QR

 

QUAADE Flemming

QUIST Byrge

QUISTGAARD Erik

QUISTGAARD Jens

QVALE Bjørn

QVIST-SØRENSEN Poul

QVISTGAARD Berthe

QVISTGAARD E J C

QVISTGAARD-PETERSEN Aage

QVORTRUP Helge

QWIST Preben

RAABYE Erik Frederik

RAASCHOU Flemming

RAASCHOU Hans Georg

RAASCHOU Poul Henrik

RAASCHOU-NIELSEN Herluf

RAAVAD Børge

RABY Knud

RAFAELSEN Ole Jørgen

RAGOCZY Lothar

RAHBEK HANSEN Poul

RAHBEK Just

RALOV Børge

RALOV Kirsten

RAMBERG Kurt

RAMBØLL B J

RAMHØJ Jørgen

RAMLØV Preben

RAMM Paul

RAMM Peter Godfred

RAMM Viggo

RAMSBY Erik

RAMSBY Svend

RAMSKOU Thorkild

RANCKE-MADSEN E

RAND Thorkild

RANEK Leo

RANLØV A P

RANTZAU Daniel

RASBECH Niels Ole

RASCH Carl Johan

RASCH Georg

RASCH Svend Åge

RASCH Thomas Mathias

RASK H C

RASMUSEN Jørgen K

RASMUSEN Kaj

RASMUSSEN A O

RASMUSSEN A P

RASMUSSEN Aage

RASMUSSEN Aage Kann

RASMUSSEN Arne

RASMUSSEN Arne Skjold

RASMUSSEN Axel

RASMUSSEN Bent

RASMUSSEN Bent Højlund

RASMUSSEN Bent kreditforeningsdirektør

RASMUSSEN Bent underdirektør

RASMUSSEN C O

RASMUSSEN Cai

RASMUSSEN Carl

RASMUSSEN Edgar Tranekjær

RASMUSSEN Edvard

RASMUSSEN Eigil Hartvig

RASMUSSEN Eiler

RASMUSSEN Einer

RASMUSSEN Ejler

RASMUSSEN Erik

RASMUSSEN Erik B

RASMUSSEN Erik landsretssagfører

RASMUSSEN Erik professor

RASMUSSEN F Toft

RASMUSSEN Franka

RASMUSSEN Frede

RASMUSSEN Gay

RASMUSSEN Gunnar

RASMUSSEN H P

RASMUSSEN H Wienberg

RASMUSSEN Halfdan

RASMUSSEN Hans

RASMUSSEN Hans fh. politimester

RASMUSSEN Helmer

RASMUSSEN Henning

RASMUSSEN Herluf

RASMUSSEN Herluf politiassistent

RASMUSSEN Holger

RASMUSSEN Holger overinspektør

RASMUSSEN Ib

RASMUSSEN J V

RASMUSSEN Jens

RASMUSSEN Jens Evald

RASMUSSEN Jens H

RASMUSSEN Jens Kristian Laulund

RASMUSSEN Jens professor

RASMUSSEN Johannes

RASMUSSEN Jørgen

RASMUSSEN K A

RASMUSSEN Kaj

RASMUSSEN Kaj direktør

RASMUSSEN Karen

RASMUSSEN Kjeld

RASMUSSEN Kjeld professor

RASMUSSEN Kjeld underdirektør

RASMUSSEN Knud

RASMUSSEN Knud Bang

RASMUSSEN Knud Werner

RASMUSSEN Knud godsejer

RASMUSSEN Knud professor

RASMUSSEN L Chalmer

RASMUSSEN Louis

RASMUSSEN Mogens Kamper

RASMUSSEN Niels

RASMUSSEN Ove

RASMUSSEN P J

RASMUSSEN P Nørregaard

RASMUSSEN Poul

RASMUSSEN Poul Lauritz

RASMUSSEN Poul rektor

RASMUSSEN Steen Eiler

RASMUSSEN Svend

RASMUSSEN Svend Erik

RASMUSSEN Svend Åge

RASMUSSEN Søren

RASMUSSEN Tage

RASMUSSEN Ulf

RASMUSSEN Vagn

RASMUSSEN Viggo J

RASMUSSEN Werner

RASMUSSEN William S

RASS1NG Jørgen

RASTEN Adolph

RASTRUP J A C

RATHJE Børge

RAUNKJÆR Palle

RAVN H H

RAVN Jørgen

RAVN K.E

RAVN Niels

RAVNHOLT Henning

RECHENDORFF Henrik

RECHENDORFF Johannes Valdemar

REEH Rasmus

REENBERG Annelise

REENBERG Jørgen

REFN Helge

REFN Torben

REFSLUND Kristian

REHBEN Ernst

REHBERG Poul Brandt

REHLING Erik

REIBEL B F

REICH Ebbe Kløvedal

REICHHARDT Poul

REIFF Erik

REIMANN Mogens

REIMER Aage

REIMERS Frithjof

REIN-JENSEN Hans E

REINHARD W

REINSTRUP Elisabeth

REINTOFT Hanne

REITEL Alfred

REITZEL Hans

REITZEL-NIELSEN Erik

RELSTED Richard

REMKE Otto F

RENDBECK Georg Chr.

RENDTORFF Conrad

RENDTORFF Per

RENTZ-PETERSEN Carl

REPSDORPH Erik

REPSDORPH Henning

REPSDORPH Kaj

REPSDORPH Mogens

RERUP Lorenz

RESKE-NIELSEN Edith

RESKE-NIELSEN Erik

RESTRUP Ole

RETOFT Emil

REUMERT Michael

REVENTLOW Einar greve

REYN Alice

REYNI Ingålvur av

RIBE Helge

RICARD Carl

RICARD Jean

RICHELIEU Helge du Plessis de

RICHNAGEL Bent

RICHTER E

RICHTER Jens Chr.

RICHTER Johan

RICHTER-FRIIS V

RIDDER Johs.

RIEGELS H V

RIEMER Jørgen

RIFBJERG Klaus

RIFBJERG Sofie

RIIS Fridtjof R

RIIS P J

RIIS Povl

RIIS Robert

RIIS Svend

RIISAGER Knudåge

RIISAGER Vagn

RIISE Frits

RIISGAARD Knud Otto

RIISING Anne

RIISING Jørgen

RIISING P V

RIMESTAD Christian

RIMSTAD I A

RINDOM Jørgen

RINDUNG Ole

RINGBERG Hj

RINGDAL Viggo

RINGE Carl

RINGGAARD Kristian

RINGGAARD PEDERSEN Arne

RINGGAARD-CHRISTENSEN Johannes

RINGGÅRD Laurits

RINGHEIM Lise

RINGSTED Axel

RINGSTED Erik

RINGSTED Henrik V

RINGSTED Jørgen

RINGSTED Svend

RINGSTRØM Otto

RISBJØRN Erik

RISE Allan

RISGAARD KNUDSEN J

RISHØJ Hans

RISHØJ PEDERSEN Søren

RISKÆR Niels

RISOM Albinus

RISOM Jens

RIX Svend

RODE Aksel

RODE Ebbe

RODE Johan G

RODE Jørgen

RODE Stig

RODHOLM Immanuel Benedict

ROED Jørgen

ROELSEN Axel

ROEPSTORFF Thorkild Bo

ROESEN August

ROESEN Børge

ROGVI Finn

ROHDE H P

ROHDE Henning

ROHDE Peter P

ROHRSTED Tue

ROIKJER Folke

ROLAND Frank

ROLFF-PETERSEN Axel

ROLFFES Kirsten

ROLIN Hans Peter

ROLSTED JENSEN Ernst

ROM Aage

ROMMEDAHL Axel

RONA Georg

RONILD Peter

ROOS Jørgen

ROSBÆK Johannes

ROSE Emanuel

ROSEN Elsa Marianne von

ROSEN Erik

ROSEN Helge v

ROSENBERG JENSEN Carl

ROSENBERG M J

ROSENDAHL Erik

ROSENDAHL Gunnar P

ROSENDAHL Ph.

ROSENDAL Aage

ROSENDAL Kirsten

ROSENDAL Thomas

ROSENFELDT H T

ROSENKILDE Volmer

ROSENKJÆR Jens

ROSENKRANTZ Alfred

ROSENLØV Mogens

ROSENQUIST Frits

ROSENSTAND HANSEN A

ROSENTOFT Otto

ROSENØRN Poul Ernst

ROSENØRN-LEHN Otto

ROSFELDT Harry

ROSHOLM Gunner

ROSING Børge

ROSING Jens

ROSING Nikolaj

ROSS Alf

ROSS Else-Merete

ROSSING Erling

ROSTED Aage

ROSTOCK Palle

ROSTRUP BØYESEN Lars

ROSTRUP Haavard

ROSTRUP Hakon

ROSTRUP Kaspar

ROSTRUP Knud

ROTHE Bendt

ROTTENSTEN Knud

ROTWITT SCHMIDT Mogens

ROVSING Chr. F

ROVSING OLSEN A

ROVSING OLSEN Poul

ROZENTAL Stefan

RUBINSTEIN P

RUBOW Jørn

RUD Einar

RUD Jørgen

RUD NIELSEN Vagn

RUDBECK Carl

RUDE Ove

RUDKJØBING Mogens

RUE Tage

RUGE Ejler John Harry

RUGE Emil

RYBERG Flemming

RYDBERG Erik

RYDENG Oiva

RYDER Sigurd

RYDGAARD Frode

RYE ANDERSEN Niels-Aage

RYGE Else

RYGG Inge Haugdahl

RYHAVE Finn

RYHOLM S A

RYTGAARD Gunnar

RYTTERGAARD Erik

RYUM Ulla

RÆBILD Chr

RÉE Eva

RÖSSEL Børge Hancke

RØGIND Bent

RØJEL Jørgen

RØJSKJÆR Christian

RØMER Jørgen Koefoed

RØMERT RASMUSSEN Paul

RØNBERG Per

RØNNOV Poul

RØNNOV-JESSEN Vagn

RØNNOW Knud

RØNSTED Karmark

RØRDAM Kjeld

RØRDAM Peter Johannes

RØRSTED Bendt

RØRVIG Mogens

RÜDINGER Jørgen

QUIST Byrge kontorchef, cand. polit.; f. 25/2 1911 i Vejby sogn, Vejle amt; søn af murer Søren Quist (død 1943) og hustru Hertha f. Nielsen (død 1960); gift 17/4 1957 m. Lindis Q., f. 2/4 1931 i Odense, datter af slagter Aage Petersen og hustru Ellen f. Lynbech.

Udlært som typograf 1930 og arbejdet som typograf i Fredericia 1930-39; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1941; cand. polit. 1954. Ansat i statistisk departement 1941-45, i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1945, kontorchef fra 1963.

Medl. af Danmarks tekn.-vidensk. forskningsråd 1960-66, eksportkreditrådet 1962-69, EFTA's konsultative komité 1963-72, forsvarets materielnævn 1963-71, arbejdsmarkedsrådets formandskab 1963-68, monopolrådet 1963, egnsudvi-klingsrådet 1964, industrilåneudvalget 1964, handelsmin.s kontaktudvalg vedr. skibsværftsindustri 1964, lukkelovskom-missionen 1971, handelsmin.s olienævn 1973, bestyrelsen for Marshall-mindefond 1970, bestyrelsen for »Arbejderbo« 1961 og administrationsudvalget for Arbejderbevægelsens kooperative Financieringsfond 1971. Adresse: Borremosen 17,2800 Lyngby.

QUISTGAARD Erik direktør; f. 3/6 1921 i Kbh; søn af pastor Axel Wright Quistgaard og hustru Emilie Eleonora Christine Mariane f. Viuff; gift 28/6 1947 m. Dolores (Lola) Q., f. 22/1 1922, datter af ingeniør August Meurlin og hustru Louise f. Larsen.

Student (Haderslev) 1939; cand. polyt. 1945; forsk, ansættelser 1945-48, bl. a. ved Danmarks tekniske højskole og Teknologisk institut; ingeniør ved Chrysler Corp., Detroit, Mich., USA 1948-51, ved A.B. Volvo, Göteborg 1951, overing. og chef for lastbilproduktionen 1956, direktør og chef for personvogns-fabrikken 1965, chef for hele Voivokoncernens bilproduktion 1969-72; adm. direktør for Odense Stålskibsværft 1972.

Medl. af Industrirådets hovedbestyrelse 1973. Adresse: Kålundsv. 52,5000 Odense.

QUISTGAARD Jens tegner; f. 23/4 1919 i Kbh; søn af billedhuggeren Harald Quistgaard og hustru Lilli f. Berg; gift 22/5 1954 m. Betty Q., f. 2/8 1928, datter af karetmager Johannes Schiønning (død 1958) og hustru Helga f. Munksgaard (død 1950).

Uddannet hos faderen i billedhuggerfaget suppleret af 2 år på Teknisk skole, som tegner og sølvsmed. Repræsenteret med arbejder på Kunstindustrimuseet, Kbh, Metropolitanmuseet i New York o. a. museer i Europa og USA.

Tildelt guldmed. på Triennalen i Milano 1954, Lunning-prisen s. å., Niemann-Marcus-prisen 1958.

Adresse: »Damsbo«, 5661 Jordløse.

Sommerbolig: »Vigø«, Falsled, Fyn.

QUAADE Flemming overlæge, dr. med.; f. 11/6 1923 i Kbh; søn af kaptajn i flåden Ole Herman Quaade (død 1945) og hustru Elisabeth f. Mejlsbye; gift 15/12 1960 m. Eva Marie Q., f. 3/12 1931 i Roskilde, datter af salgschef Erik Nobel (død 1945) og hustru Frida f. Michelsen (død 1963).

Student (Ordrup gymn.) 1941; med.eks. (Kbhs univ.) 1948; derefter ansættelser ved kbhske hospitaler, især Kbhs kommunehospital, Blegdamshospitalet og Bispebjerg hospital. Kbhs univ.s guldmed. 1950; dr. med. 1955. Overlæge ved Bispebjerg hospitals med. afd. B fra 1965. Studierejser, bl. a. til Harvard University, USA 1964.

Formand for Forsikringslægernes Forening fra 1970. Formand for uddannelses- og forskningsudvalget u. Kbhs kommunes centrale lægeråd fra 1971. Lektor og censor i intern medicin ved Kbhs universitet fra hhv. 1971 og 1965. Har skrevet: Obese Children (disp., 1955). Talrige vidensk. afhandlinger, især om stofskiftesygdomme. Medforfatter af div. lærebøger.

Adresse: Moltkesv. 14,2000 Kbh F. Sommerbolig: Solbjerggård, 4750 Lundby.

QVALE Bjørn professor; f. 3/3 1937 i Oslo; søn af direktør Paul Ræder Qvale og hustru Gunvor f. Astrup. Artium (Ris Høgre Almenskole, Oslo) 1955; sprogstudier ved l'Université Cath. de l'Ouest, Angers, Frankrig 1955-56 og ved hærens sprogskole, Oslo 1956-58; studeret ved Schous Tekniske Institut, Oslo 1958-60; studieophold ved Massachusetts Institute of Technology 1960-62, derefter forskningsas-sist. til 1964; Bachelor of Science- og Master of Sciencegra-derne smstds 1963; senior ingeniør ved Northern Research and Engineering Corporation. Cambridge, Massachusetts 1963-65; forskningsassist. ved Gas Turbine Laboratory, National Magnet Laboratory og Cryogénie Engineering Laboratory 1965-66; assistant og senere associate professor ved Purdue University. School of Mechanical Engineering 1966-71 ; Doctor of Philosophy ved Massachusetts Institute of Technology 1967; kst. professor 1971 og fra 1972 professor i maskinlære (energiteknik) ved Danmarks tekniske højskole. Publikationer og tekniske rapporter. Adresse: Christiansgave 31,2960 Rungsted Kyst.

QWIST Preben hospitalsdirektør; f. 13/8 1907 i Brejninge; søn af overgartner Charles Qwist (død 1936) og hustru Ella f. Erich (død 1928); gift 18/5 1939 m. Else Q., f. 28/9 1913, datter af restauratør, hotelejer Niels Chr. Frederiksen (død 1920) og hustru Martha f. Hansen (død 1969).

Realeks. (Vejle); handelsuddannelse 1924-29, bl. a. på Pittmanns College, London; leder af Ths. B Thrige's Shipping afd., Odense 1929-31; ansat i Alliance Trading Co., Ltd., Viareggio, Italien 1931; direktør for Quick Trade, Ltd., London 1932; forretningsfører for Odense Ægforretning's Århus filial 1932-36; selvstændig forretningsvirksomhed 1937, økonomiforvalter ved Den Kellerske Åndssvageanstalt i Brejninge 1938-44; hospitalsinsp. ved Århus kommunehospital 1944-47; hospitalsdir. ved Århus kommunes hospitalsvæsen 1947-57; sekretær for bestyrelsen for radiumstationen i Århus 1947-57; hospitalsdir. ved Marselisborg hospital fra 1957. Adresse: Uraniav. 5,8260 Viby J.

QVIST-SØRENSEN Poul grosserer, R.; f. 26/8 1911 i Tikøb; søn af proprietær Anders Sørensen (død 1918) og hustru Christine Johanne f. Qvist; gift 25/1 1958 m. Birte Q-S., f. 5/3 i Sæby, Jylland, datter af lærer Carl Værbak og hustru Erna f. Egeborg.

Realeks. (Roskilde katedralskole) 1929; i lære i isenkramfirmaet Carl Lassen & Co., Slagelse; derefter ansat i andre firmaer i branchen samt studiephold i Tyskland; eget firma 1937.

Medl. af bestyrelsen for isenkram- og køkkenudstyrssektio-nen u. Danske Importagenters Forening fra 1953, sektionens formand fra 1955; medl. af Grosserer-Societets Komite 1958, næstformand 1972; medl. af akkordretten 1962, af sø- og handelsretten 1966, af dansk standardiseringsråd, af Dansk Varedeklarations-Nævn og af jernbanerådet. Medl. af Bellacentrets bestyrelse; medl. af Byggecentrum. Adresse: Morbærv. 6,4000 Roskilde.

QVISTGAARD Berthe rektor, skuespillerinde; f. 11/8 1910 i Kbh; datter af portrætmaleren Johan Rehling-Quistgaard (død 1962) og hustru Katie f. Clemmensen; gift 1935 m. pianisten Qle Willumsen, død 1972.

Student (Falkonergaardens gymn.) 1929; gennemgået Det kgl. Teaters elevskole med debut 7. jan. 1933 som eskimopigen Atidak i Osakrak; skuespillerinde ved forsk, kbhske scener, bl. a. Dagmarteatret, Det ny Teater, Folketeatret, Frdbg. Teater, Riddersalen og Allé-Scenen; desuden optrådt i revy og kabaret, film, radio og TV. Rektor for statens teaterskole fra 1967; medl. af teaterrådet fra 1970.

Har spillet hovedroller i en lang række skuespil, hvoraf bl. a. kan nævnes: Mens Præsten sover, Opstandelse, En kone fra Landet, Frk. Julie, Privatliv, Lukkede Døre, Manden uden Sjæl, Candida, Heksejagt, Lukretia, Misantropen, Toreadorvalsen, Tante Mamie, Ungdoms lyse vår, Gengangere, Hvem er bange for Virginia Woolf?, Kirsebærhaven, Utryg Balance, Skoven. TV-roller i Gengangere, Juno og påfuglen. Iscenesat Anne Franks Dagbog og To på vippen (Allé-Scenen); Den der 1er sidst (Det ny Teater) og forsk, hørespil. Tildelt Teaterpokalen 1944;Tagea Brandts Rejselegat 1965. Adresse : Thorvaldsensv. 15,1871 Kbh V.

QVISTGAARD E J C admiral, fh. forsvarschef, SK.DM., Chr.XM.T., HTS., R.O.H.T.p.p. f. 11/5 1898 i Rorup; søn af sognepræst Erhard Qvistgaard (død 1940) og hustru Jensine f. Wilhelm (død 1950); gift 22/5 1924 m. Anna Rose Q, f. 7/10 1900 i Viborg, datter af overlærer Frederik Petersen (død 1909) og hustru Alma f. Schøning (død 1933). Sekondløjtn. 1919; premierløjtn. 1920; undervandsbâdschef 1925-31 og 1935-38; kaptajnløjtn. 1928; gennemgået under-vandsbådsskole ved den britiske flåde i Portsmouth s. å.; skoleofficer og lærer ved søofficersskolen 1931-35; skoleforstander og lærer ved undervandsbådsskolen for søofficerer 1936-38-, orlogskapt. 1937; adjutant hos kong Christian X 1938-45, samtidig til assistance for orlogsværftet som tilsynshavende officer ved søværnets nybygninger af torpedobåde; chef for torpedobådsgruppe 1939-40; kommandørkapt. 1945; marine- og luftattaché ved ambassaden i London 1946; kommandør 1948; midlertidig kontreadmiral og formand for den danske delegation i Nordatlantisk Ocean Planlægningsgruppe i Washington 1949; tili, marineattaché ved ambassaden i Washington og ved gesandtskabet i Ottawa 1949; admiral 1950; forsvarschef 1950-62; til rådighed for forsvarsministeriet 1962; afsked 1963. Medl. af Atlantpagtens militærkomité 1950-62; formand 1952-53. Medl. af bestyrelsen for Søofficersforeningen 1925-27; rådgiver i den danske delegation til den internationale konference om sikkerhed for menneskeliv på søen, London 1948; marineministeriets delegerede i fCAO-konferencen, London 1949; medl. af Atlantsammenslutningens repræsentantskab; formand for Den Qvistgaardske Slægtsforening 1953-60; medl. af bestyrelsen for International Business Machines A/S (I.B.M.), Denmark; formand for bestyrelsen for A/S af 1966 til Fremme af Bro- og Tunnelbygning. Har udg.: De internationale Søvejsregler med Kommentarer (1939); medarbejder ved Lærebog i Sømandsskab (marineministeriet, 1940).

Udenl. ordner: F.Æ.L.l.; I.Kr.5.; S.H.E.l.; S.Sv.l. Adresse: Strandboulevarden 58,2100 Kbh Ø

QVISTGAARD-PETERSEN Aage direktør, R., Chr.XFr.M.; f. 13/11 1886 i Århus; søn af Hans Morton Michael Qvistgaard-Petersen og hustru Alma Cathrine f. Thorsen. Direktør for følgende selskaber: Lykes Bros. S. S. Company, New Orleans, La.; National Bank of Commerce, New Orleans, La.; Petersen Enterprises, Inc., Shreveport, La.; V Q Petersen et Cie., Dakar, Senegal, West Africa; Southdown, Inc., New Orleans, La.; A E Staley Manufacturing Co., Decatur, Illinois; Texas and Pacific Railway Company, Dallas, Texas. Medl. af Business Council, United States of America, Washington, D.C.; Trustée, Scandinavian-American Foundation, New York City; Chairman of the Board of Governors, Alton Ochsner Hospital Foundation, New Orleans; Trustée, Isaac Delgado Museum of Art, New Orleans, La. Adresse: Room 1800 Commerce Building, 821 Gravier Street, New Orleans 70112, La., USA.

QVORTRUP Helge rektor, cand. mag.; f. 29/9 1924 i Fakse; søn af apoteker H Qvortrup (død 1958) og hustru Jenny f. Braat (død 1924); gift 7/5 1949 m. sygeplejerske Minna Q., f. 9/5 1925 i Ordrup, datter af direktør, cand. pharm. Johannes Keiding (død 1965) og hustru Frederikke f. Levinsen (død 1966).

Student (Rungsted) 1943; cand. mag. (historie, kristendomskundskab) 1952; studieophold i London s. å.; adjunkt ved Marselisborg gymnasium 1953, lektor 1965; medl. af eksamenskommissionen for studentereks. 1964; fagkonsulent i direktoratet for gymnasieskolerne og H F 1965-69; censor ved skoleembedseks. ved Kbhs og Århus universitet fra 1968; rektor for Århus katedralskole 1969. Adresse: Engdalsv. 120 A, 8220 Brabrand.

RABY Knud overlæge, dr. med.; f. 3/8 1913 i Birkerød; søn af grosserer Lauritz Frederik Raby (død 1957) og hustru Elna Marie f. Engquist (død 1958).

Student (Birkerød) 1932; med. eks. 1940; speciallægeaut. i med. sygd., stofskiftesygd. 1952, i hjertesygd. 1954; prakt. speciallæge i Kbh fra 1952; dr. med. 1955; overlæge ved Nørre hospital fra 1960.

Deltager i gerontologkongres i Wien 1966, i Washington 1969. Studierejser: Stockholm, Helsingfors, Berlin, Wien. Washington.

Formand for Kbhs fagskoles skoleråd; formand i udv.: uddannelse for sygehjælpere, plejehjemsassistenters uddannelse; medl. af udv.: specialuddannelse af sygeplejere i geriatrisk sygepleje, efteruddannelse af sygeplejere til ledere af plejehjem, genoptræning af sygeplejere, Kbhs magistrats 2. og 3. afd.'s udv. »de ældres social-med. problemer«; medl. af bestyrelsen i skolerne for beskæftigelsesmedhjælpere; medl. af Kbhs hospitalsvæsens lægeråd, samarbejdsudvalg og hovedudvalg.

Har skrevet: Kliniske og experimentelle undersøgelser over Antabus-alkohol reaktionen (disp., 1955); tidsskriftartikler bl. a. om leverlidelser, om antabusreaktionen, om stafylokokinfektion. Adresse: Kristianiag. 2,2100 Kbh Ø

RAFAELSEN Ole Jørgen professor, overlæge, dr. med.; f. 13/4 1930 på Frdbg.; søn af overlærer Rafael Peder Rafaelsen (død 1968) og hustru overlærer Signe Johanne R., f. Christensen; gift 22/5 1963 m. cand. psych. Lise R., f. 11/8 1931 på Frdbg., datter af direktør Harry Julius Albert Hylen og hustru Ellen Gudrun Marie f. Hansen.

Student (Ordrup gymn.) 1947; med. eks. 1953. Uddannelse i psykiatri og intern medicin ved statshospitalet i Risskov, Århus kommunehospital, Glostrup amtssygehus og Rigshospitalet 1953-65; dr. med. (Århus univ.) 1961. Research fellow, Harvard Médical School 1961-62. Speciallæge i intern medicin 1965, i psykiatri 1967. Fra 1965 knyttet til Rigshospitalets psykiatriske afd. og der opbygget Kbhs universitets psykokemiske institut; professor i psykiatri ved Kbhs universitet og overlæge ved Rigshospitalets psykiatriske afd. fra 1972.

Medl. af talrige danske og internat, medicinske og biologiske selskaber. Chef for WHO Regional Reference Center for Information on Psychotropic Drugs.

Har skrevet: Studies on a Direct Effect of Insulin on the Central Nervous System (disp., 1961). Tidsskriftartikler om psykokemiske psykofarmakologiske og endokrinologiske emner. Populærvidenskab: Psykokemi (1971). Adresse: Vilvordeparken 11,2920 Charlottenlund.

RAGOCZY Lothar direktør, R'.p.p.; f. 7/7 1904 i Ordrup; søn af grosserer Valerius Ragoczy (død 1958) og hustru Laura f. Kandelsdorf (død 1964); gift 1/10 1927 m. Isaline R., f. 30/6 1907 på Frdbg., datter af grosserer Georg Biehl (død 1952) og hustru Emilief. Aubert(død 1951).

Student (Ordrup gymn.) 1922; uddannelse i læderbranchen i Kbh, i Amerika og Tyskland; ansat i firma Poulsen & Ragoczy, Kbh 1923; direktør for Poulsen & Ragoczy A/S med datterselskaber i orebro, Oslo og Tammerfors 1939. Kasserer for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) 1945-65; medl. af bestyrelsen for International Poliomyelitis Congress, New York 1952-65; medl. af bestyrelsen for Institutionen Provinsbørns Ferieophold i Kbh 1956, formand 1967; medl. af bestyrelsen for Håndarbejdets Fremme 1958, formand for forretningsudvalget 1968; formand for Dansk Lædergrossistforening 1934-60; medl. af bestyrelsen for Poulsen & Ragoczy A/S 1939, formand 1959; formand for bestyrelsen for Boga A/S 1935, for A/S Kalundborg Læderfabrik 1935, for A/S Axel Almborg, Læderindustri 1943, for A/S Dansk Læderforsyning 1951-72 og for A/S Vala 1959. Udenl. orden: S.V.31. Adresse: Rosav. 4,2930 Klampenborg.

RAHBEK Erik bankdirektør, RL; f. 22/12 1908; søn af vognstyrer APN Rahbek (død 1951) og hustru Sørine f. Mikkelsen (død 1914); gift 10/9 1937 m. Elisabeth R., f. 22/11 1911 i Odder, datter af bankdirektør L W Krogh (død 1952. se Blå Bog 1952) og hustru Margrethe f. Garn (død 1965). Assistent i Aarhuus Privatbank 1926, fuldmægtig 1937, bestyrer af bankens søndre afd- 1944, kontorchef i hovedsædet 1950, underdir. 1951, viccdir. 1955, direktør 1956, fra 1967 da banken ændrede navn til Den danske Provinsbank A/S, direktør iodenne.

Formandsfor Århus Købmandsskole 1956-60, for Handelshøjskolen i Århus 1956 samt for dennes byggeudvalg 1963; medl. af bestyrelsen for A/S Hans Schourup 1956, for Rømerfondet 1959 (formand 1960), for Handelsungdommens Uddannelsesfond 1959 (formand 1967), for Otto Mønsteds kollegium i Århus og for Det udenrigspolitiske Selskab i960; formand for tandlægekollegiet i Århus: medl. af undervisningsmin.s udvalg af 1962 vedr. handelshøjskoler; medl. af bestyrelsen for overretssagfører Chr. Kiers og hustrus mindelegat og for direktør Vilh. Kiers legatero1967 ; medl. af byggeudvalgene for forsk, kollegiebyggerier i Århus samt af bestyrelserne for fl. lokale godgørende institutioner. Adresse: Kildegården 15,8000 Århus C.

RAHBEK Just f h. lektor, dr. phil., R, f. 2/8 1892 i Mørke ; søn af kordegn Niels Rahbek (død 1949) og hustru Karen f. Meilsøe (død 1935); gift 27/9 1947 med havearkitekt Alexandrine R., f. 30/1 1901 i Sisak, Jugoslavien, død 1951, datter af købmand Ivo Sipus Sisacki og hustru Martha, f. Chaloupka-Sternwall. Student (Sorø) 1910; cand. mag. 1918; lærer ved officersskolen 1920-44; studierejse 1929; adjunkt ved Schneekloths skole 1931, ved Skt. Jørgens gymnasium 1932, lektor 1942-58; dr. phil. 1973.

Litterære arbejder: Lærebøger i moderne Historie for Officersskolen; har udg.: Omkring Johanne Luise Heiberg (1948); Breve fra og til Johanne Luise Heiberg (1955); Dansk Militærpolitik fra Tronskiftet i 1839 til Krigens Udbrud i 1848 (disp., 1973); (s. m. Aage Friis): A F Kriegers, D G Monrads og P Vedels Brevveksling (1940); (s. m. Aage Friis, Robert Neiiendam og Elisabeth Hude); 4. revid. udg. af Johanne Luise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen (1944); (s. m. Aage Friis): 4. revid. udg. af Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg, ved Johanne Luise Heiberg (1947). Adresse: Hareskovbo, Bagsværdv. 248,2880 Bagsværd.

RAHBEK HANSEN Poul fiskeeksportør, se Hansen Poul Rahbek.

RALOV Børge balletmester, koreograf, R'.p.p.; f. 26/7 1908 i Kbh; søn af galvanisør Frederik Ralov (død 1957) og hustru Theodora f. Jensen.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; debuterede 12. sept. 1927; har studeret i Paris og London; gæstespil i Frankrig, Belgien, Tyskland, Skandinavien, Holland, England, USA og Canada; solodanser ved Det kgl. Teater 1933, 1. solodanser 1942-57, tili, balletinstruktør 1934-57 og lærer ved Det kgl. Teaters balletskole 1945-57; balletinstruktør og producer ved fjernsynet i Danmarks radio; balletmester ved Det ny Scala. Har komponeret og iscenesat Enken i Spejlet, De fire Temperamenter, Faunens Eftermiddag. Tolv med Posten, Den evige Trio, Passiones, Kolingen, Kurtisanen samt danse til opera, operette, skuespil, musicals og film; ballet for fjernsyn. Udenl. orden: Æt.S.5. Adresse: Sortedam Doss. 65 A, 2100 Kbh Ø

RALOV Kirsten balletinstruktrice, fh. solodanserinde, R.; f. 26/3 1922 i Baden ved Wien; datter af grosserer Kai Gnatt (død 1966) og hustru Kaja f. Olsen (død 1969); gift 1954 m. solodanser Fredbjørn Bjørnsson (se denne). Antaget på Det kgl. Teater 1929; uddannet på dettes balletskole og i Paris og London; debut som barn i »Konservatoriet« 1933, balletdanserinde 1940, solodanserinde 1942-62, derefter knyttet til Det kgl. Teater som instruktør; debut som koreograf i960 med balletten Kameliadamen. Hovedroller: Prinsesse Sukkergodt i Slaraffenland, Helena i Den evige Trio, Kosten i Troldmandens Lærling, Eleonora i Kermessen i Brügge, Ballerina i Petruschka, Prinsesse Aurora i Auroras Bryllup, Birthe i Et Folkesagn, Teresina i Napoli, Rosita i Fjernt fra Danmark, titclpartierne i Enken i Spejlet og Diana samt hovedpartier i Passiones, Concerto, Symfoni I C. Chopiniana, Svanesøen, Concerto-Barocco, Variationer m. fl. Komponeret balletten Døren (1962). Iscenesat balletter i New Zealand, Canada og Tyskland. Gæstelærer ved Cecchetti-Se-minar, Michigan State University. Adresse: C L Ibsens V. 31,2820 Gentofte. Sommerbolig: Lochersv. 2,3100 Hornbæk.

RAMBERG Kurt general, SK., Fr. IX M.M., HTF., D.r. K.H.p.p.; f. 17/11 1908 i Helsingør; søn af skibskaptajn Carl R Ramberg (død 1950) og hustru Anna f. Mathiesen (død 1956); gift 1. gang 1934 m. Agathe R., død 1959; 2. gang 1961 m. søsteren Carla R., f. 22/6 i Valorc, begge døtre af ejendomsmægler Niels Petersen (død 1952) og hustru Emilie f. Jensen (død 1955).

Student (Helsingør) 1926; adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1927; søløjtn. II 1931; gennemgået marinens flyveskole 1932; søløjtn. I s. å. med tjeneste ved marinens flyvevæsen, kaptajnlojtn. 1939; tjenstg. ved marinestaben 1942-43, ved den danske brigades stab i Sverige 1943-44, ved SHAEF i England 1944-45, ved marinestaben 1945, orlogs-kapt. 1946; gennemgået Royal Air Force's stabsskole 1945-46; luftmilitær sagkyndig i forsvarskommissionen af 1946 1946-49; overført fra søværnet til flyvevåbnet 1950, sektionschef i flyverstaben 1950-51; oberstløjtn. 1951; gennemgået første kursus ved NATO Defence College, Paris 1951-52; oberst og souschef i flyverstaben 1952; chef for flyvestation Karup 1953-54; til rådighed for flyverkommandoen 1954-55; generalmajor og chef for flyvertaktisk kommando 1955;generalløjtn. og chef for flyvevåbnet 1959; general 1962; forsvarschef 1962-72; til rådighed for forsvarsministeriet 1972; afsked 1973. Medl. af NATO's militærkomité 1962. Medl. af repræsentantskabet for Atlantsammenslutningen, af præsidiet for Kgl. Dansk Aeroklub. Udenl. ordner: N.O.N.5.; S.Kr.l.; S.Sv.l. Adresse: Baunegårdsv. 63,2900 Hellerup.

RAMBØLL B J professor, dr. techn.; f. 30/5 1911 i Korsør; søn af skoleinspektør J Rambøll (død 1946) og hustru Ebba f. Thorbek; gift 22/12 1938 m. Alfhild R., f. 17/6 1916 i Kbh., datter af kunstmaler Hakon Galløe (død 1939) og hustru Oda f. Strøyer.

Student (Lyngby statsskole) 1930; cand. polyt. 1935; dr. techn. 1944; ingeniør hos stadsingeniøren i Århus 1935, hos Wright, Thomsen & Kier 1935-36, hos Melchior & Voltelen 1936-37, hos prof., dr. techn. Chr. Nøkkentved 1937-44 og hos prof. Anker Engelund 1944-45; oprettede i 1945 det rådg. ingeniørfirma Rambøll & Hannemann, s. m. prof., dr. techn. J G Hannemann; assistent ved Danmarks tekniske Højskole i bærende konstruktioner 1938, lektor 1944, professor 1948-61. Har skrevet: Stabilitets- og spændingsberegning af rammekonstruktioner (disp.); Fundering og bærende konstruktioner; Varme- og lydisolering af betonhuse; Brandsikring; Rationelt byggeri og en del andre afhandlinger, hovedsagelig af bygningsstatisk og bygningsteknisk art, Broer og Brobygning (Søndagsuniversitetet, 1965) samt artikler af aktuel karakter. I 1968 udsendtes en skønlitterær bog: Honningkrukkerne, i 1970: Noget som sker. Adresse: Dronninggårds Allé 40,2840 Holte.

RAMHØJ Jørgen civilingeniør, fh. stads- og havneingeniør, R.; f. 1/4 1884 i Skejby ved Århus; søn af gårdejer J P Rasmussen (død 1888) og hustru Mine f. Jørgensen (død 1917); gift 16/11 1912 m. Astrid R., f. 18/7 1884 i Svanninge ved Fåborg, datter af tømmerhandler M I Mose (død 1925) og hustru Anine f. Hansen (død 1921).

Cand. polyt. (bygningsing.); assist. ingeniør ved vandbygningsvæsenet, Esbjerg Havn 1907-11 og i Agger 1911-17; havneing. i Nakskov 1917-22; stads- og havneing. samt bygningsinsp. i Aabenraa 1922-47; havneing. smstds 1947-54; sagkyndig i vandværksanlæg fra 1941. Adresse: GI. Kongev. 66.6200 Åbenrå.

RAMLØV Preben forfatter; f. 11/8 1918 i Kbh; søn af bogbindermester H Mortensen (død 1951) og hustru Ane f. Ramløv Hansen; gift 14/12 1952 m. mag. scient. Kirsten R., f. 23/1 1925 i Kbh, datter af rigsbibliotekar, dr. phil. Svend Dahl (død 1963.se Blå Bog 1963) og hustru Ellen f. Kring(død 1949). Realeks. (Næstved) 1935; lærereks. (Haslev) 1940; student (Akademisk kursus) 1944; studeret nordisk filologi og folklore ved Kbhs universitet; ansat ved Frdbg. skolevæsen 1941-63; lektor ved Kbhs dag- og aftenseminarium fra 1967; litteratur-og teaterkronikør ved De sydsjællandske konservative Dagblade 1940-42, siden ved Den konservative Generalkorrespondance, Kristeligt Dagblad, Berlingske Tidende og Information; fra 1965 påny litteraturkritiker ved Kristeligt Dagblad; konsulent ved forlaget Athenæum 1941-47; medarbejder ved de litterære tidsskrifter Bogrevyen 1944-46 og Athenæum 1946-49; forelæsninger ved Folkeuniversitetet 1952-57; free lance medarbejder ved Danmarks radio og skoleradio 1945-67; radiobearbejdelser og instruktion af skuespil til radioens skolescene og radioteatret; for Dansk Forfattermuseum udarbejdet lydbilledbånd om Martin A Hansen og Stevns; studieophold i Norge 1945 og 1952. Vestindien og USA 1963, 1966-67 og 1971-72. England 1965, 1966, 1968-69.

Medl. af bestyrelsen for Litteraturkritikernes Lav og for Dansk Forfatterforenings skønlitterære gruppe fra 1973. Har skrevet: Dikterpresten Kaj Munk (Oslo, 1947); debut i Heretica (digt, 1950); Historien om Hans (roman, 1959); Rigshofmesterens Sønner (roman, 1961); (red. s. m. Kaj Handberg og Mogens Møller) Dansk Digtning I—111 (antologi. 1961-62); Danske Folkeeventyr (1964); Dansk Digtnings Historie (1965); Martin A Hansen, det sjællandske »man« og det nordiske retssyn (1965, ex-auditorio indlæg ved Thorkild Bjørnvigs disputats om Martin A Hansen). Bidragyder til Moderne Litteratur efter 1914 (1950) og Fremmede digtere i det 20. århundrede (1967-68); Massa Peter (roman, 1967); Brødrene og Slaverne. Et blad af Dansk Vestindiens Historie (1968); (red. s. m. Sven Møller Kristensen) Børne- og Ungdomsbøger, Problemer og Analyser (1969). Fl. oversættelser, bl. a. af John Bunyan: The Pilgrim's Progress (dramatiseret og instrueret for radio u. titlen Pilgrimsrejsen, 1953), af Iris Murdoch: A Severed Head (opført på Folketeatret u. titlen Elsk den Næste, 1966). Ærespris fra Det danske Akademi 1967 for romanen Massa Peter. Adresse: Dysseager 11,2720 Vanløse.

RAMM Paul generalmajor, civilingeniør, K'.DM., HTH.p.p.; f. 22/2 1882 på Frdbg;søn af oberstløjtnant, direktør P G Ramm (død 1917, se Blå Bog 1917) og hustru f. Wolff (død 1926); gift 30/6 1909 m. Gerda R., f. 21/2 1883 i Stockholm, død 1965, datter af fabrikant Alfred Oden (død 1894) og hustru f. Bergman (død 1913).

Student (Metropolitanskolen) 1900; sekondløjtn. 1903; pre-mierløjtn. i ingeniørkorpset 1903; certifikat i Phonétique internationale ved la Sorbonne 1909; tjenstg. i det franske ingeniørkorps 1908-09; internationalt certifikat som ballonfører 1910; kaptajn 1915; chef for søfrontens bygningsdistrikt 1917-26 og for ingeniørtroppernes befalingsmandsskole 1927-28; stabschef ved ingeniørkorpset 1929-30; oberstløjtn. 1930; chef for ingeniørdirektionen 1930-31; chef for 1. pionerbatl. 1931-33; tili, chef for hærens.ballonpark 1917-32; oberst 1933; generalinsp. for ingeniørtropperne 1934-46; direktør for hærens bygningstjeneste 1934; generalmajor 1938; regeringens forbindelsesofficer med den tyske værnemagt 1943-44; afsked 1947.

Medl. af bestyrelsen for Aeronautisk Selskab 1912-35; formand for Ingeniørofficersforeningen 1913-16; medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik 1918-56 og formand for samme 1922-39; medl. af luftfartskom-missionen 1917-25; medstifter af Tidsskrift for Ingeniørofficerer 1930, formand for samme til 1935; medl. af bestyrelsen for A/S Lyngby-Nærum Banen fra 1927, formand for samme 1937-64, af Folkebankens repræsentantskab fra 1929 og bestyrelse 1929-63, af repræsentantskabet og stående udvalg for Østifternes Hypotekforening (nu Byernes Hypotekforening) fra 1933, af repræsentantskabet for Kbhs Brandforsikring 1938-67, af bestyrelsen for A/S Dansk Moler Industri 1943-52 (formand 1944-52), af Hempels Legatfond og bestyrelse til 1968, af Frdbg. kommunalbestyrelse og sundhedskommission 1929-37 samt af bestyrelsen for A/S Frdbg. Bade- & Svømmeanstalt 1934-42; medl. af borgerrepræsentationen 1943-50; revisor i A/S Vølund 1956-72 samt i Forsikrings-Akts. Hafnia Skade (Danske Phønix) fra dettes start til 1966; formand for Konservativ Vælgerforening 3. kreds 1938-48; medl. af bestyrelsen for 8. kreds 1948-52, og for Frdbg. 1. kreds fra 1952; medl. af Konservativ Vælgerforenings hovedbestyrelse 1939-72. Medl. af fl. legatbestyrelser o. 1.

Har skrevet artikler i militære og tekniske tidsskrifter, også som luftfartsmedarbejder ved dagbladet Riget. Udenl. orden: Fi.H.R.3'. Adresse: Sveasv. 7,1917 Kbh V. Sommerbolig: Lynæs, 3390 Hundested.

RAMM Peter Godfred bankdirektør; f. 6/5 1913 på Frdbg.; søn af generalmajor Paul Ramm (se denne); gift april 1973 m. Jytte R., f. nov. 1929, datter af Hans og Else Mortensen, Næstved.

Student (Metropolitanskolen) 1931; cand. polit. 1939; ansat i Kbhs Handelsbank s. å., direktionssekr. og prokurist 1944; underdir. (Assistant Treasurer) i Verdensbanken i Washington D.C., USA 1953-62; direktør i Folkebanken for Kbh og Frdbg. (1965 fusioneret med Landmandsbanken) 1963, vicedir. i Landmandsbanken 1969-74.

Sekretær i Danske Bankers Fællesrepræsentation 1952-53; Assistant Treasurer i International Finance Corporation 1956-62 og i International Development Association, Washington D.C., 1960-62; direktør for den 22. Internationale Banksommerskole i Danmark 1969. Adresse: Elmev. 16,2840 Holte.

RAMM Viggo udskrivningschef, R1., Hjv.Ft.; f. 5/3 1908 i Kbh; søn af oberst Axel Ramm (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru Georgine Frederikke f. Harhoff (død 1966); gift 6/10 1939 m. Annette Elisabeth R., f. 25/11 1916 i Kbh, datter af overlæge, dr. med. Valdemar Poulsen (død 1952, se Blå Bog 1951 ) og hustru Elisabeth f. Meyer (død 1971). Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1933; sekretær i indenrigsministeriet s. å., fuldmægtig 1941, ekspeditionssekr. 1944; chef for 3. udskrivningskreds (Svendborg) 1946, for 2. udskrivningskreds (Roskilde) 1964.

Till. medarbejder ved landsnævnet for børneforsorg 1934-46, fuldmægtig ved Svendborg amt og mønstringsbestyrer i Svendborg 1946-64 og indenrigsmin.s konsulent i værnepligts-sager fra 1965. Medl. af bestyrelsen for Svendborg og omegns fadderskabsforening for Gelting sogn 1949-64 og Foreningen for alderdomsfriboliger, samt af styringskomiteen for rationalisering af udskrivningsvæsenet. Adresse: Engholmv. 45, Himmelev, 4000 Roskilde. Sommerbolig: LI. Bautahøjvej, Skoven, 3630 Jægerspris.

RAMSBY Erik civilingeniør, R1.; f. 4/3 1905 i Maribo; søn af rentier P Chr. V Ramsby (død 1928) og hustru Marie f. Nielsen (død 1946); gift 22/5 1930 m. Ingeborg R.,f. 4/3 1905 på Frdbg., datter af trikotagefabrikant Anton Westergaard (død 1923) og hustru Maren Kirstine f. Hansen (død 1952). Student (GI. Hellerup gymn.) 1922; cand. polyt. 1927; ansat i F L Smidth & Co., A/S 1928, prokurist i dette selskab 1940, underdir. 1945, kst. direktør 1947, direktør 1948; tili, prokurist i Cement Investments, A/S 1942; direktør i F. L. S. Overseas A/S 1952.

Medl. af Industrirådet 1946-71, formand for dettes eksportudvalg og dets repræsentant i eksportkreditrådet 1960-71 ; medl. af dansk standardiseringsråd 1950-71, af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1959-71; formand for Foreningen af Fabrikanter indenfor Jernindustrien i Kbh 1965-71. Adresse: Bernstorffsv. 19,2900 Hellerup.

RAMSBY Svend arkitekt, bygningsinspektør; f. 6/3 1902 i Maribo; søn af maskinmester P C V Ramsby (død 1928) og hustru Marie f. Nielsen (død 1946); gift 24/5 1928 m. Mathilde R., f. 10/5 1905, datter af hovedkasserer Carl Frost (død 1940) og hustru Helene f. Krarup (død 1949).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1920. Ansat i Kbhs kommunes bygningsvæsen 1926, vicebygningsinsp. 1946, bygningsinsp. 1955-72.

Adresse: Mølleåparken 17,2800 Kgs. Lyngby.

RAMSKOU Thorkild museumsinspektør; f. 25/7 1915 i Nyborg; søn af telegrafkontrollør Christian Marcus Ramskou (død 1938) og hustru Susanne f. Louison; gift 27/6 1945 m. Birthe R. f. Dreiøe, f. 28/11 1913.

Student (Ålborg katedralskole) 1933; mag. art. (forhist. arkæologi) 1946; assistent ved Nationalmuseet I afd. 1946; museumsinsp. smstds 1962.

Sekretær for Det kgl. nordiske Oldskriftselskab 1963-72. Har skrevet: Himmerlands Oldtidsminder (1947); Danmarks Sydgrænse, Oldtid og Middelalder (s. m. j Bjernum, 1948); Viking Age Crémation Graves in Denmark (Acta Archaeolo-gica, 1950); Lindholm Høje (Acta Arch. 1953, 1955, 1957); tegnefilmen Gribedyret (s. m. Holger Philipsen, 1957); Sådan levede Vi (1961); Vikingetiden: Skibet, Sværdet og Vægten (1962); Hedeby (1962); Stil F (i Årbøger f. nord. Oldkyndighed, 1963); Normannertiden (Politikens Danmarks Historie, bd. 2, 1962); Vikingernes Hverdag (1967); Nordisk Oldtidsguld. Guide til Nationalmuseet 1. afd., Oldtiden (1965); Solstenen, primitiv navigation i Norden før kompasset (1969): Den gastronomiske arkæolog på udgravning (1971); Om stegt og kogt i Danmarks oldtid (1973). Virksomhed i radio og fjernsyn. Adresse: Duevej 24,2000 Kbh F.

RANCKE-MADSEN E professor, dr. phil.. R.; f. 13/2 1910 i Roskilde; søn af stationsforstander Adolph Madsen (død 1954, se Blå Bog 1934) og hustru Helga f. Larsen (død 1953); gift 4/4 1944 m. Else R-M.. f. 15/8 1917 i Kbh. datter af ingeniør H F Barker |ørgcnsen (død 1953) og hustru Julie f. Hansen (død 1973).

Student (Odense katedralskole) 1927; cand. mag. 1933; dr. phil. 1958; assistent ved kemisk laboratorium A på Danmarks tekniske højskole 1933, amanuensis II 1942, amanuensis I 1952, afdelingsleder 1958; professor i kemi ved Danmarks lærerhøjskole 1959, højskolens prorektor 1964-66. Till. assistent ved tandlægeskolens kemiske laboratorium 1933-40, timelærer ved Lyngby statsskole 1940-43,1946-52 og 1955-62; lærer ved Danmarks tekniske højskoles forberedelseskursus 1942-72 og lektor i kvantitativ analyse ved Danmarks tekniske højskole 1944-60.

Censor i kemi ved forsk, eksamener; medl. af eksamenskom-missionen til afholdelse af adgangseks. til civilingeniørstudiet m. v. 1946-74, af fysik- og kemiundervisningskommissionen 1960, næstformand i samme 1963, af fagudvalget for fysik og kemi vedr. læreruddannelsen 1966-69, af bestyrelsen for Selskabet for analytisk kemi 1945-48 og 1959-62, af repræsentantskabet for Danmarks tekniske museum 1960, af Folkeuniversitetets programudvalg 1961-68, af bestyrelsen for Foreningen af professorer ved de højere læreanstalter 1962-65, af bestyrelsen for Gunnar Jørgensens skole 1963-68, af den danske nationalkomité for International Union of History and Philosophy of Science 1964, af styrelsen for Foreningen af fysik- og kemilærere ved gymnasier og seminarier 1964-70 og national repræsentant for Danmark i IUPAC-Committeeon theTeachingof Chemistry 1970. Har skrevet; Analytisk kemi (1940); Lærebog i kemi (1944); Lærebog i kemi for maskinmestre (1953) m. fl. lærebøger; The Development of Titrimetric Analysis tili. 1806 (disp., 1958); afhandlinger i danske og udenlandske tidsskrifter. Adresse: Stænget 8,2820 Gentofte. Sommerbolig: Bisserup Strand. 4243 Rude.

RAND Thorkild professor, tekn. dr.; f. 25/9 1915 i Kediri på Java; søn af administrator Carl Gustav Jacobsen (død 1923) og hustru Valborg Krestine f. Rand (død 1970); gift 30/1 1943 m. Anne-Marie R., f. 17/2 1921 i Växjö, Sverige, datter af fabrikör Bror Ludvig Mattisson (død 1947) og hustru Ruth f. Johansson. Realeks. (Øregård gymn.) 1932; diploming. fra Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich 1937; ansat i A/S Christiani & Nielsen, Kbh 1938, i A/S Monberg & Thorsen, Stockholm 1939 og i Svenska Aeroplan A.B., Lindköping 1941; chef for sistn. firmas teoretiska forskningsgruppe 1943; tekn. dr. (Statik för Flygplanskal; Kungl. Tekn. Högskolan, Stockholm) 1948; docent smstds 1948, professor i flyvemaskinestatik og flyvemaskinebygning 1951 og afdelingsforstander 1954-56. Tillidsmand i Sverige for N.R.F., Zürich og landsrepræsentant for GEP, Zürich fra 1964.

Medl. af flygtekniska forskningsrådet 1956-71; medl. af bestyrelsen for Svenska Teknologforeningen 1954-57; styrel-sesmedl. i Svensk-Dansk kulturfonden fra 1967. Udenl. orden: S.N.2. Adresse: Dalagatan 45, Stockholm Va., Sverige.

RANEK Leo statskonsulent, R.; f. 8/5 1902 i Kbh; søn af forsikringsdirektør Leo Ranek (død 1936) og hustru Helga f. Kindberg (død 1924); gift 25/4 1930 m. Elisabet R., f. 15/10 1907 i Semipalatinsk, Sibirien, datter af statsråd, overlæge, dr. med. Richard v. Zur-Mühlen og hustru Natalia f. Pritkova. Afsluttede Svenska klassiske lyceum i Åbo, Finland 1919; ved praktisk landbrug i Sverige og Danmark 1919-23; landbrugs-kand. (Kbh) 1926; inspektør på Kivilatalu, Wiimsi, Estland 1926-31; husdyrbrugskonsulent på sukkertrustens statsgårde i USSR 1932-37; i forsk, forretningsforetagender 1937-43; assistent ved De samvirkende lolland-falsterske Landboforeninger og ved De samvirkende lolland-falsterske Husmandsforeninger 1943-44; inseminør ved Varde Kvægavlsforening 1944-45; statskonsulent og attaché ved det danske gesandtskab i Moskva 1945, ved ambassaden 1955-57; til rådighed for landbrugsministeriet 1958; kst. statskonsulent ved ambassaden i Bonn i 1963; statskonsulent og attaché ved ambassaden i Moskva 1965, landbrugsråd 1966-72. Adresse: Jægergangen 19,2880 Bagsværd.

RANLØV A P direktør, civilingeniør, R'.p.p.; f. 11/1 1899 i Horsens; søn af overbetjent Peder P Ranløv og hustru Anna f. Justesen; gift 19/8 1924 m. Esther R., f. 8/4 i Horsens, datter af fh. dommerfuldmægtig Ewald Jopp og hustru Erna f. Andersen.

Student (Horsens) 1917; cand. polyt. (fabriking.) 1922; ingeniør ved opførelsen af den kgl. mønt på Amager 1922-23; ingeniør ved Horsens gasværk 1923-29; sekretær i Industrirådet 1929-39; direktør for Foreningen af danske Handelsmøller og Handelsmøllernes Fælleskontor fra 1939; tili, direktør for brødkornskontoret for udenlandsk korn 1939-40; kommitteret i brødkornskontoret for indenlandsk korn 1940-42; medl. af handelsmin.s mel- og brødnævn 1947-49, af bestyrelsen for Nordisk Cerealkemikerforening fra 1948 og for Foreningen af danske Handelsmøller fra 1965, af landbrugsmin.s kornnævn fra 1965; vicepræsident (Scand.) Ass. International de Meuneri 1965; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1956.

Medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse (Kons. Folkeparti) 1950-54; medl. af bestyrelsen for A/S Alboats 1952, A/S Shipping Agencies 1963 m. m. Udenl. orden: S. V.3'.

Adresse: Hummeltoftev. 133,2830 Virum. Sommerbolig: Horneby, 3100 Hornbæk.

RANTZAU Daniel lensgreve, kammerherre, hofjægermester; f. 19/1 1903 på Søholm; søn af kammerherre, lensgreve Jens Christian Rantzau (død 1946, se Blå Bog 1943) og hustru Fanny f. komtesse Brockenhuus-Schack (død 1953); gift 15/3 1932 m. Lillie R., f. 28/12 1911 i Kbh, datter af kammerherre, hofjægermester Frode Busky Neergaard (død 1967, se Blå Bog 1966) og hustru Adda f. Andersen.

Uddannelse ved landbruget; løjtnant i livgarden 1925; studieophold i England 1926-27; forpagter af Rosenvold avlsgård 1928-43; ejer af Rosenvold gods 1944-68. Adresse: Rosenvold, 7140 Stouby.

RASBECH Niels Ole professor, R1.; f. 11/4 1917 i Gjerlev; søn af proprietær Johan Rasbech (død 1957) og hustru Olga Christiane (død 1967); gift 1/10 1948 m. Mette Abelone Birgitte R., f. 30/12 1921 i Helsingør, datter af professor, dr. med. Valdemar Bie (død 1939, se Blå Bog 1938) og hustru Karen Dorothea f. Rasmussen.

Student (Randers) 1936; veterinæreks. 1943; praktisk dyrlægevirksomhed til 1944; assistent ved Den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1944. kst. som professor i gynækologi og obstetrik 1951, udnævnt 1953. Studierejse til USA 1947-48, Skotland-England 1949, 54 og 55, Holland 1952. 55, 62 og 63, Irland 1955,Tyskland 1954 og 62, USSR 1954 og 65. Medl. af FAO's internat, komité vedr. ufrugtbarhed hos husdyr 1954-64, af statens almindelige videnskabsfonds kommission for veterinær- og jordbrugsvidenskaberne 1956-62; udsendt af FAO som rådg. for regeringen i Syd-Rhodesia 1956 og 1957-58; medl. af bestyrelsen for Fond af 13. juli 1873 til Veterinærvidenskabens Fremme 1958. Delegeret ved FAO's internat, konference om uddannelse af veterinærer i London 1960. Kqrresp. medl. af Societå Italiana per il Progresso delta Zootecnica, Milano 1960. Medarbejder ved J Richter/R Götze: 1960, Tiergeburtshilfe. Rådg. for den portugisiske regering i Angola vedr. kunstig insemination af husdyr 1961. Formand for bestyrelsen for dyrlæge Hans Peter Christensens Mindelegat 1961. Delegeret ved den u. Communauté Economique Européenne C.E.E. oprettede Comité de Liaison des Vétérinaires 1962. Medl. af landbrugsmin.s samordningsudvalg vedr. udbygning af veterinær- og landbohøjskole i Kbh og etablering af ny veterinær- og landbohøjskole i Odense 1962, af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1962, af landbrugsudvalget u. styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1968, af bestyrelsen og forretningsudvalget i Foreningen til dyrenes beskyttelse i Danmark 1963. Formand for det af Biocentralen nedsatte udvalg vedr. husdyrproduktion og milieu 1963. Medudg. af tidsskriftet Zuchthygiene 1966 og af tidsskriftet Zootechnia, Madrid, 1969.

Har udg. lærebøger i husdyrenes artificielle insemination og veterinær obstetrik, husdyrenes andrologi og gynækologi, samt skrevet en række afhandlinger om husdyrenes ufrugtbarhedsproblemer og dybfrysning af pattedyrsperma. Adresse: Dyrehavegårdsv. 36,2800 Kgs. Lyngby.

RASCH Carl Johan fh. kontorchef; f. 11/12 1899 på Frdbg.; son af bogbindermester Michael Rasch (død 1934) og hustru Valborg f. Simonsen (død 1948); gift 7/10 1932 m. ekspeditionssekretær, cand. jur. Agnete R., f. 4/8 1899 i Kbh, dod 1965. datter af overretssagfører Albert Goldschmidt (død 1961, se Blå Bog 1961) og hustru Agnes f. Seligmann (død 1963).

Student (Ordrup) 1918; cand. polit. 1928; sekretær i invalideforsikringsretten s. å., fuldmægtig 1934, ekspeditions- sekr. 1944, kontorchef 1953, i direktoratet for revalidering og forsorg 1967-69. Tidl. forretningsfører for statens hørecentraler.

Adresse: Bukkeballev., 25,2960 Rungsted Kyst.

RASCH Georg professor, dr. phil., R.; f. 21/9 1901 i Odense; søn af missionær Villi. Rasch (død 1939) og hustru Johanne f. Duusgaard (død 1920); gift 8/2 1928 m. Elna R., f. 9/10 1901 i Århus, datter af maskinarbejder M C Nielsen (død 1934) og hustru Marie f. Larsen (død 1950).

Student (Odense katedralskole) 1919; mag. scient, (matematik) 1925; dr. phil. 1930; Rockefeller-Fellow ved University College, London 1935-36; assistent ved Kbhs universitet 1923, lektor i biologisk og matematisk statistik 1938, professor i statistikens teori og leder af universitetets statistiske institut 1962-72; forskningsprofessor under det samfundsvidensk. forskningsråd fra 1972; tili, lærer i statistik ved universitetets pædagogisk-psykologiske studium 1944-59 og leder af biostatistisk afd. på statens seruminstitut 1940-56. Visiting professor ved University of Chicago og University of California. Berkeley samt deltog i internationalt symposium over sandsynlighedsregning (Berkeley) 1960. Visiting professorved University of Chicago okt. 1968-febr. 1969. Siden 1931 prakt. konsulent i anvendelser af den matematiske statistik, bl.a konsulent for statens seruminstitut 1933-40 og 1956-70, militærpsykologisk tjeneste 1952-70, Danmarks pædagogiske institut fra 1955, meteorologisk institut fra 1968. Medstifter af Biometrie Society (BS) 1947, medl. af dettes Council 1947-50 og medl. af International Statistical Institute (ISI) 1948. Medstifter og æresmedlem af Dansk Selskab for Teoretisk Statistik (DSTS) 1971.

Har skrevet: Om Matrixregning og dens Anvendelse på Differens- og Differentialligninger (disp.. 1930); Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. Studies in Mathematical Psychology I (i960); En reanalyse af danske og svenske forsøg over virkningen af hastighedsbegrænsninger på trafikulykker (rapport til justitsministeriet 1968); Objektivitet i samfundsvidenskaberne. Et metodeproblem (afskedsforelæsning, 1972); en række mindre arbejder, især matematiske og matematisk-statistiske. Adresse: Bredebov. 33,2800 Lyngby.

RASCH Svend Åge vinhandler, R.p.p.; f. 31/5 1906 i Kbh; søn af grosserer Hans Chr. Rasch (død 1928) og hustru Thora Sofie f. Nissen (dod 1962); gift 16/6 1943 m. Irene R., f. 4/4 1911 i Fredericia, datter af ingeniør Jens Thøger og hustru Mathea f. Jensen (død 1950).

Student (Eflerslægtselskabcts skole) 1924; cand. phil. 1925; afgangscks. fra Niels Brock's handelsskole 1926; kyperuddannelse i faderens forretning samt i Frankrig, Portugal. England og Skotland; forretningsfører i vinhandelen Hans Chr. Rasch 1928, prokurist 1936, medindehaver 1940. eneindehaver 1964; tili, indehaver af P A E Müllers Honninghus 1935-45 og direktør for A/S Kubus Konserves 1945-48, derefter formand for selskabets styrelse.

Medl. af styrelserne for Foreningen Niels Brock 1944-54 (formand 1947-50, kasserer 1950-54), dansk afd. af Société Internationale pour l'Eînseignement Commercial fra 1948, det danske udvalg for Norden's handels- og bankkursus 1948-67, Engageringskontoret for Handel og Industri 1947-50, Foreningen Niels Brocks Fond 1947-50, Akademisk Skytteforening 1948-53, Vinhandlerforeningen for Danmark 1948-52 (næstformand 1949-52), Vinbranchens Propaganda 1949-52. Indkøbsselskabet af 9/9 1966 (Danvin) limiteret. Grundejerforeningen for Humlebæk 1947-72, Den konservative Vælgerforening for Kbh og Frdbg.'s 10. kreds fra 1951 (repræsentantskabsmedl. fra 1954, folketingskand. for 8. kreds 1964-71), Grossistsammenslutningen af 1930, 1951-59, Alliance Française fra 1951, Dr. Thorvald Jensens og Steen Ugges Mindelegat 1958-66, konsul Axel Nielsens mindelegat, direktør J P Lund & hustru Vilhelmine, født Bugges legat og Danske Erhvervsfolks Studiefond 1967-70; medl. af repræsentantskabet for Kbhs Turistforening fra 1951 og for Haandværkerbankcn i Kjøbenhavn A/S fra 1952; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1950-52, af Grosserer-Societetets Komite 1952-70, af handelsministeriets pro-duktivitetsudvalg 1953-55, af tilsynsrådet for handelshøjskolerne 1954-64, af styrelsen for Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse 1959-70 og af forretningsudvalget 1968-70, af styrelsesrådet for Handelshøjskolen i Kbh 1966-68 og af udvalget ang. unge handelsmænds uddannelse i udlandet samt af handelsskoleudvalget for Sydslesvig (1959-70); formand for Handelsstandens rejsestipendieudvalg 1960-70 og for Grosserer-Societetets Komités skoleudvalg 1963-70 (formand 1965-70); medl. af Efterslægtselskabets direktion fra 1970; præsident for Østerbro Rotary Klub 1961; medl. af undervisningsmin.s kommission ang. handels- og kontoruddannelsen 1962-66, af handelsskolerådet 1962-66, af udvalget vedr. erhvervsskolernes økonomiske og organisatoriske forhold 1963-65, af uddannelsesrådet for handels- og kontorfagene 1966-70 og af arbejdsudvalget vedr. skole og erhverv 1965-67; medl. af forretningsudvalget for AIDA 1966 og af styrelsen for udstillingsselskabet Bella Centret A/S 1964-71; medl. af styrelsen for Danmark-Amerika Fondet 1965-70; formand for det faglige fællesudvalg for kontorlærlinge 1965-70; medl. af sø- og handelsretten og af Kbhs borgerrepræsentation 1966-72, af Kbhs skatteråd fra 1970, af bestyrelsen for Hässelby slot 1968-72. af Kbhs politiråd samt Storkbhs hyrevognsnævn 1971-72. Redaktør af Vinordbogen 1951. Udenl. orden: F.N.F.5. Adresse: Østerbrog. 108,2100 Kbh Ø Sommerbolig: Krogehus, 3050 Humlebæk.

