: Rådhusv. 26,2920 Charlottenlund.

PRÆTORIUS Stephan kontorchef, R'.; f. 6/12 1896 i Sevel; søn af sognepræst Carl Valdemar Prætorius (død 1928) og hustru Johanne Marie f. Bruun (død 1901); gift 14/6 1929 m. Ebba P., f. 1/1 1898 i Kbh, død 1955, datter af kontorchef Otto Arent(død 1926) og hustru Anna f. Johnsen (død 1941). Student (Fredericia) 1915; cand. polit. 1921; midiert. sekretær u. arbejderforsikrings-rådet s. å., fast ansat 1922; fuldmægtig u. invalideforsikringsretten 1931, ekspeditionssekr. 1936, fg. kontorchef 1942-44; ekspeditionssekr. u. direktoratet for sygekassevæsenet 1944; kontorchef i arbejdsdirektoratet 1946, i direktoratet for sygekassevæsenet 1948-65. Knyttet til Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1936-56, fg. administrationschef 1942-43. Adresse: Hareskovbo, 2880 Bagsværd.

PUGGAARD Hans lektor; f. 14/8 1914 i Kbh; søn af grosserer Ludvig Puggaard (død 1945) og hustru Andrea f. Franklin; gift 8/3 1948 m. Inge P., datter af bagermester Knud Walseth og hustru Elly f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1932; cand. theol. 1938; hjælpepræst ved Odense domkirke 1938; resid. kapellan ved Grøndalskirken, Kbh 1942, fængselslærer, Horserød 1946, Hjøllund 1947; fængselsoverlærer, Kragskovhede 1948; forstander (fra 1959 rektor) for Kbhs aftenseminarium 1949-65; lektor ved Rødkilde gymnasium, Vejle 1965. Har skrevet: Biblen har Ordet (1945). Adresse: Lundhusv.47,7100 Vejle.

PUGGAARD-MULLER Gunnar fh. kontorchef, R.DM.; f. 9/7 1889 på Frdbg.; søn af sognepræst Sophus Miiuller (død 1934, se Blå Bog 1934) og hustru Alice f. Puggaard (død 1913); gift 12/4 1921 m. Gerda P-M., f. 26/7 1899 i Kbh, datter af generalmajor Louis Nielsen (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Anny f. Jordan (død 1958).

Student (Slomanns skole) 1907; cand. jur. 1913; assistent i finansministeriets 1. revisionsdepartement 1916; sekretær 1919; i hovedrevisoraterne 1927; fuldmægtig 1929; ekspeditionssekr. 1935; kontorchef i 4. hovedrevisorats 2. kontor 1939, 1.kontor 1952-54.

Formand for bestyrelsen for stiftelsen Sabbatshvile fra 1962. Adresse: Griffenfeldsg. 9,2200 Kbh N. Sommerbolig: Bybjerggaard, Kikhavn, 3390 Hundested.

PUGH Eric direktør, civilingeniør, R.p.p.; f. 8/2 1890 i Kbh; søn af grosserer Chr. H Pugh (død 1935) og hustru Sophie f. Jensen (død 1957); gift 28/12 1929 m. Sonja P., f. 3/6 i Hamborg, datter af direktør Max Rahm (død 1937) og hustru Oda f. Thor-Jensen (død 1950).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. 1912; ingeniør ved A/S Dansk Svovlsyre- & Superphosphatfabrik 1912-14; ved ingeniørarbejder i Nord-og Sydamerika 1914-23; direktør for A/S Scaniadam 1923-56 og for Ordrup Solgård A/S 1962-66.

Medl. af bestyrelsen og formand for foreninger indenfor automobil-, forsikrings- og reklamebranchen; censor i automobilteknik ved Danmarks tekniske højskole 1938-50. Udenl. orden: P.r.K.2. Adresse: Ordrupv. 65,2920 Charlottenlund.

PULLICH Frits magister; f. 4/8 1888 på Frdbg.; søn af overlærer ved Metropolitanskolen Anthon Pullich (død 1894) og hustru Gerda f. Kierboe (død 1949); gift 3/6 1928 m. Henny P., f. 23/3 1894 i Helsingør, datter af købmand N H Vejby-Nielsen (død 1914, se Blå Bog 1914) og hustru Anna f. Schmidt (død 1960).

Ved landvæsnet 1905-07; student (privat dimit.) 1909; studieophold i Bonn og Marburg 1912-14; mag. art. (religionshistorie) 1920; lærer ved Borups højskole 1925-44 og ved Kbhs kommunes fortsættelseskursus 1941-51; undervis-ningsassist. ved Kbhs universitet 1939 og 1942; medvirkende ved de tekn. skoler 1947-57, ved FOF og AOF; timelærer ved Helsingør gymnasium 1964-73.