RASCH Thomas Mathias rektor; f. 6/4 1930 i Åbenrå; søn af dr. phil. Max Rasch og hustru Anna Elisabeth Agnes f. Kier; gift 3/8 1963 m. læge Ruth R., f. 16/3 1938, datter af kriminalassistent Thage Andersen og hustru Ellen f. Hoffmann Madsen.

Student (Åbenrå) 1950; studier ved Kbhs og Århus universiteter; cand. mag. (tysk. fransk, Århus univ.) 1962; adjunkt ved Marselisborg gymnasium 1962-65; sekretær i ministeriet for kulturelle anliggender 1965-67; adjunkt ved Århus akademi 1967-68, ved Risskov amtsgymnasium 1968-71 ; rektor for Århus akademi, statens kursus til real- og studentereks. 1971.

Sekretær for Nordisk Kulturfond u. Nordisk Råd 1966-67; medl. af bestyrelsen for teatret Svalegangen, Århus fra 1972. Oversættelser af Bertolt Brecht: Galileis liv (til Odense og Århus teatre); Siegfried Lenz: De skyldfri (til Århus Teater); Felix Timmermann: Under lykkens Tag (Hasselbalchs kulturbibl.). Dagbladskronikker.

Medvirket i spillefilmen Farlig ungdom (1953). Aktivt medl. af studenterscenerne i Kbh og Århus 1951-62. Adresse: Tjørnev. 12,8240 Risskov.

RASK H C overlæge, dr. med.; f. 27/6 1896 i Gentofte; søn af ingenior Ludvig Nielsen og hustru Maren f. Rask; gift 1. gang 13/10 1923. (ægteskabet opløst 1944) m. docent, dr. phil. Ragna Rask-Nielsen (se denne); 2. gang 31/3 1944 m. gymnastikdirektør Sonja Elisabeth R., f. Hedin. f. 25/7 1911 i Uppsala. Student (Sorø) 1915; med. eks. 1924, ansat.ved hospitaler i Kbh og provinsen 1924-28; reservelæge ved Århus kommunehospitals røntgenafd. og ved Radiumstationen for Jylland 1928-30; specialistanerk. (radiologi) 1930; chef for røntgenafd. ved Hjørring amtssygehus 1930 og for lysafd. smstds 1933; overlæge ved radiologisk afd- smstds 1934-69; dr. med. (Experimentelle Undersøgelser over en transplantabel Leu-kose hos hvide Mus) 1936; studierejser til Paris (1924-25); Wien, Zwickau (1926); Berlin (1929); Hamburg, Frankfurt a. M., Zürich og Berlin (1930); USA (1946); Maastricht (1961); Oslo (1962).

Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1958-67. Adresse: Rysensteensg. 1.1564 Kbh V.

RASK-NIELSEN Ragna docent, dr. phil.: f. 15/9 1900 i Skive; datter af grosserer Emil C Jensen (dod 1948) og hustru Anna f. 1 lansen (dod 1929); gift 13/10 1923. (ægteskabet opløst 1944) m. nuv. overlæge, dr. med. H C Rask (se denne).

Student (Laura Engelhardts skole) 1919; 1. del af med. embedseks. 1924; magisterkonferens i biokemi 1945; dr. phil. 1948; vidensk. assistent ved Kbhs universitets biokemiske institut 1945, amanuensis II 1953, amanuensis I 1957, docent 1960-70; tili, udført vidensk. arbejde på universitetets patologisk-anatomiske institut 1945-52. Studierejser til London 1939, 1964 og 1965, USA 1950, 1961, 1963, 1965 og 1970. Korresp. medl. af American Association for Cancer Research 1965. Har skrevet: On the development of tumors in various tissues in mice (disp., 1948) samt en lang række artikler omhandlende eksperimentel cancer, specielt leukæmiforskning. Scholarship fra The Lady Tata Memorial Fund, London 1952-55; Personal research grants fra The Leukemia Society, Inc. New York 1956-59; Tagea Brandts Rejselegat 1960.

Adresse: V-Søgade 68,1601 Kbh V.

RASMUSEN Jørgen K direktør, civilingeniør; f. 27/5 1913 i Korsør; søn af civilingeniør Jørgen K Rasmusen (død 1950, se Blå Bog 1950) og hustru Ellen f. Lotz; gift 26/5 1939 m. Charlotte Kirstine R., f. 9/9 1913 i N-Tranders, datter af civilingeniør Axel Theodor Larsen (død 1957) og hustru Charlotte f. Olsen (død 1971).

Student (Sorø) 1931; cand. polyt. 1936; ansat hos civilingeniør og entreprenør J Lotz 1936-37, i F L Smidth & Co. A/S, Kbh 1938-49. i A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik fra 1949, prokurist og underdir. 1954, direktør 1963, adm. direktør 1972. Medl. af bestyrelsen for A/S Central Cement-Transport fra 1959 (formand fra 1965), for Foreningen af industrielle reparationsværksteder fra 1959, af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere i Jern- og Metalindustrien fra 1964, af bestyrelsen for De forenede Vognmandsforretninger A/S fra 1965, for De Danske Betonfabrikker A/S fra 1965. for Bates Ventil Sække Co. A/S fra 1965 og for A/S De samv. Cementfabrikkers Finans- & Ejendomsselskab fra 1967. Adresse: Borgev. 31,2800 Kgs. Lyngby.

RASMUSEN Kaj købmand; f. 3/1 1901 i Korsør; søn af konsul Th. Rasmusen (død 1927, se Blå Bog 1926) og hustru Ellen f. Lundh (død 1949); gift 1. gang 7/8 1926 m. Marie R., f. 22/7 1903 i Baltimore, USA, død 1937, plejedatter af driftsbestyrer H C Hansen (død 1933) og hustru f. Ingvarsen (død 1950); 2. gang 10/5 1944 m. Gudrun R., f. 7/1 1902 i London, datter af bogholder H E Worsøe (død 1940) og hustru f. Wamberg (død 1916).

I købmandslære i Næstved; på Købmandsskolen i Kbh; ophold i Tyskland og England; prokurist i firmaet Th. Rasmusens Sønner, Korsør 1927, medindehaver af firmaet 1930; adm. direktør i Th. Rasmusens Sønner A/S 1956. Medl. af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber. Adresse: Skovv. 85,4220 Korsør.

RASMUSSEN A O forstander; f. 23/5 1907 i Sandby ved Hinnerup; søn af gårdejer P Smed Rasmussen (død 1968) og hustru Olivia f. Andersen (død 1947); gift 7/8 1934 m. Ingefred R., f. 24/4 1906. datter af gårdejer Jens Nielsen (død 1947) og hustru Johanne f. Hansen (død 1919).

Student 1925: landbrugskand. 1931; lærer ved Tune landboskole s. å.. ved Lyngby landboskole 1931-32, ved Næsgaard agerbrugsskole 1932-33 og ved Tune landboskole 1933-46; forstander for Tune landboskole 1946-72. Medl. af Landbrugets filmudvalg 1947-72, formand 1958-72 og af bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1956; censor ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1957-73. Har skrevet forsk, lærebøger og udformet arbejdsmetoden: pendulhakning af roer.

Adresse: Østerbakken 34, Tune, 4000 Roskilde.

RASMUSSEN A P direktør, R.; f. 9/3 1891 i Orte; søn af gårdejer Gorm Rasmussen (død 1924) og hustru Karen f. Larsen (død 1907); gift 11/6 1919 m. Vitta Gudrun R., f. 13/10 i Kbh, datter af fabrikant Johs. Stockmarr (død 1927) og hustru Christiane!'. Sørensen (død 1917).

Ansat i Skydebjerg Ægeksport 1905-08 og i Tobaksfabrikken Danmark 1908-10; ophold i Amerika 1910-12; ansat i A/S Frdbg. Metalvarefabrik 1912; bogholder 1916; prokurist 1919;

direktør i dette selskab 1921-55; translatør i tysk 1919. Medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Metalvarefabrik fra 1932 og for Blikvarefabrikantforeningen 1936-56, formand 1947-56. derefter æresmedlem; medl. af forretningsudvalget for Jern-og Metalindustriens Sammenslutning 1948-56; medl. af Industrirådet 1949-50; præsident for Kbhs Rotary Klub 1947-48.

Adresse: Østerbrog. 95,2100 Kbh Ø Sommerbolig: Olgasv. 30,2950 Vedbæk.

RASMUSSEN Arne professor, ekon. dr., R.; f. 28/7 1923 i Kbh; søn af kontorchef Herman Rasmussen (død 1967) og hustru Ellen f. Heimbürger; gift 12/7 1947 med cand. polit. Karen Gredal, f. 19/7 1921 i Holbæk, datter af lektor Niels Gredal og hustru Martha f. Mortensen.

Student (Østre borgerdydskole) 1942; cand. polit. 1949; assistent ved instituttet for salgsorganisation og reklame ved Handelshøjskolen i Kbh 1949; ekon. dr. ved Handelshögsko-lan i Stockholm 1955; docent ved Handelshøjskolen i Kbh 1956; professor i erhvervsøkonomi smstds fra 1961 ; prorektor 1969-71.

Medl. af bestyrelsen for A/S Markeds-Data, Institut for Markedsforskning; medl. af bestyrelsen for H.D.-klubben for Salgsorganisation og Reklame 1961-67 og for Dansk Markcdsanalyseforening 1962-64, af handelsmin.s kommission til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold 1963-69; formand for programkomitéen for AIDA-kongressen 1966 og ESOMAR-kongressen 1966 samt for handelsmin.s mælkeudvalg 1965-71; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1965, af tilsynsrådet vedr. garantier til finansieringsinstitutter inden for detailhandelen fra 1966.

Har skrevet: Pristeori eller Parameterteori. Studier omkring virksomhedens afsætning (disp., 1955); Afsætningsøkonomi 1. Efterspørgselstcori (s. m. Max Kjær-Hansen, 1950); Efterspørgselen efter radioer i Danmark (s. m. Max Kjær-Hansen, 1954); Der er flere kunder på vej (s. m. Helge Andersen, 1955); Driftsøkonomi l-II (s. m. Bjarke Fog. 1958-59); Driftsøkonomiske opgaver (red. s. m. Bjarke Fog. i960); Brancheglidning i Danmark (1963); Detailhandelen i dag og i overmorgen (s. m. Bjarke Fog, 1965); Danmarks Detailhandel i 1980 (s. m. Bjarke Fog, 1965); Markedsanalyse i Danmark (red., 1969); Det segmenterede salg (red., 1970); Pristeori eller Parameterteori (rcvid.udg. 1972).

Tildelt Dansk Erhvervslivs pris for afsætningsøkonomisk forskning 1963.

Adresse: Sjælør Boul. 43,2450 Kbh SV. Sommerbolig: »Marginalen«. Lumsås.4500 Nykøbing Sj.

RASMUSSEN Arne Skjold pianist, professor, R.; f. 19/5 1921 i Kbh; søn af typograf H J Rasmussen (død 1962) og hustru Eleonora Christine f. Jacobsen (død 1961 ). Uddannet på Det kgl. danske musikkonservatorium 1938-42 som elev af kgl. hofpianistinde Johanne Stockmarr og senere af professor Christian Christiansen; store eks. 1942, musikpædagogisk eks. 1943; debut i Kbh 1944; studierejse til Paris (professor Jules Gentil) 1946, til Wien 1950; deltager på Edwin Fischers kurser i Luzern 1947, -50 og -52; har givet koncerter som solist og kammermusiker i Danmark, Skandinavien, Schweiz. Frankrig. Italien og England og indspillet grammofonplader; medl. af Den danske trio fra 1966; lærer ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1954. professor i klaverspil smstds fra 1959 og medl. af undervisningsrådet.

Medl. af bestyrelsen for Kammermusikforeningen fra 1955. Tildelt professor Ove Christensens ærespris 1954, Arnold Bax medaljen 1954, komponisten Ludvig Schyttes legat 1956. Gramexprisen 1968. Adresse: Katrinedalsv. 32,2720 Vanløse.

RASMUSSEN Axel sekretariatschef, cand. jur., R.p.p.; f. 31/3 1911 i Fakse Ladeplads: søn af arkitekt, overbanemester Povl Rasmussen (død 1972) og hustru Margrethe f. Sorensen (død 1966); gift 15/9 1945 mi Ruth Bryde R. f. Bryde Lind, f. 25/2 1923 i Kbh. datter af assurandør Hans O Lind og hustru Ellen f. Bryde (død 1953).

Præliminæreks. (Køge) 1927: student (Roskilde) 1930; HA (Handelshøjskolen) 1932: medhjælper i Kbhs skattedirektorat 1932-38; kontorist i overborgmesterens sekretariat 1938, cand. jur. 1940, sekretær s. å., fuldmægtig 1945. ekspeditions-sekr. 1948. tili, sekretær for Kbhs kommunes forhørslederin-stitution 1950-53, vicekontorchef i Kbhs borgerrepræsentations sekretariat 1951.sekretariatschef 1953. Fra 1968 suppl. til eksekutivkomiteen for International Union of Local Autorities (I.U.L.A.) og af den stående komite for European Conference of Local Autorities u. Europarådet. Kirkeværge for Grundtvigs kirke 1967: medl. af Bispebjerg sogns menighedsråd fra 1969, næstformand fra 1972. Udenl. ordner: B.K.4.; Fi.H.R.32.;Ty.F.R.F.3'. Adresse: GI. Kongev. 19,1610 Kbh V.

RASMUSSEN Bent amtslæge; f. 8/3 1923 i Kbh; søn af købmand Johannes Peter Rasmussen (død 1933) og hustru Lydia Sofie f. Rasmussen; gift 1/4 1958 m. Mary R., f. 7/4 1933 på Frdbg., datter af direktør Poul Kortland og hustru Jeanette f. Berger.

Studeret teologi 1942-45; med. eks. (Kbhs univ.) 1952; hospitalsansættelser til 1957; vidensk. assistent ved Kbhs universitets retsmedicinske institut 1957-63; embedslægeeks. 1962; i sundhedsstyrelsen 1962-67; amtslæge i Hillerød 1967. Adresse: Endruphøj, Endrup, 3480 Fredensborg.

RASMUSSEN Bent kreditforeningsdirektør, cand. jur.; f. 2/9 1926 i V-Åby, Fyn; søn af gårdejer R P Rasmussen (død 1972) og hustru Oline f. Christensen; gift 5/7 1952 m. Alice R., f. 15/1 1928 i Linköping, Sverige, datter af inspektør Ludvig Clementsson(død 1961) og hustru Karin f. Andersson. Student (Svendborg) 1945; cand. jur. 1951; sagførerfuldm. i Kbh; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1952, sekretær i statens jordlovsudvalg 1956, fg. fuldmægtig 1958; bestall, som advokat 1960; ekspeditionssekr. i Dansk Landbrugs Realkreditfond s. å., kontorchef 1961; adm. direktør i Kreditforeningen af ejere af mindre ejendomme på landet i Jylland. Ålborg fra 1963, fra 1971 i Jyllands Kreditforening. Medl af repræsentantskabet for Den Danske Landmandsbank Ålborg afd. 1965; formand for Klostermarksskolens bestyrelse 1972. Adresse: Lundby Kratv. 30,9260 Gistrup.

RASMUSSEN Bent underdirektør, cand. jur.; f. 20/9 1924 i Næstved; søn af købmand Rasmus Rasmussen og hustru Else Margrete f. Nielsen (død 1971); gift 1/8 1954 m. Gudde R., f. 6/3 1928 i Ringkøbing, datter af slagtermester Harald Kjærgaard (død 1962) og hustru Ingeborg f. Clausen. Student (Statens og hovedstadskommunernes studenterkursus) 1947; cand. jur. (Kbhs univ.) 1954. Ansat i A/S Haandværker-, Handels- & Landbrugsbanken, Næstved 1941-45, A/S Ordrup-Charlottenlund Bank 1948-49, Haand-værkerbanken i Kbh A/S 1951-56, A/S Kbhs Handelsbank 1956-59, Haandværkerbanken i Kbh A/S 1959-71, fuldmægtig 1959, prokurist 1960. kontorchef 1962, underdir. 1965; underdir. i Den Danske Landmandsbank A/S fra 1971. Adresse: Tornevangsv. 58,3460 Birkerød.

RASMUSSEN Bent Højlund dr. techn.; f. 5/6 1918 i Andebølle pr. Bred; søn af lærer Ove Rasmussen og hustru Ninna f. Sørensen (død 1951); gift 22/2 1947 m. Birte R., f. 21/2 1926 i Horsens, datter af direktør Hans Hother Grabow (død 1951) og hustru Anne f. Cords (død 1958). Student (Odense katedralskole) 1936; cand. polyt. 1941; dr. techn. 1957; vidensk. assist. på Danmarks tekniske højskole, laboratoriet for bygningsteknik 1946-51. laboratorieing. smstds 1951-57; eget rådg. ingeniørfirma fra 1951. Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Bygningsstatik 1953-59, formand fra 1971; medl. af bestyrelsen for Dansk Geoteknisk Institut fra 1970; medl. af diverse udvalg indenfor Dansk Ingeniørforening; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1965.

Har projekteret større og mindre broanlæg og specielle bærende konstruktioner. Har skrevet: Numerisk integration af søjlens differentialligning (disp., 1957); artikler i danske og udenl. tidsskrifter samt bidrag til festskrifter til prof. P M Frandsen og Anker Engelun

Adresse: Tovesv. 25,2850 Nærum. Sommerbolig:Gudmindrup Lyng,4573 Højby.

RASMUSSEN Cai sognepræst; f. 10/4 1916 i Harndrup; søn af urmager Aksel Rasmussen (død 1962) og hustru Magda f. Madsen; gift 1/2 1942 m. Esther R., f. 19/8 1919 i Kbh, datter af hovedbogholder Alfred Larsen (død 1957) og hustru Andrea f. Andersen (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1934; cand. theol. 1940: hjælpepræst ved Lindevang kirke 1941, kaldskapellan 1942-47; sognepræst i Tversted-Uggerby 1947-55, ved Skt. Johannes kirke i Herning 1955-62; lærer ved Herning Seminarium 1961-62; generalsekr. for Det kbhske Kirkefond 1962-68; sognepræst ved Vor Frue kirke i Ålborg 1968. Formand for Tversted-Uggerby skolekommission og børneværn 1947-55, for KFUM's sociale arbejde i Danmark 1958, for KFUM's arbejderkollegier 1960 og for bestyrelsen for Brogården, Middelfart højskole 1964; formand for D.U.S.-hu-set, Ålborg 1972; medl. af kirkemin.s kommission vedr. finansiering af kirkebyggeri 1965. Redaktør af Kirkefondets årbog 1962-68. Adresse: Kjellerupsg. 24,9000 Ålborg.

RASMUSSEN Carl fh. kontorchef, R1.; f. 4/3 1897 i Stubbekøbing; søn af overretssagfører Johs. Rasmussen (død 1963) og hustru Maren f. Olsen (død 1942); gift 9/7 1932 m. Ebba R., f. 30/9 1900 i Hellerup, datter af fotograf Emil Lundbeck (død 1940) og hustru Dagmar f. Vetter (død 1935). Student (Nykøbing F.) 1915; ansat i Revisions- og Forvaltnings-lnstitutet 1917-27; cand. jur. 1931; sagførerfuldm. s. å.; sekretær ved landsoverskatterådet 1932: fuldmægtig i statens ligningsdirektorat 1938, ekspeditionssekr. 1941,ligningsinsp. 1946, kontorchef 1946-67. Adresse: Refsnæsg.46,2200 Kbh N.

RASMUSSEN C O landsretssagfører; f. 20/5 1897 i Randers: søn af landinspektør M Rasmussen (død 1947) og hustru Anna f. Petersen (død 1964); gift 16/9 1922 m. Anna R., f. 10/9 1900 i Hjørring, datter af snedkermester Johan Mortensen og hustru Else M. (begge døde).

Student (Randers) 1915; cand. jur. 1920; dommerfuldm. i Hjørring s. å.; sagførerfuldm. smstds 1921 ; sagfører i Randers 1923; landsretssagf. 1926, møderet for højesteret; offentlige sager 1942; anklager i de ekstraord. sager 1945 og formand for kontoret for særlige anliggender i Randers s. å.; formand for nævninge- og domsmands grundlisteudvalget for Randers. Medl. af Randers byråd 1946-54 og 1958-66; landvæsenskom-missær; næstformand til 1968, derefter formand i repræsentantskabet for abonnenter i Jydsk Telefon Selskab; formand i bestyrelsen for A/S Randers bybusser; medl. af kredsbestyrelsen for 8. advokatkreds 1955-61, formand 1959-61; medl. af advokatrådet 1961-69, næstformand 1965-69; medl. af taksationskommissionen for naturfredning fra 1966. Adresse: Nordg. 32,8900 Randers.

RASMUSSEN Edgar Tranekjær professor, se Tranekjær Rasmussen Edgar.

RASMUSSEN Edvard fh. amtsborgmester; f. 4/10 1902 på Strynø; søn af gårdejer, sognerådsformand Alberth Rasmussen (død 1943) og hustru Maren f. Rasmussen (død 1961); gift 18/11 1927 m. Ella Marie R., f. 22/4 1904 i Kerteminde, datter af blikkenslagermester Mads Rude Larsen (død 1961) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1925).

Lærcreks. (Odense seminarium) 1924; kommunelærer i Otterup 1927, afsked som viceinsp. ved samme skole 1970: startet og ledet ungdomsskolen 1941-70. Medl. af Otterup sogneråd 1933-37 og 1943-70; i fl. år sognerådsformand, herunder formand for sammenlægningsudvalget ved dannelsen af. den første storkommune på Fyn, bestående af 9 nordfynske kommuner; medl. af Odense amtsråd 1943-70; formand for de 3 fynske amtskommuners sammenlægningsudvalg i 1969-70; amtsborgmester for Fyns amtskommune 1970-74; medl. af landsskatteretten fra 1945; mangeårigt medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse og forretningsudvalg; medl. af landstinget i 1953. Adresse: Rådhuspladsen 1,5450 Otterup. Sommerbolig: 5943 Strynø.

RASMUSSEN Egil tømrermester, Chr.XKr.E.M., D.r.K.M.p.p.; f. 10/12 1909 i Tyrsted. Vejle amt; søn af smedemester Adolf Rasmussen (dod 1959) og hustru Karoline f. Schilling (død 1951); gift 26/11 1932 m. Magdalene R. f. 1/11 1905 i As-Kiakring, Vejle amt, datter af entreprenør Peter Petersen (død 1957) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1958). Udlært i tømrerfaget 1929; etableret som tømrermester i Fredericia 1937.

Medl. af bestyrelsen for Fredericia tømrermesterforening fra 1949, for Fredericia håndværkerforening fra 1958, for Fredericia tekniske skole fra 1958. formand fra 1963; medl. af Dansk Røde Kors lokale styrelser 1936-51; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af tømrermestre i Danmark fra 1965, formand for hovedbestyrelsen fra 1972; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse fra 1972 og af Håndværksrådets forretningsudvalg fra 1972. Udenl. ordner: Po.r.K.3.; Sv.r.K.2. Adresse: Kongensg. 26,7000 Fredericia.

RASMUSSEN Eigil Hartvig arkitekt; f. 17/3 1905 i Kbh; son af handelsgartner Poul Hartvig Rasmussen (død 1958) og hustru Karen Johanne f. Johansen (død 1955); gift 30/9 1938 m. arkitekt Rut Speyer, f. 13/8 1914 i Århus, datter af arkitekt Johan Speyer (død 1952) og hustru Karen Margrethe f. Packness(død 1918).

Afgang fra bygmesterskolen 1927, fra kunstakademiet 1945; ansættelse på forsk, tegnestuer, bl. a. hos arkitekt Helweg-Møller; selvstændig virksomhed s. m. Rut Speyer 1942-50. i kompagni med Gunnar Krohn fra 1950. Projekteret og opført boligbebyggelser i Viborg og Holbæk og (s. m. Gunnar Krohn) Maskinfabrikken Atlas, Kbhs Grønttorv, Magasin i Lyngby og Rødovre Centrum. Vundet 1. præmie i en række danske og nordiske arkitektkonkurrencer. 1 kompagniskab m. Gunnar Krohn: hospital i Bergen og Kbhs nye kommunehospital i Hvidovre og Odense universitet (s. m. Knud Holscher). Adresse: Hjortekærbakken 27,2800 Lyngby.

RASMUSSEN Eiler direktør; f. 23/12 1907 i Kbh; søn af købmand A C Rasmussen (død 1949) og hustru Juliane Marie f. Christensen (død 1925); gift 29/6 1930 m. Ellen R., f. 19/6 1905 i Kbh. død 1963, datter af fabrikant Oscar Larsen (død 1951 ) og hustru Marie f. Jensen (død 1949). Efter endt handelsskoleuddannelse ansat i A/S Crome & Goldschmidt 1926, afdelingschef 1935, prokurist 1955, underdir. 1958, direktør 1961-69.

Medl. af bestyrelsen for A/S Crome & Goldschmidt til 1969 og Manufakturhandler-Foreningen i Kbh; formand for bestyrelsen for foreningen Senior Service. Udenl. orden: lt.F.5. Adresse: Vasehøjv. 7,2920 Charlottenlund.

RASMUSSEN Einer vicedirektør, R'.p.p. f. 10/2 1910 i Odense; søn af repræsentant Hans Rasmussen (død 1916) og hustru Marie f. Hansen (død 1955); gift 20/9 1952 m. Astrid R., f. 2/6 1927 i Horsens, datter af tilskærer Georg Hjorther (død 1933) og hustru Maria f. Herseth.

Realeks. (Mulernes legatskole, Odense) 1926; lærereks. (Odense) 1930; student (Akademisk kursus) 1932; cand. jur. 1939; kommunelærer i Kbh 1931-44; sagførerfuldm. 1942-46; sagførerbestall. 1946; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1944, fuldmægtig 1950, ekspeditionssekr. 1956; kontorchef i statens luftfartsvæsen 1957, vicedir. 1961. Medl. af bestyrelsen for Kbhs kommunelærerforening og af fælleslærerrådet for Kbh 1940-42; Danmarks repræsentant ved den internationale luftfartsorganisation (ICAO) i Montreal 1953-54. Udenl. orden: Tun.R.O.4. Adresse: Jægersborg Allé 211,2820 Gentofte.

RASMUSSEN Ejler grosserer, direktør, R'.; f. 2/11 1909 i Kbh; søn af direktør Carl Rasmussen (død 1951) og hustru Ellen f. Frandsen (død 1951 ); gift m. Gerda R.. f. 7/7 1922 i Kbh, datter af fabrikant Oscar Elling (død 1957) og hustru Meta f. Larsen (død 1972).

Student (Øregaard gymn.) 1928; cand. phil. 1929; uddannelse i A/S Ravnkilde & Co. 1928-29 og ved ophold i Hamburg. Paris og London 1930-31; prokurist i A/S Ravnkilde & Co. 1932; formand i bestyrelsen og direktør i A/S Ravnkilde & Co. og Ejler Rasmussen & Co. A/S.

Medl. af bestyrelsen for A/S The Dominion Belting Co. & Hans Winthers Garverier fra 1933 (formand fra 1967). for A/S Axel Petersen & Fritsche 1945-71 (formand 1967-71), for

Dampskibsselskabet Dannebrog 1948-60, for A/S Dagbladet Børsen 1960-70 og A/S Dansk Læder- & Skotøjsindustri 1960-72; medl. af repræsentantskabet for Københavns Discontokasse Bank-Akts. 1939-70 og af bestyrelsen for samme 1951-70; nætformand for Foreningen af danske Hudegrossister 1938, formand 1944-61; formand for Foreningen af danske Grossister og Eksportører i Hudebranchen fra 1961; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1947-54 og fra 1970, af Grosserer-Societetets Komite 1954-72. næstformand 1962-72 og af International Council of hide & skin sellers' associations fra 1947; medl. af bestyrelsen for Erhvervenes Indsamlingskontrol 1956-72; handelskyndigt medl. af østre landsret 1960-72; medl. af eksportkreditrådet 1962-67, af Erhvervenes fællesudvalg om skattespørgsmål 1960-72, formand 1964-72; medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Papirfabrikker fra 1966, for H Christensen og Søn A/S fra 1967 og for Viggo Borch A/S fra 1972, af repræsentantskabet for Privatbanken i Kbh A/S fra 1967 og af bestyrelsen for Egmont H Petersens Fond fra 1968; medl. af bestyrelsen for Kbhs fondsbørs og for Dansk Krigs-Søforsik-ring for varer og af repræsentantskabet for Pensionsforsi-kringsanstalten A/S 1969-72; medl. af bestyrelsen for Væddeløbshesteejerforeningen 1941-53 (næstformand 1945-53) og for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme fra 1950, formand fra 1971; formand for det Skandinaviske Arbitragekammer for Huder og Skind fra 1972. Adresse: Jægersborg Allé 88.2920 Charlottenlund.

RASMUSSEN Erik chefredaktør; f. 20/10 1941 i Skeby sogn; søn af godsinspektør H Chr. Rasmussen og hustru Karen Johanne f. Larsen; gift 20/5 1967 m. indretningsarkitekt Dorte Marianne R.. f. 16/9 1940 i Hellerup, datter af overlærer Johannes Eiler Marslund og hustru, lærerinde Gudrund Margrethe M. f. Hansen.

Realeks.; derefter journalistisk uddannelse ved hhv. Bogense Avis, Frederikshavns Avis og Fyens Stiftstidende; uddannelsen suppleret med universitetsophold i USA og arbejde på amerikanske dagblade, bl. a. Lexington Leader, samt studieophold i Paris og London; ansat ved Fyens Stiftstidende 1964, Berlingske Aftenavis 1966; medredaktør af dagbladet Børsen 1969. ansvarh. chefredaktør 1970. Medl. af bestyrelsen for Kbhs Redaktørforening (formand fra 1972), Ritzaus Bureau, Kbhs Rotary Klub, A/S Forlaget Børsen. Fogtdals Bogforlag A/S og Palle Fogtdal A/S. Adresse: Hellerupv. 57,2900 Hellerup.

RASMUSSEN Erik landsretssagfører; f. 3/7 1915 i Kbh; søn af oldermand F M Rasmussen (død 1930) og hustru Erna f. Bencke (død 1972); gift 21/4 1942 m. kommitteret i indenrigsministeriet Gudrun Refslund Thomsen (se denne). Student (Frdbg. gymn.) 1933; cand. jur. 1939; landsretssagf. 1943, møderet for højesteret 1953; selvstændig advokatvirksomhed fra 1952, beskikkede sager fra 1959. Medl. af kredsbestyrelsen for advokatrådets 1. kreds fra 1966; formand for Foreningen af beskikkede advokater i Kbh fra 1970.

Adresse: Dyrehavev.4,2930 Klampenborg. Sommerbolig: Borsholm vænget 17,3100 Hornbæk.

RASMUSSEN Erik professor, dr. phil.; f. 20/4 1917 i Kbh; søn af detailhandler A Rasmussen (død 1925) og hustru Johanne Kirstine f. Nielsen (død 1967); gift 11/10 1942 m. Ellen R., f. 28/10 1919 i Eskær, Tåsinge, datter af plantageejer Lars Peter Larsen (død 1958) og hustru Ida f. Mohr (død 1967). Student (Efterslægtselskabets skole) 1935; cand. mag. (historie, dansk, tysk) 1942; forlagssekr. 1942-43; lærer ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereks. 1943, adjunkt 1948; adjunkt ved Skt. Annæ gymnasium 1955, lektor 1958; professor i statskundskab ved Århus universitet 1959; dr. phil. 1955.

Næstformand for Studenterkursernes Lærerforening 1951-55; medl. af styrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1956-59, formand 1958-59, af undervisningsmin.s læseplansudvalg vedr. folkeskolen 1958-59 og vedr. gymnasiet 1958-60, af radiorådet og dettes programudvalg 1959-63, af Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie 1959 og af forretningsudvalget for International Political Science Association 1967-70; redaktør af Scandinavian Political Studies 1970-72; dekan for det samfundsvidensk. hovedområde 1971-74.

Har skrevet: Indien. Samfundsforhold og moderne historie (1942); Kampen om Indiens fremtid (1947); Det radikale Venstre 1905-1955 (s. m. Roar Skovmand, 1955); Kurantbankens forhold til staten 1737-73 (disp., 1955); Statslånskrisen 1919 (1957); Velfærdsstaten på Vej (Danmarks Historie bd. 13, 1965); Komparativ Politik I-Il (1968-69); Politik (1968); Ideologi og Politik (1969); Det Gode Samfund (1973); tidsskriftsafhandlinger; medarbejder ved Historikergruppens Danmarkshistorie 1950-51. Adresse: Fritz Sybergs V. 12,8270 Højbjerg.

RASMUSSEN Erik B direktør, civilingeniør; f. 2/2 1929 i Vejle; søn af skomagermester Regnar Rasmussen og hustru Pouline f. Jeppesen; gift 30/7 1955 m. Ebba R. f. Thomsen, f. 27/9 1929.

Student (Schneekloths skole) 1948; cand. polyt. 1954; søløjtn. af res. 1956; Post Graduate Studies, Stanford University 1959. Ansat i Radiometer A/S 1956, udviklingschef 1962, direktør 1964, adm. direktør 1971; adm. direktør i A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab fra 1973.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe 1963-69, formand 1966-69; medl. af bestyrelsen for Foreningen af fabrikanter i jernindustrien i Kbh fra 1966, formand 1971-73; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab 1966-73, af forretningsudvalget i Sammenslutningen af arbejdsgivere i jernindustrien i Danmark 1971-73; medl. af forskningsudvalget 1967-71, af Industrirådets hovedbestyrelse fra 1972, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1968. Medl. af bestyrelsen for Radiometer A/S fra 1964, A/S Danisco fra 1970, A/S Grindstedværket fra 1970, A/S Syntetic fra 1970, A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab fra 1971. Fra 1973 medl. af bestyrelsen for Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding Co. A/S, LK-NES A/S, A/S Hellesens (næstformand), G N T Automatic A/S (formand), Storno A/S (næstformand), A/S Aage Havemanns Eftf. (næstformand), Tiger Data A/S. Adresse: Skovlodden 7,2840 Holte.

RASMUSSEN Franka lektor, kunstvæverske; f. i Frankfurt am Main; datter af professor, dr. Paul Duden og hustru Johanna Berta f. Nebe; gift m. maleren, professor Peter Rasmussen (død 1935).

Uddannet ved Kunstgewerbeschule, Frankfurt am Main. Lærer ved Kunsthåndværkerskolen i Kbh siden 1940. Scenografiske arbejder til fl. teatre, bl. a. Det kgl. Teater; har siden 1958 arbejdet med textile materialer. Medl. af Koloristerne fra 1966. Udstillet i USA, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz (Cham, Lausanne 1967), USSR samt Kunstindustrimuseet, Kbh (1969). Repræsenteret i Esbjerg kunstmuseum. Kunstindustrimuseet, Svendborg bibliotek. Musikbiblioteket i Lyngby.

Tildelt Nationalbankens Jubilæumsfonds legat 1969. Adresse: Bredg. 33 B, 1260 Kbh K.

Sommerbolig: Bisp Eskilds V. Karsemose, 3300 Frederiksværk.

RASMUSSEN Frede forstander, R.; f. 20/12 1910 i Arninge ved Nakskov; søn af sparekassebestyrer Kr. Rasmussen (død 1954) og hustru Johanne f. EIlehauge'(død 1970); gift 29/6 1941 m. Gerda R., f. 22/5 1914 i Lundby ved Tjæreby, datter af gårdejer Carl Hansen (død 1956) og hustru Signe f. Jensen (død 1967).

Agronom 1937; assistent ved Tystofte forsøgsstation s. å.; lærer ved Sydsjællands landbrugsskole 1937-39; assistent ved frøavlscentret Hunsballe 1939-41, ved Hornum forsøgsstation 1941-49, ved Tystofte forsøgsstation 1949-52; forstander ved sidstn. fra 1952; leder af sekretariatet for sortsafprøvning fra 1973.

Medl. af bestyrelsen for Sorø Amts landøkonomiske Selskab fra 1953 og for Landbrugets kornforædlingsfond fra 1966, af landbrugsmin.s frøcertifikatudvalg fra 1958 (formand fra 1966), af plantenyhedsnævnet fra 1962, af Landbrugets samrad for forskning og forsøg 1966-73, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1967 og af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd fra 1970. Har skrevet forsøgsberetninger i Tidsskrift for Planteavl. Adresse: Tystofte forsøgsstation,4230 Skælskør.

RASMUSSEN F Toft direktør; f. 21/2 1926 i Gundslev, Falster; søn af bager Arnold Rasmussen (død 1957) og hustru Marie f. Jensen; gift 6/3 1954 m. Tove R., f. 12/10 1923 i Sdr. Kongerslev, datter af direktør Søren Langeland (død 1968) og hustru Ellen f. Wissing Michelsen (død 1973). Præliminæreks. 1943; bankuddannelse (Banken for Nykøbing Sj. og Omegn) 1943-47; Købmandsskolens bankskole 1946; sekondløjtn. ved 4. regiment 1948; bankassist. i Kbh 1949-50 og på Handelshøjskolen; ansættelse i The Siam Cement Co., Ltd., Bangkok 1951,chief accountant indtil 1959; adm. direktør i The Siam Fibre-Cement Co., Ltd., Bangkok 1959-68; ansættelse i A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Kbh 1968. underdir. 1969, direktør 1972; tili, direktør i A/S Central Cement Transport 1968 og i- A/S De samvirkende Cementfabrikkers Finans- og Ejendomsselskab 1972. Advanced Management Program, Harvard University, USA i 1972 og 1973.

Medl. af bestyrelsen for Dan-Transport A/S fra 1970 og for Bates Ventil Sække Co. A/S fra 1971. Udenl. orden: S.Kr.4. Adresse: Vedbæk Strandv. 430,2950 Vedbæk.

RASMUSSEN Gay direktør, vicekonsul; f. 8/11 1924 i Næstved; søn af direktør Bernh. Rasmussen (død 1964) og hustru Valborg f. Poulsen; gift 29/3 1952 m. Grethe R., f. 5/2 1929 i Holstebro, datter af automobilforhandler Kresten Knudsen (død 1951) og hustru Metha f. Christensen. Realeks. 1940; højere handelseks. (Niels Brock) 1945; Den danske Købmandsskole, London 1947; ansat i The British Ratin Co. Ltd., London 1947-48, i Viking Tool & Die Co., Minnesota, USA 1948-49; prokurist i A/S Sydsjællands Jernforretning, Næstved 1952, direktør 1954, adm. direktør 1964; finsk vicekonsul 1961.

Medl. af repræsentantskabet for Næstved Diskontobank A/S 1963; formand for bestyrelsen for A/S Sydsjællands Jernforretning 1964; medl. af bestyrelsen for Aage Pedersen A/S, for Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner 1964, for Foreningen af Grosserere i Rør-, Sanitets- og Central varmebranchen 1964 (kasserer), for Foreningen af Jern- og V.V.S.-Importører i Provinsen (kasserer 1964), for Jern-, Metal- og Kortevarebranchens Kreditorforening 1964, for Metalforeningen 1965; næstformand for bestyrelsen for Dansk Jerncentral A/S 1967; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Næstvedafd. 1962; repræsentant for foreningen Dansk Samvirke og for Provinshandelsstandens Understøttelsesforening; præsident for Næstved Rotary Klub 1962-63; sekretær for Odd-Fellow logen i Næstved 1961-62. Udenl. orden: Fi.L.31. Adresse: Ringstedg. 14.4700 Næstved. Sommerbolig: Ganges Bro, Rislev, 4700 Næstved.

RASMUSSEN Gunnar direktør; f. 12/4 1914; søn af hovedbogholder, prokurist Peder Rasmussen (død 1962) og hustru Irene f. Thon (død 1957); gift 22/4 1943 m. Inger Margrethe R., f. 13/6 1922 i Holbæk, datter af repræsentant Børge Scheel (død 1956) og hustru Ebba f. Mortensen (død 1973).

Realeks. (Schneekloths skole) 1930; uddannelse hos Lemvigh-Mülier & Munck A/S samt på handelsskole og handelshøjskole; kontorchef i Lemvigh-Mülier & Munck A/S 1943, prokurist 1950, direktør fra 1959; tili, prokurist i J-F Lemvigh-Mülier Holding A/S fra 1958.

Medl. af bestyrelsen for Lemvigh-Mülier & Munck A/S fra 1965, Jernforr. Lemvigh-Mülier & Munck Aarhus A/S fra 1956, A/S Dansk Leca fra 1961, A/S Poul Thinggaard, Svendborg fra 1950 og A/S C Andresen & I P Tops Eftf., Åbenrå fra 1949. Adresse: Geelsskovv. 15,2830 Virum.

RASMUSSEN Halfdan forfatter; f. 29/1 1915 i Kbh; søn af chauffør Halfdan Wedel Rasmussen; gift 1943 m. forfatterinden Ester Nagel (se denne).

Udgået fra kommuneskole i Kbh; på Roskilde arbejderhøjskole og Den internationale højskole i Helsingør. Har skrevet: digtsamlingerne: Soldat eller Menneske (1941), Det lukkede Ansigt (1943), Digt under Besættelsen (1945). Korte Skygger (1946). Paa Knæ for Livet (1948), Gaden (1948), De afsindige (1948), Den som har set September (1949). Aftenland (1950), Tosserier (1951. 2. samling 1952, 3. 1953, 4. 1954. 5. 1955, 6. 1956, 7. 1957). Tosserier i udvalg (1960), Forventning (1951), Digte i Udvalg (1953), Skoven (1954), Torso (1957) og Stilheden (1962); medforf. til Med solen i ryggen (1963); Julekalender for voksne (1965); Noget om (1966); bidragyder til den illegale antologi »Der brænder en Ild« (1944); Livet i Vold (noveller, 1951); børnebøgerne: Fem smaa Troldebørn (1948), Tullerulle Tappenstreg (1949), Lange Peter Madsen (1950), Den lille frække Frederik (1951), Kasper Himmelspjæt (1955), Himpegimpe (1957) og Pumpegris (1959); Halfdans ABC (1967); Hokus Pokus (1969); Stigen (1969); Noget om Nanette (1972).

Tildelt »Politiken«s kunstnerpris 1954, Aarestrup-medaljen 1957, Drachmann-legatet 1960, Henri Nathansens fødselsdagslegat 1962, Henrik Pontoppidanlegatet 1963, Dansk Forfatterfonds lyrikerpris 1964, undervisningsmin.s børnebogspris 1965, P H-prisen 1973. Adresse: 3100 Hornbæk.

RASMUSSEN Halfdan F V skibsmægler, R.; f. 12/11 1892 i Korsør; søn af skibstømrer Hans Chr. Rasmussen (død 1933) og hustru Henriette f. Madsen (død 1936); gift 24/5 1919 m. Dagny Margrethe R., f. 20/2 1897, datter af skibsmægler Harald E Rasmussen (død 1924) og hustru Harriet f. Andrea (død 1957).

Lært hos mæglerfirmaet P. Jørgensen & Co., Korsør; fuldmægtig i mæglerfirmaet Casper Andréa's Eftf., Nakskov 1912; bestall, som edsv. skibs- og varemægler i Nakskov 1918; medindehaver af firmaet Casper Andréa's Eftf. 1921, eneindehaver 1924 indtil 1955, da sønnen, statsaut. skibsmægler Kaj Anker Rasmussen optoges som medindehaver; tysk konsularagent i Nakskov 1927-33, tysk konsul 1933-45. Medl. af Nakskov byråd (formand for den konservative gruppe og 2. viceborgmester) 1929-66; medl. af bestyrelsen (formand) for Nakskov Handelsstands Arbejdsgiverforening til 1968, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for A/S Lollandsbanen til 1969; medl. af udvalget for Nakskov havn, af tilsynsrådet for Byernes Hypotekforening til 1972, af bestyrelsen for A/S Kragenæs havn, for A/S Lollands Handels- og Landbrugsbank (formand fra 1957) og for 1 0 Andresens Legat for Nakskov og Slagelse (som ejer og driver trælastforretningen Grønvald & Schou, Slagelse). Adresse: Havneg. 33,4900 Nakskov.

RASMUSSEN Hans forbundsformand; f. 14/12 1902 i Odense; son af arbejdsmand Chr. Rasmussen (død 1937) og hustru Anna f. Jönsdotter (død 1940).

Udlært som maskinarbejder hos M P Allerups Eftf., Odense; fællestillidsmand på Ths. B Thriges Fabrikker, Odense 1931; afdelingsformand for Smedene i Odense 1933; sekretær i Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (nu: Dansk Metalarbejderforbund) 1935, formand for samme 1944-72; formand for Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark til 1973.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1950-64; næstformand for Socialdemokratiet 1961-69; medl. af forretningsudvalget for Landsorganisationen i Danmark og af bestyrelsen for arbejdsmarkedets tillægspension til 1973: formand for bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank; medl. af sparekassen Bikubens tilsynsråd; medl. af eksekutivkomitéen i Internationalt Metalarbejderforbund 1952-73 og præsident 1972-73. Medl. af Birkerød kommunalbestyrelse fra 1974. Adresse: Kajerødv. 41,3460 Birkerød.

RASMUSSEN Hans fh. politimester, R.; f. 3/10 1892 i Fanefjord sogn; søn af gårdejer Peder Godtfred Rasmussen (død 1937) og hustru Ellen Katrine f. Svendsen (død 1933); gift 3/7 1924 m. Agnes Rigmor R., f. 24/10 1901 i Hillerød, datter af fh. proprietær Peder Ingvarsen og hustru Marie f. Madsen (død 1941).

Student 1915; cand. jur. 1922; dommerfuldm, i Hillerød s. å.; politifuldm. i Kerteminde s. å.; i Odense 1936: politimester i Varde købstad m. v. 1945-62.

Formand for Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 1934-36; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1936-45 (formand 1943-45). Adresse: Vodroffsv. 56 A, 1900 Kbh V.

RASMUSSEN Helmer overlæge, dr. med.; f. 29/11 1906 i Kristianstad, Sverige; søn af guldsmed Johannes Rasmussen

(død 1914) og hustru Kathrina f. Petersen (død 1957); gift 13/5 1938 m. Ellen Kirstine Kathrine R., f. 11/7 1909 i Søllerød, datter af gartner Hans Peter Christensen (død 1948) og hustru Christiane Frederikke f. Fugmann (død 1959). Student (Sorø) 1924; med. eks. 1931; forsk, hospitalsstillinger 1931-39; ansat ved Sundby hospitals øreafd. 1939, 1. reservelæge smstds 1944-49; specialistanerk. (øre-, næse- og halssygd.) 1939; dr. med. 1943; overlæge ved Finseninstituttet og Radiumstationen, øreafd. 1951.

Næstformand i Dansk oto-laryngologisk Selskab 1945-47, formand 1952-54; formand for Kbhske Øre- og Halslægers Organisation 1950-53; sagkyndig i responsumudvalget 1962; tilforordnet specialistnævnet 1963; medl. af det otologiske § 14-udvalgl963.

Har skrevet: Histologiske Undersøgelser over Betændelser i Tindingebenet, især i pars petrosa (disp., 1943); tidsskriftartikler, især om otorhino-laryngologiske emner. Adresse: Gjørlingsv. 9,2900 Hellerup.

RASMUSSEN Henning borgmester; f. 26/5 1926 i Viborg; søn af elektriker Ejvind Rasmussen og hustru Petra f. Kristensen; gift 3/7 1948 m. Ebba Kristine R., f. 25/9 1928, datter af arbejdsmand Oluf Jensen og hustru Kristine f. Dybdahl.

Student (Viborg) 1944; leder i Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1944-53; cand. oecon. 1957; ansat på Århus kommunes statistiske kontor og økonomikontoret 1946-53 og 1954-55; studieophold i England 1953-54; lærer på Esbjerg højskole 1955-59; sekretær i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1959-60; folketingsmand (Socialdemokratiet, Bækkekred-sen) 1960-64; medl. af Esbjerg byråd 1958-59 og fra 1962, borgmester fra 1964.

Næstformand for l/S Vestkraft 1964-70; medl. af bestyrelsen for Købstadforeningen, formand fra 1967 til foreningens opløsning 1970; formand for Kommunernes Landsforening 1970-73; medl. af styrelsen for Danmarks statistik fra 1966, af kommunalreformkommissionen 1967-71. Adresse: Klintev. 9,6700 Esbjerg.

RASMUSSEN Herluf amtsskoledirektør; f. 3/7 1924 i Odense; søn af købmand Juul S Rasmussen og hustru Ingeborg f. Bonde; gift 1/5 1948 m. Esther R., f. 2/5 1923 i Øse sogn, datter af sognepræst Jens A Rasmussen og hustru Mariane f. Hansen.

Lærereks. (Odense) 1946; sekretær i World Friendship Association 1946-47; lærer ved Frdbg. komm, skolevæsen 1947-50, ved Odense komm, skolevæsen 1950-58; viceinsp. ved Risingskolen, Odense 1958; skoleinsp. ved Munkebjergskolen smstds 1964; skoledir. i Helsingør 1965, i Esbjerg 1968; amtsskoledir. i Århus amtskommune fra 1971. Adresse: Århus amts undervisnings- og kulturforvaltning, Viby-centret, 8260 Viby J.

RASMUSSEN Herluf politiassistent; f. 6/7 1920 i Kbh; søn af kommunalarbejder Rasmus Marius Rasmussen (død 1941) og hustru Jensine Kristine f. Olesen (død 1957); gift 18/3 1949 m. hjemmesygeplejerske Ida R., f. 11/2 1921 i Århus, datter af tømrer Cnr. Jensen (død 1951).

Studentereks. 1951; speditør 1937-40; overpolitibetjent 1957; politiassistent 1971. Etablerede automobilvirksomhed i 1967, nu aut. automobilforhandler. Medl. af Hvidovre kommunalbestyrelse 1958-66 og fra 1970; medl. af folketinget (Socialistisk folkeparti) 1960-64; 4. næstformand 1960-64. Medl. af bestyrelsen i Industrikvarteret Avedøre Holme.

Adresse: Strandbov. 56,2650 Hvidovre.

RASMUSSEN Holger direktør; f. 24/6 1918; søn af direktør Rasmus Rasmussen (død 1941) og hustru Karen Margrethe f. Spøhr (død 1963); gift 14/2 1942 m. Annabel Vera R., f. 16/11 i Stockholm, datter af lektor, dr. phil. Rudolf Elander (død 1963) og hustru Ebba f. Clären.

Student (Odense katedralskole) 1937; HA fra Handelshøjskolen i Kbh 1939; teglværksuddannelse 1939-41; direktør for A/S Tommerup Teglværk 1941.

Medl. af Tommerup sogneråd 1946-50 og 1958-66, sognerådsformand og formand for det sociale udvalg 1947-50 og 1958-64; formand for den konservative vælgerforening "i Tommerup 1947-68; præsident for Odense Rotary Klub 1954-55; medl. af bestyrelsen for Fyns Teglcentral fra 1949, formand fra 1964; medl. af bestyrelsen for Kalk & Teglværksforeningen af 1893 fra 1958, formand fra 1964; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse fra 1964 og forretningsudvalg fra 1967, af bestyrelsen for Industrifagene og dettes forretningsudvalg fra 1964, formand fra 1972; medl. af Industrirådet fra 1965; medl. af og formand for bestyrelsen for A/S Tommerup Teglværk fra 1941; medl. af bestyrelsen for A/S Fehr og Co., Odense, A/S Fyns Teglelementfabrik og AU/MLU Forsikring G/S; medl. af Aarup Banks repræsentantskab fra 1970 og Byggeriets Realkreditfond fra 1971. Adresse: Bannerv. 9,5572 Tommerup. Sommerbolig: Gottorp, Nynäshamn, Sverige.

RASMUSSEN Holger overinspektør, dr. phil.; f. 8/4 1915 i Reersø ved Gørlev Sjæll.; søn af gårdejer Rasmus P Rasmussen (død 1942) og hustru Johanne Marie f. Madsen (død 1958); gift 4/8 1943 m. Inge R.,f. 14/5 1921 i Nykøbing FL, datter af papirhandler Harald Hanssen (død 1953) og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1922).

Student (Høng) 1935; cand. mag. 1942; ansat i nationalmuseets 3. afd. 1942, inspektør 1946; inspektør ved Odense bys museer 1957; overinsp. og leder af nationalmuseets 3. afd. 1959; dr. phil. 1968; har foretaget arkæologiske undersøgelser i Grønland 1939, etnologiske undersøgelser på Færøerne 1947 og 1949 samt i Syditalien 1953 og 1955.

Formand for fonden til fordel for nationalmuseets 3. afd.; medl. af bestyrelsen for Dansk kulturhistorisk Museumsforening, af lokalmuseumstilsynet, af dansk folkeminderåd, af udvalget for Selskabet til Udgivelse af færøske Kildeskrifter, af udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie, af Nordiska rådet för antropologisk forskning og af Ethnologia Europaea; korresp. medl. af Volkskundliche Kommission des Landschaftverbandes Westfalen-Lippe. Har skrevet: Dyrcfælder fra Broncealderen (1940); Færøske Kulturbilleder omkring Århundredskiftet (1950); Hasseløe-gen. Et bidrag til de danske stammebådes historie (1953); Der pfluglose Feldbau auf den Färöer (1957); Bøger og bogbindere i Odense før 1694 (1959); Fynske bindebreve (1960); Folk og vand (1960); Landsbyliv (1963); Dansk Folkemuseum & Frilandsmuseet. History & Activities (s. m. andre 1966); Föroysk fôlkamenning (1968); Limfjordsfiskeriet før 1825 (disp., 1968); Boder og butikker (1972); Landtransport in Europe (s. m. andre, 1973). Redaktør af Budstikken 1954-56 og af Arv og Eje fra 1956. Medarbejder ved Internationale volkskundliche Bibliographie og ved Current Anthropology. Dansk redaktør af Ethnologia Scandinavica fra 1971. Adresse: Fuglsangv. 30,2830 Virum.

RASMUSSEN H P aktuar, R1.; f. 21/5 1908 i Tirsted; søn af proprietær H P Rasmussen (død 1950) og hustru Thora f. Thomsen (død 1944); gift 16/5 1937 m. Lilly R., f. i Ribe, datter af boghandler Chr. L Grottrup (død 1941) og hustru Vilhelmine f. Moltrup (død 1954).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1926; cand. aet. 1930; studieophold ved Institute of Actuaries, London 1932-33; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1930, sekretær 1932, fuldmægtig 1933, ekspeditionssekr. 1943, underdir. 1948-68. Aktuar for arbejdsmarkedets tillægspension, Dansk Ligbrændingsforening og forsk, statsunderstøttede og private pensionsfonds og pensionskasser. Adresse: Folevænget 8,2920 Charlottenlund.

RASMUSSEN H Wienberg afdelingsleder, lektor, dr. phil.; f. 20/6 1920 i Silkeborg; søn af snedkermester Marinus Rasmussen (død 1948) og hustru Margrelha f. Christiansen (død 1970); gift 20/6 1944 m. Tove R., f. 8/9 1920 i Kbh, datter af murermester Charles Høg (død 1951 ) og hustru Henriette f. Månsson (død 1952).

Student (Th. Langs gymn., Silkeborg) 1939; mag. scient. 1946; universitetets guldmed. 1947; dr. phil. 1950; vidensk. assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1947; amanuensis ved universitetets geologiske institut 1949, inspektør 1957, afdelingsleder 1958; lektor i Danmarks geologi ved Kbhs universitet 1961, i invertebratpalæontologi 1966; medarbejder ved det geologiske arbejde i Grønland 1946 og 1952; studieophold ved geologiske institutioner forsk, steder i Vesteuropa.

Medl. af folkeuniversitetets programudvalg 1953-72 og af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening 1948. Har skrevet: Cretaceous Asteroidea and Ophiuroidea with Special Reference to the Species Found in Denmark (disp., 1950); A Monograph on the Cretaceous Crinoidea (Biol. Skr. Vidensk. Selsk. 12, 1961); Danmarks geologi (lærebog, 1966): Palæontologi (lærebog, 1969) m. fl. palæontologiske og geologiske afhandlinger. Adresse: Højdev. 42,2830 Virum.

RASMUSSEN Ib arkitekt; f. 26/4 1931 i Odense; søn af købmand V P A Rasmussen (død 1959) og hustru Emmy f. Wohlleben; gift 24/3 1963 m. Karin R., f. 17/2 1940 i Frederikssund, datter af Hans F Ross Holten Lange og hustru Anne Marie f. Petersen.

Student (Odense) 1950; afgang fra kunstakademiets arkitektskole 1955; akademiets mindre guldmed. 1957; privat praksis fra 1957 i kompagniskab med Jørgen Rasmussen. Studierejser i Eruopa og Asien fra 1952.

Arbejder: skoler i Herlev og Farum; træningshal for A. B. i Bagsværd; Buddinge kirke (1969); rådhus i Skjern (1970); Amagerskolen, Skjern (1972); kontorstole og -møbler; glashus for Politiken (1968). Adresse: Kaalundsv. 21,3520 Farum. Sommerbolig: Lille Bovetsgård, 9942 Bangsbo Læsø.

RASMUSSEN Jens overførster, stiftsforvalter; f. 16/10 1920 på Sortemosegaard ved Hornslet; søn af gårdejer R F Rasmussen (død 1969) og hustru Ane Kirstine f. Christensen; gift 15/7 1949 m. Anne Louise R., f. 8/7 1925 på Ogstrupgaard ved Hjortshøj, datter af landsretssagfører M P Ogstrup (død 1934) og hustru Helga f. Baltzersen (død 1972). Student 1943; forstkand. 1950; forstfuldm. ved Lindenborg skovdistrikt 1951-58; forstassist. ved Bregentved skovdistrikt 1958-61, ved Vallø stift 1961-62; overførster ved Vallø stift fra 1962. tili, stiftsforvalter fra 1970.

Medl. af bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening 1959-65, for Centralsavværket Lmt., 1965, for Vedex Dansk Skovindustri A/S 1967-69. Censor ved skovbrugseks. 1972. Adresse: Hegnetslund,4681 Herfølge.

RASMUSSEN Jens professor, dr. phil., R.; f. 3/4 1916 i Nørre-Hjarup; søn af gårdejer Kresten Rasmussen (død 1963) og hustru Christine Dorthea f. Petersen (død 1937); gift 14/8 1946 m. Tove R„ f. 17/8 1925 i Løgstør, datter af manufakturhandler Svend Aage Faber (død 1963) og hustru Ingeborg f. Madsen.

Student (Åbenrå) 1935; cand. mag. (fransk, latin, engelsk), Århus univ. 1943; dr. phil. 1958; redaktør af kunsttidsskriftet Samleren ,1943-45; adjunkt ved Købmandsskolen og Niels Brocks handelsskole 1944; lektor ved Handelshøjskolen i Kbh 1949; professor i fransk og alm. sprogsystematik smstds 1965; prorektor 1971-74.

Formand for Foreningen af lektorer ved Handelshøjskolen i Kbh 1960-63; censor ved handelsfaglærereks. 1963, ved skoleembedseks. 1965; redaktør af skriftserien Cebal fra 1970. Har skrevet: La prose narrative française du XVe siècle. Etude esthétique et stylistique (disp., 1958); L'emploi de l'article avec l'apposition en française moderne (i Cebal 1970); Stil i sproget (1972); lærebøger i fransk; afhandlinger og artikler i tidsskrifter. Adresse : Sveasv. 7.1917 Kbh V. Sommerbolig: Karup Skov, 4540 Fårevejle.

RASMUSSEN Jens Evald skovrider og godsforvalter; f. 8/9 1900 på Helgeshøj ved Maribo; søn af proprietær Chr. Rasmussen (død 1949) og hustru Karen Amalie f. Madsen (død 1955); gift 23/8 1931 m. Karen Margrethe R., f. 29/8 1911, datter af disponent Viggo Adolf Andersen (død 1930) og hustru Alfrida Marie f. Rasmussen (død 1930). Student (Nykøbing F.) 1918; forstkand. 1925; forstassist. på Bregentved skovdistrikt 1926-31; skovrider på Beldringe-Lekkende skovdistrikt 1932-37, på Holsteinborg skovdistrikt 1928-46; tili, godsforvalter på Holsteinborg gods 1937-46; skovrider og godsforvalter på Svenstrup gods 1946-65. Sekretær i Skovbrugets Arbejdsgiverforening for Sjælland 1931-59, tili, næstformand for samme 1952-59; tilsynsførende skovrider med: Daurup, Asnæsgaardcn og Frederiksdal skove.

Adresse: Bøgene, Bredetved, 4300 Holbæk.

RASMUSSEN Jens H overkirurg; f. 30/8 1916 i Viby ].; søn af lægdsmand, gårdejer Rasmus Jensen Rasmussen (død 1967) og hustru Hertha Marie f. Jensen (død 1970); gift 22/7 1943 m. Aase Birgit R., f. 27/5 1920 i Århus, datter af murermester Jakob Peder Pedersen (død 1951) og hustru Emmy f. Larsen (død 1970).

Student (Århus katedralskole) 1935; studerede statsvidenskab i 2 år; med. eks. 1944; ansættelser ved Brønderslev sygehus, centralsygehuset i Holstebro, statshospitalet i Risskov ved Århus og statshospitalet i Augustenborg; fra 1950 ansat ved Århus kommunehospital, assist. overlæge ved neurokirurg. afd. G 1962, overlæge ved neurokirurg. afd. S 1964. Tillidsmand for Foreningen af yngre Læger ved Århus kommunehospital 1956-62; formand for lægerådet ved Århus kommunehospital og Marselisborg hospital 1970-73. Har skrevet tidsskriftartikler. Adresse: Harald Giersings Allé 21,8270 Højbjerg.

RASMUSSEN Jens Kristian Laulund fh. byplanchef, civilingeniør, R.; f. 26/4 1899 i Svendborg; søn af gårdejer Rasmus Johan Rasmussen (død 1944) og hustru Margrethe f. Hansen (død 1961); gift 27/12 1924 m. Marie L. R., f. 16/4 1901 i Egense ved Svendborg, død 1973, datter af kaptajn Christen Møller (død 1930) og hustru Marie f. Petersen (død 1908). Cand. polyt. 1923; derefter forsk, ansættelser, assist. ingeniør ved Kbhs vej- og kloakanlæg 1924; u. stadsingeniørens direktorat fra 1925, ingeniør 1934, leder af byggesagsafd. u. byplankontoret 1940, afdelingsing. 1944, byplanchef 1961-69. Medl. af bestyrelsen for Kbhs kommunale Ingeniørforbund 1935-41, af hovedbestyrelsen for Kbhs. Kommunalforening 1938-41 og af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1941-43. Adresse : Tryggevældev. 2,2720 Vanløse.

RASMUSSEN Johannes statsgeolog; f. 29/2 1912 i Torshavn; søn af højskoleforstander Rasmus Rasmussen (død 1963) og hustru Anna Sofie f. Johannesen (død 1932); gift 3/1 1942 m. Ingeborg R., f. 27/10 1917 i Klakksvik, datter af amtslæge Joen Zachariasen (død 1939, se Blå Bog 1938) og hustru Gudrun f. Thorup (død 1966).

Mellemskoleeks. (Torshavn) 1928; kontorassist. i Dampskibsselskabet Skipafelagiô Føroyar 1928-33; elev på Askov højskole 1933-34; student (priv. dimit., Kbh) 1937; assistance ved Danmarks geologiske undersøgelse og Mineralogisk museum 1938-50; deltaget i danske Grønlandsekspeditioner 1948, 1956, 1959; mag. scient. 1950; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse 1950-54; afdelingsgeolog 1954, tili, fra 1955 bestyrer for Føroya Nåtturugripasavn, og lærer i naturhistorie ved Færøernes seminarium 1956-63; statsgeolog 1971.

I forligsinstitutionen 1952-58; formand for det færøske egnsudviklingsråd 1961-63. Rådsformand for det færøske akademi (Academia Færoensis) 1965; næstformand for Færøernes overfredningsnævn 1971.

Formand for den færøske studenterforening i Kbh 1937-44; næstformand for Færøsk Forening i Kbh 1938-41. Formand for landsforeningen Føroya Nåttura-Føroya Skiili 1952; næstformand for Føroya Frôôskaparfelag (Societas Scientiarum Færoensis) 1952. Medredaktør af Frôàskaparrit (Annales Societatis Scientiarum Færoensis) 1952. Medredaktør af Trap Danmark (Færøerne) 5. udg. Har skrevet: Brot ür jaroarsøgunu (1943); Beskrivelse til geologisk Kort over Færøerne med geologisk Kort over Færøerne i 1:50.000 (1969) og Geology of the Faeroe Islands (1970) (medforfatter prof. Arne Noe-Nygaard). Herudover en række afhandlinger og artikler i færøske, danske og udenlandske tidsskrifter og periodica. Adresse: Justsgøta 1 C, 3800 Torshavn, Færøerne.

RASMUSSEN J V fh. telefondirektør, civilingeniør, R1.; f. 1/5 1897 i Sandby, Kundby sogn; søn af smedemester J P Rasmussen (død 1947) og hustru Anna Kathrine f. Johansen (død 1946); gift 8/7 1926 m. Agnete R.,f. 31/12 1901 i Vildbjerg, datter af provst S V Nyholm (død 1947, se Blå Bog 1947) og hustru Kirstine f. Rasmussen (død 1956). Student (Frdbg. gymn.) 1915; cand. phil. 1916; cand. polyt. 1921; ingeniør ved Jydsk Telefon-Akts. 1921, afdelingsing. 1942; direktør for Fyns kommunale Telefonselskab 1949-67. Medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Odense afd. 1954-64, formand 1955-58 og 1961 -64. Adresse: Langclinie 23,5000 Odense.

RASMUSSEN Jørgen arkitekt; f. 26/4 1931 i Odense; søn af købmand V P A Rasmussen (død 1959) og hustru Emmy f. Wohlleben.

Student (Odense) 1950; afgang fra Kunstakademiets arkitektskole 1955; Neuhausens præmie 1957; akademiets mindre guldmed. 1959; I.D.pris (for møbelhjul) 1969. Egen tegnestue fra 1957 s. m. Ib Rasmussen. Studierejser i Europa, især middelhavsområdet, Dansk Vestindien, Mexico, USA, Nære Orient, Indien og Nepal fra 1952.

Medl. af akademirådets udvalg for havekunstneriske spørgsmål.

Arbejder: skole i Farum; Buddinge kirke (1969); rådhus i Skjern (1970); kontorstole for Kevi A/S (1960-70) og Knoll International (1969).

Har udg. bogen Gamle Teglværker ( 1968). Adresse: Strandvejen 242,3070 Snekkersten. Sommerbolig: Åsen, Simlångsdalen, Halland, Sverige.

RASMUSSEN K A direktør, civilingeniør; f. 6/6 1921 i Hamburg; søn af O A Rasmussen og hustru Dora f. Schmigelski.

Uddannet som maskinarbejder hos Heidenreich og Harbeck, Hamburg 1938-41 ; afgangseks. som luftfartsing. fra Ingenieurschule, Hamburg 1943; på Technische Hochschule, Darmstadt 1943-45; forsk, ansættelser i Kbh 1945-46; cand. polyt. 1949; vidensk. assistent hos prof. Jul. Hartmann, lab. for tekn. fysik ved polyteknisk læreanstalt 1947-49; 1950-58 egen virksomhed i Kbh (der bl. a. omfattede râdg. ingeniørvirksomhed i luftfarten); aflagt C-certifikatprøve for erhvervsflyvere og som aut. flyvemekaniker; i England i 1958 for supplerende uddannelse ved Air Service Training Ltd., afsluttet med eksamensbevis for »Senior Commercicl Pilot's Licence« og »Airline Pilot's Licence«; luftfartsopgaver i Danmark 1959-60; tekn. chef og indkøbschef hos Flying Enterprise A/S, Kbh 1960-61 ; produktions- og indkøbschef hos Bohnstedt Petersen A/S, Hillerød 1961-64; produktionschef hos Thomas B Thrige, Odense 1964, underdir. 1965, direktør i Thrige-Titan A/S 1965-67 ; direktør i A/S Burmeister Se Wain 1967-71. Adresse: Lille Sølyst, Sølystv. 4,5500 Middelfart.

RASMUSSEN Kaj direktør; f. 10/2 1927 i Århus; søn af fh. snedkermester Georg Rasmussen og hustru Petra f. Larsen (død 1956); gift 18/8 1951 m. Grete R-, f. 19/5 1923 i Ringsted, datter af skatteinspektør Marius Christian Rasmussen (død 1971) og hustru Gerda f. Nielsen.

Kystofficersskolen, kystkadet 1949; HD i regnskabsvæsen (Kbh) 1955. Ansat i Brødr. Justesen, Aarhus A/S 1943-48, Winther & Heide's Eftf. A/S, Kbh 1949-51, S Albertsen A/S, Kbh 1951-55; regnskabschef i Zeuthen & Aagaard A/S, Kbh 1955-56; kontorchef i S Houlberg A/S, Kbh 1956-60; direktør i Erik Emborg, Ålborg 1960-72, samt bestyrelsesmedl. i firmaets danske og udenl. datterselskaber 1960-72; adm. direktør i Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a., Kbh 1973. Formand for Round Table, Ålborg 1964; formand for Junior Chamber, Ålborg 1965, landsformand for Junior Chamber Danmark 1966; medl. af bestyrelsen for Ålborg handelsskole 1967-70, for Ålborg handelshøjskole 1971-72. Medl. af bestyrelsen for Dansk Norsk Kvælstoffabrik I/S 1973, Hirtshals Fiskemelsfabrik A/S 1973, Tectum A.m.b.a. 1973 og Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb A.m.b.a. 1973; formand for bestyrelsen for Esbjerg Kemikaliefabrik A.m.b.a. 1973; medl. af Andelsudvalget 1973. Adresse: Strandvejen 491,2950 Vedbæk.

RASMUSSEN Kaj direktør, civilingeniør; f. 12/6 1903 i Ø-Hæsinge; søn af forpagter Anders Rasmussen (død 1909) og hustru Ane Birgitte f. Rasmussen (død 1942); gift 24/12 1959 m. Bodil R., f. 24/2 1928 i Holbæk, datter af amtsfuldmægtig, cand. jur. Carl Johan Koefoed (død 1960) og hustru Ragnhild Caroline Johanne f. Petersen. Cand polyt. 1927; sekondløjtn. 1929; ansat i firmaet Christiani & Nielsen i Frankrig 1929-31, ved Svendborg amts vejvæsen 1932-36. i entreprenørfirmaet Rasmussen & Schiøtz 1936, overing. smstds 1941, adm. direktør 1961, medstifter af og medl. af bestyrelsen for Rasmussen & Schiøtz A/S 1960; medstifter af og formand for bestyrelsen for Entreprenørbilerne A/S 1961, A/S Roskilde Stenværk 1963 og Greve Industricentrum A/S 1965; medstifter af og medl. af bestyrelsen for R-K Betonelementer A/S 1964 og Frederikshavn Sten- og Grusværk A/S 1963. Medl. af bestyrelsen for Person Klein's Eftf. A/S og for Bacho A/S 1970. Medl. af bestyrelsen for Entreprenørforeningen 1961-65, foreningens formand fra 1967; vicepræsident i Federation internationale des entrepreneurs européens de bâtiments et de travaux publics 1969; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1971. Adresse: Vilvordev. 9,2920 Charlottenlund. Sommerbolig: 3360 Liseleje.

RASMUSSEN Karen provisor; f. 27/8 1911 i Helleshule, Kjerte sogn; datter af gårdejer Anders Jensen og hustru Cecilie f. Hansen; gift 7/8 1938 m. apoteker Gustav Rasmussen, f. 22/10 1911 i Isafjord, Island, søn af apoteker Gustav Rasmussen (død 1939) og hustru Eleonora f. Sørensen. Cand. pharm. 1937; provisor på Aalborg Løveapotek fra 1938. Medstifter af og o medl. af bestyrelsen for Kvindernes Discussionsklub i Ålborg 1946-51 (medstifter 1946) og for Dansk Kvindesamfunds Ålborg-Nørresundby kreds 1950-56 (formand 1951-56); medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Kvindesamfund 1955-61 (landsformand 1956-58) og af Een Verden's nationalkomité fra 1957; medl. af Ålborg byråd (konservativ gruppe) 1958-66; formand for bestyrelsen for Ålborg byorkester fra 1970; formand for Dansk Kvindesamfunds børnehave 1967. Adresse: Algade 28.9000 Ålborg.

RASMUSSEN Kjeld borgmester, advokat; f. 27/12 1926 i Kbh; søn af typograf Henrv Rasmussen og hustru Emmeli f. Linders; gift 24/11 1951 m. Lisi R., f. 17/12 1927 i Kbh, datter af murerarbejdsmand Sophus Knudsen og hustru Maren Kirstine f. Klarlund.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1946; cand. jur. 1955; advokat 1958, møderet for højesteret; premierløjtn. af res.; borgmester i Brøndby kommune fra 1966. Formand for Foreningen af kommuner i Kbhs amt 1970; medl. af Kommunernes Landsforening 1970.

Adresse: Lærkehøj 5 A, Brøndbyvester, 2600 Glostrup.

RASMUSSEN Kjeld professor, dr. agro., R.; f. 17/6 1921 i S-Vissing; søn af gårdejer Karl Rasmussen og hustru Anna f. Sørensen Krogh; gift 27/5 1950 m. havebrugskandidat Emilie R., f. 8/1 1921 i Tjustrup, datter af sognepræst Christian Krarup og hustru Ellen f. Steenberg.

Landbrugskand. 1947; student 1948; lie. agro. (kemi) 1951; dr. agro 1962. Amanuensis ved landbohøjskolens agrikulturkemi-ske laboratorium 1951 ; professor i geologi og jordbundslære samt agrikuiturkemi ved landbohøjskolen fra 1965. Har skrevet: Uorganiske Svovlforbindelsers Omsætninger i jordbunden (disp., 1961) samt kortere afhandlinger og artikler om jordbundskemiske emner. Adresse: Valore, 4130 Viby Sjælland.

RASMUSSEN Kjeld underdirektør, R.; f. 1/7 1916 i Kbh; søn af købmand Johannes Rasmussen (død 1960) og hustru Mary f. Hansen; gift 9/1 1938 m. Karen R., f. 21/11 1914 i Kbh, datter af skomagermester Jens Christensen (død 1924) og hustru Maren Hansigne f. Hansen (død 1960).

Ansat i Industriforeningen i Kbh 1931; sekretær i Industrirådet 1946, fuldmægtig 1948, kontorchef 1955, regnskabs- og personalechef og leder af Industrirådets og Industriforeningens administrationssekretariat 1958,underdir. 1960. Sekretær for Selskabet for industriel Udvikling 1935-48 og for kassekommissionen for Akademiet for de tekniske Videnskaber 1938-58; industriens repræsentant ved Danmarks officielle handelsforhandlinger med de nordiske lande 1947-58; konsulent for Thomas B Thriges Fond 1947; sekretær for Laurits Andersens Fond og Alex. Foss' Industrifond 1958, for Karl Pedersens og Hustrus Industrifond 1970; medl. af Erhvervenes Udstillingsudvalg 1954-65, af Dansk Købestævnes repræsentantskab 1958, af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene og stedfortræder i dettes styrelse 1962-68. Adresse: Søbredden 52,2820 Gentofte.

RASMUSSEN Knud direktør; f. 12/10 1909 i Kbh; søn af maskinmester Chr. Rasmussen og hustru Augusta f. Petersen (begge døde); gift 12/4 1941 m. Agnete R., f. 21/7 1916, datter af stadsingeniør V G F Bryndum og hustru Johanne f. Mengel (begge døde).

Handelsuddannet; sekretær i varedirektoratet 1940-42; direktionssekr. i Richs-koncernen 1943, kontorchef 1945, underdir. 1950, adm. direktør 1954 for aktieselskaberne De Danske Cichoriefabriker, C F Rieh & Sønner, De forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabrikker, De forenede Cichorie-tørrerier og C F Rieh & Sønner's Handelskompagni Mercantila. Adm. direktør for A/S Danapin fra 1964, for Holger Johansen A/S og Matr. nr. 57 ah af Frdbg. A/S fra 1967 og Garanti- og Kautionsselskabet af 1962 A/S fra 1968. Medl. af bestyrelsen for ovennævnte selskaber fra 1972. Formand for Boldklubben af 1893 1955-69, æresmedlem 1969; medl. af forretningsudvalget for Kbhs idrætspark fra 1966. Adresse: Skovbrinken 4,2920 Charlottenlund.

RASMUSSEN Knud godsejer; f. 16/9 1924 i Nakskov; søn af godsejer Knud Rasmussen (død 1957, se Blå Bog 1956) og hustru Esther f. Nielsen (død 1961); gift 6/1 1956 m. Grete R.J. 15/3 1929, datter af bagermester Robert Nielsen og hustru Martha f. Andreassen.

Praktisk uddannelse som landmand; på Næsgård agerbrugsskole 1 1/2 år og ved landbrug i England 3 1/2 år; plantageassistent i 6 år på ØK's gummiplantager i Malaya; forpagter af gården Fredsholm 1957, overtog den i 1961. Formand for Maribo Amts økonomiske Selskab til 1968; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark til 1973 (kasserer 1963-73); formand for Vestlollands Tolvmandsforening til 1973; bestyrelsesmedl. i Landbrugets Arbejdsgiverforening for det gamle Maribo amt; medl. af bestyrelsen for Saunsø Vig Pumpelag og Norlu A/S, Nordlunde; medl. af repræsentantskabet for Lollands Handels- og Landbrugsbank, Nakskov, formand fra 1968. Adresse: Fredsholm, 4900 Nakskov.

RASMUSSEN Knud professor, cand. oecon.; f. 20/3 1925 i Ringkøbing; søn af bogtrykker Louis Rasmussen (se denne); gift 29/7 1950 m. Liv R„ f. 9/11 1923 i Oslo, datter af stationsmester Einar Halvorsen og hustru Marie f. Aannestad. Cand. oecon. 1953; herefter vidensk. assistent ved Handelshøjskolen i Kbh; medarbejder ved Dansk Arbejdsgiverforenings og Industrirådets erhvervsøkonomiske institut 1956-61, kst. leder smstds 1961; konsulent for Dansk Arbejdsgiverforening 1962; lektor, amanuensis ved Århus universitet 1963-66; u. orlov i 1966 for A/S Kampsax foretaget regionaløkonomiske undersøgelser som et led i en vejplanlægning i det sydlige Brasilien; professor i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen i Århus 1966. Adresse: Filippav. 41,8270 Højbjerg.

RASMUSSEN Knud Bang overlæge; f. 30/8 1911 i Kolding; søn af trafikkontrollør J J Rasmussen (død 1939) og hustru Johanne f. Velstrup (død 1964); gift 17/8 1939 m. børnepsykiater Aase B. R., f. 24/8 1910 i Kbh, datter af overlærer O Kofod og hustru Sophie f. Andersen. Student (Kolding) 1929; med. eks. 1937; hospitalsuddannelse, specielt indenfor kirurgi, i provinsen og Kbh; reservekirurg i Roskilde 1945-52; reservelæge ved Ortopædisk hospital, Kbh 1952, afdelingslæge 1956, overlæge 1958; tili, assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1953, overlæge 1960; forsikringslæge ved Skandinavia-selskaberne 1958. Konsulent ved Vanføreforeningens motorudvalg 1956-68: medl. af bestyrelsen for Dansk Ortopædisk Selskab 1956-60, formand 1966-68; medl. af det ortopædiske § 14-råd 1963-70, af bestyrelsen for Dansk Selskab for plastik- og rekonstruk-tionskirurgi 1964-67 og for Foreningen af hospitalsoverlæger i Kbh 1965-73; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Klub for Haand-kirurgi 1951-73; korresp. medl. af The British Society for Surgery of the Hand 1961. Har publiceret vidensk. arbejder over kirurgiske og ortopædiske emner. Adresse: Maltevangcn 6.2820 Gentofte.

RASMUSSEN Knud Werner chargé d'affaires, handelsråd. R.p.p.; f. 5/8 1926 i Gamby; søn af købmand Carl Rasmussen (død 1955) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1971). Højere handelseks. (Niels Brock) 1947; indtrådt i udenrigstjenesten 1948-, tjenstg. ved ambassaderne i Teheran 1951-53 og Karachi 1953-56; eksportstipendiat i Teheran 1957-60; handelsattaché ved ambassaden i Teheran 1961-63; fuldmægtig i udenrigsministeriets handelsafd. 1963-65; handelsråd ved ambassaden i Bern 1965-71; fg. generalkonsul ved generalkonsulatet i Zürich 1971-72; chargé d'affaires, handelsråd ved ambassaden i Singapore fra 1972. Udenl. orden: lr.H.5. Adresse: 25W Balmoral Point, Balmoral Road, Singapore 10.

RASMUSSEN Knud Aage overlæge, R.; f. 9/11 1897 i Kbh; søn af maskinmester Frederik Rasmussen (død 1918) og hustru Olivia f. Rasmussen (død 1956); gift 28/3 1924 m. Anna Dorete R., f. 30/7 1892 i Sæby, datter af snedkermester J Chr. Pedersen (død 1933) og hustru Ane f. Petersen (død 1953). Student (Metropolitanskolen) 1916; med. eks. 1924; lægeas-sist. ved Folkekuranstalten ved Hald 1924, ved Bispebjerg hospitals fysiurgiske klinik 1924-26; lægeassist., afdelingslæge og klinikchef ved De samvirkende Sygekassers massageklinikker 1927-33; klinikchef ved Bispebjerg hospitals fysiurgiske klinik 1933. overlæge ved samme 1939-67. Adresse: Sømarksv. 10,2900 Hellerup.

RASMUSSEN L Chalmer vicedirektør; f. 4/4 1930 i Bjergby; søn af lærer R Chalmer Rasmussen (død 1950) og hustru Johanne f. Sørensen; gift 21/11 1953 m. Gretha C. R., f. 31/3 1929 i Vennebjerg, datter af Thorvald Brahm Nielsen (død 1929) og hustru Maria f. Steen (død 1950).

Ansat i Hjørring Diskontobank 1946-50, i Landmandsbanken fra 1950, bankbestyrer i Kbh 1960, filialdir. i Thisted 1962, filialdir. i Ålborg 1967, underdir. i hovedsædet i Kbh 1970, vicedir. 1970.

Adresse: Margrethcv. 3A, 2900 Hellerup, og M A Schultz V.

17,9000 Ålborg.

RASMUSSEN Louis bogtrykker, R'.p.p.; f. 18/5 1891 i Ringkøbing; søn af bogtrykker Andreas Rasmussen (død 1908) og hustru Kirstine f. Rosengaard; gift 11/2 1919 m. Helga Johanne R., f. 8/9 1900, datter af skipper Jens Konge Jensen og hustru Karoline f. Josefsen.

1 lære i faderens trykkeri og i Århus; videre uddannelse på Fagskolen for Boghåndværk og hos kgl. Hof-Bogtrykker Egmont H Petersen, tildelt broncemedalje for svendeprøve; stipendierejser i Tyskland, Østrig og Italien m. m.; ophold i USA; indehaver af bogtrykkerfirmaet A Rasmussen, Ringkøbing.

Æresmedlem af Ringkøbing Håndværkerforening, af Ringkøbing Turistforening og af De samv. jydske Turistforeninger. Næstformand for Turistforeningen for Danmark 1945-61, tildelt dennes hæderstegn; medl. af bestyrelsen for A/S Ringkjøbing Bank og for A/S Kongensbro Kro, Ans. Tildelt Håndværksrådets guldmed. 1967; Blicher-prisen 1969. Udenl. orden: S.V.31. Adresse: Rønne Allé 10,6950 Ringkøbing.

RASMUSSEN Mogens Kamper direktør; f. 13/2 1926 i Tjustrup sogn; søn af fh. vinhandler Peder Alfred Rasmussen og hustru Helga f. Carlsen; gift 3/10 1953 m. Lillian Erny R., f. 29/6 1928, datter af fabrikant Hjalmar Oliver Vendelskov (død 1963) og hustru Ebba Marie f. Rubin.

Student (Helsingør) 1945; sekontløjtn. 1948; ansat i forsk, afdelinger i Wagons-Lits/Cooks Rejsebureau, Kbh 1948-54, i A P Møller 1954-58 som chef for gcneralagenturet for SAS ved Maersk Lines Limited's kontorer i Japan; SAS' salgschef for Tokyo og Nordjapan 1958-60, for Japan og Korea 1960-65; chef for passagerer salgsplanlægningen ved SAS' hovedkontor i Stockholm 1965-66; viceregionalchef SAS region Fjerne Østen 1966-70; direktør (vicepræsident) for passsagerer marketing afdelingen ved SÅS-hovedkontoret i Stockholm fra 1970.

1 fl. år bestyrelsesmedl. for Dansk Forening i Japan. Medl. af bestyrelsen for Arctic Hotel Corporation. Adresse: Valhallavägen 63, Stockholm Ö, Sverige. Sommerbolig: Linde Allé 14,3120 Dronningmølle.

RASMUSSEN Niels kreditforeningsdirektør: f. 25/12 1916 i Aalborg; søn af husejer Rasmus Rasmussen (død 1956) og

hustru Lise f. Andersen (død 1965); gift 7/11 1948 m. sundhedsplejerske Edith R„ f. 11/7 1915 i Hyllebjerg, Himmerland, død 1973, datter af sognerådsformand, lærer K J Vorstrup (død 1958) og hustru Cordula f. Justesen (død 1961 ). Student (Aalborg katedralskole) 1935; cand. jur. 1941; ansat i indenrigsministeriet s. å., sekretær 1944; sagfører 1946 (beskikk. depon.); daglig leder af statens civile luftværn og kontorchef i civilforsvarsstyrelsen 1948-50; fuldmægtig i indenrigsministeriet 1950, ekspeditionssekr. 1958; adm. direktør i Kreditforeningen af Kommuner i Danmark 1959. Adresse: Junggreensv. 17,2000 Kbh F.

RASMUSSEN Ove højesteretssagfører; f. 21/4 1906 i Kbh; søn af gårdejer H P Rasmussen (død 1949) og hustru Petra f. Jensen (død 1942); gift 25/6 1931 m. Inger R., f. 20/12 1906 i Frederiksværk, datter af kordegn L M Thomassen (død 1957) og hustru Bertha f. Nielsen (død 1971).

Student (Frederiksborg) 1924; juridisk medarbejder i Assurance-Compagniet Baltica 1929-36; cand. jur. 1931; sagførerfuldm. i Kbh 1932-35; sagfører i Kbh 1935; studieophold i Paris 1935; landsretssagf. 1936; højesteretssagf. 1948; offentlige sager ved landsretten 1938-48, ved højesteret fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1937 fra 1937-42, for Kbhvnske Sagføreres Låne- & Hjælpefond; medl. af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1938-42 og 1944-46; medl. af sagførernævnet 1946-49; formand for tilsynsrådet for Himmelev børnehjem og for bestyrelsen for A/S Kbhs Automobil Central, A/S Monsun Hydraulik og A/S Granli Trevare; juridisk konsulent for Kgl. Dansk Automobil Klub 1936-64 og for Ingeniør-Sammenslutningen. Adresse: Blovstrød, 3450 Allerød.

RASMUSSEN P J direktør, civilingeniør, R.; f. 11/6 1888 i Kbh; søn af fiskehandler Hans Joh. Rasmussen (død 1928) og hustru Hanne Marie f. Jensen (død 1932); gift 24/10 1913 m. Ingeborg R., f. 30/4 1889 i Odense, død 1956, datter af grosserer C J Lambrethsen (død 1921) og hustru Sine f. Nielsen (død 1912).

Cand. polyt. (maskining.) 1911; driftsing, ved A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker (valseværket) 1912-17; driftsleder smstds 1917-40; tekn. direktør i selskabet 1940-58. Medl. af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1940-58, af bestyrelsen for Dansk BrændseLskontrolforening 1941-53, derefter af bestyrelsen for Dansk Kedelforening til 1958 samt af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Middelfart og Omegn 1943-58; medl. af Dansk Brandværns-Komité fra 1948 og af forretningsudvalget forsamme 1952-61 samt af den danske nationalkomité for World Power Conference 1946-58; Industrirådets repræsentant i statens materialprøveråd 1948-64; medl. af bestyrelsen for A/S Jerntrådsspinderiet 1953-58; formand for bestyrelsen for A/S Ibyco 1962-67. Adresse: Strandv. 334,2930 Klampenborg.

RASMUSSEN P Nørregaard professor, dr. polit.; f. 9/5 1922 i Brørup ved Hylke; søn af lærer A K Rasmussen (død 1967) og hustru lærerinde Kristine f. Nørregaard: gift 21/8 1948 ni. Karen Aase Bruun, f. 26/1 1918 i Kbh, datter af lærer Anders Bruun og hustru lærerinde Marie B. f. Jensen (død 1973). Student (Horsens) 1914; studerede ved universiteterne i Århus og Kbh 1941-47; cand. oecon. (off. adm.) 1947; Århus univ. guldmed. 1947; vidensk. assistent ved Oslo universitet 1947-48; ansat ved United Nations Economic Commission for Europe i Genève 1948-51; lektor i nationaløkonomi ved Kbhs universitet 1951. professor fra 1956; assistent ved Handelshøjskolen i Kbh 1951-56; dr. polit. 1956.

Medl. af det økonomiske samordningsudvalgs formandskab 1955-56, af bestyrelsen for Regnecentralen 1957-64, af udvalget, vedr. økonomiske oversigter m. v. 1958-65, af forvaltningsnævnet 1959-65, af arrjejdsanvisningsudvalget 1962-63, af det økonomiske råd 1962, af fondsbørsudvalget 1963-71 (næstformand), af boligmin.s målsætningsudvalg 1964-65, af planlægningsrådet for de højere uddannelser 1966, af styrelsen for Danmarks statistik 1968, af bestyrelsen for International Economie Association 1968 (vicepræsident 1971), af European Research and Development Committee (CERD - EF) 1973 og af arbejdsgruppe vedr. Kgl. Grønlandske Handels organisation 1969-71; medl. af Nationalbankens repræsentantskab 1969, af bestyrelsen for H O Langes fond 1970, for Nordisk kollegium 1970 og for Nordisk Fjerfabrik 1971; formand for Nordisk sommeruniversitets Kbhs afd. 1958-59, for fondet for Dansk-Norsk samarbejde 1964-69, for forskningens fællesudvalg 1965-72, for arbejdsgruppe vedr. jordrenten i Grønland 1967-68, for arbejdsgruppe vedr. beskatningen i Grønland 1968-69 og for udvalget vedr. udviklingsforskning 1973; dansk delegeret til OECD's videnskabspolitiske komité 1966-73, formand i 1970; konsulent ved Det kgl. bibliotek 1955-59, i det statistiske departement 1955-65 og for Grønlandsrådet 1964-70; forstander for Kbhs universitets økonomiske institut 1958-70; lærer ved og forstander for Sparekassehøjskolen 1957-72; medl. af Harvard Advisory Group i Iran 1960-61; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962; efor for Nordisk kollegium 1968; medl. af Videnskabernes Selskab 1974.

Har offentliggjort bøger, samt afhandlinger i danske og udenl. vidensk. tidsskrifter, betænkninger og samleværker. Adresse: Strandboulevarden 32,2100 0. Sommerbolig: Kukkervænget 2,4581 Rørvig.

RASMUSSEN Poul forstander; f. 31/10 1919 i Vejle; søn af snedker Peter Rasmussen (død 1962) og hustru Juliane f. Hansen (død 1968); gift 9/11 1950 m. Ingerlise R., f. 19/6 1922 i Tjæreby ved Skælskør, datter af fh. forstander Hans Bagge (se denne).

Agronom 1949; vidensk. assistent ved statens forsøgsstation, Blangstedgaard, Odense 1949-53; stipendiat ved landbohøjskolens hydrotekn.-laboratorium 1953-54; bestyrer ved statens forsøgsgård, Rønhave, Sønderborg 1954-59; ved statens forsøgsstation, Borris 1959-61; forstander ved statens forsøgsstation i plantekultur, Virumgaard, Lyngby 1961, ved statens forsøgsstation, Ledreborg Allé, Roskilde fra 1968. Studierejser i England, Holland, Tyskland, Ungarn og Polen. Medl. af landbrugsmin.s certifikatudvalg for korn og frø og plantenyhcdsnævnet fra 1966, af De samv. sjællandske Landboforeningers regionsudvalg for planteavl fra 1969. af frøkontrolkommissionen (næstformand) fra 1972. Har skrevet: Beretninger og tidsskriftartikler. Adresse: Statens forsøgsstation, Ledreborg Allé, 4000 Roskilde.

RASMUSSEN Poul rektor; f. 13/5 1931 i Dalum; søn af papirarbejder Laurits Chr. Rasmussen (død 1963) og hustru Marie f. Andresen (død 1967); gift 9/6 1957 m. korrespondent Kirsten R., f. 1/5 1932 i Tarm, datter af salgsdirektør Hans E Holm Jensen og hustru Ingrid Marie f. Madsen. Student (Odense katedralskole) 1950; cand. mag. (dansk, latin) Århus univ. 1958; årsvikar ved Sønderborg statsskole s. å., adjunktaspirant smstds 1959, adjunkt s. å.; rejselektor for foreningen Norden 1962, 1965, 1968; 1965 medl. af opgavekommissionen for realeks., de statskontrollerede prøver ved afslutningen af 9. og 10. klasse, herunder teknisk forberedelseseks. og udvidet teknisk forberedelseseks., samt oprykningsprøven fra 2. realklasse; 1968 medl. af eksamen-skommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister; rektor ved Esbjerg gymnasium med HF 1970; medl. af Askov højskoles styrelse 1973. Adresse: Gyvelv. 8,6733 Hjerting.

RASMUSSEN Poul Lauritz broncestøber, R.: f. 7/8 1897 i Kbh; søn af kgl. hof-broncestøber Carl Rasmussen (død 1936, se Blå Bog 1935) og hustru Frida f. Eilertsen (død 1925); gift 21/8 1920 m. Karen R., f. 23/2 1897 i Kbh, død 1969, datter af grosserer Georg Groth-Hansen (død 1940) og hustru Henny f. Klenow (død 1959).

Uddannelse i faderens firma, på Teknisk skole og på kunstakademiets billedhuggerskole; har udstillet som billedhugger på Charlottenborg; arbejdet på figurstøberi i Paris 1924; medindehaver af faderens firma, Kgl. Hof-Broncestøber Lauritz Rasmussen, 1921, overtog firmaet i 1936. Viceoldermand i Gørtlerlauget i Kbh 1936-56. Adresse: Mellemg. 14,5600 Fåborg.

RASMUSSEN Steen Eiler arkitekt, professor; f. 9/2 1898 i Kbh; søn af generalmajor Eiler Rasmussen (død 1910, se Blå Bog 1910) og hustru Dori f. Jung (død 1949); gift 15/6 1934 m. Karen Margrete R.. f. 12/11 1904, datter af nationalbankdirektør F C G Schrøder (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Astrid f. Koefoed (død 1955).

Medl. af kunstakademiets akademiråd 1922-34 og 1938-59; kunstakademiets repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium 1924, næstformand 1929, formand 1942-48; lektor i byplanlægning ved akademiet 1924, professor i bygningskunst 1938-68; dekan for arkitektskolen 1946-49 og 1954-55; ansat i Kbhs kommunes byplanafd. 1932-38; medl. af Kbhs bygningskom-mission 1940-60 og af byplannævnet 1949-67; formand for egnsplanudvalget for Kbh 1945-58.

Medl. af Det danske Akademi 1961. Æresmedlem af det danske kunstakademi, det britiske og det amerikanske arkitektinstitut, af det bayerske kunstakademi, af Foreningen af Byplanlæggere; æresdoktor ved Münchens tekniske højskole og ved Lunds universitet; modtaget en Absalon af Kbh 1967, en Nuser af Politiken 1967 som årets radise, Holberg-medaljen 1969, Heinrich Tessenow medalje 1973. Gæsteprofessor ved universiteter i USA og Australien. Formand for Rungstedlundfondens bestyrelse 1962-68; s. m. Mogens Koch arkitekt for landbohøjskolens nybygninger 1945-68.

Arbejder: rådhuset i Ringsted, Rungsted skole, boligbebyggelse på Tingbjerg, Kbh o. a. bygninger; medvirket ved byplanarbejder i en række byer.

Har skrevet: Britisk Brugskunst (1933); London (1934); Billedbog fra en Kinarejse (1935); London, the Unique City (1937); Nordische Baukunst (1940); En Bog om noget andet (1940); I Danmarks Have (1941); Byer og Bygninger (1949); København 1950 (1950); Towns and Buildings (1951); Fra Amsterdam og Delft (1953); Juletræet (1953); Om at opleve arkitektur (1957); Rejse i Kina (1958); Dejlige Stæder (1964); Essays gennem mange aar (1968); København, et bysamfunds særpræg og udvikling (1969); Med mange venlige hilsener (1971); London, Det nye London (1973). Adresse: Dreyersv. 9,2960 Rungsted Kyst.

RASMUSSEN Svend direktør, ingeniør, R1.; f. 15/9 1914 i Kbh; søn af maskinarbejder Anders Rasmussen (død 1959) og hustru Bodil f. Petersen (død 1959); gift 15/8 1941 m. Elna R.,f. 10/7 1918 i Kbh. datter af R C A Otto (død 1959) og hustru Ida f. Jacobsen (død 1952).

Udlært som maskinarbejder 1933; udgået fra Kbhs maskinte-knikum 1940; sekretær i Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1941, kontorchef 1955, vicedir. 1957, direktør 1959.

Sekretær for Metalindustriens lærlingeudvalg og svendeprøvekommissioner 1941-57; medl. af Metalindustriens lærlingeudvalg (fællesudvalget) 1956, formand 1962, Smede- og maskinarbejderfågets faglige udvalg 1956, formand 1962; sekretær for Metalindustriens lærlingeudvalgs jubilæumslegat 1954-62, formand 1962; konsulent for statens tilsyn med håndværkerundervisningen 1946-57; medl. af skolerådet for den tekniske undervisning 1957-59, af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skoler i Kbh 1957; formand for bestyrelsen for Kbhs teknikum 1962-72, medl. af tilsynsrådet for teknika 1958-62, teknikumrådet 1962-71, næstformand 1966-71; medl. af uddannelsesrådet for ikke-faglærte 1960-69; formand for brancheudvalget for ikke-faglærtes uddannelse indenfor jern-og metalindustrien 1960-68; medl. af lærlingerådet 1962, næstformand 1969; formand for bestyrelsen for Metalindustriens fagskole 1965; medl. af hovedorganisationernes samarbejdsnævn 1965-73, af undervisningsmin.s udvalg for harmonisering af de danske ingeniøruddannelser 1966-68, af undervisningsmin.s udvalg vedr. de erhvervsmæssige grunduddannelser 1968-69; medl. af bestyrelsen for A/S Forlaget Børsen 1970-72; medl. af Arbejdsgiverforeningens erhvervs-uddannelsesudvalg 1971-73; medl. af forsøgsrådet for de nye faglige grunduddannelser 1972; formand for Metalindustriens erhvervsuddannelsesudvalg 1973. Adresse: Svanevænget 14,2100 Kbh Ø

RASMUSSEN Svend Erik professor, dr. phil.; f. 19/11 1925 i Esbjerg; søn af matros Svend Rasmussen og hustru Hilma f. Hellsten; gift 9/12 1950 m. Clary Dorrit R., f. 15/6 1927 i Helsingfors, datter af verkmästare Henrik Holmlund (død 1959) og hustru Elna f. Liljeblad.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1944; mag. scient, (kemi), Kbhs univ. 1950; studieophold ved Queens College, Dundee 1951-52; vikariater ved landbohøjskolen, Kbhs universitet og polyteknisk læreanstalt; amanuensis II ved kemisk laboratorium A, polyteknisk læreanstalt 1954; professor i uorganisk kemi ved Århus universitet fra 1959; dr. phil. (Krystal- og molekylstrukturen af 2,2',2"-triamino-triethylamin-nikkel (II) dithiocyanat), Kbhs univ. 1960.

Medl. af redaktionskomiteen for Acta Chemica Scandinavica 1962-73. General Secretary and Treasurer for International Union of Crystallography 1972. Orlov fra Århus universitet 1973-74 til studieophold ved Institut Max von Laue Paul Langevin, Grenoble, Frankrig. Adresse: Højkolv. 39,8210 Århus V.

RASMUSSEN Svend Åge skoledirektør; f. 3/3 1910 i Kristrup ved Randers; gift 19/7 1942 m. Nina R.. f. Jensen, f. 20/1 1913. Student 1929; lærereks. 1932; skoleinsp. ved Århus kommunale skolevæsen 1949, viceskoledir. 1950, skoledir. 1953. Adresse : Vanløsev. 13,8000 Århus C.

RASMUSSEN Søren civilingeniør, R1.; f. 3/10 1909 i Vangede; sø.n af arkitekt Rasmus Rasmussen (død 1956) og hustru Margrethe f. Olsen (død 1969); gift 30/5 1936 m. civilingeniør Helfrid R-, f. 2/6 1912 i Kbh, datter af dr. med. K A Heiberg (død 1961, se Blå Bog 1961) og hustru'Margrethe f. Kayser (død 1966).

Student (Østre borgerdydskole) 1930; cand. phil. 1931; cand. polyt. 1936; efter forsk, ansættelser selvstændig rådgivende ingeniørvirksomhed fra 1940; beskikket medl. i en række ekspropriationskommissioner u. staten vedr. anlæg af jernbaner m. v. fra 1949; stedfortræder for mæglingsmændene ved statens forligsinstitution i 1957 og 1958, mæglingsmand fra 1958.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium 1956-70 og medl. af forsk. tekn. udvalg u. boligministeriet; medl. af repræsentantskabet for dagbladet Information 1945-69 og formand for Frit Danmarks civilingeniørgruppe 1945-50; medl. af bestyrelsen for Foreningen af raadgivende Ingeniører 1949-62 og 1963-69 (næstformand 1958-62 og 1963-69); delegeret i Federation Internationale des Ingenieurs Conseils fra 1952, medl. af dennes eksekutivkomité 1962-66, præsident 1966-70; medl. af Dansk Ingeniørforenings forbundsråd 1944-46 og 1963-65, af repræsentantskabet 1946-50, 1952-54 og 1960-61, af hovedbestyrelsen 1954-60 og 1963-67, formand for bygningsingeniørgruppen 1954-60, medl. af forretningsudvalget 1955-60; medstifter af og bestyrelses-medl. i Dansk Ingeniørforenings arbejdsgruppe for beton og jernbeton 1947-52; medstifter af firmasammenslutningen Danconsult, Consulting Engineers 1956; formand for under-visningsmin.s tilsynsråd for varmemesterskolen ved de teknologiske institutter 1959-68; medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1959-72 (formand 1960-72) og for Danmarks tekniske museum fra 1959; tekn. konsulent for boligministeriet i byggelovsspørgsmål fra 1961; medl. af Nordisk Byggedags danske styrelse fra 1962 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1963; formand for statens materialprøveråd 1964-73; medl. af tilsynsrådet for Grønlands tekniske Organisation 1964-74, formand 1966-74; medl. af det af ATV og de lægevidensk. forskningskomitéer nedsatte medico-tekniske udvalg 1966-70, af repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond 1969, af byggeudvalget vedr. civilforsvarets bygge- og anlægsarbejder 1969. Har forestået projekteringen og udførelsen af ingeniørarbejderne ved en række bolig-, industri- og institutionsbyggerier, herunder Telefonfabriken Automatic, Greyhound, Dansk Gummiindustri, Danmarks tandlægehøjskole, statens åndssvageforsorg, statens institut for blinde og svagsynede og Magasin du Nord i Kbh. Adresse: Gotfred Rodes V. 2,2920 Charlottenlund.

RASMUSSEN Tage kontorchef, RL; f. 28/10 1897 i Krogsbølle; søn af købmand N A Rasmussen (død 1933) og hustru Anne Marie f. Petersen (død 1968): gift 3/8 1933 m. Gudrun R., f. 17/8 1905 i Trørød, datter af murermester Schmidt (død 1910) og hustru Kristine f. Hansen (død 1929). Cand. polit. 1925; sekretær i landsoverskatterådet 1925; sekretær i hovedrevisoraterne (fra 1958: revisionsdeparte-menterne) 1929, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1946-67.

Adresse: Kongev. 73 B, 2800 Lyngby.

RASMUSSEN Ulf billedhugger; f. 13/1 1913 i Hellerup; søn af kommunelærer Peder Andreas Rasmussen (død 1941) og hustru Larsigne Katrine f. Larsen (død 1957); gift 11/11 1944 m. Selma Merete R., datter af maleren Karl Schou (død 1938) og hustru, malerinden Ingeborg Schou (død 1944). Realeks. 1929; ved landbruget 1929-34; derefter i malerlære og på Teknisk skole; udstillet på Kunstnernes efterårsudstilling 1937-40; som gæst på Kammeraternes udstilling 1941; medl. af Grønningen 1948, af Corner 1966. Medl. af statens kunstfonds indkøbsudvalg 1967. Tildelt Eckersberg-medaljen 1946, Kai Nielsens mindelegat 1947, Astrid Noack legatet 1961, Anckerske legat 1962, Jeanne og Henri Nathansens kunstnerlegat 1967. Har bl. a. udført: Møllepigen, hoved i jerngranit (Esbjerg kunstforening); Kvindetorso i granit og Ung Mand, hoved i kalksten (begge på statens museum for kunst); Frihedsmonument i Skive; Kvindetorso i bronce (Århus museum); mosaikarbejde på idrætshøjskolen i Sønderborg; Hanebrønd, granit (GI. Hellerup gymn.); keramisk udsmykning i Tåsinge bibliotek. Adresse: Marbæk, 3600 Frederikssund.

RASMUSSEN Vagn byretsdommer; f. 27/5 1931 i Kbh; søn af glarmester H A Rasmussen og hustru Gudrun f. Christensen; gift 26/3 1955 m. Aase R, f. 1/8 1932 i Århus, datter af togfører A V Holst (død 1961) og hustru Christiane f. Rasmussen (død 1937).

Student (Vestre borgerdydskole) 1949; cand. jur. 1955; ansat i justitsministeriet 1956, sekretær 1958, fuldmægtig 1964; dommerfuldm. i Slagelse 1958-60; kst. dommer i Kbhs byret 1969, dommer 1970. Till. advokatfuldm. 1958; sekretær i fredningsnævnet for Sorø amt 1958-60; sekretær hos statsadvokaterne for Kbh 1960-64, medhjælper hos samme 1963-66; dommerfuldm. ved kriminalretten i Ballerup 1967-69. Adresse: Søndertoften 224,2630 Tåstrup.

RASMUSSEN Werner direktør; f. 7/10 1916 på Frdbg.; søn af kunsthandler Vald. Rasmussen (død 1948) og hustru Hulda f. Jacobsen (død 1946); gift 10/5 1941 m. Kirsten Vedel R.,f.5/10 1920 i Kbh, datter af bogtrykker Aage Petersen (død 1963) og hustru Ingeborg f. Sørensen (død 1959).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1934; cand. polyt. 1939; cand. polit. 1947; undervisningsassist. ved Danmarks tekniske højskole 1939-47; ekspeditionssekr. i prisdirektoratet 1947-50; sekretær for det teknisk-videnskabelige forskningsråd 1947-48; deltog i undersøgelsen af Det Danske Luftfartselskabs organisation og økonomi for statens forvaltningsnævn 1949; kontorchef og daglig leder af sekretariatet for de to u. handelsministeriet oprettede produktivitetsudvalg 1949-57; direktør for tilsynet med den tekniske undervisning 1957-65. Formand for skolerådet for de tekniske skoler 1957-65, for tilsynsrådet for teknika 1958-62, for tilsynsrådet for de teknologiske institutter 1958-61. Tilforordnet 1965, næstformand 1968 i planlægningsrådet for de højere uddannelser; uddannelseskonsulent for arbejdsministeriet og formand for udvalget for efteruddannelse af faglærte m. v. 1965; formand for lærerkraftudvalget u. Erhvervenes efteruddannelsesråd for elektronisk databehandling 1967.

Delegeret ved OEEC's produktivitetsinstitut 1951-57, viceformand i institutets bestyrelse 1955-57; konsulent i uddannelsesspørgsmål i Irland 1963-65, Libanon 1963 og Tunesien 1964; medvirket i ledelsen af udenrigsmin.s seminar for lande i Afrika og Mellemøsten om tilrettelæggelse af faglige uddannelser 1965; medl. af teknologisk særudvalg u. udenrigsmin.s styrelse for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1966; konsulent for Europarådet og OECD. Har skrevet: Beretning om Frederiksværkundersøgelsen ved Werner Rasmussen og Jakob Kr. Lomholt; rapporten »Permanent Education, Denmark« for Europarådet, 1968; De tekniske skolers historie (Skolehistorisk Årbog, 1969). Artikler om uddannelsesspørgsmål. Ansv. redaktør for tidsskriftet Produktivitets-Nyt 1953-56. Adresse: Camilla Nielsens V. 5,2000 Kbh F. Sommerbolig: Røntoftevcj,4500 Nykøbing Sjæll.

RASMUSSEN Viggo J direktør, R'.p.p.; f. 20/1 1915 i Aalborg; søn af barbermester C A Rasmussen (død 1938) og hustru Antonie f. Andersen (død 1957); gift 5/3 1939 m. Lydia R., f. Hansen.

Realeks.; i handelslære 1931; diplomprøve i forretningsorga-nisation og driftsøkonomi fra Den handelsvidensk. Læreanst. 1944; elev i Det danske Luftfartselskab 1932, assistent 1934; volontør i Imperial Airways, Ltd. London 1937; Den danske Købmandsskole i London 1937; overassist. i Det danske Luftfartselskab 1938, sekretær 1942, trafikinsp. 1945, underdir. 1947; direktør i Scandinavian Airlines System 1950-62; tili, direktør for Sas-Invest A/S 1955-62; direktør i A/S De forenede Bryggerier 1962, adm. direktør 1962-71, derefter medl. af selskabets bestyrelse og kommitteret. Viceformand i International Air Transport Association 1954-57; formand for bestyrelsen for A/S Grønlandsfly 1960-62; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke fra 1956; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1961; viceformand i Bryggeriforeningen 1962-71; medl. af bestyrelsen for Tuborgfondet; medl. af repræsentantskabet for Privatbanken A/S 1964, af Industrirådet 1965-73 og dettes bestyrelse 1971 -72; medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsselskaber.

Tildelt Kgl. Dansk Aeroklubs ærespokal for 1955. Udenl. ordner: It.F.3.; S.V.3. Adresse: Lundegårdsv. 23,2900 Hellerup.

RASMUSSEN William S fh. afdelingschef, K.; f. 16/5 1899 i Kbh; søn af viktualiehandler Jørgen Rasmussen (død 1940) og hustru Christiane f. Schultz (død 1943); gift 14/11 1923 m. Anna R., f. 4/6 1901 i Rinkenæs, datter af sognepræst N J Jensen (død 1906) og hustru Anna f. Meinhardt (død 1934). Student (Efterslægtselskabets skole) 1918; ansat i Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1919, afdelingschef 1955. Økonomisenior i Studenterforeningen 1924-25 og 1932-33; medl. af bestyrelsen for Studenterforeningens Seniorklub 1933-70; deltaget i det sønderjyske arbejde fra 1915; efor for Arveprins Knuds kollegium 1953-72; formand for Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond fra 1955 og for Arveprins Knuds Fond; medredaktør af Danmarks kommunale Styre 1954-55. Adresse: Gyldenløvesg. 10,1369 Kbh K. Sommerbolig: Øresunds Allé 32,2791 Dragør.

RASMUSSEN Aage direktør, K.DM.p.p.; f. 18/5 1889 i Århus; søn af købmand Jørgen Rasmussen (død 1936) og hustru Abelone Marie f. Mikkelsen (død 1940); ugift.

Student (Århus katedralskole) 1908; cand. mag. 1916; lærer ved Købmandsskolen 1916; vicedir. for Købmandsskolen, Niels Brocks handelsskole og Den danske Købmandsskole i London 1934, direktør 1938-59. Formand for Kbhs Handelsstands Klub af 1841, 1951-61; præsident for Kbhs Rotary Klub 1957-58 og for Alliance Française 1951-53; guvernør for Rotary International distrikt 147, 1960-62, counselor distr. 145-146-147, 1962-63; medl. af bestyrelsen for de Puggaardske Legater; æresmedlem af Kbhs Rotary Klub, Købmandsskolens Elev-Samfund samt Foreningen Niels Brock; modtaget Grosserer Holger Petersens Legat 1956,

Udenl. ordner: F.Æ.L.4.; Li.Vau.5.

Adresse: Puggaardsg. 4,1573 Kbh V.

RASMUSSEN Aage direktør, cand. jur.; f. 3/10 1909 i Kbh; søn af røgeriejer Christian Rasmussen (død 1957) og hustru Ellen f. Nielsen; gift 17/11 1956 m. Elva R., f. 18/7 i Stubbekøbing, datter af fabrikant Anton Neesgaard (død 1963) og hustru Henriette f. Krohn.

Student (Johannesskolen) 1928; cand. jur. 1941; ansat i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring G/S 1928, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1945, kontorchef 1950, direktionssekr. 1952, underdir. 1954, direktør 1956, fra 1972 direktør i AU/MLU Forsikring G/S og i AU/MLU Liv G/S. Medl. af revisionen ved kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom 1946-51. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen 1959-63 og for Forsikringshøjskolen samt af bedømmelsesudvalget for Assurandørernes Fælles-Kartotek. Kommitteret i Ejendomsakts. af 10/8 1961. Har skrevet afhandlinger til forsikringskongresser i Finland 1955, Sverige 1958 og Island 1961. Adresse: Rosenstandsv. 17 B, 2920 Charlottenlund.

RASMUSSEN Aage snedkermester; f. 4/1 1911 i Kbh; søn af snedkermester Rudolf Rasmussen (død 1944, se Blå Bog 1943) og hustru Elna f. Kleis; gift 20/3 1938 m. Marie Louise R., f. 8/1 1911 i Montreal, Canada, datter af ingeniør P E Dornonville de la Cour (død 1960) og hustru Maud Wilfrida f. Stevens (død 1962).

Efter endt snedkeruddannelse ansat 1935 i Rud. Rasmussen's Snedkerier, medindehaver fra 1944.

Modtaget Håndværksrådets hæderstegn i guld.

Adresse: Dronningholmsv. 7,2840 Holte.

RASMUSSEN Aage Kann civilingeniør, se Kann Rasmussen Aage.

RASS1NG Jørgen professor, dr. phil. & lie. pharm.; f. 11/3 1938 i Rønne; søn af skoledirektør Svend Åge Eiler Rassing og hustru Edith f. Kolthoff Nielsen; gift 14/7 1962 m. lektor, cand. pharm. Margrethe R., f. 23/12 1938 i Rønne, datter af fh. gårdejer Andreas Peter Sonne Almegaard og hustru Anna Marie f. Rømer.

Student (Rønne) 1957; discipel på St. Torvs apotek i Rønne 1957-59; cand. pharm. 1962; kandidatstipendiat ved Danmarks farmaceutiske nøjskole, kern. lab. Å 1962-65; lie. pharm. 1965; amanuensis i kemi ved Kbhs universitet, kern. lab. III 1965-69; forskningsstipendiat ved University of Maryland, USA marts-aug. 1967; lektor i kemiske undervisningsforsøg, Kbhs universitet, kern. lab. III 1969-72; dr. phil. (Kbhs univ.) 1971; Leverhulme european fellow, University of Salford, England okt. 1971-febr. 1972; professor i kemi ved Roskilde universitetscenter fra 1972. For en treårig periode fra aug. 1973 gæsteprofessor (på besøgsbasis) ved Department of Chemistry, University of Salford, England. Sekretær i Kemisk Forening 1966-67; medl. af statens naturvidenskabelige forskningsråd fra 1973; medl. af The Chemical Society, England.

Har skrevet: Kinetik og Reaktionsmekanismer for Decarbo-xyleringen af p-Aminosalicylsyre i vandig opløsning (licentia-tafhandl., 1965); Hydrogenbindingskinetik og Relaksations-spektrometri (disp., 1971) samt en række videnskabelige artikler i diverse internat., vidensk. tidsskrifter. Medl. af redaktionskomiteen for tidsskriftet Advances of Molecular Relaxation Processes. Adresse: Hjortespringparken 58.2730 Herlev.

RASTEN Adolph redaktør; f. 21/7 1913 i Kbh; søn af skrædder Salomon Rasten (død 1939) og hustru Elka f. Elkanowitz (død 1972); gift 5/5 1937 m. Else R., f. 5/9 i Roskilde, datter af skotøjshandler Niels Andersen (død 1938) og hustru Thyra f. Wilhelmsen (død 1952). Journalistuddannelse ved Roskilde Dagblad 1931-34; medarbejder ved Holbæk Amtstidende 1935-43; medarbejder ved Dansk Pressetjeneste i Stockholm 1943-44; korrespondent for Nordisk Pressetjeneste i Helsingfors 1944-45; udlandskorre-spondent i Stockholm ved forsk, blade 1945; korrespondent for Politiken i Stockholm 1947-49; i Bonn 1949-59, forsk, blade 1959-61; udenrigspolitisk medarbejder ved Danmarks radio 1961-67, ved Ekstra Bladet fra 1967. ved Danmarks radio fra 1973. Reportage- og studierejser i Øst- og Vesteuropa, Israel og USA.

Har skrevet: Finlands Mørketid (1945); Et nyt Tyskland (1959); Kanslerdemokratiet i Bonn (1960); Vesttyskland efter Krigen (1962); Grækenland og Enhedsidéen (1965); Tyskland - hvad nu (1967); Kongen og den græske tragedie (1967); Fællesmarkedet - et politisk magtspil (1971); Tyskland i Europa (1972). Oversættelser af udenrigspolitisk litteratur, udenrigspolitisk bidragyder til forsk, tidsskrifter. Adresse: Svanemøllev. 52 A, 2100 Kbh Ø

RASTRUP J A C fh. stadsingeniør, direktør, R.; f. 1/2 1891 i Kongens Lyngby; søn af proprietær R Rasmussen (død 1937) og hustru Kirstine f. Jørgensen (død 1939); gift 1. gang (1916) m. Alice R., f. de Chabert; 2. gang 24/6 1942 m. Else R., f. 25/8 1898 i Nørresundby, datter af fabrikant C Stenbo (død 1933) og hustru Maria f. Strauss (død 1964).

Cand. polyt. (bygningsing.) 1913; ingeniør ved de danske statsbaner s.a.; ingeniør ved baneanlæg på Bornholm 1914-15 og ved G A Hagemanns plantager og fabrikker på Skt. Croix 1916-17: kommuneing. og bygningsinsp. for Lyngby-Tårbæk kommune 1917-61, stadsing. 1951-61; tili, direktør for Lyngby-Nærum Banen 1919-61, banetekn. tilsynsførende ved samme 1961.

Tekn. sagkyndig for overlandvæsenskommissioner og for landvæsenskommissioner fra 1938; sekretær for Fuursø-Møl-lestrøm l/S 1960-70; censor ved polyteknisk læreanstalt 1949-67. Medl. af bygningskommissionen 1917-61; medl. af bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 1932-63 (formand 1940-63), for Lyngby Bank fra 1932 og fra 1935 af Privatbankens delegation, for Teknisk skole i Lyngby 1933-62 (formand 1936-54), for Dansk Ingeniørforenings hygiejnetekniske sektion 1937-42, for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe 1941-48 (formand 1942-48), for Stads- og Havneingeniørforeningen 1941-53 (formand 1947-53), af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1942-48 og 1953-56 samt for Dansk Byplanlaboratorium 1942-56 (næstformand) og af dettes egnsplanudvalg; medl. af bestyrelsen for Geoteknisk Institut (ATV) 1943-57 (formand 1947-50) og af styrelsen for betonvarekontrollen 1948-68 (formand 1965-68); medl. af Dansk Ingeniørforenings permanente spildevandskomité 1944-67 (formand 1944-56); medl. af Kbhs trafikkommission 1948-54, af statens veiregeludvalg 1948-66, af vejlovsudvalget af 1951 1956-66, af bestyrelsen for Nordisk Vejteknisk Forbund 1948-53 (næstformand 1951-53), af Kbhsegnens byudviklingsudvalg 1949-57, af Dansk Arbejde's Kbhs udvalg 1949, af landbrugsministeriets vandløbslovudvalg 1949-53, af statens vandløbsråd 1954-69 og af tilsynsrådet for statens vejlaboratorium 1950-68; formand for Dansk Ingeniørforenings trafiklinieudvalg 1948-54; medl. af The executive board of International Water Supply Association 1952-58 og formand for sammes danske nationalkomité 1952-63; medl. af udvalget til udarbejdelse af en generalplan for Kbhsegnens spildevandsafledning 1952-70; medl. af statens spildevand-skommission af 1957 1962-70.

Æresmedlem af Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 1963.

Har skrevet adsk. tidsskriftartikler vedr. byplanlægning, trafik og spildevandsrensning o.a. kommunaltekniske emner samt skrifter vedr. historisk-topografiske emner. Gæsteforelæsninger ved Danmarks tekniske højskole 1950 og 1952 og ved Norges tekniske højskole 1955. Adresse: Fuglevadsv. 3,2800 Kgs. Lyngby.

RATHJE Børge direktør; f. 12/4 1920 i Kbh; søn af isenkræmmer A F Rathje (død 1952) og hustru Frederikke f. Raagaard (død 1950); gift 16/6 1951 m. Inga R., f. 23/6 1920 i Kbh, datter af konditor Wilhelm Sieling (død 1954) og hustru Anna f. Pedersen (død 1965).

Realeks. (Østersøgades gymn.) 1936; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni 1936; udsendt til Bangkok filialen 1945, Shipping Manager smstds 1956; tjeneste ved hovedkontoret 1962, prokurist i skibsafdelingen 1963; direktør for Scandinavian Joint Shipping Service I/S (Sean-service) 1969, forScanDutch I/S 1972. Adresse: Ordrupv. 41B, 2920 Charlottenlund.

RAUNKJÆR Palle forlagsdirektør, magister; f. 4/1 1886 i Strellev ved Varde; søn af gårdejer Jørgen Raunkjær (død 1917) og hustru Sine f. Pallesen (død 1899); gift 3/11 1916 m. Adda R., f. 21/2 1891 i Kbh, datter af professor Harald Goldschmidt (død 1923, se Blå Bog 1923) og hustru Mary f. Bendix.

Student (Ribe) 1908; studieophold i Uppsala og Lund 1913; mag. art. 1915; leder af A/S J H Schultz Forlag 1925-38; redaktør af Salmonsens Leksikon 1926-30 og af Den lille Salmonsen 1936-40; direktør for Det danske Forlag 1941-53; formand i bestyrelsen og direktør for Palle Raunkjærs Forlag A/S fra 1954; redaktør af Raunkjærs Konversations Leksikon fra 1947.

Har s. m. professor Hans Brix udg. Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs manuskriptudgave af Emil Aarestrups Samlede Skrifter (1922-25). Har redigeret: Danmark, landet, folket og samfundet, bd. VII i boggaven til det svenske folk, 1951; var initiativtageren til boggaven og planlagde denne s. m. dr. phil. Lis Jacobsen. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Fredensv. 18,2920 Charlottenlund.

RAVN H H professor, civilingeniør, R1.; f. 16/3 1905 i Kbh; søn af museumsinspektør, docent J P J Ravn (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Anna Jørginef. Jørgensen (død 1945); gift 1/11 1946 m. Gerda Elisabeth R., f. 6/6 1912, datter af prokurist Alfred Kilde (død 1924) og hustru Elisabeth f. Hansen (død 1953).

Student 1923; filosofikum 1924; cand. polyt. 1928; ingeniør hos statsingeniøren i Horsens 1929-35; rådg. ingeniør i Horsens 1935-38; lærer ved Horsens bygningsteknikum 1931-38; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1938-46, amanuensis 1946-49, professor i vej- og jernbanebygning samt byplanlægning 1 949-71 ; mange studierejser til udlandet. Lærer ved hærens officersskoles specialklasse (nu forsvarsakademiet) 1940-66; medl. af eksamenskommissionen for de tekniske skoler 1942-60; ledende ingeniør ved dansk (nu statens) vejlaboratorium u. vejdirektoratet 1949-73; redaktør af Dansk Vejtidsskrift fra 1950; censor ved landbohøjskolen 1954-70 og ved Danmarks ingeniørakademi 1961 ; formand for Vej- og byplanforeningen 1958-66; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962; medl. (eller formand) af mange faglige udvalg o. 1.

Har skrevet artikler til tidsskrifter og leksika. Adresse: Buddingev.28 A.2800 Lyngby.

RAVN Jørgen overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 19/10 1903 i Kbh; søn af fyrdirektør H V Ravn (død 1931, se Blå Bog 1930) og hustru Fernanda f. Blom (død 1962); gift 1. gang m. Ellen R., f. 1/10, død 1966, datter af tømrermester I N Kaas og hustru f. Andersen; 2. gang 1967 m. lægesekretær Asta Ellermann, datter af skræddermester Carl Nielsen og hustru f. Pedersen. Student (Østersøgades gymn.) 1922; med. eks. 1929; hospitalsuddannelse 1929-38; specialistanerk. i psykiatri 1936 og neurologi 1942; afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Nykøbing S. 1938-50 og 1951-52; 1. reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afd. 1950-51; dr. med. 1950; overlæge ved statshospitalet i Middelfart 1952-70; konsulent i medicinfirmaet Lundbeck & Co. 1971. Gæsteforelæsning i Wien 1959, Prag 1962 og Denver 1970; gæsteprofessor i psykiatri ved universitetet i Bergen i 1973. Sekretær i Nordisk psykiatrisk Forening 1938-46, hovedredaktør af Nordisk psykiatrisk tidsskrift 1946-71; medl. af nordisk psykiatrisk samarbejdsudvalg 1964-71; medl. af arbejdsudvalget for et nervesanatorium i Nordsjælland 1944-50; medl. af bestyrelsen for Danske Psykiateres Organisation 1947-51 ; næstformand i bestyrelsen for Foreningen af overordnede Tjenestemænd ved Statens Sindssygehospitaler 1953-58; formand for bestyrelsen for Foreningen af tjenestemandsansatte Læger ved Statens Sindssygehospitaler 1954-60; medl. af bestyrelsen for Foreningen Broen 1956-59. Sekretær for Skandinavisk Selskab for Psykofarmakologi 1960-71 ; medl. af Collegium internationale neuro-psychophar-macologicum 1962; censor i farmakologi ved lægevidensk. embedseks. Århus universitet 1953-63 og i psykiatri 1960-62, formand for censorerne 1958-63; æresmedlem af Svenska psykiatriska foreningen 1963, af Psykiaterforeningen i Finland 1966, af Skandinavisk Selskab for Psykofarmakologi 1972 og af Selma Lagerlöfselskabet i Japan 1957; medl. af styret for Selma Lagerlöf-selskabet i Sverige 1957-72; præsident for Middelfart Rotaryklub 1958-59; medl. af styret for foreningen Norden, Middelfart afd. 1961-71.

Har skrevet: Om visse fejlkilder ved hæmatologiske undersøgelser af skizofrene (disp. 1950): Menneskekenderen Selma Lagerlöf (1958); medarbejder ved Discoveries in Biologicai Psychiatry (Philadelphia, 1970); vidensk. afhandlinger om farmakologiske, psykiatriske og neurologiske emner; desuden en afhandling om Gösta Berlings Saga i psykiatrisk belysning og tidsskriftartikler om Selma Lagerlöf. Modtaget The Taylor Manor pris 1970 og Lundbecks psykofarmakologiske Fonds pris 1971. Udenl. ordner: Fi.B.H.; Fi.M.M.3. Adresse: Ullerupdalv, 143,7000 Fredericia.

RAVN K.E direktør; f. 7/4 1935; søn af lagermedhjælper Karl Ravn og hustru Helga f. Sørensen; gift 16/8 1958 m. journalist Birgit Elizabeth R., f. 3/2 1935 i Kbh, datter af civilingeniør Å Lønberg-Holm (død 1967) og hustru Anna f. Lauritzen (død 1973).

Student (Th. Langs gymn., Silkeborg) 1954; HA, Handelshøjskolen i Kbh 1958; studieophold, Univeristy of Wisconsin, Madison, USA 1958-59. Direktør for Kirk Hæle Bar Service A/S i Danmark og Norge 1964-66; marketingchef for Astra-Kistner, Gøteborg 1966-68; marketingchef for Skælskør Frugtplantage A/S, Skælskør 1968-70; direktør for Mejeriselskabet Danmark, Vejle fra 1970. Direktør for Høng A/S med tilsluttede selskaber fra 1970; medl. af bestyrelsen for DOFO, Haderslev fra 1970.tSamden, Åbenrå fra 1971, Landmejeriernes Konsumselskab, Århus fra 1971, Dansk Mejerikonsum, Århus 1971-73 og A/S Buko, Vordingborg fra 1973. Adresse: Stenrosev. 34,8330 Beder.