Har skrevet: Religionshistorie (1935, 4. omarb. udg. 19711; Livets Evangelium (1940, 2. udg. 1964, svensk udg. 1942); Indiske Religioner (i Gyldendals Bibliotek, bd. I, 1928-30) Religion (i Alverdens Viden, 1940); Et Strejftog gennem Religionernes Verden (1957, 2. udg. 1958); Buddhas vej til Nirvana (1961); Brahmanisme og Hinduisme (1962); Det gamle Israel og Jødedommen (1964); Et minde om Alexander Svedstrup (Hellebæk-Ålsgårdes egnshist. beretning, 1971). Kronikker og radioforedrag. Adresse: 3150 Hellebæk.

PUNDIK Herbert chefredaktør; f. 23/9 1927 i Kbh; søn af grosserer Mendel Pundik (død 1963) og hustru Eva f. Taub; gift 5/6 1951 m. Inge Ruth P., f. 23/6 1929 i Gentofte, datter af herreekviperingshandler Hertz Ginsburg (død 1960) og hustru Sonja f. Jakobovitz (død 1960).

Flygtede til Sverige okt. 1943; frivillig i den danske brigade 1945. Student (Ordrup gymn.) 1947; medredaktør af V.G (Vi Gymnasiaster); deltog som frivillig i den jødisk-arabiske krig 1948-49; redaktionsmedl. af Tænk i Tide; studerede statsvidenskab ved Kbhs universitet. Bidrag til Frit Danmark og Information; medgrundlægger og redaktør af tidsskriftet Israel. Bosat i Israel siden 1954; ansat i arbejdsministeriets produktionsinstitut i Tel Aviv 1954-56; medarbejder ved Davar, den samvirkende israelske fagbevægelses hovedavis og korrespondent ved Danmarks radio 1956-69; samt medarbejder ved Information 1956-65; medarbejder ved Politiken fra 1965, ansvarh. chefredaktør fra 1970. Har især dækket afroasiatiske forhold, bl. a. Vietnam-krigen, Kashmirkonflikten, Kypern-konflikten, Sinaikrigen og Seksdageskrigen i Mellemøsten, Congo-krisen, etc. Artikler i bl. a. Økonomi og Politik, Socialt Tidsskrift, Fremtiden. Udgivet bøger om Kypern, Israel, Ghana og den afrikanske selvstændighedsbevægelse.

Cavling-prisen 1967. Davar's medarbejderpris 1963. Adresse: 14, Hazait Str., Tel Aviv, Israel og Politiken, Rådhuspl.37,1585 Kbh V.

PÆRREGAARD Peer overlæge, dr. med.; f. 23/3 1922 i Kbh; søn af direktør Walther Pærregaard (død 1955) og hustru Anna f. Heide; gift 29/10 1949 m. assist. overlæge, dr. med. Grethe P., f. 17/2 1921 i Viborg, datter af dommer Frederik Frederiksen (død 1948, se Blå Bog 1948) og hustru Kathrine f. Christensen (død 1963).

Student (Sorø) 1940; med. eks. 1948; dr. med. 1958; specialist i børnesygd. 1960; embedslægeeks. 1960; overlæge ved Sundby hospitals børneafd. 1965. Har skrevet: Morfin - skæbne i organismen og dannelse fra kodein (disp., 1958). Tidsskriftartikler om farmakologiske og pædiatriske emner.

Adresse: Sundvænget 43,2900 Hellerup.

PAABY Henning overkirurg, dr. med.; f. 9/9 1919 på Frdbg.; søn af typograf Rasmus Jacob Paaby (død 1953) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1945); gift 7/12 1946 m. Grete P., f. 6/8 1922 i Assens, datter af maskinarbejder Marius Pedersen og hustru Elna f. Rasmussen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1938; med. eks. 1945; Kbhs univ. guldmed. 1947; dr. med. 1960; speciallægeanerk. i kirurgi 1958, i orthopædisk kirurgi 1967; overkirurg ved centralsygehuset, kirurg, afd. D., Nykøbing F. 1962.

Har skrevet: Undersøgelser over udskillelsen af dehydroiso-androsteron og 17-ketosteroider (disp., 1960); desuden forsk, arbejder om lægevidensk. emner. Adresse: Thorsensv. 33,4800 Nykøbing FL

PAASCHBURG Hans bankdirektør, cand. polit.; f. 3/1 1926 i Fåborg; søn af gårdejer Wilhelm Paaschburg (død 1937) og hustru Agnes f.Ørsnes(død 1960);gift 2/10 1948 m. Ingrid P.,f. 1/10 1926 i Sønderborg, datter af købmand Peter Schmidt (død 1967) og hustru Cathrine f. Roth.

Student (Svendborg) 1945; cand. polit. 1951; forstander for Internationalt Studentercenter, Hald 1951; sekretær i handelsministeriet 1953; ansat i Privatbanken s. å., fuldmægtig 1956, prokurist 1960, kontorchef 1964. underdir. 1966, vicedir. 1971, direktør 1974; lærer i nationaløkonomi ved Handelshøjskolen 1960-66, censor ved erhvervsøkonomisk kandidateksamen fra 1968. Adresse: Boganisv. 13.2960 Rungsted Kyst.