RAVN Niels fh. folketingsmand, dyrlæge, gårdejer, R.; f. 19/7 1910 i Børkop; søn af gårdejer Søren Nielsen Ravn (død 1943) og hustru Kirstine f. Basse (død 1959); gift 9/8 1939 m. Ester R., f. 9/8 1917 i Horsted, datter af gårdejer Peter Elias Jensen (død 1957) og hustru Marie f. Hvid (død 1965). Veterinæreks. 1940; prakt. dyrlæge i Fredericia 1940-46; insemineringsdyrlæge ved Fredericiaegnens Kvægavlsforening 1946-58. Ejer af gården Thuesensminde i Stoustrup ved Fredericia 1946-60, af gården Hørupvang ved Jelling fra 1960. Folketingskand. for Det konservative folkeparti i Fredericiakredsen 1957, indtrådt i folketinget som suppleant dec. s. å., derefter valgt i Kolding-kredsen 1960-73. Medl. af statens jordlovsudvalg fra 1958; formand for jordfordelingskommis-sionen for Ribe og Ringkøbing amter fra 1970, for jordbrugskommissionerne i Vejle og Ribe amter fra 1970; medl. af boligmin.s Koldinghusudvalg, justitsmin.s færdselssikkerhedskommission, landbokommissionen af 1960, finansudvalget 1968-73. Adresse: Hørupvang, 7300 Jelling.

RAVNHOLT Henning direktør, R.; f. 14/9 1912 i Holstebro; søn af apoteker Aksel Ravnholt (død 1940) og hustru Anna Katrine f. Knudsen (død 1959); gift 23/9 1941 m. Gertrude R., f. 15/1 1911 i Kbh, død 1971.

Student (Kolding) 1931; Askov folkehøjskole 1931-32; studieophold i Genève 1932 og 1934, 1935 og 1937 (Institut Universitaire de Hautes Etudes internationales); cand. polit. 1938; sekretær i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers oplysningsudvalg 1938-46; Counsellor i United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Paris 1946-48; fg. fuldmægtig i udenrigsministeriet 1948-50; eksportchef i Peter Jensen A/S, Kbh 1950-54; Manager i Andersen & Bruun (England) Ltd., Slough. England 1954, direktør 1956-70; direktør i Andersen & Bruun's Fabriker A/S, Kbh 1970-73, Marketing Director 1973. Medl. af bestyrelsen for Andersen & Bruun (England) Ltd., Slough, England 1956, for Andersen & Bruun's Fabriker A/S Kbh 1965-73, for A/S Frdbg. Metalvarefabrik 1970-73, for A/S Metalvarefabriken Tinto og for Andersen & Bruun Machine Company A/S 1972-73.

Fellow of The Chartered Institute of Secretaries, London 1960; dansk repræsentant i the Committee for the Promotion of Scandinavian Studies, Univ. of London, 1968-70. Har skrevet: Den danske Andelsbevægelse (1943, Det danske Selskabs grundbøger); Andelsbevægelsen (1945); De syv grundsætninger (1945); Efterkrigsplaner i Sverige (1945) samt en række grundbøger og vejledninger for studiekredse. Adresse: D-8022 Grünwald-München, Rosskopfstrasse 2A, Tyskland.

RECHENDORFF Henrik redaktør; f. 5/12 1900 i Kbh; søn af teaterdirektør Wilhelm Rechendorff (død 1952) og hustru f. Lund(død 1935);gift 6/12 1971 m. Lykke R.,f. Michaelsen. Student (Sorø) 1920; medarbejder ved Social-Demokraten 1921-40, i Det Berlingske Hus fra 1940, N.Y.Daily News fra 1952, France-Soir fra 1966. Adresse: Frændev. 25,2860 Søborg.

RECHENDORFF Johannes Valdemar gesandt, R'.p.p.; f. 17/7 1896 i Aastrup; søn af sognepræst V E Rechendorff (død 1950) og hustru Sophie f. Andersen (død 1955); ugift. Student (Horsens) 1914; cand. jur. 1920; kst. sekretær i udenrigsministeriet s. å., udnævnt 1923; vicekonsul i San Francisco 1925; atter sekretær i udenrigsministeriet 1928; legationssekr. i Berlin 1930, i Bryssel 1933; fg. fuldmægtig i udenrigsministeriet 1934; vicekonsul i Montreal 1936; •legationssekr. i Washington 1942; chargé d'affaires i Mexico 1944; fg. konsul i San Francisco 1946; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1946-53; medl. af delegationen til FN's plenarforsamlinger 1948 og 1951 i Paris og 1949 og 1952 i New York; chargé d'affaires i Warszawa 1953; legationsråd s. å.; til rådighed for udenrigsministeriet 1960; midlertidig ambassaderåd i Paris og i London s. å.; chargé d'affaires a. i. i Helsingfors 1960; generalkonsul i Johannesburg 1961-66; titel af gesandt fra 1960.

Udenl. ordner: B.K.4.; Gr.Fr.5.; Mex.A.A.5.

Postadresse p. t.: c/o Frk. A Rechendorff, Svinget 18, 2300

Kbh S.

RÉE Eva programredaktør; f. 30/8 1920 i Esbjerg; datter af fiskeriminister, redaktør Knud Rée (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Mary f. Jacobsen; gift 1. gang 27/9 1944 (ægteskabet opløst 1963) m. keramiker Eigil Hinrichsen, f. 16/11 1921 i Fåborg; 2. gang 7/3 1970 m. folketingsmand Holger Viveke, f. 23/8 1910 i Kbh.

Student (Vestjydsk gymn. Tarm); journalist ved Vestkysten, Esbjerg 1942, Berlingske Aftenavis 1944, B.T. 1945; ansat ved Danmarks radio, reportageafd. 1947, programredaktør ved aktualitets- og oplysningsafd. 1961, programredaktør og daglig leder, program 3, musikradioen, 1964. Har produceret reportager og socialt prægede features for radioen samt dokumentarfilmen »Bag de ens facader« for Dansk Kulturfilm (1962). Medl. af folketinget (Venstre) 1966-71.

Adresse: Strandv. 155,3060 Espergærde.

REEH Rasmus landsretssagfører; f. 13/9 1922 i Kbh; søn af maskinkonstruktør Henrik Reeh (død 1958) og hustru Johanne f- Nielsen (død 1968).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1941; ansat i prisdirektoratet 1944-47; cand. jur. 1948; sekretær i indenrigsministeriet s. å.; advokatuddannelse hos højesteretssagf. Bernt Hjejle; lands-retssagf. 1953; fuldmægtig i indenrigsministeriet 1959; ekspeditionssekr. 1965-69; formand for Frdbg. vestre huslejenævn 1964; censor ved Handelshøjskolen i Kbh 1967; selvstændig advokatvirksomhed i Kbh fra 1969. Næstledende senior i Studenterforeningen 1954-55, ledende senior 1967-68; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Juristforbund 1955-68; medl. af bestyrelsen for Ministerialfor-eningen 1955-61, næstformand 1956-61, formand 1962-68; medl. af bestyrelsen for Nordisk administrativt forbunds danske afd. 1964-70; medl. af bestyrelsen for fonden af 19. nov. 1966 og for fonden af 20. nov. 1966 (formål bl. a. at støtte moderne kunst).

Har skrevet tidsskriftafhandlinger om tjenestemandsretlige spørgsmål samt artikler og kronikker bl. a. om den offentlige administration, ophavsret og ornitologi. Adresse: Ny Østergade 5,1101 Kbh K. Sommerbolig: Tibirke Lunde, 3220 Tisvildeleje.

REENBERG Annelise filminstruktør; f. 16/9 1919 i Kbh; datter af skuespiller Holger Reenberg (død 1942, se Blå Bog 1941) og hustru skuespillerinden Magda R. f. Borving Eriksen; gift 10/5 1967 m. direktør, filminstruktør Poul Boas Bang, f. 17/2 1905, død 1967, søn af prokurist Camillo Cavour Bang (død 1949) og hustru Augusta Pouline f. Boas (død 1919). Uddannet som teknisk fotograf: fotografassist. på Saga Studio 1943-46; fotograf på Nordisk Films Kompagni 1946-49; fotograf, instruktør og manuskriptforfatter på Saga Studio fra 1949.

Arbejder. Instruktion af spillefilm bl. a.: Historien om Hjortholm; Fireogtyve Timer; Fra den gamle Købmandsgård; En Ven i Bolignøden (præmieret); Frøken Nitouche (præmieret); Venus fra Vestø; Peters Baby. Instruktion og medforfatter bl. a.: Baronessen fra Benzintanken; Styrmand Karlsen; Bruden fra Dragstrup; Hendes store Aften. Instruktion og manuskript bl. a.: Min Søsters Børn; Min Søsters Børn på Bryllupsrejse; Min Søsters Børn vælter Byen; Min Søsters Børn - når de er værst; Hurra for de blå Husarer. Har endv. fotograferet en række spillefilm bl. a.: Kristinus Bergman (præmieret m. »Bodil«) samt ca. 20 af statens kortfilm. Adresse: Hartmannsv. 9A, 2900 Hellerup.

REENBERG Jørgen skuespiller, R.; f. 8/11 1927 på Frdbg.; søn af skuespiller Holger Reenberg (død 1942, se Blå Bog 1941) og hustru, skuespillerinden Ellen Carstensen Reenberg; gift 1970 m. skuespillerinden Ghita Nørby (se denne).

Student Metropolitanskolen) 1946; på Det kgl. Teaters elevskole s.a.,debut 1947 som Benni i Nattefrost. Hovedroller: Studenten i Spøgelsessonaten; Leander i De Usynlige, i Henrik og Pernille. Maskarade og Hexerie el. Blind Alarm; Horace i Fruentimmerskolen; Meyer i Inden for Murene; Mortimer i Maria Stuart; Orlando i Som man behager; titelrollerne i Hamlet. Aladdin, Misantropen og Den Stundesløse: Jasper Featherways i Familie Album; Jullien i Colombe; Georges i Stævnemødet i Senlis; dobbeltrollen Jupiter-Amfitryon i Amfitryon 38; Admiralen i Pinafore; Macduff i Macbeth; Ebbesen i Elverhøj; Hagbarth i Hagbarth og Signe; Aston i The Caretaker; Baronen i Mirandolina; Adolf i Sparekassen; Brutus i Julius Cæsar; Jason i Medea; Chr. II i Diktatorinden; Gregers Werle i Vildanden; Prinsen i Ta" dig lidt af Amelie; Udråber i Marat; Kardinalen i Lille Alice; Officeren i Et Drømmespil; Kürmann i Biographie; Dr. Stockmann i En Folkefjende; Lasca i Leonardos sidste Nadver; Eraste i Den Vægelsindede; Prospero i Stormen; Orlofsky i Flagermusen; i filmene: Vi vil ha' et Barn; Fodboldpræsten; I Gabestokken; Krudt og Klunker; Seksdagesløbet; Tine; endv. medvirket i radio og TV: bl. a. Blinde Jonas i Midsommerdrøm i Fattighuset: Dr. Falke i Flagermusen; Greven i Ardéle; Gåjef i Kirsebærhaven; Pratassov i Solens Børn; Deeley i Old Times; Henrik IV. Tildelt Poul Reumerts ærcslegat 1959, Bodil Ipsens æreslegat 1965, Clara Pontoppidans æreslegat 1968. Teaterpokalen 1972m.fl. Adresse: Trørødvænget 2, Trørød, 2950 Vedbæk.

REFN Helge teatermaler; f. 5/11 1908 i Kbh, søn af amtsvejinspektør, cand. polyt. Hans Emil Refn (død 1939) og hustru Ella f. Lund (død 1959); gift 28/7 1935 m. Ingegerd R., f. 3/6 1910 i Ljungby, Sverige, datter af häradshövding Nils Munck af Rosenschöld og hustru Elisabeth f. grevinde Frölich. Student (Sorø) 1927; ansat i Danish Bacon Co., London i et år; studieophold i Frankrig i fire år; uddannelse på malerskoler i London og Paris (Fernand Léger); medarbejder hos Louis Jouvet på Théâtre Pigalle, Paris i to år; udstillede på Efterårsudstillingen 1935 model til reformeret teater; tildelt Diplome d'honneur for samme på Verdensudstillingen i Paris 1947; udført vægmaleri på Koloniudstillingen i Paris 1930; tildelt Michaelsens Tegnerlegat 1938 og Eckersbergmedaljen i 1951; indbudt gæst på Efterårsudstillingens dekorative afd. 1941 ; deltog i den danske kunstudstilling i Oslo 1946; gæst på Grønningen 1948, 1950 og 1951, medl. fra 1953; udstillet som gæst i Kunstforeningen 1955; retrospektiv udstilling i Kunstindustrimuseet 1972; studierejse (Ny Carlsberg Fondet) til Italien og Frankrig 1950, Grækenland 1961. Arbejder: dekorationer og kostumer til bl. a. Théâtre Pigalle: Jules Romains' Donogoo og Giraudoux's Judith: Det kgl. Teater: Vor Ære og Vor Magt, Don Ranudo, Cæsar og Cleopatra, Dage paa en Sky, Tartuffe, Macbeth, Omstigning til Paradis, Colombe, Becket, Teenagerlove, Misantropen, Dona Rosita, Marat, Lille Alice, Don Juan, Til Damaskus, Forbi, Kærlighed uden Strømper, Drot og Marsk, Tryllefløjten, Ariadne på Naxos, balletterne Lunefulde Lucinda m. fl.; Det ny Teater: Farinelli, Clérambard, Lucretia, Englen på Torvet, Maagen, Rytteren, Bal i den borgerlige, Nora m. fl.; Riddersalen: Frk. Julie, Livet er jo dejligt. Flyvende Sommer m. fl.; Frdbg. Teater: Vetsera blomstrer ikke for enhver m. fl. Allé-Scenen: Antigone m. fl.; F'olketeatret: Amphitrion 38 m. fl.; dekorationer bl. a. Svenska Riksteatcrn og til Nationalteatret i Oslo (Stor Staahej for ingenting, Dage på en Sky, Romeo og Julie), Svenska Teatern i Helsingfors (Othello og Teenagerlove), Kungl. Teatern i Stockholm (operaen Don Carlos og Drottningen av Golconda, Manon. Hus med dubbel Ingång), Dramaten (Kasimir & Karoline), Malmö Stadsteater (Stormen, Richard III, Svejk i 2. Verdenskrig), Uppsala Stadsteater, Brända Tomten, Spöksonaten, Kart Besvar Forgaves m. fl.; dekorativ udsmykning af Aalborghallen samt Harlekin fortæppe til hallens scene (1952-53); teaterfortæppe til Vesterbros ungdomsgård (1960); mosaikarbejde til Bagsværd skole og vægmaleri i Nykøbing F. katedralskole 1959; separatudstilling i Kunstindustrimuseet 1972; to plakater til Kungl. Operan Stockholms 200 års jubilæum; har endv. litograferet plakater og tegnet bogomslag. Adresse: Hundesøv. 2 C, 2820 Gentofte. Sommerbolig: Bolmen, Smaaland, Sverige.

REFN Torben rektor; f. 5/6 1913 i Kbh; søn af amtsvejinspektør, cand. polyt. Hans Emil Refn (død 1939) og hustru Ella f. Lund (død 1959); gift 7/11 1942 m. Kirsten R.. f. 25/2 1923 i Charlottenlund, datler af skovrider Alfred Gram (død 1967) og hustru f. Bay-Schmith.

Student (Sorø) 1931 ; cand. mag. 1938; årsvikar ved Rungsted statsskole 1938, timelærer 1939, adjunkt 1943; lektor ved Thisted gymnasium 1948, ved Christianshavns gymnasium 1953; rektor for Horsens statsskole fra 1966; tili, lærer ved lærerhøjskolens provinskursus i Thy 1948-53, ved hærens officersskole 1953-60, ved ballettens læseskole. Det kgl. Teater, 1955-60, ved N Zahles faglærerkursus 1954-58. Studieophold i Cambridge og London 1934-35, Skotland 1936, London 1947-48 og 1961, USA 1950-51. Medl. af styrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1940-43. Har udg. lærebøger i engelsk. Adresse: Statsskolen, 8700 Horsens.

REFSLUND Kristian professor, civilingeniør, R1.; f. 13/10 1911 i Bovlund i Sønderjylland; søn af afdøde gårdejer Hans Thomsen Refslund.

Cand. polyt. 1939; professor i fluid mekanik ved Danmarks tekniske højskole 1954.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1960 og af forsvarets forskningsråd 1961 : medl. af bestyrelsen for statens teknisk-videnskabelige fond, formand 1967-69; medl. af rumforskningsudvalget. National delegeret i Advisory Group for Aerospace Research & Development (AGARD) NATO fra 1960, medl. af AGARD »Fluid dynamics« panel fra 1957. Adresse: Immortellev. 5,2950 Vedbæk.

REHBEN Ernst cand. mag.; f. 13/12 1914 i Tandslet på Als; søn af Ernst Rehben (død 1953) og hustru Metta f. Petersen; gift 7/5 1949 m. professeur de lettres Hélène Bondon R., f. 13/12 1919. datter af Auguste Bondon (død 1955) og hustru Louise f. Helfer.

Student (Sønderborg) 1933; studieophold i Tours og Paris 1935 (stipendiat for Alliance Française), i Paris 1939-40 (fransk statsstipendiat); skoleembedseks. (tysk, fransk, dansk), Kbh 1942; adjunkt ved Vestjydsk gymnasium 1943-49; Det danske Selskabs udsending i Frankrig 1949-60. Docent ved Institut Universitaire de Technologie de Lyon. Har skrevet artikler i danske og franske blade og tidsskrifter med sociale og kunstneriske emner samt værket: Essor et problèmes de l'agriculture danoise.

Adresse: 36, Avenue Maréchal Foch, Lyon, Frankrig.

REHBERG Poul Brandt professor, dr. phil., dr. med. og dr. med.vet.; f. 29/3 1895 i Middelfart; søn af manufakturhandler Adolf Rehberg (død 1930) og hustru Jakobe f. Brandt (død 1930); gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. Vera B. R., f. Jensen f. 24/10 1898; 2. gang m.Ally Margrethe B. R., f. Madsen, f. 12/2 1913.

Cand. mag. 1921; dr. phil. (Studies on Kidney Function) 1926; assistent ved zoofysiologisk laboratorium 1921; amanuensis smstds 1931; lektor ved Kbhs universitet 1936, professor i dyrefysiologi 1945-65.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for Fysiologi 1937; formand for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi i 1937-38, for Biologisk Selskab 1938-42 og for Studentersamfundet 1945-48, derefter æresmedlem af sidstn.; medl. af Videnskabernes Selskab 1944; formand for den danske komité af International Union Biological Sciences 1947-63; medl. af International Committee on Science and its Social Relations 1947-53, formand for dennes danske sektion 1948-59; medl. af bestyrelsen for Frihedsfonden 1945; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken 1948 og Politikens Forlag A/S 1962; medl. af Executive Committee of World Movement for World Federal Government 1949-53, vicepræsident for World Association of World Federalists 1956, landsformand for organisationens danske afd. Een Verden 1948-54, derefter æresmedlem af sidstn.; præsident for Een Verdens nationale komité 1957; Charter Member Council lnter-National University Foundation 1956; utnevnt medlem af Studentersamfundet i Bergen 1949; »Ben Adam« i Jødisk Ungdomsforening 1950; dr. med. h. c. ved Lunds universitet 1950; dr. med. vet. h. c. ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1958; æresmedlem af Foreningen af gymna-sie- og seminarielærere i biologi og geografi 1964; medl. af forsvarets forskningsråd 1952-60, af kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952-61 samt af dets bestyrelse 1959-61 ; medl. af atomenergikommissionen 1956-70, formand 1962-70, af forretningsudvalget 1956-62; medl. af sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg 1955-63; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1957; Danmarks repræsentant i NATO's videnskabelige komité 1958-61; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Lærere ved de højere Læreanstalter 1953-60; medl. af Carlsbergfondets direktion 1960-71, formand for direktionen 1969-71 ; medl. af og næstformand for bestyrelsen for Carlsberg Bryggerierne og Tuborgs Bryggerier A/S, De forenede Bryggerier A/S 1970-71; medl. af atomoplysningsudvalget 1961 og af universitetsplanlægnings-udvalget 1962-65; formand for forskningsfondet for medfødte sygdomme 1964; medl. af forskningens fællesudvalg 1965-70. Generalkonsul Ernst Carlsens fonds ærespris 1966. Adresse: Grünersv. 19 B, 2840 Holte.

REHLING Erik lektor; f. 12/2 1890 i Kbh; søn af læge Johan Rehling (død 1938) og hustru Neeltje f. Fich (død 1952); gift 21/12 1951 m. Else R., f. 10/9 1912 i Kbh, datter af viceskoleinspektør V Herlev.

Student (Metropolitanskolen) 1908; cand. mag. 1915; lærer ved Østre borgerdydskole 1916, adjunkt 1920, lektor 1932-55; tili, lærer ved Danmarks lærerhø jskole 1929-64. Litterære arbejder: Det danske Sprog; Svenske Forfattere i

Udvalg; Svensk Ordliste; Modersmaalet 1-1 i; Skriftlig Form.

Adresse: Hasselv. 49,2830 Virum.

REIBEL B F tandlæge; f. 3/2 1924 i Kbh; søn af frugthandler Hans Nielsen (død 1968) og hustru Christiane f. Frederiksen; gift 15/10 1949 m. Jytte R., f. 11/2 1921 i Kbh, datter af frisørmester Bernhard Nielsen (død 1972) og hustru Ingeborg f. Hartoft (død 1965).

Student (Akademisk kursus) 1944; tandlægeeks. (Kbhs tandlægehøjsk.) 1948; assistent på Kbhs tandlægehøjskole 1948-50; privat praksis i Helsinge fra 1950. Medl. af bestyrelsen for Sjællands Tandlægeforening 1958-64; næstformand 1962-64; formand for Dansk Tandlægeforenings kursusnævn 1963-73; formand for Dansk Tandlægeforening fra 1972.

Adresse: Landagerv. 20,3200 Helsinge.

REICH Ebbe Kløvedal forfatter, redaktør, se Kløvedal Reich Ebbe.

REICHHARDT Poul skuespiller, R1.; f. 2/2 1913 i Ganløse, søn af kreaturkommissær Carl Reichhardt (død 1963) og hustru Marie f. Larsen; gift m. skuespillerinde Charlotte Ernst, f. i Kbh, død 1973, datter af kommandørkaptajn Robert Motzfeldt Ernst (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Arendse f. Lehn Schiøler.

Skuespiller ved Nørrebros Teater 1931; gæstespil som Biff i En Sælgers Død på Det kgl. Teater 1950, engageret ved teatret fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund fra 1944 og for A/S ABC-Grammofon 1954-56.

Hovedroller på Det kgl. Teater: Henrik i Det lykkelige Skibbrud; Leander i Maskerade; Kong Claudius i Hamlet: Narren i Hellig Trekongersaften og i Som man behager; Rendegarn i En Skærsommernatsdrøm; Kristoffer iThermo-pylæ; Papageno i Tryllefløjten; Meyer i Indenfor Murene: Arkitekten i Tolv vrede Mænd; Archie Rice i Tribunehelten: på Det danske teater: Betjenten i Prisen; Willy Lohman i En Sælgers Død; endv. optrådt i lystspil og operetter m. m.; har medvirket i en række danske film, bl. a. Storken, Elly Petersen, Otte Akkorder, Far skal giftes, Den usynlige Hær, De røde Enge, Brudstykker af et Mønster, Støt staar den danske Sømand, Café Paradis, Hendes store Aften, En Sømand gaar i Land, Fløjtespilleren, Arvingen, Paa Tro og Love, Taxa K. 1640, Quivitoq, Seksdagesløbet, Verdens rigeste Pige, Tre maa man være, Helle for Helene, Vagabonden, Tro, Haab og Trolddom, samt Huset på Christianshavn og Werner Holgersen (TV).

Tildelt Frederik Schybergs Mindelegat 1958; Teaterpokalen 1960; Läkerols kulturpris 1972. Studenternes æreskunstner 1964.

REIFF Erik keramiker; f. 21/4 1923 i Holbæk; søn af stationsforstander Louis Aa. Reiff (død 1971) og hustru Carla f. Olsen; gift 7/2 1948 m. Tove R., f. 2/7 1924 i Kbh, datter af overretssagfører Knud Jespersen (se denne). Student (Stenhus) 1942; uddannet hos Kahler i Næstved 1946-47, Alf Magnussen i Drøbak, Norge 1948, Sevrés i Paris 1949. Ansat på eksperimenterende afd. hos Bing & Grøndahl 1949-57; eget værksted fra 1957. Sideløbende hermed: lærereks. (Zahles seminarium) 1960; lærer ved Holbæk skolevæsen; 1961 ansat ved Holbæk seminarium (seminarieadjunkt).

Medl. af bestyrelsen for Holbæk museum fra 1971, for Holbæk bibliotek til 1973; medl. af udvalget for kunsthåndværk i statens kunstfond fra 1971, formand for udvalget 1973-74 og dermed i bestyrelsen.

Kunstneriske arbejder: Udsmykninger: Krogårdsskolen i Greve-Kildebrønde, Holbæk seminarium, Tivoli, Andelsbanken i Kalundborg, Ranum statsseminarium, Esbønderup sygehus og Tornved rådhus. Repræsenteret bl. a. på: Kunstindustrimuseet i Kbh og Victoria & Albert Museum i London. Adresse: Buttrupgaard,4420 Regstrup.

REIMANN Mogens auditør.R1., HTS-; f. 12/3 1913 i-Kbh; søn af vekselerer Vald. Reimann (død 1929) og hustru Mathilde f. Jørgensen (død 1937); gift m. Kamma R., f. i Kbh, datter af skibsreder Axel Carl (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Karen f. Skovgaard-Petersen (død 1947). Student (Rungsted) 1930; cand. jur. 1936; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1936-38; sekondløjtn. i livgarden 1939; politifuldm. i Kbhs politi 1940-45; statsadvokatfuldm. 1945-47; kst. auditør i forsvaret 1947, fra 1951 fast auditør med skiftende tjenesteområder, ved hærkommandoen 1963, ved chefen for søværnet siden 1965. Formand for Rungstedsamfundet fra 1965. Adresse: Aurehøjv. 6,2900 Hellerup.

REIMER Aage direktør, landsretssagfører; f. 10/7 1922 i Kbh; søn af direktør Johannes Lange Jørgensen (død 1964) og hustru Birgitte f. Reimer (død 1964); gift 12/7 1947 m. Marie R., f. 23/12 1921 i Hårby, datter af dyrlæge Kristian Rabøl (død 1956) og hustru Anne f. Nybo (død 1970). Student (Odense katedralskole); cand. jur. 1951; sagfører 1954; landsretssagf. 1955; kontorchef i Rigsforeningcn til Gigtens Bekæmpelse 1956, direktør fra 1957. Formand for bestyrelserne for plejehjemmet Ryholtgaard, Oldermand, slagtermester Peter Ryholts Legat og gigtplejehjemmet i Frederikshavn; næstformand for bestyrelserne for Boligudvalget for Bevægelseshæmmede, De Vanføres Boligselskab, Dansk Udlands-Rekreation, Rekreadan, Højdevang sogns plejehjem samt næstformand for bestyrelsen og formand for forretningsudvalget for BVK - Beskyttede Virksomheder, Kbh; medl. af bestyrelserne for De Vanføres Boligselskab, Kbhs kommune, De Vanføres Boligselskab, Ålborg og Boligselskabet Albo, Albertslund kommune; medl. af bestyrelsen for Rekreadan's hotelselskab:o Hotel Callao Salvaje S.A., Tenerife, samt Høskov-kollegiet, Århus; medl. af bestyrelse og forretningsudvalg for Motorudvalget for Invaliderede; medl. af repræsentantskabet for Pensionistrejser; medl. af repræsentantskabet og hovedbestyrelsen for De Samvirkende Invalideorganisationer; medl. af The Standing Committee on Community Agencies of the European League Against Rheumatism. Zoneformand for Lions International 1959-60 og 1969-70. Medl. af Radikal Ungdoms Landsforbunds hovedbestyrelse 1949-52 og sammes forretningsudvalg 1951-52; formand for Radikal Ungdoms internationale udvalg og medl. af bestyrelsen for World Federation of Radical and Liberal Youth 1951-52; medl. af Studentersamfundets bestyrelse og formand for Radikale Studenter 1949-51; formand for Radikal Ungdom, Slagelse 1952-56 og for Slagelse radikale vælgerforening 1954-56. Adresse: Sorgenfrivænget 51,2830 Virum. Sommerbolig: Vejlby Strand, 5467 Røjle.

REIMERS Frithjof apoteker, dr. pharm., R.; f. 17/4 1906 i Århus; søn af apoteker M N Reimers (død 1963, se Blå Bog 1962) og hustru Astrid f. Winge (død 1972); gift 3/1 1929 m. Anne Marie R., f. 14/9 1906 i Rønde, datter af læge O K Albeck (død 1931) og hustru Margrethe f. Christiansen (død 1971). Student (Århus katedralskole) 1924; cand. pharm. 1930; assistent ved Farmaceutisk læreanstalt 1931-33; forstander for farmakopékommissionens laboratorium 1933-53; apoteker på Frdbg., Dalgas Boulevard apotek, fra 1953; studierejser bl. a. til Innsbruck 1938, Prag 1939 og USA 1953; dr. pharm. 1943; redaktør af Dansk Tidsskrift for Farmaci 1939-49; Assistant editor af Analytica Chimica Acta 1953-65. Medl. af bestyrelsen for Danmarks farmaceutiske Selskab 1934-39 og for Selskabet for analytisk Kemi 1942-45 og 1954-57; medl. af farmakopékommissioncn 1945; gencralsekr. for det nordiske farmakopénævri 1948-62, medl. af nævnet 1962-63; member of the Expert Advisory Panel on the International Pharmacopoeia 1958; medl. af bestyrelsen for Georg Brandes Selskabet 1973. Korresp. medl. af Farmaceuti-ska Foreningen i Finland og Norsk Farmaceutisk Selskap. Har skrevet: Æter til Narkose. Undersøgelser over Autoksydation og Stabilisering (disp., 1943); Grænseprøver for Urenheder (1946); Kommentarer til prøverne i Pharmaco-poea Danica 1948 (1952); The Basic Principles for Pharmacopoeial Tests (1956); Vejledning i identitetskontrol i apoteket (1957, 2. udg. 1965); deltaget i udarbejdelsen af farmakopékommissionens publikationer bl. a. Pharmacopoea Danica 1948 og Pharmacopoea Nordica 1963; vidensk. afhandlinger af farmaceutisk-kcmisk indhold i danske og udenl. tidsskrifter.

Tildelt Danmarks farmaceutiske Selskabs guldmed. 1952; hædersgave fra Alfred Benzon Fondet 1954 og fra Alfred Benzons legat 1964. Adresse: Dalsvinget 9,2900 Hellerup.

REIN-JENSEN Hans E politimester, R'., HTP., HTCF.; f. 13/2 1907 i Kbh;søn af kriminalassistent Rein. Jensen(død 1942)og hustru Ingeborg f. Hansen; gift 1. gang 29/1 1934 m. Ragnhild R-J., f. 21/1 1906 i Christiansfeld, død 1954. datter af apoteker Søren Peter Larsen (død 1937) og hustru Hedvig f. Sørensen (død 1954); 2. gang 26/10 1958 m. Gudrun Agnete R-J., f. 27/3 i Kolding, datter af skibsmægler Christian Ch. Neckelmann og hustru Johanne f. Dreyer.

Student (Birkerød) 1925; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Thisted 1932; kriminalbetjent i Sønderborg 1933; politifuldm. i Aabenraa 1934; politikommissær smsjxis 1939; souschef ved ordenspolitikommando Jylland-Fyn, Århus 1943; anholdt af »Gestapo« 1944; i tyske koncentrationslejre 1944-45; medhjælper hos politikommandørerne for Midtjylland og Nordjylland 1945-46; leder af rigspolitiets grænsebevogtning, Tinglev 1946-48; politimester i Sæby 1948, i Haderslev 1956. Medl. af bestyrelsen for Politifuldmægtigforeningen i Danmark 1937-39 og for Politikommissærforeningen i Danmark 1942-45; formand for Aabenraa Boldklub 1937-43; regionspolitileder for region III 1956. Medl. af bestyrelsen for mødrehjælpsinstitutionen i Sønderborg 1970; formand for brandkommissionen i Christiansfeld 1970. Adresse: 6100 Haderslev. Sommerbolig: 6854 Henne Strand.

REINHARD W direktør, Ri.; f. 21/6 1904 i Kbh; søn af direktør L Reinhard (død 1961) og hustru Asta f. Jensen (død 1946); gift 18/9 1927 m. Ingebrog R., f. 20/2 1906 i Dragør, død 1965, datter af slagtermester Herman Steffensen (død 1920) og hustru Mary f. Hansen (død 1946).

Handelsvidensk. diplomprøve fra Handelshøjskolen i Kbh 1938; ansat i firmaet Lund & Rasmussen, Helsingør 1919 og i firmaet Vilh. Christiansen, Kbh fra 1920, fuldmægtig 1929, prokurist 1932, direktør 1942, medindehaver af firmaet 1945, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1951 direktør i og medl. af bestyrelsen for dette til 1971.

Formand for Foreningen af Frugtvinsfabrikanter i Danmark 1942; medl. af bestyrelsen for Vinhandlerforeningen for Danmark 1947-53, af komitéen for det danske studenterhus i Paris og af Industrirådet 1948-73; formand for Foreningen af danske Erhvervsøkonomer 1954-57; medl. af alkoholkommissionen 1952-60, af revisorkommissionen 1953 og af næringslovkommissionen 1954-65; medl. af bestyrelsen for Købmændenes Financierings-Institut 1955-71; medl. af Committee of Experts on the Production and Marketing of Vine Products and Spirits u. Europarådet 1959-68; formand for Laurits Andersens Fond 1961-70 og for bestyrelsen for Instituttet for Købmands-Etablering 1961-73; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962; formand for foreningen Industrikvarteret Avedøre Holme 1964-65; medl. af uddannelsesrådet for handels- og kontorfagene 1965-71; formand for Unionen af større Vinimportører 1969.

Modtaget De samv. Købmandsforeningers hæderstegn i guld 1967.

Adresse: St. Strandstr. 19,1255 Kbh K.

REINSTRUP Elisabeth forstander, R.; f. 9/12 1919 i Fredensborg; datter af politimester Ejnar Vilfred Reinstrup (død 1972, se Blå Bog 1972) og hustru Selma f. Bang (død 1973); gift m. landsretssagfører Erik Skaaning, f. 11/2 1920 i Kolding.

Student (Nørre gymn.) 1938; cand. jur. 1945; sekretær i prisdirektoratet 1945-53; kontorchef i statens husholdningsråd 1953-55; fuldmægtig i monopoltilsynet 1955; forstander for statens husholdningsråd 1960.

Næstformand i Dansk Varedeklarations Nævns forretningsudvalg 1961; formand for Nordisk komité for forbrugerspørgsmål 1962-64 og 1972-74, formand for den danske delegation for komitéen fra 1962; medl. af monopolrådet 1963-72; medl. af bestyrelsen for Byggecentrum; formand for samarbejdsudvalget: Boligtrivsel i Centrum 1968; formand for typehusankenævnet 1969: Adresse: Strandv. 149.2900 Hellerup.

REINTOFT Hanne socialrådgiver; f. 3/3 1934 i Kbh; datter af dyrlæge Asbjørn Erichsen (død 1971) og hustru, børnehavelærerinde Gurli E. f. Krogh Larsen (død 1954); gift (ægteskabet opløst 1972) m. lærer ved Danmarks sociale højskole, socialrådgiver Harald Rasmussen, f. 27/5 1926 i Århus, søn af snedkersvend Emil Rasmussen og hustru Else f. Knudsen.

Student (Sortedam gymn.) 1952; bogholdereks. 1955; social-rådgivereks. (Danmarks sociale højskole) 1957; socialrådgiver i foreningen Ring i Ring 1957-59, i mødrehjælpen, Kbh 1959-61, i direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen 1961-65; fuldmægtig på Danmarks sociale højskole samt forretningsfører i foreningen Sindslidendes Vel 1965-66; deltidsbeskæftiget i Dansk Forsorgsselskab 1959-66; ledende socialrådgiver ved Kbhs amts sygehusvæsen, amtssygehuset i Glostrup, 1966-69; ledende socialrådgiver i Glostrup samt beskæftiget i kriminalforsorgen.

Medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1966-67; medl. af folketinget 1966-71 (fra 1968 løsgænger, fra 1970 repræsenterende Danmarks kommunistiske parti) og igen fra 1973; medl. af Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelse juni-dec. 1967, af hovedbestyrelse og forretningsudvalg i partiet Venstresocialisterne 1967-68, af centralkomiteen i Danmarks kommunistiske parti 1973.

Har udg.: Rosa Luxemburg: Socialreform eller revolution (1969); Kvinden i klassesamfundet (1972); medforfatter til: Hvad med kulturen. Adresse: Aggerupv. 12, Kisserup, 4330 Hvalsø.

REITEL Alfred justitssekretær, R'.; f. 17/10 1904 på Frdbg.; søn af bankbestyrer Jørgen Rasmussen (død 1962) og hustru Olga f. Gothknecht (død 1955); gift 22/6 1940 m. Amalie R., f. 29/11 1910 i Kbh, død 1970, datter af entreprenør Christian Olsen (død 1930) og hustru Amalie f. Friis (død 1939). Ansat på rederi- og handclskontorer 1920-31; translatør i spansk 1933; cand. jur. 1939; ansat i østre landsret 1939-45; sagfører (beskikk. depon.) 1945; sekretær for ankenævnet for sager ang. forræderi m. v. 1945-54; protokolsekr. i højesteret 1945-48: justitssekr. i højesteret 1949; tili, sekretær for Kong Christian den Tiendes Fond 1949, for den særlige klageret 1949, etc.

Medl. af bestyrelsen for Gustaf Packalens Mindefond 1956. Adresse: GI. Kongev. 130,1850 Kbh V.

REITZEL Hans forlagsboghandler; f. 14/12 1918 i Frederiksværk; søn af murermester Johan Reitzel (død 1962) og hustru Karen LOlsen (død 1973): gift 25/12 1952 m. Mette R., f. 22/2 1925 i Hillerød, datter af læge Ole Lindegaard (død 1967) og hustru Ebba f. Friedrichsen.

Realeks. (Frederiksborg statsskole) 1935; udlært i F Hertz' Boghandel, Hillerød 1939; derefter ansættelse i boghandel og på forlag; oprettede Hans Reitzels Forlag 1949; direktør og formand for bestyrelsen for Hans Reitzels Forlag A/S fra 1962. Medl. af repræsentantskabet for Den danske Forlæggerforening 1954-68 og af dennes bestyrelse 1969-73; næstformand og medl. af Boghandlerrådet 1971-73; medl. af bestyrelsen for dagbladet Information 1972 og for dansk PEN klub 1973. Tildelt PH-prisen 1969 og Forening for Forlagsfolks pris 1970. Adresse: Vinkelv. 18,3520 Farum.

REITZEL-NIELSEN Erik amanuensis, cand. jur.; f. 9/4 1908 i Kbh; søn af telegrafbestyrer i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab Viggo Reitzel-Nielsen (død 1929) og hustru Agnete f. Brorson (død 1951 ); gift 22/5 1936 m. Anna Elisabeth R-N., f. 21/10 1910 i Kbh, datter af departementschef P A Holck Colding (død 1926, se Blå Bog 1925) og hustru Alma f. Trolle (død 1966).

Student (Østre borgerdydskole) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Kbh 1932-33; sekretær i socialministeriet 1933-37; landsretssagf. i Kbh 1937-47; tili, kommitteret i statsministeriet 1942-45; forlagskonsulent, kontorchef i Forlaget Nyttebøger A/S og i Dansk Bogforsyning 1948-52; ansat i Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1952, amanuensis smstds 1955.

Formand for Juristforbundet 1933-43; medl. af bestyrelsen for Danske Aandsarbcjderes Forbund 1933, næstformand 1935, formand 1938-41; formand for redaktionskomitéen for tidsskriftet Juristen 1935-43 og for Det juridiske Fællesråd 1936-43; næstledende senior i Studenterforeningen 1936; formand for udvalget ang. internationalt fagligt juristsamarbejde 1939-41; medl. af Fællesudvalget af civilingeniører, jurister og læger 1941-43; medl. af redaktionskomitéen for tidsskriftet Dacia 1962; medl. af bestyrelsen for Johanniterfonden 1964; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1966; æresmedlem og korresp. medl. af forsk, udenl. vidensk. og humanitære selskaber.

Har skrevet: Nævninger og Domsmænd (1932); Dansk juridisk Litteratur I-VII (1937-42); Haandbog i almindelige Retsforhold (1940); Juristforbundets Historie (1943) og afhandlinger i juridiske, personal-, kirke- og litteraturhistoriske fagskrifter; medudg. af Festskrift i Anledning af 200 Aars Dagen for Indførelsen af juridisk Eksamen ved Kbhs Universitet (1936); udg. af og bidragyder til Festskrift til Prof. Vinding Kruse (1940) og festskriftet Med Lov skal Land bygges (1941); udgivet (s. m. Sven Lunn) CEF Weyses Breve I—11 (1964); (s. m. F J Billeskov Jansen og Erik Sønderholm) Kommentar til Kingos Samlede Skrifter (1965 ff.); (s.m. O A Borum) Stig Iuuls Forelæsninger (1970); Breve fra og til Hans Vodskov I-11 (1972); medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og andre værker.

Udenl. ordner: I.Kr.3.;I.M.&L.3.;P.H.G.O.3i.;P.L.l.;Ty.0.2. Adresse: Ehlersv. 12,2900 Hellerup.

RELSTED Richard telefondirektør, civilingeniør, Ri.; f. 13/2 1915 i Dyngby, Bjerager sogn; søn af driftsbestyrer N M Rasmussen (død 1973) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1962); gift 9/7 1939 m. Elly R., f. 23/5 1915 i Egsmark, Dråby sogn, datter af formand Andreas Rasmussen (død 1970) og hustru Signe f. Petersen (død 1952).

Student (Rungsted) 1934; cand. polyt. 1940; deltager i telestudierejse til USA 1950; ansat i Jydsk Telefon-Aktieselskab 1941, afdelingsingeniør 1952, overingeniør 1955, vicedirektør 1958, telefondirektør 1971. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1960; medl. af bestyrelsen for A/S Scanticon; formand for bestyrelsen for Århus teknikum. Adresse: Hørhavev. 82,8270 Højbjerg.

REMKE Otto F departementschef, K'.DM.; f. 5/2 1903 i Kbh; søn af husejer A Remke (død 1944) og hustru Marie Magdalene f. Andersen (død 1937); gift 16/5 1942 m. Esther R. f. Haldrup,f. 14/8 1913, død 1974.

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; cand. jur. 1927; sekretær i finansministeriets hovedrevisorater 1928; fuldmægtig 1935; ekspeditionssekr. 1939; kontorchef s.a.; chef for 1. hovedrevisorat 1946, dirketør 1956, chef for 1. revisionsde-partement 1958-72. Bestall, (depon.) som sagfører 1932 og landsretssagf. 1934.

Næstformand i statsregnskabsrådet 1966-72; medl. af Board of Auditors ved FN 1949-55. Revisor ved Eurochemic. Société Européenne pour le traitement chemique des combustibles irradiés. Mol, Belgien 1961-64 og ved European Free Trade Association, Genève 1965-67.

Medl. af bestyrelsen for Ministerialforeningen 1939-46. Adresse:Serridslevv. 10,2100 KbhØ.

RENDBECK Georg Chr. overretssagfører; f. 31/8 1884 på Vestrupgaard; søn af proprietær N C C Rendbeck (død 1893) og hustru Ane Dorthea f. Nørgaard (død 1948); gift 19/11 1915 m. Karen R„ f. i Kbh, datter af grosserer J M Frigast (død 1936, se Blå Bog 1935) og hustru Oliva Elisabeth f. Schmiegelow (død 1904).

Student 1903; cand. jur. 1909; assistent i ministeriet for offentlige arbejder 1912; overretssagf. i Ålborg 1914-65. Medl. af Hasseris sogneråd 1927-46, formand 1941-46; medl. af den af justitsmin. 1929 nedsatte kommission om ændringer i retsplejelovens regler om sagførervæsenet; formand for bestyrelsen for Aalborg Privatbaner; medl. af bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts.; formand for Selskabet Aalborg Kunstmuseums Venner; medl. af bestyrelsen for A/S Hans Larsen, for A/S Hygæa, for G. F. L. Rejsebureau, af Det danske Udvalg for Göteborg-Frederikshavn linien samt af bestyrelsen for A/S Göteborg-Frederikshavn Linien, Ålborg og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio).

Adresse: Vesterled, Hasseris, 9000 Ålborg. Sommerbolig: Vestruplund, 9493 Saltum.

RENDTORFF Conrad præst, fh. generalsekretær, R.; f. 2/3 1900 på Venø ; søn af provst Th. J C G Rendtorf f (død 1950) og hustru Julie f. Philipsen (død 1952); gift 29/10 1926 m. Ellen Margrethe R., f. 28/5 1901 i Davbjærg, datter af pastor Ernst Christian Wiese (død 1948) og hustru Ellen f. Petersen (død 1953).

Student (Viborg) 1917; cand. theol. 1922; sekretær for Roskilde KFUM 1922-26; ordineret medhjælper ved Roskilde domkirke 1924-26; udsendt af KFUM i forb. m. Det danske Missionsselskab til Indien 1926; sognepræst ved Kingos kirke, Kbh 1935-41; sekretær i Det danske Missionsselskab 1940, generalsekr. smstds 1945-58; resid. kapellan ved Skt. Johannes kirke, Kbh 1958-70.

Kredsforbundsformand for Dansk Missionsselskab, Nørrebro, 1936-41 ; medl. af K F U M's missionskomité 1937-59; formand for Akademisk Missionskreds 1937-43; medl. af verdensbesty-relsen for K F U M 1937-47 og af bestyrelsen for Menighedsforbundet i Kbh 1937-41; fg. formand for landsstyrelsen for Kirkens Korshær 1939-40; medl. af bestyrelsen for Marthabo 1941-59, af Dansk Missionsråd 1940 og af sammes forretningsudvalg 1940-64; medl. af komitéen for Nordisk Missionsflyg 1945-48; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening, 17. kreds 1945-58, derefter for 16. kreds, senere for 4. kreds til 1970; medl. af Det lutherske Verdensforbunds danske komité 1951-65; medl. af Det mellemkirkeligc Råd i Danmark og af dettes repræsentantskab 1952-66; sekretær for Nordisk Missionsråd 1952-58; medl. af International Missionary Council og af dettes ad interim Committee 1952-58; medl. af Commission on World Missions u. Lutheran World Federation 1957-63; formand for bestyrelsen for Det danske Missionsselskab 1958-73; rejse til Arabien og Indien 1949-50, Tanganyika 1951 og 1960, USA (Evanstonmødet) 1954, Arabien, Indien, Honkong, Formosa og Japan 1955-56, til USA (Det lutherske Verdensforbunds møde i Minneapolis) 1957, Arabien og Indien 1964. Har udg.: Et Hjørne af Indien (1935); Blandt Hinduer og Kristne (1936); Læs om Indien (1936); Unge Indere jeg mødte (1937); Missionsarbejdet i Indien under Dansk Missionsselskab (1942); William Carey (1943); Anna Søndberg (1945); Mellem Tempeltaarn og Kirkespir (1951) m. m.; redaktør af Dansk Missionsblad 1941-46 og af Nordisk Missionstidsskrift 1951-62.

Adresse: Bratskovv. 25,2720 Vanløse.

Sommerbolig: Nørbjerghus, Pyramidestien 14, 3220 Tisvildeleje.

RENDTORFF Per forstander; f. 1/12 1930 i Kbh; søn af prokurist C G Rendtorff (død 1952) og hustru Lydia f. Frederiksen; gift 17/10 1962 m. Lis R., f. 2/8 1936 i Roskilde, datter af maskinmester V Brandstrup (død 1970) og hustru Elsef. Hassing.

Udlært i agentur 1950; højere handelseks. (Niels Brock) 1952; forsk, stillinger i erhvervslivet 1952-57; tilknyttet Købmandsskolen og Niels Brocks handelsskole 1957-61; HA 1959; HD og cand. mere. 1961 : inspektør ved Niels Brocks handelsskole 1961-64; leder af handels-pædagogisk afd. i direktoratet for erhvervsuddannelserne 1964-66; forstander for Købmandsskolens lærlingcskolc 1966-70, for Specialskolerne i Kbh 1970. Formand for handelsskolernes eksamenskommissioner 1965-66; medl. af uddannelsesnævnet for handelsskolernes specialkursus 1968; medl. af repræsentantskabet i Dansk Management Center og EDB-rådet 1972. Har skrevet: Virksomhedsøkonomi. Medforfatter af Regnskabslære og af Bogføring til handelseksamen. Adresse: Paul-Petersensv. 12,2820 Gentofte. Sommerbolig: Strandvejen 516,3100 Hornbæk.

RENTZ-PETERSEN Carl direktør; f. 6/6 1915 på Frdbg-; søn af maskinmester H N Petersen (død 1962) og hustru Christiane Elise f. Rentz (død 1957); gift 28/9 1943 m. Gerda R-P., f. 22/6 1917 på Frdbg., datter af oberstløjtnant, direktør Jul. Th. Goldberg (død 1948, se Blå Bog 1948) og hustru Dora f. Asmussen.

Realeks. (Schneekloths skole) 1933; ansat i Rederiet A P Møller 1933, uddannet i rederiets forskellige afdelinger, London 1945, sekretær for skibsreder A P Møller, London 1951, leder midlertidig af rederiets London kontor, prokurist 1965, chef for rederiets tankskibsflåde i 1968, underdir. 1969, direktør 1974. Repræsenterer Rederiet A P Møller i International Tanker Owners Association (Executive Committee), Imco, London, Tovalop, London.

Adresse: Tulipanv. 19,2720 Vanløse.

Sommerbolig: Grøndalsv. 1,3120 Dronningmølle.

REPSDORPH Erik landsretssagfører; f. 17/10 1906 i Kbh; søn af overretssagfører Halfdan Repsdorph (død 1941, se Blå Bog 1941) og hustru Anna f. Gjerulff (død 1952); gift 21/9 1940 m. Ruth R„ f. 8/9 1918 i Vejle, datter af apoteker Oluf Poulsen (død 196l,se Blå Bog 1961)og hustru Agathe f. Møller. Student (GI. Hellerup gymn.) 1924; studeret musik og kunsthistorie ved universitetet i Heidelberg 1924-25; studieophold i Italien 1927, i Paris 1936 og i London 1939; cand. jur. 1930; sekretær i Kbhs magistrats li afd 1930-37; landsretssagf. fra 1937, møderet for højesteret.

Formand for Foreningen Danske Studenterlejre 1926-28; juridisk sekretær for Danske Importagenters Forening 1937-72; juridisk rådgiver for den britiske ambassade's handels- og konsulatsafd., den canadiske ambassade og det australske konsulat; medl. af bestyrelsen for A/S Viggo O P Hammer & Søn, A/S Metallic, A/S Dansk Silva. Simon E Knudsen & Co. A/S. Emil Warthoc & Sønner A/S, Gillette A/S, J M Birking & Co., Gummivarefabrik A/S, A/S Wilh. F Hoffmann & Co. Plastics & Maskiner A/S, Ringsted & Semler A/S, National Chemsearch A/S, Crossley Carpets (Scandinavia) A/S, H J Heinz Company A/S, Langeskov Plovfabrik A/S, Certified Laboratories A/S, Technitron A/S og Oscar Hornsleth A/S. Udenl. orden: Stb.B.E.4. Adresse: Hvidørev. 12,2930 Klampenborg. Sommerbolig: Domaine du Dramont lot numéro 45, Saint Raphael (Var), Frankrig.

REPSDORPH Henning advokat; f. 11/7 1901 i Tårbæk; søn af overretssagfører Halfdan Repsdorph (død 1941, se Blå Bog 1941) og hustru Anna f. Gjerulff (død 1952); gift 21/12 1925 m. Ellen R., f. 31 /3 1904 i Kbh, datter af borgmester, dr. phil. Ernst Kaper (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Erna f. Petersen Dyggve (død 1918).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1919; cand. jur. 1925; dommerfuldm. i Bogense 1925-27; sagførerfuldm. i Kbh 1927; sagfører 1929; landsretssagf. 1932; fast værge u. Kbhs magistrat 1940-60.

Formand for Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab 1941-60; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst, æresmedlem 1966; formand for Allied Forces Club 1945-46; jur. rådg. for British Community Centre og medl. af komitéen 1946-69; formand for Dyrehave division i Det danske Spejderkorps 1949-51; jur. rådg. for den britiske ambassade fra 1932. for den canadiske fra 1958 m. fl. Medl. af bestyrelsen for United Shoe Machinery Company A/S, Cyklop Emballerings-A/S, Engelsk-Dansk Hospitals Forsyning A/S, Axel Keiner. Haderslev A/S. Skadesforsikringsselskabet Fremtiden A/S 1964-73, Livsforsikringsselskabet Fremtiden, gensidigt 1960-73, m. fl. selskaber; formand for bestyrelsen for Det Reck-Bronnicheske legat, Any og Richard Sperlings fond o. a. legater.

Udenl. orden: Stb.B.E.4.

Adresse: Gersonsv. 40,2900 Hellerup.

Sommerbolig: Tibirke Bakker, 3220 Tisvildeleje.

REPSDORPH Kaj kontorchef, R1.; f. 25/8 1925 i Fredericia; søn af civilingeniør Poul Repsdorph og hustru Ella f. Dahl; gift 16/5 1952 m. Birthe Helene R., f. 21/1 1927 i Kbh, datter af grosserer Tage Hansen og hustru Ellen Dorthea Marie f. Sally. Student (Metropolitanskolen) 1944; cand. jur. 1950; sekretær i udenrigsministeriet s.a., attaché ved ambassaden i New Delhi 1956, ambassadesekr. 1957, sekretær i udenrigsministeriet 1959. fuldmægtig 1961, økonomisk rådgiver ved ambassaden i London 1963, anmeldt som ministerråd 1966, kontorchef i udenrigsministeriet 1968. Adresse: Mindev. 14,2860 Søborg.

REPSDORPH Mogens direktør, R.: f. 17/7 1909 i Kbh; søn af overretssagfører Halfdan Repsdorph (død 1941, se Blå Bog 1941) og hustru Anna f. Gjerulff (død 1952); gift 1/9 1942 m. civilingeniør Inger R., f. 9/7 1913 i Århus, datter af overlærer Frederik Hansen Helium (død 1965) og hustru, overlærer Jenny Margrethe f. Christensen (død 1963). Student (Akademisk kursus) 1928; HD (forretningsøkonomi) 1939; uddannet i trælasthandel hos A/S Viggo O P Hammer & Søn, direktør for dette selskab fra 1947.

Medl. af bestyrelsen for en række trælasthandlerorganisatio-ner 1954-69. Handelskyndig dommer i sø- og handelsretten 1962; formand for Træbranchens Oplysningsråd 1964-72. Adresse: Ahlmanns Allé 19,2900 Hellerup.

RERUP Lorenz professor; f. 15/4 1928 i Flensborg; søn af forretningsfører Peter W B Rerup (død 1941 ) og hustru Marie Elisabeth f. Riis; gift 12/7 1955 m. sygeplejerske Anne Marie R., f. 3/6 1931 i Albæk, datter af provst Arne Hindsholm (død 1974) og hustru Christa f. Nielsen (død 1955). På Rødding højskole 1947-48; student (Odense) 1950; mag. art. (Kbhs univ.) 1963; bibliotekslektor ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1963-65; amanuensis ved Århus universitet, institut for historie 1966: tili, lektor smstds 1968; professor i samfundsvidenskab ved Roskilde universitetscenter 1972.

Sekretær for Komiteen til uddeling af Christian Paulsen-prisen; sekretær for Sydslesvigsk Kultursamfund. Formand for Sydslesvigs danske kunstforening 1964-65; i amanuensisrådet (div. tillidshverv) ved Århus universitet 1966-69; medl. af statens samfundsvidensk. forskningsråd fra 1968; formand for bestyrelsen for Snoghøj folkehøjskole fra 1970: medl. af centernævnet for R.U.C. (Roskilde universitetscenter) fra 1973. Medl. af Udgiverselskabet for Danmarks nyeste historie, af Komiteen for historikernes internationale samarbejde, af Det lærde Selskab, Århus. Litt, arbejder: A D Jørgensen (1965. tysk udg. 1967); Grænsen. Fra grænsekamp til sameksistens (1969); udg. af Marcus Rubins Brevveksling I-1V (1963), af Herrn. Clausen: Aufbau der Demokratie (1966). af Aage Friis'saml. vedr. systemskiftet i 1901 (1970). Desuden afhandlinger og anmeldelser i faglige tidsskrifter og i Kristeligt Dagblad. Redaktør af tidsskriftet Front og Bro 1952-54. Hovedredaktør af Excerpta Historica Nordicafra 1969. Adresse: Køgevej 124,4000 Roskilde.

RESKE-NIELSEN Edith overlæge, dr. med.; f. 24/4 1918 i Tranekær, Langeland; datter af førstelærer Thomas Stenderup (død 1938) og hustru Margrethe f. Friis Sørensen (død 1965); gift 22/10 1943 m. rektor Erik Reske-Nielsen (se denne). Student (Ribe); med. eks. 1947; ansat ved radiologiske afdelinger, på Finseninstitutet, Bispebjerg hospital og Århus kommunehospital 1948-53; reservelæge ved Århus kommunehospital, patolpgisk-anatomisk institut 1953-56; vidensk. assistent ved Århus universitets institut for alm. patologi 1956-59; assistent ved rigshospitalets neuropatologiske laboratorium 1958; 1. reservelæge ved Århus kommunehospital, patologisk-anatomisk institut og leder af dets neuropatologiske laboratorium, 1963 assist. overlæge ved Århus kommunehospital, neuropatologisk afd.. overlæge smstds 1966. Speciallæge i patologisk anatomi og histologi 1957; dr. med. 1961; censor i patologisk anatomi ved Århus tandlægehøjskole 1963; lektor i neuropatologi ved Århus universitet 1967. Medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Ncuropatologisk Forening 1965; medl. af British Neuropathological Society, World Commission on Neuromuscular Diseases. The Royal Society of Medierne og European Association of the Study of Diabetes.

Har skrevet: Neurologiske og neuropatologiske forandringer hos mus med transplantabelt reticulosarcom (disp., 1961). Tidsskriftartikler om neuropatologiske og patologisk-anato- miske emner. Tildelt anonym pris gennem det lægevidensk. fakultet ved

Århus universitet 1963.

Adresse: Jønhøjv. 4,8230 Åbyhøj.

RESKE-NIELSEN Erik rektor, R.p.p.; f. 25/3 1920 i Horsens; søn af lærer Vilhelm Rcske-Nielsen (død 1937) og hustru [ohanne Kathrine f. Futtrup (død 1957); gift 22/10 1943 m. overlæge dr. med. Edith Reske-Nielsen (se denne). Student (Horsens) 1938; studier ved Århus universitet og Göteborgs Högskola 1938-46; mag. art. i historie 1946; medarbejder ved Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi, Kbh 1946-50; bibliotekar ved statsbiblioteket i Århus 1950-53; undervisningsassist. i historie ved Århus universitet 1950-51, lektor i den nyestestids historie 1951-70; kursusleder ved journalistkursus ved Århus universitet (nu Danmarks journalisthøjskole) fra 1953 og ved Nordisk journalistkursus fra 1957, forstander for disse institutioner 1960, rektor for Danmarks journalisthøjskole 1962; afdelingsforstander ved Institut for presseforskning 1970; leder af Institut for Presseforskning og Samtidshistorie fra 1954. Udenrigspolitisk kommentator i Danmarks radio fra 1949. Medl. af bestyrelsen for Dansk Pressemuseum og Arkiv 1965; næstformand i Dansk udenrigspolitisk institut 1967. Medstifter og redaktør af tidsskriftet Nyt fra Historien, 1950. Har skrevet: Spanien, Republik og Francostyre 1931-48 (1949); Det mellemste Østen (1955); Danmark og Atlantpagten (s. m. Erik Kragh, 1957); Kampen om Algier (1958); Den spanske Borgerkrig (1962); Gyldendals Verdenshistorie, bd. 4.; 1945-1964 (1965); Mellemøsten-krise og konflikt (1966); Verdens historie siden 1945 (1969); Verden 1968 (1969); Verden 1969 (1970); afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter. Udenl. orden: I.F.3. Adresse: Jønhøjv. 4,8230 Åbyhøj.

RESTRUP Ole forlagsboghandler, cand. mag., R.; f. 25/10 1910 i Kbh; søn af overvagtmester i statspolitiet A A Restrup (død 1925) og hustru Vilhelma f. Petersen (død 1920); gift 1. gang 9/3 1934 (ægteskabet opløst 1946) m. adjunkt, cand. mag. Kirsten R., f. Melander; 2. gang 12/12 1947 m. Grete Springborg, f. 3/11 i Kbh, datter af købmand Chr. Springborg og hustru Marie f. Schjødt.

Student (Frdbg. Gymn.) 1928; cand. mag. (tysk, dansk) 1934; ansat ved J H Schultz Forlag 1934-41; redaktionssekr. ved Den lille Salmonsen 1937-40; lektor i skandinaviske sprog ved univ. i Bonn og Köln 1941; kontorchef i GEC Gads Forlag 1943, forlagsleder 1954. Medl. af bestyrelsen for Den danske Forlæggerforening 1957, formand 1963-70. Litterær virksomhed: Heinrich von Morungen (1938); oversættelser fra tysk, engelsk og amerikansk, især Hemingways værker; medarbejder ved Den lille Salmonsen og Raunkjærs Leksikon, »Odin og Tor« (1953, 3. udg. 1969); red. af »Danske digtere i det 20. århundrede«. Ny samling (1955); s. m. Fr. Nielsen red. af 2. udg. i 3 bind ( 1965-66).

Adresse: Vingårds Allé 57,2900 Hellerup.

Sommerbolig: Raftehuset, Margot Nyholms V. 9, 3220

Tisvilde.

RETOFT Emil fh. borgmester og overlærer; f. 4/7 1894 i Gelsted på Fyn; søn af teglbrænder Mads Andersen (død 1929) og hustru Johanne Margrethe f. Olsen (død 1912); gift 22/10 1927 m. Gudrun R., f. 23/3 1907 i Frederikssund, datter af kommunelærer Jørgen Larsen Jørgensen og hustru Kristine f. Christoffersen.

Lærereks. (Vordingborg) 1917; statens lærerhøjskole 1924-25: lærer ved Frederikssund kommuneskole 1921-57; borgmester i Frederikssund 1929-46.

Medl. af Frederikssund byråd og skatteråd 1925-66, formand for sidsln. 1932-38; medl. af folketinget (Socialdemokratiet) for Frederiksborg amtskreds 1935-43 og 1957-64; medl. af bestyrelsen for Frederikssund by- og amtssygehus til 1966; medl. af landsskatteretten til 1968; formand for tilsynsrådet for statsungdomshjemmet Sølager 1943-70 og for bestyrelsen i A/S Dansk Boligselskab af 1945 til 1966. Har skrevet en del tidsskriftartikler særlig om skattespørgsmål. Adresse: Færgev.48.3600 Frederikssund.

REUMERT Michael højesteretssagfører; f. 5/1 1914 i Kbh; søn af skuespiller Poul Reumert (død 1968, se Blå Bog 1967) og hustru Helga Ingeborg f. Meyer; gift 20/10 1938 m. Grete Øst R., datter af direktør C C Hansen (død 1955, se Blå Bog 1955) og hustru Emilie f. Borre.

Højesteretssagf. 1953; offentlige sager i højesteret 1956. Formand for og medl. af bestyrelserne i en række erhvervsdrivende virksomheder og fonds samt næstformand i hovedbestyrelsen og direktionen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse.

Adresse: Skodsborgv. 227,2850 Nærum.

REVENTLOW Einar greve, kammerherre, hofjægermester; f. 23/6 1918 på Nørre Gyldenbjerg, Lolland; søn af cand. jur. greve Eduard Reventlow (død 1918) og hustru Inger Marie f. Konow (død 1920); gift 28/6 1962 m. Grethe Johanne R. f. Barfoed Høj.

Student (Stenhus) 1937; kurator for Vallø stift 1961. Adresse: Rudbjerggaard,4984Tillitse.

REYN Alice overlæge, dr. med.; f. 1/12 1907 på Frdbg.; datter af civilingeniør Johan Lønberg (død 1945, se Blå Bog 1943) og hustru Alice f. Albertsen (død 1963); gift 23/9 1938 m. læge Arne Reyn, f. 11/9 1896 i Kbh, død 1968, søn af bankdirektør Peter Reyn (død 1932, se Blå Bog 1932) og hustru Caroline f. Knudsen (død 1951).

Student (Nørre gymn.) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1947; alm. hospitalsuddannelse; assistent ved statens seruminstitut, serodiagnostisk afd. 1937, laborator 1943, kst. afdelingsforstander 1950-55, afdelingsforstander ved gonokokafd. 1954, overlæge 1958. I 1963 medl. af indenrigsmin.s udvalg af 1959 vedr. seruminstituttets fremtidige bygge- og anlægsvirksomhed.

Medl. af WHO Expert Advisory Panel on Serology and Laboratory Aspects 1950, af sammes Subcommittee 1953 og af WHO Expert Committee on Gonococcal Infections 1962: korresp. medl. af Finlands Dermatologiske Sällskap 1956 og af American Veneral Disease Association 1957. Honorary life member of the Médical Society for the Study of Veneral Diseases 1968.

Har skrevet: Serologiske Undersøgelser over Gonokokker (disp., 1947) samt tidsskriftartikler om serologiske og bakteriologiske emner, spec. syfilis og gonorrhoe. Adresse: Vesterled 12,2100 Kbh Ø

REYNI Ingålvur av, maler; f. 18/12 1920 i Torshavn, Færøerne; søn af skibsreder Jens av Reyni (død 1948) og hustru Christina f. Jacobsen; gift 12/1 1946 m. Elsa av R., f. 18/8 1920 i Porkeri, Færøerne, datter af tømmermand Johan Thomsen og hustru Anna f. Djurhuus.

Sømand 1935; elev på Bizzie Høyers tegneskole 1938-42 og på Kunstakademiet 1943-45, lærere: prof. Kræsten Iversen og Aksel Jørgensen. Udstillet på Kunstnernes efterårsudstilling 1947-52, Charlottenborgs forårs- og efterårsudstilling 1958 og senere. S. m. andre færøske kunstnere udstillet i Danmark 1956, 71 og 73, Island 1961 og 72, Skotland 1971, Norge 1970 og 72. Separatudstillinger i Kbh 1953,64 og 68. Medl. af »Den Nordiske« fra 1970. Studierejser: Island, Irland, Portugal; studieophold i Frankrig.

Kunstneriske arbejder: udsmykket aula i skolen i Giljanes, Færøerne, samt en udsmykning i Sparekassen i Torshavn. S. m. William og Zakarias Heinesen udsmykket aulaen i Torshavn kommuneskole. Endv. solgt til Kbhs Kunstforening, Ny Carlsbergfondet, Louisiana i Humlebæk, statens kunstfond. Bergens Kunstforening og Torshavns Kunstforening. Adresse: !.. Debesargøta 7,3800Torshavn. Færøerne.

RIBE Helge proprietær; f. 12/6 1911 i Hobro; søn af købmand og proprietær Marius Ribe-Christensen (død 1965) og hustru Ane Hedevig Nanny f. Bay (død 1954); gift 1. gang 28/5 1938 m. Ida R., f. 6/4 1915 i Nørresundby, død 1956, datter af direktør, konsul Einar Kjeldsen (død 1969, se Blå Bog 1968) og hustru Ida f. Bielefeldt (død 1964); 2. gang 5/1 1957 m. Annette R., f. 18/11 1928, datter af landsretssagfører, orlogskaptajn F C Bornemann og hustru Alice f. Hattensen. Realeks.; praktisk uddannelse ved landbruget; på Ladelund landbrugsskole; sekondløjtn. ved artilleriet. Ejer af Frederiksdal ved Randers 1938-43; forpagter af Estruplund ved Ørsted 1943-56; ejer af Volstrup fra 1955 og af 5 ørreddambrug fra 1970.

Formand for Rougsø-Sønderhald Herreds Landboforening 1953-56; medl. af Foreningen af jydske landboforeningers maskinudvalg 1947-72 og formand for sammes bygningsudvalg 1958-72, derefter medl. af landsudvalget for bygninger og maskiner; næstformand for landbrugets rationaliseringsfond 1961, formand fra 1973; formand for statens redskabsudvalg og statens redskabsprøver fra 1958, for Danske landbrugeres kødforsyning, Hobro afd. 1964, bestyrelsesmedl. af sammes landsforening fra 1968; medl. af Oxcxports repræsentantskab fra 1969 og bestyrelse fra 1973; formand for Danske landbrugeres kreatursalgsforening fra 1973; medl. af Andels-udvalget fra 1973; medl. af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelse, af bestyrelsen for Motorfabrikken Bukh, Kalundborg 1963-69; formand for De forenede ørredproducenter 1965-70; medl. af bestyrelsen for landbrugets veterinære konsulenttjeneste 1967-70. Adresse: Volstrup, 9500 Hobro.

RICARD Carl højesteretssagfører, R.p.p.; f. 26/9 1902 i Kbh; søn af landsdommer Frederik Ricard (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Gerda f. Richter (død 1932); gift 11/4 1942 m. mag. art. Anette R., f. 5/11 1916 i Shanghai, datter af generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Blå Bog 1934) og hustru Kirsten f. Bramsen (død 1934).

Student (Viborg) 1920;cand.jur. 1925;sagførerfuldm. 1925-28; ansat i Maypole Dairy Co. Ltd., London, 1928-29; direktionssekr. i I/S Berlingske Tidende 1929-37; bestall, som landsretssagf. 1932; sagførervirksomhed i Kbh fra 1937; højesteretssagf. 1946; offentlige sager 1953. Medl. af kredsbcstyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1952-58, som formand fra 1954; formand for Dansk Tarifforenings komité og for danske forsikringsselskabers forhandlingsorganisation; medl. af bestyrelsen for A/S Th. Wessel & Vett, Magsin du Nord, A/S Aarhus Oliefabrik, A/S C Wiibroes Bryggeri, Helsingør, A/S Knud Gregersen, Knud Gottlieb A/S, M Harttung A/S, Chrysler, Danmark A/S og Medicinsk Laboratorium A/S; formand for Magasin du Nord's Fond; medl. af forsikringskommissionen.

Udenl. orden: Gr.G.1.4.

Adresse: Kristianiag. 14,2100 Kbh-Ø.

Sommerbolig: Korthuset, Fyrrebakkev. 5, Horneby, 3100

Hornbæk.

RICARD Jean amtmand, K'., M.T.Kha.p.p.; f. 16/12 1903 i Kbh; søn af landsdommer Frederik Ricard (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Gerda f. Richter (død 1932); gift 30/11 1962 m. socialrådgiver Lene R., f. 3/12 1938 på Frdbg. datter af sognepræst Niels Gottschalck-Hanscn (død 1968, se Blå Bog 1968) og hustru Elin f. Backe.

Student (Viborg) 1923; cand. jur. 1930; volontør ved Sjællands stiftamt s. å.; sagførerfuldm. i Kbh 1931; fg. sekretær i socialministeriet 1932, sekretær 1935. fuldmægtig 1939, kst. ekspeditionssekr. 1943, udnævnt 1945, kontorchef 1946; tili, kst. chef for statens udvandringskontor 1948-59; amtmand over Randers amt 1962-73. Udenl. orden: S. V.31. Adresse: Nørreport 10,8400 Ebeltoft.

RICHELIEU Helge du Plessis de,  hofjægermester; f. 4/12 1894 i Bangkok; søn af viceadmiral, kammerherre Andreas du Plessis de Richelieu (død 1932, se Blå Bog 1931) og hustru Dagmar f. Lerche (død 1942); gift 4/4 1949 m. Ulla R„ f. 12/4 1911 i Stockholm, datter af overhofjægermester greve Claes Lewenhaupt (død 1965) og hustru Ebba f. friherreinde Falkenberg af Trystorp. Sekondløjtn. i livgarden 1916; premierløjtn. ved 5. dragonregiment 1917; ved gardehusarregimentet 1918; legationssekr. i Peking 1920, i Bern 1922.

Udenl. ordner: Chin.G.H.4.; S.H.E.5.; S.R.P.4.

Adresse: los Monteros, Marbella, Costa del Sol, Spanien.

RICHNAGEL Bent direktør, R.; f. 6/5 1921 i Kbh; søn af tobakshandler Einer Richnagel (død 1967) og hustru Ellen f. Christiansen; gift 14/6 1947 m. Grethe R., f. 15/1 1923 i Ordrup, datter af malermester Oluf Kielberg (død 1967) og hustru Hansine f. Friis (død 1967).

Student (Metropolitanskolen) 1940; cand. jur. 1947; sekretær i handelsministeriet 1947, fuldmægtig 1958, ekspeditionssekr. 1964, kontorchef 1968. Handelssekr. ved generalkonsulatet i London 1961-62. Direktør for Danmarks erhvervsfond 1972. Medl. af handelsmin.s rådg. udvalg vedr. eksportfremmende foranstaltninger, af komiteen for udstillinger i udlandet og af bestyrelsen for industrialiseringsfonden for udviklingslandene. Adresse: Hvidegårdsparken 85,2800 Lyngby.

RICHTER E højesteretssagfører, K.; f. 25/9 1898 i Horsens; søn af dommer Andreas B Richter (død 1939, se Blå Bog 1939) og hustru Ellen f. Thomsen (død 1958); gift 12/6 1923 (ægteskabet opløst) m. Ruth Almira R., f. 6/8 1897 i Kastrup, død 1965, datter af stiftamtmand, kammerherre C E A Ammentorp (død 1947, se Blå Bog 1947) og hustru Mathilde f. Hedemann (død 1943).

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. jur. 1922; landsretssagf. i Kbh 1926; offentlige sager 1931; højesteretssagf. 1942. Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede 1927-71, formand 1936-61; sekretær i Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation 1936-69; kasserer i De danske Lægers Hjælpeforening 1922-71; formand i bestyrelsen for A/S Aug. Christgau, for Kryolith-Mine og Handels-Selskabet A/S, for Dampmøllen Victoria A/S. Odense m. fi.; medl. af bestyrelsen for Kryolitselskabet Øresund A/S, K K K K A/S m. fl.; medl. af kredsbestyrelsen for 1. sagførerkreds 1936-44 og af sagførernævnet 1953-61; ledende senior i Studenterforeningen 1947-48; medl. af bestyrelsen for Skagens museum 1954-64; formand for Kbhs Boldklub 1962-65. Adresse: Kratvænget 17.2920 Charlottenlund.

RICHTER Jens Chr. provst, R.; f. 3/2 1894 i Gandrup; søn af mølleejer Anton Richter (død 1944) og hustru Nielsine f. Christensen (død 1921); gift 8/10 1929 m. Eva R., f. 31/5 1905 i Kbh, datter af postmester Th. Hansen (død 1920) og hustru Cecilie f. Mortensen (død 1965).

Student (Aalborg) 1913; cand. theol. 1920; ordineret medhjælper i Køge-Ølsemagle s. å.; sognepræst i Øland 1921-62; tili, provst for Vester Han og Øster Han herreders provsti 1932-62.

Formand for Ølands menighedsråd og skolekommission til 1962: medl. af Hjørring amts skoledirektion 1942-50. Adresse: Hasselv. 15.3000 Helsingør.

RICHTER Johan arkitekt, kgl. bygningsinspektør, professor; f. 4/12 1925 i Århus; søn af kontorchef Johan Richter (død 1964) og hustru Agathe f. Christensen; gift 29/6 1954 m. Henny R., f. 28/3 1928 i Århus, datter af maskinarbejder Chr. Svendsen (død 1957) og hustru Carla f. Nørgaard. Realeks. 1942; bygningskonstruktør 1947; afgang fra Kunstakademiets arkitektskole 1951; tegnestue s. m. Arne Gravers 1953-71, s. rer. Werner Kjær fra 1967; professor i bygningskunst ved Arkitektskolen i Århus 1965; kgl. bygningsinsp. 1968.

Medl. af Akademiet 1968. Formand for bestyrelsen for Århus kunstmuseum 1971.

Har vundet præmier i en række arkitektkonkurrencer og opført bl. a. Århus statsgymnasium, gymnasierne i Grenå, Grindsted, Vejle og Varde, Langenæskirken i Århus, Åby bibliotek, Set. Clemens apotek i Risskov, Løvenholm kollegium i Grenå, Vestre skole i Grindsted, boligbebyggelser og børneinstitutioner for boligforeninger i Århus samt efter 1971 Danmarks journalisthøjskole i Århus og udvidelser af Grenå gymnasium og Struer statsgymnasium. Tildelt Eckersberg-medaljen 1966: Træprisen 1965. Adresse: Banegårdsg. 1,8000 Århus C. Sommerbolig: Fløjstrup, 8330 Beder.

RICHTER-FRIIS V bladudgiver; f.4/4 1893 i Charlottenlund; son af overretssagfører Vald. Friis (dod 1906) og hustru Augusta f. Richter (dod 1937); gift 13/6 1937 m. Inger R-F., f. 29/5 1905 i Viborg, datter af bagermester Niels Christensen (død 1932) og hustru Ane Marie f. Christensen (dod 1956). Student (Ordrup) 1912; uddannelse i bladvirksomhed i American Exporter, New York. Medindehaver af Dansk Bladforlag, V Richter-Friis.

Næstformand i bestyrelsen for H P Hansens Bogtrykkeri A/S fra 1955, for Bjarnholt Reproduktion A/S 1965-71 og for Foreningen af Fagbladsforlagog Fagbladsudgivere 1956-61. Adresse: Amalicg. 22.1256 Kbh K.

RIDDER Johs. forstander, R1.; f. 8/10 1895 i Rønne; søn af parcellist Chr. Ridder (død 1911) og hustru Cathrine f. Jensen (død 1937); gift 4/8 1922 m. Hansa R., f. 27/7 1899 i Horsens, datter af blikkenslager Emil Hansen og hustru Thomasine f. Møller.

Praktisk landbrugsuddannelse; på højskole og landbrugsskole; landbrugskand. 1919; handelshøjskolens diplomprøve (HD) 1925; studieophold ved universitetet og landbohøjskolen i Bonn vintrene 1929-30 og 1930-31; studierejser i Tyskland og Schweiz 1922. i Norge, Sverige og Finland 1926, i England 1928, i Holland, Belgien og Tyskland 1939 samt USA 1950; lærer ved Tune landboskole 1919-20; konsulent i planteavl og regnskabsføring for de fire landboforeninger pä Ringkøbingegnen 1921; assistent ved det landøkonomiske driffsbureau 1922, fuldmægtig 1925, kontorchef 1942, forstander for bureauet 1945-65.

Medl. af redaktionsudvalget for Ugeskrift for Landmænd 1931-48 og 1951-59; medl. af bestyrelsen i den danske afd. af Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1942-55, af bestyrelsen for Kbhs Amts Landboforening 1949-57 og af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd 1950, præsident i selskabet 1957-65; formand for Samvirksomheden for landbrugsfagligt oplysningsarbejde 1957-65. Medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1951-71 og af landbrugsmin.s OEEC udvalg 1953-65; censor i landbrugsøkonomi ved landbohøjskolen 1945-60; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954; undervisningsministeriets landbrugskyndige revisor for legatstiftelscn Sophienborg Læregaard og Strødam 1954-70: medl. af bestyrelsen for Brødrene Reebergs Legat fra 1958, for landbrugsmuseet 1967-71.

Har skrevet: »Landbrugets Produktionsøkonomi og Driftsforhold« og »Landbrugets Driftsøkonomi«; bureauets årlige beretninger samt artikler i faglige tidsskrifter; medarbejder ved Landbrugets Ordbog o. fl. a. håndbøger. Adresse: Storkebakken 16,2400 Kbh NV.

RIEGELS H V godsejer; f. 23/1 1894 på Bruunshaab ved Viborg; søn af proprietær F W Riegels (dod 1904) og hustru Johanne Louise f. Christensen (død 1941): gift 26/7 1925 m. Bodil R., f. 22/3 1906 i Viborg, datter af vinhandler, sparekassedirektør Jens Jensen (død 1925) og hustru Valborg f. Laursen (død 1915).

Student (Viborg) 1911; 1. del af skovbrugseks. 1913; praktisk uddannelse i skovbrug i Danmark og Sverige 1913-14: 0 K's tropeskole 1914; ansat ved 0 K's teakskove i Nordsiam 1914-24; i Prag 1924-25 for firmaet Fritz Johansen & Co.; prokurist i A/S P S Plum og A/S H Klitgaard & Co. 1925-27 og i A/S Philip W Heyman 1927-30; direktør for A/S H C Christiansen 1930-32; ejer af Broksø hovedgård 1931-72. Medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget på Sjælland og Møen 1938-60; formand for Præstø Amts Tolvmandsforening 1941-72; medl. af bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening 1954-63, af repræsentantskabet for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforening 1947-60 og af hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark 1954-62. Adresse: Broksø hovedgård, 4160 Herlufmagle.

RIEMER Jørgen landsretssagfører; f. 9/6 1921 i Kbh; søn af direktør H C Pedersen (død 1963. se Blå Bog 1962) og hustru Elna f. Rasmussen; gift m. Vivi R. f. From-Petersen, f. 22/7 1943 i Kbh.

Student (Vestre borgerdydskole) 1939; cand. jur. 1946; landsretssagf. 1950, møderet for højesteret.

Formand for bestyrelsen for A/S Importørens Holding-Sel-skab; medl. af bestyrelsen for A/S Fisker & Nielsen, Ginge-Raadvad A/S Holger Nielsen & Co., Ginge Fabrikker A/S, Ginge Brand & Elektronik A/S, A/S Scania Vabis & Raadvaddam, A/S Scaniadam, J Rye Petersen A/S og en række andre erhvervsdrivende selskaber; formand for bestyrelsen for Teaterakts. af 28/5 1971 (Folketeatret); medl. af forretningsudvalget for Forsøgscentret i Lejre, af bestyrelsen for Ginge-Raadvad Fonden; medl. af likvidations-udvalget for Dampskibsselskabet Heimdal og for A/S Importøren af Kbh m. fl. Adresse: 1 H Mundts V. 10,2830 Virum.

RIFBJERG Klaus forfatter, journalist;!. 15/12 1931 i Kbh, søn af overlærer Thorvald Rifbjerg (død 1964) og hustru Lilly f. Nielsen; gift 28/5 1955 m. Inge R.. f. 20/4 1931 i Kbh, datter af fh. kommunaldirektør C F Gerner Andersen (se denne). Student (Vestre borgerdvdskole) 1950; Princeton University, Princeton, N. J., USA "1950-51. Kbhs universitet 1951-55; filminstruktør 1955-57; kritiker ved Information 1957-59; litteratur-, film- og teaterkritiker ved Politiken 1959-71; redaktor af »Vindrosen« (s. m. Villy Sørensen) 1959-63. Har skrevet: Under vejr med mig selv (digte, 1956); Efterkrig (digte, 1957); Den kroniske uskyld (roman, 1958); Konfrontation (digte. 1960); Camouflage (Et digt, 1961); Voliere (digte, 1962); De sjove år (filmmanuskript, 1959); Weekend (filmmanuskript. 1962); Hva skal vi lave (revy-komedie, s. m. Jesper Jensen, 1963); Portræt (digte. 1963); To (filmmanuskript, 1964); Og andre historier (noveller, 1964); Boi-i-ing 64! (collage. 1964); Diskret Ophold (revykomedie, s. m. Jesper Jensne, 1964); Sommerkrig (filmmanuskript, 1965); Udviklinger (skuespil, 1965); Amagerdigte (digte, 1965); Der var engang en krig (filmmanuskript, 1966); Hvad en mand har brug for (skuespil. 1966); Operaelskeren (roman. 1966); Rif. (udvalgt journalistik, 1967); Historien om Barbara (filmmanuskript, 1967); Jeg er s'gu min egen (filmmanuskript, 1967); Arkivet (roman, 1967); Fædrelandssange (digte, 1967); I den grønne skov (filmmanuskript. 1968); Voks (skuespil, 1968); Lonni og Karl (roman 1968); Det var en lørdag aften (filmmanuskript, 1968); Rejsende (noveller, 1969); Tørresnoren (skuespil, 1969); Anna (jeg) Anna (roman, 1969); Udstilling (opera, s. m. Ole Schmidt og Jesper Jensen); Danske billeder (film, 1970); Mytologi (digte, 1970); År (skuespil, 1970); 1 skyttens tegn (udvalgte digte. 1970); 1 medgang og modgang -træk af ægteskabets historie i Norden (s. m. Lilli Friis); Marts 1970 (roman, 1970); Hele den tyrkiske musik (TV-spil, 1970); Premiere (TV-spil, 1970): Narrene (skuespil. 1971); Leif den Lykkelige jun. (roman, 1971); Ferien (TV-spil 1971); Til Spanien (rejsebog, 1971); Lena Jørgensen, Klintevej 4, 2650 Hvidovre (roman, 1971): Svaret blæser i vinden (skuespil. 1971); Dengang det var før (erindringskronikker, 1972); Den syende jomfru (novelle, 1972); Den frygtelige fiesta (TV-re-portage, 1971); Laila Løvehjerte (TV-spil. 1972): Rifbjergs lytterroman (hvidbog over et radioeksperiment 1972); Middelklassekampen (revy, 1972); På vej til Hilda (TV-spil, 1972); Brevet til Gerda (roman, 1972); R. R. (roman, 1972); Spinatfuglene (roman, 1973); Gibs (TV-spil, 1973); Privatlivets fred (TV-spil, 1973); Dilettanterne'(roman, 1973); Scener fra det daglige liv (digte, 1973): Du skal ikke være ked af det. Amalia (roman, 1974); Sommer (noveller. 1974). Medforfatter til studenterrevyerne, bl. a. »Gris på Gaflen«, fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Blicherselskabet; formand for Filminstituttets repræsentantskab; medl. af PEN-klubbens bestyrelse. Medl. af Det danske gastronomiske akademi; medl. af Det danske Akademi fra 1967.

Modtaget Aarestrup-medaljen 1964, Kritikerprisen 1965, Danske Dramatikeres hæderslegat 1966. Det danske Akademis pris 1966, De gyldne laurbær 1967, Søren Gyldendal-prisen 1969, Nordisk Råds litteraturpris 1970, Kollegernes ærespris 1973, »Nissen-flytter-med-mcdaljcn« 1973. Adresse: Tessebølle, 4681 Herfølge.

RIFBJERG Sofie fh. skoleinspektør, mag. art., f. 31/12 1886 i Havrebjerg; datter af lærer Gustav Petersen (død 1937) og hustru Johanne f. Rifbjerg (dod 1940).

Præliminæreks. (Slagelse) 1904; lærerindeeks. (N Zahles skole) 1911; mag. art. 1925; privatlærerinde 1904-07; lærerinde ved Den Kcllerske Åndssvageanstalts skole 1907-09, ved Aalborg højere pigeskole 1911-13 og ved Kbhs kommunes værneskole 1914-30; leder af værneskolen, Øresundsv. 7. 1930-36; skolepsykologisk arbejde ved Kbhs kommunale skolevæsen 1936; leder af dette arbejde og skoleinsp. 1938; inspektør for Kbhs kommunes hjælpeskoler, Frederiksgårds Allé og Ole Suhrs Gade 1945-54. Medl. af bestyrelsen for Social-pædagogisk Forening for ny Opdragelse og for seminariet for småbørnspædagoger. Tildelt Tagea Brandts Legat 1941. Landsforeningen for Mcntalhygiejne's Antonius-pris 1959, PH-prisen 1970. Har udg.: Dansk standardiseret Revision af Binet Simons Intelligensprøver (s. m. Marie Kirkelund. 1930); Psykologisk iagttagelse: Udviklingshæmmede Børn (1935); Børnenes Kaar i Storbyen (1946); medredaktør af Alt om Børn (1942); redaktør af Bogen om Montessori (1950) og af Hjælpeskolen (1953); Hjælpeskolebørn (1963); Træk af den moderne opdragelses historie (1966). Oversættelser: Cyril Burt: The Young Delinquent (1937. s. m. Helga Mollerup) og The subnormal Mind (1941, s. m. Lilly Rifbjerg); Charlotte Biibler: Smaabørnsprøver (1944, s. m. Lilly Rifbjerg); Ruth Fröyland Nielsen: Le développement de la sociabilité chez l'enfant (1955, s. m. Lilly Rifbjerg); Katherine H Read: Børnehavebørn (s. m. Inger Kristine Mortensen); Åse Gruda Skavd: Barn i dagliglivet (1962). Adresse: Sydstrandsv. 17,2791 Dragør.

RIIS Fridtjof R direktør, R.; f. 19/11 1896 på Frdbg.; søn af husejer Mads Riis (død 1939) og hustru Juliane f. Krogh (død 1946); gift 5/4 1946 m. Ota R., f. i Jyderup, datter af købmand Hans Chr. Hansen (død 1949) og hustru Meta Marie Amalie f. Degn (død 1947).

Landbrugskand. 1917; sekretariatsleder i ernæringsrådet og senere kontorchef i ernæringsinspektoratet i Aabenraa 1917-20; direktør i A/S Dansk Såsæd Kompagni 1920-22; studierejse i Tyskland og Tjekoslovakiet 1922-23; ophold i USA 1923-25; fuldmægtig i Kbhs Kul og Koks Kompagni A/S 1925; salgs-og propagandachef i A/S Dansk Alfa Laval 1927. i Dansk Aluminium Industri A/S 1935. direktør smstds 1941; direktør i Kbhs Kul og Koks Kompagni A/S (De Forenede Benzinimportører A/S) 1944, adm. direktør for samme 1953-64.

Medl. af bestyrelsen for Kbhs Kul og Koks Kompagni A/S 1965: formand for bestyrelsen for A/S Sækkelejekompagniet fra 1952 og for A/S H C Hansen, Skælskør fra 1948; medl. af bestyrelsen for: Dampskibsselskabet Orion A/S fra 1951, formand fra 1965, Næstved Kul og Koks Kompagni A/S 1956-59. A/S Sigersted og Sandby Teglværker 1947-67. Danske Kulimportørers Association (formand 1963-70), Scandinavian Coal Importers Federation fra 1963. præsident 1965-68, Investerings- og Financieringsselskabet af 1/2 1964. Kbhs Grundejerforening til 1973. Medl. af Frdbg. huslejenævn fra 1967. Adresse: Kildegårdsv. 35,37,2900 Hellerup.

RIIS P J professor, dr. phil.; f. 26/5 1910 i Århus; søn af vinhandler Chr. Riis (død 1927) og hustru Elisabeth f. Jørgensen (død 1955); gift l.gang 1936 m. læge Nanna Baagøe R., T. 24/5 1906 i Svendborg, død 1953, datter af købmand Ejnar Baagøe (død 1967. se Blå Bog 1967) og hustru Harriet f. Bønnelycke; 2. gang 1954 m. overinspektør', lektor, dr. phil. Marie-Louise Buhl (se denne).

Student (Århus katedralskole) 1928; studerede kunsthistorie 1928-30; ophold ved det svenske arkæologiske institut i Rom i 1930; mag. art. (klassisk arkæologi) 1936; dr. phil. 1951 ; deltog i Carlsbergfondets udgravninger i Hama i Syrien 1932, 1933, 1936 og 1937; ansat ved nationalmuseets antiksamling 1938; inspektør 1940, leder oaf samlingen 1941-49; professor i klassisk arkæologi ved Århus universitet 1949-56; bestyrer af universitetets klassisk-arkæologiske studiesamling 1950-56; dekan for det humanistiske fakultet 1952-53; professor i klassisk arkæologi ved Kbhs universitet 1956; forstander for universitetets institut for klassisk og nærorientalsk arkæologi 1956-71, institutrådets formand 1972.

Redaktør af Nationalmuseets Skrifter 1943-49 og af Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1945-49; medl. af styrelsen for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1948-67 (formand 1961-64) og for Jysk arkæologisk Selskab 1951-59: korresp. medl. af Istituto di Studi Etruschi ed ltalici, Firenze 1952; medl. af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1953

(selskabets redaktør 1970); korresp. medl. af Deutsches Archäologisches Institut, Berlin 1953, ordinært medl. 1954; medl. af komitéen for de danske udgravninger i Shilo, Jordan 1954; sekretær for 2. internationale kongres for klassiske studier, Kbh 1954; særlig tilforordnet ved kuratelet og medl. af bestyrelsen for det danske institut i Rom 1954-56; medl. af direktionen for Ny Carlsbergfondet og af bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek 1957-62; leder af Carlsbergfondets arkæologiske ekspedition til Fønikien 1958-63; medl. af Vetenskaps-Societeten i Lund 1962; medl. af redaktionen for Acta Archaeologica 1967; udenl. medl. af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1968; medl. af bestyrelsen for H P Hjerl-Hansen Mindefondet for dansk Palæstinaforskning 1968; Norton Lecturer of the Archaeological Institute of America 1970.

Har skrevet: Tyrrhenika, an Archaeological Study of the Etruscan Sculpture in the Archaic and Classical Periods (disp., 1941); Hama-Samlingen (1943, 2. udg. 1959); Den etruskiske Kunst (1948,2. forøgede udg. 1962); Hama II 3: Les cimetières crémation (1948); Kan man grave historien op af jorden? (1949); An Introduction to Etruscan Art (1953); Fortidens Kultur I. Antiken og den østlige Udløbere (1957); afsnittene om kronologi og glas i Hama IV 2: Les rérreries et poteries médiévales (1957); Tepmle, Church and Mosque (1965); L'activité de la Mission archéologique danoise sur la côte Phénicienne (1959-65); Sukas I. the North-East Sanctuary and the First Settling of Greeks in Syria and Palestine (1970); Arkæologi og klassisk kunst (1972); afhandlinger i fagtidsskrifter. Adresse: Roskildev. 102,2500 Valby.

RIIS Povl overlæge, dr. med.; f. 28/12 1925 i Kbh; søn af ekspeditionssekretær u. Kbhs magistrat Lars Otto Riis og hustru Eva f. Erdmann (død 1961); gift 1/5 1954 m. lærerinde Else R.; f. 13/6 1931 i Århus, datter af direktør Svend Harne (død 1974) og hustru Karen f. Bagge Nielsen. Student (Lyngby) 1944; med. eks. 1952; forsk, hospitalsansæt-telser 1952-57; 2. reservelæge ved med. afd. N, Kbhs amts sygehus i Gentofte og ved med. afd. B, Kbhs amts sygehus i Glostrup 1957-60; 1. reservelæge ved med. afd. F, Kbhs amts sygehus i Glostrup 1960-63; overlæge ved med. afd. B, Kbhs amts sygehus i Gentofte 1963. Redaktionssekr. ved Ugeskrift for Læger 1957-67, redaktør fra 1967; assist. redaktør ved Håndb. f. sygepl. 1966; redaktør ved Bibliotek for Læger fra 1965, ved Danish médical Bulletin fra 1968. Dr. med. 1959; specialist i intern medicin 1960 med organspecialerne blodsygd. (1960) og mave-tarmsygd. (1963); lektor i medicin ved Kbhs universitet 1971.

Medl. af bestyrelsen for Dansk selskab for intern medicin 1962-67, af statens lægevidensk. forskningsråd (formand fra 1972), Nordisk samarbejdsnævn for medicinsk forskning (formand fra 1970) og Nordisk publiceringsnævn for medicin 1968 (formand fra 1970), af Nordisk medicins danske lokalstyrelse 1968-71, af Kræftkomiteen 1968, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til kræftens bekæmpelse 1970, af bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og anvendt terapi 1972, af planlægningsrådet for forskningen 1972. Har skrevet: The cytology of inflammatory exudate (disp., 1959). Medarb. ved Lægevidenskabelig forskning (1971). Tidsskriftartikler om hæmatologiske, endokrinologiske og gastroenterologiske emner. Adresse: Neriev. 7,2900 Hellerup. Sommerbolig: Havhuset, 4582 Lumsås.

RIIS Robert kreditforeningsdirektør, cand. jur.; f. 2/11 1922 i Fuglebjerg; søn af manufakturhandler Carl Riis (død 1943) og hustru Margrethe f. Larsen; gift 27/2 1948 m. Jytte R., f. 20/9 1926 i Odense, datter af overlærer Gerhard Jensen (død 1969) og hustru, skoleinspektør Sigrid J. f. Petersen (død 1940). Student (Sorø) 1941; cand. jur. 1948; ansat i Kbhs magistrat 1942-44, t prisdirektoratet 1944-47; sekretær for Grosserer-Societetets Komite 1948, fuldmægtig 1952, kontorchef 1954; direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1967-70; direktør i Forenede Kreditforeninger 1971. Sekretær for Bedømmelses- og Voldgiftsudvalget på Kbhs Børs for frø 1948-67. for korn- og foderstoffer 1950-67; sekretær for Det internationale Handelskammers danske nationale komite 1954, vicegeneralsekr. 1964-67, dansk repræsentant i ICC's Commission on International Commercial Practice 1968-73: sekretær for Dansk Frøhandlcrforening 1954-67, for Foreningen af Stammeejere i Danmark 1958-67, for Foreningen af danske Havefrøeksportører 1961-67, for Dansk Salgs- og Reklameforbunds responsumudvalg 1957-67. Medl. af land-brugsmin.s udvalg ang. beskyttelse af plantcforædleres rettigheder 1960-61 og af plantenyhedsnævnet 1962-67; medl. af Børsforeningens forretningsudvalg 1968-73 og af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1970-73; formand for Soransk Samfund 1973 og for bestyrelsen for Dansk Planteforædling A/S 1973. Adresse: Vestre Paradisv. 8,2840 Holte. Sommerbolig: Bakkehuset, Kongstrup, Røsnæs, 4400 Kalundborg.

RIIS Svend direktør, civilingeniør; f. 5/4 1889 i Flade, Mors; søn af sognepræst Jens Riis (død 1899) og hustru Dorothea f. Jørgensen (død 1894); gift 5/4 1917 m. Mary Alice R., f. 3/2 1891 i Sheffield, England, datter af grosserer Herbert Downing(død 1915) og hustru Harriet f. Duckitt (død 1963). Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. (bygningsing.) 1914; beskæftigelse ved forsk, virksomheder i Canada i 1914; sekondløjtn. i fæstningsartilleriet; kommuneing. i Hørsholm 1917-18; ansat hos Entreprenørfirmaet for Landvinding på Frederiksholms 0, Kbh 1919-20; i hollandsk regeringstjeneste, ansat i Macassar, Celebes og Jogjakarta, Java 1920-25; direktør for vandværkerne, kloakeringsarbejderne og byplanlægning i sultanatet Jogjakarta, Java 1925-41; bedriftsdir. for vandværket A/S Ajer Beresih, Medan, Sumatra 1941-53; interneret af japanerne i forsk, lejre på Sumatra 1942-45; fg. dansk konsul i Medan 1947-53.

Tildelt fortjenstmed. i guld af sultanen af Jogjakarta. Adresse : Nordvestv. 5C, 4300 Holbæk.

RIISAGER Knudåge komponist, K'.p.p.; f. 6/3 1897 i Port Kunda Rusland; søn af ingeniør Emil Riisager (død 1919) og hustru Henrikke f. Olufsen (død 1938); gift 6/7 1920 m. malerinden Åse R., f. 7/1 1899 på Frdbg., datter af fabrikant William Klenow (død 1918) og hustru Meta f. Wengler (død 1949).

Student (Henrik Madsens skole) 1915; cand. polit. 1921; fg. sekretær i post- og telegrafvæsenets hovedrevisorat 1925, sekretær 1926, i finansministeriet 3. hovedrevisorat 1927, fuldmægtig 1929, ekspedilionssekr. 1936, kontorchef 1939-50; direktør for Det kgl. danske musikkonservatorium 1956-67; studerede musikteori og komposition hos Otto Malling og Peder Gram, violin hos Peder Møller; studieophold i Paris 1921, 1922 og 1923, studerede hos Albert Roussel, Paul Le Flem og hos Hermann Grabner, Leipzig 1932; debuterede med strygekvartet 1919; Anckerske Legat 1931; Wilh. Hansens Musikforlags hædersgave 1939; den kulturelle fonds hædersstipendium 1942; H C Lumbyeprisen 1959; Gieseking-medaljen (Hannover) 1964; Reine Elisabeth-medalje (Bruxelles) 1965; Sibelius Akademiets Wegelius-mcdalje 1967. Formand for Unge Tonekunstneres Selskab 1922-24, for censurkomitéen for foreningen Ny Musik 1925-30, for Dansk Komponist-Forening 1937-62 (æresmedlem 1962) og Komponistfonden fra 1937 samt for Dansk Komponist-Forenings Jubilæumsfond 1938-62; medl. af Musikrådet; præsident for Nordisk Komponistråd 1950-52; medl. af bestyrelsen for Samfundet til udgivelse af dansk musik 1930-55 og for Koda fra 1937; formand for Det Unge Tonekunstnerselskabs Legat 1942-55; medl. af repræsentantskabet for Dansk Korforening og for Dansk Tonekunstnerforening; musikkonsulent ved statsradiofonien 1942-56; medl. af Iandsdelsorkesterudvalget, af undervisningsministeriets stående droit moral-udvalg, af Det danske Selskabs arbejdsudvalg 1944-55, af Kungl. musikaliska Akademien i Stockholm 1944, af hærens musiktilsyn 1946-55, af statens samvirkeråd 1952-55, af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ophavsret 1954-58 og for den kulturelle fond fra 1955; formand for den Anckerske legatbestyrelse; medl. af musikkommissionen af 1957, Det kgl. Teaters jury. Nordisk Komponistrad 1938-62. Det internationale Komponistråd og præsident for Foreningen af europæiske Konservatoriedirektører 1963-66, æresmedlem af samme 1972; ledende senior i studenterforeningen 1950-51: Honorary Member of International Music Association og Danmarks delegerede ved Det internationale Musikråd i Paris 1951-57; medl. af den danske UNESCO nationalkommission 1949-67; censor ved musikkonservatoriets afgangseks, i komposition 1951-55; medl. af juryen i komposition ved Conservatoire nationale supérieure de Musique, Paris fra 1957; medl. af juryen for Concours Reine Elisabeth (Bruxelles) 1965; æresmedlem af foreningen Finlands Tonsättare 1970. Dr. h. c. University of Seattle, USA 1972. Æresborger i staten Washington 1972.

Har skrevet: F L Smidth og Co. 1882-1922; Tanker i Tiden (1952); Det usynlige Mønster (1957) samt en lang række kroniker og afhandlinger i dagblade og tidsskrifter. Kompositioner: Erasmus Montanus; Klods Hans; Fastelavn; Comédie; Primavera; fire symfonier o. fl. symfoniske værker; violinkoncert, adskillige kammermusikværker, mandskorsange, trompetconcertino, »Dansk Salme« (korværk); Canto dell' infinito for kor og orkester; balletterne Benzin (Det kgl. Teater 1930), Cocktail-Party, Tolv med Posten (Det kgl. Teater 1942), Quarrtsiluni (Det kgl. Teater 1942, Palermo 1949, London 1953, Grand Opera, Paris 1960), Slaraffenland (Det kgl. Teater 1942), Fugl Fønix (Det kgl. Teater 1946), Etude (Det kgl. Teater 1948, Grand Opera, Paris 1952, Covent Garden, London og Monte Carlo 1954, Bordeaux 1953, London Festival Ballet 1955, Bolchoiteater, Moskva 1958, Teatro Municipale, Rio de Janeiro 1960, Het Nederlands ballet 1960, American Ballet Theatre 1961, operaen i München 1963, i Hamburg 1967 og i Wien s. å., Budapest 1973) og Månerenen (Det kgl. Teater 1957, Kungl. Operan, Stockholm 1959, Norske opera, Oslo 1961, Operaen i Köln 1962, American Ballet Theatre 1961); Fruen fra havet (Metropolitan opera house, New York 1960, Kungl. Operan, Stockholm og Norske opera 1961); Ballet Royal (Det kgl. Teater 1967; Galla Variationer (Det kgl. Teater 1967, München Opera 1967); ballet Svinedrengen (1968); operaen Susanne (Det kgl. Teater 1950) samt musikken til Darduse af Johs. V Jensen (Det kgl. Teater 1937), til Niels Ebbesen af Kaj Munk (Det kgl. Teater 1945), til Pilatus (Det kgl. Teater 1947), til De Usynlige (Det kgl. Teater 1951), til Det kgl. Teaters 200 års jubilæumsforestilling 1948 samt til Mascarade ved Holbergfesten 1954, til Andersen eller Hans Livs Eventyr (Del kgl. Teater 1955), til Hagbart og Signe (Det kgl. Teater 1961). Udenl. ordner: Br.S.K.5.; F.Æ.L5.;Ty.F.R.F3'. Adresse: Glahns Allé 43,2000 Kbh F.

RIISAGER Vagn provst, mag. art., R'.; f. 21/9 1907 i Hjørring; søn af overdyrlæge Carl Cilius Riisager (død 1945) og hustru Karen Margrethe f. Mogensen (død 1919); gift 13/10 1933 m. Gerda Borch R., f. 21 /3 1903 i Nykøbing M., datter af apoteker Regnar Olufsen (død 1945) og hustru Kirsten Charita f. Borch (død 1970).

Student (Horsens) 1927; mag. art. (alm. og sammenlign, litteraturhist.) 1932; lærer ved Ubberup højskole 1933-35; cand. theol. 1938; sognepræst til Føns-Ørslev 1938, til Harridslev-Albæk 1945; provst for Støvring og Galten herreders provsti 1947, Randers-Hadsten provsti 1971-73; sognepræst ved Randers Sankt Peders kirke 1954-73. Studierejser til Paris 1930og 1931. England 1953. Litterær medarbejder ved Kristeligt Dagblad 1944-65; formand for Randers Amts historiske Samfund 1947-65; medl. af bestyrelsen for selskabet Clausholms Venner. Litterære arbejder: En lille kristen Katekismus (1942); Salmer til Allehelgen (1947); Krøniken om Tøttgrupperne paa Dueholm 1732-1845 (1947); Karen Blixen (1952); Paaskelilje og Præstehat. Indtryk fra Englands Kirke (1954); om Marcus Lauesen (i Danske digtere i det 20. årh.. Ny saml., 1955); Essays om Karen Blixen (i bogen Gyldne Laurbær, 1963); afsnit i J Exner og Tage Christiansen: Kirkebygning og Teologi (1965); afsnittet: Litteraturvidenskabeligt Selskab. Magnus Stevns (i Festskrift til Jens Kruuse, 1968); afhandlinger og artikler i tidsskrifter og dagblade. Adresse: Nørresøv. 22,8800 Viborg.

RIISE Frits kommandør, K. HTS.; f. 12/7 1898 i Kbh; søn af overintendant Gustav Riise (død 1948) og hustru Mathilde f. Lund (død 1953); gift 29/9 1923 m. Ellen R.,f. 9/1 1902, datter af provst I Chr. Møller (død 1914) og hustru Ida f. Friis (død 1937).

Student (Schneekloths skole) 1916: intendanturassist. i søværnets intendantur 1922, proviantmester 1923. intendant 1932, overintendant og næstkommanderende ved søværnets intendantur 1945, kommandorkapt. og chef for administrationsafd. ved forsvarets materielintendantur 1951, kommandør og søværnskommandointendant 1955; chef for søværnets intendantur 1960; afsked 1963. Formand for Organisationen af Søværnets Intendanter 1952-55 og for Søværnets Intendanturkorps Enke-Kasse 1956-64. Adresse: Røde Hus, Skuderløse,4690 Haslev.

RIISGAARD Knud Otto amtsforvalter, R'.; f. 30/11 1906 på Frdbg.; søn af stiftsprovst Carl Riisgaard (død i 944, se Blå Bog 1943) og hustru Thyra f. Aae; gift sept. 1937 m. Edel R., f. 14/4 1912 i Kbh, datter af fyrassistent H Hansen. Student (Horsens statsskole) 1925; cand. polit. 1931; sekretæraspirant i hovedrevisoraterne 1931, fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. 1946; amtsforvalter i Varde 1952, i Næstved 1962-73.

Adresse: 4700 Næstved.

RIISING Anne landsarkivar, dr. phil.; f. 19/2 1926 i Otterup; datter af læge Jørgen Riising (se denne). §tudent (Set. Knuds gymn., Odense) 1943; mag. art. (historie, Århus univ. ) 1951; Kbhs univ.s guldmed. 1950; dr. phil. (Odense univ.) 1969. Studieophold i Oslo. Forsk, vikariater ved landsarkiverne 1948-53; arkivar ved landsarkivet for Fyn 1953, landsarkivar smstds 1972. Lektor i middelalderhistoric ved Odense universitet 1967-71.

Litt, arbejder: Katalog over Karen Brahes Bibliothek. Håndskriftsamlingen (1958); Gyldendals Verdenshisl. Middelalderen (1961, 3. udg. 1963); Danmarks middelalderlige prædiken (disp., 1969); Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1970). Artikler i forsk, videnskabelige tidsskrifter og Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder. Adresse: Landsarkivet, Jernbaneg. 36,5000 Odense.

RIISING Jørgen læge, R.; f. 24/10 1893 i Odense; søn af skoleinspektør W D Rasmussen (død 1945) og hustru Marie f. Riising (død 1924); gift 22/10 1920 m. Signe R., f. 10/4 1890 i Laurbjærg, død 1965, datter af sognepræst Peter Bartholdy (død 1928) og hustru Marie f. Gad (død 1943). Student 1911; med. eks. 1919; ansat ved forsk, hospitaler 1919-23; prakt. i Otterup 1923-68; læge ved Østruplund mødrehjem, Nislevgård børnehjem og Klintebjerg børnehjem 1950-68.

Medl. af bestyrelsen for Fyens Lægeforening 1930-45 (formand 1936-45), af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1945-50, af voldgiftsrådet for sygekasser og læger 1933-63, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod børnelammelse (polio) fra dens stiftelse; formand for Den alm. danske Lægeforenings neuroseudvalg fra 1948; medl. af indenrigsmin.s kommission ang. neurose- og psykopatibe-handling fra 1948, af sammes kommission ang. misbrug af morfin m.v. fra 1950 og af sammes kommission ang. omordning af sindssygevæsenet fra 1952; medl. af sygeforsikrings kommissionen af 1954; formand for repræsentantskabet og bestyrelsen for Banken for Otterup og Omegn fra 1949; medl. af repræsentantskabet for Den Danske Provinsbank fra 1961 ; medl. af Otterup sogneråd 1954-58. Startet Fyens Lægeforenings Laboratorium for praktiserende Læger 1935.

Redaktør af Kortfattet lærebog i neuroser (1955,2. udg. 1961); Fyens Lægeforenings Historie 1860-1960. Modtaget Barfred Pedersens hædersgave 1952 og Albani Bryggeriernes hædersgave 1959. Æresmedlem af Fyens Lægeforening 1960. Adresse: Bergsv. 37,5000 Odense. Sommerbolig: Jørgensø, 5450 Otterup.

RIISING P V amtslæge; f. 26/10 1921 i Sæby; søn af læge )ørgen Riising (se denne); gift 27/6 1959 m. cand. mag. Hanne R., f. 23/7 1930 i Kbh, datter af redaktør Poul Graae (se denne). Student (Odense katedralskole) 1940; med. eks. 1948; alm. hospitalsuddannelse i provinsen på med. afdelinger, herunder reservelæge ved Aalborg amtssygehus 1952-54 samt på forsk, kbhske hospitaler 1954-57; skibslæge i ØK 1950; embedslæ-geeks. 1956; amtslæge i Viborg 1957; skolelæge ved katedralskolen 1957-70; assist. læge ved arbejdstilsynet 1958. Medl. af Foreningen af yngre Lægers repræsentantskab og udvidede bestyrelse 1953-55; medl. af Den alm. danske

Lægeforenings overvoldgiftsret fra 1958; formand for boligtilsynsrådet for vestre landsretskreds fra 1959; medl. af indenrigsmin.s kommission vedr. den off. hygiejne fra 1965, af justitsmin.s udvalg vedr. organiseringen af mentalobserva-tionsvirksomheden fra 1968; formand for Embedslægeforeningen fra 1971 ; medl. af socialmin.s uvalg vedr. den stedlige social- og sundhedstjeneste 1971-72.

Har skrevet diverse tidsskriftartikler om intern medicinske emner. Adresse: Mimersv. 6,8800 Viborg.

RIMESTAD Christian landsretssagfører; f. 29/8 1923 i Lemvig; søn af landsretssagfører Chr. Rimestad (død 1939, se Blå Bog 1939) og hustru Valborg f. Christoffersen (død 1963); gift 23/9 1950 m. Birte R., f. 9/6 1926 på Frdbg., datter af direktør Aksel Nielsen (se denne).

Student (Struer) 1942; cand. jur. 1950; landsretssagf. 1954, møderet for højesteret. Virket i Esbjerg 1950-56, i Lemvig 1956-70, i Holstebro siden 1971. Medl. af bestyrelsen og sekretær for Dansk Dambrugerforening. Bestyrelsesmedl. i bl. a. Nicolaisen og Larsen A/S, Grydeå Damkultur A/S, Vester Hvoldal Dambrug K/S m. fl. Adresse: Grønsg. 1,7500 Holstebro

RIMSTAD I A direktør, dr. ing., civilingeniør; f. 13/3 1909 på Frdbg.; søn af skuespiller, teaterchef Adam Poulsen (død 1969, se Blå Bog 1969) og hustru Ellen f. Rimestad (død 1972); gift 14/5 1937 m. Marie-Louise R., f. 22/7, datter af dr.-ingeniør Rudolf Christiani (død 1960, se Blå Bog 1960) og hustru Henriette ('.Oldenburg(død 1953).

Student (Birkerød) 1927; cand. polyt. 1936; hos Philip Holzmann A. G., Frankfurt 1936-37; assistent ved Technische Hochschule, Wien 1938, laboratorieleder ved Technische Hochschule, Charlottenburg 1939-40; dr. ing. (Zur Bemessung des doppelten Spundwandbauwerkes) smstds 1940; overing. hos Christiani & Nielsen 1941-44; direktør for Thomas B Thriges Fond 1944-46; egen rådg. virksomhed 1947-59; direktør i A/S Atlas 1960, adm. direktør 1963-68. Medl. af folketinget (De uafhængige; Kbhs amt) 1960-66, af Industrirådet 1967-70, af pristalsnævnet 1961-66. Formand i bestyrelserne for A/S Sandviken, Kbh, A/S Roblon, Frederikshavn, Centralsavværket Limiteret, Herlufmagle, A/S Jernstøberiet Einar Holms Eftf. af 1972, Kbh og for Kommitteret Georg Petersen og Hustrus Fond; medl. af bestyrelsen for Teknisk museum. Adresse: Vældegårdsv. 25,2820 Gentofte.

RINDOM Jørgen grosserer; f. 22/9 1924 i Hellerup; søn af grosserer Jørgen Rindom (død 1958, se Blå Bog 1958) og hustru Aase f. Høyrup (død 1957); gift 20/10 1951 m. Ida R., f. 7/8 1927 på Frdbg., datter af direktør Gustav E Hartz (død 1973, se Blå Bog 1973) og hustru Ebba f. Flensborg (død 1954). Højere handelseks. (Niels Borck) 1944; ophold i Schweiz og England 1946-48; ansat i firma A Rindom 1948, medindehaver 1951, indehaver 1958. Till. medindehaver af I/S Dansk Skrivemaskineimport m. fl.

Formand for bestyrelsen for A/S Colas Vejmateriale og A/S Hanias; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Eternit-Fabrik, De Danske Imprægneringsanstalter A/S, A/S Bullboard m. fl. Adresse: Viggo Rothes V. 5.2920 Charlottenlund. Sommerbolig: Kildehøj, 3220 Tisvildeleje.

RINDUNG Ole studielektor; f. 30/1 1921 på Frdbg.; søn af redaktør, mag. art. Sigvald Rindung (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Ingeborg f. Ottesen (død 1968); gift 4/7 1945 m. Rigmor R., f. 21/9 1920 i Nørresundby, datter af sagfører, cand. jur. Aage Nielsen Dahl (død 1937) og hustru Laura f. Jensen (død 1943).

Student (Frdbg. gymn.) 1939; mag. scient, og cand. mag. 1944; Kbhs univ.s guldmed. 1946; adjunkt ved Østersøgades gymnasium 1946, ved Virum statsskole 1957, lektor smstds 1958; rektor ved Kildegård gymnasium 1966, studielektor smstds 1973. Forretningsfører for Gymnasieskolernes Lærerforening 1951-58; fagkonsulent i matematik i direktoratet for gymnasieskolerne 1958-65, undervisningsinsp. smstds 1965-66. Formand for studenterrådet ved Kbhs universitet 1942-43. S. m. Erik Kristensen forfatter til lærebøger i matematik for gymnasiet. Adresse: Tværvej 73A, 2830 Virum.

Sommerbolig: Lille Ryvej, Ramløse Sand, 3300 Frederiksværk.

RINGBERG Hj. fh. civildommer, K.DM.p.p.; f. 19/10 1889 på Beldringe ved Præstø; søn af godsforvalter P A Ringberg (død 1904) og hustru f. Kiær (død 1947); gift 14/10 1916 m. Anna A R., f. 11/3 1890, datter af skibskaptajn ) ) Jepsen (død 1898) og hustru f. Berthelsen (død 1927).

Student (Herlufsholm) 1908; cand. jur. 1913; assistent i gcneraltolddirektoratet 1916; assistent i justitsministeriet 1916, fuldmægtig 1922; kst. kontorchef 1928; kst. dommer i Kjøge 1924-25; amtmand over Færøerne 1929; civildommer i Odense købstad 1936-59.

Formand for fredningsnævnet for Odense amtsrådskreds 1939-61; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1939-55, formand 1945-55; medl. af retsplejeudvalget 1949-55 og af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund 1953-55; formand for Juridisk Forening i Odense 1936-41 og 1947-58; medl. af forsk, lovudvalg. Udenl. orden: S.N.2. Adresse: Østerbæksv. 98,5000 Odense.

RINGDAL Viggo fh. stationsforstander, R.; f. 4/3 1902 i Kbh; søn af stationsforstander Karl Ringdal (død 1961) og hustru Bolette f. Christiansen (død 1952); gift 5/8 1927 m. Ulla R., f. 2/12 1905 i Kbh, datter af malermester Jens Hansen (død 1957) og hustru Vilhelmine f. Nielsen (død 1965). Præliminæreks. (Tøxens skole, Køge) 1918; trafikelev ved DSB 1918, trafikassist. 1924, overtrafikassist. ved 1. distrikt, Kbh 1943, trafikkontrollør i Struer 1947, overtrafikkontrollør i Ålborg 1950, i Odense 1954, stationsforstander i Helsingør 1957-69. Adresse: Marielyst Allé 30,3000 Helsingør.

RINGE Carl dislriktsingeniør, R.; f. 24/1 1904 i Kbh; søn af købmand Christian Ringe Jørgensen (død 1949) og hustru Clara f. Moltzen (død 1920); gift 1/12 1934 m. Olga R., f. 3/11 1905 i Herning, datter af vognmand Christen Hansen (død 1942) og hustru Jensine f. Rasmussen (død 1936).

Student 1922; forsk, ansættelser, bl. a. i KTAS, 1924-28; cand. polyt. 1931; ansat i vandbygningsvæsenet 1931 med tjeneste i Løgstør og Ringkøbing s. å., i Esbjerg 1935, Agger v. Vestervig 1942, Kbh (vandbygningsdirektoratet) 1949 og i Helsingør 1963-74, distriktsing. 1961-74. Lærer ved Teknisk skole i Esbjerg 1937-42. Formand for Helsingør havneråd fra 1963. Har skrevet artikler om højvandsproblemer i Nordsøen og om havnekorrosion.

Adresse: Egedalsvænge 17,2980 Kokkedal.

RINGGAARD Kristian professor, dr. phil.; f. 30/7 1918 i Give; søn af hotelejer Peder Ringgaard (død 1957) og hustru Gudrun f. Bak Nielsen (død 1952); gift 18/7 1945 m. Nini Louise R., f. 15/10 1921 i GI. Åker, Oslo, datter af Bjarne August Steinsvik(død 1968) og hustru Ella f. Halvorsen. Student (Herning) 1939; cand. mag. (dansk, engelsk) Århus univ. 1948; dr. phil. smstds 1960; adjunkt ved Høng studenterkursus 1948-50, ved Th. Langs skoler, Silkeborg 1950-52; rejselektor for foreningen Norden, Sverige 1952-57; universitetslektor i Göteborg 1953-57; vidensk. assistent ved Århus universitet 1957, amanuensis 1959, docent 1962, professor i nordiske sprog 1966. Gæsteprofessor ved Christian-Albrechts Universität, Kiel okt. 1972-april 1973. Gæsteforelæsninger ved universiteterne i Lund, Uppsala, Wroclau.

Medl. af bestyrelsen for Jysk Selskab for nordisk Filologi 1961, af styrelsen for Dansk Magisterforening 1963-71 samt af forretningsudvalget 1964-67, af Magisterforbundets formandsskab 1965-67, af amanuensisrådets humanistiske fakultetsråd 1964-66 (formand 1964-65), af Det lærde Selskab 1967, af dettes præsidium 1971, af bestyrelsen for professorforeningen i Århus 1970-72 og af styrelsen for Forbundet af lærere ved de højere læreanstalter 1970-72; medl. af dansk komite for internat, dialektatlas 1972, af internat, komite for Nordic Languages and General Linguistics 1973. Har skrevet: Vestjysk stød (disp.. 1960); Danske dialekter. En kortfattet oversigt (1968, 2. udg. 1971); Dansk fonologi (1973). Sprogvidensk. artikler i forsk, tidsskrifter, især i Sprog og Kultur. Redaktør ved Jysk Ordbog (1957-73); redaktør af

Jyske Studier, festskrift til Peter Skautrup 1966 og af Sprog og Kultur (s. m. Peter Skautrup, 1967-73). Adresse: Maden 9,8210 Århus V.

RINGGÅRD Laurits sparekassedirektør, R.; f. 8/11 1924 i Give; søn af hotelejer Peder Ringgård (død 1957) og hustru Gudrun f. Bak Nielsen (død 1952); gift 12/7 1949 m. Inger Margrethe R., f. 23/11 1924 i Thisted, datter af grosserer Chresten Jacobsen (død 1947) og hustru Elfrieda f. Yde Jensen.

Student (Vejle) 1944; cand. jur. 1950; sekretær i justitsministeriet 1950-56; dommerfuldm. i Brønderslev 1956-57; påny sekretær i justitsministeriet 1957, fuldmægtig 1961, kontorchef 1964; fra 1970 direktør i Sparekassen Kbh-Sjælland (hovedstadsregion og forvaltningsafd.), nu Sparekassen SDS. Till. sagførerfuldm. og amtsfuldm. 1950-56; ministersekr. 1957-60; dommerfuldm. ved retten i Tårnby og kriminalretten i Lyngby 1960-64; justitsministeriets kasseinsp. ved politimesterembederne 1965-70; advokat (beskikk. depon.) 1971. Sekretær for ægteskabsudvalget o. a. ministerielle udvalg; medl. af realkreditkommissionen 1966-69, af værnepligtnævnet 1966-70.

Medl. af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening 1973.

Har udg.: Kommenteret ægteskabslov (1962); De nye regler om bestyrelse og anbringelse af umyndiges midler, båndlagte midler og legatmidler (1966). Medredaktør af Juridisk Formularbog (1971).

Adresse: Kulsviertoften 25,2800 Lyngby. Sommerbolig: Strandtoften 6, Drøsselbjerg, 4200 Slagelse.

RINGGAARD-CHRISTENSEN Johannes landsretssagfører; f. 23/10 1917 i Skyum; søn af gårdejer P Chr. Christensen og hustru f. Ringgaard (død 1967); gift m. Gerda R-G, f. 6/5 1925 i Bjerlev, datter af gårdejer Alfred Elmgaard (død 1950) og hustru Lene f. Westberg (død 1971).

Student (Rønde) 1938; studerede derefter teologi 1 år; cand. jur. 1947; sagførerfuldm. i Viborg 1947-51; landsretssagf. 1951; advokat i Viborg 1951-72, i Skanderborg fra 1972; medl. af Viborg byråd 1958-72; borgmester i Viborg 1962-72. Adresse: Adelg. 78,8660 Skanderborg.

RINGGAARD PEDERSEN Arne kommunaldirektør; f. 29/6 1926 i Thisted; søn af typograf Henry E Pedersen og hustru Helga f. Christensen (død 1952); gift 18/9 1954 in. Kirsten R. P., f. 22/7 1932 på Frdbg., datter af typograf Henry Jensen (død 1971) og hustru Iris f. Hansen.

Student (Rungsted) 1946; cand. jur. 1953; sagførerfuldm. 1953-54; fg. sekretær i Kbhs overpræsidium 1954, i direktoratet for Kbhs kommunes lønnings- og pensionsvæsen s. å., fuldmægtig 1958, vicekontorchef 1963, kontorchef 1964, direktør fra 1969. Sekretær for Kbhs 9. huslejenævn 1958-63; lærer ved skolen for den teoretiske uddannelse af Kbhs kommunes assistentelever og underassistenter 1963-69; administrativ rådgiver for Kbhs kommunes pensioneringsråd fra 1969; medl. af Kbhs kommunes organisationsudvalg fra 1972.

Adresse: Schweizerdalstien 77,2610 Rødovre. Sommerbolig: T.65, Klitmøller, 7700 Thisted.

RINGHEIM Lise skuespillerinde, R.; f. 15/5 1928 på Frdbg.; datter af skuespiller Arvid Ringheim (død 1942) og hustru Jenny f. Olsen (død 1954); gift m. skuespiller Henning Moritzen (se denne).

Det kgl. Teaters elevskole 1948-50; skuespillerinde ved Det kgl. Teater.

Hovedroller: Elisabeth Munk i Elverhøj; Leonora i De usynlige; Viola i Helligtrekongers Aften; Josie i Måne for de mislykkede; Josephine i Pinafore; Helene i Den skønne Helene; Lady i Orfeus; Arsinôe i Misantropen; Charlotte Corday i-Marat; Hustruen i H va' en mand har brug for; Ruth i Hjemkomsten; Corali i Den besvimede Hest; Fru Kopetska i Svejk; Antoinette i Biografi; Hanna Glavari i Den glade Enke; Leni i Fangerne i Altona; Anna I i De syv Dødssynder. Tildelt Poul Reumerts legat 1962; Frederik Schybergs legat 1954; Tagea Brandts rejselegat 1967; filmprisen Bodil for rollen i Den sidste Vinter. Adresse: Grøndalsv. 23,2000 Kbh F.

RINGSTED Axel overkirurg, dr. med., R., MT. Fi.p.p.; f. 5/2 1904 på Frdbg.; søn af grosserer Knud Ringsted (død 1946) og hustru Hertha f. Bayer (død 1936); gift aug. 1951 m. Nina R.,f. i Kbh, datter af oberst |ohn V Larsen (død 1949, se Blå Bog 1949) og hustru Emmy f. Bussenius.

Student (Frdbg. gymn.) 1921; med. eks. 1929; ansat ved hospitaler i Kbh og provinsen 1929-33; assistent ved rigshospitalets kirurg, poliklinik 1933-35 og ved patologisk institut. Frdbg. hospital 1935-36; dr. med. 1936; 2. reservekirurg ved Kbhs amts sygehus i Gentofte 1936-38; 1. reservekirurg smstds 1938-42; 1. reservekirurg ved Skt. Lukas Stiftelse 1942-46; specialistanerk. i kirurgi og kirurg, kvindesygd. 1939, i mave-tarmkirurgi 1968, i kirurgisk gastroenterologi 1971 ; læge ved Dansk Røde Kors ambulance 1939-40; prosector chirurgiae ved Kbhs universitet 1942-43; lektor i kirurgi 1943-46; studierejser til Stockholm og på Rockefeller Foundations stipendiet til Boston, USA (børnekirurgi) 1946; overkirurg ved Ålborg amtssygehus 1946. Har skrevet disputats om Testisforandringer ved E-avitami-nose (1936), en monografi om neuro-muskulærc forandringer ved E-avitaminose (s. m. prof. L Einarson 1938) samt kirurgiske arbejder bl. a. om Ileus, har for disse arbejder modtaget overlæge I Svindt's pris for 1945. Udenl. ordner: Fi.Fr.4.; Fi.M.M.4. Adresse: Sannasv. 7, Hasseris, 9000 Ålborg.

RINGSTED Erik direktør, civilingeniør, R'.p.p.; f. 2/3 1890 i Tved; søn af kolonibestyrer i Grønland Carl Ringsted (død 1896) og hustru Henriette f. Clausen (død 1938); gift 7/9 1918 m. Josephine Margaret Stewart R., f. i Glasgow, datter af skibsværftsdirektør J J Peck (død 1929) og hustru Margaret f. Stewart (død 1943).

Skibstegnerlærling i A/S Burmeister & Wain 1906-10; skibstegner i A/S Kbhs Flydedok & Skibsværft 1911 og i firmaet Doxford i Sunderland 1912; Bachelor of Science ved universitetet i Glasgow 1913; skibstegner og chefkonstruktør i Barclay Curie & Co., Ltd. Glasgow 1913-19; overing., underdir. og direktør i A/S Kbhs Flydedok & Skibsværft 1919-27; overing. i A/S Burmeister & Wain 1927; direktør ved Odense Staalskibsværft 1933-61.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1948; medl. af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse 1942, af bestyrelsen for samme 1943, bestyrelsens formand 1954-67, derefter medl. af bestyrelsen for Den danske Provinsbank A/S til 1971; medl. af bestyrelsen for Thomas B Triges Fond 1947-72, af Industrirådet 1956-62 og af bestyrelsen for Vognfabrikken Scandia A/S 1962-73. Udenl. ordner: F.M.Ma.3.; F.Æ.L.5.; Ir.H.4. Adresse: Hellerup Hovedbygning, Hellerupv. 20,5750 Ringe.

RINGSTED Henrik V journalist, R.p.p.; f. 19/10 1907 i Kbh; søn af dr. med. Hans Chr. Ringsted (død 1951) og hustru Elisabeth f. Gulstad (død 1942); gift 25/6 1932 m. Grete R., f. 23/7 1910 i Kbh, datter af ingeniør Knud Schäffcr (død 1926) og hustru Wanda f. Marcussen (død 1938). Student (Østre borgerdydskole) 1925; cand. mag. 1931; lærer ved Østre borgerdydskole o. a. skoler og kursus 1931-32; ansat ved Politiken fra 1932, redaktionssekr. smstds 1939; korrespondent for Politiken i Berlin 1939-45; allieret krigskorrespondent ved Potsdamkonferencen 1945, ved Belsen-processen s. å. og ved Niirnberg-processen 1945-46; bragte Isted-Løven hjem til Danmark okt. 1945; korrespondentfor Politiken i London 1946-61, i Bonn 1961-71. Tildelt Henrik Cavling-prisen 1945.

Har skrevet: Omkring Tysklands Fald (1945); Hvad Hitler saaede (1946); Maskerne falder i Nürnberg (s. m. Helge Knudsen, 1946); En have i London (1949); omarbejdet til engelsk som From a Garden in London (1952); London i Lup (1953), Den sorte mand 1er (1955); London-Mosaik (1957); Lille dreng med trillebaand (1958); Klokkebøjen (1959); En duft af Amerika (1961); Fra vor udsendte korrespondent (1965); Det forsvundne trillebånd (1973). Udenl. orden:Ty.F.R.F.3'. Adresse: Østbaneg. 3,2100 Kbh Ø

RINGSTED Jørgen professor, overlæge, dr. med.; f. 7/6 1923 i Kbh; søn af civilingeniør Svend Ringsted (se denne); gift 22/6 1951 m. Lida von Führen R., f. 27/9 1926 i Horsens, datter af læge Ernst von Führen Kieler (død 1957) og hustru Margrethe

Student (Gentofte statsskole) 1941; med. eks. (Kbhs univ.) 1949; klinisk uddannelse på Århus kommunehospital 1949-50, radiumstationen, Kbh 1956-57 og Rudolph Berghs hospital 1957-58; patologisk-anatomisk uddannelse på Bispebjerg hospital 1951-52 og 1958-59 samt rigshospitalet 1952-54; Lady Tata Memorial Scholar, Fibigerlaboratoriet 1954-57; under-visningsassist. ved universitetets patologisk-anatomiske institut 1957-59; dr. med. i960; overlæge, patologisk afd., det skandinaviske undervisningssygehus i Korea 1959-61; clinical assistant professor, Seoul National University 1960-61; prosektor ved Holbæk amts patologiske institut 1961-67; censor i patologisk anatomi ved Kbhs univ. 1965-67; overlæge ved patologisk institut, Odense sygehus fra 1967; professor i patologisk anatomi ved Odense universitet 1969-72. Medl. af rektorkollegiets samarbejdsudvalg for sundhedsvidenskaberne 1967 og af rektorkollegiets eksamens- og bedømmelsesudvalg 1971.

Formand for overlægerådet ved det skandinaviske undervisningssygehus i Korea 1960-61; medl. af bestyrelsen for Dansk Koreansk Selskab fra 1962, for Nordvestsjællands lægekredsforening 1965-66; tilforordnet i patologisk anatomi ved sundhedsstyrelsens specialistnævn fra 1967; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Patologisk Anatomi fra 1969; medl. af bestyrelsen for Odense Golfklub fra 1972. Æresmedlem af Korean Médical Association 1959.

Har skrevet: Aminosyrers indflydelse på tumorcellers mitoseaktivitet in vitro (disp., 1960). Endv. tidsskriftartikler om patologisk anatomi og cancerologi. Adresse: Sønder Hjørnev. 12,5641 Horne.

RINGSTED Svend civilingeniør; f. 30/8 1893 i Julianehaab; søn af kolonibestyrer i Grønland Carl Ringsted (død 1896) og hustru Henriette f. Clausen (død 1938); gift 6/5 1922 m. Asta R., f. 9/9 1902 i Kbh, datter af læge Vilhelm Engelbreth-Holm (død 1953) og hustru Karen f. Gether (død 1962). Student (Østersøgades gymn.) 1911; cand. polyt. (maskining.) 1917; driftsleder i A/S Dansk Afvulkaniseringsfabrik i Køge 1917-18; ansat hos ingeniør I Kriiger, Kbh 1918-20; i handelsfirmaet Ringsted & Semler, Kbh 1920-22, medindehaver 1922; leder af A/S De Danske Spritfabrikkers driftskontor 1923-41; adm. direktør for Det Danske Staalvalseværk, A/S, Frederiksværk 1942-50, konsulent 1950-58; konsulent for C G Thorborg, Terma A/S 1951-53; direktør i A/S Ikas isolering 1953-1959; tili. medl. af bestyrelsen 1954-67; i handelsfirmaet B Ringsted & Co. 1959-69.

Formand for Dansk Ingeniørforenings maskiningeniørgruppe 1934-40 og medl. af foreningens hovedbestyrelse 1940-46; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, formand for gruppen for virksomhedernes organisation og økonomi 1943-48, vicepræsident for akademiet 1943-48; medl. af bestyrelsen 1959-71 og af repræsentantskabet 1960-71 for Danmarks tekniske museum. Adresse: Gadevangsv. 1, Blok C nr. 107,3400 Hillerød.

RINGSTRØM Otto dommer, R1.; f. 21/12 1902 i Nyborg; søn af postmester J C Ringstrøm (død 1957) og hustru Emilie f. Arent (død 1959): gift 26/4 1934 m. Julie R., f. 16/4 1903, datter af proprietær Jens Hannibal (død 1939) og hustru Augusta f. Storch (død 1972).

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand. jur. 1927; sagfører-fuldm. 1928-30: dommerfuldm. i Høng 1930-38, i Kolding 1938-45, i Bogense 1945-50; kst. dommer i vestre landsret 1950-51 ;dommer i Fjerritslev 1951-70.

Formand for jordfordelingskommissioncn for Hjørring og Ålborg amter 1956-70 samt for Randers amt 1967-70, for taksationskommissionen (off. veje) for Thisted amt 1957-70. Adresse: Strandparken 14,5800 Nyborg.

RISBJØRN Erik byretsdommer, R.; f. 10/10 1928 i Kbh; søn af statsaut., revisor Willy Nielsen (død 1963) og hustru Oda f. Jensen (død 1953); gift 3/1 1956 m. Michèle R.. f. 8/9 1929 på Martinique, datter af Alexandre Lagrandcourt (død 1971) og hustru Julia f. Laviolette.

Student (Chrsthvns gymn.) 1947; cand. jur. 1953; sekretæraspirant i justitsministeriet 1955, sekretær 1957; kst. dommerfuldm. i Slagelse 1956-58, kst. politiadvokat 1960-61; fuldmægtig i justitsministeriet 1964, tili, medhjælper hos statsadvokaterne for Kbh 1961-64; kst. dommer i østre landsret i 1964 og i 1965, kst. dommer i Kbhs byret i 1965; dommer i Kbhs byret 1965.

Adresse: Trontedammen 18, Trørød, 2950 Vedbæk.

RISE Allan direktør, R.: f. 19/11 1905 i Fredericia; søn af grosserer Th. Rise (død 1938) og hustru Marie Emilie f. Heilmann (død 1944); gift 13/12 1936 m. Ellen Agnete R.. f. 24/11 1909, datter af fabrikant H P Springborg, Aalborg (død 1935) og hustru Katrine f. Nørgaard (død 1968). Student (Østersøgades gymn.) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. s. å.; sekretær ved de nordiske arbejdsgiverforeningers kontor i Bruxelles 1931-32; sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening 1932; fuldmægtig i De grafiske Fags organisation 1938; kontorchef i Dansk Arbejdsgiverforening 1942, underdir. 1948, direktør 1951-62.

Medl. af arbejdsretten, af arbejdsrådet. af tilsynsrådet vedr. fængselsvæsenets arbejdsdrift og af skatterådet for Gentofte skattekreds; medl. af den danske delegation til de internationale arbejdskonferencer i Genève 1932-37, i Paris 1945, i Montreal 1946, i San Francisco 1948 og i Genève 1947 samt hvert år 1949-62.

Har skrevet bøger og artikler om arbejdsretlige emner, bl. a.: Overenskomstfortolkning ved faglig voldgift (1966). Adresse: Aurehøjv. 26 B, 2900 Hellerup.

RISGAARD KNUDSEN J fh. fiskeriminister; f. 14/4 1925 i Als Østjylland; søn af fh. opsynsmand Karl Knudsen og hustru Maria f. Morthensen; gift 8/11 1952 m. Riborg R. K., f. 20/7 1922 i Langerød, datter af arbejdsmand Jens Jensen (død 1958) og hustru Anna f. Jensen (død 1939). Formand for D.s.U. Thisted afd. 1945-49; medl. af bestyrelsen for Gartnernes Fagforening, Thisted 1946-49; formand for Ungdomsorganisationernes Fællesråd, Thisted 1948-49 og for Arbejdernes Fællesorganisation, Thisted 1949; sekretær i Dansk Gartnerforbund 1949-59, tili, næstformand 1954-59; sekretær i L.O. 1959-64; fiskeriminister i ministeriet Krag 1964-68.

Medl. af folketinget fra 1964 (formand for den socialdemokratiske gruppe i 1973, næstformand fra s.a.), af det grønlandske løn- og prisnævn 1960-64, Hovedorganisationernes afskedigelsesnævn 1963-64, boligmin.s arbejdskraftudvalg 1962-64 og statens jordlovsudvalg 1969, tili, landbrugskyndig næstformand fra 1970; medl. af repræsentantskabet i Nordjyllands erhvervsråd fra 1970; formand for jordbrugskommissionerne i hhv. Kbhs amtsrådskreds og Vestsjællands amtsrådskreds fra 1971; medl. af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab fra 1972; medl. af Nordisk Råd fra 1973. Adresse: Vadbro 40,2860 Søborg.

RISHØJ Hans chefredaktør; f. 13/8 1913 i Århus; søn af tømrer N P Rishøj (død 1967) og hustru Karen f. Jensen (død 1970); gift 8/9 1936 m. Helga R., f. 20/4 1912 i Års, død 1970. Realeks. 1930; ansat ved dagbladet Demokraten i Århus i 1930 som korrektør og arkivar, journalist smstds 1943-49; chefredaktør af Silkeborg Social-Demokrat (senere Aften-Posten) 1949-58; chefredaktør ved Demokraten, Århus 1958-74, derefter poli.tisk redaktør.

Formand for DsU i Århus 1934-36; medl. af undervisningsrå-det for journalisthøjskolen i Århus fra 1955, af dennes bestyrelse fra 1,961 og af bestyrelsen for presseforskningsin-stituttet ved Århus universitet fra 1955; næstformand i Socialdemokratisk Redaktørforening 1961, formand fra 1966; formand for Århus Journalistforening 1960-65; medl. af bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau og Danske Dagblades Fællesrepræsentation fra 1962, af Dansk Pressenævn fra 1964, af bestyrelsen for Danske Dagblades Udgiverforening fra 1968. Adresse: Jens Søndergårds V. 3,8270 Højbjerg.

RISHØJ PEDERSEN Søren administrator, se Pedersen Søren Rishøj.

RISKÆR Niels professor, overlæge, dr. med., R.;f.6/3 1910 på Frdbg.; søn af overlærer Kristen Riskær (død 1958) og hustru viceskoleinspektør Margrethe R. f. Jensen (død 1961); gift 12/2 1937 m. Ellen Christiane R., f. 30/10 på Frdbg., datter af generalmajor Paul Ramm (se denne).

Student (Metropohtanskolen) 1928; med. eks. 1937; univ. guldmed. for besvarelse af opgaven i klinisk medicin 1938; dr. med. 1943; specialistanerk. i øre-, næse- og halssygdomme 1947; 1. reservelæge ved Sundby hospitals øreafd. 1949-52, ved kommunehospitalets øre afd. 1952-53; overlæge ved øre-, næse- og halsafd. ved Kbhs amts sygehus i Gentofte fra 1953; professor i øre-, næse- og halssygdomme ved Kbhs universitet fra 1957. Designeret overlæge ved Kbhs amts sygehus i Herlev 1971.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1944-47; næstformand for Dansk oto-laryngologisk Selskab 1950-52, formand 1955-57; medl. af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i Kbh 1948-50 og af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1942-52; æresmedlem af Sveriges yngre Läkares Forening 1950; medl. af Svenska Läkar-Sällskapet 1957; sundhedsstyrelsens repræsentant i udvalget vedr. uddannelse af lærere til tale-, tunghøre- og læseundervisning fra 1958; sundhedsstyrelsens konsulent i øre-, næse- og halssygd. fra 1960.

Har skrevet: Undersøgelser over hæmolytiske Streptokokkers Serologi med særligt Henblik paa Type- og Gruppebestemmelse af Gruppe A Stammer (disp., 1943); vidensk. arbejder om bakteriologiske og otologiske emner. Tildelt Kleins legat 1971. Adresse: Bregnev. 15,2820 Gentofte.

RISOM Albinus arkitekt, kreditkassedirektør, R.; f. 1/3 1897 i Holstebro; søn af tømrermester J Risom (død 1919); gift 11/7 1936 m. Helga Johanne R., f. 11/5 1909 i Glostrup, datter af tømrermester Axel Larsen (død 1953).

Uddannet som tømrer og bygningssnedker; elev på Håndværkerskolen i Haslev, Odense tekniske skole og kunstakademiets arkitektskole; medarbejder på forsk, tegnestuer; udført opmålinger af jydske herregårde; studierejser i Tyskland og de nordiske lande; egen arkitektvirksomhed fra 1930; bygningskyndig kommitteret i Kreditkassen for Husejerne i Kbh 1950, bygningskyndig direktør fra 1954. Har opført fl. villaer, beboelsesejendomme og fabrikker i Kbh og omegn; rådg. arkitekt for fl. industrivirksomheder o. a. erhvervsvirksomheder. Adresse: Limfjordsv. 21,2720 Vanløse.

RISOM Jens arkitekt; f. 8/5 1916 i Kbh; søn af arkitekt Sven Risom (død 1971, se Blå Bog 1970) og hustru Inger f. Henriques; gift 12/12 1939 m. Iben R.,f. 19/1 1918 i Kbh, datter af tandlæge Ernst Haderup (død 1954, se Blå Bog 1954) og hustru Karen f. Kjær.

Realeks. (Krebs' skole); Niels Brock's handelsskole 1934; efter 1 års ophold i Stockholm gennemgået Kunsthåndværkerskolen i Kbh med påfølgende 2 års ansættelse på arkitekt-tegnestue; udvandrede til USA 1939; beskæftiget i New York med møbeltegning 1939-43; i US Army 1943-45; derefter atter beskæftigelse som møbeltegner. Oprettede i 1946 i New York eget firma for møbeltegning og -fabrikation, Jens Risom Design, Inc.; virksomheden, der siden 1956 har samlet fabrikationen i Connecticut, har foruden ved hovedsædet i New York forevisningslokaler og kontorer i fl. amerikanske byer samt licens-afdelinger i Melbourne, Toronto, London, Argentina, Singapore m. m. Leder siden 1973 egen virksomhed i Freelance Design og Consultation. Medl. af bestyrelsen for Industrial Designers Society of America fra 1948, Architectural League fra 1950. Danish American Trade Council, New York og Trustée: Rhode Island School of Design.

Artikler, foredrag og universitets-undervisning i møbeltegning og -fabrikation samt forretningsvirksomhed. Adresse: 103 Chichester Road, New Canaan, Connecticut 06840, USA.

RIX Svend statsskovrider, kammerherre, hofjægermester, K., Fr.IX M.T.p.p.; f. 21/3 1897 i Horsens; søn af købmand Harald Rix og hustru Marie f. Jensen; gift 17/12 1933 m. Ella R., f. 15/7 1899 i Århus, datter af direktør Peter Wiirtzen og hustru Petrea f. Petersen.

Student (Horsens) 1915; forstkand. 1922; ansat ved statens forstlige forsøgsvæsen 1923-26; assistent ved statsskovvæsenet, tjenstg. ved Graasten skovdistrikt og i statens skovregulering 1926-35; skovrider ved Lindet skovdistrikt 1935, ved Haderslev skovdistrikt 1946, ved Frederiksborg skovdistrikt 1957-67; kgl. jægermester ved statsskovene 1957-67; tili, statens tilsynsførende med private skove i Tønder amt og Haderslev amts vestlige del 1935-46 og i Haderslev amts østlige del 1946-57. Studierejse til Frankrig og Belgien 1923, til England 1957.

Medl. af bestyrelsen for Statsskovriderforeningen 1928-35 og formand for foreningen 1943-58; medl. af Dansk Skovforenings handelsudvalg og formand for udvalgets sydjyske salgskreds 1944-57; medl. af statsskovenes reservatudvalg 1957-67 og af tilsynsrådet for statsskovenes planteavlsstation til 1967; justitsmin.s medhjælp ved tilsynet af Vedbygaard skovdistrikt 1960-69; har 1961-73 varetaget undervisningen af de skovbrugsstuderende ved landbohøjskolen i vildt- og jagtlære.

Udenl. ordner: B.L.H.2.; Gr.Ph.3.; lr.T.3.; lt.F.2.; N.St.0.22.; S.H.E.3.; Tun.R.O.2.; Ø.Æ.F.22. Adresse: Østerbrog. 116,2100 Kbh Ø

RODE Aksel kunsthistoriker, docent, R1.; f. 27/2 1905 på Frdbg.; søn af ekspeditionssekretær, cand. polit. Svend Rode (død 1966) og hustru Dadi f. Pock (død 1961); gift (ægteskabet opløst 1973) m. keramikeren Gertrud Vasegaard (se denne). Elev på kunstakademiet 1923-30; begyndte efter uddannelse som billedhugger kunsthistoriske studier 1930; rejser i Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, England, Holland og Spanien; kst. inspektør II ved statens museum for kunst, kobberstiksamlingen, 1943, udnævnt 1945; konsulent for Bing og Grøndahls Porcelænsfabrik 1945-59; docent i billedkunstens historie ved akademiet 1948.

Har skrevet: Maleren Otto Haslund (1940); Mogens Bøggild (i Vor Tids Kunst, 1942); Niels Skovgaard (1943); Knud Agger (i Vor Tids Kunst, 1950); medarbejder ved Danske Tegninger (1945), ved Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien (1948) og ved Danmarks Billedhuggerkunst (1950); Det kongelige Akademi for de skønne Kunster 1904-1954 (s. m. E Spang-Hanssen og Knud Millech, 1954). Afhandlinger i forsk, års- og tidsskrifter. Adresse: Rahbeks Allé 16,1801 Kbh V.

RODE Ebbe skuespiller, R1.; f. 10/5 1910 på Frdbg.; søn af forfatteren Helge Rode (død 1937, se Blå Bog 1936) og hustru forfatterinden Edith Rode (død 1956, se Blå Bog 1956); gift 1959 m. skuespillerinde Nina Pens, f. 22/5 1929 i Kgs. Lyngby, datter af købmand Svend Thorkild Pens (død 1949) og hustru Rigmor f. Restorff.

Skuespiller ved Dagmarteatret 1931, Det kgl. Teater 1932; gæstespil på landsdelsscenerne Odense, Ålborg og Århus i 1954, fra 1956: Alléscenen, Folketeatret, Det ny Teater, Det danske Teater og landsdelsscenerne; skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1965.

Roller bl. a.: Aladdin; Pilatus; Chas; Richard i Du skønne ungdom; Walter i Prisen; Revisoren; Sir Peter i Bagtalelsens skole; Ernest i Bunbury; Britannus i Cæsar og Cleopatra; Professor Higgins i Pygmalion; Arthur i Søskende; Frank i Anne Franks Dagbog; Etienne (debut); Topaze; Arnolphe i Fruentimmerskolen; Jeronimus i Mascarade; Den politiske Kandestøber; Osvald i Gengangere; Hjalmar Ekdal i Vildanden; Helmer i Et Dukkehjem; Pastor Manders i Gengangere; Faderen; Oronte i Misantropen; Frosch i Flagermusen. Stenmaaren i filmen Afsporet; Søren Sønder-vold; Kristinus Bergmann; Kammertjeneren i Harry og Kammertjeneren; Gormsen i Naboerne; Stein i The only way, o. a. filmroller. Ensemblegæstespil i samtlige nordiske hovedstæder. Gæstespil i Oslo, Hälsingborg og svenske byer. Oplæsninger i Tokio, Hongkong og Bangkok i 1954. Medl. af bestyrelsen for Ole Haslunds Kunstnerfond. Studenternes æreskunstner 1954.

Har udg. pjecen: Krigen paa Vandring, En Rustale; Aaben Dagbog, Taler, Artikler og Digte fra et Tiaar; Erindringsbogen »Troldguld«; Møde med Albert Schweitzer; Paa Stikord (Udvalgte Teaterbesyv); Det at være Skuespiller (Brevveksling med Johs. Sløk). Adresse: Solbakken 28,2830 Virum.

RODE Johan G havnebygmester, R.p.p.; f. 31/1 1903 på Frdbg.; søn af overretssagfører Erik Rode (død 1958, se Blå Bog 1957) og hustru Anna f. Gnudtzmann (død 1956); gift 6/9 1935 m. Kamma R., f. 13/6 1912 i Hillerød, datter af direktør Axel Kornerup (død 1951) og hustru Lina f. Møhl (død 1958). Student (Skt. Jørgens gymn.) 1920; cand. polyt. 1926; ved hærens laboratorium 1927-28; ingeniør ved Kbhs havnevæsen 1928, havneing. 1935, afdclingsing. 1938, havnebygmester 1945-73. Medl. af statens olieskaderåd 1957-73.

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Gartnersvinget 12,2800 Lyngby.

RODE Jørgen redaktør, civilingeniør; f. 19/9 1901 i Kbh; søn af indenrigsminister, redaktør Ove Rode (død 1933, se Blå Bog 1933) og hustru Line f. Dedichen (død 1936).

Student (Henrik Madsens skole) 1919; cand. polyt. 1925; medarbejder ved Politiken 1927; redaktør af Magasinet 1946-56. Formand for Ellen Hørup Fonden 1950-67; medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken 1955-59. Har skrevet: Når pressen svigter sit ansvar (1963); Vat i ørerne (To essays i eventyr-marinade) 1965).

Adresse:Tammerisv. 39,8240 Risskov.

RODE Stig højesteretssagfører; f. 10/7 1896 i Modum i Norge; søn af indenrigsminister, redaktør Ove Rode (død 1933, se Blå Bog 1933) og hustru Line f. Dedichen (død 1936); gift 25/5 1923 m. Kirsten R., f. 20/10 1901 på Frdbg., død 1967, datter af grosserer Ludvig Bay (død 1927, se Blå Bog 1927) og hustru Anna Margrethe f. Hansen (død 1954). Student (Henrik Madsens skole) 1914; cand. jur. 1920; landsretssagf. 1923; højesteretssagf. 1930. Adresse: Ejgårds Tværv. 12,2920 Chi.

RODHOLM Immanuel Benedict kommandør, R1., HTS; f. 28/3 1921 i Danevang, Texas, USA; søn af pastor emer. J A M Rodholm og hustru Martha Christine f. Nielsen; gift 23/9 1945 m. Elsa Grete R., datter af lods Valdemar Herluf Nielsen (død 1958) og hustru Marie f. Holstebro (død 1973). Student (Åbenrå) 1938; søløjtn. 11 m. Gerners medalje 1942; tjenstg. i den danske brigade i Sverige 1943-45; søløjtn. 1 1943; kaptajnløjtn. 1947; orlogskapt. 1951; kommandørkapt. 1961; midlertidig kommandør 1965; kommandør 1967. Forbindelsesofficer til United States Shipbuilding Liaison Office i Rom og attaché ved den danske ambassade i Rom 1954-57. Gennemgik Naval Command Course for Senior Foreign Officers ved United States Naval War College i Newport, Rhode Island 1961-62. Adresse: Sophus Bauditz V. 31,2920 Charlottenlund.

ROED Jørgen direktør; f. 11/8 1935 i Århus; søn af kontorist Niels Roed (død 1959) og hustru Ellen Margrethe f. Pedersen; gift 6/8 1960 m. lægesekretær Kirsten R., f. 5/7 1940 i Århus, datter af købmand Niels Fogh Boulstrup (død 1971) og hustru Else f. Bundgaard.

Realeks. (Risskov) 1952; handelsuddannelse i Århus; studie-rejse^til Østen 1955; lærereks. (Århus seminarium) 1959; lærer ved Åbyhøj kommunale skolevæsen og i Ringe 1959-61. Ansat i den svenske koncern Esselte AB 1961, direktør for koncernens danske datterselskab Skrivrit A/S (nu Esselte Studium A/S) 1961-68; adm. direktør for A/S Dansk Ingeniørforenings Kursuscenter Vest og konferencecentret Scanticon A/S, Århus, fra dets etablering i 1968. Medl. af hovedbestyrelsen for Round Table Danmark 1965-70 og landsformand 1968;69; medl. af repræsentantskabet for Turistforeningen for Århus og omegn fra 1973, af The Présidents Association, USA fra 1971 og af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse fra 1973. Adresse: Marselis Boulevard 11,8000 Århus C.

ROELSEN Axel fh. overregistrator, K.; f. 24/5 1906 i Fredericia; søn af lærer ved det kgl. døvstummeinstitut, kaptajn Carl Vilhelm Roelsen (død 1923) og hustru Ellen Elisabeth f. Risom (død 1961); gift 9/12 1944 m. Elisabeth R., datter af højskoleforstander A S Dam (død 1972) og hustru Else Marie f. Thomsen (død 1940).

Student. (Fredericia) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. i Aalborg 1930; dommerfuldm. i Silkeborg 1931 ; sagførerfuldm. i Kbh 1932-37; sagfører (bestall, depon.) 1937; sekretær i handelsministeriet 1932, fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. 1943, ministersekr. 1943-45, kontorchef 1948; kst. direktør for tilsynet med håndværkerundervisningen i 1957; overregistrator ved aktieselskabs-registeret 1957-73. Medl. af Bikubens tilsynsråd 1957; formand for bestyrelsen for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 1967; medl. af revisornævnet 1967. Adresse: Lille Zoar, Zoarsv. 16,3480 Fredensborg.

ROEPSTORFF Thorkild Bo landsdommer, K.; f. 14/9 1902 i Køge, søn af dommer A S Roepstorff (død 1951, se Blå Bog 1950) og hustru Valborg f. Hansen (død 1913); gift 18/5 1963 m. Helle R., f. 6/10 1926, datter af bankdirektør Povl Roepstorff (død 1963. se Blå Bog 1962) og hustru Frida f. Nielsen (død 1952).

Student (Odense katedralskole) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Odense herred s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1930; fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1933; tili, sekretær hos rigsadvokaten 1935-43; statsadvokat for Sjælland 1943; dommer i østre landsret 1951 -72.

Medl. af bestyrelsen og sekretær for Juristforbundet 1943-52; medl. af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund 1952-62; medl. af udvalget af 25. febr. 1946 vedr. fuldbyrdelse af fængselsstraf m. v. 1946-51 og af udvalget til revision af skibsregistrcringslovgivningen 1952; formand for udvalget vedr. Kolonien Filadelfias forhold 1959-60; mæglingsmand ved forligsinstitutionen 1954-72; censor ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1955-73; formand for dispensationsnæv-net for tjenestemænd i Grønland 1964. Medl. af bestyrelsen for William og Hugo Evers Fond og af bestyrelsen for Generalkonsul Hugo Evers Legat.Formand for Rejsebureauankenævnet. Dansk repræsentant i udvælgelseskomite u. EF-kommissionen 1973. Har skrevet: Operahuset i København (1970). Adresse: Kildegårds Have 10,2900 Hellerup.

ROESEN August departementschef, K.p.p.; f. 22/8 1909 i Håsum; søn af provst J M Roesen (død 1956) og hustru Sofie f. Dreiøe; gift 14/10 1949 m. Elisabeth R., f. 19/7 1918 i Kbh, datter af overretssagfører Arnold de Fine Skibsted (død 1919) og hustru Gertrud f. Goctz.

Student (Kolding) 1928; hebraicum 1929; cand. jur. 1936; sekretær i finansministeriet 1936; sekretær i kirkeministeriet 1937, uden for nr. 1945-46 (sagførerfuldm.), fuldmægtig 1946, ekspeditionssekr. 1958, kontorchef 1961, departementschef 1964. Till. lektor i kirkeret ved pastoralseminariet 1953-66. Bestyrer af præstepensionsfondet. Litt, hovedværk: Dansk Kirkeret (2. udg-1965).

Udenl. orden: Ty.F.R.F.22.

Adresse: Rude Vang 72,2840 Holte.

ROESEN Børge domprovst, Ri.; f. 30/6 1913 i Håsum sogn; søn af provst J M Roesen (død 1956) og hustru Sofie f. Dreiøe ; gift 1. gang 27/12 1941 m. Hanne R., f. 7/2 1913 i Ålborg, død 1967, datter af murermester Th. P Thomsen og hustru Marie f. Dahl (død 1942); 2. gang 29/10 1971 m. fuldmægtig, cand. jur. Lone Mørch, f. 10/10 1930 i Hjørring, datter af civilingeniør Ole Mørch og hustru Else.

Cand. theol. 1937; hjælpepræst ved Vor Frue kirke, Ålborg 1938-41; sognepræst i Ellidshøj-Svenstrup 1941-67; provst for Fieskum-Hornum herreders provsti 1952-67; sognepræst ved Budolfi kirke i Ålborg, provst for Ålborg købstads provsti og domprovst over Ålborg stift 1967.

Formand for skolekommissionen i Ellidshøj-Svenstrup 1948-66 og medl. af sognerådet 1958-66; medl. af provsteforeningens bestyrelse 1960 (næstformand fra 1964) og af kirkemin.s strukturkommission 1964-67; medl. af Ålborg domkapitel fra 1971.

Adresse: Dronn. Christines V. 20,9000 Ålborg. Sommerbolig: 9480 Løkken.

ROGVI Finn direktør i Bikuben, R.;f. 1/6 1924 på Frdbg.;søn af fuldmægtig Hans Rogvi (død 1948) og hustru Grethe f. Wolff (død 1966); gift 10/12 1949 m. Sonja R., f. 28/7 1924 på Frdbg.. datter af redaktør Mark Lengart (død 1947) og hustru Clara f. Norris (død 1941).

Student (Set. Jørgens gymn.) 1942; cand. jur. 1947; ansat i udenrigsministeriet 1947-48, i justitsministeriet 1948-64, politifuldm. i Ringkøbing 1950-52, fuldmægtig i justitsministeriet 1958, kontorchef 1964; direktør i Bikuben 1965. Sekretær for arvelovsudvalget 1954-61; for filmsrådet 1954-59 og formand 1961-64; formand for teaterrådet 1959-65; formand for Sparekassernes Hjælpefond 1966-72; medl. af Danmarks Sparekasseforenings styrelse 1969.

Adresse: Ærenprisv. 20.2820 Gentofte. Sommerbolig: Søndervangen, 4581 Rørvig.

ROHDE Henning departementschef, K.p.p.; f. 30/6 1910 i Sønderho på Fanø; søn af maleren Johan Rohde (død 1935, se Blå Bog 1934) og hustru Asa f. Zøylner(død 1960); gift 14/10 1943 m. Benedicte R., f. 1/6 1916 i Kbh, datter af direktør Edv. Biilow (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Ruth f. Blicher Hansen (død 1929).

Student (Øregaard gymn.) 1928; cand. jur. 1935; sekretær i undervisningsministeriet 1935, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekretær 1951, kst. kontorchef 1953; tili, medhjælper på højesterets justitskontor 1938-45; til rådighed for ministeriet for særlige anliggender og for erstatningsrådet 1945; tili, teatersekr. ved Det kgl. Teater 1945-49; chef for statsradiofoniens dramatisk-litterære afd. 1950-52; medarbejder ved »Politiken« 1953-55; vicechef for Det kgl. Teater og Kapel 1955-61. tili, administrativ leder af Den kgl. Ballet 1958-60; fg departementschef i ministeriet for kulturelle anliggender 1961,departementschef 1962. Udenl. ordner: Fi.H.R.31.; It.F.2.; N.St.O.31. Adresse : Rosbæksv. 22,2100 Kbh Ø Sommerbolig: Sønderho, 6720 Fanø.

ROHDE H P kunsthistoriker; f.9/4 1915 i Kbh; søn af maleren Johan Rohde (død 1935, se Blå Bog 1934) og hustru Asa f. Zøylner (død 1960); gift 5/4 1944 m. Regitze R., datter af direktør Edv. Biilow (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Ruth f. Blicher Hansen (død 1929).

Student (Øregård gymn.) 1933; cand. mag. (dansk, latin og græsk kultur) 1948; bibliotekar ved Det kgl. bibliotek 1949-60; kunstmedarbejder ved Ekstrabladet 1956-59. ved Berlingske Aftenavis (nu Weekendavisen) fra 1959; stipendiat ved det danske institut i Rom 1959. Rejsestipendium fra Carlsbergfondet til CF Hansen-studier i Italien, foråret 1973. Har bl. a. skrevet: Dansk Bogillustration 1800-1890 (1949); Axel Nygaard (1954); Strawberry Hill (om Horace Walpole; 1957); Ernst Bojesen (1958); Johan Biilow paa Sanderumgaard (1961); Byzantinsk Kunst (1964); Holland (1968). Har bl. a. udg.: Thomas Bewicks Erindringer (1953); Ludvig Holberg: Udvalgte Komedier med Wilhelm Marstrands tegninger (1954); Johan Rohde: Journal fra en Rejse i 1892 (1955); Van Goghs verden (1964); Emil Hannovers Erindringer (1966); Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards bogsamling 19671. Medarbejder ved Weilbachs Kunstnerleksikon III 1952) og ved Nordisk håndbog i bibliotekskundskab I (1957); sekretær ved værket: Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 1928-53 (1954). Tidsskriftafhandlinger; kroniker etc. i dagspressen.

Tildelt Den danske Antikvarboghandlerforenings hædersgave 1957. P Mariagers legat (for bogen om byzantinsk kunst) 1965, Robert Hirschsprungs Mindeleeat for Kunsthistorikere 1968. Adresse: Gruts Allé 13,2900 Hellerup.

ROHDE Peter P forfatter, R.; f. 15/3 1902 i Kbh; søn af garvermester Holger Rohde (død 1934) og hustru Vilhelmine f. Preisler (død 1939); gift 2/1 1953 in. Ina Margrethe R.,f. 17/9 1905 i Malmø, datter af direktør Alfred Goldschmidt (død 1967) og hustru Astrid f. Warberg(død 1973). Student (Østersøgades gymn.) 1921; cand. mag. (engelsk og dansk) 1929; adjunkt ved Rungsted stats- og kostskole 1932; interneret i vestre fængsel og Horserød 1941-43, tysk arrest, Århus og i Frøslev 1944-45; litterær medarbejder ved Dagbladet Information 1948-67; adjunkt ved Østre borger-dydskole 1951. lektor smstds 1953-69; redaktør af tidsskriftet Vindrosen 1954-58. af Munksgaardserien 1963-70. Medl. af bestyrelsen for Det Udenrigspolitiske Selskab. Har skrevet: Verdenskrisen og det britiske rige (1928); Indien og den indiske frihedskamp (1931); Litteraturen og bourgeoisiet (1932);. Den engelske arbejderbevægelse (1933); Sovjetunionen igår - idag - imorgen (1945); Sovjetunionen økonomisk - socialt - kulturelt (1946); Engelsk Litteratur 1900-1947 (1948); Arabiske flygtninge og jødiske minoriteter i de arabiske lande (1952); Sovjetunionens udenrigspolitik (1954); Et geni i en købstad (1956): Krig og krise i Mellemøsten (1956, 2. udg. 1967, svensk udg. 1970): Græsk kulturhistorie I (1958): Soren Kierkegaard in Selbsterzcugnis-sen (1959); Heros (Græsk kulturhistorie 11) (1959); Søren Kierkegaard (1960, engelsk udg. 1963); Prometheus (Græsk kulturhistorie III) (1961); Idédigtning og politisk gennembrud (i Dansk Litteraturhistorie II) (1965); jomfruen (Græsk kulturhistorie IV) (1965); Den store Moders Genkomst (Græsk kulturhistorie V) (1966): Israel I (1969); Det 20. århundredes menneske (Vor Kulturarv V) (1970); Midt i en isme-tid (1970); Forum Romanum (1971); Jerusalem (Israel 11) (1971); Både - og Tanker i utide (1972); Jøder i det 20. årh. (1972); Israels ørkener - og Sinai (1973); har redigeret: Frit Danmarks hvidbog om Danmark under besættelsen l-II (1946-47); har udg.: Søren Kierkegaards dagbøger i udvalg (1953, amerikansk udg. 1959), Søren Kierkegaards Dagbøger l-IV (1961 ff.), Søren Kierkegaards Samlede værker 1-XX (1962-63), sammes Johannes Climacus (1967) og Islandske Sagaer I-VI (1969-70). Adresse: Støberens Vænge 19A, 3100 Hornbæk.

ROHRSTED Tue redaktør; f. 15/11 1939 i Hørsholm; søn af overlærer Daniel Rohrsted og hustru Karen f. Laursen; gift 6/5 1966 m. Annie R., f. 3/12 1938 på Frdbg., datter af fabrikant Axel Cloetta Jensen (død 1970) og hustru Agnes f. Jensen. Student (Rungsted) 1958. Studieophold i Japan 1966. USA 1967. Forskningsassistent ved socialforskningsinstituttet 1968-71. Fagredaktør ved Den store Salmonsen fra 1970; redaktør ved Gyldendal 1971.

Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd 1967-69; medl. af styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1967-70 og fra 1972; medl. af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene fra 1966, formand for styrelsens oplysningsudvalg fra 1968; medl. af arbejdsmin.s ungdomsudvalg 1966-71; næstformand for kontaktudvalget mellem statsadministrationen og ungdomsorganisationerne 1967-70; medl. af styrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke 1966-69, af udvalget for Dansk Ungdoms u-landsarbejde 1965-69, af UNESCO-nationalkommissionen 1968-70; landsformand for Konservativ Ungdom 1965-67; medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1963-67; medl. af folketinget (Amagerkredsen) i 1973; medl. af repræsentantskabet for Rural Development College, Holte fra 1967; medl. af bestyrelsen for European North American Committee fra 1969 og for European Cultural Foundation fra 1972; formand for Den europæiske Kulturfond, Danmark fra 1971; medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse fra 1971. Redaktør af tidsskriftet Kriterium 1969; medforfatter til bogen Synspunkter i Konservatismen; redaktør af Eurolex-leksikon om europæisk samarbejde 1972. Adresse: Vagtelv.43,2000 Kbh F.

ROIKJER Folke rektor, RI.; f. 4/9 1908 i Kbh; søn af kgl. svensk hoffotograf Victor Roikjer (død 1933) og hustru Maja f.Maale(død 1968); gift 20/10 1937 m. Gudrun R.. f. Wrisberg. Student (Skt. Jørgens gymn.) 1927; cand. mag. (dansk og gymnastik) 1934; timelærer ved GI. Hellerup gymnasium s. å.; adjunkt smstds 1939, lektor 1952; tili, lektor i dansk ved Lunds Universitet og Stockholms Högskola 1939-40; rektor for Virum statsskole fra 1957.

Formand for Statsskolernes Lærerforening og medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Gymnasieskolernes Lærerforening 1945-59, af disse foreningers bestyrelse 1962-67; formand for Statsskolernes Rektorforening 1960-66, for Gymnasieskolernes Rektorforening 1964-66; medl. af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd 1946-49 og 1951-60; medl. af forretningsudvalget for Dansk Forening for nordisk Sprogrøgt 1941-49, af Landsudvalget for Skoleidræt 1946-56, af dansk sprognævn 1958-67, af repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm 1950-59, af Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funklionærorga-nisationer 1956-59, af repræsentantskabet for Dansk Skolescene 1949-66 og for foreningen Norden 1963-68; formand for fordelingsudvalget til 1. gymnasieklasserne i hovedstadsområdet fra 1963; medl. af fl. kommissioner og udvalg u. undervisningsministeriet. Har udg. skolebøger i svensk og norsk. Adresse: Fuglsangv. 70,2830 Virum. Sommerbolig: Lindcv. 13,Tibirke Sand, 3300 Frederiksværk.

ROLAND Frank økonomidirektør; f. 28/4 1911 i Århus; søn af købmand Jens Peter lensen (død 1962) og hustru Marie f. Sørensen (død 1946); gift 21/9 1940 m. Karen R., f. 16/12 1913, datter af repræsentant Hagbarth Christensen (død 1934) og hustru Emilie f. Koch (død 1965). Student (Marselisborg gymn.) 1931; civiløkonom (HA) fra

Handelshøjskolen i Kbh 1933; ansat i A/S Thomas Ths. Sabroe & Co., Århus 1934, i A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord 1937, sekretær 1938, hovedbogholder 1942. regnskabschef og prokurist 1947; regnskabschef og prokurist i A C Illum A/S og Illum l/S 1961, underdir. 1963. direktør 1964; ansat ved Det kgl. Teater 1969. som okonomidir. fra 1970.

Adresse: Bredg. 76,1260 Kbh K.

ROLFF-PETERSEN Axel landsretssagfører; f. 17/1 1892 i Aalborg; søn af sagfører, sparekassedirektør Valdemar Petersen (død 1926, se Blå Bog 1926) og hustru Emma f. Andersen(død 1934);gift 15/4 1934 m.Gerda R-P.,f. 15/4 1914 i Kbh, datter af tømmerhandler Jens Chr. Hansen og hustru Ida f. Nielsen.

Student (Aalborg katedralskole) 1910; cand. jur. 1916; amtsfuldm. i Randers 1916-17; sagfører 1920. landsretssagf. 1926 (bcskikk.depon. 1973). Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Advokater i Aalborg og Nørresundby 1946-64 og for Aalborg Prioritetsselskab A/S til 1970.

Adresse: Solbyen 98, Hasseris, 9000 Ålborg.

ROLFFES Kirsten skuespillerinde; f. 20/9 1928 i Kbh; datter af overtjener Gustav Andersen (død 1970) og hustru Kamma f. Rolffes (død 1958); gift 11/10 1951 m. Carl Viggo Becker, f. 13/6 1926 i Kalundborg, søn af murer Jakob Becker (død 1949) og hustru Nathaiia f. Møller.

Gennemgået Frdbg. Teaters elevskole 1947-48 og Det kgl. Teaters elevskole 1948-50; skuespillerinde ved Det kgl. Tealer 1950-63.

Hovedroller: Inger i De Vandrette; Celia i Som man behager; Lavinia i Familie Album; Kattrin i Mutter Courage; Emily i Den blaa Pekingeser; Ernestine i Topaze; Esther i Indenfor Murene; titelrollen i Maria Stuart; Barbara i Stævnemøde i Senlis; Jean i Tribunchelten; Stine Isenkræmmer i Barselstuen; Søster i Den korte Dag er lang nok; Rjngens Aand i Aladdin; Sara i Noget af en digter. Gæstespil: Ålborg Teater i Frk. Julie og Baandet, Folketeatret i Åh, sikken dejlig krig. Fiolteatret i Udviklinger, Det ny Teater i Uanstændigt Vidne og Korførersken i Medea, Boldhusteatret i Hvornår så Du sidst min mor. Det danske Teater Esther Franz i Prisen, Det Ny Scala Prudence i Kameliadamen og Penny Sycamore i Du kan ikke tage det med dig. Filmroller i: Gengæld og Quivitoq. Tildelt »Politiken«s kunstnerpris 1954. Adresse: Nellikev. 1 A. 2820 Gentofte.

ROLIN Hans Peter direktør, R.p.p.: f. 18/8 1897 i Helsingør; søn af driftsbestyrer Niels Rolin (dod 1943) og hustru Petronelly (død 1948); gift 27/5 1922 m. Eleonora R.,død 1962. Realeks. (Helsingør højere almenskole) 1913; ansat ved Helsingør Skibsværft s. å., i Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening 1919, prokurist 1920, vicedir. 1939. direktør 1951. adm. direktør 1957-65. Udenl. ordner: Fi.H R.31.; N.St.O.31.; S.V.31. Adresse: Gyldenholm Allé 6.2820 Gentofte.

ROLSTED JENSEN Ernst afdelingschef, drifts- og personalechef, R1.; f. 6/8 1921 i Kbh; son af tømrer Alfred Jensen (dod 1968) og hustru Ebba f. Voss Augustsen (dod 1934); gift 21/9 1945 m. Grethe R. J., datter af kontorfunktionær Albert Olsen Petersen (død 1962) og hustru Augusta f. Christensen. Ansat som trafikelev ved DSB 1938, sckondløjtn. ved artilleriet 1945. trafikassist. i Koge 1945, overtrafikassist. i generaldirektoratet (personalkonloret) 1952. trafikkontrollør (organisationskontoret) 1958 og overtrafikkontrollør trafikassist. i 1960, studierejse til USA 1960, studieophold ved Collège D'Europe, Bruges 1962, trafikinsp. (organisationskontoret) 1963, chef for personal- og organisationsafd. 1966, for administrationsafd. 1969. for drifts- og administrationsafd. 1972.

Formand for Køge boligforening af 1943. 1946-50; næstformand for statsbanepersonalets boligforening 1957-65; medl. af lonningsrådet 1966-70. tjencstetidsudvalget 1966-70. tjenestemandskommissionen af 1965 samt centralrådet for statens samarbejdsudvalg: formand for statsbanernes personalenævn og tjenestctidsnævn samt statsbanepersonalets sygekasse 1966-73; medl. af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Øresund 1973. Adresse: Lindehøj Vænge 35,3460 Birkerød.

ROM Aage gårdejer; f. 29/11 1907 i Vrå; søn af gårdejer, skatterådsformand Jens Rom (død 1969) og hustru Inger f. Skov (død 1969); gift 19/5 1938 m. Agnes R., f. 2/4 1917, datter af proprietær Elias Træholt (død 1968) og hustru Ella f. Hansen (død 1940).

Friskole og efterskole; Vrå og Askov højskoler; 1 år på engelsk landbrugsskole; altn. landbrugsuddannelse hjemme og på forsk, andre landbrug; overtog fødegården 1938. Formand for Vrå Andelsmejeri 1950-66; medl. af bestyrelsen for kærnecentralen »Vendsyssel« 1955, formand 1962. af bestyrelsen for Andelssmør 1963, formand 1971; medl. af bestyrelsen for Mejeriernes Fællesorganisation 1972 og formand for smørexportudvalget og produktudvalget for smør; medl. af Andelsudvalget 1971 og af Landbrugsrådet 1972. Adresse: Stenvad, 9760 Vrå.

ROMMEDAHL Axel fh. vicedirektør, R.: f. 28/5 1889 i Kbh; søn af maskinmester i DFDS Christian Rommedahl (død 1932) og hustru Katrine f. Larsen (død 1912); gift 8/6 1917 m. Ingeborg R., f. 15/5 1890 i Kbh, død 1972, datter af skomagermester P Nielsen Stage (død 1956) og hustru Dagmar f. Brudager (død 1940).

Alm. forberedelseseks.; ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1904, kontorchef 1920, underdir. 1942, vicedir." 1955-62. Medl. af Forsikringsforeningens bestyrelse 1947-51. Adresse: Solvænget 5.2100 Kbh Ø

RONA Georg administrator, translatør, dr. jur., R.; f. 14/11 1909 i Gutenstein, Østrig; søn af østrigsk oberst, dr. jur. Ludwig Rona (død 1919) og hustru Emilie f. Rosenfeld (død 1944): gift 1. gang 21/2 1933 (ægteskabet opløst 1949) m. Berta R., f. 14/9 1908 i Wien, datter af kontorchef Rudolf Supantschitsch (død 1962) og hustru Karoline f. Duschet (død 1946); 2. gang 28/7 1951 m. Sonja R., f. 30/9 1915 på Frdbg., datter af pianisten Alfred Mardahl (død 1971) og hustru Mary f.Hesslund (død 1958).

Student (Wiener Neustadt) 1927; cand. jur. (Wiens univ.) 1934; dr. jur. smstds 1935; edsv. translatør i dansk 1936; statsaut. translatør i tysk 1951. Stillinger i østrigsk handel og industri 1927-35; sagførerfuldm. 1935-38; kom til Danmark 1938; dansk indfødsret 1950; sproglærer, free-lance journalist, oversætter m. m. 1938-43; ledende bibliotekar ved Uppsala univ.s eng. og arner, seminar 1944; i den danske brigade 1945; redaktionssekr. ved Salmonsen Leksikon-Tidsskrift og forlagskonsulent 1947-51; redaktionssekr. (fra 1954 redaktionschef) ved Politikens Forlag 1952-57; administrator og fællesredaktør for Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder fra 1957; tili, direktør for Dansk Videnskabs Forlag A/S 1957-61 ; tili, administrator for Udgiverselskab for Danmarks Nyeste Historie fra 1961.

Formand for Den danske Klub i Wien 1928-38; dansklærer på kommunale kursus i Wien; medl. af bestyrelsen for Dansk-Østrigsk Forening 1945-48. Censor i tysk ved handelshøjskolernes erhvervssproglige eksaminer fra 1973. Forfatter til: Den store Kabalebog (1949). Turist i Østrig (1950), Kabaledjævelen (1954, 11. opl. 1973, norsk 1956, finsk 1963. 2. opl. 1970). Skønlitt. og faglitt. oversættelser fra og til tysk og engelsk. Endv. noveller, digte, kronikker i danske og udenl. blade. Korrespondent for Arbeiter-Zeitung. Wien 1949-62. Redaktør af Translatørforeningens medlemsblad Translatøren fra 1969.

Adresse: Smakkegårdsv. 157,2820 Gentofte. Sommerbolig: Lille Færgev. 8,3600 Frederikssund.

RONILD Peter forfatter; f. 25/9 1928 i Kbh; søn af malersvend Alfred Ronild (død 1972) og hustru Inga f. Christiansen (død 1935); gift 1. gang 11/2 1957 m. journalist Birgit Brøchner-Larsen; 2. gang 15/12 1972 m. Birgit R., f. 28/9 1932 på F'rdbg., datter af fabrikant Per Brøchner-Larsen og hustru Eva f. Ørkild.

Realcks. (Christianshavns gymn.) 1944: bremser, DSB; kontormedhjælper, statistisk kontor; landbrugsmedhjælper; statens kursus til studentereksamen; billetsælger DSB, Nørrebro st.; sekondløjtn., infanteriet; journalistelev, Aarhus Amtstidende; inspektør i Zoologisk Have, Århus; journalistelev. Ny Dag, Nykøbing F.; journalist, Social-Demokraten 1956. Free lance-journalist og forfatter fra 1959. Konsulent ved TV-teatret 1964-66; medvirkende i film og TV-stykker som skuespiller, knyttet til Svalegangen i Århus som skuespiller 1970. Reportage- og studierejser i Europa, USA. Grønland. Indien. Sri Lanka, Bangladesh, Malaysia, Thailand. Den kinesiske Folkerepublik, Hongkong. Litterære arbejder: Imorgen kommer paddehatteskyen (novellesamling, 1959); Kroppene (roman, 1964); Fodring af slanger i vissent græs (novellesamling, 1966); Tal sagte, månen sover (roman, 1968); Luftpianoet (novellesamling, 1972). TV-dramatik: Boksning for een person (1966); Ankomst indtil videre (1968); Tag Trappen, gorilla (1969): Kainsleg (1969); Alt, hvad jeg ejer, får jeg igen (1970); Fader min (1974). Foruden TV-bearbejdelser og eksperimentalstykker, herunder TV-ballet m. m. Film: Paradis retur (1964). Endv. radiospil, essays og artikler. Romaner og noveller oversat til engelsk, tysk, fransk, hollandsk.

Modtaget kunstfondens 3-årige stipendium 1966, kunstfondens rejselegat 1972. Adresse: Fredericiag. 12,1310 Kbh K. Sommerbolig: Fyrrebakken 23, Ørby. 3210 Vejby.

ROOS Jørgen filminstruktør; f. 14/8 1922 i Gilleleje; søn af skoleinspektor Christian Thomas Roos (død 1961) og hustru Ane f. Herskind: gift 27/3 1957 m. Noemi R., f. 28/10 1923 i Wien, datter af advokat Leopold Silberstein (død 1955) og hustru Fanny f. Sussmann.

Præliminæreks. 1938; filmfotograf 1939-47; siden 1947 manuskriptforfatter, instruktør og fotograf af ca. 60 kortfilm og 1 spillefilm. Direktør for Minerva-Film A/S fra 1970. Oprettede i 1945 filmklubben Kbhs Film Studie, ledede denne til 1947, derefter næstformand i Det Danske Filmsamfund til 1950; medstifter og formand for Sammenslutningen af Danske Filminstruktører 1956-60, bestyrelsesmedl. 1961-65; medl. af filmrådet 1965-69; initiativtager til oprettelsen af Association Internationale des Documentaristes 1963, medl. af præsidiet; medl. af dommerkomitéen ved filmfestival i Oberhausen 1961 og eksperimentalfilmfestival i Knokke 1963; medl. af statens filmcentrals bestyrelse 1972. Eksperimentalfilm, bl. a.: Flugten 1942, (s. m. Albert Mertz) og Opus 1 ; kortfilm, bl. a.: Shakespeare og Kronborg; J F Willumsen: Den strømlinjede gris; Kalkmalerier; Slum; Mit livs æventyr; Eliehammer; Johannes Larsen; A City called Copenhagen; Danish Design: Føroyar; Vi hænger i en tråd; Hamburg; Oslo; Knud; Carl Th. Dreyer; Sisimiut; 17. Min. Greenland. Anna og Ajaco, Ultima Thule, Sirius; Er du grønlænder?; The Remigrants; For fremtiden; Andersens hemmelighed; To mænd i ødemarken; I den store pyramide; spillefilmen: Seksdagesløbet (1958).

Modtaget en lang række internationale filmpriser, bl. a. 1. pris i Rom 1953 og filmens Bodil, Kbh 1957 og 1966 (for Ellehammerfilmen og Knud) samt Den gyldne bjørn. Berlin 1966 (for Knud) og guldmed. og 1. pris i en lang række lande, bl. a. for A City called Copenhagen. Adresse: Ved Amagerport 5,2300 Kbh S.

ROSBÆK Johannes telefondirektør, civilingeniør, R1.; f. 24/9 1912 i Hillerød; søn af tømrermester Jørgen Oluf Rosbæk (død 1943) og hustru Johanne f. Sunde; gift 2/6 1938 m. Hedda R., f. 1/2 i Hjørring, datter af revisor Jes Bonde (død 1968) og hustru Alf rida f. Gi vskov (død 1953).

Realeks. (Frederiksborg statsskole) 1929; cand. polyt. 1936; ansat som ingeniør ved Kbhs Telefon Akts. s. å.; leder af KTAS' Bornholm afd. 1946-48. afdelingsing. ved hovedkontoret i Kbh 1948, overing. ved tekn. afd. 1962, adm. direktør 1964. Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe 1961-64, af foreningens repræsentantskab 1962-64, af telefontilsynets tekn. udvalg 1962-64 og af telefonkommissionens organisations- og samordningsudvalg fra 1964; formand for De samv. telefonselskaber fra 1964; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1967: medl. af telefontilsynet fra 1971. Div. tidsskriftartikler i fagblade. Adresse: Grants Allé 9,2900 Hellerup.

ROSE Emanuel generalsekretær; f. 1/7 1917 i Kbh; son af smed Sofus Rose og hustru Marie f. Brønnum (død 1945); gift 1. gang (ægteskabet opløst 1953) m. Hildur R. f. Jørgensen; 2. gang 6/7 1955 m. Lis R., f. 24/1 1922 i Kbh, datter af munderingsforvalter Jørgen Stahlschmidt Møller (død 1969) og hustru Rigmor f. Hansen.

Realeks. 1933; handelsuddannet 1935-39; i rigspolitiet 1941-65 (kriminaloverbetjent Frdbg. birk); generalsekr. i Dansk Idræts-Forbund 1965.

Formand for Kbhs Atletik Forbund 1953-58. for Dansk Athletik Forbund 1958-65; medl. af Dansk Idræts-Forbunds forretningsudvalg 1961-65, af Danmarks Olympiske Komité 1965-69, af IAAFs europacounsil 1962 og tekniske komité 1964, af Eurosportrings bestyrelse 1963; formand for Handelsflådens idrætsudvalg 1968.

Forsk, fortjensttegn i guld inden for atletik: Skåne 1959, Kbh 1960, Norge 1960. Finland 1960, Sverige 1961, Island 1961, Jylland 1965, Sjælland 1965, Danmark 1965, Tyskland 1967, Ithrotta Samband Islands 1963, Finlands Svenska Central-idrottsförbund 1964. DIFs ærestegn i guld 1965, IAAFs »Veteran pin« 1972. Danmarksmester i atletik fem gange. 1968 chef d'mission for det danske olympiske hold i Mexico. Udenl. ordner: Fi.l.F.K.2.-, N.I.F.Jm.; Islands Idræts fortjenstkors i sølv.

Adresse: Rolighedsv. 22,1958 Kbh V. Sommerbolig: Ægirsv. 4,3370 Melby.

ROSEN Elsa Marianne von, balletchef, koreograf og solodanserinde; f. 21/4 1924 i Stockholm; datter af kunstmaler, greve Reinhold von Rosen (død 1961) og hustru Elisabeth f. Osteryd (død 1956); gift 1/8 1950 m. teaterdirektør Allan Fridericia (se denne).

Privatuddannelse af bl. a. Valborg Franchi, Harald Lander, Birger Bartholin, mme Preobrajenska; gæsteelev på Det kgl. Teater 1945-47; debut 1941 ved solistaften i Konserthuset, Stockholm; ballerina ved Oscarsteatern 1943 og 1947-49, Cullberg Balletten 1950; solodanserinde ved Kungl. Teatern, Operan, 1951-59; koreograf og solodanserinde ved Den skandinaviske Ballet siden 1960. Ballet-chef på Göteborg Stadsteater fra 1970. Gæstespil i forsk, udenl. balletensembler i Paris, London, Spanien, Italien. Monte Carlo, Chile, USA m.m.

Medl. af svensk statskommission til planlæggelse af ballettens fremtid.

Hovedroller i balletterne Frk. Julie, Giselle, Svanesøen, Tornerose, Sylfiden, Medea, Den trekantede hat m. fl. samt i egne balletter. Medvirket i film og TV-udsendelser. Koreografiske værker: Prometheus (Stockholm Operan); for Det kgl. Teater: Irene Holm, Jomfrukilden, Don Juan, Helios; for Den skand. Ballet: Der var engang, Klassisk spil. Frisk mod; for Danmarks radio (TV); Varierende baser, Balletslottet, Drømmen, Fabel; for Stora Teatern. Göteborg: Labyrintleg, Jenny von Westphalen, Billeder på en udstilling, Romoe og Julie, Utopia; for andre ensembler: Abespil (Cullbergballetten), Nitouche (Pantomimeteatret); endv. koreografi i skuespil m. m. Har iscenesat Sylfiden, Festen i Albano, Konservatoriet (Danseskolen), Amors og Balletmesterens luner, Napoli, Svanesøen, m.fl. i Europa og Amerika. Tildelt hædersmed. fra Carina Ari-selskabet, Stockholm 1963; Ingrid Jespersens legat 1963; danske teaterkritikeres pris, Teaterkatten 1964; Tagea Brandts rejselegat 1971; Hæ-ders»paraply«, Göteborg 1972.

Udenl. ordner: Fi.L.FK.; I.S.I.2.; N.E.M.3.; N.O.H.6.; Sv.G.V guldmed. Adresse: Ø-Farimagsg. 32,2100 Kbh Ø

ROSEN Erik overlæge, R.; f. 22/3 1910 i Skanderborg; søn af overretssagfører E D J Rosen (død 1923) og hustru Hedevig Sophie f. Gad (død 1943); gift 10/6 1955 m. Grete R., f. 19/2 1912 i Kbh, datter af dr. med. Ove Wissing (se denne) og hustru Tora f. Windfeld-Hansen (død 1949). Student (Østre borgerdydskole) 1929; med. eks. 1936; alm. uddannelse ved kbhske hospitaler, herunder bl. a. prosekto-rassist. ved Sundby hospital og assistent ved Kbhs kommunehospitals kirurg, poliklinik; kirurg ved UNRRA 1946-47 som chef for Tsingkiangpu General Hospital, Kina; kirurg for WHO i Nanking april-aug. 1947; studierejse i USA 1947-48; 2. reservekirurg ved Sundby hospital 1948-51; kandidat ved rigshospitalets fodeafd. A 1952; vikar for

overlæge. Frederikssund sygehus 1953; 1. reservelæge ved Kbhs amts sygehus i Gentofte, gynækologisk afd. 1953-58; privatpraksis i gynækologi og kirurgi 1952-62; overlæge ved mødrehjælpsinstitutionen i Kbh fra 1962. Deltager i Population Council Congress i 1964 om intrauterin antikon-ception. Gæsteforelæsning, New York State University i Buffalo. 1965 om dansk svangerskabs- og abortlovgivning. Udsendt af socialmin. til Europarådets konference om populationsproblemer, Strasbourg 1966. Medl. af International Planned Parenthoods Expertpanel vedr. Intrauterin Anticonception 1972.

Har skrevet: Dansk kirurg i Kina (1949): forsk, arbejder i medicinske tidsskrifter. Adresse: Strandv. 10,2100 Kbh Ø

ROSEN Helge v.,slatsaut. revisor; f. 15/6 1909 på Frdbg.; søn af forpagter, senere fuldmægtig Gottlieb v. Rosen (død 1952) og hustru Ida f. v. Buchwald (død 1959); gift 30/7 1932 m. Else v. R., f. 3/8 1909 i Aalborg, datter af købmand Thomas Bertelsen (død 1959) og hustru Clara f. Øst Jacobsen (død 1973).

Student (Ordrup) 1928; H A 1930; ansat i handelsministeriet 1930-44 og i revisionsfirmaet C Jespersen 1934-40; revisoreks. 1943; selvstændig revisionsvirksomhed 1944 (fra 1957 direktør i revisionsakts. C C H v. Rosen). Formand for Handelshøjskolens studenterråd 1929-30; medl. af bestyrelsen for Foreningen af statsaut. Revisorers østre kreds 1950-51, af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1952. af Kbhs borgerrepræsentation fra 1958 og af folketinget 1968-71. Adresse: Skt. Annæ PI. 9,1250 Kbh K. Sommerbolig: Skolebakken 10,3050 Humlebæk.

ROSENBERG M J direktør, cand. polit., R1.; f. 28/3 1909 i Holsted; søn af trafikkontrollør A C M E Rosenberg (død 1930) og hustru Marie Caroline f. Nielsen (død 1950); gift 1. gang 11/9 1937 (ægteskabet opløst) m. Else Maltha-Rasmus-sen, f. 16/10, datter af jerngrosserer Sophus E J P Rønberg (død 1958) og hustru Harriet E„ f. Matthiessen (død 1968); 2. gang 28/5 1966 m. Birgit R., f. 13/2 1937, datter af frugtgrosserer Ernst W A Ermler og hustru Edith f. Madsen. Student (Odense katedralskole) 1927; praktisk uddannelse i private virksomheder 1927-30; ansat i centraladministrationen 1930-40, i Kbhs kommune 1940-41, på Odense kommunebogholderkontor 1941-42; cand. polit. 1942; ekspe-ditionssckr. i Tikøb kommune 1942-45; sekretær i Håndværksrådet 1945, fuldmægtig 1947, kontorchef 1949, merkantil direktør 1954, adm. direktør 1966-74, derefter kommitteret for Håndværksrådets forretningsudvalg og præsidium. Ansv. redaktør af Håndværksrådets tidsskrift 1949-51; dansk repræsentant ved Den internationale Erhvervsunion (IGU) 1949-51 og fra 1966; medl. af repræsentantskabet for Dansk Nationalkomité for rationel Organisation 1949-61 og af Motorbranchens Fællesråds forretningsudvalg 1949 samt af sammes sekretærudvalg 1950; redaktør af tidsskriftet »Karossen« 1951-56; medl. af toldrådet 1951-57 samt af handelsministeriets kommission ang. kvalitetsmærkning m. v. 1951-56 og af Erhvervenes Udstillingsudvalg 1951-70; medl. af handelsministeriets rådg. metaludvalg 1951-53 og af udenrigsministeriets udvalg til fremme af dansk eksport 1953-54 samt af samme ministeriums udvalg vedr. Danmarks økonomiske samarbejde med andre lande 1954-, medl. af skolenævnet for Sortedam gymnasium 1954 (formand 1966); medl. af finansministeriets toldforhandlingsudvalg 1955 og af træex-portudvalget 1955-67; ansv. redaktør af »Karosseri-Tidende« 1956-59; medl. af det danske udvalg for Nordisk økonomisk Samarbejde 1956, af Dansk Varedeklarations-Nævn 1957, af statens eksportkreditudvalg 1957-60 og af bestyrelsen for Akademisk Fægteklub 1957 (formand 1958-62, næstformand 1962-69); medl. af handelsministeriets udvalg vedr. revision af eksportkreditordningen 1958-59; ansv. redaktør af »Karosseri-Bladet« 1959-73; medl. af eksportkreditrådet, finansmin.s udvalg vedr.EFTA's oprindelsesregler m. v., handelsmin.s rådg. udvalg vedr. eksportfremmende foranstaltninger 1960. finansmin.s udvalg vedr. rationalisering af toldbehandlingen 1961, udenrigsmin.s udvalg vedr. Danmarks erhvervsmæssige forbindelse med andre lande m. v. s. å., af finansmin.s udvalg vedr. omsætningsafgift på byggematerialer 1963-65 og vedr. håndværkernes omsproblemer 1963-67 samt af komitéen for udstillinger i udlandet 1963; medl. af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene og af handelsmin.s produktivitetsudvalg 1966, af boligmin.s produktivitetsudvalg 1966-71. Erhvervenes Skatteudvalg 1966 og kommissionen til undersøgelse af håndværkets og den mindre industris forhold 1966-69, af toldkommissionen 1967-72; generalsekr. for Nordisk Håndværksråd 1968-71 og medl. af repræsentantskabet for Danmarks Turistråd 1968, af Landsforeningen Dansk Arbcjde's Kbhs-udvalg og af forbrugerkommissionen 1969 samt af finansmin.s kommune-momsudvalg 1969-70; medl. af bestyrelsen for Hassager-Samfundet 1971 (formand 1973); medl. af arbejdsmin.s udvalg vedr. støtte til voksne u. erhvervsmæssig uddannelse 1971, af repræsentantskabet for Byggeriets Realkreditfond 1971, af Erhvervenes Eksportråd og dettes forretningsudvalg 1971, af forretningsudvalget for Komiteen for H. M. kong Frederik d. IX's hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport 1972, af økonomi- og budgetmin.s styringsgruppe vedr. perspektivplan II 1972-74, af forretningsudvalget for Landsudvalget for loyal Handel 1973; siden 1950 medl. af talrige danske handelsdelegationer vedr. handelsaftaler med andre lande.

Har skrevet artikler om økonomi og håndværksforhold i den inden- og udenlandske fagpresse samt dagspressen; endv. »De europæiske Fællesmarkeder og deres Konsekvenser« (1958) og Odense Snedkerlaugs Historie 1934-59(1959). Tildelt Norsk håndværks hæderstegn i guld og det finske Håndværks- og Småindustriforbunds hæderstegn i guld. Adresse: Sølvg. 36,1307 Kbh K.

ROSENBERG JENSEN Carl fh. hovedkasserer i LO; f. 3/1 1909 i Kbh; søn af Jens Chr. Jensen (død 1919) og hustru Ida Justina Andersdatter (død 1919); gift 24/9 1933 m. Sigrid Eleonora R. J., f. 18/5 1913, datter af bygningsarbejder Carl Sofus Drevsen (død 1960) og hustru Marie (død 1961). Udlært som gartner 1928; kasserer-assistent i Gartner- og Gartneriarbejdernes Fagforening i Kbh 1939, kasserer 1941; hovedkasserer i Dansk Gartnerforbund og Gartneriarbejdernes arbejdsløshedskasse 1944; hovedkasserer i Landsorganisationen i Danmark, LO 1965-74.

Medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe 1949-58 og for Socialdemokratisk forening i Gladsaxe 1934-46; kasserer i Socialdemokratisk ungdomshjem i Søborg 1937-46; formand for Forsikringsselskabet Alka; bestyrelses-medl. i Jord- og Betonarbejdernes A/S; revisor i Socialdemokratisk Forbund; medl. af 32-mands udvalget (arbcjdsløshed-skasseudvalget) 1965 og Arbejdsløshedskassernes Samvirke 1959-65. Adresse: Rådalsv. 68, Jyllinge, 4000 Roskilde.

ROSENDAHL Erik direktør, R.; f. 16/8 1920 i Kbh; søn af overlærer Henrik Jensen og hustru Astrid f. Rosendahl: gift 5/3 1945 m. Inger R., f. 5/7 1922 på Frdbg.. datter af grosserer Theodor Gjødvad (død 1948) og hustru Julie f. Langmack(død 1972).

Student (Schneekloths skole) 1938; cand. aet. 1944: ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1944, sekretær 1946, fuldmægtig 1954, ekspeditionssekr. 1956: aktuar i A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt 1956-68, underdir. 1959. vicedir. 1966; atter ansat i Statsanstalten 1968, som vicedir., matematisk direktør 1969. Till. aktuar i A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab fra 1969 og i A/S Salamandra fra 1972. Medl. af bestyrelsen for Den Danske Aktuarforening 1960-66. sekretær 1963-66, formand fra 1971; medl. af Livsforsikringsselskabernes bedømmelseskomité fra 1969. Adresse: Birkebakken 21,2840 Holte.

ROSENDAHL Gunnar P direktør, civilingeniør; f. 14/8 1919 i Grønland; søn af fh. landsfoged for Nordgrønland Ph. Rosendahl (se denne).

Student (Sorø) 1939; cand. polyt. 1944; ingeniør i stadsing. direktorat, Kbh 1944-45; ansat i rådg. ingeniørfirma 1945-47; ingeniør ved Kbhs kommunes rådg. ingeniørkontor 1947-49: vidensk. assistent ved polyteknisk læreanstalt 1947-53; eget rådg. ingeniørfirma 1949-56; chefingeniør for Grønlands tekniske organisation u. ministeriet for Grønland 1956, direktør for samme fra 1965.

Medl. af Grønlandsmin.s anlægsudvalg 1956-64; tilforordnet Grønlandsrådet fra 1964, GTO's tilsynsråd fra 1964 og udvalget for ændring af byrde- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne i Grønland 1971-73; medl. af det grønlandske lærlingeudvalg 1958-62, af uddannelsesrådet for Grønland fra 1963; formand for kontaktudvalget for bygningsingeniørafd. ved Danmarks tekn. højskole 1963-67 og for det bygningstekn. specialråd u. Dansk Ingeniørforenings efteruddannelsesråd 1964-66: næstformand i bestyrelsen for Dansk hydraulisk institut fra 1964; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1965; næstformand i Dansk Ingeniørforening 1965. formand 1966-70; medl. af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1966-71 og for internationalt udviklingssamarbejde fra 1972; medl. af repræsentantskabet for Danmarks ingeniørakademi 1968-71 og for statens byggeforskningsinstitut 1968-71, af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab fra 1970, af bestyrelsen for Geoteknisk institut fra 1970, næstformand 1971, formand fra 1973; medl. af koordineringsudvalget vedr. statsbyggcri fra 1971. Formand for grønlandsmin.s arbejdsgruppe vedr. koncessionshaveres tekniske aktiviteter fra 1971 ; formand for ATV's komite for samarbejde om forskning, udvikling, service fra 1972; medl. af styringsgruppen for byggeriets planlæg-ningssystem fra 1972; næstformand i teknologirådet fra 1973. Har som udvalgsformand forestået udgivelsen af følgende betænkninger: Bygningsingeniørstudiet på Danmarks tekniske Højskole (1964). Hovedretningslinier for efteruddannelsen af bygningsingeniører (1966). Forskningen ved bygningsingeniørafdelingen på Danmarks tekniske Højskole (1967). Forureningen af vore omgivelser ( 1967). Teknisk Samordning i Danmark (1968). Adresse: Havneg. 35,1058 Kbh K.

ROSENDAHL Ph. fh. landsfoged for Nordgrønland, K.DM.; f. 31/5 1893 i Saxkjøbing; søn af sagfører S E Rosendahl (død 1903) og hustru Elise f. Ottosen (død 1929); gift 3/11 1918 m. Agnes R.. f. 28/10 1894 i Kbh, datter af maskinchef Th. Erichsen (død 1915) og hustru Manna f. Rønberg (død 1939). Exam. jur. 1916; cand. jur. 1929; regeringens kontrollør ved Kryolith-brudet i Ivigtut 1920; kst. kolonibestyrer i Godhavn 1924; kst. landsfoged for Nordgrønland 1924; landsfoged for Nordgrønland 1929-39; formand for Nordgrønlands landsråd 1924-39; kontorchef i ministeriet for Grønland 1939-63. Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1943-62. af repræsentantskabet for Det Frie Nord's Kbhsafd. 1941, af bestyrelsen for foreningen Nordens Kbhs-afd. 1942-70 og for Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn 1947-70; medl. af Grønlandskommissionens I., 3., 4. og 9. underkommission 1948-50. af Arktisk instituts råd fra 1955.

Har skrevet: Forbedring af Byggeskikken for Huse med Græstorvsmur i Grønland (1936), Jakob Danielsen, en grønlandsk Maler (1942. grønlandsk udg. 1958, samme i dansk, grønlandsk og engelsk tekst 1968), Kågssagssuk (1968) samt artikler i grønlandske blade om fremhjælpning af erhverv, både- og husbyggeri samt om jagt. fangst og fredningsforan-staltninger. Adresse: Lions Park C nr. 104,3400 Hillerød.

ROSENDAL Kirsten overlæge: f. 18/12 1914 i Kbh; datter af biskop Axel Rosendal (død 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Laura f. Møller (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1933; med. eks. 1943; embeds-lægeeks. 1958; dr. med. 1959; specialist i medicinsk mikrobiologi 1966. Hospitalsuddannelse ved Rigshospitalet og Skt. Hans hospital 1943-45; assistent ved Statens seruminstitut, diagnoseafd. 1945, laborator 1956, assist. overlæge 1961. overlæge ved afd. for hospitalsinfektioner 1969. Konsulent i Amtsrådsforeningen i Danmark (afd. for sygehushygiejne) 1960.

Medl. af The ICSB Subcommittee on the Phage typing of Staphylococci 1958; medl. af bestyrelsen for Kvindernes almennyttige Restauranter 1954, Understøttelsesforeningen for husbestyrerinder og husassistenter 1964, Kvindelige Akademikere 1954-58.

Har skrevet: Hæmoiytiske streptokokker; Undersøgelse over antigener og kapsclsubstans (disp., 1959); tidsskriftartikler om bakteriologiske emner, specielt hæmoiytiske streptokokker og Staphylococcus aureus samt om hospitalsinfektioner. Tildelt Tagea Brandts rejselegat 1972. Adresse: C N Petersens V. 5.2000 Kbh F.

ROSENDAL Thomas overlæge, dr. med., R.; f. 10/2 1907; søn af murermester Viggo Rosendal (død 1949) og hustru Kristine f. Thomsen (dod 1909); gift 1. gang (1934) m. Marianne R., død 1936. datter af ingeniør Rudolph Hartmann (død 1958) og hustru Michaela f. Hammerich (død 1953): 2. gang (1941) m. Rigmor R.. datter af sognepræst O V Engelsen (død 1931) og hustru Olga f. Ulstrup (død 1942).

Student 1926; med. eks. 1933; dr. med. 1941; hospitalsuddan-nelse i Kbh 1933-47; 1. reservelæge ved Sundby hospitals røntgenafd. 1939-41; 2. reservelæge ved rigshospitalets røntgenafd. 1941-43 og ved Radiumstationen i Kbh 1943-45; 1. reservelæge ved kommunehospitalets røntgenafd. 1945-47; overlæge ved Sundby hospitals røntgenafd. fra 1947. Røntgenkonsulent ved Dronn. Louises børnehospital fra 1943. ved Vestre fængsel fra 1945 og ved Polioinstituttet 1957-70. Medl. af hospitalsrådsudvalget for Kbhs kommunes hospitalsvæsen og af fællesudvalget for det storkbhske sygehusvæsen 1964-68; medl. af det lægevidenskabelige forskningsfond 1967-68. Formand for praktiserende radiologer i Kbh fra 1950; medl. af bestyrelsen for Kbhs Lægeforening 1954-55 og 1967-72. Næstformand i bestyrelsen for Kaj Munks mindefond.

Har skrevet: Om den menneskelige organismes ledningsevne for vekselstrøm (disp., 1941 ) samt andre arbejder om elektrisk ledningsevne og om en række radiologiske emner. Adresse: Solbakkev. 55.2820 Gentofte.

ROSENDAL Aage gartneriejer, R1.; f. 14/3 1885 på Frdbg.; søn af handelsgartner Rasmus Jørgensen Rosendal (død 1934) og hustru Alma f. Møller (død -1950); gift 29/11 1916 m. Elisabeth R., f. 29/11 1885 i Kbh, død 1962, datter af fabrikant Carl D Madsen og hustru Susanne f. Linder Madsen (begge døde).

Uddannet herhjemme og u. 3-årigt ophold i England, Tyskland, Schweiz og Frankrig; startede gartneriet Floravangen (specialiteter: Chrysanthemum, roser, grønne planter) i Rødovre 1908, i 1955 flyttedes gartneriet til LI. Værløse. Udstillede første gang i 1909 på Dansk Chrysanthemum Selskabs udstilling og har siden udstillet på selskabets årlige udstillinger i Kbh og provinsen samt i 1951 på en udstilling i Frankrig.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Chrysanthemum Selskab 1928. selskabets formand 1940-58; i en årrække medl. af repræsentantskabet for Alm. dansk Gartnerforening og medl. af fællesudvalget for bedømmelse og prøvedyrkning af prydplanter. Æresmedlem af Alm. dansk Gartnerforening 1966. Adresse: Kochsv. 17,1812 Kbh V.

ROSENFELDT H T politimester, R., HTP., HTCF.; f. 20/2 1911 på Frdbg.; søn af maler Jørgen Henrik Hansen (død 1945) og hustru Helga Theodora Johanne f. Schiøtt (død 1933); gift 7/5 1936 m. landsretssagfører Vibeke Pape, f. 31/3 1909, datter af overtoldassistent W V Pape og hustru Martha Fanny f. Westergaard.

Student (Schneekloth's skole) 1929; cand. jur. 1935; dommer-fuldm. i Helsinge 1935; politifuldm. i provinsen 1935-41 og 1943-58; kst. politiadvokat i Kbh 1941-42; fuldmægtig af 1. grad i politiet og anklagemyndigheden 1958; politimester i Bogense m. v. 1960-73.

Formand for Næstved private Kammermusikforening 1943-46.

Adresse: 5400 Bogense.

ROSENKILDE Volmer antikvar, forlagsboghandler, R.; f. 15/5 1908 i Grenaa; søn af postmester P V Rosenkilde (død 1935) og hustru A K f. Skytte Jensen (død 1960); gift 16/6 1939 m. Vibeke R., f. 28/2 1914 i Aars, datter af museumsleder, cand. theol. S Vestergaard Nielsen (død 1962) og hustru C H f. Bloch Jensen (død 1961).

Begyndt boghandleruddannelse i provinsen 1923; ansat hos Levin og Munksgaard, Kbh 1924; studierejser i udlandet; etableret som antikvar 1937, som boghandler (i kompagni m. Axel Riis Bagger) 1941 ; forlag fra 1946. Bestyrelsesmedl. i Antikvarboghandlerforeningen 1939-46 (æresmedlem 1958); i Gustav Wied-Selskabet fra 1951; lærer ved Danmarks biblioteksskole 1950-59.

Har bl. a. skrevet: Mellem Bøger (s. m. Grete Jacobsen. 1927); Gamle danske Bøger af international Berømmelse (1935); Indledninger til Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden 1-3 (s. m. fil. dr. Bertil Molde, 1950); Europæiske Bibeltryk (1952); samt talrige boghistoriske afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter; har udg.: Mennesker og Bøger (s. m. Eddie Salicath. 1945); Vedel Simonsen-. Bøger og deres Skæbne (1946); Danske Bogauktioner (for Forening for Boghåndværk, 1940-60); Læsningens Glæde 1-2 (s.m. Andre. 1960). Billedredaktør for St. St. Blicher: Saml. Noveller og Skitser 1-5 (1964-65), for Gustav Wied: Romaner, Noveller. Skuespil 1-12 (1966-68), for Ludvig Holbergs Skrifter i tolv bind (s.m. F J Billeskov Jansen, 1969-72), for Ambrosius Stub: Samtlige Digtninge 1-2 (s. m. Erik Kroman, 1971-72), for I P Jacobsen: Samlede Værker 1-6 (s. m. Jesper Nielsen, 1972-74). Adresse: Strandv. 300 A. 2930 Klampenborg. Sommerbolig: Akademiet, Kisserup, 4300 Holbæk.

ROSENKJÆR Jens fh. afdelingschef ved statsradiofonien, R.DM.; f. 22/11 1883 iEgemosedam, Fyn; søn af kommunelærer, geolog H N Rosenkjær (død 1907) og hustru Johanne f. Jensen (død 1953); gift 1. gang m. Emilie R., f. 18/4 1884 i Kbh. død 1938,datter af kunsthandler P B le Fcvre (død); 2. gang (1943) m. Ellen R., f. 2/6 1908, datter af afd. overretssagfører Poul Mortensen.

Student (Gammelholms latinskole) 1901; mag. scient, 1908, assistent hos mønt- og stadsguardeinen 1907; lærer ved Askov udvidede højskole 1911-25, fra 1908 tili, lærer ved statens kursus og fra 1915 ved Teknologisk institut; konsulent ved Danske Maleres forsøgsstation; medl. af arbejdsudvalg u. Industrirådets studiekommission; forstander for Roskilde højskole 1925-27; forstander ved Borups højskole, Kbh 1928-37; afdelingschef ved statsradiofonien 1937-53; direktør i foreningen Norden 1954-55.

Medl. af radiorådet 1925, af dets programudvalg 1926, af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1929 (formand fra 1948) og af bestyrelsen for Fondet for dansk-norsk Samarbejde 1946; leder af den nordiske folkehøjskole i Genève i 1932; censor ved seminarierne; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission.

Medarbejder ved Det danske Samfund (1923-24); redaktør af tidsskriftet Dansk Udsyn 1921-26; redaktør af Gyldendals Leksikon; redaktør af statsradiofoniens grundbog »Europa« 1955; medl. af redaktionsudvalget for Raunkjærs Leksikon; »Indien« i Udenrigspol. Selskabs skrifter 1958. Medarbejder ved Kristeligt Dagblad fra 1945.

I 1963 stiftede Danmarks radio en videnskabs- og kulturpris med navnet Jens Rosenkjær. Adresse: Caroline Amalie V. 98.2800 Lyngby.

ROSENKRANTZ Alfred professor, fil. dr.. K.; f. 11/11 1898 i Kbh; søn af hofbetjent Peter Rosenkrantz (død 1927) og hustru Mariane f. Rasmussen (død 1938); gift 11/5 1929 m. Inger R., f. 15/1 1902 på Frdbg.. datter af forretningsfører Hans Jessen (død 1935) og hustru Christine f. Larsen (død 1959).

Student (Hellerup gymn.) 1917; cand. polyt. 1926; assistance ved mineralogisk museum 1918-25; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse somrene 1919 og 1921. Deltager i Lauge Kochs Østgrønlandsekspeditioner 1926-27 og 1929; studieophold ved tyske universiteter 1930 og 1931 ; docent ved Den polytekniske læreanstalt 1931, professor 1943-53; studieophold i London 1932; rejser til Østgrønland 1934,1935, 1936, 1945 og 1966: lærer i geologi ved Danmarks lærerhøjskole 1937-62: leder af de danske Nugssuaq-ekspedi-tioner til Vestgrønland 1938 og 1939 samt af Grønlands geologiske undersøgelses arbejde i samme område 1946-68; ekstraord. professor i geologi ved Kbhs universitet 1953, ord. professor 1965-66.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1948; medl. af bestyrelsen for Dansk geologisk Forening 1922-23 og 1929-31, formand 1945-46; medl. af Scorebysund-komitéen 1943 og af udvalget for Grønlands geologiske undersøgelse 1946-66. Medl. 1946-66 af kommissioner u. ministeriet for offentlige arbejder, udenrigsministeriet, undervisningsministeriet og ministeriet for Grønland. Medl. af Det kgl. danske Geografiske Selskabs råd 1947, af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1948. af bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab 1951-57 og af Det arktiske instituts råd 1955; Fellow of the Arctic Institute of North America 1950; korresp. medl. af Akademie der Wissenschaften, Wien 1963; fil. dr. h. c. ved Lunds universitet 1965. Har skrevet en række afhandlinger til belysning af Danmarks og Grønlands geologi. Adresse: Amagerbrog. 66,2300 Kbh S.

ROSENLØV Mogens oberst, K., HTH. p.p.; f. 4/9 1917 på Frdbg.; søn af oberst K H Rosenløv (død 1963, se Blå Bog 1962) og hustru Bodil f. Jensen (navneændr. til Vildenfelt)(død 1964); gift 29/9 1946 m. Bitten R., f. 29/9 1921, datter af guldsmed og urmager Valdemar Fahrendorff (død 1947) og hustru Margrethe f. Nielsen (død 1967).

Student (Østre borgerdydskole) 1935; premierløjtn. i fodfolket 1939, kaptajnløjtn. 1945, kaptajn 1948, oberstløjtn. 1956, oberst i 1963; generalstabskursus 1946-47, tjeneste i generalstaben 1947-49, Command & General Staff College, Ft. Leavenworth, Kansas 1949-50, tjeneste ved SHAPE, Paris 1951-53, i hærstaben 1955-59, bataljonschef ved slesvigske fodregiment 1959-60, NATO Defence College, Paris i 1961, chef for 1. sjællandske brigade 1963, forsvarsattaché ved den danske ambassade i Bonn 1963, chef for forsvarsakademiet 1966. Lærer i strategi på forsvarsakademiets generalstabskursus 1954-59 og 1961-63; redaktør af Militært Tidsskrift 1958-63.

Formand for Det krigsvidenskabelige Selskab fra 1966. Udenl. orden :Ty.F.R.F.23.

Adresse:Tårbæk Strandv. 109,2930 Klampenborg. Sommerbolig: Skovv. 16, Kelstrup Strand,6160 Sdr. Vilstrup.

ROSENQUIST Frits højesteretssagfører; f. 30/1 1910 i Viborg; søn af læge Chr. Rosenquist (død 1930) og hustru Nina f. Meinertz (død 1962); gift 13/10 1935 m. Else R., f. 8/5 1916 i Odense, datter af direktør Chr. Ørnberg (død 1938, se Blå Bog 1938) og hustru Asta f. Bech (død 1967).

Student 1929; cand. jur. 1935; landsretssagf. 1938; offentlige og beneficerede sager 1948; højesteretssagf. 1952; offentlige sager ved højesteret fra 1956.

Formand for bestyrelsen for den selvejende institution Ingrid Jespersens skole; formand for og medl. af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber. Censor ved Handelshøjskolen i Kbh. Adresse: Dyssebakken 17,2900 Hellerup.

ROSENSTAND HANSEN A ambassadør, dr. phil., se Hansen A Rosenstand.

ROSENTOFT Otto ekspeditionssekretær, Hjv. Ft.; f. 14/3 1910 i Kbh; søn af grosserer L J Rasmussen (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Christiane f. Møgelgaard (død 1943); gift 12/10 1934 m. Fritze R., f. 31/1 1916 i Kbh, datter af grosserer Kay Arn-Hansen (død 1965) og hustru Edith f. Gleesen (død 1970).

Student (Østre borgerdydskole) 1928; cand. jur. 1934; sagfører i Kbh 1938, landsretssagf. 1939 (bcskikk. depon. 1968); ekspeditionssekr. i 2. revisionsdepartement (finansministeriet, 1971 økonomi- og budgetministeriet, 1973 økonomiministeriet) fra 1966.

Fast medhjælper ved Kbhs amts søndre birks skifteret 1945-57, ved skifteretterne for Ballerup, Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Tårnby 1957-66; medl. af kredsbestyrelsen for 1. sagførerkreds 1949-56, næstformand 1953-56; medl. af sagførerrådet (fra 1958 advokatrådet) 1957-61. Delingsfører (sekondløjtn.) i hjemmeværnet 1949-50 og 1952-72. Adresse: Dyrehavegårdsv. 25,2800 Lyngby.

ROSENØRN Poul Ernst fh. fuldmægtig og borgmester; f. 22/1 1895 på Frdbg.; søn af kontorchef P O Rosenørn (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Ines f. komtesse Holstein (død 1949); gift 7/8 1920 m. Edith R., f. 7/8 1894 i Frederiksværk, død 1970, datter af direktør Jens Høffner (død 1919) og hustru Anna f. West (død 1947). Student (Hesselager) 1914; cand. phil. 1915; ansat i Kbhs magistrats 3. afd. s. å., fuldmægtig 1939; medl. af og næstformand for Søllerød sogneråd 1943-62 (fra 1952 kommunalbestyrelse), 1. viceborgmester 1952-57, borgmester 1957-59.

Formand for den konservative vælgerforening i Holte 1940-58; formand for skolekommissionen i Søllerød kommune til 1962; medl. af civilforsvarskommissionen for Storkbh til 1962; tidl. kasserer i Frantz Howitz Fødehjems Legatfond og eforus for de Bornemann-Lassenske legater; fh. medl. af bestyrelsen for Søllerød Grundejerforening; fh. formand for Søllerød kommunes børneværnsudvalg. Adresse: Søllerød Park blok 17 nr. 14,2840 Holte.

ROSENØRN-LEHN Otto lensbaron, kammerherre, hofjægermester; f. 4/11 1909 på Oreby; søn af kammerherre, hofjægermester, lensbaron Frederik Rosenørn-Lehn (død 1951, se Blå Bog 1951) og hustru Sigrid f. grevinde Bonde af Bjørnø (død 1967); gift m. Susanne R-L., f. 25/1 1929 i Kbh, datter af direktør Henrik Tholstrup (død 1971, se Blå Bog 1971) og hustru Elsa Ingeborg f. Hanson. Student (Frederiksborg); uddannelse ved land- og skovbrug; studierejser til Tyskland og England; sekondløjtn. i livgarden; ejer af Oreby og Berritsgaards godser ved Sakskøbing 1935-72.

Medl. af bestyrelsen for Maribo Amts Økonomiske Selskab og for Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbanks Uddannelsesfond; medl. af Sakskøbing landsogns sogneråd 1962-70, af bestyrelsesrådet for A/S C A Qvade & Co.; eforus for Det Frederik Wallmodenske Legat og Det Teilmannske Familielegat. Adresse: Oreby, 4990 Sakskøbing.

ROSFELDT Harry koffardikaptajn, R1., FM.2*.; f. 22/7 1892 i Kbh; søn af detailhandler G Nielsen (død 1896) og hustru Marie f. Rosfeldt (død 1948); gift 13/12 1921 m. Thyra R„ død 1961, datter af bagermester J Bech (død 1896) og hustru Karen Sofie f. Nielsen (død 1907).

Styrmands- og skibsførereks. 1911-12; reserveløjtn. i marinen 1915; styrmand u. Grønlands styrelse 1917, skibsfører 1932-45; deltog i Lauge Kochs treårsekspedition til Østgrønland 1931-34.

Medl. af bestyrelsen for Kbhs Skipperforening fra 1938, formand 1945-71; medl. af Søfartsrådet fra 1944, af sø- og handelsretten 1945-62, af overskibssyiiet 1947-62, af Bombebøssens direktion fra 1945, af dispachørkommissionen 1951-71 og af senioratet for Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer 1957-62; kasserer for H P Kofoed og Hustrus Legat 1944; medl. af bestyrelsen for Kaptajn H C Lundgreens Legat 1944. Adresse: Østbaneg. 17,2100 Kbh Ø

ROSHOLM Gunner rektor, RL; f. 17/10 1908 i Silkeborg; søn af købmand F Joachimsen Rosholm (død 1940) og hustru Malvine f. Gundersen (død 1916); gift 1. gang 11/10 1936 (ægteskabet opløst) m. Ruth R., f. Widding; 2. gang 3/7 1955 m. Bodil R., f. 15/8 1925 i Hørdum. datter af lærer Viggo Jensen. Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1927; studieophold i Paris 1932, 1947 og 1964; accessit (romansk filologi) 1935; studieophold i Rom og Besancon 1936, Solesmes 1949, Perugia 1953, Catania 1954, Salzburg 1958; cand. mag. 1937; timelærer ved Randers statsskole 1939; adjunkt 1943; leder af Randers artiumskursus 1943-47; rektor for Thisted gymnasium 1947, for Odense katedralskole 1961. Censor ved skoleembedseks. ved Kbhs og Århus universiteter. Medstifter af Randers Filharmoniske selskab 1944, formand 1944-47; medstifter af Randers Byorkester 1945, administrator af samme 1945-47; formand for komitéen til bevarelse af J P Jacobsens fødehus; formand for J P Jacobsen-selskabet 1958-69; formand for tilsynsrådet for Odense børnerådgiv-ningsklinik 1966; medl. af bestyrelsen for Det fynske musikkonservatorium; medl. af amtskomitéen vedr. ungdoms-narkomani.

Har udg.: Fransk grammatik for gymnasiet (s. m. Chr. Sørensen). Adresse: Odense katedralskole, Jernbaneg. 34,5000 Odense.

ROSING Børge direktør. R. Chr. XFr.M.; f. 25/8 1900 på Frdbg.; søn af kgl. fuldmægtig Holger F Nielsen (død 1958) og hustru Emilie f. Rosing Hansen (død 1943); gift 30/6 1944 m. Minnie R., f. 14/4 1915 i Skaggs, Kentucky. USA, datter af Ambrose Minton Wheeler (død 1959) og hustru Cora Lee f. Coffey (død 1972).

Student (Schneekloths skole) 1918; studerede medicin i 2 år; tog derefter praktisk ingeniøruddannelse; studerede ved polyteknisk læreanstalt 1922-24; rejse til Canada 1924: ingeniør ved Canadian Bridge Company 1925; forflyttet til United States Steel Corporation. Chicago 1927; ingeniør ved Mount Vernon Bridge Company, Ohio 1929-35; afdelingschef ved International Derrick and Equipaient Company, Ohio 1935-38; underdir. og salgschef ved West Virginia Steel and Mfg. Co. 1938, direktør 1944-56; salgschef ved Connors Steel Division H. K. Porter Company Inc. 1956-67, Management Consultant fra 1967.

Medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Klub. Colombus, Ohio 1941-47 (formand 1944-46); medl. af Rebild komiteen fra 1947; sekretær og medl. af Rebild Park bestyrelsen fra 1952; medl. af bestyrelsen for Huntington Ingeniørforening 1942-45 (formand 1943), for Huntington Community Chest Inc. 1945-48 (formand 1948), for Family Service Association of America, New York 1946-53; Vice President, 5 Region, Navy League of the United States 1955-65; Honorary Colonel to the Governor of Kentucky. District governor for Rotary International 755, district 1954-55. Registeret Professional Engineer, State of Ohio. Life member, Illinois Mining Institute. Member, Scandinavian Philatelistic Society. Honorary Member, D-RHO-DELTA Engineering Fraternity. Adresse: P. O. Box 316, Huntington, W. Va. 25708, USA.

ROSING Jens tegner, forfatter; f. 28/7 1925 i Jakobshavn, Grønland; søn af pastor Otto Rosing (død 1966) og hustru Sara f. Siegstad; gift 13/5 1952 m. Dagny R., f. 11 /2 1928, datter af pens. overpostbud Niels Nielsen og hustru Johanne f. Pedersen.

Realeks. 1944; ansat i Den kgl. grønlandske Handel 1944-46; på Akademiet for fri og merkantil kunst 1947-48, på kunstakademiets malerskole 1948-50. Rejser: til Nordøstgrønland 1949; renvogter i Hallingdal, Norge 1950, norsk Finmark, finsk og svensk Lapmark på flyttefod med samer-studie af tamrenavl 1951; Vestgrønland for at finde egnet terræn for tamrenavl 1951-52; indførsel af tamren fra Finmarken til Godthåbsfjord (for Grønlands administration) 1952; leder af tamrenstationen 1952-59; deltager i nationalmuseets ekspeditioner til Vest-og Østgrønland 1960-61-63. Bøger: Den dragende Flok (1954); Isimardik Den store Drabsmand (i960); Sagn og Saga fra Angmagssalik (1963); Sise (1965); Kimilik Digte fra Angmagssalik (1970); Ting og Undere i Grønland (1973). Udsmykning af seminariet i Godthåb (1963); Altertavle til Egedesminde kirke (1965), Illustreret fl. bøger. Film: Umialik (1967); Tasiussaq (1969); to film for Den kgl. grønlandske Handel: Emilie fra Sarqaq og Havet ved Grønland (1971-72). Adresse: Boserupv. 506,3050 Humlebæk.

ROSING Nikolaj seminarielærer, R>.; f. 4/4 1912 i Sukkertoppen, Grønland; søn af fanger Svend Rosing (død 1957) og hustru Kirstine f. Lyberth (død 1954); gift 24/2 1935 m. Maria R., f. 19/6 1911 i Godthaab, datter af pastor emer. Niels Lynge (død 1965) og hustru Theodora f. Rosing (død 1940).

Dimitteret fra Godthaab seminarium 1932; videreuddannelse i Danmark 1932-34, bl. a. på Winthers seminarium i Silkeborg 1933-34; andenlærer på Julianehaab drenge-efterskole 1934-36 og på drenge- og pigeefterskoler i Egedesminde 1936-43; seminarie- og realskolelærer i Godthaab 1943. Medl. af Nordgrønlands landsråd 1938-39; formand for kommunalbestyrelsen i Godthaab 1951-55; medl. af folketinget (Grønlands 2. opstillingskr.) 1959-71 og fra 1973; formand for Forsamlingshusforeningen i Egedesminde 1939-43; medl. af bestyrelsen for foreningen Godthåb forsamlingshus 1943-58, for forlaget Grønlands Folkeoplysning 1953-57, for Grønlands Forlag 1957-58 og for Dansk-grønlandsk kulturfond 1969-71; medl. af sprog- og retskrivningsudvalget fra 1953, af Grønlands kulturelle råd og radiostyrelsen 1958-59, af stednavneudvalget fra 1960, af Grønlandsudvalget af 1960 (1960-64), af Grønlandstillægsnævnet fra 1964, af Grønlandsrådet 1964-71, af udvalget om grønlandske kvinders forhold u. kommissionen vedr. kvindernes stilling i samfundet fra 1969. Udgiver i 1945 af et retskrivningssystem i det grønlandske sprog for barneskolens 1 .-4. klasse. Adresse: 3900 Godthåb, Grønland.

ROSS Alf professor, dr. jur. & phil.; f. 10/6 1899 i Kbh; søn af fuldmægtig i finansministeriet FCC Ross (død 1929) og hustru Johanne f. Hansen (død 1948); gift 27/12 1923 m. lektor, cand. mag. Else-Merete Ross (se denne). Student (Vestre borgerdydskole) 1917; cand. jur. 1922; studieophold i udlandet 1923-26 og 1928-29; fil. dr. i Uppsala 1929; ansat ved Kbhs universitets juridiske laboratorium 1929-35; tili, sekretær ved landsnævnet for børneforsorg 1932-35; dr. jur. 1934; æresdoktor ved Oslo universitet 1951 og ved Lunds universitet 1969; docent i retsvidenskab ved Kbhs universitet 1935, professor 1938-69. Sekretær ved Provinshandelskammeret 1935; medl. af Institut International de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, af International Association for Peace Organisation, af International Law Association, af bestyrelsen for dennes danske afd., af det dansk-norske forligsnævn og af bestyrelsen for Udenrigspolitisk Selskab; korresp. medl. af Hellenic Institute of International and Foreign Law; medl. af The Order of the Coif; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab; dommer i den europæiske domstol for menneskerettigheder 1959-71.

Litterære arbejder: Theorie der Rechtsquellen (disp., 1929); Folkenes Forbund og Staternes Suverænitet (1930); Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis (1933); Virkelighed og Gyldighed i Retslæren (disp., 1934); Ejendomsret og Ejendomsovergang (1935); Lærebog i Folkeret (1942, 4. udg. 1961, engelsk udg. 1947, tysk udg. 1951); Hvorfor Demokrati? (1946, svensk udg. 1948, finsk udg. 1951, engelsk udg. 1952, norsk udg. 1968, italiensk udg. 1969); Towards a Realistic Jurisprudence (1946, spansk udg. 1961); The Constitution of the United Nations (1950, spansk udg. 1954); om Ret og Retfærdighed (1953); Studiebog i Folkeret (s. m. Isi Foighel, 1954); Indledning til Retsstudiet (s. m. Stig Iuul og Jørgen Trolle, 1956); On Law and Justice (1958, spansk udg. 1963, italiensk udg. 1965); Dansk Statsforfatningsret I-II (1959-60, 2. udg. 1966); De forenede Nationer, Fred og Fremskridt (1963, engelsk udg. 1966); Directives and Norms (1968, spansk udg. 1969); Skyld, Ansvar og Straf (1970, italiensk udg. 1972); Forbrydelse og Straf ( 1974).

Modtog i 1966 ærespris fra Gads Fond, i 1971 den Anders Sandøe Ørstedske hædersmedalje. Adresse: I H Mundts V. 22,2830 Virum.

ROSS Else-Merete lektor, cand. mag.; f. 27/2 1903 i Kbh; datter af overretssagfører Albert Helweg-Larsen (død 1952, se Blå Bog 1952) og hustru Berta f. Meincke (død 1965); gift 27/12 1923 m. professor, dr. jur. & phil. Alf Ross (se denne). Student (Zahles skole) 1922; cand. mag. 1935; timelærerinde ved Øregaard gymnasium s. å.; ved Ordrup gymnasium 1937, adjunkt smstds 1942, lektor 1954-73; studierejser i Europa 1922-26 og i Amerika 1949-50.

Medl. af den danske nationalkommission for UNESCO 1949-70; formand for Danske Kvinders Nationalråd 1951-62, æresmedlem 1963; medl. af folketinget (Det radikale Venstre) 1960-73, af mødrehjælpens tilsynsråd fra 1960, af sexualoplys-ningsudvalget 1961-69, af rådet for teknisk samarbejde med udviklingslandene 1962-71, af repræsentantskabet for statens kunstfond fra 1964, af færdselssikkerhedskommissionen fra 1966, af ægteskabsudvalget fra 1969.

Harskrevet: Enlige Mødre (1948): Målsætninger i amerikansk opdragelse (1952); tidsskriftsartikler og kronikker; har redigeret: Familjekundskab(1945). Adresse: I H Mundts V. 22,2830 Virum. Sommerbolig: Sandhuset, 4581 Rørvig.

RÖSSEL Børge Hancke stiftamtmand, R1.; f. 2/10 1910 i Arup, Fyn; søn af realskoleejer J P Rössel (død 1947) og hustru J M f. Hancke (død 1961); gift 24/9 1938 m. Lise R.. f. 28/9 1916 i Hjørring, datter af kontorchef ved Hjørring amt Kai Jørgensen (død 1951)og hustru Inger f.Nieuwenhuis Møller. Student (Th. Langs skole. Silkeborg) 1930; cand. jur. 1937; sekretær i indenrigsministeriet 1940, fuldmægtig 1946, ekspeditionssekr. 1950, kontorchef 1959; stiftamtmand over Kbhs, Roskilde og Helsingør stifter og amtmand over Kbhs amt 1965.

Formand for byudviklingsudvalgene for Roskilde og Køge. Formand for bestyrelsen for Det danske Bibelselskab; medl. af bestyrelsen for Kristelig forening for børneforsorg og kristelig pressebureau. Medl. af repræsentantskabet for Kofoeds skole; formand for forbundsrådet for F D F. Palron for Skt. Petri tyske kirke i Kbh. Adresse: Strandv. 841,2930 Klampenborg.

ROSSING Erling rektor, R.; f. 8/11 1912 i Nyborg; søn af kommunelærer F V Rossing (død 1925) og hustru Johanne f. Leicht (død 1939); gift 31/8 1940 m. Ragnhild R., f. i Lundforlund ved Slagelse, datter af gårdejer Frederik Larsen (død 1943) og hustru Sofie f. Sørensen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1930; cand. mag. 1935; timelærer ved Skt. Jørgens gymnasium 1934; adjunkt ved Frederiksborg statsskole 1936; lektor ved Tønder statsskole 1942; rektor for Skt. Annæ gymnasium (De forenede kirkeskoler) 1953-67; orlov 1955-56 for som UNESCO-udsending at varetage undervisningen i matematik ved universitetet i Monrovia, Liberia; rektor for Ordrup gymnasium 1967. Adresse: Fredensv. 54,2920 Charlottenlund.

ROSTED Aage redaktør, R'.; f. 22/4 1906 i Faaborg; søn af redaktør Kr. Rosted (død 1945) og hustru Maj f. Sørensen (død 1956); gift 20/11 1931 m. Esther R., f. 27/10 1906 i Hjørring, datter af guldsmed Th. Blinkenberg (død 1944) og hustru Elna f. Hansen (død 1956).

Journalist fra 1925. uddannet ved Assens Amts Avis; journalist ved Vendsyssel Tidende 1928-46; folketingsmcdarbejder ved og leder af dagbladet Vestkysten's hovedstadsredaktion 1946-58; leder og redaktør af Venstres Pressebureau, navneændr. 1968 til Venstrepressens Bureau, 1958-74. Formand for folketingets presseloge 1951-61 og for Provinsbladenes Andelsselskab for Stereotypering 1958-74. Adresse: Kildedalen 5,2900 Hellerup.

ROSTOCK Palle arkitekt, direktør, R.; f. 13/10 1915 på Frdbg.; søn af forfatteren Xenius Rostock (død 1954) og hustru Benedikte f. Fridberg (død 1972); gift 13/8 1938 m. Gunna R., f. 6/11 1918 i Kbh, datter af fh. afdelingschef Vilhelm Willumsen og hustru Grethe f. Hansen (død 1941). Udgået fra Kbhs bygmesterskole 1936; tegnestueansættelser og privat praksis 1936-53; boligministeriets konsulent i byggerationalisering 1954-56; prakt. arkitekt fra 1957; tekn. konsulent for Arbejdernes kooperative Byggeforening 1958-64; planlægningskonsulcnt for rigshospitalets byggeudvalg 1962-64; direktør for Kooperativ Byggeindustri A/S fra 1964. Studieophold i USA 1950 (for Turistforeningen for Danmark) og 1957 (for boligmin.s produktivitetsfondsudvalg). Medl. af bestyrelsen for Dansk Arkitektforening 1946-64, formand 1954-64 og 1965-73; medl. af bestyrelsen og kasserer i Danske Arkitekters Landsforbund 1951-73; suppleant i Kbhs bygningskommission; formand for bestyrelsen for KBI-kom-ponenter A/S Tåstrup; formand for Høve Strands vandværk; medl. af bestyrelsen for Jord- og Betonarbejdernes A/S, af repræsentantskabet for Det kooperative Fællesforbund; medl. af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, af bestyrelsen for Det kbhvnske Saneringsselskab A/S, for Forenede Kreditforeninger og for Glasfirmaet Holg. Petersens Eftf. A/S; formand for »Dragsholm Slots venner«. Adresse: Sortedam Dossering 89,2100 Kbh Ø Sommerbolig: Stockhuset, Vej nr. 11,4560 Vig.

ROSTRUP Hakon fh. administrationschef; f. 7/7 1902 i Haslev; søn af papirhandler Georg Rostrup (død 1935) og hustru Fritze f. Jensen (død 1945); gift m. tegneren Ruth Borries R., datter af sognepræst Philip Borries (død 1942) og hustru Elly f. Heinze.

Student (Ordrup gymn.) 1919; cand. jur. 1926; sekretær u. Kbhs magistrat 1927, fuldmægtig 1934, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1946, administrationschef for Kbhs begravelsesvæsen 1947-63.

Medl. af præsidiet for Rudolf Steiner Skoleforeningen 1950-59 og af skolekommissionen for det kgl. opfostringshus 1947-62; medl. af bestyrelsen for Antroposofisk Selskab 1932-36, formand 1954-55; medstifter af Foreningen for Goetheanum-Kunst i Danmark. ' Adresse: Vinkelv. 38,2800 Lyngby.

ROSTRUP Haavard museumsdirektør, dr. phil., R1., M.T.Kha.p.p.; f. 29/10 1907 i Kbh; søn af sceneinstruktør, dr. phil. Egill Rostrup (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Oda f. Clausen (død 1955); gift 14/4 1954 m. Vibeke R., f. 22/8 1926, datter af grosserer Carl Sjørring (død 1945) og hustru Asta f. Lund (død 1971).

Student (Frdbg. gymn.) 1925; mag. art. (kunsthistorie) 1935; dr. phil. 1946; assistent ved Glyptotekets bibliotek 1928; bibliotekar og assistent ved den moderne afd. smstds 1932; museumsinsp. II 1936; museumsinsp. I 1942; overinsp. 1965: tili, direktør for Ordrupgaardsamlingen 1957; studierejser til Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Grækenland. Medl. af bestyrelsen for Foreningen Fransk Kunst fra 1932, formand 1949-62; medl. af bestyrelsen for Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur, Section danoise fra 1956.

Modtaget Klein-prisen 1958.

Har skrevet: Franske Portrætbuster fra det XVIII Aarhundre-de(1932); Ebba Carstensen (1937); Franske Billedhuggere fra det 19. og 20. Aarhundrede (1938); Gerhard Henning (1939) Claude Monet et ses tableaux dans les collections danoises (1941); Millet (1941); Houdon (1942); Billedhuggeren H W Bissen 1798-1868, 1-11 (disp., 1945); Gottfred Eickhoff (1949): Henrik Starcke (1950); J Gudmundsen-Holmgreen (1952); Harald Giersings Tegninger (1957); Gerhard Hennings Tegninger (1959); Ole Kielberg (1960); Gottfred Eickhoffs Tegninger (1968), Grandeurs et Miseres de J-A Hondon (Institut de France, Paris 1973); har udg.: Spaniens Malerkunst (1940); Lidt om Skulptur af Kai Nielsen (1949); desuden forsk, afhandlinger om kunsthistoriske emner i danske og udenl. tidsskrifter; har arrangerte udstillinger af fransk kunst bl. a. Levende Farver (1950), Raoul Dufy (1953), Franske Portrætter ( 1960); Pierre Soulages ( 1963). Udenl. ordner: B.K.6.; F.O.I.P.; F.Æ.L.3. Adresse: Ordrupgaard, Vilvordev. 110,2920 Charlottenlund.

ROSTRUP Kaspar sceneinstruktør; f. 27/4 1940 på Frdbg.; søn af museumsdirektør, dr. phil. Haavard Rostrup (se denne) og hustru keramiker Tut Fog Rostrup; gift 25/6 1966 m. Vibeke R.. f. 14/5 1945 i Hylke, Jylland, datter af sognepræst Vagn Jørgensen og hustru Edith f. Jacobsen. Student (Østre borgerdydskole) 1960; instruktørdebut, Århus Teater 1965, med Macolfa af Dario Fo; udgået fra Århus Teaters elevskole som skuespiller 1966; skuespiller og instruktør ved Ålborg Teater s. à., tili, lærer ved elevskolen 1967; s. å. arrangør og instruktør af åbningsforestillingen på Jomfru Ane Teatret; kunstnerisk leder af forsøgsteatret Vestergade 58, ÅrhuSj 1967-68; free-lancc instruktør fra 1968. Iscenesættelser: På Ålborg Teater: Min skøre Mors hobby; Pensionatsværtinden: Hamlet; Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde; Guldfiskene; Peer Gynt; Butley; Storhertugindens afsked. Den jydske Opera: Historien om en Soldat. Det ny Teater: Jeppe på Bjerget; Medea; Kaptajn Shell og Kaptajn Esso. Det kgl. Teaters forsøgsscene: Mordernes Nat. Boldhusteatret: Hvornår så du sidst min mor. Gladsaxe Teater: Niels Klims underjordiske Rejse. TV: Woyzeck; Karrig Nidding; Samtale om Natten; Lyseholderen; Erasmus Montanus; Båndet.

Gæstespil: Bergen festspillene 1966 (Min skøre Mors Hobby); 1969: Theatre des Nations, Paris og Det kgl. Teater (Hamlet); Det kgl. Teater (Historien om en Soldat og Storhertugindens afsked).

Modtaget Per Knutzons mindelegat 1967; Frederik Schy-bergs mindelegat 1969; Politikens Nuser som årets radise 1971 ; Mogens Wieth-legatet 1973. Adresse: Tornerosev. 148,2730 Herlev.

ROSTRUP Knud direktør, cand. aet., R.; f. 4/5 1908 på Frdbg.; søn af papirhandler Georg Rostrup (død 1935) og hustru Fritze f. Jensen (død 1945); gift 25/3 1936 m. Johanne R., f. 27/1 1906 i Umanak, Grønland, datter af kolonibestyrer Louis Mathiesen (død 1925) og hustru Margrethe f. Koch (død 1916). Student (Ordrup gymn.) 1926; cand. aet. 1938; ansat i Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S 1927, aktuar 1938; adm. direktør i Andels-Pensionsforeningen 1950-51; underdir. og aktuar i Pensionsforsikringsanstalten A/S 1951, matematisk direktør 1957-73.

Medl. af bestyrelsen for Genforsikringsselskabet Nerva A/S 1950-51 og for Forsikringsforeningens Bibliotek 1955-73. Adresse: Furesøv. 27,2830 Virum.

ROSTRUP BØYESEN Lars museumsdirektør, mag. art., se Bøyesen Lars Rostrup.

ROTHE Bendt advokat, skuespiller, R.; f. 9/5 1921 i Kbh; søn af pastor Oluf Rothe (dod 1966, se Blå Bog 1966) og hustru Lilli f. Lindhardt (død 1965); gift m. Birte Merete Gad, f. 29/10 1921, datter af rektor Carl Gad (død 1962, se Blå Bog 1962) og hustru rektor Lily Gad (død 1942, se Blå Bog 1942). Student (Østre borgerdydskole) 1939; på Det kgl. Teaters elevskole 1940; skiftende engagementer som skuespiller og instruktør 1943-56; cand. jur. 1955; sagførcrfuldm. 1956-57; chef for Det kgl. Teaters tournévirksomhed 1957-59; derefter påny skuespiller i free lance; samtidig ansat hos højesterets-sagf. O Bondo Svane; advokatbeskikk. 1961, møderet for højesteret; advokat i Næstved 1962-63, i Kbh fra 1964; skuespiller ved Det ny Teater 1964-66. Det kgl. Teater 1966-73.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespiller Forbund 1945-57, formand 1955-57; medl. af teaterkommissionen af 1954 indtil 1958 m. fl. tillidshverv. Dommersuppleant i arbejdsretten 1972.

Hovedroller: John i 30 Aars Henstand; Tom Prior i Den sidste Rejse; Jørgen i Silkeborg; Jacques i Som man behager; titelrollen i Caligula; Saranoff i Helte; Prinsen i Der var engang; Edward i Mellem Venner; George i Hvem er bange for Virginia Woolf?; Den gamle mand i Stolene; Fouché i Majestæter; Bill Maitland i Uanstændigt Vidne; Advokaten i Lille Alice; Advokaten i Et Drømmespil; Edgar i Dodsdansen; titelrollen i Kong Johan; James Tyrone i Lang Dags Rejse mod Nat; i TV bl. a.; Struensee i Paladsrevolution; Bøddelen i Natlig Samtale; Georg i Udviklinger; Martin i Bella-, Maitre André i Lyseholderen; Hartmann i Skygger; Pierre Lannes i Særlige Spor. Vigtigste iscenesættelser: Sonofferet; Magi; Seks Kammerater; Helte; Den Vægelsindede; Han, Hun og Satyren.

Emma Bærentzens legat 1946. Højesteretsadvokat C Liebes legat 1956. Teaterpokalen 1966. Bodil Ipsens jubilæumslegat 1971.

Har udgivet: Tingenes Nej (1949); Skuespillernes Jubilæumsbog 1904-1954 (1954); noter til Johannes Hansen: Forfatterret (1957); Nogle bemærkninger om sceneinstruktørens retlige stilling (Tidskrift for Rettsvitenskap (1957) samt kronikker og tidsskriftartikler. Adresse: Herluf Trolles G. 3,1052 Kbh K.

ROTTENSTEN Knud forstander; f. 24/1 1903 i Klemensker på Bornholm; søn af gårdejer Hans Jørgen Rottensten (død 1952) og hustru Tora f. Kure (død 1939); gift 30/4 1936 m. Inger R., f. 9/5 1912, datter af fuldmægtig Lars Peter Larsen (død 1944) og hustru Augusta f. Busch.

Landbrugskand. 1926; assistent ved the Farm Demonstration Office, Mt. Holly, N. J. 1927-29; derefter studeret ved Corncll University, New York, Doctor of Philosophy fra dette universitet 1933; assistent ved landbohøjskolen 1933-36; ophold ved Rowett Research Institute, Aberdeen 1937-38; vidensk. assistent ved landbohøjskolen 1938-46; dyrlægeeks. 1945; forsøgsleder ved det landøkonomiske forsøgslaboratorium 1946-52; forstander for Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles afd. for sædforskning og insemineringsteknik m. m. 1952-62 og 1968-71; leder af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig Sædoverføringskurser for uddannelse af inseminører 1946-52. Professor og Head, Division of Animal Production and Protection, American University of Beirut, Libanon 1962-68.

Medl. af bestyrelsen for American Field Service in Denmark 1957-62; medl. af partiet De Uafhængiges hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 1970. Censor ved landbohøjskolen. Har skrevet: Mineralstoffer og Vitaminer'i Husdyrenes Fodring (3. udg. 1944) samt en række beretninger fra forsøgslaboratoriet m. m. Adresse: Emmasv. 19,2820 Gentofte.

ROTWITT SCHMIDT Mogens overlæge, dr. med.; f. 10/10 1915 i Kbh; søn af overlæge, dr. med. Viggo Rotwitt Schmidt (død 1953, se Blå Bog 1952) og hustru Lolly f. Friderichsen;gift 13/2 1943 m. Gunver R.S., f. 24/2 1920, datter af civilingeniør Poul A Berthelsen (død 1966) og hustru Ella f. Jensen. Student (Østre borgerdydskole) 1934; med. eks. 1943; uddannelse i kirurgi, lunge- og hjertekirurgi samt neurokirurgi på Kbhs kommunehospital, Øresundshospitalet og rigshospitalet indtil 1947; derefter uddannelse i øre-næse-halssygd. på Kbhs amts sygehus i Gentofte, herunder som 2. reservelæge 1954-57, på rigshospitalet samt som 1. assistent på Kbhs kommunehospital og Sundby hospital, 1. reservelæge ved sidstn. 1957-60; specialanerk. i øre-næse-halssygd. 1950; dr. med. 1959; prakt. speciallæge i Kbh; overlæge på Frdbg. hospitals afd. for øre-næse-halssygd. fra 1960. Studierejser til USA, Sverrig, Schweiz og Italien. Medl. af bestyrelsen for Dansk Otolaryngologisk Selskab 1952-60; præsident for Frdbg.-Mariendal Rotary Klub 1971-72. Har skrevet: Penicillin ved eksperimentel syfilis (disp.. 1959); vidensk. afhandlinger om otolog. emner samt en række arbejder om antibiotica, spec. penicillin, overfor meningitis, hjerneabscesser, Otitis media.

Adresse: Vilvordeparken 10,2920 Charlottenlund.

ROVSING Chr. F civilingeniør; f. 2/11 1936 i Rødovre; søn af direktør, civilingeniør Johannes Rovsing og hustru Edith f. Foldberg.

Student (Vestre borgerdydskole) 1955; cand. polyt. 1961; ansat i IBM (Sverige, USA, Frankrig) 1961-63; direktør for Christian Rovsing A/S fra 1963. Bestyrelsesmedl. i fl. selskaber. Medl. af repræsentantskabet for Polyteknisk Forening 1955-61, af bestyrelsen (studierådsformand) 1958-59, foreningens formand 1959-60; medl. af bestyrelsen for Polyteknisk Boghandel og Forlag fra 1960; medl. af Rødovre kommunalbestyrelse 1966-72, af bestyrelsen for Dansk Automationsselskab fra 1970, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1970; formand for Kbhsafd. og medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Databehandlingsforening fra 1970; medl. af Dansk elektroteknisk Komite fra 1972, af planlægningsrådet for forskningen fra 1973, af rumudvalget fra 1973; medl. af Kbhs amtsråd fra 1974.

Siden 1960 naturvidenskabelig (free lance) medarbejder ved Danmarks radio (radio og TV). Publikationer om databehandling og elektronik. Adresse: Sommerv. 24,2920 Charlottenlund.

ROVSING OLSEN A direktør, civilingeniør, R.DM.; f. 27/4 1889 i Kbh; søn af bogtrykker H Rovsing Olsen (død 1927) og hustru Wilhelmine f. Larsen (død 1952); gift 15/10 1921 m. Helga Elise R. O., f. 12/1 1896 i Svendborg, datter af skibsfører Th. Petersen (død 1944) og hustru Caroline f. Helgesen (død 1958).

Ophold i Tyskland 1911-12; cand. polyt. (bygningsing.) 1916; sckondløjtn. ved ingeniørregimentet 1917-18; ingeniør i firmaet Charles Borum, Kbh 1918-20; afdelingsing. i A/S Vølund 1920-24; direktør for A/S Randers Rebslaaeri 1924-61. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Tovværksfa-brikker 1925-59; medl. af propagandakomitéen for Randers by og havn 1931; formand for Samvirkende jyske Turistforeninger 1937-45, derefter æresmedlem; næstformand for Turistforeningen for Danmark 1939-50; formand for Dansk Ingeniørforenings afd. for Midtjylland 1938-42; medl. af direktionen for selskabet Harmonien, Randers 1941-51, af bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling, Kbh 1942-48 og for A/S G Falbe-Hansen, Randers 1943-69; formand for Forsikrings-Akts. Provincia, Randers 1944-65; medl. af bestyrelsen for Randers Philharmoniske Selskab 1944-67, derefter æresmedlem, for institutionen GI. Estrup, Jyllands herregårdsmuseum 1944-69 og for Randers Garnisons Officersforening 1945-59. æresmedlem 1961, af tilsynsrådet for Sparekassen for Randers By og Omegn 1947-63, af bestyrelsen for Randers Aktie-Tømmerhandel »Tømmer-gaarden« 1956-69, for A/S Randers Rebslaaeri 1961-71 og for Forsikrings-Akts. Absalon 1965-69. Adresse: Aage Beks V. 9. Neder Hornbæk, 8900 Randers.

ROVSING OLSEN Poul komponist; f. 4/11 1922 i Kbh; søn af direktør, civilingeniør A Rovsing Olsen (se denne); gift 2/9 1950 m. Solange R. O., f. 17/9 i Toulon, datter af ingeniør Hervé Petit-Dutaillis og hustru Geneviève f. Jouguet. Student (Randers) 1940; store eks. i musikteori og afgangseks. i klaver fra Det kgl. danske musikkonservatorium 1946; cand. jur. 1948; kompositionsstudier i Paris hos Nadia Boulanger og Olivier Mcssiaen 1948-49; musikpædagogisk eks. 1950; musikkritiker ved Information 1949-53, derefter ved Berlingske Tidende; sekretær i undervisningsministeriet 1949. fuldmægtig 1960; siden 1960 musiketnoiog på dansk folkemindesamling, arkivar smstds fra 1964; lektor ved Kbhs universitet 1972: forskningsrejser til Kuwait og Bahrain 1958, Angmagssalik 1961. Bahrain. Trucial Coast. Indien 1962-63 og 1972.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Komponist-Forening fra 1956 (formand 1962-67), for Samfundet til udgivelse af dansk Musik fra 1955, for Det unge Tonekunstnerselskab 1956-63 og for Dansk-Polsk Selskab 1959-68; medl. af Kodas råd 1962; formand for det danske udvalg for Nordisk Musiksamarbejde 1963-72; medl. af repræsentantskabet for statens kunstfond 1964-73, af kulturmin.s Droit moraludvalg 1965-71, af the Executive Board i IFMC 1967.

Kompositioner bl. a.: Symfoniske Variationer, klaverkoncert, Au Fond de la Nuit, sinfonia, Capriccio, A l'Inconnu, Susudil. Patet, A Song of Mira Bai; operaen Belisa, balletterne Ragnarok, La Création. Brylluppet, Den fremmede; endv. kammermusik, klaverværker og sange; musik til film, fjernsyn, hørespil og teaterforestillinger.

Har skrevet musiketnologiske artikler, bl. a. Rapport fra en rejse til Øst-Grønland (1962). Dessins mélodiques dans les chants esquimaux du Groenland de l'est (1964), Enregistrements faits Kuwait et Bahrain (1964), Musique Africaine dans le Golfe Persique (1967), An Aulos in the Danish National Museum (1968) og Intervals and Rythm in the Music of the Eskimos ofEast Greenland (1968). Modtaget bl. a. Lange-Miiller stipendiet 1955, Anckerske legat 1956, Koda-prisen 1960, Carl Nielsen-prisen 1965; præmieringer fra statens kunstfond 1966 og 1970. Udenl. orden: It.F.5. Adresse: Åbrinken 179,2830 Virum.

ROZENTAL Stefan universitetsdocent, dr. phil.; f. 13/8 1903 i Lodz; søn af direktør Adolf Rozental (død 1958) og hustru Helena f. Rozenblat; gift 24/2 1949 m. dr. phil. Hanna Kobylinski, f. 4/8 1907 i Berlin, datter af apoteker, dr. phil. Sigismund Kobylinski (død 1944) og hustru Else f. Hanff (død 1946).

På gymnasium i Kbh og i Lodz; student (Lodz) 1922; dr. phil. (Krakow) 1928; vidensk. medarbejder ved teoretisk-fysisk institut ved universitetet i Leipzig 1929-35 og i Krakow 1935-38; knyttet til Kbhs universitets institut for teoretisk fysik (siden 1965: Niels Bohr institutet) fra 1938, afbrudt af ophold 1943-45 ved Stockholms högskolas institution för mekanik och matematisk fysik; forskningsstipendium fra Rask-Ørsted fondet og Rockefellerfondet 1939-46; assistent ved instituttet for teoretisk fysik 1946, kst. amanuensis 1947, amanuensis af 2. grad 1949, af 1. grad 1954, docent 1958-73; universitetslektor i fysik 1955; medl. af den teoretiske studieafd. af CERN (Den europæiske Organisation for Atomkerneforskning) 1952-57, stedfortrædende direktør for afdelingen 1954; medl. af og sekretær for den danske komité for Union internationale de Physique pure et appliquée 1957; vicepræsident i unionens eksekutivkomité 1966-72; bitræden-de professor ved NORDITA (Nordisk institut for teoretisk atomfysik) 1957-72, medl. af bestyrelsen for samme 1957-58. Har skrevet afhandlinger i forsk, tidsskrifter om atomfysiske og atomkernefysiske emner. Udenl. orden: Po.F.K.l. Adresse: Åboulevard 25,1960 Kbh V.

RUBINSTEIN P fh. rektor, R'.; f. 26/12 1904 i Kbh; søn af grosserer Max Rubinstein (død 1944) og hustru Lydia f. Laulund (død i960); gift 2/7 1930 m. Vibeke R., f. 16/4 1907 i Kbh, datter af kommunelærer Christoffer Weile (død 1944) og hustru Harriet f. Johansen (død 1944).

Student (Schneekloths skole) 1923; cand. mag. 1928; adjunkt ved Christianshavns gymnasium 1929, lektor 1945; rektor ved Øregaard gymnasium 1950-72; tili, forretningsfører i Gymnasieskolernes Lærerforening 1947-50.

Medl. af eksamenskommissionen til studentereks. for privatister 1934-50, af bestyrelsen for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1945-47, for Foreningen af Matematiklærere ved Gymnasieskoler og Seminarier 1945-64 og for Matematiklærerforeningen for Kbh og Omegn 1957-69; næstformand i Gymnasieskolernes Lærerforening 1951-56: medl. af opgavekommissionen for mellemskole- og realeks. m. m. 1953-63; censor ved naturvidensk. embedseks. 1960.

Har udg.: Tjenestemændenes Deklassering siden 1939 (1950); Matematik for det spr. gymnasium (1964); Nomografi (1964); medforfatter til Lærebog i Matematik for det mat.-nat. Gymnasium (1935-37). Adresse: Skolebakken 83,2830 Virum.

RUBOW Jørn museumsdirektør; f. 13/11 1908 i Kbh; søn af sundhedsminister, dr. med. Viktor Rubow (død 1929, se Blå Bog 1929) og hustru Caroline f. Roed (død 1954); gift 1934 m. Annelise R., f. i Faaborg, datter af brygmester FCC Lassen (død 1954).

Student (H. Adlers fællesskole) 1926; studierejser i udlandet siden 1927; medarbejder ved statens kunsthistoriske fotografisamling 1928; assistent ved kunstakademiets bibliotek 1931; inspektør ved Kunstindustrimuseet 1935, ved statens museum for kunst, kobberstiksamlingen s. å.; sekretær i Ny Carlsbergfondet 1943; inspektør ved statens museum for kunst 1949; direktør for samme 1952.

Medl. af bestyrelsen for Liselund 1950-65, af styrelsen for statens kunstfond 1956-65. Medl. af bestyrelsen for den Hirschsprungske samling, Malerisamlingen på Nivågård, Fåborg museum og Kunstindustrimuseet. Medarbejder ved kunstmuseets årsskrift. Formand for statens kunstmuseumsnævn 1964. Adresse: Clarasv. 9,2920 Charlottenlund.

RUD Einar overlæge, dr. med.; f. 7/2 1892 i Engum; søn af redaktør Bertel Jensen (død 1948) og hustru Petrine f. Frandsen (død 1947); gift 3/111915 m. Karen Rigni R., f. i Kbh, død 1972, datter af grosserer Niels Flor (død 1946) og hustru Camilla f. Hansen (død 1933).

Student (Århus katedralskole) 1910; med. eks. 1917; reservelæge i hæren 1917-18; kandidat ved kbhvnske hospitaler 1918-21; klinisk assistent ved rigshospitalets med. afd. A 1921-23, 2. reservelæge 1923-24, 1. reservelæge 1924-28; reservelæge ved Almindeligt hospital 1928-31; univ. guldmed. 1921; dr. med. 1925; privatdocent (medicinsk klinik) 1925-31 ; specialistanerk. (med sygdomme) 1925; overlæge ved kuranstalten Montebello 1931-50; specialpraksis i Kbh. Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1933-38.

Har skrevet: Undersøgelser over de røde Blodlegemers Antal hos normale Mennesker under forskellige fysiologiske Tilstande og i Blod fra forskellige Kargebeter (univ. guldmed. 1921 ); Blodundersøgelser hos Patienter med Cancer colli uteri under Radiumbehandling (disp., 1925); talrige afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter. Kunsthist. biografi (Giorgio Vasari) 1961, engelsk udg. 1963, tysk udg. 1964, amerikansk udg. s.a. Italienske Kunstnerprotrætter, 1967. Adresse: Jægersborgv. 106,2820 Gentofte.

RUD Jørgen tandlæge, dr. odont.; f. 2/1 1922 i Esbjerg; søn af tandlæge Otto J Rud (død 1956) og hustru Gerda f. Olsen (død 1940); gift 28/1 1950 m. tandlæge, lie. odont. Birthe R., f. 11/5 1928 på Frdbg., datter af civilingeniør Robert Jean Christensen (død 1968) og hustru Alice f. Vestergaard (død 1961).

Student (Esbjerg) 1940; tandlægeeks. 1943; tandlægeassist. i Esbjerg 1943-45; studierejser til Sverige 1945, USA 1946-47 (Fellow American Scandinavian Foundation), England 1949, 1959, 1964, 1968, Tyskland 1957, 1961, 1970, Rusland 1963, Schweiz 1964. Klinisk assistent ved kirurg, afd. ved Danmarks (1958 ændret til Kbhs) tandlægehøjskole 1945-46 og 1947-49, amanuensis 1949-53. Studeret generel anæstesi ved Rigshospitalet 1947-48; eksperimentelt videnskabeligt arbejde på Kbhs universitets neurofysiologiske institut 1948-61; dr. odont. 1962. Privat praksis udelukkende med oral kirurgi i Kbh siden 1948.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Odontologisk Selskab 1948-62 (næstformand 1959-62) og for Kbhs Tandlægeforening 1961-63 (næstformand 1963); medstifter af Tandlægekirurgisk Selskab 1952 (formand 1952-65) og af Skandinavisk Forening af Oral Kirurger 1965 (sekretær fra 1965); medl. af eksekutivkomiteen for International Association of Oral Surgeons fra 1962 (præsident fra 1971); formand for organisationskomiteen for 2. International Conference on Oral Surgery, Kbh 1965; medl. af Dansk Tandlægeforenings medicinaludvalg 1967 (formand fra 1970). Fellow of American College of Dentists 1966. Honorary Fellow in Dental Surgery, Royal College of Surgeons of England 1967. Korresp. medl. af SocicdadCubanadeCirugia Bucaly Maxilo Facial 1972. Har skrevet: Lærebog for Klinikassistentelever (1946); Local anesthetics. An electrophysiological investigation of local ancsthesia of peripheral nerves, with special reference to Xylocaine (disp., 1961); Studies on Endodontic Surgery (s. m. J O Andreasen og J E Møller Jensen, 1973); artikler især om oral kirurgiske og anæstesiologiske emner i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Slettev. 8.2800 Kgs. Lyngby.

Sommerbolig: Villa Nordvest, Fanø Vesterhavsbad, 6720

Nordby Fanø.

RUD NIELSEN Vagn afdelingschef, cand. jur., R'.; f. 17/10 1918 i Kbh; søn af kontorchef Rudolf Nielsen og hustru Oda Elisabeth f. Hansen (død 1968); gift 12/1 1946 m. Ingrid R. N., f. 8/7 1922 i Kbh, datter af professor, overlæge, dr. med. Sigurd Kjærgaard (død 1953, se Blå Bog 1952) og hustru Ebba f. Holm.

Student (Østre borgerdydskole) 1937; cand. jur. 1943; fg. sekretær 1943 i indenrigsministeriet, statens bygningsdirekto-rat, 1947 boligministeriet og 1973 miljøministeriet, sekretær 1945, fuldmægtig 1948, ekspeditionssekr. 1954, kst. kontorchef 1956, udnævnt 1963, afdelingschef 1968; tili, ansat hos boligministeriets kommitterede i byplansager 1944-52; sekretær for bestyrelsen for statens byggeforskningsinstitut 1952-61 og for byplannævnet 1949-63, formandens stedfortræder 1963, formand 1970.

Medl. af redaktionen for tidsskriftet Byplan 1948-55; dansk medl. af bestyrelsen for International Federation for Housing and Planning 1952, næstformand 1967, formand 1970-74; medl. af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium 1956, formand 1958-69; formand for fredningsplanudvalget for Frederiksborg, Roskilde og Kbhs amter 1961, for landsplanudvalget 1961-74, for saneringsnævnet 1967-69; medl. af arbejdsgruppen vedr. perspektivplanlægning 1968-71; formand for forsk, udvalg og arbejdsgrupper bl. a. vedr. dobbeltadministration (1973) og placeringen af atomkraftværker (1974).

Har skrevet: Byplanlægning og ældre bydele (1951); afsnittene om byplaner m. v. i Håndbog for Danske Kommuner (1955) og i Fast Ejendoms Regulering og Beskatning (1965,3. udg. 1971); artikler i tidsskriftet Byplan. Adresse: Classensg. 67,2100 Kbh Ø Sommerbolig: Vængev. 30,3220 Tisvildeleje.

RUDBECK Carl fh. dommer, R.DM.; f. 31/10 1887 i Kolding; søn af stenhugger Chr. Rudbeck (død 1919) og hustru Thomasine f. Thaarsled (død 1905); gift 1. gang 23/4 1915 m. Sigrid R., f. 12/10 1888 i Horsens, død 1967, datter af slagtermester Peter Christensen og hustru Nielsine f. Hansen; 2. gang 9/3 1928 m. Grethe R., f. 30/4 1905 i Horsens, datter af handelsgartner Niels Carl Sørensen (død 1925) og hustru Marie f. Skousen.

Student (Kolding) 1906; cand. jur. 1911 ; by- og herredsfuldm. i Assens s. å.; borgmesterfuldm. i Esbjerg 1913; byfogedfuldm. i Fredericia 1915, dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Bjerre og Hatting herreder m. v. 1936-57.

Formand for A/S Fredericia Sølvindustri 1925-36, for A/S Dyrehavegaard, Fredericia 1932-36, for fredningsnævnet for Vejle amt 1937-58, for tilsynsrådet for Bjerre-Hatting Herreders Sparekasser 1937-71, for afvandings kommissionen for Vejle amtsrådskreds 1940-58 og for landvæsenskommis-sionen for Skanderborg amt 1949-58. Adresse: Amalieg. 2 B, 8700 Horsens.

RUDE Ove direktør; f. 4/10 1917; søn af købmand Karl Andersen (død 1936) og hustru Ingeborg f. Rude; gift 18/5 1945 m. Birgit R., f. 4/1 1923. datter af fabrikant M Rasmussen og hustru Anna f. Lyngfeldt.

Realeks. (Maribo) 1933; uddannelse ved manufakturfaget i provinsen og i Kbh; civiløkonom fra Handelshøjskolen i Kbh 1945; afdelingschef i Magasin, Kbh 1948, disponent 1950; direktør i A/S I G-huset (Magasin), Odense 1954; direktør i Magasin, Kbh 1958.

Adresse: Henning Bojesens V. 12,2820 Gentofte.

RUDKJØBING Mogens professor, dr. phil.; f. 6/9 1915 i Roskilde; søn af politimester Aksel Rudkjøbing (død 1943, se Blå Bog 1942) og hustru Marie f. Rasmussen (død 1966); gift 28/12 1944 m. Elisabeth Andrea R., f. 10/9 1923 i Haderslev, datter af landsretssagfører, borgmester Andreas Thulstrup (død 1955, se Blå Bog 1954) og hustru Else Marie f. Bache. Student (Esbjerg) 1933; skoleembedseks. 1939; Kbhs univ. guldmed. 1941; dr. phil. 1948; vidensk. assistent ved Kbhs universitets astronomiske observatorium 1944, amanuensis II 1950, amanuensis I 1955; professor i astronomi ved Århus universitet og bestyrer af Ole Rømer-observatoriet 1957. Studieophold ved Yerkes- og McDonald-observatorierne 1948. ved Lick-observatoriet 1954-55 og ved Institute for Advanced Study, Princeton N. J. 1959-60. Medl. af Videnskabernes Selskab 1961, af Observing Programmes Committee, European Southern Obscrvatory 1972.

Har skrevet: Kvantemekanisk Beregning af Elektronstøds- Dæmpningskonstanter for Fraunhoferske Linier. On the Atmosphères af B-stars (disp., 1948).

Adresse: Ole Rømer-observatoriet, 8000 Århus C.

RUE Tage arkitekt; f. 12/6 1893; søn af arkitekt R W Rue (død 1944) og hustru Mathea f. Thagesen (død 1938); gift 9/7 1917 m. Edith R., f. 7/6, død 1959, datter af regnskabsfører S L Rasmussen (død 1920) og hustru Olga f. Petersen (død 1935). Gennemgået Teknisk skole; afgang fra kunstakademiet 1926; ansat u. stadsarkitekten i Kbh 1914. Medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion 1922. Har opført teater- og foreningsbygning i Nykøbing F. og en del villaer; stadsarkitektens medarbejder bl. a. ved opførelsen af Skolen ved Baunehøj og Kødbyen; tildelt 1. præmie ved konkurrencen om Politikens sommerhuse (1916), ved Dansk Købestævnes konkurrence om boligtyper (1922) og ved konkurrencerne om rådhuset i Lyngby (1923), byplanen for Hanstholm (1924) og teater- og foreningsbygningen i Nykøbing F. Adresse: Estersv. 12,2900 Hellerup.

RUGE Ejler John Harry godsejer; f. 30/3 1896 i Frederikshavn; søn af grosserer I P Jensen, Ålborg (død 1925) og hustru Augusta f. Ruge (død 1957); gift 12/1 1932 m. Lizzie R., f. 31/7 1911 i Kbh, datter af arkitekt Oscar Bilfeldt (død 1967) og hustru Elisabeth f. Willumsen.

Elev i Ålborg latinskole og på Bogø kostskole; uddannelse i handel i London og New York før og efter 1. verdenskrig. Vicepræsident i Superfos N.Y. 1920-22; oprettede parfumeri-og kosmetikfirmaet Willy Rasmussen & Co., Kbh 1924, solgte firmaet med alle tilknyttede selskaber 1961 til De Danske Oliemøller. Ejer af godserne Raadegaard og Taageskovgaard siden hhv. 1943 og 1949. Medejer af Dan Hotel og Hotel Scandinavia.

Medstifter af Brancheforeningen for Parfumeri- og Toiletartikler 1931, bestyrelsesmedl. i denne samt tidl. bcstyrelses-medl. i en lang række selskaber indenfor den kosmetiske og farmaceutiske branche.

Udgav 1972 bogen: Samtaler med en Samler. Bortskænkede samtidig til diverse danske museer en samling af antik dansk fajance samt sølv og malerier.

Oprettede 1946 legater for frisører og selvstændige parfumehandlere.

Adresse: Raadegaard, 4731 Brandelev. Sommerbolig: Ved Hammerhøj, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.

RUGE Emil grosserer, R.; f. 4/12 1902 i Aalborg; søn af grosserer I P Jensen (død 1925) og hustru Augusta Ernestine f. Ruge (død 1957); gift 15/6 1926 m. Inga R., f. 8/5 1903 i England, datter af ingeniør Ernest Chalmer og hustru Tulli f. Jebsen.

Udlært i faderens forretning J P Jensen & Co., Aalborg; ophold i London 1923-24; overtog ved faderens død i 1925 ledelsen af firmaet i kompagni med moderen, eneindehaver fra 1942; direktør i A/S J P Jensen & Co. fra 1966. Medl. af bestyrelsen for Aalborg Handelsstandsforening 1933-53 og for Dansk Provins Kolonial Grossist Forening fra 1939 (formand 1952-58); medl. af forvaltningsrådet for Danske Kolonial Grossisters Centralkontor Dagrofa 1937-65 (formand 1958-65) og af direktionen for samme 1954-55 samt af bestyrelsen for A/S Unil fra 1954 (formand fra 1958) og adm. direktør 1972-73; medl. af Provinshandelskammeret 1952-58; medl. af repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank 1933, af bestyrelsen 1942-68, formand for denne 1955-68, derefter medl. af bestyrelsen for Den Danske Provinsbank; medl. af handelsretten for Aalborg købstad fra 1934. Adresse: Jagtv. 15, Hasseris, 9000 Ålborg.

RUGE John direktør; f. 21/8 1927 i Ålborg; søn af grosserer Emil Ruge (se denne); gift 9/8 1964 m. Tove R., f. 1/3 1929 i Kbh, datter af prokurist Axel P Pedersen (død 1968) og hustru Ellen f. Albøge Petersen.

Student (Ålborg katedralskole) 1946: højere handelseks. (Niels Brock) 1949; ophold i England og USA 1950-52; derefter ansat i firma J P Jensen & Co., medindehaver 1959; direktør for Nordjyllands Kolonialkompagni 1970. Medl. af bestyrelsen for Aalborg Handelsstandsforening 1960-70, formand 1967-70; medl. af bestyrelsen for Aalborg handelsskole; indvalgt i Provinshandelskammeret 1968; medl. af bestyrelsen for Dansk Kolonial Grossist Forening 1964-70, formand 1968-70; medl. af bestyrelsen for Dagrofa (Danske kolonial grossisters centralkontor) 1964-70; medl. af bestyrelsen for Forenede Nordjyske Teglværker A/S 1967. Adresse: Skovtoften 10, Hasseris, 9000 Ålborg.

RYBERG Flemming solodanser; f. 24/11 1940 i Kbh; søn af radioforhandler Carl Christian Simonsen og hustru Anna f. Ryberg; gift 14/1 1968 m. Lisbeth R„ f. 24/9 1941 i Kbh, datter af bankbestyrer Vagn Lemvigh-Müller og hustru Grethe f. Hansen.

Optaget på Det kgl. Teaters balletskole 1953, balletdanser 1959, solodanser 1966. Till. lærer ved balletskolen 1966. Deltaget i Det kgl. Teaters Amerikaturnéer samt turnéer i Europa.

Hovedpartier: Poeten i Søvngængersken; Joker i Jeu de Cartes: Carelis i Kermessen i Brügge; Harlekin i Drømmebilleder; Prinsen i Svanesøen; Mandarinen i Den forunderlige mandarin; Den unge mand i Den unge mand skal giftes: Albert i Gisclle; James i Sylfiden; Prinsen i Nøddeknækkeren. Adresse: Webersg. 19,2100 Kbh Ø

RYDBERG Erik professor, overaccouchør, dr. med., R.DM.p.p.; f. 22/11 1891 i Stockholm; søn af afdelingschef Knut Rydberg (død 1935) og hustru Eva f. Hofberg (død 1942); gift 26/4 1923 m. Bodil R., f. 14/11 1893 i Kbh, datter af professor Harald Westergaard (død 1936, se Blå Bog 1936) og hustru Lucie Bolette f. Blædel (død 1940). Uddannet ved Karolinska institutet i Stockholm; med. eks. 1922; dr. med. 1932; docent ved Karolinska institutet 1933; professor ved Kbhs universitet i fødselsvidenskab, kvindesygdomme og nyfødte børns sygdomme samt overaccouchør ved rigshospitalet 1935-62.

Medredaktør af Acta obstetricia et gynecologica scandinavica til 1962; korresp. medl. af The American Society for the Study of Sterility, af Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie og af Société Française de Gynécologie; æresmedlem af Sociedad de Obstetricia y Ginecologia, Buenos Aires, og The Egyptian Endocrinological Society; medl. af svangerskabskommissio-nen af 1950; medl. af Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund. Har skrevet: Cerebral injury in newborn children conséquent on birth trauma (gradualafhandling); The Mcchanism of Labour (monografi, 1954); Stcreoscopic X-ray in Obstetrics (1969) og en del sexual-endokrinologiske o. a. arbejder. Modtaget hædersgave fra generalkonsul Ernst Carlsens fond 1967.

Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Svancvænget 3,2100 Kbh Ø

RYDENG Oiva direktør, cand.jur., R.; f. 11/1 1916 i Helsingør; søn af skræddermester N P Rydeng (død 1949) og hustru Valborg f. Nielsen (død 1955); gift 21/3 1940 m. Anne R., f. 29/6 1919 i Fuglebjerg, datter af manufakturhandler Carl Riis (død 1943) og hustru Margrethe f. Larsen.

Student (Helsingør) 1934; forsk, ansættelser i Danmark og Frankrig indtil 1944; egen virksomhed 1944; cand.jur. 1948; fg. sekretær i handelsministeriet 1948 og sagførerfuldm., sekretær 1950, fuldmægtig i handelsmin.s produktivitetsud-valg 1951,landsretssagf. 1953, leder af handelsafdelingen i Det europæiske produktivitetscenter i Paris 1954-58, herunder studierejser til USA, kontorchef i handelsmin.s produktivitets-udvalg 1958-60, handelsattaché i USA 1960-61. derefter kontorchef i Danmarks erhvervsfond til 1963; direktør i Landsforeningen Dansk Arbejde 1963-74; tili, direktør for Dansk Købestævne 1965-74; u. orlov 1970-71 bistandskonsu-lent i Danida. Konsulentvirksomhed fra 1974. Dansk delegeret i den europæiske produktivitetskomité 1958-64, næstformand 1962-64; medl. af Håndværksrådets produktivitets-og konsulentudvalg 1958-63. af bestyrelsen for Dansk teknisk oplysningstjeneste 1958-60, af Nordisk Råds komité vedr. forbrugerspørgsmål 1958-60, af handelsmin.s arbejdsudvalg vedr. exportfremmende foranstaltninger 1959, af Teknologisk instituts'repræsentantskab, bestyrelse og regnskabsudvalg, af undervisningsmin.s handelskommission og dennes særudvalg vedr. efteruddannelse 1962-66, af bestyrelsen for Dansk Købestævne 1963-65 og for Dansk Emballage Laboratorium 1964-67, nu Dansk Emballage Institut, af Danmarks Turistråds repræsentantskab og forretningsudvalg og bestyrelsen for Kbhs Turistforening, af Avedøreudvalget, bestyrelsen for Foreningen Industrikvarteret Avedøre Holme, Dansk forening til fremme af opfindelser, Erhvervenes udstillingsudvalg 1963-65. Den Permanentes bestyrelse og forretningsudvalg 1963-67, af bestyrelsen i A/S Danske Værkstedshuse, Foreningen af privat ansatte jurister 1963-71 og Scandinavian Seminar College, Industrial Training Centre, Kenya; medl. af komitéen for udstillinger i Danmarks hus i Paris, af repræsentantskabet for Selskabet til Håndarbejdets Fremme; formand for landsudvalget vedr. turistsouvenirs; formand for den danske og nordiske styrelse for Scandinavian Design Cavalcade 1967-68 og Teknologisk instituts byggeudvalg; formand i Erhvervenes Filmcenter; suppleant i u-landsstyrelsen og medl. af dennes teknol. særudvalg; medl. af handelsmin.s mælkeankenævn, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1967. Rådgiver i handelsspørgsmål i Jugoslavien i 1958 og 1962, Grækenland 1963, Hong Kong og Thailand 1966. Adresse: Ndr. Strandv. 55,3000 Helsingør.

RYDER Sigurd fh. direktør; f. 12/9 1906 i Kbh; søn af ingeniør Valdemar Ryder (død 1955) og hustru Marie f. Ziepe (død 1949): gift m. Merete R., f. 28/7 1912 i Århus, datter af direktør Peter Jaster (død 1961) og hustru Dagmar f. Skovby (død 1968).

Udgået fra Birkerød kostskole 1923; forstkand. 1932; beskæftiget ved planlægning af forsk, skovdistrikter 1932-33; assistent ved Stenholt Savværk 1933-34; sekretær for Foreningen af Sjællandske Savværker 1934-35; ansat i R Collstrop A/S 1935, prokurist 1940, direktør 1952-66. Adresse: Viggo Rothes V. 38,2920 Charlottenlund.

RYDGAARD Frode fh. overkirurg, R'.p.p.; f. 13/7 1890 i Kbh, søn af redaktionssekretær Harald Hansen (død 1895) og hustru Manna f. Hansen (død 1912); gift 1/12 1917 m. Ellen R., f. 7/10 1889 i Kbh, datter af maskinmester i DFDS Axel Ømann (død 1920) og hustru Emma f. Hansen (død 1938). Student 1907; med. eks. 1914; reservelæge i hæren 1914-15; kandidattjeneste ved rigshospitalet, Kbhs amts sygehus o. a. kbhvnske hospitaler 1914-17; reservelæge ved prof. Rovsings klinik 1917-18; klinisk assistent ved rigshospitalets kirurg, afd. C 1918-20, 2. reservekirurg smstds 1920-21. 1. reservekirurg 1921-24; specialistanerk. (kirurg, sygd.. særlig nyre- og blæresygd.) 1924 og (kirurg, kvindesygd.) 1929; lærer ved rigshospitalets sygeplejeelevskole 1921-26; læge ved- Det Østasiatiske Kompagni 1935-69: overkirurg ved Skt. Elisabeths hospital i Sundby 1924-62.

Formand i bestyrelsen for Foreningen af Læger ved katolske Hospitaler i Danmark 1947-62; formand for handelsmin.s permanente udvalg til udgivelse af lægebog for søfarende 1948-60. Den Danske Frimurerordens højeste styrer 1949-73. Har skrevet en række vidensk. arbejder overvejende om urinvejenes kirurgiske sygdomme og om galdestenssygdom-me samt en del medicinsk-populære artikler. Redaktør af og medarbejder ved Haandbog og Lærebog for Sygeplejersker; redaktør af og medarbejder ved Vore Sygdomme; redaktør af og medarbejder ved Lægebog for Søfarende.

Udenl. ordner: I.F.2.:S.C.X1II. Adresse: Ulrik Birchs Allé 25,27,2300 Kbh S.

RÜDINGER Jørgen civilingeniør, docteur-ingenieur; f. 30/11 1905 i Kbh; søn af kommandør Erik Rüdingcr (død 1932, se Blå Bog 1931) og hustru Jeannie Margaret f. Hauberg (død 1972); gift 12/1 1935 m. Karen-Margrethe R., f. 6/5 1910 på Frdbg., datter af stiftamtmand, kammerherre Peder Her-schend (død 1963, se Blå Bog 1963) og hustru Ellen f. Hansen. Student (Østre borgerdydskole) 1924; cand. phil. 1925: cand. polyt. (bygningsing.) 1929; ansat i firmaet Christiani & Nielsen 1929-42; ved havnearbejder i Cherbourg I929-32, studierejse (Larssens Legat) til England, Tyskland. Schweiz, Italien og Frankrig 1932-33. ved firmaets afd. i Paris 1933, ved bygningen af Storstrømsbroen 1933-37, ved afd. for Kbh og Øerne 1937-41, overing. ved firmaets afd. i Paris 1941-42; overing. i N C Monberg, A/S, Kbh 1942. direktør smstds 1945-50; chefing. i statsministeriets 2. departement (Grøn-landsdepartementet) 1950-55; ansat i ingeniørfirmaet Kampsax A/S, Kbh 1955, for dette firma i Istanbul 1957-59 som rådg. ingeniør for den tyrkiske regering; egen rådg. ingeniørforretning 1959; tekn. doktorgrad ved la Sorbonne, Paris 1943. Medl. af bestyrelsen for Section Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France 1946-48 og for Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste i 1951; s. m. dr. ir. J van Veen, Holland, sagkyndig i Thyborønsagen for ministeriet for offentlige arbejder 1955-56; medl. af Thyborønudvalget af 1957. Adresse: Høyrups Allé 1,2900 Hellerup.

RYE ANDERSEN Niels-Aage oberst, Ri, HTH., ROHT.; f. 5/7 1922 i Kbh; søn af grosserer Henry August Andersen og hustru Karen Andrine Amalie f. Brock (død 1942); gift 5/5 1973 m. Grethe R. A., f. 21/5 1945, datter af anlægsgartner Richard Wikke(død 1960) og hustru Sonja Eleonora?. Holm. Student (Efterslægtselskabets skole) 1940; hærens efterretningstjeneste (u. besættelsen); premierløjtn. 1946. kaptajn-løjtn. 1950, generalstabskursus 1951-52, fuldmægtig i forsvarsministeriet 1953, adjudant hos forsvarsministeren 1953-56, kaptajn 1954, kompagnichef ved sjællandske livregiment 1956-59, kontorchef i forsvarsministeriet 1959-64, oberstløjtn. 1962, bataljonschef ved falsterske fodregiment 1964-65, chef for hærstabens personelafd. 1965-73, oberst og chef for 1. sjællandske brigade 1973.

Sekretær i Det krigsvidenskabelige Selskab 1953-56. Adresse: Roskilde kaserne, Helligkorsv. 7,4000 Roskilde.

RYGE Else overlæge; f. 10/5 1917 på Frdbg.; datter af kommunelærer Holger Pedersen (død 1972) og hustru Cecilie f. Pedersen ; gift 1. gang 1945 (ægteskabet opløst 1950) m. læge Folmer Arnsø; 2. gang 1958 m. regnskabschef Svend Ryge. Student (Nørre gymn.) 1935; med. eks. 1943; specialistanerk. i fysiurgi 1953; afdelingslæge u. Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) ved klinikken på Tuborgvej 1953; bedriftslæ-ge ved fabrikken »Erfa« 1954-56; overlæge u. Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) 1956-73, derefter konsulent. Adresse: Gustav Johannsens V. 15,2000 Kbh F.

RYGG Inge Haugdahl overlæge, dr. med.; f. 8/5 1923 i Verdal, Norge; søn af toldstationsbestyrer Bjørn Rygg og hustru lærerinde Signe R. f. Haugdahl; gift 19/6 1969 m. Birgit R.. f. 9/6 1935 i Ålborg, datter af vinhandler, vicekonsul Niels Erik Christensen (død 1956, se Blå Bog 1956) og hustru Nina Agnete f. Bussenius Larsen.

Student (Orkdal landsgymn., Norge) 1944; i den norske modstandsbevægelse 1943-45; med. eks. (Kbhs univ.) 1952; derefter ansat 1/2 år som yngre læge ved Lånslazarettet i Sundsvall, Sverige; 1953-55 ansættelser ved kbhvnske hospitaler, hhv. Blegdamshospitalet, Bispebjerg hospital, Øresundshospitalet (thoraxkirurgi) og Rigshospitalet; siden 1955 ansat ved thoraxkirurgisk afd. R, Rigshospitalet; dr. med. 1973. Forskning indenfor extracorporal cirkulation med udvikling af den såkaldte Rygg-Kyvsgaard hjcrte-lunge-ma-skine, herunder fl. ophold i udlandet i forbindelse med etablering af extracorporal cirkulation.

Editor-in-chief: »Tetralogy of Fallot. A study of all Cases diagnosed in Denmark from 1947 tili 1965«. »Studies in Extracorporcal Circulation. The Design and Development of a Heart-Lung Machine by I H Rygg«(disp., 1973). Udenl. ordner: Pe.D.C.2.; Stb.M.C.F. Adresse: Slotsv. 75,2920 Charlottenlund.

RYHAVE Finn dommer, R1.; f. 22/1 1907 i Kbh; søn af direktør H C E Thomsen Ryhave (død 1945) og hustru Inger f. Borch (død 1951); gift 2/6 1933 m. Agnete R., f. 30/8 1904 i Kbh, død 1970, datter af skibsfører Jacob Jensen og hustru Sofie f. Thorsager.

Student (Sorø) 1925; cand. jur. 1931 ; dommerfuldm. i Odense 1932, i Sakskøbing 1940. i Esbjerg 1950; dommer i Hammel 1956, i Sønderborg 1964, civildommer smstds 1969. Statens tilsynsførende i tilsynsrådet for Sparekassen for Frijsenborg-Faurskov birk 1957-64; formand for frednings-

nævnet for Skanderborg amtsrådskreds 1961-64, for landvæ-senskommissionen og afvandingskommissionen i Sønderborg amtsrådskreds 1964-72; formand for fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds 1964-72, for fredningsnævnet for Sønderjyllands sydlige fredningskreds 1972-73; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1968-73. Adresse: 6400 Sønderborg.

RYHOLM S A direktør; f. 11/2 1906; gift m. Aase R., f. Alstrup, f. 5/2 1913.

Ansat i Fjerde Søforsikringsselskab Lmt. 1928, underdir. i selskabet 1946, adm. direktør 1955-73; tili. adm. direktør for Forsikringsselskabet Fylla A/S 1955-73 og adm. direktør for Forsikrings-Akts. Dannevirke 1970-73 samt direktør for Danmark for Sun Insurance Office Ltd., London 1955-73. Næstformand i bestyrelsen for Fjerde Søforsikringsselskab; formand for bestyrelsen i Forsikrings-Akts. Dannevirke. Gennem årene diverse tillidsposter indenfor forsikringsbranchen. Adresse: Strandpromenaden 11.2100 Kbh Ø

RYTGAARD Gunnar chefredaktør; f. 7/3 1931 i Hårlev, Præstø amt; søn af frugtavler Viggo Pedersen (død 1943) og hustru Julie f. Nielsen; gift 19/5 1956 m. Elisabeth R., f. 16/9 1931 i Pandrup, Vendsyssel, datter af læge Gustav Hess-Petersen (død 1944) og hustru Ingeborg f. Langgaard. Journalistisk uddannelse ved Folketidende, Haslev, og Svendborg Avis 1948-51 ; journalist ved Aalborg Amtstidende 1952-56, Vejle Amts Folkeblad 1956-60, Kristeligt Dagblad fra 1960; redaktionschef 1962, chefredaktør 1967, ansvarh. chefredaktør for Kristeligt Dagblad 1971. Journalistkursus ved Göteborgs universitet 1955.

Formand for Liberalt Oplysnings-Forbund, Vejle 1957-60 og for Venstres Ungdom for Vejle og Omegn 1959-60; i styrelsen for Den nordiske folkehøjskole i Kungälv fra 1963; medl. af bestyrelsen for Kbhs Redaktørforening 1971, for l/S Ritzaus Bureau 1971, for foreningen Nordens Kbhs-afd. 1973. Adresse: Langagerv. 32,2950 Vedbæk.

RYTTERGAARD Erik slagteridirektør, R.; f. 11/11 1913 i Laurbjerg; søn af kommunekasserer A C Ryttergaard (død 1959) og hustru Johanne f. Fisker; gift 4/5 1939 m; Signe Margrethe R., f. 24/7 1917 i Bjerregrav, datter af gårdejer Niels Brøndum (død 1970) og hustru Larsine f. Poulsen (død 1962).

Realeks. 1929; højere handelseks. 1931; kontorassistent i Andelssvineslagteriet, Randers 1933, Den danske købmandsskole i London og ansættelse i Danish Bacon Co., Ltd., London og Hull 1937; disponent i Andelssvineslagteriet, Randers 1938; kontorchef i C.W.S. Svineslagteri, Herning 1944; direktør for Nibe Andelssvineslagteri 1946, for Andelssvineslagteriet, Nørresundby fra 1959. Medl. af bestyrelsen for Eksport-Svineslagteriernes Salgsfor-ening, Kødfoderfabrikken Kronjyden A.m.b.A., Andelsslagteriernes Konservcseksport A.m.b.A.; medl. af baconkontrollens dommerudvalg, af repræsentantskabet for Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme. Adresse: Bakkelygade 30,9400 Nørresundby.

RYUM Ulla forfatter; f. 4/5 1937 på Frdbg.; datter af Steen Ryum og hustru Lise f. Hammer.

Udgået fra Østre borgerdydskole; uddannet i hotelfaget, udlært smørrebrødsjomfru, suppleret med volontørarbejde i de øvrige arbejdsområder indenfor hoteldrift, i Skandinavien. Efter 1964 tilknyttet organisationen Arte som foredragsholder, og 1964-66 kunsthøjskolen i Holbæk som lærer i kulturhistorie og sociologi. Foretaget studierejser i det nordlige Skandinavien, Cuba, Nord- og Øst-Afrika. Har skrevet: Spejl (roman, 1962); Natsangersken (roman, 1963); Latterfuglen (roman, 1965); Når alting er godt blir enden god (hørespil, 1966); Jakelnatten (fortællinger, 1967); Kejserens Nye Orkester (TV opera for børn, TV 1967); Ved en fiskerig sø eller Heltens dage (hørespil, 1969); Tusindskove (fortællinger, 1969); Noter om idag og igår (fortællinger, 1971); Den Bedrøvede Bugtaler (hørespil, 1971); Om Ondt og Godt Folk. Funderinger over Forbrugs Litteratur (essay, 1972); Myterne (skuespil, opført på Det kgl. Teaters lille scene Comediehuset 1973); desuden bidrag til div. antologier, litterære tidsskrifter m. v. Modtog kunstfondens 3årige stipendium 1965, bogpræmie for Jakelnatten 1968.

Adresse: Fensmarks Allé 28,3520 Farum.

RÆBILD Chr. fh. rektor, R.; f. 9/3 1902 i Kastrup; søn af provst K E Ræbild (død 1947, se Blå Bog 1944-1946) og hustru Helene f. Hansen; gift 10/7 1930 m. Anne Margrethe R., f. 9/8 1900 i Kolding, datter af fabrikant N P Bork (død 1953) og hustru Marie f. Steffensen.

Student (Frederiksborg) 1920; cand. theol. 1926; cand. mag. 1932; organist 1923-30; timelærer ved Randers statsskole 1930; adjunkt smstds 1933; lektor ved Ribe katedralskole 1941, ved Frederiksborg statsskole 1945; rektor for Johannesskolen 1949-66; lektor ved Toftegård statskursus til studentereks. 1966, ved Virum statsskole 1968-72. Censor i religionssociologi 1970. i kristendomskundskab ved faglærereks. 1954, ved universiteterne 1945-72.

Adresse: Gl. Kongev. 136A, 1850 Kbh V.

Sommerbolig: Kildekrog. 3100 Hornbæk.

RØGIND Bent arkitekt; f. 10/4 1918 på Frdbg.; søn af direktør, docent Sven Røgind (død 1969, se Blå Bog 1968) og hustru Emmy f. Weile (død 1957); gift m. Litten Juul R., f. 23/1 1918 i Kbh, datter af inspektør Olaf P A Larsen (død 1971) og hustru Mary f. Møbcrg (død 1965).

Afgang fra Kbhs bygmesterskole 1940, fra kunstakademiets arkitektskole 1943; medarbejder hos prof. Paul Hedquist og prof. Sune Lindström, Stockholm 1945-48; ansat ved stadsarkitektens byplankontor i Århus 1949-55; lærer i byplanlægning ved Århus husbygningsteknikum 1950-55; sekretær i Danske Arkitekters Landsforbund 1955, general-sekr. 1959-64, leder af landsforbundets konkurrencesekretariat 1964.

Sekretær for Akademisk Arkitektforenings afd. for Jylland 1951-55; medl. af Danske Arkitekters Landsforbunds oplys-ningsudvalg 1952-55, Akademikernes samarbejdsudvalg 1959-64, komitéen for udstillinger i Danmarks hus i Paris fra 1964 og af komitéer nedsat af Union Internationale des Architectes.

Har været arkitekt og generalsekr. for fl. udstillinger, bl. a. BO 55 i Århus, Huset i Haven, Forum 1959, udstillinger i Danmarks hus i Paris 1955 og 1960, Finland Bygger 1962. Har skrevet: Conlemporary Danish Architecture (1958) samt artikler og afhandlinger i dagblade, fagtidsskrifter og håndbøger; medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende 1951 -55. Udenl. orden: Fi.L.3. Adresse: Christiansgave 39,2960 Rungsted Kyst.

RØJEL Jørgen overlæge, dr. med., Hjv. Ft.; f. 22/6 1916 i Kbh; søn af skoleinspektør Johannes Peter Frederik Røjel (død 1974) og hustru Caroline f. Jensen (død 1969); gift 2/7 1941 m. Karen Elisabeth R., f. 16/3 1917 i Odense, datter af kriminalassistent Kristian Nyenstad (død 1966) og hustru Otillia f. Kjersgård (død 1958).

Student (Efterslægtselskabcts skole) 1934; med. eks. 1943; deltog i modstandsbevægelsen fra 1941 ; reservelæge ved den danske brigade i Sverige jan.-juni 1944; medl. af Holger Danskes firemandsråd aug. 1944; i tysk fangenskab nov. 1944-april 1945; reservelæge i søværnet 1945-47; vidensk. assistent ved statens seruminstitut 1946-48, skibslæge i ØK 1947; uddannet ved forsk, hospitaler; 2. reservelæge ved med. afd., centralsygehuset i Randers 1948-50; 1. reservelæge ved med. afd., centralsygehuset i Hjørring 1950-52; 2. reservelæge ved med. afd. C. Bispebjerg hospital 1952-54; 1. assistent og kst. overlæge ved med. poliklinik, Kbhs kommunehospital 1955-56; 1. reservelæge ved med. afd., amts- og bysygehuset i Skive 1956-58; overlæge ved med. afd., by- og amtssygehuset i Fredericia fra 1958; dr. med. 1953; specialistanerk. i med. sygdomme 1954, hjerte-kredsløbssygdomme 1958. Overlæge ved med.-epidem. afd. på hospitalsskibet Jutlandia's togt til Korea 1951 ; læge ved Dansk Røde Kors Ungarns-ambulance 1956 og Congo-ekspedition nov. 1960-jan. 1961. Studierejse (hjertesygd.) til USA 1955, som Fellow of American Scandinavian Foundation.

Medl. af lokalkomitéen u. Landsforeningen mod børnelammelse 1959, af amtsudvalget af Landsforeningen for Mentalhygiejne 1962 og af amtsudvalget af Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse 1963; medl. af repræsentantskabet for dagbladet Information 1961-68.

Har skrevet: I sabotagearbejdet ( i Den hvide Brigade, 1946); På Vikingefærd med Hugin (1949); The Viking Cruise (1949); The interrelation between utérine cancer and syphilis. À pathodemographic study (disp., 1953): medarbejder ved »Bogen om Ole Chievitz« (1956) og ved »Gå til modstand« (1961); »Kæft, Trit og Retning« - en sabotørs erindringer (1973). Desuden tidsskriftartikler om med. emner, især undersøgelser over fibrinolysinaktiviteten ved thrombose sygdomme og dialysebehandling af patienter i terminal uræmi.

Tildelt Jutlandia-medaljen, Korean Présidents unit citation og Comité International de la Croix Rouge, Genève's Congomedalje.

Udenl. ordner: F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M. Adresse: Treldc, 7000 Fredericia.

RØJSKJÆR Christian overlæge, dr. med.; f. 30/7 1914 i Holsted; søn af arkitekt Johan Wilhelm Røjskjær (død 1961) og hustru Mary f. Madsen; gift 31/10 1942 m. Lis R., f. 16/9 1917 i Vejle, datter af fabrikant Peter Matthiesen (død 1945) og hustru Martine f. Fischer (død 1972).

Student (Esbjerg) 1932; med. eks. 1939; kirurgiske og røntgenologiske stillinger 1939-44 ved sygehuse i Kbh og provinsen; reservelæge ved otolaryngologisk afd., Skt. Maria hospital, Svendborg 1944; 2. reservelæge ved otolaryngologisk afd., Odense amts og bys sygehus 1946, 1. reservelæge 1947; overlæge ved statens hørecentral i Odense fra 1951; specialistanerk. i otolaryngologi 1947; dr. med. 1952; studierejser (audiologi) siden 1948 til Skandinavien og andre lande samt USA (1/2 års ophold i 1951), embedsrejse i Grønland 1962, 64, 66, 69 og 71 for socialmin. og min. f. Grønland med henblik på etablering og udbygning af en audiologisk organisation. Leder af det audiologiske arbejde i Grønland. Deltager i internationale kongresser og kurser i audiologi i Europa, USA og herhjemme og efter indbydelse forelæst på disse. I 1964 repræsenteret Danmark ved en international konference i Toronto, Canada om spædbør-neaudiologi; indbudt forelæser ved latin-amerikansk kongres i Buenos Aires og internat, kongres i Mexico City 1966. 1973 gæsteforelæser ved Stellenbosch og Pretoria universiteter, Syd-Afrika og rådgiver for hospitalsadministrationer, samt gæsteforelæser i Ghana. Organisator af 2. Danavox internat, symposium (taleaudiometri), Odense 1970. Underviser ved Odense universitet (audiologi) fra 1970. Formand for hørecentralernes lægeråd fra 1962; medl. af socialmin.s kontakt- og samarbejdsudvalg for tekn. audiologisk forskning og af hørecentralernes høreapparatråd. Formand for Odense sygehus' kunstforening 1971-72. Har skrevet: Monaural speech audiometry (disp., 1952); lærebogskapitler (audiologi) bl. a. i Nordisk Lærebog for Talepædagoger; artikler om audiologiske emner i nordiske og internationale tidsskrifter. Medredaktør af Nordisk Audiologi 1962-72. Speech audiometry, Edited by CR (2. Danavox symposium).

Adresse: Nørreg. 69,5000 Odense. Sommerbolig: Violv. 30,5300 Kerteminde.

RØMER Jørgen Koefoed grafiker og kunsthistoriker; f. 9/5 1923 i Sæby; søn af sagfører Carl Rømer (død 1971) og hustru Anna f. Lager; gift 9/9 1948 m. Jytte R., f. 21/8 1921 i Fredericia, datter af intendant Frands Hansen (død 1966) og hustru Elisabeth Corty f.Spetzler (død 1967). Student (Tønder statsskole) 1942; kunsthistoriske studier og studierejser i udlandet; vidensk. medarbejder ved statens kunsthistoriske fotografisamling 1946-72; bibliotekar ved fotografisamlingen, Kunstakademiets bibliotek 1974; kunstnerisk konsulent ved Vejen kunstmuseum; redaktør af »Kunst og Museum« (Foreningen af danske kunstmuseer i Provinsen). Formand for de billedkunstneriske udvalg u. statens kunstfond fra 1974.

Som grafiker autodidakt, frekventerede dog 1958-60 Kunstakademiets grafiske skole. Debut 1960; dellaget i grafik biennalerne i Rostock, Krakow, Firenze og Tokyo/Kyoto; udst. separat i Kbh, Vejen og Ålborg. Medl. af Den Frie udstilling 1969.

Repræsenteret i Kobbcrstiksamlingen, Kastnjpgårdsamlin-gen. kunstmuseerne i Sorø, Maribo, Odense, Århus, Vejle og Tønder. Tildelt Villiam A Michaelsens legat 1966, Sally Philipsens legat 1967, statens kunstfonds arbejdslegater 1966, 1967 og 1972.

Adresse : Wiedewel tsg. 47.2100 Kbh Ø

Sommerbolig: Bøgebjergv. 77, Alme, 3230 Græsted.

RØMERT RASMUSSEN Paul direktør; f. 5/4 1915 på Frdbg; søn af prokurist Georg Rasmussen (død 1934) og hustru Ida f. Laursen; gift 17/7 1937 m. Gerda R. R., f. 2/8 1910 i Kalundborg, datter af fabrikant Hans Jørgensen (død 1938) og hustru Gertrud f. Rasmussen (død 1956). Student (Frederiksborg) 1934; højere handelseks. (Niels Brock) 1935; cand. jur. 1947; ansat i Andelsslagteriernes Fælleskontor 1935; kontorchef i Andels- & Privatslagteriernes Arbejdsgiverforeninger 1962, direktør 1967; tili, direktør i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger 1964.

Dommersuppleant i arbejdsretten; medl. af arbejdsrådet, af landsarbejdsnævnet, af bestyrelsen for Slagteriernes forskningsinstitut, for Slagteriskolen, for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og for Andels- & privatslagteriernes Gruppelivsforsikringsselskab, af ferieudvalget, funktionærudvalget, samarbejdsnævnet mellem LO og SALA; formand for Slagterfagets fællesudvalg og svendeprøvekommission. Formand for Søbækvang Ejerlav fra 1959. Adresse: Rungsted Strandv. 213,2960 Rungsted Kyst. Sommerbolig: Bakkegårdsv. 2,3060 Espergærde.

RØNBERG Per direktør, konsul; f. 4/2 1907 i Kbh; søn af grosserer Oluf Rønberg (død 1931) og hustru Martha f. Matthiessen (død 1966); gift 28/1 1949 m. Gerda R., f. 8/12 1916 i Kbh, datter af bagermester Michael Nielsen og hustru Kirsten f. Nilausen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1925; uddannelse i jernbranchen 1926-30 ved studieophold i England, Tyskland, Frankrig og Belgien; studeret ved Heidelberg universitet 1928 og ved Université de Poiters i Tours 1929; prokurist i firmaet Oluf Rønberg 1931 ; direktør i A/S Oluf Ronberg 1933; tili, direktør for A/S Protechnico 1969; konsul for Chile 1959-61. Medl. af bestyrelsen for A/S Oluf Ronberg 1933-62 og fra 1964; formand for bestyrelsen for A/S Protechnico 1968-70; medl. af bestyrelsen for A/S Universal Technical Co. 1951-60, for Væddeløbshesteejerforeningen 1953-55. for Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen paa Øerne 1958-62, for A/S F Pens 1960-62 og for Det kgl. Kbhvnske Skydeselskab og Danske Broderskab 1960-65; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1962-66; forsk, faglige tillidshverv. Udenl. orden: Ch.F.l. Adresse: Strandvejen 274,2942 Skodsborg.

RØNNOW Knud landsretssagfører; f. 12/5 1901 i Kbh; søn af grosserer Carl Julius Rønnow (død 1934) og hustru Valborg Margrethe f. Larsen (død 1940); gift 3/5 1930 m. cand. jur. Frida Marianna R., f. 7/5 1904 i Århus, datter af dommerfuldmægtig Frants Peter Vest (død 1930) og hustru Anna f. Rasmussen (død 1956).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1918; cand. jur. 1924; sagførerfuldm. i Kbji og Århus; landsretssagf. 1928; sagførervirksomhed i Århus fra 1929; offentlige og beneficerede sager 1949-71. Valgt kommunal revisor i Århus 1938-70. Adresse: Marselis Boulevard 25,8000 Århus C. Sommerbolig: Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft.

RØNNOV Poul landsdommer; f. 16/5 1917 i Slagelse; søn af fabriksarbejder Peter Hansen og hustru Marie f. Rønnov; gift 20/11 1943 m. Ulla R., f. 28/3 1923 i Århus, datter af stationsforstander C M Larsen og hustru Fransiska f. Nielsen.

Student (Slagelse) 1935; cand. jur. 1941: fg. sekretær i justitsministeriet 1941 ; dommerfuldm. i Slagelse s. å.; påny fg. sekretær i justitsministeriet 1943, sekretær 1946, fuldmægtig 1952; kst. dommer i østre landsret 1951-52; dommer i vestre landsret 1953. Censor ved juridisk embedseks. m. v. ved Århus univ. 1965; suppleant ti! præsidiet for voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed 1973.

Adresse: Houlkjærshøjen 5,8800 Viborg.

Sommerbolig: Strandstien 17. Thorupstrand, 9690 Fjerritslev.

RØNNOV-JESSEN Vagn overlæge, dr. med.; f. 31/3 1924 i Rudkøbing; søn af stadsskoleinspektør Viggo Rønnov-Jessen

(død 1956) og hustru Betty f. Thomsen; gift 15/10 1949 m. fysioterapeut Lisa R-J., f. 21/2 1928 i Kbh, datter af urmagermester Karl Kaasbøl (død 1962) og hustru Anna f. Petersen (død 1965).

Student (Stenhus) 1942; med. eks. 1949; specialuddannelse i intern medicin på Frederiksborg amts centralsygehus og storkbhvnske hospitaler 1951-61; 1. reservelæge på Århus kommunehospitals med. afd. C. 1961-64 og samtidig tutor ved Århus universitet; overlæge ved med. afd. B, Frederiksborg amts sygehus, Frederikssund fra 1964. Dr. med. 1957; isotopkursus 1959; specialist i intern medicin, særlig hjertesygd. 1957, tili, i mave- tarmsygd. 1965. Medl.. af uddannelses- og forskningsudvalg u. lægekredsforeningen for Frederiksborg amt 1973, lægekredsforeningens formand 1973.

Har skrevet: Behandling af hypertensio arterialis med ganglieblokerende midler. En klinisk og experimentel studie (disp., 1957). Endv. publikationer om hjertekredsløbslidelser og gastroenterologiske emner i skandinaviske og angelsaksiske tidsskrifter.

Adresse: Heimdalsv. 32,3600 Frederikssund. Sommerbolig: Hesseløvej, Høve Strand, 4550 Asnæs.

RØNSTED Karmark landsretssagfører; f. 6/12 1895 i Randers; søn af værtshusholder S C Sørensen Rønsted (død 1915) og hustru Marie Sophie f. Månsson (død 1933); gift 20/5 1920 m. Ellen Gudrun R., f. 5/11 1899 i Sæby, datter af afdøde malermester C A Marthinussen og hustru Alice f. Søndergaard (død 1932).

Student (Randers) 1913; cand. jur. 1919; landsretssagf. i Kbh 1922, møderet for højesteret; offentlige sager 1948-65. Formand for Socialdemokratisk Forening i 2. kreds (Christianshavnskredsen) 1931-36; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1945-61 ; medl. af Kbhs borgerrepræsentation 1933-42; borgerrepræsentationens formand 1938-42; formand for Storkbhs kartoffelcentral 1940-46; medl. af bcværterbevillingsnævnet 1937-46, af statsmin.s tilsynsudvalg med Charlottenlundfortparken 1933-65, crhvcrvsskattcudval-get 1938-65 og ligningsrådet 1940-68; medl. af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Bygninger i Kbh 1940-56; medl. af repræsentantskabet for Landbygningernes Brandforsikring 1951, af tilsynsrådet 1955 og af kontroludvalget 1958, formand for dette 1963-72; forretningsfører for Arbejdernes Andels-Boligforening 1933-37 og 1943-45; dommersuppleant i den faste voldgiftsret 1936 og 1937; medl. af sagførerrådet 1937-46; formand for advokatrådets klientkontoudvalg 1961-69; medl. af ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-54, af justitsmin.s udvalg af 1948 ang. dommeres uddannelse og af den permanente straffelovskommission 1950-60; lærer ved Den socialdemokratiske arbejderskole 1919-37; formand for foreningen Socialt Boligbyggeri 1958-73.

Medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsdrivende aktieselskaber. Adresse: Borgm. Jensens Allé 22,2100 Kbh Ø

RØRDAM Kjeld højesteretssagfører, R.DM.p.p.;f. 27/9 1897 i Kbh; søn af stabslæge, folketingsmand Holger Rørdam (død 1941) og hustru Charlotte Elise f. Koch (død 1950); gift 20/1 1927 m. Margit R., f. 17/7 på Frdbg., datter af direktør Th. Adler Svanholm (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Helga f. Mikkelsen (død 1950).

Student (Østre borgerdydskole) 1915; cand. jur. 1919; landsretssagf. 1924;højesteretssagf. 1933; offentlige sager ved landsretten 1931-33, ved højesteret 1942. Formand for bestyrelsen for O P Christensen og hustrus fond og for A/S Georg Jensen & Wendel, for Tjæreborg Rejser A/S, Sterling Airways A/S og tilsluttede selskaber til 1971; næstformand i bestyrelsen for A/S Daells Varehus; i bestyrelsen for A/S Det Danske Kulkompani indtil 1972; medl. af bestyrelsen for A/S Hygæa og andre erhvervsdrivende selskaber; medl. af bestyrelsen for Danske Kulimportørers Konjunktursikringsfond fra 1940; formand for Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse og dens Følger 1945-61; vicepræsident i og medl. af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse; formand for bestyrelsen for Prinsesse Margarethas Jubilæumsfond for Svcnska Gustafskyrkan, for den rådgivende komité i dansk/svensk venskabsfond og for Kong Olav V's fond for Kong Haakons Kirke; medl. af bestyrelsen for Daell-Fonden, for Vanførefonden og for Rekreadans selskab (Callao Solvaje) på Tenerife; medl. af kommissionen til revision af konkurslovgivningen; medl. af havne- og brotakst kommissionen af 1954 og af havnelovskommissionen af 1956; indtil 1963 sekretær og kasserer for dansk afd. af Comité Maritime International og International Law Association og sekretær for Dansk Komité for Sammenlignende Retsforskning. Har udg.: Afhandlinger vedrørende Baltcon-Certepartiet (1953, engelsk udg. 1954).

I 1965 af Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse tildelt medaljen for fremragende indsats til gigtens bekæmpelse. I 1971 tildelt Den norske Forening 1863's hederstegn. Udenl. ordner: C.H.L.3.; Fi.L.22.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; N.St.O.22.; S.N.2'.;Sp.C.F.2.;S.V.22. Adresse: Viggo Rothes V. 39,2920 Charlottenlund.

RØRDAM Peter Johannes landsdommer; f. 24/4 1928 på Frdbg.; søn af højesteretssagfører Kjeld Rørdam (se denne); gift 9/6 1950 m. Karin Rosa R., f. 22/5 1929 i Kbh, datter af direktør Julius Biasberg (død 1950) og hustru Ragnhild f. Aller. Student (Herlufsholm) 1946; cand. jur. 1951o; landsretssagf. 1955;statsadvokatfuldrn. hos statsadvokaten i Ålborg 1958-62; dommerfuldm. ved Ålborg rets 1. og 3. afd. 1962-68; landsdommer ved vestre landsret 1968.

Formand for fredningsnævnet for Viborg amts sydlige fredningskreds fra „1971; censorsuppleant ved juridisk embedseks. m. v. ved Århus universitet fra 1971. Adresse: Lyngdalen, 8800 Viborg.

RØRSTED Bendt professor, dr. oecon.; f. 14/12 1930 i Århus; søn af postmester O K Rørsted og hustru Ellen f. Græpel; gift 15/6 1957 m. Judith Kildeberg R., f. 29/12 1935 i Åby, datter af ingeniør R V Jørgensen og hustru Anna f. Lauridsen. Student (Viborg) 1950; cand. oecon. 1957; ansat ved Jydsk Telefon A/S 1957-58, på Badger Lumber & Manufacturing Ço., Oshkosh, Wis., USA 1958-59; lektor i organisation ved Århus universitet 1959-63, professorvikar i driftsøkonomi 1963-67, fg. professor 1967-70, professor 1971 ; dr. oecon „1970; tili, forstander for specialkursus i husholdning ved Århus universitet 1970.

Medl. af bestyrelsen for Danske Økonomers Forening 1960-62, for Det Danske Spejderkorps 1966-70, for Maskinfa-briken Taarup A/S 1970 og Møller & Jochumsen A/S 1972. Har skrevet: Anatomies of Marketing Action within a Structure of Marketing Activity (disp., 1970) samt afhandlinger og artikler om driftsøkonomiske og organisationsteoretiske emner.

Tildelt Dansk Erhvervslivs pris for afsætningsøkonomisk forskning 1970. Adresse: P Heises V. 7,8000 Århus C.

RØRVIG Mogens civilingeniør; f. 28/3 1921 i Kbh; søn af apoteker Poul Rørvig (død 1956) og hustru Doris f. Løffler (død 1960); gift 20/6 1942 m. Ursula R., f. 30/1 1921 i Ilmenau, datter af fabrikant Paul Juchheim og hustru Helene f. Bredschneider.

Student (Østre borgerdydskole) 1939: cand. polyt. 1944; ansat hos F L Smidth & Co. 1944-48; 1949 ansat i Dansk Esso A/S. 1961-62 Standard Oil Company (N.J.), medl. af Dansk Esso A/S's direktion 1965-68, ansat i Esso Europe, Inc., London 1968-70; ansat i A P Møller 1971. Medl. af bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet 1965, Dansk Esso A/S 1966-70, Dansk Esso Fond 1966-70, Det Grønlandske Olieakts. 1966-68, Benzin- & Oliebranchens Arbejdsgiverforening 1966-68, Høje Tåstrup Storcenter 1966-68.

Adresse: Rosbæksv. 17,2100 Kbh Ø

Sommerbolig: Ndr. Strandv. 78A, 3000 Helsingør.

RAABYE Erik Frederik oberst, K.DM., HTH.. f. 9/3 1890 i Kbh; søn af kaptajn LAC Raabye(død 1908) og hustru Emma f. Sørensen (død 1955); gift 9/3 1920 m. Ella Kirstine R., f. 3/8 1898 i Kbh, død 1966, datter af grosserer Carl W Bonnichsen (død 1928) og hustru Christiane f.Teubner (død 1956). Student (Metropolitanskolen) 1908; premierløjtn. 1911; kaptajn 1923; oberstiøjtn. 1933; oberst 1940: stabschef ved sjællandske division 1930-33 og 1936-37; chef for 4. artilleriafd. 1933-36; chef for generalstabsafd. 1937-42; chef

for 2. feltartilleriregiment 1942-45; militærattaché ved gesandtskabet i Bern 1945-48; stabschef hos kommandanten i Kbh 1948-50; chef for Kbhs luftværnsartilleri 1950; afsked 1951. Brigadechef i civilforsvarskorpset 1952-60. Lærer ved hærens officersskole og ved forsvarsakademiet 1926-53. Adresse: Marskensg. 8,2100 Kbh Ø

RAASCHOU Flemming professor, overlæge, dr. med.; f. 13/4 1915 i Kbh; søn af vekselerer, bankier Hans Georg Raaschou (død 1938, se Blå Bog 1938) og hustru Agnes f. Voge (død 1962); gift 4/12 1950 m. Mix Marianne Wied R., f. 26/8 1919 i Nagasaki, Japan, datter af kontorchef i Store Nordiske Hans Egede Ovesen (død 1965) og hustru Gertrude f. Wied (død 1942).

Student (Østre borgerdydskole) 1933; med. eks. 1940; dr. med. 1948; alm. uddannelse ved kommunehospitalet og rigshospitalet; lægeassist. ved kommunehospitalets med. poliklinik og pathologiske institut 1944-46; 2. reservelæge ved Frdbg. hospitals med.-epidem. afd. E 1947, på Blegdamshospitalets epidem. afd. 1947-49, på kommunehospitalets 3. afd. 1949-52; specialistanerk. i intern medicin, spec. nyresygd. 1951, i nefrologi 1966; 1. reservelæge på Blegdamshospitalets epidem. afd. 1952, på kommunehospitalets 3. afd. 1953-56; tutor ved den propædeutiske-kliniske undervisning i intern medicin 1954; afdelingslæge ved kommunehospitalets 3. afd. 1956, overlæge smstds fra 1959 samt ved det nefrologiske afsnit; professor ved den kliniske praktikantundervisning i intern medicin ved Kbhs universitet 1960-71; lektor i intern medicin ved den kliniske undervisning på hospitaler u. Kbhs hospitalsvæsen (sektion IV) fra 1971.

Censor i intern medicin ved med. embedseks. 1951-60. Læge ved Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864 fra 1953. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1947-48 og af dennes voldgiftsret 1953-58, af sundhedsstyrelsens og Den alm. danske Lægeforenings kommission af 1953 vedr. sygehusreorganisationen og af hospitalsrådsudvalget 1962-66. Konsulent ved Novo Industri A/S; lægelig konsulent i invalideforsikringsretten i intern medicin 1964, overlæge fra 1966. Medl. af hæmodialyseudvalget u. Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1967; fra 1968 medl. af det permanente udvalg u. indenrigsministeriet og sundhedsstyrelsen til rådgivning af medicinaldirektøren om planlægning af dialyse og nyretransplantation i Danmark Har skrevet: Studies of chronic Pyelonephritis with special reference to the kidney function (disp., 1948) samt en række vidensk. afhandlinger vedr. nyrens fysiologi og pathologi, leverpathologi, antibiotica, heparin, hypertension og infec-tionssygdomme.

Adresse: Strandagerv. 11,2900 Hellerup. Sommerbolig: Tibirke Sand.

RAASCHOU Hans Georg direktør, R'.p.p.; f. 15/12 1907 i Kbh; søn af ingeniør Fr. Raaschou (død 1945) og hustru Agnete f. Vett (død 1958); gift m. Else-Marie R.. datter af anlægsgartner P C Kondrup og hustru Else Marie f. Therkelsen.

Student (Østersøgades gymrü 1925; kommerciel uddannelse i Thisted, Aalborg, Tyskland, England og USA. M.B.A.Gradua-te School of Business, Stanford University; ansat i Magasin du Nord. Kbh 1934, prokurist 1936, direktør Î 939-73. Medl. af sø- og handelsretten 1944-, medl. af bestyrelsen for A/S Kristian Stærk Holding og for British Import Union; medl. af repræsentantskabet for A/S Det Danske Luftfartselskab, Formand for Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer og for Dansk Golf Union. Udenl. ordner: It.F.5.; Stb.B.E.3. Adresse: St. Kongensg. 118,1264 Kbh K.

RAASCHOU Poul Henrik dommer; f. 10/5 1927 i Sorø; søn af

kontorchef Henrik Hagen Raaschou og hustru Anna Cathrine f. Sørensen ;.gift 7/6 1957 m. Lis R., f. 25/3 1936 i Korsør, datter af repræsentant Edvard Emanuel Peter Nielsen (død 1971) og hustru Agnethe Marie f. Hansen (død 1959). Student (Sorø akademis skole) 1945; cand. jur. 1951; sagførerfuldm. i Korsør 1953-56; sagfører 1956; dommerfuldmægtigaspirant ved kriminalretten i Kolding 1957-59: dommerfuldm. ved Kolding herredsret 1959-65; retsassessor ved Helsingør ret 1965-69, ved Helsingør kriminalret 1969-71. ved Helsingør civilret 1971-73; kst. dommer i østre landsret 1972; dommer i Rødovre fra 1973. Adresse: Nørrevej 41.3070 Snekkersten.

RAASCHOU-NIELSEN Herluf læge. R'-.MT.Kha.; f. 29/12 1902 på Herlufsholm; søn af rektor Henrik Raaschou-Nielsen (død 1948, se Blå Bog 1947) og hustru Nelly f. Andersen (død 1953); gift 1. gang 5/7 1929 (ægteskabet opløst), m. Sigrid R-N., f. 22/9 1901 på Frdbg., død 1958, datter af overregistrator H B Krenchel (død 1946, se Blå Bog 1943) og hustru Johanne f. Hansen (død 1957); 2. gang 20/8 1955 m. skuespillerinde Randi Michelsen, datter af handelsrejsende Niels Michelsen (død 1930) og hustru Harriet Anina Margaritha f. Jensen (død 1952).

Student (Sorø) 1920; med. eks. 1929; hospitalsstillinger i provinsen og Kbh 1929-34; huslæge ved det kgl. blindeinstitut 1938-68 og ved det kgl. døvstummeinstitut i Kbh fra 1938: prakt.iKbhfra 1932.

Medl. af bestyrelsen for Sygekasselægernes Organisation 1937-56 (formand 1947-50), for Det medicinske Selskab i Kbh 1939-45 og for Kbhs Lægeforening 1940-50 og 1954-57; suppleant i Den alm. danske lægeforenings overvoldgiftsret 1969, medlem 1973; medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn 1940-67 (formand 1947-67); tilforordnet retslægerådet 1951 -72. tili, sagkyndig i alm. lægepraksis smstds 1959-72. Tildelt Mefa-prisen 1963, Barfred-Pedersens æresgave 1972. Adresse : Østerbrog. 104,2100 Kbh Ø

RAAVAD Børge ambassadør, R.p.p.; f. 20/11 1911 i Korsør; søn af kommunelærer Hans Jensen (død 1963) og hustru Ellen f. Andersen (død 1958); gift 30/8 1941 m. Simone Thora R., f. 29/9 1918 i Yunnan-Fu, Kina, datter af ingeniør Einar Bothman Mengel (død 1945) og hustru Marthe f. Poulin (død 1959).

Realeks. 1927; uddannet i shipping 1927-32; højere handelseks, fra Niels Brocks handelsskole 1934; student (Akademisk kursus) 1935; cand. jur. 1941; sagførerfuldm. i Skive, Hillerød og Odense 1941-45; beskikk. som landsretssagfører 1945; sekretær i udenrigsministeriet 1946; vicekonsul i Casablanca 1947-51; sekretær og fuldmægtig i udenrigsministeriet 1951-53; handelsattaché i Bombay 1953-57; handelsattaché og handclsrådgiver i New York 1957-61; ambassadør i Lagos 1962-65; kontorchef i udenrigsministeriet 1966; ambassadør i Kuala Lumpur og Phnom Penh 1969. Udenl. orden: B.K.3. Adresse: Royal Danish Embassy, Kuala Lumpur, Malaysia.